Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

8.2.2019 o 10:59 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:59 - 11:01 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, poslanec Heger, veľmi správne si povedal, že pozícia ústavného sudcu nie je politická funkcia, musí ísť výslovne o odbornú prax, odbornú činnosť, a preto aj je tam vyžadovaná tá prax 15 rokov, pretože je to výsostne odborná funkcia, pozícia, nie je to politická funkcia, ktorá by mala byť nominovaná nejakými politickými stranami.
A chcem zdôrazniť, že to nie je ani zásluhová funkcia, tak ako sa tu viacerí poslanci snažia navodiť dojem, že pán poslanec Fico má toľko zásluh a skúseností vo vedení tohto štátu, ako vo vedení úspešnej politickej strany, že vlastne má akoby nárok byť členom senátu Ústavného súdu, čo však, samozrejme, nie je, nie je pravda. A je to vážnym pochybením, keď vy idete voliť alebo máte snahu ustanoviť tohto politika do ústavnej pozície ústavného sudcu len z titulu jeho zásluhovosti.
Ja verím, že jeho to už nebaví, že nechce byť nechcel byť premiérom, že nechce byť predsedom, predsedom strany, že nechce byť už politikom a chce byť ústavným sudcom, ale, žiaľ. Odporúčam mu, aby si otvoril osobitnú advokátsku kanceláriu a možno aj v spolupráci s jeho politickým súpodnikom Kaliňákom, možno advokátska kancelária Kaliňák a Fico bude veľmi úspešná v tejto spoločnosti pri riešení vašich káuz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:08 - 10:10 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Naďalej sa preukazuje, že sú rovní a rovnejší. To, že je iný meter na posudzovanie a na pravidlá pre Roberta Fica, je absolútne zjavné. Áno, bolo tu povedané, že treba dať žiadosť, podnet na Ústavný súd. Tak teraz si predstavte tú situáciu, že Robert Fico sa stane ústavným sudcom a bude on rozhodovať o tejto ústavnej sťažnosti o tom, že či on bol posudzovaný v súlade so zákonom, alebo nebol. Predstavte si tohto ústavného sudcu, ktorý jeden ako z mála z poslancov tejto snemovne, tohto parlamentu, hlasoval za odňatie mandátu poslanca Matoviča. Predstavte si, že by to bolo naopak, že by naozaj mu bol odňatý mandát a poslanec Matovič by sa odvolával na Ústavný súd a bude o tom rozhodovať práve tento, tento sudca, ústavný sudca Robert Fico.
Sa pýtam, akú má chrbtovú kosť docent Robert Fico, že toto ešte stále dokáže niesť na svojom chrbte a že sa nevzdá tejto kandidatúry na ústavného sudcu?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.2.2019 15:02 - 15:02 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď ale pani ministerka ešte by som sa chcela opýtať, ja som sa tam aj pýtala, že by mali byť programy starostlivosti o les posudzované podľa ich dopadu na životné prostredie teda v náturovských územiach. Momentálne to nie je, ja som viackrát predkladala návrh zákona, aby to takto, takto bolo teda obdobne nie úplne presne. Aký je váš osobný názor na to, aby sa aj v tomto smere upravil zákon.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.2.2019 14:47 - 14:48 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani ministerka ste spomínali tým náhodnú ťažbu, že je vo veľkých objemoch. Moja otázka smeruje k tomu, že či nie je na mieste, aby došlo v tomto duchu prehodnotenie programov starostlivosti o les, pretože je to nad rámec schválených týchto dokumentov. Čiže, ak tie lesy sú poškodené, malo by sa to premietnuť do ich programu starostlivosti, aby nebola zadefinovaná táto ťažba ako náhodná, ale ako plánovaná a tým pádom by sa vlastne vykorigovala s tými priestormi, kde sú zdravé lesy, aby sa tieto, tieto nerúbali. Zároveň by ma zaujímalo, to ste nepovedali, že vlastne bol prijatý nový zákon o dreve a že akým spôsobom nejako funguje aplikácia v praxi a možno aj kontrola by sa tá náhodná ťažba nezneužívala na iné účely ako sa povie, že je je to náhodná ťažba, ale pritom môže ísť pre energetické účely alebo na iné využitie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 16:30 - 16:31 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, presne to sú, Martin, tieto otázky, ktoré sú nejasné, ale pritom keď si otvoríme existujúci zákon, tak hneď prvé štyri body sú tak nastavené všeobecne, že vlastne prostriedky fondu možno poskytnúť na podporu činnosti zameraných na dosiahnutie cieľov štátnej environmentálnej politiky na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Už len z tohto jedného jediného bodu by sa dalo, vlastne všetky tie veci, ktoré v dôvodovej správe sú naznačené, že by sa mali týkať nejakých chránených území alebo chránených vodohospodárskych území, tak predsa to sú ciele štátnej environmentálnej politiky. A je to len o tej forme tej výzvy, kedy teda Environmentálny fond by správne naformuloval. Ale takto keď vy to dáte, že programové aktivity, no mne z toho vyjde, že z toho budú nejaké dokumenty, niečo proste nehmotné. Nič, čo vlastne by donieslo kvantifikovateľné výsledky, merateľné výsledky, ktoré, táto novela zákona by prispela k lepšiemu fungovaniu Environmentálneho fondu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2019 16:20 - 16:28 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, predseda výboru, kolegovia, kolegyne, predkladáte návrh zákona, ktorým by sa mal meniť zákon o Environmentálnom fonde, a teda chcete rozšíriť účelové poskytnutie a použitie prostriedkov tohto fondu. Musím sa priznať, že nerozumiem tomu, aký je vlastne dôvod tohto zákona. Bola by som rada, keby ste mi vysvetlili, čo bol ten impulz, ten nedostatok z toho portfólia širokého, ktoré už v súčasnosti je možné využiť, tie ako prostriedky, fondy, ktoré sa môžu poskytnúť na množstvo rôznych projektov. Sú vypísané v § 4 zákona. Že čo bol ten impulz? Kde vám vlastne chýba tá podpora tých obcí a miest na nejaké podporné programové aktivity, ktoré ani nie sú zadefinované? Že čo tým mienite? Aký bude výsledok týchto aktivít? Aké, z čoho budú pozostávať tieto programové aktivity obcí a miest?
A ešte ste teda zdôraznili vo vašom úvodnom slove, no že, aby to bolo jasné, že nieže jedna obec si požiada, že musí ich byť päť. No keď si požiada jedno veľké mesto, ktoré môže mať, dajme tomu, nejakú problematiku s akumuláciou vôd alebo ochranou prírody, tak musí hľadať nasilu, bude musieť hľadať ďalšie štyri obce, len aby splnilo teda požiadavku? Ale stále nevieme, že vlastne požiadavku a výzvu na čo. Kde je ten problém, že potrebujeme rozšíriť to portfólio aktivít, ktoré môže zo svojich výzvach Environmentálny fond podporiť obce a mestá, to sú oprávnení žiadatelia, ale na konkrétne aktivity.
Máme vo svetlej pamäti desať miliónov eur vyhodených z projektu Čistejšie Slovensko, kedy pán minister Žiga vyhodil desať miliónov do luftu, kde naozaj sa podporili čierne skládky, ale likvidácia čiernych skládok, ale v podstate sa nedosiahlo nič, žiaden výsledok v podobe skvalitnenia životného prostredia neprišiel, pretože tie peniaze, nie vždy, ale aj, boli použité pre kšeftárov, ktorí zneužili túto dotáciu, ale nie na systémové opatrenia na odstránenie čiernych skládok. Máme v svetlom príklade ďalšie míňanie peňazí, ktoré sú nejasné v súvislosti s peniazmi, ktoré Environmentálny fond prevzal alebo so záväzkami, ktoré prevzal z Recyklačného fondu. Päť miliónov eur na elektromobily a do dnešného dňa nie je ukončené trestné oznámenie, ktoré som podala vo veci tejto, tejto podľa mňa nezákonne poskytnutej dotácie.
Environmentálny fond sa borí v problémoch s kapacitami, ľudskými kapacitami. Záväzky, ktoré prevzal z Recyklačného fondu za, z roku 2016 sa nekontrolujú. Sú tam zmluvy, ktoré vykazujú podvodné, podvodné aktivity. Je to predmetom tiež mojich oznámení, ktoré, a zistení, ktoré plánujem v krátkom čase podať ako trestné oznámenie. A ideme vlastne vytvárať nové portfólio nejasných programových aktivít. Prečo to nie je zadefinované, tá hmota, ten výsledok, ktorý dostaneme? Environmentálny fond hospodári s veľkým, veľkým balíkom peňazí. Som si vytiahla na oživenie údaje, keď sme prijímali štátny rozpočet. Tak objem príjmov na rok 2019 je rozpočtovaných v celkovej výške 692 miliónov eur. Samozrejme, to je príjmová zložka, sú tam aj, môžme si povedať, fiktívne peniaze z predaja emisií, emisných povolení, čo teda bolo aj kritizované cez NKÚ, že tieto, tieto rozpočtované príjmy by nemali byť takýmto spôsobom oceňované a nadhodnocované. Z toho nám vychádza ohromný prebytok, ktorý tento Environmentálny fond má. Pretože výdavky, celkové výdavky pri príjme 692 miliónov sú vo výške výdavky 81,9 miliónov, čo je o 54,8 milióna viac, ako je, bolo v roku 2018. Samozrejme súvisí to čiastočne aj so zmenou skladby príjmov a výdavkov v súvislosti s prijatím zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. Ale to je, to je v poriadku, to sú proste účelovo viazané peniaze, ktoré teda, sa zákon prijal, aj vieme, kam tie peniaze účelovo pôjdu.
Prichádzate s takýmto nejasným závrhom zákona, ale pritom vy sám, ako predseda výboru sme ani raz nemali zástupcov tohto Environmentálneho fondu na pôde výboru, aby sme sa s nimi porozprávali o tom, ako vlastne oni fungujú v rámci týchto obrovských peňazí. Pretože sú tam dotačné programy, ktoré idú rôznym žiadateľom, či sú to ako dotácie alebo sú to úverové prostriedky. Ale sú tam aj, veľký balík peňazí, ktorý sa schvaľuje po dohode ministerstva životného prostredia a ministerstva financií. Sú to tie prostriedky, ktoré idú práve z tých, z toho balíka tých emisných, emisných povoleniek. Pamätám si na to, že som podávala asi pred dvoma rokmi novelu zákona o Environmentálnom fonde, aby tento mechanizmus bol rozšírený o vyššiu transparentnosť, a síce, aby sme boli informovaní v našom výbore o tejto dohode a o týchto prostriedkoch. Minimálne, aby sme aspoň mali tú informáciu a nešlo to o nás bez nás. Tento návrh zákona samozrejme ako opozičný, možno z pohľadu SNS, koaličných vašich partnerov zbytočný, lebo načo predkladáme zákony, ktoré, ktoré nie sú schválené.
My tento zákon v takejto podobe bez ďalších vysvetlení, lebo nerozumiem, nerozumiem, je nejasný, netransparentný, podporiť, podporiť určite nemôžme. Možno máte za tým dobrý cieľ, ste primátorom mesta a bojujete tuná za mestá, aby mali ďalšie možnosti získavania nejakých zdrojov. Len nejaké zdroje sú nijaké zdroje. Nijaké zdroje neprinášajú žiadne výsledky a ten, cieľom, aj tie peniaze, ktoré budú použité z Environmentálneho fondu, by mali priniesť konkrétne merateľné výsledky na ktoré tie peniaze boli použité. A žiaľ, mnohé projekty alebo výzvy, ktoré sú z Environmentálnom fonde vyhlasované, tieto merateľné výsledky nemajú. A ideme vlastne ako keby vytvárať ďalší priestor na takéto nejasné, nejasné hospodárenie. Tak to je zatiaľ všetko z tohto môjho pohľadu.
Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:57 - 14:59 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za vaše vystúpenie. Ja by som chcela len pripomenúť predkladateľom návrhu zákona, že keď sme boli, ako Slovensko sme mali predsedníctvo v Rade Európskej únii, si veľmi dobre pamätám, ako s veľkou slávou sa predstavovalo logo práve tohto predsedníctva. Bol to smajlík vlastne skombinovaný zo znaku a slovenských farieb. Vyhral to, myslím, nejaký študent grafického dizajnu. A s veľkou pompou minister Lajčák toto logo prezentoval. A v podstate nikto nehovoril, že sa tuná nejakým spôsobom krivý vzťah, dehonestuje sa niečo, že prečo slovenské predsedníctvo nemá vo svojom logu slovenský znak, ale má to smajlíka.
Čiže podľa mňa trošičku sa nadnáša význam aj tých, slovenskej reprezentácie športovej a podobne. Tak nech majú to, v čom sa im bude hrať, v čom budú naozaj sa cítiť dobre, aby podávali ten výkon. A to je len tá forma. A chcem aj na tú formu poukázať práve pri tomto slovenskom predsedníctve v Rade Európskej únie, ako boli možno v rámci diskusií, že prečo tam nie je slovenský znak. Ale nakoniec bolo toto logo smajlikovské schválené.
A moja otázka je na predkladateľov, že bolo by to možné teraz po prijatí vášho návrhu zákona? Bolo by to možné? Prečo to nie je možné na športových, chcete to obmedziť na športové dresy? Ale pri zastúpení Slovenska, kde sa reprezentuje vzťah aj znak, aj to všetko o čom sme tu hovorili, tak to logo sme vymenili, znak sme vymenili za smajlíka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 14:42 - 14:44 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega Farkašovský, veľa sa dalo súhlasiť, z toho, čo ste povedali, naozaj vaše vystúpenie bolo emotívne, sme si zaspomínali, až sa nám naozaj možno tie srdia roztĺkli, keď sme si na to spomenuli, aké to bolo úžasné. Ale ste uviedli jednu vec, že musíme zadefinovať v zákone vzťah k štátnym symbolom. No to sa zadefinovať v zákone, ten vzťah buď je, alebo, alebo nie je. Vzťah sa vytvára. Možno poznáte tú rozprávku o tých dvoch kráľovstvách, kde v jednej kráľovstve kráľ zakázal spievať a v tej druhej bolo povolené a utekali do tej krajiny ľudia spievať, lebo tam boli šťastnejší.
No určite týmto zákonom sa nestaneme múdrejším ani sebavedomejším národom. A určite mnohí tí mladí ľudia, ktorí odchádzajú z tejto krajiny žiť niekde inde, pretože jednoducho nevedia už tuná si predstaviť, ako to ešte, ešte môže byť horšie, ešte to môže byť ťažšie, lebo vidia, že aj dá sa žiť inak, dá sa žiť v oveľa demokratickejších krajinách. A na to by sme sa mali pozrieť, aby sa títo ľudia vrátili, lebo oni vzťah k našej krajine majú. Oni milujú Slovensko, ale sú nútení odísť. A nie je to o vzťahu k štátnym symbolom. Keď budeme všetci si naozaj krajinu vážiť a budeme si vážiť aj demokratické princípy, potom aj ten vzťah sa premietne do aj takýchto ako symbolov, ktoré sú obrázkami vlastne navonok.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 13:41 - 13:41 hod.

Anna Zemanová
Ďakujem pekne. Ja by som len pár slov na záver chcela povedať, že o pár dní uplynie rok, odkedy bol zavraždený Ján Kuciak a jeho snúbenica Martina a práve Ján Kuciak písal o týchto prípadoch, ktoré sa stali, o týchto kšeftoch s pozemkami a už aspoň z úcty k tomuto novinárovi a k zavraždenej jeho snúbenici by sme a chcem apelovať na všetkých poslancov, hlavne poslancov koalície, aby tento návrh, spravodlivý návrh zákona podporili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 13:35 - 13:37 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem Martin za predloženie návrhu tohto zákona a musím povedať za klub SaS, že je tam 100-percentná podpora tomuto návrhu a chcem len pripomenúť, že pani ministerka vytrvalo trvá na svojom stanovisku, že nie je možné vyžadovať preukázanie vzťahu k pôde pri dotáciách. Ja som jej v relácii TA3 pri diskusii povedala, presne odpoveď som jej citovala eurokomisára Eugena ohľadom tohto, že nie je pravdou, že národné štáty, členské štáty Európskej únie by nemohli si túto požiadavku uplatňovať. Takže je to len o tom, že komu toto vyhovuje, komu vyhovuje táto situácia, ktorá na Slovensku je. Pripomínam aj dnešné protesty agrofarmárov, ktorí prišli protestovať pred Generálnu prokuratúru a dožadujú sa spravodlivosti, pretože len známych tých 36 prípadov, ktoré má šetriť prokuratúra, kde PPA-čka dala trestné oznámenia, do dnešného dňa sa s nimi nepohlo a zaiste sú ešte aj ďalšie prípady, o ktorých nevieme. Čiže je tu šanca na reparát Slovenskej národnej strany, aby prijali, aby podporili tento náš návrh a vlastne aj pani ministerke takýmto spôsobom dali najavo, že naozaj Slovenskej národnej strane záleží na farmároch napriek tomu, že samotné ministerstvo vytrvalo stojí na svojich, myslím, že nezákonných pozíciách.
Skryt prepis