Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

6. 12. 2017 o 9:47 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 12. 2017 9:47 - 9:49 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja by som hneď na úvod povedal, že cítil som trošku iróniu v tom, čo ste hovorili, že pán minister nemá za sebou žiadnu politickú stranu a že je v podstate horšie na tom ako MOST – Híd, ktorý v podstate vyrokoval 1 euro. To bola taká irónia nechutná, že no je mi z toho smutno.
Treba sa pozrieť trošku na to číslo 3,71 z iného pohľadu. Každý z nás, ako sme tu, by sme boli radi, aby išlo do zdravotníctva čo najviac peňazí. Ale ak počítate 3,71 zo 100 miliónov, je to nejaká suma, ak počítate 3,71 z 200 miliónov, je to opäť v absolútnom čísle iná suma. A, áno, ja by som bol rád, aby tam bolo viacej peňazí, ale ono reálne pri tomto čísle tam bude viacej peňazí. A my sme to podrobne rozoberali aj na zdravotníckom výbore, ale poďme viac ešte k ďalším veciam, ktoré ste hovorili.
Zjednodušovať problém zdravotníctva tým, že nie je toaletný papier a že, nebodaj, chýbajú tam nejaké dosky, je tak isto tak nechutný populizmus. Viete, že zdravotníctvo je úplne o ničom inom. Zavše sa stane, že je tam aj nejaký takýto problém, ale mnohé veci sa napravili a sú v lepšom stave.
Zdravotné poisťovne ste označili ako macošské. No áno, tak ste mali povedať, tak chcete, aby tu boli privátne, alebo aby tu bola len jedna,. Ale poďme skôr teraz k tým doplnkovým hodinám. Je to systémové riešenie. Dodnes sa mohli vyberať poplatky len za presne určené výkony, to sú za potvrdenia a mnohé iné. Teraz dávame do systému možnosť pre každého, aby si mohol túto zdravotnú starostlivosť, keď ju bude chcieť, jednoducho zaplatiť a hlavne ju dostať. Ale čo je dôležité, že bude mať preplatené všetky svalzy, to znamená činnosti, ktoré sú stým vyšetrením potrebné, a rovnako ho budú mať preplatené aj lieky, ale bude mať vyšetrenia. A to je dôležité.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 12. 2017 9:28 - 9:30 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, oceňujem, že ste otvorili práve túto časť tejto novely zákona, pretože nemôžeme si zatvárať oči pred tým, že v našich domovoch sociálnych služieb sa už dnes poskytujú zdravotnícke výkony. Čiže to nie je niečo, čo by bolo nové. Ak boli doteraz zadefinované výkony v počte deväť, tak dnes sa to rieši nejakým iným systémovým prístupom, a môžeme diskutovať o tom, že či poplatok 3,30 na lôžko je dostatočný, ale zhodneme sa na tom, že je potrebné, aby takáto služba mala zadefinované štandardy, čo je ďalší veľmi dobrý krok.
Nie celkom súhlasím s tým, že môže byť prekážka, povedzme, polohovateľná posteľ, lebo ak prejdete si dnes domovy sociálnych služieb, tak už tam dnes sú tie polohovateľné postele. Možno sa zhodneme, že nie sú v dostatočnom počte, ale som presvedčený, že tam, kde je to potrebné a kde sa o túto službu prihlásia a budú chcieť, aby to bolo preplácané zo zdravotného poistenia, tak tam tú polohovateľnú posteľ nájdu, vytvoria ten priestor na to, aby naozaj tá zdravotná starostlivosť tak, ako je zadefinovaná, bola poskytnutá veľmi dobre a na dobrej úrovni, lebo myslím si, že už aj dnes sa poskytuje na veľmi dobrej úrovni.
Zaujalo ma však, že ste hovorili, že by ste to urobili nejako ináč, ale ste to nekonkretizovali. Mohli by ste to nejako povedať, že čo by ste ináč urobili z hľadiska tohoto systému, ktorý sa dnes zavádza v tomto, v tejto novele? Pretože ja to vnímam,ako systémové riešenie a potom do budúcnosti môžeme sa k tomu vrátiť a povedať si, čo ešte by sa dalo, povedzme, zlepšiť, aj si vyhodnotiť, že či to naozaj bolo dostatočné, alebo či je naozaj dopyt v tých domovoch sociálnych služieb v takom množstve, ako je zadefinované teraz, že je to 10-tisíc.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 9:58 - 10:00 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega Suchánek, som rád, že ste mali taký postoj k tomuto návrhu, pretože tento návrh má za cieľ, aby sme ten problém spoločne riešili a ministerstvo s tým prichádza. Áno, je legitímne baviť sa o platbách, pretože táto činnosť si vyžaduje aj ohodnotenie a úplne prirodzene to, čo doposiaľ je, je nedostatočné.
Chcem vás doplniť ešte v tej otázke, a to si myslím, že je správne, pretože sme to použili aj pri tej ambulantnej prvej pomoci, ktorá bola schválená, že vyššie územné celky sú tu práve ako zábezpeka a predĺžená ruka ministerstva zdravotníctva, pretože prostredníctvom hlavného lekára kraja vykonávajú prenesený výkon štátnej správy a tým pádom budú mať právomoc ako ministerstvo v prípade, že organizátor z nejakých dôvodov zlyhá. Musí to nahlásiť s nejakým časovým predstihom a vtedy hlavný lekár presne povie, že vy to budete musieť dovtedy, kým sa nevyrieši problém s organizátorom, zabezpečiť. A čo si myslím, že je dobré, pretože týmto zabezpečujeme predovšetkým, že sa tá činnosť bude vykonávať v prípade, že aj niečo nastane, či už objektívne, alebo subjektívne, a toto hodnotím rovnako pozitívne, ako sme to urobili aj pri tej ambulantnej prvej pomoci.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 10. 2017 9:19 - 9:21 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctená snemovňa, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (tlač 625).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poskytovaní dotácií, na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor.
Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky zákon schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva v znení neskorších predpisov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 a 2 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 69 z 10. októbra 2017, kde ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Toľko z mojej strany, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 10. 2017 11:24 - 11:24 hod.

Juraj Blanár
Ospravedlňujem sa, pán predsedajúci, ale pri hlasovaní o návrhu zákona pána poslanca Zelníka a pána poslanca Bastrnáka, tlač 712, som chcel hlasovať za, ale hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som sa zdržal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 14:42 - 14:45 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán minister, vážená snemovňa, konštatujem, že v rozprave vystúpili traja poslanci a jeden z poslancov, pán poslanec Suchánek, predložil pozmeňujúci návrh, o ktorom budeme hlasovať. Avšak vyjadrenie predkladateľa pána ministra je, že neodporúča tento pozmeňujúci návrh, aby bol schválený.
Využijem v krátkosti príležitosť, nechcel som tiež naťahovať tú rozpravu, aby som odpovedal aj pánovi poslancovi Suchánkovi, aj pánovi poslancovi Hegerovi. Pán minister detailne vysvetlil súvislosť s Ústavným súdom a nálezom, lebo tu bolo také nedorozumenie, keď pán poslanec Suchánek povedal, že nie je to vôbec žiadny problém, keď to nebol problém, keď tu bola jedna zdravotná poisťovňa, tak prečo by to mal byť teraz problém. Videli ste sami, že to bol problém z toho, čo tu predniesol pán minister. A úprimne keď to poviem, ja rešpektujem nálezy Ústavného súdu, ale pri tých argumentáciách, ktoré som videl, naozaj krútim hlavou. A z tohto pohľadu aj to, čo navrhoval vo svojej rozprave pán poslanec Heger, že preraďme všetkých poistencov do Všeobecnej zdravotnej poisťovne a tým pádom súkromné poisťovne nebudú mať nikoho. No garantujem vám, že na základe toho, čo už teraz sme počuli, tak by sme mali, mám tu citáciu, že ich presuňme do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak by sme mali medzinárodné arbitráže na krku a naozaj je to komplikovaná vec. Mňa to osobne neteší, pretože som zástancom jednej zdravotnej poisťovne. A rovnako si myslím, že súkromné zdravotné poisťovne by nemali čo vynášať nejaký zisk odtiaľ. Ak to raz je určené pre zdravotníctvo, tak to tam má ostať. Tie snahy, ktoré tu boli, sa urobili. Ale Ústavný súd skonštatoval niečo, čo naozaj musíme rešpektovať, čo teda mňa naozaj neteší. To, čo odvedieme do zdravotníctva, malo by tam podľa môjho názoru aj ostať.
Čiže posledný dôvetok, tým, že sa urobilo to technické opatrenie, že sa zrušili tie stropy odvodové, tak de facto za poistencov štátu týmto technickým opatrením išlo rovnako ako v predchádzajúcom roku, ba dokonca o 16 mil. viac. Ale všetci na výbore, pán poslanec, viete to veľmi dobre, že neboli sme spokojní, ale sme radi, že sme vyrokovali aj tých 70 mil., a som presvedčený, že keď budeme takto pokračovať ďalej aj s tými opatreniami, ktoré sme tu schválili, napríklad v tej liekovej politike, kde sa ušetrilo, že dokážeme dostať viacej peňazí do zdravotníctva.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 13:56 - 13:58 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec Suchánek, keď sme boli na výbore, tak ste vítali toto navýšenie finančných prostriedkov a nevidel som v tom nijaký problém, ale predsa mi nedá, aby som nedodal k tomu, čo ste hovorili vy, že sme znížili odvod za poistencov štátu. Viete veľmi dobre, že to rokovanie vo výbore bolo na základe podnetu ministerstva zdravotníctva, ktoré samo prišlo aj s ďalším opatrením. A už som vám to vysvetlil na výbore, ale akosi zámerne o tom mlčíte, pretože vtedy sa zrušili odvodové stropy, pán poslanec. Vy to veľmi dobre viete. A tie odvodové stropy tým, že sa zrušili, tak v podstate sa vykompenzovalo to, čo išlo za poistencov štátu, dokonca tam bolo asi o 16 mil. viac. Čiže ergo tie finančné prostriedky do zdravotných poisťovní boli na úrovni stále 4,4 %. Vy to zamlčujete. Neviem, či to robíte zámerne podľa hesla ako váš kolega Matovič, že čím horšie, tým lepšie.
Poisťovne by nemali vytvárať zisk. Pán poslanec, vaše politické hnutie a štyria zakladatelia, ktorí sú tam, počas vlády, v ktorej boli, som nepočul ani jeden návrh o tom, aby predložili na zrušenie zisku. My, naopak, áno. A viete, aký bol nález Ústavného súdu? Že nemôžu sa obmedzovať zisky. Tak si to dobre pozrite, pán poslanec, lebo nemali ste pravdu v tom, čo ste hovorili. A nedá sa to ani porovnať s tým, čo ste hovorili predtým, že bola jedna poisťovňa. Ak pustíte do systému aj súkromné, systém sa úplne zmenil. Takže taká je pravda.
A ja vítam tieto finančné prostriedky, ktoré boli naviac dané, a som rád, že tie rokovania, ktoré teraz prebiehajú a pán minister o tom bude informovať, že sa nám podarí do zdravotníctva dostať viac finančných prostriedkov. O tomto sa poďme spoločne baviť a hovorme, prosím vás, celú pravdu. Nebolo to tak, ako ste to vy povedali v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom za odvod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 13:27 - 13:29 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, pán minister, kolegyne, kolegovia, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 626).
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon o zdravotnom poistení, čiže predmetný zákon, ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre zdravotníctvo, ktorý zároveň súčasne určil ako gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Súhlasili s uvedeným návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 580 o zdravotnom poistení a zákon 95 o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čiže predmetný zákon, v zmysle neskorších predpisov vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 3 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 70 z 10. októbra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 15:56 - 15:58 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán poslanec a pán exminister práce a sociálnych vecí, dnes ste sa veľmi nevyznamenali. Videl som vaše prvé vystúpenie, ktoré postrádalo akúkoľvek racionalitu, pretože hovorili ste len o kvantite, ale nespomenuli ste nejakú kvalitu pripomienok, ktoré ste tam v číselných údajoch ukázali, ako že sú strašne veľké tie počty pripomienok. A teraz v druhom čítaní namiesto toho, aby ste povedali nejakých zopár vecných pripomienok alebo prípadne povedali, dobre, toto by som ešte chcel zmeniť, tak ste prišli s týmto návrhom, čo je legitímne z hľadiska rokovacieho poriadku.
Ale pýtam sa, pán minister, aj vy ste mali možnosť mnohé veci v tomto zákone, ktorý je od roku 2009 zmeniť. Ja si pamätám aj také veci, čo ste dali do zákona, kde ste dali povinnosť klientom, aby platili minimálne 50 % nákladov z pobytových služieb. A my sme to potom museli rušiť. A dneska sa za nich staviate a všetkých obhajujete a tvárite sa, že ste svätý. Pán minister, exminister, trošku si vstúpte do svojho svedomia a snažte sa aj vidieť to, čo ste vy urobili, resp. neurobili, čo teraz kritizujete. A ospravedlňujete to tým, že ste tu boli iba rok a pol. No, neviem, čo by sa tu dialo, keby ste tu boli dlhšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 14:47 - 14:49 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Jurinová, v závere vášho vystúpenia som zacítil, že máte záujem v druhom čítaní predkladať nejaké pozmeňujúce návrhy. Však takto som to nejako zachytil. Čiže nie úplne vystihovalo to vaše vystúpenie to, čo ste na záver povedali, pretože ste ochotná ísť s nejakými pozmeňujúcimi návrhmi. Čo znamená, že nie je to až také zlé napriek tomu, že ste to kompletne všetko zamietli.
Štátna dávka ste povedali, nie je postavená tak, vy ste ju tak nazvali, štátnu dávku, to znamená príspevok na odkázanosť, že nie je postavená tak, aby išla za klientom. Pozrite si ten zákon! Práve ten príspevok na odkázanosť pôjde s klientom tam, kde sa klient bude pohybovať, kde pôjde, ktoré zariadenie si vyberie, tak tam pôjde. Ale áno, len si to dobre pozrite! To, že má diferencované, to už je druhá vec a myslím si, že aj o tom sa dá diskutovať, ale je to správne.
Šikanovanie občanov. Vy ste tu vytvorili dojem, ako keby tu bola jedna hrôza a všetci sú šikanovaní. Príďte sa, prosím vás, pozrieť trošičku aj do tých krajov a poďte sa pozrieť do tých centier, kde máme poradenstvo. Zdarma sa poskytuje poradenstvo pre klientov, ktorí chcú akúkoľvek sociálnu službu, a pripravujú sa na to, čo majú všetko dať. Ak máte nejakú informáciu o šikanovaní, tak, prosím vás, povedzte ju a poďte ju riešiť, ale nevytvárajte tu dojem, ako keby sa všetci šikanovali a že nebodaj sa tu neposkytuje sociálna služba.
A teraz ešte v krátkosti, ste hovorili, že posudková činnosť. Nuž v rámci vykonávania posudkovej činnosti sa môže vykonávať sociálna posudková činnosť nielen v rodinnom prostredí, ale aj v prostredí, v ktorom sa zdržiava. Ide hlavne o občanov, ktorí žiadajú bezodplatné umiestnenie alebo občanov bez domova. To znamená, tým sa prispôsobuje vlastne tým občanom a vylepšuje sa tento inštitút... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis