Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 20:47 hod.

Mgr.

Ondrej Dostál

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:47 - 20:49 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Uhrík musím sa priznať, že som trochu zaskočený, lebo doteraz som žil v tom, že keď sa extrémisti verejne vyjadrujú, tak sa snažia zakryť, že sú extrémisti a snažia sa prezentovať, že nie sú extrémisti. Vy ste sa tu svojim vystúpením k extrémizmu v podstate prihlásili, lebo ste cez kritiku brožúry o extrémizme a v podstate povedali, že ten to čo, to čo je extrémizmus, v tom nie je problém a nemalo by to byť, a nemalo by to byť pranierované. Hovorili ste napríklad, že vám prekáža, že sa v tej brožúre hovorí o tom, že, že by sa, že prejavom extrémizmu je napríklad spochybňovanie historických faktov. Vám naozaj vadí, že niekto kritizuje spochybňovanie historických faktov? Myslíte si, že historické fakty by sa mali spochybňovať? Iná vec je, že keď je nejaká vedecká debata o tom, že či sa niečo udialo tak alebo onak samozrejme a samozrejme, že možno vykladať tie historické fakty rôznym spôsobom. Problém je to, že extrémisti vrátane vás cez spochybňovanie historických faktov chcú prezentovať extrémistické názory. Ja sa vás teda nespýtam na historický fakt, či holokaust bol alebo nebol, tak sa vás spýtam na váš postoj, že či odsudzujete deportácie slovenských občanov židovského pôvodu do nacistických vyhladzovacích táborov. Ak nie ste extrémista, tak by ste k tomuto mali vedieť zaujať úplne jednoznačný postoj a nie hovoriť, že sa k tomu nemôžete vyjadriť, lebo nie ste historik.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:00 - 19:02 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Matovič, ty zrejme nie si veľmi obľúbený medzi poslancami SNS, lebo faktickými poznámkami reagujú na väčšinu tvojich predrečníkov, ale teda na teba nebude zrejme nikto reagovať a teda sú dosť pripravení, majú pripravené podklady k rôznym témam. Vidno, že si dali záležať, ale k tej otázke, ktorá aj mňa veľmi zaujíma, teda že čo si myslia o plagiátorstve predsedu Danka, opäť sa nedozvieme nič, lebo opäť nikto nie je prihlásený do, s faktickou poznámkou na tvoje vystúpenie, a teda aj ty si sa tomu venoval. Čiže mali priestor sa, sa k tomu vyjadriť, tak ešte mám takú tajnú nádej, že by sa niekto z nich prihlásil do rozpravy ústne, alebo teda že aspoň pani ministerka, ktorá veľmi obsiahlo reagovala na, na odôvodnenie návrhu na vyslovenie nedôvery, ale tejto témy sa vôbec nedotkla, tak ešte v rámci rozpravy sa asi vyjadrí aj k tomu, že čo si ona myslí o plagiátorstve predsedu Národnej rady Andreja Danka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:40 - 18:40 hod.

Ondrej Dostál
aj k tejto téme, lebo je to veľmi zaujímavá téma, veľmi zahanbujúca a vôbec tu o nej nehovoríme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 18:38 - 18:40 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani poslankyňa Zimenová, dobre že si pripomenula aj toho Lukáša Machalu aj keď to nie je dôvod pre ktorý dnes sa snažíme vysloviť nedôveru pani ministerke, ale taký oblúk smerom k pánu predsedovi Dankovi tam určite možno vytvoriť a plagiátorstvo pána predsedu Danka je určite jedným z dôvodov, pre ktoré by ministerka školstva, ktorá nedokáže jednoznačne povedať, že plagiátorstvo je plagiátorstvo a mala skončiť vo funkcií a ja som doteraz nepočul jasné vyjadrenie teda v tejto parlamentnej rozprave k tej plagiátorskej kauze, ktorá už je preukázaná už to nie sú len nejaké mediálne dohady a teda nehrajme sa na slovíčka za to, že v tej predmetne analýze respektíve rozhodnutiach akademického senátu sa explicitne slovo plagiát nespomína, to čo je tam opísané je plagiát, to čo sa tam konštatuje, je že boli porušené pravidlá, ktoré platili aj vtedy, platili aj platili aj dávno pred tým, a od ministerky školstva by v tejto veci malo zaznieť úplne jasné slovo, ja teda pevne verím, že ešte s ak tomu pani ministerka dostane, alebo keďže pani poslankyňa Zimenová to spomenula, vo svojom diskusnom príspevku, tak niektorí z koaličných kolegov napríklad pán poslanec Bernaťák sa vyjadrí aj k tej kauze plagiátorstva, keďže sa k nej vyjadrovala pani poslankyňa Zimenová vo svojom príspevku prípadne niektorí ďalší kolegovia z SNS, ktorí sa aktívne zapájajú do rozpravy, by mohli čo to povedať aj k tejto téme, lebo je to teda veľmi zaujímavá téma, veľmi zahanbujúca a vôbec tu o nej nehovoríme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 16:28 - 16:29 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán poslanec Gröhling, ja síce nerozumiem celkom tej koaličnej logike, že ak sa zvyšujú platy učiteľov, tak za to treba vďačiť pani ministerke a ak sa nezvyšujú, tak za to môžu zriaďovatelia, teda obce a samosprávne kraje, ale tak zrejme nie všetkému musím rozumieť, ale chcem sa vyjadriť k tomu, o čom si hovoril, o čom som hovoril aj ja v svojej predchádzajúcej faktickej poznámke, a teda k tej analýze, pretože naozaj je tu vážne podozrenie, že pani ministerka uzavretím zmlúv, porušila zákon o registri partnerov verejného sektora. Máme tu vyjadrenie zo strany ministerstva spravodlivosti, ktoré k tomu teda má čo povedať, podľa ktorého to uzavretie zmlúv, bolo v rozpore. Pani ministerka má nejakú právnu analýzu, o ktorej hovorila už pred niekoľkými týždňami, ale teda nikto z nás sa k nej zatiaľ nedopátral, tak aj ja aj touto formou, opakujem tú otázku, že či je tá analýza, ktorá by mala preukazovať, že nebol porušený zákon o registri partnerov verejného sektora, zverejnená, či je k dispozícii, lebo na webovej stránke ministerstva školstva sa mi ju nepodarilo nájsť, tak verím, že pani ministerka školstva tým, že je prítomná, tak sa vyjadrí aj k tejto veci a povie, kde tú právnu analýzu máme hľadať, aby sme vedeli posúdiť, že či tie právne argumenty, na ktoré sa odvoláva, sedia alebo nesedia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 15:48 - 15:50 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pani ministerka, ja by som chcel oceniť, že na rozdiel od iných odvolávaní, ktoré sme už v tomto parlamente zažili, ste nie iba vystúpili, ale teraz počúvate faktické poznámky a dúfam, že na ne budete aj reagovať. Malo by to byť samozrejmé, ale v tomto parlamente to samozrejmé nie je. Tak potrebujem za potrebné to oceniť. A mal by som dve poznámky alebo otázky k vášmu vystúpeniu.
Tá prvá sa týka nazvem to právneho problému a toho vzťahu medzi zákonom o stimuloch a zákonom o registri partnerov verejného sektora, a teda tej otázky či ste porušili alebo neporušili zákon o registri partnerov verejného sektora, ak ste podpísali zmluvy s firmami, ktoré neboli zapísané do registra. Vy ste sa odvolávali aj teda v predchádzajúcich vyjadreniach na právnu analýzu, ktorú má ministerstvo k dispozícii a ktorú ste dali na posúdenie ministerstvu spravodlivosti. A chcem sa len teda spýtať, či tá právna analýza bola zverejnená, lebo ja som sa teda k nej ani na webe ministerstva školstva nedostal. Ale to je možno moja chyba, tak by mal zaujímalo či je verejne dostupná tá vaše právna analýza.
A druhá otázka sa týka časti zdôvodnenia, ktoré je aj v návrhu na vyslovenie nedôvery. Vy ste tu pomerne obsiahlo reagovali na tie podozrenia, ktoré sa týkajú nehospodárneho nakladania s verejnými financiami. A teda vôbec ste nereagovali na to, čo je tiež obsiahnuté v tom návrhu a zdôvodnení, teda na krádež duševného vlastníctva a na plagiátorstvo predsedu SNS a Národnej rady Andreja Danka. Čiže mňa by zaujímal váš názor aj na túto vec, lebo mne sa to zdá, že je to do neba volajúce, očividné a jednoznačné plagiátorstvo a ministerka školstva by sa mala k tomu jednoznačne vyjadriť.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 15:00 - 15:01 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
A tak doplňujúca otázka, aby sme to dotiahli. No, rozumiem teda tomu dobre, že európska legislatíva od nás vyžaduje, aby sme preferovali skôr schránkové firmy, ktoré nemajú, nemajú dostatok vedcov a skúsenosti s vedeckou činnosťou pred, pred firmami, ktoré, alebo subjektmi, ktoré takúto skúsenosť, skúsenosť majú? Tam, samozrejme, že nie je podstata tej otázky, že či je to, či je to v rodinnom dome, alebo nie je to v rodinnom dome, ale či, či je to firma typu schránkovej firmy typu Inter Blue, ktoré riešilo, riešilo emisie, alebo to má byť nejaká, nejaká inštitúcia, ktorá, ktorá už niečo za sebou má a má a vie sa aj niečím preukázať.
A teda nedostali ste sa k tej časti otázky, ktorá sa týkala registra partnerov verejného sektora, kde, kde mali ste v pripomienkovom konaní novelu zákona o stimuloch, teraz ju idete dávať ako poslanecký návrh, a teda tam sa evidentne nezhodnete napríklad s názorom ministerstva spravodlivosti, či, či mali, alebo nemali byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Takže podľa môjho názoru to nebolo v poriadku, ale tak predpokladám, že váš názor bude iný.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 14:47 - 14:49 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Pán minister, ďakujem za odpoveď. Ja som teda svoju otázku smeroval trochu iným smerom, teda pýtal som sa na to, ako vnímate to spochybňovanie vašej politiky v podstate alebo oficiálnej slovenskej zahraničnej politiky zo strany predsedu výboru pre európske záležitosti Ľuboša Blahu, ktorý je nominantom tej istej politickej strany ako vy.
Ja zase môžem povedať, ja, ja oceňujem prístup ministerstva zahraničných vecí, ktorý je jednoznačne prozápadný a rešpektuje naše členstvo v Európskej únii, Severoatlantickej aliancii a naše spojenecké, spojenecké záväzky, ale práve predseda výboru pre európske záležitosti, ktorý je jedným z najdôležitejších výborov Národnej rady, opakovane spochybňuje naše spojenecké záväzky, opakovane spochybňuje naše, naše prozápadné smerovanie, našu orientáciu na demokratické hodnoty a hlási sa k autoritatívnym režimom a politikom. Ja osobne to považujem za hanbu.
Asi sa vás nebudem pýtať, že či si nemyslíte, podobne ako ja, že by mal byť vymenený na čele európskeho výboru, lebo na to by ste mi asi neodpovedali.
Tak naformulujem tú otázku doplňujúcu tak, že či si, či cítite zo strany vládnej koalície dostatočnú podporu pre oficiálnu zahraničnú politiku Slovenskej republiky, ktorú ako minister reprezentujete. Narážam na, na to, že sa blokuje prijatie obrannej a bezpečnostnej stratégie, narážam na to, že pán predseda Národnej rady Danko bol včera opäť v Rusku a stretol sa s osobami zo sankčných zoznamov Európskej únie. Vnímate to, že máte dostatočnú podporu zo strany politikov vládnej koalície?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 14:29 - 14:31 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Ďakujem, pán minister, za odpoveď, teda podobnú otázku som mal vlastne aj na vás, čiže sa chcem spýtať, či to vnímate, ale zrejme to teda vnímate ako dostatočné, že, že až teraz sa to rieši. Lebo tá možnosť otvoreného, teda tvrdého brexitu, aj keď nebola tak pravdepodobná ako v posledných týždňom až mesiacoch, ale otvorená bola vždy a vždycky bola v hre. Teda, že či, či sme to trochu nezanedbali, či, či nemali sme počítať s možnosťou tvrdého brexitu už vopred a nemali byť, nemalo byť legislatívne konanie už v nejakom pokročilejšom štádiu, povedzme, že tie zákony už mohli byť schválené vládou a mohli byť v parlamente.
A chcem sa teda spýtať, kedy, kedy je predpoklad, že sa dostanú tie návrhy do parlamentu, lebo riadna schôdza Národnej rady, nasledujúca, je plánovaná so začiatkom 26. marca a samozrejme, že je si možné predstaviť aj také super rýchle konanie, že to, že to v priebehu dvoch dní parlament schváli a 28. to vyjde v Zbierke zákonov podpísané pánom prezidentom. Ale, ale teda počítate s tým, že bude zvolaná mimoriadna schôdza a tam bude prerokovaný buď ten lex brexit, alebo balík zákonov, ktoré sa týkajú brexitu, alebo, alebo to budeme odkladať a podľa vývoja to zaradíme až naozaj na tú poslednú možnú chvíľu?
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 14.2.2019 14:21 - 14:23 hod.

Ondrej Dostál Zobrazit prepis
Áno. Ďakujem za odpoveď, pani ministerka. Ale teda aby sme si to, aby sme si to ešte ujasnili, lebo jedna vec je informácia, či to boli desiatky miliónov alebo 1,7 mil., to, samozrejme, že je rozdiel. Ale keď to bolo v priebehu dvoch rokov, ako ste spomínali, tak teda 1,7 mil., dôležitejšia otázka, ako či to boli desiatky miliónov alebo jednotky miliónov, je, samozrejme, to, či to bolo poskytnuté za reálnu protihodnotu, alebo to naozaj bolo robené systémom Control C, Control V za veci, ktoré robili zamestnanci, zamestnanci rezortu alebo ktoré potom dorábali zamestnanci rezortu, a teda vo vzťahu k spoločnosti Deloitte to nie je jediné takéto podozrenie, ktoré sa týka, týka vášho rezortu. Oni teda podobné služby poskytovali aj iným verejným inštitúciám, kde boli, kde boli tiež takéto pochybnosti.
Čiže ja si myslím, že je to úplne, úplne legitímna otázka, sa na to pýtať. Čiže tvrdíte, že všetky tie tvrdenia pani, pani Šubovej sú nepravdivé alebo ju spochybňujete iba v tej časti, ktorá sa týka toho, či to boli desiatky, desiatky miliónov eur, alebo 1,7 mil. eur.
A ešte k tej vlastne otázke, na ktorú ste odpovedali, ktorú som sa pýtal pána premiéra, ale nedostal som odpoveď, vy ste mu teda zaslali ten, tie dotácie, zoznam dotácií, ktoré požadoval, a sú v takom, takej štruktúre, ako on požadoval, teraz zverejnené na stránke Poľnohospodárskej platobnej agentúry?

Matečná, Gabriela, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Áno, samozrejme.

Dostál, Ondrej, poslanec NR SR
S tými údajmi, hej, všetkými.

Matečná, Gabriela, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
So všetkými údajmi. Je možné sa na nich pozrieť. Nielen priame podpory, ale aj projektové podpory.
Skryt prepis