31. schôdza

9. 5. 2018 - 18. 5. 2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vstup predsedajúceho

10. 5. 2018 o 8:54 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vstup predsedajúceho 8:54

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, otváram druhý rokovací deň 31. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali, požiadal poslanec Ján Marosz. O ospravedlnenie neúčasti na dnešnom dopoludňajšom rokovaní požiadala pani podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová.
Pokračujeme v prerušenej rozprave v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona o rybárstve (tlač 937).
Pán podpredseda vlády a minister životného prostredia je tu, takisto pán spravodajca.
Takže s faktickou poznámkou na včerajšie vystúpenie poslankyne Zemanovej je prihlásený pán poslanec Ján Kvorka. Nech sa páči.

[Pokračovanie rokovania o vládnom návrhu zákona o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, tlač 937.]
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10. 5. 2018 o 8:54 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:01

Ján Kvorka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som si pozorne vypočul včerajšie vystúpenie pani poslankyne Zemanovej a, samozrejme, s niektorými vecami tam súhlasím, na niektoré veci mám troška iný názor, ale chcel by som do pozornosti dať pani poslankyni, pretože vy ste viackrát spomenuli vo svojom vystúpení, poviem, choroby, ktoré sa môžu nachádzať u rýb a tak ďalej a o tom zverejňovaní, aby nedochádzalo potom k poškodzovaniu zdravia. A ja vo svojom vystúpení, ktoré som mal, tak som tam uviedol aj stať, ktorá sa tohto zaujíma. Tak aby som bol presnejší, ja si to dovolím vám raz ešte prečítať, že v tomto zákone sa na toto pamätá: "Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou..." (Rečníkovi prestal fungovať mikrofón, vstup predsedajúceho.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, zapnite pána poslanca.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem. Tak ešte raz: "Návrh zákona umožňuje ministerstvu efektívnejšiu spoluprácu so Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky. V prípade, že dôjde k prekročeniu limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok vo svalovine rýb, bude za účelom ochrany zdravia obyvateľstva vydaný zákaz konzumácie rýb ulovených v danom rybárskom revíre, o čom budú rybári prostredníctvom rybárskych poriadkov a informačných tabúľ v danom revíre informovaní." Čiže toto som chcel ako zdôrazniť, že tu sa pamätá na toto v tomto zákone. A v podstate niečo podobné beží aj aj teraz, keď zoberieme, poviem, takú Šíravu. Vy ste spomínali aj lov rýb na Šírave, tak tam tiež boli tie ryby napadnuté určitým druhom choroby, kde boli upozornení tí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 5. 2018 o 9:01 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:03

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Reakcia na faktické, pani poslankyňa Zemanová.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10. 5. 2018 o 9:03 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:03

Anna Zemanová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som si, samozrejme, pozerala tieto pasáže aj medzirezortné pripomienkovacie konanie, avšak stále sa mi tam zdá nedostatočná tá informovanosť. Myslím si, že obce by mali byť proaktívne informovaní aj ľudia, ktorí možno nie sú rybári, aby vedeli, že tie ryby, ktoré tam sú, nie sú vhodné na konzum. Nemyslím tým, že aby ich nechodili pytliačiť, ale v každom prípade táto úprava by mala byť striktnejšia. A ešte mi tam dodatočne napadá, že nie je tam upravené vzťah štátnej veterinárnej, teda z Úradu verejného zdravotníctva, kde vlastne by sa mala táto povinnosť taktiež zakomponovať do tohto zákona, aby vlastne, prepáčte, nie Úrad verejného zdravotníctva, ale Štátna veterinárna a potravinová správa, kde by sa to malo zakomponovať tiež do ich povinností, a toto tam taktiež chýba.
Takže, pán minister, dávam do pozornosti. Zrejme by mala byť v tomto zmysle novela nielen živnostenského zákona, ale aj zákona veterinárneho. Máme ho otvorený, takže kľudne môžte tam pozmeňovacím návrhom túto povinnosť zakomponovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 5. 2018 o 9:03 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:05

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto do rozpravy ústne. Končím možnosť nahlásiť sa do rozpravy.
Nech sa páči, pán poslanec Pavelka.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10. 5. 2018 o 9:05 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:05

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predseda, pán minister, páni kolegovia poslanci, poslankyne, chcel by som sa venovať dvom častiam tohto zákona. Jednak je to § č. 5 tohto zákona, kde ukladá vlastníkovi a nájomcovi pribrežného pozemku umožniť užívateľovi riadny výkon rybárskeho práva prístupom alebo umožnením prístupu na pribrežný pozemok. V dôvodovej správe sa k tomuto uvádza nasledovné: Ak je vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych alebo užívacích práv, má právo na náhradu z užívateľa. Ak sa o náhrade nedohodnú na návrh vlastníka pribrežného pozemku, nájomcu alebo správcu vodného toku alebo užívateľa, rozhodne súd.
Podľa mňa v tomto zákone nie je určené, aká má byť vlastne forma náhrady od užívateľa, teda či sa myslí finančná náhrada alebo iný druh náhrady, čo môže celú dohodu skomplikovať. Ustanovenie o tom, že v prípade nedohody rozhodne súd, navyše dáva výhodu užívateľovi, ktorý môže opakovaným odmietaním dohody užívať pribrežný majetok bez náhrady pomerne dlhú dobu, keďže vlastník alebo nájomca sa svojho nároku pri nedohode musí dožadovať až na súde, čo môže byť opäť pomerne dlhý čas. Vzhľadom na to, že v dôvodovej správe sa o takýchto prípadoch vraví, že budú ojedinelé, tak by bolo možno spravodlivejšie zvoliť opačný postup, teda že by užívateľ nemohol uvedené pribrežné pozemky užívať až do konečnej dohody.
Ďalšia vec sa týka rybárskej stráže. Rybárska stráž má pomerne silné možnosti, ako môže realizovať výkon rybárskej stráže a medzi nich patrí aj použitie, aby som presne citoval, donucovacích prostriedkov, ktorými sú: hmaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky, obušok, putá a dokonca služobný pes, služobný pes s náhubkom alebo aj bez náhubku. V tomto ja osobne vidím problém, pretože toto sú veci, ktoré sú pomerne náročné a pri nesprávnom využití týchto donucovacích prostriedkov môžu človeku, voči ktorému sú použité, spôsobiť aj nemalú ujmu na zdraví, čo určite nie je cieľom tohto zákona. A keď som pozeral, čo všetko členovia rybárskej stráže musia absolvovať, aby sa nimi stali, tak som nenašiel nikde nijaký bod, kde by vlastne bolo ustanovenie, že musia byť buď preškolení alebo musia mať nejakú skúšku aj z výkonu takýchto donuco; použitia takýchto donucovacích prostriedkov. Majú povinnosť mať 21 rokov, nesmú byť trestaní za úmyselný trestný čin alebo za priestupok na úseku rybárskeho práva a podobne, je tam viac takýchto vecí, čo asi je správne, ale dôležitá je aj samotná skúška za tohto člena, resp. školenia a následná skúška a je potom vydaný preukaz, na základe ktorého potom sa stáva členom rybárskej stráže. Vo vyhláške sa hovorí, že obsahom školenia a skúšky rybárskej stráže sú: právne predpisy upravujúce rybárstvo, ustanovenie právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúceho sa rybárstva, ustanovenie vybratých právnych predpisov upravujúce ochranu životného prostredia a základy biológie u nás žijúcich druhov rýb. Čiže ja v tomto školení a skúšky naozaj nikde nevidím nič také, kde by tento člen rybárskej stráže bol poučený alebo mal by povinnosť sa venovať aj použitiu alebo aby vedel ako má použiť tieto donucovacie prostriedky, čo naozaj podľa mňa nie je dobré. Navyše vzhľadom na to, že členovia rybárskej stráže sa niekde svojím výkon približujú až k členom Policajného zboru, v tomto školení nevidím zase žiadne iné také školenia aj zo všeobecného trestného práva a podobných právnych predpisov.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 5. 2018 o 9:05 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:09

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Pán poslanec Fecko.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10. 5. 2018 o 9:09 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 9:09

Martin Fecko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, pán podpredseda vlády, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, niekoľko slov aj z mojich úst, ak dovolíte, k tomuto zákonu.
Musím povedať, nie som rybár, to musím povedať na začiatku. Žiadny konflikt záujmov tu neni, takže rybár nie som, ale som or-ni-to-lóg. Takže to, zase musím povedať, že z druhej strany trošku aj nabáda, niečo k tomu asi aj poviem.
Takže, pán minister, áno, máme zákon, ktorý, ja vám otvorene poviem, že dovtedy som sa až tak nejak vehementne oňho nezaujímal. Teraz som si pozrel, čo tu všecko máme, takže možnože aj pre tých, ktorí nie sú rybári, tak, ale ja takto letím letom-svetom, páči sa mi, že máme tu zadefinované v základných pojmoch "ostatná vodná plocha". To znamená, to je štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko, bočná vodná nádrž lokálneho významu v parkoch, v sadoch, viniciach, chmelniciach, záhradách, zverniciach, požiarna stráž, priemyselná nádrž s možnosťou rybárskeho využitia.
To znamená, berieme všecky tie možné zaplavené, nezaplavené územia, ktoré sa môžu nejakou našou činnosťou v prírode vyskytnúť a tam, samozrejme, som rád, že aj našim SHR, súkromne hospodariacim roľníkom, môžme toto rybárske právo na týchto plochách, keď to tam majú a užívajú, dať. Takže to by som povedal, že dobre, našiel som si aj ten svoj tam rezort, takže ďakujem. Rybárske právo patrí, samozrejme, štátu. Dobre, super. A jednička s hviezdičkou u mňa, dávam, hoci nie až takou veľkou, myslím, že to bola aj možnože aj v minulom, neviem, takže konštatujem v tomto zákone, že ministerstvo životného prostredia prideľuje na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie s piatym stupňom ochrany výkon rybárskeho práva odbornej organizácii ochrany prírody.
Tu musím pripomenúť jednu vec, že na niektorých miestach sa bijeme, ako to aj kolegyňa Zemanová povedala, so zákonom o životnom prostredí, o ochrane životného prostredia, kde, ochrane prírody, kde prakticky poviem konkrétny prípad, v Sennom, Michalovce juh, kde máme sprivatizované rybníky v Iňačovciach a zároveň je to rezervácia, resp. ochrana prírody. A tam, musím povedať, že je veľký konflikt rybárov a ornitológov, kde sme našli postrieľané bučiaky, labute, volavky. Kto u mňa vystrelí na volavku, asi nemá všecko v poriadku a prakticky tam by dobré bolo, keby sa jednoznačne povedalo, či má tam prednosť chov rýb v tom, keď sa tento, alebo ochrana prírody. A samozrejme, potom tie kompenzačné opatrenia, keď už teda. No žiaľ, volavku nenaučíme jesť trávu, bude asi problém, kormorána tiež, ku ktorému sa ešte trošku vrátim. Takže to som rád, že takto do päťky sa to tam hodilo.
Pridelenie výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri je možno len jednému užívateľovi. Som rád, že je tu, je to, samozrejme, bezplatné a postúpenie prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho časti sa za-ka-zu-je. To znamená, nemôže sa s tým kšeftovať, tak to ja vnímam. Žiaľ, u nás pri poľnohospodároch, pôdu keď dostanete do užívania, tak môžte ju dávať ďalšiemu, tretiemu, piatemu a nakoniec zistia, že neviete ani, kto ju vlastne užíva, ten vlastník. Takže som rád, že tu to máte jasne vydefinované a tak, predpokladám, že aj v našom rezorte raz dospejeme k tomu, že presne to musí byť jasné, kto, kde, ako, prečo, začo.
Ďalšia vec. Máme tu aj priesakové kanály, závlahové kanály, majoračné kanály, nádrže, to znamená tie plochy, ktoré prakticky pri tej privatizácii družstiev a transformácii štátnych majetkov ostali ako keby bezprizorné, takže tam by som možnože tak ako potom požiadal aj nejakých tých rybárov, keby tam nejakú tú takú strážnu službu alebo ako to nazvať proste alebo nejakú tú odbornú garantovali, lebo má to Slovenský pozemkový fond v mnohých prípadoch a tieto kanály ostali nám doslova takto ako zarastené, nepriechodné, nepriepustné a neviem čo všecko možné. Takže tam by dobré bolo možnože, aby aj s rybármi nejaká tá spolupráca bola na obhospodarovaní týchto, hovorím, kanálov a všeckých možných.
Rybársky lístok že dáva obec a minimálny je, samozrejme, že týždenný, mesačný, ročný, trojročný, takže nie dňový, ale týždenný je minimálny, ktorý je tam, takže asi tak.
Ale mám tu jeden podnet a nakoľko som povedal, nie som rybár, takže ja to budem citovať, pretože nech páni rybári potom povedia, či je to dobré alebo nie, ale je to od rybárov, takže konkrétne sa to týka § 16 Zakázaný spôsob rýb v pstruhových vodách. Myslím, že to spomínal aj pán spravodajca už teraz, že je tam prakticky zákaz určitých druhov lovu tej techniky, ktorá tam je, ja sa tomu nerozumiem, takže budem to citovať, kde prakticky sa hovorí, že je zakázané používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobneniny s rovnakou funkciou doplnené, s rovnakou funkciou, bodka, tak to je teraz. Takže títo dotknutí rybári mi píšu, že nakoľko, budem znovu citovať to, čo už asi povedal kolega, že 99 % je tých rekreačných a iba 1 % je tých akože športových rybárov a prakticky medzi tými rekreačnými je množstvo dô-chod-cov, osôb s ľahším i ťažkým telesným postihnutím, množstvo fyzicky pracujúcich občanov, mládeže a tak ďalej. Doteraz nebol v zákone žiadny takýto zákaz. Touto navrhovanou zmenou zákona zákaz loviť na stojatých pstruhových vodách na sbirolino, bublinu a tak ďalej by sme hrubo, bezdôvodne a úplne obmedzili výkon rybárskeho práva týmto menovaným osobám. Loviť konzumných pstruhov dúhových na mušku by mohli iba fyzicky zdatní muškári a prívlačiari. Vysadené pstruhy dúhové na tretí deň lovu berú až na 15 až 30 metrov od brehovej čiary, od brehovej časti. Budú ich loviť len zdatní mladí rybári, ktorí tam dohodia a my ostatní, už vyrobení, fyzicky menej zdatní sa na to budeme len prizerať. Pritom rozpätie ceny pstruhovej povolenky nám smernica Slovenského rybárskeho zväzu dostatočne umožňuje vodné nádrže, štrkoviská pravidelne dozarybňovať pstruhmi dúhovými, ktorých je v Slovrybe dosť a tak umožniť všeckým členom oddychovať, loviť ryby.
Takže takáto nejaká pripomienka k tomuto § 16. Myslím, že má to nejakú logiku, a hovorím, nerozumiem sa tým technikám, takže asi tak, asi vidia, že tých 15 metrov, 30 metrov nedohodíš, keď už predsa len si v nejakom tom veku a myslím, že možnože by sa dalo aj im vyjsť v ústrety.
Chcem sa opýtať ešte jedno, mám ešte nejaké tri minúty, tak to dodržím, celý náš čas, keď dovolíte, pán predkladateľ (povedané so smiechom), chcem sa opýtať, bude nejaký vykonávací predpis k tomu plánovaný? Máme nejakú vyhlášku, aby sme to ujednotili? Lebo zdá sa mi, že tam, kde neni vykonávací predpis, každý okres si to bude vysvetľovať po svojom, áno. No áno, pýtam sa, áno, či je, takto, či sa bude niečo, lebo je vlastne ako kruhový zákon, dávate to ako nový zákon, to znamená, nový zákon by patrične mal byť nejakým spôsobom etablovaný aj s novou vyhláškou, lebo metodické pokyny asi nebudú stačiť.
Mám tu, vrátim sa ešte k tej rybárskej stráži. Už kolega pred chvíľou tiež k tomu hovoril. Bodaj by sme mali s takouto kompetenciou aj poľnú stráž. Bodaj by sme mali! Možno aj stráž prírody a ochrany s takýmito kompetenciami, aj s donucovacími a hmatné, všeckým možným, čo tam má mať, obuškami a slzotvornými, neviem akými plynmi, lebo tým pádom by sme asi do tej krajiny v tých rôznych oblastiach či už životného, poľnohospodárstva a ďalších, dostali asi poriadok. Takže možnože budeme odkazovať aj iné rezorty, aby sa učili, ako má byť tá stráž, ktorá má garantovať výkon tohto práva, robená alebo nerobená v aj ich oblastiach.
Takže toto by som tak.
A vrátim sa ešte k tým kormoránom, pretože viete, že, samozrejme, kormorán na jeden deň potrebuje kilo ryby, obyčajne zletí, zahryzne, odkusne kus chvosta, ostane ryby polomŕtva alebo položivá, každý si to povie podľa svojho, a je s tým problém. Takže chcel by som sa o tom dnes vyzvať pánov rybárov, že ja som síce členom SOS, BirdLife, to znamená Slovenská ornitologická spoločnosť, ale my máme heslo "Spoločne pre ľudí a pre vtákov", nie iba pre ľudí a nie iba pre vtákov. To znamená, aby to bolo kompenzačné, aj to, aj to. Takže berte tak, že aj z tohto hľadiska sa na to pozeráme a keď som si asi, teraz neberte ma za slovo, osem rokov, deväť rokov dozadu, sa išlo sčítavať, koľko tu vlastne kormoránov máme a my ako ornitológovia robíme pravidelné sčítavanie asi od roku ´95, tiež ma neberte za slovo, ale zhruba od týchto rokov, kde každý od októbra do marca a každý víkend zhruba v strede chodíme na vodné toky, nádrže a všecky, kde máme teda pokryté a sčítavame. Keď som si pozrel, lebo vtedy vyšiel jeden veľký boom, že koľko tých kormoránov tu máme v tej zime, lebo v lete ich až toľko neni, hlavne zimný výskyt je problematický na tých rybníkoch a vodných plochách, tak keď som zistil, že rybári zahlásili 73-tisíc, tak som si myslel, že sa mi sníva, lebo my, ktorí sme mali pravidelne nejaké tie ročné sčítavania, resp. mesačné v tom zimnom období, tak nám vychádzalo okolo sedem, osemtisíc. To znamená, desaťnásobok väčší nejaký výpočet z terénu u rybárov ako u ornitológov.
Takže, pán minister, dávam do merku, že toto sa musí skĺbiť a nemôžme načítavať jeden kŕdeľ trikrát na troch rybárskych revíroch, ktoré prelietavajú, lebo to je iba jeden kŕdeľ, takže bacha na to, vážení, a to by som potom dehonestoval aj nejaké tie naše pôvodné druhy, ktorý kormorán bol pôvodným druhom a dobre, dnes je tam teda asi 200 párov, okej. Takže máme ho tu na Slovensku a, samozrejme, ak bude treba, tak, samozrejme, aj nejaký ten minimálny možnože aj odstrel alebo nejaké to iné, by som povedal, že eliminovanie škôd, ktoré spôsobuje.
Takže, pán minister, toto sú zhruba moje nejaké takéto, by som povedal, výlevy k tomuto zákonu, čo myslím, že by mohli aj zabrať aj do ďalšieho. Možnože dám aj pozmeňovací návrh v druhom čítaní. Takže žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10. 5. 2018 o 9:09 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vstup predsedajúceho 9:19

Andrej Hrnčiar
Skontrolovaný text
Tri faktické poznámky.
Nech sa páči, pán poslanec Pavelka.
Skryt prepis

Vstup predsedajúceho

10. 5. 2018 o 9:19 hod.

Mgr. art.

Andrej Hrnčiar

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9:19

Radoslav Pavelka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja vôbec nespochybňujem nutnosť tejto stráže a súhlasím plne, aby takáto stráž s takýmito kompetenciami bola, teda aj poľná stráž a lesná stráž a podobne. Ja len chcem, len som chcel upozorniť na ten problém, ktorý môže vzniknúť, že pokiaľ títo mladí, možno starší muži nebudú dostatočne ovládať, čo všetko môžu alebo nemôžu, môže vzniknúť naozaj problém, pretože si zoberte len pustiť psa bez náhubku niekde, ten pes nerozozná, či, keď sú tam piati alebo šiesti rybári, že ktorý je ten zlý, alebo len veľmi ťažko to vie rozoznať. Čiže v mojom príspevku išlo len o toto jedno, aby skutočne tí ľudia, ktorí budú členovia tejto stráže, boli naozaj dostatočne vyškolení, aby jednoducho tie prostriedky donucovacie, ktoré keď sú nutné, nech ich použijú v rámci zákona, ale aby nimi jako nemohli ublížiť, čo určite nie je cieľom.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 5. 2018 o 9:19 hod.

Mgr.

Radoslav Pavelka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video