Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

12. 10. 2017 o 14:56 hod.

PaedDr.

Árpád Érsek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 14:56 - 15:00 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, pri najväčšej úcte k vám, vy hovoríte tiež, my by sme, boli by sme, hovorili by sme. To isté hovoríte čo mi práve vy vytýkate. Keby ste vy povedal konkrétne, že ktorý úsek v jakej je pripravenosti, jaká je tam CBA-čka, možno že by sme sa bavili o niektorých iných veciach. Ale jednoducho generel dopravy, ktorý sa pripravuje v programovom vyhlásení vlády ukáže na základe aj tých analýz, ktoré robia organizácie, ktoré nie sú pod ministerstvo dopravy, budeme ich zapracovávať tam, kde potrebujeme plný profil, tam, kde potrebujeme polovičný profil. Včera sme sa o tom bavili, tam, kde musím vykúpiť teraz plný profil a budem stavať polovičný profil.
Pán poslanec, a čo hovoríte politicky. O čom rozprávate? 20 rokov sa hovorí o R2. Dva úseky sa vystavili. Teraz sú asi štyri v príprave. To, to, vy niečo zoberiete, nehnevajte sa, pri najväčšej úcte. Niečo zoberiete, niekde zachytíte informáciu, teraz ju vytiahnete. Vy konkrétne povedať čo chcete, pán poslanec. Ale neni to vaša parketa, ja hovorím, to je parketa vždycky ministra a ja som tie úseky, ktoré chcem stavať a ktoré sú možné dať do súťaže do roku 2018 alebo 19, je ich deväť úsekov. Viete o nich, máte na to právo sa pozrieť. Tieto úseky sú pripravené v takej miere, že ich môžme tendrovať.
Vy stále hovoríte o tom, že kolektory. Čo sem miešate teraz kolektory, pán kolega. Čo majú kolektory spoločného s diaľnicami? Nič. Je to župná komunikácia, ktorú má postaviť župa. Ja som povedal nie raz, že pokiaľ ja budem minister, kolektory stavať nebudem, lebo za tie peniaze čo investujem do kolektorov, postavím nejaký kus diaľnice alebo rýchlostnej komunikácie na Slovensku, kde najviac treba. Vy hovoríte o tom, že na R2. Pustil som R4, idem púšťať obchvat Prešova prvý úsek, pustili sme Nižnú. Toto sú úseky na južnom Slovensku? Tak treba zobrať mapu, treba sa na to pozrieť. Myslíte, že južné Slovensko, kde je 20 % nezamestnaných nepotrebujú komunikáciu? Povedzte to tam, kde ste bol v Nižnej teraz. Vám povedal pán starosta o tom. Ja mám informácie. Bol ste tam, ste tam nejakým spôsobom vysvetľoval čo ste povedal. Vy nevysvetľujte, pán kolega. Na to sme tu my ministerstvo, aby sme vysvetľovali, prečo to robíme tak a prečo to robíme inak. Jednoducho príprava jednej diaľnice trvá minimálne šesť, sedem rokov.
Pán kolega, teraz zastavím tie diaľnice, ktoré všade sú potrebné na Slovensku a podľa vás začnem niekde projektovať, kde asi vy bývate, neviem, kde bývate. Možno tam, kde už sú diaľnice, ale tí ľudia takisto potrebujú normálnu komunikáciu, lebo po komunikáciách ide práca alebo ľudia po komunikáciách idú za prácou. A toto tam chýba. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12. 10. 2017 14:56 - 14:59 hod.

Árpád Érsek
aby sa nerozprávali o abstraktne, ale o konkrétnom regióne, kde podľa vás diaľnicu netreba. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 12. 10. 2017 14:52 - 14:54 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Dobrý deň pán predsedajúci. Ďakujem za otázku pán poslanec. Očakával som ju. Dovoľte, aby som odpovedal. 
Vážený pán poslanec, prípravy diaľnic a rýchlostných ciest je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá primerane 7 a viac rokov v prípade, ak má rezort dopravy potrebné financie. Každý minister dopravy tak logicky vychádza predovšetkým z rozhodnutí, ktoré sa urobili už v minulosti. Na konci leta tohto roku bol zverejnený zoznam úsekov, ktoré je technicky možné začať súťažiť do konca roku 2019. Ide o úseky o ktorých bude v prvom rade potrebné rozhodnúť či na ne máme alebo nemáme finančné prostriedky. Médiá to však interpretovali ako naše jediné priority. Výstavba chýbajúceho úseku D1 alebo zostávajúcich dvoch úsekov na D3 patria medzi naše najvyššie priority. Ale vzhľadom na postup prípravy, ako aj zmeny ktoré v projektoch robíme, aby sme ich optimalizovali, nie je možné ich skrátka v tomto časovom úseku dostať do súťaže a preto neboli v tomto zozname. 
Ako som už hovoril, ja nadväzujem na prácu mojich predchodcov. O severnom obchvate Prešova trasou R4 písali strategické dokumenty už za vlády pani Radičovej. Rovnako aj južný obchvat Košíc R2 Košice - Šaca, Košice - Olšany je vo všetkých strategických dokumentoch a na jeho výstavbu sa počíta aj európskymi fondami. Medzi ďalšie úseky, ktoré pripravujeme, parí najkritickejšie miesto na južnom ťahu R2 úsek tunel Soroška, čo je dlhodobá, podľa môjho názoru aj nespochybniteľná priorita alebo pokračovanie rýchlostnej cesty R2 ďalej od Kriváňa, na čom sa zhodli aj starostovia v regióne ešte aj za minulej vlády. 
V poslednom rade predovšetkým opozičná časť hovorí o tom, že o diaľniciach sa rozhoduje politicky a stavajú sa aj tam, kde by nemali byť. Chcel by som vás preto pán poslanec poprosiť, ak zdieľate tento názor, aby ste nám tu teraz povedal, ktorá diaľnica je postavená neefektívne, aby sne sa nerozprávali o abstraktne, ale o konkrétnom regióne, kde podľa vás diaľnicu netreba. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 18:24 - 18:24 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za sovo. Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, poslanci, na rokovanie pléna Národnej rady predkladám na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktmi Svetovej poštovej únie – Deviatym dodatkovým protokolom Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvým dodatkom protokolu Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetovým poštovým dohovorom a Dohodou o poštových platobných službách, prijatých na 26. svetovom poštovom kongrese v Istanbule 19. 9. až 7. 10. 2016, ktorým sa vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas uznesením č. 421 zo dňa 13. septembra 2017.
Predložené Akty Svetovej poštovej únie upravujú najmä spoločné pravidlá zabezpečenia poskytovania poštových služieb medzinárodného styku. Ide o mnohostranné zmluvy prezidentskej povahy v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pre zákonmi Slovenskej republiky a upravujú práva a povinnosti fyzických osôb, právnických osôb pri poskytovaní poštových služieb v medzinárodnom styku, ako aj podmienky členstva vo Svetovej poštovej únii a povinnosti členských krajín a ich určených poštových podnikov. Žiadam o podporu. Ďakujem to všetko.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 18:19 - 18:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Odzneli všetky otázky, odpovede ste si spravili sami. No tak aj za aj proti, takže málo priestoru mi ostáva manévrovania, to čo si ja viem za bezpečnosť tých aut ktoré odchádzajú aj dnešným dňom z linky STK-áčok to len s úsmevom na tvári vám môžem zabezpečiť. To je fakt. Ale idem trošku od zadu, hovorili ste to prvé o bezpečnosti, samozrejme, tým že otvoríme ďalšiu estekačku, dáme niekomu možnosť, to nemá nič spoločného z bezpečnosťou, tak isto by mal kontrolovať každá estekačka podľa zákona, ktoré má. Na estekačkach máme kamerový systém, my vieme koľko minúť musí stráviť jedno auto na estekačke, keď ho chcú kompletne vybaviť. je to všetko na kamerách, viete to kontrolovať a tak ďalej. My vieme že za jednú smenu, ktorá je osem a pol hodín, môže skontrolovať maximálne dvanásť áut, to je celé, jednoducho tam to viazne. A hovoríme ďalej o možnosti, pán poslanec chcel by som sa vás spýtať, keby ste chceli podnikať v tomto fachu, viete kedy vy