Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

18.10.2018 o 15:31 hod.

Ing.

Eduard Adamčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 18.10.2018 15:31 - 15:33 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím vás, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

18.10.2018 9:26 - 9:27 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet.
Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.5.2018 18:22 - 18:22 hod.

Eduard Adamčík
Ďakujem. Súhlasím s vašou kritikou útokov na kresťanstvo a myslím si, že nedá sa s tým nesúhlasiť. A čo sa týka dnešnej prejednávanej témy, tak dúfam, že to bude fakt potrebovať zázrak, aby to prešlo, a ľutujem, že tu všetci kresťania, ktorí sa tak cítia vo vnútri, nesedia teraz pri tejto prejednávanej téme, tak závažnej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.10.2017 9:29 - 9:31 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, Colný zákon. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 759 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre financie a rozpočet. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča návrhy výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1, 2, 3, 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 219 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci. Skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10.10.2017 17:24 - 17:27 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o účtovníctve. Výbor Národnej rady ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 760 z 5. septembra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch spoločnej správy číslo 1 až 5 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 218 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu, mňa, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom vládnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.9.2017 13:46 - 13:47 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 5.9.2017 13:42 - 13:44 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2017 22:12 - 22:16 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ja nezvyknem vystupovať ani v rozpravách, ani komentovať svojich kolegov. Mám názor, že v parlamente by sme nemali pestovať politický exhibicionizmus a populizmus. Mám rád pána kolegu Dostála, ako vystupuje vecne, pána Jurzycu, možno som pochválil v poslednej dobe kolegu Fecka, kolegyňu Jurinovú a Eda Žarnaya. Treba nájsť spôsob, ako kritizovať.
Ku prednesenej správe chcem povedať toľko ako zástupca finančného výboru, že sme tejto správe venovali dostatočnú pozornosť a vcelku vyznela správa veľmi pozitívne a aj hodnotenia boli pozitívne. Niektoré dotazy kolegov z opozície, ktorí sú členmi finančného výboru, boli vysvetlené pánom predsedom.
Ku kontrole chcem povedať toľko, že hodnotiť a kritizovať prácu kontrolórov by mali v prvom rade tí, ktorí majú nejakú prax a majú niečo za sebou. A tak ako povedal pán predseda, že to, že niekto podpísal v zastúpení, či mal, alebo nemal kompetenciu, v každom prípade viem, lebo som tú kontrolnú činnosť robil, viem, že proces prípravy plánu kontrol je veľmi zložitá vec a má svoje špecifiká. To znamená, že, a vidím, že už tu akože došlo ku nejakej dohode, tak myslím si, že pán predseda sa statočne k tomu postavil, vysvetlil veci a predpokladám, že Peter, ak bude nespokojný, tak bude naďalej vo svojich aktivitách pokračovať a využije rokovací poriadok na to a Národnú radu, že podá ďalšie procedurálne návrhy.
Takže, Peter, môžem povedať, že budeme hlasovať o tom, že zobereme správu na vedomie a že nebudeme dávať schvaľovať tvoj procedurálny návrh? (Reakcia z pléna.) Tak v pohode. Tak potom si myslím, že dáme hlasovať o tvojom procedurálnom návrhu en bloc a potom budeme hlasovať o tom, čo máme v spoločnej správe, že Národná rada berie na vedomie správu o prejednaní výsledkov Najvyššieho kontrolného úradu.

Bugár Béla, podpredseda NR SR
77.
Pán spravodajca, to ťažko, lebo tu je napísané, že žiada o prerušenie rokovania. My sme skončili rokovanie fakticky.

Adamčík, Eduard, poslanec NR SR
78.
No, ak by sme hlasovali hneď, tak sme hovorili, že ani by sme neboli uznášaniaschopní v tej chvíli, ako dával ten procedurálny návrh. (Reakcie z pléna.)

Bugár Béla, podpredseda NR SR
79.
Potom. Ideme ďalej, nech sa páči, tu sa hádať nebudeme. Ešte máme dve správy a medzitým si to vysvetlíme.

Adamčík, Eduard, poslanec NR SR
80.
Tak v hlasovaní záverečnom sa dohodneme, že ako.
Pán predseda, dovoľte mi, aby som vám poďakoval a tlmočil poďakovanie všetkým vašim zamestnancom, a chcem vám povedať jednu vec, čo som povedal na výbore aj pre kolegov, že ak som mal niekedy strach ako manažér a ako riaditeľ daňového úradu, tak to som mal vtedy, keď prišiel Najvyšší kontrolný úrad. A ten rešpekt, ktorý si rokmi budovali vaši zamestnanci a mnohých z nich poznám a sú to aj ľudia, ktorí majú prax a už roky za sebou a robia teraz v kontrolnej činnosti, tak je to správne a myslím si, že aj z tých vystúpení vyplynulo, že tá efektivita a že ten rast je jednoznačný.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2017 20:40 - 20:42 hod.

Eduard Adamčík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu výboru pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2016.
Správu rozhodnutím č. 508 z 31. marca 2017 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 5. mája 2017. Správa bola predložená v zmysle § 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade v znení neskorších predpisov. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet.
Uvedenú správu prerokoval výbor pre financie a rozpočet a prijal k nej uznesenie č. 145 zo dňa 4. mája 2017. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti vziať na vedomie.
Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 146 zo dňa 4. mája 2017. Určil ma za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu výboru na schôdzi Národnej rady, zároveň navrhol Národnej rade podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku Národnej rady vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

23.11.2016 12:06 - 12:06 hod.

Eduard Adamčík
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, ako spoločný spravodajca navrhujem, aby sa o návrhu zákona hlasovalo na najbližšom hlasovaní.
Skryt prepis