Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 18:16 hod.

Ján Budaj

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 18:16 - 18:16 hod.

Ján Budaj
Ďakujem pekne. Tak nedá sa pánovi Paškovi neodpovedať, lebo on ako naozaj je tu známy k obdivom liberálnej demokracii si zažartoval veľmi vtipne. Ja myslím, že návrh zákona, o ktorom sa tu rokovalo bude mať na ÚPN presne tie liberalizačné účinky, ako každá iná poprava. Čiže popravený sa bude cítiť o hlavu ľahší a bude sa cítiť tak slobodnejšie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 18:00 - 18:11 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, pán predseda, chcem hovoriť o súčasne dvoch témach lebo sa nám prelínajú. Jednou témou je štandardná správa pána predsedu, ktorá síce z neznámych dôvodov nebola, nebola prijatá teda mne neznámych dôvodov zrejme politických nie vecných, nebola prijatá na príslušnom výbore ale podľa zbežného pohľadu aj podrobnejšieho pohľadu obsahuje celkom úctyhodný výčet aktivít Ústavu pamäti národa za minulý rok. Osobne si ja na tie aktivitách veľmi cením vedeckú prácu, cením si zahraničné vzťahy, ktoré podslu...... súčasným vedením ÚPN značné rozšírilo a osobne sa zúčastňujem festivalu Slobody, ktorý býva na výročie novembra a ktorý Ústav pamäti národa za tie roky zdokonaľuje na jednu reprezentatívnu akciu, ktorá sa rozšírila ďaleko za múry úradu, do škôl, do kín medzi mladých ľudí a študentov. Zároveň ale tento rok je špecifický preto zdá sa, že zápas o pravdu o minulosti prebieha oveľa intenzívnejšie než kedykoľvek od vzniku inštitúcie ÚPN. Nepamätám si obdobie kedy by súčasne hrozilo spochybňovanie pravdy o minulosti aj zo strany pravicového extrémizmu a tak isto aj zo strany pohrobkov komunistického režimu. ÚPN ale za tie roky, ktoré uplynuli získal na autorite a chcem poďakovať aj jeho súčasnému vedeniu, preto je napríklad v reprezentácií inštitúcie ÚPN zoči voči známemu oligarchovi zo susedného štátu sa choval tak ako sa inštitúcia, ktorá proste obhajuje fakticky historické dokumenty chovať má.
Neviem posúdiť či práve tento incident, ktorý sledovala aj tlač v Českej republike či práve ten spôsobil to, že sa zápas o minulosť stal do istej miery deja vu pretože to, že by sa malo účelovo meniť zákon pred vypršaním mandátu predsedu správnej rady je niečo s čím sme už v tomto období nerátali. Myslel som, že je to naozaj vec, ktorá pominula spolu s vládou HZDS. Vtedy bolo dosť častým, že sa účelovo menili zákony, aby sa jednoducho odstránil a nejaká osoba. Dokonca spomínam si aj riaditeľ sa odstraňoval aj dvakrát za jedno volebné obdobie lebo jednoducho, jednoducho nevyhovoval vtedajšiemu moci. Na tejto schôdzi sa už persnonálie riešili bol to riaditeľ RTVS nech už máme v to ako tá voľba dopadla akýkoľvek názor, treba povedať, riadne bol dokončený mandát riaditeľa RTVS. Niečo hovorí aj to, že prvýkrát vôbec odkedy, odkedy máme verejnoprávne médiá ale aspoň bol dokončený a jasné, že pokiaľ sa riaditeľ RTVS zvolí v parlamente tak politici sa nezhodnú na predstave kto by to mal byť a legitímne sa zvolilo podľa mojej mienky aj absolútne korektne to čo sa zvolilo.
Teraz ale sme tu pred chvíľou schvaľovali zákon, ktorý mení pravidlá ÚPN a všetci vieme ako tu sedíme, že je robený na mieru toho, aby súčasný predseda, ktorý má dobré výsledky podľa zahraničných pozorovateľov aj podľa tej správy mohol byť odstránený. Komentár k týmto udalostiam by mohlo zabrať hodiny ale ako vieme rokovací poriadok dávno už neumožňuje ísť do hĺbky a ísť do minulosti, mohol by som rozprávať o tom naozaj pomerne dlho. Bol som jeden z predkladateľov toho zákona, hlasoval zaň ho, potom ho vrátil prezident Rudolf Shuster a znovu sme ho prehlasovali. Mal som s o zakladateľom ÚPN aj rôzne polemiky o tom ako užíval zákon o ÚPN. To ale všetko by patrilo skôr na nejaký seminár. Tu dnes by sa patrilo iba zhodnotiť správu, ja chcem stále veriť, že nie poslednú správu súčasného predsedu správnej rady a chcem veriť a apelujem na vás, aby ste nerobili zásah do zákona, zákon o ÚPN rátal s tým, že predseda správnej rady nevyhovie každému, je to mimoriadne citlivá inštitúcia a práve preto ako aj podobne iné verejnoprávne inštitúcie aj tento ústav má presne definované kedy môže byť riaditeľ odvolaný. Všetci vieme, že takáto príčina nenastala.
Zvážte nechcem to vôbec dramatizovať ani preháňať nejak ale apelujem zvážte či k tomuto kroku pristúpite. Doposiaľ sa takáto operácia nikdy nerobila na ÚPN, keď sme už dokázali zniesť, že riaditeľ RTVS dokončil mandát, dokončila mandát pani ombudsmanka a nebudila vždy sympatie u určitej časti politickej scény ale dokončila svoj mandát ako v každom štandardnom štáte, apelujem, aby sme v tomto prípade nepúšťali naspäť zápach z "90 rokov kedy sa zákony, ktoré mali garantovať riaditeľom alebo predstaviteľov verejnoprávnych inštitúcií nezávislosť brutálne lámali cez koleno len preto, aby im ukázali, že žiadnu nezávislosť nemajú a keď sa znepáčia, tak pôjdu preč. Na záver chcem pánovi riaditeľovi poďakovať za jeho prácu aj za minulý rok, chcem sa mu poďakovať aj za to, že myslí na to, že tento rok bude 30. výročie resp. jeho zamestnanci ho myslím, že je tam taká mladá skupina, ktorá sa tým zapodieva, že tento rok bude 30. výročie vydania Bratislavy nahlas. Je to publikácia, ktorá mala svoju. mala svoj význam v našej ceste za slobodou a je tiež pozoruhodné, že Národná rada v minulom volebnom období ju v istom zmysle cenila alebo vyzdvihla. Ďakujem, že ÚPN pripravuje medzinárodnú konferenciu, očakávam, že festival Slobody pripravíte pán predseda rovnako kvalitne ako každý rok. Tam už určite musíte mať teraz rozbehnuté práce lebo po lete už by bolo neskoro. A chcem tiež zdôrazniť, to čo sa patrí povedať je chyba, že chýba stále ešte Múzeum zločinov komunizmu, je chyba, že ÚPN nemá stále sídlo, v ktorom by také múzeum možno mohlo byť ale nemuselo, podstatné je, aby ÚPN nekočovalo a aby aby to bola inštitúcia, ktorá, ktorá aj tým sídlom naznačuje, že sa dá spoľahnúť na jej účinkovanie a vedeckú a výskumnú prácu. Už tu spomenul pán Dostál ilustratívne ako málo pracovníkov má ÚPN samozrejme....

===== nemuselo podstatné, aby ÚPN nekočovalo, aby to bola inštitúcia, ktorá aj tým sídlom naznačuje, že sa dá spoľahnúť na jej účinkovanie a vedeckú a výskumnú prácu. Už tu spomenul pán Dostál ilustratívne ako málo pracovníkov má ÚPN, samozrejme my sme republika, ktorá do tej sebareflexie veľa neinvestuje. Týka sa to aj historického ústavu ..., vieme všeobecne ako málo peňazí sa dostáva u nás práve do oblastí sebareflexie, historiografie, spoznávania, analyzovania svojej vlastnej cesty. Chcel by som popriať ÚPN, aby raz mohlo byť aspoň niekoľkonásobné a aby posunulo výskum, tým pádom aj zdrojových materiálov tam, kde dávno mal byť.
Som rád, že môžeme mať ÚPN napriek rozporom, ktoré okolo neho sú. Verím, že budeme môcť mať, keď znovu pripomeniem aj ten 21. jún, keď to už spravil aj jeden z rečníkov predo mnou, že raz budeme môcť mať aj tento deň označený za pamätný. Chcem na to apelovať, aj to je súčasť pamäti národa, rovnako ako pamätný deň 21. augusta, kedy nás zradne prepadli okupačné vojská.
To všetko je veľmi potrebné práve v tejto dobe a skončím tým, čím som aj začínal, kedy akoby problém minulosti a to, že spoločná ešte celkom neuzavrela mnohé kapitoly z tej kapitoly a oni žujú popri sebe rôzne naratívy, čo toto je za republiku, prečo máme tú republiku a na akom základe stojí republika a žijú tie naratívy popri sebe. Je to jednak dôkaz toho, že žijeme v slobode, na druhej strane každá taká doba, kde sa vytiahnu pochybnosti o samotnej demokracii a kde sa zjavujú politické strany, ktoré sú protisystémové a ktoré hovoria o úplne zrušení základov štátu. Každá takáto doba by mala byť pre Národnú radu veľmi závažnou a nemala by byť dobou, v ktorej rozbijeme aj tie základy, ktoré sa podarilo vytvoriť. Jedna z takých inštitúcií pre tú pamäť národa, keď už sme to takto nazvali, je aj inštitúcia ÚPN...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán Budaj prepáčte. Končíte predpokladám, lebo zvukový signál sme nepočuli nikto, lebo nefunguje, ale čas vypršal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 18:00 - 18:11 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dámy a páni, pán predseda, chcem hovoriť o súčasne dvoch témach lebo sa nám prelínajú. Jednou témou je štandardná správa pána predsedu, ktorá síce z neznámych dôvodov nebola, nebola prijatá teda mne neznámych dôvodov zrejme politických nie vecných, nebola prijatá na príslušnom výbore ale podľa zbežného pohľadu aj podrobnejšieho pohľadu obsahuje celkom úctyhodný výčet aktivít Ústavu pamäti národa za minulý rok. Osobne si ja na tie aktivitách veľmi cením vedeckú prácu, cením si zahraničné vzťahy, ktoré podslu...... súčasným vedením ÚPN značné rozšírilo a osobne sa zúčastňujem festivalu Slobody, ktorý býva na výročie novembra a ktorý Ústav pamäti národa za tie roky zdokonaľuje na jednu reprezentatívnu akciu, ktorá sa rozšírila ďaleko za múry úradu, do škôl, do kín medzi mladých ľudí a študentov. Zároveň ale tento rok je špecifický preto zdá sa, že zápas o pravdu o minulosti prebieha oveľa intenzívnejšie než kedykoľvek od vzniku inštitúcie ÚPN. Nepamätám si obdobie kedy by súčasne hrozilo spochybňovanie pravdy o minulosti aj zo strany pravicového extrémizmu a tak isto aj zo strany pohrobkov komunistického režimu. ÚPN ale za tie roky, ktoré uplynuli získal na autorite a chcem poďakovať aj jeho súčasnému vedeniu, preto je napríklad v reprezentácií inštitúcie ÚPN zoči voči známemu oligarchovi zo susedného štátu sa choval tak ako sa inštitúcia, ktorá proste obhajuje fakticky historické dokumenty chovať má.
Neviem posúdiť či práve tento incident, ktorý sledovala aj tlač v Českej republike či práve ten spôsobil to, že sa zápas o minulosť stal do istej miery deja vu pretože to, že by sa malo účelovo meniť zákon pred vypršaním mandátu predsedu správnej rady je niečo s čím sme už v tomto období nerátali. Myslel som, že je to naozaj vec, ktorá pominula spolu s vládou HZDS. Vtedy bolo dosť častým, že sa účelovo menili zákony, aby sa jednoducho odstránil a nejaká osoba. Dokonca spomínam si aj riaditeľ sa odstraňoval aj dvakrát za jedno volebné obdobie lebo jednoducho, jednoducho nevyhovoval vtedajšiemu moci. Na tejto schôdzi sa už persnonálie riešili bol to riaditeľ RTVS nech už máme v to ako tá voľba dopadla akýkoľvek názor, treba povedať, riadne bol dokončený mandát riaditeľa RTVS. Niečo hovorí aj to, že prvýkrát vôbec odkedy, odkedy máme verejnoprávne médiá ale aspoň bol dokončený a jasné, že pokiaľ sa riaditeľ RTVS zvolí v parlamente tak politici sa nezhodnú na predstave kto by to mal byť a legitímne sa zvolilo podľa mojej mienky aj absolútne korektne to čo sa zvolilo.
Teraz ale sme tu pred chvíľou schvaľovali zákon, ktorý mení pravidlá ÚPN a všetci vieme ako tu sedíme, že je robený na mieru toho, aby súčasný predseda, ktorý má dobré výsledky podľa zahraničných pozorovateľov aj podľa tej správy mohol byť odstránený. Komentár k týmto udalostiam by mohlo zabrať hodiny ale ako vieme rokovací poriadok dávno už neumožňuje ísť do hĺbky a ísť do minulosti, mohol by som rozprávať o tom naozaj pomerne dlho. Bol som jeden z predkladateľov toho zákona, hlasoval zaň ho, potom ho vrátil prezident Rudolf Shuster a znovu sme ho prehlasovali. Mal som s o zakladateľom ÚPN aj rôzne polemiky o tom ako užíval zákon o ÚPN. To ale všetko by patrilo skôr na nejaký seminár. Tu dnes by sa patrilo iba zhodnotiť správu, ja chcem stále veriť, že nie poslednú správu súčasného predsedu správnej rady a chcem veriť a apelujem na vás, aby ste nerobili zásah do zákona, zákon o ÚPN rátal s tým, že predseda správnej rady nevyhovie každému, je to mimoriadne citlivá inštitúcia a práve preto ako aj podobne iné verejnoprávne inštitúcie aj tento ústav má presne definované kedy môže byť riaditeľ odvolaný. Všetci vieme, že takáto príčina nenastala.
Zvážte nechcem to vôbec dramatizovať ani preháňať nejak ale apelujem zvážte či k tomuto kroku pristúpite. Doposiaľ sa takáto operácia nikdy nerobila na ÚPN, keď sme už dokázali zniesť, že riaditeľ RTVS dokončil mandát, dokončila mandát pani ombudsmanka a nebudila vždy sympatie u určitej časti politickej scény ale dokončila svoj mandát ako v každom štandardnom štáte, apelujem, aby sme v tomto prípade nepúšťali naspäť zápach z "90 rokov kedy sa zákony, ktoré mali garantovať riaditeľom alebo predstaviteľov verejnoprávnych inštitúcií nezávislosť brutálne lámali cez koleno len preto, aby im ukázali, že žiadnu nezávislosť nemajú a keď sa znepáčia, tak pôjdu preč. Na záver chcem pánovi riaditeľovi poďakovať za jeho prácu aj za minulý rok, chcem sa mu poďakovať aj za to, že myslí na to, že tento rok bude 30. výročie resp. jeho zamestnanci ho myslím, že je tam taká mladá skupina, ktorá sa tým zapodieva, že tento rok bude 30. výročie vydania Bratislavy nahlas. Je to publikácia, ktorá mala svoju. mala svoj význam v našej ceste za slobodou a je tiež pozoruhodné, že Národná rada v minulom volebnom období ju v istom zmysle cenila alebo vyzdvihla. Ďakujem, že ÚPN pripravuje medzinárodnú konferenciu, očakávam, že festival Slobody pripravíte pán predseda rovnako kvalitne ako každý rok. Tam už určite musíte mať teraz rozbehnuté práce lebo po lete už by bolo neskoro. A chcem tiež zdôrazniť, to čo sa patrí povedať je chyba, že chýba stále ešte Múzeum zločinov komunizmu, je chyba, že ÚPN nemá stále sídlo, v ktorom by také múzeum možno mohlo byť ale nemuselo, podstatné je, aby ÚPN nekočovalo a aby aby to bola inštitúcia, ktorá, ktorá aj tým sídlom naznačuje, že sa dá spoľahnúť na jej účinkovanie a vedeckú a výskumnú prácu. Už tu spomenul pán Dostál ilustratívne ako málo pracovníkov má ÚPN samozrejme....

===== nemuselo podstatné, aby ÚPN nekočovalo, aby to bola inštitúcia, ktorá aj tým sídlom naznačuje, že sa dá spoľahnúť na jej účinkovanie a vedeckú a výskumnú prácu. Už tu spomenul pán Dostál ilustratívne ako málo pracovníkov má ÚPN, samozrejme my sme republika, ktorá do tej sebareflexie veľa neinvestuje. Týka sa to aj historického ústavu ..., vieme všeobecne ako málo peňazí sa dostáva u nás práve do oblastí sebareflexie, historiografie, spoznávania, analyzovania svojej vlastnej cesty. Chcel by som popriať ÚPN, aby raz mohlo byť aspoň niekoľkonásobné a aby posunulo výskum, tým pádom aj zdrojových materiálov tam, kde dávno mal byť.
Som rád, že môžeme mať ÚPN napriek rozporom, ktoré okolo neho sú. Verím, že budeme môcť mať, keď znovu pripomeniem aj ten 21. jún, keď to už spravil aj jeden z rečníkov predo mnou, že raz budeme môcť mať aj tento deň označený za pamätný. Chcem na to apelovať, aj to je súčasť pamäti národa, rovnako ako pamätný deň 21. augusta, kedy nás zradne prepadli okupačné vojská.
To všetko je veľmi potrebné práve v tejto dobe a skončím tým, čím som aj začínal, kedy akoby problém minulosti a to, že spoločná ešte celkom neuzavrela mnohé kapitoly z tej kapitoly a oni žujú popri sebe rôzne naratívy, čo toto je za republiku, prečo máme tú republiku a na akom základe stojí republika a žijú tie naratívy popri sebe. Je to jednak dôkaz toho, že žijeme v slobode, na druhej strane každá taká doba, kde sa vytiahnu pochybnosti o samotnej demokracii a kde sa zjavujú politické strany, ktoré sú protisystémové a ktoré hovoria o úplne zrušení základov štátu. Každá takáto doba by mala byť pre Národnú radu veľmi závažnou a nemala by byť dobou, v ktorej rozbijeme aj tie základy, ktoré sa podarilo vytvoriť. Jedna z takých inštitúcií pre tú pamäť národa, keď už sme to takto nazvali, je aj inštitúcia ÚPN...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pán Budaj prepáčte. Končíte predpokladám, lebo zvukový signál sme nepočuli nikto, lebo nefunguje, ale čas vypršal.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 11:54 - 11:55 hod.

Ján Budaj
Ďakujem a oceňujem, že kolega s jemu vlastnou triezvosťou pripomenul tie základné odborné limity a to je napríklad stanovisko Rady pre rozpočtovú bezpečnosť, ktorá hovorí o dlhu ako o veľkom. Takisto tie fakty, že sme stále v oblasti sankčného pásma Európskej únie. Myslím si, že prijímanie dlhov a ešte aj s odôvodnením, že keď prestane sypať z Európskej únie, tak si budeme požičiavať, je skutočne vyvesenie vývesky smer Grécko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 10:46 - 10:54 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. No, správa na rozdiel od vystúpenia včera generálneho prokurátora vystúpenie pána Kováčika nebolo také inšpirujúce. On sa snaží upokojovať, pripomínam, že včera generálny prokurátor vyslovil niektoré vety, ktoré keby sa citovali, tak by sa dali použiť trošku ako naozaj varovné a až, až zúfalé výkriky človeka, ktorý si tu včera kládol otázky, či to takto môže ísť ďalej. Poukazoval na mnohé zlyhávania celého justičného systému, vyšetrovania, bol veľmi ostrý k súdom. Dnes ako keby sa úplne zmenil pohľad na Slovensko. Správa špeciálneho prokurátora je síce pomerne rozsiahla, má veľa detailov, ale je upokojujúca, jediné konkrétne, čo som v nej našiel, je, že žiada o desať prokurátorov posilniť prokuratúru, a verím, že je to oprávnená žiadosť. Hlavný problém je, že pán prokurátor Kováčik je, zdá sa mi, v takej slepej uličke a je cítiť z neho istú rezignáciu. Viem si predstaviť, ak za aké, pod akými tlakmi tento človek celé roky pracuje. Zrejme jeho psychika je veľmi odolná, a preto si ho mocní muži tohoto štátu opakovane vyberali do tejto chúlostivej pozície. On by mal byť tým Giovannim Falcone, tým prokurátorom, ktorý pôjde aj proti mafiám, či sú politické, alebo tie klasické, človekom, ktorý bude dvíhať slogan "padni, komu padni".
Tým Giovannim Falcone by mal byť aj preto, lebo, jednoducho povedané, Bašternák, Gorila, únos, vražda Remiáša, vražda Gauliedera, ale aj kauza Šatan, aj keď mám načrieť do minulosti alebo nahrávka už spomínaná hlasu podobného pánovi Ficovi. Neustále, skoro dennodenné informácie o podozrení z úplatkov, či sa chytíte eurofondov, alebo regionálnej a komunálnej sféry. Na rozdiel od mojich predrečníkov oceňujem, že sleduje špeciálna prokuratúra aj túto sféru, lebo som aj komunálny poslanec a ja nepochybujem, že v tejto oblasti je obrovská práca pred nami, nepochybujem o tom, že komunálna sféra splanela, že títo politici, ktorých sú desaťtisíce, poslanci komunálnej sféry, regionálnej sféry, keď vidia, že tam hore sa ešte nezačalo zametať, tak majú istotu, že kým to k nim príde, tak toho sa nedožijú.
Čo považujem za najnešťastnejšie a teraz, pán Kováčik, to nechcem, nechcem byť, nebol, som tu celé tie roky, čo vy ste Kováčik, nebol som poslancom, čo vy ste nie Kováčik, ale špeciálny prokurátor, a to ste už naozaj veľmi dlho. A viacerí kolegovia vyzdvihujú, že ste tam vstúpili s veľkým entuziazmom, no ale táto správa hovorí, že ten entuziazmus vám okolnosti nedovolili premeniť na silné, veľké činy, veľké výsledky a že iste ste aj vy osobne sklamaný, že sa vaše meno a vaša tvár stáva napríklad pre mladých študentov synonymom nehybnosti, synonymom ochrany korupcie na najvyšších miestach.
Neviem celkom posúdiť, že čo sa vo vás odohráva, či sa predsa len odhodláte k tomu, aby ste vzniesli obvinenia tam, kde sa to očakáva, tam, kde to je namieste, alebo napokon sa rozhodnete z celej veci vycúvať aspoň s akou-takou cťou, alebo urobíte tú najhoršiu vec, že proste budete potichu čakať na vypršanie mandátu.
To, že v správe napríklad nájdu poslanci, že bolo odsúdených 20 ľudí za zneužívanie právomocí verejného činiteľa, je očividným dôkazom, že toto, žiaľ, nie je skutočný obraz Slovenska. Slovensko a jeho politický život a jeho verejní činitelia, ak by mali iba 20 prehreškov, tak by sme boli už to slovenské Švajčiarsko. Nie, proste nejde to a nie je to podľa mojej mienky v tom, že vám chýba desať prokurátorov. Kľúčové, načo môžte vystačiť aj sami, lebo uvedomme si, že koľko nám vzniklo, pán Kováčik, iniciatív a občianskych skupín, ktoré sa rôznymi formami snažia vyplieť z tej našej záhradky, z toho Slovenska korupciu, ktoré sa snažia poukazovať na trestnú činnosť ekonomického charakteru, s eurofondami a tak ďalej a tak ďalej, na predražovanie zákazok, na zlé hospodárenie v komunálnej sfére. To všetko vzniká odspodu práve preto, že zhora neboli činy. Či to je pri pohľade však hodnotiť také dlhé pôsobenie, ako vy ste v úrade, si vonkoncom netrúfam, či to je tak alebo onak pri dlhodobom hodnotení. Faktom je, že v tejto chvíli Slovensko potrebuje celkom iný prístup k likvidácii korupcie na najvyšších miestach. Skutočne to, čo jeden politik povedal, že tam žiadna korupcia nie je, vy dokumentujete v tejto správe, nikto ale, obávam sa, že ani z vašich, ani z radov koalície, takémuto tvrdeniu veriť nemôže. Takže obraciam sa na vás aj ja, tak ako iní kolegovia z výzvou, aby ste odstúpili z funkcie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 15:13 - 15:14 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem, no to vtipnejšie už bolo povedané naozaj pán podpredseda sa uťal ale aj majster sa utne, diskutoval k inej téme. O pánovi Rezníkovi už nie je reč to máte pod strechou., Chápem, že set tak vyskočili absolútne lebo SMER akože vedie vojnu s extrémizmom a vždy keď by sa prezradilo, že vlastne si vychádzajú v ústrety tak vás to hrozne naštve. Ale fakt je ten, že nikto v rámci opozície a koalície si tak nevychádza v ústrety ako vaše dve strany čiže SMER a ĽS NS pán Kotleba. Pripomeniem kľúčové hlasovanie a kedy išlo o zmenu, vy práve s touto stranou formujete ústavný poriadok. Napríklad pokiaľ ide o druhé kolov voľby župana VÚC a dnes zase formujete budúcnosť verejnoprávnych médií. Ja si myslím, že strana pána Kotlebu tu i tam podporuje rôzne návrhy, to je úplne samozrejmé, toto sú ale míľniky pri ktorých, pri ktorých sa nečudujte, že si to všimnú aj poslanci opozície aj verejnosť. ĽS NS - Kotleba a strana SMER si robia vzájomne služby.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 6. 2017 10:51 - 10:53 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať pani Jurinovej, že celé tie mesiace sledovala aj prácu ombudsmanky, aj celé tie zauzlené prípady okolo zariadení sociálnej starostlivosti. Ale chcem k tomu dodať, že celá tá situácia odzrkadľuje neschopnosť tejto koalície vymaniť sa konečne z 90. rokov. Lebo všetko, aj to, čo teraz pani Jurinová povedala, potvrdzuje, že aj tam platil fenomén "náš človek".
Ja si pamätám tie 90. roky, kedy tento tzv. sociálny kapitál, čiže styky, známosti a politická legitimácia, ktorý za bývalého režimu bol vlastne tým hlavným kapitálom, nerozhodovali schopnosti ani financie, dôležitejšie boli styky, preukaz, známosti, konexie. Keď tento systém vzťahov sa preniesol aj do 90. rokov, bolo to, bohužiaľ, daň za obrovské množstvo nomenklatúry a obrovské množstvo a dlhé trvanie totalitného systému vlády jednej strany, ktorá všade dosadzovala našich ľudí. Ak ale sme v novom storočí, v 21. storočí a vidíme tieto príznaky obrany nášho človeka, raz v podobe Bašternáka, inokedy v podobe zdanlivo malého prípadu nejakého zariadenia, tak narážame na bariéru ďalšieho postupu.
Práva detí majú tisíc iných problémov, v rómskych rodinách, v rodinách postihnutých ľudí. Práva detí na Slovensku si vyžadujú veľa pozornosti. Ale pokiaľ bude bariérou princíp, že stále fungujú 90. roky, tak sa budeme zaoberať a musíme sa zaoberať odstráne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 6. 2017 11:05 - 11:06 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja plne podporujem aj pobúrenie, aj nesúhlas predrečníka kvôli tej takpovediac nákazlivej záväznosti kolektívnych zmlúv. Takto odborárske hnutie ani férový vzťah medzi zamestnancami a zamestnávateľmi nevytvoríme. Kolektívne zmluvy musia byť rokované vždy na špecifikátoch toho podniku a nemôžu sa prenášať akoby, ako som to nazval, ako nákazlivá choroba. Bol by som rád, keby pán Mihál ešte dopovedal aj pre divákov, ktorí to celé sledujú, kto je vlastne výrobcom reprezentatívnosti vyjednávačov. Myslím, že k tej celej informácii, ktorú podal, a kritike tohto návrhu aj tohto status quo ešte táto bodka patrí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 6. 2017 15:39 - 15:40 hod.

Ján Budaj
Vy ste sa práve vymenili s vaším predchodcom, pán predsedajúci. Ja som informoval pána Hrnčiara, že chcel navrhnúť, aby snemovňa súhlasila s tým, že sa ten zákon presunie na septembrovú schôdzu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 15:38 - 15:38 hod.

Ján Budaj Zobrazit prepis
Iba jednou vetou, že ešte raz chcem apelovať aby sme v mene všetkých tých obetí im dali šancu, aby ich príbuzní videli, že ten dátum sa dostal do zoznamu pamätných dní. A pretože aj pre nich je to šanca, že majú pocit, že tí ľudia nezomreli zbytočne. V mene všetkých tých státisícov poškodených, ktorí dnes berú mizerné, mizerné, dôchodky, a ich bývalí likvidátori, tí, ktorí ich robili v prebierkových komisiách, ich likvidovali, tí sú dnes na tom oveľa lepšie. Žiadna spravodlivosť nebola nastolená. Podporte aspoň toto symbolické gesto, ktoré pripomína obidva dátumy.
Ďakujem.
Skryt prepis