21. schôdza

10. 10. 2017 - 13. 10. 2017
 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

12. 10. 2017 o 18:56 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 18:56

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy a páni. Tento návrh zákona je veľmi jednoduchý a rieši jednu anomáliu, ktorá sa týka najmä trestnej činnosti a rušenia verejného poriadku v blízkosti nazvem to rómskych osád, najmä rómskych osád, ktoré pôsobia isté príkoria občanom, ktorí žijú v blízkosti týchto osád. My máme trestnú zodpovednosť osôb vo výške 14 rokov, ale priestupková zodpovednosť je od 15-tich rokov. To znamená, teraz to tak poviem. Ten istý grázel, ktorý keď spácha trestný čin ako 14-ročný môže ísť do basy, ale policajti mu nemôžu dať pokutu, pokiaľ iba hádže nejaké veci na susedov alebo robí bordel, je podnapitý, prípadne pod vplyvom drog, policajti mu nemôžu dať ani pokutu. Takže iba túto jednu jedinú vec chcem napraviť. Ak máme trestnú zodpovednosť osôb od 14-tich rokov, tak chceme, aby aj priestupková zodpovednosť sa znížila z pôvodných 15-tich na 14 rokov. To je všetko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

12. 10. 2017 o 18:56 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
21. schôdza NR SR - 4.deň - A. dopoludnia
 

Vystúpenie v rozprave 9:00

Stanislav Drobný
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o priestupkoch (tlač 710). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017. Pán predsedajúci, otvorte prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13. 10. 2017 o 9:00 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:02

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, využijem túto situáciu, keď sa v sále nachádzajú všetky tri najdôležitejšie právne kapacity poslaneckých kruhov vládnej koalície, čiže pán poslanec Kresák, pán poslanec Bernaťák a pani poslankyňa Laššáková. A chcel by som sa opýtať, že či, nie je ten čas, zase po niekoľkých mesiacoch, že by niektorá z právnych noriem predložených opozíciou mohla prejsť do druhého čítania. Možno práve v tomto prípade, keďže sa jedná o zjavnú zábudlivosť zákonodarcu, keď ide len o to, že trestnosť, alebo trestnoprávno zodpovednosť občanov u nás je posunutá na rok 14 ale priestupok, to znamená policajt môže zavrieť štrnásťročného chlapca, ale pokutu mu môže dať len od pätnástich rokov. Myslím si, že je to taká technická vec, ktorá len napravuje zábudlivosť zákonodarcu a možno by práve bolo vhodné v tomto prípade ukázať to, že to keď opozícia naozaj svoje právne normy prekonzultuje s najdôležitejšími právnymi kapacitami i odôvodní zákon účelne tak, možno že by mohlo prejsť do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13. 10. 2017 o 9:02 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:04

Stanislav Drobný
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Asi všetci tu vieme, že Trestný zákon v § 22 ods. 1 uvádza, kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil 14 rok svojho veku nie je trestne zodpovedný. Je preto naozaj zvláštne ak v zákone 372/90 Zb. o priestupkoch je hranica zodpovednosti viazaná na dovŕšenie pätnásteho roku veku. Táto problematika nie je nová. Už v roku 2006 bola široko diskutovaná v súvislosti so znížením veku trestnej zodpovednosti na 14 rokov. Len za celý ten čas chýbala odvaha otvoriť túto tému. napriek tomu, že u niektorých skupín obyvateľstva sa priestupky proti majetku podľa § 50 a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch stali životným štýlom. Už v roku 2008 po medzinárodnej konferencií Deti a proti spoločenská činnosť upozornil vtedajší prezident Policajného zboru plukovník Ján Packa na skutočnosť, že sa šíria krádeže z dôvodu zabezpečenia si stravy, cigariet, alkoholu pre seba a svoju rodinu. Poukázal tiež na skutočnosť, že skupiny páchateľov cielene využívajú osoby, ktoré ešte nedosiahli vek trestne alebo priestupkovej zodpovednosti. Jeden z dôvodov prečo sa po celý čas táto problematika neriešila je následná nevymožiteľnosť sankcií a to práve u tých naj problémovejších neprispôsobivých komunít. Ale vzdať to a ponechať súčasný stav nie je cesta. Pri každom priestupku, proti občianskemu spolunažívaniu ako aj krádeží, tam nie je len páchateľ ale je tam aj poškodený. Neustále beztrestné atakovanie slušných ľudí neprispôsobivými spoluobčanmi znižuje kvalitu života v celých regiónoch. Vážený, tu sa nám štát začína v mnohých lokalitách rozkladať a iste uznáte,že za to nemôžme my z opozičnej a vo všetkom blokovanej strany. Viem že prijatie tohto zákona samo o sebe rieši málo. Je tu však príležitosť urobiť malý krok k návratu právneho štátu aj do problémových lokalít. Urobme ten krok. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13. 10. 2017 o 9:04 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:07

Peter Kresák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo pán predsedajúci, dovoľte aby som tiež teda zareagoval veľmi stručne na predkladateľa aj na spravodajcu. V podstate dalo by sa na prvý pohľad povedať, že ten návrh je logický a prečo mu nevyhovieť. Iste, len ten problém je asi troška komplikovanejší, začnem tým, že skúšali si dať predkladatelia odpoveď aj na otázku, lebo ten argument znie, však v trestnom zákone je 15 tu je 14, teraz zjednotme to. Ale prečo by sme to nemali urobiť aj naopak, máme skúsenosť, že či by nebolo lepšie naopak, zvýšiť tú hranicu v Trestnom zákone a nesledovať priestupkovým zákonom Trestný zákon. Tieto otázky sa dotýkajú vlastne celej spoločnosti a preto pri prekladaní návrhov na zmeny by bolo asi dobré najprv vedieť niečo o dopadoch a uplatňovaní toho, mne ušlo možno preto predkladatelia urobili nejakú diskusiu s orgán mi činnými v trestnom konaní s vyšetrovateľmi, možno majú ale mne chýbali v návrhu aj chýbajú mi tie analýzy. Že či je toto ten správny smer. na prvý pohľad áni, aj mne sa môže zdať, že fajn znížme, ale vieme, vieme, aký to bude mať dopad. Hovorili sme o tom s niekym odborne. Lebo predložiť ľahko návrh je samozrejme nie problém. Ale meníme zákony a zasahujeme do života spoločnosti, tie dopady by sme mali poznať. Ďakujem iba toľko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 9:07 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:09

Milan Krajniak
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pán kolega Kresák, veľmi ma to mrzí ale obávam sa, že vaša argumentácia kríva. To poviem, skúsim povedať, prečo vecne. Pokiaľ tu prebiehala roky celospoločenská diskusia o tom, či má byť trestnoprávna zodpovednosť znížená na 14 rokov, alebo nie, bola veľmi dlho táto debata, viedla sa už pokiaľ si dobre spomínam od prvej Dzurindovej vlády, čo už bude pomaly dvadsať rokov. Nakoniec vznikol asi konsenzus nepamätám si, že by tu v parlamente bolo k tomu nejaká burlíva rozprava, že sa tá hranica posunie nižšie, tak je logické, že ten priestupkový zákon ju nasleduje. Váš argument keby som to teraz len hyperbolizujem to, kedy sme mali hranicu volebného práva 21 rokov, posunuli sme ju na 18. Ale umožnili by sme v parlamentných voľbách hlasovať 18 ročným ale v komunálnych iba 21 ročným. Prišiel by argument a prečo v komunálnych voľbách nemôžu 18 ročný s nižšou vekovou hranicou hlasovať? A vy by ste na to povedali, postavme si to opačne, prečo by sme to nevrátili na späť na 21 rokov? To si môžme povedať vo všetkom. Ale tá debata tu už prebehla a veľmi dlhá. To znamená, my upozorníme iba na zjavnú nelogickosť tohto ak si....
===== ale v komunálnych iba 21-ročný. Prišiel by argument a prečo v komunálnych voľbách nemôžu 18-ročný s nižšou vekovou hranicou hlasovať. A vy by ste na to povedali, postavme si to opačne, prečo by sme to nevrátili naspäť na 21 rokov. To si môžeme povedať vo všetkom. Ale tá debata tu už prebehla, veľmi dlhá. To znamená my upozorňujeme iba na zjavnú nelogickosť tohto. Ak si myslíte, že to treba posunúť naspäť na 15 rokov, môžeme sa baviť, myslím trestnoprávnu zodpovednosť, dá sa to robiť, ale takýmto spôsobom z hľadiska vekových hraníc, ako ste argumentovali vy, by sa dalo argumentovať vo všetkom, úplne vo všetkom, kde sa kedysi nejaká veková hranica posunula. Ak by som chcel nájsť argument, prečo radšej nerobiť nič.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13. 10. 2017 o 9:09 hod.

Bc.

Milan Krajniak

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:10

Peter Kresák
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, že pán predkladateľ vystúpil a umožnil mi vlastne aj reagovať. Samozrejme hyperbolizácia tu bola a zjavná, pretože ja nemôžem základné politické právo predsa len so sankciou porovnávať. Takže ten vek, ako to bolo troška zlé. Ale vy ste ma nepochopili, pán kolega. Ja som hovoril o vyhodnocovaní toho kroku. Ako diskutovalo sa pred novelou Trestného zákona o tejto otázke, ale odvtedy už uplynulo pomerne veľa rokov od tej novely. A my nevieme aký to má dopad. A ja som iba na to upozornil, že keď chcem ísť nejakým smerom, musíme mať argumenty, ktoré hovoria o dopade tej novely, ktorú predkladáme. A to mi tam chýba. Ja som nepovedal, že si neviem stotožniť s vaším návrhom. Ale vždy mám rad, keď mám argumenty prečo, ale nie argument ibaže je to v trestnom, urobme to aj v priestupkovom. To je podľa mňa málo. To mám na mysli.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 9:10 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:13

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesla dôvodovú správu k návrhu zákona, ktorý predkladám. Je to návrh novely zákona o sociálnych službách. Ja osobne to považujem za technickú zmenu tohto zákona.
Cieľom predloženého návrhu je reagovať na požiadavky aplikačnej praxe, kedy žiadateľ o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vzhľadom na svoj zlý zdravotný stav, napríklad pokročilá artritída prstov horných končatín, nie je schopný vlastnoručne podpísať žiadnu listinu. Súčasné znenie zákona na tento prípad pamätá, zákon explicitne umožňuje inej osobe podpísať taxatívne vymedzený okruh listín, avšak medzi týmito listinami v súčasnosti chýba čestné vyhlásenie na podpisovanie majetkových pomerov na účely platenia úhrady za sociálnu službu a bez toho, aby ten žiadateľ podpísal toto čestné prehlásenie, nie je možné umiestniť ho v zariadení sociálnych služieb. 
Navrhuje sa, aby za prijímateľa, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže sám preukazovať čestným prehlásením, či hodnota jeho majetku presahuje alebo nepresahuje sumu 10 000 eur, mohla takéto vyhlásenie urobiť aj iná fyzická osoba. Ide o rozšírenie úkonov, ktoré môže už v súčasnosti za občana vykonať aj iná osoba podľa platnej právnej úpravy. Ide o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a udelenie súhlasu na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby.
Návrhom sa reaguje na negatívne skúsenosti klientov a ich príbuzných v aplikačnej praxi, keď je potrebné, priam nevyhnutné, čo najskôr, t. j. bezodkladne poskytnúť občanovi s nepriaznivým zdravotným stavom sociálnu službu, ale nie je to možné bez vyhlásenia občana o majetku, ktoré sa pri nástupe napr. do zariadenia pre seniorov od nich vyžaduje na účely platenia úhrady. V uvedenom čase však občan, ktorý je akútne odkázaný na sociálnu službu, nie je schopný sa podpisovať a navštíviť matriku alebo notára, ktorý by úradne osvedčil jeho podpis. Väčšinou ide o prípady, keď občan odkázaný na sociálnu službu sa nachádza už v ústavnom zdravotníckom zariadení. Uvedené situácie bude možné v zmysle návrhu riešiť tým, že na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave občana, ktorý akútne potrebuje sociálnu službu, iná fyzická osoba, napríklad blízka osoba, dlhoročný priateľ, preukáže skutočnosť, či občan má alebo nemá majetok presahujúci 10 000 eur, a to čestným prehlásením. V praxi pôjde najčastejšie o blízke osoby. Navrhovaná zmena neuľahčí a nezjednoduší postup pri prijímaní klientov do zariadení sociálnych služieb len samotným klientom a ich príbuzným, ale aj samotným poskytovateľom sociálnych služieb.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. 
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať ani negatívny sociálny vplyv , ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13. 10. 2017 o 9:13 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 9:17

Jana Nehézová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 714. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu č. 735 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie

13. 10. 2017 o 9:17 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:18

Lucia Ďuriš Nicholsonová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja vám chcem len povedať, tá dôvodová správa bola napísané pomerne komplikovane. Neviem, že či je všetkým zrejmé, že o čo vlastne v tejto malej technickej novele zákona o sociálnych službách ide. Tak sa vám to pokúsim veľmi krátko vysvetliť. My tu častokrát sedíme a prijímame rôzne zákony a ich zmeny a pritom vôbec nevieme, čo vlastne prináša tá aplikačná prax. A častokrát na to príde človek až keď si tou konkrétnou situáciou musí prejsť. Napokon aj my sme ľudia, nie sme nejakí nadľudia. A konkrétne v tomto prípade aj naši príbuzní častokrát končia v zariadeniach sociálnych služieb.
Mne sa to stalo nedávno s našou babičkou, ktorá bola najprv teda v dezohľadnom stave hospitalizovaná. Bola po mŕtvici, bola ochrnutá, stratila aj schopnosť hovoriť. Dokonca ani nepočula. A ocitla sa v tzv. hospicovom zariadení. To je zdravotnícke zariadenie a potrebovali sme ju okamžite, akútne umiestniť do zariadenia sociálnych služieb. A vtedy sa začali diať veci. Veci skryté v tom zákone 448. My vieme, že celý ten zákon je zlý. Ani tá novela, ktorú prinesie na budúci týždeň pán minister Richter, nevyrieši tú patovú situáciu, ktorá je v sociálnych službách. Ale potom sú tam také maličkosti, ktoré by sme moli napraviť, sú úplne apolitické. A jedna z tých maličkostí je to, že zrazu nastala situácia, že už sme mali aj vybavené zariadenie sociálnych služieb a bolo nutné teda babičku previesť. Musela ale podpísať čestné prehlásenie o tom, že nevlastní majetok, teda okrem bytu, nad 10 000 eur. Ono je to zdanlivo maličkosť, ale keď máte človeka, ktorý je hluchý, nie je schopný hovoriť, veľmi ťažko vníma a je ochrnutý, tak zrazu prídete na to, že toto je situácia, ktorá sa dá nazvať patovou, pretože ten podpis, pri tom podpise musí byť ešte aj notár alebo matrikách, ktorý overí hodnovernosť toho podpisu. No a zrazu som tam stála s pani matrikárkou na tou mojou babičkou a snažila som jej vysvetliť, hluchému, proste ležiacemu človeku, že musí podpísať nejaký papier. Ona nevedela čo podpisuje. Ona nevedela do tej ruky ochrnutej chytiť to pero. Tak sme sa trápili naozaj veľmi dlhý čas. Celé to trvalo asi hodinu a pol táto procedúra, pretože ani matrikárka, ani ja sme nechceli porušiť tým, že ja proste obídem ten zákon tým, že to podpíšem za ňu. Matrikárka sa musela pozerať von okno. Ja som držala v tej ochrnutej ruke to pero a podpisovali sme spolu papier - čestné prehlásenie o tom, že teda moja babička ani náhodou nevlastnila majetok presahujúci 10 000 eur. 
Ja teraz nejde spochybňovať to, či je vôbec dôležité alebo nie je dôležité, aby tí ľudia, ktorí nastupujú do toho zariadenia podpisovali takýto papier. Lebo ono to svojím spôsobom je dôležité a nemáme to ako inak zisťovať. Štát to nemá ako inak zisťovať či ten človek vlastní alebo nevlastní ten majetok. Ako najjednoduchší spôsob je ten, že čestne prehlási, že takýto majetok nevlastní. Ale jednoducho technicky nie je možné, aby nám títo starí ľudia, ktoré sú v takomto dezolátnom stave, nie tí, ktorí chápu, počujú, dokážu udržať pero v ruke, tí sú úplne v poriadku a sú vyňatí. Tí nie sú predmetom tejto novely. Ja riešim tých, ktorí nedokážu udržať to pero v ruke. My naozaj takýmto spôsobom nútime príbuzných, nútime matrikárov, nútime notárov, aby obchádzali zákon, aby sa pozerali von oknom, keď majú striehnuť a majú dať pečiatku nakoniec pod ten podpis. Takže toto je naozaj vec, ktorá by mohla uľahčiť prijímanie našich, najmä starých ľudí, vo veľmi zlom stave do zariadení sociálnych služieb. Veľmi pekne by som vás chcela poprosiť, keby ste to podporili naprieč politickým spektrom, pretože ja viem, že aj napríklad pán minister Richter o tomto probléme vie, pretože dlhodobo naňho upozorňujú matrikári a notári, že sa s týmto stretávajú prakticky denno - denne. A touto jednoduchou novelou by sme to vyriešili. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť, aj za prípadnú podporu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

13. 10. 2017 o 9:18 hod.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video