Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12. 10. 2017 o 18:53 hod.

Mgr.

Boris Kollár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 18:53 - 18:55 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel upozorniť, že sa nám podarilo zachytiť poplatok 19,90, to je tak nehorázne vysoká suma. Tieto banky sú funkčné u nás na Slovensku cez licencie, sú to vlastne oligopoly. Majú jasne garantovaný zisk štátom, lebo v skutočnosti sme všetci občania nútení cez nich fungovať. Štát chce, aby všetky platby išli cez banky, obmedzujú platby v hotovosti, hranica sa znižuje a týmto núti ľudí, absolútne núti štát zákonom núti ľudí fungovať cez banky. A potom nechá obyčajných ľudí takýmto tvrdým spôsobom 
===== ... chce, aby všetky platby išli cez banky, obmedzujú platby v hotovosti, hranica sa znižuje a týmto núti ľudí, absolútne núti štát, zákonom núti ľudí fungovať cez banky a potom nechá obyčajných ľudí takýmto tvrdým spôsobom trestať. Trestá ich na týchto poplatkoch už ako keby to nebolo dosť, že tie mzdy sú veľmi biedne oproti ostatnej cudzine. Dôchodcovia majú biedne dôchodky a ešte im pekne budeme nútiť, všetko budeš platiť cez banky, budeme ti dávať 19-eurové poplatky a tak ďalej. To je jedno. Tomu dôchodcovi aj tie dve, tri eurá činia ten deň jedlo na celý deň, možno niektorým dôchodcom aj na dva dni. To znamená, že ja si myslím, jak sme trochu zodpovední, mali by sme sa k tomuto návrhu zákonu postaviť kladne a podporiť tento návrh zákona, lebo, lebo skutočne je to to najmenej čo môžeme urobiť a tunak sa bavíme o súkromných spoločnostiach, o bankách, ktoré na tomto len ryžujú a zarábajú a zdierajú našich ľudí. Treba ich naozaj obmedziť, lebo oni a ten zisk im patrí skutočne z tých svojich produktov, kde idú do rizika, lebo aj to je podnikateľský subjekt tá banka, takže keď ideš do rizika, dáš úver podnikateľovi, tak na tom si ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 18:53 - 18:55 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som chcel upozorniť, že sa nám podarilo zachytiť poplatok 19,90, to je tak nehorázne vysoká suma. Tieto banky sú funkčné u nás na Slovensku cez licencie, sú to vlastne oligopoly. Majú jasne garantovaný zisk štátom, lebo v skutočnosti sme všetci občania nútení cez nich fungovať. Štát chce, aby všetky platby išli cez banky, obmedzujú platby v hotovosti, hranica sa znižuje a týmto núti ľudí, absolútne núti štát zákonom núti ľudí fungovať cez banky. A potom nechá obyčajných ľudí takýmto tvrdým spôsobom 
===== ... chce, aby všetky platby išli cez banky, obmedzujú platby v hotovosti, hranica sa znižuje a týmto núti ľudí, absolútne núti štát, zákonom núti ľudí fungovať cez banky a potom nechá obyčajných ľudí takýmto tvrdým spôsobom trestať. Trestá ich na týchto poplatkoch už ako keby to nebolo dosť, že tie mzdy sú veľmi biedne oproti ostatnej cudzine. Dôchodcovia majú biedne dôchodky a ešte im pekne budeme nútiť, všetko budeš platiť cez banky, budeme ti dávať 19-eurové poplatky a tak ďalej. To je jedno. Tomu dôchodcovi aj tie dve, tri eurá činia ten deň jedlo na celý deň, možno niektorým dôchodcom aj na dva dni. To znamená, že ja si myslím, jak sme trochu zodpovední, mali by sme sa k tomuto návrhu zákonu postaviť kladne a podporiť tento návrh zákona, lebo, lebo skutočne je to to najmenej čo môžeme urobiť a tunak sa bavíme o súkromných spoločnostiach, o bankách, ktoré na tomto len ryžujú a zarábajú a zdierajú našich ľudí. Treba ich naozaj obmedziť, lebo oni a ten zisk im patrí skutočne z tých svojich produktov, kde idú do rizika, lebo aj to je podnikateľský subjekt tá banka, takže keď ideš do rizika, dáš úver podnikateľovi, tak na tom si ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 15:18 - 15:19 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Ja by som chcel len vypichnúť jeden moment z rozpravy pána kolegu Fecka. Viete, treba si uvedomiť, kde sa dneska nachádza slovenské poľnohospodárstvo a potravinová sebestačnosť Slovenska je na katastrofálnej úrovni. A v rámci Európskej únie zaujímame úplne skoro posledné miesta, ak nie predposledné, myslím. Na tento rok sa javí, že bude saldo záporné, miliarda 300 miliónov budeme dovážať potraviny. To je katastrofa, keď si uvedomíte, že v Rumunsku už prijali zákon, kde jasne dali do zákona, že musí byť použitý v Rumunsku nejakých 52 % domácej produkcie. A preto chcem podporiť pána kolegu Fecka aj v tejto veci, hlavne v tej komasácii.
Viete, keď chceme podporiť poľnohospodárstvo, tak to ide aj cez to sceľovanie pozemkov, cez tú komasáciu. Ja osobne mám skúsenosti už 27-ročné s prenájmami pasienkov a lúk. A skutočne uhorské právo tu delilo, slížikovalo a dnes tu máme obrovské problémy vôbec niečo si prenajať. Brzdí to poľnohospodárstvo a brzdí to aj cestovný ruch. Aj preto v tomto plne podporujem pána kolegu poslanca Martina Fecka. Treba riešiť komasáciu, sceľovanie, úpravy zmlúv a nájmov, pani ministerka. Takže vás veľmi chcem pekne poprosiť, aby ste na toto dávali veľký zreteľ.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 18:59 - 19:00 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Veľmi krátka. Len chceme týmto návrhom zákona naozaj zamedziť. Ľudia majú veľmi slabé, bohužiaľ, veľmi slabé právne vedomie, slabé finančné vedomie. To znamená, že ak to, bohužiaľ, sme nezvládli v oblasti školstva a nenaučili sme ich zodpovedne sa správať alebo vedieť čítať veci, tak v tom prípade sa musí tomuto postaviť štát. Aj preto predkladáme tento návrh zákona, aby sme ich ochránili. Ľudia nevedia, že sa dá proti tomu brániť, takže musíme to urobiť v zákone, aby to bolo jasné, aby to nemohli zneužívať títo šmejdi. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 18:43 - 18:43 hod.

Boris Kollár
Chcem poďakovať za podporu tohto návrhu zákona pánovi poslancovi Mihálovi. Jednak si ho vážime ako odborníka na túto tému, takže o to viacej si to ceníme. A na konci chcem len povedať, že mu v jeho novej politickej kariére držíme palce a želáme všetko dobré.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 18:39 - 18:40 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja by som len chcel upozorniť na to, že skutočne nejedná sa tuná o nejaké brutálne navýšenie nejakých finančných prostriedkov alebo záťaže štátu, lebo tí ľudia aj tak si to vyriešia, tá asistencia tam je, tie, tí asistenti nejaký plat poberajú. To znamená, že my len chceme, aby mohli si tie rodiny rozhodnúť, či to bude asistent z vonku alebo či to bude asistent-rodinný príslušník. My vlastne ľudí nútime obchádzať zákon, my ľudí nútime ich klamať, podvádzať. A ja si myslím, že sme tu nato v tomto parlamente, aby sme tieto nezmyselnosti odstraňovali. Je to skutočne len kapric zo strany vládnych poslancov, ak tento zákon nepodporia. Preto, lebo nič sa nebude meniť, každý sa bude môcť rozhodnúť, či mu bude pomáhať asistent, alebo tomu dotyčnému bude pomáhať sám ako rodič.
Viete, dnes tieto situácie sa riešia takým spôsobom, že sa dvaja dohodnú a navzájom si krížovo deti strážia sami, a pritom to nevykonávajú, každý ostáva u svojho dieťaťa a navzájom si proste podpíšu zmluvy a obchádza sa týmto zákon. Je to nezmyselné, ľudia si to vymysleli, vyriešili to po svojom. A ja si myslím, že to nie je správne. Keď vidíme, že to nefunguje, tak to odstráňme a nenúťme ľudí klamať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 18:29 - 18:31 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja by som chcel len podotknúť alebo podporiť. Tento návrh zákona je takou, takou, takým zhodnotením stavu. Stále počúvame premiéra tejto krajiny, ako sa nám naozaj darí, keď dosahujeme dve tretiny úrovne rakúskej ekonomiky, tie platy nemáme dvojtretinové, ale si myslím, že keď Rakúšania vedia dať 100 euro, tak tých 25 euro na Slovensku je skutočne minimum. Toto asi ťažko pochopí poslanec koaličný, lebo ten má 2 500, 2 600 príjem, ale obyčajní ľudia, ktorí proste sú vonku, ktorí sú naši voliči, majú 25 euro niekedy na jedlo na celý mesiac. To znamená, že skutočne je to, je to pre nich obrovská suma, ktorá by im mohla naozaj pomôcť v tom štarte do toho školského roka. Naozaj sa na nás obracajú, strašne veľa ľudí so žiadosťami, s pomocou, prosia, aby sme im pomohli aspoň nejaké zošity, ceruzky, gumy nakúpiť, a je to a je to v dnešnom, v dnešnom, v dnešnej dobe je to, je to tragédia, keď sa pýšime, jak sa hrnieme niekde do jadra a jak sme na tom perfektne ekonomicky a v skutočnosti naše rodiny nemajú ani za čo vypraviť tých školáčikov do školy.
Takže ja by som poprosil všetkých koaličných poslancov, aby sa nad tým zamysleli, aby naozaj podporili tento návrh zákona, aby sme trošku slušnejšie mohli tie naše deti vypraviť do školy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 12:35 - 12:36 hod.

Boris Kollár
Ďakujem. Ďakujem za vtipnú rozpravu, ale ktorá jasne ukazuje pravdivé zrkadlo jedinej alternatíve. No ťažko sa dohodne premiér Fico s povaľačmi, psychopatmi, mafiánmi, fašistami, tých sme zabudli, a 150 Lipšicmi.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 12:27 - 12:28 hod.

Boris Kollár
Pán kolega (povedané so smiechom), ak ste narážali na nás, môžete sa spoľahnúť, že my sa nechystáme uvoľňovať dlhovú brzdu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 10:12 - 10:13 hod.

Boris Kollár Zobrazit prepis
Ja premostím cez vás všetkých a možno aj vám odpoviem, že prečo to robia župani. Pán kolega Beblavý, ja, čo ste povedali, so všetkým s vami absolútne súhlasím, len v jednej drobnej veci sa trošku líšime, a to je len môj osobný názor, nemusím ho mať pravdivý. Ja som presvedčený, že aj pán Blanár aj pán Podmanický to myslia úprimne a poviem vám prečo. Sú z toho regiónu, majú obrovské problémy s dopravou, poznám ten región a viem, čo sa tam deje. Úmrtia, zácpy, hmotné škody. Viete, myslím si, že Fico mávol nad tým rukou, lebo vie, že jemu to nikto neuverí a nikto sa s ním z opozície baviť nebude, tak títo dvaja páni bojujú. A to je odpoveď pre vás, pán Heger. Títo dvaja páni bojujú. Tak viete, ja som im toto uveril, všetko ostatné sú deriváty, ktoré z toho budú plynúť určené oligarchom, ale oni to myslia úprimne. Úplne netreba hneď mať červené súkno. Máte vo všetkom pravdu. Keby sme to len tak mirnix-dirnix tuná teraz im to podpísali, lebo niekto odhlasoval, by to dopadlo tak, ako ste povedali. Ale ja tým dvom pánom verím, že to myslia preto, lebo sú z toho regiónu. Pán Podmanický neni ani župan, je starostom, ale poznáme ten región, vieme, čo sa tam deje na Hornej Orave, na Kysuciach a tak ďalej, takže je tá situácia katastrofálna a aj naša zodpovednosť by mala byť ten región dobudovať a vlastne tie cesty tam postaviť. Takže v tomto prípade by som im nechcel nejakým spôsobom škodiť. Cez to všetko, všetko, čo ste povedali ostatné, absolútne do bodky súhlasím.
Skryt prepis