26. schôdza

30. 1. 2018 - 15. 2. 2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:23 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:23

Alojz Baránik
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Možno prekvapivo, nemám otázku, pán kolega. Chcem vyjadriť podporu a ocenenie tohto nápadu. Myslím, že je to dobrý nápad. Dokonca som sa trochu zamýšľal aj nad tým ustanovením, ktoré hovorí o tom, že sa v tomto má ísť aj do minulosti pokiaľ sa dá. Myslím si, že nič tomu nebráni, pretože keď sa štát rozhodne, že sa vzdá svojho nároku, tak nič by tomu nemalo za týchto okolností, ktoré sú naozaj mimoriadne, že by tomu nemalo nič brániť. A vieme, že tu sa jedná o tých, ktorí
===== pokiaľ sa dá. Myslím si, že nič tomu nebráni, pretože keď sa štát rozhodne, že sa vzdá svojho nároku, tak nič by tomu nemalo za týchto okolností, ktoré sú naozaj mimoriadne, že by tomu nič nemalo brániť. A vieme, že tu sa jedná o tých, ktorí sú v postavení, kedy majú najväčšiu potrebu z našej spoločnosti o akúkoľvek pomoc a myslím si, že tých 20 % je na to vhodných. Je to aspoň ukážka toho, že v aspoň malej miere čo by sme mali by schopní urobiť pre týchto ľudí, niekto, samozrejme ich to nezachráni, pretože ich nič tak ľahko nezachráni za daného stavu politického, ale je to aspoň ukážka toho, že štát je ochotný niečo robiť aspoň v tej 20-percentnej miere na to, aby tú ich situáciu zlepšil. A zase na druhej strane to sú peniaze, ktoré majú pripadnúť štátu. Štát pre týchto ľudí neurobil nič. Štát v podstate spôsobil to, že sa dostali do tejto situácie vo veľkej časti, pretože ich nechránil v situácii, kedy ich mohol chrániť a mal. Štát trvalo porušoval svoje vlastné predpisy v záujme jednotlivcov tak, aby boli poškodení mnohí.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:23 hod.

JUDr.

Alojz Baránik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:25

Peter Pčolinský
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vašu pripomienku. Ja by som ešte dve veci len tak spomenul. Mne príde zvrátené, že exekútori si účtujú tzv. daň, resp. je tam účtovaná daň z pridanej hodnoty.
Milí kolegovia, ja sa pýtam, aká je to pridaná hodnota? To je jedna vec.
A druhá vec, ktorú chcem povedať, je tá, že s tými exekúciami musíme niečo robiť a už sú aj prvé pozitívne výsledky, ak si spomínate. Zdravotná poisťovňa Dôvera len nedávno vyhlásila tzv. generálny pardon, a včera som sa dočítal, že si to veľmi pochvaľujú, že je tam oveľa, oveľa väčší výber toho poistného, ktoré mali niekde v pohľadávkach, ako normálne, len, bohužiaľ, to nevyužilo až tak veľa ľudí, ako očakávali. Čiže každopádne ja si myslím, že je našou úlohou ako štátu dať ľuďom pomocnú ruku a vyzerá to tak, že ľudia tú pomocnú ruku sú ochotní prijať a využijú tú šancu. A keď im dáme šancu, aby zaplatili exekútorovi o 20 % menej, ja som presvedčený, že veľmi veľa ľudí sa tejto šance chytí a tým pádom aj štát bude na tom, bude na tom profitovať, pretože tí ľudia následne vedia nastúpiť do pracovného procesu, platia dane, platia odvody, tým pádom ide hore spotreba, lebo zarábajú, míňajú peniaze. Čiže je naozaj našou úlohou ľuďom pomôcť a tu, tu vôbec nejde o politiku, že pravý, ľavý, zelený, modrý, fialový alebo koaličný, opozičný, ale naozaj treba myslieť na to, že v exekúcii je dnes jeden milión ľudí.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:25 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:28

Milan Uhrík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som uviedol aspoň vetami stručne návrh zákona.
Ide o novelu Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorú predkladáme spolu s kolegami Marianom Kotlebom a Martinom Beluským. Cieľom tejto novely je zabrániť, resp. zakázať schvaľovanie deficitných rozpočtov na úrovni štátneho rozpočtu, resp. na úrovni rozpočtu samospráv a zabrániť tak ďalšiemu zadlžovaniu Slovenskej republiky.
Toľko aspoň na úvod. Poprosím o otvorenie rozpravy, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

14. 2. 2018 o 11:28 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11:29

Rastislav Schlosár
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k navrhovanému, k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

14. 2. 2018 o 11:29 hod.

Mgr.

