35. schôdza

16.10.2018 - 24.10.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:27 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:26

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za odpoveď. Trošku som tú otázku položil aj preto, lebo tu máme návrh zákona jednej opozičnej strany zrušiť povinné očkovanie, a vy ste potvrdili aj tými názormi odborníkov, že očkovanie naozaj má pozitívny vplyv na zdravie spoločnosti z hľadiska predvídania alebo predchádzania tých, predovšetkým infekčných chorôb, ktoré majú nedozierne následky aj hospodárske, ale predovšetkým zdravotné. Takže chcem vám poďakovať za tento názor aj za to, čo ste povedali, a držím palce v ďalšej práci, ktorú nielen vy, ale aj celé ministerstvo má pred sebou.
Ďakujem.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:26 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:27

Andrea Kalavská
Skontrolovaný text
Ďakujem veľmi pekne a možno iba chcem doplniť, že ja ako lekár som veľakrát mala možnosť v rozvojových krajinách vidieť, ako vyzerá spoločnosť, kde nie je povinné očkovanie, respektíve žiadne očkovanie. Čiže ak z pätnástich detí matke zomrie jedenásť, tak choďte si to s ňou vyskúšať alebo porozprávať sa s ňou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:27 hod.

doc. MUDr. PhD. MHA

Andrea Kalavská

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:28

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán tieňový minister, ďakujem za otázku, pán poslanec. Príprava dostavať D1, D3 patrí k prioritám vlády Slovenskej republiky a Národnej diaľničnej spoločnosti. Národná diaľničná spoločnosť akceleruje prípravu na týchto úsekoch v maximálnej možnej miere.
D3, Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila v marci tohto roku súťaž na projektovú prípravu úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto, privádzač. Národná diaľničná spoločnosť oddelila túto stavbu od úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Nové Mesto s cieľom urýchliť prípravu a výstavbu na D3. Rovnako bola v septembri vyhlásená súťaž na projektovú prípravu D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica a v najbližších dňoch vyhlásime aj súťaž na projektové práce na úseku D3 Žilina – Brodno – Kysucké Mesto. Táto súťaž sa nedala skôr vyhlásiť, pretože nebol ukončený proces posudzovania vplyvu pre životné prostredie. Pri úseku D3 Brodno – Kysucké Nové Mesto sa skončila EIA v druhom štvrťroku, čo znamená, že trasu úseku jednoznačne potvrdilo záverečné stanovisko EIA, čiže potvrdilo, čo tam bolo. Príprava týchto projektov prebieha tak, aby spĺňali podmienky na financovanie z nového operačného programu ´21 – ´27, respektíve zo zdrojov Európskej investičnej banky.
Vypísanie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác týchto troch úsekov predpokladáme v roku 2019 až 2021 po ukončení prípravy a zabezpečení finančného krytia. Ako prvý pôjde do súťaže úsek D3 privádzač Brodno – Kysucké Mesto, a to v prvom polroku 2019.
D1, Hubová – Ivachnová, som úprimne rád, že sa výstavba v tomto úseku opäť začala, pretože sme tomu venovali mimoriadne veľa úsilia a energie. Práce, ktoré odštartovali okamžite po nadobudnutej platnosti EIA, napredujú podľa harmonogramu. K 17. októbru je vyrazený v dvoch rúrach tunela Čebrať 643 metrov. Dôležité je, že zhotoviteľ má k dispozícii násypový materiál z vyrazenej horniny z tunela a ten sa využíva na násyp pod mostom k ostatným stavebným objektom na celej trase. Znamená to, že okrem tunela sa zároveň stavia na hlavnej trase diaľnice.
Problémy, ktoré vznikli na tomto úseku, sa predvídať nedali, toto nám potvrdilo niekoľko nezávislých odborných posudkov. Zmena trasy diaľnice bola nevyhnutná z dôvodu nepredvídateľných deformácií svahu nad obcou Hrboltová vo veľkých hĺbkach pod terénom. Nové trasovanie diaľnice je efektívnejšie z ekonomického, environmentálneho a rovnako aj z bezpečnostného hľadiska. Záver je v daných geologických podmienkach nerealizovateľný, zárez, pardon; zárez v daných geologických podmienkach je nerealizovateľný, lebo by sa aktivizovalo zosuvné územie. Trasa tunela Čebrať sa predĺži o 1,6 kilometra a tým úsek, a celý úsek sa skráti o 300 metrov.
Aktuálne realizované práce v rámci úseku D1 Hubová – Ivachnová súvisiace s budúcim tunelom Čebrať prebiehajú na základe projektu pre vykonávanie geologických prác pod povrchom v súlade... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Poprosím kolegu Faiča, aby sa zdržal...

Érsek, Árpád, minister dopravy a výstavby SR
... s rozhodnutím a posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Uvedené práce boli riadne ohlásené na príslušných úradoch v súlade s geologickým zákonom a banským zákonom. Rozsah prác bol navrhnutý spôsobom, aby nevyžadoval potrebu dodatočných úprav na budúcom trvalom diele. Ide o práce, ktoré nadväzujú na už vykonané prieskumné práce z povrchu, ktoré boli realizované v rámci procesu EIA. Výsledky z prieskumných prác sú priebežne vyhodnocované a budú podkladom pre dokumentáciu pre zmenu stavby pred dokončením.
Ukončenie stavby predpokladáme v roku 2022. Národná diaľničná spoločnosť zatiaľ neeviduje žiadne zdržanie v súvislosti s aktivitami časti obyvateľov; zatiaľ neevidujeme žiadne zdržanie v súvislosti s aktivitami u časti obyvateľov Hrboltovej. Zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti bola a je umožnená komunikácia prostredníctvom zástupcov Národnej diaľničnej, ktorí boli a sú od začiatku výstavby v Ružomberku a aktívne komunikujú, komunikovali... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim pre ukončený časový limit.)
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:28 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:33

Ján Marosz
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za vašu odpoveď. K tým Kysuciam, neviem, či viete, že združenie podnikateľov realizovalo taký prieskum, že ako sa ľuďom darí, ako sa cítia na tých Kysuciach a tie výsledky že sú žalostné, že tá frustrácia, ktorá pochádza aj z dopravy, je veľmi veľká. Doslova že tí ľudia sa cítia ako stroje a vytráca sa im taká životná pohoda zo života. Často sa stáva, že manželia sa trebárs striedajú na pracovných zmenách a tým, že stoja v tej doprave, tak musia zamykať deti, veľakrát aj neplnoleté deti, že kým ten otec príde z rannej zmeny a mama ide na poobednú zmenu. Takže aj takéto prípady sa tam dejú. Chcem vás poprosiť, aby ste možno aj vzhľadom na dobro tých ľudí, ktorí tam žijú, posilnili aj tú vlakovú dopravu, a ďakujem aj za to, že nejaké kroky z tejto strany už boli robené.
Zároveň sa chcem okolo Ružomberka opýtať, že kedy budú realizované nejaké dočasné rozšírenia cesty prvej triedy v Ružomberku smerom z východu, ako to vláda sľúbila, respektíve či budú riešené nejaké obchádzkové trasy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:33 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

14:33

Árpád Érsek
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, konštatujem, nie je to len jedno miesto na Slovensku, kde je taký istý režim, jak ste hovorili, že sa rodičia správajú k doprave a nie doprava k rodičom, takže oni chodia tak do práce, aby stíhali aj deti, aj domácnosť, pretože nie je to len jediný úsek na Slovensku v takomto stave, ale ja za to, žiaľbohu, nemôžem.
Čo sa týka vašej druhej otázky, áno, samozrejme, riešime vlakovú dopravu, posilňujeme, kde sa dá. Treba povedať, že ešte pred rok a pol bolo každé ráno vypravených 1 200 vlakových súprav a teraz je ich 1 500 a práve, práve tu sa odzrkadľuje to posilnenie vlakovej prípravy.
Samozrejme, čo sa týka Ružomberku, rozširujeme odbočovací pruh doľava, aby nezdržiaval priamy, priamy prieťah Ružomberkom. Hovoríme o tej jednej križovatke. Dali sme tam svetlá, ktoré mali by prepínať tak, aby bola zelená vlna. To je maximum, čo teraz vieme pre to spraviť. Pokiaľ chceme tam spraviť jeden pruh, ideme do výkupov, ideme do nového projektu, do všetkého, čo s tým súvisí, a to bude možno za dva, tri, štyri roky. Čiže jednoznačne my tam nemáme pozemky, na čom by sme mohli postaviť nový pruh, ktorý by bol v priamom smere. Preto práve tlačím na to, aby čo najrýchlejšie; a budú tam obrovské problémy na Višňovom, nie mnou zapríčinené. Čakáme na rôzne opatrenia, ktoré tam aj robíme denno-denne a jednoducho obávam sa, že tam bude meškanie i napriek tomu, že ten tunel bol prerazený, ale treba povedať aj prečo. Pán poslanec, tá stavba sa ťahá už neviem koľko rokov. Už jednoducho, a bolo by dobré to ukončiť. Samozrejme, ale mám obavy, že s tým konzorciom, ktoré tam pracuje, to bude veľmi ťažké.
Ďakujem.
Skryt prepis

18.10.2018 o 14:33 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:37

Martin Klus
Skontrolovaný text
Môžem teda. Ďakujem pekne. Zdá sa, že je to v podstate totožná informácia, ako nám už poskytol pán predseda vlády. Predpokladám, že sa nebudete veľmi rozlišovať v tom, čo idete povedať, takže možno ak by bol všeobecný súhlas, mohli by sme sa vrátiť k tej štvorke, ktorú som nestihol?
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:37 hod.

doc. PhDr. PhD. MBA

Martin Klus

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Zodpovedanie otázky 14:38

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, za slovo. Vážený pán poslanec, Národná rada Slovenskej republiky požiadala svojím uznesením č. 748 z 8. decembra 2011 vládu Slovenskej republiky o vykonanie komplexného auditu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania (ďalej len "audit") a jeho predloženie Národnej rade Slovenskej republiky. Uvedené uznesenie malo nasledovné odôvodnenie:
Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2012 – 2014 a návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2012 naznačujú prehĺbenie destabilizácie vo financovaní obcí, miest a samosprávnych krajov, v dôsledku čoho stúpa napätie medzi samosprávou a štátom. Taktiež vládny návrh zákona o rozpočtovom určení niektorých daní územnej samosprávy bol vypracovaný bez adekvátnej analýzy, kvalifikácie nákladov na poskytovanie verejných služieb na miestnej a regionálnej úrovni bez odbornej diskusie so zainteresovanými subjektmi. Absencia analýz a finančnej kvalifikácie môže založiť krízový vývoj v oblasti financovania miestnej a regionálnej samosprávy.
Z formulácie uznesenia Národnej rady spomínanej úrovne verejnej správy v spojení s odôvodnením vyplynulo, že zámerom daného uznesenia nebol audit celej verejnej správy, ale len audit výkonu pôsobností obce a samosprávnych krajov.
Vláda Slovenskej republiky v nadväznosti na toto uznesenie Národnej rady z decembra 2011 prijala uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 48 z 22. februára 2012, ktoré neskôr zmenila uznesením vlády na uznesenie 465 z 19. septembra 2012. Z daného uznesenia vyplynula pre ministerstvo vnútra a ministerstvo financií konečná úloha – predložiť na rokovanie vlády súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy na základe výsledkov auditu výkonu kompetencií verejnej správy.
Daná úloha zohľadňujúca pritom zámer uznesenia Národnej rady, ako aj vecné dôvody venovať sa len územnej samospráve ako subsystému verejnej správy bola ministerstvami splnená. Súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy, segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečovanie financovania v kompetencii verejnej správy bol predložený na rokovanie vlády a vláda Slovenskej republiky ho vzala na vedomie uznesením 226 zo 14. mája 2014. Komplexnosť auditu vo vzťahu k zámeru bola zachovaná. Audit bol, pokiaľ ide o územnú samosprávu, o obe jej úrovne, všestranný a súhrnný. Auditované boli nielen kompetencie originálne, ale aj kompetencie preneseného výkonu štátnej správy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis

Zodpovedanie otázky

18.10.2018 o 14:38 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14:41

Ondrej Dostál
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka, za odpoveď. Ja som túto otázku kládol už pánu premiérovi a kládol som ju aj pánu ministrovi financií, ktorý ma odkázal na vás, lebo teda že patrí to pod váš rezort. Ale ja by som teda prečítal, to uznesenie znie, že Národná rada žiada vládu Slovenskej republiky vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho Národnej rade Slovenskej republiky.
Je fajn, že je niečo napísané v dôvodovej správe, ale tak ako sa zákon neriadi tým, čo je napísané v dôvodovej správe, ale to, čo je napísané v texte zákona, orgány verejnej správy a občania sú povinní dodržiavať a rešpektovať zákon, tak uznesenie znelo, že vláda má vykonať komplexný audit k výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy. A verejná správa je okrem samosprávy tvorená aj štátnou správou. Vláda teda túto časť uznesenia ignorovala, lebo si zúžila tú úlohu, ktorú jej dal parlament, alebo tú žiadosť zo strany parlamentu, a navyše parlament žiadal predložiť ho Národnej rade Slovenskej republiky, čo vláda tiež ignorovala.
Ja by som sa možno na to ani nepýtal, ale teda je to uznesenie, ktoré iniciovali práve poslanci za SMER – sociálnu demokraciu v súvislosti s prijímaním zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a teda SMER vtedy, to bol, to bolo na sklonku pôsobenia vlády Ivety Radičovej, potom štyri roky vládol SMER sám, potom, teraz je SMER najsilnejšia vládna strana, má ministerstvo vnútra, napriek tomu neplní uznesenie parlamentu, ktoré sám inicioval, sám presadil a má možnosť ho splniť.
Skryt prepis

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 14:41

Denisa Saková
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán poslanec, k tomuto vám poviem jednu zásadnú vec. Keďže sme, ako vy vravíte, vynechali analýzu kompetencií a financovania štátnej správy, možno z daného uznesenia vám to tak vyplynulo, ale nemyslím si, že celkovo táto analýza bola vynechaná. Pôsobím na ministerstve vnútra nejaký ten rok a je tam niekoľko analýz od roku 2012, odkedy sme začali s reformou ESO, kedy sme všetky miestne štátne správy alebo orgány miestnej štátnej správy zlučovali pod okresné úrady a bolo vytvorených niekoľko analýz, niekoľko stoviek strán, podľa ktorých sme zjednodušovali procesy, sme procesy harmonizovali a sme procesy zefektívňovali tak, aby skutočne bolo čo v najmenšej miere obyvateľstvo a privátna sféra, a teda hlavne teda podnikateľská sféra zaťažená akoukoľvek byrokraciou. Mohli šetriť svoj čas a peniaze a nemyslíme si, že tento proces ustal, lebo to je never ending proces a stále, každým rokom pracujeme na tom, pokiaľ máme nejaký feedback a pokiaľ máme napríklad nejakú inú podporu v rámci informačných systémov, ktorá nám dokáže zautomatizovať ďalšie procesy, ktoré v rámci tých analýz máme, tak tie procesy automatizujeme, dávame to do elektronickej podoby a snažíme sa ten život zjednodušovať, čo sa týka z pohľadu poskytovania služieb štátu voči občanom.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

18.10.2018 o 14:41 hod.

Ing. PhD.

Denisa Saková

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 14:41

Martin Glváč
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pani ministerka.
Ďalšia otázka je taktiež adresovaná vám od pani poslankyne Remišovej. Otázka znie: "Vážená pani ministerka, v posledných dňoch bola v médiách zverejnená správa, že do civilu odchádzajú dvaja policajní vyšetrovatelia Naky, ktorí zvláštnym spôsobom opakovane neúspešne vyšetrovali dnes väzobne stíhaného Mariána Kočnera. Vo svetle doteraz zverejnených informácií sa objavujú závažné podozrenia z možnej korupcie v týchto prípadoch. Koná v súvislosti s činnosťou týchto policajtov inšpekcia ministerstva vnútra? Preverujú policajné zložky prípady a spisy vedené týmito vyšetrovateľmi? Aké dôsledky vyvodí ministerstvo vnútra a vedenie polície voči policajtom, u ktorých existuje podozrenie, že dlhodobo zvláštnym rozhodovaním mohli kryť trestnú činnosť?"
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

18.10.2018 o 14:41 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video