Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 9:51 hod.

RNDr.

Anna Zemanová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 9:51 - 9:53 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Karol ďakujem veľmi pekne, že si tak skutočne dôsledne uviedol tento návrh zákona, ktorý tu spoločne predkladáme už niekoľkýkrát o Národnej rady a verím, že príde doba, kedy bude vypočutý, avšak čím neskôr, tým to bude pre celý región ťažšie a preto naozaj vyzývam kolegov poslancov Národnej rady na dnes koaličnej partie, aby tento návrh zákona podporili, pretože to, čo sa tam deje, bolo tu pomenované. Aké sú dopady na zdravie, čo sa týka ovzdušia, ale je to aj podzemná alebo sú to aj vody, kde sa vlastne vypúšťajú tieto banské vody, ktoré obsahujú aj znečisťujúce látky z prevádzky do tokov a v druhom rade je to aj veľmi ťažké poškodenie zdravia samotných baníkov. Ja to považujem za priam novodobé otrokárstvo, pretože títo ľudia, ktorí pracujú veľmi náročných baniach, nebudú si môcť nájsť prácu nie z titulu, že by tej práce nebolo alebo inú prácu by nevedeli, ale jednoducho ich nezoberú z dôvodu, že majú tak podlomené zdravie z tejto ťažkej práce a je podivuhodné, že v bani pracovať môžu a že bane ich naďalej zamestnávajú napriek týmto skutočnostiam. Tieto fakty si treba jednoznačne povedať a to, aby došlo k útlmu ťažby z pohľadu teda dotácii zo strany štátu, podpory výkupu tohto uhlia. Nech bane teda fungujú ďalej, nech, keď si nájdu nejaký odbyt, nikto nehovorí, že sa majú zatvoriť. V konečnom dôsledku tie rekultivačné práce ešte potrvajú pár rokov, takže práce ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 12:09 - 12:27 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane spotrebiteľa má dva ciele. Cieľom návrhu zákona je reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody dodávanej pre ľudskú spotrebu.
V druhej časti zákona sa vytvára priestor na zníženie tvorby plastového odpadu z obalov a to tým, že sa umožňuje predaj do vlastných obalov kupujúcich, samozrejme za podmienok, že je to možné pri danej komodite tovaru. O kvalite pitnej vody sa čiastkovo verejnosť dozvedá až v prípadoch, keď konal Úrad verejného zdravotníctva a ide tu o vodu, ktorá nám tečie z kohútikov. Čiže nie je to tentokrát tá voda o ktorej zvyknem v parlamente hovoriť ako o podzemnej vode, ktorú čerpáme zo studní jednak pre vlastnú spotrebu, ale najmä zo studní, ktorú čerpajú prevádzkovatelia alebo dodávatelia pitných vodov do verejného vodovodu.
Čo sa týka čo sa volá verejný vodovod. Pre verejné zásobovanie je to odber vody nad 10 metrov kubických alebo pre zásobovanie viac ako 50 ľudí. To znamená každý takýto prevádzkovateľ vodovodu, ktorý dodáva už hromadné zásobovanie, tak má isté povinnosti, povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o vodovodoch a kanalizáciách. Avšak prax je taká a skúsenosti, žiaľ, z nedávneho obdobia tu hneď pár mesiacov dozadu vo vianočnom období, kedy sa zistil vo vodovodoch v domácnostiach prítomnosť atrazínu vo vode, ktorú dodávala Západoslovenské vodárne a kanalizácie. S tým, že ako my ako spotrebitelia vodu odoberáme, za vodu takzvané to vodné platíme a v domnienke, že tovar je nám dodávaný v bezchybnej kvalite, to znamená v kvalite pitnej vody, ktorú určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Čiže tie najznámejšie prípady, ktoré sa stali len v nedávnych dobách, ktoré boli zverejnené. O mnohým ani možno nevieme. Boli to znečistené verejné vodovody v obci Trstená na Ostrove, Baka, Jurová. Ale taktiež výskyt nebezpečného atrazínu bol zistený aj v prípade vodovodov Holice a Blatná na Ostrove, ale aj vo verejných vodovodoch Veľká Paka a Mierovo. A alarmujúci fakt bol, že nedávno bolo zistenie znečistenie toxickým atrazínom aj vo vrtoch v Gabčíkove.
Obyvatelia v dobrej snahe alebo si preveriť kvalitu vodu, ktorí používajú, ktorú pijú, dávajú svojim deťom, používajú ju na varenie, tak si aj v rámci takých kampaňových dní, keď je deň vody, tak sa umožňujú robiť takzvané bezplatné analýzy vody. Avšak pozor. To sú také skrátené analýzy, ktoré nekontrolujú celé to spektrum látok, ktoré sa majú zisťovať, ale sú to len také skrátené analýzy, ktoré môžu vychádzať v skrátených analýzach v poriadku, avšak tie látky o ktorých som hovorila, ktoré sa musia špeciálne zisťovať, tak o nich túto informáciu nedostanú. A tak ľudia vodu pijú bez akýchkoľvek informácií o tom aké zloženie tej vody je.
Nemusí ísť len o vodu obsahujúcu toxické látky, ale môže ísť o vodu, ktorá môže mať zvýšený obsah sodíka, môže mať zvýšené obsahy nejakých minerálnych prvkov a pre zdravotný stav ľudí možno niektoré tie látky pri niektorých ochoreniach sú možno nevhodné a bolo by dobre tak ako keď si kupujete minerálnu vodu, tak vám povie tak toto si nekúpite lebo tá má zvýšený obsah toho a toho a pre vaše zdravotné možnosti to nie je vhodné. A my takto odoberáme ako spotrebitelia vodu z vodovodu o ktorej nemáme absolútne žiadnu informáciu a spoliehame sa na zodpovednosť prevádzkovateľa a na účinnú kontrolu Úradu verejného zdravotníctva o tom, že tá voda je dobrá. Slepo veríme. Slepo veríme a nekontrolujeme. A ako sa ukazuje, tak tá kontrola pitnej vody je úplne, úplne nedostatočná. Totižto aj keď sa zistia nejaké látky, neznamená to, že hneď sa o tom verejnosť dozvie.
Po prevalení sa škandálu s atrazínom ministerstvo životného prostredia, podľa informácii Úradu verejného zdravotníctva sa zaviazalo vykonať kontrolné analýzy na výskyt pesticídov v podzemných vodách. Výsledky vôbec nie sú známe, ani nevieme o tom, či prevádzkovatelia vodárenských zdrojov, to znamená vrtov, ktoré odoberajú vodu určenú pre ľudskú spotrebu či naozaj majú upravené svoje plány manažmentu rizík a či naozaj rozšírili to spektrum merania na všetky látky, ktoré sú rizikom, že sa v tých vrtoch môžu nachádzať. Totižto v súčasnosti to funguje tak, že každý ten prevádzkovateľ musí mať spracovaný nejaký plán monitorovania, ktorý vychádza z možných ohrození znečistenia. Lenže to sa v priebehu rokov, žiaľ, môže meniť, ako sme toho svedkom na Žitnom ostrove, kedy toxický kokteil z vrakunskej skládky sa šíri do Žitného ostrova a ohrozuje zdroje pitnej vody. Avšak títo prevádzkovatelia si neupravujú tieto plány manažmentu, nie sú nikým tlačení, nie sú nikým kontrolovaní a tak pre nich v lacnom režime tieto kontroly nemajú rozšírené. Avšak dopláca na to kto? Spotrebiteľ, ten, my, ľudia, naše deti, naši rodičia naši a my všetci, ktorí tú vodu pijeme. Prosím pekne, toto nie je politická záležitosť. To sa týka či voličov SMER-u, MOST-u, Slobody a Solidarity, každého jedného občana, ktorí tuná žijú. Toto nie je politická téma. Vedieť a mať informáciu a žiadať, aby nám bola dodávaná voda z vodovodu kvalite pitnej vody a aby sme tú informáciu mali.
Ministerstvo zdravotníctva sa vyviňovalo v prípade zistenia týchto atrazínov, že nie je v ich kompetencii, aby sledovali kvalitu podzemnej vody a aby niekomu nariaďovali alebo určovali alebo sledovali znečistenie pitnej vody v rizikových oblastiach. A tak vlastne nikto nič nekonal. Informácie o tom, že znečistenie sa v okolí vodárenských zdrojov nachádza, ale nikto nekontroloval, pretože to bolo nepohodlné, pretože to je rizikové, pretože to následne vyvoláva požiadavky na úpravu pitnej vody. Aj sa tak stalo. V týchto lokalitách o ktorých som vám povedala, že kde sa vyskytol atrazín, následne prevádzkovateľ musel veľmi finančne náročné zariadenia na báze aktívneho uhlia inštalovať do svojich tých objektov, aby mohli vodu prečisťovať a tento atrazín zachytiť. Samozrejme tieto zariadenia sa musia zakúpiť a premietnu sa v cene vody. Cena vody je určovaná, je regulovanou cenou a je určovaná úradom cez, proste rozhodnutím ÚRSO, avšak do budúcnosti, keď si necháme znečistiť podzemné vody, tak tie náklady, oprávnené náklady na čistenie budú enormné a tým pádom samozrejme niekto ich bude musieť zaplatiť a zaplatí ich spotrebiteľ. Respektíve na druhej stránke ľudia prestanú dôverovať vode z vodovodu a budú kupovať vodu balenú vo fľaškách, kde sa bude zvyšovať plastový obal a kde teda sa aspoň dočítajú o tom, že tá voda aké má zloženie. Na tieto zistenia, ktoré sú tu a ktoré boli medializované, ktoré boli škandalizované. Dokonca jedna pani, ktorá si nechala urobiť kompletný rozbor vody z vodovodu v Šamoríne a zistila prítomnosť toxických látok a túto informáciu zverejnila na internete, bola poťahovaná políciou, vyšetrovaná za šírenie poplašnej správy a to, prosím pekne, žalobu alebo to podanie na ňu dal prevádzkovateľ, prevádzkovateľ tejto vodárenskej siete, čo je absolútne absurdné. Namiesto toho, aby on urobil okamžite kontrolný odber, aby vyvrátil alebo potvrdil prítomnosť týchto látok a okamžite urobil opatrenia, tak dal trestné oznámenie. A my toto platíme všetko v cene vody v mienke, že máme vodu v poriadku, že návrh zákona má ambíciu daný stav napraviť.
Vzhľadom na závažnosť a zdravotný dosah týchto zistení o ktorých som hovorila, vzniká dostatočná spoločenská objednávka na podrobnejšiu úpravu príslušnej legislatívy, najmä v oblasti informovanosti spotrebiteľa. Možno aj očakávať, že takto tlak verejnej mienky do istej miery rozhýbe nečinnosť alebo aj slabú angažovanosť kompetentných orgánov, že pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať
===== spoločenská objednávka na podrobnejšiu úpravu príslušnej legislatívy najmä v oblasti informovanosti spotrebiteľa. Možno aj očakávať, že takto tlak verejnej mienky do istej miery rozhýbe nečinnosť alebo aj slabú angažovanosť kompetentných orgánov. Čiže pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 247/2017. Je to nová vyhláška, tuná nahradila dovtedy platné nariadenie vlády. V tejto vyhláške sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, o kontrole kvality pitnej vode, o programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnej vody. A v tejto prílohe sa robia tie dve analýzy, o ktorých som hovorila. Tzv. skrátená a úplná analýza. Úplná analýza sa robí vtedy, ak je podozrenie, že by mohlo v pitnej vode sa nachádzať nejaké škodlivé látky. Spravidla sa títo prevádzkovanie alebo tvorcovia tých analýz dozvedajú o týchto možnostiach znečistenia z informácií, alebo z monitoringu, ktorý realizuje a zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav a tieto zistenia oni zatiaľ len v podstate zverejňujú na stránke, na svojej web stránke, kde končia a kde s týmito informáciami sa ďalej nenakladá. Novo prijatý zákon, ktorý navrhovalo rezort životného prostredia v tejto oblasti trošičku robí istý krok dopredu, napriek tomu, že ten zákon ako taký je veľmi zlý a dávam dnes list píšem pánovi prezidentovi, aby ho nepodpísal, avšak táto jedna vec, kde sa ukladá povinnosť túto informáciu ak sa zistí znečistenie odovzdať ďalej na Úrad verejného zdravotníctva, aby nezostala len teda visieť na stránke. Tento krok je dobrý, ale kludne sa mohol urobiť aj len krátkou novelou existujúceho zákona. Bola otázka na to, že či to nebudú dodatočné finančné náklady pre dodávateľov vody. No nebudú. Pretože každý prevádzkovateľ vody už dnes musí spĺňať plán manažmentu rizík, musí monitorovať vodu, ktorú dodáva do verejného vodovodu. Bude to zvýšený náklad len pre tých, ktorí si neplnia svoju povinnosť, zanedbávajú a mnohokrát si dovolím tu z tohto miesta povedať možno aj vedome, pretože ak by mali na papieri to, že voda nespĺňa kvality musia robiť opatrenia, ktoré tu vodu budú prečisťovať tak, aby obyvateľ, spotrebiteľ dostal čistú pitnú vodu, za ktorú si platí. Dlhodobé požívanie znečistenej pitnej vody spôsobuje vážne zdravotné ťažkosti. Keď hovorím len o tom atrazíne. Atrazín spôsobuje neplodnosť u mužov. Kto robil prieskum na lokalite Žitného ostrova v týchto vodovodoch, kde dlhodobo je možné, že ľudia požívajú do dnešného dňa vodu, ktorá obsahuje atrazín v mienke, že tá voda zo Žitného ostrova je dobrá. Robil niekto naozaj ten zdravotný prieskum, že či muži, ktorí tam sa mladé rodiny, ktoré sa sťahujú do týchto miest a majú tieto ťažkosti či to nie je práve spôsobené požívaním pitnej vody z kohútika, ktorá môže obsahovať tieto látky. V druhej časti zákona reagujeme na otázku plastov. A to plastov z obalov, kde sme svedkami že ideme do potravín, alebo ideme si kúpiť obed, ktorý nechceme zjesť v samotnej prevádzke, tak obrovské množstvá obalov vzniká z takýchto jedál a zákon hoci to nezakazuje, ale ani to nepovoľuje, aby ľudia si mohli požiadať o zabalenie tovaru, takéhoto tovaru do vlastných prinesených nádob. Je to požiadavka súčasnej doby, kedy veľká skupina obyvateľov má tendenciu si nosiť vlastné sáčky na pečivo, vlastné nejaké obaly na nárezy salámu a podobne. Mnohé prevádzky vychádzajú v ústrety týmto ľudom a vyhovujú tejto požiadavke. Niektorí sa bránia, že nie je to možné, lebo zákon im to neumožňuje. Takže v tejto podobe dávame, vychádzame v ústrety prevádzkam, ktorí majú záujem takýmto spôsobom vyhovieť svojim zákazníkom a dávame možnosť zákonnú možnosť, aby mohli im zákon nezakazoval, ale aby mohli vyhovieť svojim zákazníkom a v prípade, že teda tá potravina alebo ten tovar, ktorý si chcú zakúpiť môže byť takto daný do vlastných prinesených obalov, aby mohlo byť vyhovené. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, potvrdilo to aj informácia z rezortu Ministerstva financií. Bude mať pozitívny, sociálny vplyv, pozitívny vplyv na životné prostredie a v neposlednom, resp. v prvom rade bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva, keď ľudia budú si môcť kontrolovať vodu, ktorú pijú. Ešte by som chcela doplniť, lebo boli v rámci tejto témy otázky, že akým spôsobom tá informovanosť verejnosti odberateľa, spotrebiteľa bude o pitnej vode. Toto zákon nemá ambíciu detailne riešiť. Bude to vecou toho samotného prevádzkovateľa tej vodovodnej siete. Či to bude súčasťou vyúčtovacej faktúry alebo to bude zasielané e-mailom, alebo to bude dostupné na z internetovej stránke prevádzkovateľa, kde si jednoduchým spôsobom bude môcť dohľadať kvalitu pitnej vody z vodovodu dodávanej do jeho siete, kde pije, to je na veci už toho prevádzkovateľa, ako si vec zariadi, avšak bude potrebné, aby tá informácia raz ročne obsahovala informáciu o kompletnej analýze vody z vodovodu dodávanej do vodovodnej siete z dvoch vzoriek ročne. Takže ďakujem pekne za pozornosť a skutočne prosím o podporu tohto zákona, pretože ide o ochranu zdravia každého jedného z nás, našich detí aj celej spoločnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.10.2018 12:09 - 12:27 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o ochrane spotrebiteľa má dva ciele. Cieľom návrhu zákona je reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody dodávanej pre ľudskú spotrebu.
V druhej časti zákona sa vytvára priestor na zníženie tvorby plastového odpadu z obalov a to tým, že sa umožňuje predaj do vlastných obalov kupujúcich, samozrejme za podmienok, že je to možné pri danej komodite tovaru. O kvalite pitnej vody sa čiastkovo verejnosť dozvedá až v prípadoch, keď konal Úrad verejného zdravotníctva a ide tu o vodu, ktorá nám tečie z kohútikov. Čiže nie je to tentokrát tá voda o ktorej zvyknem v parlamente hovoriť ako o podzemnej vode, ktorú čerpáme zo studní jednak pre vlastnú spotrebu, ale najmä zo studní, ktorú čerpajú prevádzkovatelia alebo dodávatelia pitných vodov do verejného vodovodu.
Čo sa týka čo sa volá verejný vodovod. Pre verejné zásobovanie je to odber vody nad 10 metrov kubických alebo pre zásobovanie viac ako 50 ľudí. To znamená každý takýto prevádzkovateľ vodovodu, ktorý dodáva už hromadné zásobovanie, tak má isté povinnosti, povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o vodovodoch a kanalizáciách. Avšak prax je taká a skúsenosti, žiaľ, z nedávneho obdobia tu hneď pár mesiacov dozadu vo vianočnom období, kedy sa zistil vo vodovodoch v domácnostiach prítomnosť atrazínu vo vode, ktorú dodávala Západoslovenské vodárne a kanalizácie. S tým, že ako my ako spotrebitelia vodu odoberáme, za vodu takzvané to vodné platíme a v domnienke, že tovar je nám dodávaný v bezchybnej kvalite, to znamená v kvalite pitnej vody, ktorú určuje vyhláška ministerstva zdravotníctva. Čiže tie najznámejšie prípady, ktoré sa stali len v nedávnych dobách, ktoré boli zverejnené. O mnohým ani možno nevieme. Boli to znečistené verejné vodovody v obci Trstená na Ostrove, Baka, Jurová. Ale taktiež výskyt nebezpečného atrazínu bol zistený aj v prípade vodovodov Holice a Blatná na Ostrove, ale aj vo verejných vodovodoch Veľká Paka a Mierovo. A alarmujúci fakt bol, že nedávno bolo zistenie znečistenie toxickým atrazínom aj vo vrtoch v Gabčíkove.
Obyvatelia v dobrej snahe alebo si preveriť kvalitu vodu, ktorí používajú, ktorú pijú, dávajú svojim deťom, používajú ju na varenie, tak si aj v rámci takých kampaňových dní, keď je deň vody, tak sa umožňujú robiť takzvané bezplatné analýzy vody. Avšak pozor. To sú také skrátené analýzy, ktoré nekontrolujú celé to spektrum látok, ktoré sa majú zisťovať, ale sú to len také skrátené analýzy, ktoré môžu vychádzať v skrátených analýzach v poriadku, avšak tie látky o ktorých som hovorila, ktoré sa musia špeciálne zisťovať, tak o nich túto informáciu nedostanú. A tak ľudia vodu pijú bez akýchkoľvek informácií o tom aké zloženie tej vody je.
Nemusí ísť len o vodu obsahujúcu toxické látky, ale môže ísť o vodu, ktorá môže mať zvýšený obsah sodíka, môže mať zvýšené obsahy nejakých minerálnych prvkov a pre zdravotný stav ľudí možno niektoré tie látky pri niektorých ochoreniach sú možno nevhodné a bolo by dobre tak ako keď si kupujete minerálnu vodu, tak vám povie tak toto si nekúpite lebo tá má zvýšený obsah toho a toho a pre vaše zdravotné možnosti to nie je vhodné. A my takto odoberáme ako spotrebitelia vodu z vodovodu o ktorej nemáme absolútne žiadnu informáciu a spoliehame sa na zodpovednosť prevádzkovateľa a na účinnú kontrolu Úradu verejného zdravotníctva o tom, že tá voda je dobrá. Slepo veríme. Slepo veríme a nekontrolujeme. A ako sa ukazuje, tak tá kontrola pitnej vody je úplne, úplne nedostatočná. Totižto aj keď sa zistia nejaké látky, neznamená to, že hneď sa o tom verejnosť dozvie.
Po prevalení sa škandálu s atrazínom ministerstvo životného prostredia, podľa informácii Úradu verejného zdravotníctva sa zaviazalo vykonať kontrolné analýzy na výskyt pesticídov v podzemných vodách. Výsledky vôbec nie sú známe, ani nevieme o tom, či prevádzkovatelia vodárenských zdrojov, to znamená vrtov, ktoré odoberajú vodu určenú pre ľudskú spotrebu či naozaj majú upravené svoje plány manažmentu rizík a či naozaj rozšírili to spektrum merania na všetky látky, ktoré sú rizikom, že sa v tých vrtoch môžu nachádzať. Totižto v súčasnosti to funguje tak, že každý ten prevádzkovateľ musí mať spracovaný nejaký plán monitorovania, ktorý vychádza z možných ohrození znečistenia. Lenže to sa v priebehu rokov, žiaľ, môže meniť, ako sme toho svedkom na Žitnom ostrove, kedy toxický kokteil z vrakunskej skládky sa šíri do Žitného ostrova a ohrozuje zdroje pitnej vody. Avšak títo prevádzkovatelia si neupravujú tieto plány manažmentu, nie sú nikým tlačení, nie sú nikým kontrolovaní a tak pre nich v lacnom režime tieto kontroly nemajú rozšírené. Avšak dopláca na to kto? Spotrebiteľ, ten, my, ľudia, naše deti, naši rodičia naši a my všetci, ktorí tú vodu pijeme. Prosím pekne, toto nie je politická záležitosť. To sa týka či voličov SMER-u, MOST-u, Slobody a Solidarity, každého jedného občana, ktorí tuná žijú. Toto nie je politická téma. Vedieť a mať informáciu a žiadať, aby nám bola dodávaná voda z vodovodu kvalite pitnej vody a aby sme tú informáciu mali.
Ministerstvo zdravotníctva sa vyviňovalo v prípade zistenia týchto atrazínov, že nie je v ich kompetencii, aby sledovali kvalitu podzemnej vody a aby niekomu nariaďovali alebo určovali alebo sledovali znečistenie pitnej vody v rizikových oblastiach. A tak vlastne nikto nič nekonal. Informácie o tom, že znečistenie sa v okolí vodárenských zdrojov nachádza, ale nikto nekontroloval, pretože to bolo nepohodlné, pretože to je rizikové, pretože to následne vyvoláva požiadavky na úpravu pitnej vody. Aj sa tak stalo. V týchto lokalitách o ktorých som vám povedala, že kde sa vyskytol atrazín, následne prevádzkovateľ musel veľmi finančne náročné zariadenia na báze aktívneho uhlia inštalovať do svojich tých objektov, aby mohli vodu prečisťovať a tento atrazín zachytiť. Samozrejme tieto zariadenia sa musia zakúpiť a premietnu sa v cene vody. Cena vody je určovaná, je regulovanou cenou a je určovaná úradom cez, proste rozhodnutím ÚRSO, avšak do budúcnosti, keď si necháme znečistiť podzemné vody, tak tie náklady, oprávnené náklady na čistenie budú enormné a tým pádom samozrejme niekto ich bude musieť zaplatiť a zaplatí ich spotrebiteľ. Respektíve na druhej stránke ľudia prestanú dôverovať vode z vodovodu a budú kupovať vodu balenú vo fľaškách, kde sa bude zvyšovať plastový obal a kde teda sa aspoň dočítajú o tom, že tá voda aké má zloženie. Na tieto zistenia, ktoré sú tu a ktoré boli medializované, ktoré boli škandalizované. Dokonca jedna pani, ktorá si nechala urobiť kompletný rozbor vody z vodovodu v Šamoríne a zistila prítomnosť toxických látok a túto informáciu zverejnila na internete, bola poťahovaná políciou, vyšetrovaná za šírenie poplašnej správy a to, prosím pekne, žalobu alebo to podanie na ňu dal prevádzkovateľ, prevádzkovateľ tejto vodárenskej siete, čo je absolútne absurdné. Namiesto toho, aby on urobil okamžite kontrolný odber, aby vyvrátil alebo potvrdil prítomnosť týchto látok a okamžite urobil opatrenia, tak dal trestné oznámenie. A my toto platíme všetko v cene vody v mienke, že máme vodu v poriadku, že návrh zákona má ambíciu daný stav napraviť.
Vzhľadom na závažnosť a zdravotný dosah týchto zistení o ktorých som hovorila, vzniká dostatočná spoločenská objednávka na podrobnejšiu úpravu príslušnej legislatívy, najmä v oblasti informovanosti spotrebiteľa. Možno aj očakávať, že takto tlak verejnej mienky do istej miery rozhýbe nečinnosť alebo aj slabú angažovanosť kompetentných orgánov, že pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať
===== spoločenská objednávka na podrobnejšiu úpravu príslušnej legislatívy najmä v oblasti informovanosti spotrebiteľa. Možno aj očakávať, že takto tlak verejnej mienky do istej miery rozhýbe nečinnosť alebo aj slabú angažovanosť kompetentných orgánov. Čiže pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva č. 247/2017. Je to nová vyhláška, tuná nahradila dovtedy platné nariadenie vlády. V tejto vyhláške sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, o kontrole kvality pitnej vode, o programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnej vody. A v tejto prílohe sa robia tie dve analýzy, o ktorých som hovorila. Tzv. skrátená a úplná analýza. Úplná analýza sa robí vtedy, ak je podozrenie, že by mohlo v pitnej vode sa nachádzať nejaké škodlivé látky. Spravidla sa títo prevádzkovanie alebo tvorcovia tých analýz dozvedajú o týchto možnostiach znečistenia z informácií, alebo z monitoringu, ktorý realizuje a zverejňuje Slovenský hydrometeorologický ústav a tieto zistenia oni zatiaľ len v podstate zverejňujú na stránke, na svojej web stránke, kde končia a kde s týmito informáciami sa ďalej nenakladá. Novo prijatý zákon, ktorý navrhovalo rezort životného prostredia v tejto oblasti trošičku robí istý krok dopredu, napriek tomu, že ten zákon ako taký je veľmi zlý a dávam dnes list píšem pánovi prezidentovi, aby ho nepodpísal, avšak táto jedna vec, kde sa ukladá povinnosť túto informáciu ak sa zistí znečistenie odovzdať ďalej na Úrad verejného zdravotníctva, aby nezostala len teda visieť na stránke. Tento krok je dobrý, ale kludne sa mohol urobiť aj len krátkou novelou existujúceho zákona. Bola otázka na to, že či to nebudú dodatočné finančné náklady pre dodávateľov vody. No nebudú. Pretože každý prevádzkovateľ vody už dnes musí spĺňať plán manažmentu rizík, musí monitorovať vodu, ktorú dodáva do verejného vodovodu. Bude to zvýšený náklad len pre tých, ktorí si neplnia svoju povinnosť, zanedbávajú a mnohokrát si dovolím tu z tohto miesta povedať možno aj vedome, pretože ak by mali na papieri to, že voda nespĺňa kvality musia robiť opatrenia, ktoré tu vodu budú prečisťovať tak, aby obyvateľ, spotrebiteľ dostal čistú pitnú vodu, za ktorú si platí. Dlhodobé požívanie znečistenej pitnej vody spôsobuje vážne zdravotné ťažkosti. Keď hovorím len o tom atrazíne. Atrazín spôsobuje neplodnosť u mužov. Kto robil prieskum na lokalite Žitného ostrova v týchto vodovodoch, kde dlhodobo je možné, že ľudia požívajú do dnešného dňa vodu, ktorá obsahuje atrazín v mienke, že tá voda zo Žitného ostrova je dobrá. Robil niekto naozaj ten zdravotný prieskum, že či muži, ktorí tam sa mladé rodiny, ktoré sa sťahujú do týchto miest a majú tieto ťažkosti či to nie je práve spôsobené požívaním pitnej vody z kohútika, ktorá môže obsahovať tieto látky. V druhej časti zákona reagujeme na otázku plastov. A to plastov z obalov, kde sme svedkami že ideme do potravín, alebo ideme si kúpiť obed, ktorý nechceme zjesť v samotnej prevádzke, tak obrovské množstvá obalov vzniká z takýchto jedál a zákon hoci to nezakazuje, ale ani to nepovoľuje, aby ľudia si mohli požiadať o zabalenie tovaru, takéhoto tovaru do vlastných prinesených nádob. Je to požiadavka súčasnej doby, kedy veľká skupina obyvateľov má tendenciu si nosiť vlastné sáčky na pečivo, vlastné nejaké obaly na nárezy salámu a podobne. Mnohé prevádzky vychádzajú v ústrety týmto ľudom a vyhovujú tejto požiadavke. Niektorí sa bránia, že nie je to možné, lebo zákon im to neumožňuje. Takže v tejto podobe dávame, vychádzame v ústrety prevádzkam, ktorí majú záujem takýmto spôsobom vyhovieť svojim zákazníkom a dávame možnosť zákonnú možnosť, aby mohli im zákon nezakazoval, ale aby mohli vyhovieť svojim zákazníkom a v prípade, že teda tá potravina alebo ten tovar, ktorý si chcú zakúpiť môže byť takto daný do vlastných prinesených obalov, aby mohlo byť vyhovené. Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, potvrdilo to aj informácia z rezortu Ministerstva financií. Bude mať pozitívny, sociálny vplyv, pozitívny vplyv na životné prostredie a v neposlednom, resp. v prvom rade bude mať pozitívny vplyv na zdravie obyvateľstva, keď ľudia budú si môcť kontrolovať vodu, ktorú pijú. Ešte by som chcela doplniť, lebo boli v rámci tejto témy otázky, že akým spôsobom tá informovanosť verejnosti odberateľa, spotrebiteľa bude o pitnej vode. Toto zákon nemá ambíciu detailne riešiť. Bude to vecou toho samotného prevádzkovateľa tej vodovodnej siete. Či to bude súčasťou vyúčtovacej faktúry alebo to bude zasielané e-mailom, alebo to bude dostupné na z internetovej stránke prevádzkovateľa, kde si jednoduchým spôsobom bude môcť dohľadať kvalitu pitnej vody z vodovodu dodávanej do jeho siete, kde pije, to je na veci už toho prevádzkovateľa, ako si vec zariadi, avšak bude potrebné, aby tá informácia raz ročne obsahovala informáciu o kompletnej analýze vody z vodovodu dodávanej do vodovodnej siete z dvoch vzoriek ročne. Takže ďakujem pekne za pozornosť a skutočne prosím o podporu tohto zákona, pretože ide o ochranu zdravia každého jedného z nás, našich detí aj celej spoločnosti. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 18:31 - 18:32 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo a ani neviete, aký, aký deň je dnes. Deň, kedy prišiel na rad tento zákon. Dnes totižto je medzinárodný deň monitorovania vody. Takže ako dobré, že práve dnes môžme predložiť spolu s kolegom Pavelkom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Tento návrh zákona má cieľ reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody a zlepšiť informovanosť spotrebiteľov kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu. Chcela by som hneď v úvode poprosiť vzhľadom na to, že sa nejaký tlačiarenský škriatok dostal do tejto tlače a tlač, ktorá je zverejnená, tak hneď chcem v úvode informovať, že z tohto návrhu zákona vypúšťame celý bod 2, čiže zostáva len bod 1 a to zmena § 10a, ktorý zdôvodním a budem o ňom informovať v rámci rozpravy, do ktorej sa aj v zápätí hlásim.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 16:41 - 16:43 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Chcem tiež zostať vo vecnej rovine, takže nebudem reagovať na poznámku pána Hrnka a cením si pána Pašku, že to takto tiež zhodnotil. No a práve, práve na tieto veci chcem poukázať. Prečo by štát mal platiť alebo hradiť poistenie farmárov? Predsa to je klasika, že v zime sneží, tak nás to zaskočí, že v lete prší alebo je sucho a nás to zaskočí. Predsa každý riadny farmár, ktorý dobre hospodári, s takýmito situáciami musí počítať. Prečo by, aká mimoriadna situácia? Mimoriadna situácia je jednoducho raz prší, potom je sucho, tejto situácii sa treba prispôsobiť aj opatreniami toho poľnohospodára. To znamená, aké druhy plodiny pestuje, prečo by to mal platiť štát? Prečo by mal platiť štát poistenie, veď ten farmár si má vytvárať svoj vlastný rizikový fond pre tieto situácie. Raz má veľa ovocia, možno budúci rok bude málo ovocia a budú pýtať, natŕčať poľnohospodári ruky, dajte nám, lebo nám krúpy rozbili úrodu. Veď toto je normálny hospodár, ktorý pamätá na to, že teda sú v rámci ročných období aj suchá, aj mokrá, aj proste takéto situácie, nie je dôvod na to, aby tieto veci financoval štát.
Opatrenia na prispôsobenie sa klímy. Vy hovoríte, treba riešiť zavlažovanie. Nuž tak zavlažovanie je až to bé, to nie je systémové riešenie, pretože sa musíme pýtať, prečo je sucho, že treba robiť krajinárske opatrenia, nielen tým, že budeme zavlažovať, zavlažovať vysušenú pôdu. Pýtajme sa, prečo je to sucho a jako zadržať vodu v krajine. Áno, k tomu sú aj dobré aj boli dobré tie hrádzky a mnohé sa osvedčili do dnešného dňa. Ale samozrejme nebolo to jediné záchranné riešenie zadržiavania vody v krajine. To musí byť komplex riešení, vrátane územných plánov a krajinárskych riešení v lesoch aj v poľnohospodárstve. Ale nie ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

18.10.2018 16:34 - 16:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nebudem dlho, ale chcem zareagovať na to, čo odznelo v sále a k samotnému návrhu. Bolo povedané, že trošku máme počúvať to, čo sa hovorí v rámci diskusie, ako sa k téme vyjadruje pani ministerka, no a práve k tomu by som chcela zaujať tak stanovisko, totižto pani ministerka sa nechala počuť, že prostriedky získané z tohto osobitného odvodu pôjdu na doplnenie marketingového fondu, rizikového fondu a na opatrenia proti zmene klímy. Nuž tu by som sa chcela pozastaviť, pretože ten mimoriadny odvod vo výške 2,5 % by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 miliónov eur. To sú údaje z tlačovej správy pani ministerky. Ďalej citujem, že všetky financie z neho majú ísť, pôjdu naspäť do agrosektora na vytvorenie rizikového fondu, marketingového fondu...
===== Odvod vo výške 2,5 % by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 mil. eur. To sú údaje z tlačovej správy pani ministerky. Ďalej citujem, že "všetky financie z neho majú ísť, pôjdu naspäť do agrosektora, na vytvorenie rizikového fondu, marketingového fondu a na boj proti klimatickým zmenám, na podporu farmárov a potravinárov a na zintenzívnenie potravinových kontrol na všetkých úrovniach". Takže rizikový fond ešte neexistuje, ideme zakladať nový rizikový fond, ktorého použitie a účely vlastne nepoznáme a bude to asi ďalší priestor na dotácie pre svojich ľudí a vlastne zase krivenie trhu. Taktiež čo sa týka marketingového fondu, ten funguje necelý rok, keď som sa pýtala na výbore pani ministerky, pri odpočte správy o poľnohospodárstve, potravinárstve, aké sú výsledky tohto marketingového fondu, tak samozrejme ešte nemala žiadne čísla, čiže nemáte žiadne údaje ako budú tieto prostriedky použité, ale čo teda povedala, ešte na opatrenie proti zmene klímy. No tak toto je teraz také moderné, avšak veľmi neodborné, pretože opatrenia proti zmene klímy sa nedajú prijímať, dá sa len tie nejaké adaptačné opatrenie Slovenska.
Nie je to úsmevné, pretože to je podstatný rozdiel v ponímaní aj tomu, čo pani ministerka ako koná a ako sa snaží byť ľúbivá a situačne prispôsobivá, pretože téma zmena klímy je v súčasnosti in a treba, aby sme sa všetci k nej vyjadrovali. A všetky opatrenia, ktoré ona predkladá aj v podobe miliónových dotačných balíčkov pre lesníkov a poľnohospodárov, sú v podstate nefunkčné a nesystematické. A preto keď aj takýmto neodborným vyjadrením sa zdôvodňuje čerpanie 120 mil. eur, na ktoré sa máme všetci skladať v cene potravín, tak myslím si, že je na mieste, otázka je na mieste, aby ste predložili analýzy toho ako sa tieto prostriedky naďalej budú používať.
V správe o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2017 boli aj informácie o tom ako sa exportuje mlieko do zahraničia a vo veľkom sa dovážajú výrobky z nášho mlieka. Tak toto je tragédia nášho poľnohospodárstva, že vlastne naozaj tuná neexistuje finalizácia výrobkov. Darmo budeme prijímať takéto rôzne opatrenia, keď našim podnikateľom v poľnohospodárstve budeme sťažovať život, budeme im klásť polienka pod nohy a rôznymi nesystémovými dotáciami kriviť trh. Takže treba urobiť systémové opatrenia, ale toto, čo vy idete zaviesť, je jedno obrovské riziko do celého segmentu a bude to len ďalší zdroj ťažkostí a krivenia trhu v poľnohospodárstve a potravinárstve, samozrejme ale netýka sa to len týchto výrobkov, ale teda myslím si, že prioritne áno. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť.
Skryt prepis
 

18.10.2018 16:34 - 16:38 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Nebudem dlho, ale chcem zareagovať na to, čo odznelo v sále a k samotnému návrhu. Bolo povedané, že trošku máme počúvať to, čo sa hovorí v rámci diskusie, ako sa k téme vyjadruje pani ministerka, no a práve k tomu by som chcela zaujať tak stanovisko, totižto pani ministerka sa nechala počuť, že prostriedky získané z tohto osobitného odvodu pôjdu na doplnenie marketingového fondu, rizikového fondu a na opatrenia proti zmene klímy. Nuž tu by som sa chcela pozastaviť, pretože ten mimoriadny odvod vo výške 2,5 % by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 miliónov eur. To sú údaje z tlačovej správy pani ministerky. Ďalej citujem, že všetky financie z neho majú ísť, pôjdu naspäť do agrosektora na vytvorenie rizikového fondu, marketingového fondu...
===== Odvod vo výške 2,5 % by mal priniesť do štátneho rozpočtu približne 120 mil. eur. To sú údaje z tlačovej správy pani ministerky. Ďalej citujem, že "všetky financie z neho majú ísť, pôjdu naspäť do agrosektora, na vytvorenie rizikového fondu, marketingového fondu a na boj proti klimatickým zmenám, na podporu farmárov a potravinárov a na zintenzívnenie potravinových kontrol na všetkých úrovniach". Takže rizikový fond ešte neexistuje, ideme zakladať nový rizikový fond, ktorého použitie a účely vlastne nepoznáme a bude to asi ďalší priestor na dotácie pre svojich ľudí a vlastne zase krivenie trhu. Taktiež čo sa týka marketingového fondu, ten funguje necelý rok, keď som sa pýtala na výbore pani ministerky, pri odpočte správy o poľnohospodárstve, potravinárstve, aké sú výsledky tohto marketingového fondu, tak samozrejme ešte nemala žiadne čísla, čiže nemáte žiadne údaje ako budú tieto prostriedky použité, ale čo teda povedala, ešte na opatrenie proti zmene klímy. No tak toto je teraz také moderné, avšak veľmi neodborné, pretože opatrenia proti zmene klímy sa nedajú prijímať, dá sa len tie nejaké adaptačné opatrenie Slovenska.
Nie je to úsmevné, pretože to je podstatný rozdiel v ponímaní aj tomu, čo pani ministerka ako koná a ako sa snaží byť ľúbivá a situačne prispôsobivá, pretože téma zmena klímy je v súčasnosti in a treba, aby sme sa všetci k nej vyjadrovali. A všetky opatrenia, ktoré ona predkladá aj v podobe miliónových dotačných balíčkov pre lesníkov a poľnohospodárov, sú v podstate nefunkčné a nesystematické. A preto keď aj takýmto neodborným vyjadrením sa zdôvodňuje čerpanie 120 mil. eur, na ktoré sa máme všetci skladať v cene potravín, tak myslím si, že je na mieste, otázka je na mieste, aby ste predložili analýzy toho ako sa tieto prostriedky naďalej budú používať.
V správe o poľnohospodárstve a potravinárstve za rok 2017 boli aj informácie o tom ako sa exportuje mlieko do zahraničia a vo veľkom sa dovážajú výrobky z nášho mlieka. Tak toto je tragédia nášho poľnohospodárstva, že vlastne naozaj tuná neexistuje finalizácia výrobkov. Darmo budeme prijímať takéto rôzne opatrenia, keď našim podnikateľom v poľnohospodárstve budeme sťažovať život, budeme im klásť polienka pod nohy a rôznymi nesystémovými dotáciami kriviť trh. Takže treba urobiť systémové opatrenia, ale toto, čo vy idete zaviesť, je jedno obrovské riziko do celého segmentu a bude to len ďalší zdroj ťažkostí a krivenia trhu v poľnohospodárstve a potravinárstve, samozrejme ale netýka sa to len týchto výrobkov, ale teda myslím si, že prioritne áno. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 18:24 - 18:26 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ako môžem súhlasiť s tým, že naozaj celý systém, celý zákon je veľmi komplikovaný, práve prišiel pán minister Žiga, ktorý, za ktorého vlády tento zákon došiel k svetlu sveta a ozaj môžte sa mu aj teraz poďakovať za tú hrôzu, ktorú musíte zaňho riešiť, ale nesúhlasím s vami, pán kolega, pretože cez váš pozmeňovací návrh, ktorý bol vo výbore, sa vlastne zavádzajú ciele vytriedenia, to znamená separácie komunálnych odpadov, že my máme plniť ciele recyklácie. To znamená nielen to, čo sa vyseparuje, je to rozdiel. To, čo vyseparujeme, musí ísť na recykláciu. To, čo sa nezrecykluje, ide buď na skládku, žiaľ, alebo teda malo by ísť, z môjho pohľadu, na spracovanie ako energetická surovina. A vy ste tento návrh pozmeňujúci dali, ktorý v podstate zavádza v podstate ďalší chaos a ďalšie ciele, ktoré budú ťažko naplniteľné a nebudú a nie je jasné ani transparentne a na základe akých dát a tie čísla, z čoho budú vychádzať. Čiže, to je moja poznámka k tomu, na vysvetlenie, že je rozdiel separácia, podiel separácie a podiel recyklácie, ktoré musíme, podiel recyklácie hlásiť, sme nimi viazaní legislatívou Európskej únie.
Skryt prepis
 

16.10.2018 18:20 - 18:22 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
nejasné, takže je asi ťažko nadväzovať na niečo, v čom všetci v podstate majú pomaly chaos, už aj ľudia, ktorí sa odpadovému hospodárstvu venujú podrobne a nielen okrajovo, ale už aj títo ľudia začínajú mať problém ten zákon čítať, pretože on sa ani pomaly, keď si ho vytlačíte, ako by ste ho mali v úplnom znení a v zápätí na ďalšej schôdzi, dochádza k ďalším zásadným zmenám. Viem, že máte neľahkú situáciu, ale zaujímali by ma akú vlastne máte koncepciu, čo týmto chcete dosiahnuť, pretože nejaký cieľ zrejme teda je dosiahnuť dobrú odpadovú legislatívu, lenže tieto kroky, ktorých sme svedkami, sú vlastne také ad hoc. Proste raz sa rieši čili, potom hota a chýba nám vlastne jasná vízia, akým spôsobom chcete ciele, ktorými sme aj viazaní európskou legislatívou, dosiahnuť. Očakávam nejaké koncepčné zmeny, ktoré by jasne zadefinovali, že áno, týmito zmenami, navrhovanými úpravami, sa uprace nejaký legislatívny chaos alebo aplikačná prax sa vyjasní. Bude takáto a takáto motivácia, pre OZV-čka motivácia, pre obce a mestá, ale nielen samospráva ako taká, ja samosprávu vnímam, že sú to, to sú aj občania. Čiže to nechcem deliť občan a samospráva, samospráva je aj ten občan. V prvom rade je to občan.
Tak toto sú moje výtky, pán minister, a žiaľ tento zákon nebudeme môcť podporiť ako ani iné zákony v odpadovej legislatíve, pokým naozaj nebudú jasne podložené analýzami a koncepčnými víziami, ktoré budú jasné a naplniteľné. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 18:17 - 18:22 hod.

Anna Zemanová Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, pán minister, ďakujem pekne za slovo. Takže v podstate pokračujem v diskusii, v rozprave k zákonu o odpade, táto tlač 1071 hovorí, aj zavádza cez pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený vo výbore a schválený, tak sa zavádzajú aj nové povinnosti, ktoré v podstate nikde inde nie sú, ale sú zavedené u nás a to sú, vlastne sa zavádza nejaké ciele separovaného zberu. Nie síce ciele pre recykláciu, ale ciele separovaného zberu a to ešte k tomu nie k ultimu roka, ale sa budú tieto ciele musieť plniť v priebehu roka, to znamená v polroku. To znamená, ďalšie, že bude spôsobený chaos. Nie je jasné, ani zadefinované akým spôsobom sa budú tieto povinnosti a ciele líšiť od ostatných cieľov stanovených v odpadovej legislatíve. Určuje sa nejaké ciele pre polrok, ktoré bude potrebné vyzbierať v mestách a obciach. No toto číslo vôbec nevieme na základe čoho bol stanovené a na rozdiel od toho filozofie, že za vyseparované odpady z obalov, ktoré idú na recykláciu, má zodpovedať výrobca, vy vlastne prenášate tú zodpovednosť teraz na obce a mestá. Čiže toto nie je správne a bude aj ťažko vlastne hodnotiť akým spôsobom sa budú tieto dva ciele porovnávať. čiže mení sa, meníte princíp, respektíve zavádzate nové pravidlo, ktoré už dosť v chaotickom zákone spôsobí podľa mňa ešte väčšie nejasnosti. Čiže je to v podstate nastavené istým spôsobom nespravodlivo, nespravodlivo voči obciam a mestám, keď im sa ukladajú nejaké ciele pre separáciu, pretože za separovaný, za separáciu zodpovedá organizácia zodpovednosti výrobcov, na ktorú má, vlastne s ktorou má uzatvorenú zmluvu samospráva a tú zodpovednosť za kvalitu tej separácie by mala zodpovedať táto príslušná OZV-éčka.
Čiže predkladáte návrhy zákona, ktorý nenadväzuje na nejaké pravidlá, ktoré uznávam, že sú veľmi nejasné, takže je asi ťažko nadväzovať na niečo v čom všetci v podstate majú pomaly chaos, už aj ľudia, ktorí sa odpadovému hospodárstvu venujú podrobne a nielen teda okrajovo, ale už aj títo ľudia začínajú mať problém...
=====
Skryt prepis