Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

23. 5. 2018 o 11:06 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23. 5. 2018 11:06 - 11:06 hod.

Antal Peter
Pripomínam členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že 13.30 je gestorský výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 5. 2018 19:00 - 19:01 hod.

Žitňanská Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela povedať trošku viac v záverečnom slove, ale keďže je 19.00 hodín a končí nám zasadnutie pléna pre dnešný deň, tak v nadväznosti na veľmi kultivovanú odpoveď pani verejnej ochrankyne práv, ktorej to asi patrí byť s odstupom a kultivovanou, ja si v záverečnom slove dovolím možno len jednu poznámku vo vzťahu k dnešnej rozprave.
Ľudia sú rovní v dôstojnosti a v právach. Platí to aj pre pána poslanca Mazureka, v tom je tá demokracia ťažká. Ale aj vďaka vašej práci, pani ombudsmanka, to verím, zvládneme. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 5. 2018 17:56 - 17:57 hod.

Žitňanská Lucia Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vážená verejná ochrankyňa práv, dovoľte, aby som z poverenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla správu o prerokovaní uvedeného materiálu, tlač 899, v gestorskom výbore.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil správu o činnosti verejného ochrancu práv na prerokovanie Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny s tým, že výbor podá Národnej rade správu o výsledku prerokovania a návrh na uznesenie Národnej rady. Gestorský výbor v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prerokoval správu o činnosti verejného ochrancu práv na svojej 40. schôdzi a svojím uznesením č. 82 odporúčal Národnej rade zobrať správu na vedomie. Návrh na uznesenie Národnej rady máte v prílohe k tlači 899a.
Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22. 5. 2018 11:11 - 11:12 hod.

Antal Peter
Ďakujem. Pripomínam členom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie o 12.00 h pokračovanie mimoriadneho výboru a potom riadny výbor. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 5. 2018 11:09 - 11:10 hod.

Bugár Béla Zobrazit prepis
... 953.

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili dvaja páni poslanci pán poslanec Beblavý a pán poslanec Heger, pričom poslanec Miroslav Beblavý podal návrh na uznesenie. Dajte prosím najprv hlasovať o tom, že Národná rada berie na vedomie správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2017 ako je to uvedené v uznesení Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá je prílohou správy gestorského výboru k uvedenému návrhu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 126, 5 proti, 1 sa zdržal, 1 nehlasoval.
Konštatuje, že toto uznesenie sme schválili.
Nech sa páči pozmeňujúci.

Náhlik, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem pán predseda, dajte prosím teraz hlasovať o podanom návrhu uznesenia pána poslanca Miroslava Beblavého.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 135, za 61, proti 22, zdržalo sa 52 poslancov.
Konštatujem, že návrh pána poslanca sme neschválili.
Vyhlasujem 5-minútovú prestávku, toto bolo posledné hlasovanie. Ešte predtým procedurálny návrh pán poslanec Fecko.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17. 5. 2018 14:29 - 14:29 hod.

Jakab Elemér
Nemám, nemám, pán predsedajúci. Ale veľmi pekne ďakujem za odpoveď pánu ministrovi. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen, pán minister.
Skryt prepis
 

17. 5. 2018 14:22 - 14:23 hod.

Jakab Elemér
Doplňujúcu otázku nemám, pán predsedajúci, ale musím gratulovať pánovi ministrovi aj k tým výsledkom. Takže veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a vám gratulujem a pýtajte peniaze od pána ministra financií, pán minister, že aby tie cyklotrasy, aby ste budovali ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2018 10:57 - 10:59 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som sa pýtala, či to bolo záverečné slovo predkladateľa, nakoľko som videla, že pán Budaj je prihlásený s faktickou poznámkou. Takže ďakujem za možnosť vystúpiť ako spravodajkyňa. Ja veľmi pekne ďakujem za čulú diskusiu. Chcem oceniť aj vystúpenie pána Budaja, aj vystúpenie pána Dostála, ale chcem povedať jednu vec, že tento zákon ja nevnímam ako zákon, ktorý sa má prijímať vyslovene za účelom sankcionovania. Ako veľmi dobre viete, právne predpisy majú aj výchovný charakter a majú pôsobiť aj preventívne. A skôr toto vnímam, keď ste narážali napríklad na nariadenie hlavného mesta Bratislavy o tom, že sú zakázané tie ohňostroje, petardy a tak ďalej. Ja som tu bola minulý rok a respektíve na sklonku roka a videla som, že naozaj je menej tých ohňostrojov, menej tých výbuchov, menej tých petárd, aj keď možno ľudia ešte nie sú celkom, nie celkom vedia o tom, že tento zákaz existuje. Takže to je možno tá edukatívna úloha aj týchto právnych predpisov a vieme veľmi dobre, že vynútiteľnosť práva je všade veľký problém. Je to veľký problém nielen pri nariadeniach, pri všeobecne... (Reakcia z pléna.) Vynútiteľnosť práva, vymožiteľnosť práva nie je veľký problém len pri všeobecne záväzných nariadeniach, ale aj pri zákonoch, a vieme o tomto probléme dokonca aj pri Trestnom zákone a nesmieme preto rezignovať na to, že keď vieme, že napríklad preukazovanie spáchania trestného činu je obtiažne, je to problematické, tak to z toho dôvodu len škrkneme z Trestného zákona. Práve toto nesmieme urobiť a musíme ďalej vzdelávať tú spoločnosť, ako by sa mala správať.
Takže ja ďakujem veľmi pekne každému, kto k tomuto návrhu vystúpil a chcem poprosiť, aby sme predmetný návrh zákona posunuli do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17. 5. 2018 10:49 - 10:57 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budem reagovať na kolegov. Ďakujem za vaše príspevky k tejto téme a v podstate tak ako som si to vyhodnotil, že vnímate rovnako tento problém a že niektorí aj oceňujete alebo teda, že si myslíte, že je potrebná táto právna úprava.
Aby som vysvetlil, filozofia tohto zákona, alebo to, čo je na Slovensku dnes. Nemáme obmedzené ničím používanie zábavnej pyrotechniky, ak teda nemyslíme všeobecne záväzné nariadenia, ktoré mnohé mestá majú prijaté, avšak vieme dobre, že všeobecné záväzné nariadenie ako norma nižšej právnej sily je svojím spôsobom, mnohí o nej ani netušia, z obyvateľov toho konkrétneho mesta, a zákon je predsa len trošku väčšia právna norma a ľudia, aspoň chcem veriť, že väčšina obyvateľov Slovenska si ctí a rešpektuje stále zákon, ktorý poznajú alebo by mali poznať.
Filozofia vychádza z toho, že dajme plošný zákaz používania vo väčšiu časť roka a teda aby sa len používala zábavná pyrotechnika v ten jeden jediný deň v roku. Pravdaže aj tu môže ešte mesto alebo obec všeobecne záväzným nariadením povedať, že ani cez Silvestra nie, čo už je zase svojím spôsobom pritiahnuté za vlasy, ale viem si to predstaviť niekde v chránenej krajinnej oblasti, kde je malá obec, a tak tak ďalej a tak tak ďalej. Čiže viem si to predstaviť. Ale rozdiel medzi tým, že sa bude používať len ten jeden deň a kupovať bude možné len po pár dní, je v tom, že ľudia na toho Silvestra sú na to nejako akoby nastavení, že teda tá zábavná pyrotechnika bude používaná, je používaná a viem sa chrániť. Proste viem chrániť detí, viem chrániť svoje domáce zvieratá, atď., a väčšina sa to aj tak snaží aplikovať.
Čiže tá vynútiteľnosť tu bude a bude vždy, pokiaľ bude k dostaniu zábavná, alebo problém vynútiteľnosti bude, pokiaľ sa bude dať kúpiť zábavná pyrotechnika. Rozdiel je v tom, že dnes prídete do obchodu na začiatku novembra, čo ešte o Vianociach, alebo teda o Silvestra ani nesnívame, a kúpite si, vo všetkých obchodoch od potravín cez veľkoobchody si kúpite, akú chcete zábavnú pyrotechniku a pravdaže to láka detí a najmä mládež, však si to kúpme a je to lacné a hrajme sa s tým, lebo pre nich je to zábava, že hádžu tú pyrotechniku už od pomaly novembra, kedy sa dá v podstate kúpiť.
Čiže tu ide o reguláciu používania, reguláciu predaja. A tá vynútiteľnosť, alebo tá sankcionovanosť áno, zostane aj naďalej svojím spôsobom problémom, avšak ak to bude niekto používať v novembri, tak väčšina obyvateľov bude vedieť, je to zákonom zakázané. To znamená, že keď niekto na mobilný telefón natočí človeka, čo to používa, už je to dôkazový prostriedok pre priestupkové konanie na obci, na meste. A to je ten rozdiel, že všeobecná vzdelanosť ľudí, alebo teda všeobecná vedomosť ľudí v tom, že je zákaz, mnohých práve prijme v tom, že budem svojím spôsobom bonzovať tých, ktorí tento zákaz akoby nerešpektujú.
Ja som presvedčený o tom, že dôjde k obmedzeniu obťažovania obyvateľov a teda aj zvierať, keď bude takáto právna úprava prijatá, preto lebo nie všetky budú teraz kupovať v novembri cez e-shopy a nepôjdem predsa do Česka, Maďarska a neviem, kde to je ešte akoby voľne predajné a som presvedčený, že aj tam príde k regulácii, čiže nebudeme teraz utekať všetci, aby sme si kúpili dve krabičky petárd a mohli od novembra hádzať. Toto si myslím, že tento zákon zabezpečí. Preto som povedal, bavme sa o tom, koľko dni sa to bude predávať. Pravdaže myslíme aj na obchodníkov a mali sme aj rokovanie s asociáciou, ktorá zastrešuje týchto. Tiež sa zhodujú v tom, že je v tom problém, zároveň poukazujú na problém e-shopov, akým spôsobom ten e-shop kontroluje, kontroluje, či som predal 18-ročnému alebo 21-ročnému, ale túto debatu sme mali presne, ak si pamätáte, aj pri hazardných hrách, že teda sú tu takéto, takéto problémy. A pravdaže asi na to bude musieť byť, bude asi reagovať aj legislatíva Európskej únie, lebo neni možné len tak, ak máme smernice, ktoré hovoria o niečom, sú e-shopy, ktoré keď si odkliknete, mám 18 plus a kúpim čokoľvek, viete. Takže na tomto princípe funguje.
Ale chcem povedať to, že si myslím, že väčšina ľudí bude rešpektovať takýto zákaz a hlavne to, že sa to nebude dať kúpiť kdekoľvek a kedykoľvek, bude smerovať k tomu, že bude obmedzený predaj tejto pyrotechniky.
Čo sa týka, čiže čo dopadov na predajcov áno, vravíme, bude to mať určitý negatívny dopad, neviem o tom, že by to boli akoby samostatné prevádzkové jednotky, ktoré by predávali po celú dobu, po celý rok iba túto pyrotechniku, skôr je to vždy doplnkový tovar popri niečom.
Čo sa týka toho súhlasu obce alebo súhlasu starostu. Mali sme aj túto debatu, akým spôsobom by to malo byť. Ak to dáte rozhodnutím a teda správnym konaním, tak pravdaže tam môže byť odvolanie a tak ďalej, ja to chcem a teraz akým spôsobom by odvolací orgán postupoval. Áno, bude to vždy na subjektívnom posúdení starostu, primátora o tom, aká tá žiadosť je a hlavne čo bude v tej žiadosti napísané, kde to chcem robiť, teda oslavu nejakú alebo ja neviem čo, v akom čase to chcem robiť, a starosta má vyhodnotiť, či táto oslava alebo toto používanie zábavnej pyrotechniky nebude nejakým spôsobom nadmieru obťažovať ostatných obyvateľov obce. Ale bavme sa o tom možno, že si môžu prijať VZN-ka v tom, že za akých podmienok bude môcť byť udelený takýto súhlas. Preto vravím, že sú tu otvorené otázky, ten zákon nie je až tak komplikovaný, aby sa nedal aj v druhom čítaní vylepšiť, a očakávam aj takéto, takéto postrehy alebo teda návrhy od vás, kolegovia.
Myslím, že som zodpovedal. Áno, pán poslanec Budaj, to obytné prostredia alebo to, čo trápi starostov, primátorov, ja sa snažím to sem prenášať postupne v návrhoch zákonov a áno, tieto problémy, ktoré vnímate vy, vnímam aj ja, to znamená hluk z prevádzok a tak ďalej a tak ďalej a musí sa, malo by sa nejakým spôsobom na to reagovať a môže to byť aj diskusia na pôde národnej, alebo mala by to byť diskusia na pôde Národnej rady. Myslím, že som odpovedal asi na, na všetky vaše otázky. Chcem vás poprosiť preto o podporu a posunutie zákona do druhého čítania, kde ho môžme spoločne vylepšiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2018 10:20 - 10:22 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte preto, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis