35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 12:26 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:26

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán minister, že ste vystúpili v rozprave. Ja, však už sa chvíľu poznáme, ja sa vám ospravedlňujem, ja som určite to nemyslel zle, takže, prosím vás, prijmite teda moje ospravedlnenie. Zvyknem v rozprave byť aj taký úprimnejší a možno to tak vypáli, takže naozaj som to a myslím, že ma trošku chápete, takže tam poopravujem ten svoj výrok.
Čo sa týka toho ZMOS-u, to je veľmi zaujímavý, dobrý postreh. Na druhej strane zase ja sa tiež nechcem uspokojiť s tým, že starostovia si chcú nad tým umyť ruky, pretože pre nich je to nepohodlné a nepríjemné. Ja naozaj sa na to pozerám z pohľadu toho problému a teraz nechcem pôsobiť, že teraz ideme tu vyvolať nejaké emócie a poďme sa tu rozplakať a podobne. V žiadnom prípade. Naozaj tá debata musí ostať racionálna. Ale myslím si, že tie problémy, ktorým títo ľudia čelia, sú tiež, ako dá sa, iba racionálne sa dajú vyriešiť. Lebo keď budeme nad nimi plakať, tak to si len poplačeme.
Čo sa týka aj tých profilov, viete, toto, mne sa páči táto diskusia, lebo je konštruktívna, že naozaj sa bavíme o tej liberalizácii aj z tohto pohľadu, že určite mne ten motív, ktorý mám, že poďme to vyriešiť tak, aby dobre bolo, keď to tak poviem. Čiže chápeme aj to podnikateľské prostredie, chápeme aj tie problémy, tá liberalizácia v konečnom dôsledku však ukáže sa, čo prinesie. Aj tieto rozmery, ktoré prinášate do diskusie, sú dobré, budeme nad nimi rozmýšľať, a preto si myslím, ak by sme to vedeli dať ešte na prepracovanie, tak by sme sa vedeli o tom lepšie porozprávať, ale tak uvidíme. No, ja za seba určite hovorím, že chcem k tomu pristupovať konštruktívne a ide mi teda o to riešenie problémov tých ľudí a to, čo som povedal na úvod, poviem aj na záver, ospravedlňujem sa vám.
Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 12:26 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:27

Peter Pčolinský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pred dvomi rokmi, keď ste tu boli, pán minister, s novelou zákona o hazarde, treba povedať, že zobrali ste do úvahy aj pripomienky opozície, konkrétne aj nejaké moje, myslím, že aj kolegov z OĽANO, boli tam zakomponované. Teraz hovoríte, že ste pripravený taktiež akceptovať nejaké naše pripomienky a zapracovať ich. Za toto ja by som akože vám chcel poďakovať, lebo zo súčasnej vlády ja vidím možno ešte jedného ministra, ktorý je ochotný akceptovať aj pripomienky opozície a nestáva sa to naozaj často. Čiže v tomto smere som naozaj veľmi rád, že máte takýto postoj, ste ochotný komunikovať a baviť sa vecne. Ja som sa snažil svoje vystúpenie naozaj poňať úplne vecne, paragraf po paragrafe, dá sa, samozrejme, to aj nejako emočne obrátiť a aj inak to odprezentovať, ale veci to nepomôže.
Čiže dúfam, že v najbližších tých dvoch týždňoch spoločnými silami vypracujeme nejaké, nejaké pozmeňovacie návrhy, ktoré budú na prínos, na prínos pre hráča. To znamená, mali by sme ich viac chrániť, na druhej strane viac sprísniť a regulovať tento biznis. Už tento návrh zákona, opakujem, sprísňuje podmienky, najmä pre tie kamenné prevádzky, ale hovorím, poďme sa pozrieť ešte na ten online, ako sa to dá vylepšiť. Čiže som rád, že máte tento postoj. A na záver, určite vám budem volať.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 12:27 hod.

Mgr.

Peter Pčolinský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:29

Anna Verešová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, že ste vystúpili v rozprave a že ste nám dali šancu takto s vami diskutovať, veľmi si to vážim. Sám ste povedali, že tento zákon má negatívne dopady. Naozaj veľmi negatívne dopady práve pre rodinu. Ja sa nezaklínam rodinami, ani sa na nič nehrám, chcem vám povedať veľmi vecne, že vy vládni poslanci, vy ste prišli do tohto pléna s návrhom zákona, ktorým bude potrebné od 1. marca budúceho roku sledovať aj vplyvy na rodinu, rodičovstvo a materstvo, takže vy ste prišli s touto témou a práve preto som vás vyzvala, že ste mohli byť proaktívni a už tento návrh zákona, ktorý má veľmi negatívne dopady na rodiny, už ste mohli vlastne hovoriť aj o tom, že ako ich chcete riešiť. Lebo toto nie je dostatočná ochrana. Darmo budete predkladať tento návrh zákona, že dostatočne chráni, nedostatočne chráni občanov, ľudí, rodiny.
No a čo sa týka starostov, no, strkajú hlavu do piesku, povedzme si to na rovinu. Ale oni majú tiež hájiť záujmy občanov. A všetko, čo som povedala, hovorila som ústami občanov, a hlavne aktívnych občanov, ktorí sú v tejto problematike veľmi dobre zorientovaní. A práve preto si myslím, že majú oprávnené obavy, ako dopadnú petície, ktoré práve teraz prebiehajú, ktoré zbierajú. Takže nehovorme o nepravdách, hovorme o tom, že občania si niečo žiadajú od starostov a občania si, nejaké teda povinnosti, a občania si to isté žiadajú od nás poslancov a občania si to isté žiadajú od vás ministrov tejto vlády, aby sme konali v ich prospech. A toto nie je žiadny populizmus. Ako som vám povedala... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 12:29 hod.

Mgr.

Anna Verešová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:29

Peter Kažimír
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Dámy a páni, potreba ukončiť platnosť týchto dohôd vyplynula z rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci Achmea verzus Slovenská republika, v ktorom súd potvrdil, že systém arbitráží medzi členskými štátmi Európskej únie a investorom z iného členského štátu Európskej únie je nekompatibilný s právom Európskej únie.
Všetky členské štáty Európskej únie sú povinné vyvodiť dôsledky vyplývajúce z tohto rozhodnutia, a to na základe zásady lojálnej spolupráce podľa čl. 4 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii, a to v súlade so všeobecnými princípmi autonómie, prednosti a priameho účinku práva Európskej únie. Členské štáty teda majú povinnosť ukončiť všetky takéto bilaterálne dohody uzavreté medzi členskými štátmi s cieľom zabezpečiť právnu istotu.
Navrhuje sa ukončenie týchto dohôd bilaterálnou cestou, čo predstavuje najrýchlejší a najschodnejší prostriedok riešenia súčasnej situácie. Alternatívne v prípade, ak oslovený členský štát nebude ochotný pristúpiť k bilaterálnemu ukončeniu platnosti príslušnej dohody, prichádza do úvahy aj mnohostranné alebo jednostranné ukončenie.
Predmetné dohody, platnosť ktorých sa má ukončiť, sú hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky majúce charakter prezidentskej zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb a majú podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Z tohto dôvodu sa návrh predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na vyslovenie súhlasu a následne prezidentovi Slovenskej republiky na schválenie.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.10.2018 o 12:29 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:36

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, prosím, kolegyne a kolegovia, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu výboru Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie (tlač 1122).
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1235 z 1. októbra 2018 pridelil návrh na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet, ktorý bol zároveň určený ako za gestorský výbor. Uvedený návrh výbor prerokoval s uvedenou zmluvou v stanovenom termíne. K predmetnej zmluve zaujal výbor pre financie a rozpočet toto stanovisko a odporúča Národnej rade vysloviť s týmto návrhom súhlas.
Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy. Gestorský výbor na základe stanoviska výboru vyjadreného v uznesení uvedeného pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s ukončením platnosti bilaterálnych dohôd o ochrane a podpore investícií uzavretých s členskými štátmi Európskej únie.
Predmetná správa výboru bola schválená uznesením gestorského výboru č. 328 zo dňa 16. októbra 2018 a zároveň ma výbor určil za spravodajcu výboru. Poveril ma predniesť správu na schôdzi Národnej rady a taktiež navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
To je všetko. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

18.10.2018 o 12:36 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:44

Ivan Šramko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, panie poslankyne, ďakujem pekne za možnosť prezentovať Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2017. Ako predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť si vás dovoľujem oboznámiť so správou o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť túto správu vypracuváva a predkladá na rokovanie Národnej rady každoročne do konca augusta na základe svojej pôsobnosti, ako je vyjadrená v čl. 4 ods. 1 písm. a) ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto správa hodnotí predovšetkým plnenie limitu na dlh, ktorý je stanovený v tomto zákone, zároveň však prináša pohľad aj na ďalšie zákonom stanovené povinnosti. Ide o pravidlá týkajúce sa dlhu samospráv a financovania ich kompetencií, ako aj v oblasti poskytovania a zverejňovania údajov.
Podobne ako v rokoch 2014 až 2016, aj v roku 2017 pokračoval pozitívny trend poklesu pomeru hrubého dlhu k hrubému domácemu produktu. Na základe údajov zverených Eurostatom k hrubej, výške hrubého dlhu verejnej správy, ktorá v roku 2017 dosiahla 50,9 % hrubého domáceho produktu, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že dlh sa nachádza v prvom sankčnom pásme ústavného zákona. Sankciou prislúchajúcou k tomuto pásmu je zaslanie písomného zdôvodnenia výšky dlhu vrátane návrhu opatrení ministerstvom financií do Národnej rady. Táto požiadavka zatiaľ nebola splnená, zákon však nestanovuje presný termín pre vypracovanie tohoto zdôvodnenia a v predchádzajúcich rokoch ho ministerstvo zasielalo po aktualizácii údajov Eurostatom v rámci októbrovej notifikácie.
Z uvedeného zároveň vyplýva, že dlh zostáva v sankčnom pásme nepretržite od roku 2012, to znamená počas šiestich rokov. Vláda každoročne predstavovala opatrenia na jeho zníženie v súlade so zákonom, to zatiaľ neviedlo k zníženiu mimo sankčných pásiem. Dlh síce klesol z najvyššej hodnoty dosiahnutej v roku 2013, tento pokles bol spôsobený najmä rastom ekonomiky a jednorazovými opatreniami, ako bola napr. privatizácia Telekomu, príjmy z otvorenia druhého piliera a mimoriadnych dividend. Hospodárenie vlády po zohľadnení jednorazových príjmov znížilo dlh v roku 2017, v predchádzajúcich rokoch ho navyšovala. Pre posilnenie rozpočtovej zodpovednosti rada odporúča, aby bol legislatívne stanovený termín na zníženie hrubého dlhu mimo sankčných pásiem.
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti predpokladá zavedenie záväzného limitu verejných výdavkov. Vláda v aktuálnom programe stability z apríla 2018 deklarovala zámer realizovať testovanie výdavkových stropov v rámci nastavenia aj monitorovania plnenia rozpočtu v roku 2019.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vníma pozitívne tento zámer a zároveň odporúčame pokračovať v príprave a stanoviť presný termín zavedenia týchto limitov.
V oblasti pravidiel týkajúcich sa samospráv rada konštatuje, že štát v súlade s týmito pravidlami finančne nekryl straty obcí ani vyšších územných celkov. Na druhej strane vláda ako v predchádzajúcich rokoch pristúpila k zlepšeniu hospodárenia vybraných samospráv poskytovaním úverov za výhodných podmienok. Táto situácia nastala v prípade schválenia návratnej finančnej výpomoci mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, kde išlo o prostriedky na opravu povrchu cestných komunikácií v správe mestskej časti. Zároveň boli schválené predĺženia splatnosti pre existujúce finančné výpomoci pre mesto Bratislava. Na základe týchto pozorovaní rada odporúča stanoviť podmienky pre poskytovanie návratných prostriedkov zo štátnych finančných aktív samosprávam, ktoré by zabránili selektívnemu zvýhodňovaniu a prípadnému predchádzaniu platobnej neschopnosti.
Materiál Rady pre rozpočtovú zodpovednosť hodnotí aj pravidlá pre výšku dlhu a dlhovej služby samospráv, pričom porušenie pravidla v prípade dlhu je spojené s finančnou pokutou. Rada konštatuje, že všetky vyššie územné celky mali dlh aj dlhovú službu pod stanoveným limitom v rokoch 2016 aj ´17. Na strane obcí bola za rok 2016 pokuta udelená siedmim obciam, výsledky za rok 2017 sú momentálne v štádiu vyhodnocovania. Podľa prvotných informácií hrozila pokuta 31 obciam a na základe najnovších podkladov od ministerstva financií boli po preverení výkazov na začatie konania o uložení pokuty postúpené dve obce.
Z pohľadu transparentnosti Rada pre rozpočtovú zodpovednosť konštatuje, že makroekonomické a daňové prognózy boli schválené príslušnými nezávislými výbormi v súlade s termínmi, ktoré ukladá ústavný zákon. Pre zvýšenie transparentnosti rada odporúča, aby bola uzákonená povinnosť používania prognózy daňových a odvodových príjmov schválenej nezávislým výborom pre daňové prognózy v celom rozpočtovom procese. Rada zároveň podotýka, že významným nedostatkom sú chýbajúce pravidlá o zapracovaní opatrení, v ktorých legislatívne zapracovanie prebieha súčasne s procesom schvaľovania rozpočtu.
Pri schvaľovaní rozpočtu verejnej správy na rok 2018 až ´20 do neho neboli zapracované niektoré zmeny, ktoré boli schválené, resp. boli v procese schvaľovania Národnou radou. Príkladom je zrušenie odvodovej i odpočítateľnej položky s odhadovaným navýšením príjmov o 21 mil. nad rozpočtované hodnoty. Na druhej strane rozpočet obsahuje vplyv opatrení, u ktorých v čase jeho schválenia nebolo zverejnené legislatívne znenie, napr. ide o medializované zmeny v zdanení hazardu, ktoré ešte neboli schválené ani vládou, pričom rozpočet už počítal s ich dodatočným vplyvom 65 mil. eur.
Pre zvýšenie transparentnosti rada odporúča legislatívne ukotviť pravidlá pre rozhodovanie o zahrnutí opatrení do rozpočtu verejnej správy. Takto bude možné realizovať vyhodnotenie rozpočtu z pohľadu reálnosti dosiahnutia deklarovaných cieľov v oblasti salda rozpočtu a vývoja štrukturálneho salda a upravených výdavkov.
Poslednou oblasťou, na ktorú by som chcel v rámci tohoto hodnotenia upriamiť vašu pozornosť, sú rezervy. Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy uvádza len tri konkrétne rezervy, o použití ktorých je informovaná Národná rada. Ide o rezervu vlády, ide o rezervu predsedu vlády a rezervu na prostriedky Európskej únie a odvody do Európskej únie. V súčasnosti však tieto tri rezervy tvoria iba 20 % všetkých rezerv, ktorých celkový objem v rozpočte na rok 2018 je 731 mil. eur. Z pohľadu transparentnosti znižuje veľký objem rezerv kontrolu Národnej rady nad výdavkami rozpočtu, keďže významná časť rezerv nie je dostatočne špecifikovaná, môže byť použitá na rôzne účely podľa rozhodnutia vlády. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča upraviť legislatívny rámec tak, aby sa stanovili transparentné pravidlá pre tvorbu, použitie a zverejňovanie informácií vo všetkých rezervách rozpočtu.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis

18.10.2018 o 12:44 hod.

Ivan Šramko

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:46

Radovan Baláž
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2017.
Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2017 pridelil predseda Národnej rady na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do termínu 15. októbra 2018. Ako gestorský výbor bol určený výbor pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady výbor prerokoval správu a prijal k nej uznesenie č. 303 zo dňa 10. septembra 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade správu zobrať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené iné stanoviská alebo pripomienky.
Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 312 zo dňa 10. septembra 2018 a zároveň ma určil ako za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a taktiež navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade, aby podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku vyslovil súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pán Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 12:46 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

12:46

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci.
Pán Šramko, vítam vás.
Kolegyne, kolegovia, pôvodne som myslel, že som neni zapísaný, že sa prihlásim do ústnej, ale nakoniec sa ukázalo, že som zapísaný. Dobre, poďme, poďme teda k tejto správe a v každom prípade chcem na úvod poďakovať Rade pre rozpočtovú zodpovednosť za kvalitnú prácu, ktorú robí. Nielen pri tejto správe, ale vidíme to aj pri iných dokumentoch a som aj rád, že si drží ten kredit tej nezávislosti, čo je také ojedinelé, ojedinelé na Slovensku, takže toto je určite veľká pochvala. A už som chcel povedať, že je dobré, že tu máme aj pána ministra pri tejto debate, ale teda pán minister sa už lúči. (Povedané s pobavením.) Takže porozprávame si o tom my tu v parlamente.
Takže veľká vďaka za to, že pracujete kvalitne, pracujete nezávisle a pripravujete kvalitné podklady, aj táto samotná správa je toho dôkazom. Ja sa budem za chvíľočku venovať aj tomu dlhu, ale možno by som začal práve tými samosprávami. Je aj v samotnom dokumente vlastne, by som povedal, že sú také tri výčitky adresované štátu a samosprávam, a tá prvá je, ktorá tu aj zaznela, že štát by mal stanoviť tie transparentné podmienky poskytovania návratných finančných prostriedkov pre samosprávy, ktoré zabránia selektívnemu zvýhodňovaniu niektorých samospráv, aby nedochádzalo práve k tomu napríklad, že Bratislava, došlo k oddlženiu splatnosti úveru vo výške 2,5 mil., zmena termínu a počtu splátok výšky úverov, vo výške 7,5 mil, alebo Staré Mesto, finančná pomoc bez úročenia na 2 mil. a tak ďalej. Chcem tým povedať, že naozaj verejné financie potrebujú byť dolaďované tak, aby to bolo opäť spravodlivé, hospodárne, efektívne. V tomto vám patrí pochvala, že na to hľadíte, poukazujete, no a teraz potom už je naozaj otázka na práve tú exekutívu, aby s tým jednala.
Taktiež zaujímavý postoj tu bol, že nie je možné merať vplyv presunutých kompetencií na samosprávy, a preto sa odporúča práve ten audit, ktorý zhodnotí aktuálny stav kompetencií samospráv a krytie týchto kompetencií finančnými zdrojmi. Opäť my tu máme, a často o tom hovoríme, modernizačný dlh, ale myslím si, že práve tu máme aj taký, by som to nazval, auditový dlh, že je čas si dobre poupratovať, najprv to zmerať, Útvar hodnoty za peniaze robí svoju prácu, meria tú efektivitu. Viem, že pracuje momentálne aj na personálnom audite alebo teda, myslím, že tu pán minister hovoril, že pracuje, len to je dlhší alebo náročnejší projekt na to, aby sa to celé urobilo, ale tuto presne vy poukazujete, že aj takýto audit sa odporúča a ja s tým úplne súhlasím.
Taktiež zaujímavé je vidieť, že samosprávy majú vyššiu chybovosť, vysokú chybovosť ohľadom kvality vykazovaných údajov na účely vyhodnotenia dlhového pravidla. Tieto pravidlá sú veľmi dôležité a ja som rád, že sú zavedené, lebo opäť nás učia, teraz nás, myslím aj tie samosprávy, vôbec štát, chápať tie parametre ekonomiky a je dôležité, aby sa vyvinuli aj nejaké nástroje, aby sme vedeli aj tých starostov v obciach a podobne, menších obcí, aby rozumeli týmto mechanikám, aby naozaj jednak sa odstraňovali tieto vykazované alebo táto nízka kvalita vykazovaných údajov, čiže do toho tiež treba investovať, lebo zase nemusí nevyhnutne ten starosta automaticky vedieť alebo ten jeho personál hneď vedieť, ako to robiť. Takže určite do toho treba investovať.
Na druhej strane ma celkom potešilo, že pokuta bola udelená iba siedmim obciam z avizovaných 78, čiže je vidieť, že aj tie obce sa snažia v tom hospodárení ako keby, sú disciplinované a nesprávajú sa nezodpovedne. Neprekračujú tie hranice, ktoré majú nastavené, takže toto je, myslím si, že pozitívne.
Čo sa týka toho samotného dlhu, a teraz by som k tomu chcel kratučko pohovoriť, vy ste tie parametre hovorili a ja ich nebudem opakovať, ale to je presne o tom, že ideme podľa slov, ktoré pán minister zvykne hovoriť, že z dlhu vyrastáme. Čiže inými slovami, keď niekto niečo takéto deklaruje, tak vlastne my nerobíme nič preto, aby sme ten dlh znižovali, my si počkáme, kým tá úroveň ekonomiky narastie tak, aby z percentuálneho hľadiska ten dlh bol nižší. A toto je podľa mňa ten najväčší problém, ktorý opäť len odhaľuje nezáujem vlády robiť nejaké konkrétne opatrenia. To je podľa mňa len potvrdenie toho, že aj keď si zoberieme implementačnú správu Útvaru hodnoty za peniaze a vidíme tie opatrenia, ktoré sú navrhnuté, a vidíme ten semafor, ktorý hovorí o tom, že či to riešenie bolo už zapracované alebo nie. A to nie sú, niektoré sú nové, niektoré sú staršie, a keď pri tých starších vám svieti tá červená, to znamená, že nebolo to zapracované, alebo oranžová, že bolo len čiastočne, a tej zelenej tam nájdete veľmi málo, tak to zase len hovorí o tom, že vláda nemá záujem prácnejšie pracovať so štruktúrou financií verejných, so štruktúrou výdavkov, so štruktúrou svojho organizačného nastavenia a viac-menej ako keby sa viezla na tej vlne ekonomického cyklu, v ktorom sa nachádzame, a užíva si to, keď tak poviem.
Pekne ste vlastne spomenuli aj tie jednorazové vplyvy, že to bolo ako keby jediné, čo tak výrazne tomu pomohlo. Ale my sa pozeráme na to aj tu s kolegom Jurzycom alebo ďalšími kolegami, ktorí pozeráme na tie verejné financie z hľadiska tej dlhodobej udržateľnosti, z hľadiska toho štrukturálneho salda, z hľadiska štruktúry tých verejných financií, aby sme videli, že to napreduje, že to napreduje a že sú nastavené tie parametre. Ale tak vieme, že nie sú, no, preto aj o tom často hovoríme.
Taktiež som rád, že ste otvorili aj tú problematiku výdavkových limitov, lebo myslím si, že toto je naozaj oblasť, o ktorej sa tu dlho hovorí. Pozitívne je, že pán minister teda spomenul už, myslím, že viac ako jedenkrát, že ide teda do simulácie tých výdavkových limitov. Sám som zvedavý, ako to bude vyzerať, čo presne tá simulácia bude obsahovať a kedy sa tá simulácia prenesie do praktického používania. Ale je to určite, myslím si, že je dôležité o tom aj nejako viacej hovoriť, o tom mechanizme, aby tomu aj ľudia lepšie rozumeli. Ale určite, lebo ja osobne v tom mechanizme vidím aj to, že ono to pomáha aj tej samotnej vláde, keď takýto mechanizmus sa nastaví, tak to pomôže samotnej vláde, lebo ona ako keby na začiatku volebného obdobia si uviaže ten bič a potom aj môže deklarovať, že však, ľudia, urobili sme to kvôli vám, aby sa tu hospodárilo lepšie, a preto nemôžme len tak šafáriť. Ale pre mňa tie výdavkové limity nesú ten najväčší náboj tej zodpovednosti. A toto je, myslím si, že úplne férové a toto podľa mňa je dôležité, aby sme aj ľuďom komunikovali, že, ľudia, to neni nejaké teraz, že chceme na vás škrtiť, ale že naozaj chceme sa správať k verejným financiám zodpovedne.
A tú zodpovednosť ja vidím v dvoch rovinách: Jednak v tom, že míňam efektívne, a po druhé, že; tým pádom nerozhadzujem. A po druhé, že upratujem v tých verejných financiách. Na to, aby som dosahoval vždy tú efektivitu, poznáte to asi aj v domácich rozpočtoch, že vždy sa nájde nejaká tá, nový návyk, nová tá položka, s ktorou sa dá trošku pohrať a porozmýšľať. A toto, dobre, možno ekonómovia to majú také najvypuklejšie, že sa s tými aj domácimi financiami hrajú viacej, umelci určite sa pozerajú na financie úplne iným spôsobom, ale tak, vďakabohu, tí nie sú ministrami financií. Takže ja preto si myslím, že to výdavkové pravidlo nie je nejaký strašiak, nie je to nejaké zlo, ktoré chceme uvrhnúť na vládu a na občanov. Práve naopak, je to ten nástroj, ktorý chráni aj občanov, záujmy občanov a budúcnosť tých občanov od toho, aby tá vláda, ak by náhodou prišla vláda, ktorá chce nerozumne, nekoncepčne rozhadzovať, tak je vlastne uviazaná. Takže preto si myslím, že toto pravidlo je veľmi dobré, a som rád, že aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť naňho poukazuje a vlastne drží tú vlajku zdvihnutú a hovorí, čakáme stále, kým ten zákon príde do platnosti, kým sa to pretaví. My čakáme tiež, tiež tú vlajku občas zdvihneme, aby sme ňou zamávali.
Takže toľko asi k tým verejným financiám z tejto správy. Ja som na úvod možno chcel rozprávať ešte menej, lebo si hovorím, že však tých, ktorých tá správa zaujíma, tí si ju určite prečítali, a tí, ktorí si ju neprečítali, tak tých to zrejme ani nezaujíma. Ale tak zase dôstojnosti aspoň by sa patrilo niečo k tomu povedať.
Takže vďaka, že ste to vy predostreli. Ja som teda na to nadviazal a myslím, že som povedal dosť. Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis

18.10.2018 o 12:46 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:55

Eugen Jurzyca
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Tiež len krátko. Myslím, že si dobre zhrnul, čo bolo treba zhrnúť, Edo Heger, a osobitne oceňujem dôraz na to výdavkové pravidlo, čo je teraz aktuálny fenomén, ktorý by sme mali brať viac do úvahy než v iných fázach ekonomického cyklu.
Súčasne tú faktickú využijem na poďakovanie rade za tú prácu, ktorú urobila pri analýze dopadov zastropovania veku odchodu do dôchodku. K tomu návrhu žiadna analýza seriózna priložená nebola. Museli by sme bez tej analýzy RRZ rozhodovať v parlamente bez podkladov o takejto velikánskej veci.
Tiež chcem poďakovať za to, že ľudia z rady aj mimo termínov, kedy publikujú svoje analýzy a správy, dávajú rozhovory, píšu blogy, čím významne formujú verejnú diskusiu podľa môjho názoru smerom, ktorý tlačí tú diskusiu k vyššej odbornosti, čo je podľa mňa dôležité.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 12:55 hod.

Ing.

Eugen Jurzyca

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:57

Eduard Heger
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, Eugen, za doplnenie. Áno, ja som tak viac-menej v úvode len zhrnul kratučko, že tie dokumenty, ktoré vytvára, presne tento si zaslúži osobitné poďakovanie, pretože veľmi dobre odvedená práca, naozaj tá diskusia, ktorá bola aj v kuloároch o dôchodkoch a podobne. Musíme si uvedomiť jednu vec, že naozaj dôchodkom rozumie veľmi, ale veľmi málo ľudí na Slovensku, a myslím celému tomu komplexu a tým veciam, ktoré, to sú ako také malé kartičky, ktoré zrazu keď vytiahnete, sa vám zvalí celý domček z karát. A preto tým, že vypracovali, že ste vypracovali tento dokument, tak sa ako keby ukázala, my sme mohli nazrieť to toho strojčeka tých hodiniek, vidieť tam tie kolieska, rozumieť, ktoré koliesko čo poháňa, a je to veľmi obohacujúce potom vedieť si urobiť názor na túto tému. Takže za to určite veľká vďaka.
Ja pri tejto správe by som ešte chcel povedať, že ono sa dá táto téma využiť aj na to, aby sme hovorili o rozpočte, alebo však to svojím spôsobom súvisí, ale tak to si necháme na november, na to sa určite tešíme. A určite vás tu nebudeme zaťažovať, lebo však to budú aj trošku politické debaty. Zdravím týmto pána predsedu výboru, ktorý už mi opätoval pohľad.
A ja chcem povedať, že, ešte raz to tak možno zdôrazniť, že je dôležité, aby sme si všetci uvedomili, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť má byť neutrálny orgán a naozaj neni štítom nikoho ani nijakým bičom na nikoho, že si odvádza veľmi neutrálnu prácu z hľadiska faktov. Toto si určite zachovajte a chcem teda vyzvať aj všetkých kolegov, ktorí tu sme v politike, aby sme to tak vnímali, aby sme nejakým spôsobom neadresovali akékoľvek útoky, ktoré, teraz ich je veľmi málo, ale postrehli sme v minulosti, že boli adresované. Ja si myslím, že naozaj táto rada si robí svoju prácu poctivo a neutrálne. A ak sa nám nepáčia jej výsledky, hold, to je okej, ale určite by to nemalo byť ako dôvod na to, aby sme voči nej útočili, lebo ich robí veľmi odborne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 12:57 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video