19. schôdza

5. 9. 2017 - 19. 9. 2017
 
 
Loading the player...

Vstup predsedajúceho

5. 9. 2017 o 13:10 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 13:10

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Ďakujem. Poprosím v písomnej podobe, pani poslankyňa.
Pani poslankyňa Remišová.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

5. 9. 2017 o 13:10 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Veronika Remišová
Skontrolovaný text
Žiadam Národnú radu, aby prijala uznesenie a zaviazala ministra školstva Slovenskej republiky, aby do Národnej rady predložil správu s konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré ministerstvo školstva plánuje prijať na riešenie škandálu s eurofondami v Operačnom programe Výskum a vývoj a v Operačnom programe Ľudské zdroje v zmysle požiadaviek Európskej komisie. Prílohou by mal byť aj akčný plán, ktorý požaduje Európska komisia. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5. 9. 2017 o 13:11 hod.

Mgr. art. M.A. ArtD.

Veronika Remišová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:11

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Ďakujem. Ešte pán poslanec Viskupič.
Skryt prepis

5. 9. 2017 o 13:11 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13:11

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené plénum, žiadam opätovne zaradiť do rokovania schôdze Národnej rady bod, na ktorom by minister obrany podal informáciu, akým spôsobom sa predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko dostal, disponoval a používal údaje zo zdravotnej dokumentácie ako mojej, tak aj Igora Matoviča. 
Odôvodňujem to tým, že v paľbe porušenia ústavou garantovaných práv na súkromie je to porušením po listovom tajomstve a daňovom tajomstve aj porušenie práv na súkromie a týka sa to citlivej témy zdravotného stavu. Preto by som poprosil ctené plénum, aby sme túto informáciu mohli prebrať v pléne Národnej rady.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

5. 9. 2017 o 13:11 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:11

Andrej Danko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Poprosím ešte v písomnej podobe, pani Remišová a pán poslanec Viskupič.
Skôr, než dám hlasovať o návrhu na zmenu programu, by som si dovolil ešte raz poukázať na systém, aký sme zaviedli pri rokovacom poriadku. Máme zelené lístky, na ktorých potrebujem mať jasne štylizovaný návrh, pretože, pretože (reakcie z pléna) nemyslím si, že je dôstojné, pani poslankyňa, vyplazovať jazyk na predsedu Národnej rady (reakcia z pléna). Tak sa ospravedlňujem, ak to tak nebolo, ale, ale ospravedlňujem sa, ak to tak nebolo. Bol som, mal som tú informáciu. Ale v každom prípade bolo by dobré začať túto schôdzu Národnej rady dôstojne a chcel by som z hľadiska schôdze Národnej rady vás poprosiť, aby bola dodržaná kultúra, pretože aj vo vašom záujme, tých, ktorí predkladáte návrh, je, aby sme hlasovali o tom návrhu, ako ho mienite. Naozaj a na to máme tie zelené lístky, nie tie druhé.
Poprosím vás ešte raz teda, mám tu pani poslankyňu Remišovú ako deviaty návrh, desiaty návrh pána Viskupiča.
Takže následne pristúpime k hlasovaniu o všetkých návrhoch na zmenu programu tak, ako boli dodávané. Ak by som nebol presný pri návrhoch, ktoré ste dodali, sa vám, aj opozičným, ospravedlňujem, ale naozaj do budúcna je to lepšie pre kohokoľvek, kto tú schôdzu otvára.
Takže prvý návrh je pána poslanca Beblavého, ktorý navrhuje vec, bod programu – informácia vlády Slovenskej republiky o termíne a spôsobe odstránenia neústavného charakteru súčasného odmeňovania vo verejnom sektore. Verím, že to tak stačí prečítať. Nech sa páči, prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 59, proti 36, zdržalo sa 44.
Konštatujem, že sme uvedený návrh pána poslanca Beblavého neprijali.
Pristúpime k druhému návrhu, ktorý predložil pán poslanec Ján Marosz. Týka sa žiadosti zaradiť do rokovania 19. schôdze bod programu, aby pán minister dopravy Érsek zverejnil zoznam všetkých vykúpených pozemkov pod rýchlostnými cestami D4 a R7. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 58, proti 15, zdržalo sa 65, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme uvedený návrh pána poslanca Marosza neschválili.
Pristúpime k tretiemu hlasovaniu, ktorý navrhuje pani poslankyňa Simona Petrík. Vec, bod programu, informácia podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky o dôvodoch nedodržania lehoty ustanovenej v čl. 80 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 62, proti 17, zdržalo sa 57, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pani poslankyni Kiššovej, ktorá navrhuje zlúčiť rozpravu k bodom č. 19, tlač 631, a k bodu 69, tlač 636. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 117, proti 8, zdržalo sa 12.
Konštatujem, že sme uvedený návrh pani poslankyni Kiššovej schválili.
Pristúpime k piatemu hlasovaniu, ktorý navrhuje pán poslanec Viskupič, žiada, aby plénum Národnej rady zaviazalo predsedu Národnej rady Danka, aby sa ospravedlnil za kauzu rozkrádania 600 mil. z fondov na ministerstve školstva. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 138 poslancov, za 58, proti 64, zdržalo sa 16.
Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pána poslanca Mazureka, ktorý navrhuje zaradiť prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o odsúdení vyvesenia dúhovej vlajky na budove Úradu verejnej ochrankyne práv. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123 poslancov, za 27, proti 46, zdržalo sa 46, nehlasovali 4.
Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pani poslankyne Grausovej, ktorá navrhuje zaradiť na začiatok programu dnešnej schôdze o modlitbu Otčenáš a vyzýva kresťanov na hlasovanie za tento jej návrh. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 115 poslancov, za 19, proti 26, zdržalo sa 67, nehlasovali 3.
Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pani poslankyne Eriky Jurinovej, ktorá navrhuje vypustiť z programu schôdze tlač č. 614, uznesenie o dlhovej brzde. Považuje, nasleduje odôvodnenie. Myslím si, že takto môžem dať hlasovať na základe tej vety. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 58, proti 60, zdržalo sa 19.
Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu pani poslankyne Veroniky Remišovej, ktorá žiada Národnú radu Slovenskej republiky, aby prijala uznesenia a zaviazala ministra školstva Slovenskej republiky, aby do Národnej rady predložil správu s konkrétnymi krokmi a opatreniami, ktoré ministerstvo školstva prijalo na riešenie škandálu s eurofondami v Operačnom programe Výskum a ľudské zdroje. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 137 poslancov, za 58, proti 31, zdržalo sa 48.
Konštatujem, že sme uvedený návrh neschválili.
Pristúpime k poslednému návrhu, ktorý podal na zmenu programu pán poslanec Jozef Viskupič. Žiada v ňom zaradiť do rokovania schôdze Národnej rady, aby minister obrany podal informáciu, akým spôsobom sa predseda Národnej rady Danko dostal a disponoval a používal údaje zdravotnej dokumentácie tak jeho, ako aj Igora Matoviča. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za 58, proti 45, zdržalo sa 36.
Konštatujem, že sme uvedený návrh poslanca Viskupiča neschválili.
Konštatujem, že sme schválili jedinú zmenu, a to je zlúčenie rozpravy podľa návrhu pani poslankyni Kiššovej. Následne dávam hlasovať o

programe schôdze

ako celku. Prosím, prezentujme sa a hlasujeme.
(Hlasovanie.) Prítomných 139 poslancov, za program 105 poslancov, proti 7, zdržalo sa 27.

Konštatujem, že sme schválili program 19. schôdze Národnej rady.

Panie poslankyne, páni poslanci, ešte vás chcem informovať, že o prvom bode programu, ktorým je informácia mandátového a imunitného výboru, a o treťom bode, teda o zmenách v zložení výborov budeme hlasovať ihneď po prerokovaní každého z nich. Dnes budeme ešte hlasovať o 17.00 hodine. V ďalších rokovacích dňoch budeme o prerokovaných bodoch programu hlasovať vždy o jedenástej a sedemnástej hodine, pokiaľ Národná rada nerozhodne inak.
Pani poslankyne, páni poslanci, pristúpime k prvému bodu programu, ktorým je

informácia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru poslanca Richarda Rašiho, aby Národnej rade uvedenú informáciu podal.
Skryt prepis

5. 9. 2017 o 13:11 hod.

JUDr.

Andrej Danko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:23

Richard Raši
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 5. septembra 2017 predkladám Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek podľa čl. 81 Ústavy Slovenskej republiky doručil predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky písomné rozhodnutie o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky v súvislosti s jeho vymenovaním za predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 649 z 31. júla 2017 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Mandát poslanca Ľubomíra Jahnátka zanikol v zmysle čl. 81 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. júla 2017.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 650 zo 4. augusta 2017 zobral na vedomie vyhlásenia náhradníkov za stranu SMER – sociálna demokracia o ich vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu SMER – sociálna demokracia v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016.
Po prvé, vyhlásenie Borisa Suska, Rastislava Chovanca a Oľgy Nachtmannovej, že sa vzdávajú práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za stranu SMER – sociálna demokracia, pretože vykonávajú štátneho tajomníka a to na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, ministerstve hospodárstva, ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu.
Ďalší náhradník za stranu SMER - Sociálna demokracia podľa poradia uvedeného v zápisnici štátnej komisie pre voľbu a kontrolu financovania politických strán je Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím č. 651 zo 7. augusta 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to nasledovne:
Na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka za stranu SMER – sociálna demokracia nastupuje dňom 7. augusta 2017 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Emil Ďurovčík, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka.
Po druhé, na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za stranu SMER - sociálna demokracia nastupuje dňom 7. augusta 2017 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a s vyhláseniami o vzdaní sa práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky vzal uvedené skutočnosti na vedomie a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky prijať uznesenie.
Ctené dámy, poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som prečítal uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 5. septembra 2017 k Informácii Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
Po prvé, podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka zaniká v zmysle čl. 81a písm. b) Ústavy Slovenskej republiky na základe doručenia písomného rozhodnutia o vzdaní sa poslaneckého mandátu predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky dňom 31. júla 2017.
Po druhé, že, podľa § 71 ods. 1 a 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 651 zo 7. augusta 2017 vyhlásil nastúpenie náhradníkov podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 nasledovne:
a) na zaniknutý mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra Jahnátka za stranu SMER – sociálna demokracia dňom 7. augusta 2017 nastupuje poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Emil Ďurovčík, ktorý od 23. marca 2016 vykonáva mandát poslanca ako náhradník na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka,
b) na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Roberta Kaliňáka za stranu SMER – sociálna demokracia, nastupuje dňom 7. augusta 2017 náhradníčka Darina Gabániová, narodená 20. augusta 1955, bytom Čataj. Po tretie, informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníkov na zaniknutý a neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne, pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5. 9. 2017 o 13:23 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:41

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán predseda, ďakujem za slovo. Prajem všetkým príjemný, dobrý deň. Návrhom zákona sa implementujú niektoré ustanovenia vykonávacích a delegovaných aktov k colnému kódexu Únie. V nadväznosti na elektronizáciu procesov v colnej oblasti sa umožňuje napr. podať ručiteľské vyhlásenie pri ručení vo forme jednotlivej záruky v elektronickej podobe. Pri celkovej záruke sa navrhuje splnomocnenie, ktoré umožní vyhláškou ustanoviť osobitné ručiteľské vyhlásenie, ktoré nebude vyžadovať také podrobné administratívne a finančné náročné rozdelenie celkovej výšky referenčnej sumy, ako je to v platnej právnej úprave Európskej únie.
Návrhom sa tiež zavádza liberačné ustanovenie, podľa ktorého zodpovednosť deklaranta za porušenie colných predpisov zaniká, ak deklarant sám požiada o opravu nesprávnych údajov.
V čl. 2 predloženej novely zákona o štátnej službe colníkov zabezpečujeme podmienky na výkon duchovnej a pastoračnej činnosti pre veriacich colníkov a ich rodinných príslušníkov.
V čl. 3 sa ustanovuje nová kompetencia pre Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, vykonávanie školení v oblasti colných a daňových predpisov a organizačné zabezpečenie skúšok pre žiadateľov a žiadateľov o udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu. Toľko na úvod. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5. 9. 2017 o 13:41 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:42

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5. 9. 2017 o 13:42 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:45

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. V tomto návrhu zákona o účtovníctve reagujeme na uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu o aktualizácii akčného plánu boja proti daňovým podvodom. To znamená, rozpracovávame v podstate akčný plán boja proti daňovým podvodom.
Navrhujeme zavedenie inštitútu, osobitne závažného porušenia zákona o účtovníctve, ktorým je alebo ktorým bude opakované nevedenie účtovníctva alebo opakované nezostavenie účtovnej závierky, ktoré následne potom povinne povedie k zrušeniu živnostenského oprávnenia. Predlžujeme zároveň lehotu na archiváciu účtovných dokladov z piatich na desať rokov, z dôvodu zabezpečenia účelnosti v trestnom konaní. Archivácia dokladov bude možná tak, ako aj v dnešnej dobe, v papierovej alebo aj v elektronickej podobe, podľa toho, ako sa rozhodne účtovná jednotka. Z tohto pohľadu predĺženie lehoty na úschovu by nemalo a dúfam, že naozaj nebude mať žiadne dodatočné náklady a pre firmy z pohľadu ich fungovania.
Ďalej návrh zákona obsahuje úpravy na odstránenie nedostatkov pri ukladaní účtovných dokumentov do registra účtovných závierok a opatrenia zamerané na zníženie administratívnej záťaže. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5. 9. 2017 o 13:45 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:46

Eduard Adamčík
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V
súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5. 9. 2017 o 13:46 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video