Rastislav Schlosár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 11:30

Milan Uhrík

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:35

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ono hospodáriť na dlh je naozaj veľmi jednoduché a zadlžovať ďalšie a ďalšie generácie našich potomkov neúmernými dlhmi len preto, že vláda nebola schopná prijať vyrovnaný štátny rozpočet, alebo skôr nechcela, nechcela nejakým spôsobom ukrátiť svoje rozkrádanie štátu, svoje privatizačné kauzy a všetky ostatné korupčné škandály, je naozaj nezodpovedné. Neviem si predstaviť niekoho, kto by mal mať výhrady voči tejto novele Ústavy Slovenskej republiky, pretože vláda, ktorá sa rozhodne prijať zodpovednosť za riadenie štátu a za osudy skoro 6 miliónov ľudí na Slovensku, musí prijať aj zodpovednosť za to, aby týchto ľudí nezdlžovala do budúcnosti a dnes už je ten dlh, ako spomínal kolega Milan Uhrík, neuveriteľný, viac než 44 miliárd a tá prognóza predpokladá neustále navyšovanie a navyšovanie. A každý, každý, aj najmenej vzdelaný občan vie, že neustále zadlžovanie donekonečna nepovedie k ničomu inému, než ku konečnému krachu, čo bude mať katastrofálne následky úplne pre všetkých. A myslím si, že je nanajvýš nespravodlivé, ak ľudia a tvrdo pracujúci občania, ktorí sa snažia, platia štátu dane a vytvárajú hodnoty, budú musieť pykať za chyby a nezodpovednosť skorumpovaných politikov, ktorých dokonca v mnohých prípadoch ani len nevolili a ktorí si z riadenia štátu urobili výnosný biznis, kupujú si luxusné vily niekde na Floride alebo v Chorvátsku, alebo na nejakých ostrovoch a smejú sa ľuďom do očí. Jednoducho prijať vyrovnaný štátny rozpočet musí byť povinnosťou každej jednej vlády, ak sa chce k riadeniu štátu postaviť zodpovedne. A som si istý, že keby sa tie 3 miliardy eur, čo je predpoklad toho, koľko sa ročne na Slovensku rozkradne, nezodpovednými a skorumpovanými politikmi nerozkrádalo, tak by v štátnom rozpočte bol dostatok prostriedkov na to, aby sme ten vyrovnaný štátny rozpočet prijali aj bez nejakých väčších a nebezpečnejších opatrení.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:35 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:37

Stanislav Drobný
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, o tom, že hospodáriť sa má rozumne a vyrovnane, to nás učili naši rodičia, starí rodičia, teda v aspoň poriadnych a slušných rodinách. A rovnako by to malo platiť aj v poriadnom a slušnom štáte. Minimálne v dobe, keď sa údajne Slovensku ekonomicky darí, ako to radi hovoria vládni predstavitelia.
Keď sa darí ekonomike, prečo sa nedarí mať vyrovnaný rozpočet? Kedy potom máme dosiahnuť vyrovnaný rozpočet? V čase krízy, ktorá v tom čase radikálne zníži príjmy štátneho rozpočtu? Kríza príde, pretože je javom cyklickým. Otázkou je len, že kedy.
Rozpočet o príjmovej a výdavkovej strane. Na strane príjmov sa súčasnej vládnej moci nedá uprieť snaha. Za všetko tu spomeniem novú daň z poistiek. Proti poplatku za cirkevný sobáš sme hlasovali my poslanci proti jedni (pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené) z Ľudovej strany Naše Slovensko. Môže sa v tomto pléne schváliť daň aj za vzduch, ktorý dýchame, rozpočtu to nepomôže. Jeho problém je predovšetkým na jeho výdavkovej strane.
Výdavky štátneho rozpočtu sú mnohokrát určené na veľmi zvláštne ciele. Vieme o tom všetci, presviedčame sa o tom dennodenne. Mohol by som tu menovať príklad za príkladom, ale to nie je cieľ môjho vystúpenia. Túto vec potrebujeme riešiť systémovo. Pokiaľ budeme mať ústavným zákonom dané, že vláda musí stavať rozpočet ako vyrovnaný, tak vláda bude nútená rozumnejšie si stanoviť priority.
===== ciele, vieme o tom všetci. Presviedčame sa o tom dennodenne. Mohol by som tu menovať príklad za príkladom, ale to nie je cieľ môjho vystúpenia. Túto vec potrebujeme riešiť systémovo. Pokiaľ budeme mať ústavný zákonom dané, že vláda musí stavať rozpočet ako vyrovnaný, tak vláda bude nútená rozumnejšie si stanoviť prioritu. Potreba efektívnosti výdavkov skôr, či neskôr Slovensko dobehne a na mnohé výdavky potom aj tak nebude. Tie dnešné dlhy bude potrebné splatiť aj s úrokmi. To, čo som povedal o štátnom rozpočte, platí samozrejme aj pre rozpočty samospráv. Preto je dnes najvyšší čas nastaviť zákony tak, aby od výkonnej moci vyžadovali hospodárne hospodárenie s verejnými prostriedkami. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

14. 2. 2018 o 11:37 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:40

Milan Mazurek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Presne ako si hovoril, Stano, problémom v tomto prípade je výdavková časť štátneho rozpočtu, pretože som si istý a nikto mi tento názor nevezme, že keby vláda Roberta Fica a pána Bugára a pána Danka, vybrala do štátneho rozpočtu ročne kľudne aj 200 mld. eur aj tak by si našla dôvody, prečo je potrebné zobrať ďalšie úvery a prečo príjmová časť rozpočtu nepostačuje na pokrytie všetkých výdavkov. Jednoducho vždy, vždy si vedia tieto dôvody nájsť a vždy vedia prísť s nejakým ospravedlnením tohto svojho zákerného a protinárodného konania, pretože naozaj, ak by títo ľudia cítili aspoň trošku zodpovednosti za budúcnosť svojej vlasti, svojho národa, za to ako budú žiť ľudia, ďalšie generácie v našom štáte, tak by nemohli prijímať takéto štátne rozpočty. Lenže ako som hovoril, títo ľudia už dávno majú zbalené veci niekde na svojich vilách, niekde na ostrovoch, na Floride, a tak pod. ako čítame častokrát o týchto politikoch, kto, kde, akú vilu si kedy kúpil, atď., atď. No ešte jeden veľký problém nastáva v otázke končiacich sa eurofondov, resp. zníženia sa tej príjmovej časti štátneho rozpočtu, ktorú dnes tvoria eurofondy a opäť nám vypadne niekoľko miliárd eur v príjmovej časti štátneho rozpočtu a keď sa aj opýtame pána ministra Kažimíra, aký má plán, pretože vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala k tomu, že v roku 2020 príjme vyrovnaný štátny rozpočet, aký má plán prijať tento vyrovnaný štátny rozpočet, keď každý rok je deficit okolo 2 mld., a teraz im vypadne niekoľko ďalších miliárd, čo budú reálne robiť, pretože toto ľudí, občanov musí trápiť. Nie je možné, aby sa potom deficit zvýšil, povedzme, na 4 alebo 5 mld. lebo tá cesta potom ku krachu je naozaj veľmi blízko.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:40 hod.

Milan Mazurek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:41

Milan Uhrík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Stano, rozprával si o tom poplatku za cirkevný sobáš, že je to jedným z cieľov ako navýšiť príjmy štátneho rozpočtu, to je čiastočne pravda, ale ja si myslím, že tým primárnym cieľom, prečo vláda takým zákerným spôsobom zaviedla poplatok za cirkevný sobáš, nebola snaha o nejakú spásu štátneho rozpočtu, lebo tých pár tisíc sobášov krát desaťeurový poplatok, by teda štátny rozpočet určite nespasilo. Skutočným dôvodom tam bolo, podľa mňa, to, že toto opatrenie malo jednoducho odradiť ľudí od uzatvárania sobášov pred oltárom a malo ich motivovať k tomu, aby uzatvárali sobáše na úradoch podpisom manželskej zmluvy podľa nejakého zákonníka. Čiže vyslovene zdegradovať cirkevné sobáše, znížiť ich počet a nútiť ľudí, aby uzatvárali vyslovene manželské zmluvy, podobne ako sa uzatvárajú obchodné zmluvy napr.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:41 hod.

Ing. PhD.

Milan Uhrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:42

Stanislav Mizík
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Stano, správne si pomenoval to, čo si mal pomenovať a dovolil by som si rozšíriť ešte tvoju reč. Príčiny rozpočtového deficitu sú vnútorné aj vonkajšie. Bežne je to vládny populizmus a u nás s ním spojené aj rozkrádanie, cenová nestabilita, expanzia fiškálnej politiky. Čo sa týka vonkajších príčin, je medzi nimi aj kríza, ktorú si spomínal. Ja dlhodobo sa zaoberám, je to taká moja záľuba, akciovými trhmi v Amerike, Ázie, Európe. Sledujem akciové indexy na dennej báze, a to tiež ako sa to premieta do ekonomík EÚ a tiež zvlášť v krajinách V 4. Všímam si tiež makroekonomické ukazovatele ako je inflácia, nezamestnanosť, HDP-čko, obchodná bilancia. Všímam si ako menšie ekonomiky reagujú na globálne procesy. Tento návrh zákona rieši to, aby bol vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, a toto nás ochráni aj pred globálnymi krízami. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 11:42 hod.

Mgr.

Stanislav Mizík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video