31. schôdza

9. 5. 2018 - 18. 5. 2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 15:28 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:28

Silvia Shahzad
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem vám pani kolegyňa Vaľová. Neviem, či ste už skúšali niekedy odkontrolovať aj takéto výkazy. Práve v tom je ten problém, že je to veľmi ťažké a tí pracovníci, pretože sú zahltení množstvom ďalšej práce, tak na to nemajú čas. Ja som za to, aby sa naozaj kontrolovali činnosti, ktoré, ktoré sa kontrolovať majú, ale v tomto prípade si myslím, že bude aj ministerstvo práce a úrady práce ťahať za kratší koniec a tých odhalení nebude tak veľa. Čo sa týka pomoci ministerstva, áno, v minulosti zdvihli príspevok na opatrovanie, zvýšila sa tam tá hranica, aj tie ďalšie veci, ktoré ste uviedli, ale bohužiaľ vy idete tiež len tou populistickou cestou, že meníte sumy a zabúdate riešiť systémové požiadavky, ktoré tu sú a ktoré vám organizácie dávajú. Tak skúste, skúste aj niektoré iné veci zmeniť, nie len také, ktoré ovplyvňujú veľkú skupinu a teraz dáte im hurá systémom veľa peňazí. Lebo na jednej strane im dávate, ako som spomínala a na druhej strane im ale beriete a to už potom nehovoríte. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 15:28 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:30

Zuzana Zimenová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni. Dovoľte mi na úvod zarámcovať môj príspevok do trochu širšieho kontextu. Je dôležitý pre pochopenie filozofie návrhu tohto zákona a ja sa ju pokúsim usvetliť. Pán poslanec Robert Fico ako predseda strany SMER-sociálna demokracia predstavil v marci tohto roka veľký sociálny balíček nasledovnými slovami: "Ideme veľmi rázne ďalej. Po Veľkej noci sa stretneme s ministrom financií a ideme hovoriť o obrovskom sociálnom balíku pre slovenskú verejnosť. Budú to veci, ktoré budú vyplývať z faktu, že tejto krajine sa darí." Toto rozdávanie v duchu hesla "ľudia si zaslúžia" zdôvodnil predseda strany SMER-sociálna demokracia tým, že jeho strana chce do vládnej koalície vnášať silný sociálny rozmer. Zároveň sme od neho na tej istej tlačovej konferencii počuli, že koaličná vláda bude naďalej znižovať deficit verejných financií. Citujem: "Sme na ceste ďalšieho poklesu deficitu." Povedal vtedy predseda strany SMER-sociálna demokracia, aby súčasne vzbudil v ľuďoch dojem veľkej zodpovednosti. Už na prvý pohľad ide o dva ťažko zlúčiteľné sľuby. Najmä pod taktovkou SMER-u SD, keďže máme dlhoročnú skúsenosť s tým, ako v skutočnosti smeráci s verejnými financiami hospodária a ako vyzerajú ich sociálne balíčky. Peniaze lejú zásadne len tam, kde je to či už strane ako celku alebo jej jednotlivcom na prospech a skutočné potreby ľudí v mnohých oblastiach ignorujú. Doteraz každá vláda pod vedením SMER-u SD škrtila prísun peňazí z verejných zdrojov tam, kde zúfalo chýbajú na zabezpečenie aspoň ako tak dôstojného života ľudí a rozhadzovala v oblastiach, ktoré sú ďaleko za čiarou napĺňania základných potrieb obyvateľov Slovenska najmä ľudí odkázaných na sociálne dávky. Predkladaná novela je dobrým príkladom toho, že aj táto vláda na čele so SMER-om SD uvažuje presne takto a nie je ochotná sa z tohto pokriveného mentálneho nastavenia vymaniť. Najnovší takzvaný sociálny balíček sľubuje rozdať v objeme 600 miliónov eur. Ľuďom sľubuje napríklad dovolenkové šeky v sume 500 eur, či štátnu podporu štartovacích pôžičiek pre mladé rodiny. Na toto peniaze má. Poďme sa teraz pozrieť na čo vraj táto akože sociálna vláda peniaze nemá. Pred sebou máme návrh vládneho zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a tak sa poďme pozrieť na to ako vláda napĺňa potreby ľudí v tejto oblasti. Alebo lepšie povedané, pozrime sa na to, na čo peniaze opäť nenašla, hoci opakuje, že sa krajine darí a preto si ľudia zaslúžia prilepšenie. V medzirezortnom pripomienkovom konaní k navrhovanej novele bolo vznesených veľmi veľa pripomienok. Konkrétne 371, z toho 257 zásadných. Pripomienky prišli najmä od organizácii, v ktorých sú združení ľudia so zdravotným postihnutím. Zdôvodnili ich kompetentne, opisujúc podrobne svoje každodenné problémy. Preto sa mi veľmi zle čítali odôvodnenia, ktorými ste pán minister zamietali tieto pripomienky jednu po druhej. Dôvodom boli zväčša financie. Práve preto som začala svoj príspevok tak zoširoka. Na jednej strane SMER sľubuje ľuďom ohromné sociálne balíčky, aby získali dojem, že sa o nich dokáže vo vláde postarať, na druhej strane smerácky minister financií v medzirezortnom pripomienkovom konaní upozorňuje smeráckeho ministra sociálnych vecí, aby v sociálnej oblasti príliš nerozhadzoval. Nie, že by ste boli pán minister nejaký veľký ľudomil, ale ešte aj z toho mála, o ktoré ste pôvodne plánovali ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím navýšiť kompenzácie, ste si nechali ministrom Kažimírom odkrojiť poriadny kus. Takto vyzerá vami toľko ospevovaná súčinnosť ministrov vraj prosociálnej vlády? Jeden citát za všetky. Takto sa vyjadrilo ministerstvo financií k predkladanej novele ako celku. V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu, je kvantifikovaný vplyv na výdavky kapitoly ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2018 v sume 34,6 milióna eur, v roku 2019 v sume 92,7 milióna eur, v roku 2020 v sume 116,8 milióna eur a v roku 2021 v sume 139 miliónov eur. Upozorňujeme, že z realizácie navrhovaných zmien vyplýva rozpočtovo nekrytý vplyv v roku 2019 v sume 7 miliónov, v roku 2020 v sume 27 miliónov a v roku 2021 v sume 49 miliónov eur. Takže 600 miliónov na rozhadzovanie v rámci populistických sociálnych balíčkov vláda má, ale necelých 84 miliónov pre ľudí, ktorí sú na sociálne dávky odkázaní, nemá? Pozrime sa teraz do čoho v prípade ľudí odkázaných na kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia vláda odmietala investovať. Odmietla navýšiť odmenu za osobnú asistenciu na 140 % sumy hodinovej minimálnej mzdy. Pripomienkujúce subjekty navrhovali vychádzať zo 70 % priemernej hodinovej mzdy, čo zodpovedá úrovni 1,4 násobku minimálnej hodinovej mzdy. Odôvodnili to tým, že peňažný príspevok na osobnú asistenciu je de facto mzdou pre osobného asistenta a táto práca je mimoriadne náročná. Argumentácia ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny znela. Navrhované predstavuje zvýšený dopad na štátny rozpočet. Po druhé. Vláda odmietla poskytovať peňažný príspevok na opatrovanie vo výške, ktorou štát prispieva poskytovateľom v sociálnych služieb v kamenných zariadeniach. Navrhovatelia argumentovali nasledovne. Považujeme za spravodlivé, aby štát pristupoval k opatrovateľom v domácom prostredí a v zariadeniach porovnateľne. Opatrovatelia v domácom prostredí zabezpečujú nie len pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, ale aj pomoc pri starostlivosti o domácnosť a pri vykonávaní sociálnych aktivít. Na toto v zariadeniach sociálnych služieb často nie sú peniaze. Ak budú terénny opatrovatelia lepšie zaplatení, prispeje to k naplneniu cieľov deklarovaných štátom v oblasti deinštitucionalizácie, k dlhšiemu zotrvaniu osoby odkázanej na pomoc v domácom prostredí a tým v konečnom dôsledku aj k úsporám verejných prostriedkov vynakladaných na inštitucionálnu starostlivosť. Odpoveď ministerstva. Navrhované predstavuje výrazný vplyv na štátny rozpočet. Po tretie. Vláda ďalej odmietla požiadavku poskytovať peňažný príspevok na opatrovanie bez ohľadu na to, v akom sociálnom postavení sa nachádza fyzická osoba, ktorá zabezpečuje opatrovanie. To znamená, či ide o osobu v produktívnom veku alebo o poberateľa dôchodkovej alebo výsluhovej dávky. Navrhovatelia zdôvodnili túto požiadavku tým, že dôchodková dávka nie je štátna sociálna dávka v pravom slova zmysle, keďže na jej výplatu si dotyčná osoba prispievala formou sociálneho poistenia, preto niet dôvodu, aby sa z tohto dôvodu poberania riadneho dôchodku krátil peňažný príspevok na opatrovanie. A zdôvodnenie ministerstva, prečo aj túto požiadavku zamietlo, je úplný cukríček. Počúvajme. Peňažný príspevok na opatrovanie je nástroj sociálnej pomoci plne hradený zo štátneho rozpočtu a z tohto dôvodu si štát môže určiť podmienky na jeho priznanie. Samozrejme, že k tomu bolo pripojené, že to predstavuje výrazný vplyv na štátny rozpočet. A teraz prejdem k deťom so zdravotným postihnutím, teda k tej najzraniteľnejšej skupine ...
===== (99.)
peňažný príspevok na opatrovanie je nástroj sociálnej pomoci plne hradený zo štátneho rozpočtu a z tohto dôvodu si štát môže určiť podmienky na jeho priznanie. Samozrejme, že k tomu bolo pripojené, že to predstavuje výrazný vplyv na štátny rozpočet. A teraz prejdem k deťom so zdravotným postihnutím teda k tej naj zraniteľnejšej skupine. V navrhovanej novele vláda odmietla vyriešiť nezmyselné krátenie príspevku na opatrovanie v prípade, že dieťa zo zdravotným postihnutím navštevuje školu alebo ambulantné zariadenie viac ako 20 hodín týždenne. Na tento nezmysel upozornila aj komisárka pre osoby zo zdravotným znevýhodnením Zuzana Stavrovská a to nielen v medzirezortnom pripomienkovom ale aj pri prezentácií správy o činnosti jej úradu na ludskoprávnom výbore a verím, že tak urobí ešte aj v pléne na tejto schôdzí. Stotožňujem sa s názorom pani komisárky ako aj s názorom stoviek rodičov detí zo zdravotným znevýhodnením, že podpora vzdelávania týchto detí by mala byť jednou z priorít nášho štátu a som rovnakého názoru, že krátením príspevku na opatrovanie dochádza k umelému a nežiadúcemu skracovaniu hodín vzdelávania detí v školách. Ak si totiž napríklad rodič, ktorý vykonáva opatrovanie svojho dieťaťa s postihnutím nevie nájsť prácu iba na pár hodín denne, čo je na Slovensku pán minister stále veľký problém, stojí pred ťažkou voľbou. Buď znížiť počet hodín, ktoré trávi jeho dieťaťa vo vzdelávaní alebo nemať z čoho žiť. A aká bola odpoveď ministra Richtera na túto požiadavku? Krátenie peňažného príspevku považujeme v tomto prípade za správne. Ministerstvo ďalej v odpovedi pokračovalo vysvetlením v tom zmysle, že predsa nebude platiť niekomu za službu, ktorú v zariadení či už v škole alebo v DSSke za neho vykonáva niekto iný. No tak sa poďme pozrieť na to, ako sa táto služba poskytuje deťom so zdravotným postihnutím v školskom prostredí. V súčasnosti nijako. To, že v školách nemôžu pôsobiť osobní asistenti, na to som upozorňovala už v tomto pléne dvakrát, keď som predkladala návrhy, aby mohla byť osobná asistencia vykonávaná aj v školách, pretože dnes tam nie je nikto, kto by deťom zo zdravotným postihnutím pomáhal doma, pomáhal so seba obslužnými činnosťami, s presunom po chodbách či s aktivitami popoludní v školskom klube. A to sa týka žiaľ bohu a to stále pripomínam a budem to pripomínať aj špeciálnych škôl. Odpoveď ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny ako aj koaličných poslancov vtedy na môj návrh znela, že veď všetko toto má deťom zabezpečiť asistent učiteľa a čuduj sa svete, rovnaká požiadavka aj argumentácia týkajúca sa umožnenia osobnej asistencie v školách zaznela teraz v medzi rezortnom pripomienkovom konaní od samotného rezortu školstva. Citujem: "osobný asistent dieťaťa s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže poskytovať osobnú asistenciu v materskej, základnej a stredne škole". Dieťa však potrebuje pomoc pri úkonoch aj v čase strávenom v škole a na tento typ asistencie nemajú pedagogický zamestnanci, alebo odborní zamestnanci kompetenciu ani kapacitu. Ide o seba obslužné úkony ako napríklad vstávanie, obliekanie, podávanie jedla, podávanie liekov, dorozumievanie, dohľad, preprava a premiestňovanie pri vzdelávacích aktivitách a voľno časových aktivitách. Cieľom pripomienky je docieliť aby bola osobná asistencia umožnená dieťaťu aj v škole a aby sa do nej započítavali aj hodiny vykonané v škole. Týmto sa naplní zámer dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, zvýšiť ich prístup k vzdelávaniu. Túto pripomienku považovalo ministerstvo školstva za zásadnú. Váš rezort pán minister odmietol aj v tejto veci vyhovieť. Dámy a páni v tej vraj sociálnej vláde sa totiž jednotlivé rezorty nevedia dohodnúť na tom, kto z nich túto službu zaplatí. Minister Richter tvrdí, že na tieto činnosti je v škole asistent učiteľa a preto by mala táto služba byť zaplatená zo zdrojov ministerstva školstva. Ministerka školstva Lubyová dôvodí, že pracovná náplň kvalifikovaných asistentov učiteľa je iná ako pracovná náplň osobných asistentov a preto chce otvoriť dvere škôl osobným asistentom s tým, že by ich mal platiť rezort sociálnych vecí. A kým sa handrkujú, deti aj učitelia v školách si nevedia rady. Absurdná situácia, ktorú nechce riešiť nielen táto vláda ale ktorú do dnes nevedela rozťať žiadna doterajšia vláda na čele so SMEROM- sociálnou demokraciou. Výsledok takéhoto doslova antisociálneho prístupu vlády je ten, že školy v praxi odmietajú prijímať deti so zdravotným postihnutím na vzdelávanie lebo im pri práci s nimi chýbajú nielen osobní asistenti ale ako vieme, ešte aj tých asistentov učiteľa odmieta smerácky minister financií zaplatiť v potrebnom počte. V tejto súvislosti mi nedá nespomenúť ešte jeden širší kontext. Pán poslanec Andrej Danko predseda koaličnej Slovenskej národnej strany rád baví novinárov so svojimi predstavami o obsadení vládnych pôstov opozíciou. Mne sa vtipné nezdajú preto ich nebudem komentovať. Som však presvedčená, že toto divadlo kedy sa jednotliví ministri vo vláde nevedia dohodnúť ani len na riešení pre tie naj bezbrannejšie deti je oveľa trápnejšie. Verte, že keď bude na vašom mieste pán minister sedieť v ďaľšej vláde buď opätovne Jozef Mihal so Spolu alebo Soňa Gaborčáková z OĽANO alebo Silvia Shahzad alebo Natália Blahová zo SaS, tak nájdeme v rezorte školstva spoločné riešenie. My tu totiž na potrebných riešeniach už teraz hľadáme konsenzus. Na záver chcem zopakovať už len toľko, že na príklade tejto novely vidno ako táto vláda nie že nevie ale nechce hospodáriť tak aby verejné zdroje, ktoré má v rukách nasmerovala k ľuďom ktorí ich nutne potrebujú. Predkladaná novela z dielne rezortu, ktorý v súčasnej koalícií ako jej predstavitelia tak radi vravia patrí SMERu sociálnej demokracií je praktickou ukážkou s akou ľahkosťou na jednej strane smeráci sľubujú naliať peniaze tam, kde je to ľúbivé a kde to môže z hľadiska marketingu osloviť veľkú masu ľudí ale ako im je zaťažko pustiť chlp do opatrení pre tých naj zraniteľnejších ktorí nie sú v spoločnosti až tak početní a preto je ich hlas slabo počuť. Takéto počty s verejnými zdrojmi sú neľudské a nechutné. Preto nemôžem podporiť túto novelu ale navrhujem, aby ju rezort práce, sociálnych vecí a rodiny stiahol a urýchlene dopracoval tak, aby boli akceptované spomínané pripomienky a aby boli uspokojené nároky ľudí, ktoré vláda v procese pripomienkového konania od ignorovala peniaze na to evidentne sú. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9. 5. 2018 o 15:30 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:46

Silvia Shahzad
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Pani kolegyňa úplne súhlasím so všetkým čo tu bolo povedané a rovnako by som chcel apelovať na jednu z tých vecí, ktoré ste spomínala t o je krátenie príspevku na opatrovanie s titulu, že dieťa navštevuje školské zariadenie viac ako 20 hodín. My sme niekoľko krát predkladali tento zákon a niekoľkokrát sme sa to pokúšali zmeniť a je naozaj smiešne práve to odôvodnenie v ktorom sa hovorí, že je to z dôvodu toho,že si to želali iné osoby, ktoré takúto formu služby nevyužívajú. Ja sa pýtam ukážte mi tých, ktorí by toto chceli. Obávam sa, že takýchto ľudí nájdeme len v radoch ministerstva. Je úplne jasné, že odmena 25 eur o ktorú sa kráti príspevok na opatrovanie každý mesiac takýmto rodinám. Odmena 25 eur v peňaženke je viac ako dávať dieťa do školy na dlhšie, pretože tieto rodiny väčšinou žijú z podvyživeného rozpočtu. Odmena za opatrovanie nie je plnohodnotný príjem ako už názov napovedá, je to príspevok, to znamená, že z toho sa reálne žiť nedá. A na ministerstve sa snažia tvrdiť, aj svojim odôvodnením, že rodičia majú byť zodpovedný. No oni zodpovední sú.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 15:46 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15:48

Jana Vaľová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Najprv sa vyjadrím k tomu, aby sme tu teda hovorili takú skutočnú pravdu, pretože aj na jednej strane je pravda a j na druhej strane je pravda. Na jednej strane je to, že je to 2,80 za hodinu ale na druhej strane nikto nepovie, že sú tam odvody a sú to do zdravotnej poisťovni a rovnako sú to odvody do zdravotnej poisťovne, to znamená ak osobný asistent má 2,80 odrobí maximum 10 hodín denne za 30 dní je to, je to suma 846 eur, ak k tomu pripočítame odvody je to 1 101,04 eur, aby to bolo každému jasné, aby sme sa bavili o pevných sumách a o pevných číslach. Takže to je vlastne tá výška o ktorej sa naozaj bavíme o ktorej naozaj rozprávame. Samozrejme ja vždycky poviem áno matky s deťmi postihnutím atď. určite si zaslúžia viac a ešte jednu vec chcem urobiť, viete je to také trošku také, že vy ste neurobili nič, my to urobíme najlepšie. Tak ja som tu stála pred pánom Mihalom, kedy som povedala, že ustúpil so všetkých svojich zámerov, viete čo Mihal napísal vo svojim blogu? Že nedostal som peniaze od ministra financií, preto predstavoval som si že to urobím ináč. Škoda, že tu nie je. Prečítam vám s ďalšieho vyhlásenia. Minister ktorý musel najviac ustúpiť premiérke. Často narazil na odpor od samej premiérky ako to bolo napríklad pri zjednoťovaní rodičovského príspevku, minister musel pôvodne úplne zjednotiť, napokon ako zvyšovať dôchodky, ako zvyšovať sociálnu nespravodlivosť, valorizáciu dôchodkov od všetkého pán minister Mihal ustúpil, vy si myslíte, že vy nebude mať ministra financií? Vy si myslíte, že keď nastúpite do vlády že to je ako na ulici, veď ja mám tak isto rozpočet. A jednoducho máte rozpočet, ktorý máte daný. Ja som za ako povedala pani Bašistová skúsme ísť na to 1 euro, ale nerozprávajme o nejakej, že zrazu nastúpi minister Mihal. Však minister Mihal priznal, že neurobil ani ...
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 15:48 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 15:50

Soňa Gaborčáková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Dobrý deň kolegovia, kolegyne, pán minister, pán predsedajúci, pomerne dosť tu už odznelo a teda v prvom rade chcem povedať jednu dôležitú vec, ak chcem riešiť problematiku chronicky chorých, teda zdravotne ťažko postihnutých musíme vidieť veci v takých dvoch rovinách, jedna rovina je zvyšovanie príspevku a druhá rovina je reforma starostlivosti o chronicky chorých o ľudí ktorí potrebujú dlhodobú starostlivosť. To znamená, ak chcem hodnotiť v týchto dvoch dimenziách aj návrh zákona z dielne pána ministra, musím povedať, že v tom jednom bode v ktorom hovorí o tom, že výrazne zvýši príspevky, tak zvýšil ich výrazne oproti tomu, ako on zvyšuje príspevky posledné roky ale na druhej strane musím povedať, vždy v tej rovine, že sa mi nezdalo fér že ste to oznámili pred voľbami do VÚC v lete ste avizovali, že teda podporíte opatrovateľov v domácom prostredí ale keď sa pozrieme na rozpočet tak v rozpočte to bolo naplánované až od septembra 2018 takmer až o rok. To znamená, že skutočne sľubujeme ľuďom, niečo čo dostanú pomerne strašne neskoro a tí ľudia sú vonku tak znechutený a skeptický že všetci politici klamú. Teraz keď navrhnete nejakú sumu tak samozrejme aj s tou sumou sa bude narábať či je veľa, či je málo a tak ďalej. To znamená, že vníma, že nesmiete robiť marketing pred voľbami a potom to dať, takmer až pred ďalšími voľbami do samosprávy, pretože po prvé, ľudia sú nešťastní a čakajú na to, že tie peniaze dostanú a keď vidia toho politika čo má reálnu moc v televízore a vidia že hovorí, že teraz výši sa im ten príspevok tak oni úplne reálne rátajú, že to bude o niekoľko mesiacov. Potom je čestné povedať, že áno budeme sa o tom baviť, ale ľudia reálne to dostanete o rok. To by bolo fér a to by som povedala, že nebol by to marketing. Druhá vec, čo sa týka toho financovania. Ja verím aj ministrovi Kažimírovi na druhej strane, že kedy dostáva tak marketingovo rýchlo informácie, že má zmeniť vlastne financovanie na výšku čistej minimálne mzdy tak jednoducho z tých celkových výdavkov sa to nedá urobiť. On to vie urobiť len systémom, ak by sme povedali, kde čo zoberieme, ušetríme alebo čo investujeme ....
===== (105.)
tak marketingovo rýchlo informácie, že má zmeniť vlastne financovanie na výšku čistej minimálnej mzdy, tak jednoducho z tých celkových výdavkov sa to nedá urobiť. On to vie urobiť len systémom ak by sme povedali kde, čo zoberieme, ušetríme alebo čo investujeme. To znamená urobiť určité reformy z oblasti dlhodobej starostlivosti, kde rátame aj zdravotnú starostlivosť, aj sociálnu starostlivosť. Ak sa pozeráme systémovo na to, tak tieto príspevku budeme vždy vnímať, že sú slabo nastavené, aj keď ich minister dá do výšky čistej minimálnej mzdy. Ale ktorej? Keď každý polrok hovoria o inej čistej minimálnej mzde, lebo hovoria, že chcú mať do takej sumy a takej sumy. Či sa budú odvolávať na to, že to bolo podľa toho v akom roku to povedali. Alebo ideme naozaj do reformy, kde povieme, kde na to peniaze v rámci percenta HDP nájdeme, čo sa tam napočíta a akým spôsobom vyriešime reformu starostlivosti, kde ľudia reálne budú vedieť, že keď je odkázaný na III. stupeň dostane toľko peňazí, na IV., na V., na VI. Bude vedieť s akým badžetom môže rátať, a to že ste to nedali s viazanosťou na minimálnu mzdu to presne svedčí o tom, že ak nemáme urobenú reformu, tak samozrejme nemôžeme sľubovať naviazanosť na minimálnu mzdu, pretože tá minimálna mzda bude vždy iná a teda prognózujete, že bude vyššia. A tým pádom rozbíja to celé rozpočtovanie vlastne aj rezortu financií, aj ministerstva práce. Čiže vašou úlohou je robiť reformy a nielen z jednej časti navyšovať príspevky, ktoré aj tak ľudia vnímajú vonku, že je slabo ohodnotené. Lebo ak sa pozrú na to, že by mohli ísť do práce, tak samozrejme by zarobili viac peňazí. Ale keďže my sme zlikvidovali ambulantné služby. A jedinou možnosťou pre tých ľudí, ak chcú ísť pracovať a chcú mať zo zárobkovej činnosti plat, tak jednoducho musia toho človeka musia dať do pobytovej formy a tá je zase nenormálne drahá pre štát, aj pre daňových poplatníkov. Čiže je to úplne neskutočne veľký problém, ktorý my nevyriešime tým, že len zvýšime nejaký príspevok, pretože nie sú spokojní ani ľudia, aj v systéme tie peniaze budú chýbať. Je potrebné na túto problematiku sa nachystať, pretože v rámci V4 sme najrýchlejšie starnúce obyvateľstvo. A toto je časovaná bomba pre našu krajinu. Jednoznačne potrebujeme reformu.
Druhá oblasť je nastavenie systémových zmien. Pán minister, touto novelou fakt sa iba tvárime, že ideme robiť zmeny, pretože viac menej ich garantujeme na tej, keď ich garantujeme, ani ich negarantujeme, na to zvyšovaní toho príspevku. Na druhej strane filozoficky a reformne opäť nezasahujeme do problémov, ktoré sa každý deň týkajú zdravotne ťažko postihnutých. Poviem ako. Napríklad ten opatrovateľský príspevok nedostane opatrovateľ alebo teda človek, ktorý opatruje opatrovaného, keď nemá trvalý pobyt v mieste, kde je opatrovaný. To znamená, že sú to len ľudia, ktorí sú príbuzní. Ak tam nemáte trvalý pobyt, zabudnite na opatrovateľský príspevok. Tá možnosť, že sa tam nenahlásite trvalý pobyt, pre vás tento príspevok vôbec nie je aktuálny.
Osobná asistencia. Zase ak by ju chcela robiť rodina a vykonávať ju viac ako 120 hodín, nemôže lebo je to viazané v zákone. To znamená, že v podstate ten príbuzný, ktorý sa doma stará o toho svojho, bratranec o toho svojho príbuzného, tak ten nie je zase dôchodkovo poistený. To znamená, že my reálne, reálne nenastavujeme reformu, kedy ten človek pocíti, že sa nemusí dostať do nejakých pomykov, či sa dostane na príspevok na opatrovanie alebo na osobnú asistenciu, striktne, kde niečo platí. Preto tú reformu treba nastaviť tak, že to pôjde za tou odkázanosťou, za tým stupňom aký ten človek má a tak sa navrhujú jednotlivé formy riešení, ktorý tento človek potrebuje.
Odkázanosť dieťaťa na pomoc inej fyzickej osoby v školskom prostredí je obrovský problém. Je to problém pre ministerku školstva, ktorá hovorí, že školský asistent má asistovať pri vzdelávacom procese, nie pri úkonoch hygieny alebo teda odkázanosti na inú fyzickú osobu. Naozaj je potrebné povedať, že sa tu delíme na ministerstvá, ale problém je taký, že ani školstvo, ani sociálna oblasť ho nevyriešia ak nebudú spolu diskutovať. Čiže opäť v tej reforme musí vyjsť nástroj, ktorý bude platný a ktorý dofinancuje ako použitie služby v jednom rezorte, tak aj v druhom rezorte. Ďalšia vec, ktorú teda ja kritizujem, je určite, ak je dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím a má školské vyučovanie viac ako 20 hodín, tak jednoducho trestáme rodičov s tým, že chcú, aby to dieťa do budúcnosti malo vyššiu kvalifikáciu, bolo viac pripravené na to sa presadiť, byť na chránenom pracovisku alebo teda na voľnom trhu práce. A keďže trestáme aktivitu, tak čo urobíme, podporujeme pasivitu. Tú pasivitu, to znamená, že či sa to dieťa rozvíja alebo nerozvíja, v podstate nemáme kontrolné mechanizmy či ako hodnotiť tú pasivitu. To znamená napreduje, nenapreduje to dieťa, atď. K tomu je tiež potrebné nastaviť novú reformu, ktorá by nám tieto oblasti hodnotila.
Posledná je osobná asistencia, ktorú ja osobne vidím ako keby išla do úpadku. Bolo tu povedané ako je financovaná a z toho všetkého v podstate sa mi javí, aj podľa tých čísiel, že snažíme sa schváliť tým ľuďom menší objem hodín, ale v podstate nenavýšiť ten badžet, ktorý ročne prečerpáme na osobnú asistenciu. Čo je veľká škoda, lebo aj v rámci reformy tej starostlivosti o chronicky chorých by práve tento nástroj som využila na sprofesionalizovanie domácej starostlivosti, kde by som využila práve to, že tie opatrovateľky z Rakúska, ak by spĺňali kvalifikačné predpoklady alebo každý iný, tak by som zreformovala tento nástroj, nazvala ho iným spôsobom, stanovila iné podmienky a vedeli by sme tých ľudí udržať v rámci profesionálneho opatrovateľstva na Slovensku. Na druhej strane by sme mali podmienku takú, že tí ľudia musia byť kvalifikovaní a teda je veľký predpoklad, že nám budú rozvíjať do najvyššieho možného stupňa práve toho človeka, ktorému asistujú. Ale samozrejme musí byť adekvátne zaplatený. Preto hovorím, že aj zaplatenie toho človeka by bolo postavené na, z môjho pohľadu a z mojej reformy, ktorú pripravujem, na takých troch pilieroch.
Čo sa týka vlastne tých pripomienok, tak osobne si myslím, že nie je dobré, že odôvodňujete, že ak má človek mieru funkčnej poruchy nad 70 %, tak nemal by, nemá nárok na 10 hodín osobnej asistencie. Odôvodňujete to vlastne zdravotníckym modelom, pričom ak sa pozrieme na vyhodnocovanie, keď hodnotíte človeka v sociálnych službách tam presne poviete na aký stupeň je odkázaný a koľko hodín denne sa o neho treba starať. To znamená, je to úplne rovnaký princíp, len iné nástroje. Čiže hovoriť o tom, že tamto nie je zdravotnícky model a tuto už je zdravotnícky model je minimálne neštadardné. A z môjho pohľadu poviem, že ani nekonzistentné.
Čo sa týka znižovania príspevku za opatrovanie alebo osobnú asistenciu len preto, že sa zvýši dôchodok pre bezvládnosť mi príde tiež tu dám, tu zoberiem. To znamená, že bude strácať tých domácich opatrovateľov, lebo ak valorizujeme dôchodky alebo majú nejakým spôsobom zvýšený príplatok za bezvládnosť, tak jednoducho okamžite tomu človeku, tomu opatrovateľovi, sťahujeme peniaze a tým pádom vlastne ich ako keby vyháňame z tej formy starať sa o tých ľudí v domácom prostredí. Zle nastavené, koncepčne nám to nebude dobre vychádzať do budúcnosti, pretože nám bude pribúdať ľudí nad 80 rokov, kde je veľký predpoklad, že budú častejšie hospitalizovaní. A teda naozaj tá rodina si rozmyslí, či sa o neho bude starať za tie peniaze alebo nie, alebo pôjde do práce. A tým, že nie sú ambulantné služby a nie je to na komunitnom princípe kombinované s ADOS-om, tak jednoducho ich budú presúvať do kamenných zariadení, ktoré sú veľmi, veľmi drahé pre štát a nehovoriac o tom, ja som tu mala také vystúpenie, že teda odtrhnete ich od citových väzieb rodiny a potom tie problémy, aj popisovala vlastne komisára so ZŤP, kde v niektorých seniorských domoch v podstate nechajú použiť toaletu rovno medzi ostatnými klientmi. Je to nedôstojné. Prebaľujú ich tak, že nie je nijaký záves. Absolútne v starobe strácajú ľudskú dôstojnosť. A to len preto, že nechceme reformovať systém starostlivosť o chronicky chorých a odkázaných. Takže je toho pomerne dosť, ktoré by som veci napravila, ale teda určite jednou z nich je aj to, že nechcete dávať asistentov do škôl. Vraj je to nesystémové, ale ja vám chcem len pripomenúť, že máme tzv. jasličkový zákon, kde bežne to platí pre zdravé deti do troch rokov, ale pre zdravotné ťažko postihnuté do 6 rokov, čiže my už v systéme máme zdravotne ťažko postihnuté dieťa, ktoré sa nám takýmto spôsobom môže dostať do jaslí. Ostatné do troch rokov, toto dieťatko tam môže ísť do 6 rokov. To znamená, že nie je to výhovorka, ktorou sa argumentuje, že jednoducho čo s tými deťmi do šesť rokov, nepatria do kompetencie, atď. Tu hovorím, že patria do tej našej kompetencie.
Treba sa zmýšľať aj nad tým, že down... (nezroz.vyslov.) športovci, teda športovci, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie a ktorí dochádzajú do športovej organizácie sa nezaraďujú v zákone do kategórií zariadení, ktoré sa ráta do toho, že máte nárok na teda individuálnu prepravu. A naozaj minimálne, že ich nevieme zaplatiť, nevieme im vytvoriť podmienky je štandardné, že keď nechodia do školy, lebo tam patria také zariadenia, že centrum voľného času napríklad alebo školy, alebo nejaké ambulantné zariadenie, tak by tam mali spadať aj športoviská, kde títo zdravotne ťažko postihnutí športovci dochádzajú a teda na denný tréning a trénujú. Minimálne to by sme mali pre nich spraviť.
Určite je úplne neštandardné, že krátime príspevok dieťaťu 20 hodín, keď je viac ako 20 hodín týždenne. Ale je podľa mňa úplne absurdné, že mu ho krátime aj v čase letných prázdnin, keď tá matka je celé prázdniny s tým dieťaťom doma. To je úplná absurdnosť. Len preto, že školský rok trvá vlastne do augusta a od septembra začína nový školský rok. Takže ministerstvo si to vykladá tak, že aj júl, aj august patria teda do školského roku a tým pádom vlastne nemajú nárok tí rodičia na plný príspevok. Čiže nekrátia mu len preto, že chodí do školy, ale ešte mu ho krátia v rámci júl a augusta, lebo školský rok je aj júl - august. Čiže totálna hovadina s prepáčením. Neviem to ináč nazvať. Proste som z toho, ak nerobíme systémové zmeny, tak aspoň také hlúposti. Však nerobme tým ľuďom problémy. A zase sa to vlastne neodstraňuje.
Ja chcem povedať, že napríklad k 31. januáru 2018 mali navrhnutú ako kompenzáciu formu práve príspevok na opatrovanie, ale keďže nespĺňali nejakú podmienku, tak 10 122 ľudí zostalo bez príspevku. To je len opatrovanie. To znamená, že splnili to, že sú invalidní, že sú odkázaní, ale nesplnili nejakú formálnu podmienku napríklad ten príjem alebo niečo a tým pádom na Slovensku mali sme k tomu januáru 10 122 ľudí, ktorí sa starajú o nejakého príbuzného, ale my im na to nedávame ani cent. Nieže ešte ako ešte poistenie. Ďalší sú to osobní asistenti takto schválení
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9. 5. 2018 o 15:50 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 16:08

Soňa Gaborčáková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
(105.-2.)
formálnu podmienku, napríklad ten príjem alebo niečo, a tým pádom na Slovensku mali sme k tomu januáru 10 122 ľudí, ktorí sa starajú o nejakého príbuzného, ale my im na to nedávame ani cent. Nieže ešte ako poistenie.
Ďalší sú to osobní asistenti takto schválení. Dvetisíc dvesto šesťdesiatpäť. To znamená k januáru takmer 13-tisíc máme ľudí, ktorí nedostali vôbec nič. Ako dlho to vydržia? Povedzte, ako dlho vy by ste to vydržali? Ja? Vôbec by som to nevydržala. Jednoducho je to ťažké, je to nespravodlivé a naozaj, ak neurobíme aj reformu nielen tých príspevkov, ktoré aj, ja aj verím tomu Kažimírovi, že jednoducho nedá sa na všetko dávať peniaze, že potrebuje mať v ruke, že je to zreformované, že je to tak, že to bude takto nastavené, hej? Ale na druhej strane musím povedať, že my musíme ísť do systémových zmien, aby tí ľudia cítili, že jednoducho áno, patria do tej sociálnej pomoci.
Patria tam ľudia, ktorým treba pomôcť. Áno, môžme sa debatiť o tom, do akého príjmu, či sa nestaráme o bohatých ľudí rovnako, ako o chudobných. Poďme debatovať o týchto veciach. Komu, naozaj, kto to nezneužíva. Poďme o tom debatovať. Ale jednoznačne sa nemôžme držať tých starých pravidiel, ktoré platili niekedy pred desiatimi rokmi, keď sme mali úplne inú demografickú krivku, keď sme nemali deti s autizmom. Naozaj je potrebné nastavovať nový systém, nové videnie sveta a jednoducho pre mňa je dôležité, aby netrpeli tí ľudia. Ja vidím, ako trpia.
Celý svoj život som zasvätila starostlivosti o týchto ľudí a nie preto, že som nemala čo robiť, alebo že som nemala inú prácu, ale že ma napĺňala tá práca. A preto, keď som tu, tak či sa pán minister na mňa hnevá, alebo sa na mňa nehnevá, ale jednoducho budem hovoriť o tých veciach, na to som tu. Takže prepáčte, trošku som sa na konci tak rozohnila, ale ide mi naozaj o vec.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

9. 5. 2018 o 16:08 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Silvia Shahzad
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem, kolegyňa. Myslím si, že si sa mohla kľudne aj viacej. Chcela by som zopakovať a zdôrazniť, čo si povedala, pred tebou aj ďalšie kolegyne, a to, že reforma je dôležitá, ale nikdy nebude úspešná, pokiaľ nebude postavená na spolupráci rezortov. V podstate to potvrdili aj obidve komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, aj komisárka pre deti dnes na našom výbore, kedy povedali, že práve chýba tá spolupráca rezortov. Takže väčšinou sa problémy prehadzujú a nikdy sa nevyriešia, pokiaľ tieto rezorty nebudú hľadať spoločné riešenie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 16:11 hod.

Mgr.

Silvia Shahzad

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:11

Jana Vaľová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
No mne tu stále chýba tá odbornosť. Poďme do reformy, poďme do reformy, poďme do reformy. Do akej? No veď keď bola, dva roky bol pán Mihál - som vám prečítala - chcel valorizovať dôchodky o pevnú sumu. Premiérka Radičová zatrhla, minister financií. Chcel zvyšovať, valorizovať dôchodky, zatrhnuté. Rodičovský príspevok zatrhnutý. A všetky veci, ktoré sme my schválili, však ste v nich pokračovali, preboha. Ešte aj v tom nesystémovom dôchodku vianočnom. Tak o akej reforme stále rozprávate? Však položte veci na stôl, čo je to tá skutočná reforma? Ja som za, rozprávajme. Rozprávajme. Beriem to, že ak naozaj tí ľudia trpia, že nemajú príjem niektorí ľudia, opatrujú a tak ďalej, tak si sadnime, je tu prvé čítanie. Však v druhom čítaní môžme tieto veci ešte doplniť a zmeniť. Ale vy stále len rozprávate: nič sa neurobilo, reforma, všetko obráťme hore hlavou. No prečo ste to neobrátili? A rozprávate, že keď bude minister Gaborčáková alebo Mihál, jak to všetko zmení a Mihál nezmenil nič. Veď sám povedal, že minister financií mu všetko zatrhol. Tu stál, ja som s ním na to rozprávala.
Tak poďme sa baviť o konkrétnych veciach, nie o, ja to hovorím - plagátových veciach, reforma, nič. Poďme sa konkrétne baviť. Máme dneska maximálny ročný rozsah osobnej asistencie 7 300 hodín ročne, čo predstavuje 20 hodín. Celková ročná výška príspevku môže byť 20 586 eur. Hovoríme o 2,80. Hovoríme o tom, že z toho idú ešte, ako som predtým povedala, z toho idú odvody, idú z toho zdravotné poistenia, to je 1 101 eur. Hovoríme o tom, že vieme zvýšiť túto sumu. Tak sa poďme o tom baviť v druhom. A ak nie, tak doneste tú reformu. Preboha, však ju doneste na stôl a nielenže sa rozohním, že tam ten to, ten to, ten je za, ten má taký problém, doneste tú reformu na stôl. Máme prvé čítanie a doneste ju, ako by ste to urobili. Veď ste nič nezmenili, čo my sme všetko dali. Keď ste boli pri vláde, vo všetkom ste pokračovali. Nič nového ste nepriniesli. Ešte aj ten vianočný dôchodok, ktorý ste tu stále vykrikovali, aký je nesystémový, tak ste ho nechali, ešte ste ho navýšili. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 16:11 hod.

PhDr.

Jana Vaľová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:13

Zuzana Zimenová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pani poslankyňa Gaborčáková, za tvoje vystúpenie. Ja musím konštatovať, že ma veľmi teší, že ty máš na rozdiel od tejto vládnej koalície aleže úplne nové videnie sveta, tak ako si ty povedala. Máš schopnosť aktuálne problémy vnímať a na základe nich navrhovať riešenia a máš kompetenciu naozaj, že do detailu zvládnuť to, že kompetenciu v detailoch. Ja verím tomu, že keď začne vládna koalícia počúvať tvoje návrhy, ktoré, mimochodom, nehovoríš len tu v pléne, ale organizuješ aj veľmi veľa vecí, ktoré s týmto súvisia, navrhuješ naozaj systémové zmeny, no tak, že by sa to mohlo aj pohnúť. A ak nezačne počúvať, tak sa teším na to, keď dostaneš príležitosť, aby si to mohla urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 16:13 hod.

Mgr.

Zuzana Zimenová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16:14

Soňa Gaborčáková
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Ďakujem za pripomienky. Ja predstavím reformu, ktorú teda predstavíme v rámci hnutia OĽANO, ale je to veľká vec, s ktorou by, keby vy ste chceli teraz urobiť ju, tak jednoducho by vám to zrejme rozvrátilo iné náležitosti. Čo môžem sľúbiť ministrovi, že v rámci tých vecí, ktoré sa dajú upraviť, tak poviem, akým spôsobom ja by som to videla, aby to nebol nejaký zásah do toho systému, ako máte nastavený vy. Toto viem urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

9. 5. 2018 o 16:14 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video