Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

21.6.2018 o 18:41 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

21.6.2018 18:41 - 18:42 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Dovoľte, aby som vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 7. septembra a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že prerokuje návrh zákona v druhom čítaní a zároveň odporúčam prideliť návrh zákona výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predseda, predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

21.6.2018 18:39 - 18:40 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predkladateľ, vážený pán podpredseda Národnej rady, vážená kolegyňa, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeného návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení ústava a k návrhu novely zákona o rokovacom poriadku.
Návrh ústavného zákona aj návrh zákona spĺňajú z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí alebo vo svojich rozhodnutiach navrhol, aby návrh ústavného zákona aj zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhol v oboch prípadoch ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona aj návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona a návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona aj návrh zákona prideliť výborom, vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

21.6.2018 14:53 - 14:55 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem za obsiahlu odpoveď, hoci 95 % toho sa týkalo fungovania systému GSAA, na ktorý som sa ja nepýtal, ja som sa pýtal na to, kedy budú sprístupnené, lebo pani ministerka tvrdila, že budú sprístupnené po 15. máji a dosiaľ, dosiaľ sa tak nestalo. To sprístupnenie je dôležité z hľadiska kontroly verejnosti, pretože sú vážne pochybnosti o tom, ako sa používajú agrodotácie, a teda boli preukázané viaceré prípady, keď došlo, došlo k zneužívaniu agrodotácie alebo k neoprávnenému poberaniu agrodotácií, a práve verejná kontrola a myslím, že na tom je všeobecná zhoda, že transparentnosť by mohla, by mohla prospieť, prospieť teda k efektívnejšej kontrole a lepšiemu vynakladaniu tých prostriedkov. Takže neviem teda, či tomu dobre rozumiem, že po 30. júni dôjde, dôjde k zverejňovaniu tých a sprístupňovaniu tých informácií, ale teda všeobecnejšie, keďže tu nie je pani ministerka, tak by som tak všeobecnejšie sa spýtal snáď, že práve vo vašich rezortoch, teda v rezortoch vedených nominantmi Slovenskej národnej strany sú vážne pochybnosti a problémy, čo sa týka transparentnosti a zverejňovania informácií, a teda u vás, pokiaľ ide o ten nákup transportérov a teraz najnovšie stíhačiek, že či si nemyslíte, že by bolo lepšie, keby ste s odbornou aj laickou verejnosťou, aj priebežne aj vopred komunikovali ohľadom povedzme vo vašom prípade tých nákupov, ale celkove z hľadiska, z hľadiska fungovania vášho rezortu, lebo ak existujú podozrenia, tak jediný spôsob ako ich vyvrátiť, je transparentnosť, a teda otvorené komunikovanie o tom, čo sa robí napríklad... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 12:57 - 12:59 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Grausová, máte to trochu popletené. To je naopak prejav konzistentnosti predkladateľov. Sovietski okupanti sem v roku 1968 prišli, aby tu udržiavali režim, ktorý bol založený na neslobode, na potláčaní základných práv a slobôd, režim, ktorý bol nedemokratický, ktorý bol diktatúrou. Členstvo v Severoatlantickej aliancii je práve naopak zárukou našej slobody a bezpečnosti. V NATO sme dobrovoľne, pobaltské krajiny a Poľsko súhlasia s tým, aby na ich území boli vojská alebo vojaci ich spojencov, pretože to vnímajú ako garanciu alebo podporu pre svoju slobodu a nezávislosť. My sme sem nikto sovietskych okupantov okrem Biľaka a možno pár ďalších komunistov, ktorí sa k tomu hanbili priznať, prizvať, nevolali, čiže je to práve naopak. Odmietať sovietsku okupáciu z roku 1968 a byť za členstvo v Severoatlantickej aliancii dnes a za plnenie si našich záväzkov voči našim spojencom je úplne konzistentný, prirodzený a správny postoj.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 15:01 - 15:03 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor, s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona v druhom čítaní do 10. septembra 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej normy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle citovaného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, teraz už konečne môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.6.2018 14:55 - 14:57 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 14:33 - 14:35 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Klus pekne zhrnul to, ako je situácia ohľadom možnosti voľby zo zahraničia v iných najmä európskych krajinách, až som ľutoval, že náš rokovací poriadok zakazuje používať vizuálne pomôcky, pretože existujú aj pekne graficky spracované prehľady o tom, akou formou je v ktorej krajine možné voliť zo zahraničia, kde poštou, kde na veľvyslanectvách, kde elektronicky. A naozaj je Slovensko úplne na chvoste a ozývajú sa naši občania žijúci v zahraničí, že chcú mať širšie možnosti uplatňovať svoje volebné právo, pretože ide predovšetkým o nich, nejde o to, že politické strany majú voličov v zahraničí a teda chcú získať viac hlasov, lebo to v konečnom dôsledku, keď všetky strany tam získajú viac hlasov, tak na celkovom pomere síl to nemusí dramaticky nič zmeniť, ale dôležité je, že občanom Slovenskej republiky, ktorí buď trvale žijú v zahraničí, alebo prechodne žijú v zahraničí, alebo dokonca sa iba krátkodobo nachádzajú v zahraničí, lebo je v dnešnej dobe množstvo ľudí, ktorí pendlujú a každý týždeň sú polovicu týždňa na Slovensku a polovicu týždňa niekde v zahraničí, že všetkým týmto našim spoluobčanom umožníme, aby využili jedno zo základných politických práv a volili.
Existuje iniciatíva Srdcom doma, ktorá sa dožaduje možnosti voľby zo zahraničia, síce sa to týka voľby poštou, čiže je to iný spôsob, ako je obsiahnutý v tomto návrhu, ale toto je druhotné. O tých technikáliách sa môžeme baviť a jedna navzájom nevylučuje, nevylučuje druhú. Takže dúfam, že aspoň jeden z tých návrhov, ktoré sú teraz v prvom čítaní, sa dostane do druhého čítania a budeme mať možnosť nejakú z tých možností uplatniť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 10:08 - 10:10 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Šuca, ďakujem za reakciu. Ja nie vždy za každú cenu kopem, či už do pánov Fica, Kaliňáka a už vôbec nie do polície. Súhlasím s tým, že policajti majú cítiť podporu aj štátnych predstaviteľov, aj verejnosti v situácii, keď postupujú v súlade so zákonom. To, na čo upozorňuje správa verejnej ochrankyne práv, opakovane upozorňuje, že ten zákrok nebol robený primerane. To nie je môj názor, to vyplýva zo správy verejnej ochrankyne práv. A tak ako máme žiadať, aby občania dodržiavali zákon, ako máme podporovať políciu v tom, keď vynucuje, že sa má dodržiavať zákon, tak musíme trvať na tom, že aj polícia musí postupovať v súlade so zákonom. Aj polícia musí rešpektovať základné práva a slobody a polícia nesmie byť zneužívaná, teraz si odpustím nejaké kopnutie na to, že na nevyšetrovanie politických a korupčných káuz, polícia nesmie byť zneužívaná na zásahy, ktoré nezodpovedajú zákonu, ktorými dochádza k porušovaniu základných práv a slobôd, ako sa to podľa mojich vedomostí a môjho hlbokého presvedčenia udialo v osade na ulici Budulovská v Moldave nad Bodvou. Ako sa to dialo v prípade Hedvigy Malinovej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2018 9:53 - 10:07 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Vážená pani predkladateľka, vážené kolegyne, kolegovia, návrh Vyhlásenia Národnej rady k eskalácii extrémizmu a násilným prejavom v spoločnosti jednoznačne podporujem a budem hlasovať za jeho schválenie.
Voči extrémizmu a násilným prejavom je potrebné sa vymedzovať, je potrebné ich odsudzovať, zlu je potrebné čeliť. Je to potrebné robiť systematicky a vždy. Je len pochopiteľné, že niektoré prípady zaujmú viac ako iné. Nikto nemôže riešiť všetky problémy sveta. Je pochopiteľné, že nás zaujal brutálny prípad, ktorý sa odohral v centre Bratislavy, zabitie Filipínca Henryho Acordu, hoci o tom prípade ešte nevieme všetko a je možné, že v tomto konkrétnom prípade o žiadny extrémizmus nešlo, že tam nešlo o nenávisť voči cudzincom, ale o primitívne násilné správanie, ktoré nemalo žiadny rasový, národnostný alebo anticudzinecký motív. To ukáže až vyšetrovanie, ale to nie je naša úloha, my nie sme orgán činný v trestnom konaní, my sme parlament a my tu dnes máme návrh politického stanoviska, ktoré nehovorí o konkrétnom čine, hovorí o jave, ktorý sa v spoločnosti šíri a ku ktorému je absolútne namieste, aby sa parlament vyjadril.
Pani predkladateľka hovorila o útokoch na cudzincov, ktoré sme zaznamenali v poslednom čase na Slovensku. Ja by som k tomu dodal iný rozmer ešte, pretože predmetmi útokov sa nestávajú iba cudzinci, ale aj naši vlastní spoluobčania, a teraz nehovorím o útokoch, ktoré sú bežnou kriminalitou, čo ako zavrhnutiahodnou, ale nie motivovanou rasovou, národnostnou alebo inou nenávisťou. Mám na mysli predovšetkým útoky na Rómov, ale nielen.
Práve v týchto dňoch si pripomíname 5. výročie brutálneho policajného zákroku v osade Budulovská v Moldave nad Bodvou. Tento policajný zásah nebol vecne odôvodnený podozreniami, ktoré by, ktoré by oprávňovali takýto zásah. Nebol primeraný. Došlo k viacerým zraneniam. Upozornili na to mimovládne organizácie, upozornila na to samostatnou správou verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Napriek tomu minister vnútra Robert Kaliňák aj premiér Robert Fico sa policajtov, ktorí sa tohto konania dopustili, zastali, A dnes nie sú stíhaní tí, ktorí sú za ten zásah polície zodpovední, sú stíhaní Rómovia. Za to, že si dovolili vypovedať, čo sa stalo, a dnes sú stíhaní dvaja dokonca neprávoplatne odsúdení za krivé obvinenie.
Takže áno, postaviť sa proti extrémizmu v prípade sympatického mladého Filipínca, zabitého, brutálne dokopaného v centre Bratislavy za to, že sa zastal svojich kolegýň, a páchateľom je človek, ktorý na niektorých fotkách vyzerá ako niektorí členovia Ľudovej strany Naše Slovensko a možno mal nejaké rasistické prejavy, to je tiež potrebné, ale to je pomerne jednoduché.
Je však potrebné postaviť sa proti extrémizmu a rasizmu aj vtedy, ak sú obeťou Rómovia z osady na východe Slovenska, ktorých hlas do Bratislavy nedoľahne, lebo ho nechceme počúvať, a keď tými, ktorí páchajú násilie, nie sú nejakí bežní ľudia s niektorými divnými názormi, ale polícia, ktorú kryje minister vnútra a premiér. Ja chcem túto príležitosť preto využiť aj na to, aby som sa ospravedlnil za zásah v osade Moldava nad Bodvou, za neprimeraný a násilný zásah polície. Nie som premiér, nie som minister vnútra, viem, že to vláda ani parlament neurobia, ale robím to sám za seba ako poslanec Národnej rady.
A mali sme tu aj iný prípad, keď bola zbitá študentka maďarskej národnosti Hedviga Malinová v roku 2006 na úplnom začiatku vládnutia Roberta Fica. Fico s Kaliňákom po pár dňoch obvinili Hedvigu Malinovú zo lži, bola trestne stíhaná a dnes už nežije na Slovensku, žije v Maďarsku. To bolo na úplnom začiatku vládnutia Roberta Fica a bolo to šírenie nenávisti, ktorého plody žneme aj dnes. Vtedy to bola nenávisť voči Maďarom, pretože spolu s vtedajšou slotovou SNS a Mečiarovým HZDS to bolo tak akurát prvé na rane. Potom dlho a opakovane tá nenávisť a neznášanlivosť bola prejavovaná voči rómskej menšine zo strany oficiálnych vládnych činiteľov. Minister vnútra Kaliňák sa v policajnej uniforme premával v rómskych osadách, začal dokonca pripravovať zákon o rómskej kriminalite alebo kriminalite v rómskych osadách. Protirómskych výrokov a narážok sa opakovane dopúšťal premiér Fico. Potom prišli na rad imigranti, moslimovia a napokon, pani poslankyňa Žitňanská o tom hovorila, v takej salónne prijateľnej forme to tu máme skoro nepretržite na stole aj dnes. Tento parlament v tomto volebnom období zvýšil počet veriacich potrebných na registráciu cirkvi. Návrh, s ktorým prišla Slovenská národná strana, a aj keď to bolo zakrývané rečami o nejakých sektách, bolo to protimoslimské. Bola za tým obava, aby sa náhodou moslimovia na Slovensku neregistrovali ako cirkev alebo náboženská spoločnosť.
Na tejto schôdzi tento týždeň parlament obrovskou väčšinou za účasti koalície aj veľkej časti opozície schválil novelu zákona o tvorbe právnych predpisov, ktorou sa zavádza, že sa budú v rámci návrhu zákona a jeho dôvodovej správy alebo doložky posudzovať aj vplyvy na rodinu, manželstvo a materstvo. V poriadku, je to legitímne, posudzujeme dopady na podnikateľské prostredie, na sociálnu situáciu.
Ale čo bolo za tým návrhom? Ja som tu vystúpil s veľmi opatrnou kritikou, kde som vyslovil pár pochybností, ako sa budú skúmať dopady na rodinu, rodičovstvo a materstvo v rámci dôvodových správ, ako to chcú objektívne, predkladatelia očakávajú, že to budú navrhovatelia zákonov v doložkách uvádzať. Iba som kládol otázky, ako to chcú robiť. Predseda poslaneckého klubu SNS pán Bernaťák mi v rámci odpovede povedal, že pre nás, pre Slovenskú národnú stranu a predkladateľov je rodina otec – mama – dieťa, nie rodič jedna, rodič dva, alebo nejaké homozväzky s deťmi, to v žiadnom prípade nie. No ale ja som sa na to nepýtal. Toto boli skutočné motívy? Prečo ste prišli s tým návrhom? To boli skutočné dôvody? Ale to je potom presne to, o čom hovorila, hovorila aj pani poslankyňa Žitňanská. V takej umiernenej decentnej podobe, ale živíme tu nevraživosť voči iným, pretože sú iní.
Zacitujem z návrhu uznesenia: "Je smutné, že často boli vedené tie útoky voči slabším, starším, ženám, cudzincom alebo inak odlišným ľuďom." Plne súhlasím, máme tu násilie páchané na ženách a Istanbulský dohovor, ktorého uplatňovanie by mohlo pomôcť v boji proti násiliu páchanému na ženách, ale nie, to sa stalo opäť predmetom ideologického a politického boja a vláda sa rozhodla, že nebude pokračovať v ratifikácii.
Približne v tom istom čase, ako bol brutálne zbitý v Bratislave Henry Acorda, v Trenčíne bol pár mladých ľudí prenasledovaný násilníkmi, pokúsili sa ich zbiť len preto, že to boli dvaja chlapci homosexuáli a tvorili pár. Keby to boli chlapec a dievča, tak ich nikto nenapadne z dôvodu, že tvoria pár. Ale keď sú to dvaja chlapci, tak sa stanú predmetom útoku vymletých mozgov.
Je preto namieste odsúdiť násilie, odsúdiť extrémizmus, čudujem sa, ako niekto môže klásť vôbec otázku, že čo je prejavom rastúceho extrémizmu na Slovensku, keď v parlamente sedia fašisti, keď tu máme vystúpenia, ako bolo vystúpenie poslanca Mazureka pred chvíľou, keď sa v jednom vystúpení je schopný sa spýtať pani poslankyne Cséfalvayovej, že "prečo selektujete obete podľa národnosti alebo štátnej príslušnosti" a zvyšok toho istého vystúpenia hovorí o kriminálnych činoch, ktoré spáchali Rómovia, a sám selektuje páchateľov podľa národnosti alebo etnickej príslušnosti.
Keď pani poslankyňa Nicholsonová pomenuje prípady, kde dochádza k trestným činom, ktorú páchajú bieli voči Rómom, tak pán poslanec Mazurek reaguje, že on predsa sa nebude vyjadrovať k nejakým bežným úchylom, akí sú v každom národe, akí sú v každej farby pleti. No samozrejme, dobre, ale prečo sa potom vyjadruje k tým trestným činom, ktoré tu menoval. Ak niekto znásilní, zavraždí, tak je to bežný chorý človek, násilník, zločinec, vrah, to má čo spoločné s tým, že či je Róm, biely, Slovák, Maďar? My sa tu nevyjadrujeme k národnosti alebo rase obetí, nevyjadrujeme sa k národnosti alebo rase páchateľov, vyjadrujeme sa k nebezpečnému spoločenskému fenoménu, k extrémizmu, ktorý rastie a silnie v našej spoločnosti.
A to, čo tu predvádzajú fašistickí poslanci v tomto parlamente, je šírenie čírej nenávisti. Čiže v poriadku, hlasujte za návrh tohto vyhlásenia, ale budete hlasovať za vyhlásenie, ktoré odsudzuje vašu politickú činnosť, vašu rétoriku, spôsob, akým sa vy verejne vyjadrujete a to, čo vy v spoločnosti reprezentujete. Ja návrh podporím a bez akéhokoľvek ale.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 9:47 - 9:47 hod.

Ondrej Dostál
Nepatrím k poslancom, ktorí sa zvyknú hlásiť s faktickými poznámkami, aby sa poďakovali vystupujúcemu a ocenili jeho vystúpenie, ale sú chvíle, keď treba urobiť výnimku. Lucia, ďakujem, povedala si presne to, čo bolo treba povedať.
Skryt prepis