35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

24.10.2018 o 0:16 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie 0:16

Dušan Bublavý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie

24.10.2018 o 0:16 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 0:18

Vladimír Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2018 o 0:18 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 0:18

Dušan Bublavý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

=====
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2018 o 0:18 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 0:20

Dušan Bublavý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Najskôr poviem odôvodnenie, takže určite nič nepašujeme, ani nechceme nejaké podvody robiť. My nie sme ako niektorí. Dovoľte mi povedať najskôr odôvodnenie. Vzhľadom na ústavné lehoty v ďalšom legislatívnom procese po schválení zákona čas potrebný na jeho vyhlásenie v Zbierke zákonov Slovenskej republiky sa upravuje dátum účinnosti zákona. Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Bublavého k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení platových pomerov starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v opakovanom druhom čítaní (tlač 1119). V čl. II sa slová "1. novembra 2018" nahrádzajú slovami "1. decembra 2018". Ďakujem pán podpredseda, skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2018 o 0:20 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 0:20

Vladimír Sloboda
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Toto je dosť podstatný rozdiel v tomto pozmeňujúcom návrhu. V pôvodnom návrhu pána Jakaba znamenalo by to to, že tento návrh sa bude týka, táto novela zákona sa bude týkať len nových starostov a primátorov. Teraz podľa tohto návrhu sa to týka aj súčasných opätovne. To znamená, že tam sa v postate nič nemení naozaj to len posúvate o mesiac, ale týka sa to všetkých súčasných starostov a primátorov miest. Takže v čom vidíte rozdiel, na čo ste si to potom posúvali o mesiac? Už ste to mohli mať odhlasované a nemuseli ste si robiť takýto pozmeňovák.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24.10.2018 o 0:20 hod.

Ing.

Vladimír Sloboda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 0:20

Dušan Bublavý
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ja neviem, či už je neskorá hodina, asi sa to ťažšie chápe, ale akoby to mohlo byť k 1. 11. by sa to nestihlo. Čiže, aby to mohlo byť účinnosť, tak k 1. 12. a zastihne to aj tých, ktorí budú odchádzať po dlhoročnej odrobenej práci pre samosprávu a ja si myslím, že ten návrh, ktorý je navrhnutý je podľa zásluhovosti. Ja si myslím, že tí ľudia, ktorí odchádzajú zo samosprávy si zaslúžia, aby sme tento návrh zákona schválili, aby to zastihlo aj ich. Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2018 o 0:20 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 0:20

Stanislav Kubánek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Nakoľko pozmeňujúci a doplňujúci návrh v opakovanom druhom čítaní bol podaný dnes, dajte prosím pán predsedajúci hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Hlasujeme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 68, proti 57, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Konštatujem, že lehotu sme skrátili. Nech sa páči.

Kubánek, Stanislav, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu v opakovanom druhom čítaní pána poslanca Dušana Bublavého, vyplývajúceho z rozpravy.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o tomto návrhu pána poslanca Bublavého.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 81, proti 16, zdržalo sa 34, 2 nehlasovali. Návrh sme schválili. Nech sa páči.

Kubánek, Stanislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci dajte prosím hlasovať o tom, že prerokujeme návrh zákona v treťom čítaní ihneď.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 78, proti 33, zdržalo sa 17, 1 nehlasoval. Sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu. Pýtam sa, či sa hlási niekto v rámci tretieho čítania do rozpravy? Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Nech sa páči.

Kubánek, Stanislav, poslanec NR SR
Pán predsedajúci dajte prosím hlasovať o návrhu zákona ako celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 80, proti 33, zdržalo sa 16, 3 nehlasovali. Návrh sme schválili a teraz pristúpime k hlasovaniu o návrhu na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých vládou Slovenskej republiky (tlač 1123). Dávam teraz slovo pánovi Krajkovičovi, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

Krajkovič, Mikuláš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte prosím hlasovať o návrhu vlády na voľbu šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu a to na pánov: Mareka Gocníka, Jaroslava Lolaša, Milana Havera, Igora Chovana, Radoslava Hrušku a Zoltána Lérinca verejným hlasovaním spoločne.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132, za 78, proti 5, zdržalo sa 48 poslancov, 1 nehlasoval. Konštatujem, že všetkých šiestich členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých vládou Slovenskej republiky sme schválili a teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov. Najprv o tom, aby sa voľba členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých výborom (tlač 1124) vykonala tajným hlasovaním.
Takže prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 120, za 68, proti 47, zdržali sa 4, 1 nehlasoval. Konštatujem, že tento návrh sme schválili. Teraz budeme hlasovať o návrhu poslancov, ktorí navrhujú, aby sa voľba člena Správnej rady Ústavy pamäti národa (tlač 1182) vykonala tajným hlasovaním. Páni poslanci, ideme ešte hlasovať. Ak vám to nevadí, keď nechcete, môžem prerušiť rokovanie, žiadny problém.
Takže prezentujme sa a hlasujme aj o tomto návrhu, že aj túto voľbu vykonáme tajným hlasovaním.
(Hlasovanie.) Prítomných 114, za 64, proti 47, zdržali sa 3. Konštatujem, že aj tento návrh sme schválili.
Pristúpime teraz k tajnému hlasovaniu o dvoch návrhoch a to na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých výborom (tlač 1124) a člena Správnej rady Ústavu pamäti národa (tlač 1182). Hlasovanie vykonáme na dvoch hlasovacích lístkoch. Samozrejme nemusím vám znovu teda povedať a zvýrazniť, že na každom hlasovacom lístku pri každom mene musíte označiť tú alternatívu, za ktorú hlasujete za, proti alebo sa zdržiavam. Na hlasovacom lístku o voľbe členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých výborom je možné označiť alternatívu za najviac u piatich kandidátov. V prípade člena Správnej rady Ústavu pamäti národa môžte označiť alternatívu za najviac u jedného kandidáta a teraz pristúpime konečne už k tomu tajnému hlasovaniu. Nech sa páči, vidím, že už stojíte v šóre, takže za chvíľočku príde aj na vás rad.
(Tajná voľba.)Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2018 o 0:20 hod.

Ing.

Stanislav Kubánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 0:20

Mikuláš Krajkovič
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Vystúpenie v rozprave

24.10.2018 o 0:20 hod.

Mgr.

Mikuláš Krajkovič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie 1:13

Martin Klus
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Takže príjemné dobré ráno, za tento pozdrav to určite stálo, ďakujem pánovi predsedajúcemu, že ma poveril, aby som prečítal zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie konkrétne na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu, ktoré sa konalo 24. októbra 2018. Na tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 128 hlasovacích lístkov a teda na voľbe bolo aj prítomných 128 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 9 neplatných a 119 platných hlasovacích lístkov. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili nasledovné výsledky, budem čítať len mená, prvé číslo je hlasovanie za, druhé číslo je hlasovanie proti a tretie číslo je zdržanie sa hlasovania. Takže František Haník 29, 60, 30. Miroslav Masarik 55, 40, 24. Róbert Pilarčík 16, 66, 37. Dagmar Požgayová 3, 79, 37. Milan Roman 58, 40, 21. Dalibor Steindl 73, 26, 20. Jana UJjová 57, 41, 21 a Marcel Vrchota 34, 60, 25. Na voľbu členov Rady Slovenského pozemkového fondu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a preto overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní boli za členov Rady Slovenského pozemkového fondu navrhnutých Výborom Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie zvolený a teda konkrétne len jeden Dalibor Steindl. Keďže nebol zvolený potrebný počet členov Rady Slovenského pozemkového fondu, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení. Overovatelia poverujú svojho člena a teda mňa Martina Klusa oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky. Zvolenému pánovi Steindlovi gratulujem a týmto teda uzatváram prvú zápisnicu. Dovoľte mi prečítať aj výsledky z druhej zápisnice o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Správnej rady ústavu pamäti národa, ktoré sa konalo 24. októbra 2018. Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bolo v novej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 128 hlasovacích lístkov a teda aj toľkoto poslancov bolo prítomných na hlasovaní. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 128 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných a 121 platných hlasovacích lístkov.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za budem opäť čítať mená, prvé číslo je hlasovanie za, druhé číslo hlasovanie proti, tretie číslo hlasovanie, ktorého sa poslanci zdržali. Branislav Borovský 5, 74, 42. Peter Juščák 42, 58, 21 a Matej Medvecký 54, 41 a 26. na voľbu člena Správnej rady Ústavu pamäti národa bol potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov a overovatelia preto konštatujú, že v tajnom hlasovaní v novej voľbe za člena Správnej rady Ústavu pamäti národa nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže vo voľbe nebol zvolený člen Správnej rady Ústavu pamäti národa, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti. Overovatelia poverujú svojho člena Martina Klusa a teda mňa oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky, čo som práve učinil a keďže nemám komu gratulovať tak som tým ....
=====
Skryt prepis

Vystúpenie

24.10.2018 o 1:13 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 1:20

Martin Klus
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže vo voľbe nebol zvolený člen Správnej rady Ústavu pamäti národa, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci nezvolení kandidáti. Overovatelia poverujú svojho člena Martina Klusa, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky, čo som práve učinil. A keďže nemám komu gratulovať, tak som týmto vlastne skončil.
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

24.10.2018 o 1:20 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video