Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

14.6.2018 o 17:03 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2018 17:03 - 17:03 hod.

Juraj Blanár
Pán predsedajúci, dovoľte mi, aby som predniesol procedurálny návrh v mene troch poslaneckých klubov SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a MOST – HÍD s tým, že aby sa zajtra nehlasovalo. Je to zdôvodnené tým, že množstvo poslancov je na pracovných cestách, a preto požiadali aj tieto poslanecké kluby o to, aby hlasovanie sa odložilo, ale nechám to na posúdenie, samozrejme, snemovne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 11:55 - 11:56 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega, súhlasím s vami, že je potrebné, aby to duálne vzdelávanie sa rozšírilo aj na všetky ďalšie oblasti, nemusí to byť len priemysel práve strojárenský. Je to absolútne na mieste a súhlasím s vami, avšak doplním vás v tej časti, kde ste hovorili o tom, že časť odborného vzdelávania sa musí odohrávať aj v školách.
Už dnes a ja som presvedčený, že drvivá väčšina všetkých odborných škôl to už robí. Nezapojí sa síce do duálneho vzdelávania, ale významným spôsobom sa vybavili modernými technológiami, majú zmluvy so zamestnávateľmi, kde nie na báze duálneho vzdelávania, ale na báze kooperácie spolupracujú pri vzdelávaní. A robia to podľa môjho názoru veľmi dobre. Duálne vzdelávanie je už nejaký stupeň, ktorý je vyšší, a je potrebné aby sme mu dali aj veľkú podporu.
A, viete, tu bude vždy kritika, či urobíte tak, alebo či urobí vláda tak alebo onak, ale z vášho vystúpenia som mal pocit, že vy máte záujem, aby sa to posúvalo dopredu. A súhlasím aj s tým, čo ste hovorili, že mali by sme už aj tie poznatky zo zahraničia využívať, možno aj tú nadstavbu o ktorej sa hovorí. Prečo nie? Pretože dnes veľké firmy už takéto vzdelávacie centrá vybudovali a je len potrebné nájsť priestor ako ich za integrovať do toho celého.
Ale pochopil som, že vy tento návrh zákona podporujete, pán Sopko. Chcem sa aj takto spýtať vás, aby ste mi odpovedali, lebo nebolo to úplne jasné, okrem toho, že ste predkladali ten pozmeňujúci návrh.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.6.2018 11:39 - 11:41 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani poslankyňa, berte to moje vystúpenie ako človeka, ktorý bol od začiatku, keď sa začal kreovať tento systém. Najskôr to začalo zákonom o odbornom vzdelávaní a kraj, v ktorom som pôsobil, bol prvý, ktorý mal vytvorenú štvorpartitu, ktorá sa neskôr potom pretransformovala do krajskej rady pre odborné vzdelávanie. A preto ma mrzí, že táto vec sa tak, by som povedal, lacno využívanú kritiku pri neporovnateľných veciach. Ja len vypichnem jednu vec, čo ste povedali, porovnanie s Rakúskom. To porovnanie absolútne pokrivkáva. Vy veľmi dobre viete, že Rakúsko bolo v trhovej ekonomike dlhé roky pred nami, že neprechádzalo tranzíciou alebo premenou ekonomiky z plánovanej na trhovú a že tam ten systém úplne ináč funguje, je ináč nastavené členstvo v profesných organizáciách a tak ďalej, ale vy ste to tu lacne použili na to, aby ste to použili. Podľa toho, čo ste povedali, v podstate však v trhovej ekonomike by sme to mohli nechať tak, však si to zariadia samotné firmy a ony budú si robiť duálne vzdelávanie. Načo by mal do toho vstupovať štát? Ale ony to neurobili, štát musel do toho vstúpiť a myslím si, že veľmi dobre.
A tie tri roky vy ste pochopili ako nejaký záväzok? Ale pozrite sa na to z iného pohľadu. Ak ten zamestnávateľ do toho investuje svoj čas, energiu, odborníkov, tak zároveň tým ľuďom, ktorí skončia, žiakom, ktorí skončia školu, im dáva istotu zamestnania. To nie je také jednoduché, ako spomínal pán Jurzyca, že pôjde za vyššími platmi. Dneska je tu fajn, zajtra bude kríza a bude vysoká nezamestnanosť a oni budú radi, že budú mať zamestnanie. Tento pohľad liberálny, ekonomický áno, fajn, ale ten nevyriešil duálne vzdelávanie, bohužiaľ, nevyriešil a musí ho štát.
Čiže ja nie celkom sa stotožňujem s tým, čo ste povedali a myslím si, že tie tri roky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

14.6.2018 10:40 - 10:47 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani poslankyňa, neviem teraz úplne posúdiť tie pozmeňujúce návrhy a bude na to priestor, ale chcel som krátko komentovať tie prvé slová, ktoré ste hovorili o duálnom vzdelávaní. Áno, máte pravdu, že je potrebné veci doladiť a táto novela zákona významným spôsobom zosumarizovala všetky skúsenosti, ktoré sa za to obdobie poslednej novelizácie zákona o duálnom vzdelávaní ukázali. Rovnako ste hovorili, že je problémom, že sa nezapájajú do toho všetci zamestnávatelia. Áno, pretože Slovensko nemá taký systém ako napríklad Nemecko, kde je povinne zamestnávatelia musia byť členmi nejakého združenia alebo komory a či už je to obchodná komora alebo niečo podobné, a preto je to veľmi ťažké. Pretože je to určitá časť zamestnávateľov, ktorí to ťahajú, a to musím zodpovedne povedať, že je to predovšetkým Zväz automobilového priemyslu a potom ďalší, a mnohí svojím spôsobom ako keby sa viezli. Čiže toto je veľká výzva do budúcnosti, že či sa nezaoberať nad tým, aby zamestnávatelia zo zákona museli byť členmi komory a podieľať sa na vzdelávaní, pretože máme skúsenosti zo vzdelávania odborného z minulého režimu, ale dneska máme trhový mechanizmus a ten je úplne iný. Ale som veľmi rád, že táto novela tu je a že všetky tie veci, ktoré ukázal život sa do nej zapracovávajú, a pozriem sa na tie pozmeňujúce návrhy, či prispejú k tomu zlepšeniu tiež.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 16:44 - 16:46 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán predsedajúci, vážená snemovňa, dovoľte mi, aby som v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k uvedenému zákonu, ktorý je pod tlačou 995. Predkladám teda informáciu k tomuto návrhu.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy, ktorý aj predniesla pani ministerka.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 16:19 - 16:21 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani kolegyňa Cigániková, nemáte celkom pravdu v tom, že ten zákon nebol dostatočne pripravovaný. Teraz hovoríte len o nejakej úprave, ktorú sa snažíte zosobniť ako s celým zákonom, čo nie je pravda. Viete veľmi dobre, že pán bývalý minister Drucker venoval príprave tohto zákona veľa, veľa úsilia, množstvo rokovaní. A to treba ešte raz tu a jasne povedať.
Avšak viete, že každá zmena prináša problémy. Ak ste niekedy riadili, tak viete, že keď prinesiete nejaký nový návrh do nejakého systému, tak vždy nájdete tých, ktorí sa s tým stotožnia, ale nájdete aj množstvo tých, ktorým to jednoducho vyhovuje a nie sú ochotní povedzme sa prispôsobiť. A ak to pán bývalý minister Drucker postavil na nejakých dohodách a tie sa zmenili, tak je potrebné nejako na to reagovať.
Ja si myslím, že tento systém je predsa len lepší ako ten, ktorý sme tu mali v rámci LSPP, alebo sme mohli ísť cestou, o ktorej hovoril aj pán kolega Bastrnák, keď hovoril o tom, že by povedzme všetci všeobecní lekári, čo existuje aj v iných krajinách, vykonávali vlastne túto pohotovostnú službu, pretože berú kapitáciu za každého pacienta 24 hodín krát 30 alebo 31 dní krát 365 v roku. Ale touto cestou sa nešlo, práve naopak, sa podala ruka aj lekárom pri slušnom ohodnotení a očakáva sa bez toho, aby sa to dalo ako povinnosť, že jednoducho túto podanú ruku zoberú a tiež pridajú ruku k dielu.
A toto, čo priniesla pani ministerka, ja si myslím, že je odzrkadlením tej nálady, ktorá tam je, a myslím si, že pomôže celému systému. A snažme sa na to takto pozerať, lebo ak to budeme stále kritizovať, tak budeme dávať len vodu na mlyn práve tým, ktorí sa nechcú prispôsobiť. A to predsa nechceme. Chceme, aby to fungovalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 15:29 - 15:31 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pán kolega Zelník, rovnako som rád, že si priblížil opäť celú tú históriu, kde sa začal problém so zdravotnými sestrami. A ja sa k tomu pridávam a kladiem otázku rečnícku, či azda zdravotné sestry, ktoré voľakedy končili zdravotné školy, boli zlé? Či azda tie absolventky zdravotných škôl neboli schopné sa vždy nastaviť na pokrok a na všetky tie nové medicínske postupy, ktoré boli vtedy, nedokázali to? Odpoveď, všetci ako sme tu, poznáme. Ale odvtedy, ako sa prijala, ja rovnako hovorím, nešťastná aproximácia toho európskeho práva, ktorá, dnes už budeme ťažko pátrať, kde to bolo spôsobené, tak začali naše stredné zdravotné školy chátrať a upadať. To si povedzme úplne otvorene.
A teraz to hovorím s plnou vážnosťou aj k tým kolegom, ktorí hovorili, pán poslanec Zelník, že tu hovoria len lekári, ja nie som lekár. Ale som bol na strane zriaďovateľa škôl, kde boli rovnaké zdravotné školy a videl som, akým spôsobom sme sa snažili zdravotným školám pomáhať. Táto cesta je správna a som rád, že sme nabrali odvahu, a oceňujem zvlášť, že dokonca sme nabrali odvahu naprieč politickým spektrom na pár výnimiek, pretože tu už nepomôže nám plakať, že nemáme dostatok sestier.
A ja súhlasím s tebou, Štefan, že ani nepomôže, keby sme dnes zvýšili platy, za ktoré ja sa budem určite podpisovať vždy, pretože hneď zo dňa na deň tie sestričky nenájdeme. A toto je to najhlavnejšie, čo je potrebné povedať.
A ešte posledná vec. Očakával som, pán kolega Zelník, že pani Cigániková povie, že ten návrh nie je komplexný aj preto, že napríklad sa nehovorí, odkiaľ tie peniaze zobrať, ktoré predniesli predkladatelia. A to je tiež jedna z vážnych vecí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 10:54 - 10:56 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, v prvom rade mi dovoľte povedať, že nehovorili ste pravdu v súvislosti s tým, že LSPP fungovalo. Keby ste chodili po Slovensku a videli ste, akým spôsobom LSPP fungovalo, to už bolo len zotrvačnosťou a novela tohto zákona bola priam žiaduca. Preto si myslím, že zákon o ambulantnej pohotovostnej službe je kvalitatívne vylepšený, o tom niet pochýb, v porovnaní s LSPP, čo bolo predtým. A mohol by som vám povedať množstvo problémových vecí, ktoré predtým boli.
Pán kolega Bastrnák už vysvetlil, že akým spôsobom sa vyšlo v ústrety lekárom z hľadiska platieb. To už je, dnes máme problém s dobrovoľnosťou, je aj preto, že zrejme tie dohody, ktoré ešte predchádzajúci pán minister Drucker urobil s profesnými zväzmi, prestali ako keby platiť. Ako prídu k tomu tí lekári, ktorí prijmú tú službu a idú slúžiť, a tí, ktorí to jednoducho odmietnu? Prečo by práve len oni mali slúžiť a tí druhí si povedia, jednoducho slúžiť nebudeme? Toto treba nejakým spôsobom vyriešiť. A myslím si, že ten pozmeňujúci návrh, ktorý bol predložený, to rieši.
Hovorili ste o pozmeňujúcich návrhoch, mrzí ma to, že takýmto spôsobom zavádzate, pretože viete, že v našom výbore sme sa dohodli, že pán predseda tie pozmeňujúce návrhy posiela s dostatočným časovým predstihom, aj keď rokovací poriadok jasne hovorí o tom, že poslanec má právo predložiť pozmeňujúci návrh.
Čiže ak by som to takto zhrnul, pani poslankyňa, každý pozmeňujúci návrh, ktorý v budúcnosti vy predložíte a bude čo i len pol hodinu alebo hodinu predložený pred samotným rokovaním, ja budem môcť označiť podľa vašej terminológie, že je amatérsky, že je zlý. Ale pritom na to máte právo. Nerobte toto, robíte medvediu službu tomu, čo robí poslanec vo výbore aj tu v parlamente.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 14:51 - 14:53 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pochopiteľne, že vnímam vaše faktické poznámky ako poznámky, že nie celkom zapadlo to moje vystúpenie do vašej stratégie. Ja som vždy rešpektoval tých, ktorí boli právoplatne zvolení, a pán Kotleba to posúdi a vie povedať, lebo ja som jediný sa vyjadril, keď bol zvolený, že hocikedy sa s ním stretnem, pretože ho rešpektujem.
Ale mám iný názor a to, si myslím, že je v poriadku. Napokon tu sedím a vypočul som si to. To je dôkaz toho, že mám rovnakú vlnovú dĺžku, čo sa týka ochrany života. O tom určite sa nemusíme sporiť.
Pán Mazurek, opäť ste len potvrdili, že naozaj to, čo robíte a čo sa snažíte hovoriť, nie je v súlade, pretože ja som vašu inteligenciu nenapádal. Vy idete vždy na podstatu a začnete napádať inteligenciu. Ja sa nikdy neznížim do toho, to ale pokračujte, bude to vaša vizitka.
Pán Uhrík, ak podporíte, keď príde nejaký návrh a podarí sa nájsť zhodu, lebo tú zhodu treba nájsť tu v parlamente na to, aby to bol ústavný zákon, ktorý by mal chrániť život, tak to vidím ako konštruktívnu vec a budem rád, pokiaľ to bude tak.
A na záver, viete, nechcel som to menovať a citovať, ale viete, vyjadrenia, ktoré, a teraz budem citovať: „cigánski extrémisti, asociálni paraziti, cigánski zlodeji“ alebo „prajem vám krásne, biele ráno“, alebo „zo všetkých tých zvláštnych tvárí, ktorých spája nielen výrazný protislovenský postoj, ale aj veľmi zaujímavý fyzický neslovanský vzhľad“, no čo si môžete z týchto vyjadrení zobrať? Určite nie to, že nejakým spôsobom neuplatňujete nejakú kolektívnu vinu, a to je neprijateľné.
Čiže môj návrh je jasný, že nebudeme pokračovať. Dávam taký procedurálny návrh... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 29.5.2018 14:32 - 14:42 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ctená snemovňa, vážení páni predkladatelia, pán predsedajúci, mohli ste si všimnúť, že som pozorne sledoval celú rozpravu. Bol som tu včera, a ak som nebol prítomný, bol som v kancelárii a sledoval som celú túto diskusiu. Vždy pri stretnutiach, ktoré mávam často so študentami na pôde Národnej rady, im vysvetľujem, že prečo niekedy je plná sála a prečo niekedy je prázdna sála. A rád využívam aj príklad, keď som spomínal, a pamätám si tú diskusiu, keď som bol ešte v parlamente predtým a sa preberala práve téma o umelom prerušení tehotenstva, že to tu bolo plné. A určite to potvrdí aj pán Bugár, pretože sa tu diskutovalo veľmi, by som povedal, zoširoka a takmer každý sa vyjadroval k tejto téme.
Ale ja to plne chápem, lebo, myslím si, že je to vážna morálno-etická téma a k nej má každý čosi čo povedať podľa toho, ako vidí svet a ako ho aj vníma on sám osobne.
Avšak keď sa pozeráme na túto diskusiu, tak pozrite sa, kde sme sa dopracovali. Sedí tu vaša strana a zopár tých, ktorí chceli si vypočuť to, čo chcete povedať, pretože im záleží na téme ochrany života. A ja poviem hneď na začiatku, že patrím medzi tých, ktorý by nikdy nikoho nenahovoril, aby si išiel urobiť umelé prerušenie tehotenstva, a urobil vy som všetko preto, aby sa tak neudialo. A nielenže slovami, ale aj skutkami.
Ja môžem spomenúť, keď som bol v predchádzajúcej funkcii, tak mali sme aj nemocnicu, ktorá sama odmietla, aby takého niečo nevykonávali. A myslím si, že je to správne. Lebo veľakrát sa tu hovorilo o tom, že odsudzujeme matky, ktoré, ktoré idú, a že by mali byť potrestané. Ani ja som nepodporil ten názor, ktorý, ten návrh, ktorý tu pán poslanec Kuffa vtedy predložil, práve kvôli tomu, že by sme trestali len matky. Ale musíme sa pozrieť aj na to, kto to vykonáva. Predsa vykonávajú to lekári. Čiže svojím spôsobom, keby som tú debatu rozšíril, tak lekári sú rovnako spoluzodpovední, ale to nechcem, aby sme sa tiahli touto vetvou, pretože o to asi teraz nejde.
Chcem sa vrátiť k tomu, že ostali ste sami, úplne izolovaní. Áno, predložili ste tému, ktorá je veľmi dôležitá. A vôbec vás nechcem upodozrievať z toho, že ste to predložili práve preto, že možno práve teraz Najvyšší súd bude prerokovávať podanie Generálnej prokuratúry na rozpustenie vašej strany. Nechcem vás upodozrievať z toho, že to chcete prekrývať, lebo bolo by to možno lacné a niektorý z vás by to mohol použiť a povedať, že to tak nie je. Napokon čas ukáže. A pevne verím, že všetci tí, ktorí sa tým budú zaoberať, dôsledne, dôsledne posúdia všetky vaše výroky a všetko to, čo robíte.
To, čo sa prijalo v roku 2009 pri povedzme ochrane života, aj keď je to interrupčný zákon, bol predsa len nejaký pokrok, lebo ja sa domnievam, že informovaný súhlas a všetko to, k čomu, k tomu ešte bolo rozšírené, o informovaní neziskových organizácií, všetkých tých, ktorí sa tým zaoberajú, aby tá matka mala predsa len nejaký priestor sa rozhodnúť, pretože ona sa väčšinou nachádza v situácii, ktorá je stresujúca. A tým, že jej zakážeme vykonať tú interrupciu, tak ten stres určite z nej nedostaneme a veľakrát, a pani poslankyňa Grausová to povedala, to má vplyv už v prenatálnom štádiu na ten plod. Aj keď sa tá matka v budúcnosti rozhodne, že si ho povedzme nechá. Čiže keď to takto rozoberiem z tejto strany, tak všimli ste si, že v podstate ste ostali sami a že dnes to vyzerá tak, že ten váš návrh je čisto politicky účelový, aby ste upozornili na, sami na seba, keď to teraz pritiahnem úplne za vlasy a chcem byť čo najviac objektívny na základe toho, čo som si všímal.
Hovorili ste tu o cirkvi, o podpore - nepodpore, a že to nemá s ňou nič spoločné. Napokon ste veľakrát citovali Sväté písmo. Avšak nemyslím si, že to bolo to správne, pretože potom to ešte viacej spochybnilo to, že to chcete robiť úprimne, lebo tu mali byť skôr diskusia o tom, či ideme chrániť život, alebo nie, alebo či to má vplyv na to, čo chceme dosiahnuť.
Počúval som vyjadrenie pána Kotlebu, keď predkladal tento návrh, a pozorne som si zapisoval tie jednotlivé veci, ktoré hovoril. A ja som z toho mal pocit, že ako keby tú skôr išlo o to, aby naša krajina expandovala. Lebo povedal, že, citujem, krajiny expandujú, ktoré majú tvrdší zákon o interrupciách, resp. zakázaný. Ale o to predsa asi nejde nám, či má naša krajina expandovať, ide tu o ochranu života. Cítiť v tom nejaký komplex. Dúfam, že to tak nie je.
Rovnako ste povedali, že tí, ktorí sa nenarodili mohli by byť, citujem, plnohodnotní občania našej vlasti, tak ste to povedali. Nuž na druhej strane zas úplne nesedí, keď občanov, ktorí povedzme sa nestanú plnohodnotnými, nálepkujete podľa kolektívnej viny, že všetci sú paraziti alebo sú takí, alebo onakí. Určite mi dáte za pravdu, že kolektívna vina už tu raz bola a napáchala obrovské škody. A toto je to, čo je nekonzistentné v tom, čo teraz predkladáte. To je niečo, čo nás všetkých stavia do pozície nie dobrej, pretože to nielen sme my, ale aj tí, ktorí sa tomu venujú už dlhodobejšie, a to sú cirkevné spoločenstvá. Samotná cirkev dneska hovorí o postoji k vám. A mňa to mrzí z tohto pohľadu, že práve takáto veľmi citlivá téma sa takýmto spôsobom zneužíva napriek tomu, že by ste mohli prísť a diskutovať o tom a hľadať nejakú podporu.
Pamätáte si, že keď sme spoločne s opozičnou stranou, keď sme boli vo vláde, zakotvili do ústavy ochranu manželstva, že to bol podľa môjho názoru dobrý krok. A budúcnosť ukáže, že sme boli naozaj predvídaví. A ak chceme také niečo dosiahnuť, mali by sme takýmto spôsobom postupovať. Ale nie tak, ako to vy teraz prednášate.
Áno, mali by sme mať podľa môjho názoru viac odvahy a ísť možno do ústavného zákona o ochrane života, lebo to si určite ochrana života zaslúži, ale nie takýmto spôsobom. Vaše vyjadrenia vás spochybňujú pri tom, čo chcete dosiahnuť. Ja len spomeniem vyjadrenia a teraz vôbec nechcem tým povedať, že majú úplne pravdu, ale myslím si, že veľmi dobre to vystihuje, keď hovorca Konferencie biskupov Slovenska povedal jasne, že za zákon neodporúčajú hlasovať, keďže Kotlebovci sú podľa nej, podľa nich v ochrane života nekonzistentní.
Ja už som niečo povedal, kde vidím tú nekonzistenciu, a mohol by som citovať mnoho ďalších, iných vecí, ale to asi nie je teraz účelom. Prosto toto je niečo, čo ste neurobili dobre. Urobili ste medvediu službu celej tej dobrej myšlienke, ktorá sa tu rozbehla pochodmi za život, a všetko, čo okolo toho patrí, ktorá mala vyústiť do niečoho, čo dnes hovorím ako sám za seba teraz, nie ako názor politickej strany SMER, ale budem to vždy presadzovať, mali by sme mať ambíciu urobiť z toho ústavný zákon, a keď budeme pristupovať k novele tohoto zákona, lebo si myslím, že je to potrebné, tak ja sa o to budem určite uchádzať, lebo ochrana života si to zaslúži, ale nielen zákazmi, ale mnohými inými opatreniami, ktoré sú veľmi dôležité pre to, aby sme tie matky vytvorili naozaj dobrý priestor na to, rozhodnúť sa. A rovnako aj pre lekárov. A to by som mohol menovať teraz mnoho úrovní, ale nemám na to toľko času.
Ale preto mi dovoľte z toho pohľadu, čo som teraz povedal, dať procedurálny návrh v zmysle rokovacieho poriadku § 73 ods. 3 písm. b), že Národná rada nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Priatelia, ak vám táto myšlienka stále je blízka, bude tu priestor, ale preukážte svojimi činmi, konaniami, že to naozaj myslíte skutočne vážne, a buďte konzistentní pri ochrane života nielen toho nenarodeného, ale aj toho, ktorý tu už je dnes.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis