Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14. 3. 2018 o 11:32 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 11:32 - 11:32 hod.

Kollár Boris
Ďakujem. Chcem oznámiť všetkým členom výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, že zvolávam zasadnutie výboru dnes na 13.30 v rokovacej miestnosti výboru č. 147. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 10:47 - 10:50 hod.

Šebová Zuzana Zobrazit prepis
Deti, zdravotne ťažko postihnutí a seniori, tri skupiny obyvateľstva, ktoré nie vlastným pričinením sú ekonomicky neproduktívne. Tri najzraniteľnejšie skupiny v dnešnej dobe, keď je meradlom takmer všetkého zisk a zarábanie peňazí. Tieto tri skupiny sa do tohto trhového mechanizmu nemôžu zapojiť. Nemôžu ovplyvniť svoju finančnú situáciu, nemajú možnosť ju vylepšiť a tak by sme im mali pomôcť my, dostať ich na nejakú, aspoň rovnakú, štartovaciu čiaru.
Stretnete bezbranné deti, vyvolá to u vás úsmev. Stretnete ZŤP, u väčšiny z nás to vyvolá súcit. Súcitne sa tvárime, keď na ulici vidíme slepého. Súcitne sa tvárime, keď vidíme mamičku s mentálne postihnutým dieťaťom. Stretnete starého človeka a vyvolá to vo vás ľútosť. Je nám ľúto, keď vidíme starkého, starého, ledva idúceho človeka, ako v obchode ráta, čo si môže dovoliť kúpiť. Je nám ľúto, keď v lekárni starkému chýba 20 centov, aby si mohol kúpiť lepší liek, ktorý mu doporučí lekárnička.
Ale to nie je to, čo tieto tri skupiny našej spoločnosti potrebujú. Tieto tri skupiny ľudí potrebujú cítiť, že sú pre tento svet potrební a hlavne braní za rovnocenných partnerov. Starý človek patrí do života spoločenstva, ako patria korene k stromu. Korene sú základom, kmeň je dospelosť a mladé vetvičky sú novým výtvorom života. Akosi sme sa priveľmi naučili separovať. Zabúdame, že všetko má tu na svete svoje miesto. Úroveň spoločnosti sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže správať voči svojim najbezbrannejším.
Preto, milí kolegovia, by som vás chcela požiadať, všetkých poslancov, o podporu nášho návrhu zákona. Áno, uvedomujeme si, že nerieši komplexne zdravotníctvo ako celok. Našou úlohou je ale vypočuť si jednotlivé príbehy občanov, podporiť a najmä pomôcť im v tom, čo ich najviac trápi. A to sú častokrát nedostatočné finančné zdroje, ktoré nepokryjú ani základné potreby. Lieky sú však v mnohých prípadoch nevyhnutnosť.
Ďakujem pekne, skončila som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 10:42 - 10:44 hod.

Šebová Zuzana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Cieľom nášho návrhu zákona je ustanoviť poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti za doplatky na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.
Vzhľadom na pozitívny vývoj ekonomiky v Slovenskej republike sa navrhuje podporiť mladé rodiny s deťmi do šesť rokov, ako aj dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, teda skupiny spoluobčanov, ktoré sú ekonomicky najviac ohrozené. Tieto skupiny našich spoluobčanov nebudú doplácať na lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ale ich uhradia zdravotné poisťovne z verejného zdravotného poistenia. Návrhom zákona sa zabezpečí kvalitnejší život dôchodcom, osobám ZŤP a mladým rodinám s deťmi do šiestich rokov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a s právom Európskej únie. Prijatie návrhu zákona nemá zvýšené nároky na štátny rozpočet, rozpočty samosprávnych krajov a rozpočty obcí. Návrh zákona zaťaží rozpočty zdravotných poisťovní.
Tento návrh zákona stanovuje, stanovuje sa ním okruh poistencov a to sú deti do šiestich rokov, držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotnými postihnutím, alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, invalidní dôchodcovia, invalidní výsluhoví dôchodcovia, alebo invalid, ktorému nevznikol nárok na invalidný dôchodok. Ďalej poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok, osoba, ktorá má dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na starobný dôchodok. Títo všetci budú mať limit spoluúčasti nula eur za doplatky na lieky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 10:33 - 10:37 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Takže podávame návrh, ktorým chceme pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné. Verím, že opisovať situáciu rodiny, kde je ťažko postihnutý člen alebo dieťa nie je nutné a vieme si predstaviť celý chod a priebeh, ktorý musí táto rodina tomu prispôsobovať. Hovorím o príspevku na osobnú asistenciu, ktorá slúži na integráciu zdravotne ťažko postihnutého člena alebo dieťaťa do spoločnosti. Nárok na tento príspevok už vzniká v šiestom roku života, takže si musíme uvedomiť potrebu kvality asistencie.
V súčasnosti za jednu hodinu osobnej asistencie dostane asistent zaplatené 2,78 eura. Podotýkam, že v roku 2009 bola táto suma valorizovaná len o 20 centov. Realitou však je, že za daných podmienok je veľmi ťažké vôbec nájsť pre zdravotne ťažko postihnutého člena, aj dieťa, osobného asistenta. Je jedno či ide o ekonomicky slabšie alebo silnejšie regióny, pretože tam, kde je práce dosť je táto suma nízka a zdravotne ťažko postihnuté osoby doplácajú osobnému asistentovi z vlastného vreca. A tam, kde je práce málo je vykonávanie osobnej asistencie núdzovým riešením, čo sa samozrejme odzrkadľuje na kvalite.
Sme tu dva roky a na tento problém sme neustále upozorňovaní zo strany zdravotne ťažko postihnutých, ale aj ich rodín. Osobný asistent navyše odvádza z príjmu daň pokiaľ nevykonáva asistenciu v rozsahu aspoň 140 hodín mesačne, čo z neho robí poistenca štátu. Z údajov ďalej vyplýva, že za posledné štatisticky spracované roky bol peňažný príspevok poskytnutý v priemere mesačne 138 hodín osobnej asistencie. Máme evidovaných vyše 10 700 poberateľov za rok 2017. Keďže minister Richter deklaroval postupné zvyšovanie príspevku na opatrovanie až na výšku čistej minimálnej mzdy do roku 2020. Ak by som práve týmto návrhom chcela dosiahnuť to, aby sa nezabudlo aj na príspevok, ktorý sa týka osobnej asistencie. Preto navrhujeme zvýšiť hodinovú sadzbu osobného asistenta na 4 eurá. Zohľadní sa tým požadovaná cena práce. A hlavne vytvorí sa tak predpoklad k lepšej dostupnosti osobnej asistencie a tým sa určite zjednoduší a uľahčí integrácia zdravotne ťažko postihnutých osôb do spoločnosti. A v prvom rade sa znížia náklady rodín, pretože dneska sú nútené doplácať za túto službu a vieme, že práve rodiny so zdravotne ťažko postihnutým členom alebo dieťaťom majú najmenej finančných prostriedkov v rodine. Takže tento návrh je potrebný a logický. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 10:30 - 10:31 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážení páni poslanci, cieľom návrhu zákona je zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu zo súčasných 1,39 % sumy životného minima na 2,01 sumy životného minima.
Navrhovanou zmenou zákona sa zvýši suma na jednu hodinu osobnej asistencie zo súčasných 2,78 eur na hodinu na 4 eurá na hodinu. Týmto vytvoríme predpoklady k lepšej dostupnosti osobnej asistencie. Zároveň predpokladáme, že sa tým skvalitní život osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Predložený návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy. Tieto dopady sú uvedené v doložke vplyvov. Ďalej bude mať pozitívny sociálny vplyv. Nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie. Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 3. 2018 10:24 - 10:27 hod.

Krajniak Milan Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené dámy a páni, účel tejto právnej normy je zrejmý z jej obsahu. Jej podstatou je to, že sa stávajú v našej spoločnosti, bohužiaľ, situácie, keď nejaký neprispôsobivý občan alebo občania terorizujú svojich spolubývajúcich susedov a teraz bez ohľadu na to či je to v súvislosti s tou tzv. rómskou kriminalitou, či sú to drogoví díleri alebo na južnom Slovensku poznáme prípad človeka alebo pani, ktorí púšťajú už roky celý deň svojim susedom hlasnú hudbu a žiadnym spôsobom sa nevedia s tým vysporiadať. Preto navrhuje v tejto právnej norme, aby analogicky, tak ako je to v prípade podozrenia na týranie blízkej osoby, kedy policajný orgán môže vykázať na istú dobu takéhoto podozrivého človeka z miesta jeho trvalého bydliska, aby nemohol jednoducho obťažovať alebo páchať ďalej trestnú činnosť. Tak my chceme aj v tomto prípade, aby mohol policajný orgán na základe úplne rovnakého procesného postupu dočasne na nejakú dobu vykázať neprispôsobivú osobu z miesta jej pobytu.
Samozrejme nemôžeme vstupovať do vlastníckych vzťahov, nemôžeme riešiť to, že tomuto človeku odnímeme vlastnícke práva k nehnuteľnosti. Ale ak vieme v prípade týrania alebo podozrenia na týranie blízkej osoby vykázať túto osobu na nejakú karanténnu dobu z miesta z jeho trvalého pobytu, aby nemohol ďalej páchať trestnú činnosť, tak si myslíme, že aj v prípade tzv. obťažujúcej kriminality alebo neustále sa opakujúcich priestupkov bez ohľadu na to či ide o rómskeho asociála, či ide o drogového dílera, či ide o alkoholika alebo ide jednoducho o človeka, ktorý narúša dobré susedské spolunažívanie, to je ten príklad toho obťažovania hlasnou hudbou, tak si myslíme, že by policajný orgán po schválení, samozrejme za kontroly súdu, mohol takéhoto človeka vykázať z miesta jeho pobytu. To je zmyslom tejto právnej normy.
My sme akceptovali, keďže som tento návrh zákona asi pred rokom už raz predkladal, tak sme veľmi podrobne prechádzali aj pripomienky pána poslanca Kresáka a pána poslanca Baránika, ktoré z procesného hľadiska v tom čase predložili v pléne, snažili sme sa ich zapracovať tak, aby to bolo právne nespochybniteľné. A použili sme teda naozaj úplnú presnú analógiu ako keď sa jedna o týranie a podozrenie na týranie blízkej osoby. To je podstata tejto právnej normy. Chcel by som vás požiadať o jej podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:39 - 17:39 hod.

Kollár Boris
... skutočne ten zákon nieže sprísniť, ale dostať to do nejakej normálnej úrovne, aby ten štát mal páky a kontrolu nad... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:37 - 17:39 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Chcem podporiť názor pána Farkašovského. Je cítiť, že pochádza z médií a problematike sa rozumie. Skutočne môžem povedať, že treba posilniť naozaj kompetencie rady pre retransmisiu možno upraviť v tomto aj zákon. Osobná skúsenosť je, že keď a vlastne aj zákonná keď chcete previesť médium napríklad rádio, tak do určitého počtu percent len oznamovacia povinnosť. Nad musí to rada schváliť, ale teoreticky keď si vy založíte eseročku a licenciu drží eseročka a nie fyzická osoba, čo väčšinou sú to eseročky, tak keď už prevádzate na úrovni vlastníka tej s.r.o, môže byť ďalší reťazec troch, štyroch, ďalších jedna vlastní druhú. A na tú už nemá dosah rada pre retransmisiu a vy to môžete v treťom kolene prepisovať ako chcete a rada na to nemôže, nemá žiadny na to právny dosah, lebo ten držiteľ tej licencie je vždy tá prvá s.r.o a mení sa majiteľ tretej, štvrtej, piatej. To znamená, že áno ako presne hovoril pán Farkašovský je to pravdou tam treba posilniť tie kompetencie, aby sa toto nestávalo. Doteraz je zakázané len krížové vlastníctvo tých elektronických médií, ale ja si myslím, že je na mieste tie veľké domy nejakým spôsobom tiež riešiť, lebo keď si zoberiete, že budú mať aj televíziu a teraz budú mať aj obrovské printy a ešte si nakúpia rádia tak to nie je to správne, aby sme odovzdali, je to vlastne tretia veľmoc, alebo odovzdali by sme takúto obrovskú moc do rúk pár bohatým ľudom a nemali by sme nad tým kontrolu. Ja si myslím, že na mieste sa touto otázkou sa zaoberať a skutočne ten zákon nie že sprísniť, ale dostať to do nejakej normálnej úrovne, aby ten štát mal páky a kontrolu nad ...(Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:27 - 17:29 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani poslankyňa tento váš návrh zákona určite podporíme, je to rozumné riešenie, aj keď si myslím, že pre Slovensko už je neskoro. Dnes sám som vlastníkom jedného média elektronického, mal som predtým viacej. A dá sa to krásne poschovávať na rôzne eseročky, na kamarátov a na konci dňa to aj tak združíte dokopy. Dnes dá sa povedať mediálny trh ovládajú dve skupiny. Sú to dve oligarchické skupiny. Je to J and T a Penta. Na jednej strane bola absolútna koncentrácia ešte dokonca kúpili Nový čas a teraz ovládajú kompletne celé printy. Za chvíľku sa dostanú k televízií Markíza. Druhá skupina je J and T to viete dobre, tam majú tri alebo štyri rádia, ktoré aj tak majú v kope, aj keď je tento zákon už dneska v platnosti. Cez to všetko to majú v kope, všetci o tom vieme, nič s tým nedokážeme robiť, lebo ten zákon je taký, že dá sa obísť. Bohužiaľ pokiaľ nesprísnieme, maximálne nesprísnime tieto podmienky. V Amerike by to rozbili, by donútili to rozpredať, aby ten nejaký orgán na to dohliadol, aby to nemohlo byť koncentrované v jedných rukách. Pokiaľ niečo takéto neurobíme, tak len toto budú len také kozmetické ja si myslím úpravy, ale cez to všetko za to zahlasujem, lebo každý krok k vylepšeniu situácií treba podporiť a určite ho podporíme aj my. Cez to všetko si myslím, že je to veľmi zlé, keď tieto dve skupiny ovládajú vlastne celý mediálny trh a môže si s nami robiť absolútne čo chcú. Keď si povedia, že vy ako politik ste zlý, tak z vás toho zlého urobia. Keď si z nejakého lajdáka povedia, že urobia z neho premiéra no tak bude premiérom. Veľmi na hrubo povedané. To znamená, že skutočne niečo s tým musíme urobiť, ale aby sme dokázal, aby ten štát mal taký nástroj, aby to vedel rozbiť. Lebo dneska sa to dá obísť a keď si zoberiete, že akým spôsobom fungujú tak to sú veľké, veľké domy, ktoré nás naozaj s nami hýbu ako s krabičkami. Takže tento návrh zákona podporíme. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:06 - 17:08 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán Žarnay, pri všetkej úcte k vám, ja vás nejdem napádať, ale chcem tlmočiť názor našeho klubu, nebudeme môcť tento návrh váš zákona podporiť z jasných dôvodov, ktoré tunak už aj povedala pani Smolíková. Máme za to, že nemôžme vyliať s vaničkou aj novorodenca. To znamená, že vy máte asi jeden alebo dva prípady nejaké markantné, ktoré vás asi k tomuto viedli. Ale je to ojedinelý prípad, na základe ktorého ste sa rozhodli tento návrh zákona predstaviť tuná v pléne, ale myslím si, že je tunak tisíce dobrých učiteľov naozaj, riaditeľov škôl, ktorí si tú prácu vykonávajú zodpovedne a bola by veľká škoda takýchto fakt naozaj dobrých manažérov alebo aj dobrých učiteľov, ktorí aj učia zároveň, nielen že sú riaditelia. Tak bolo by škoda takýmto návrhom zákona ich zastaviť, aj keď by mali už dve obdobia za sebou ako vy spomínate, tých desať rokov.
Ja si pamätám, keď ja som chodil do školy, mal som tri, štyrikrát, teda bavíme sa o nejakých desiatich, pätnástich rokoch, stále ten istý riaditeľ počas celej zédeešky a nemali sme pocit, že by to bol nejaký zlý riaditeľ, alebo že by mal sa len preto, že niečo tej škole odovzdal, mali by sme ho vymeniť. Súhlasím aj s pánom Mizíkom takisto ako to pomenoval, tí ľudia nemusia byť vždy vyhorení a potrestať všetkých tých šikovných len kvôli dvom, trom nejakým nespratníkom, na ktorých asi máte ťažké srdce by bola veľká, veľká chyba. Takže ešte raz, pri všetkej úcte k vám, tento návrh zákona náš klub nepodporí.
Skryt prepis