Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

21. 6. 2017 o 17:36 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21. 6. 2017 17:36 - 17:40 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Neviem, či máme dostatočný počet ministrov, aby sme mohli rokovať o interpeláciách, ale... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Je tu pán podpredseda vlády Kaliňák, pán minister obrany, pán minister dopravy, pán minister zdravotníctva a pán minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
Ja mám interpeláciu na pána podpredsedu vlády a ministra vnútra Kaliňáka, tak dúfam, že ma aspoň počuje. (Reakcie z pléna.)
Takže, vážený pán podpredseda vlády a minister vnútra, dovoľujem si obrátiť sa na vás s nasledovnou interpeláciou: V ostatných rokoch príslušné zložky ministerstva vnútra venujú zvýšenú pozornosť rozvoju dobrovoľných hasičských zborov pôsobiacich v našich obciach a mestách, pričom ich modernizácia so sebou nesie nemalé finančné nároky v súvislosti s obnovou zastaranej techniky a rekonštrukciou hasičských zbrojníc. V tejto súvislosti si dovolím upozorniť vás na konflikt, ktorý sa rozvinul medzi starostom obce Malčice v okrese Michalovce Františkom Lopašovským, zhodou okolností kandidátom strany SMER – sociálna demokracia, ale to nie je to podstatné, a medzi dobrovoľným hasičským zborom. Keď sme začiatkom júna spoločne s kolegami zo Združenia občanov miest a obcí Slovenska ZOMOS navštívili na pozvanie občanov obce túto obec Malčice, dozvedeli sme sa od nich, že starosta Lopašovský koná neraz nad rámec zákonov či v rozpore s nimi. Jedným z problémov je i to, že pán starosta rozhodol koncom februára 2017 o odvolaní veliteľa miestneho dobrovoľného hasičského zboru, hoci na tento krok ho nič neoprávňuje a takouto právomocou nedisponuje.
Následne sa pán starosta rozhodol vymeniť zámky na hasičskej zbrojnici a znemožniť tak miestnym hasičom prístup k zbrojnici a technike, ktorú v nej majú uschovanú, a to vrátane vozidla, ktoré ste im vy osobne slávnostne odovzdávali v roku 2015. Od začiatku marca tak dobrovoľný hasičský zbor v Malčiciach, ktorý bol v roku 2016 v zmysle príslušnej vyhlášky ministerstva vnútra zaradený do kategórie A, nemôže kvôli svojvôli miestneho starostu Františka Lopašovského za SMER – sociálnu demokraciu na svoje výjazdy používať svoju techniku, čím dochádza k zjavnému všeobecnému ohrozeniu a škodám na majetku. Preto sa na vás obraciam s nasledovnou otázkou, na ktorú žiadam odpoveď. Je ministerstvo vnútra o tomto už niekoľko mesiacov trvajúcom stave ohľadom konfliktu starostu a dobrovoľného hasičského zboru v Malčiciach informované? Ako dosiaľ príslušné zložky ministerstva v tejto veci konali a ako mienia situáciu riešiť a ako mienite postupovať voči konaniu starostu obce?
Interpeláciu som podal aj písomne. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 17:33 - 17:34 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegyniam za reakcie a trošku ma až mrazí z toho, ako klesajú naše nároky. Pani poslankyňa Verešová tak polovážne-položartom povedala, že pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa môže byť rád, že neprerokovávame jeho správu v noci, ako sme prerokovávali napríklad správu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, a pani poslankyňa Jurinová je pozitívne prekvapená z toho, že kolegovia z koalície vôbec prišli na výbor a vypočuli si správu. No, to je teda dosť zlé, ak sme prekvapení z vecí, ktoré sú alebo by aspoň mali byť úplne normálne. To, že poslanci prídu na rokovanie výboru, alebo to, že parlament rokuje cez deň a nie v noci, sú veci, ktoré sú v slobodnej a demokratickej spoločnosti úplne normálne a prirodzené, a čudovať by sme sa mali vtedy, keď to tak nie je, nie, keď to tak je. Symboly sú naozaj vždy dôležité, aj takéto drobné veci sú dôležitými symbolmi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 17:22 - 17:30 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, vážený pán podpredseda Národnej rady, kolegyne, kolegovia, dnes je pamätný deň. Nie síce tak pamätný, ako to navrhoval pán poslanec Budaj, teda pamätný deň v zmysle zákona o štátnych sviatkoch, ale pripomíname si dnes dôležité výročie.
V roku 1991 v tento deň, teda 21. júna, opustil územie Česko-Slovenska posledný vojak okupačnej Sovietskej armády. Je to taká zaujímavá symbolika, že parlament sa zaoberá správou o činnosti Ústavu pamäti národa práve v tento deň, ktorý je dôležitým dňom z hľadiska našej slobody, ale aj z hľadiska našej neslobody, aj keď tento deň už nepatrí do obdobia, ktoré v zmysle zákona skúma Ústav pamäti národa, pretože už to bolo obdobie slobody, ktoré začalo novembrom 1989, ale v skutočnosti až týmto dňom, 21. júnom 1991, prišla tá definitívna bodka za obdobím komunistickej neslobody a my ľudia žijúci v Česko-Slovensku sme sa stali slobodnými.
Ústav pamäti národa je dôležitá inštitúcia, budovanie pamäte, pripomínanie si histórie, vzdelávanie, osveta, to všetko sú veci, ktoré sú dôležité všeobecne, vždy a všade, ale my, čo sme prežili obdobie dvoch dlhých totalít alebo, teraz hovorím nie my ako jednotlivci, ale my ako krajiny, ktoré máme za sebou desaťročia období neslobody, si svoju históriu máme zvláštne dôvody pripomínať. A ďalším zvláštnym dôvodom je tá súčasná doba, doba relativizácie faktov, doba alternatívnej reality, doba fašistov v parlamente, doba konšpiratívnych médií, doba, keď sa spochybňuje, že nesloboda bola neslobodou, fašizmus fašizmom, komunizmus komunizmom, totalita totalitou. Hovorili sme o tom na tejto schôdzi dlhé hodiny počas návrhu koaličných poslancov na zmenu zákona o pamäti národa, ale aj včera počas správy generálneho prokurátora. Hovorili sme o potrebe vysporiadania sa s oboma totalitami, teda fašistickou aj komunistickou. Nie toho dvojakého metra, ktorý sa občas uplatňuje, pretože tak zakladal Ján Langoš Ústav pamäti národa, tak je zákon napísaný, tak má Ústav pamäti národa zmysel, že bude rovnako dôsledne sa snažiť vysporiadať s fašistickou aj s komunistickou totalitou, s jedným aj s druhým obdobím neslobody. Tak to bolo za čias prvého šéfa ÚPN Jána Langoša, nie vždy to tak bolo v minulosti počas fungovania Ústavu pamäti národa a som rád, že dnes to tak znovu je.
A myslím, že je to aj vaša zásluha, pán predseda, a preto sa pripájam ku kolegom, ktorí vám vyslovili poďakovanie, aj ja vám, a teda aj vašim kolegom, lebo je to aj ich zásluha a je to aj vec ich práce, ďakujem za to, čo robíte. Som presvedčený, že robíte dobrú prácu, robíte to tak, ako to bolo myslené a ako je to potrebné. Chcem vám vyjadriť podporu, budeme sa snažiť, aby ste v tejto dobrej práci mohli pokračovať aj naďalej.
Na záver by som už povedal iba, že mám také mierne déja vu, mám déja vu so správami, ktoré v parlamente prednášala pani verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Najprv ten moment déja vu nastal, keď som sa pozrel na túto tradične poloprázdnu sálu, čo asi odráža záujem poslancov v tom prvom prípade o ľudské práva, ktoré mala a má v náplni verejná ochrankyňa práv, v tom druhom, dnešnom prípade o pamäť národa a obdobie neslobody. A to ešte čakáme, že o chvíľu sa bude hlasovať, tak je tu možno viac poslancov, ako by bolo bez toho.
A ten druhý moment déja vu mi prišiel, keď som počul kolegyne a kolegov, ako vám ďakujú, lebo takto sme pri prednášaní niekoľkých správ ďakovali aj pani Dubovcovej, ktorej sa ale končilo riadne funkčné obdobie. Napriek negatívnemu postoju najmä SMER-u k pôsobeniu pani Dubovcovej sa SMER ani nikto iný neodhodlal k tomu, aby jej umelo skracoval volebné obdobie, tak ako sa kolegovia z koalície odhodlali umelo, zákonom skrátiť vaše funkčné obdobie v prechodných ustanoveniach.
No a to posledné déja vu som si uvedomil, až keď som sa dozvedel, že výbor pre ľudské práva neprijal uznesenie k tomu, aby zobral alebo odporučil parlamentu zobrať na vedomie správu o činnosti ÚPN, tak aj to sme tu už mali. Mali sme to práve s pani verejnou ochrankyňou práv Dubovcovou, keď parlament odmietal zobrať na vedomie jej správu a tiež obvykle to bolo bez nejakej diskusie. Príznačné je, že ani v tejto rozprave nevystúpil žiadny poslanec vládnej koalície. Takže budem veľmi zvedavý, či rovnako ako vo výbore sa poslanci vládnej koalície zachovajú aj v pléne a či bez toho, aby povedali nejaký dôvod, lebo žiadny dôvod nepovedali, odmietnu zobrať na vedomie správu o činnosti ÚPN.
Ak sa to stane, bude to taká zaujímavá symbolika, táto schôdza je zaujímavá práve tými symbolickými momentmi. Minulý týždeň 15. júna v prvom čítaní schválil parlament návrh novely zákona o pamäti národa, ktorý posúva úrad pamäti národa niekde ďalej od dedičstva Jána Langoša, a bolo to práve na výročie tragickej smrti Jána Langoša. Dnes máme opäť pamätný deň, dnes si pripomíname výročie odchodu posledného okupačného vojaka z Česko-Slovenska, tak som veľmi zvedavý, či symbolika tejto schôdze bude pokračovať aj dnes.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 16:11 - 16:13 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, povedali ste, že keby ste vy, teda poslanci SMER-u, boli takí konštruktívni ako ja, tak tu žiadnu dlhovú brzdu nemáme. No. Ja som nielen rovnako ako vy hlasoval za ústavný zákon o dlhovej brzde, ale na rozdiel od vás som sa aj podieľal na činnosti skupiny, ktorá ten návrh pripravovala. Za vás tam, myslím, chodil najmä súčasný pán minister Kažimír a mali sme na niektoré veci iné názory, ale nakoniec sme sa dokázali dohodnúť a dokázali sme ten návrh schváliť aj s vašou účasťou. Ja to oceňujem, bolo to zodpovedné, bolo to krátko predtým, ako ste už mohli tušiť, že znova sa vrátite do vlády. Bolo to konštruktívne. A keď vás teraz kritizujeme, tak vás kritizujeme práve preto, že ten zodpovedný prístup, ktorý oceňujem, chcete opustiť, chcete dlhovú brzdu, ktorú sme spoločne schválili, na čom sme našli konsenzus, chcete ju uvoľniť.
Na výhrady kolegov, že prečo s takýmto návrhom neprichádza ministerstvo, ste povedali, že dlhová brzda sa rozdelila tak, že tu minister nebol, že to poslanci. Ale teda keďže som chodil na stretnutia tej pracovnej skupiny, tak niečo o tom viem a viem, že to tak nebolo. Na tie stretnutia chodili aj zástupcovia ministerstva. Ten návrh, technický v podstate, pripravovali zástupcovia ministerstva. To nebolo tak, že sa partička poslancov zišla, dali hlavy dokopy, vypili pohárik vína a niečo napísali. Tam veľmi významnú účasť mali aj zástupcovia ministerstva.
Posledná poznámka. Vymenovali ste ďalších predkladateľov, ktorí nie sú županmi alebo kandidátmi na župana za SMER. No tak ja by som to modifikoval. Nie všetci podpísaní sú župani alebo kandidáti na župana, ale všetci županskí kandidáti SMER-u sú pod tým návrhom podpísaní, pretože v polovici krajov buď nie sú v parlamente, alebo nevieme, kto to je. Ale tí, ktorí sú poslancami a vieme o nich, že budú kandidovať na župana, tam podpísaní... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 15:00 - 15:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie.
Pán poslanec Podmanický, ja som nehovoril, že budú dostavané diaľnice do roku 2010, to hovoril váš predseda, nikto ho k tomu netlačil, nikto mu nedával nôž na krk, to si on sám tak povedal. Neviem, z akého dôvodu, vytýčil si cieľ a nesplnil ho. To mi bolo už vtedy jasné, že je to nereálny cieľ, ale on si sám dal takýto záväzok, on, a teda s vašou pomocou alebo prostredníctvom vašich hlasov schválil protiústavný zákon a nepomohlo. Tak neverím, že by teraz pomohlo uvoľnenie dlhovej brzdy.
Áno, veľa sa postavilo za vlád Roberta Fica, ale tak si zasa aj povedzme, že nikto iný tu nebol premiérom tak dlho ako premiér Fico. On tu vládne, jeho vlády tu vládnu najdlhšie, s výnimkou toho obdobia, obdobia Radičovej vlády už to bude jedenásť rokov. Čiže deväť z posledných jedenástich rokov tu vládnu vlády SMER-u, no tak je to predovšetkým vaša zodpovednosť.
Pán poslanec Marosz, áno, to prirovnanie k výhernému automatu, to je asi dobré. Tam tiež sa niektorí nádejajú, že vyhrajú, a nakoniec tým, kto vyhráva, je, samozrejme, iba vlastník toho výherného automatu. Tak asi podobne je to myslené aj vo vzťahu k tej výstavbe diaľnic.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 14:39 - 14:54 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Krajniak, poprosím vás kľud v sále.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
... vážené kolegyne, vážení kolegovia, SMER má akúsi zvláštnu obsesiu prijímať uznesenia v súvislosti s dlhovou brzdou. Nie je to totiž prvé uznesenie, ktoré SMER predkladá na tému dlhovej brzdy. Štandardný spôsob fungovania parlamentu pritom je schvaľovanie zákonov a ich menenie, SMER však, aspoň čo sa dlhovej brzdy týka, obľubuje uznesenia.
Národná rada koncom roku 2011 uznesením zaviazala vládu, aby vykonala komplexný audit verejnej správy a predložila ho parlamentu. Dodnes sa tak nestalo a vláda už päť rokov ignoruje, viac ako päť rokov ignoruje požiadavku parlamentu. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Krajniak, poprosím vás.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
V súvislosti s prijímaním ústavného zákona o dlhovej brzde, ktorú teraz chcete uvoľniť, ako podmienka podpory poslancov zo strany vtedy opozičného SMER-u, ako i na nátlak Združenia miest a obcí Slovenska, na čele ktorého bol vtedy tiež nominant SMER-u pán primátor Nitry Jozef Dvonč, 8. decembra 2011 v parlamente bol na návrh predsedu výboru alebo na návrh výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj, tiež vtedy vedeného nominantom a poslancom SMER-u a primátorom Žiliny pánom Chomom, bolo schválené uznesenie požadujúce od vlády vykonať komplexný audit výkonu kompetencií podľa jednotlivých úrovní verejnej správy a zabezpečenie ich financovania a predložiť ho Národnej rade.
Prešlo už viac ako päť rokov a uznesenie parlamentu dosiaľ nebolo vládou splnené. Ficova vláda – a okrem tých pár predvolebných mesiacov, keď dovládla Radičovej vláda, tu odvtedy nepretržite máme Ficovu vládu druhú či tretiu – toto uznesenie parlamentu nesplnila a opakovane rozhodovala nielen o posunutí termínov plnenia, ale taktiež sa rozhodla zúžiť rozsah plnenia komplexného auditu verejnej správy, ktorý požadoval parlament, len na segment samosprávy.
Vláda sa tvárila, že segment štátnej správy rieši minister vnútra Kaliňák v rámci reformy ESO, avšak podklady, overiteľné prepočty týkajúce sa úspor, či nebodaj audity, na základe ktorých sa ESO realizovalo, minister Kaliňák opakovane odmietal zverejniť, nieto ešte predložiť do Národnej rady. Vláda nakoniec 14. mája 2014 schválila súhrnný audit výkonu kompetencií verejnej správy, segmentu územnej samosprávy a návrh na zabezpečenie financovania kompetencií verejnej správy.
Keď som v decembri 2016 položil pánu premiérovi Ficovi otázku, kedy mieni jeho vláda splniť uznesenie o komplexnom audite verejnej správy a jeho predložení do parlamentu, ktoré iniciovala a presadila jeho vlastná strana, pán premiér sa odpovedi vyhol. Vyhýba sa splneniu úlohy, ktorú od vlády požadoval vtedy opozičný SMER. Pritom len skutočný a komplexný audit verejnej správy môže pomôcť pri zodpovedaní otázok, kde a prečo zlyháva verejná správa pri poskytovaní služieb občanom a plnení si zákonných kompetencií, a prípadne aj nájsť zdroje, ktoré sa v súčasnosti vynakladajú buď zbytočne, alebo neefektívne a ktoré by sa dali použiť na iný účel.
Evidentne nie všetky uznesenia parlamentu, ktoré iniciuje SMER, myslí vážne. Uznesenie týkajúce sa komplexného auditu verejnej správy z decembra 2011 SMER vážne nemyslel alebo len tak 50 na 50. A pritom to bol dobrý nápad.
Uznesenie na uvoľnenie dlhovej brzdy zrejme SMER vážne myslí, problém je, že na rozdiel od toho auditu verejnej správy uvoľnenie dlhovej brzdy až taký dobrý nápad nie je. A nemyslím si to len z dôvodov, o ktorých hovoril vo svojom vystúpení pán poslanec Krajniak. Nemyslím si, že Slovensko potrebuje brzdu iba na kradnutie, aj tá brzda na kradnutie je dôležitá iste, ale dlhová brzda nie je brzdou iba na kradnutie.
Dlhová brzda je brzdou na rozhadzovanie. Ekonomike sa darí, príjmy štátu rastú, deficit v minulom roku, mali sme tu štátny záverečný účet včera, klesol dokonca výraznejšie, ako sa v rozpočte predpokladalo. Napriek tomu to SMER-u nestačí. Miesto toho, aby ste dobré časy využili na nie zníženie, ale odstránenie deficitu, zníženie dlhu nielen v relatívnom vyjadrení k hrubému domácemu produktu, ale aj v absolútnom vyjadrení na znižovanie daní a predovšetkým odvodov, využívate to zasa len na ďalšie míňanie. A potom vám chýbajú peniaze. A to vôbec nehovorím o kradnutí, hovorím o míňaní. A keďže nie ste schopní robiť úspory a šetriť, jediný spôsob, ktorý vám logicky napadol, je míňať ešte viac a k tomu potrebujete uvoľniť dlhovú brzdu.
Pán poslanec Blanár tu v úvodnom vystúpení pripomenul proces prijímania ústavného zákona o dlhovej brzde. Nebolo to tak, ako povedal pán poslanec Číž, že dlhovú brzdu sme zaviedli my s pomocou nejakých ďalších. Bol som členom tej skupiny poslancov, ktorá sa podieľala na príprave návrhu, aj keď som nebol potom medzi predkladateľmi, boli tam zastúpené všetky vtedy parlamentné strany s výnimkou SNS, ktorá sa na činnosti tej skupiny z mne neznámeho dôvodu vtedy nepodieľala. Rokovali sme dlho, stretávali sme sa znovu a znovu a nakoniec bol dosiahnutý konsenzus a konsenzom bola schválená dlhová brzda. Bola zavedená ústavným zákonom a ukázalo sa to ako múdre rozhodnutie.
To, že si dnes štát môže požičiavať za dobré úroky, iste súvisí aj s tým, že žijeme hospodársky dobré časy momentálne, ale aj s tým, že máme schválenú dlhovú brzdu a Slovenská republika je vďaka tomu vnímaná ako ekonomicky dôveryhodnejší subjekt. Ako ekonomicky dôveryhodnejší subjekt, než keby sme dlhovú brzdu nemali.
Pán poslanec Blanár povedal, že to, čo navrhujete, presahuje túto vládu. Áno, ale veď aj ústavný zákon o dlhovej brzde sme predsa schvaľovali preto, aby presiahol jednu vládu. Veď práve preto bol ten zákon schválený ako ústavný zákon, práve preto to nebol obyčajný zákon, práve preto to nebolo iba nejaké uznesenie parlamentu. Deklarujeme zámer zvyšovať výdavky na obranu, deklarujeme zámer neprekročiť také a také percento hrubého domáceho produktu, deficitu, deficitom. Preto je to ústavný zákon, preto má nastavené mechanizmy. Na zmenu ústavného zákona je potrebná vyššia ako obyčajná väčšina.
Minulé volebné obdobie SMER pohodlne vládol sám, jedinýkrát v ponovembrovej histórii sme tu mali opäť vládu jednej strany, demokraticky zvolenú, ale ústavnú väčšinu nemal, a teda nemohol sám zmeniť dlhovú brzdu. Teraz začína SMER s pomocou svojich koaličných partnerov na uvoľnenie dlhovej brzdy opäť tlačiť. Hoci vládna koalícia ani dnes nemá ústavnú väčšinu, ktorá je potrebná na uvoľnenie dlhovej brzdy, hoci vládna koalícia sa pokúšala sondovať, či nenájde na podporu uvoľnenia dlhovej brzdy podporu v opozícii. Nenašla, tak to teraz skúša uznesením.
Aký má však zmysel takéto uznesenie? Na jeho schválenie vám stačí nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Tou väčšinou úplne pohodlne disponujete ako vládna koalícia, ale na uvoľnenie dlhovej brzdy je potrebná ústavná väčšina, čiže 90 poslancov. Bežnú väčšinu máte, ústavnú väčšinu nemáte a čo sa na tom zmení schválením tohto uznesenia? Ak schváli nadpolovičná väčšina poslancov uznesenie, že treba začať pripravovať odbrzdenie dlhovej brzdy, zmení to názor tej menšiny poslancov, ktorá s tým nesúhlasí? Len preto, že vy svojou nadpolovičnou väčšinou odhlasujete, že má sa uvoľniť dlhová brzda, tak my, čo si myslíme, že sa nemá uvoľniť, si začneme myslieť, že sa uvoľniť má? Nerozumiem teda celkom tomuto zámeru.
Ak pán poslanec Krajniak predložil nejaký alternatívny návrh, ktorým vás teraz možno zaskočil a povedali ste, že budete potrebovať čas, aby ste si rozmysleli, že čo z toho je pre vás akceptovateľné, no tak vy ste rovnako zaskočili nás. Miesto toho, aby ste normálne predložili nejaký návrh, ak už to mal byť návrh uznesenia a nie návrh zákona alebo rokovanie o návrhu ústavného zákona, ale návrh uznesenia, aby ste ho normálne dali pred začiatkom schôdze do parlamentu, my by sme mali čas sa s ním oboznámiť, tak tuto skoro ku koncu schôdze ste nám, ste doniesli nejaký papier a my teraz tu o ňom máme rokovať.
Takže neviem, či očakávate, že teraz vyvoláte rokovania so SME RODINA a prejdete na nejaký alternatívny model brzdy proti kradnutiu, alebo ste dohodnutí s fašistami, ako to bolo pri voľbe aj generálneho riaditeľa RTVS, ktorého ste zvolili spolu s nimi. Dobre, neviem, či ste boli dohodnutí, možno ste neboli dohodnutí, možno oni len tak sami od seba nehlasovali za pána Rezníka v prvom kole, aby to nebolo také nápadné, že už v prvom kole ho podporili, tak tam nepodporili nikoho a v druhom kole zaňho zahlasovali. Tak to je obdivuhodná disciplína, ale uznávam, že to môže byť, že to môže byť náhoda. Ale ak nie ste s nimi dohodnutí, dobre, nie ste, tak neviem, či očakávate, že v priebehu tejto rozpravy, do ktorej, myslím, že nie je prihlásený nikto z ich poslancov, ich presvedčíte alebo teda presvedčíte niekoho iného, že to, čo navrhujete je dobrá vec. Lebo inak načo predkladáte toto uznesenie miesto nejakých rokovaní? Ústavnú väčšinu z neho nevydolujete, je to naozaj iba čisté piár pred krajskými voľbami, chcete ukázať, že dobrí smerácki regionálni politici chcú pomôcť regiónom, ktoré majú problémy a zlá opozícia nechce dať na to peniaze? Zlá opozícia tomu bráni? Ale veď to tak vôbec nie je.
Robert Fico už počas svojej prvej vlády sľuboval, že dostavia diaľnicu do Košíc do roku 2010. Ako všetci vieme, diaľnica stále nestojí. V mene tohto cieľa ste pritom počas prvej Ficovej vlády schválili protiústavný zákon, ktorý umožňoval stavať diaľnice na cudzom pozemku. Zákon, ktorý Ústavný súd vyhlásil za protiústavný, nieže opozícia, Ústavný súd vyhlásil ten zákon za protiústavný a zákon, ktorý ste len mimochodom pred malou chvíľou znova prebrali k jeho životu, k tomu pôvodnému. Ale diaľnica do roku 2010 nie je a nebude ani do roku 2020.
A s uvoľnením dlhovej brzdy by to bolo veľmi podobne. Aj v Grécku sa spoliehali na to, že vstúpili sme do eurozóny, máme lacné úroky, tak teraz si môžme požičiavať, lebo teraz je to výhodné. A začali sa zadlžovať a nevyplatilo sa im to. Ak uvoľníme dlhovú brzdu, zhorší to kredibilitu krajiny a bude to znamenať väčšie zadlženie a keď prídu horšie časy, tak to bude znamenať aj vyššie úroky. Nevybrali sme sa gréckou cestou, našťastie, aj vďaka zákonu o dlhovej brzde, a vy nám teraz navrhujete, že však to vyskúšajme, však je dobre, sú dobré časy. Nebolo by to dobré, lebo by na to doplatili všetci vrátane občanov tých regiónov, ktorými sa teraz vy zaštiťujete.
Čiže len zhrniem, podľa Roberta Fica sme mali dostavať diaľnice do roku 2010, tento skutok sa naozaj nestal. Premiér Fico sa zjavne nesnažil v tom, aby na dostavbu diaľnic zohnal peniaze vlastnou hlavou. To mu totiž ide, pokiaľ ide o jeho vlastnú hlavu, ale to je možno tiež jeden z dôvodov, prečo dnes tvrdíte, že nemáme peniaze.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:57 - 12:59 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Heger, mňa podobne ako pána poslanca Vašečku v tvojom vystúpení zaujal ten výpočet županov a komunálnych funkcionárov strany SMER – SD. Medzi predkladateľmi, pozrel som sa na to inou optikou, teda optikou príslušnosti predkladateľov a tiež sa obmedzím na poslancov za stranu SMER – sociálna demokracia, k jednotlivým výborom, ktorá zrejme odzrkadľuje ich zameranie. Pán poslanec Blanár, výbor pre zdravotníctvo, pán poslanec Podmanický, výbor pre sociálne veci, pán poslanec Kamenický, výbor pre financie a rozpočet, áno, pán poslanec Chudík, výbor pre kultúru a médiá, pán poslanec Baška, výbor pre obranu a bezpečnosť, pán poslanec Raši, zdravotníctvo, pán poslanec Choma, verejná správa a regionálny rozvoj, no možno čiastočne. Takže, takže máme tu celú škálu výborov, ale teda z finančného jedného pána poslanca, aj keď predsedu, a z výboru pre hospodárske záležitosti, ktorý je, tak zhodou okolností má v gestorstve aj rezort dopravy, tam spomedzi poslancov za stranu SMER – SD nie je nikto.
Takže možno by naozaj bolo korektné povedať, že aký bol ten kľúč zostavovania predkladateľov, lebo neviem, či dostatočná odpoveď je, že župani žijú v regiónoch. To je ako keby nežupani v regiónoch nežili. To podobne ako pán poslanec Číž sa teda domnievam, že škoda, že do týchto debát sa nemôže zapájať aj Ivan Mikloš, a teda by som doplnil to, čo povedal pán poslanec Heger výrokom Ivana Mikloša ešte minuloročným na tému nápadu uvoľniť dlhovú brzdu: "Tretia Ficova vláda namiesto toho, aby ozdravovala verejné financie, len vymýšľa a špekuluje, ako zmäkčiť pravidlá a zakryť neschopnosť robiť zodpovednú ekonomickú politiku." (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 10:44 - 10:46 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za reakcie. "Vystavku dastiženij" som zaradil, špeciálne mysliac na Petra Osuského a som rád, že to nebolo zbytočné, ospravedlňujem sa za svoju už trochu zanedbanú ruštinu.
Pani poslankyňa Dubačová, prečo to zašlo až tak ďaleko? Pýtala si sa, či je to zámer, či je to cieľ. No myslím, že to sú také rečnícke otázky. Môže to byť inak? To je tiež rečnícka otázka.
Pán poslanec Grendel, povedal si, že na vine, prečo sa ľudia boja oznamovať korupciu, sú politici, konkrétne Robert Fico a Robert Kaliňák, a dodal si, že veríš, že autor správy je v tom s nami zajedno. To neviem, či je tak možné, že je v tom s nami zajedno, ale predpokladám, že aj keby to vedel, tak to nepovie.
A, pán poslanec Marosz, áno, špeciálna prokuratúra, špeciálny súd vznikli práve preto, aby boj proti korupcii bol imúnny voči miestnym vplyvom, a spočiatku sa to darilo. A je možné, že do istej miery sa to darí aj teraz, že tí nejakí lokálni oligarchovia nemajú až taký dosah na špeciálnu prokuratúru, aký by možno mali na políciu a prokuratúru v tom-ktorom okrese, meste a podobne. Problém je ale ten, že korupcia, ktorá je dnes podstatná, nie je tá lokálna, tá komunálna, ale tá centrálna. A špeciálna prokuratúra možno je imúnna voči miestnym vplyvom, ale voči tým centrálnym evidentne nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 10:24 - 10:39 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán špeciálny prokurátor, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozitivní konstruktivní satira. Neviem, či aj pán špeciálny prokurátor je podobne ako ja fanúšikom dvojice Svěrák, Smoljak, ale možno aj áno a možno videl film Neistá sezona, ktorý natočili v roku 1987 a odkiaľ pochádza tá slávna hláška: "Po čem my voláme? Po satiře. Ano, po pozitivní, konstruktivní satiře." To už bola taká satira alebo paródia na komunálnu satiru, ktorá sa vtedy pestovala v socialistickom Československu, keď celý národ sa zabával na Husákovi, Biľakovi, Brežnevovi, ale tá satira, ktorá mohla byť prezentovaná verejne, bola iba taká komunálna, taká, že si robili srandu zo skorumpovaného automechanika v autoservise alebo z mäsiara alebo tak maximálne nejakého riaditeľa podniku komunálnych služieb. Vyššie sa už kritizovať nemohlo. Satira to síce bola, ale taká špecifická. Nevdojak som si na to spomenul, keď som čítal o boji proti korupcii v správe špeciálneho prokurátora. Aj boj proti korupcii to síce je, ale tiež taký špecifický.
Povedali ste vo svojom úvodnom vystúpení, že nemáte veľmi rád štatistiku, čísla, že to nie je až také výpovedné. Ja čiastočne s vami súhlasím, často sú oveľa výrečnejšie tie konkrétne príklady. A aké konkrétne príklady úspešného boja proti korupcii nám ponúkate vo svojej správe za minulý rok? Aká je tá vaša výstavka úspechov národného hospodárstva, čo sa týka boja proti korupcii v roku 2016? Dovolím si zacitovať teda príklady, ktoré uvádzate ako úspešne dotiahnuté, právoplatne skončené veci v roku 2016.
Ivan P. ako policajt Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nitra viackrát prevzal v súvislosti s fingovanými dopravnými nehodami úplatky vo výške 200 – 250 eur, pričom vo viacerých prípadoch do záznamu o preverení oznámenia – škodovej udalosti uviedol nepravdivé údaje, na základe čoho boli neoprávnene uplatnené poistné plnenia v rôznych poisťovniach. Súd za to uložil obžalovanému Ivanovi P. trest odňatia slobody v trvaní 60 mesiacov.
Ing. Ján Š. si ako zástupca riaditeľa Rudných baní, š. p., Banská Bystrica vyžiadal a prevzal úplatky v celkovej výške cca 140-tisíc, nie eur, korún od zástupcov spoločnosti METAL-ECO za to, že zabezpečí trvanie nájomnej zmluvy so spoločnosťou METAL-ECO, ktorá vykonávala podnikateľskú činnosť na prenajatých pozemkoch. Za to súd obžalovanému uložil trest odňatia slobody v trvaní troch rokov a peňažný trest vo výške 15-tisíc eur.
Doc. MUDr. Jozef M., PhD ako primár urologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Skalici prevzal v 26 prípadov od pacientov úplatky v rôznej výške v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a vykonaním lekárskych úkonov. Za to súd obžalovanému uložil trest odňatia slobody v trvaní dvoch rokov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní dvoch rokov, peňažný trest vo výške 800 euro a trest zákazu činnosti vykonávať povolenie lekára na dobu jeden rok.
Blížime sa ku koncu. Ing. Peter V. ponúkol pracovníkovi Banskobystrického samosprávneho kraja v Banskej Bystrici Jánovi M. úplatok vo výške 30-tisíc eur v súvislosti s rozhodovaním o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže na vydanie koncesie na dodávku tepla a modernizácie kotolne. Za to súd uložil obžalovaného trest odňatia slobody v trvaní šesť mesiacov s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka a peňažný trest vo výške 300 eur.
Tým "vystavka dastiženij narodnovo gasudarstva" končí, a teda policajt okresného dopravného inšpektorátu, fingované dopravné nehody, 200 až 250- eurové úplatky. Ján Š. ktorý zobral úplatok ešte v slovenských korunách, Jozef M., ktorý bral úplatky od pacientov v rôznej výške, nešpecifikované aké, a pracovník Banskobystrického kraja a pokus o jeho korupciu. Keď som začal Neistou sezónou, tak v Neistej sezóne by na toto povedali "zlatý prciny".
Robert Kaliňák začiatkom januára tohto roku povedal, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje, niet čo stíhať. Všetci sme sa vtedy pohoršovali. Mysleli sme si, že Kaliňák zasa len tak normálne klame, tak klasicky na Kaliňáka. Ale keď som si prečítal vašu správu, pán špeciálny prokurátor, tak som poňal také temné podozrenie, že on to možno aj myslí vážne, lebo sa mu nejako záhadne podarilo v predstihu dostať k vašej správe. Však ste mu ju nejako neoficiálne posunuli skôr ako nám a skôr, ako ste ju zverejnili. On si ju prečítal a uveril vám, lebo keď si toto prečítal, potom možno naozaj úprimne presvedčený bol schopný zahlásiť, že korupcia na najvyšších miestach neexistuje.
Nemám najmenší dôvod obhajovať Kaliňaka, ale zasa aby sme nepripisovali niečo, za čo, chudák, nemôže, lebo len uveril tomu, že ak sú toto tie skutočné úspechy v boji proti korupcii na Slovensku, tak naozaj korupcia na najvyšších miestach neexistuje alebo potom boj proti korupcii na Slovensku je niečo také, ako kedysi za reálneho socializmu bola tá spomínaná komunálna satira.
Podobne ako kolegu Galka ma zaujala tá časť vašej správy, kde hovoríte o tom, že ako ťažko bojovať proti korupcii, pretože fyzické a právnické osoby nie sú ochotné spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní a objasňovaní korupcie a má to podľa vás nepochybne viacero príčin, z ktorých si dovolíte poukázať na dve. Vypichli ste dve. Pán Galko ich spomínal, ale ja ich prečítam, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavé.
Prvá. "Platný trestný poriadok je preformalizovaný, v dôsledku čoho každého oznamovateľa korupcie čaká v priebehu vyšetrovania a súdneho pojednávania doslova martýrium. Najprv musí byť vypočutý ako oznamovateľ, po začatí trestného stíhania ako svedok, po vznesení obvinenia musí byť opätovne vypočutý ako svedok, a to v prítomnosti obhajcu obvineného. Často sa musí zúčastniť aj konfrontácie medzi ním a obvineným a najmenej jeden výsluch ho ešte čaká na hlavnom pojednávaní. Veľa oznamovateľov korupcie sa výslovne vyjadrilo, že ak by vedeli, čo ich čaká, ani by trestné oznámenie nepodávali."
Druhý dôvod: "Najmä v posledných rokoch je zo stany niektorých novinárov, ale aj politikov vytváraný masmediálny tlak na Úrad špeciálnej prokuratúry a vo verejnosti sa prezentujú názory, že tento úrad všetky korupčné veci zametá pod stôl. Využívajú na to niektoré neskončené trestné veci, ktoré v minulosti ani nie sú kvalifikované ako korupčné trestné činy."
Keď ste tieto dva dôvody alebo dve príčiny nejako špeciálne vypichli, tak predpokladám, že ich považujete za dôležitejšie ako ostatné. Ale toto sú podľa vášho názoru hlavné príčiny, prečo sa nedarí bojovať s korupciou, prečo je ťažké odhaľovať korupciu a špeciálne na nejakých vysokých miestach? Nikto nespochybňuje, že korupciu treba riešiť aj na tej nižšej úrovni, ale to asi nie je podstatný problém slovenského boja proti korupcii. Formality a komplikovanosť trestného procesu, nie vedomie, že neexistuje skutočná vôľa bojovať s korupciou, sú podľa vás skutočnou príčinou, prečo to ide tak ťažko? Ale veď človek, ktorý sa rozhoduje, či oznámi nejakú korupciu, obvykle nepozná detaily trestného procesu, nevie presne, čo ho čaká, koľkokrát bude musieť vypovedať. To nie je podstatný dôvod, podľa ktorého by sa rozhodoval, či nejakú korupciu oznámi alebo neoznámi. Ale vie alebo na základe toho, čo vie, aspoň predpokladá, že to aj tak k ničomu nebude, že páchatelia nebudú odhalení a že veľmi pravdepodobne jediným, kto s tým bude mať problémy, je on sám, ktorý sa rozhodol na korupciu upozorniť, lebo takých prípadov je veľa. Je mnoho, na rozdiel od prípadov, keď oznámenie korupcie viedlo k reálnemu potrestaniu páchateľa na najvyšších miestach.
A ten druhý dôvod: Novinári a politici vytvárajú dojem, že sa všetky korupčné kauzy zametajú pod stôl a špeciálne teda na špeciálnej prokuratúre. Naozaj sú to novinári a politici? Prečo by to robili, lebo vy nie ste vládny politik? Ja chápem, keď takúto argumentáciu používajú Fico alebo Kaliňák, že to sú nejaké opozičné hry alebo novinári vymýšľajú. Netvrdím, že je to pravda, len hovorím, že je tam aspoň nejaká štipka logiky, že vládni politici sa snažia brániť tým, že opozícia si tu niečo vymýšľa. Novinári hľadajú nejaké škandály. Ale veď vy nie ste politik! Vy ste orgán činný v trestnom konaní! Aký by mala opozícia alebo novinári špeciálny dôvod útočiť na vás, spochybňovať vás? Nerozumiem.
Posledná vec, o ktorej hovorila aj kolegyňa Remišová a mňa to tiež zaujalo v tej vašej správe, test spoľahlivosti. "K efektívnemu boju proti korupčnej trestnej činnosti by po dôkladnej analýze prispelo aj zavedenie tzv. testu integrity (spoľahlivosti). Spočíval by – laicky povedané – v tom, že Policajný zbor by mal zákonné oprávnenie na vytvorenie vhodných podmienok na spáchanie trestného činu alebo disciplinárneho previnenia pre príslušníka alebo zamestnanca ozbrojeného zboru s tým, že pokiaľ by tato osoba nebola úspešná v teste, bolo by proti nej začaté disciplinárne alebo trestné konanie." Inšpirácia v Českej republike, a teda ak tomu dobre rozumiem, tak bolo by to niečo ako využitie agenta provokatéra, ktorý by navodil situáciu, v ktorej by príslušník ozbrojeného zboru alebo z orgánu činného v trestnom konaní mohol zlyhať a tak by sa ukázalo, či je alebo nie je spoľahlivý.
Nielen z tejto správy vychádzajúc, mám taký silný dojem, pán špeciálny prokurátor, že aj vy ste akýsi neformálny test spoľahlivosti už absolvovali a nepotrebovali ste k tomu ani žiadneho agenta provokatéra. Úrad špeciálnej prokuratúry aj Špeciálny súd vznikli preto, aby sa dalo efektívnejšie bojovať proti korupcii, a teda ďalšej závažnej trestnej činnosti, aby sa prekonali nejaké lokálne väzby, aby vznikol skutočne nezávislý orgán činný v trestnom konaní, na ktorý politici nebudú mať dosah. Obávam sa však, že špeciálna prokuratúra sa pod vaším vedením dopracovala do úplne opačného stavu. Dnes, keď má človek nejaké vážne podozrenie z korupcie, tak predpokladám, že oveľa viac by dôveroval policajtovi na najbližšom okrsku ako špeciálnej prokuratúre, že keď mu niečo oznámi, tak bude mať snahu doviesť to úspešne do konca. Čiže aj bez agenta provokatéra absolvovali ste test spoľahlivosti, ale neprešli by ste ním, preto by ste mali odísť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 19:13 - 19:14 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Grausová, spomenuli ste, že, teda povedali ste pánu generálnemu prokurátorovi slová, spomenuli ste komunizmus ako zločineckú ideológiu, s tým sa dá súhlasiť. Koniec citátu.
Tak ja by som sa vás chcel spýtať, že či súhlasíte aj s tým, že zločinecká ideológia je nielen komunizmus, ale aj fašizmus, či súhlasíte s tým, že režim Slovenského štátu ktorý existoval v rokoch 1939 až 1945 bol zločinecký a odsúdeniahodný, či súhlasíte s tým, že Jozef Tiso bol prezidentom štátu s fašistickým režimom, lebo keď teda nie dvojaký meter, tak nie dvojaký meter.
Skryt prepis