Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 21:53 hod.

Ing.

Béla Bugár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 21:53 - 21:55 hod.

Bugár Béla
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.10.2018 19:28 - 19:31 hod.

Kresák Peter
 

Vystúpenie 23.10.2018 19:01 - 19:07 hod.

Kresák Peter
 

Vystúpenie 23.10.2018 19:01 - 19:07 hod.

Kresák Peter
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:35 - 18:37 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Nie som priateľ pejoratívnych výrazov, preto nebudem ani takéto používať. Mrzí ma, že odzneli v jednotlivých faktických poznámkach. Takisto si myslím, že adresovať výčitky na pána ministra v súvislosti s návrhom, ktorý predložil kolega Madej, tiež neni veľmi seriózne. Ale chcem reagovať priamo na predrečníčku, alebo teda na rečníčku, na pani Žitňanskú. Musím povedať, že ako človeka, ktorý sa zaoberá výukou ústavného práva špeciálne desiatky rokov, ma veľmi oslovila tá jej myšlienka, o ktorej som ani v prvom momente sám nerozmýšľal, za čo sa hanbím, a to je vlastne tá úloha ústavy ako spoločenskej zmluvy. Je to vlastne základný zákon tohto štátu a spoločnosti. Je to niečo, na čo by tá spoločnosť mala byť hrdá. A tá spoločnosť, lebo v pléne to musím tak povedať, neni priestor na odbornú diskusiu. Plénum na to nie je. Tá spoločnosť si nezaslúži, aby sme my, ktorí nie sme nositelia tej pôvodnej moci, my ju máme iba dočasne v rukách, aby sme my to dočasno zneužívali takýmto spôsobom, že vlastne vstúpime brutálne do základného zákona v priebehu niekoľkých hodín bez možnosti odborne diskutovať. Nepatrí nám to a preto môžem iba veľmi pokorne požiadať o to, aby sme rozmýšľali, ako budeme hlasovať v tejto súvislosti. Skutočne padlo veľa dobrých otázok, praktických otázok, na ktoré nemáme odpoveď, najmä s tými dvojičkami. Mohli by sme ešte nastoliť veľa ďalších otázok, na ktoré sa veľmi ťažko hľadajú odpovede.
Možno iba jedna výčitka k Lucii. Ten návrh sa znova zmenil dnes, predsedu a podpredsedu už nebude voliť plénum, ako to bolo ešte včera, ale dnes podľa toho návrhu ho bude voliť plénum Ústavného súdu, čiže nie Národná rada. Ale pravdou je, že vlastne nedá sa odvolať okrem disciplinárneho priestupku ani jeden z nich. Len otázka je filozoficky, či je to správne. Zažili sme to, keď dvanásť rokov riadil ten súd jeden človek ako predseda a jeden človek ako podpredseda. A vieme, že tí majú veľmi silnú moc. A neni správne, aby podľa môjho názoru, aby ju vykonávali celých dvanásť rokov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 18:15 - 18:17 hod.

Kresák Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Veľmi krátko, pretože pán kolega Madej vyzval na diskusiu. Ja musím reagovať, že, žiaľ, na tú diskusiu ozaj nie je čas. Pretože diskutovať fakticky iba cez faktickú pripomienku k tejto vážnej téme sa podľa môjho názoru nedá. Preto iba veľmi stručne zopár vecí, ktoré mňa trápia na tom návrhu. V podstate upozorňujem na to, že a povedal som to už nahlas, takže nie je to žiadne tajomstvo, že ja mám s tým návrhom problém. Ten návrh vytvára vlastne tri kategórie ústavných sudcov. Ak to prejde, ak sa to realizuje budeme mať sudcov, ktorí boli zvolení podľa starého štyroch na Ústavnom súde. Budeme mať potom niekoľko x-sudcov, ktorí budú zvolení deväťdesiatkou a potom budeme mať tretiu kategóriu x-sudcov, možno ktorých si vyberie prezident. Nerozumiem tomuto deleniu. Ale najvážnejší problém mám s tými dvojičkami aj ja. Pretože to je úplná zmena filozofie. Ale nejde len o tú filozofiu, ale ako to bude vyzerať v praxi. Chcel by som teda rád vidieť, že keď sa budú vyhlasovať nejaké dvojičky na jedno miesto, ktorí z tých kandidátov bude ochotní ísť ako dvojička s niekým do súťaže alebo s nejakými ďalšími dvomi, keď bude vidieť, že on tam bude do počtu, pretože na svoju skúsenosť a vzhľadom na svoje kvality nebude asi porovnateľný a tí kandidáti či chceme alebo nechcem nebudú rovnakí. Takže tam je obrovský problém. Kto to bude určovať, kto s kým. Neviem si to v praxi predstaviť. Naviac aj to opakovanie, neviem dokedy, neviem či po treťom kole sa bude vyberať z nových kandidátov do dvojičiek. Čo sa stane, keď v tom novom kole z nových kandidátov niekto získa 90, zrazu viac ako 76, ako sa bude potom postupovať.
Samozrejme takisto mám problém aj s tým, že sa vlastne výber predsedu a podpredsedu Ústavného súdu dostáva na Ústavný súd, pretože tá téma bola dlho diskutovaná a mala by sa diskutovať najmä z pohľadu toho, aké bude dlhé funkčné obdobie. Mali sme veľa problémov, aj máme problém s tým. Ja osobne si myslím, že nie je správne, a to je samozrejme tiež prax z ostatných krajín, keď sa nestriedajú predsedovia a predsedovia. Prečo nejdeme systémom, že sa na isté obdobie vyberie predseda a potom ho nahradí druhý. To je systém, ktorý pozná aj Spolková republika, aj ďalšie krajiny. Čiže... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23.10.2018 11:03 - 11:04 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Chcela by som oznámiť v mene predkladateľov, že sťahujeme tlač č 1159, návrh o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti z rokovania. Ďakujem pekne.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ktorý bod? Číslo?

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Bod 53, tlač č. 1159.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
To sú tie divadlá?

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No to sme už včera stiahli na váš návrh. Bol (povedané s úsmevom) všeobecný súhlas.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Ďakujem.

Sárközy, Irén, poslankyňa NR SR
Áno, lenže mi povedali, že ešte aby som aj osobne, ústne povedala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22.10.2018 12:41 - 12:45 hod.

Sárközy Irén
 

Vystúpenie 22.10.2018 12:30 - 12:33 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Ďakujem pekne vážená pani predsedajúca. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Národná rada uznesením č. 1339 z 13. septembra 2018 pridelila návrh skupiny poslancov na prerokovanie týmto výborom výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť : výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor , výbor pre sociálne veci. Odporúčanie pre Národnú radu schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi : výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené pod bodom IV. spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto : o bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 330 zo dňa 16. októbra 2018. Týmto uznesením výbor zároveň ma poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala

0 návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Ďakujem pani predsedajúca skončila som otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.10.2018 15:58 - 15:59 hod.

Sárközy Irén Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, ďakujem vám za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedom výboru za spravodajkyňu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada vo všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pani predsedajúca, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis