Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

18.10.2018 o 14:26 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.10.2018 14:26 - 14:27 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka, za odpoveď. Trošku som tú otázku položil aj preto, lebo tu máme návrh zákona jednej opozičnej strany zrušiť povinné očkovanie, a vy ste potvrdili aj tými názormi odborníkov, že očkovanie naozaj má pozitívny vplyv na zdravie spoločnosti z hľadiska predvídania alebo predchádzania tých, predovšetkým infekčných chorôb, ktoré majú nedozierne následky aj hospodárske, ale predovšetkým zdravotné. Takže chcem vám poďakovať za tento názor aj za to, čo ste povedali, a držím palce v ďalšej práci, ktorú nielen vy, ale aj celé ministerstvo má pred sebou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 17:07 - 17:09 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani poslankyňa, zjednodušene povedané, je to opäť pokus o zavedenie Zajacových dvadsaťkorunáčok, lebo ako vieme všetci, pán exminister Zajac je vaším poradcom a určite to veľmi privíta. Ja sa pýtam veľmi jednoducho, prečo nemôžu tí lekári objednávať bez toho, aby im ľudia platili tých 10 eur? Prečo zrazu to budú vedieť objednávať, keď im ľudia zaplatia 10 eur, a keď im nezaplatia, to nevedia? Je to nič iné, len vytváranie dvoch kategórií ľudí, ktorí počas ordinačných hodín majú dostať zdravotné ošetrenie, ktoré si platia zo zdravotných poisťovní. Čiže toto je len snaha opäť, nič iné len zaviesť poplatky na ľuďoch. To je absolútne mimo toho, čo sa snažíme v zdravotníctve, a vy to veľmi dobre viete, zavádzanie e-zdravia, e-kariet, e-predpisov a e-objednávania.
A nemáte pravdu, pani poslankyňa, že nejaké prieskumy hovoria, áno, ja mám prieskumy relevantné, ktoré hovoria o tom, že 92 % ľudí chcú bezplatné elektronické objednávanie, bezplatné elektronické objednávanie, nie, aby za to platili. A na tomto všetkom sa už pracuje a je to súčasťou aj doplnkových ordinačných hodín, pani poslankyňa. Nie je to tak, ako to vy hovoríte. Ten váš návrh vôbec nerieši bezplatné elektronické obstarávanie; objednávanie, ospravedlňujem sa. Pretože vy len chcete od ľudí vytiahnuť 10 eur a dokonca ste stanovili tých 10 eur tak, že budú prospešné pre lekára aj pre pacienta. Ja sa pýtam, ako budú pre pacienta prospešné. Prečo ten lekár nevie objednať toho pacienta bez toho, aby dostal 10 eur? Však nech to urobí. Toto je naša snaha, tam by sme sa mali spoločne všetci spojiť, pani poslankyňa, aby lekári objednávali bezplatne svojich pacientov a platil to štát, presnejšie zdravotné poisťovne, a organizoval to NCZI, tento... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13.9.2018 16:02 - 16:05 hod.

Juraj Blanár
Keďže som nijaký iný neuviedol, bude to o 17. hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 16:02 - 16:04 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, skôr, ako spravodajca zhodnotím celú rozpravu, tak chcem len krátky komentár k tomu, čo sme preberali asi najviac, a to bola predovšetkým záležitosť praktických sestier, tak budem citovať z listu, ktorý sme dostali z Asociácie nemocníc Slovenska.
"Asociácia nemocníc Slovenska dlhodobo upozorňuje na nedostatok zdravotníckeho personálu vrátane lekárov a sestier. Výsledkom našich aktivít je napríklad podpora rezidentského programu podľa štúdia na stredných; podpora štúdia na stredných zdravotných školách, ako aj zjednodušenie prijímania kvalifikovaných zahraničných pracovníkov, ktoré by mohli riešiť kritickú situáciu, personálnu situáciu. Prekvapuje nás preto reakcia Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na aktuálnu citlivú situáciu, v ktorej sa ocitlo slovenské zdravotníctvo. Obzvlášť, keď komora v minulosti ani v súčasnosti nepredložila žiadny konštruktívny návrh alebo riešenie. Komora sestier, naopak, s čo tvrdšou rétorikou všetky návrhy riešenia aktuálnej situácie odmieta, čo niekedy, žiaľ, vyvoláva podozrenie, že komora sestier súčasný napätý personálny stav podceňuje a svojím prístupom bráni v jeho postupnej náprave."
Myslím si, že citovanie asociácie, ktorá združuje 75 nemocníc, ktoré si najviac uvedomujú tento problém, je asi dostatočná.
Vážené kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpilo sedem poslankýň a poslancov, boli predložené dva pozmeňujúce návrhy, jeden predložil pán poslanec Krajčí, ku ktorému sa pozitívne vyjadril, vyjadrila predkladateľka pani ministerka, druhý pán poslanec Poliačik, ku ktorému sa negatívne vyjadrila pani ministerka ako predkladateľka, a zároveň boli dva procedurálne návrhy prednesené o tom, aby sa hlasovalo o bode 6, o oprave vystúpenia aj pána poslanca Krajčího zo spoločnej správy. Z procedurálneho hľadiska budeme hlasovať o týchto dvoch procedurálnych návrhoch naraz, aby ste o tom vedeli.
Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť aj pani ministerke.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 15:47 - 15:48 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, rovnako chcem povedať, že sme sa už pripojili, ako som to spomínal, a chcem poďakovať aj ministerstvu, pretože to bolo spoločne odkomunikované. Čiže aby sa niekto nevynechával a myslím si, že ministerstvo a predovšetkým odborníci, ktorí to majú na starosti, sa k tomu vyjadrovali. Takže myslím si, že v tomto máme spoločný názor.
A možno jednu vec k tomu vystúpeniu. Ste povedali, že najviac ohrození chudobou sú deti do, mladistvé do 18 rokov. Chcem to trošku poopraviť, lebo ja si to nemyslím, že keď prekročia hranicu 18 rokov, už sú neni ohrození chudobou. Záleží to vždy od statusu rodiny a rodičov, v akom sa nachádzajú, aby nedošlo k nedorozumeniu, že u nás na Slovensku sú najviac ohrození chudobou deti, ktoré sú do 18 rokov. Ale určite ste to tak nemysleli, len som to chcel dať na pravú mieru.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 13.9.2018 14:14 - 14:15 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda vlády. A tým, čo ste povedali, ste potvrdili, že to rozhodnutie o prijatí toho zákona bolo naozaj dobré, prináša ovocie. Aj kde-tu práve po tom spustení prichádzajú nejaké otázky od občanov, že niekde to nefunguje. Je to práve o tom doladení, o ktorom ste hovorili, a pevne verím, že sa tomu bude venovať veľká pozornosť. A chcem za mňa a, som presvedčený, aj za ostatných kolegov povedať, že ak sa ukáže, že ešte je potrebné a je tam priestor, kde môžeme debyrokratizovať, tak sme pripravení to určite podporiť.
Takže ďakujem veľmi pekne aj pánovi podpredsedovi, aj vám, lebo ste to napĺňali, väčšiu časť agendy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 11:50 - 11:52 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Krajčí, fandíme všetci našim pacientom, lekárom, lebo to nie je jednoduchá vec a viete, že je to ťažké. Chcem vás ubezpečiť, že aj v našom klube máme slobodu svedomia, aby to nevyzeralo tak, že len váš klub je ten, ktorý má. Upozorniť alebo zdôrazniť, že my nejdeme nahrádzať sestričky, my ideme umožniť, aby lekári mohli aj týchto, tieto praktické sestry zamestnať. Ja som presvedčený, že lekári ich nahrádzať nebudú.
A k pani kolegyni Cigánikovej, reagovali ste na mňa, tak chcem odpovedať. Ja som nikdy nepovedal, že sa nedá so zdravotnými sestrami diskutovať. A práve naopak, pri mojej praxi, ktorá bola dvanásťročná, som sa vždy stretol so všetkými stavmi, či už to boli zdravotné sestry, lekári, aby sme riešili problémy, a myslím si, že sme mnoho veci dokázali diskusiou vyriešiť aj v tých kritických časoch a podarilo sa nám v nemocniciach stabilizovať situáciu, aj keď to nebolo jednoduché. A za to som všetkým, všetkým vďačný.
Chcem vás ale poopraviť, lebo ste povedali možno v zápale toho prejavu, že zdravotní asistenti alebo komora zdravotných asistentov bola proti tomuto, čo sme priniesli z hľadiska praktických sestier, tak to nie je tak. Tí súhlasili s tým a dokonca ešte doplním, súhlasila s tým aj asociácia zdravotných; zdravotníckych škôl. Pamätáte si, keď na tom výbore bol dokonca predseda tej asociácie, lebo oni sa potýkali naozaj s týmto problémom veľmi, veľmi vážne. Čiže zároveň vás chcem aj poprosiť, nezovšeobecňujte nejaké pochybenie jedno, ktoré sa môže stať na hocijakej klinike, automaticky, že sa to bude diať na všetkých, pretože potom robíte len medvediu službu, kde vytvárate dojem pred všetkými pacientami, že... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

13.9.2018 11:38 - 11:44 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, pani ministerka, vážená snemovňa, najskôr na úvod k vystúpeniu môjho kolegu chcem len povedať, ale aj pre ostatných kolegov, lebo potrebujeme si to osvojiť, pokiaľ prečítate a požiadate o zastavenie času a prečítate pozmeňujúci návrh, už potom nemôžete pokračovať. To znamená, treba si dávať na to pozor, pretože technici nemajú šancu, aby vás mohli počúvať, že teraz čítam alebo nie. V rokovacom poriadku je jasné, na záver prečítate, mimo svojho vymedzeného času, ktorý sa nebude započítavať do toho. Tak len na to, aby potom nevznikali problémy, že ešte mi pridajte alebo mi nepridajte. A myslím si, že je to dobre nastavené, pretože tým pádom máte 20 minút alebo 10 minút pri ústnom prihlásení sa, dostatok priestoru na to, povedať, čo potrebujete.
K tomu prvému pozmeňujúcemu návrhu. Pán kolega Krajčí predniesol pozmeňujúci návrh, o ktorom sme už diskutovali aj na výbore. Vtedy sme sa dohodli, že budeme sa teda tým zaoberať a necháme to už na pána kolegu Krajčího, aby to dotiahol, ale najskôr sa vyjadrí ministerstvo. A ministerstvo sa vyjadrilo, že po schválení tohoto, týchto omamných látok, tuším, že to bolo v Bruseli asi v utorok, ak sa nemýlim, že ten pozmeňujúci návrh predloží a ja som spoločne aj s predsedom výboru pridal svoj podpis, lebo si myslím, že je to dobré.
A tu je jasný dôkaz toho, že nepotrebuje ísť nič nejakým veľkým schvaľovacím procesom, lebo je to dobrá vec a je potrebné ju schváliť. A bolo to v utorok, dnes to ideme podporiť, pani kolegyňa.
Bod 7 evidujem, že chcete, aby sa osobne hlasovalo, ale dovoľte mi k nemu komentár. Viete veľmi dobre, že máme dlhé diskusie na výbore, a to je dobré, o tom, že je potrebné riešiť problém, ktorý nastal s nedostatkom sestier. Veľmi dobre si uvedomujete, že nikdy nedokáže Slovenská republika zaplatiť zdravotné sestry tak ako v Rakúsku alebo v Nemecku, pretože jednoducho máme rozdiely v platoch, ktoré sú dané nejakým spôsobom aj historicky a postupne dobiehame túto Európu, ale to nikdy nebude, ale snažíme sa hľadať mechanizmy, aby sme im umožnili sa realizovať tu u nás, pretože nie vždy tá realizácia je len o tom, koľko zarobím. A množstvo statočných sestier je tu a pracuje poctivo v nemocniciach, ktoré sú ďaleko, možno mimo krajských miest a robia to naozaj skvele, za čo im patrí veľká úcta.
Avšak priznajme si spoločne, že pri prevzatí aproximačného práva týkajúceho sa práve zdravotných sestier, bolo veľmi extenzívne, čiže nad, viac ako od nás požadovala Európska únia, vysvetlené, že čo sú u nás zdravotné sestry, lebo táto legislatíva, ktorú sme my museli prijať do nášho právneho poriadku, hovorila o tom, že to musí byť človek, ktorý má ukončené desaťročné vzdelanie základné a 4 600 hodín odpracovaných; ale veď to má aj naša zdravotná sestra, ktorá vtedy skončila strednú školu; keď niekto do legislatívy dal, že zdravotná sestra musí mať vysokú školu. Vy to veľmi dobre viete, len sa snažíte to zakrývať. A my práve týmto spôsobom, na základe diskusie, o ktorej sme sa spoločne dohodli na výbore aj s ministerstvom, sa snažíme operatívne tieto veci riešiť.
Môžeme sa dnes sporiť o tom, že či sa to bude nazývať praktická sestra alebo asistent. Dobre, tento spor teda rešpektujem a nech tu ostane, ale všetci vieme, že je potrebné to umožniť, aby sme dostali tie naše zdravotné sestry, ergo asistentov tam, kde môžu byť užitoční. A myslíte si, že táto praktická sestra, ktorá predtým bola; alebo bol, pretože hráme sa tu s mužským, ženským rodom; tak nebude prínosom k lekárovi v ambulancii? Ja som presvedčený, že bude prínosom, a preto je tu ten pozmeňujúci návrh, ktorý si myslím, že práve to umožňuje. A neni dôvod, aby sme tu odkladali nejakým spôsobom nejaký legislatívny proces, o ktorom tu hovorí pani Cigániková, že by mal nastať pri takomto niečom, čo je naozaj pozitívne a dobré.
O tom, že nesúhlasíte s tým názvom, že pacienti budú dezorientovaní, ako hovorila pani Cigániková, nuž ja neviem, ako boli dezorientovaní doteraz, pretože ja si nepamätám žiadneho pacienta, ktorý by oslovoval "pán asistent". Nikdy, ja som prešiel nemocnicami a mal som štyri nemocnice na starosti ako predstaviteľ župy a chodil som tam. Ja som nepočul, že by nejaký pacient oslovil ho "pán asistent". Nerozlišujú, oni všetkých oslovovali "pán doktor"; "sestrička", lebo; jednoducho nikdy. Čiže k tomuto určite nedôjde, pani Cigániková, nemusíte sa obávať.
Dôležité je, aby si to uvedomili tí, ktorí majú tú kompetenciu, aby ju nezneužívali. A skúsme im dôverovať, lebo ak budeme pristupovať k tomu tak, že a priori dopredu budeme im nedôverovať, no potom ako môžeme od nich chcieť, aby robili dobrý výkon? No, nemôžeme chcieť, dôverujme im a ja som presvedčený, že tí poctiví všetci – a tých je drvivá väčšina – to nikdy nebudú zneužívať, lebo on vie, že tá kompetencia jeho končí tu a že tuto začína niekoho iného. Tak vás poprosím, pozrite sa na to takýmto spôsobom a poďme úprimne sa snažiť riešiť ten problém so zdravotnými sestrami.
A nemyslím si, že to je zhoršovanie zdravotnej starostlivosti, pán kolega Krajčí, keď bude asistovať praktická sestra lekárovi v ambulancii. Práve naopak, bude mu to len nápomocné a vyrieši sa jeho problém s nedostatkom, keď nemôže zohnať sestru, ktorá asi z mnohých dôvodov radšej ide za vyšším zárobkom, pretože má odrobené, má vysokú školu a prečo by to v Rakúsku ju neprivítali. Ale my ešte nie sme tak silní, aby sme ich zaplatili takto, preto to riešime týmto spôsobom. Takže vás poprosím o podporu toho bodu 7, čiže toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý sme schválili vo výbore.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 9:17 - 9:18 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Vážená pani kolegyňa, nie celkom som porozumel, čo ste hovorili v súvislosti so Zákonníkom práce. Ale ak ste to mysleli tak, že tento, táto novela mala byť skôr v Zákonníku práce riešená, tak pravdepodobne, nie som si celkom istý, ale podľa skúseností, ktoré tu mám, určite by ste vtedy vystúpili, keby to bolo v Zákonníku práce, aby ste kritizovali, že prečo je to v Zákonníku práce, keď sa to týka cestovného ruchu. Ale ste opozícia a je legitímne, aby ste kritizovali.
Ale je potrebné zdôrazniť to, čo ste povedali tu pri tomto pulte. Keď strana Sloboda a Solidarita sa dostane do vlády, zruší všetky sociálne balíčky, zruší cestovanie zadarmo, zruší príspevky na lyžiarske, zruší všetko to, čo bolo prijaté. To som rád, že ste to povedali, aby to všetci ľudia počuli, lebo je to zlé a tak ďalej. A strana Sloboda a Solidarita hovorí, že jedine, čo vyrieši problém na Slovensku, je silná ruka trhu a kapitalizmu bez akéhokoľvek zásahu štátu, pretože ten všetko vyrieši. Vyrieši rekonštrukciu verejných ciest, vyrieši rekonštrukciu všetkých kultúrnych pamiatok a tak ďalej.
Tak to nefunguje, pani kolegyňa! Všetky tieto opatrenia musia ísť vedľa seba paralelne, nedá sa čakať, kým sa jedno skončí a až potom začneme s druhým. Musí to ísť paralelne. Ja som to včera povedal. Ak chceme, aby sa cestovný ruch rozbehol, tak musíme mu trošku pomôcť, aby sa tam generovali finančné prostriedky, ktoré potom aj pomôžu na to, aby sa zlepšovali značenia, aby sa opravovali mnohé kultúrne pamiatky a tak ďalej, a myslím si, že toto opatrenie tomu pomôže.
Ale ešte raz, som rád, že ste povedali, že keď strana Sloboda a Solidarita bude vo vláde, zruší všetky sociálne balíčky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:49 - 18:51 hod.

Juraj Blanár Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Heger, systémové - nesystémové, to je už pomaličky zaklínadlo pri všetkom vystúpení, ale dovoľte mi zopár takých vysvetlení k vášmu vystúpeniu. Spomínali ste Megoňky. Už som mal chuť dodať, že možno práve tam by vám mali postaviť tú sochu, Karol to tuším spomínal, lebo celkom ste ich spropagovali. Ja som veľmi rád, ale bolo to negatívne a to sa mi nepáčilo, pretože práve ste spomínali Žilinský kraj, ktorý je lídrom v turistickom ruchu a jeho podiel na HDP je viac ako 3 %, čo je iba Bratislava o čosi lepšia, a to tvrdenie, čo ste povedali, že chceme niečo priniesť do cestovného ruchu, a pritom nemáme pri Megoňkách vyasfaltované, vystrihané náletové dreviny, je niečo podobné ako keby ste povedali, nemôžeme stavať diaľnice, lebo nemáme všetky cesty prvej triedy opravené, nemôžeme. Pochopili ste, že v čom je to vaše prirovnanie? No absolútne spiatočnícke, lebo ak sa rozhýbe cestovný ruch, a som presvedčený, že toto tomu pomôže, tak sa vytvoria ďalšie zdroje na to, aby sa všetky tieto veci zlepšovali, ale jak to nerozhýbeme, tak nemôžeme tam mať viac peňazí. Čiže toto nie je spotrebovanie peňazí, ale to je práve naopak, generovanie ďalších peňazí, ktoré do toho pôjde, a toto je dôležité si uvedomiť a predovšetkým u človeka, ktorý je tieňovým ministrom hospodárstva. To naozaj takto vnímate vo vašej strane hospodárstvo? To je podľa mňa veľmi slabé, a to neustále opakovanie, že znížme odvody a že sme najviac zaťažení, dane a tak ďalej, no tak potom v Dánsku, v Škandinávii tam by už mali dávno tieto krajiny skrachovať, a pritom majú 50 % dane. Nefunguje to tak, ten váš liberálny postoj, nefunguje.
Toto, čo je dnes na stole, pomôže cestovnému ruchu a poďme to podporiť a možno aj ďalšími opatreniami, ktoré do toho patria. (Potlesk a reakcia z pléna.)
Skryt prepis