Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

18. 10. 2017 o 20:11 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 20:11 - 20:14 hod.

Puci Róbert
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 19:30 - 19:32 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán kolega Klus, naozaj vaši kolegovia vo Švédsku by sa veľmi čudovali čo sa v tomto parlamente deje, napríklad pri schôdzach, ktoré sú zvolávané k špeciálnym témam ako je táto. Napríklad počas vlády Ivety Radičovej, ktorej súčasťou bola aj vaša strana, boli zrušené tri z takýchto štyroch schôdzí vládnou koalíciou. 
Keď hovoríte o svojej kariére politológa vždy sa musím zasmiať, pretože o dôveryhodnosti vašich vyjadrení svedčí a si jedno hodnotenie zo všetkých, ktoré ste urobili predtým než ste ako nezávislý politológ vstúpili do SaS a to to, keď ste povedali, že Robert Fico si sám privodil naschvál zranenie Achillovej päty, aby to bolo súčasťou jeho marketingu. Tak to asi svedčí o takom populistickom postoji vás k niektorým veciam, ktorý ste predviedli aj tu, keď ste tú sumu rozrátali na rodiny, sanitky vo vašom Banskobystrickom kraji. Tak skúsim aj ja. 
Pokiaľ by sa nezachránila suma vo výške 590 mil. eur, o ktorej hovoril aj váš líder pán Sulík v čase, keď spochybňoval náš boj na arbitráži, tak si vyrátajte, prosím vás, koľko rodín by z toho vo vašom kraji mohlo žiť a koľko sanitiek by sa dalo z toho kúpiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 19:20 - 19:21 hod.

Muňko Dušan
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 19:03 - 19:13 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, dlho som uvažoval či na tejto schôdzi budem vystupovať, pretože čas je veličina, ktorá je asi každému rovnako plynie a padla tu hŕba vecí, to nie, že je urážanie, fakta o slovenskej privatizácii sú niekde inde, ja sa ich pokúsim najprv zhrnúť a poviem prečo. Potom sa vrátim aj k odmene pána doktora Bžána. 
Privatizácia v slovenskej elektrárni bola vypísaná v medzinárodnom tendri, kde Gabčikovo nebolo vôbec do medzinárodného tendra zahrnuté. Nemohlo byť do medzinárodného tendra zahrnuté, pretože ukončená arbitráž v Haagu, dala jasne, že tento prípad neni uzavretý a vodné dielo Gabčíikovo alebo sústava vodných diel v Gabčíkove, ktoré vznikali alebo boli projektované z roku 1956 až pokiaľ sa nezačalo realizovať Vodné dielo Gabčíkovo, ešte za bývalej Československej republiky. Treba povedať jednu vec, že po privatizácii Slovenských elektrární, bol ako bonbónik, požadovali taliansky Enel, ktorý vyhral Vodné dielo Gabčíkovo. Dostal ho, pretože sa privatizovať nedalo a takže bolo dané do prenájmu. Vodohospodársku výstavbu vtedy zastupovala Havlátova kancelária advokáta Havláta. Na ministerstve hospodárstva po nastúpení vlády v roku 2006 sa nenachádzali žiadne zmluvy, nič, čiže dávali sme si polroka dokopy zmluvy o privatizácii, nielen Slovenských elektrární, ale iných. Ale ja sa vrátim hlavne k Slovenským elektrárňam. 
Aby nebolo prenajaté Vodné dielo Gabčíkovo na hlasovaní vlády, nemôžte vytýkať koaličnému partnerovi nášmu, pretože minister László Miklós nehlasoval ani za prenájom ani za privatizáciu Slovenských elektrární, nehlasoval za privatizáciu ani minister zahraničných vecí Kukan, pretože odbor právnych služieb ministerstva zahraničných vecí, ktorý nám poskytol veškeré veci, boli zásadne proti tomu, aby Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré nám nepatrilo celé, aby išlo do prenájmu alebo čo by sa s ním malo ostať v rukách štátu. To sú tie prvé pečiatky, ktoré boli a ktoré potom samozrejme aj nasledovali s tým, že keď sme nastúpili, tak dali sme dohromady veci vďaka ľuďom, ktorí nám pomáhali a z tohto miesta by som chcel poďakovať generálnemu prokurátorovi vtedajšiemu, Trnkovi, pánovi námestníkovi Tichému, ľuďom z ministerstva hospodárstva, zo životného prostredia, advokátskej kancelárii Havláta, z ministerstva zahraničných vecí a ďalších, ktorí tie vec vôbec dávali sme dohromady, aby sme sa vôbec mohli pohnúť z miesta a riešiť.
Až na pokyn generálneho prokurátora, vtedy ma poslal vedúci verejného obstarávania, pán Angyal, že vláda rozhodla, nemá sa čo s nami baviť, robil som vtedy štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. Sme rozhodli, že vstúpime cez generálnu prokuratúru. Doktor Bžán, ktorý mal vtedy po Havlátovej kancelárii, bol vybratý, myslím neviem, či Vodohospodárskou výstavbou, ale už na tom prechode tam zastupoval doktor Bžán, spracoval a postúpil veci, ktoré sme mali dokopy, generálnej prokuratúre, ktorá spracovala materiál a do stredy bolo treba podať podanie cez súd, aby sa vôbec mohlo začať konať, pokiaľ sa týkalo Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Nechcem hovoriť tie veci, ktoré boli a jak sa správal Úrad pre verejné obstarávanie, pretože tam jednak nemal ľudí, takže väčšiu celú tú záležitosť a celú gú agendu spracovala generálna prokuratúra s námestníkom Tichým. Ten spor sa ťahal, samozrejmá vec, však viete, od roku 2007 alebo 2008 do roku, kedy bolo prvýkrát, krajský súd rozhodol, bolo to prvostupňové. Slovenské elektrárne využívali najlepších právnikov, veď predsa Slovenské elektrárne voči štátu zastupoval pán doktor Valko a samozrejmá vec, renomované zahraničné kancelárie. Ja vám to hovorím preto, že táto vec, ktorá je tu, ešte nie je koniec Slovenským elektrárňam, aby sme si povedali na rovinu, a tam sa chcem vrátiť, lebo tu bude ešte ďalšia schôdza k Slovenským elektrárňam a tak ako ste nezaujali, teraz nechcem lebo nechcem hovoriť ja nikomu, nechcem vytýkať ani Danielovi Lipšicovi, ktorého ste tu spomínali z hľadiska, ktorý nastavil odmeny, ktoré si myslím, že sú reálne v tej vyhláške. To je otázka ako pristúpi štátny úradník alebo ako pristúpi ten, kto tú zmluvu uzatvára a nevenovali ani ministerstvo spravodlivosti tým zmluvám, ktoré z hľadiska privatizácií, išli lebo aj zmluva pokiaľ sa týkala Slovenských elektrární, kde poradca dostal vyplatených, už to bolo povedané, 550 mil. zadarmo, za nič. Takisto to bolo aj pokiaľ sa týkal kurzového rozdielu pri Slovenskom plynárenskom priemysle, ale je to za nami. Vy ste pri tom tu neboli, proste bola taká doba a veci mali taký spád aký mali. My sme sa snažili stále dostať Slovenské elektrárne naspäť, pretože výnos zo Slovenských elektrární za tridsať rokov môže byť okolo miliardy, miliardy 800 mil., pretože nikto nevie za akých okolností
===== Vy ste pritom tu neboli, proste bola taká doba a veci mali taký spád aký mali. Po, my sme snažili stále dostať Slovenské elektrárne naspäť, pretože výnos zo Slovenských elektrární za 30 rokov môže byť okolo miliardy, 1.800 miliónov. Nikto nevie za akých okolností Enel predával energiu na Milánskej burze pokiaľ sa týkalo prebytku, ale hlavne silové elektrární, ktoré je. Ja by som vás ale chcela poprosíť všetkých ktorých ste tu, aby ste nespochybňovali Vodného dielo Gabčíkovo, pretože zelenú energiu Rakúšania majú postavené na Dunaji osem, dokonca dvanásť. My ich máme na Váhu a všade sú, tá zelená je najčistejšia energia. Zelená energia je najčistejšia. Zbytočne tu budeme hovoriť o akejkoľvek inej energie okrem zelenej. To sú všetky bludy o ktorých tu chceme hovoriť. Takže nespochybňujte Gabčíkovo. A ešte pokiaľ sa týka, Enel sa správal, napriek že to mal v nájme, absolútne macošsky Slovenským elektrárňam nerobil žiadnu údržbu, akurát sa dohodlo, aj to po dlhých rokovaniach, že bude platiť vodohospodárskemu podniku, lebo ten je správca vodných tokov a ten zabezpečuje jednak bagrovanie Dunaja, proste veci. Pričom do elektrickej časti, ktorú má zase pod patronátom Vodohospodárska výstavba, vôbec nevstupoval a nedával žiadne prostriedky.
Padali tu veci, že z čoho bude to štát platiť. No tak si vyrátajte, koľko získa za tých 30 rokov. Za deväť rokov Enel vyčíslil že je to zhruba 550 miliónov. To, že keď je zmluva neplatná tak ako bola postúpená tak je aj v tých 550 miliónov bude vrátiť a preto vy naliehate na ministra Žiga aby sa vyjadril. Nemôže sa vyjadriť. Ani sa nevyjadrí, pretože vie čo ho čaká z hľadiska toho, pretože je akcionár. Zastupuje 33 %, necelých 33, pretože privatizácia bola taká, tak bola spravená, že Enel má 66 % + 1 akciu navyše. Čiže nemôže tam vstúpiť ani najvyšší kontrolný úrad, ani nikto. Pretože my sme sa pokúšali rôznymi spôsobmi vyriešiť, aby sme Gabčíkovo dostali naspäť. 
Takže, teraz bude mať ďalší, ďalší problém, pretože neni to neznáma veličina. Slovenské elektrárne majú úver 3,2 mld. ktoré majú splácať k dnešnému dňu. A na dokončenie Slovenských elektrární potrebujú odhadujú 1,2 až 1,4 mld. Ďalej sa nebudem už k tomu vracať, pretože nechcem, aby sme, aby som ohrozoval dostavbu Mochoviec. No, treba povedať otvorene, že tak ako prebieha neverím tomu, že jadrový dohľad preberie tretí blok, ktorý by mal byť už dávno dostavaný. A druhá vec, keby Enel mal záujem a vedel to, vedel to robiť, tak od roku 2006 mal možnosť do roku 2010 dostavať alebo do roku 2012 dostavať obidva bloky a výkon elektrární by sa, a zisk by sa zvýšil z tých 450, Slovenské elektrárne robili zisk medzi 400 - 500 miliónov, tak by sa zvýšil na 700, 800 miliónov. Dneska majú hodnotu Slovenské elektrárne 1 euro. Nakoniec nie je to číslo, ktoré dávam ja, to číslo dala medzinárodná organizácia, ktorá oceňovala v stave v akom sa Slovenské elektrárne k dnešnému dňu nachádzajú. A teraz poďme k veci, pretože dobre je nakladať niekomu na hlavu. Berme na veci, že Fond národného majetku, a to teraz hovorím otvorene ako poslanec, bol som zásadne proti tomu, aby Fond národného majetku bol zrušený a prešiel, tak ako prešiel, Bola samostatná jednotka pod ministerstvo hospodárstva, napriek tomu, že ste tlačili vy a padlo to politické rozhodnutie, že padlo pod ministerstvo hospodárstva. Je tam hŕba zmlúv, je tam hŕba sporov za ktorých niesol Fond zodpovednosť, samozrejem aj s tým ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 19:03 - 19:13 hod.

Muňko Dušan Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka, vážené dámy, vážení páni, dlho som uvažoval či na tejto schôdzi budem vystupovať, pretože čas je veličina, ktorá je asi každému rovnako plynie a padla tu hŕba vecí, to nie, že je urážanie, fakta o slovenskej privatizácii sú niekde inde, ja sa ich pokúsim najprv zhrnúť a poviem prečo. Potom sa vrátim aj k odmene pána doktora Bžána. 
Privatizácia v slovenskej elektrárni bola vypísaná v medzinárodnom tendri, kde Gabčikovo nebolo vôbec do medzinárodného tendra zahrnuté. Nemohlo byť do medzinárodného tendra zahrnuté, pretože ukončená arbitráž v Haagu, dala jasne, že tento prípad neni uzavretý a vodné dielo Gabčíikovo alebo sústava vodných diel v Gabčíkove, ktoré vznikali alebo boli projektované z roku 1956 až pokiaľ sa nezačalo realizovať Vodné dielo Gabčíkovo, ešte za bývalej Československej republiky. Treba povedať jednu vec, že po privatizácii Slovenských elektrární, bol ako bonbónik, požadovali taliansky Enel, ktorý vyhral Vodné dielo Gabčíkovo. Dostal ho, pretože sa privatizovať nedalo a takže bolo dané do prenájmu. Vodohospodársku výstavbu vtedy zastupovala Havlátova kancelária advokáta Havláta. Na ministerstve hospodárstva po nastúpení vlády v roku 2006 sa nenachádzali žiadne zmluvy, nič, čiže dávali sme si polroka dokopy zmluvy o privatizácii, nielen Slovenských elektrární, ale iných. Ale ja sa vrátim hlavne k Slovenským elektrárňam. 
Aby nebolo prenajaté Vodné dielo Gabčíkovo na hlasovaní vlády, nemôžte vytýkať koaličnému partnerovi nášmu, pretože minister László Miklós nehlasoval ani za prenájom ani za privatizáciu Slovenských elektrární, nehlasoval za privatizáciu ani minister zahraničných vecí Kukan, pretože odbor právnych služieb ministerstva zahraničných vecí, ktorý nám poskytol veškeré veci, boli zásadne proti tomu, aby Vodné dielo Gabčíkovo, ktoré nám nepatrilo celé, aby išlo do prenájmu alebo čo by sa s ním malo ostať v rukách štátu. To sú tie prvé pečiatky, ktoré boli a ktoré potom samozrejme aj nasledovali s tým, že keď sme nastúpili, tak dali sme dohromady veci vďaka ľuďom, ktorí nám pomáhali a z tohto miesta by som chcel poďakovať generálnemu prokurátorovi vtedajšiemu, Trnkovi, pánovi námestníkovi Tichému, ľuďom z ministerstva hospodárstva, zo životného prostredia, advokátskej kancelárii Havláta, z ministerstva zahraničných vecí a ďalších, ktorí tie vec vôbec dávali sme dohromady, aby sme sa vôbec mohli pohnúť z miesta a riešiť.
Až na pokyn generálneho prokurátora, vtedy ma poslal vedúci verejného obstarávania, pán Angyal, že vláda rozhodla, nemá sa čo s nami baviť, robil som vtedy štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. Sme rozhodli, že vstúpime cez generálnu prokuratúru. Doktor Bžán, ktorý mal vtedy po Havlátovej kancelárii, bol vybratý, myslím neviem, či Vodohospodárskou výstavbou, ale už na tom prechode tam zastupoval doktor Bžán, spracoval a postúpil veci, ktoré sme mali dokopy, generálnej prokuratúre, ktorá spracovala materiál a do stredy bolo treba podať podanie cez súd, aby sa vôbec mohlo začať konať, pokiaľ sa týkalo Vodnej elektrárne Gabčíkovo. Nechcem hovoriť tie veci, ktoré boli a jak sa správal Úrad pre verejné obstarávanie, pretože tam jednak nemal ľudí, takže väčšiu celú tú záležitosť a celú gú agendu spracovala generálna prokuratúra s námestníkom Tichým. Ten spor sa ťahal, samozrejmá vec, však viete, od roku 2007 alebo 2008 do roku, kedy bolo prvýkrát, krajský súd rozhodol, bolo to prvostupňové. Slovenské elektrárne využívali najlepších právnikov, veď predsa Slovenské elektrárne voči štátu zastupoval pán doktor Valko a samozrejmá vec, renomované zahraničné kancelárie. Ja vám to hovorím preto, že táto vec, ktorá je tu, ešte nie je koniec Slovenským elektrárňam, aby sme si povedali na rovinu, a tam sa chcem vrátiť, lebo tu bude ešte ďalšia schôdza k Slovenským elektrárňam a tak ako ste nezaujali, teraz nechcem lebo nechcem hovoriť ja nikomu, nechcem vytýkať ani Danielovi Lipšicovi, ktorého ste tu spomínali z hľadiska, ktorý nastavil odmeny, ktoré si myslím, že sú reálne v tej vyhláške. To je otázka ako pristúpi štátny úradník alebo ako pristúpi ten, kto tú zmluvu uzatvára a nevenovali ani ministerstvo spravodlivosti tým zmluvám, ktoré z hľadiska privatizácií, išli lebo aj zmluva pokiaľ sa týkala Slovenských elektrární, kde poradca dostal vyplatených, už to bolo povedané, 550 mil. zadarmo, za nič. Takisto to bolo aj pokiaľ sa týkal kurzového rozdielu pri Slovenskom plynárenskom priemysle, ale je to za nami. Vy ste pri tom tu neboli, proste bola taká doba a veci mali taký spád aký mali. My sme sa snažili stále dostať Slovenské elektrárne naspäť, pretože výnos zo Slovenských elektrární za tridsať rokov môže byť okolo miliardy, miliardy 800 mil., pretože nikto nevie za akých okolností
===== Vy ste pritom tu neboli, proste bola taká doba a veci mali taký spád aký mali. Po, my sme snažili stále dostať Slovenské elektrárne naspäť, pretože výnos zo Slovenských elektrární za 30 rokov môže byť okolo miliardy, 1.800 miliónov. Nikto nevie za akých okolností Enel predával energiu na Milánskej burze pokiaľ sa týkalo prebytku, ale hlavne silové elektrární, ktoré je. Ja by som vás ale chcela poprosíť všetkých ktorých ste tu, aby ste nespochybňovali Vodného dielo Gabčíkovo, pretože zelenú energiu Rakúšania majú postavené na Dunaji osem, dokonca dvanásť. My ich máme na Váhu a všade sú, tá zelená je najčistejšia energia. Zelená energia je najčistejšia. Zbytočne tu budeme hovoriť o akejkoľvek inej energie okrem zelenej. To sú všetky bludy o ktorých tu chceme hovoriť. Takže nespochybňujte Gabčíkovo. A ešte pokiaľ sa týka, Enel sa správal, napriek že to mal v nájme, absolútne macošsky Slovenským elektrárňam nerobil žiadnu údržbu, akurát sa dohodlo, aj to po dlhých rokovaniach, že bude platiť vodohospodárskemu podniku, lebo ten je správca vodných tokov a ten zabezpečuje jednak bagrovanie Dunaja, proste veci. Pričom do elektrickej časti, ktorú má zase pod patronátom Vodohospodárska výstavba, vôbec nevstupoval a nedával žiadne prostriedky.
Padali tu veci, že z čoho bude to štát platiť. No tak si vyrátajte, koľko získa za tých 30 rokov. Za deväť rokov Enel vyčíslil že je to zhruba 550 miliónov. To, že keď je zmluva neplatná tak ako bola postúpená tak je aj v tých 550 miliónov bude vrátiť a preto vy naliehate na ministra Žiga aby sa vyjadril. Nemôže sa vyjadriť. Ani sa nevyjadrí, pretože vie čo ho čaká z hľadiska toho, pretože je akcionár. Zastupuje 33 %, necelých 33, pretože privatizácia bola taká, tak bola spravená, že Enel má 66 % + 1 akciu navyše. Čiže nemôže tam vstúpiť ani najvyšší kontrolný úrad, ani nikto. Pretože my sme sa pokúšali rôznymi spôsobmi vyriešiť, aby sme Gabčíkovo dostali naspäť. 
Takže, teraz bude mať ďalší, ďalší problém, pretože neni to neznáma veličina. Slovenské elektrárne majú úver 3,2 mld. ktoré majú splácať k dnešnému dňu. A na dokončenie Slovenských elektrární potrebujú odhadujú 1,2 až 1,4 mld. Ďalej sa nebudem už k tomu vracať, pretože nechcem, aby sme, aby som ohrozoval dostavbu Mochoviec. No, treba povedať otvorene, že tak ako prebieha neverím tomu, že jadrový dohľad preberie tretí blok, ktorý by mal byť už dávno dostavaný. A druhá vec, keby Enel mal záujem a vedel to, vedel to robiť, tak od roku 2006 mal možnosť do roku 2010 dostavať alebo do roku 2012 dostavať obidva bloky a výkon elektrární by sa, a zisk by sa zvýšil z tých 450, Slovenské elektrárne robili zisk medzi 400 - 500 miliónov, tak by sa zvýšil na 700, 800 miliónov. Dneska majú hodnotu Slovenské elektrárne 1 euro. Nakoniec nie je to číslo, ktoré dávam ja, to číslo dala medzinárodná organizácia, ktorá oceňovala v stave v akom sa Slovenské elektrárne k dnešnému dňu nachádzajú. A teraz poďme k veci, pretože dobre je nakladať niekomu na hlavu. Berme na veci, že Fond národného majetku, a to teraz hovorím otvorene ako poslanec, bol som zásadne proti tomu, aby Fond národného majetku bol zrušený a prešiel, tak ako prešiel, Bola samostatná jednotka pod ministerstvo hospodárstva, napriek tomu, že ste tlačili vy a padlo to politické rozhodnutie, že padlo pod ministerstvo hospodárstva. Je tam hŕba zmlúv, je tam hŕba sporov za ktorých niesol Fond zodpovednosť, samozrejem aj s tým ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 18:58 - 18:58 hod.

Bublavý Dušan
Pán kolega Heger, v tvojej rozprave som zachytil a chcem reagovať na tú pasáž, keď si hovoril, že nevieš, ktoré faktúry boli vyplatené, nevieme to, zatajujeme to, zákon 211-ka o slobodnom prístupe k informáciám, nech sa ti páči, veď to môžeš použiť. Využite to, budete vedieť koľko bolo zaplatené, aké boli zaplatené a za čo. Viem jedno, čo je tajné, účtovníctvo podnikania, zatiaľ pána prezidenta, nič iné.
Skryt prepis
 

18. 10. 2017 18:54 - 18:54 hod.

Tomáš Erik
to vám musím pripomenúť opäť výrok, ja mám rád fakty a výroky vášho lídra, ktorý vtedy povedal, keď sme sa do toho pustili, do tej arbitráže, obavám sa, že to dopadne ako pri arbitrážach so zdravotnými poisťovňami a za toto už trošku zodpovednosť nesiete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 18:52 - 18:54 hod.

Tomáš Erik Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, hovorí sa, že keď sa človek zapletie vo svojich myšlienkach, aj pravdu povie. Ja samozrejme mám nejaké kontakty v televízii, tak ešte keď treba nejakú kameru, tak vybavím. Ale k podstate veci. Niekedy mám pocit, že ako ste kládli tie otázky ako keby ste až boli smutný z toho, že napokon tá vysoká odmena vyplatená nebola, ako keby ste boli nešťastný z toho. Však je dobré, že nebola vyplatená a ja nepoznám jediného predstaviteľa vládnej koalície, ktorý by túto pôvodnú odmenu obhajoval. Však ja sám som povedal dnes, že je hanebná, nechutná až hnusná. A na tom sa všetci zhodneme, ale rovnako treba oceniť tú reakciu ministra Žigu. Od kedy sa ten problém prevalil a podobne sa mediálne sa prevaľovali problémy aj počas pravicových vlád, tiež mediálne, okamžite konal, zasiahol, vyvodil zodpovednosť, dosiahol zníženie tej sumy, môžeme sa baviť či adekvátne alebo nie. Snaží sa ešte spochybniť zmluvu ako takú, takže ja tam vidím všetky kroky, ktoré mal urobiť. A áno, súhlasím s vami, že teda prinavrátenie elektrárne Gabčíkovo do rúk štátu je veľký úspech a treba za to pochváliť tých, ktorí to urobili. No a trošku ste sa ohradili, že stále je tu nejaká snaha vás priradiť k tej privatizácii nešťastnej, kde už sa viacerí tu v tomto parlamente zhodujeme, že bola nešťastná za Dzurindovej vlády, áno, neboli ste vtedy, je to pravda, treba to priznať, no ale už pri samotnej arbitráži ste robili zase takú tú klasickú opozičnú nadprácu, takú tú protištátnu, pretože to vám musím pripomenúť opäť výrok, mám rád fakty a výroky vášho lídra, ktorý vtedy povedal, keď sme sa do toho pustili, do tej arbitráže, obávam sa, že to dopadne ako pri arbitrážach so zdravotnými poisťovňami. A za toto už trošku zodpovednosť nesiete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 18:23 - 18:24 hod.

Tomáš Erik

===== s nejakými konkrétnymi riešeniami, bola ministerka Žitňanská. 
A páči sa mi jedna jediná vec z toho vášho prejavu, že ste vyzvali na nejakú korektnú diskusiu medzi vládou a opozíciou bez nejakých osobných urážok a podobne, a invektív, tak pevne verím, že túto výzvu adresujete aj lídrovi vášho hnutia Igorovi Matovičovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 18:23 - 18:24 hod.

Tomáš Erik

===== s nejakými konkrétnymi riešeniami, bola ministerka Žitňanská. 
A páči sa mi jedna jediná vec z toho vášho prejavu, že ste vyzvali na nejakú korektnú diskusiu medzi vládou a opozíciou bez nejakých osobných urážok a podobne, a invektív, tak pevne verím, že túto výzvu adresujete aj lídrovi vášho hnutia Igorovi Matovičovi.
Ďakujem.
Skryt prepis