Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

16. 6. 2017 o 10:45 hod.

doc. PhDr. PhD.

Alena Bašistová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 6. 2017 10:45 - 10:46 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (tlač 512).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 600 z 9. mája 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 512) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú dva pozmeňujúce návrhy.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 512) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 a 2 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 67 z 13. júna 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 6. 2017 9:06 - 9:08 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (tlač 511).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 599 z 9. mája 2017 pridelila predmetný vládny návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 511) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z unesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v III. bode tejto spoločnej správy vyplývajú tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona (tlač 511) a v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 3 v IV. časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 66 z 13. júna 2017. Výbor ma zároveň poveril ako spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7. 4. 2017 4:31 - 4:31 hod.

Alena Bašistová
... získavať také informácie aj, aby som ich dokázala vyhodnotiť tak, aby to bolo čo najlepšie riešenie hlavne pre deti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7. 4. 2017 4:30 - 4:31 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ja sa ospravedlňujem, už sme asi unavení všetci. Ja ďakujem veľmi pekne za, za pripomienky. Asi budem reagovať rovno na pani kolegyňu. Je tu aj pán minister, nebudem sa vyjadrovať zaňho. Tak ako tu už bolo spomenuté, tak akreditačná komisia je poradný orgán, ktorý, ktorým on teda sa môže riadiť, ale nemusí. Existujú v zásade také dva uhly pohľadu. Jeden je, že kým platí prezumpcia neviny a neprejdú všetky vyšetrenia, tak sa má čakať na výsledky. Druhý, tak ako ste povedali, aj keď je akékoľvek malé podozrenie, tak sa majú urobiť opatrenia, ktoré navrhujete.
Môj osobný názor som vyjadrila aj vo svojom príspevku a ťažko povedať, naozaj tých informácii padlo naozaj veľmi veľa. Ja sa tiež snažím už dlhodobo zorientovať v tom, čo je pravda a čo nie. A naozaj sa snažím čo najobjektívnejšie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 7. 4. 2017 4:19 - 4:26 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani podpredsedníčka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, priznám sa, týmto mojím vystúpením porušujem sľub, ktorý som dala sama sebe, a to hovoriť o resocializáciI až potom, ako sa skončí poslanecký prieskum sociálneho výboru v resocializačných strediskách. Hoci s ním v týchto dňoch finišujeme, ešte stále nie je definitívne ukončený. Ak sa niekomu zdá, že naše skúmania trvajú dlho, dovolím si pripomenúť, že máme 20 akreditovaných resocializačných stredísk, ktoré majú neraz viac miest výkonu. Preto sme dokopy navštívili takmer tri desiatky zariadení naprieč celým Slovenskom. Absolvovali sme to počas prestávok rokovaní parlamentu. Momentálne ešte čakáme odpovede na otázky, ktoré vyplynuli počas niekoľkých mesiacov práce, a zaslali sme ich kompetentným inštitúciám, ministerstvu práce, ústrediu práce, vyšším územným celkom, NKÚ, Národnému inšpektorátu práce a podobne.
Preto mi je ľúto, že stále nemôžem povedať všetko, čo v tejto téme považujem za dôležité. Nechcem totiž ohroziť výsledky prieskumu, ktorý má pomôcť pri práci s ľuďmi, najmä maloletými, ktorí bojujú so závislosťami. Nakoľko však lajtmotívom dnešného odvolávania pán ministra Richtera sú práve udalosti súvisiace s resocializačným strediskom Čistý deň, musím aspoň čiastočne porušiť svoje predsavzatie a venovať resocializačným strediskám niekoľko slov.
Hneď v ich úvode chcem povedať, že budem hlasovať proti odvolaniu ministra. A to nie kvôli tomu, že by som chcela kryť údajné násilnosti, nemravnosti alebo iné obludnosti páchané na maloletých. Pravdupovediac, dosť sa ma dotklo takéto zjednodušenie, ktoré ústami niekoľkých politikov a médií hodilo do jedného špinavého koša všetkých tých, ktorí okamžite nechceli odvolávať ministra a likvidovať Čistý deň. Čo je však horšie, nedotklo sa len politikov, ktorí s niečím takým musia rátať, ale aj ľudí, ktorí reálne pomáhajú tým, ktorí sa snažia zvíťaziť nad svojimi démonmi a vrátiť sa do normálneho života. Počas návštev resocializačných stredísk mnohí z nich hovorili o tom, že sa kvôli navodenej atmosfére honu na čarodejnice cítia byť vo svojej práci ohrození, ponížení, znevážení a uvažujú, či má vôbec zmysel v nej ďalej pokračovať. Takýchto prípadov špecialistov, ktorí skutočne uvažujú o ukončení svojej doterajšej práce, sme stretli pomerne dosť na to, aby som pripomenula jeden dôležitý fakt. Podľa Igora Škodáčka, bývalého prednostu Kliniky detskej psychiatrie máme asi 1,4 mil. detí a dospievajúcich, no detských psychológov a psychiatrov je na celom Slovensku okolo 40. V roku 2015 sa úrady práce venovali takmer 346 tisícom detí. Z tohto počtu boli v danom roku vykonané opatrenia sociálnej kurately zhruba u 15 tisícov. Pripadá na ich 108 kurátorov a, pripomínam opäť, 40 detských psychológov a psychiatrov, ktorí sa ohrozeným deťom môžu venovať. Strata každého z nich môže byť vážnym problémom a na to by mal myslieť každý z nás.
Aby som sa však vrátila k tomu, prečo nebudem hlasovať za odvolanie ministra. V prípade Čistého dňa na to podľa doteraz dostupných informácií zatiaľ nevidím dôvod. Rozlúsknuť všetko to, čo sa tam dialo a deje, by dalo zabrať aj detektívom typu Hercule Poirot či Scherlock Holmes. Jedno vyjadrenie strieda druhé, väčšina rodičov deklaruje podporu vedeniu Čistý deň, klientky menia výpovede, ale rozhodnutia súdov, výsledky skúmania policajtov či Generálnej prokuratúry zatiaľ nepriniesli verdikty, na základe ktorých by bolo preukázané páchanie trestných činov, ktoré boli stredisku vyčítané. Myslím si, že by sme ich mali akceptovať a ctiť prezumpciu neviny.
Túto vládnu koalíciu som podporila aj kvôli tomu, že chce realizovať rozsiahle zmeny v zákone o sociálnych službách a pri výkone sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. Mnohé z nich sa chystali ešte pred medializáciou kauzy Čistého dňa. Sama onedlho po ukončení po prieskumu predložím niekoľko návrhov na zlepšenie sociálnoprávnej ochrany detí. Napríklad v prípade umiestnenia detí do resocializačných stredísk na základe výkonu rozhodnutia súdov potrebujeme odstrániť priestor na možnú korupciu. Takisto aj na zneužívanie strachu a nevedomosti rodičov, ktorí si nevedia poradiť so svojimi deťmi a sú náchylní k radikálnym riešeniam, ktoré môžu napáchať vážne školy, nehovoriac o efektívnom prepojení sociálnych a zdravotných služieb, ktoré je v prípade resocializačných stredísk nevyhnutné.
Netajila som sa tým, že mne ako človeku z terénu, ktorý sa roky venuje sociálnej práci a vyučuje ju aj na univerzite, veľmi vadili medializované informácie o Čistom dni. Uznávam, že je právom opozície kritizovať a poukazovať na problémy. Podľa môjho presvedčenia mladým ľuďom, ktorých sa týkali, len ublížili. Pripúšťam však, že možno aj kvôli tomu sa otvorila debata na túto tému a na povrch vyplávalo viacero nových problémov. Tie môžu byť riešené aj v rámci chystaných zmien v sociálnoprávnej ochrane a v sociálnej kuratele. Preto nechajme ministra a jeho podriadených pracovať a všetky informácie, ktoré sa nám podarilo v posledných mesiacoch v súvislosti s resocializačnými strediskami získať, overujme, preverujme a spracúvajme do návrhov zmien v chystaných zákonoch. Myslím si, že hlavne kvôli tomu tu sme.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6. 4. 2017 11:17 - 11:17 hod.

Alena Bašistová
Pripomínam zasadnutie výboru pre sociálne veci dnes o 13.00 hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 3. 2017 16:24 - 16:28 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte mi pred vás predstúpiť s pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďakujem veľmi pekne za podporu, pán Mihál odišiel.
Návrh, ktorý predkladám, zatraktívňuje dobrovoľné príspevky sporiteľov do II. piliera, ktorým následne pomôžu zvýšiť príjmy a životnú úroveň počas dôchodkového veku. Odstraňuje sa nedostatok súčasného znenia zákona, ktorý 10 rokov pred dosiahnutím dôchodkového veku začína postupne presúvať celé úspory do súčasnosti nízko výnosných dlhopisových fondov bez ohľadu na to, či boli tvorené z povinných alebo z dobrovoľných príspevkov. Tento pozmeňujúci návrh umožní sporiteľom slobodne sa rozhodnúť, v ktorých fondoch budú sporiť svoje dobrovoľné príspevky, a tým im môže umožniť ich lepšie zhodnotenie. Návrh bude navyše motivovať ľudí odkladať si peniaze na dôchodok navyše, pretože II. pilier ponúka v súčasnosti zaujímavé zhodnotenie úspor pri relatívne nízkych poplatkoch.
Týmto pozmeňujúcim návrhom nadväzujem aj na volebný program SIET-e, ktorým sme chceli priniesť viac slobody sporiteľom, ktorí zhodnocujú svoje úspory v II. pilieri. Pevne verím, že po tomto čiastkovom naplnení sľubov našim voličom budúci rok pôjdeme ešte ďalej. Dúfam, že schválime aj zlepšenie v rámci výplatnej fázy tak, ako sme sa na tom dohodli na ministerstve práce.
Teraz dovoľte, aby som prečítala znenie.
V čl. I sa za 12. bod vkladá nový 13. bod a 14. bod, ktoré znejú nasledovne.
"13. V § 92 ods. 1 písm. a) až j) sa za slovo "majetku" pripájajú tieto slová: "zodpovedajúcej aktuálnej hodnote dôchodkových jednotiek pripísaných z povinných príspevkov".
14. V § 92 ods. 3 sa slová "čistej hodnoty svojho majetku" nahrádzajú slovami "sumy uvedenej v certifikáte" a slová "všetok majetok sporiteľa" sa nahrádzajú slovami "majetok sporiteľa zodpovedajúci sume uvedenej v certifikáte"."
V súvislosti s vložením nových bodov sa vykoná prečíslovanie nasledujúceho novelizačného bodu.
Odôvodnenie: Podľa aktuálneho znenia zákona sa po dosiahnutí 52 rokov veku čistá hodnota majetku sporiteľa s jeho zvyšujúcim vekom postupne presúva do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu. Do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu sa tak presúva aj majetok tvorený z dobrovoľných príspevkov. Cieľom pozmeňujúceho návrhu je, aby tomuto režimu nepodliehali dobrovoľné príspevky, ktoré si platí sporiteľ sám a nad rámec zákonom ustanovených povinných príspevkov. Sporiteľ tak bude môcť počas sporiacej fázy naďalej určovať, v ktorom dôchodkovom fonde sa mu budú jeho prostriedky zhodnocovať bez obmedzení.
V závere by som sa chcela ešte poďakovať za spoluprácu a pripomienky pri tejto problematike Mirovi Beblavému, s ktorým sme spolupracovali v rámci pracovnej skupiny ešte v rámci SIET-e, Jozefovi Burianovi, Ivanovi Švejnovi, Jozefovi Mihálovi, pánovi ministrovi, ako aj niektorým zamestnancom ministerstva a aj koaličným a opozičným poslancom, ktorí tento môj návrh podpísali.
Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 3. 2017 18:19 - 18:23 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážený pán spravodajca, vážené kolegyne, kolegovia, vážení prítomní, dovoľte mi pred vás predstúpiť s pozmeňujúcim návrhom k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh, ktorý predkladám spolu so svojimi kolegyňami poslankyňami pani Janou Vaľovou a Magdalénou Kuciaňovou, má ambíciu pomôcť starším ľuďom, ktorí sú bez práce, a ostáva im niekoľko rokov na dosiahnutie veku, v ktorom majú nárok na dôchodok. Súčasná právna úprava ich totiž nespravodlivo núti vybrať si nevýhodné riešenie penzie, ktoré predurčí ich znížený dôchodkový príjem až do smrti. Je to kvôli tomu, že zákon o pomoci v hmotnej núdzi stanovuje občanom povinnosť, že predtým než im úrad práce sociálnych vecí a rodiny prizná pomoc v hmotnej núdzi, musia využiť všetky dostupné možnosti na zabezpečenie si príjmu na pokrytie svojich životných nákladov. Takýto príjem sa potom zohľadňuje pri výpočte výšky pomoci v hmotnej núdzi, dávkach v hmotnej núdzi, príplatky k nim, príspevok na bývanie a tak ďalej. V princípe je tento prístup v poriadku, aby štát z peňazí daňových poplatníkov neplatil dávky ľuďom, ktorí reálne majú možnosť príjmu z iného zdroja, okrem platu napr. dôchodky alebo dividendy, prípadne tantiémy a podobne.
Problém je v tom, že takýmto príjmom by mohol byť aj predčasný dôchodok, a tak úrady práce sociálnych vecí a rodiny, zdôrazňujem, že v súlade s dnešným znením zákona, považujú za takýto príjem predčasný dôchodok a odmietajú schváliť dávku v hmotnej núdzi nezamestnaným občanom, ktorí majú dva roky do penzie, a teda zákon o sociálnom poistení im umožňuje požiadať o predčasný dôchodok. Predčasný dôchodok je však výrazne nevýhodný, pretože za každý mesiac predčasného odchodu do penzie občan stratí 0,5 % z vypočítanej penzie, kedy odišiel, až po dovŕšení dôchodkového veku. Za dva roky to tak predstavuje, teda strata až 12 % a takto znížený dôchodok dostáva penzista až do smrti. Navrhovaná zmena teda zabezpečí, že ak jediným možným príjmom človeka odkázaného na pomoc v hmotnej núdzi bude predčasný dôchodok, túto možnosť nebude viac úrad brať do úvahy a takíto ľudia budú mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi a nebudú nútení ísť na predčasný dôchodok. Bude to spravodlivé riešenie, ktoré nebude nútiť ľudí vybrať si riešenie penzie, ktoré zníži ich dôchodok až do smrti. Teraz mi dovoľte prečítať môj pozmeňujúci návrh.
V čl. 2 sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
V § 6 písm. c) sa slová "poistenia dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia" nahrádza slovami "poistenia okrem predčasného starobného dôchodku, dôchodky starobného dôchodkového sporenia okrem predčasného starobného dôchodku".
Navrhovaná úprava nadobúda účinnosť 1. mája 2017, v súvislosti s predložením nového bodu sa nasledujúce body prečíslujú.
Ešte na záver dovoľte krátke zdôvodnenie. V § 6 písm. c) sa navrhuje za nárok nepovažovať uplatnenie nároku na predčasný starobný dôchodok z tzv. I. a II. piliera. Dôvodom je, aby pre možné poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi v danom čase nebol žiadateľ nútený znižovať svoj nárok na starobný dôchodok v budúcnosti.
Ďakujem za pozornosť a prosím o podporu nášho návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 2. 2017 11:43 - 11:43 hod.

Alena Bašistová
Pripomínam členom výboru pre sociálne veci, že sa stretneme o 12. hod. v miestnosti 245. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 2. 2017 14:08 - 14:13 hod.

Alena Bašistová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, vítam iniciatívu primátora Košíc Richarda Rašiho a košickej samosprávy dosiahnuť zmeny vo fungovaní Košíc, ktoré majú priniesť úspory v nákladoch na chod samosprávy. Určite sa zhodneme, že počet mestských častí 22 je príliš veľa a tak veľa ich nemajú ani podstatne väčšie mestá, ako sú Košice. Usporiadanie mesta však prešlo svojím vývojom a nie je jednoduché ho šmahom ruky zmeniť. Preto k chystaným zmenám musíme pristupovať citlivo a poctivo ho komunikovať s obyvateľmi Košíc.
Za jednu z najdôležitejších zmien zákona považujem to, že sa občanom dotknutej mestskej časti v podstate odoprie petíciou alebo akoukoľvek inou možnosťou rozhodovať o tom, že či sa mestská časť, v ktorej žijú, zachová v pôvodnom stave alebo sa zruší, zlúči alebo rozdelí. Podľa súčasného zákona o meste Košice je v ustanovení § 8a stanovené, že v prípade petície obyvateľov je mestské zastupiteľstvo povinné vyhlásiť referendum o odmietnutí VZN mesta a v prípade, že petícia obyvateľov absentuje, mestské zastupiteľstvo tu ma stále právo takéto referendum vyhlásiť, §8a ods. 1 a 2. Novelou zákona sa obe možnosti rušia, teda obyvatelia nebudú vôbec môcť do uvedenej problematiky zasahovať, a teda sa im zrušuje aj petičné právo v danej oblasti.
Rada starostov, ktorá má v podstate predovšetkým reprezentovať záujmy svojich obyvateľov mestských častí, je síce oprávnená pripomienkovať, resp. zamietnuť rozhodnutie mestského zastupiteľstva, ale zároveň mestské zastupiteľstvo môže prelomiť odmietnutie Rady starostov kvalifikovanou väčšinou, a teda presadiť v konečnom dôsledku svoj záujem.
Novelizácia sa presadzuje z dôvodu ušetrenia na prevádzku 22 mestských častí, platy starostov, kontrolórov, prevádzka úradov, zamestnancov a podobne. Je ale otázne, či zmenou dôjde okamžite k úspore nákladov v samospráve. Mám za to, že v prípade, aj keby sa jednotlivé mestské časti zlúčili a agenda mestských častí je obdobná, tak rozsah agendy sa zvýši a teda minimálne po zavedení zmien nie je isté, že sa ušetrí na zamestnancoch na úradoch, keďže ich pracovnú silu bude potrebovať aj zlúčený mestský úrad.
V tejto súvislosti si dovolím pripomenúť, že platy starostov mestských častí upravuje zákon č. 253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, kde sa starostovia na účely výpočtu platu rozdeľujú do platových tried, je ich deväť, a tie sa určujú prostredníctvom počtu obyvateľov, ustanovenie § 3 ods. 1 a § 4. To jest v prípade zlúčenia mestských častí sa zvýši počet obyvateľov na jedného starostu mestskej časti a teda ten v súlade so zákonom bude mať nárok na vyšší plat. Uvedené má za dôsledok, že zníženie počtu starostov neznamená zároveň nižšie platy a teda úsporu mesta. Verím, že na tento fakt sa bude myslieť a vysporiadame sa s ním pri ďalšej diskusii.
Nemám informácie o tom, ako sa magistrát chystá zvládnuť pripravované zmeny. Aj preto sa na záver vraciam k tomu, čo som spomínala v úvode. Chýba mi zatiaľ hlbšia diskusia na túto tému, najmä vzhľadom na to, že zákon zavádza veľmi vážnu zmenu, odopiera obyvateľom mestských častí referendom zvrátiť zlúčenie ich mestskej časti. Preto ak sa im odoprie toto právo, mali by v dostatočnom časovom predstihu vedieť, čo týmito zmenami získajú a ako sa ich budú dotýkať v bežnom živote. Ak toto vedenie mesta zanedbá, môže čeliť podobným problémom ako v prípade zmien v parkovaní. Bolo by mi veľmi ľúto, keby sa, kvôli tomu skĺzla debata o zmenách, ktoré sú pre mesto skutočne dôležité, na nepodstatné témy, ktoré budú polarizovať obyvateľov Košíc.
Ďakujem.
Skryt prepis