26. schôdza

30. 1. 2018 - 15. 2. 2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

15. 2. 2018 o 14:53 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Zodpovedanie otázky 14:53

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, ďakujem za vašu otázku. Bezplatné parkovanie pri štátnych nemocniciach bolo zavedené od 1. júla 2017, a to všade tam, kde to technické podmienky a právny vzťah dovoľovali. Tam, kde to právny stav a technické podmienky neumožňovali, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súčinnosti aj s manažmentom príslušnej nemocnice úzko spolupracuje na vytvorení dodatočných parkovacích kapacít, resp. nastolení takého právneho stavu, ktorý by bezplatné parkovanie umožňoval.
Pokiaľ by nedošlo k zavedeniu bezplatného parkovania, výnosy dotknutých nemocníc by boli v roku 2018 o približne 1,8 mil. eur vyššie.
Ďakujem za vašu pozornosť.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

15. 2. 2018 o 14:53 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:55

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Ďakujem pekne aj za slovo, aj za otázku. Predpokladám, že pán poslanec sa pýtal na miestny poplatok za rozvoj. Vo finančných výkazoch k 30. septembru 2017 obce vykázali dosiahnutú skutočnosť za miestny poplatok za rozvoj vo výške 1 144-tisíc eur. Skutočnosť za celý rok 2017 bude známa až po predložení výkazov so stavom ku koncu minulého roku, a to v druhej polovici februára 2018.
Vďaka. Skončil som.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

15. 2. 2018 o 14:55 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:00

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. My na ministerstve financií sme si vedomí, že v súčasnosti absentuje na Slovensku, rovnako ako aj v mnohých iných krajinách, jasná právna úprava, ktorá by definovala alebo bližšie upravovala, aký charakter majetku kryptomeny majú. Krajiny buď neupravujú nakladanie s kryptomenami vôbec, alebo im priznávajú rôzne statusy. Považujú ich za určitú formu peňazí, ktoré nie sú zákonným platidlom. Deje sa tak napríklad v Luxembursku, vo Švédsku, v Argentíne alebo v Austrálii. Považujú ich za finančný majetok napríklad v Nórsku, za komoditu ich považujú v Spojených štátoch amerických alebo obmedzujú ich používanie iba na súkromné peniaze fyzických osôb, ako to robia v Nemecku alebo v Číne. Alebo ich používanie úplne zakázali ako v Bolívii.
Stále viac krajín Európskej únie, ale aj sveta sa obracia v tejto téme na G20, na zoskupenie G20 alebo na Európsku komisiu, a preto aj my budeme sledovať aj iniciatívy z ich úrovne, lebo vidíme, že prístupy zvolené na celom svete sú naozaj veľmi rôzne a veľmi pestrofarebné.
V ekonomike je množstvo anonymných transakcií aj mimo kryptomien. Anonymita však nie je prekážkou vykonateľnosti akéhokoľvek zákona a takisto zákona o dani z príjmov. Všetky informácie, naozaj všetky informácie o transakciách týkajúcich sa nakladania s kryptomenami sa dnes ukladajú v čase postupne za sebou v tzv. blockchaine a nie je možné ich meniť. To znamená, že pokiaľ bude existovať blockchain, budú existovať aj informácie o všetkých vykonaných transakciách a nie je vylúčené, že ich raz v budúcnosti daňový úrad v dohľadnej dobe získa, aj keď sa v súčasnosti javí transakcia ako anonymná.
Daňový úrad sa však nemusí spoliehať len na dáta, ktoré stiahne zo systému, ale môže využiť aj inštitút miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly priamo u daňovníka, v rámci toho sa môže pozrieť aj do konkrétnych elektronických zariadení a preveriť, či daňový subjekt vykonal transakcie s kryptomenami alebo nie a či ich správne zdanil. Pretože podotýkam, že nejde o zavedenie nových daňových povinností. Hovoríme o spôsobe presného určenia dane, ktorú treba zaplatiť zo ziskov z kryptomien. Daňová povinnosť teda už existuje a existovala aj v minulosti podľa zákona o dani z príjmov.
Existuje množstvo, množstvo otázok množstvá slovenských, ale aj európskych daňovníkov, ako majú postupovať? A našou ambíciou je im odpovedať jasne na tieto otázky. Náhle a výrazné zmeny hodnoty bitcoinu nie sú problémom z hľadiska výpočtu dane. Zo samotného pohybu kurzu napríklad bitcoinu, či už to bol výrazný nárast koncom minulého roka, alebo výrazný pokles, ako spomínate, nevyplýva daňová povinnosť. Moment zdanenia nastáva pri realizácii zisku z kryptomeny, napríklad pri predaji alebo pri nákupe veci za kryptomenu. Pri každej takej transakcii je nejaká protihodnota, ktorá je vyčísliteľná. A buď peniaze ako také, alebo vecné plnenie oceniteľné v eurách alebo v inej mene.
Ministerstvo financií na základe rokovaní s Finančnou správou plánuje vydať k tejto téme v krátkom čase metodické usmernenie, ktoré pomôže daňovníkom zorientovať sa pri vyčíslení daňových povinností zo ziskov z kryptomien. Chcem ale jednoznačne povedať, že cieľom tohto usmernenia ministerstva nie je regulovať kryptomeny a nakladanie s nimi, ale len poskytnúť daňovníkom potrebné informácie, aby vedeli ľahšie a správne vysporiadať svoje daňové povinnosti v zmysle zákona.
Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15. 2. 2018 o 15:00 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:02

Tomáš Drucker
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa, mám za otázku elektronické zdravotníctvo. Bol navrhnutý s vysokou úrovňou bezpečnosti tak, aby sa administrátori systému na Národnom centre zdravotníckych informácií nevedeli dostať k osobným údajom pacientov. Myslelo sa aj na mnoho ďalších bezpečnostných opatrení, či už na procesnej, alebo technickej úrovni. Elektronické zdravotníctvo naplno spĺňa bezpečnostné požiadavky súčasne platnej legislatívy, keďže v čase návrhu eHealthu pôvodného, po novom eZdravie, nebol GDPR publikovaný, preto samotné technické riešenie nemohlo v sebe zahŕňať všetko, čo GDPR momentálne požaduje. Aj s ohľadom na hore uvedené fakty týkajúce sa bezpečnosti veľa technických bezpečnostných požiadaviek GDPR, ako aj novela zákona na ochranu osobných údajov č. 18/2018 Z. z. elektronické zdravotníctvo spĺňa už aj dnes. Preto splnenie nových požiadaviek na GDPR neočakáva žiadne zásadné nové investície do systému elektronické zdravotníctvo, aj keď, samozrejme, nové požiadavky GDPR a zákona bude potrebné splniť.
Novoimplementované a plánované funkcionality elektronického zdravotníctva budú musieť mať v sebe zakomponované plnenie požiadaviek GDPR a zákona, nakoľko v nich ide tiež o hromadné spracovanie osobitných kategórií, osobitných údajov zdravotných záznamov. Plniť požiadavky GDPR ale musia plniť všetky informačné systémy štátnej správy aj súkromných firiem, ktoré spracovávajú osobné údaje. Preto treba prihliadnuť na to, že elektronické zdravotníctvo len integruje súčasné informačné systémy, či už v ambulantnej sfére ústavnej zdravotnej starostlivosti, alebo v lekárenstve, ktoré si vyžiadajú mnohonásobne vyššie výdaje na strane ich poskytovateľov.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15. 2. 2018 o 15:02 hod.

Tomáš Drucker

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:02

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Splním úlohu. Prvýkrát boli pokuty uložené podľa stavu dlhu obcí ku koncu roku 2015, a to nasledovným obciam, takže v roku 2015 dostali nasledovné obce pokutu vo vzťahu k dlhu:
- obec Výrava vo výške 163 eur 40 centov,
- obec Palota vo výške 511 eur 31 centov,
- obec Hajtovka vo výške 180 eur 77 centov,
- obec Petrikovce vo výške 1 195 eur 94 centov,
- obec Košice-Pereš vo výške 4 184 eur a 73 centov a
- obec Dolné Lefantovce vo výške 172 eur 54 centov.
Pokuty podľa stavu dlhu obcí ku koncu roku 2016 sú v procese správneho konania.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

15. 2. 2018 o 15:02 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video