Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

25.5.2018 o 9:54 hod.

Mgr.

Natália Blahová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

25.5.2018 9:54 - 9:58 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedajúca, dámy, páni, od decembra 2015 je Viera Tomanová komisárkou pre deti a v tejto funkcii sa má až do roku 2021 zaujímať o dodržiavanie práv detí na Slovensku. Rozpočet, ktorým Úrad komisára pre deti disponuje, je takmer 400-tisíc eur na rok.
Podľa nedávnych medializovaných informácií bolo zistené, že úrad neplní svoje zákonné povinnosti tým, že nezverejňuje aktuálne faktúry za tovary a služby. Podľa článku Denníka N v pondelok 8. januára 2018 ráno bolo na webovom sídle úradu len 62 faktúr a tá najnovšia z októbra 2016. Po uvedení predmetných tvrdení v pondelok popoludní na webovom sídle úradu pribudla podstránka faktúry 2016. Večer tam už boli aj faktúry 2017. V utorok ráno pribudla prvá faktúra z minulého roka a postupne aj ďalšie. Z vlastností naskenovaných faktúr vyplýva, že ich úradníci spracovali do digitálnej podoby až dodatočne. V nadväznosti na zverejnené údaje z faktúr bolo možné vyčítať, že kým v roku 2016 si úrad prenajímal dva parkovacie boxy po 60 eur mesačne, v roku 2017 už platili za štyri miesta pre autá.
Podľa dostupných informácií má úrad pritom len jedno služobné vozidlo.
V roku 2016 si komisárka pre deti Viera Tomanová nechala kúpiť dva obrazy od českej výtvarníčky s názvom Vanessa a Floreta za 2600 eur. Zjavné je aj to, že úrad komisárky kupoval veci a platil za služby od niektorých firiem bez zverejnenia zmlúv. Príkladom je účtovníctvo, ktoré úradu spracúva obchodná spoločnosť za 750 eur mesačne, a kamera s príslušenstvom za 2169 eur. Úrad si ju kúpil prostredníctvom internetového obchodu.
Zmluvy, ktoré nie sú zverejnené, podľa zákona nie sú platné. V Centrálnom registri zmlúv má úrad Viery Tomanovej len štyri platné zmluvy. Okrem nákupu Škody Superb, ktorú úrad vybral na základe rámcovej zmluvy s viacerými štátnymi inštitúciami, na stránke Úradu pre verejné obstarávanie a ani na stránke úradu nie je ani zmienka o uskutočňovaných verejných obstarávaniach. Jediným dokumentom zverejneným na webovom sídle úradu je verejné obstarávanie, je "štvrťročná súhrnná správa o zrealizovaných zákazkách druhý štvrťrok 2016".
Keďže komisárka pre deti Viera Tomanová využíva verejné rozpočtové zdroje, je na mieste žiadať vykonanie kontroly, ktorou by sa vrátili podozrenia z nehospodárneho nakladania s peniazmi daňovníkov.
Vzhľadom na rozsah a náročnosť overovaných oblastí navrhujeme, aby kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami v Úrade komisára pre deti vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky a zameral sa na nakladanie s verejnými financiami zo strany Úradu komisára pre deti, najmä na hospodárenie s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:55 - 14:56 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No je paradoxom, že pri tom, že nás tu pani Tomanová učí o zákonoch, sama o nich nič nevie, JD PR platí, vy ste vo svojom prejave povedali, že dieťa sa volá Miška. Keby vás kolegyňa nezastavila, poviete celú jej diagnózu aj so školou, meno dieťaťa, ja nerozumiem, ako vy vôbec môžete robiť v takejto citlivej oblasti, keď tuto pred svedkami a na záznam ste schopná porušovať pred nami zákon. To je neuveriteľné, jednoducho neuveriteľné!
A ešte jedno by som vás chcela upozorniť, ak ste si mysleli, že máte záverečnú reč, nemáte, vy ste mali reagovať teda zrejme na predrečníkov, ale ešte vás tá záverečná reč čaká, takže ešte raz sa zoznámime s našimi nedostatkami, ale my sme teda čakali nejakú vašu sebareflexiu a dúfam, že sa jej dočkáme raz.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 14:13 - 14:15 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja by som možno chcela nadviazať tým, že pani Vaľová vo väčšine toho, čo hovorila, naozaj nerozumela tomu, čo hovorí, pretože vy, pani Vaľová, ste čítali ešte aj v prvej osobe dokument, ktorý vám dala zrejme pani komisárka Tomanová, čo je teda neuveriteľné. Aspoň ste si to mohli preklopiť do nejakého, aby sa to tvárilo aspoň, že ste to vypracovávali vy.
Hovoríte o nejakej politickej objednávke v súvislosti s NKÚ a kontrolou NKÚ, ktorú navrhujeme. Viete, ak by tie podozrenia neboli, nikto by nemusel posielať alebo ani by to nikoho nenapadlo posielať kontrolu do úradu komisárke. Ale jej nezverejňované faktúry, nedodržiavanie zákona, priame objednávky tovaru a služieb, to je naozaj niečo, čo je nezlučiteľné s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
A ešte by som vás sa chcela opýtať, akú politickú objednávku má OSN v súvislosti s komisárkou. To by som veľmi rada na toto vedela od vás odpoveď. Keď komisárovi pre deti odporúča, aby požiadal Medzinárodný koordinačný výbor národných inštitúcií pre ľudské práva o posúdenie svojej nezávislosti v zmysle Parížskych princípov. Takže to nehovoríme my, že tu máme jeden nezávislý inštitút, ktorému kraľuje straníčka, to hovorí OSN a vyzýva nás, aby sme okamžite zjednali nápravu, zjednali kontrolné mechanizmy nad týmto inštitútom, ktorý v momentálnej situácii riadi nieže len neodborníčka, ale aj straníčka. A tá nebude nikdy nezávislou kontrolou nad inštitúciami, ktorý, ktoré doteraz riadila.
Veď, preboha, bola ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny a riaditeľmi rôznych úradov práce a iných inštitúcií sú ľudia, ktorých ona dosádzala. Ako, ako môže kontrolovať takéto inštitúty? A v mene práv detí.
Skryt prepis
 

23.5.2018 11:40 - 11:42 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne kolegyni aj a za pripomenutie tejto problematiky. Je to naozaj veľmi široká, vážna problematika a nie je tam žiadnym spôsobom relevantným rozpracovaná v správe.
A to tiež stojí za povšimnutie, čo si pani poslankyňa Verešová, spomínala, že iné pani komisárka hovorí na mikrofón a iné je v správe. A ja som si to povšimla nielen dnes, čo sme boli svedkami tohoto uvedenia správy, ale ja som si to všimla aj v médiách, kde okrem teda takýchto zavádzajúcich informácií o svojej činnosti komisárka aj vyplakávala o tom, že nemá dostatok financií na vedenie svojho úradu. No vieme, že má dostatok financií na zakupovanie obrazov, platenie štyroch parkovacích miest, a myslím si, že aj na takúto činnosť, ktorú nám predviedla pani komisárka vo svojej správe, má tých peňazí až priveľa, pretože toto, čo je prezentované ako práca, jedna celoročná práca, to my ako poslankyne so svojou prácou s jednotlivými občanmi vyprodukujeme za dva-tri mesiace.
Takže ďakujem veľmi pekne za pripomenutie problému.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 11:34 - 11:36 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pani kolegyni Zimenovej za milé slová, ale teda táto správa naozaj milé slová len, len veľmi ťažko znáša, čiže na to, čo tu teda verbalizoval pán Číž, v prvom rade toto nie je ombudsmanka, ombudsman je ústavný činiteľ, toto je komisárka. A pred chvíľkou sme tu mali inú komisárku, čiže vedeli by sme si plasticky predstaviť tieto dve dámy v činnosti a toto, bohužiaľ, hovorí v taký neprospech pani Tomanovej, v aký neprospech hovorí jej osobná história, v aký neprospech hovorí jej závislosť na orgánoch štátnej a verejnej moci, na strane SMER - SD, ktorej ju srdečne odporúčam, čiže v prvom rade je dôležité to, čo komentujete, aby ste vedeli, že či je ten komentár adekvátny.
Pani Vaľová bola absolútne mimo. Keď je správa neodborná, nedá sa nejaké odborné stanovisko ku nej zaujať, bohužiaľ, aj som sa veľmi snažila tam niečo nájsť, ale teda elektromagnetické vlny, myslím, že deti v osadách veľmi privítajú. Pýtam sa, že akú politickú objednávku máte na mysli, ja som nepochopila z vášho prejavu nič, len že ste zase neznalá situácie, vôbec nesledovali kauzu Marco, s ktorou som nemala vôbec nič spoločné, taká kauza vyplávala jednoducho z vôd internetu, kde už bol, bolo dieťa pomenované, a pokiaľ ja sa deťmi zaoberám a čítate moje články, mali by ste dobre vedieť, že sú plne anonymizované, na rozdiel od pani komisárky identitu detí ani identitu rodičov neprezrádzam, hovorím o probléme, ktorý je vypuklý. Takže zorientujte sa aj vy, pani Vaľová.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 11:11 - 11:28 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, po roku sa opäť stretávame nad správou komisárky pre deti.
Úvodom, pán spravodajca, dávam procedurálny návrh, aby Národná rada vrátila komisárke Tomanovej správu na dopracovanie. Aj v prípade, že tento procedurálny návrh by nejakou náhodou prešiel, neočakávam, že situácia okolo činnosti komisárky by sa nejak významne zmenila.
Preto dávam druhý procedurálny návrh, aby Národná rada Slovenskej republiky vrátila strane SMER - SD komisárku pre deti.
V roku 2017 vláda Slovenskej republiky schválila správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa aj so záverečnými odporúčaniami Výboru OSN pre práva dieťaťa. V správe stojí:
„Výbor vyjadruje ľútosť nad tým, že kritérium politickej nezávislosti nie je zakotvené v tomto zákone a nebolo podporené pri voľbe prvého komisára dňa 2. decembra 2015. Výbor je ďalej znepokojený
a) tvrdeniami, že práva detí sa porušujú v detskom domove, ktorý sa nachádza na adrese trvalého pobytu zvolenej komisárky;
b) rozšírením monitorovacích inštitúcií v zmluvnom štáte bez snahy upevniť ich nezávislosť a zosúladiť ich s Parížskymi zásadami.
12. V zmysle svojho všeobecného komentára č. 2 o úlohe nezávislých inštitúcií pre zachovávanie ľudských práv výbor odporúča, aby zmluvný štát
a) zabezpečil nezávislosť inštitútu komisára pre deti v zmysle procesu jeho zvolenia, financovania, mandátu a imunity s cieľom garantovať plný súlad s Parížskymi zásadami. Komisárovi pre deti sa odporúča, aby požiadal Medzinárodný koordinačný výbor národných inštitúcií pre ľudské práva o posúdenie nezávislosti v zmysle Parížskych princípov.“
Ja sa pýtam, či ste požiadali.
„c) v plnom rozsahu a nestranne prešetril tvrdenia týkajúce sa súčasnej komisárky pre deti a zabezpečil, aby nasledujúce voľby spĺňali požiadavky pre politickú nezávislosť a profesionálnosť.“
Okrem zaujímavej osobnosti komisárky, ktorej sa správa OSN venuje hneď v úvode, opakuje sa v nej niekoľkokrát nasledovná uvádzacia veta:
„Výbor naliehavo žiada zmluvný štát, aby:“ - za dvojbodkou nasleduje poukázanie na zlé podmienky, ktoré vytvára štát pre slovenské deti a nasleduje odporučenie pre konkrétneho gestora, teda ministerstvo alebo úrad, ktorý má zjednať nápravu. OSN poukazuje na existujúcu diskrimináciu detí na základe rasy, na základe inakosti vo všetkých formách. Má to dopad na právo detí na vzdelanie, na ich právo na zdravotnú starostlivosť, na uplatňovanie princípu najlepšieho záujmu dieťaťa a skrývanie sa za jeho pseudovýklady. Nariaďuje, aby sme odmietli a dôrazne zakročili proti násiliu páchanému na deťoch, a to na každom poli, či už v rodinách, inštitúciách alebo policajnými zložkami.
Výbor OSN je znepokojený zo stavu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a tým, že štátne orgány nedostatočne realizujú prevenciu pred vynímaním detí z rodín nad tým, že kontroly nad inštitúciami sú realizované len formálne a napriek deklarácii Slovenska o deinštitucionalizácii starostlivosti o deti sa namiesto rodín umiestňujú do zariadení.
Správa OSN obsahuje 66 tematických bodov, pod ktorými sú ďalšie desiatky až stovky odporúčaní pre Slovensko. Nebudem menovať všetky. Ich množstvo však hovorí o tom, že v ochrane práv detí Slovensko doposiaľ skutočne je zaradené medzi štáty, ktoré nie sú na tomto poli vyspelé, a reálne dodržiavanie Dohovoru o právach dieťaťa Slovensko iba deklaruje a nenapĺňa.
Ak si myslíte, že komisárka pre deti sa vo svojej správe venuje týmto prioritným oblastiam, týraným deťom, deťom ohrozeným chudobou, deťom v osadách, deťom s postihnutím, nenájdete v správe nič alebo nič nehovoriace floskule. Komisárka sa naopak rozsiahlo venuje takým ožehavým témam, ktoré ohrozujú práva dieťaťa, akými sú napríklad obezita. Komisárka navrhuje napríklad tieto opatrenia:
- kontrolovanie pitného režimu detí,
- posudzovať energetickú a biologickú hodnotu stravy,
- kontrolovať pestrosť stravy,
- realizovať monitoring telesnej výchovy.
A ja sa pýtam, čo to má spoločné s právami dieťaťa a s kompetenciou komisára. Pýtam sa, ktorému orgánu štátnej alebo verejnej správy adresovala komisárka svoje odporúčania. Naopak, nepovšimla som si interes o stravnú jednotku pre deti v zariadeniach, a či, alebo analýzu situácie od posledného monitoringu verejnej ochrankyne práv pani Dubovcovej, kedy deklarovala, že situácia je v zariadeniach zlá, stravná jednotka nepostačuje. Teraz z tejto stravy sa nedozvedáme, či sa situácia zhoršila, zlepšila, komisárka sa problémom vôbec nezaoberá.
Ďalšou témou komisárky boli napríklad úrazy. Odporúčania komisárky sú napríklad:
- dohliadať na bezpečne zatvorené okná, stav podlahových krytín a vhodnú obuv pre deti v období rozvíjajúcej sa motoriky,
- pre batoľa - odporúčanie ďalšie - pre batoľa je nebezpečný aj obrus na stole, môže zaň potiahnuť a strhnúť na seba napríklad vriacu kávu, - zaujímavé odporúčanie
- vhodnou formou neustále viesť dieťa k bezpečnému zvládaniu životných situácií,
- nikdy nenechať dieťa doma samotné, aj v prípade, keď tvrdo spí,
- nenechávať v dosahu detí zbrane, nože, zápalky, zapaľovače, sviečky, chemikálie a horľaviny.
Opäť moja otázka. Ktorému že orgánu štátnej a verejnej správy odkazujeme, aby nenechával dieťa doma samotné v prípade, že tvrdo spí? Ste skutočne presvedčená, že takéto opatrenia spadajú do vašej kompetencie? Ak by ste si tému naštudovali dôsledne, vedeli by ste, že najvyšší počet smrteľných úrazov detí sa týka dopravných nehôd a utrpenia. O tom v správe vôbec nič nenájdeme.
Komisárku zaujal aj psychický stav detí. K tomu nasledovali odporúčania typu:
- poskytnutie pocitu bezpečia a istoty od útleho veku,
- rozvíjanie empatie a prosociálneho správania,
- vytváranie príjemného a podnetného prostredia v školách.
Ďakujeme za veľmi konkrétne odporúčania. Naopak, nepovšimla som si analýzu úrovne starostlivosti o deti s duševnými poruchami alebo s psychiatrickými diagnózami, prípadne analýzu dostupnosti terapeutov v zariadení, v stacionároch alebo kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti pre deti s duševnými poruchami, resp. s psychiatrickými diagnózami. Nepovšimla som si, že by ste sa zaoberali integráciou detí s takýmto hendikepom.
Komisárka vo svojej správe rieši aj závislosti spôsobom jej vlastným. Odporúča napríklad:
- podporovať u detí aktívne využívanie voľného času, a to najmä fyzickou aktivitou formou organizovanej alebo neorganizovanej športovej činnosti, záujmovou činnosťou v rôznych krúžkoch, pohybom na čerstvom vzduchu, napríklad pri turistike, prípadne vykonávaním rôznej spoločenskej činnosti, vykonávanej v čo najvyššej miere vonku a spojenej s pohybovou aktivitou. Hovoríme o závislosti detí.
To vážne takto komplikovanú tému uchopíme pomocou insitnej slohovej práce? Následne sú tam capnuté i nelátkové závislosti, no ale to ste asi tam dali po ceste do podateľne, pretože sa v správe obmedzujú len na jednovetné definície a opäť insitné odporúčania. A pri gamblingu sa mi najviac páčilo toto odporúčanie: „nehrať“.
Za závislosť považuje komisárka aj sledovanie televízie a mobilomániu. Takéto odporúčania k nasledovnému problému:
- nastavenie pravidiel v rodine o používaní mobilných zariadení tak, aby neohrozovali dieťa pri dôslednej kontrole rodičom a ich dôslednom obojstrannom dodržiavaní pravidiel.
Pani komisárka, vy máte chrániť deti v prvom rade pred orgánmi štátnej a verejnej moci a verejnej správy a ochraňovať ich práva, nie montovať sa do rodín, do ich pravidiel, ba nebodaj čosi rodičom odporúčať. Rozumiete vôbec pojmu ľudské práva, práva dieťaťa? Hlboké neporozumenie vášho poslania demonštrujete najmä tým, čo robíte. A musím povedať, že píšete lepšie, ako robíte, takže mieru zúfalstva si vie každý poslucháč predstaviť.
Správa nás zoznamuje aj s podnetmi. A teraz, tomu neuveríte, citujem: „Komisárku znepokojujú možné škodlivé následky nelimitovaného elektromagnetického žiarenia, ktoré sa môžu produkovať z rádiokomunikačných stavieb mobilných operátorov umiestnených v blízkosti zdržiavania sa malých detí.“ Ktovie, čo na tento problém hovoria napríklad deti v osadách. Namiesto toho, aby sa komisárka nechala individuálne edukovať odborníkmi na danú problematiku, zoznamuje nás práve so svojimi fóbiami. Možno na budúcu schôdzu príde v alobalovej čapici.
Pri téme šikana zo správy sme sa dozvedeli, že komisárka osobne vypočúva deti a na základe týchto jej neodborných zásahov bez intervencie odborníka, psychológa si vymáha intervencie školy podľa svojich predstáv. Škola potrestala podľa správy chlapca, ktorý šikanoval, no komisárka žiadala potrestať aj toho, ktorý bol šikanovaný. Neuveriteľný amaterizmus a zneužívanie peňazí daňových poplatníkov. Doplácajú na to deti.
Monitorovanie dodržiavania práv v detských domovoch. Najväčším zistením nedostatkov bolo podľa komisárky nejednotnosť vedenia spisovej dokumentácie. Podotýkam, že sa tvárime, že kontrolujeme dodržiavanie práv detí. To, že počet profi rodín v detských domovoch dlhodobo klesá a teraz je za poslednú dobu najnižší, odkedy bola, bolo profi rodičovstvo v zákone zavedené, nie je nikde v správe spomínané. To, že maličké deti v detských domovoch sú ďalej a stále na skupinách, čo tu nebolo roky, v správe nie je spomínané. Ani dopady inštitucionalizácie takýchto malých detí na ich psychiku a ďalšie zdravie.
Monitoring zariadení sociálnych služieb pre deti. No zistené deklaruje závažné nedostatky vo vybavení, v priestorovej nedostatočnosti, v ohľadoch na súkromie, bezpečie detí s postihnutím, v neodbornosti personálu, v neodbornosti starostlivosti o deti. Z opatrení sa však nedozvedáme, aké podnety, v akom objeme a komu adresovala komisárka, a teda akým konkrétnym spôsobom prispel tento monitoring k zlepšeniu alebo priamo k ochrane práv detí.
Dodržiavanie práv v resocializačných zariadeniach. Komisárka zistila existenciu medzistrediskovej dohody, ktorú zákon vylučuje. Zistila nedodržiavanie minimálnych požiadaviek na ubytovanie, zistila tiež detskú prácu, opäť sa nedozvedáme, či vôbec iniciovala kontroly, či podávala vo veci podnety alebo trestné oznámenia, tak ako jej ukladá zákon.
Medializácia detí. Moralizovanie komisárky Tomanovej je úbohé, nakoľko ona sama za svoju krátku, ale hlučnú dobu pôsobenia opakovane poškodzuje deti zverejňovaním ich identity a rodinných problémov. Naposledy dokonca cez tlačovú agentúru publikovala hoax, kde identifikovala konkrétne dieťa. V tomto smere je vyslovenou drzosťou, že do správy napísala nasledovné:
„S ohľadom na ich vysokú citlivosť nie sú a nebudú informácie uvedené v konkrétnych podnetoch, ktoré komisárka rieši, sprístupňované médiám a novinárom. Zákon o komisárovi pre deti hovorí, že postupom pri vybavovaní podnetu nemôžu byť ohrozené práva a právom chránené záujmy podávateľa podnetu. Zákon tiež hovorí, komisár je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, ak povinnosť mlčanlivosti ustanovuje osobitný predpis. Povinnosť mlčanlivosti podľa prvej vety sa vzťahuje aj na zamestnancov úradu komisára.“
Bohužiaľ, vybavovanie podnetov komisárkou Tomanovou má dopad výhradne na ohrozovanie práv dieťaťa. Čo teda robiť, keď komisár, ktorý má strážiť práva dieťaťa, je sám zdrojom problémov? A čo nám vie komisárka povedať v súvislosti s odznenými citáciami zákona a jej vyslovene nepríčetnému zneužívaniu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, cez ktorú vyniesla detaily prípadu a klamlivé informácie, ktorými identifikovala dieťa v núdzi a zásadným negatívnym spôsobom ovplyvnila situáciu v neprospech dieťaťa?
Komisárka 63-krát vstúpila do súdnych konaní. V absolútnej väčšine medzi rozvádzajúce sa páry, ktoré sa sporili o zverenie dieťaťa do starostlivosti. Kompetencie komisárky sú vyslovene naviazané na vplývanie kontrol a na kontrolu orgánov štátnej správy a na dozeranie nad dodržiavaním práv dieťaťa, nie za peniaze daňových poplatníkov robiť rozvodového právnika a trmácať sa po súdoch s nekompetentnými odporúčaniami pre sudcov, ktoré v konečnom dôsledku ublížia deťom. Táto činnosť nemá s ochranou práv dieťaťa nič spoločné. Je to rýpanie sa v posvätnom súkromí jednotlivých rodín.
Záverom komisárka uvádza, že obdržala aj niekoľko kópií listov pôvodne adresovaných aj poslancom a poslankyniam Národnej rady s kladným hodnotením práce a poskytnutia pomoci deťom, a to aj v nadväznosti na prerokovanie správy za rok 2016, ktorými občania reagovali na neoprávnené útoky vybraných poslankýň na činnosť komisárky. Zrejme budeme márne volať po sebareflexii komisárky a zamestnancov jej úradu, ale považovať kritiku zo strany poslancov, ktorým sa zo svojej činnosti zodpovedá za neoprávnené útoky, to je jednoducho bezbrehá arogancia.
Citujem: „Osobitnou agendou komisárky v roku 2017 boli prípady generačnej chudoby detí, nedostupnosti bývania alebo aspoň prístrešia.“ O tom sa dozvedáme na poslednej strane jednou vetou, teda nevedno, akým spôsobom a rozsahom sa komisárka problému venovala, obsah správy o ničom takom nesvedčí.
Správu hodnotím ako veľmi nekvalitný materiál o veľmi nekvalitnej práci. Bohužiaľ, existencia úradu komisára pre deti ničím neprispela ku kvalitnejšiemu životu detí na Slovensku. Hovoríme teda o plytvaní financií občanov Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne. Verím, že pán spravodajca si poznačil oba moje procedurálne návrhy, teda s dôrazom na ten druhý.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 10:18 - 10:19 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Gaborčáková, spomínala si systémové riešenia viacerých oblastí, ktoré sú naozaj nutné, ale systémové riešenia sú v gescii ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, teda tie, ktoré som, ktoré som zachytila, a táto správa je do veľkej miery práve nastavené zrkadlo tomuto rezortu.
Obávam sa, že v kompetencii úradu komisára je najmä riešenie dôsledkov neriešenia tých problémov, čiže tento systém naozaj musí riešiť vláda, ministerstvo, poslanci, a preto by som ten tvoj apel chcela možno presmerovať práve na tých ľudí, ktorí tie systémové zmeny už dávno mali priniesť práve preto, aby Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nemal toľko práce, ako evidentne teraz práve má.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 9:53 - 9:55 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani komisárka, vážené dámy, vážení páni, chcela som len veľmi stručne vystúpiť preto, aby som pani komisárke Stavrovskej poďakovala za jej správu a za jej činnosť.
Vaša výročná správa je obsiahla a detailná. Bohužiaľ, hovorí o tom, že situácia v oblasti ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím je zlá. 188 porušení Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím je alarmujúce číslo. Oceňujem však obsah, ale aj čítavú formu správy, uvádzané kazuistiky sú plastickým obrazom reality a veľmi ľudsky ich nazývate príbehmi. Vyplýva z nich, že v jednotlivých prípadoch pani komisárka svojím zásahom doslova zachraňovala ľudské životy. Som presvedčená, že každá ohrozená skupina by potrebovala práve takúto komisárku na svoju ochranu.
Ak bude prichádzať k zásadným zmenám v oblasti ochrany ľudských práv ľudí s postihnutím, tak to bude isto aj vďaka vašej činnosti. Vďaka vášmu nadšeniu, odhodlaniu, záujmu, ktorý je v dnešnom svete a v tejto oblasti taký vzácny. Ďakujem v mene týchto občanov vám i všetkým vašim zamestnancom, vášho úradu. Dúfam, že odporúčania, ktoré ste predniesli dnes i v správe, budú zákonodarci a vláda zavádzať do života. Vyspelosť spoločnosti sa totiž posudzuje podľa toho, akým spôsobom pristupuje k svojim najslabším.
Ste vzácna žena, skvelá odborníčka, zrejme takých ľudí i priťahujete a ja vám za vašu činnosť srdečne ďakujem a želám veľa síl do ďalšieho boja.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.5.2018 18:20 - 18:29 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ombudsmanka, vážené dámy, vážení páni, veľmi pekne ďakujem týmto pani ombudsmanke za správu, ktorú sme si mohli preštudovať. Obsahuje veľa smutných zistení, ale aj veľa inšpiratívnych podnetov.
Správa sa zaoberá okrem iného aj neprimeranými postupmi polície, mučenie, bitie, zlé zaobchádzanie, zneužívanie právomocí. Je smutné, že štát uprostred Európy musí riešiť policajnú brutalitu. Šokujúce sú činy, ale aj trestnoprávne dohry týchto prípadov. Napríklad minulý týždeň padol rozsudok v prípade policajtov, ktorí na zemi dokopali postrelenú vodičku auta. Predpokladám, že mnohí z vás si na nechválne známe video spomínajú. Skupina policajtov bezbrannú zranenú ženu ležiacu na zemi surovo kopala do brucha, do chrbta, do hlavy. Toľko bezdôvodnej surovosti a agresivity, že až mrazí. Minulý týždeň súd rozhodol. Všetci aktéri tejto bezbrehej násilnosti vyviazli len s podmienkou. Zostala som šokovaná druhýkrát mierou tolerancie násilia.
Aj spomínané prípady, ktoré sú v správe ombudsmanky, sú šokujúce. Obávam sa, že súvisia s tým, že rezort vnútra bol dlhodobo zanedbávaný. Absentujú tréningy, školenia, psychohygiena, odborný saport, vybavenie, vedenie, ale aj vedúce osobnosti s vysokým morálnym kreditom.
Nieže by to bolo mojím koníčkom, ale už som za svoj život absolvovala desiatky policajných výsluchov. Preto viem, že v policajnom zbore pracuje veľa skvelých vyšetrovateľov, ktorí sa vo veľmi ťažkých podmienkach snažia vykonávať svoju prácu poctivo. Ale tie podmienky, v ktorých pracujú, sú naozaj dehonestujúce. Napríklad keď vyšetrovateľ musel odpratať zo stoličky kopy spisov, aby sa dalo v prehriatej miestnosti vôbec sadnúť. Keď iný zas štvrťhodinu behal po budove a hľadal jednu fungujúcu tlačiareň, aby mohol vytlačiť výpoveď. Iný zas mal namiesto zámkov na skriniach lepiacu pásku, aby sa mu neotvárali. Raz som bola na výsluchu, kde policajtovi na klávesnici nefungoval medzerník a viete si predstaviť tie útrapy, kým sme sa dostali k záveru zápisnice. Analogicky teda predpokladám, že ak takéto podmienky majú vyšetrovatelia, tí zásahoví budú na tom podobne alebo ešte horšie. Psychické skraty, frustrácia ústiaca do násilia môžu byť teda dôsledkom oveľa širšieho problému. Rezort vnútra však stále čaká na riadenie, ktoré by sa polícii začalo konečne venovať so všetkou zodpovednosťou.
V ďalšej kapitole správa pojednáva o právach detí a o rodine. Správa kritizuje aj zlyhania úradov práce pri ochrane detí. Hovorí, že ak sú úrady práce neschopné splniť svoju úlohu, prípadne samotné dieťa prepočujú, prispievajú tým k ešte väčšiemu poškodeniu jeho záujmov a zdravému vývinu. V texte je jedna otázka. Ak si so situáciou nevie poradiť úrad práce, súd a štát, ako si s ňou vo svojom dennodennom živote má poradiť dieťa? Obavám sa, že tak ako v prípade zlyhaní polície, nesie za zlyhanie sociálnoprávnej ochrany detí prvoradú zodpovednosť systém a riadenie rezortu. Ochrana detí je často vnímaná len ako formalita a byrokratická náležitosť, pritom kolízny opatrovník je jediným prostredníkom dieťaťa pri súdnych konaniach. Ak si svoju prácu vykonáva len formálne, dieťa zostáva bez akejkoľvek pomoci. Rezort je podvyživený odborne, personálne, materiálne, aj finančne. Obrovská fluktuácia má vážne dôsledky na kvalitu práce. Tí, ktorí pri tejto práci vytrvávajú, sa boria s náročnými situáciami, v ktorých sú odkázaní len na svoju vlastnú invenciu. Vyčerpanie a vyhoretie smeruje k ochabnutiu pracovného nasadenia, bez pomoci, bez podpory, bez vedenia. Výsledkom môžu byť zlyhania s nedozernými následkami. Obeťami sú deti a ich rodiny.
V prípade polície aj sociálnych pracovníkov ide o štátnych zamestnancov, ktorým sa zjavne nikto dôsledne nevenuje a neprináša im nič, čím by ich prácu posunul na vyššiu úroveň. Či už ide o ich finančné ohodnotenie, skvalitnenie podmienok práce, starostlivosť o ich psychickú vyrovnanosť. Čo teda vlastne od nich očakávame? To, že trvale zlyháva kontrola, treba pripomínať neustále. Kontrolné orgány nie sú nezávislé, preto ich hlavným záujmom je kontrolné zistenia minimalizovať, bagatelizovať, aby svojmu rezortu nepriniesli verejný pranier.
Takýmto postupom si však zničili svoju dôveryhodnosť v očiach občanov, ktorí od nich očakávajú a potrebujú službu. Preto v tomto čase, keď štátne orgány zlyhávajú, považujem za veľmi dôležitý úrad verejného ochrancu práv, lebo on by mal byť tým, ktorý nastaví zrkadlo, bárs by bolo aj nemilosrdné.
Ak nie sú štátne orgány schopné sebareflexie, treba ich na vážne zlyhania dôrazne upozorňovať. Múdri sa z chýb učia a len hlúpi ich prehliadajú a zakrývajú.
Problémy súdnictva sú dlhoročným evergreenom a opäť bez patričnej pozornosti. Problémy sú neobsadenosť súdov a prieťahy v súdnych konaniach. Dúfajme, že tento stav budeme môcť raz aj v správach verejného ochrancu práv hľadať márne.
V správe oceňujem povzbudenie pre zákonodarcov, aby do legislatívy zapracovali právne uznanie spolužitia párov rovnakého pohlavia. Zacitujem: "Absencia uznania spolužitia párov rovnakého pohlavia, takpovediac právne nevidenie týchto párov nerešpektuje ľudskoprávne záväzky Slovenskej republiky." Očakávam teda od kolegov z vládnej koalície, že budú rešpektovať odporúčania ombudsmanky a v dohľadnej dobe predložia návrh zákona o registrovaných partnerstvách. SaS má návrh pripravený a v blízkej budúcnosti vás bude zrejme žiadať o jeho podporu.
V správe sa tiež dočítame o tom, že úrad verejného ochranu práv kvôli neadekvátne stanoveným, stanovenému a nevhodne nastavenému financovaniu nemôže svoju činnosť realizovať tak, ako by si predstavoval a požadoval. Som presvedčená o tom, že monitoring dodržiavania ľudských práv a pomoc konkrétnym ľuďom v ich boji proti systémovým zlyhaniam si zasluhuje pomoc a plné nasadenie. V stave, keď predstavitelia vládnej moci za desaťročie prešustrovali miliardy, prichodí mi až signifikantné, že na financovanie úradu verejného ochrancu práv nie sú peniaze. Žiadame teda v mene všetkých občanov, aby vláda v plnej miere akceptovala odporúčania zo správy a prijala okamžité opatrenia. Aj tie k fungovaniu úradu, aj tie týkajúce sa samotných zistení o dodržiavaní práv občanov na Slovensku.
Ešte raz veľmi pekne ďakujem, pani ombudsmanka, za vašu správu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.5.2018 13:57 - 13:58 hod.

Natália Blahová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, vážení páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 rokovacieho poriadku predkladám informáciu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou uvedeného návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na to, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1007 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali nasledovné výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis