Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2018 o 11:29 hod.

Mgr. art.

Viera Dubačová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:29 - 11:31 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem aj pánovi poslancovi Maďaričovi, ja som sa tiež chcela obrátiť na ten rozdiel medzi voľbou riaditeľa SND a voľbou riaditeľa verejnoprávnej televízie. A ešte raz oceňujem aj to, že sa tu rozprúdila takáto diskusia. Pre mňa je veľmi dôležité naozaj to odpolitizovanie a na to si myslím, že naozaj v demokracii má verejnosť právo. Čo je veľmi dôležité, aby tu zaznelo, si myslím, že práve ten zbor veliteľov je, voliteľov (povedané s úsmevom) je definovaný: "ako člen zboru voliteľov nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí. Nesmie byť v pracovnoprávnom vzťahu s politickou stranou alebo s politickým hnutím, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech." A ja si myslím, a tu naozaj oceňujem aj tú filozofickú rovinu, aj to, že sa rozprúdila táto diskusia, pretože naozaj to bolo vlastne vystúpenie všetkých pánov poslancov a tu aj veľmi jasne vidíme, že kto vystupuje z akého spektra, pretože ešte raz opakujem, tu ide o verejnoprávne médium, ktoré, o ktorom máme rozprávať, čo to vlastne je. A naozaj tá diskusia je veľmi dôležitá aj v tej filozofickej rovine a aj v osvete, čo sa týka vo vzťahu k verejnosti. Nemá byť v rukách politickej moci. Nech je momentálne vo vláde ktokoľvek, v žiadnej politickej moci. Má to byť verejnoprávne médium. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:38 - 10:40 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. No, ja som si z vystúpenia pána poslanca zapamätala také dve zásadné veci, a to je mechanizmus politickej kontroly a verejná diskusia. A osobne si myslím, že tu naozaj chýba odborná diskusia, čo to vlastne tá verejnoprávna televízia je. Je to verejnoprávne dobro a naozaj treba otvoriť aj odbornú diskusiu. Ja oceňujem snahu a oceňujem aj to, že pán poslanec Maďarič a pán poslanec Poliačik s týmto návrhom prišli, pretože mám za to, že mechanizmus politickej kontroly, prepáčte, voľba generálneho riaditeľa Slovenskej televízie prebieha na pôde parlamentu, a teda logicky kopíruje rozloženie politické, politických síl. Čiže jednoznačne je volená väčšinou politickou, takže je to politická záležitosť. Generálny riaditeľ je v rukách týchto politikov a je to zatiaľ tak, kým tu neprebehne odborná diskusia, skutočne čo to je verejnoprávne médium, je to médium, ktoré je slobodné a má slúžiť celej verejnosti. Preto je veľmi dôležité hovoriť aj o tom, aj o tom, čo navrhuje tento zákon, vytvoriť teda orgán zvaný zbor voliteľov, a to je veľmi dôležité. Skutočne tu pani ministerka prišla s programovým vyhlásením vlády, ktoré nám tu predstavila a ja mám za to, že v tom bolo obsiahnuté a pani ministerka musela byť informovaná aj o tomto návrhu zákona. Ak to tak nie je, tak sa pýtam, prečo ste pani ministerku neinformovali, aké názory má toto vaše momentálne politické rozloženie? Alebo nebola pripravená, bola neinformovaná, alebo sa deje niečo, o čom by sme mali teda všetci vedieť, pretože ona tu naozaj prišla a... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 16:18 - 16:21 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, mojím hlavným zámerom je odstrániť legislatívne a praktické chyby súčasného znenia zákona a posilniť do určitej miery kompetencie zakladateľov neziskových organizácií aj počas obdobia ich fungovania. Podľa môjho názoru by mal zákon jednoznačnejšie určovať kompetencie zakladateľa pri jeho menovacích právomociach vo vzťahu k prvým členom orgánov neziskovej organizácie, čo v súčasnej právnej úprave chýbalo.
V prvom rade navrhujem, aby kompetencia menovať prvého riaditeľa a prvých členov dozornej rady patrila výlučne zakladateľovi neziskovej organizácie, keďže v súčasnej právnej úprave táto kompetencia patrí správnej rade, ktorá v tom čase de facto ešte iba vzniká. Zakladateľ, ktorý venuje svoj čas a úsilie na založenie neziskovej organizácie, by určite mal mať kompetenciu menovať prvých členov jej orgánov.
Ďalej návrh zákona dopĺňa ďalšiu kompetenciu zakladateľa a to, aby mohol správnej rade podať návrh na odvolanie riaditeľa. Týmto krokom sa má predovšetkým zaviesť zodpovednosť riaditeľa neziskovej organizácie voči jej zakladateľovi, ktorá tu doteraz chýbala, a zakladateľ nemal účinnejšie páky na riaditeľa.
Súčasťou môjho návrhu je aj odstránenie praktického nedostatku tohto zákona, keďže nepredpokladá ukončenie funkcie riaditeľa neziskovej organizácie v prípade jeho straty spôsobilosti na právne úkony, čo by v istých prípadoch mohlo spôsobiť veľké problémy. Tento bod takisto rieši aj prípad, kedy by riaditeľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
Sú to úpravy, ktoré považujem za veľmi dôležité, nakoľko dnes neziskové organizácie spĺňajú v našej spoločnosti veľmi dôležité miesto a tieto práve veci v legislatíve častokrát bránia, aby mohla nezisková organizácia plnohodnotne fungovať. Preto si dovolím požiadať vás o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 20.6.2018 16:15 - 16:16 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som uviedla návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
Návrh novely zákona odstraňuje legislatívne a praktické nedostatky zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby týkajúce sa orgánov neziskových organizácií a ich právomocí. Cieľom návrhu novely zákona je jednoznačnejšie určiť kompetencie zakladateľa pri jeho menovacích právomociach vo vzťahu k prvým členom orgánov neziskovej organizácie, rozšíriť zodpovednosť riaditeľa aj vo vzťahu k zakladateľovi. Doterajšia prax ukázala súčasnú legislatívnu úpravu ako nepostačujúcu.
Návrh novely zákona taktiež rieši aj situáciu, keď riaditeľ stratí svoju spôsobilosť na právne úkony, no v súčasnom znení zákona absentuje.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 20.6.2018 11:05 - 11:06 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Páni poslanci!

Dubačová, Viera, poslankyňa NR SR
Pán podpredseda, ja by som chcela veľmi pekne poprosiť, nakoľko máme dneska dvanásť tridsať poslanecký prieskum v Audiovizuálnom fonde a pravdepodobne pôjde môj, môj návrh zákona (tlač 1027), či by bolo možné, aby sa tento presunul dnes po hlasovaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 9:47 - 9:49 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja by som sa chcela poďakovať naozaj obidvom poslankyniam aj za to, že toto dnes v parlamente zaznieva. Dnes nám v parlamente sedia fašisti. My vieme, čo je to násilie, čo je to násilie páchané na ľuďoch. Na ľuďoch bez rozdielov, na deťoch bez rozdielov. Vieme z histórie, aké katastrofy za sebou niesli fašistické, komunistické režimy. Dnes ak chceme vyjadriť svoju solidaritu, tak tieto slová musia zaznievať v parlamente. Dennodenne tu počúvame prejavy nenávisti, pretože sú legitimizované. Áno, to je demokracia, musíme sa s tým všetci spoločne vysporiadať. Musíme brániť človeka vo svojej podstate. Každého človeka bez rozdielov.
Musíme stáť pri sebe a musíme si uvedomiť aj to, prečo dnes sedia fašisti v parlamente. Prečo a kto im to umožnil, aké kroky k tomu viedli? A viedli k tomu naozaj veľké aj sociálne rozdiely. Násilie na Slovensku bolo, násilie páchané na ženách, na deťoch, násilie z rasovej nenávisti. A posledné roky sme svedkami práve toho, že táto rasová nenávisť bola z rôznych strán podporovaná. Spomeňme si, že to nie je len fašistická strana, ktorá tu dnes sedí, ale boli to aj vládni poslanci za SMER – sociálna demokracia. Je to veľmi nebezpečné a ja verím, kolegovia oproti, že si dnes uvedomíte a budete zodpovední za akékoľvek výroky, aj predvolebné. Možno vám nanesú desať-, dvadsaťtisíc hlasov, ale uvedomte si, že toto sú následky ktoré nesie celá táto spoločnosť. A naša spoločnosť verí v dobro a slušnosť a za to ďakujem obidvo... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2018 12:10 - 12:14 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Vážení kolegovia, kolegyne, médiá bez demokracie existujú, demokracia bez médií nie. Médiá sú inštitucionalizovanou formou slobody prejavu. Právo na informovanie, slobodný prístup k informáciám je verejné dobro. Jedným z najdôležitejších poslaní verejnoprávnych médií je plnenie tohto práva. Ja osobne preferujem spojenie médiá verejnej služby alebo služby verejnosti ako zaužívaný pojem verejnoprávne médiá. Myslím si, že viac zodpovedajú modernej dobe, v ktorej prišlo k zmene paradigmy, a keď sa zároveň stretávame a častokrát sa nám vnucuje chápanie, že informácia je tovar.
Sloboda médií je právna kategória a slobodné médiá sú spoločenskou hodnotou. Doba si vyžaduje však aj gestá a činy, ktorými vyšleme jasný signál, že nám na slobode médií úprimne záleží. V poslednej dobe sa novinárstvo aj u nás stalo životu nebezpečné povolanie. Pribúdajú útoky na novinárov, vyhrážanie, osočovanie a sú pre svoju prácu prenasledovaní. Zároveň silnie cenzúra, iné formy nátlaku a teda aj prenasledovania. V každom prípade v súčasnosti z politických, ekonomických kruhov silnie tlak na médiá. Sme svedkami nárastu cenzúry, prenasledovania, útokov. Od roku 1992 do roku, zahynulo vo svete množstvo, stovky novinárov. Obávam sa, že tento trend bude narastať a prišiel aj do Európy.
Mali by sme iniciovať možno v budúcnosti aj prijatie slovenského kódexu, v ktorom jasne povieme, že pre žurnalistov má zodpovednosť pred verejnosťou väčší význam ako zodpovednosť pred zamestnávateľom alebo majiteľom médií. Rovnako tak treba povedať, ako uvádza napríklad dánsky kódex, že novinárov nikto nemôže nútiť plniť úlohy, ktoré sú v rozpore s jeho svedomím a presvedčením.
Bavili sme sa aj o odmietavom vzťahu časti novinárov k politikom. Ja osobne verím, že rodiskom politiky je morálka, etika, solidarita, a nie machiavelistický prístup získavania a udržiavania moci. Politika sa zrodila, keď sme si priznali, že sme pominuteľní, každý z nás zraniteľný, odkázaný na pomoc a solidaritu iných ľudí. Úlohou politiky a politikov je, aby hľadali riešenia otvorených otázok a problémov, ktoré sa dostanú do verejného priestoru. V demokratickej pluralitnej spoločnosti existuje rad rozličných názorov na tieto otázky, ale aj rozdielnych záujmov z hľadiska ich riešenia.
Viera v slobodu krajín, národov, ľudské slobody a práva je nemysliteľná bez slobodných a nezávislých médií, ktoré sú symbolom slobody, predovšetkým slobody prejavu, dôstojnosti, integrity človeka, vnášajú dynamiku do rozvoja spoločnosti a sú významným nositeľom demokratizačných procesov. Z toho ich významného spoločenského postavenia vlastne vychádzame aj my v našom balíku opatrení, ktorým chceme prispieť práve k podpore investigatívnej novinárčiny a tým aj, alebo investigatívneho novinárstva a tým aj k napomáhaniu budovania demokracií, slobody a slušného Slovenska.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2018 12:07 - 12:08 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová.
Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele – ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky. Cieľom predloženého návrhu zákona je posilnenie povinnosti orgánov verejnej moci a verejných funkcionárov odpovedať na otázky novinárov. Sankciou za nedodržanie povinnosti bude to, čo ustanovuje už v súčasnosti zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch pri porušení práva na slobodný prístup k informáciám. Takýto návrh je odôvodnený skúsenosťami z aplikačnej praxe, keď sa konkrétny orgán verejnej moci rozhodol neodpovedať na otázky vybranej skupiny novinárov, pričom títo novinári nedisponovali rýchlym a účinným prostriedkom nápravy.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2018 12:00 - 12:02 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová.
Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele: ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov a posilnenie investigatívnej žurnalistiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvorenie podmienok pre podporu investigatívnej žurnalistiky, ktorú by štát podporil sumou aspoň 1 milión euro ročne. Pôjde najmä o projekty zamerané na verejnú kontrolu výkonu verejnej moci, analytickú, expertnú a edičnú činnosť v oblasti prevencie protispoločenskej činnosti či zvyšovanie informovanosti verejnosti v oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu, majetkom vyššieho územného celku, majetkom obce alebo majetkom ďalších subjektov, ktoré podliehajú zákonu o slobodnom prístupe k informáciám, napr. štátne obchodné spoločnosti. Žiadateľmi budú môcť byť nadácie alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré budú založené samotnými médiami. Pôjde o konkrétny príspevok štátu smerom k zdôrazneniu úlohy investigatívnej žurnalistiky.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 25.5.2018 11:55 - 11:58 hod.

Viera Dubačová Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona, ktorým sa mení dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová. Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu a to ako prvý balík opatrení, ktorý má tri základné ciele – ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, ochranu novinárov a ich zamestnávateľov, posilnenie investigatívnej žurnalistiky.
Cieľom predloženého návrhu zákona je zaradenie novinárov do kategórie chránených osôb v Trestnom zákone, aby boli útoky na nich posudzované prísnejšie. Pojem „novinár“ nebude zahŕňať iba redaktorov v printových či elektronických médiách, televíziách alebo rozhlase, ale napríklad aj investigatívnych blogerov. Prijíma sa tým odporúčanie uznávaných mimovládnych organizácií, ktorou je napríklad organizácia ARTICLE 19: „Už nie je vhodné definovať žurnalistiku a žurnalistov odkazom na určitý uznávaný orgán odbornej prípravy alebo na pridruženie k spravodajskej jednotke či profesnému orgánu. Na definíciu žurnalistiky je potrebné nazerať z funkčného hľadiska, t. j. žurnalistika ako aktivita, ktorá môže byť vykonávaná bez prekážok.“ Za „strážnych psov“ demokracie považuje blogerov, ak sa ich činnosť týka vecí verejného záujmu, popri novinároch aj Európsky súd pre ľudské práva.
Postavenie novinára ako chránenej osoby možno demonštrovať na príklade konkrétneho trestného činu, a to nebezpečného vyhrážania podľa § 360 Trestného zákona: „Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“ Pri spáchaní tohto trestného činu na chránenej osobe je už trestná sadzba najmenej šesť mesiacov a najviac tri roky.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Skryt prepis