Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

10. 10. 2017 o 16:12 hod.

JUDr.

Miroslav Číž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 16:12 - 16:14 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, ja by som sa ani nevyjadril k tomu vystúpeniu, len predsa mám len podpis na tom, na tom návrhu. Pán poslanec, je známe teda, že je veľkým obdivovateľom pána prezidenta a predsa si nemohol odpustiť príležitosť, aby teda nám vyložil svoje podľa môjho názoru, odpustite, pán kolega, insitné predstavy o tom, ako to vyzerá v sfére oceňovania ľudí, kolektívov. prípadne iných subjektov v tejto sfére. Je neuveriteľné. jak vážne sa tam postavíte a verejne rozprávate o tom, že predsa nemôže byť cena iného, že musí dať povolenie prezident, keď predsa boli donedávna štyri roky udeľované ceny predsedu Národnej rady. Dokonca boli priame prenosy na STV2 vo verejnoprávnej televízii z týchto, z udeľovania týchto cien a mali spoločenskú hodnotu a boli ocenené dramaticky významnejšie osobnosti ako tie, ktoré možno oceňuje pán prezident.
Takže rovnako máme cenu ministra kultúry, na ktorý dostávame všetci, všetci pozvánky, to znamená, neviem, ako pán kolega teda hovorí, že môžu byť obecné a neviem aké vyznamenania, keď v danom prípade je jednoducho cena.
U nás v Štiavnici sme teraz odovzdávali geológom, odovzdával minister hospodárstva ceny so všetkým. No tak toto vystúpenie má akú hodnotu, pán kolega? Čo to tu vyprávate tej verejnosti nezmyselne. Keď teda, veď podporujte prezidenta, ak chcete, nech sa páči, ale nie takýmito veľmi, veľmi nekorektnými údajmi, ktoré úplne sú v rozpore s realitou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 14:29 - 14:31 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, pán poslanec, ja keď možno trošku naduto poviem, že konečne diskusný príspevok, ktorý stojí za to a ktorý má význam diskutovať. No, ja, samozrejme, k celému radu návrhov, o ktorých ste hovorili, stanovisko zaujímať nebudem. To bude vec navrhovateľov, prípadne aj ďalších politických rokovaní, ak by tieto veci mali umožniť teda zmysluplnejšie konanie, ale je jasné, že viete, o čom rokujeme, a že hovoríte o podstate problému, ktorý tu máme.
Ono, netreba pripomínať kolegom, že inštitút dlhovej brzdy sme zaviedli my, samozrejme, v spolupráci s ďalšími. Takže otázka rozpočtovej disciplíny tejto vlády a rozpočtovej politiky vôbec, slovenský rozpočet patrí medzi piatych najlepšie vyhodnotených v rámci Európskej únie, čo uniká váženým kolegom z opozície. A, naopak, cítiť len ten obrovský dešpekt a neochotu objektívne posúdiť situáciu, takže pravdepodobne pokiaľ vláda pristupuje k tomuto kroku, asi vidí reálne ekonomické výhody. Ja som veľmi rád, že ste si všimli veľmi racionálne momenty, ktoré tu sú.
Nepochybne je problém určovať priority rozpočtovej politiky, o čom hovoríte vy. Či to bude napríklad otázka zvyšovania obranyschopnosti, alebo to budú sociálne programy, alebo to bude čokoľvek iné. Vláda v danom prípade jasne za takúto strategickú prioritu určila teda predovšetkým cesty a dopravnú infraštruktúru. Nepochybne je to, je možné o tomto diskutovať, len teda treba nezabudnúť aj na to, vo väzbe na váš návrh, že určovať programové priority v rámci rozpočtovej politiky predsa len obvykle prináleží väčšine parlamentu. Vo väzbe na ten váš návrh predseda z opozície s tým, že teda predseda asi nie je viazaný programovým vyhlásením vlády, ktorý má obrovský význam aj pri dlhovej brzde. Takže nepochybne ale oceňujem veľmi konštruktívny duch... (Prerušenie vystúpenia časomerom).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:43 - 12:45 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, pán poslanec, dvadsať minút ste teda svoje, nám predstavovali svoje ekonomické videnie tohto sveta. Viete, poviem vám, že dokonca ste hovorili o tom teda, že potrebujeme odbornú diskusiu, čiže teda tá vaša mala byť teda odborná diskusia. Nikdy by som si nemyslel, že so smútkom v nej bude chýbať a budem spomínať na pána Mikloša a na odborné diskusie, ktoré v tomto parlamente fungovali, keď tu ešte bývali aj profesori ekonómie a podobne.
Viete, 4 % SMER-u a netreba a vydávať toto, o čom ste tu rozprávali, za kvalifikovanú analýzu politikov v oblasti dlhovej služby, v oblasti dlhov štátu, v oblasti investičných potrieb štátu, že by ste niečo povedali o probléme peňazí, ktoré sú dneska mimoriadne lacné, donedávna so záporným úrokom a čo všetko sa v rámci ekonómie štátu dá s takým niečím robiť, sú desiatky odborných článkov, ktoré ste pravdepodobne obišli, lebo ste ich ani nespomenuli. Nepovedali ste o potrebe dostavby diaľnic, intenzite a tak ďalej.
Viete, ale tu čo je hlavné, čo mne chýba? SMER má 4,6-percentný rast alebo neviem koľko, no ale to je napriek SMER-u a keby bolo OĽANO, tak by bolo 10 % a už keby desať rokov vládlo OĽANO, už máme Švajčiarsko, máme cesty druhej, prvej triedy a všetko. Viete, či by nebolo dobré, že by ste nám tú tieňovú vládu predstavili niekedy, že by ste nám ukázali, kto je minister financií, kto je minister hospodárstva, kto sa zaoberá reálne a čo ponúka verejnosti v oblasti povedzme že organizácie verejnej správy a podobne.
Ale zatiaľ čo počúvam, to sú čisto politické reči, bohužiaľ, nedosahujúce niekedy ani úroveň predvolebných mítingových rečí. Ekonomický jazyk, ekonomická analýza, ekonomické otázky, ktoré súvisia so správovaním štátu a zvlášť s tak zásadnou otázkou, si vyžadujú dramaticky odlišný prístup. Dramaticky. A desiati alebo dvadsiati, neviem koľkí členovia OĽANA, ktorí budú opakovať toto isté... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 10:49 - 10:51 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
No, pán poslanec, ja chcem oceniť, že nakoniec predsa len po tom celom exkurze sme zistili, že ten Dubček je človek, ktorý je významnou postavou Slovenska. Na túto tému už hovorili viacerí, že ten problém, že každý žijeme ten svoj život z mäsa a kostí a že neexistuje velikán prakticky, o ktorom sa nevedú spory. Je tam jeden zásadný moment. Historické reálie sú predmetom častokrát politického zápasu a objavujú sa dramaticky odlišné pohľady na veci. Problém je, či sme skutoční demokrati a vieme vnímať tento rozmer, že teda ten pluralizmus ako esencia demokracie predstavuje, že musím rešpektovať tých pohľadov na veci viac. A to, o čom sa bavíme, je, že napriek tomu, že tie pohľady na historické osobnosti sú diferencované, sa vieme kdesi zhodnotiť, lebo jednoducho ten jedinec prečnieva. A stáva sa, stáva sa ikonou presne, osobitne, keď si zoberieme, tak kontroverznejšiu osobu, ako bol pán britský premiér Churchill s jeho mladosťou, s jeho rasistickými výrokmi, s všetkým tým, búrskymi vojnami a podobne, napriek tomu ten historický rozmer, druhá svetová vojna.
Evidentne vrcholom ľudským bytia Dubčekovho bol práve rok ´68. V čase toho obrovského zápasu, ktorý sa tu viedol o slobodu myslenia, na druhej strane ale aj o to udržať sociálne spravodlivý štát a fungujúci štát. Viete, dneska aj 50. roky, veď predsa sa nedajú posudzovať inak ako v dobových reáliách po vojne a zápasy o budúce fungovanie, kde každá zo strán nadužívala častokrát také a onaké mocenské prostriedky. Tie dejiny sú naše, musíme s nimi žiť a môžme hľadať esenciu týchto dejín spoločne, ale v konečnom dôsledku nesmieme stratiť schopnosť dohodnúť sa na niečom, čo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 7:55 - 7:57 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No je, samozrejme, toto naše rokovanie v niečom zaujímavé a v niečom dokonca prispieva aj k historickým reáliám, ktoré súvisia s rokovaním parlamentu, a to je, že aké nové obory politické bezcharakternosti - a nielen politickej, ale aj ľudskej - sú schopní niektorí kolegovia s veľmi identifikovateľných strán OĽANO a SaS urobiť.
To, čo som hovoril už voči Richterovi, čo v slávnom blogu pani poslankyňa Blahová aj s predsedom SaS-u popísali vo vzťahu k Richterovi, to je naozaj bez, niečo, čo som ja naozaj som si myslel, že k tomu nielenže ako politik, ale ako človek, že sa nezníži nikto do najhlbšej roviny bezcharakternosti. Teraz počúvam pani Remišovú, ktorá prijíma rovnako tie už dobyté vrcholy politickej bezcharakternosti, ktoré jej šéf tu permanentne robí, a vypráva tu o PETE spôsobom a, a bábätkách, šesť, šesť, šesť bábätiek, ktoré, neviem, budú z nich raz narkomani. To je proste kanál, ľudský kanál. Moc ma mrzí, že to musím povedať, pani Remišová, ale ako sa žena môže znížiť k takýmto hanebnostiam?
Hovoril som už v tejto sále už na tému detského domu, domu, domovu PETO veľmi, veľmi seriózne a venoval som sa tomu. A miesto toho, aby ste s hanbou za takéto spôsoby mlčali, tak znovu to tu vytiahnete. Čoho ešte ďalšieho ste, pani Remišová, schopná ako človek, ako žena? Ako toto môžete takýmto spôsobom hovoriť? Je, je, mne vlasy dupkom stávajú, kde som sa, medzi akým typom ľudí
v tomto parlamente ocitol.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 3:59 - 4:01 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Naopak, vážený pán poslanec, ja by som len toľko povedal, že naozaj bolo odvážne prísť s vecnou, zmysluplnou analýzou stavu ministerstva, čo je normálnym štandardom, ktorý v normálnej krajine býva pri hodnotení ministra pri snahe o jeho odvolanie samozrejmosťou. Toto poslucháči v tejto sále nepotrebujú. Potrebujú úplne farizejsky vyčitovať všelijaké listy, čo ktosi napísal, a podobne, s tým, že pripomenúť týmto ľuďom aspoň elementárnu vec, že, keďže aktívni sú predovšetkým poslanci zo SaS-u, tak vládli dva roky aj pán Mihál, aj iní páni, ako zásadne profesionálne pristúpili k výkonu svojej funkcie a veci skončili po dvoch rokoch tak, že sme dostali 43 %, až sme sa zľakli tej zodpovednosti.
Čiže pán, páni kolegovia zo SaS-u, skutočne občania tejto krajiny na vaše vládnutie spomínajú veľmi radi, možno aj tých 20-tisíc invalidov, ktorých ste vyradili zo zoznamu invalidov s odrezanými nohami a podobne. A k takémuto sa ale my neznížime, len vo faktickej poznámke, pán poslanec, vám to pripomeniem, že ak je toto spôsob, ktorý chcete ponúknuť, za tie tri roky vládnuť, čo tu rozprávate, to nesmierne táranie, farizejstvo, nekorektnosť, nevedecký postup. Takto keby ste rozprávali v akomkoľvek odbornom prostredí, tak jednoducho nefunguje nič, rozbijete každý kolektív. A dobré je, ešte prípadne tým ľuďom by ste mohli zároveň niektorí páni poslanci porozprávať, ako teda s tých daní vykĺznuť a neplatiť dane a počas výkonu poslaneckej funkcie, to je ono a to je prístup a takto by ste vy spravovali krajinu za tie tri roky. Držím vám palce, ale to je tiež farizejské.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 3:10 - 3:12 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No, vypočul som si vás, pán kolega, s veľkým záujmom vzhľadom na to, že sa dalo predpokladať, že, predpokladať, že toto vystúpenie príde. No a teda ani by som nechcel, aby ten účinok váš úplne neodišiel, ale predsa len.
No tak, nehanebne, poisťovňa, autistický chlapec, 60 %, 9 %. Vy ste teda deklarovaný ako pravičiar, ktorý teda tých ľavičiarov a to všetko, však ste to všetko vyjadrili za tým pultom. Pamätám si, že sme prišli k moci, a teda k vláde a Ústavný súd vyslovil to, že tá vynikajúca vláda, ktorú reprezentoval pán vtedajší minister, a teda aj pani podpredsedníčka ešte vtedy, zobral 20 tuším tisícom invalidom invalidné dôchodky, ktorí nemali nohu a tak ďalej. Aj s Kaníkom, so všetkým. No tak toto je naozaj veľmi zaujímavé, ten náhly prerod, jak tým pravičiarom, teda deklarovaným, tie srdcia červenejú zrazu a s veľkou chuťou chcú prispievať a riešiť sociálnu situáciu.
No, u toho predsedu je ten drobný problém, teda že ten kuchár, či čo som čítal z tých, z tých dramaticky znásilnených slečien, teda mal ten kontakt a tá dáma mala 14 a ten váš predseda - 15 rokov a jeden deň. Len je medzi nimi nejaký rozdiel, že teda kuchár alebo zástupca, už čo to bolo, a predseda strany, ktorý teoreticky mohol, keby bol vstúpil, vo vrcholovej pozície riadiť krajinu a nejaké predpoklady o tom, že teda čo asi by mal a nemal. A tam to sa asi chráni ťažko.
Iba toľko som chcel poznamenať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 2:12 - 2:14 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, skúsim vyjsť teda z predpokladu, že to, čo ste povedala, tomu veríte, nie ste účelová a ide vám o dobro detí.
Takú jednu otázku, úplne ľudskú, my máme, 49 nás tu je, ale naša strana, teda na rozdiel od tej vašej, má 20-tisíc členov. Minimálne. Asi pochopíte, že sa musíme tým 20-tisíc členov zodpovedať, vy máte ten snem teda v kuchyni u Matoviča a štyria za stolom to vybavíte. Máme, ja neviem, 60 starostov a tak ďalej, máme matky s deťmi, máme voličov. To sú všetko obludy, ktorí nechápu váš obrovský rozmer chránenia detí, a všetci v SMER-e po ničom netúžia, len šliapať po právach detí a robiť všetky obludnosti tohoto typu?!
Ja som presvedčený, že toto slušný človek a rozumný človek nemôže povedať, pani poslankyňa. Ja práve naopak, ja si vážim, ak sa snažím s vami slušne hovoriť, vážim si vašich voličov, proste 10 % či koľko vám verí. My máme za sebou, mám tú česť byť od roku 2002 v politike a voliči nás poznajú. Takto hanebne rozprávať o ministrovi, podľa môjho názoru slušný človek dokáže aj inak vyjadriť obavy, pochybnosti a niečo podobné. Slušný človek vie vytvoriť atmosféru, že veľmi radi sa porozprávame, ako zlepšíme situáciu v takýchto zariadeniach, ktorá je všade na svete problémová, pokiaľ to neni krajina, ktorá oplýva nesmiernym množstvom peňazí, ktorá je v tej situácii ako my.
Keď som bol mladý, tak sme začínali, kultový film, sa volá Mechanický pomaranč, o obrovských problémoch s problémovými mladistvými, zásadný problém. Na čo sú tie bezočivé klamstvá, to surové ohováranie ministra a to vytmavovanie tým spôsobom, vymýšľanie úplných osobných hanebností. Toto urobí normálny človek? Jak mu mám veriť, že ide o niečo, čo má zmysel? Prečo sa nesnažíte vytvoriť normálne, rozprávajte sa s nami ako s ľuďmi, budeme hľadať riešenia. Keď som čítal tie hroznosti, čo popísala vaša kolegyňa, tak som bol sám, preboha, čo sa deje. A zrazu zistím, o čo ide.
Otázka PETO, pani kolegyňa? Som ju študoval podrobne a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 1:24 - 1:26 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No doviedli sme ten parlament skutočne do nesmierne zaujímavej polohy, a pokiaľ vidím, tak ešte okrem pár ľudí ani v rozprave to ťažisko nevystúpilo.
Ja len teda niekoľko poznámok opäť k tomu, čo povedal vážený rečník Ľuboš. 400-tisíc, jasavo oznámila, že má čítanie svojich článkov pani navrhovateľka, no, Rekviem za znásilnené dievčat, možno cez to prejsť tak akože, ak 400-tisíc ľudí číta Rekviem za znásilnené dievčatá, pričom do dnešného dňa nie je podané ani trestné oznámenie tohto typu, tak už ani netreba to charakterizovať ako morálne skutočne nehorázne, naozaj kanálové konanie, ale my máme predsa trestný čin šírenie poplašnej správy. Tu poslanec Národnej rady oznamuje 400-tisíc ľuďom, že teda rekviem za znásilnené dievčatá. Šírenie poplašnej správy, čo to je? (Ruch a smiech v sále.)
Pani poslankyňa, to sú nehorázne veci, viete, vy netušíte, že máme Ústavu Slovenskej republiky, okrem názvu tam je totiž aj jeden článok 19. A v 19, v článku 19 je napísané, že každý, každý, slovom každý má právo na ochranu svojho mena, svojej osoby, svojej rodiny. Porušujete všetko, čo sa len dá, v mene nezmysleného, tupého politického zápasu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 0:43 - 0:45 hod.

Miroslav Číž Zobrazit prepis
Neviem, klasik hovorí, prečo krv nalievať, a skala vraví, toľko neuveriteľnej bezcharakternosti, čoho sú niektorí ľudia schopní.
Vážené kolegyne, kolegovia, táto pani kolegyňa aj s pánom predsedom strany SaS napísali jeden blog, v ktorom očierňovali ministra tejto vlády z nehoráznosti. Niečo tak špinavé a bezcharakterné som nevidel za 26 rokov v tejto politike, pani Blahová! Tak bezcharakterného a špinavého som nevidel za 25 rokov, čo tu sedím, čo ste si dovolili vo vzťahu k ministrovi na vašom blogu aj s pánom predsedom SaS-u... (Reakcia z pléna a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
Takže a naďalej pokračujete v tomto, v tomto divadle, ja, skutočne máme vzťah k ženám a pocit rešpektu, ale vo vás... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec Číž, poprosím vás, reagujte na, na predrečníka, nie na pani poslankyňu Blahovú.

Číž, Miroslav, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa, len súvisí to teda, musím osloviť, áno, hovorím to pánovi kolegovi, ktorý v tomto, ktorý o tom rozprával, ak ste si všimli, takže reagujem na to jeho vystúpenie, a je fakt, že v tejto súvislosti s jeho vystúpením som musel povedať toto, čo som videl. Som z toho zhrozený, ako tu jeden človek, a to je jedno, či je žena alebo muž, je schopná takých nehorázností a bezcharakterností a chrapúnstiev. Tuto chcem povedať toto celé. A veľmi nerád osobne rozprávam, ale v danom prípade už to jasnejšie nemôže byť.
Skryt prepis