31. schôdza

9. 5. 2018 - 18. 5. 2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

17. 5. 2018 o 9:54 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 9:54

Mikuláš Krajkovič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ja len krátko, chcem oznámiť,že som zaregistroval žiadosť pani poslankyne Pfundtner a dám potom o tom hlasovať.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17. 5. 2018 o 9:54 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:01

Karol Galek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis

Takže dobrý deň všetkým prajem, nezvyknem sa vyjadrovať k školským zákonom, keďže mojou doménou je energetika, ale tento školský zákon sa týka aj mňa, pretože poznám tú problematiku experimentálneho overovania. V minulosti som predkladal jeden zákon, ktorý sa toho týkal a to experimentálne overovanie tou druhou časťou tej predkladanej novely. Sám som mal záujem dať dieťa, moju dcéru do Waldovskej školy a jedna je v Bratislave, druhá je v Košiciach no a práve vďaka prístupu ministerstva školstva žiadna iná ďalšia škola oficiálna fungujúca na tomto princípe na Slovensku nie je a tak sa nám to veľmi nepodarilo. Pokiaľ viem tieto dve školy fungujú veľmi dobre a je tu aj záujem od ďalších rodičov, resp. detí byť v tomto systéme, ale nedá sa. Preto by som chcel upozorniť na toto že toto experimentálne overovanie tak ako sa dnes má zaviesť do zákona nie je podľa mňa dobré a dokonca nie že nie je dobré, ale je aj v rozpore s Ústavou. Konkrétne s článkom II, odstavec 3 podľa ktorého nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá. Článok III, odstavec 1 písm. Ústavy podľa ktorého povinnosti môžme ukladať zákonom, alebo na základe zákona v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd v spojení so slobodou myslenia, čo je článok 24, čiže vedeckého bádania, článok 43. Táto novela totižto zavádza taký zvláštny štatút, možnosť kedy ministerstvo môže nútiť školy a garantov, aby robili experimenty, ktoré ale školy častokrát ani robiť nechcú. Je to konkrétne ten navrhovaný § 14 odstavec 4 novely, kde ministerstvo školstva poverí uskutočňovaním experimentálneho overovania odborného garanta experimentálneho overovania a školou alebo školské zariadenie, v ktorej sa bude toto uskutočňovať. No ale otázka je, čo to vlastne je to poverenie, pretože pre mňa je to taký zvláštny výraz. V texte to nie je podmienené ani súhlasom školy a z celej novely vyplýva skôr takéto mocenské rozhodovanie ministerstva školstva a nejaký ten partnerský prístup je tam absolútne vynechaný. Odsek 5 síce hovorí o dohode zriaďovateľ škola garant, ale toto už je dohoda medzi poverenými školami a garantami. Ja som v minulosti dopytoval aj ministerstvo školstva podľa info zákona jednou otázkou zameranou práve už na uskutočnené a prebiehajúce experimentálne overovanie. Odpovedali mi, bol to vlastne taký zoznam tých experimentov, alebo tých overovaní, ktoré sa uskutočnili a keďže podľa vlastnosti toho dokumentu, ktorý visí aj na stránke Národnej rady, jeho autorom je práve pán Igor Galus, riaditeľ odboru gymnázií a jazykových škôl z ministerstva, tak vychádzam z toho, že aj práve tento dokument vznikol. Bol pretláčaný práve zo strany ministerstva. Nie je to nič nevšedné, deje sa to tu v podstate bežne, len podľa mňa takáto rozsiahla novela by sa nemala diať poslaneckým zákonom, ale mala by prejsť riadne pripomienkovým konaním tak ako je to v prípade iných. Z tohto dôvodu si dovolím predložiť zopár ďalších otázok súvisiacich s experimentálnym overovaním. Budem ich smerovať hlavne na ministerstvo školstva, ale teda teraz na moju kolegyňu, ktorá to predložila. Takže chcel by som sa opýtať prečo doposiaľ nie sú zverejnené výsledky úspešných a neúspešných experimentálnych overovaní za účelom podnetov pre inováciu na školách. Ako zabezpečuje ministerstvo školstva, aby v praxi nedochádzalo k duplicitnému overovaniu tých istých vecí, pretože toto sa deje aj keď sa pozriete na ten zoznam. Odkiaľ sa školy môžu dozvedieť, že to čo chcú overovať už overené bolo, keď výsledky nielen že nie sú zverejnené, ale sú bez znalosti vecí zo strany ministerstva školstva uložené v archívoch. Tých otázok je viacej, ja vám ich kľudne potom dám aj k dispozícií. Prečo sa overujú školské vzdelávacie programy jednotlivých škôl na miesto alternatívnych vzdelávacích programov, ktoré môžu byť použité ako školské vzdelávacie programy? A aká je efektivita vynaložených prostriedkov na experimentálne overovanie, ktoré ho výsledky môžu byť použité iba na jednu alebo dve školy? Na miesto nejakého celoslovenského prenosu no how. Toto je napríklad práve prípad toho Waldorfu. Koľko zahraničných modelov ministerstvo školstva zamietla, alebo neodôvodnene zúžilo možnosť ich použitia napriek tomu, že v zahraničí sú bežne používané s výbornými výsledkami. Je tento postup ministerstva školstva v súlade s princípom integrácie výchovno vzdelávacej sústavy v Slovenskej republike do európskeho vzdelávacieho priestoru? Ako chce ministerstvo školstva docieliť, aby experimentálne overovanie direktívne nanútene zo strany ministerstva školstva, pretože toto je vyslovene v tom zákone spomenuté školám, zriaďovateľom a gestorom bolo vykonané kvalitne? Veď my nemôžme niekomu niečo nanútiť a potom čakať, že naozaj oni k tomu budú pristupovať plne zodpovedne a budú sa snažiť, aby aj to overovanie prebehlo relevantne. V koľkých prípadoch boli dôvodne spochybnené odborné závery gestorov, alebo dôveryhodnosť zriaďovateľov v správnom rozhodnutí ministerstva školstva právoplatným rozhodnutím o uplatnení výsledkov experimentálneho overovania, čo by vlastne mohlo odôvodniť práve túto predkladanú novelu? V koľkých prípadoch rozhodlo ministerstvo školstva dovolím si povedať a podčiarknuť nezákonne o uplatnení experimentálnych overovaní listom bez bližšieho zdôvodnenia, alebo správnym rozhodnutím bez zdôvodnenia alebo v rozpore s odborným zdôvodnením gestora? A aký bude postup ministerstva školstva pri náprave tohto stavu? A ako doposiaľ preukázalo ministerstvo školstva vzhľadom na predchádzajúce otázky svoju legitimitu de facto mocensky ako jediný relevantný subjekt transparentne rozhodovať o vyhlásení riadenia hodnotení experimentov výlučne v prospech v inovácií školstva na Slovensku? Toto sú podľa mňa veľmi dôležité otázky, ktoré sa týkajú tohto zákona a ktoré sa týkajú experimentálneho overovania a jeho budúcnosti na Slovensku vo všeobecnosti. Ja by som vás preto chcel poprosiť, aby sme si prešli, zodpovedali tieto otázky nielen my tu v parlamente ale na Slovensku je množstvo expertov, ktorí sa tejto problematike venujú. Tu totižto nejde o guličky. Tu ide o naše deti a kvalitu ich vzdelávania. To sú tí, ktorí tu raz po nás zasadnú do týchto ľavíc a podľa mňa mali by mať možnosť výberu vzdelania hlavne možnosť kvalitného vzdelávania. Ďakujem.

Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17. 5. 2018 o 10:01 hod.

RNDr. MSc.

Karol Galek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:09

Branislav Gröhling
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Pani navrhovateľka v tejto časti vášho návrhu sa podľa mňa strana SNS stane absolútnou brzdou rozvoja slovenského školstva a nových metód vzdelávania. Vy nie že chcete posúvať dopredu školstvo.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Musíte vystúpiť, reagovať...
=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17. 5. 2018 o 10:09 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:09

Branislav Gröhling
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani navrhovateľka, tejto časti vášho návrhu sa podľa mňa strana SNS stane absolútnou brzdou rozvoja slovenského školstva a nových metód vzdelávania. Vy nieže chcete posúvať dopredu školstvo

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Musíte vystúpiť, reagovať na pána vystúpenie pána poslanca.

Gröhling, Branislav, poslanec NR SR
Budem na pána poslanca reagovať, lebo pán poslanec to hovoril, že vy vôbec neanalizujete všetky tie inovatívne a nové spôsoby experimentálneho overovania a týmto návrhom ako povedal aj pán poslanec reálne nebudete posúvať slovenské školstvo dopredu. On vám jasne položil niekoľko otázok, na ktoré nemáte odpovede a tým pádom, nieže budete konzervovať ten stav, ale reálne ho budete vracať ešte niekde dozadu. Veď máte súbor všetkých experimentálnych overovaní. Urobte iba tie najlepšie, ktoré sú v súčasnom stave. To vyhodnotenie a na základe toho vyhodnotenia môžme pustiť tieto nové spôsoby vzdelávania nie do školských vzdelávacích programov, ale do štátneho vzdelávacieho programu, aby školy mohli využívať to, čo iný reálne overili. Naozaj učitelia aj riaditelia sú dospelí ľudia a ich nepotrebujete vodiť za ručičky a prikazovať im z Bratislavy zo zeleného stola, že takto budete učiť, toľkoto budete učiť a takýmto spôsobom budete učiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17. 5. 2018 o 10:09 hod.

Mgr.

Branislav Gröhling

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:10

Štefan Zelník
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja som len chcel pán kolega, vaše otázky, ktoré ste predložili sú absolútne legitímne, ale myslím si, že toto je, teraz sme v prvom čítaní a iste na tieto otázky bude vedieť odpovedať pani kolegyňa na výbore pre školstvo, ale v súčasnosti ja si myslím, že na tie konkrétne otázky a konkrétne počty niekedy sa nedá odpovedať. Takže áno, otázky sú legitímne a ja verím, že tá diskusia odborná bude práve na výbore pre školstvo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17. 5. 2018 o 10:10 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:11

Eva Smolíková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci za slovo. Milé kolegyne, kolegovia, v prvom rade sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do tejto diskusie k tejto problematike. Oceňujem každé jedno vystúpenie. Je mi trošku ľúto, že tu nie je pani poslankyňa Zimenová, pretože veľmi rada by som jej odpovedala, ale aspoň touto formou. Chcem to urobiť naozaj veľmi korektne. Ja neviem aké rozhovory ona má s pánom generálnym riaditeľom na ministerstve školstva, ale moje vedomosti sú také, že áno bola správna informácia, že na jeseň otvárame veľký zákon 245, ale tento problém s 8 ročnými gymnáziami nám bolo treba riešiť teraz, pretože ide o dočasné riešenie a nastavujeme ten ďalší, potom ďalší školský rok 1920, kde účinnosť tohto zákona, ak bude schválený by mala nadobudnúť účinnosť 1. septembra 2018. Takže ja zase viem aj túto informáciu, čo sa týka aj ďalších legislatívnych zámerov ministerstva školstva, že v tomto čase prebieha predsa už v Národnej rade sme mali zákon o odbornom vzdelávaní a príprave 61. Do 31. augusta 2018 viem, že ide do vlády zákon o pedagogických zamestnancov a na ten rok 2019 okrem spomenutého školského zákona 245 bude zákon o 596, kde je už vecný zámer prekonzultovaný s externým prostredím. K tomu iba toľko. Veľmi oceňujem prístup pána poslanca Sopku, pretože tam naozaj vidím nielen teóriu, ale vidím tam, za tým vidím dlhoročnú prax no a k pánu poslancovi Galekovi, pán poslanec, pri všetkej úcte k vám, mne sa tieto vaše otázky už dostali od vašej kolegyne pani Repčíkovej. Ja ich mám a od pani Čorbovej. Mám ich, pracujeme na nich, ale tak ako povedal pán Zelník sme v prvom čítaní a skôr by sme sa mali naozaj zamýšľať nad filozofiou predloženého poslaneckého návrhu, ktorý teda predkladáme traja podpredsedovia Slovenskej národnej strany a predseda poslaneckého klubu. Záleží nám na tom, aby sme naozaj riešili problém 8 ročných gymnázií, keďže od roku 2008 sa tá jeho účinnosť odkladala, tak pani ministerka Lubyová naozaj teraz pristúpila k tomu takto a keď to urobila takouto formou ministerstvo nás požiadalo o pomoc, tak sme vyšli k tomu v ústrety. A tu k pánu poslancovi Gröhlingovi. Ja chápem pán poslanec, čo hovoríš o kvalite základných škôl a povedzme si teda rovno. Osemročné gymnázia by nemali byť, nemali byť iba pokračovaním akéhosi druhého stupňa základnej školy, ale mali by byť, tak ako povedal pán Sopko, mali by byť istou značkou, ktorá bude tých rodičov zaujímať. Ty hovoríš o tých vzdelávacích oblastiach, ale vedľa teba sedí ten, ktorý toto už raz, čo sme už raz aplikovali v praxi a učitelia potom volali nie po učení po vzdelávacích oblastiach, ale po ročníkoch. Vieš ja ti to hovorím z praxe, nehovorím to z poslaneckej lavice alebo z ministerského kabinetu. Takže k tomu len toľko a či budú osemročné gymnázia. Ja osobne som za reguláciu týchto škôl a prikláňam sa naozaj k stredným školám a stredným odborným školám a odbornému vzdelávaniu a príprave naozaj a k systému duálneho vzdelávania a to je fakt. A tak isto som za skvalitnenie druhého stupňa základných škôl, ale či chceme alebo nechce v tejto spoločnosti vždy budeme mať deti, vždy budeme mať rodičov, hlavne deti, ktoré budú spĺňať predpoklady akademického vzdelávania na tomto type osemročných gymnázií. Čiže, či sa nám to páči, ani mne sa to nemusí úplne páčiť, ale naozaj tento typ škôl jednoducho nemôžeme potrieť tým, že urobíme iba stredné školy, stredné odborné školy alebo budeme mať ja už neviem na akom princípe budeme vzdelávať deti v základnej škole. Je to systém ponuky a dopytu. Je to naozaj systém kvality vzdelávania a skôr by som sa obrátila potom na tie konkrétne veci, ktoré ste aj vy pán poslanec dali a naozaj oprávnene na školskom výbore, kde budeme hovoriť. Na tie otázky, ktoré ste teraz položili úplne legitímne a ja vás potom o ne potom ešte raz poprosím aj písomne. Naozaj ja nie som zamestnanec ministerstva školstva, aby som si ja vytiahla tieto ich štatistiky. Takže to potom by sme si prešli na školskom výbore a v druhom čítaní. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17. 5. 2018 o 10:11 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:17

Peter Antal
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vám predložil návrh novely zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom nami navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3. Najmä záver roka počínajúc prvými dňami mesiaca december poukazuje na opakujúci sa problém, ktorý predstavuje používanie zábavnej pyrotechniky v neprimeranom rozsahu v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavovaná neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti a s tým spojený nadmerný hluk. Hovoríme najmä o tzv. petardách v rukách mládeže. Takáto činnosť predstavuje veľkú záťaž najmä pre deti a staršie osoby, ktoré sú vystavené neželaným stresovým situáciám, pričom najmä v prípade najmenších detí a niektorých starších osôb je to často krát nie je možné na takúto situáciu vopred pripraviť. Ďalším veľmi neželaným javom je vytváranie dlhodobej stresovej situácie pre domáce zvieratá a voľne žijúce zvieratá. Hoci v súčasnosti zákon obsahuje splnomocňujúce ustanovenie pre obce, aby všeobecne záväzným nariadením obmedzili alebo aj zakázali používanie týchto výrobkov na území obce alebo jej časti. V praxi je úprava nejednotná v závislosti od konkrétnej obce a neuplatniteľná. Keďže súčasný stav neposkytuje dostatočnú ochranu navrhujeme obmedziť možnosť používania týchto kategórii iba na krátke obdobie v čase osláv nového roka. Na zmiernenie neprimeranej tvrdosti zákona sa zároveň dáva možnosť obci povoliť výnimku a použiť používanie zábavnej pyrotechniky v období cez rok na základe individuálnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby obsahujúcej potrebné náležitosti. Okrem obmedzenia použitia dotknutých výrobkov zábavnej pyrotechniky sa upravuje jej predaj, ktorý je rovnako možný iba vo vymedzenom časovom období. Poukazujem na to, že takáto úprava nie je našim výmyslom, ktorý by bol ojedinelý. Dali sme si vybrať legislatívu v rámci Európskej únie a takáto úprava vychádza práve z modelu, ktorý dnes funguje v Nemecku, Chorvátsku, Dánsku, Holandsku. Bavme sa možno o tom koľko dní predaja tej zábavnej pyrotechniky na to je prvé, druhé čítanie, ale skutočne pristúpme k tomu, že to nebude ľubovoľné alebo proste nejakým spôsobom neregulované. Chcem vás teda poprosiť o podporu takého návrhu zákona. Ďakujem pekne zatiaľ.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

17. 5. 2018 o 10:17 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:20

Edita Pfundtner
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní. Pán predsedajúci, otvorte preto prosím všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

17. 5. 2018 o 10:20 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:23

Ondrej Dostál
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážené kolegyne, kolegovia, máme na stole návrh novely o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a chcem hneď na úvod povedať, že ten účel, ktorý sleduje je zrozumiteľný a legitímny, pretože naozaj používanie pyrotechniky je v mnohých prípadoch bezohľadné. Neberie ohľad na ľudí, ktorí žijú v okolí, na malé deti, na starších ľudí na domáce zvieratá. Možno aj nie len na domáce zvieratá. Napriek tomu vidím v tom návrhu isté problémy, o ktorých môžme hovoriť a možno budeme hovoriť aj v druhom čítaní, a rád by som sa ale k niektorým z nich vyjadril už teraz. V zásade si môžem povedať, že v zmysle vyhlášky a nariadenia existujú štyri základné kategórie pyrotechnických výrobkov, tá prvá označovaná...
===== ... budeme tu hovoriť alebo budeme hovoriť aj v druhom čítaní a rád by som sa ale k niektorým z nich vyjadril už teraz. V zásade si môžem povedať, že v zmysle vyhlášky a nariadenia existujú štyri základné kategórie pyrotechnických výrobkov. Tá prvá označovaná aké F1 sú v podstate najmenej, najmenej problematické a niekedy to býva označované ako detská pyrotechnika. Sú to výrobky, ktoré sú použiteľné niekedy dokonca aj v interiéroch a tie nie sú predmetom regulácie. Potom tá posledná kategória štvrtá F4 je naopak taká, ktorú môžu iba profesionáli používať čiže nie je voľne dostupná a tá regulácia sa týka kategórii F2 a F3, ktorá ak to zjednodušíme tak tá prvá je napríklad dostupná osobám od 18 rokov a tá tretia až od 21 rokov a teda patrí tam tá klasická pyrotechnika s ktorou sa stretávame napríklad počas silvestrovskej noci. Zrejme väčšina z nás. No a to čo navrhujú kolegovia poslanci je, aby sa zakázal predaj týchto kategórií zábavnej pyrotechniky alebo resp. aby sa obmedzil iba na obdobie od 28. decembra do 31. decembra teda obdobie, obdobie tesne pred Silvestrom. A zároveň, aby sa zakázalo používanie týchto pyrotechnických výrobkov na obdobie Silvestra a nového roku teda dva dni s tým, že obec môže všeobecne záväzným nariadením obmedziť aj nad rámec tohto zákazu čo predpokladám znamená, že môže to ešte sprísniť a zakázať použitie pyrotechnických výrobkov aj počas týchto dvoch dní. A teda nákup mimo toho vymedzeného času tých posledných dní v roku je možný iba na základe povolenia obce, ktorá môže dať povolenie na použite pyrotechnických výrobkov aj mimo času tých dvoch nesilvestra a nového roku.
No toto je to navrhované riešenie a teraz k tým problémom. Tie problémy sú napríklad vynútiteľnosť a kontrola dodržiavania takýchto zákazov. Teraz nehovorím o zákaze predaja ale hovorím o zákaze používania používania pyrotechnických výrobkov. Mnohé obce a mestá majú, majú stanovený zákaz, že kedy sa kedy nemožno používať pyrotechnické výrobky, v Bratislave dokonca bol bol ten zákaz sprísnený tak, že vôbec nemožno používať pyrotechnické výrobky ani počas počas silvestrovskej noci a nového roku. Mestské zastupiteľstvo to schválilo a teda deklarovalo, že aký to bude prínos pre občanov a aký bude ako budú občania a deti a psíkovia chránení počas silvestrovskej noci. No len čo sa stalo tí, ktorí ste boli počas silvestrovskej noci ostatnej v Bratislave tak zrejme ste nepocítili, že by, že by tých delobuchov a ohňostrojov bolo nejako nejako dramaticky menej. Čiže, vynútiteľnosť a kontrolovateľnosť tohto zákazu je značne problematická myslím teda tú praktickú vynútiteľnosť. Samozrejme, že keď je niečo zakázané zákonom a zakázané nariadením tak môže v tom byť rozdiel ale v zásade ak zákonom to bude zakázané mimo Silvestra a povedzme na Silvestra to bude zakázané iba všeobecne záväzným nariadením tak ten posun, posun nemusí nastať a teda naj najmasívnejšie posúvanie teda používanie pyrotechniky nastáva práve počas silvestrovskej noci keď to v niektorých mestách podľa zvukových a svetelných efektov vyzerá ako ako na bojisku.
Čiže, kladiem túto otázku, že ako to bude kontrolované ako to bude, ako to bude vynucované a či sa to neminie trochu, trochu účelu ak ten zákaz na bežný rok keď keď nie je celkom na dennom programe používanie pyrotechnických výrobkov a mimo neho resp. iba na základe zákazu vo všeobecne záväznom nariadení je práve, sú práve je teda tá najproblematickejšia noc, čiže, čiže Silvester a alebo noc zo Silvestra na nový rok. Druhý okruh, okruh problémov súvisí s tým zákazom predaja pyrotechnických výrobkov s výnimkou obdobia 28. decembra až 31. decembra. Keď sa mestá snažia prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení zakazovať použitie pyrotechnických výrobkov v určitých časoch, pretože nemajú možnosť mestá zakázať predaj toho, môže urobiť parlament prostredníctvom zákona tak sa argumentovalo, že áno presne toto je to čo chýba lebo kým to bude dostupné a kým sa pyrotechnické výrobky týchto kategórií F2 a F3 budú predávať, tak ten zákaz použitia nebude mať reálny efekt. Lebo, lebo je to naozaj veľmi ťažko, ťažko skontrolovateľné. Čiže, toto by mohlo priniesť nejaké riešenie aj keď, aj keď opäť ak najväčší problém je silvestrovská noc tak ak má možnosť si nakúpiť tri dni predtým tak tak zásadne ten problém, problém nerieši. Ale ďalší aspekt tohto problému je, že, že nemôžme zakázať ľuďom, aby si takéto výrobky nakupovali v zahraničí, v okolitých, v okolitých krajinách. Neviem, neviem aká je možnosť povedzme aj nejakého zásielkového, zásielkového čiže, čiže áno sťažíme to niektorým, niektorým možno zabránime a odradíme týmto spôsobom od používania trebárs pyrotechnických výrobkov v priebehu roku. Ale opäť ak niekto, niekto veľmi chce tak a nebude to ani, že porušovanie alebo obchádzanie zákona to zaobstaranie si. Lebo však máme voľný pohyb tovaru tak prejdem, prejdem za hranice a teda navštívim takúto predajňu a kúpim si a donesiem si to, to je všetko legálne. Nelegálne bude až použitie mimo toho toho vymedzeného času. Tu by som sa chcel ešte spýtať to je skôr otázka ako ako výhrada, či máte preskúmané aj dopady na na predajcov takýchto výrobkov lebo však uvádzate aj v dôvodovej správe, že schválenie zákona bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie. Priznám sa, že ja nemám prehľad o tom aké, aké predajne ponúkajú a teda, že či či ponúkajú rozličný tovar a toto je len nejaký doplnkový sortiment alebo sú predajne, ktoré sú špecializované na predaj pyrotechniky a teda nielen pyrotechniky tých kategórií, ktorých sa to nedotkne, čiže tej neškodnej F1 a tej pre profesionálov nie pre bežnú verejnosť. A predpokladám že sú predajne, ktoré, ktoré majú toto ako hlavný sortiment teda tie dve kategórie F2 a F3. Majú na tom založené, založené podnikanie a keď schválime tento zákon tak v podstate skončia lebo teda ťažko môže nejaký obchod fungovať tak, že bude predávať iba štyri dni do roka a teda prípadne mimo toho, iba keď niekto mu donesie povolenie od starostu.
No a tu by som sa dotkol alebo prešiel k tomu tretiemu problému, ktorý vidím v návrhu zákona a to je práve tá možnosť výnimky, ktorú obec teda v mene obce starosta môže vydať. Čiže, používateľ pyrotechnického výrobku, ktorý chce použiť v inom čase ako v tých štyroch dňoch pyrotechnické výrobky na území obce môže požiadať obec písomnou žiadosťou o súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov. Teraz odhliadnem od toho ako to bude v praxi vyzerať, že niekto si dá písomnú žiadosť, že chce hodiť tri delobuchy alebo, že si chce na záhrade vystreliť desať svetlíc a ako starosta o tom bude, bude rozhodovať, však teda nejaké náležitosti tej žiadosti sú popísané aj v tom návrhu zákona, ale ale teda no, tá predstava mi príde taká mierne, mierne komická. Lebo nebavíme sa tu o ohňostroji na námestí Dunaja so salvami z diel ale bavíme sa tu o tom keď niekto si na nejakej súkromnej oslave chce niečo také použiť. Ale nie je mi celkom jasné, že že akým spôsobom bude o tom rozhodovať starosta, lebo vy tam aj priamo navrhujete, že vyňať konanie o takejto žiadosti zo správneho poriadku, čiže nebude to žiadosť, žiadosť o ktorej, o ktorej starosta rozhodne, rozhodne a potom bude sa možnosť proti tomu sa odvolať a toto rozhodnutie bude môcť mať teda bude musieť mať nejaké náležitosti typu odôvodnenia. Ale na základe čoho bude ten, ten starosta rozhodovať, že požiada ma Janko, že si chce spraviť ohňostroj a Janko mi je nesympatický tak mu tú žiadosť odmietnem a požiada ma Jožko a Jožko je fajn chalan, chodíme spolu do krčmy tak Jožkovi to schválim. Lebo podľa toho, čo ste napísali to je v zásade, v zásade možné a starosta alebo teda primátor môže rozhodovať úplne svojvoľne, nemusia nemusia mať stanovené žiadne pravidlá, kritériá podľa ktorých budú rozhodovať, nemusia svoje rozhodnutie nijako zdôvodniť iba, iba, iba oznámia ako rozhodli.
Lebo nejdeme v režime, v režime správneho správneho poriadku takže, otvárajú sa tam, otvárajú sa tam dvere k svojvoľnému rozhodovaniu starostov a vlastne takéto rozhodnutie starostu je potom aj aj predpokladom nielen preto, aby, aby si, aby si mohol dotyčný človek alebo teda firma, organizácia ktokoľvek zrealizovať použitie tých ohňostrojov alebo použitie pyrotechnických výrobkov ale aj preto, aby si ich vôbec mohol kúpiť v inom období ako ako ako sú tie štyri dni posledné, posledné v roku. To zase tiež je praktický problém, že, že ako budú tie predajne fungovať lebo teoreticky niekto môže dostať potvrdenie od starostu, že si môže urobiť dvakrát do mesiaca ohňostroj alebo raz za rok a teda, že či budú tie predajne fungovať aj mimo tých mimo tých štyroch dní, ktoré, ktoré sú v zákone vymedzené a budú len čakať, že či niekto nepríde s bumaškou od starostu. Takže, na záver by som, by som zhrnul tie problémové okruhy, ktoré, ktoré tam vidím. Jeden problém vidím v tom ako sa to bude kontrolovať a vynucovať a v čom reálne nastane, nastane zlepšenie oproti, oproti súčasnému stavu teda najmä s ohľadom na to, že Silvester teda najhlučnejšie obdobie je mimo zákazu, ktorý je obsiahnutý v návrhu zákona. Po druhé, aké to bude mať praktické dopady na podnikateľské prostredie na, na predajne ako potom vôbec, vôbec budú budú fungovať. A po tretie, ten praktický aspekt vydávania rozhodnutí na základe žiadosti o povolenia použitia pyrotechnických výrobkov tak, aby to nebolo úplne svojvoľné ale malo to nejaké náležitosti. Bolo to na základe nejakých kontrolovateľných, kontrolovateľných pravidiel, bolo to, bolo to nejako odôvodnené a teda predpokladám, že máte k dispozícii aj legislatívu z tých krajín na ktorú sa odvolávate, že tam je taká právna úprava tak možno na niektoré z tých otázok, ktoré som položil budete vedieť odpovedať aj na základe toho ako to funguje v zahraničí. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

17. 5. 2018 o 10:23 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10:38

Katarína Macháčková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som chcela poďakovať pánovi kolegovi pánovi poslancovi Dostálovi za veľmi kvalitné vystúpenie, ja ako primátorka sa teda tiež stretávam s týmito problémami a teda v samospráve však aj predkladateľ. Pán poslanec Dostál veľmi dobre zhrnul a poukázal tie problémy, ktoré naozaj s týmto zákonom sú aj zostávajú aj po tejto navrhovanej zmene, predovšetkým aj ja chcem zdôrazniť tú vymožiteľnosť práva pretože, keď k takému priestupku aj dôjde tak pokiaľ tam prídu mestskí policajti tak buď sa tam tí obyvatelia už tí občania, ktorí to urobili nenachádzajú alebo veľmi ťažko sa identifikujú. Takže naozaj by sa bolo treba zamyslieť nad tým, že ako toto zabezpečiť. Ďalšia vec je, že presne aj u mňa vznikla tá otázka, že keď bude teda starosta povoľovať tie ohňostroje tak ak ozaj povolí, kde si to tí ľudia potom kúpia keď ten predaj nebude povolený...
===== buď sa tí občania, ktorí to urobili nenachádzajú, alebo veľmi ťažko sa identifikujú. Takže naozaj by sa bolo treba zamyslieť nad tým, že ako toto zabezpečiť.
Ďalšia vec je, že presne aj u mňa vznikla tá otázka, že keď bude teda starosta povoľovať tie ohňostroje, tak ak ozaj povolí, kde si to tí ľudia potom kúpia, keď ten predaj nebude povolený, že vlastne kam tých ľudí smerujeme, že asi to je tiež taká otázka, ktorá zostáva nevyriešená. A potom, aj keď teda ja sama som primátor a mohla by som v podstate teda svojvoľne rozhodovať, tiež si myslím, že by bolo treba dať určité limity, kedy ten orgán samosprávny v tomto prípade primátor, alebo starosta bude môcť povoliť ja neviem, že to nebude v rozpore s niečim, alebo v nejakom teda rozsahu akej techniky a kedy nie, aby naozaj tam bol určitý ten legislatívny rámec. Ale určite inak je fajn a ja určite tento návrh zákona podporím, je dobre, že sa to rieši, len teda treba ešte doplniť tieto veci. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

17. 5. 2018 o 10:38 hod.

JUDr.

Katarína Macháčková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video