Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13.12.2018 o 12:54 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.12.2018 12:54 - 12:55 hod.

Natália Blahová
V prvom rade dovoľte, aby som zablahoželala k meninám našim milým kolegyniam Luciám a potom v mene poslaneckého klubu SaS želám všetkým kolegom a najmä občanom Slovenskej republiky pokojné vianočné sviatky a do nového roku prajem veľa lásky, spravodlivosti a morálky do každej rodiny a do celej spoločnosti. Ďakujeme. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 17:07 - 17:08 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
V mene troch poslaneckých klubov žiadam vedenie Národnej rady, aby zvolalo okamžite grémium. Program, ktorý bol schválený, dávno neplatí. Oznamujem vám, že možno vy máte pred sebou aktualizovaný program, ale opýtajte sa vašich šéfov výborov, či oni vedia zvolávať výbory k vašim aktuálne zaradeným bodom. Robí to obrovské problémy v rokovaní Národnej rady. Nikto, už nikto nevie, ako program nasleduje a ako body idú za sebou. Väčšinovo si schvaľujete návrhy podľa želania koaličných poslancov a nikto už momentálne nemá prehľad o tom, ako pokračuje program. Žiadame teda v mene troch poslaneckých klubov o zvolanie aktuálne grémia teraz. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.11.2018 10:32 - 10:42 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, situácia, v ktorej sa Slovensko nachádza, je poľutovaniahodná. Je to vďaka dlhoročnému a systematickému devastovaniu morálky zo strany najvyšších predstaviteľov tohto štátu. Výsledky sú desivé. Spravodlivosť je nielen slepá, ale aj hluchá a chromá. Nevymožiteľnosť práva pretvorila dnešné reálie na džungľu, kde väčší a silnejší berie. Neschopnosť a ľahostajnosť štátnych inštitúcií devastuje statky, ktoré náležali všetkým občanom. Preto sa ani po 30 rokoch od pádu komunistického režimu nepodarilo zo spoločnosti vykoreniť staré známe heslo: "Kto nekradne, okráda svoju rodinu." Súvisí to aj s tým, že o kradnutí zvyknú kázať aj politici, ktorí kradnú, tunelujú a defraudujú. A to platí aj pre duševné vlastníctvo a autorstvo.
Žijeme v dobe, kedy má vo svete idea, vynález, vedecký objav alebo vedecká štúdia hodnotu veľmi vysokú, niekedy až nevyčísliteľnú. Bohužiaľ, zjavne nie u nás na Slovensku. To, čoho sa dopúšťa na akademickej obci predseda parlamentu Andrej Danko, je toho živým dôkazom. Nevinná otázka od novinárov otvorila Pandorinu skrinku. Andrej Danko si nepamätal, na ktorej škole obhajoval rigoróznu prácu. Hovoril dokonca o doktorandskom štúdiu, nepoznajúc rozdiel. Potom, keď si spomenul, prikázal škole, aby ju utajila. Následne zmizla aj iná práca, ktorá mala identický názov aj počet strán.
Je to dostatok nepriamych dôkazov na to, aby človek prešiel od tušenia k závažným pochybnostiam o tom, či Andrej Danko vôbec nejakú prácu niekedy napísal a či vôbec svoj titul JUDr. niekedy obhajoval a či ho teda používa oprávnene.
Univerzita na tejto tragikomédii aktívne spolupracovala. Možno preto, že ju pod tlakom ministerstva školstva, ktoré patrí SNS, alebo preto, že rektor kandidoval v komunálnych voľbách pod vlajkou nominanta SNS, alebo má len strach a ním devastuje meno univerzity.
Nedávno vyšiel v tlači komentár Roberta Mistríka, vedca a občianskeho kandidáta na prezidenta, v ktorom sa zaoberá zničujúcim vplyvom nedôvery vo vzťahu k akademickej obci. Píše: "Pre akademickú obec nastal po škandáloch s eurofondmi opäť okamih pravdy. Zlomový, a to bez preháňania. Akú správu vyšlú vysoké školy k desaťtisícom absolventov, k terajším poslucháčom aj k budúcim záujemcom o vzdelanie, ak teraz zostanú potichu? Čo im tým odkážu? Že v našej krajine je akceptovateľné, ak sa ignorujú podozrenia z porušenia etických kódexov platných na celom svete, že záverečné práce nemôžu byť podrobené posúdeniu, že v akademickej sfére platia pravidlá pre všetkých, len nie pre vrcholových politikov? To by bol veľmi krutý odkaz, zahanbujúci, pre všetkých zúčastnených. Dúfam, že k nemu nedôjde. Krivil by mladých a vo všetkých, ktorí si ctia vzdelanie a vzdelávanie, tú najdôležitejšiu vlastnosť - zdravý vzťah k pravde.
Milan Rastislav Štefánik povedal: "Pravde veriť, pravde žiť a pravdu brániť." Nie pravdu tajiť, pravdu predstierať, ani sa pravde vyhýbať."
Toľko z úvahy Róberta Mistríka, reprezentujúceho vedeckú obec.
Základnou zásadou každej vedeckej práce je jej sprístupnenie verejnosti, pretože veda má slúžiť rozvoju ľudskej spoločnosti. Nie je to samoúčelná činnosť nasmerovaná k získaniu titulu. Zverejňovanie prác má tiež úlohu udržiavania transparentnosti vysokého školstva. Verejní činitelia majú voči svojej krajine a voči jej občanom obrovskú zodpovednosť. Žijeme v čase krízy dôvery a táto kríza má opodstatnenie v desaťročiach plných zlyhaní politikov. Pridal sa k nim aj predseda SNS Andrej Danko. Do toho bahna so sebou namočil aj svoju ministerku školstva, rektora univerzity a slovenské vysoké školstvo ako také. Hrdo, odborne a slušne zostalo len na zvetralých predvolebných plagátoch.
Je nemysliteľné, aby v kultúrnej krajine nevedel druhý najvyšší ústavný činiteľ preukázať takú samozrejmosť, akou je získanie akademického titulu. Keď Andrej Danko po verejnom tlaku prácu odtajnil, novinári okamžite odhalili, že jeho práca je plagiát zložený z piatich kníh bez uvedenia zdrojov. Dokonca bez uvedenia použitej literatúry. Takáto práca by za normálnych okolností nikdy nebola prijatá ani hodnotená. A hneď bolo zrejmé, prečo bolo pre predsedu Národnej rady také dôležité prácu pred verejnosťou utajovať. Lebo by sa stalo verejne známym, že je klamár. Všetky indície vedú k tomu, že rigoróznu prácu si kúpil a ešte pritom chcel aj ušetriť, pretože túto prácu úbohej kvality zjavne niekto predával záujemcom viackrát. Vtedy mu na tom nezáležalo. Postavil sa jednoducho do radu ostatných klobáskových inžinierov a doktorov, ktorí sa potrebovali do rodnej viesky vrátiť z veľkého mesta s titulom, a tým si dobudovať osobné renomé pred tetkami, báčikmi a spolužiakmi, ktorí si zarábali ako zvárači a sústružníci.
Malomeštiactvo nie je trestné. Je to len správanie sa, ktoré o človeku hovorí, že má nízke sebavedomie, a preto sa olepuje nálepkami iných societ, aby si nikto nevšimol, aká je jeho podstata a odkiaľ pochádza. Niekto si napríklad kúpi drahé auto, dom alebo norkový kožuch a desať rokov potom chrúme sucháre len preto, aby vyzeral bohatší. A niekto si takto kúpi titul, aby vyzeral múdrejší a úctyhodnejší, ale to už trestné je. Je to podvod, je to plagiátorstvo.
Danko odkopíroval päť kníh. Nezískal povolenie pôvodných autorov na rozsiahle kopírovanie textov. Neuviedol ani zoznam odbornej literatúry, čo je nonsens. Podpísal čestné vyhlásenie o tom, že prácu vypracoval sám, a jeho čestné vyhlásenie je teda tiež podvodom spáchaným na vedení univerzity. Druhý najvyšší ústavný činiteľ je teda exemplárny a usvedčený plagiátor. Nie doktor práv, ako sa celé roky hrdo tituloval. A čakanie na hodnotenie komisie len odďaľuje vysporiadanie sa s touto verejnou hanbou. Lebo komisia bude musieť povedať jediné: rigorózna práca Andreja Danka je plagiát a predseda Národnej rady je plagiátor.
Ak ho, vážení kolegovia a kolegyne, tejto dôležitej ústavnej funkcie teraz zbavíte, nebude padať jeho hanba na všetky vaše hlavy.
Pôsobenie Andreja Danka na poste predsedu parlamentu má aj medzinárodný presah. Vzťah k pravde a k slobode demonštruje príklonom k nedemokratickým silám. Svojím konaním na čele Národnej rady ohrozuje postavenie Slovenska pred našimi zahraničnými strategickými partnermi. Nerešpektuje oficiálnu zahraničnú politiku Slovenskej republiky, čím poškodzuje naše dobré meno v zahraničí a kaličí dlhoročnú prácu slovenských diplomatov. Nedávno sa dokonca vyznal z túžby po tvrdej centralizácii moci. Detinské zahrávanie sa s myšlienkami na totalitu robí z neho nebezpečného politika. Rovnako ako jeho nevypočítateľnosť, nezodpovednosť a egoizmus. Vo svojich snahách zabúda na to, že prvoradou úlohou každého politika je dbať na najlepšie záujmy jeho krajiny a všetkých jej občanov.
Andrej Danko, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ste zodpovedný za prehlbovanie nedôvery občanov k ústavným činiteľom, ste zodpovedný za dehonestovanie vzdelania a spochybňovanie akademickej obce. Ste nezodpovedný v prístupe k pravde, ste nezodpovedný v prístupe k nastupujúcej generácii a ste nielen nehodným držiteľom akademického titulu, ale aj nehodným držiteľom postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Preto v záujme Slovenska a v záujme zachovania dôstojnosti Národnej rady je potrebné vás odvolať.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2018 16:53 - 16:54 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, touto zmenou sme nechceli vyjsť v ústrety poslancom z neonacistickej politickej strany. Práve z ich rad sme počuli mnoho faktických nezmyslov, tendenčných a urážlivých vyjadrení. Naozaj týmto ľuďom v ústrety netreba vychádzať. Jednoduchosťou znenia tohto návrhu sme chceli vyjsť v ústrety občanom Slovenska a všetkým slušným ľuďom v tomto parlamente, lebo som presvedčená o tom, že aj takí tu sedia. Slušným poslancom by malo byť zrejmé, čo týmto návrhom zákona schvaľujú, že je to jednoduchá zmena, ktorá znamená len minimum priznania občianskych práv ľuďom, ktorí sú súčasťou našej spoločnosti, platia dane, ktorí majú svoje city, ktorí majú svoje súkromie a chcú sa cítiť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti.
Bohužiaľ, táto diskusia znovu raz poukázala na závažnú a nebezpečnú spoločenskú a politickú situáciu. Poukázala na to, že spoločnosť dala možnosť, aby neonacisti hovorili o základných ľudských a občianskych právach na mikrofóny v parlamente. Práve preto sa diskusia o partnerskom spolužití dehonestovala na úbohé šteky, vyhýbajúce sa vecnej podstate aj slušnej odbornej diskusii.
Milí občania, práve takýto parlament hovorí o zákonoch, ktoré budú platiť pre každého z vás. V 21. storočí uprostred Európy by sme mali očakávať úroveň diskusie, ktorá má isté odborné štandardy a politickú kultúru. Táto diskusia má byť vedená dobrým úmyslom a vedená tým, ako pomôcť našim občanom bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. A oni sa, bohužiaľ, cítia ako občanmi druhej kategórie našou vinou.
A prečo? Čo tento návrh rieši? No pretože ak jeden z partnerov zomrie, tak ich spoločné úspory si napriek tomu a napriek závetu môže privlastniť ktorýkoľvek rodinný príslušník. Pretože ak jeden z partnerov zomrie v nemocnici, ten druhý sa nikdy nemusí dozvedieť o tom, čo bolo príčinou jeho smrti. Ak jeden z partnerov ochorie, ten druhý ho nemôže v čase choroby ošetrovať. To sú tri jednoduché zmeny, tri jednoduché zmeny. Vo svojich príspevkoch ste sa nedotkli ani jednej vecnej podstaty, ani jednej z týchto zmien.
Priveľa času sme venovali slameným panákom a hlúpostiam z úst fašistov a primálo času sme venovali meritu veci. Napriek tomu tajne dúfam, že samotný návrh presvedčil všetkých slušných poslancov tohto parlamentu, že je naozaj čas zaoberať sa ľudskými právami na úrovni vyspelej krajiny. Preto žiadam všetkých slušných poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o podporu tohto jednoduchého návrhu, ktorý pomôže aspoň drobným krokom k tomu, aby sa naši spoluobčania v našej spoločnosti a v tejto krajine cítili lepšie. Dokážte svojím hlasovaním, že žijeme v slušnej a vyspelej krajine, ktorá má v úcte ľudské práva.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 14:57 - 14:58 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pobavilo ma, Martin Poliačik, keď ťa začali kádrovať ľudia, z ktorých jeden zo zástupcov vykrikoval na chodníku, že chce mať pohlavný styk s moslimským božstvom, čiže to je naozaj vskutku zábavné. Toto video všetci poznáme, zrejme.
A chcem s tebou súhlasiť, že naozaj je to málo. My vieme, že je to málo. Odhliadnuc od našich fašistických priateľov a tuto pána Vašečku, ja som presvedčená o tom, že nikto nemôže vidieť problém v tom, ani ten najkonzervatívnejší politik tohoto parlamentu, ak budú dvaja ľudia, ktorí spolu žijú v jednej domácnosti 20, 30, 40 rokov, po sebe navzájom dediť. Nemôže mať nikto pocit, že je to akási krivda na ňom páchaná, ak títo ľudia navzájom po smrti môžu nahliadnuť svojej zdravotnej dokumentácie alebo že v čase choroby bude jeden ošetrovať druhého. Ak niekto v tomto vidí problém, prípadne ako pán Vašečka vie čítať medzi riadkami, ktoré tam nie sú, tak on má problém vážny sám so sebou.
Čiže ďakujem za to, že podporuješ tento návrh, a súhlasím s tebou, že tento návrh je minimalistický a obsahuje len absolútny základ občianskych práv, ktoré tým ľuďom majú byť už dávno priznané. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 14:40 - 14:41 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pánu kolegovi za jeho príspevok. Veľmi si to vážim a súhlasím s ním, že títo páni naozaj nie sú kresťania. Sú to luhári. Luhári, ktorí majú formu nad obsahom a ľudská dôstojnosť pre nich naozaj vôbec nič neznamená. Vidíme to aj na ich jednotlivých diskusných príspevkoch, či už tuná pred mikrofónom alebo vo faktických otázkach, pripomienkach. Kristus by zrejme o nich povedal, že sú ako obielené hroby. Jednoducho farizeji. Farizeji, cítiaci nenávisť. Pretože tento návrh je jednoduchý návrh. Je v troch bodoch. Týka sa dedenia, nazerania do zdravotnej dokumentácie a vzájomného ošetrovania sa v čase choroby.
Ľudia, ak vám toto prichodí ako nejaký nadštandard, ja vás upozorňujem na to, že je to len minimum občianskych práv, ktoré si zaslúžia ľudia, ktorí prinášajú dennodenne dane do kasy, z ktorej ste aj vy zaplatení... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujete na pána poslanca Budaja, ktorý nie je v sále.

Blahová, Natália, poslankyňa NR SR
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 14:17 - 14:19 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Mazurek, mnoho táranín odznelo, ku ktorým sa nehodno vyjadrovať. Ale hovorili ste niečo o masáži spoločnosti a spoločnosť bola masírovaná aj tým, že černosi sú menejcenní, že sú menej inteligentní, že sú menej spoločensky uznaniahodní. Dnes sme už niekde inde, všakáno?
Pred 100 rokmi mali ženy volebné právo iba v jedinej krajine sveta, na Novom Zélande, tam ženám priznali právo voliť v 1893. O ďalší prielom sa postaralo Fínsko, pred 100 rokmi zaviedlo volebné právo pre ženy, príslušníčky nežného pohlavia, tak mohli voliť a byť volené v nasledujúcich voľbách 1907, hej. Čiže nič nie je v našej spoločnosti stabilné, svet sa vyvíja a vyvíja sa, smeruje k tomu, aby boli ľudské práva, aby boli uznané každému človeku.
Hovorili ste o pedofiloch, ktorí by sa chceli sobášiť. No, ako neviem, kde máte problém s chápaním logiky, keď tu ide o dve plnohodnotne vyvinuté fyzické osoby, svojprávne, ktoré s plným vedomím a so zmyslom pre realitu uzatvárajú vzťah. Tam dieťa nemá možnosť takýto vzťah uzatvoriť v žiadnom prípade a v žiadnom štáte. Preto s týmito demagógiami choďte do kelu. Napríklad v Starej Mezopotámii sa homosexualita považovala za bežnú záležitosť, doslova rovnoprávnosť s heterosexuálmi dosiahli homosexuáli v antickom Grécku. Čiže to je len na margo toho, aká hrozná novinka je toto pre vývoj spoločnosti.
A varujeme my pred vami, ktorí kolaborujete s mafiánskymi štruktúrami vládnej moci, rozkradli ste kus štátu, ktorý vám bol zverený do vašej správy, a zato by sme si nevšimli, žeby ste sa ohlasovali napríklad proti vraždeniu a rozkrádaniu tohto štátu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:59 - 12:00 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Ja si vážim aj ľudí s mentálnym postihnutím, tých tiež musíme integrovať, len mi je ľúto, že tu prítomné deti si musia prichodiť ako v chránenej dielni.
Rovnako ďakujem kolegyniam z OĽANO.
A pánovi Lukáčovi by som chcela povedať, že by som ho veľmi pekne chcela poprosiť, aby si návrh prečítal. Pretože nezavádza registrované partnerstvo. Tento návrh prichádza s inštitútom partnerského spolužitia, ktoré prechádza notárskou zápisnicou a rieši tri veci, dedenie, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie a v treťom prípade ošetrovanie akoby člena rodiny. Takže nič iné neprináša, len tieto minimalistické zmeny. Neotvára sa tým žiadna Pandorina skrinka, pretože my sme tí, ktorí takéto skrinky môžu otvoriť alebo nemôžu otvoriť. My sme zákonodarci. Prichádzame s minimalistickou zmenou, minimalistickou zmenou. Títo ľudia potrebujú oveľa viacej od tejto spoločnosti, aby sa v nej cítili vítaní, aby sa v nej cítili doma a aby sa necítili vylúčení.
Takže my robíme len základnú minimálnu zmenu, ktorá si naozaj zaslúži posmešky len preto, že v 21. storočí a uprostred Európy je takáto minimálna. A že tu máme týchto našich mentálne postihnutých kolegov, to je tiež vizitka našej krajiny v strednej Európe. A ja si myslím, že by sme mali urobiť všetko pre to, aby sme sa prestali za seba hanbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2018 11:39 - 11:51 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, podľa iniciatívy Inakosť sa 52 percent LGBT ľudí na Slovensku za posledný rok cítilo osobne diskriminovaných alebo ako obete obťažovania. Podľa rovnakého výskumu Agentúry Európskej únie pre základné práva z roku 2013 až 86 percent LGBT ľudí na Slovensku si spomína na negatívne komentáre alebo šikanovanie spolužiakov a spolužiačok za ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu.
Existujú však podporné organizácie a činnosti. No Slovensko je jednou z 13-tich krajín Európskej únie, ktorá nemá žiadny právny štatút pre partnerstvá osôb rovnakého pohlavia. Nedostatkom štatútu nemajú osoby rovnakého pohlavia prístup k právam a možnostiam heterosexuálnych párov.
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová na 7. ročníku Dúhového PRIDU v Bratislave vo svojom prejave vyjadrila okrem iného, že Slovenská republika je v situácii, keď nerešpektuje práva párov rovnakého pohlavia. No reálne problémy zažívajú nielen partneri rovnakého pohlavia, ale aj dlhoroční partneri rôzneho pohlavia. Preto je tento náš návrh rodovo neutrálny.
Veľkým problémom je napríklad usporiadanie majetku po úmrti jedného z partnerov, kde napriek závetu sa môžu o dedičstvo prihlásiť rodinní príslušníci a nastávajú vleklé súdne spory. Ľudia žijúci v partnerskom spolužití nepožívajú ani minimálnu zákonnú ochranu. Nemôžu nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie partnera alebo ho v chorobe ošetrovať.
Náš návrh prináša len minimálnu zmenu a je nepochybné, že pre ľudí žijúcich v partnerskom spolužití je toho treba urobiť oveľa viac. My ponúkame v tejto chvíli len dedenie, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie a ošetrovanie počas choroby.
Moji dvaja drahí priatelia ma oslovili s prosbou, aby som sprostredkovala ich názor vám všetkým, u ktorých sa uchádzame o podporu tohto návrhu. Veria, že ich slová vo vás prebudia záujem a potrebu v tejto problematike nastoliť konečne zmeny. Moji priatelia Danko a Roman žijú spolu v usporiadanom harmonickom vzťahu už 25 rokov. Ruku na srdce, kolegovia, koľkí z nás sa za tú dobu stihli rozviesť či zamotať vo viacerých komplikovaných vzťahoch. Títo dvaja páni sú príkladom vernosti a vo svojej podstate konzervatívneho prístupu k životu. Ich túžbu prehovoriť ku vám preto veľmi rada napĺňam. Vypočujte si ich slová.
"Vážená Národná rada Slovenskej republiky, sme dvaja muži po päťdesiatke. Nie sme ničím mimoriadni ani zaujímaví. Sme občanmi Slovenskej republiky. Žijeme tu a obaja pracujeme. Nikdy sme sa aktívne neangažovali v politike, neboli sme členmi nijakého hnutia ani aktivistami žiadnej lobistickej skupiny. Jediné, čo robíme pravidelne, je, že o sebe píšeme na blogoch a takto sprostredkovávame svoj životný príbeh každému, koho zaujíma. Snažíme sa ľuďom ukázať, že homosexuálni občania sú normálni ľudia, ktorí len dostali do vienka iné sexuálne zameranie ako majorita, ale v zásadných veciach sa nelíšia prakticky v ničom, čo by sa malo dotýkať majority ako takej.
Pred dvadsiatimi piatimi rokmi sme sa rozhodli, že budeme spolu zdieľať všetky radosti i starosti spoločného života vo vzájomnej láske a úcte. Na začiatku nášho vzťahu sme mali za sebou dosť skúseností a prežitkov, aby sme vedeli, že život vo dvojici je to, po čom túžime, a že chceme jeden s druhým byť a spoločne zostarnúť. Darí sa nám jedno i druhé. Nemáme potrebu naše partnerstvo idylizovať, vyzdvihovať ho či chváliť sa ním. Nie je prečo. Ale želáme si, aby bol na Slovensku zavedený inštitút životného partnerstva. Čím sme starší a pribúdajú problémy, ktoré prináša vek, tým viac si uvedomujeme, že je síce skvelé, že nám vzťah vydržal, zároveň však cítime stále väčšiu potrebu po zábezpeke zo strany štátu, ktorá by nám uľahčila ďalší život, aby sme to mali jednoduchšie, hlavne v ťažkých situáciách, ktoré nás vo vyššom veku môžu zastihnúť, a mohli by sme sa v takých chvíľach oprieť o jasne definované pravidlá vo vzťahu k príslušným inštitúciám.
O praktických dôvodoch zavedenia statusu registrovaného partnerstva na Slovensku sa hovorí veľa. Dedenie, nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, vyživovacia povinnosť či vdovský dôchodok. A sú to naozaj veľmi dôležité veci, ktorých bagatelizovanie nie je na mieste. Oveľa menej sa však ozrejmujú dôvody emocionálne a tie sú pritom minimálne tak dôležité ako tie praktické. A možno práve my, ktorých láska je spoľahlivo preverená rokmi vzájomného súžitia, by sme o tých emocionálnych dôvodoch vedeli rozprávať najlepšie. Nie je to len o tom, že registrované partnerstvá na Slovensku chceme tak, ako chce malé dieťa hračku, po ktorej túži. My registrované partnerstvo potrebujeme tak, ako keď sa muž a žena rozhodnú žiť svoj život spoločne a potrebujú svoj vzťah spečatiť pred ostatnými, chcú aj na verejnosti a pred týmto štátom vystupovať ako oficiálni životní partneri. Presne túto potrebu máme aj my. Je to hlboko intímna potreba, ktorú určite pochopia všetci tí, ktorí sa vzali z lásky v prostredí prívetivom, podporujúcom a prajnom. Je veľa heterosexuálnych dvojíc, ktoré tvrdia, že k spoločnému životu a láske žiadny papier nepotrebujú. Oni však majú možnosť voľby. My nemáme žiadnu možnosť slobodného rozhodnutia. Pred týmto štátom aj v očiach mnohých, hlavne konzervatívne zameraných občanov sme vlastne cudzí ľudia. Naše vzťahy sú v ich očiach menejcenné, povrchné, ba dokonca choré či nenormálne aj po desaťročiach spoločného života vo vzájomnej láske a úcte v dobrom i v zlom, v zdraví i v chorobe.
Áno, sú to tie najtradičnejšie hodnoty. My obaja sme vlastne konzervatívni a zhodne si myslíme, že téma životných partnerstiev má veľmi ďaleko od liberálnej. Je to téma, ktorá vlastne podporuje inštitút manželstva, vyzdvihuje zásady vernosti a trvalého súžitia dvoch ľudí. A práve preto je túžba po zoficiálnení partnerského stavu podľa nás výsostne konzervatívna. Ak túžime po registrovaných partnerstvách, tak vlastne svorne vyhlasujeme, ako zásadne si vážime manželstvo a akú úctu u nás požíva. Teda žiadne oslabovanie či devalvovanie, skôr naopak.
Emocionálna stránka manželstiev je pre majoritu presne tak dôležitá, ako je identicky dôležitá aj pre naše partnerstvá. Preto je veľkou chybou zľahčovať ju, či dokonca ju považovať za úplne nedôležitú a tvrdiť, že naše vzťahy sú povrchné. Je to zovšeobecňovanie, ktoré k ničomu nevedie.
Téma registrovaných partnerstiev sa v posledných rokoch veľmi spolitizovala. Pritom napríklad my dvaja sme sa snažili byť čo najdôslednejšie nestranní. Neváhame zastať sa každého, komu je podľa nás ubližované, či už kvôli sexuálnej orientácii alebo viere. Matka jedného z nás je hlboko veriaca a urážanie LGBTI je podľa nás rovnako neprijateľné ako urážanie veriacich. Registrované partnerstvo nie je inštitút, ktorý potrebujú politici či lobistické skupiny. Ony sú len akýmisi sprostredkovateľmi našich potrieb a snov. V konečnom dôsledku je tento inštitút pre nás, obyčajných ľudí, ktorí po ňom túžime. Sme presvedčení, že keď ľudia zistia, že schválením príslušných statusov sa nič negatívne neudialo, spoločnosť si na tieto zmeny rýchlo privykne a konečne sa napätie, ktoré tu nastalo, zmierni.
Neexistuje taká štatistika či prieskum, ktorý by poukazoval na to, že by v krajinách, kde bol zavedený inštitút partnerstiev LGBTI, akejkoľvek formy, narástla rozvodovosť, uzatváralo sa menej manželstiev, či by sa dokonca znižovala fertilita. Nič také sa neudialo. Obavy mnohých sú možno pochopiteľné, ale úplne bezpredmetné. Proste štatistiky jednoznačne poukazujú na to, že nedošlo k nijakej negatívnej zmene. Ľudia, ktorí žijú v dlhodobých a harmonických partnerstvách, lepšie prospievajú po stránke psychickej i fyzickej, dožívajú sa vyššieho veku, sú aktívnejší a výkonnejší. Aj na toto existujú prieskumy a štatistiky. A aj preto je dôležité, ako sa aj k LGBTI vzťahom postaví táto spoločnosť. Prvok, ktorý je progresívny pre konkrétnu skupinu, ktorá je plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a neškodí jej zvyšku, je progresívnym prvkom pre celú spoločnosť. Žijeme v nej, pracujeme pre ňu, zveľaďujeme ju tak ako ostatní, prispievame do štátneho rozpočtu. Možné obavy z negatív, ktoré by mohli nastať, sú síce pochopiteľné, nesmú však byť dôvodom prečo nové nezavádzať. Jedná sa o dlhodobo neudržateľný spôsob ako sa brániť pokroku, ktorý však významne zvyšuje napätie a polarizuje spoločnosť. A to si už vybralo svoju daň.
V posledných rokoch s veľkým znepokojením sledujeme vývoj spoločnosti vo vzťahu k LGBTI občanom. Sústavné odkladanie, bagatelizovanie našich problémov na strane jednej a démonizovanie na druhej strane, prehadzovanie si ich ako horúci zemiak z jednej vládnej garnitúry na druhú spôsobilo, že vzťah majority k LGBTI menšine, ktorý mal ešte donedávna pozitívny vývoj, sa veľmi zhoršil.
Situáciu sústavne zhoršujú predstavitelia politického i spoločenského života, či predstavitelia cirkvi. Ich výroky a hodnotenia nehľadajú riešenia, častokrát sú akurát poplatné politickým bodom a vlastnej ideológii. Majú cieľ sústavne narúšať snahy o zavedenie progresívnych zmien. Pre ľudí ako sme my sú nesmierne urážlivé a ponižujúce. Podobne sa, žiaľ, aj mnohí z LGBTI komunity stávajú čím ďalej viac kritickí najmä vo vzťahu ku konzervatívnej časti spoločnosti a najmä k veriacim. Ľudia sú urážaní, osočovaní pre svoju vieru, ktorá je pošliapavaná a označovaná za patologickú a nenormálnu. Proste identická odpoveď jednej deštrukcie na druhú. Navzájom sa urážame, šliapeme si po dôstojnosti, niet v nás žiadne zmilovanie, pochopenie a snaha o pokoj. Oveľa radšej siahame k argumentom, ktoré druhú stranu urážajú, ako by ju mali o niečom presvedčiť. Toto už konečne musí prestať. Nesmieme donekonečna živiť neznášanlivosť a nevraživosť, lebo nás pohltí. Urobí z nás zlých a zatrpknutých či cynických ľudí.
Uvedomme si, že v tejto spoločnosti musíme navzájom vedľa seba žiť a že donekonečna prekračovať intímne a osobné zóny druhých s cieľom ubližovať a zraňovať bude mať za následok ďalšiu koncentráciu napätia, až kým nedôjde k otvoreným konfliktom. Naša spoločnosť musí nastaviť pravidlá tak, aby sloboda jedného končila presne tam, kde začína sloboda iného. Samozrejme, že sa to zďaleka netýka len LGBTI vo vzťahu s ich odporcami v majorite, ale všetkých oblastí života.
Vážená Národná rada, zmena nepríde sama. Ako právoplatní občania tohto štátu vás preto žiadame, začnite sa konečne seriózne venovať týmto problémom a vôbec všetkým problémom našich ľudí, pri ktorých dochádza ku konfliktným situáciám z dôvodu viery, rasy, národnosti či etnika alebo sexuálnej orientácie. K tomu vám obaja želáme veľa trpezlivosti, ústretovosti a schopnosti naslúchať."
Vypočuli sme si slová mojich dvoch veľmi dobrých rodinných priateľov, ktorí vám možno svojimi slovami sprostredkovali to, aký život musia žiť práve vďaka tomu, že my politici, my poslanci, my ministri sa nevenujeme ľuďom, ktorí naozaj v tejto spoločnosti žijú a prinášajú hodnoty. Myslím, že je najvyšší čas to urobiť. A ako upozorňujem, nie je tento návrh len ústretovým k právam LGBTI, ale aj k tým ľuďom, ktorí, napríklad vdovy, vdovci, rozvedení, nemajú chuť vstúpiť do silného manželského zväzku, ktorý upravuje náš zákon a ktorý chráni naša ústava. Toto je minimálna zmena, ktorá prinesie len minimálne zábezpeky v ochrane práv ľudí v našej krajine.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2018 11:37 - 11:51 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, cieľom nášho návrhu zákona je ukotvenie inštitútu partnerského spolužitia v slovenskom právnom poriadku. Návrh je koncipovaný ako rodovo neutrálny. To znamená, umožňuje uzatvorenie partnerského spolužitia tak medzi osobami rôzneho pohlavia, čiže druh a družka, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia.
V nadväznosti na tento novo zavádzaný inštitút sa zavádzajú určité oprávnenia v prospech spolu žijúcich partnerov v oblasti dedenia, informovanosti o zdravotnom stave, ako aj pri nároku na ošetrovné, známe pod bývalou skratkou OČR. Existencia neformálnych zväzkov tak medzi mužmi a ženami, ako aj medzi osobami rovnakého pohlavia je objektívnou skutočnosťou, ktorá tu vždy bola a bude bez ohľadu na jej legislatívne ukotvenie. V mnohých prípadoch ide o dlhodobé stabilné zväzky, kedy tieto osoby necítia potrebu potvrdzovať svoj vzťah manželským sľubom.
Náš právny poriadok aj dnes pozná neurčitý a písomne nezachytiteľný inštitút osoby žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorý je napriek v súvislosti s dedením veľmi ťažké dokazovať. Navyše osoba žijúca v spoločnej domácnosti nemusí byť vonkoncom so zomretým emočne spätá. V prípade párov rovnakého pohlavia pôjde o poskytnutie minimálnych občiansko-právnych nárokov v oblasti dedenia, ako aj určitých oprávnení vo vzťahu k prístupu v zdravotnej dokumentácii či nároku na ošetrovné. Predložený návrh zákona má neutrálny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, má pozitívny vplyv na sociálne dopady.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Zákon definuje partnerské spolužitie ako rodovo neutrálny inštitút. Predpokladom spôsobilosti na uzavretie partnerského spolužitia je plnoletosť, neexistencia manželského vzťahu, neexistencia pokrvnej príbuznosti. Jedna osoba nemôže mať v jednom okamihu uzavreté viac ako jedno partnerstvo.
Návrh predpokladá spísanie prejavu vôle do notárskej zápisnice. Pre notárske zápisnice je už dnes vybudovaný register, z ktorého bude notár čerpať. Zánik partnerského spolužitia je koncipovaný ako dvojstranný alebo jednostranný úkon partnerov. Partnerské spolužitie zaniká aj uzavretím manželstva.
Návrh rozširuje možnosť dedenia o spolu žijúceho partnera či partnerku. Návrh novelizuje zákon o sociálnom poistení, kde okruh osôb, ktorým sa poskytuje ošetrovné ako dávka nemocenského poistenia, sa rozširuje o spolu žijúceho partnera či partnerku. Návrh novelizuje zákon o zdravotnej starostlivosti, kde rozširuje okruh osôb, ktorým sa sprístupňujú údaje zo zdravotnej dokumentácie formou nahliadania do nej po smrti tejto osoby.
Toľko v stručnosti predstavenie návrhu.
Ďakujem pekne a hlásim sa týmto aj do rozpravy.
Skryt prepis