36.
Ja musím povedať, že mňa tiež úprimne vydesila jedna vec v tom programovom vyhlásení vlády, a to je tá zmienka o vláde kontinuity. Pretože ak na Slovensku niečo vytvorilo priestor na rast extrémistických tendencií, tak je to systematické zlyhávanie štátu, nízka vymožiteľnosť, práca, nedôvera v inštitúcie, aj nedôvera v inštitúcie, ako je Národná rada Slovenskej republiky a nefunkčnosť verejnej a štátnej správy. A ak má byť toto vláda kontinuity, tak pevne verím, že nebude pokračovať v týchto tendenciách a tým pádom nebude pokračovať únos štátu, odnímanie moci občanom, okliešťovanie demokratických princípov a liberálnej demokracie, ale bude sa diať opak, a teda, že táto vláda vládou kontinuity nebude.
Samozrejme, že do parlamentu patrí aj politická diskusia o tom, kto koho zradil. A na konci bude vystavený účet a vystavia nám ho občania a voliči v tomto štáte. V tomto prípade nechajme toto hodnotenie, prosím, im. Ja by som bol veľmi rád, ak by sme nasledujúce štyri roky hlavne u nových koaličných partneroch, u strany SIEŤ a u strany MOST – HÍD dbali na to, aby stali za svojimi vlastnými slovami. Lebo vyžadovať to od starých štruktúr nemôžeme.
Ďakujem.