Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 16:03 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 16:03 - 16:05 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
No, takže ja som hovorila o tom, že v zmysle koncesnej zmluvy verejný obstarávateľ má právo kedykoľvek vlastne vstúpiť na stavbu, požadovať si výsledky, výsledky analýz, byť pri technických skúškach. Ja som nehovorila, že má technický dozor odoberať vzorky. Pán Antal, vy spomínate odber vzoriek, ktoré už realizovala pravdepodobne inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad. Verejný obstarávateľ nemá právo robiť vzorky, má právo si pýtať analýzy, má právo byť na tej stavbe a dohliadať na to, ako sa tieto veci robia. Ak boli robené a neboli zistené, je to len dobre, avšak tie zábery, ktoré sme videli, a informácie o tom, aká zemina sa vozí zo skládok zeminy od odpadového mafiána M. G., kde sa skládkuje aj zemina z Apolky, dáva tie podozrenia, že na niektorých miestach môže byť zakopaná takáto zemina.
Ja hovorím aj o tom v svojom vystúpení, že technický dozor mal napríklad zabrániť ťažbe štrku nezákonným spôsobom, ktorý vykonával, vykonával na základe objednávky a priamo konzorcium pre výstavbu diaľnice, a napríklad aj v tejto veci sa nekonalo, pretože tá ťažba sa vykonávala ešte pred pár dňami, čiže ten technický dozor a kontrola kvality, monitorovania celej stavby malo byť asi dôslednejšie a za toto je plne, plne zodpovedný minister a za všetky tie škody, ktoré, keď sa stanú, bude zodpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2019 15:54 - 16:02 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Rozhodla som sa ešte vystúpiť aj v ústnej rozprave, pretože niektoré veci, ktoré odzneli aj následne v ďalších, nasledujúcich diskusných príspevkoch a faktických poznámkach, tak považujem za dôležité vysvetliť a doplniť a najmä, ktoré sa týkajú výstavby a kauzy škandálu na diaľnici D4 a R7. Chcem vlastne vysvetliť, ako je to s tým posudzovaním vplyvov na životné prostredie, so súdom a vydaným stavebným povolením, škoda že pani poslankyňa Sárközy tu nie je, ale, ale bude dobre, keď ma budete aj, pán minister, aj vy počúvať, no ale tak, hádam tu máte svojich vyslancov.
Takže podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie § 38 zákona EIA platí, že povoľujúci orgán nesmie vydať rozhodnutie bez vydaného záverečného stanoviska alebo bez rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní, ktoré podlieha rozhodovaniu podľa tohto, tohto zákona. Vydané rozhodnutia boli zo zisťovacieho konania, boli v zmysle rozhodnutia krajského súdu zrušené, a teda rozhodnutia ako také, a vrátil ministerstvu životného prostredia krajský súd na nové konania. Ako také vlastne neexistujú, to znamená, že v zmysle tohto zákona tie vydané stavebné povolenia, ktoré boli, sú neplatné.
Pamätá na to aj koncesná zmluva v bode 14.10, kde sa extra hovorí o tom, že zrušenie stavebných povolení alebo existujúcich územných rozhodnutí sa bude považovať za skutočnosť, ktorá je kompenzačnou udalosťou.
Poprosila by som vás, pán minister, nie je tu, takže túto poznámku si nechám na čas, kedy prídete, a išla by som ďalej k tejto koncesnej zmluve. A síce chcem citovať niektoré, niektoré paragrafy z, alebo, respektíve články konkrétnych, konkrétnej, v zmluvách, to znamená ohľadom kontroly a možnosti dozoru vykonávania dozoru. Viackrát bolo spomínané a odkaz, že no však máme tu nezávislý dozor, rakúsku, vysúťaženú rakúsku spoločnosť, no a keď sa preukáže, že neplnila svoju, svoje povinnosti, tak bude zle. Lenže máme tu aj články 18.2 napríklad, kontrola kvality, kde vlastne sú uložené možnosti priamo verejnému obstarávateľovi, ktorým je ministerstvo dopravy, keď, ktoré môže kedykoľvek na základe vlastného uváženia vykonať previerku procesov riadenia a kontroly kvality u koncesionára i subdodávateľov.
Takže, pán poslanec Antal, toto je pre vás odpoveď, lebo vy ste hovorili, no tak ako mal, pán minister začal konať, akonáhle nabehla polícia. Nuž, mal konať dávno predtým, pretože o tých skutočnostiach, o tých podozreniach, ktoré sa tam diali, veľmi dobre vedel on aj pán minister životného prostredia, takže teraz sa len spoliehať na to, že vlastne teraz sa založí environmentálna polícia a teraz sa začne konať, je neskoro, pretože zmluva umožňovala nabehnúť a vykonávať kontrolu a v hocijakej chvíli a dokonca aj kontrolu u subdodávateľov.
Taktiež okrem samotného verejného obstarávateľa mal tam byť aj technický zástupca. Technický zástupca podľa zmluvy nie je menovaný nezávislý, nezávislý dozor. Čiže mali dokonca právo bez ohľadu na povinnosti koncesnej na vlastné náklady, mali právo vstúpiť na stanovisko v akomkoľvek primeranom čase. Čiže sa vykrúcať z toho, že nevedeli, nemohli, nie, to je priama, priama zodpovednosť verejného obstarávateľa, ktorým je ministerstvo, ministerstvo dopravy.
Dozvedáme sa, že aj tu dochádza k ťažkostiam k platbám subdodávateľom na stavbe D4. Stavba, ktorá má hodnotu 1,8 mld. eur. Samotný článok hovorí dokonca, že verejný obstarávateľ, keď o tom vieme a keď sú tieto podozrenia, má právo sa zúčastňovať stretnutí medzi koncesionármi a subdodávateľom. Čiže keď takéto rokovania ohľadom neplatenia, ak je to pravdou, tak verejný, mal byť verejný obstarávateľ tam a brániť záujmy tých subdodávateľov, ak je pravda, že nebolo, nebolo mu vyplácané za jeho prácu. Verejný obstarávateľ, technický zástupca verejného obstarávateľa si kedykoľvek na požiadanie žiadať technologické postupy, plány odoberania vzoriek, plány overovania, výsledky týchto skúšok. Opakujem, neobstojí tu tento argument a minister, pán minister je plne zodpovedný, osobne zodpovedný za to, že situácia sa dostala do takéhoto, do takéhoto bodu, aký na stavbe diaľnice D4 je v súvislosti s podozrením ukladania do podsypu materiálov, ktoré tam nepatria. Materiálov, o ktorých sa ani dnes nehovorí, ktoré môžu byť kontaminované ropnými produktami z bývalej rafinérky.
A naďalej, a ešte vlastne by ma zaujímalo, pán minister, nie ste tu, ale tak, že aké zmeny boli požadované zo strany verejného obstarávateľa? Pretože bolo posudzovaných minimálne v prvom úseku Jarovce – Ivanka, boli posudzované minimálne päť zmien tých, o ktorých hovorím, že boli rozhodnuté súdom, že nezákonným spôsobom. Zaujímalo by ma, koľko tých zmien bolo vyvolaných na základe pokynu obstarávateľa. Či všetky boli len na základe iniciatívy koncesionára, alebo ako to bolo s verejným obstarávaním.
Pán minister, keďže ste už tu, tak by som vás chcela vyzvať k tomuto, že namiesto toho, že urážate našich občanov, ktorí majú záujem o veci verejné, ktorí robia prácu za vás a za vašich miliónmi platených eurami poradcov, ktorí majú dohliadať na to, aby ste dodržiavali zákony, tak vás vyzývam, aby ste sa ospravedlnili týmto ľuďom, ktorých ste tuná takýmto spôsobom osočili a ktorí práve poukázali na nezodpovedné postupy orgánov štátnej správy a ktoré ich, správnosť ich poukázania na tieto konania potvrdil aj krajský súd svojím rozhodnutím. Je nepríslušné, aby ste takýmto spôsobom vlastne ľuďom, ktorí pracujú, majú záujem o veci verejné, idú s kožou na trh, pretože sa dokážu postaviť tejto mašinérii, aby ste vy ich takýmto spôsobom urážali a dokonca, dokonca im vlastne istým spôsobom bránili vykonávať možnosť rozhodovania v životnom, v správe životného prostredia. Sám ste sa tu vy priznali, že ste svojvoľne rozhodli o tom, že napríklad na diaľnici D1 kolektory nebudú a staviate niečo úplne iné. Nuž, pán minister, určite za toto vás nikto vešať nebude, pani manželka sa nemusí báť, ale možno zubnú kefku by ste mohli mať v pohotovosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:45 - 15:46 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, takže váš názor je, že stavba nie je zastavená a investor môže pokračovať. Nuž asi áno, nie je zastavená v zmysle toho, aby nejaký štátny orgán stavbu zastavil, to máte pravdu. Ale ako môže investor pokračovať, keď nemá vyplatené vlastne svoje nároky? Veď ste boli na tom poslaneckom prieskume a vlastne nemá zaplatených 120 mil. svojej práce. Takže namiesto toho, no ale tak ste videli, že tam bola odvedená práca, tak namiesto toho, aby sa tam vlastne preháňal pán minister s pánom Pellegrinim a vlastne dehonestoval staviteľa, zhotoviteľa a bránil vlastne následne ku nejakej rozumnej komunikácii, tak ste mali zvolať nejakého mediátora, ktorý by objektivizoval príčiny danej situácie pri tak veľkom diele, ako tresknúť dvermi a povedať, ja vás odtiaľ vyprášim, odtiaľ preč. Veď mediátor mohol nezávislý zistiť, kde je pravda, zrejme pochybenie boli na obidvoch stranách, a nájsť spoločné riešenie, pretože mali sme mať a dúfam, že všetci, jeden výsledok za cieľ, aby bol ten tunel a diaľnica čím skôr hotová. A nie, aby sme boli svedkami tuná hádok a vlastne doťahovania sa, ktoré bude poškodzovať celé Slovensko a hlavne slovenskú verejnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:57 - 14:58 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Pán kolega, zareagujem len na jednu vec, ktorú ste povedali v úvode, kde ste pochválili pána ministra za to, že neškrtal výdavky alebo projekty, ktoré boli pripravené v predchádzajúcich vládach. Nuž, tak ani nemohol, veď teda predtým ako bol opozičným poslancom, no a potom sa stal za MOST členom vlády kontinuity Roberta Fica, tak ako by si mohol dovoliť škrtať nejaké projekty, ktoré pripravili dve predchádzajúce vlády Roberta Fica, však teraz je vlastne ako MOST s nimi v jednom šíku a v jednej línii, takže to nemalo byť, to ste ho nemuseli chváliť, to bolo asi automatické.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:10 - 14:12 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ja mám k tomu komentár a ďakujem za excelentné vystúpenie, pán kolega Baránik, pretože presne to sú tie nášľapné míny, o ktorých sa tuná nechce rozprávať. To sú tie, ktoré sa prehliadajú, vyťahujú sa len nejaké kyslé hrozienka z celého toho koláča a fabuluje sa pred národom, že akých máme hrdinov, pána ministra a pána premiéra, že zatočili tuná s dodávateľom, ale; dodávateľom stavby, takej veľkej stavby, ako je tunel Višňové. Nuž ale zatočili v prvom rade s občanom, s občanmi Slovenskej republiky, ktorí vďaka tomuto ich akože hrdinstvu nebudú mať tunel ešte dlhé roky a budú chodiť a tlačiť sa v kolónach okolo, pod Sitnom a na ďalších úsekoch, neexistujúcich súbežných cestách pri neexistujúcich diaľniciach.
Takže ďakujem ti veľmi pekne za tvoje vystúpenie a analýzu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:34 - 13:36 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán minister, chcem sa vás opýtať, vy si dovoľujete urážať občanov Slovenskej republiky? Ako si to môžete dovoliť takto urážať ľudí, ktorí za vás robia prácu a v súlade so zákonom a svojimi medzinárodnými všelijakými zmluvami, ktorými sa zaviazala Slovenská republika, poukazujú na nedostatky v procesných konaniach vlády Slovenskej republiky a rezortných ministerstiev a vy hovoríte, že títo ľudia sú zodpovední za meškanie stavby? Sám ste tuná povedali, ja som rozhodol, že sa nebude stavať diaľnica tak a tak, ja som rozhodol, že sa budú stavať štyri pruhy na diaľniciach, nebudú tu žiadne kolektory. Nuž, ale to ste si mali rozmyslieť skôr, alebo keď ste to chceli povedať, mali ste to urobiť zákonným postupom a nie teraz, keď súd rozhodne o tom, že vlastne tieto postupy boli nezákonné, ukazovať prstom na ľudí, občanov, ktorí po nociach a v svojom voľnom čase poukazujú na nezákonné postupy ministerstva dopravy a ministerstva životného prostredia.
Vrátim ešte, krátko k Višňovému. Vy ste povedali, že vás ťahal za nos dodávateľ stavby. Nuž, ja si myslím, keď som, čo som počula a videla, že za nos tam veľmi ťahala dodávateľa aj NDS-ka a mali by ste sa na to pozrieť. Zosmiešňovali ste zosuv, ktorý tam je. Nuž tak viete, pán minister, dajte si pozor asi na ľudí, ktorí vám radia, ktorí, korí vám hovoria, pretože spochybňovať veľký zosuv, videla som ho, s tým, že však čo to je odťažiť 800 metrov kubického a je to hotovo. Nuž, keď by ste odťažili 800 metrov kubických zosunutej zeminy, tak, v päte zosuvu, tak vlastne vám zosunie sa celý svah a môže poškodiť aj existujúce stavby. Čiže takýmto zľahčovaním; buď tomu nerozumiete, alebo vám niekto radí hlúposti a na základe takýchto... (Reakcia z pléna, prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:06 - 12:08 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán podpredseda, povedali ste, že je to ministerstvo bez finančných škandálov. No ešteže ste povedali to "finančných", lebo škandálov je tam naozaj veľmi veľa, a tie keď sa premietnu na eurá, nuž tak budete prekvapení, keď tie škody, ktoré sa spôsobili práve už len na diaľnici D4, sa premietnu na eurá, alebo škody z toho, že vlastne sa postupuje nezákonným spôsobom.
Chcela by som sa vás opýtať, ako si vôbec môžte dovoliť povedať, že občania účelovo chceli zabrzdiť výstavbu D4, R7? V podstate vy označujete ľudí, ktorí poukazujú na to, že vaše ministerstvá postupujú nezákonným spôsobom, v konečnom dôsledku to potvrdil aj krajský súd, a vy označíte týchto ľudí za to, že oni sú vinní za zdržanie výstavby diaľnice D4, R7? To si ako dovolíte povedať? Namiesto toho, aby ste sa pozreli na vlastné rezorty a na konanie vášho pána ministra, ktorý je zodpovedný za tie meškania a za jeho, za jeho rezortné organizácie, ktoré spôsobujú svojimi obštrukciami a podivuhodným správaním sa tieto nedostatky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 11:49 - 11:51 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
No, chcela by som krátko zareagovať. Pani poslankyňa, nuž, ja veľmi dobre viem, aký je rozdiel stavebným povolením a procesom EIA, ale môžem vám aj vysvetliť, že stavebné povolenie nemôže byť vydané bez EIA. A keď je vydané alebo je záverečné stanovisko z procesu EIA zrušené, tak vlastne má neplatné ako také zo zákona, vlastne všetky následné správne akty sú neplatné. To znamená zrušením záverečného stanoviska pre diaľnicu D4 úsek Jarovce – Ivanka pri Dunaji sever, všetky stavebné a iné správne rozhodnutia sú neplatné, pretože nemajú platné záverečné stanovisko.
Čo sa týka kompenzačných opatrení, pani kolegyňa, viete, ja naozaj veľmi dobre to mám naštudované a som si vedomá, že dochádza k poškodeniu naturovských území, chránených území. To však neznamená, že niekto sa bude tváriť ako ochranár a pod rúškom ochrany prírody ukradne štátu milióny eur. Pritom z pozemkov, ktoré vôbec, ale vôbec nesúvisia s poškodením biotopu pre diaľnicu. pretože práve pozemok, o ktorom som hovorila, je pozemok pre, z úplne iného chráneného vtáčieho územia, a to Sysľovské polia.
Nuž a čo sa týka monitoringu, tak tu by som len chcela povedať, pre diaľnicu D4, tak, pán minister, vyplýva, jednoznačne je to v zmluve povedané, technický zástupca. To znamená nie nezávislý dozor. Technický zástup u verejného obstarávateľa, môže kedykoľvek vstupovať na stavbu a robiť tam úkony a požadovať odoberanie vzoriek a iných analýz.
Pán Bastrnák, nuž, k vám môžem len toľko povedať, že svedčí to o tom, ako ste ma počúvali, pretože ja som vo svojom vystúpení o Višňovom nepovedala ani slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.4.2019 11:13 - 11:42 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán podpredseda, kolegovia, kolegyne, výstavba diaľnic je kľúčová pre všetkých Slovákov, ktorí sa na ňu a teda, na nej podieľajú a platia ju, a teda je prirodzené, že chceme garancie, že budú postavené poriadne a za férovú cenu. My občania potrebujeme garancie, že sa pre diaľnice nedostaneme do hlbokého dlhu. Do dlhu na bezpečnosti, do dlhu na zdraví, do dlhu na životnom prostredí.
Žiaľ, minister Érsek nás však zadlžil mimoriadne a na všetkých frontoch. Na bezpečí, zdraví aj životnom prostredí. A to nečinnosťou ohrozil zásoby podzemnej vody v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Nezabránil totiž, aby sa pod výstavbu nedovážala kontaminovaná zemina. A nezabránil nelegálnej ťažbe štrkopiesku pre výstavbu diaľnice. Nezabránil tomu, že sa diaľnica D4 stavia bez platného stavebného povolenia, pretože zmeny stavby diaľnice neprešli zákonným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Nechceme, aby sme našim deťom odovzdali takéto dlhy. Namiesto toho chceme dať zelenú férovej krajine, kde platí jeden meter a rovnaké pravidlá pre všetkých. Toto minister Érsek nevie zabezpečiť, a preto nemá našu dôveru.
Pán minister, pripomeniem vám teraz veci, za ktoré ste priamo zodpovedný. Pre obmedzený čas sa budem venovať významným stavbám v okolí hlavného mesta, a to diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7, machináciám s pozemkami pod rúškom ochrany prírody, rekonštrukcii diaľnice D1, kolektorom, križovatke Triblavine a jej zmenám, rozširovaniu Seneckej cesty a s tým súvisiacimi procesmi posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7. Všetci sme svedkami tomu, akému megaškandálu v ohrození životného prostredia čelí táto stavba. A to je medializovaný škandál s navážaním kontaminovanej zeminy a iného odpadu.
Pán minister, nedodržali ste podmienky koncesnej zmluvy, kde vo viacerých bodoch máte uložené povinnosti aj možnosti, ako ste mali konať a stavbu kontrolovať. Vy ste priamo, osobne zodpovedný za to, že nezávislý dozor alebo vami poverení ľudia z ministerstva nedostatočne kontrolovali stavbu, hoci v čase, kedy sa začala navážka týchto materiálov, boli ste na to upozorňovaný prostredníctvom tlače, médií, ale aj samostatnej tlačovej konferencie napríklad, ktorú sme mali my strana SaS. Mali ste hneď urobiť kroky, ako sa objavili tieto prvé mediálne správy. Ste za to priamo zodpovedný. Nemali by ste sa chodiť vyzvedať po polícii, ale mali by ste naháňať práve zodpovedné osoby, ktoré ma veľmi zaujíma, kto sú to tie poverené osoby, ktoré vám vyplývali z koncesnej zmluvy, aby ste ich menovali, ktoré mali chodiť na stavbu. Mali sledovať konkrétne analýzy, mali sledovať statické skúšky, mali sledovať, aký materiál sa tam dováža. Robili ste to? Keby ste to robili, neboli by ste taký prekvapený tomu, čo sa deje.
Ja sama som dala trestné oznámenie na činnosti, ktoré sa tam konajú. Ale to trestné oznámenie by malo byť aj na nečinnosť orgánov štátnej správy a vás a ministerstva životného prostredia z dôvodu ľahostajnosti a nekonania. Pretože tie obrovské škody, ktoré následne sa môžu nastať na stavbe a na životnom prostredí, budú také a možno aj nenapraviteľné. Tu nejde len o stavebný odpad, o ktorom sa hovorilo, že je to drvený kameň z nejakých stavieb. To by bol najmenší problém. Ale tu môže ísť aj o kontaminovanú zeminu z výkopov po bývalej Apolke pre výstavbu Digital Parku, zemina, ktorá čaká na pochovanie pod diaľnicou a leží na skládkach prevádzkovaných odpadovým mafiánom M. G. A to nielen pod teleso diaľnice, ale hroby a budúce hroby sú vykopané po celom Žitnom ostrove ako nezákonné ťažobné jamy a o ktorých veľmi dobre viete a s vaším kolegom z politickej strany, podpredsedom vlády, ministrom Sólymosom ste nekonali a nekonáte a nechali ste veci dôjsť až takto ďaleko. Tie hroby vykopané sú dnes otvorené a čakajú na to, aby sa práve touto zeminou kontaminovanou zaviezli a navždy pochovali na Žitnom ostrove.
Pán minister, veľmi dobre viete alebo mali by ste vedieť, že akákoľvek ťažba podlieha povoľovaciemu konaniu. Ako je možné, že vaše kontrolné mechanizmy nezachytili nezákonnú činnosť na stavbe diaľnice D4 a R7? Priamym dopadom nezákonnej ťažby je nebezpečenstvo ohrozovania, poškodzovania životného prostredia. Spoločnosti, ktoré ťažia štrkopiesok kazetovým spôsobom na území Žitného ostrova, neberú ani ohľad na to, že okolité obce nesúhlasia s ťažbou štrkopiesku.
Máte tam aj spoluvinníka, vášho ministra životného prostredia pána Sólymosa, pretože už niekoľko mesiacov mu leží na stole podnet nielen odo mňa, ale aj z príslušných okresných úradov v Dunajskej Strede a okresu Senec, kde je dotaz práve na spôsob tejto ťažby a povinnosť posudzovania. Ľahostajnosť a nekonanie spôsobilo to, že do dnešného dňa v týchto dňoch pokračuje táto ťažba. Dochádza tam ku krádeži nerastného bohatstva, dochádza tam k odhaleniu hladiny podzemnej vody. Aj na toto je podané trestné oznámenie. A preto vás prosím, aby ste nechodili sa vyzvedať na políciu, ale počkali, kým si vás zavolajú.
Pán minister, určite viete o tom, že stavebné povolenie, ktoré bolo vydané na diaľnicu pre úsek Jarovce – Ivanka sever, je neplatné. Pretože vám bolo doručené rozhodnutie krajského súdu, ktoré rozhodlo o tom, že všetky zmeny stavby, ktoré boli vykonané na plánovanom stavebnom úseku, boli vykonané v rozpore so zákonom. A tak záverečné stanovisko, ktoré bolo k týmto zmenám vydané, je nezákonné a neplatné. A dané bolo pokyn na obnovu celého konania. Zo zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredia z medzinárodných a ruského dohovoru vyplýva, že v prípade, že stavba, na ktorú je povinné posudzovanie vplyvov na životné prostredie, nemá záverečné stanovisko, všetky rozhodnutia, ktoré boli vydané bez neho, sú neplatné.
Pán minister, leží vám na stole rozklad pre stavebné povolenie pre úsek Ivanka sever – Rača, tzv. vajnorský úsek. Aj tu vám chcem pripomenúť, že práve tento vajnorský úsek, ktorý nemá oporu v žiadnom strategickom dokumente, ktorý je 80 mil. vyhodených v lufte, pretože nemá dopravné opodstatnenie pre túto výstavbu a spôsobuje práve križovatka medzi diaľnicou D4 a diaľnicou D1 najväčší problém pre celú stavbu. Táto stavba beží. Sú tam, stoja tam piliere, hoci na túto, na tento úsek nie je vydané stavebné povolenie, resp. je, ale na ktoré vám leží na stole rozklad a práve z titulu toho, že tam bolo vykonaných toľko zmien, že neboli posudzované podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
Ste priamo zodpovedný za to, za tento proces, pretože rezort, váš rezort je navrhovateľom a vás spolustranícky minister zodpovedá za správnosť celého procesu. Zrušením hoci len jedného rozhodnutia vydaného v procese posudzovania sa stal celý proces v stavebnom konaní nezákonný. A teda nezákonnými sú aj rozhodnutia vydané v rámci takéhoto stavebného konania. Na toto chcem obzvlášť upozorniť, pretože to sa netýka len stavby diaľnice D4. Pán minister, toto sa týka každej jednej diaľnice, na ktorej boli vykonané zmeny, ktoré neboli posúdené úplným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Rozhodnutie krajského súdu je pre vás záväzné. Pre vás aj pre ministra životného prostredia. A žiadam vás, aby ste si na toto urobili právnu analýzu a nenavyšovali milióny eur, státisíce eur od poradcov na to, ako teraz máte riešiť diaľnicu D4, pretože ste spôsobili vy vašou ľahostajnosťou problémy na tejto stavbe.
Pán minister, chcem vám pripomenúť aj ďalšie kauzy, ktoré sa týkajú diaľnice D4. A týka sa to machinácií s pozemkami a znaleckými posudkami Národnej diaľničnej spoločnosti. V lete 2017 sme verejnosť informovali o výkupoch pozemkov pre náhradné plochy pre lacné druhy, chránené druhy vtáctva, ktorých podmienky majú byť alebo sú diaľnicou výstavby ohrozené. Pozemky sú pre kompenzačné opatrenia z titulu zásahu do chránených území NATURA 2000 a tieto plochy boli určené na základe územného rozhodnutia z roku 2014 a boli na základe výsledkov posudzovania vplyvov na životné prostredie. Len čo sa stalo? V roku 2016 došiel pokyn, že tieto chránené územia do plochy majú byť navýšené. Pýtam sa, od koho ten pokyn prišiel. Prečo Národná diaľničná spoločnosť začala zrazu chrániť prírodu a navyšovať plochy pre ochranu prírody? Tie plochy, ktoré boli dohodnuté a určené Národnej diaľničnej spoločnosti prakticky všetky, tie plochy, ktoré boli pôvodne určené v územnom rozhodnutí, boli určené, prakticky väčšina z nich vykúpená.
Nuž, pýtame sa, že prečo. Asi preto, že práve spriaznená spoločnosť ROT, s. r. o., prišla do hry a pozemky, ktoré boli navýšené, patrili tejto spoločnosti. Národná diaľničná spoločnosť namiesto toho, aby dotiahla vyvlastnenie pozemkov pre kompenzačné opatrenia za 4 eurá za meter štvorcový v lokalitách, ktoré boli v súlade s územným rozhodnutím, tak odkúpila od spoločnosti ROT plochy za cenu viac ako 20 eur na meter štvorcový. A tak spoločnosť ROT dostala viac ako 5 mil. za pozemok, ktorý ani vlastne celý nevlastnila, pretože tam bola len spolupodielnickým vlastníctvom. Vykúpila takto Národná diaľničná spoločnosť pozemky, ktoré nemajú žiaden súvis s diaľnicou ani s vydaným územným rozhodnutím pre diaľnicu D4. A tých pozemkov na výkup za ďalších sedem eur, 7 mil. eur je na spadnutie a čaká.
Na základe týchto skutočností som podala teda spoločne s Ivanom, s kolegom Mirom Ivanom podanie na Generálnu prokuratúru. Podali sme trestné oznámenie z podozrenia z viacerých trestných činov, a to z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, podozreniu z podvodu a konania organizovanej skupiny. Opakujem, že akcia sa udiala na základe tzv. aktualizácie kompenzačných opatrení už za vášho pôsobenia.
Takže Národná diaľničná spoločnosť odkúpila niektoré pozemky určené podľa tejto aktualizácie a uvedeným konaním na úkor financií na NDS a sekundárne aj na úkor štátu Slovenská republika ako jediného akcionára sa takto obohatili viaceré subjekty. Napríklad realizácia nového riešenia sa stala zámienkou pre výkup parciel za päťkrát vyššiu sumu na násobne väčších plochách, ako boli schválené pôvodné opatrenia. Došlo napríklad aj k výkupu pozemkov, napríklad v obci Veľké Kosihy, kde starosta je Ing. Lajos Csóka, kandidát č. 42 za stranu MOST – HÍD v parlamentných voľbách 2016, zakladajúci člen strany a predseda okresnej organizácie. Takto obec získala 452-tisíc eur, čo predstavuje pre obec 74 % ročných príjmov, pričom pozemky boli vykúpené na základe práve spomínanej aktualizácie a v kúpnej zmluve je odvolávka na územné rozhodnutie pre diaľnicu D4, kde však nefigurujú.
Vrátim sa k podozrivému výkupu pozemku ornej pôdy od spoločnosti ROT s výmerou 36 hektárov, ktorá bola v podiele 0,70 v vlastníctve spoločnosti a podielnickeho družstva Dunaj. Spoločnosti ROT bola vyplatená suma 5 mil. 209-tisíc. A ďalší podozrivý kšeft, ako som spomínala, je určený, teší sa na prídel ďalších 7,2 mil. eur.
V časopise Plus 7 dní sa nachádza vyjadrenie konateľa spoločnosti, pána, spoločnosti ROT, ale aj ministra životného prostredia pána Sólymosa. Machinácie sa začali na jar 2017 po nástupe súčasného riaditeľa NDS Jána Ďurišina. V apríli 2017 ministerstvo životného prostredia vydalo rozhodnutie o nových kompenzačných opatreniach na ďalších 100 hektárov, z čoho vo vlastníctve ROT je viac ako 50 hektárov, pričom, ako som povedala, bola už veľká časť vyplatená. Dôležité sú prepojenia riaditeľa NDS a spoločnosti KFU, ktorá svoj, práve tieto pozemky vložila do majetku ROT-u, práve tesne pred aktualizáciou spomínanej, spomínaných kompenzačných opatrení. A tam už sú prepojenia priame, osobné. Trestné oznámenie sa týka, ktoré bolo podané, aj manipulácii účelových znaleckých posudkov, s ktorým sa pravidelne stretávame pri výkupoch pozemkov v Národnej diaľničnej spoločnosti. Posudkov, na základe ktorých sa vykupujú a vyvlastňujú pozemky pod cestnú infraštruktúru na celom Slovensku. Pán minister, aj za toto ste zodpovedný.
Idem k ďalšej, k ďalšej stavbe, a to rekonštrukcia diaľnice D1, kolektory, križovatka Triblavina. Rekonštrukcia diaľnice D1 a mimoúrovňová križovatka Ivanka sever, kde sa križuje diaľnica D1 a D4. Termín – a teraz, prosím pekne, počúvajte – termín dodania stavebných prác v koncesnej zmluve 31. januára 2019. Pán minister, máme apríl. Máme apríl 2019 a so stavbou sa ani nezačalo, a pritom veľmi dobre ste vedeli, že ide o zložitú križovatku, pretože už štúdiu uskutočniteľnosti pre túto stavbu poradca uviedol, že z hľadiska realizácie projektu je táto križovatka kritická, pretože vyžaduje koordináciu medzi realizáciou projektu D4 a rozšírením D1 na šesťpruh, pričom presne tento dátum, ktorý som povedala, sa nachádza aj v koncesnej zmluve. To znamená neplnenie zo strany, zo strany verejného obstarávateľa a bude to kompenzačnou udalosťou, ktorá je definovaná v celej koncesnej zmluve a ktorá bude postihovať Slovensko minimálne s tým, že bude celý termín diaľnice, výstavby diaľnice posunutý.
Uskutočnenie križovatky malo byť pred plánovanou výstavbou ešte diaľnice D4. V koncesnej zmluve sa jednoznačne uvádza, že túto zodpovednosť má verejná, má verejný, verejný obstarávateľ. A ide o križovatku, ktorú, ako som v úvode povedala, napája, je to kvôli napájaniu na úsek Ivanka sever – Rača, ktorý nemá dôvod, ani strategický dôvod, pretože končí na ceste II. triedy, na Púchovskej ceste a nemá pokračovanie cez Karpaty, pretože tzv. tunel Karpaty, ktorý má byť jedenásťkilometrovým tunelom, Višňové má sedem, nemá pokračovanie na druhú stranu, pretože Rakúšania do dnešného dňa nepovedali, či vôbec S8 idú stavať a požadovali posudzovanie vplyvov na životné prostredie ako celku. Tunel Karpaty nemá odporúčanie ani v rámci procesu EIA, kedy sa táto varianta posudzovala. A bolo povedané, treba hľadať iné, nové riešenie. A my tu dnes kvôli tomuto úseku 80 mil. eur na výstavbu úseku diaľnice, ktorý nemá opodstatnenie dopravné, nie je v strategických dokumentoch, spôsobuje krízu na diaľnici D1, spôsobuje absolútny kolaps dopravy do budúcnosti v Bratislave. Naťahovali ste, naťahovali ste, vy ste naťahovali osobne v rámci rokovaní o zmene diaľnice D1, kedy mali byť priľahlé, vybudované priľahlé kolektory, ako dopravná obslužnosť pre D1 a celý región, tak ako je to v zmluve koncesnej, ako je to v zmluve s Bratislavským samosprávnym krajom. A neustálymi zmenami zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti došlo k tomu, že roky sa s touto stavbou mešká a spôsobuje ohromné materiálne škody všetkým ľuďom, ktorí tam žijú, a neistotu, ako bude ďalej.
Pán minister, týmto ste dostali Slovensko a váš rezort do hlbokej krízy. Vymklo sa vám to spod rúk. Chlapsky si to priznajte, prosím, a odstúpte. Sám. Bez toho, aby sme museli my tu takto rozprávať, pretože táto schôdza nie je nudná, keď dôsledne počúvate to, čo vám tu hovoríme, tie habaďúry, ktoré sa tu udiali, tie veci, o ktorých tu hovorí kolega Miro Ivan, keď ste ma dobre počúvali nielen vy, ale aj kolegovia, ktorí vás obhajujú, že čo sa tu deje za vášho vedenia, tak je to jedna veľká hanba.
Križovatka Triblavina, tiež stavba, ktorá bola mimoriadne medializovaná, kde došlo k opakovaným procesným pochybeniam a dnes na základe krajského, rozhodnutia krajského súdu k procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie treba povedať, že jednoznačne vyplýva, že aj stavebné povolenie vydané na túto križovatku je neplatné, pretože tam toľko zmien stavieb bolo, ktoré neprešli úplným procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a keďže vyjadrenie krajského, rozsudok krajského súdu je záväzný pre orgány štátnej správy, tak platí to aj pre tento úsek.
Tie zmeny stavby boli na základe pokynu stavebného dozoru. Bez akéhokoľvek vysvetlenia. Bez zdôvodnenia dopravných, dopravných zmien. Tá stavba mala už dnes stáť a nestojí nám z diaľnic, zmeny diaľnice D1 nestoja kolektory, nestojí, nestojí diaľnica D4 ani tie úseky, ktoré sú.
Stavba, vrátim sa do minulosti. Stavba, stavba, ktorá bola začatá v pôvodnom projekte ohľadom Triblaviny, hovorím, bola zastavená bez vysvetlenia. Národná diaľničná spoločnosť len príkazom stavebného dozora vypracovala, dala pokyn na zmeny a došlo aj k preceneniu celej, celej stavby. Aké máme záruky, kedy a v akom, v akej podobe sa tieto stavby postavia? Zhotoviteľ pre D4, ale aj zhotoviteľ PORR pre Triblavinu stavia niečo, o čom nikto nevie vlastne, aký bude vyzerať. Nuž, treba sa ísť pozrieť, pán minister, ja si myslím, že nie aby sme čakali, čo nám postaví zhotoviteľ, aký most cez Dunaj nám postaví, v akej kvalite, či sa po ňom nebudeme báť chodiť.
keď počúvame, čo sa deje na stavbe, keď ste nedokázali zabezpečiť dostatočný dozor z vašej strany vašimi auditmi a vašimi kontrolnými mechanizmami, tak je vysoko riziko, že kvalita dodávaných stavieb nebude, nebude v poriadku.
Rozširovanie Seneckej cesty tiež patrí do vašej, do vašej kompetencie. Jej sklz je enormný. A zase to aj tu chcem poukázať na negatívnu súčinnosť s vaším spolustraníckym ministrom, ministrom životného prostredia, kde práve stavba logistického parku hneď vedľa jabĺčkového sadu, kde sú navozené práve tieto kontaminované zeminy, na plochách pozemkov, ktoré boli nezákonným spôsobom získané akože reštituentom Sýkorom, sa stavia obrovské logistické centrum bez toho, aby boli posúdené jeho vplyvy na životné prostredie a dopadov na dopravu. Pretože ohľadom životného prostredia má, by tu mal sedieť aj pán minister Sólymos. Ale ohľadom toho, že keď toto logistické centrum, ktoré tam rastie ako huby po daždi, začne fungovať, tak ten dopravný kolaps, ktorý nastane v uzli Zlaté Piesky – Ivanka pri Dunaji – Vajnory – Ružinov – letisko, tak prosím, mali by ste asi tam postaviť stánok s kávičkou, aby všetci, čo tam budú stáť, si stihli zobrať kávičku.
Pán minister, uplynie, končí mi čas v tomto úvode, dúfam, že ste ma dobre počúvali a že budete mať odvahu vystúpiť v rozprave, aby sme, aby sme mohli prípadne diskutovať. Ste povedali včera, že včera ste boli nabudený, mali ste tú energiu debatovať, že dnes už to také isté nebude. Neviem, či preto, že boli medializované aj nejaké reportáže v televízii, či už RTVS, alebo na Markíze, ohľadom škandálu, ktorý sa deje na diaľnici D4, a to je váš škandál. Samozrejme, aj škandál podvodníkov a zločincov, ktorí tie veci, ak sa preukážu ako pravdivé, vykonávajú. Ale je to aj váš škandál, pretože ste nezabezpečili kontrolu, nezabezpečili ste audit, nezabezpečili ste to, aby mal občan Slovenskej republiky garanciu, že táto stavba, keď sa raz postaví, bude dlhodobo slúžiť pre dopravu, dopravnú obsluhu Slovenska. Že bude kvalitná a hlavne nebude ohrozovať životné prostredie, zásoby kvalitnej pitnej vody, ktoré na %Žitnom ostrove sú. Pretože keď raz tie hroby sa zabetónujú, tak neviem si predstaviť, akým spôsobom ich odtiaľ budú vykopávať. Dnes mafiánov vykopávajú bagrami. Ale kto vykope tieto, tieto mŕtvoly zakopané pod diaľnicou v podobe kontaminovanej zeminy? Tak to bude naozaj veľmi ťažké a nebude to také jednoduché.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 11:09 - 11:11 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Zareagujem na jednu vec, čo ste chválili pána ministra, veď chodil na kontroly. Nuž ale vám poviem, že práve jeho prelet vrtuľníkom ponad diaľnicu s vtedajším, neviem, s kým to bol, ale bol na stavbe, tak práve vtedy začal problém medzi komunikáciou so zhotoviteľom a s ministerstvom. Pretože začal škandalizovať zhotoviteľa, ktorý má veľké, renomované meno po celom svete, ako naozaj veľký dodávateľ s významnými referenciami, a odvtedy začala vlastne zlá komunikácia. Namiesto toho, aby nepočítal pán minister počet zamestnancov v stavbe tunela, ale tak sa mal pýtať Národnej diaľničnej spoločnosti, čo robila, ako, aké pokyny na zmenu dávala, ako ich schvaľovala, či ich schvaľovala v lehote, či boli podpísané, či nemenila náhodou práve NDS-ka projektanta napríklad na stavebný objekt 204, čo je vlastne mostový oblúk nad zosuvným územím. Či náhodou práve NDS-ka nebola tá, ktorá blokovala a spôsobila to, že bolo len na 15 stavbách možné naozaj reálne pracovať napriek tomu, čo pán Hrnčiar povie, že mali 200 stavebných objektov povolených a pracovali na 15. Nuž preto asi, treba sa na to spýtať NDS-ky a pán minister nech zodpovie, koľko pokynov na zmeny bolo vydaných, koľko dodatočných požiadaviek, ktoré menili vydané stavebné povolenia, či mali tieto stavebné povolenia dodatočné zmeny stavby povolené, či prešli posudzovaním vplyvov na životné prostredie a prečo. A akým spôsobom a akým harmonogramom boli tieto zmeny posunuté, či náhodou práve slovenská strana nebola tá, ktorá spôsobila obštrukcie, meškanie na stavbe.
Skryt prepis