Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25. 5. 2018 o 11:04 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25. 5. 2018 11:04 - 11:05 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, v mene troch poslaneckých klubov SMER-SD, SNS, MOST-HÍD navrhujem presunúť návrhy zákonov pod parlamentnými tlačmi 958, 971, 973, 972 a 974 na budúcu schôdzu. Ako odôvodnenie uvádzam, že tieto body neboli prerokované napriek tomu, že už mali byť prerokované a to z toho dôvodu, že neboli prítomní predkladatelia alebo spravodajcovia a na základe dohody na poslaneckom grémiu týmto chceme vytvoriť predklateľom priestor aby sa mohli pripraviť na to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 15:36 - 15:38 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Všetkým ďakujem za ich faktické poznámky. Pán poslanec Baška, áno, zoberte to tak, že som, pán poslanec Paška, ospravedlňujem sa. Zoberte to tak, že to prirovnanie som použil nie preto, aby som bol zaujímavý, ale aby som zvýraznil, že čo sa stalo. Lebo niekedy to prirovnanie omnoho lepšie pomôže vysvetliť, o čo išlo. Čo sa týka systému vzdelávania, plne s vami súhlasím, ale to je na samostatnú tému a v tom, v tej by som vám vedel povedať mnoho skúseností.
Nuž a, pani kolegyňa Nehézová, ja predpokladám, že možno pani ministerka bližšie vysvetlí, ale ide asi o to, že je potrebné, aby bola vytvorená etická komisia, ktorá bude navonok zastupovať a komunikovať aj na medzinárodnej úrovni v rámci Európskej únie. A takú dnes nemáme. Preto je to potrebné vytvoriť a nájsť potom spôsob, ako budú aj komunikovať s tými, ktoré buď fungujú, alebo sa nejakým spôsobom zlúčia, a vznikne z toho fungujúci systém napĺňajúci aj to prepojenie na zahraničie a s napĺňaním toho národného portálu, o ktorom hovoríme. Čiže my sme tiež diskutovali, že tie etické komisie, ktoré sú dnes na samosprávnych krajoch, plnia svoju funkciu, veď sú operatívne a tak ďalej, ale musíme brať do úvahy aj tú entitu, ktorá by to mala zastrešovať. Takže v tomto sme našli kompromis a je to odzrkadlené aj v spoločnej správe.
Ešte raz ďakujem všetkým za podporu pozmeňujúceho návrhu aj pánovi poslancovi a predsedovi Zelníkovi a vyjadrujem podporu celému zákonu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 5. 2018 15:22 - 15:33 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani ministerka, vážená Národná rada, dovoľte mi, aby som na úvod povedal, že už sa dlho nestalo, že viac sa diskutuje a pomerne v podstate celá diskusia v druhom čítaní sa točí okolo pozmeňujúceho návrhu ako o samotnom zákone. Čiže predsa mi dovoľte, aby som aspoň v krátkosti povedal teda aj, o čom je ten zákon, pretože naozaj vystúpením, teda sprostredkovaným vystúpením pani Cigánikovej sa to celé zvrhlo do tejto pozície a ja by som si na záver nechal tiež priestor na to, aby som ten pozmeňujúci návrh, o ktorom sa tak diskutuje, tiež okomentoval.
No ale v prvom rade mi dovoľte povedať tie pozitívne veci, ktoré sú v tomto zákone a je to predovšetkým implementácia nariadenia Európskej rady, Európskej únie, a to je záležitosť klinického skúšania liekov a na humánne použitie, pretože je to veľmi dôležitá vec. A na výbore pre zdravotníctvo bola aj diskusia veľmi vážna, pretože súvisí to aj so zriadením alebo presnejšie budúcim fungovaním tzv. etických komisií, ktoré dnes sú zriadené v rámci samosprávnych krajov a je potrebné z hľadiska tohto nariadenia vybudovať alebo zriadiť nejakú etickú komisiu, ktorá bude centrálna, ktorá bude komunikovať aj na tej medzinárodnej úrovni, pretože je potrebné vytvoriť aj tzv. národný portál klinického skúšania, ktorý bude komunikovať a zdieľať informácie, čo je absolútne pozitívna vec, pretože tým sa získa množstvo informácií a môže sa urýchliť veľakrát klinické skúšanie mnohých liekov a môžu pomáhať ľuďom skôr, ako keď sa to bude robiť každý na vlastnom piesočku, a toto je naozaj pozitívna vec.
A viem, že aj diskusia o etických komisiách nebola jednoduchá, pán predseda výboru to potvrdí, ja som veľmi rád, že sme dospeli ku kompromisu, ktorý je absolútne logický a dokážeme aj naplniť to, čo od nás Európska komisia alebo Európska únia požaduje. A to je podľa mňa to dobré.
A postavím to teraz do protikladu toho, čo sa voľakedy pri implementácii práve európskych nariadení neporadilo a to bolo práve v súvislosti so zdravotnými sestrami. Pán kolega Zelník to presne pomenoval. A je potrebné to povedať. Áno, nepodarilo sa to, lebo sme chceli byť vtedy, alebo presnejšie tí, ktorí to vtedy pripravovali na ministerstve, pápežskejší ako pápež, ako sa hovorí, pretože my sme chceli ukázať, že u nás je všeobecné vzdelanie 14 alebo 15 rokov(?), kdežto v iných krajinách to majú postavené na všeobecnom vzdelaní 10 rokov. Tak tam to stačí a u nás ako keby sme boli horší? No ja sa nedomnievam, že naše vzdelávanie aj v tom bývalom režime bolo horšie. Veď si len zoberte na pozíciách mnohých či už medzinárodných inštitúcií, na mnohých významných pracoviskách sú dnes absolventi našich vysokých škôl. Profesor Šafařík dneska šéfuje významnému pracovisku v CERN-e, ktoré robí výskum tzv. božej častice, ak ste o tom počuli, a mohol by som menovať množstvo takýchto. Toto sú všetko absolventi našich vysokých škôl a ideme to azda spochybňovať? Vtedy sa jednoznačne stala chyba. To si musíme priznať a chceme ten problém riešiť. V Európskej únii, kde je voľný trh a pohyb pracovnej sily, no nemôžeme tu nariekať, že zdravotné sestry utekajú do Nemecka, lebo do Rakúska, to nám asi nepomôže, lebo asi sotva ich dokážeme zaplatiť toľko ako v Rakúsku platia a v Nemecku. Lebo prirodzene potom by sme museli zaplatiť lekárov a tak ďalej a tak ďalej všetkých, no ale z hľadiska ekonomiky to jednoducho logiku dáva, že to asi nejde. Musíme využívať iné nástroje a tie nástroje sme predstavili v tom pozmeňujúcom návrhu. Ja sa ešte k tomu dostanem, ale dokončím to, čo som začal, to znamená ten zákon v tomto je veľmi dôležitý a ja ho vnímam aj z hľadiska príspevku Európskej únie ako za dôležitý.
Zároveň sa tu aj rieši otázka nemocnič; teda lekární a posilnenie úlohy odborných zástupcov. Jednoznačnejšie bude vymedzená ich právomoc v rámci poskytovania služieb v lekárnictve, čo je podľa mňa tak isto pozitívne. Viem, že boli dlhé diskusie s komorou lekárnikov, ktorí mali aj iné názory, bola tam veľká obava, pretože ten pôvodný návrh mohol byť ešte prísnejší, ale dospelo sa ku kompromisu a to treba povedať jednoznačne a poďakovať ministerstvu, že ten kompromis sa zrodil. A ja som presvedčený, že je to dobré.
No my sme prednedávnom schválili úpravu tzv. lekárskej prvej pomoci, LSPP, pamätáte si to a zmenili sme to na tzv. APS-ku, to znamená ambulantnú pohotovostnú službu. Vychádzalo to z rôznych štatistík, ktoré hovoria o tom, že po 22. alebo po 23. hodine už v podstate tam ten lekár veľa neurobí, pretože je tam prípadov možno 1, možno 2, niekedy štatistiky sú, že nie. Tak logicky sa to upravilo, našiel sa rovnako kompromis a dnes v tejto úprave sa hovorí o tom, aj ako treba upraviť tzv. pohotovosť lekárnickú, pretože tá je dôležitá. Ak prídete na pohotovosť a vám predpíše liek a ste akútne, ste v akútnej pozícii, že to musíte hneď aj prijať ten liek, no tak si ho musíte kdesi vyzdvihnúť. Preto je jasne zadefinované, akým spôsobom sa to bude riešiť. No a hovorí sa aj o tom, v akých hodinách sa bude poskytovať táto pohotovosť lekárnická.
No a tu by som sa chcel pozastaviť, lebo veľakrát sa možno zabúda trošku pri tej takej rutinnej práci nad takými maličkosťami, detailami, že sa navrhne ten istý čas pre lekárnickú pohotovosť, ako je aj pre tzv. lekársku pohotovosť a nemyslí sa na to, že keď niektorý pacient je predsa len ošetrený práve možno o 5 alebo o 10 minút pred skončením práve tej pohotovosti a zavrie sa zároveň v tom čase aj tá lekáreň, no tak si nemá kde vyzdvihnúť ten liek. Takže ja som avizoval na našom výbore, keďže som to už nevedel iným spôsobom dať počas rokovania, vtedy som aj oslovil pani ministerku a vyjadrila v podstate súhlas, že je to pragmatická vec.
A teraz si dovolím prečítať tento pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu č. 362/2001 o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 858).
V čl. I v bode 39 § 25 ods. 2 sa slová "do 22. hodiny" nahrádzajú slovami "do 22.30 hodiny".
To znamená, o pol hodinu sa predlžuje otváracia doba pre lekárne, čo si myslím, že je logické, lebo lekárne nikdy nemáte presne na tom istom mieste, kde sa poskytuje táto, niekedy sa to môže stať, kde sa poskytuje rýchla lekárska prvá pomoc.
Toľko k môjmu pozmeňujúcemu návrhu a chcem vás poprosiť o podporu.
No a teraz ešte mi na záver dovoľte, aby som povedal zopár vecí súvisiacich k tomu pozmeňujúcemu návrhu, praktická sestra. Mal som tú možnosť a som za to veľmi vďačný, že som mohol byť v pozícii zriaďovateľa štyroch nemocníc, niekoľkých polikliník, ale zároveň aj stredných škôl. A mal som možnosť sa pozerať na celý ten problém úplne inou optikou, ako sa pozerajú čisto zdravotníci a čisto školáci, ak to tak zjednodušene poviem. A vždy trebalo sa trošku tak povzniesť nad tým, nájsť vždy nejaký kompromis. Dlhodobo sme vnímali, že stredné zdravotné školy nám akosi prestávajú plniť tú úlohu, čo sme pôvodne vnímali ako úplne samozrejmosť, pretože absolventky zdravotných škôl alebo absolventi, lebo boli tam aj muži, boli vždy chápaní ako erudovaní absolventi, a zrazu sme z toho školstva pociťovali, že je menší záujem, že nám tam už nie je taký záujem, ako bol predtým, no a na druhej strane v našich nemocniciach zrazu sa ukázalo, že nemáme dostatok sestričiek a začali sme skúmať, že prečo je to tak. A vtedy sme narazili práve na to, že ako nezmyselne a zbytočne sme implementovali nariadenie Európskej únie, ktoré bolo absolútne proti nám. A dnes sa s tým boríme. Preto je potrebné, a viem, že to nie je jednoduché aj pre samotné ministerstvo, lebo sme aj s pani ministerkou o tom rozprávali, aby sme ten proces jednoducho naštartovali. Ja si myslím, že tým, že sme zmenili to pomenovanie, sme jasne povedali, že ideme s tým aktívne niečo robiť, tým, že sa posilnili kompetencie aj zdravotníckeho asistenta a tie bude preberať už praktická sestra, sme takisto urobili jasný krok a toto je aj jasná pozvánka všetkým tým, ktorí chcú byť v budúcnosti, starať sa ako zdravotné sestry, že poďte, už je to úplne v inej pozícii. Už to nie je tak, že nemôžete nič a že sa tam budete naťahovať, že či môžete lieky podať, lebo súhlasím, že aj to by sme mali rozšíriť k tým deviatim kompetenciám, o ktorých hovoril pán Zelník, aby sme aj tie lieky tam dali. Iná cesta jednoducho nie je.
A súhlasím, že aj vysokoškolské vzdelanie, a potrebujeme také sestričky, pretože potrebujeme, aby manažovali, potrebujeme, aby boli kvalitné inštrumentárky, ktoré už musia mať aj znalosti z tej medicíny také základné, ktoré dopĺňajú a vedia pochopiť to, čo ten lekár hovorí. A ja si myslím, že sa to krásne vyskladá. Čiže podpísal som sa pod ten pozmeňujúci návrh a chcem aj poďakovať opozícii úplne otvorene, kolegom, s ktorými sa veľakrát vecne sporíme, ale tentokrát sme sa dohodli až na výnimku a som presvedčený, že je to začiatok a chcem povedať aj pani ministerke, my vám radi poskytneme súčinnosť, ale na ministerstve je potrebné teraz tie ďalšie kroky naštartovať a som presvedčený, že ten kto chce riešiť veci, tak to bude riešiť. Takže podporím tento návrh zákona aj v spoločnej správe a chcem vás poprosiť o podporu tohto pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2018 14:22 - 14:24 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Keby som chcel byť sarkastický, pani kolegyňa, tak by som povedal, že tento príspevok písal nejaký mäsiar alebo automechanik a ešte k tomu bol aj prizvaný nejaký marketér, ktorý si neodpustil, aby tam bolo doplnené, že spoluvinníci písali tento pozmeňujúci návrh. To bolo tak hlboké nepochopenie toho všetkého, čo tam zaznelo, že sa to nedá ani okomentovať. Ale ja vo svojom vystúpení niečo poviem, ale predsa len aspoň na zopár vecí zareagujem.
Bez akýchkoľvek problémov tam narábali práve s výrazmi, že môžu ísť automechanici, mäsiari robiť, ale my pritom hovoríme, že práve by to mali byť absolventi stredných zdravotníckych škôl, my tam nehovoríme o žiadnych mäsiaroch, o žiadnych automechanikoch. A potom vzápätí poviete, nie je tam žiadna záruka kvality. Presne citujem to, čo ste tam mali napísané od pani Cigánikovej. Veď to si vzájomne odporuje. O spoluvinníkoch ani nebudem rozprávať, ale viete, keď vám vyhovuje, tak kritizujete, že pozmeňujúce návrhy by mali byť všetky v rámci MPK a tak ďalej, ale vy tu predkladáte pozmeňujúce návrhy, čo je legitímne v rámci aj druhého čítania, na bežiacom páse desiatky a keď by sme vám my vyčítali, že má to byť všetko cez MPK, tak poviete, však je to legitímne. A ja si myslím, že je to legitímne a niekedy je to aj potrebné ako v tomto prípade, pretože ja mám pocit, že dlhodobo komora sestier a pôrodných asistentov nechce počúvať riešenie tohto problému a je zahľadená len do seba. A hovorím to zo skúseností aj ako zriaďovateľ stredných zdravotných škôl, lebo viem, čo sa tam dialo, a Asociácia stredných zdravotných škôl to plne víta. My potrebujeme, aby sa otvárali nie jedny, dve triedy prvé, ale štyri, päť, lebo potrebujeme toľko sestier. A viac poviem potom vo svojom vystúpení.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 5. 2018 11:58 - 12:00 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Dostál, neostali ste nič dlžný svojmu predchádzajúcemu imidžu a postoju v zahraničnej politike a vaším vystúpením sa predovšetkým nieslo slovo loajalita, len dovoľte, aby som vám pripomenul, že loajalita neznamená servilnosť. Loajalita neznamená, že ak povedia všetky alebo veľké štáty v Európskej únii, že kauza Skripaľ je pravda, že automaticky s tým musíte súhlasiť. Viete veľmi dobre, že je tam množstvo otáznikov, a naviac viete aj veľmi dobre, že nie všetky krajiny Európskej únie boli unisono jednonázorovo.
Ak hovoríte o dvojakom metri, ja sa vôbec nedomnievam, že slovenská diplomacia bude nejaká proruská, ale, naopak, si uvedomuje, že Ruská federácia je strategicky dôležitá, aby mali sme dobré vzťahy medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou, to si každý normálne zmýšľajúci človek musí uvedomiť. A vyťahovať Krym z tohto pohľadu je z vašej strany účelovo, pretože veľmi dobre viete, že toto tiež nebolo v súlade povedzme s medzinárodným právom, ale rovnako nebolo v súlade s medzinárodným právom ani Kosovo. A dodnes Slovenská republika nie je osamotená v rámci Európskej únie, ktorá Kosovo neuznala.
Áno, je potrebné o týchto veciach diskutovať a hľadať spoločný názor a nejaký modus vivendi, ale Európska únia rozhodne nie je v pozícii takej, že keď sa tu povie nejaký názor, práve naopak, je potrebné o ňom polemizovať, je potrebné o ňom diskutovať a ja som presvedčený, že náš postoj, ako ste to vy dehonestovali, že sa týka len jadra, vôbec nie je taký, pretože vy nechcete vnímať náš postoj povedzme aj na tému napr. dvojakej kvality potravín. Tam sme prispeli v mnohých veciach, a tak.... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

10. 5. 2018 14:33 - 14:34 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ani tak nie, ale chcem poďakovať pani ministerke, ale aj ministerstvu dopravy na čele s pánom ministrom, že som dostal vyčerpávajúcu odpoveď na túto otázku, pretože sa obracajú mnohí občania z tohto regiónu na mňa s otázkou, že ako to bude ďalej, a naviac je tam množstvo dezinformácií a informácií, ktoré skôr nie sú pravdivé, a preto som veľmi rád, že ste priniesli túto informáciu, ktorú si budú môcť občania nájsť aj na webovej stránke Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

9. 5. 2018 13:09 - 13:09 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ctená snemovňa, dovoľte, aby som podal informáciu Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca.
Na základe poverenia Mandátového a imunitného výboru Národnej rady zo dňa 9. mája 2018 predkladám Národnej rade informáciu o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát.
Vláda Slovenskej republiky vymenovala poslanca Národnej rady Jaroslava Ridoška dňom 11. apríla 2018 za štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 uvedeným dňom neuplatňuje.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 981 z 20. apríla 2018 uvedenú skutočnosť zobral na vedomie. Súčasne zobral na vedomie vyhlásenie Jaroslava Regeca, narodeného 20. marca 1963, bytom Snina, že sa vzdáva práva nastúpiť na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako náhradník za Slovenskú národnú stranu v poradí podľa výsledkov volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných 5. marca 2016, uvedených v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, pretože vykonáva funkciu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil nastúpenie náhradníka podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1966 (pozn. red.: správne má byť 350/1996) o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov nastúpenie náhradníka nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Ridoška nastupuje dňom 20. apríla 2018 za Slovenskú národnú radu podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 5. marca 2016 náhradník Juraj Soboňa, narodený 3. júna 1961, bytom Solčany.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 982 požiadal mandátový a imunitný výbor o preskúmanie dodržania podmienok nastúpenia náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady a predložiť Národnej rade Slovenskej republiky informáciu o nastúpení náhradníka spolu so svojím návrhom.
Konštatujem, že Mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky sa oboznámil s rozhodnutiami predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a vyhlásením o vzdaní sa práva nastúpenia náhradníka na neuplatnený mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Výbor preskúmal dodržanie podmienok nastúpenia náhradníka podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podáva Národnej rade Slovenskej republiky informáciu výboru spolu s návrhom uznesenia Slovenskej republiky, ktoré si dovolím teraz prečítať.
Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie
1. podľa § 2 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslav Ridoško bol dňom 11. apríla 2018 vymenovaný za štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Jeho mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky sa podľa čl. 5 ods. 8 ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona 545/2005 uvedeným dňom neuplatňuje.
2. že podľa § 71 ods. 1 až 4 zákona 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 10 ods. 1 a 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 981 z apríla, dvadsiateho, roku 2018 vyhlásil nastúpenie náhradníka nasledovne:
Na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Ridoška nastupuje dňom 20. apríla 2018 za Slovenskú národnú stranu podľa poradia uvedeného v zápisnici Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o výsledku volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 5. marca 2016 náhradník Juraj Soboňa, narodený 3. júna 1961, bytom Solčany.
3. informáciu Madátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky o nastúpení náhradníka na neuplatňovaný mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 26. 3. 2018 14:24 - 14:24 hod.

Juraj Blanár
Ďakujem. Vážený pán predseda, milé kolegyne, kolegovia, v mene troch poslaneckých klubov SMER – SD, Slovenská národná strana a MOST – HÍD predkladám procedurálny návrh, aby sme dnes rokovali až do ukončenia bodu vrátane hlasovania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 15:58 - 16:11 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý bol prediskutovaný s predkladateľom pánom ministrom a po dohode s pánom ministrom zdravotníctva Druckerom. Týka sa, týka sa zmeny účinnosti zákona o zdravotnej starostlivosti z 1. mája 2018 na 1. mája 2019, to znamená tento pozmeňujúci návrh má len tento technický charakter. Cieľom je, aby sa vytvoril dostatočný priestor na odkomunikovanie a prípravu tohto zákona. Takže dovoľte mi, aby som prečítal jeho znenie.
Pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 818).
Za čl. III sa vkladajú nové články IV až VII, ktoré znejú:
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., č. 350/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 660/2005 Z. z., č. 282/2006 Z. z., ďalšie zákony: 518/2007 Z. z., č. 662/2007 Z. z., č. 489/2008 Z. z., č. 192/2009 Z. z. , č. 345/2009 Z. z., č. 132/2010 Z. z., č. 133/2010 Z. z., č. 34/2011 Z. z., č. 172/2011 Z. z., č. 313/2012 Z. z., č. 345/2012 Z. z., č. 41/2013 Z. z., č. 153/2013 Z. z., č. 160/2013 Z. z., č. 220/2013 Z. z., č. 365/2013 Z. z., č. 185/2014 Z. z., č. 204/2014 Z. z., č. 53/2015 Z. z., č. 77/2015 Z. z., č. 378/2015 Z. z., č. 442/2015 Z. z., č. 428/2015 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 167/2016 Z. z. ,č. 317/2016 Z. z., č. 386/2016 Z. z., č. 257/2017 Z. z., č. 351/2017 Z. z. a č. 61/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 49h sa vkladá § 49i, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018 Ustanovenia § 2 ods. 33, § 2a, § 8 ods. 5 písm. f), § 8 ods. 10 a § 19 ods. 7 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Čl. V
Zákon č. 577/2004 o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., č. 347/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 660/2005 Z. z., 342/2006 Z. z., č. 522/2006 Z. z., č. 661/2007 Z. z., č. 81/2009 Z. z., č. 402/2009 Z. z., č. 34/2011 Z. z., č. 363/2011 Z. z., č. 41/2013 Z. z., č. 220/2013 Z. z., č. 365/2013 Z. z., č. 185/2014 Z. z., č. 53/2015 Z. z., č. 77/2015 Z. z., č. 428/2015 Z. z., č. 357/2016 Z. z., č. 257/2017 Z. z. a č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 47a sa vkladá § 47b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Čl. VI
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 720/2004 Z. z., č. 351/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 282/2006 Z. z., č. 527/2006 Z. z., č. 673/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., č. 330/2007 Z. z., č. 464/2007 Z. z., č. 653/2007 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 206/2008 Z. z., č. 284/2008 Z. z., č. 447/2008 Z. z., č. 461/2008 Z. z., č. 560/2008 Z. z., č. 192/2009 Z. z., č. 214/2009 Z. z., č. 8/2010 Z. z., č. 133/2010 Z. z., č. 34/2011 Z. z., č. 250/2011 Z. z., č. 362/2011 Z. z., č. 390/2011 Z. z., č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012, č. 185/2012, č. 313/2012, č. 324/2012, č. 41/2013, č. 153/2013, č. 204/2013, č. 220/2013, č. 365/2013, č. 185/2014, č. 333/2014, č. 53/2015, č. 77/2015, č. 393/2015, č. 422/2015, č. 428/2015, č. 91/2016, č. 125/2016, č. 167/2016, č. 317/2016, č. 356/2016, č. 41/2017, č. 92/2017, č. 257/2017, č. 336/2017 a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 102ae sa vkladá § 102af, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 2 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Čl. VII
Zákon č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákonov č. 719/2004 Z. z., č. 353/2005 Z. z., č. 538/2005 Z. z., č. 660/2005 Z. z., č. 25/2006 Z. z., č. 282/2006 Z. z., č. 522/2006 Z. z., č. 12/2007 Z. z., č. 215/2007 Z. z., č. 309/2007 Z. z., č. 330/2007 Z. z., č. 358/2007 Z. z., č. 530/2007 Z. z., č. 594/2007 Z. z., č. 232/2008 Z. z., č. 292/2008 Z. z., č. 461/2008 Z. z., č. 581/2008 Z. z., č. 192/2009 Z. z., č. 533/2009 Z. z., č. 121/2010 Z. z., č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/201 Z. z, č. 97/2011 Z. z., č. 133/2011 Z. z, č. 250/2011 Z. z., č. 362/2011 Z. z., č. 547/2011 Z. z, č. 185/2012 Z. z., č. 313/2012 Z. z., č. 421/2012 Z. z, č. 41/2013 Z. z., č. 153/2013 Z. z., č. 220/2013 Z. z, č. 338/2013 Z. z., č. 352/2013 Z. z., č. 185/2014 Z. z., č. 77/2015 Z. z., č. 140/2015 Z. z., č. 265/2015 Z. z., č. 427/2015 Z. z., č. 91/2016 Z. z., č. 125/2016 Z. z., č. 286/2016 Z. z., č. 315/2016 Z. z., č. 317/2016 Z. z., č. 356/2016 Z. z., č. 41/2017 Z. z., č. 238/2017 Z. z., č. 257/2017 Z. z., č. 266/2017 Z. z., č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 86v sa vkladá § 86w, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018
Ustanovenie § 6 ods. 1 písmena aa), § 7 ods. 9 písmena g) a § 15 ods. 1 písmena ad) sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.“
Tento bod nadobúda účinnosť 1. mája 2018.
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Preznačenie článkov sa primerane premietne aj do článku upravujúceho účinnosť tohto zákona.
Toľko z mojej strany, pán predsedajúci.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 18:50 - 18:52 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega, dovoľ aj, Marek, ti povedať, ja si nemyslím, že z mojej strany to bolo nekorektné. Ja som hovoril fakty, lebo naozaj si hlasoval za ten pozmeňujúci návrh. To, že to zdôvodňuješ pacientami onkologickými, ale v tom pozmeňujúcom návrhu žiadni takí neboli napísaní ako výnimka, to už je tvoje vysvetlenie, ale fakt je ten, že si hlasoval za to.
Nuž a môžem v krátkosti zhrnúť vlastne, vy pod rúškom bezplatného objednávania zavádzate do normálnych ordinačných hodín poplatok za objednávanie. Toto je holý fakt, pretože ste dali do tohoto návrhu, že si môže objednať bez výmenného lístku pacient vyšetrenie u špecialistu, ale musí si za to zaplatiť. Ale nepovedali ste to, že za toto vyšetrenie okrem toho, čo dostane od pacienta, ešte mu preplatí aj Všeobecná alebo ostatné zdravotné poisťovne peniaze. A potom ste povedali, že vlastne ak teda chce si to zaplatiť, tak nech si to zaplatí. Ale keď si to má zaplatiť v doplnkových hodinách, kde ordinačné hodiny sú vôbec neni nijako narušené, tak vtedy vám to vadí. Čiže z tohto pohľadu sa mi to zdá byť naozaj neúprimné.
A ešte keď ste do toho dali, že onkologický pacient si musí čakať tri mesiace, tak prečo takýmto spôsobom, nekorektne to vysvetľujete, keď viete, že v tom zákone je napísané, že nemôže doplnkové hodiny vykonávať ten, ktorý nezabezpečí do dvadsiatich dní normálne vyšetrenie počas bežných ordinačných hodín. Čiže o žiadnych troch mesiacoch sa nemôže jednať v tomto prípade, ale účelovo to vyzerá dobre, ideme zachraňovať.
Robíme medvediu službu zbytočne, lebo viete veľmi dobre, či tu budeme my alebo vy, budete musieť toto riešiť rovnako. Hovorme naozaj pravdu. To sú citlivé veci. A keď to budeme takýmto spôsobom, polopravdami manipulovať, no tak potom ľudí uvedieme naozaj do pomykova a potom si povedia, tak čo je teda pravda?
Skryt prepis