Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13. 10. 2017 o 11:24 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 11:24 - 11:24 hod.

Juraj Blanár
... pri hlasovaní o návrhu zákona pána poslanca Zelníka a pána poslanca Bastrnáka tlač 712 som chcel hlasovať za, ale hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som sa zdržal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 11:24 - 11:24 hod.

Juraj Blanár
Ospravedlňujem sa pán predsedajúci, ale pri hlasovaní o návrhu zákona pána poslanca Zelníka a pána poslanca Bastrnáka, tlač 712, som chcel hlasovať za, ale hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som zdržal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 14:42 - 14:45 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážená snemovňa, konštatujem, že v rozprave vystúpili traja poslanci a jeden z poslancov, pán poslanec Suchánek, predložil pozmeňujúci návrh, o ktorom budeme hlasovať. Avšak vyjadrenie predkladateľa pána ministra je, že neodporúča tento pozmeňujúci návrh, aby bol schválený.
Využijem v krátkosti príležitosť, nechcel som tiež naťahovať tú rozpravu, aby som odpovedal aj pánovi poslancovi Suchánkovi, aj pánovi poslancovi Hegerovi. Pán minister detailne vysvetlil súvislosť s Ústavným súdom a nálezom, lebo tu bolo také nedorozumenie, keď pán poslanec Suchánek povedal, že nie je to vôbec žiadny problém, keď to nebol problém, keď tu bola jedna zdravotná poisťovňa, tak prečo by to mal byť teraz problém. Videli ste sami, že to bol problém z toho, čo tu predniesol pán minister. A úprimne keď to poviem, ja rešpektujem nálezy Ústavného súdu, ale pri tých argumentáciách, ktoré som videl, naozaj krútim hlavou. A z tohto pohľadu aj to, čo navrhoval vo svojej rozprave pán poslanec Heger, že preraďme všetkých poistencov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a tým pádom súkromné poisťovne nebudú mať nikoho. No garantujem vám, že na základe toho, čo už teraz sme počuli, tak by sme mali, mám tu citáciu, že ich presuňme do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak by sme mali medzinárodné arbitráže na krku a naozaj je to komplikovaná vec. Mňa to osobne neteší, pretože som zástancom jednej zdravotnej poisťovne. A rovnako si myslím, že súkromné zdravotné poisťovne by nemali čo vynášať nejaký zisk odtiaľ. Ak to raz je určené pre zdravotníctvo, tak to tam má ostať. Tie snahy, ktoré tu boli, sa urobili. Ale Ústavný súd skonštatoval niečo, čo naozaj musíme rešpektovať, čo teda mňa naozaj neteší. To, čo odvedieme do zdravotníctva, malo by tam podľa môjho názoru aj ostať.
Čiže posledný dôvetok, tým, že sa urobilo to technické opatrenie, že sa zrušili tie stropy odvodové, tak de facto za poistencov štátu týmto technickým opatrením išlo rovnako ako v predchádzajúcom roku, ba dokonca o 16 mil. viac. Ale všetci na výbore, pán poslanec, viete to veľmi dobre, že neboli sme spokojní, ale sme radi, že sme vyrokovali aj tých 70 mil., a som presvedčený, že keď budeme takto pokračovať ďalej aj s tými opatreniami, ktoré sme tu schválili, napríklad v tej liekovej politike, kde sa ušetrilo, že dokážeme dostať viacej peňazí do zdravotníctva.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 13:56 - 13:58 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Suchánek, keď sme boli na výbore, tak ste vítali toto navýšenie finančných prostriedkov a nevidel som v tom nijaký problém, ale predsa mi nedá, aby som nedodal k tomu, čo ste hovorili vy, že sme znížili odvod za poistencov štátu. Viete veľmi dobre, že to rokovanie vo výbore bolo na základe podnetu ministerstva zdravotníctva, ktoré samo prišlo aj s ďalším opatrením. A už som vám to vysvetlil na výbore, ale akosi zámerne o tom mlčíte, pretože vtedy sa zrušili odvodové stropy, pán poslanec. Vy to veľmi dobre viete. A tie odvodové stropy tým, že sa zrušili, tak v podstate sa vykompenzovalo to, čo išlo za poistencov štátu, dokonca tam bolo asi o 16 mil. viac. Čiže ergo tie finančné prostriedky do zdravotných poisťovní boli na úrovni stále 4,4 %. Vy to zamlčujete. Neviem, či to robíte zámerne podľa hesla ako váš kolega Matovič, že čím horšie, tým lepšie.
Poisťovne by nemali vytvárať zisk. Pán poslanec, vaše politické hnutie a štyria zakladatelia, ktorí sú tam, počas vlády, v ktorej boli, som nepočul ani jeden návrh o tom, aby predložili na zrušenie zisku. My, naopak, áno. A viete, aký bol nález Ústavného súdu? Že nemôžu sa obmedzovať zisky. Tak si to dobre pozrite, pán poslanec, lebo nemali ste pravdu v tom, čo ste hovorili. A nedá sa to ani porovnať s tým, čo ste hovorili predtým, že bola jedna poisťovňa. Ak pustíte do systému aj súkromné, systém sa úplne zmenil. Takže taká je pravda.
A ja vítam tieto finančné prostriedky, ktoré boli naviac dané, a som rád, že tie rokovania, ktoré teraz prebiehajú a pán minister o tom bude informovať, že sa nám podarí do zdravotníctva dostať viac finančných prostriedkov. O tomto sa poďme spoločne baviť a hovorme, prosím vás, celú pravdu. Nebolo to tak, ako ste to vy povedali v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom za odvod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 13:27 - 13:29 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 626).
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotnom poistení, čiže predmetný zákon, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo, ktorý zároveň súčasne určil ako gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580 o zdravotnom poistení a zákon 95 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiže predmetný zákon, v zmysle neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 3 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 70 z 10. októbra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 15:56 - 15:58 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec a pán exminister práce a sociálnych vecí, dnes ste sa veľmi nevyznamenali. Videl som vaše prvé vystúpenie, ktoré postrádalo akúkoľvek racionalitu, pretože hovorili ste len o kvantite, ale nespomenuli ste nejakú kvalitu pripomienok, ktoré ste tam v číselných údajoch ukázali, ako že sú strašne veľké tie počty pripomienok. A teraz v druhom čítaní namiesto toho, aby ste povedali nejakých zopár vecných pripomienok alebo prípadne povedali, dobre, toto by som ešte chcel zmeniť, tak ste prišli s týmto návrhom, čo je legitímne z hľadiska rokovacieho poriadku.
Ale pýtam sa, pán minister, aj vy ste mali možnosť mnohé veci v tomto zákone, ktorý je od roku 2009 zmeniť. Ja si pamätám aj také veci, čo ste dali do zákona, kde ste dali povinnosť klientom, aby platili minimálne 50 % nákladov z pobytových služieb. A my sme to potom museli rušiť. A dneska sa za nich staviate a všetkých obhajujete a tvárite sa, že ste svätý. Pán minister, exminister, trošku si vstúpte do svojho svedomia a snažte sa aj vidieť to, čo ste vy urobili, resp. neurobili, čo teraz kritizujete. A ospravedlňujete to tým, že ste tu boli iba rok a pol. No, neviem, čo by sa tu dialo, keby ste tu boli dlhšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 14:47 - 14:49 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Jurinová, v závere vášho vystúpenia som zacítil, že máte záujem v druhom čítaní predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy. Však takto som to nejako zachytil. Čiže nie úplne vystihovalo to vaše vystúpenie to, čo ste na záver povedali, pretože ste ochotná ísť s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi. Čo znamená, že nie je to až také zlé napriek tomu, že ste to kompletne všetko zamietli.
Štátna dávka ste povedali, nie je postavená tak, vy ste ju tak nazvali, štátnu dávku, to znamená príspevok na odkázanosť, že nie je postavená tak, aby išla za klientom. Pozrite si ten zákon! Práve ten príspevok na odkázanosť pôjde s klientom tam, kde sa klient bude pohybovať, kde pôjde, ktoré zariadenie si vyberie, tak tam pôjde. Ale áno, len si to dobre pozrite! To, že má diferencované, to už je druhá vec a myslím si, že aj o tom sa dá diskutovať, ale je to správne.
Šikanovanie občanov. Vy ste tu vytvorili dojem, ako keby tu bola jedna hrôza a všetci sú šikanovaní. Príďte sa, prosím vás, pozrieť trošičku aj do tých krajov a poďte sa pozrieť do tých centier, kde máme poradenstvo. Zdarma sa poskytuje poradenstvo pre klientov, ktorí chcú akúkoľvek sociálnu službu, a pripravujú sa na to, čo majú všetko dať. Ak máte nejakú informáciu o šikanovaní, tak, prosím vás, povedzte ju a poďte ju riešiť, ale nevytvárajte tu dojem, ako keby sa všetci šikanovali a že nebodaj sa tu neposkytuje sociálna služba.
A teraz ešte v krátkosti, ste hovorili, že posudková činnosť. Nuž v rámci vykonávania posudkovej činnosti sa môže vykonávať sociálna posudková činnosť nielen v rodinnom prostredí, ale aj v prostredí, v ktorom sa zdržiava. Ide hlavne o občanov, ktorí žiadajú bezodplatné umiestnenie alebo občanov bez domova. To znamená, tým sa prispôsobuje vlastne tým občanom a vylepšuje sa tento inštitút... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 12:02 - 12:04 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, nedá sa uprieť tomu to, že sa zaoberáte touto otázkou. Avšak treba si uvedomiť, že tento zákon je jeden z najdôležitejších zákonov určujúcich sociálnu starostlivosť. A robiť v ňom nejaké revolučné zmeny, po ktorých ste volali, alebo niečo, čo by malo radikálne niečo zmeniť, by vôbec neprispelo veci, práve naopak. A možno vy by ste boli prví, ktorí by ste to kritizovali. Ja by si myslím, že je dobré, že za obdobie aplikačnej praxe a fungovania celého systému sa mnohé veci vylepšili.
Nie je to tak, ako vám pred chvíľou povedala vaša kolegyňa Jurinová, že ste sklamali, že je to úplne zle. To je čierno-biele videnie, ale tak sa nemôžeme na novelu tohto zákona pozerať. Musíme sa na to pozerať tak, že štát prišiel s riešením, ako napraviť napríklad to, že dnes si môže každý vybrať sociálnu službu a nemôže tá sociálna služba byť vymáhaná iba v štátnych alebo súkromných. Štát to prebral na seba tým, že nie zavádza ten príspevok za odkázanosť, ako ste vy povedali, že zavádza nový príspevok, nezavádza. Ten tu už máme, príspevok za odkázanosť, len ho bude platiť štát. A to je veľký rozdiel. Možno ste sa pomýlili, keď ste to hovorili, ale ja si myslím, že je to správne.
A hovoríte o posudzovaní, že je dnes zlé. Tak ak je zlé, tak ukážte, kde je zlé a kde to niektorí robia tak, že to nejakým spôsobom nadhodnocujú. Ak to robia, tak to ani minister nedokáže zmeniť. Ale ten systém je dnes nastavený tak, že každý má jasné pravidlá, akým spôsobom má ohodnotiť toho žiadateľa. Čiže ja hodnotím túto novelu ako obrovský pokrok a som presvedčený, že aj v rozprave v druhom čítaní bude priestor na to, aby sme diskutovali vecne o veciach, ktoré ešte je potrebné prípadne nejakým spôsobom upraviť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 9. 2017 13:10 - 13:37 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyne, kolegovia, za v podstate dnešný deň, čo sme tu spoločne strávili a prediskutovávali sme veci. Nedá sa to zhrnúť do jednej vety, to je úplne jasné a preto sa budem snažiť primerane odpovedať a snažiť sa možno naplniť niektoré otázky, ktoré tu boli položené.
Oceňujem vystúpenie, ktoré bolo naozaj zmierlivé, pána kolegu Budaja, len som ho chcel trošku poopraviť v tom, že povedal, že je tu debata o zrušení dlhovej brzdy. Nie, nie. Prečítajte si ten návrh. Uvoľnenie, lebo keď úplne odbrzdíte, tak viete, čo sa deje, keď uvoľníte, je to niečo iné a to treba naozaj citlivo rozlišovať, pán poslanec.
Nebudem komentovať tú ďalšiu časť, ktorá sa týka mečiarizmu, lebo vy žijete ešte v dobe mečiarizmu. Ja vám to nezazlievam, lebo ste tam vyrástli, ale nebolo to celkom s tým, čo sme si, čo sme chceli si povedať tu. Ale jedna vec je určitá, určite istá, že každý, kde sme, robme maximum, aby sme znižovali korupciu. Ja sa to snažím a úprimne to robím. Možno sa to celé nedá a to viete aj vy, že to nie je jednoduché.
Pán poslanec Dostál, aspoň jednou vetou. Česká republika mala vždy trošku iný rozbeh, ako sme mali my a to viete. Určite sa na tom zhodneme, že Česká republika bola ekonomicky silnejšia, ako Slovenská republika a to boli aj neustále spory, že kto na koho dopláca a preto aj možno sa stalo to, že dnes máme samostatnú Slovenskú republiku a Slovenská republika musela zapnúť možno na vyššie obrátky, ako Česká republika a teraz je otázka, že akú rýchlosť zaradila a čo na to použila. A to je práve aj odpoveď na pána poslanca Uhríka, ktorý v podstate sa ma snažil presvedčiť, teda predkladateľov, že branie si úverov je niečo, čo je v podstate zlé. Lebo dokonca to položil do pozície, že čo on povie, keď sa ho opýta jeho dieťa, že prečo zadlžuješ mňa, keď budem veľký a budem to musieť splácať? Doslova to tak bolo povedané, dokonca hovoril, že predkladateľ, čiže ja som hovoril o tom, že sú to investície pre naše deti. Ja som si pozrel moje vystúpenie, nič také som nepovedal. Povedal som, že je to investícia návratná. Samozrejme pre budúce generácie. Návratná. A to už sme v ekonomickej rovine a vy viete, že čo to znamená návratná investícia. Takže vždy, keď si berieme úvery, tie úvery sú tu práve na to, aby pomohli nejakým spôsobom vyriešiť niečo, čo potrebujeme teraz, aby to slúžilo a mám schopnosť likviditu to splácať.
Čiže pán Uhrík, to nie je to správne vysvetlenie a možno, keby som to mal zhrnúť, darmo bude Banskobystrický kraj znižovať až na nulu zadlženosť, keď všetci Banskobystričania budú chodiť po rozbitých cestách, keď všetci Banskobystričania budú chodiť do domovov sociálnych služieb, kde vypadávajú okná a môžem pokračovať ďalej. No k čomu je to dobré? Len sa pochváliť tu, že on je ten najväčší bojovník proti zadlženosti. Ale veď každý, kto má trošku ekonomické vzdelanie, vie, že normálna miera zadlženosti, ktorá má svoje pravidlá, je tu na niečo, čo je dobré.
Ak hovoril o Žilinskom samosprávnom kraji, tak jeho zadlženosť sa pohybuje dnes niekde okolo 35 %. Viete, že limit je až 60. Ale je tam ďalší ukazovateľ, ktorý hovorí o tom, že môžete sa zadlžiť iba vtedy, keď ste schopní splácať a tá splátka nemôže presahovať, tuším, 20 % z toho, čo máte v rozpočte. Žilinský samosprávny kraj má na splácanie asi 4 %. Je to rozumné, alebo to nie je? Ja si myslím, že je, pretože rekonštruujeme cesty, nakupujeme mechanizmy, pretože už sú staré a tak ďalej a darmo tu môže sa niekto ironicky usmievať, lebo nemá žiadnu zodpovednosť, ľahko sa to robí.
Pán Uhrík, nesúhlasím s jeho postojom a myslím si, že je to čisto len populizmus z ich strany a dôkazom toho je aj jeho vyjadrenie, že treba stavať tam, kde si to investori vyžadujú. Presný citát. Nuž teda krásne. Tak som zvedavý, koľko tých investícií on už urobil a ten Banskobystrický kraj, keď takéto niečo dokáže povedať. To znamená, že príde investor tam, kde nie je diaľnica a povie, viete, ja chcem tu investovať. No a čo k tomu potrebuje? No diaľnicu. No ale tú vám postavíme až za päť rokov. No ja ju chcem teraz. Tak ďakujem, odchádzam. Tak také hospodárenie v Banskobystrickom kraji, tak to ďakujem veľmi pekne. Stavať treba tak, že odborne plánujem. To znamená, viem, aký je vývoj intenzity a podľa toho pripravujem, lebo samotná príprava niečo trvá. Až potom, keď už to mám pripravené, potom môžem ísť a hľadať zdroje, aby som to postavil s nejakým predstihom, kedy mi dôjde už k naplneniu kapacitnej priepustnosti komunikácie.
Dámy a páni, a toto nie je, že by som si teda vymýšľal, ale mám vzdelanie v tejto oblasti, tak preto viem, o čom to je.
Pán Jurzyca, my máme debaty veľmi korektné a si to naozaj vážim a vážim si aj to, že ste prišli na to rokovanie, aj keď to tu mnohí spochybňovali. To je otázka toho, že čo je pre vás dostatočné. Tak nestretneme sa, alebo desať razy je dostatočné, alebo jedenkrát je dostatočné? Ja som mal pocit, že sme si vydiskutovali postoje a že keby sme sa desaťkrát stretli, pán poslanec Heger, aj pán poslanec Jurzyca, že sa rozídeme rovnako. Súhlasíte s tým? Je to tak a ja to rešpektujem. Ale urobili sme ten krok a boli sme s vami a diskutovali sme o tom, čiže z tohto pohľadu chápem a rešpektujem absolútne váš postoj a aj to, že ste ocenili, že vôbec tento zákon je naozaj dobrý, lebo to vnímam aj ja ako niečo, čo je dobré, lebo som sa na ňom podieľal aj ja, keď som zaň hlasoval a je to fajn.
A nebudem z toho robiť estrádu, ktorú urobil pán poslanec Grendel, pretože takto prekrútiť niečo a neuvedomujúc si, že vy veľmi dobre viete, že predtým, ako sme prijali takýto zákon, za ktorý hlasoval aj náš predseda a ďalší, ktorý bol častovaný inými nadávkami, ako o ktorých ste vy rozprávali, inými, nebudem ich tu spomínať, ale vtedy vám bol dobrý, keď hlasoval za ten zákon o uvoľnení dlhovej brzdy. Ale vy takto, by som povedal, až nemorálne takto zneužijete niečo, ako pri politických ja som neni toho zástancom, v súbojoch sa robia aj osobné útoky. To nie je dobré, lebo potom už sa ťažko vraciate k sebe. Ale, bohužiaľ, robia sa, ale ja nie som ten, ktorý to robí. Ale takto to prekrútiť a pritom viete, že na nášho predsedu ste povedali toľko špiny, s prepáčením, a nadávok, ale keď bolo potrebné zahlasovať, tak bol úplne v poriadku pre vás. Čiže to nebolo korektné.
Pán poslanec Klus, vy ste hovorili, že je to predvolebná kampaň, ale vy ste si ju urobili tuto v plnom rozsahu, len tak zahučalo. Áno, lebo ste presne povedali, že čo v župe treba, ako to treba urobiť, lebo tu bol Kotleba, aby to počuli všetci. Ale úprimne zasa poviem, pán poslanec Klus, ja vám to nezazlievam. Pretože tuto sa mnohí, a k tomu sa dostanem, stále odvolávajú, že to je zneužívanie, lebo je to pred voľbami a tak ďalej. Vždy, keď vám to vyhovuje tak, tak to poviete takto, keď vám to vyhovuje tak, poviete to ináč. Čiže pán poslanec Klus, rešpektujem zasa postoj, ktorý ste zaujali a nezazlievam vám to, lebo je potrebné o tom rozprávať a videl som v tom snahu, že ste chceli rozprávať, aký je ten stav, ktorý som aj ja v tej replike na pána Uhríka popísal úplne jasne. Darmo bude Banskobystrický kraj takmer s nulovou zadlženosťou, keď ľudia budú chodiť po rozbitých cestách. Mimochodom v kraji, kde je cestná infraštruktúra jedna z najdlhších, z najdlhších. Toto je hospodárenie? To je populizmus.
Pán poslanec Heger, zvyšovanie zadlženosti, povedali ste, že ročne ekonomika vygeneruje 600 miliónov, potom 800 miliónov. Áno, to je objektívne a chvalabohu a boli by sme radi, aby to bolo naďalej tak. Ale viete aj, kvôli čomu to je? Lebo sa stavia infraštruktúra. A je to aj kvôli tomu, lebo to je návratná investícia, lebo to je o tom, čo chcel pán Uhrík naznačiť, tam, kde postavíme tú diaľnicu, nielenže sa zlepší situácia, lebo diaľnice, keď tu niekto hovoril o obchvatoch, je vlastne obchvat, dámy a páni. Takže diaľnica prináša zamestnanosť, ekonomický rast a tým pádom máte zdroje na to aj, aby ste bez problémov splácali. Vôbec to nie je žiadny problém, že to nedokážete zvládnuť, lebo to je návratná investícia. Ale vy ste to povedali do takej pozície, ako keby týchto 800 miliónov, ktoré sa vygenerovalo, sa môže šmahom ruky dať na výstavbu diaľnic. A sám dobre viete, že to tak nie je. Lebo ste hneď povedali, to je, viete si predstaviť, koľko je to kilometrov?
Viete, že treba zvyšovať platy, veď sme tu o tom debatovali, chceme učiteľom, je potrebné investovať do školstva, do zdravotníctva a na to treba tie peniaze. Čiže chcel som to len poopraviť, lebo v dobrej viere si myslím, že ste to úplne tak nemysleli, len ste použili skratku, že 800 miliónov a že koľko by to bolo kilometrov, avšak všetky tieto finančné prostriedky sa nedajú použiť len na infraštruktúru. Aj keď k tomu, čo ste hovorili, sa vrátim ešte, že máme dostatok peňazí, takže nie je potrebné uvoľňovať dlhovú brzdu.
Pani poslankyňa Jurinová, ďakujem za pochvalu, že ste povedali, že sme schválili moderný zákon. Naozaj to beriem úprimne, lebo ste tým aj povedali, že keď sme to schvaľovali, sme schválili moderný zákon, lebo to je zákon o dlhovej brzde, ktorý som aj ja schvaľoval a uvedomujem si to, že to bolo potrebné. A schvaľovali sme to vtedy, keď sa nás pán Dostál neustále nejakým spôsobom snaží obviňovať, že my sme tí, ktorí bezbreho zadlžujeme. Tak prečo by sme takýto zákon schvaľovali, keby sme boli takí, že chceme bezbreho zadlžovať? Čo nás osvietilo niečo? Lebo rovnako chceme byť zodpovední, pán poslanec Dostál, preto sme to podporili vtedy.
Nuž a podľa toho vyjadrenia, čo ste povedali, pani kolegyňa Jurinová, vy už nechcete pokračovať vo výstavbe diaľnic počas vašej vlády. Vy jednoducho ste povedali, že netreba peniaze, lebo ich je dostatok a všetko bude pokryté, ako sa dá. Nuž ale v každom prípade neboli sme to my, ale bola to vaša vláda, ktorá napríklad zastavila výstavbu úseku Hričovské Podhradie - Dubná Skala a (reakcia z pléna) no veď ja viem, však to je to neustále, však ja si neviem predstaviť, že keby ste tu boli štyri roky, čo by sa tu udialo, čo by sa tu udialo, čo všetko by ste ešte urobili. Nebola to naša vláda, keď obstarala úsek, kde štátna expertíza bola na nejakej úrovni a obstarala úsek na úrovni niekde 47 % štátnej expertízy a výsledok bol taký, ktorý opisoval pán Marosz, že nikto nikomu nezaplatil. No ako môže zaplatiť, keď obstaral to za výšku, ktorá bola nerealizovateľná, lebo si to takýmto spôsobom niekto tlačil úplne, čo nie je dobrá cesta, lebo to už je ďalší extrém. Načo?
No a kritizovali ste, že sa nič neudialo. Pani poslankyňa, vy ste z Oravy. Koľko za vašej vlády ste iniciovali výstavby úsekov v rýchlostnej komunikácie R3? Nechcem, aby ste mi odpovedali, lebo to je rečnícka otázka, lebo ja som v záverečnom slove, ja vám poviem, keď ja som bol súčasťou vlády, tak sa, som sa snažil, aby sa urobil obchvat Trstenej a ten je postavený a dnes súčasťou tejto vlády som rovnako bol pri tom, aby sme potlačili ďalší úsek a to je Nižná - Tvrdošín. Za našej vlády. Nie za vašej, pani Jurinová. Ale to vy ste nechceli povedať, vy ste mali záujem niečo iné povedať.
Čiže pokračujem ďalej, pán poslanec Beblavý. Samozrejme, že odišiel, pretože to je presne jeho prístup a ja to poviem presne tak, že podľa seba súdim teba, lebo viete, čo povedal? Povedal to, že sú to len gestá. To znamená, presne povedal to, čo on robí. On to gesto tu urobil a fuk preč, kým tu boli kamery a neviem ešte čo. Presne podľa seba súdim teda. No nie. My to myslíme, pán Beblavý, nech ste kdekoľvek, úprimne to, čo robíme. Žiadne gesto to nie je. Pretože na rozdiel od vás my musíme chodiť medzi tých ľudí tam v tom kraji a medzi tých ľudí tam do miest a obcí, zatiaľ čo vy len prídete, vypijete si kávičku v Žiline, podebatujete so svojimi súputníkmi a odídete preč, to je celé. Nič viacej sa tam nedá ani povedať, lebo pán Beblavý je multiodborník na všetko. Naozaj. A tam ja ako už rezignujem, lebo on je naozaj odborník na, od špendlíkovej hlavičky cez sociálne poistenie, cez výstavbu a neviem ešte čo, takže on si môže dovoliť povedať takmer všetko. Ale ten komentár som chcel povedať, takže.
Pán Kolega Marosz, odborne ste zdôvodnili, že diaľnice netreba stavať podľa tohoto, lebo vy ste povedali, že tunel Považský Chlmec bol zbytočný. Tak teda, ja nechcem to nejako komentovať, ale odporúčam vám, nemáte to ďaleko naozaj, zoberte sa, bez akýchkoľvek problémov požiadajte o návštevu fakulty, stavebnej, na Žilinskej univerzite, je tam dopravné staviteľstvo, sú tam odborníci a porozprávajte sa s nimi trošku odbornejšie, aby ste nemohli takúto hlúposť povedať. Pretože naozaj to, to sa nedá takto. Na jednej strane hovoríte, že sa to spolitizováva, ale vy sami bez akýchkoľvek argumentov dokážete zrušiť prácu mnohých odborníkov, ktorí na tom pracovali a povedia, že tunel Považský Chlmec je zbytočný. Vy viete, čo sa tam deje, keď je piatok a v pondelok, keď sa odchádza, čo je na estakáde v Žiline? Čo sa tam deje? Veď keď sa dokončí tento úsek, sa významne odľahčí krajské mesto a spriepustní sa vôbec na východnú vetvu. Naozaj dajte si ten čas, určite vás prijmú na Stavebnej fakulte v Žiline, vysvetlia vám to, lebo potom ťažko budeme tu nejako argumentovať.
Pán poslanec Heger, úseky, ktoré nie sú potrebné najbližších päť rokov, ani sa ich nedotýkajte. Asi viete, čo chcem tým povedať. Nuž práve, ak budeme vedieť, že za päť rokov ten úsek budem potrebovať, tak teraz sa ho už musím dotknúť. A to hovoríme napríklad aj v tom uznesení, kde hovoríme, že tie finančné prostriedky je potrebné použiť aj na tú prípravu. Čiže toto je podľa mňa odborný prístup a treba už v predstihu, nie už keď horí, ako pán poslanec Uhrík hovorí, až vtedy, keď bude niektorý investor chcieť. No tak výborne, nastúpime a zvečera na ráno zmontujeme ako zmontovaný domček, nech sa páči, môžete jazdiť.
Pán poslanec Kollár tu nie je, ale chcem ho len informovať, že my sme mali rokovanie s jeho predsedom poslaneckého klubu s pánom Krajniakom aj cez prázdniny aj teraz, možno si to medzi sebou nevymenili, len chcem povedať, že neobišli sme nikoho. Ale samozrejme rešpektujem, že niekto môže mať pocit, že tá intenzita nebola dostatočná, ale my sme sa naozaj snažili, ako sa najlepšie dá.
No a pán poslanec Vašečka tu už nie je, nuž a rovnako odborne hovoril o tom, že všetko sa spolitizováva a že preto to tak vyzerá, ale šmahom ruky povedal rovnako, ako pán poslanec Marosz, asi spoločne sedávajú, lebo sú zo Žiliny a možnože to má od neho, že úsek Strážov - Brodno bol úplne zbytočný. To je presne to, čo som hovoril. Čiže odporúčam aj pánovi kolegovi Rišovi, kamaráti sme, nech sa páči, objednajte sa v Žiline, Žilinská univerzita, sú tam odborníci, vám to vysvetlia. Nie je zbytočný, vás môžem ubezpečiť, že nie je a práve naopak, je chvála Bohu, že už bude dostavaný, lebo mal by byť niekedy v novembri otvorený a uvidíte, akým významným spôsobom krajské mesto odľahčí. Uvidíte.
No a hovoril ste o tom, hovoril o tom pán Vašečka, že donekonečna sa hľadá, že kadiaľ tá cesta pôjde, alebo tá diaľnica úseku Turany- Hubová. A pritom on bol ten, ktorý sa snažil na nás apelovať, že aby sme to nepolitizovali.
Tak poďme si objektívne povedať. Viete, čo sa dialo na tomto úseku? Boli tam vážne problémy, environmentálne, ktoré bolo potrebné vyriešiť a tie sa riešili veľmi ťažkým spôsobom, kde aj my sme sa zaangažovali ako samosprávny kraj, kde ja som komisárovi Hahnovi rovnako dával informácie, ako to vyzerá, aký máme postoj ako krajská samospráva k tomu a myslím si, že významne to pomohlo, aby sa ten úsek vyriešil, lebo sa tam napokon navrhol takzvaný ekodukt, aby mohli prechádzať zvieratá ponad diaľnicu a nebol tam žiadny problém z tohto pohľadu. No ale potom prišlo niečo, čo nikto neovplyvní, "vis major", obrovský zosuv v Šútove. Aj za toto je strana SMER zodpovedná? To už naozaj myslíte vážne, pán poslanec Marosz, aj pán poslanec Vašečka? Mám taký pocit, že už aj za tieto veci, normálne že zaprší, to je ako niečo podobné, akože aj za to je napríklad poslanec Blanár a župan zodpovedný, že je zavreté, uzavretá cesta pod hradným bralom Strečno? Pretože to niektorý tiež tak. Dokonca si myslia, že Blanár v noci, keď nemá čo robiť, chodí a uvoľňuje tie skaly. Robí to naschvál. To je neuveriteľné, toto.
Čiže, pán poslanec Vašečka, pán poslanec Marosz, naozaj ak máte niečo, však poďte, ja nehryziem, porozprávajme sa o tom, ja vám vysvetlím mnohé veci a som vždy bol pripravený na korektnú debatu. S Edom Hegerom si vždy vieme sa zastaviť, ale od vás som to ešte nevidel, že by ste prišli a podebatovali sme. Toto nie je pravda. Turany, Hubová sú objektívne príčiny. Mňa to osobne mrzí, pretože už sme mohli mať dávno prepojenú túto časť.
Nuž a teraz úplne na záver a chcem povedať k voľbám, ku kampani, to, čo ste hovorili a k tomu, čo hovoril pán poslanec Vašečka, že nemáte dôveru k súčasnej vláde a preto nič také neschválite. A vy si myslíte, že my sme mali dôveru k vláde Ivety Radičovej? To vážne si to myslíte? Ale napriek tomu sme to schválili. Napriek tomu sme to schválili. Za vlády Ivety Radičovej, v ktorej sme nemali dôveru a tá dôvera sa ukázala naozaj opodstatnená, pretože vláda sa za chvíľočku aj tak rozpadla. Ale vy tu argumentujete, neschválime to, lebo nemáme k súčasnej vláde dôveru, lebo ona nedokáže ekonomicky, hospodárne - a neviem ešte všelijaké tie veci - hospodáriť, ale ako keby my sme mali dôveru k vláde Ivety Radičovej. No nemali sme, môžem vám zodpovedne povedať. Ale jedna vec je dôvera a druhá vec je aj nejaká zodpovednosť a my sme si ju vtedy uvedomovali a sme ju schválili, teda schválili ten zákon, ktorý prešiel a dnes môžeme povedať, že bol dobrý a je dobrý.
No a k tým voľbám a k predkladateľom, lebo to je posledná vec, neviem, či ešte niekto bude, že predkladatelia sú len župani. No tak pozrite si, prosím vás, ten ako návrh, však je to tu napísané. Veď nehrajme sa tu na niečo, pozrite sa, je tu napísané, nie je tu len župan, je tu Kamenický, je tu Raši, je tu Choma, Bernaťák, Baláž, Antal, Jakab, Bastrnák, ja viem, ono je to presne tak, ako pri prijímaní zákonov, ktoré keď príde sem zákon, vládny, a je s mnohými pozmeňujúcimi návrhmi, tak všetci hovoríte, zle pripravený zákon, toľko pozmeňujúcich návrhov, je zle pripravený zákon. Keď prídeme so zákonom, kde nie je žiadny pozmeňujúci návrh, vládna mašinéria to schváli bez toho, aby bol nejaký pozmeňujúci návrh, lebo ako vám to vyhovuje, tak to poviete, ale chápem, lebo to je súčasť politiky, možno, ale toto nie je tak, vážené dámy, páni. My sme permanentne vo voľbách. A ja môžem povedať, že moje také heslo alebo moje také aj presvedčenie, že ja keď skončím voľby a dostanem dôveru, ja už som v tých ďalších voľbách, pretože mi záleží na tom, aby som mohol napĺňať to, čo je a to je tak isto predvolebná kampaň svojím spôsobom, čiže štyri roky ju robím. Ale to videnie nemôžem prijať, to, čo vy hovoríte, že pred voľbami by sa v podstate nemalo nič robiť. Malo by sa len čakať, kedy voľby dopadnú, ale dovtedy nemôžete absolútne nič robiť. Tak potom by sme tu neurobili najbližšie štyri roky nič, pretože budúci rok sú komunálne voľby, na ten ďalší sú prezidentské, európske voľby a v ten posledný sú už parlamentné voľby. Nie, páni, dámy, toto nie je cesta.
Poďme naozaj sa k tomu postaviť takto. Áno, vyšlo to pred voľbami do vyšších územných celkov, ale nadväzujeme na programové vyhlásenie vlády, ktoré chápem, že ste nepodporili, ale my ho chceme napĺňať a prišli sme normálne, seriózne, kde inde ako do parlamentu, ktorý by mal iniciovať týmto uznesením výbor pre financie, ktorý by mohol začať robiť túto novelu. Nieže on sám z vlastnej iniciatívy, ale my to chceme urobiť takýmto spôsobom a naviac ponúkame aj podľa mňa férové podmienky, keďže ste hovorili o tej nezodpovednosti, lebo nemusíte mať dôveru. Ja viem, že dôvera sa ťažko získava, ľahko sa stratí, ale my, keď navrhujeme, aby bol vytvorený osobitný výbor, ktorý bude schvaľovať všetky projekty, ktoré by mali ísť z uvoľnenej brzdy, že to bude schvaľovať výbor, ktorý bude mať zastúpenie rovnocenné, opozícia-koalícia, tak mi povedzte, čo si môže koalícia dovoliť bez nejaké konsenzu? No nič.
Ale zároveň definujeme pravidlá, ktoré budú platné pre všetky vlády. Ale zároveň nehovoríme, že len z tejto dlhovej brzdy sa bude stavať. Veď vy to dobre viete, že to tak nechceme. My len hovoríme, že pokiaľ sú finančné prostriedky a vygeneruje to ekonomika, tak budeme, samozrejme, z toho stavať. Ale ak bude potrebné napríklad robiť prípravu, ktorá je potrebná na nejaké tri-štyri roky a tie peniaze nemáme, no tak použijeme to práve z tohto balíka. A zároveň jedným dychom hovoríme, že to bude na základe posúdenia podľa programu Hodnota za peniaze. A opäť to pôjde len do tohto výboru, kde to nemôžeme len tak si prehodiť. No nie je to férové? Ja si myslím, že je to férové pre všetkých, lebo keď tu niekto ironicky hovoril, že nie je alternatíva, že my hovoríme o nejakých iných vládach. Hovoríme, že nie je alternatíva v tomto volebnom období. Ale v budúcom, keď rozdajú voliči hlasy, to môže byť úplne ináč a bude pán poslanec Heger minister hospodárstva alebo minister dopravy. A potom príde, príde za nami a povie, viete čo, ja som sa vtedy mýlil, teraz by sme tú dlhovú brzdu mohli, viete, mali ste pravdu. A my tu preto férovo teraz dávame, že to bude pre každé vlády rovnaké, nikto to nebude môcť zneužívať.
Zoberte to, prosím vás, naozaj tak, lebo keby sme nedali napríklad do toho uznesenia aj ten pozmeňujúci návrh, tak by ste si mohli myslieť, že to len s tým výborom si len tak vymýšľame, ale ono aj tak nebude tak. Dali sme to práve do toho uznesenia, aby to tam bolo explicitne napísané, že máme záujem o takýto výbor, aby tam bol. Aby samé získali vzájomne tú dôveru a tá sa dá práve získavať s tým, že budeme donekonečna rokovať a buď sa dohodneme alebo nie, lebo tam je 50 : 50 zastúpenie.
Dámy a páni, veľmi si vážim a ďakujem za to, že ste si ma aj vypočuli a ja som pozorne počúval vás. Rešpektujem vaše postoje, s mnohými nesúhlasím, ale ešte raz vás chcem poprosiť, toto je iniciovanie práce, ktorá bude na pleciach výboru pre financie, kde máte aj vy svoje zastúpenie a môžete bez akýchkoľvek problémov definovať všetko to, čo si myslíte, že je dobré a brániť sa tomu všetkému, čo nie je dobré, aby sa tam nedostalo do toho zákona. A o toto vás chcem požiadať všetkých.
A veľmi pekne ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 9:09 - 9:11 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Grendel, irónia, beriem, dobre, môžete v tom pokračovať, ale vecné to nebolo. Ja idem skôr k tomu, čo povedal pán poslanec Heger. Vy ste to trošku prekrútili. Ja som nepovedal, že my sme sa pripojili. My sme boli od začiatku pri tom. Od začiatku sme to kreovali a myslím si, že to je správne a dobré. A teraz opäť chceme, aby ste aj vy boli pri tom, pán poslanec, lebo keď si prečítate dobre to uznesenie, tak hovorí sa o tom, že tento návrh novely zákona o dlhovej brzde sa bude opäť tvoriť na výbore pre financie. A keď sa bude tvoriť na tomto výbore, má tam aj opozícia zastúpenie? No má. To znamená, ideme rovnakým postupom, pán poslanec, verte mi. Nie je to nič, čo by bolo odlišné. A naviac zasa porovnávať dva roky, kým sa vytváral tento zákon s tým, že "my to chceme" - vy ste tak navodzovali tú atmosféru - za chvíľočku zbúchať, nie je tak isto korektné. Pretože vytvoriť samotný zákon prirodzene, že si vyžadovalo naozaj veľké úsilie aj preto, lebo ten zákon je svojím spôsobom aj v rámci Európskej únie a predovšetkým v eurozóne jedinečný. To si povedzme. Ale dnes už máme nejakú aplikačnú prax za sebou a dnes už aj odborníci vedia, že čo všetko tento zákon priniesol a čo sa dá ešte v tomto zákone upraviť. A sú tu aj praktické veci, o ktorých sme rozprávali spoločne, keď sme sa stretli, že do určitej miery by mohli sme ešte byť lacnejší pri získavaní napríklad finančných prostriedkov, keď ich nakupujeme, keď dlhopisy nakupujeme na trhu, ale nemôžeme ich nakúpiť práve v čase, keď sú najlacnejšie, lebo musíme čakať na Eurostat, ktorý nám potvrdí, že sme na tom takto a takto. Čiže dnes sme v inej pozícii, ale kreovať chceme ten zákon spoločne aj s vami.
Ďakujem.
Skryt prepis