Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2018 o 17:00 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 17:00 - 17:02 hod.

Miroslav Číž
 

Vystúpenie 23.10.2018 16:31 - 16:42 hod.

Miroslav Číž
 

Vystúpenie 23.10.2018 16:31 - 16:42 hod.

Miroslav Číž
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 15:34 - 15:36 hod.

Miroslav Číž
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 15:34 - 15:36 hod.

Miroslav Číž
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 14:36 - 14:37 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Pán kolega, len, len teda veľmi krátku poznámku k tomu vášmu chápaniu solidarity ako princípu. Viete, niekto má nepochybne v spoločnosti viac a niekto menej. Ale princíp spočíva v tom, že ak má niekto viac, má preto, lebo funguje spoločnosť. Lebo spoločnosť má dostatok peňazí na to, aby vzdelalo jeho potenciálnych spolupracovníkov, že budú zdraví, že spoločnosť bude mať infraštruktúru a podobne. To znamená, že nepochybne základné mechanizmy toho, akým spôsobom ako jednotlivci dobývajú, povedzme, že majetok, keď chcete, spočíva v štandardoch, povedzme, daňovým systémom, inými poplatkami. Ale v tejto súvislosti potom aj solidarita stojí na celkom iných princípoch ako na takých, že či niekto dáva viac a niekto menej, alebo mu berieme. To je problém, že ten spoločenský stroj proste musí hľadať vyvážený rozmer a spravidla práve vo veciach, ktoré majú charakter sociálnej dávky alebo majú charakter sociálneho peňažného plnenia. Práve vtedy ide o silný prvok solidarity, ktorý ani z ďaleka nemôže v sebe subsumovať aj ten princíp pravdaže, akým spôsobom je, niekto zarobí viac, záslužne, a menej. Solidarita má dramaticky inú vnútornú podstatu . A len preto som si teda dovolil ponúknuť voči vášmu názoru aj tento môj názor.
Ďakujem vám.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 11:52 - 11:54 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
No ďakujem za slovo, no rovnaký súdok jak predtým. Nepochybne dejiny možno interpretovať rôznym spôsobom. Napriek všetkému treba zároveň všímať na, sa na a pozerať sa na účel a motiváciu. Vážení páni dvaja, ktorí poslední vystupovali, nerád hovorím, ale bolo to tak, že patrí k najzúrivejším odporcom vzniku Slovenskej republiky, už viac aktívnejšie sa asi byť proti tomu nedalo, teda podľa môjho názoru, vážení páni poslanci, a celé ich politické pôsobenie za 25 rokov smeruje v tomto, v tomto duchu.
Ten problém, ten závan, pán poslanec Osuský, o ktorom tu hovoríte, toho, toho práve toho čechoslovakizmu, ktorý bol príčinou toho, že ten, ten spoločný zväzok sa rozpadol. Ten závan je tam zásadný proste, vy vlastne neuznávate ako štátotvornosť Slovákov, pretože, zato, že Šrobár a podobne hľadáte tu legitimizačné znaky, neviem, aké sú legitimizačné znaky, nakoniec v Prahe v konečnom dôsledku, ako je to pri novoznikajúcich štátoch, však to sú očividné nezmysly. Účelové, ktorý chcete vtlačiť ten už dávno prežitý a odsúdený pohľad, pohľad na naše dejiny. Rešpektovať štátotvornosť Slovenska, jeden zo zásadných momentov rímskeho práva je tres sunt facionat - aspoň traja robia kolektív. (Pozn. red.: správne: „Tres faciunt collegium.“) Zrejme ten jeden, ktorý tam bol a tak ďalej, čo má obrovské konštitutívne účinky napríklad v mnohých ústavných inštitútoch. To, to proste nejde ide o ten, o ten, o ten ťažký a rešpektujem ho, veď máte právo na ten názor, ale že ako politik neviete vnímať, že Slovensko potrebuje dramatický typ iných úvah a že potrebuje aj tú toľko zosmiešňovanú integráciu, normálny pokoj, vecný tón diskusie, netárať furt o tom, že niekto iný je hlupák a nevie, čo robí, a robí paškvily a podobné veci.
Načo je to dobré? Čo to a toto v konečnom dôsledku prispeje slovensko-českému priateľstvu? Naopak, bude neustále vytvárať rozpory rôzneho typu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 11:33 - 11:35 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem. A, pán, pán poslanec, ja len teda by som pár slov povedal k tomu, že, že aká je vlastne motivácia pre toto vystúpenie. To horí len, aby horelo alebo o čo ide?
Veď ako nepochybne rozumiem situácii, predsa všetci vieme, že je veľký vejár a diapazón názorov na tie, na tieto veci. Nepochodne, nepochybne pre mňa osobne súžitie Čechov a Slovákov je vážnou hodnotou a má obrovský význam pre Slovákov, všetko je v poriadku, ale v danom prípade, keďže predsa len ide o veci, ktoré by mali byť skôr sústom historikov, a vláda práve týmto, týmto, týmto legislatívnym návrhom sa snaží vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu ľudí ako názorov a potrieb, ktoré v tej krajine sú, a smeruje k tomu, aby, naopak, tá spoločnosť sa integrovala, aby bola schopná vecne diskutovať o veciach hodnotových, ktoré sú zásadné.
A nepochybne možno diskutovať o tom, či bola prvá republika demokratická povedzme že vo väzbe na iné štáty a aký bol zástoj Slovákov. Ale to predsa tu nie, nie je dôležité. Ide o to, aký to malo význam štátoprávny, to naše spolužitie konečne pre samostatnosť v súčasnosti a tak ďalej a tak ďalej. Tých pohľadov je veľa.
Pán kolega, nemohli by ste už zobrať do úvahy, že jednoducho sme, nedávno sme 25. výročie toho Slovenska, zmieriť sa s existenciou Slovenska, ste jeho plnoprávny občan takisto ako ja a skúste neprovokovať, či neni je rozumnejšie a inteligentnejšie hľadať integračné veci, a nie neustále tú spoločnosť dezintegrovať.
Predsa k ničomu to nevedie a podľa môjho názoru to musíte cítiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:24 - 11:25 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem oceniť, pán kolega, prejav a v tej súvislosti len chcem zdôrazniť tú vec, ktorú si spomenul, a to je, že tá obrovská snaha delekrimizovať legitímnych predstaviteľov štátu. Ten klasický neoliberálny koncept menej štátu. Pani Kaščáková tu o tom hovorila. Menej štátu. Veď Schumpeter už v medzivojnovom období, významný sociálny filozof, veľmi jednoznačne povedal: "Tam, kde nie je štát, ktorý má najväčšie predpoklady pre zabezpečovanie verejného záujmu, nastupujú iné sily, iné moci." Zrazu tie, ktoré majú silnú ekonomickú moc, tie, ktoré disponujú mediálnou mocou a podobne. Veľmi ľahko sa dá prečítať, o čo tu vlastne ide, prečo chceme absolútne favorizovať skupinové záujmy a reprezentantov skupinových záujmov a zvlášť takých, ktorí nemajú žiadnu zodpovednosť, ktoré sa dajú práve vecami, o ktorých hovorím, mediálne inak ovplyvňovať a nenechať ten klasický, štandardný, politický, ktorý nepochybne má aj svoje negatíva. Ale ako to už povedal kedysi veľmi dávno bývalý britský premiér: "demokracia je veľmi zlý spôsob na spravovanie verejných vecí, len lepší proste nemáme". A toto je naozaj zásadné posolstvo, že verejný záujem musí organizovať štát, ktorý koná transparentne, ktorý je kritizovateľný, ktorý je overovateľný a má hlavne legitimitu. Pokusy týmto spôsobom vysúvať z politického prostredia akože do neutrálneho prostredia sú veľmi ľahko čitateľné. Je tam čisto politický záujem, čisto politický záujem ovládať televíziu a nechcem čakať na voľby a nechcem to robiť nejako inak, chcem to robiť všetkými možnými prostriedkami, sekundárnymi, a čo na tom, že to s demokraciou nemá nič spoločné? (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:41 - 10:43 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem. No nepochybne si uvedomujem potrebu pokory a rešpektu k politickým súperom a podobne, len niekedy normálne sa mi z hlavy parí, keď čo počúvam, aké veci sú schopné tu povedať. Veď, pani poslankyňa Dubačová, ste zabudli, že bol zvolený ústavnou väčšinou riaditeľ verejnoprávnej televízie? Ústavnou väčšinou. O čom to tu pre Kristove rany?
A pán Poliačik, no že vy robíte analýzu činnosti vlády, na to nemá význam reagovať.
Ale pánovi kolegovi z klubu by som rád povedal, že ja mám tú česť byť podpredsedom klubu. Nie som členom vlády a som zvyknutý, že ak príde legitímny materiál z vlády, príde do klubu a v klube sa o ňom diskutuje. A teda mám pocit, že som veľmi častým návštevníkom zasadnutí nášho klubu, dokonca si myslím, že som veľmi dlho žiadny nevymeškal a nepamätám si na to, aby sme diskutovali čestne a korektne o tom, akým spôsobom má náš klub si postaviť svoj vzťah k tomu, ako budeme vnímať verejnoprávnosť a jej možné zabezpečenie.
Vážení páni z opozície, jediné, čo vám poviem, pretože aj pani Kaščáková, aj pán poslanec Poliačik, že teda keď už príde ich vláda k moci, potom to už bude vyzerať dobre. Toto urobte, páni poslanci. Naučte sa rešpektovať, že politická moc sa získava vo voľbách, nie diskretizáciou, nie permanentnými atakmi nezmyselnými, nie neustále roztváraním celého radu diskusií, nefixovať nič, neustále destabilizovať spoločnosť a skutočnosť, s ktorou pracujeme, že to nie je cesta k ničomu. A naznačuje to, že keby náhodou, nedajbože, ste sa k tej moci dostali, tak presne vieme, jak to bude vyzerať. Lebo problém politickej moci je získavať zhodu, schopnosť vedieť sa dohodnúť, schopnosť vytvárať čo možno najširší základ pre prijaté, pre prijaté rozhodnutia. Tento typ škriepny, konfrontačný nevedie k ničomu a obávam sa, že aj tieto typy návrhov patria len k tým, ktoré cítime tu, ktoré nemajú reálny záujem veci pomôcť.
Skryt prepis