Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 3. 2018 o 14:52 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 14:52 - 14:54 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, páni kolegovi,a za vaše reakcie. Samozrejme, beriem, že je to tak, že nevie štá,t ale nechce, hovorím jednoznačne, že nechce. Áno, všetky vlády tu boli, ja som nevynímajúc ani jednu, aj za Radičovej musím priznať, tam som dokonca v programovom vyhlásení vlády, to sa nikde nedostalo, pretože tam bolo tiež určité, v reštitučnom konaní určité čoro-moro, tak som to trošku opravil, aby to malo tú statočnú spravodlivosť. Takže nakoniec to bolo tak, jako sme možnože mysleli aj tí pracovníci pozemkových úradov.
Samozrejme, že je to veľký rozsah. Pán Kotleba, takto, ľudia, ktorých sa to dotýka, si z tej mojej pasáže, aj mi niekedy volajú, že toto som pochopil, super, pozemkári vedia všetko, čo, o čom som hovoril, aj tí z nejakých tých katastrálnych úradov, pretože je to niekedy možno v hantýrke. Áno, ospravedlňujem sa, niekedy sme profesionálne deformovaní a potom zisťujeme, že keď poviete ROEP, ZRPS-ka, neviem čo, proste je to trošku ináč, takže dobre beriem. Pokúsim sa to potom rozčleniť, len, viete, máme limitovaný čas. Keby som tu mal dve hodiny, tak dve hodiny vám tu budem po bodoch rozoberať všetko, aby každý pochopil. Ale áno, beriem túto výtku. Každý sme nejako konštituovaný na tejto zemi, takže berte takto, že áno, budem sa snažiť to takto nejako skorigovať, aby každému to bolo jasné.
Takže ďakujem veľmi pekne a budem apelovať, pokiaľ budem mať tú česť byť ďalej v nejakom tom parlamentnom našom zoskupení, aby každá vláda sa k tomuto musela raz vyjadriť a ukončiť to. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 14:17 - 14:47 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani ochrankyňa práv, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Je nás to poriedko, možnože do dvadsať ľudí, ale možnože aj to svedčí o niečom, že ako sa k tomu staviame. Takže musím takýto kritický tón nahodiť, pretože nie každý deň máme tu reštrukčné nároky, ktoré sme zdedili z predchádzajúcich vlád, ktoré tu už boli a žiaľ ani po 25 rokoch nie sme v stave ich ukončiť. Takže hanba, hanba, hanba a z tohto miesta by som sa chcel ospravedlniť všetkým ľudom na Slovensku, ktorých sa to týka. Prepáčte, prepáčte za nespôsobilý stav v Národnej rade a vo vládach, ktoré tu boli, že neukončili vaše reštitučné tituly.
Ako bolo spomenuté pani predkladateľkou jedná sa cez 9- tisíc prípadov a to neni 5, 10 ľudí. Ako pracovník pozemkového úradu, ktorý je uvoľnený na výkon mandátu poslanca Národnej rady, musím k tomu zaujať stanovisko a som rád, že pani ombudsmanka pokračuje v šľapajach svojej predchodkyne, ktorá to robila v roku 2015. Hneď som si to samozrejme, že pozrel, aký bol stav zmien oproti roku 2015 a hneď prvé, čo ma trošku teda môžem povedať že aj nieže uspokojilo, ale trošku tak povzbudilo, že možnože to ešte dáme, že sa to nejako zlepší. Však sme mali v roku 2015 iba jeden pozemkový odbor, ktorý to má ukončené, a to bol Bardejov, ktorého som mal tú česť aj ja riadiť ako krajský poslanec, krajský pracovník, hoci som mal na starosti potom už na odvolacom orgáne nie reštitúcie, ale hlavne vyčleňovanie pozemkov zo záhradkárskej osady, ale prakticky som bol rád, že východniari sú prví, ktorí to majú ukončené, tak teraz už to máme ešte aj Galantu a Nové Mesto nad Váhom. A keď som si pozrel, Galanta, aká bola Galanta v roku 2015 v tejto správe, že koľko má nevybavených reštitúcií, tak vychádzala tá predkladaná doba ukončenia na 8,6 roka. Takže beriem, že super, takže v Galante sa pochlapili alebo bolo iné nejaké možneže údaje, ako ste aj vy pani predkladateľka uvádzali, že niektoré údaje sú, nechcem povedať, že vyčlenené z prsta, ale trošku nepresné a dokonca sa nám navyšuje tento počet na rokov.
Úvodom musím povedať, že reštitúcia, to nie sú privatizéri. Občania to nie sú privatizéri, ešte raz opakujem. To sú tí ľudia, ktorým zabral štát počas socializmu, to znamená 28. február ´48 až 1. 1. 1990, ktorým zabral nie užívať si, ale vlastnícke právo. Medzi nimi boli aj najlepší agropodnikatelia do roku ´48, ktorí boli ako triedni nepriatelia zlikvidovaní rôznymi zákonmi, či už ´36-kou, ´142-ou, ´104-kou a ďalšími, kde vlastnícke právo prechádzalo na štát. A ako bolo spomenuté v úvodnom slove, aspoň čiastočne sme sa týmito reštitučnými zákonmi snažili ich odškodniť a povedať za štát, prepáčte, stalo sa, tu sme, aby sme to odškodňovali.
Znovu sa budem opakovať, ako som tu už raz povedal, mal som tú česť byť pri tom, keď aj vznikali pozemkové úrady, riešil som okolo 150 prípadov, ktoré som mal na stole. Za necelé 4 roky som vyriešil okolo 115 prípadov a budem aj menovať, pretože to boli osobnosti, ktoré si požiadali o tú reštitúciu, ktorých som mal aj ja tú česť im to vrátiť. Doktor Bornemisa, doktor Péči, pán Mariáši, pán Piler, doktor Kötelési, pani Ardová. To je iba určitá plejáda ľudí, ktorí boli vtedy braní ako nepriatelia národa, ktorí mali od 800 do 3,5-tisíc hektára, áno, taký boli ich majetok, ktorý nesprivatizovali, aby počas rodov a rokov, ktoré plynulo, tak si to takto nehanobili a mali tento majetok, ktorý im socializmus povedal, že stačilo, končíte, všetko berieme. Na základe týchto majetkov vznikli družstvá, štátne majetky, ktoré momentálne, keď sme ich sprivatizovali, vlastník nemá právo sa dostať k pôde. Lebo zase tu máme šikovných výpalníkov, ktorí nám bránia, aby vlastník mal svoje práva nad užívateľom väčšie ako ten užívateľ.
Ale poďme k tomu, čo tu máme predložené. Ako bolo konštatované, je to vážna agenda, ale zodpovedná. Nikto mimo nás ju nevyrieši ,vážení, to si musíme uvedomiť. Žiadny Európsky parlament, žiadne OSN, my tu, tento štát, ktorý si povedal, že si porieši svojich občanov. Chcete mi povedať, že keď socializmus trval 40 rokov, budeme riešiť 70 rokov reštitúciu? To toto mi chcete povedať? Koaliční poslanci, spamätajme sa, spamätajme sa! Veď to je na zaplakanie, už neviem, ako to vyjadriť. Vážení, my nie sme v stave sa vysporiadať s dedičstvom, ktoré sme tu zdedili a ktoré sme si povedali, že urobme tomu koniec, urobme hrubú čiaru a ideme spravodlivo a čestne, tak jak to v demokracií sa má robiť. To, že bol prijatý popri tom v zákone 229/1991 aj ďalší zákon 503/2003, poviem, že ten druhý zákon to je už len chytanie mačky za chvost, pretože tam už ste nemali všetky tie všecky možnosti. A poviem teraz výhody vymoženosti 229-ky, ja to takto slangovo budem hovoriť. Pani ombudsmanka vie, o čom hovorím. Takže tam už ste nemohli napríklad dostať, keď to má právnická osoba, nemohli ste dostať pozemok priamo, tam už išla iba náhrada pri tej 503-ke. To znamená, že už tam to bolo trošku oklieštené, ale dobre. A v mnohých prípadoch sa tam tie nároky skumulovali. Mnoho rodín si povedalo, keď som bol neúspešný pri 229-ke, v tom prvom zákone, ktorý museli ste uplatniť do roku 1991, keď ste nestihli tam, tak dajme ešte raz, odskúšame či nebude možnože nový referent na pozemkovom úrade, však tam to pôjde. Takže, vážení, je tam veľa aj skumulovaných a som rád, že sa to možnože pomaly, ale predá len trošku odsýpa. A keď som si pozrel ten výpočet, že koľko prakticky tých úradov, ktoré majú u seba tých žiadostí nad 100, tak hovorím o nejakých 15-ch,16-ch okresoch. Takže je to možnože trošku posun pod niečo po roku 2015, ale neni to riešenie prípadu.
Ako to bolo spomenuté, teraz budem citovať, lebo nie všetci si túto správu možno nájdu na internete a budú každý, občania nejak študovať, lebo nie každý je takto spôsobilý, takže poviem, že v Košiciach podľa doterajšej správy sme to mali ešte robiť 41 rokov, v Bratislave 13 rokov, v Prešove 11 rokov, v Malackách 12 rokov, v Námestove 5 rokov, v Michalovciach 13 rokov, v Nitre 19 rokov, v Senci 5 rokov, v Dunajskej Strede 10 rokov, v Žiline 3 roky, v Poprade 2 roky a ešte spomeniem napr. Rimavskú – 6 rokov, Svidník – 6 rokov, Komárno – 4 roky a ostatné už, dá sa povedať, nejaké 2,3 roky.
Takže asi taká je situácia momentálne pri súčasnom stave riešenia reštitúcií. Hovorím ešte raz hanba, hanba, hanba. Znovu pripomeniem pani ombudsmanke, že keď tu bude takýto prieskum robiť o 2 roky, dúfam, že tu bude, aby sme si povedali, čo sa vlastne udialo, keď ste to dali do parlamentu, ako sa pohli ľady alebo nepohli. Aby ste tam dali kolónku, ako som povedal aj na výbore, aby ste dali kolónku, koľko mali uplatnených nárokov. Lebo je rozdiel, keď má niektorý okres 300 a nemá vyriešených 120, alebo keď má tam 2500 a mal vyriešených 2000. Tak to je podstatný rozdiel, že aké percentuálne plnenie bolo týchto úloh.
Počet týchto nárokov nebol samozrejme neobmedzený. Boli tam lehoty, dokedy ste si mohli tento nárok uplatniť. Jedna lehota bola koniec roku ´92, resp. ´93, kedy ešte aj právnické osoby mohli a ďalšia bolo v roku 2004. Berme tak, že v týchto lehotách sa mali utriasť všetky nároky, ktoré si občania na pozemkové odbory uplatnili. Musím skonštatovať, že aj mne sa dneska dostáva z podnetov občanov, prípady, keď tieto nároky boli uplatnené na mestskom úrade, boli uplatnené na družstve, boli uplatnené na obci a nedostali sa tieto prípady na pozemkový úrad.
Občanom doporučujem, aby sa súdili so štátom, lebo každá organizácia, ktorá nie je príslušná, mala okamžite odstúpiť tento prípad príslušnej organizácii. Keď to neurobila, tak je to na triko štátu, pretože štátne orgány takto boli vtedy, aj v 90-tých rokoch takto boli usmerňované a sú usmerňované dodnes.
Veľmi ma trápi, že súčinnosť medzi jednotlivými inštitúciami, ktoré majú napomáhať pri získavaní dôkazov a dokladov, aby rozhodnutie, ktoré urobí príslušný úradník pozemkového odboru, aby mohol vôbec dať to rozhodnutie, že súčinnosť týchto organizácií je dneska na bode mrazu a niekedy aj pod bodom mrazu, pretože neni možné, aby sme čakali na geometrický plán dva roky. Zo Slovenského pozemkového fondu, či nám ho vypracuje alebo nevypracuje. Neskutočné. Hanba a ešte raz hovorím hanba.
Pýtam sa, jak je to možné, že sme nedali prioritu, a to je jedno, ktorá to bola vláda, či modrá, biela, fialová, červená, jak je to možné, že sme nedali prioritu ukončenia týchto nárokov? Viete, čo ste spôsobili, vážení vládni a doterajší poslanci, z ktorých sa vytvárala vláda? Spôsobili ste to, že keď do územia prišla ROEP - register obnovenej evidencie práv, resp. pozemkové úpravy, ste urobili ďalší chaos. Tí ľudia nemali vrátený pozemok a už sa robí pozemková úprava, už im niekto šibrinkuje cez neznámeho vlastníka ako štát, kde bude mať pozemok. Viete si predstaviť, čo to je za marazmus? Nedôslednosťou štátu vy prídete o umiestnenie vášho pozemku vrámci pozemkových úprav v tých 400 katastrálnych územiach, ktoré sú už urobené? Veď my robíme niečo, čo ešte nemáme zakladané, robíme už ďalšie veci a zisťujeme, že nič sa nedeje. Veď predsa na krivde sa nemôže stavať pravda a spravodlivosť. Veď my nemáme fundamenty a my už budujeme pozemkové úpravy. Neskutočný chaos.
Čo sa urobilo v ROEP-kách, nebudem spomínať, neni to predmetom tejto správy. Poďme naspäť, kde by boli asi chyby. Koľkokrát sme zmenili pravidlá hry počas hry? Ja čo viem, aspoň trikrát. Najväčšia zmena bola, keď sa povedalo, každý, kto má do 400 metrov štvorcových a do 5000 korún bude nie v pozemkoch, ale iba vo financiách vyplatený. Rok 2008. Kto vládol, viete, v tomto roku. Sa pýtam, právom koho tento človek, ktorý má reštitúciu 399 metrov štvorcových a nebol poriešený do roku 2008 by mal v roku 2017 dostať iba financie? Nie náhradnú pôdu. Samozrejme financie ohodnotené v kultúre a v územnom rozhodnutí, ktoré vtedy bolo v stave, v akom to bolo, keď mu to bolo brané. To, že vy ste mali v strede Banskej Bystrice roľu a teraz tam stoja bytovky, ale vtedy to bola roľa, tak dostáva v kultúre roľa ocenenie, a zrazu zistí, že vám nebolo rozhodnuté vo veci a vy teraz máte proste, máte smolu. Mali ste tam menšiu výmeru, už iba peniaze, už pôdu nedostanete. To je čo za pravidlo, vážení?
Ďalšie, si predstavte, tam neboli ďalšie veci, ktoré to do neba volajúce je podvojné oceňovanie. Podvojné oceňovanie tohto nároku. Dvestodvadsať deviatka má iné oceňovanie ako 503-ka a pritom je to na 90 % ten istý zákon. Sa pýtam, to sme kde? To sme v jakom kocúrkove, v jakom absurdistane? Samozrejme nemá sa kto ohlásiť, lebo tí ľudia ako bolo povedané veľa pomreli. To neboli tridsiatnici, čo uplatňovali v roku 2001 až- 2004. To boli dôchodcovia starší, ktorí si dávali, pretože v prvom rade musel uplatniť ten, čo žije. Pokiaľ neuplatnil ten, čo žil, uplatnil jeho syn a bola jeho žijúca, jeho generácia pred, tak tento mal byť usmernený a musel priniesť úmrtný list. Inač nebol mohol byť prijatý ako povinná osoba. Bol zamietnutý. Áno, zákon bol tak postavený, občania Slovenskej republiky, resp. Československa mohli dostať. Žiadny z Austrálie, žiadny z Rakúska, žiadny z Nemecka. Musel tu mať trvalý pobyt a musel mať naše občianstvo. Áno, v 503-ke išli aj tí z Austrálie, aj z Konga sme mali, aj z Kanady, aj z Brazílie, čo chceli si u nás majetok z reštitúcií dostať. Chcem veriť, že naši pracovníci na pozemkových odboroch, pretože sú to naši kolegovia, išli podľa zákona a v mnohých prípadoch musím povedať, že postupovali veľmi striktne a som rád, že takto si uchovali svoju hrdosť na povolanie, že sú pozemkovými úradníkmi.
Žiaľ, musím konštatovať, že v niektorých okresoch vládne vyššia moc. Vládne vyššia moc, ktorá kázala mnohým ľuďom na pozemkových úradoch rozhodovať protizákonne, ja tvrdím. Za svojím slovom si stojím a niektoré veci mne ako pracovníkovi pozemkového úradu, musím sa za nich hanbiť, že takto sa dali zlákať, resp. zlanáriť niektorí pracovníci pozemkových odborov. To, že má veľkú fluktuáciu pracovníkov, je fakt, pretože najväčšia, môžte čítať 1500 kníh, najväčší profesný tvoj vklad je ten, keď máš tú prax. Keď ju máš a vieš sa zorientovať, tak vtedy si pripravený na život aj po stránke pozemkovej a inej a, žiaľ, práve títo pracovníci v mnohých prípadoch z našich úradov odchádzali, pretože neboli finančne ohodnotení. Viete si predstaviť, že má v hrubom 600 eura tento pracovník. Ide hájiť na súd svoje rozhodnutie, ktoré vydal do roku 2016. Stojí proti právnikovi, ktorý má mesačný príjem nie 800 eura, niekoľko 1000 eur, on vyhráva súd a štát ho neocení? Neni ani v priemernej mzde? To sme kde?
Opýtam sa, ktorého právnika chytíte za 600 eur ísť pracovať na pozemkový úrad. Ukážte mi ktorého. Ukážte mi ktorého. Buďme radi, že tí harcovníci tam ostali, pracujú tam 10 – 15 rokov, že chcú tam vôbec ešte zostať. Mnohí samozrejme nemajú právnické vzdelanie, ale ja tak isto nie som právnik, som poľnohospodársky inžinier, ale 20 rokov praxe vás urobí odborníkom v danej oblasti. A to môžte potvrdiť všetci, ktorí ste aj z iných fachov a život ste žili poctivo a ste sa snažili v tom svojom fachu urobiť to najlepšie, čo ste mohli urobiť.
Takže, vážení, my tam máme kopu aj neprávnikov a negeodetov, ktorí to brali srdcom, a bol by som rád, keby konečne sa aj tam, jak pani ombudsmanka navrhovala, niečo počítali v rozpočte ako s nimi ďalej.
Ďalšia vec. V mestách a dedinách bol celkom opačný pomer. To už konštatujem na základe mojej praxe a mojich kolegov, ktorí mi volajú aj volali, že prakticky v mestách sa ľudia odvolávali. Tam bol iný level ukončenia konania, pretože dostať v strede Bratislavy nejakú roľu alebo dostať, nechcem znevažovať žiadnu osadu ani žiadnu obec, ale dostať niekde možnože, ja neviem, v Driečnej vo Svidníku, reštitúciu 5 árov pozemku v Driečnej a 5 árov pozemku v Bratislave je rozdiel podstatný tohto pozemku a tým pádom sa aj tí ľudia odvolávali a konania reštitučné sa preťahovalo odvolacími konaniami na súde. Teraz v roku 2016 na opravných prostriedkoch krajského, teda bývalého pozemkového úradu, teraz sídla mesta v sídle kraja okresného úradu. To znamená, praktický tam tie konania nemôžme u jednotlivých pracovníkov brať tak, koľko si vydal rozhodnutí, lebo ty si mohol vydávať rozhodnutia aj zamietavé, že si rušil konanie, zastavoval si konanie. A keď merítkom bolo to, že si si dal 5 alebo 20 za rok a nevybalil iba 4, ale tento reštitučný prípad, ktorý riešil tie 4 prípady, ten pracovník musel vydať možnože alebo zabezpečiť tisíce dokladov k tomu, má podstatne inú váhu, jak ty, že si 20 rozhodnutí zastavil rozhodnutiami a jaký si super pracovník. No nie, vážení, tam vôbec nebolo určené merítko náročnosti jednotlivých prípadov a čo prípad to sólo. To sólo-prípad, vážení. A mnohé okresy nepoznali všetky reštitučné tituly. Niektorí to vôbec nemali, konfiškácia 104-ka vôbec nebola. Niektorí vôbec nemali ani päťdesiatkárov, ktorí, v mojich prípadoch išli sme bez právneho titulu, kde tam nemalo prepadnúť vlastníctvo, prepadlo. Viete ako. Mnoho prípadov niektoré okresné úrady ani vôbec nezažili. O to jednoduchšie by sa im malo riešiť dané prípady, lebo nemali takto komplikované. A samozrejme, že momentálne nám visí veľký Vojenský bod Javorina, ktorý hovorí o Kežmarku, a kolegovia z východu vieme, o čom hovoríme, kde prakticky máme 26 obcí zasiahnutých a dodneska po slávnom vojenskom katastri, ktorý tam bol urobený, a išlo sa v reštitúcii dávať na vojenský kataster nie na civilný kataster, proste bludy na piatu. Zisťujeme s hrôzou, že po 20-tich rokoch my nemáme tam vyriešené prípady, ktoré musíme teraz zrekonštruovať, reparovať. A keď ste sa dozvedeli asi, pani ombudsmanka, že aký je tam teraz stav, tak viete, že sa vyčlenilo 800-tisíc eura v minulom volebnom období na tzv. revíziu majetku k 1. 1. ´53 a začína sa robiť obnova v niekoľkých tisícoch prípadoch, čo viem, tak asi 4,5-tisíc by tam malo ísť a musia urobiť nové rozhodnutia. Viete si to predstaviť, aká je to strata času, financií, mozgového potenciálu a ďalších vecí? To je neskutočné. Ktorá vláda sa zaslúži o to, aby to konečne sme uhrali, tak ako to má byť uhraté, lebo toto je je veľký biľag na našom triku.
Ako som už spomínal, bol by som rád, keby pani ombudsmanka, ste sa možnože v budúcnosti zamerali na tie ďalšie veci, čo ste si aj písali na výbore, aby sme pohli aj so záhradkárskymi osadami, aby aj ten živý a mŕtvy inventár, čo bol pri tej privatizácii, lebo tam je veľká ešte diera voči štátu. A myslím si, že aj títo ľudia budú vďační, keď o nich niekto bude hovoriť. A títo ľudia momentálne sú a robia si tam svoju prácu v tom teréne a už ani neveria štátu. Oni v štát už prestali veriť. A mne sa niekedy zdá, akoby tento štát kalkuloval s tým, že jedna generácia vymrie, deti už nebudú vedieť, čo ich otec alebo mama si uplatnila. Možnože aj stiahnu späť. A ja sa čudujem, že nikoho to netrápi, že nikoho to netrápi proste z vládnej moci a každý to prehadzuje z ministra na ministra. Áno, hovorím aj o našej pani ministerke terajšej, pani Matečnej. Myslel som si, že trošku razantnejšie, keď je z fondu a vie, čo je reštitúcia, veď sme neraz komunikovali aj za minulej vlády, keď bola šéfka fondu, v našom výbore bola dosť často, tak som si myslel, že trošku sa zasadí a že to bude odsýpať. Bojím sa, že znovu sme niekde vedľa, znovu asi niekto iný diktuje, jak ten, čo by mal odborne diktovať, že ako sa to má ukončiť. Ale to už nechám na svedomie príslušných ľudí, ktorí sú za to zodpovední.
Musím ešte jednu vec povedať. Zažil som aj situáciu, kde ten, ktorý v 50-tych rokoch ako mladý chalan, agronóm po vysokej škole alebo strednej začal chodiť po obciach a hovoril, že poďme do kolektivizácie, dajte, lebo pôjdete do basy, keď nedáte naše role. Si predstavte v roku ´92 – ´93 išiel ako pracovník vtedy RPIS – Regionálna pozemková informačná služba, išiel na tie isté obce hovoriť, že: ľudia, berte pozemky a iďte gazdovať nanovo. A viete, čo mu tí ľudia povedali? Vy sa nehanbíte?! Vy žijete aký život? Ako mladý chalan za socializmu a ako dôchodca nám hovoríte, že toto bolo zlé, čo sme tu zažili? A keď som zažil, som sa aj ja trošku zamyslel nad tým, že, ľudia boží, spamätajme sa, lebo život je len jeden aj pravda je iba jedna, aj vlastníctvo je iba jedno a my nemôžme ľuďom hovoriť, že na jednej strane zákon tu máš a na druhej strane sa toho nedočkáš. To je to najhoršie, čo môže byť, keď vezmete nádej občanom, aby verili v štát.
Chcem ešte povedať jedno, že tí, čo možno tú skúšku spôsobilosti ako na to ísť, musím povedať, že ESO v tomto prípade, že sme to, tú špecializovanú štátnu správu, pod ktorú pozemkový úrad patril, že sme dali pod všeobecnú, nerobí dobrú krv. Myslíte, že sme zlepšili výkonnosť ukončenia reštitučných prípadov? V žiadnom prípade, vážení. V žiadnom prípade. Dokonca viete, čo sa teraz ešte deje? Že to slávne ESO a to kontaktné miesto vám nedodá predvolanie na súd, lebo ten pracovník nevie zaradiť tú predvolanku na súd, či to má dať pozemkovému, katastrálnemu alebo nejakému inému úradu. Viete si to predstaviť? A tak potom pozemkový ide na súd a súd je bez neho. Veď to je katastrofa! A pritom ESO malo byť o efektívnej, spoľahlivej a otvorenej a malo uľahčiť prácu. Už nehovorím, ako sa vybavujú občianske preukazy, ktoré som teraz išiel vybavovať, a to je na vrub teda bývalého ministra, že si predstavte, že máte tam 5 okienok na občiansky. Funguje jedno. Oproti máte kataster pozemkový a lesný, kde ľudia chodia, raz za 5 hodín tam niekto príde, oproti v tom okienku, kde občianske, tam máte šóru ľudí, 50 – 100 ľudí tam stojí. Oni to nevedia preskúpiť, aby tam dali ľudí miesto tých, ktorí tam sú. No neskutočné. Toto nie je o ESO, toto je o faule a našich občanov a na červenú kartu, ktorú občan dáva tejto republike, akým spôsobom sa priblížila štátna správa ku jeho problému, ktorý má, je o jeho živote, o reštitúcii ani nehovorím.
Takže, vážení, ja chcem veriť, že raz to prelomíme a tú reštitúciu a tá reštitúcia bude primár, primár, aby sme to ukončili, pretože si to nezaslúžia naši občania. A ešte raz hovorím, títo ľudia boli vtedy výkvetom nášho poľnohospodárstva a lesníctva. A my sme ich v roku ´48 zlikvidovali. A my týmto ľuďom neviem vzdať hold a povedať, že máš to naspäť? A aby ďalšia generácia pokračovala v tvojom rodovom nejakom zameraní. A my momentálne prestupujeme z kroka na krok. Viem, kvôli čomu to je. Poviem to, čo vám povie každý pozemkár, keď budete medzi štyrmi očami. V zákone je písané, v 229-ke aj v 503-ke, ak v čase uplatnenia reštitučného nároku daná pôda bola na poľnohospodársku a lesnícku činnosť vhodná, pracovník pozemkového odboru alebo úradu postupuje tak, že tento pozemok vydáva, to znamená, prizná vlastnícke právo.
Chcel by som vidieť, koľko takýchto orných, hlavne teda poľnohospodárskych pôd, lesných asi menej, bolo za tých 25 rokov zastavaných a teda sa povie, že už sa nedá vydať. Apelujem na svedomie všeckých pracovníkov pozemkových odborov, že vás zákon chráni. Vy máte skúmať, či v roku ´93, ´2 táto pôda bola vydaniaschopná, to znamená, list vlastníctva ste mali dostať. Vracajte, vracajte, súd vám to potvrdí. Vracajte túto pôdu, lebo to boli tí developeri, ktorí povedali, že to tam podali, že v tej reštitúcii to nejak uhráme na tom pozemkovom úrade, zastaváme. Vracajte, veľmi pekne vás prosím. Vyhráte súd aj v Štrasburgu ho vyhráte. Čo viem, boli aj takéto súdy. lebo to je, to sú tí developeri, korí začali, hurá, a preto v Bratislave nemáte ukončených 70 % reštitúcií, vážení. Jednoduchá logika, nič viacej, nič menej. Choďte sa pozrieť, koľko sa stáva v Snine, koľko sa stáva v Medzilaborciach. Nič. Pozrite sa, v Bratislave, čo je tu vystavané. Ja som rok nešiel po jednej ulici a som zistil, že už tam neni park, resp. záhrada, už je tam veľká bytovka postavená. Rok.
Takže, vážení, to sú tie zmätky alebo nezmätky, ktoré spôsobujeme, a chcem veriť, že k tomu sa postavíme čelom. A to je jedno, či tu bude vláda biela, modrá, fialová, červená, aby toto sme urobili, vybavené.
Samozrejme, že ako sa hovorilo aj o tom vzdelávaní, že vlastne tam nemá ich kto poriadne poučiť, ak niekoho metodicky riadite. Pán minister vnútra bývalý, vám by sa páčilo keby ste vašich policajtov riadili metodicky a že by boli pod ministrom obrany? To by sa vám páčilo? Takto sú momentálne vystavení pozemkári. Sú pod vami, pod vaším ministerstvom vnútra, teda nového ministra, ministerky, ktorá tam príde, a metodicky riadime ministerstvo pôdohospodárstva. No hlúposť na piatu, hlúposť na piatu, poviem otvorene, pretože vy nemáte ani dosah, vy nemáte ani personálny, ani žiadny ekonomický dosah na tých ľudí, ako ich stimulovať, vážení,. A musím povedať, že nevedia, čo je agenda pozemkárov, o katastri ani nehovorím, ktorých riadia, a budem to hovoriť stále, že špecifikácia, ktorý je v týchto dvoch minimálne, už nehovorím o životnom prostredí a ďalších, je taká vysoká, že nemôže to riadiť hocikto. To musí byť odborník znalý veci, ktorý prešiel praxou a ktorý sa vie postaviť aj za toho najbiednejšieho, čo má meter štvorcový, človeka na Slovensku a povedať, že máš právo. Nie, že nejaký developer príde alebo nejaký múdry a budem stále opakovať, že nemôžu tam byť pracovníci vo vedúcich funkciách, ktorí nemajú či už s právom alebo s pozemkovým právom ako takým niečo v rámci svojej odbornosti skončené.
Keď som ja nastupoval do práce, tak jedno, čo som si vážil, to bolo v roku´91, kde okamžite mi bol daný, a musím spomenúť pána Bekra, ďakujem vám, pán Bekra, že ste ma takto podkuli do života. Celý život robil v štátnej správe, mal asi 55 rokov a prvé, čo bolo, nás mladých holubov vtedy vzal do svojej kancelárie a povedal, že toto som urobil ja a v tom chcem, aby ste pokračovali vy. A my vždy, keď sme si nevedeli dať rady, sme išli za ním a nám povedal, ako to máme riešiť. Ukážte mi teraz, kde takýchto ľudí máme. My sa každý hráme na svojom piesku. Poviete, že ste múdry ako direktor? Prídete o robotu. Máte smolu. Direktor je ten, čo rozhoduje. To, že je politicky dosadený, to nikoho nezaujíma. On má tú moc a to je katastrofa, vážení. A to je katastrofa a to je aj dôsledok, prečo my tu nemáme ukončené tieto reštitúcie a nie iba tieto.
K pani ombudsmanke, ešte by som vás doporučil, keď môžem, za 59 sekúnd ešte vám toto poviem. Usmernite sa ešte na cirkevné reštitúcie, tam je ďalší kameň úrazu. Tieto všetky reštitúcie idú Slovenský pozemkový fond, ja som nedostal od fondu ešte koľko vlastne majú neukončených v správe, je to tak nijako napísané. Takže aj to by sme si mali na to posvietiť, aby aj tam to bolo ukončené. A musím povedať jedno, že pokiaľ nie sme v stave sa vysporiadať s minulosťou, tak my nevieme, kto sme. A my nevieme, kam chceme ísť. Ja osobne viem, kto som, mám rodokmeň 200 rokov dozadu a ja by som chcel vidieť ten rodokmeň aj štátu, že skade sme vzišli, čo sme a kam chceme ísť. Chcem to vedieť od vlády, ktorá príde možnože po tejto vláde a ďalších, aby sme dali nádej, že Slovensko je tá krajina, v ktorej sa žije demokraticky, statočne, spravodlivo a každý človek si môže tu svoj žiť podľa svojich predstáv.
Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli. Takže žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 3. 2018 18:41 - 18:56 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za skupinu poslancov podal návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 111/1990 o štátnom podniku.
Dávali sme ho ešte v minulom volebnom období spolu s kolegom Jánom Mičovským, ktorý ako viete je veľký odborník v oblasti lesov a bol som veľmi rád, že aj on sa pozrel kritickým okom na to čo sa robí v jednom z posledných štátnych podnikov kde je 100-percentná účasť, ktorými sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. A on ako jeden z tých, ktorý doslova bol riaditeľom, respektíve bol aj v ďalších výberových konaniach, vidí a vie aké sú tam achilove päty a preto z jeho iniciatívy vlastne vznikla aj táto novela zákona o štátnom podniku a prakticky už dávam teraz tu druhýkrát v tomto pléne, v tejto sieni zákonnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako vieme, lesy na Slovensku patria medzi veľmi lukratívny, by som povedal tovar, ktorý momentálne sa žiaľ všetko zvrhlo iba na to, koľko dreva, koľko kubíkov sa vyťaží a nie na všetko ostatné, čo lesy by mali spĺňať.
Lesy predstavujú základným kameň otvorený prvkom Slovenska. Stále však nedostatočne zdôrazňujeme životne dôležité funkcie lesov, a to hlavne ich schopnosť vytvárať zdroje pitnej vody, chrániť pôdu, tlmiť rádioaktivitu, prašnosť a hluk, viazať uhlík, produkovať kyslík. Nenahraditeľná je schopnosť lesa vytvárať ideálne prostredie pre množstvo rastlinných a živočíšnych druhov, ponúkať lesné plody, divinu, poskytovať priestor pre relax a psychohygienu obyvateľov.
Myslím, že o tomto nemusíme nikoho presviedčať a každý sme dennodenne týmto, s týmito vlastnosťami lesa, schopnosťami konfrontovaný.
Lesy sú samozrejme, ako som už spomínal aj producentom dreva, no táto funkcia už, myslím si, že sme tak vyspelí, že by nemala byť, keď povieme les, dominantná. Ja som sa tiež pýtal, keď nastúpil pán Nagy za ministra životného prostredia, moja prvá otázka bola, pán minister povedzte mi, čo vidíte v strome, Ak ta vidíte kubík dreva, tak budete zlým ministrom životného prostredia. A ja som mu povedal, že ja by som bol najradšej, keby ste tam videli v tom strome živý organizmus a iné organizmy, ktoré sú na tento strom viazané a vtedy môžte byť dobrým ministrom životného prostredia. Takže áno, je to aj o tom stroje, je to o tých lesoch, je to o tej rastline.
Samozrejme, že je dôležité poznať tieto zložité vzťahy, do ktorých jednotlivé funkcie lesa vstupujú a pri akýchkoľvek zásahoch ich dôsledne rešpektovať. Stále hovoríme o udržateľnosti. Pýtam sa, akú máme udržateľnosť v našich Lesoch Slovenskej republiky. Tvrdím neudržateľnú, pretože to, že máme ťažbu je jedna vec. Ťažba je super, áno dá sa. Máme plánované teraz plán starostlivosti o les, niekedy lesné hospodárske plánu. Na decénium boli plánované, ale žiaľ, alebo chvalabohu, skôr žiaľ, že žijeme v dobe, kedy veterné smršte, kalamity a iné havárie sú na denno-dennom poriadku a tým pádom sa aj naše lesy samozrejme, aj našich lesom sa to dotýka. Mnoho kalamít, aj na lesných porastoch, boli spôsobené v posledných 10, 15, 20 rokov, kedy vidíme tie nedozierne škody, ktoré sú na týchto lesoch spôsobené. Nie z viny človeka, ale možno aj človeka. Lebo sme ich zle založili. Urobili sme monokultúry a nebolo to heterogénne porasty. A tým pádom máme rovnoveké a jednorodé porasty, ktoré samozrejme na danú nepriaznivú situáciu, či už poveternostnú alebo nejakú napadnutie škodcami, myslím rastlinnými alebo aj živočíšnymi spôsobujú to, že nám lesy odchádzajú. Samozrejme, že ten etát toho dreva je tam, ťažba je naplánovaná a jeden výrok, ktorý som zažil, keď som bol predsedom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že keď už sme predsa mali tú kalamitu, a teraz hovorím o roku 2004 a ďalších, viete padli nám Tatry a toho dreva bolo neskutočne veľa, ktoré bolo treba spracuvávať. Ako sa to spracovávalo nebudem hodnotiť, pretože to nie som ani príslušný, ale možno, že trošku mohlo tam byť aj trošku ústretovejšie to spracovávanie, tak ako to robia ako napríklad v Nemecku, že odkvôrni tých 200 metrov dookola, aby ten kôrovec nemohol prelietavať a tým pádom by to bolo lokalizované na určitej ploche, ale dobre. Stalo sa to sa stalo a práve vtedy vznikali píly, pretože samozrejme tie drevo nie všetko išlo na vývoz, treba niečo aj spracovávať. No a vznikli píly aj mieste, ktoré spracovali to dreve. No a keď mi pán minister povedal, že viacmenej teraz my chceme tie píly zrušiť. Veď zrušíme píly, ktoré majú 10 ľudí, 15 ľudí. Áno, my ideme rušiť. No áno. Keď nemáme drevo, tak predsa to bolo na dobu, ktorá bola treba spracovať to množstvo dreva, tak teraz proste musíme ich zrušiť. Áno, taký je situácia. No nie, on povedal, že musíme zachovať a poďme ťažiť viac. Tak hovorím, nehnevajte sa, tak toto neberiem a môžte mi tu hovoriť čo chcete. Pretože nejaké krízové situácie sa musia riešiť aj krízovými opatreniami, ktoré sú tam. Ale akonáhle kríza pominie, dostane sa do normálneho stavu a fungujeme ďalej. Takže ja si takto predpokladám, že takto by sme mali pristupovať aj k tomu drevu, ktoré máme.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik obhospodaruje zhruba 900 tisíc až milión hektárov lesných pozemkov. Z celkovej výmery poľnohospodárskych, teda lesných pozemkov 2 milióny. To znamená, zhruba polovicu majú Lesy, štátny podnik. Slovenskej republiky. Je to 100-percentný štátny podnik, tým pádom ja by som si predpokladal, že tento štátny podnik mal prinášať ten najlepší zisk a tu by mal štát ukázať, že vieme dať manažérov do štátneho podniku, ktorí budú vedieť spravovať tú našu krajinu v tom lesnom pôdnom fonde. Žiaľ, neraz vidíte, keď poviete niekto lesáci, ajajaj. To sú tí kšeftári. Žiaľ, keď vidí dennodenne niekto, aj teraz sme mali zákon o dreve, keď vidí, že dennodenne prechádzajú cez popred jeho okná, toho obyvateľa, kubíky a kubíky dreva, ktoré nevie niekto ani dopočítať koľko tam toho je. Už nehovorím o transparentnosti, nehovorím o bumáškach, ktoré musia mať z kade to bolo, tak mnoho ľudia povedia, že aha, to sú tí kšeftári v tom lese. A myslím si, že štátny podnik mal by ukázať aj tým ostatným vlastníkom lesa, či sú to urbariáty, cirkevné majetky, fyzické osoby, ale iné právnické osoby, ako sa má v tom meste gazdovať. A výsledkom toho nesprávneho gazdovania je aj to, potom nastupujú, nastupuje vodná a veterná erózia, nastupujú doslova, že živelné pohromy a tie obce, ktoré sa nachádzajú v podhorí týchto lesov a potom nám berú tieto vody celé obce a máme problémy so sanáciou týchto území.
Preto my s kolegom Mičovským, ktorý hovorím, už tu nie je v parlamente, ale veľmi si ho vážim, že keď on stal za týmto mikrofónom, tak stále hájil tú udržateľnosť lesov, tak aby to bolo výberkový spôsob hospodárenia a plnohodnotne sa s tým stotožňujem a chcem veriť, že Lesy Slovenskej republiky v svojom gazdovaní na mnohých hektároch už začínajú ísť na tento spôsob. Holoruby boli už celkom odstránené a samozrejme, že my sme sa snažili v tomto našom pozmeňujúcom návrhu v tom štátnom podniku dať aj zodpovednosť tým vedúcim funkcionárom, aby sa zodpovedne správali. A v prípade, že to naše, ten náš majetok, lebo to sú naše lesy, veď to je štátny podnik, to nieže, každý máte neviem 1,5- milióntinu, každý z nás tu máte v tom strome, ktoré štátne lesy sa vyťažia, lenže kde idú tie peniaze, to už je druhá vec. Je síce pravdou, že Lesy Slovenskej republiky prispievajú čiastkou 5 miliónov do rozpočtu. Áno, aj v našom výbore sa to schvaľuje, že niektoré tie financie idú do iných sektorov, kde prakticky nemajú nič spoločné v mnohých prípadoch s poľnohospodárstvom a životným prostredím a berú sa na iné vykrytie našich dier. Ako so Slovenským pozemkovým fondom, kde tiež je ziskový a tiež idú tie peniaze niekde. A teraz nechcem žiadny rezort urážať, ale je to tak proste, že niektorý rezort kryje druhé rezorty a potom zisťujeme, že nemáme ani na to, na čo by sme mali tieto možnože v tom rezorte tie peniaza stroviť, jak sa hovorí.
To znamená, ako som už povedal, je dôležité poznať tieto jednotlivé vzťahy, do ktorých jednotlivé funkcie lesa vstupujú a dôsledne rešpektovať. Osobitné postavenie medzi týmito subjektmi má teda aj podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý bol založený v roku 1999. Aby ste si uvedomili, že to neni socialistický, ale to je už normálne podnik, ktorý vznikol v roku 1999 a ktorý samozrejme že má v správe lesná majetok a iný majetok vo vlastníctve štátu. Pri tejto správe samozrejme musíme celospoločenský záujem, ktorý musí byť vyjadrený princípmi trvalého udržateľného hospodárenia v lesoch a musíme sa, by som povedal, že vyhraniť proti skupinovým záujmom určitých ľudí, ktorí sa snažia aj tu v tomto štátnom podniku vylobovať si svoje podmienky a neraz aj za zištné ciele sú ochotní obetovať skoro všetko.
Takže cieľom tohto návrhu zákona, ktorým vlastne novelizujeme zákon 111 o štátnom podniku z roku 1990, je zvýrazniť toto osobitné postavenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a to predovšetkým v týchto oblastiach:
a) zakotviť nové princípy správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu a etických štandardov, ktoré musí tento podnik a jeho predstavitelia a zamestnanci dodržiavať,
Po druhé alebo po b) zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku, a to aj s priamym vstupom prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky do týchto mechanizmov,
c) zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím rozhodovaním spôsobiť,
d) vytvorením nových orgánov podniku v podobe etickej rady a spoločenskej rady, do ktorých fungovania sa môžu zapojiť nielen zamestnanci podniku, ale aj široká a najmä, a to zdôrazňujem, nie iba široká ale najmä odborná verejnosť, lebo tú širokú verejnosť máme aj tu, ktorá chce tu vidieť Slovensko možná aj bez tých lesov a drancovať kde sa dá. Kde je kubík dreva, tam je aj tá široká verejnosť. Takže odbornú verejnosť, ktorá bude sa vedieť k tomu vyjadriť.
e) vylúčením alebo obmedzením nakladania s lesným majetkom vo vlastníctve štátu, a to najmä pokiaľ ide o prevod a nájom takéhoto majetku, ako aj o nakladanie s ostatným majetkom štátu s dôrazom na ochranu lesníckych pamiatok a významných lesníckych miest a s cieľom zlepšiť hospodárenie štátneho podniku.
Tu by som chcel zdôrazniť hlavne ten prevod a nájom takéhoto majetku, pretože viete, ako s lesmi sa spája samozrejme aj poľovníctvo a iné relaxy, ktoré sú v týmto lesných pozemkoch a tam to hovorím, to je jeden ďalší taký klondajk pri niektorých ľudí, ktoré si aj z tohto poľovníctva, tohto lobby robia tiež dosť veľké, by som povedal, že nejaké, neviem ako to nazvať. Ale každopádne je potrebné tam vzniesť časť, ako by som povedal, toho zdravého gazdovského lesníckeho rozumu, aby to nebolo na rozhodnutí iba nejakých tých najvyšších, ale aj tá dozorná rada a správna rada, ktorú bude voliť a navrhovať prezident Slovenskej republiky, tak to navrhujeme v tejto našej novele, aby sa tam dostali ľudia, ktorí sú nezaťažení, ale hlavne, že by to boli odborníci.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a tým najmä na zvýšenie úrovne zachovávania a zveľaďovania lesného bohatstva štátu
===== ktorú bude voliť a navrhovať prezident Slovenskej republiky, tak to navrhujeme v tejto našej novele, aby sa tam dostali ľudia, ktorí sú nezaťažení, ale hlavne, že by to boli odborníci.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a tým najmä na zvýšenie úrovne zachovávania a zveľaďovania lesného bohatstva štátu, ako aj na štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Jeho jednoznačným dôsledkom je aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Jeho nezanedbateľnou súčasťou je zvýšená ochrana majetku štátu s osobitným dôrazom na kultúrne a prírodné hodnoty.
Tie prírodné hodnoty chcel by som ukázať hlavne naše pralesy, ktoré máme na východnom Slovensku, ktoré sú zapísané v UNESCO a máme s nimi problémy v súčasnosti, kde zisťujeme, že nie sme v stave ich ochrániť tak ako si to Európska únia predstavuje a prichádzajú infringementy a zdvihnutý prst z Európskej únie, že pozor, pozor, Slovensko, lebo budete platiť pokuty, ak nebudete vedieť chrániť vaše pralesy, ktoré sú v rámci UNESCA evidované. A to je ďalší biľag, ktorý, žiaľ, nevieme zvládnuť. Áno, naši ľudia, ktorí sú aj v štátnom podniku nevedia zvládnuť tieto veci, ktoré by mali byť by som povedal alfa omegou, lebo na čo chceme prilákať turistov do Slovenskej republiky? Tým, že tu postavíme mrakodrap, ktorý bude mať 150 poschodí? No, nie, lebo tých majú v Japonsku, v Tokiu a neviem kde všade možno inde kvantum. Ale to, že ho vezmeme do pralesa slovenského, bukových vrchov, tak to ho teda prilákame toho Japonca aj toho nejakého Kórejcu alebo nejakého Kanaďana. Takže to by som bral, že to je ten osobitný dôraz na prírodné hodnoty.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.
Vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som vás poprosiť o podporu tejto novely zákona, pretože je to o tej udržateľnosti lesných pozemkov a lesných porastov pre naše deti, aby sme nežili na úrok našich ďalších generácií. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 3. 2018 18:41 - 18:56 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca. Kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som za skupinu poslancov podal návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 111/1990 o štátnom podniku.
Dávali sme ho ešte v minulom volebnom období spolu s kolegom Jánom Mičovským, ktorý ako viete je veľký odborník v oblasti lesov a bol som veľmi rád, že aj on sa pozrel kritickým okom na to čo sa robí v jednom z posledných štátnych podnikov kde je 100-percentná účasť, ktorými sú Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. A on ako jeden z tých, ktorý doslova bol riaditeľom, respektíve bol aj v ďalších výberových konaniach, vidí a vie aké sú tam achilove päty a preto z jeho iniciatívy vlastne vznikla aj táto novela zákona o štátnom podniku a prakticky už dávam teraz tu druhýkrát v tomto pléne, v tejto sieni zákonnosti Národnej rady Slovenskej republiky.
Ako vieme, lesy na Slovensku patria medzi veľmi lukratívny, by som povedal tovar, ktorý momentálne sa žiaľ všetko zvrhlo iba na to, koľko dreva, koľko kubíkov sa vyťaží a nie na všetko ostatné, čo lesy by mali spĺňať.
Lesy predstavujú základným kameň otvorený prvkom Slovenska. Stále však nedostatočne zdôrazňujeme životne dôležité funkcie lesov, a to hlavne ich schopnosť vytvárať zdroje pitnej vody, chrániť pôdu, tlmiť rádioaktivitu, prašnosť a hluk, viazať uhlík, produkovať kyslík. Nenahraditeľná je schopnosť lesa vytvárať ideálne prostredie pre množstvo rastlinných a živočíšnych druhov, ponúkať lesné plody, divinu, poskytovať priestor pre relax a psychohygienu obyvateľov.
Myslím, že o tomto nemusíme nikoho presviedčať a každý sme dennodenne týmto, s týmito vlastnosťami lesa, schopnosťami konfrontovaný.
Lesy sú samozrejme, ako som už spomínal aj producentom dreva, no táto funkcia už, myslím si, že sme tak vyspelí, že by nemala byť, keď povieme les, dominantná. Ja som sa tiež pýtal, keď nastúpil pán Nagy za ministra životného prostredia, moja prvá otázka bola, pán minister povedzte mi, čo vidíte v strome, Ak ta vidíte kubík dreva, tak budete zlým ministrom životného prostredia. A ja som mu povedal, že ja by som bol najradšej, keby ste tam videli v tom strome živý organizmus a iné organizmy, ktoré sú na tento strom viazané a vtedy môžte byť dobrým ministrom životného prostredia. Takže áno, je to aj o tom stroje, je to o tých lesoch, je to o tej rastline.
Samozrejme, že je dôležité poznať tieto zložité vzťahy, do ktorých jednotlivé funkcie lesa vstupujú a pri akýchkoľvek zásahoch ich dôsledne rešpektovať. Stále hovoríme o udržateľnosti. Pýtam sa, akú máme udržateľnosť v našich Lesoch Slovenskej republiky. Tvrdím neudržateľnú, pretože to, že máme ťažbu je jedna vec. Ťažba je super, áno dá sa. Máme plánované teraz plán starostlivosti o les, niekedy lesné hospodárske plánu. Na decénium boli plánované, ale žiaľ, alebo chvalabohu, skôr žiaľ, že žijeme v dobe, kedy veterné smršte, kalamity a iné havárie sú na denno-dennom poriadku a tým pádom sa aj naše lesy samozrejme, aj našich lesom sa to dotýka. Mnoho kalamít, aj na lesných porastoch, boli spôsobené v posledných 10, 15, 20 rokov, kedy vidíme tie nedozierne škody, ktoré sú na týchto lesoch spôsobené. Nie z viny človeka, ale možno aj človeka. Lebo sme ich zle založili. Urobili sme monokultúry a nebolo to heterogénne porasty. A tým pádom máme rovnoveké a jednorodé porasty, ktoré samozrejme na danú nepriaznivú situáciu, či už poveternostnú alebo nejakú napadnutie škodcami, myslím rastlinnými alebo aj živočíšnymi spôsobujú to, že nám lesy odchádzajú. Samozrejme, že ten etát toho dreva je tam, ťažba je naplánovaná a jeden výrok, ktorý som zažil, keď som bol predsedom výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, že keď už sme predsa mali tú kalamitu, a teraz hovorím o roku 2004 a ďalších, viete padli nám Tatry a toho dreva bolo neskutočne veľa, ktoré bolo treba spracuvávať. Ako sa to spracovávalo nebudem hodnotiť, pretože to nie som ani príslušný, ale možno, že trošku mohlo tam byť aj trošku ústretovejšie to spracovávanie, tak ako to robia ako napríklad v Nemecku, že odkvôrni tých 200 metrov dookola, aby ten kôrovec nemohol prelietavať a tým pádom by to bolo lokalizované na určitej ploche, ale dobre. Stalo sa to sa stalo a práve vtedy vznikali píly, pretože samozrejme tie drevo nie všetko išlo na vývoz, treba niečo aj spracovávať. No a vznikli píly aj mieste, ktoré spracovali to dreve. No a keď mi pán minister povedal, že viacmenej teraz my chceme tie píly zrušiť. Veď zrušíme píly, ktoré majú 10 ľudí, 15 ľudí. Áno, my ideme rušiť. No áno. Keď nemáme drevo, tak predsa to bolo na dobu, ktorá bola treba spracovať to množstvo dreva, tak teraz proste musíme ich zrušiť. Áno, taký je situácia. No nie, on povedal, že musíme zachovať a poďme ťažiť viac. Tak hovorím, nehnevajte sa, tak toto neberiem a môžte mi tu hovoriť čo chcete. Pretože nejaké krízové situácie sa musia riešiť aj krízovými opatreniami, ktoré sú tam. Ale akonáhle kríza pominie, dostane sa do normálneho stavu a fungujeme ďalej. Takže ja si takto predpokladám, že takto by sme mali pristupovať aj k tomu drevu, ktoré máme.
Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik obhospodaruje zhruba 900 tisíc až milión hektárov lesných pozemkov. Z celkovej výmery poľnohospodárskych, teda lesných pozemkov 2 milióny. To znamená, zhruba polovicu majú Lesy, štátny podnik. Slovenskej republiky. Je to 100-percentný štátny podnik, tým pádom ja by som si predpokladal, že tento štátny podnik mal prinášať ten najlepší zisk a tu by mal štát ukázať, že vieme dať manažérov do štátneho podniku, ktorí budú vedieť spravovať tú našu krajinu v tom lesnom pôdnom fonde. Žiaľ, neraz vidíte, keď poviete niekto lesáci, ajajaj. To sú tí kšeftári. Žiaľ, keď vidí dennodenne niekto, aj teraz sme mali zákon o dreve, keď vidí, že dennodenne prechádzajú cez popred jeho okná, toho obyvateľa, kubíky a kubíky dreva, ktoré nevie niekto ani dopočítať koľko tam toho je. Už nehovorím o transparentnosti, nehovorím o bumáškach, ktoré musia mať z kade to bolo, tak mnoho ľudia povedia, že aha, to sú tí kšeftári v tom lese. A myslím si, že štátny podnik mal by ukázať aj tým ostatným vlastníkom lesa, či sú to urbariáty, cirkevné majetky, fyzické osoby, ale iné právnické osoby, ako sa má v tom meste gazdovať. A výsledkom toho nesprávneho gazdovania je aj to, potom nastupujú, nastupuje vodná a veterná erózia, nastupujú doslova, že živelné pohromy a tie obce, ktoré sa nachádzajú v podhorí týchto lesov a potom nám berú tieto vody celé obce a máme problémy so sanáciou týchto území.
Preto my s kolegom Mičovským, ktorý hovorím, už tu nie je v parlamente, ale veľmi si ho vážim, že keď on stal za týmto mikrofónom, tak stále hájil tú udržateľnosť lesov, tak aby to bolo výberkový spôsob hospodárenia a plnohodnotne sa s tým stotožňujem a chcem veriť, že Lesy Slovenskej republiky v svojom gazdovaní na mnohých hektároch už začínajú ísť na tento spôsob. Holoruby boli už celkom odstránené a samozrejme, že my sme sa snažili v tomto našom pozmeňujúcom návrhu v tom štátnom podniku dať aj zodpovednosť tým vedúcim funkcionárom, aby sa zodpovedne správali. A v prípade, že to naše, ten náš majetok, lebo to sú naše lesy, veď to je štátny podnik, to nieže, každý máte neviem 1,5- milióntinu, každý z nás tu máte v tom strome, ktoré štátne lesy sa vyťažia, lenže kde idú tie peniaze, to už je druhá vec. Je síce pravdou, že Lesy Slovenskej republiky prispievajú čiastkou 5 miliónov do rozpočtu. Áno, aj v našom výbore sa to schvaľuje, že niektoré tie financie idú do iných sektorov, kde prakticky nemajú nič spoločné v mnohých prípadoch s poľnohospodárstvom a životným prostredím a berú sa na iné vykrytie našich dier. Ako so Slovenským pozemkovým fondom, kde tiež je ziskový a tiež idú tie peniaze niekde. A teraz nechcem žiadny rezort urážať, ale je to tak proste, že niektorý rezort kryje druhé rezorty a potom zisťujeme, že nemáme ani na to, na čo by sme mali tieto možnože v tom rezorte tie peniaza stroviť, jak sa hovorí.
To znamená, ako som už povedal, je dôležité poznať tieto jednotlivé vzťahy, do ktorých jednotlivé funkcie lesa vstupujú a dôsledne rešpektovať. Osobitné postavenie medzi týmito subjektmi má teda aj podnik Lesy Slovenskej republiky, ktorý bol založený v roku 1999. Aby ste si uvedomili, že to neni socialistický, ale to je už normálne podnik, ktorý vznikol v roku 1999 a ktorý samozrejme že má v správe lesná majetok a iný majetok vo vlastníctve štátu. Pri tejto správe samozrejme musíme celospoločenský záujem, ktorý musí byť vyjadrený princípmi trvalého udržateľného hospodárenia v lesoch a musíme sa, by som povedal, že vyhraniť proti skupinovým záujmom určitých ľudí, ktorí sa snažia aj tu v tomto štátnom podniku vylobovať si svoje podmienky a neraz aj za zištné ciele sú ochotní obetovať skoro všetko.
Takže cieľom tohto návrhu zákona, ktorým vlastne novelizujeme zákon 111 o štátnom podniku z roku 1990, je zvýrazniť toto osobitné postavenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a to predovšetkým v týchto oblastiach:
a) zakotviť nové princípy správy lesného a iného majetku vo vlastníctve štátu a etických štandardov, ktoré musí tento podnik a jeho predstavitelia a zamestnanci dodržiavať,
Po druhé alebo po b) zavedením nových vnútorných mechanizmov rozhodovania a kontroly rozhodovania podniku s výrazným posilnením postavenia dozornej rady na úkor zakladateľa a riaditeľa podniku, a to aj s priamym vstupom prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky do týchto mechanizmov,
c) zakotvením prísnejšej zodpovednosti riaditeľa a členov dozornej rady za škodu, ktorú môžu svojím rozhodovaním spôsobiť,
d) vytvorením nových orgánov podniku v podobe etickej rady a spoločenskej rady, do ktorých fungovania sa môžu zapojiť nielen zamestnanci podniku, ale aj široká a najmä, a to zdôrazňujem, nie iba široká ale najmä odborná verejnosť, lebo tú širokú verejnosť máme aj tu, ktorá chce tu vidieť Slovensko možná aj bez tých lesov a drancovať kde sa dá. Kde je kubík dreva, tam je aj tá široká verejnosť. Takže odbornú verejnosť, ktorá bude sa vedieť k tomu vyjadriť.
e) vylúčením alebo obmedzením nakladania s lesným majetkom vo vlastníctve štátu, a to najmä pokiaľ ide o prevod a nájom takéhoto majetku, ako aj o nakladanie s ostatným majetkom štátu s dôrazom na ochranu lesníckych pamiatok a významných lesníckych miest a s cieľom zlepšiť hospodárenie štátneho podniku.
Tu by som chcel zdôrazniť hlavne ten prevod a nájom takéhoto majetku, pretože viete, ako s lesmi sa spája samozrejme aj poľovníctvo a iné relaxy, ktoré sú v týmto lesných pozemkoch a tam to hovorím, to je jeden ďalší taký klondajk pri niektorých ľudí, ktoré si aj z tohto poľovníctva, tohto lobby robia tiež dosť veľké, by som povedal, že nejaké, neviem ako to nazvať. Ale každopádne je potrebné tam vzniesť časť, ako by som povedal, toho zdravého gazdovského lesníckeho rozumu, aby to nebolo na rozhodnutí iba nejakých tých najvyšších, ale aj tá dozorná rada a správna rada, ktorú bude voliť a navrhovať prezident Slovenskej republiky, tak to navrhujeme v tejto našej novele, aby sa tam dostali ľudia, ktorí sú nezaťažení, ale hlavne, že by to boli odborníci.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a tým najmä na zvýšenie úrovne zachovávania a zveľaďovania lesného bohatstva štátu
===== ktorú bude voliť a navrhovať prezident Slovenskej republiky, tak to navrhujeme v tejto našej novele, aby sa tam dostali ľudia, ktorí sú nezaťažení, ale hlavne, že by to boli odborníci.
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na hospodárenie štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky a tým najmä na zvýšenie úrovne zachovávania a zveľaďovania lesného bohatstva štátu, ako aj na štátny rozpočet a rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľskú sféru, nevyvoláva sociálne vplyvy ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti. Jeho jednoznačným dôsledkom je aj pozitívny vplyv na životné prostredie. Jeho nezanedbateľnou súčasťou je zvýšená ochrana majetku štátu s osobitným dôrazom na kultúrne a prírodné hodnoty.
Tie prírodné hodnoty chcel by som ukázať hlavne naše pralesy, ktoré máme na východnom Slovensku, ktoré sú zapísané v UNESCO a máme s nimi problémy v súčasnosti, kde zisťujeme, že nie sme v stave ich ochrániť tak ako si to Európska únia predstavuje a prichádzajú infringementy a zdvihnutý prst z Európskej únie, že pozor, pozor, Slovensko, lebo budete platiť pokuty, ak nebudete vedieť chrániť vaše pralesy, ktoré sú v rámci UNESCA evidované. A to je ďalší biľag, ktorý, žiaľ, nevieme zvládnuť. Áno, naši ľudia, ktorí sú aj v štátnom podniku nevedia zvládnuť tieto veci, ktoré by mali byť by som povedal alfa omegou, lebo na čo chceme prilákať turistov do Slovenskej republiky? Tým, že tu postavíme mrakodrap, ktorý bude mať 150 poschodí? No, nie, lebo tých majú v Japonsku, v Tokiu a neviem kde všade možno inde kvantum. Ale to, že ho vezmeme do pralesa slovenského, bukových vrchov, tak to ho teda prilákame toho Japonca aj toho nejakého Kórejcu alebo nejakého Kanaďana. Takže to by som bral, že to je ten osobitný dôraz na prírodné hodnoty.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj s právom Európskej únie.
Vážené kolegyne, kolegovia, chcel by som vás poprosiť o podporu tejto novely zákona, pretože je to o tej udržateľnosti lesných pozemkov a lesných porastov pre naše deti, aby sme nežili na úrok našich ďalších generácií. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 16:54 - 16:57 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
... by som prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Martina Fecka k tomuto vládnemu návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh. Vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh sa mení a dopĺňa takto: V čl. I v § 10 ods. 2 znie: Odsek 2. Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ďalej len minister, na základe návrhu, ktorý je výsledkom dohody politických strán, politických hnutí a volebných koalícia, ktoré v ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky, nevytvorili by vládu Slovenskej republiky a vytvorili by poslanecký klub, odkaz na 40a, ďalej len opozičná parlamentná strana, predloženého osobou, ktorá koná v mene nadpočetnejšieho poslaneckého klubu spomedzi opozičných parlamentných strán v lehote stanovenej ministrom, vo výzve na predloženie návrhu kandidáta na riaditeľa, ktorá nemôže byť kratšia ako 30 dní odo dňa doručenia výzvy ministra osobe konajúcej v mene najpočetnejšieho poslaneckého klubu. Dohodou podľa predchádzajúcej vety sa rozumie spoločný návrh jedného kandidáta, ktorý má najväčšiu podporu opozičných parlamentných strán vyjadrenú počtom hlasov členov ich poslaneckých klubov, avšak aspoň nadpolovičnú väčšinu takto počítaných hlasov alebo návrh viacerých kandidátov v prípade rovnosti takto počítaných hlasov. Ak je predložený podľa prvej vety a druhej vety návrh viacerých kandidátov, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je oprávnený vymenovať ktoréhokoľvek z nich. Ak návrh nie je predložený podľa prvej vety alebo ak nedošlo k dohode podľa druhej vety, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky vymenuje riaditeľa aj bez tohto návrhu. Poznámka pod čiarou k odkazu 40a znie: (40a) § 64 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 309/2013 Z. z. Toľko k tomu pozmeňovaciemu návrhu. Tento pozmeňovací návrh dávam pánu spravodajcovi a záverom žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 16:50 - 16:57 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, tiež niekoľko slov a jeden môj pozmeňujúci návrh, ktorý sme pripravili aj s kolegom pánom Mičovským, ktorý už teraz nie je poslancom Národnej rady, ale štyri roky si odsedel a myslím, že aj dôkladne pracoval na lesnej oblasti týkajúcej sa pozmeňujúcich návrhov.
Takže na začiatku chcem povedať pánovi spravodajcovi, že vynímam bod 18 zo spoločnej správa na samostatné hlasovanie, pretože môj pozmeňujúci návrh bude s ním kolidovať, tak aby sme potom vedeli riešiť hlasovanie.
Vystúpil som aj v prvom čítaním a musím konštatovať, že môj nejaký ten názor sa na to nemení. Pani ministerka tých 9 inšpektorov, ktorí majú byť, aj vy ste uznali proste, že je to proste trošku málo, musíme tam viacej tých inšpektorov do budúcnosti dať, pretože to sa, to drevo nemáme iba by som povedal na nejakých 5 % plochy územia, veď to je 50 % územia Slovenskej republiky a je tam proste kvantum. Takže 9 inšpektorov v žiadnom prípade nestačí a ja ako som spomínal, ja by som si predstavoval kontrolu, aby sme to mali zladené, lebo účel tohto zákona bolo zabrániť nelegálnym ťažbám, ktoré tu prebiehajú a idú. To znamená, že musíme zladiť, aby ten kto kontroluje, aby vedel z ktorého lesného dielca, z ktorého katastrálneho územia, ktorá osoba, kde to mala ísť, kedy to mala rezať a toto keby sme dosiahli, tak vtedy by som povedal, že to bolo účinné. Ináč na jednu prepravku pôjdu aj desiati, aj dvadsiati a môžte mi hovoriť čo chcete neverím, že ich ustriehneme, pretože nie je tam súlad vlastne skade to drevo je. A tak ako Jano Mičovský povedal, mali sme na to aj tlačovku, že mala by byť každá kmeňovina jedno jednoznačným kódom zadefinovaná a tým pádom by sme vedeli, že žiadna iná nemôže byť zamenená za ňu. A to je tiež jeden z dôvodov, prečo toto musím upozorňovať, lebo potom sa to bude míňať účinku a po dvoch, troch, piatich rokoch budeme hovoriť, že ale predsa len tie úniky sú ešte a nemáme ako to nejako chytiť, ako to odstrániť. Takže budeme dávať asi aj pozmeňujúci návrh , ale nie v tomto prípade, bude to asi v zákone aj o lesoch dáme, aby sa takto jedno jednoznačným nejakým tým identifikačným kódom každá kmeňovina, ktorá je vyťažená aj na tom nejakom vozidle, aby bola označená nezameniteľne jedno jednoznačne. Nič viacej, nič menej, lebo to je o tej kontrole, ktorú chceme teda dôsledne prevádzkovať.
Ja dám pozmeňujúci návrh, ktorý teraz by som chcel zdôvodniť a ten sa týka menovania riaditeľa tejto lesnícko-drevárskej inšpekcie, ktorej keď som si všimol v tej spoločnej správe v bode 18 hovoríte, že ho nebude vymenovávať ministerka, ale proste bude menovaný teda chcel by som vedieť kým a čím a ja by som chcel aj pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne hovorí o tomto delegovaní a menovaní tohto riaditeľa ministerstvom a ministerkou. Zdá sa mi, že tam to bude ruka v rukáve a preto náš návrh v kocke hovorí o tom, že mali by ho meniť, teda menovať opoziční poslanci v parlamente po rozhodnutí Národnej rady. Takže toto si myslím, že by bolo ako demokratické, aby nie minister menoval riaditeľa tejto inšpekcie. Vy ho síce teraz vyhadzujete, ale uvidíme ako dopadne hlasovanie, tak preto ten bod 18 dávam na samostatné hlasovanie.
Takže dovoľte, aby som prečítal pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Martina Fecka k tomuto vládnemu návrhu zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Vládny návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I v § 10 ods. 2 znie:
(2) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 3. 2018 16:25 - 16:29 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, pani ministerka, pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, vážení hostia, nebudem dlho máme tu znovu zákon o veterinárnej starostlivosti, ktorý je u mňa trošku takou srdcovkou pretože stále som reagoval na tento zákon čo sa týka chovu nebezpečných zvierat. Samozrejme aj pani ministerka nám dala až 202 bodov pozmeňujúcich hej, to je veľmi rozsiahla teda úprava tohto zákona. Nebudem sa samozrejme ku všetkému vyjadrovať lebo je to v prvom čítaní, takže prípadne potom v druhom. Je tam napríklad aj, dáva sa kontaktný údaj telefónne číslo majiteľa hej toho zvieraťa resp. toho to už je zviera. Ja sa čudujem, že doteraz to tam nebolo, to je tiež také keby som povedal, že nemá tam ani rodné číslo ani telefónny kontakt tak to je také o ničom evidencia vlastníka, takže dobre. A chcel by som sa opýtať pani ministerka, že pod bodom 197 máte, že obce môžu všeobecné záväzným nariadením ustanoviť podobnosti o chove zvierat na území obce no len v oblasti územných podmienok. A v dôvodovej správe hovoríte napríklad o tom, že vzdialenosť chovného zariadenia alebo priestoru susedných pozemkov od hraničnej čiary a ulice a pod. Pýtam sa, týka sa to aj nebezpečných zvierat, ktorým ja už tu vediem polemiku šiesty krát kde dávam pozmeňujúci návrh a reagujem na návrh pána Podmanického, ktorý dal ešte v roku 2012 keď si dobre pamätám kde dal, že obec sa môže vyjadrovať k nebezpečným zvieratám ale iba v triede cicavce.
To znamená, tigre, pumy, levy a takto. Pritom my máme v našej vyhláške zadefinované nebezpečné zvieratá kde máme aj ďalšie triedy. Klasifikáciu, to znamená máme tam aj pavúky, máme tam aj paryby, máme tak aj ďalších plazov a preto sa pýtam, či toto sa vzťahuje aj na nich. A dávam vám znovu do nejakého vášho by som povedal, že na vašu úvahu lebo tento pozmeňujúci návrh budem znovu predkladať v druhom čítaní, lebo či zomrie niekto tým, že ho niekto rozkúše zubami alebo či dostane jed od nejakého jedovatého hada a skončí život tak myslím si, že obec mala by do toho čo hovoriť. Lebo ako som stále hovoril v rozprave dneska si suseda v mnohých prípadoch nevyberiete a keď ten sused chová takéto nebezpečné zvieratá tak chodíte domov s určitou traumou, s určitým rizikom či prídete živý alebo zdravý a preto som dával, aby keď už máme zadefinované nebezpečné zvieratá vo vyhláške k tomuto zákonu tak, aby tam boli všetky triedy nie iba cicavce. Takže dodávam do pozornosti ministerským pracovníkom resp. vám, aby sme túto teda anomáliu už konečne raz povedali, že áno, aby sme nešli dvojkoľajne, že nebezpečné zvieratá zadefinované máme ale pri veterine bude o tom rozhodovať obec iba pri triede cicavce. Takže ďakujem pekne a žime tak, aby bolo aj chleba aj neba. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 2. 2018 15:02 - 15:03 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Takže ďakujem pekne všetkým, ktorí vystúpili a mali tú námahu, aby si to preštudovali a zahĺbili sa do tohto problému, ktorý treba riešiť. Chcem veriť, že aj vaše svedomie povie, že mali by sme to napriek politickým spektrom, lebo týka sa to aj voličov SMER-u, nie iba voličov, ja neviem, Ľudovej strany alebo Obyčajných alebo MOST-u – HÍD. Takže chcem veriť, že napriek politickým stranám máme šancu, aby v druhom čítaní sme to ešte možnože vylepšili a povedali občanom, že ďakujeme, že ste tak dlho čakali, lebo to povedal pán Fico v jednom liste, že vy musíte byť trpezliví, aby ste sa dočkali. Tak tá trpezlivosť ale má svoje hranice a nemôžme to trpezlivo čakať 40 rokov alebo 50 rokov. Tak chcem veriť, že dáte šancu, aby tento návrh zákona pri tomto mojom predkladaní postúpil do druhého čítania. Takže ďakujem veľmi pekne a žime tak, aby bolo aj chleba, aj neba.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 15:02 - 15:02 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega, za vystúpenie. Doplnili ste veci, ktoré možnože ani ja som nevedel, super, takže ďakujem veľmi pekne a chcem povedať iba jedno. Áno, pani Schmögnerová, ministerka, hovorila, ale neurobila nápravu a tu je ten pes zakopaný, že keď som minister, som vo vláde, tak búcham, búcham, búcham a musí to byť. Takže chcem veriť, že ministri, ktorí budú toto mať na starosti, nie iba budú hovoriť, ale budú aj zasahovať a riešiť, takže asi tak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 2. 2018 14:50 - 14:51 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len krátko, pán kolega. Ale z týchto nebankových subjektov štát mal príjem! 240 miliónov eur prišlo do štátnej kasy. My na základe tohto zákona chceme iba polovicu z toho. To znamená, štát tu má peniaze, kvázi z nelegálnej činnosti týchto nebankových subjektov si vybral peniaze a títo nemajú právo dostať ani odškodnenie? A ešte raz hovorím, verte mi, že ľudí nevymenili, my sme nevymenili ľudí, ľudia verili v štát, veď sa to volá istota, áno, štát bola istota, musím povedať takto. Ľudia chodili; práca chodila za ľuďmi, nie ľudia za prácou. Takže berte takto, že keď štát vzal a dobre mu bolo, tie peniaze sú v tom štáte uložené. Z týchto peňazí chceme odškodniť a bolo to aj v analytických nejakých článkoch v týchto rokoch, kde takto sa vyjadrovali niektorí právnici na tieto nebankové subjekty skrachované.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis