38. schôdza

27.11.2018 - 7.12.2018
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

7.12.2018 o 10:26 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Vystúpenie v rozprave 10:26

Ján Richter
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Ďakujem pekne aj za tú pozornosť, ak to bolo myslené úprimne tak celkom iste ďakujem. Veľmi stručne, pretože sme v prvom čítaní a nezaznamenal som žiadne návrhy na to, že by sme mali prestať rokovať o tejto novele, o tomto zákone. Ja len môžem povedať, že som pripravený načúvať aj tie niektoré veci, ktoré ste pomenovala pani poslankyňa s tvojimi kolegami. Iste prehodnotíme, bude to o to výhodnejšie potom rokovať v tom druhom čítaní, to sme v plnej miere pripravení. Snáď treba povedať dve, tri veci. Možno otázka znižujú sa stále výdavky na hmotnú núdzu, no áno logicky sa znižuje počet ľudí, ktorí zo zákona má nárok na hmotnú núdzu je nižší a preto je aj v tom štátnom rozpočte nižšie číslo. Použijem len jedno prirovnanie. Nejakých pár rokov dozadu, keď sme prijali úlohu povinnej aktivácie, to znamená odrobiť tých 32 hodín pre ľudí, ktorí poberajú hmotné núdze a sú v evidencií úradu o práce povinnosť zo zákona aktivovať bola pre 187 tisíc ľudí. Dneska je ich 75 tisíc ľudí, to znamená tí ľudia sa medzi tým aj s našou pomocou, možno aj tým, že získali nejaké tie najzákladenejšie pracovné návyky zamestnali. O to nám ide, lebo ja som osobne presvedčený, že najlepšia sociálna politika je dať ľuďom prácu. Samozrejmá vec, že ak o ňu stoja. Chcel by som povedať, že áno máme dva ciele. Po prvé riešiť jednotlivé dávky v hmotnej núdzi, opakujem jednotlivé. To nie je len nejaká jedna, nejakým tým percentuálnym navýšením, ale my veľmi vážne reagujeme na tú aplikačnú prax, tie veci ktoré som aj v úvode čítal, veľmi stručne. Čo sa týka žiaka študenta z 1,2- násobku životného minima na 3- násobok je veľký posun, ktorý sa týka rodín ktoré sú v hmotnej núdzi. To že nejdeme skúmať ženy 8 týždňov, pokiaľ je tam tá tehotnosť, ďalej poberateľov predčasného dôchodku, prípadne upraviť podmienky, ktoré sa týkajú ochranného príspevku, nehovoriac o tom, že to je ďaleko adresnejšie ako bolo predtým, čo sa týka pomoci v hmotnej núdzi, čo sa týka spoločne posudzovaných členov. V žiadnom prípade nejdeme posudzovať tých, ktorí sa presadili, ja neviem študujú vonku a majú z toho nejaký príjem, aby na základe toho stratila tá rodina nárok na hmotnú núdzu. Myslím si, že všetko sú to vysoko pozitívne veci a hovoríme dokonca o 25 rokov života v podmienkach dieťaťa, ak nepracuje, tak samozrejmá vec, že je súčasťou rodiny bez ohľadu na to, kde žije, aby tá rodina mala nárok na tú hmotnú núdzu. To je jeden rozmer. No áno je tam druhý rozmer, ktorý sa týka že cez tento zákon máme opätovne záujem ďaleko viac motivovať ľudí, aby pracovali. Presné čísla, keď zohľadním aj to, čo sa od budúceho roku pridáva na minimálnu mzdu, to znamená, že ak zo štvorčlennej rodiny čo len jeden pracuje za tú minimálnu mzdu, od budúceho roku skoro o 100 eur bude mať čistý príjem vyšší. Myslím, že to je absolútne ako správny postup, aby sme ľudí motivovali, aby tú prácu zobrali. No a čo sa týka tej vašej pripomienky ohľadom príspevku na bývanie. Je tu jedno uznesenie vlády, ktoré nás zaväzuje do roku 2020 prijať novelu tohto zákona. Ono to má aj ďalšie súvislosti, lebo medzitým sa napríklad pripravuje aj opatrenie novela energetická chudoba a ďalšie veci, ktoré s tým bezprostredne súvisia, takže hovorím áno pripravujeme, analyzujeme a ešte v tomto volebnom období máme záujem sa s touto úlohou sa vyrovnať. To znamená že keď to bude aktuálne, budem rád, keď budem môcť spolupracovať aj na nejakých vašich poznatkoch, ktoré sa tej problematiky týkajú. Ďakujem skončil som.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2018 o 10:26 hod.

JUDr.

Ján Richter

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:20

Ján Podmanický
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
... výboru schváliť tiež bez poznámok.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136, za 76, proti 32, zdržalo sa 26, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Teraz prosím predsedníčku výboru pre sociálne veci poslankyňu Alenu Bašistovú, aby uviedla hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (tlač 1198) bod 26 schváleného programu. Nech sa páči pani poslankyňa, máte slovo.

Bašistová, Alena, poslankyňa NR SR
Ďakujem za slovo. Prosím pán predseda, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 dos. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 136 poslancov, za 83, proti 1, zdržalo sa 50, nehlasovali 2.
Konštatujem, že Národná rada sa uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.

Bašistová, Alena, poslankyňa NR SR
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019.

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 121, proti 1, zdržalo sa 13.
Konštatujem, že sme uvedený návrh schválili.
Pred ukončením schôdzi vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci by som vám chcel dať informáciu, že mám za sebou krátky rozhovor s prezidentom Slovenskej republiky, ktorý avizoval vrátenie niektorých zákonov, moja snaha bude, aby sa tak stalo čo najskôr, predpokladám, že schôdza môže byť budúci štvrtok, respektíve utorok 18. Budem sa snažiť na tieto dni to skoordinovať, samozrejme budem akceptovať aj pripomienky príslušných zástupcov poslaneckých klubov. Vzhľadom na vyčerpanie programu, ďakujem za účasť a vyhlasujem 38. schôdzu za skončenú. Lúčiť sa k Vianociam, by bolo zbytočné, pretože sa vidíme. Všetko dobré.
=====
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

7.12.2018 o 11:20 hod.

JUDr. PhDr. PhD.

Ján Podmanický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video