dostanete licenciu? Viete, no nikdy, pri tomto stave, nikdy ju nedostanete, pretože sú obsadené všetky kraje, všetky okresy, tie estekačka fungujú, vy si môžte podávať žiadosti koľko chcete, tí vás tam, ktorí sú nepustia a práve to sú tí, ktorí nechcú aby sme liberalizovali tento trh a zabudnite na to, že vy dostanete takéto estekačky niekedy aspoň možnosť. Čo má robiť štát, štát musí zabezpečovať možnosť občanom podnikať a má ich kontrolovať, je toi tak, alebo nieje to tak? My vám zabezpečujeme možnosť, že môžte vy si zvážite, či sa to oplatí, alebo nie a my vás budeme kontrolovať. Tu pánovi Ivanovi odpoviem, že prečo sme zvyšovali z 200 na 600 euro práve preto, lebo keď bude viacej estekačok budeme potrebovať väčšiu kapacitu kontrol, to je celé. Preto zvyšujem na 600, lebo 600 euro vlastne je rozpočet na zabezpečenie kontrol ide z financií ministerstva dopravy tak tam sme zvážili, nebude to postačujúce, ale v konečnom dôsledku prispeje to k tomu,aby sme mali lepšiu kontrolu a viacej ľudí, mohli zamestnať keď bude viacej estekačok. Kontrola, no jednoducho tu čo aj pán poslanec Dostál povedal, ja neviem zabezpečiť , že tí ľudia,keď ostanú medzi tie papiere nejaký kolok, tak vám zmerá tak brzdy ako má zmerať ale ten stroj na ktorom zmeria tie brzdy vykáže vám,to sa nedá falšovať. Vykáže vám,že sú brzdy zlé, idete na tie bubny má o tom zápis, záznam, ktoré vy keď vyjdete z estekáčky a nabúrate a podplatíte niekoho tak sa vrátite a pozrite sa na to, prešiel som esteka a nechytajú mi brzdy? Tak niekto je za to zodpovedný a to sa dá krásne, lebo vy dostávate protokol z kontroly a nie je to také jednoduché falšovať, lebo to robia stroje. Samozrejme o čo tu ide, ide o to, že tí, ktorí majú estekačka a poviem vám na rovinu jak to bolo. Idú tak, že niekto získa v tom kraji alebo v okrese môžu byť dve estekačka podľa teraz platných noriem, nebudem rozoberať sú zložité, sú rôzne druhy estekačok na osobné autá, na autobusy a tak ďalej spojené, niekto dva roky drží licenciu a neotvorí estekačku preto, lebo ho ten ktorý má mu dávam peniaze, že neotvor, lebo potom nepôjde tak trh, no tot chceme. Nemôže byť v meste dve mäsiarstva, nemôžu byť? Pretože lebo jeden mäsiar môže predávať mäso, no kde sme? Môžu byť ale prečo nemôžu byť dve alebo štyri estekačka, pán poslanec vy si zvážite, či za investujete 800 tisíc eur, alebo ne za investujete. Či sa vám to oplatí, alebo neoplatí? A toto je trh. Toto ukáže, však pán Heger hovoril o trhu a potom hneď povedal, bezpečnosť, no bezpečnosť a trh, to sú dve rôzne veci. Jedna vec je trh, trh ukáže a bezpečnosť vykonania kontroly sú fakty, ktoré sa dajú vyčítať z protokolov. Či to auto prešlo, či neprešlo, všetko je v protokole, tí ktorí chodíte na estekačky však dostávate protokoly, nikto to nepozerá, pretože prešiel som estekačkou je to v poriadku. Ale na protokole máte, zaprokolované, čo všetko sa spravilo. No už ani neviem ďalšie otázky čo tu boli o tom sme sa hlavne bavili o týchto veciach,jednoducho, ja vám teraz nemôžem sľúbiť to že, čomu to bude nápomocné, ale viem vám povedať jednu vec, ja som bol minulý týždeň v Prahe u ministrom Ťokom, viete prečo tam nešla neprešli estekačka? On mi to povedal, on je za to a fandí nám aby tus me otvorili trh, lebo tamto zahatali poslanci, ktorí boli nejakým spôsobom zainteresovaní v estekačkach. Toto im on povedal. 
=====  sľúbiť to, že čomu to bude nápomocné. A viem vám povedať jednu vec. Ja som bol minulý týždeň v Prahe u ministra Ťokom. Viete, prečo tam neprešli STK? On mi to povedal. On je za to a fandí nám, aby tu sme otvorili trh, lebo tam to zahatali poslanci, ktorí boli nejakým spôsobom zainteresovaní v STK-čkach. Toto mi on povedal. Tak potom o čom sa bavíme. Skúste vy, ktorí nemáte STK-čka, ja neviem, na ktorých menách máte alebo nemáte, ako je to porozdeľované, skúste požiadať otvoriť STK-čka. Nechcem vám do svedomia. No nemáte šancu získať STK-čko. Nemáte získať, lebo trh je obsadený. A prečo? 140 tis. áut na Slovensku behá bez STK-čok. To vieme, to je veľmi presný údaj. 130 tis. nemá emisnú kontrolu. Niektorým ľuďom sa oplatí lepšie zaplatiť pokutu a neísť na to STK. Nemusí do auta investovať nič. A koho ohrozuje? Ohrozuje sám seba a ohrozuje ľudí, ktorí na tej cestnej premávke sa zúčastňujú. Ide len o to, aby sme vytvorili podmienky tým, a nehovorme, že nečestne, ktorí chcú čestne podnikať v tomto fachu. Nech majú túto možnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 18:19 - 18:25 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Odzneli všetky otázky, odpovede ste si spravili sami. No tak aj za aj proti, takže málo priestoru mi ostáva manévrovania, to čo si ja viem za bezpečnosť tých aut ktoré odchádzajú aj dnešným dňom z linky STK-áčok to len s úsmevom na tvári vám môžem zabezpečiť. To je fakt. Ale idem trošku od zadu, hovorili ste to prvé o bezpečnosti, samozrejme, tým že otvoríme ďalšiu estekačku, dáme niekomu možnosť, to nemá nič spoločného z bezpečnosťou, tak isto by mal kontrolovať každá estekačka podľa zákona, ktoré má. Na estekačkach máme kamerový systém, my vieme koľko minúť musí stráviť jedno auto na estekačke, keď ho chcú kompletne vybaviť. je to všetko na kamerách, viete to kontrolovať a tak ďalej. My vieme že za jednú smenu, ktorá je osem a pol hodín, môže skontrolovať maximálne dvanásť áut, to je celé, jednoducho tam to viazne. A hovoríme ďalej o možnosti, pán poslanec chcel by som sa vás spýtať, keby ste chceli podnikať v tomto fachu, viete kedy vy dostanete licenciu? Viete, no nikdy, pri tomto stave, nikdy ju nedostanete, pretože sú obsadené všetky kraje, všetky okresy, tie estekačka fungujú, vy si môžte podávať žiadosti koľko chcete, tí vás tam, ktorí sú nepustia a práve to sú tí, ktorí nechcú aby sme liberalizovali tento trh a zabudnite na to, že vy dostanete takéto estekačky niekedy aspoň možnosť. Čo má robiť štát, štát musí zabezpečovať možnosť občanom podnikať a má ich kontrolovať, je toi tak, alebo nieje to tak? My vám zabezpečujeme možnosť, že môžte vy si zvážite, či sa to oplatí, alebo nie a my vás budeme kontrolovať. Tu pánovi Ivanovi odpoviem, že prečo sme zvyšovali z 200 na 600 euro práve preto, lebo keď bude viacej estekačok budeme potrebovať väčšiu kapacitu kontrol, to je celé. Preto zvyšujem na 600, lebo 600 euro vlastne je rozpočet na zabezpečenie kontrol ide z financií ministerstva dopravy tak tam sme zvážili, nebude to postačujúce, ale v konečnom dôsledku prispeje to k tomu,aby sme mali lepšiu kontrolu a viacej ľudí, mohli zamestnať keď bude viacej estekačok. Kontrola, no jednoducho tu čo aj pán poslanec Dostál povedal, ja neviem zabezpečiť , že tí ľudia,keď ostanú medzi tie papiere nejaký kolok, tak vám zmerá tak brzdy ako má zmerať ale ten stroj na ktorom zmeria tie brzdy vykáže vám,to sa nedá falšovať. Vykáže vám,že sú brzdy zlé, idete na tie bubny má o tom zápis, záznam, ktoré vy keď vyjdete z estekáčky a nabúrate a podplatíte niekoho tak sa vrátite a pozrite sa na to, prešiel som esteka a nechytajú mi brzdy? Tak niekto je za to zodpovedný a to sa dá krásne, lebo vy dostávate protokol z kontroly a nie je to také jednoduché falšovať, lebo to robia stroje. Samozrejme o čo tu ide, ide o to, že tí, ktorí majú estekačka a poviem vám na rovinu jak to bolo. Idú tak, že niekto získa v tom kraji alebo v okrese môžu byť dve estekačka podľa teraz platných noriem, nebudem rozoberať sú zložité, sú rôzne druhy estekačok na osobné autá, na autobusy a tak ďalej spojené, niekto dva roky drží licenciu a neotvorí estekačku preto, lebo ho ten ktorý má mu dávam peniaze, že neotvor, lebo potom nepôjde tak trh, no tot chceme. Nemôže byť v meste dve mäsiarstva, nemôžu byť? Pretože lebo jeden mäsiar môže predávať mäso, no kde sme? Môžu byť ale prečo nemôžu byť dve alebo štyri estekačka, pán poslanec vy si zvážite, či za investujete 800 tisíc eur, alebo ne za investujete. Či sa vám to oplatí, alebo neoplatí? A toto je trh. Toto ukáže, však pán Heger hovoril o trhu a potom hneď povedal, bezpečnosť, no bezpečnosť a trh, to sú dve rôzne veci. Jedna vec je trh, trh ukáže a bezpečnosť vykonania kontroly sú fakty, ktoré sa dajú vyčítať z protokolov. Či to auto prešlo, či neprešlo, všetko je v protokole, tí ktorí chodíte na estekačky však dostávate protokoly, nikto to nepozerá, pretože prešiel som estekačkou je to v poriadku. Ale na protokole máte, zaprokolované, čo všetko sa spravilo. No už ani neviem ďalšie otázky čo tu boli o tom sme sa hlavne bavili o týchto veciach,jednoducho, ja vám teraz nemôžem sľúbiť to že, čomu to bude nápomocné, ale viem vám povedať jednu vec, ja som bol minulý týždeň v Prahe u ministrom Ťokom, viete prečo tam nešla neprešli estekačka? On mi to povedal, on je za to a fandí nám aby tus me otvorili trh, lebo tamto zahatali poslanci, ktorí boli nejakým spôsobom zainteresovaní v estekačkach. Toto im on povedal. 
=====  sľúbiť to, že čomu to bude nápomocné. A viem vám povedať jednu vec. Ja som bol minulý týždeň v Prahe u ministra Ťokom. Viete, prečo tam neprešli STK? On mi to povedal. On je za to a fandí nám, aby tu sme otvorili trh, lebo tam to zahatali poslanci, ktorí boli nejakým spôsobom zainteresovaní v STK-čkach. Toto mi on povedal. Tak potom o čom sa bavíme. Skúste vy, ktorí nemáte STK-čka, ja neviem, na ktorých menách máte alebo nemáte, ako je to porozdeľované, skúste požiadať otvoriť STK-čka. Nechcem vám do svedomia. No nemáte šancu získať STK-čko. Nemáte získať, lebo trh je obsadený. A prečo? 140 tis. áut na Slovensku behá bez STK-čok. To vieme, to je veľmi presný údaj. 130 tis. nemá emisnú kontrolu. Niektorým ľuďom sa oplatí lepšie zaplatiť pokutu a neísť na to STK. Nemusí do auta investovať nič. A koho ohrozuje? Ohrozuje sám seba a ohrozuje ľudí, ktorí na tej cestnej premávke sa zúčastňujú. Ide len o to, aby sme vytvorili podmienky tým, a nehovorme, že nečestne, ktorí chcú čestne podnikať v tomto fachu. Nech majú túto možnosť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11. 10. 2017 17:25 - 17:26 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo vážená pani predsedajúca, vážené dámy, páni na dnešné rokovanie predkladám návrh zákona, ktorým sa novelizuje zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a zároveň sa novelizuje zákon č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch. Cieľom predkladaného návrhu zákona je zníženie výšky pokút ukladaných na nepodrobenie vozidla technickej kontrole a emisnej kontrole v ustanovených lehotách liberalizáciou trhu prevádzkovateľov staníc technickej kontroly a pracovísk emisnej kontroly, precizácia ustanovenia o bezúhonnosti a o úprave správnych poplatkov za zriadenie stanice technickej kontroly a pracoviska emisnej kontroly. Návrh, aby sa pokuta považovala za uhradenú v plnej výške ak prevádzkovateľ vozidiel uhradí do 15 dní jednu tretinu z pokuty a súčasne si v tejto lehote aj splní svoju povinnosť podrobiť vozidlo kontrole. Toto opatrenie bude zároveň aj motivačným nástrojom pre všetkých prevádzkovateľov vozidiel, aby si svoje povinnosti v dostatočnej dobe splnili čo najskôr a tým sa vyhli pokute v plnej výške. Vážení páni poslanci, vážené panie poslankyne, žiadam o podporu tohto návrhu. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 17:20 - 17:22 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby z poverenia vlády Slovenskej republiky uviesť v prvom čítaní na dnešné rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Zb. o elektronických komunikáciách a v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov. Vláda Slovenskej republiky vypracovala predložený návrh zákona z dôvodu dosiahnutia úplnej transpozície smernice Európskeho parlamentu z Rady 2014/61 Európskej únii z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysoko rýchlostných elektronických komunikačných sietí a transpozície rozhodnutia Európskeho parlamentu Rady č. 585/2014 Európskej únie z 15. mája 2014 a o zavedení interoperabilnej služby a kal.... v celej Európskej únie, ktorou sa rozšíria služby v poskytovaní obyvateľom na čísle tiesňového volania 112 o volanie IK. Návrh zákona ďalej zabezpečuje rovnaký prístup k tiesňovým službám poskytovaných na čísle tiesňové volania 112 aj pre osoby. Osoby so zdravotným postihnutím prostredníctvom krátkych textových správ SMS. Vláda Slovenskej republiky návrh zákona schválila dňa 13. septembra 2017 uznesením č. 420/2017 bez pripomienok. Ďakujem. Poprosím o podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 14:57 - 14:59 hod.

Árpád Érsek
Ďakujem pekne. Nebola to otázka, len konštatovanie, ďakujem.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 14. 9. 2017 14:54 - 14:57 hod.

Árpád Érsek Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, vážený pán poslanec, dobrá, dlhá je. Asi máte nesprávne informácie, pretože nie je pravdou, že Žilinský samosprávny kraj odmietol prevziať úsek cesty kvôli neodstráneným závadám, ako vy mylne tvrdíte. Rozhodnutím ministerstva o usporiadaní cestnej siete zo dňa 19. 11. 2013 bol tento úsek zadaný do cestnej siete. Na základe uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve uzatvorenej dňa 26. 4. 2006, zmluvy z 31. 5. 2006 o odovzdaní a prevzatí majetku a s ním súvisiacich práv a povinností vlastníctva majetku štátu v správe Slovenskej správy ciest sa mal úsek cesty previesť do vlastníctva Žilinského samosprávneho kraja. Od uvedenia komunikácie do prevádzky, to jest od roku 2008 až do februára 2015, to je sedem rokov, bola komunikácia po podpise preberacích protokolov odovzdaná do správy ŽSK a výkon údržby realizovala Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.
Ak od februára 2015 podpisom dodatku č. 3 zmluvy na údržbu výkonu údržby zabezpečuje Slovenská správa ciest prostredníctvom Správy ciest ŽSK, tento stav nastal na základe toho, že pozemky pod cestou neboli majetko-právne vysporiadané a teda kraj nemal možnosť zložiť si danú cestu do majetku. Preto sa rozhodol postupovať v zmysle bodu G1 rozhodnutia o usporiadaní cestnej siete v roku 2013, ktorým bol slovenský, ktorým bolo Slovenskej správy ciest odo ukončenia prevodu vlastníckeho práva k úseku preložky cesty uložené vykonávať všetky práva a povinnosti v tejto pozemnej komunikácii.
Slovenská správa ciest vykonáva v danom úseku cesty štandardnú údržbu a niektoré z jej činností si objednávanú aj Žilinský samosprávny kraj. Aby sa tento stav uviedol na správnu mieru, je nevyhnutne dokončiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov, aby všetky práva a kompetencie týkajúce sa správy komunikácie prešli na Žilinský samosprávny kraj.
Ministerstvo môže byť nápomocné pri vysporiadaní pozemkov a to tak, že na základe požiadavky Slovenskej správy ciest osloví ministerstvo financií s požiadavkou na vyčlenenie finančných prostriedkov, ktoré by pokryli celkovú potrebu majetkoprávneho vysporiadania pozemkov pod danou trasou. Rezort dopravy pravidelne pri rokovaniach o rozpočte žiada zvýšenie rozpočtových prostriedkov, o zmysle plnenia takéhoto kroku je presvedčený aj Útvar hodnoty za peniaze. Teraz sa nám však nepodarilo tieto priority presadiť v takom rozsahu, ako by bolo podľa nás potrebné, čo má negatívny vplyv aj na túto cestu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis