Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.6.2018 o 16:57 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 16:57 - 16:57 hod.

Antal Peter
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím preložiť hlasovanie o bode 34 na septembrovú schôdzu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2018 10:42 - 10:43 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za reakciu, ale ešte v rozprave som sa zabudla opýtať jednu vec. Keby mi pani riaditeľka Slovenského pozemkového fondu vedela povedať, že tie zmluvy, kúpne zmluvy, zmluvy o prevode, ktoré boli uzatvorené, v akom rozsahu alebo aký podiel tých zmlúv bol uzatvorený s ľuďmi, ktorí s tými pozemkami niečo mali, napríklad boli podielovými spoluvlastníkmi na tých nehnuteľnostiach, alebo to boli uzatvorené zmluvy s ľuďmi, ktorí predtým s tými nehnuteľnosťami nemali žiadny vzťah a k tým nehnuteľnostiam nemajú žiadny vzťah, takže boli cudzie osoby. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2018 10:34 - 10:40 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Vážená pani generálna riaditeľka, vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, mne je úplne jasné, že Slovenský pozemkový fond musí chrániť záujmy štátu, ale na druhej strane dovoľte mi, aby som ja aj ako praktizujúca advokátka sa snažila chrániť záujmy ľudí. Záujmy ľudí, ktorí sú spoluvlastníci nehnuteľnosti a sú spoluvlastníkmi takých nehnuteľností, kde ďalším spoluvlastníkom je štát.
Obrátili sa na mňa ľudia, ktorí sú veľmi nespokojní s prácou Slovenského pozemkového fondu, a chcem sa preto opýtať pani generálnej riaditeľky, že či v tomto smere plánujú urobiť nejakú zmenu. Ide totižto o kúpne zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na prevod pozemkov. Ide o prevod poľnohospodárskych pozemkov a o tieto prevody požiadali spoluvlastníci, ktorí požiadali menšinového spoluvlastníka, teda štát v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, aby im tento podiel bol prevedený.
Žiaľ, máme také skúsenosti, že keď tieto žiadosti boli podané a boli podané riadne aj spolu s vypracovanými znaleckými posudkami, tak prišla zamietavá odpoveď. V súčasnosti totiž platí nariadenie vlády, v zmysle ktorého takýto prevod môže byť umožnený len pre takého žiadateľa, ktorý je na druhej strane sám. To znamená, že na jednej strane stojí štát a na druhej strane je jediný spoluvlastník.
Predstavte si situáciu, že v tých divokých 40. a 50. rokoch strašne veľa ľudí bolo pozbavených svojho vlastníckeho práva. Podiely boli skonfiškované a tie ich podiely prešli na štát. Na mňa sa obrátili rodiny, ľudia, ktorí sú spoluvlastníkmi a, hovorím, väčšinovými vlastníkmi týchto podielov na tej nehnuteľnosti, chceli svoje pozemky sceliť, chceli na nich hospodáriť, ale nie vo forme uzatvorených nájomných zmlúv, ale práve tým, že by sa stali výlučnými vlastníkmi týchto pozemkov. Ich žiadosti, žiaľ, boli zamietnuté, aj keď všetci tí spoluvlastníci súhlasili s tým odkúpením. Dali si za niekoľko 100 eur vypracovať znalecké posudky, a keď už prišlo k tomu, že Slovenský pozemkový fond mal rozhodnúť o ich žiadosti, tak tie znalecké posudky sa vôbec neberú do úvahy, napriek tomu, že zákon prikazuje, aby takéto znalecké posudky boli pripravované, a tá cena, ktorá je stanovená znalcom, odborníkom na oceňovanie nehnuteľností, je často zvyšovaná a zažila som takéto prípady aj osobne, 8- až 10-násobne.
Potom sa pýtam, prečo zákon hovorí, že musí sa vypracovať znalecký posudok? Pre mňa z toho vyplýva to, že tá cena by mala byť záväzná. Ja nehovorím, že nemôže sa dojednať iná cena, ale potom nekážme alebo nenúťme ľudí prikladať znalecké posudky za niekoľko 100 eur, ktoré sa potom jednoducho len tak hodia do koša a naozaj neslúžia na nič, lebo Slovenský pozemkový fond má vlastné cenové mapy a podľa toho bude určovať prípadnú cenu pri odkúpení.
Takže moja otázka je: Čo sa plánuje urobiť s tými znaleckými posudkami, ktoré sú naozaj niekedy len tak na okrasu priložené k týmto žiadostiam? Prečo sa nemôže previesť vlastnícke, spoluvlastnícky podiel na ľudí, ktorí sú väčšinovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, a štát je tam naozaj iba zlomkovým spoluvlastníkom, a prečo nemôžu dovoliť ľuďom, naozaj rodinám hospodáriť aj týmto spôsobom na ich pozemkoch, ktoré boli, podotýkam, historicky pôvodne ich, ale nejakými takýmito konfiškáciami a rôznymi spôsobmi jeden člen rodiny bol pozbavený svojho spoluvlastníckeho podielu a potom naozaj obrovská téma reštitúcie. Generálny prokurátor dlhodobo poukazuje na tento problém. V Bratislave nie je možné vyhovieť ľuďom, ktoré majú priznané reštitučné nároky, pretože odpoveď je, nemáme pozemok pre nich.
Tak potom poprosím v tomto smere naozaj iniciatívu, keď im nevieme vyhovieť, nemôžme im dať náhradný pozemok, skúsme to možno riešiť aj nejakou možno aj zákonodarnou iniciatívou, ja by som tu určite uvítala aj zo strany ministerstva pôdohospodárstva, ale každopádne by to mal iniciovať Slovenský pozemkový fond, aby sme tu naozaj netlačili pred sebou takýto balvan.
Vieme, že tí ľudia, ktorým bol priznaný reštitučný nárok, tak o ten majetok prišli takto šmahom ruky jedným podpisom a roky, desiatky rokov sa musia domáhať svojich práv, prinavrátenie svojich pôvodných, pôvodného vlastníctva.
Ďakujem vám veľmi pekne.
Skryt prepis
 

21.6.2018 18:32 - 18:36 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne všetkým poslancom, ktorí vystúpili k predmetnému návrhu zákona. Osobitne ďakujem pánovi poslancovi Hegerovi, pretože naozaj sme sa snažili o veľmi konštruktívnu spoluprácu. Ja vnímam jeho pozmeňujúci návrh, vnímam ale aj to, že sú tam určité body, s ktorými spoločná správa koliduje. My to do hlasovania rozhodne ešte zvážime, že ktoré body by sa dali nejakým spôsobom poňať tak, že by sa vedel dostať do návrhu zákona. Obávam sa však, že pokiaľ ide o to hlasovanie a navrátenie do pôvodného stavu, kde sa teraz vyžaduje dvojtretinová väčšina, účasť dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, je nereálne, pretože to naše znenie navrhuje úplne inú koncepciu a nie návrat do tej súčasnej formy, ako to je teraz v zákona. Ale každopádne vám veľmi pekne ďakujem za vašu aktivitu.
Pokiaľ ide o pripomienku pána poslanca Baránika, musím povedať jednu vec. Pán poslanec, vy ste sa tu rozprávali s kolegynkou, keď som v úvode hovorila o tom, že tento zákon sa pripravuje od októbra. A ja som veľmi dôrazne povedala aj to, že sa to pripravuje a pripravovalo v spolupráci s ministerstvom financií. Tento zákon nie je robený na kolene, je pravda, že v tomto návrhu máme veľmi veľa roboty. Mám veľmi veľa roboty, som poslankyňou od roku 2010 s prestávkami, ale musím povedať, že takto som sa nikdy nenarobila počas svojej legislatívnej praxe a verte tomu, že som nepodcenila nič. Preto ten váš návrh, aby tento návrh zákona bol posunutý, odložený na september, nemôžem akceptovať, pretože práve tento návrh zákona reflektuje na všetky požiadavky alebo skoro všetky požiadavky, ktoré prichádzali od ministerstva financií a rovnako od iných ministerstiev.
Ako som už povedala, tento návrh zákona jedenásť rokov nebol, alebo tento zákon jedenásť rokov nebol novelizovaný zo strany ministerstva financií a oni sa veľmi potešili, keď my sme sa s pánom Antalom odhodlali a pustili sa do tejto, možno to tak poviem nadľudskej roboty, naozaj nadľudskej roboty. Takže prepáčte, vnímam kritiku, vnímam kritiku aj v tom smere, čo ste povedali, že pozmeňujúci návrh ste dostali dnes ráno, ale chcem vám povedať, že ak by ste sa možno dôkladne oboznámili s obsahom nášho pozmeňujúceho návrhu, ktorý bol podaný pred viac ako dvomi mesiacmi, tak by ste si iste všimli, pán poslanec, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý prišiel dnes ráno na výbor, nebol ničím iným, len prehodením celých ustanovení z toho návrhu pôvodného a robili sme to kvôli tomu, aby sme nerozbili to na nejaké konkrétne ustanovenia, odkazy, paragrafov, odsekov a písmen, ale aby ste to mali v prehľadnej forme. Preto sme tam prebrali naozaj celé znenia, niekoľko strán, aj keď sme tam zmenili možno len tri slovíčka, alebo nejaké legislatívne skratky.
Ja vám, kolegovia, preto veľmi pekne ďakujem za pozornosť a tak, ako v predchádzajúcej rozprave povedal pán Jurzyca, že predkladajú návrhy zákonov, ktoré nemajú vplyv na rozpočet, musím povedať, že ani tento návrh nemá vplyv na rozpočet, nezaťažuje žiadnym spôsobom peňaženku ani obyčajných ľudí, ani štátnej kasy, akurát to uľahčí situáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov a áno, dáva trošku viac povinností na plecia správcov.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 18:09 - 18:15 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Mňa osobne tiež veľmi mrzí, že táto sála je skôr prázdna, než plná, napriek tomu, že táto téma je veľmi dôležitá. O túto tému prejavili obrovský záujem médiá a myslím si, že na Slovensku každý, kto má byt alebo nebytový priestor, by sa mal o tento zákon zaujímať. Týka sa nás to bytostne. Musím povedať to isté, čo tu odznelo v predchádzajúcej rozprave, že tento zákon tiež nie je politický, je vysoko odborný, týka sa vysoko odbornej záležitosti a preto by som bola veľmi rada, keby bola podporená naprieč politickým spektrom.
Viacerí ma prosili, aby som sa snažila tento návrh zákona odôvodniť čo najstručnejšie, ak sa dá, tak možno piatimi vetami. Musím ich sklamať. Tento návrh zákona sa nedá odôvodniť piatimi vetami.
Ako som už povedala v prvom čítaní, my sme sa snažili v tomto zákone, ktorý bol schválený v roku 1993, urobiť také väčšie upratovanie. Upratovanie, pretože súčasné znenie zákona je nesystémové, možno je trošku aj chaotické, nachádzajú sa tam veci, ktoré už tam nepatria, sú teda prežitkami, takže sme sa snažili, hovorím, trošku poupratovať v tomto zákone a okrem toho sme reflektovali aj na aplikačnú prax, presnejšie povedané na problémy aplikačnej praxe. A taktiež musím povedať, že keď sme ešte minulý rok, asi v októbri s pánom poslancom Antalom sme sa rozhodli, že ideme do tejto novely, tak ani vo sne by nám nenapadlo, že táto novela narastie do takýchto rozmerov. Mám pocit, že keď sa teraz pozriem na ten náš pôvodný návrh, ktorý má 13 strán a taktiež keď sa pozriem na náš pozmeňujúci návrh, ktorý bol schválený dnes na pôde hospodárskeho výboru a na pôde ústavnoprávneho výboru, tak možno môžem hrdo vyhlásiť, že ani ústredný orgán štátnej správy by možno nepodal rozsiahlejšiu novelu.
Treba povedať to, že tento návrh, tento zákon zo strany ministerstva financií, ktorému kompetenčne tento návrh patrí, jedenásť rokov neurobil v tomto zákone žiadnu zmenu. Musím sa však veľmi pekne poďakovať všetkým odborníkom práve na tomto ministerstve, pretože náš návrh vznikal za veľmi účinnej a veľmi častej pomoci tohto ministerstva. My sme diskutovali nielen s ministerstvami, ale aj s odborníkmi na danú tému a práve na základe týchto diskusií vznikol náš pozmeňujúci návrh, ktorý bol dnes schválený.
V prvom čítaní som taktiež vyzvala všetkých kolegov tu v pléne, ale každého občana, ktorého daná problematika zaujíma, aby nás kontaktovali, aby nám zaslali svoje pripomienky, návrhy a rokovali sme s viacerými osobne. Preto veľmi vítam to, že sa mi podarilo naozaj úzko spolupracovať s kolegami aj z opozičného spektra a dúfam, že pri hlasovaní získame aj ich podporu.
Nechcem tu zbytočne hovoriť o všetkých tých veciach, ktoré sa nám podarilo pretaviť do toho nášho návrhu. Ale, lebo je tam naozaj množstvo, množstvo dobrých vecí, aj keď, žiaľ, médiá si všimli tento náš návrh, možno nie v takom tom najlepšom svetle, lebo nazvali to naše snaženie balkónovým zákonom, čo osobne ma veľmi mrzí, pretože my sme naozaj v tomto smere nešli nič meniť a dokonca na základe niektorých pripomienok sme sa rozhodli, že to naše ustanovenie, ktoré vyvolalo túto búrlivú diskusiu ohľadne užívania alebo vlastníctva práve balkónov, loggií a terás sme sa rozhodli teda vypustiť. To naše snaženie bolo práve namierené na to, že keď tie kúpne zmluvy alebo darovacie zmluvy, alebo akékoľvek iné zmluvy, na základe ktorých občania nadobúdali byty a nebytové priestory, boli nejasné, ale boli možno aj relatívne neplatné. Napriek týmto nedobrým, nesprávnym ustanoveniam chránili tých vlastníkov bytov a nebytových priestorov a ochránili aj ich užívacie práva, konkrétne aj k balkónom, loggiám a terasám.
Mojím takým prvoradým cieľom pri tomto legislatívnom snažení však bolo zaviesť, alebo, zaviesť do tohto návrhu zákona nový pojem, a to boli garážové stojiská. Tí, ktorí bývate v nových bytovkách, iste viete, že garážové stojisko nie je vo vašom výlučnom vlastníctve a tvorí len časť nebytového priestoru v dome. My sme chceli, aby to vaše právo, za ktoré ste zaplatili možno 20, 25, alebo aj 30-tisíc euro, aby bolo náležitým spôsobom chránené.
Som pripravená preto odpovedať na všetky vaše otázky, ktoré vyvstanú v tomto druhom čítaní a som presvedčená, že keď sa tento návrh zákona schváli a presadí a pretaví sa do tej praxe, tak ľudia zistia, že sme uľahčili možno správu v ich bytových domovoch, že sme možno viac chránili týmto naším návrhom ich vlastnícke práva, ich užívacie práva a akékoľvek možnosti ďalšieho nakladania, či už so svojím výlučným vlastníctvom, alebo ich podielmi na spoločných častiach, zariadeniach alebo priľahlých pozemkoch pri ich domoch.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 16:16 - 16:18 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem reagovať na pani kolegyňu, ale to je aj reakcia na, aj na pána navrhovateľa, keďže som nestihol byť tu. Absolútne súhlasím s tým, že je potrebné urobiť akýsi poriadok v tom, čo končí v našich bioplynkách. Avšak tak ako tento návrh zákona je predložený, si myslím, že je to nie absolútne dobré riešenie. Ja osobne si myslím, že tento zákon potrebuje väčšiu úpravu, lebo ak tam dáme len to, že absolútny zákaz dreva, okrem teda, okrem toho energetického dreva a odpadu z drevospracujúceho priemyslu, chýba mi tam, čo s tými, čo s tým drevom, ktoré je z náletových krovín, kde je povinnosť čistiť a tak ďalej. Nie sú to zároveň komunálne odpady, lebo je aj drevo, ktoré je v kategórii komunálnych odpadov a ktoré je v inom paragrafe, alebo v inom odseku tohto paragrafu. Tam sa dá niečo použiť, ale to je len to, čo je v obciach priamo na mestských pozemkoch a tak ďalej, ale to, čo je v extraviláne a je povinnosť sa o to starať, rovnako sú to náletové kroviny okolo vodných tokov, ktoré nevravím o veľkých stromoch, ktoré tam rastú, ale ktoré zanášajú vlastne vodné toky a ktoré takisto je potrebné, toto ako keby ten zákon neriešil. Ja vidím najväčší problém, čo je, že v zákone nie je napísané to, čo hovorí vyhláška ÚRSO, čo sa tam môže akoby z tých, z toho dreva používať a toto by bola podľa mňa cesta dostať do zákona, ale nestačí mi toto jednou vetou vyriešiť akoby celý tento, tento problém. Nemyslím si to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 15:47 - 15:48 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za reakciu. Je to pravdaže vaše právo nepodporiť ten zákon. Bol pripravený, si myslíme, dostatočne. Nebolo to urobené ani narýchlo. Pravdaže, vypočuli sme si aj názory, to, čo aj firmy prezentovali, ktoré predávajú tú pyrotechniku a sami povedali, že vnímajú problém v tej, v tej pyrotechnike, ktorú sme takýmto spôsobom vymenovali. Toto je v princípe aj na ich, alebo asociácia, ktorá zastrešuje ich, na ich odporúčanie, že aby sme aspoň rozdelili tie kategórie, ktoré a väčšina krajín Európskej únie to má, F2, F3 koniec, vybavené. My sme to sa snažili zmierniť takýmto spôsobom a toto je tá najväčšia akoby zmena celého tohto pozmeňováku. To ostatné sú legislatívne pripomienky či už odboru legislatívy alebo aj naše vylepšenia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 15:38 - 15:46 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ako som avizoval vo svojej, v uvedení zákona, chcem predložiť pozmeňovací návrh a v podstate začnem teda odôvodnením, tak ako rokovací poriadok hovorí. Jednak tento pozmeňujúci návrh sa bude týkať samotného predaja, kde v súčasnosti platí, že predávať vymedzené pyrotechnické výrobky môžu len fyzické osoby s oprávnením streľmajstra, odpaľovača ohňostrojov, pyrotechnika alebo s osvedčením predavača pyrotechnických výrobkov. Zároveň je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie pyrotechnických výrobkov a poskytnúť mu na požiadanie vysvetlenie o ich použití. Napriek tomu v praxi najmä v prípade samoobslužných predajní dochádza k situácii, kedy sú pyrotechnické výrobky voľne vyložené v predajniach bez toho, aby bola priamo na mieste prítomná príslušná osoba, ktorá je zo zákona povinná poskytnúť poučenie a vysvetlenie. Písomná informácia nachádzajúca sa pri voľne uloženom tovare takýto nedostatok nenahradí. Len taký predávajúci, ktorý je pri tovare osobne prítomný, vie náležite poučiť a upozorniť tak, ako to vyžaduje zákon, ako aj konštatovali Najvyšší súd Slovenskej republiky. Navrhuje sa preto výslovné doplnenie do zákona o ustanovenie, že samoobslužný predaj určených pyrotechnických výrobkov je zakázaný. Návrh zároveň reaguje na situáciu, kedy spotrebiteľ pyrotechnické výrobky pri nákupe v predajni vloží do nákupného košíka, neskôr si však nákup rozmyslí či už z dlhého radu na čakanie na pokladni alebo z iných dôvodov a tovar nechá na ktoromkoľvek mieste v predajni, pretože ho ešte nezakúpil. Takýto postup je však zjavne v rozpore s požiadavkou bezpečnej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami. Z tohto dôvodu sa určuje, že zaplatenie za vymedzené pyrotechnické výrobky musí prebehnúť bezprostredne po tom, ako ich predávajúci odovzdá spotrebiteľovi. Zodpovednosť za eventuálne škody alebo úrazy v dôsledku nesprávnej manipulácie s už zakúpenými pyrotechnickými výrobkami nesie v tomto prípade už spotrebiteľ.
Ďalším bodom pozmeňujúceho návrhu je, chceme, navrhujeme obmedziť možnosť predávať tie pyrotechnické výrobky, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou hluku, ako aj zvýšeným rizikom úrazu pri neodbornej manipulácii, len vo vymedzenom časovom období. To znamená, že to štvordňové obdobie predaja sa bude vzťahovať len na vybrané kategórie pyrotechnických výrobkov.
Ďalším bodom pozmeňujúceho návrhu je okrem legislatívno-technickej úpravy aj spresnenie a doplnenie obsahových a procesných náležitosti žiadosti o súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov, ako je napr. lehota na podanie žiadosti alebo druh, názov pyrotechnického výrobku, ktoré majú byť použité. Zároveň zavádzame do priestupkov aj priestupok - použitie pyrotechnického výrobku v rozpore s týmto zákonom, ktorý tam akoby dnes absentuje a tá zodpovednosť alebo to sankcionovanie bolo len na obciach, čo skutočne bolo nepostačujúce.
Takže, ak dovolíte, teraz by som prečítal pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 52 ods. 4 sa na konci pripája veta: "Samoobslužný predaj pyrotechnických výrobkov podľa odseku 3 je zakázaný; zaplatenie za tieto výrobky musí nasledovať bezprostredne po ich odovzdaní spotrebiteľovi.21a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie: "21a) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 1 znie: 1. § 52 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú: "(10) Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety
obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať spotrebiteľovi21a) len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.
(11) Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa ods. 10 spotrebiteľovi21a) možno len od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.".
3. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 3 sa slová "je možné" nahrádzajú slovom "možno".
4. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 4 v úvodnom texte sa slová "je možné" nahrádzajú slovom "možno", za slová "písomnej žiadosti" vkladajú slová "o súhlas", za slová "podľa predchádzajúcej vety musí" sa vkladajú slová "byť podaná najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným použitím a".
5. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 4 písmeno a) znie: "a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,".
6. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 4 písm. b) sa za slovo "kategóriu" vkladajú slová "a druh".
7. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 5 úvodnom texte sa slová "s použitím" nahrádzajú slovami "na použitie", v písmene a) sa slová "k použitiu" nahrádzajú slovami "na použitie" a v písmene b) sa slová "k predaju" nahrádzajú slovami "osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj".
8. Za bod 4 sa vkladá bod 5, ktorý znie: 5. V § 80 ods. 1 sa na konci dopĺňa písmeno d), ktoré znie: "d) poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4".
Koniec pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21.6.2018 15:37 - 15:38 hod.

Pfundtner Edita Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informovala o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada uznesením č. 1174 zo 17. mája 2018 pridelila návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Ako gestorský určila výbor pre hospodárske záležitosti a určila lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Oba výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesenia výborov vyplývajú dva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča hlasovať o nich spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade schváliť návrh zákona ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona, tlač 966a bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti pod č. 260 z 12. júna 2018. Týmto uznesením ma výbor ako spoločnú spravodajkyňu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informovala o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 21.6.2018 15:34 - 15:36 hod.

Antal Peter Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám v druhom čítaní predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom našej navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórie 2A a F3 a reagujeme najmä na to, že v závere roka počnúc prvými dňami mesiaca december sa opakujú problémy, ktoré predstavujú používanie zábavnej pyrotechniky, a to už skutočne v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavená neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti.
V podstate ide nám o to, aby bolo obmedzené alebo zakázané používanie zábavnej pyrotechniky počas celého roka, okrem tých dvoch dní v roku, čiže cez, na Silvestra a zároveň aby bol aj regulovaný predaj tejto pyrotechniky. To znamená, aby nebolo možné kedykoľvek a kdekoľvek pomaly kúpiť zábavnú pyrotechniku, čo vedie k tomu, že je aj používaná v čase, kedy by skutočne nemala byť.
Nepovažujeme za dostatočnú úpravu, ktorá dáva obciam a mestám právo všeobecne záväzným nariadením regulovať používanie zábavnej pyrotechniky preto, lebo všeobecne záväzné nariadenie je norma nižšej právnej sily, ktorú jednak hoci by mali, nie všetci ju poznajú, aj sankcionovanie cez VZN je úplne iné, ako cez samotný zákon.
V pôvodnom návrhu, ktorý, alebo teda v návrhu, ktorý je v druhom čítaní, bol veľmi striktne upravený spôsob predaja, to znamená, len posledné štyri dni v roku. Po konzultáciách s odborníkmi aj v danej oblasti sme sa zhodli na trochu miernejšej úprave, ktorú pravdaže ale prednesiem v pozmeňujúcom návrhu. Chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis