19. schôdza

5. 9. 2017 - 19. 9. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 13:48 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 13:48

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda vystúpiť k tomuto, síce druhému, ale ako prvé vystúpenie. Pán minister, vitajte, neviem teda, ako plánujete, aké máte cestovné plány, tak, že koľko sa tu plánujete zdržať, tak podľa toho, aby sme vedeli rozpravu nastaviť, ale môžem povedať teda, že nebude to tak ako pri prvom zákone, že teda môžem aj za seba aj za kolegu Jurzycu povedať, že sme nachystaní vystúpiť teda k niektorým zákonom a prerokovať. Budeme radi teda, keď sa do diskusie zapoja aj ďalší poslanci.
Priniesli ste vlastne zákony, viacero zákonov, ktoré sú súčasťou balíčka boja proti daňovým únikom, a môžme povedať, že vyzerá to, že to s tým bojom proti daňovým únikom myslíte vážne. My sa budeme snažiť možno k niektorým vyjadriť, ktoré sa nám zdajú možno nedostatočné aj keď teda musím povedať, že niektoré tie opatrenia vyzerajú naozaj dobre. Takže ja by som možno práve k tomuto zákonu len tak stručne, pretože má to teda tie dve nosné časti, čo ste hovorili, desať rokov archiváciu a potom vlastne aj možnosť zrušenia živnosti. Tu by som chcel vyzdvihnúť a možno, pán minister, aby ste aj vy vedeli, že hovoríte nám často, že vás len kritizujeme, tak chcel by som vyzdvihnúť prácu aj zamestnancov ministerstva financií. Myslím, že si odvádzajú dobrú prácu. Ja sám som bol na pracovnom stretnutí ohľadom tohto zákona, teda hlavne kde sa prerokovávalo zrušenie živnosti a musím povedať, že tam to rokovanie bolo konštruktívne a vítam aj ústretovosť vlastne pani, ktorá má na starosti tento zákon, že vlastne pri tom zrušení živnosti, lebo na jednej strane môže sa to zdať ako veľmi tvrdé opatrenie, a ale teda z toho, ako som to pochopil, tak je to len podnet, na základe teda porušenia tohto zákona sa dáva podnet na živnostenský úrad, ktorý môže a nemusí zrušiť a myslím, že toto je dôležité, aby to takto bolo, pretože ak by to bolo taxatívne vymedzené, tak by to naozaj mohlo postihnúť aj prípady a objektívne príčiny, kedy daný subjekt nekomunikuje, takže ja som privítal túto novú informáciu, ktorú som nemal, a teda na základe komunikácie aj s kompetentnými z ministerstva financií som sa dopracoval k tejto informácii, čo myslím, že teda je dobré. Lebo myslím si, že naozaj samotné zrušenie taxatívne, by mohlo byť problém, dokonca na to poukazuje aj v medzirezortnom pripomienkovom konaní, Republiková únia zamestnávateľov Slovenskej republiky, ktorá poukazuje na to, že by to mohlo byť aj v prípade právnických osôb zneužívané na kvázi likvidáciu svojich firiem, čo by sme určite teda nechceli takýmto spôsobom, aby dochádzalo, lebo ten inštitút tu neni na to.
Čo sa týka tej archivácie, tam ja vidím jeden problém, hoci dnes už je možné archivovať aj-aj, teda aj elektronicky, aj papierovo, a to by som sa možno opýtal ako takú doplňujúcu otázku, že zákon o archívoch hovorí, že nemožno zlikvidovať vlastne dokumentáciu tým, že sa to tu teraz predlžuje na desať rokov, či to automaticky súvisí, alebo či ten zákon o archívoch, či sa rozšíri aj jeho teda doba pôsobenia a či automaticky teda bude brániť zrušeniu. Lebo teda je možné archivovať oboje, ale keď musíme archivovať aj papierovú formu, tak, že či sa na toto nejako myslelo, alebo či sa teda ešte v nejakom druhom čítaní toto poopraví, lebo myslím si, že to je kontraproduktívne, teda ak by to nemalo byť byrokratická záťaž. Takže to sú z môjho pohľadu také jediné veci, ktoré som tam videl ako doplnok k tomuto zákonu. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 13:48 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:52

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem pekne za slovo. Tuším, možno mi ušla možnosť prihlásiť sa faktickou, aj by som to bol tuším vyriešil, ale nezaregistroval som ponuku. Takže do ústnej krátko. Chápem archiváciu tak, že aj papierová je povinná. A vyplýva to aj z pripomienkového konania, kde predkladateľ hovorí, že by bol za zmenu, ale garantom je iný rezort, preto k tej zmene nedošlo.
Tiež sa chcem vyjadriť ešte k tomu, že my máme povinnosti v rámci tohoto zákona nadštandardné. My ako Slovensko, napr. povinnosť auditu je prísnejšia, než vyžaduje od nás smernica Európskej únie. U nás, u tých menších firiem je to nad 30 zamestnancov, smernica vyžaduje od veľkosti 250 zamestnancov. U nás nad obrat 2 mil., smernica nad 40 miliónov.
Pokiaľ ide o ten skok z piatich na desať rokov archivácie, tak tam je tiež treba povedať, že väčšina krajín má kratšiu archiváciu, Poľsko 5 rokov, Španielsko 6 rokov, Írsko tak isto, Veľká Británia, Rakúsko, Holandsko, Švédsko, Maďarsko, a tak ďalej. V každom prípade tu je treba aj sa zastaviť pri tom, ako sa spracúva analýza dopadov tohto návrhu. Takéto opatrenie, takéto predĺženie povinnosti archivácie z päť na desať rokov by malo byť podložené analýzou a nie je, je to podložené iba požiadavkou orgánov činných v trestnom konaní. No ale práve tie analýzy sú na to, aby sme na základe faktov a ich analýz poznali potrebu regulačných opatrení, aby sme vedeli, či tá regulácia, dobre, zaťaží ekonomiku, ale prinesie aj nejaké benefity. Nestačí, ak sa jednotlivé rezorty navzájom odvolajú vo svojich návrhoch na to, že to požaduje nejaký iný rezort.
Ja si myslím, že predsa len tá možnosť zrušiť živnostenské oprávnenie je prísna, že pri opakovanom finančnom porušení by mala byť opakovaná pokuta, nezdá sa mi primerané. Hoci, ako hovoril Edo Heger, hoci je to len možnosť, zdá sa mi dosť prísna.
Pri tých reguláciách na záver chcem povedať, že predkladateľ neporovnal veľkosť pozitívnych a negatívnych odpadov na podnikateľské prostredie, čiže z nejakej analýzy naozaj nevieme, či tieto sprísnenia, ktoré v zákone sú, či sú naozaj potrebné, alebo nie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

5. 9. 2017 o 13:52 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:56

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len nadviažem a teda len doplním, čo sa týka tých analýz, myslím, že to je veľmi dobrý postreh. A taktiež podľa mňa pri komunikácii takýchto zákonov, kde sa teda jedná o takéto, by som povedal, rozsiahlu zmenu alebo zásadnú zmenu, tá analýza by mala byť a mala by byť aj dobre vysvetlená nielen nám ako poslancom ale myslím že aj širokej verejnosti. A teda možno by bolo dobré, aby tam bolo uvedené, aj ako to bolo komunikované s celou širokou škálou podnikateľského prostredia. A ja chápem, že je tu medzirezortné pripomienkové konanie, kde teda sa môžu zapájať a podobne. Ale myslím si, že je mnoho práve ľudí alebo podnikateľov, ktorí sú živnostníci, ktorí možno práve tento proces nesledujú a nezapoja sa doňho a mali by k tomu čo povedať. Takže myslím si, že toto sú presne tie dôležité postrehy, ktoré by tu nejakým spôsobom mohlo ministerstvo zahrnúť do svojej metodiky práce, alebo ako by som to nazval, ak teda ide naozaj nám o dobro podnikateľského prostredia a tých živnostníkov, ktorých je vieme väčšina a sú to mnohokrát malí podnikatelia, ktorí sa primárne zaujímajú o svoju práce, že na tieto účtovné veci si najímajú účtovníkov, ktorí nie vždy ich môžu a informujú. To bolo vlastne predmetom aj toho rokovania na tej pracovnej skupine, že mnohokrát tí malí živnostníci tieto veci vôbec neriešia a nie sú si ani toho vedomí a akékoľvek takého zmeny sa k nim môžu dostať neskôr. Čiže tam podľa mňa z hľadiska citlivosti na tento subjekt a ak chceme, aby naozaj sa rozvíjal, tak v tej komunikácii myslím si, že je ešte čo doháňať. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 13:56 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 13:58

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Poprosil som o vystúpenie v rozprave, lebo myslím, že je to vhodné. Vy ste báječní, musím povedať, páni poslanci, kolegovia vás, poznáme sa roky. Len musím povedať, že vy ste schopní naozaj v jednej vete niekedy jednak nás skritizovať za, napríklad pán Heger v priamom prenose v televíznej debate kritizovať vládu za veľký VAT Debt, alebo proste za veľkú medzeru vo výbere akýchkoľvek daní právom, hej, a na druhej strane ste láskaví, ste proste takí voňaví vo vzťahu proste k všetkým tým dobromyseľným ľuďom, ktorí proste nič iné nechcú, len sa chcú živiť zo dňa na deň. Ja vám musím, ja chápem, sedel som v takej istej pozícii ako vy v opozícii, rozumiem tomu. Len, len chcem vám prečítať to, čo som povedal v úvode. Ide o omyly, respektíve o porušenie zákona ak opakovanie nevedie subjekt účtovníctvo.
Možno budete prekvapení, ale najefektnejšou a najviac fungujúcim, najviac fungujúcou metódou obrovských, malých, ale obrovských daňových únikov v tejto krajine je stopiť účtovníctvo. Čítajte, viete veľmi dobre, ja nechcem tu používať ani mená, ani priezviská, ani z jednej, ani z druhej strany. Bolo by to nepríjemné aj pre jedných, aj pre druhú stranu. Dobre? Buďte si istí že bolo by to nepríjemné. Takže, takže proste ide o to, aby nemohli byť účtovníctva na pôjde, proste u rodinných príbuzných a následne byť nájdené a byť konštatované, že už proste prešla lehota.
Ja vám chcel len povedať, že proste naozaj, je to hrozné, v roku 2017 je toto proste najpoužívanejšia metóda hlavne bielych koní, proste koníkov okresných líg, ktorí sa nám tu proste pohybujú krížom-krážom po krajine, z juhu na sever a naopak, z východu na západ a naopak. A robia to tým proste najprimitívnejším a najfungujúcejším spôsobom, keďže máme ústavu a trestné zákony postavené tak, že niekedy naozaj sme proste s takto otvorenou náručou voči ľuďom, ktorí otvorene a vedome porušujú zákony na úkor nás všetkých ostatných, a my im to nevieme proste dokázať, lebo tak je postavený Trestný zákon, a nič s tým nevieme urobiť, hej. Takže, takže toto je možnože, viete akože na hrubý, ako sa to hovorí, na hrubú dieru druhá záplata. Ale je to proste tak.
Ak ste pán Heger hovorili o tom, že je nakoniec dobre, že to je len návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia, musím povedať, že ja nie som zástanca tejto mäkkosti. Ja si myslím, že niektoré veci sa nerobia nevedomo a vedomo. Vždycky sa o tom dá polemizovať. Ale my máme toľko, množstvo, viete, hovorí, pán poslanec hovorí o vyšších pokutách. Proste vy chcete, naozaj chcete, aby sme mali proste orgány, kde budeme mať ďalšie tisíce úradníkov, ktoré nebudú nič iné robiť, len administratívne spracovávať, dávať pokuty, potom ich vyberať a naháňať. Proste, my musíme mať istý prvok aj odstrašenia. A jedno z odstrašení je, že keď to nie, proste ak to nechcem robiť podľa pravidiel, ktoré sú dané, tak to robiť nebudeš. To je celok. Dokedy to chcete naprávať, chcete niekoho napomínať, oprašovať, naprávať mu kravatu, hej? Dokedy to chcete robiť?
Mohol by som vám hovoriť o používaní registračných pokladníc. Mohol by som vám menovať drzé firmy, do ktorých chodievate dennodenne sa stravovať alebo niekde na kávu, na víno, kde to, ktorí to proste takto robia, hej. Robia to v oblasti napríklad registračných pokladníc, robia to v oblasti fakturácie a ďalších veci. Takže, viete, tak zjemnelosť, ja súhlasím, ste zákonodarcovia, treba naozaj nie dvakrát, ale päťkrát merať a to sa týka napríklad aj archivácie.
Ja vám musím povedať, že tiež túto otázku na rannej porade na ministerstve som vzniesol a ja trvám na tom, že nemôžeme proste zdvojnásobiť lehotu archivácie v papierovej podobe, hej. To znamená, to nejde, to sú obrovské peniaze. To znamená, máme čas, keď sa rozhodneme posunieme tento zákon až na schôdzu decembrovú. Ale zhodnime sa, že do výborov toto proste vyriešime a musí byť nám spoluprácu, spolupracovať aj rezort vnútra, ktorý má na starosti spisovú službu v štáte a podobne.
My reagujeme naozaj len na požiadavku orgánov činných v trestnom konaní, na základe požiadavky prokuratúry, ktorá chce dať do súladu lehotu premlčania v trestnom zákone a lehotu zákonnej proste archivácie ako základného prameňa, zdroja nejakých proste ako dôkazov. Ale trvám na tom, že to nemôže byť tou jednoduchou formou, že teraz 48-tisíc firmám povieme, že to musia robiť dvojnásobne dlho, aby sme chytili 300 firiem, hej. Proste toto naozaj nie je možné. Čiže, ak je to možné urobiť elektronicky, viete, že to nie sú žiadne dodatočné náklady, respektíve absolútne zanedbateľné. Ale nebudem ani ja súhlasiť s tým, aby to bolo pod také nejaké také triky. To znamená, že niekto, proste že nejaký iný orgán si vyžiada, že to musí byť v papierovej podobe. To potom, potom to radšej odsunieme a urobíme to tak, aby to bolo v podobe, aby to, proste nemôžme ísť, v tomto prípade nemôžme ísť cez princíp kolektívnej viny, a to s vami súhlasím.
Takže v tejto oblasti, v oblasti z predĺženie tej lehoty archivačnej súhlasím. Musíme preskúmať súčinnosť hlavne s ministerstvom vnútra a požiadavkami aj prokuratúry a súdov, povedzme. Lebo zase, ak sa nám stane to, že predĺžime lehotu nad dvojnásobok a súdy nám povedia že nie, nám nestačí elektronický výpis, lebo my sme z minulého storočia, lebo sú, potrebujú papier, no tak to potom robíme tiež zbytočne, hej. Takže tu treba zrejme dať na hromadu skôr niekoho iného ako financov. Len opakujem, reagujeme na akčný plán, ktorý prešiel aj vládou, prešiel aj pripomienkovým konaním, a ak sa nám to nepodarí vyriešiť v rámci vlády ako celku, tak potom radšej od tohto podmienky ustúpim.
Toľko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5. 9. 2017 o 13:58 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:05

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, že ste vystúpili v rozprave, že môžeme na vás reagovať. Ja som sa snažil k tej rozprave pristúpiť ako k rozprave v prvom čítaní takým konštruktívnym spôsobom. Čiže aj tie veci, ktoré som priniesol do debaty, do diskusie boli ako námet na zamyslenie a ešte možno nejakého dotiahnutia. To neni o tom, že teraz niekoho chceme hladkať. Samozrejme, tí, ktorí sú, by som povedal, padousi, tak tých treba, samozrejme ,na nich tvrdú, tvrdé rétoriku, jak ste hovorili. Viete, to je presne o tom, keď máme niekoho, kto spreneverí 2-miliónovú vratku a potom vyjadrí ľútosť a zrazu je to v poriadku. Takže nemôžu byť nedotknuteľní, súhlasím. A tí, čo to naozaj obchádzajú, zneužívajú, tých musíme postihnúť. Ja som sa snažil poukázať na to, že môže medzi nimi byť aj nejaké percento a je dôležité nejakým toto spôsobom zohľadniť. Takže určite sa zhodneme na tom, že ak chceme znižovať práve tú DPH, gebt, tak musíme začať bojovať proti tým, ktorí to najsilnejšie zneužívajú. To sú tie procesy, ktoré tu musia prísť. Takže v tomto myslím si, že sa určite zhodneme, a hovorím, ja som sa snažil konštruktívne k tomu pristupovať, lebo keď už bude druhé čítanie a budeme vidieť, že niečo nesedí, tak samozrejme tam možno budeme to ostrejšie kritizovať, ale teraz to bolo v rovine toho, že nastoľme tu nejakú diskusiu a poďme sa baviť. Máme ešte na to čas. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 14:05 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:07

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež oceňujem, už sme si zvykli, že pán minister Kažimír vystupuje a dáva možnosť reagovať. Tiež oceňujem aj tú jeho časť vystúpenia kde hovoril o tom, že s ministerstvom vnútra ešte do druhého čítania možno urobia nejakú pozitívnu zmenu. Ale mám komentár k tomu, k tej časti vystúpenia, kde hovoril, že na jednej strane my kritizujeme výpadok z VAT napríklad a potom by sme chceli byť milí k firmám. Ale ja som o tom nehovoril, ja som hovoril o tom, že v materiáli chýbajú argumenty, že treba urobiť presne, presne tie veci, ktoré zákon navrhuje. A je to vidno z doložky vplyvov. Lebo tento materiál bude mať negatívny dopad na rozpočet verejnej správy, pozitívny aj negatívny dopad na podnikateľské prostredie, pričom materiál nehovorí, ktorý prevažuje, a ostatné odpady sú žiadne. Takže tu ten materiál neprináša argumenty, ktoré by mňa, ako poslanca Národnej rady, presvedčili, že treba túto reguláciu. Ja nič iné, nič viac som nehovoril. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 14:07 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:08

Alojz Baránik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja tiež oceňuje, že pán minister nám dal možnosť reagovať. Dúfam, že mojou reakciou si nevyslúžim zase nejakú emotívnu reakciu od pán ministra. A k tomu, čo uvádzal, tak by som povedal, že jednak aspoň ja osobne podporujem všetko to, čo umožní vyváženie podnikateľského prostredia tak, aby tí, ktorí majú sklony byť drzí a obchádzajú predpisy, aby boli, aby s nimi bolo patrične naložené z hľadiska aj trestnoprávneho.
Pretože naše predpisy to upravujú. A som si úplne istý, že keby sme mali orgány činné v trestnom konaní, ktoré vedia konať aj v zložitejších veciach, tak, a chceli by konať, tak by tieto problémy vedeli relatívne ľahko vyriešiť podobne ako ich riešia orgány činné v trestnom konaní v rozvinutých demokraciách a v krajinách, kde panuje právny štát. Preto mám, napriek tomu, že podporujem takúto iniciatívu a prístup pána ministra je mi sympatický, musím povedať, že mám výhrady voči tomu, keď on uvádza to, že ako tu všelijakí "bíli koníci" fungujú a tak. Veď to je vaša zodpovednosť. Vy si dosadzujete ľudí do prokuratúry, vy si dosadzujete ľudí na súdy. Verte, či neverte, je to všetko vaša práca, vaša zodpovednosť vašej strany politickej už roky. Vy si tam dosadzujete svojich ľudí a nevyhovárajte sa ako na niečo, na nejakú vyššiu moc, že súdy nefungujú, pretože za to nesiete vy zodpovednosť. A tiež máte v silách to zmeniť a nerobíte to.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 14:08 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14:10

Peter Osuský
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne. Pán minister, ja len malé, za čerpanie do studnice prísloví. Povedali ste, "na hrubú dieru, hrubá záplata". To slovenské príslovie hovorí, "na hrubé vrece, hrubá záplata". Diera nemôže byť hrubá, môže byť malá, veľká, ale hrubá z podstaty veci byť nemôže. Takže nabudúce, "na hrubé vrece, hrubá záplata".
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 9. 2017 o 14:10 hod.

MUDr. CSc.

Peter Osuský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:12

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Túto novelu zákona vnímame ako technickú novelu alebo minimálne vyvolanú okolnosťami, ktoré majú podstatu v technológiách. Navrhujeme detailnejšie totiž definovať virtuálnu registračnú pokladnicu. Snažíme sa jednoznačne definovať ustanovenie o aplikácii, prostredníctvom ktorej je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice.
V záujme zabezpečiť elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnuť vyššiu ochrannú bezpečnosť či už pri výrobe pokladníc, ako aj pri ich používaní, navrhujeme upraviť certifikácie elektronických registračných pokladníc postupu servisných organizácií pri ukončení prevádzky pokladníc a postupu daňových a colných úradov pri zabezpečení pokladníc, a to všetko dúfam v smerovaní, kde sa snažíme proklientsky vyjsť v ústrety. Napríklad jedna z vecí, ktorá je uvedená v návrhu zákona, je to, že v prípade nahlasovania zmien už tak nebude musieť daňovník robiť v mieste svojho pôvodne prihlásenej pokladnice, ale na akomkoľvek úrade Finančnej správy. Toľko asi na úvod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

5. 9. 2017 o 14:12 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14:13

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu predloženú k návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhuje výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory predložený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Skončil som, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

5. 9. 2017 o 14:13 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video