Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12.2.2019 o 10:07 hod.

Ing.

Martin Fecko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 10:07 - 10:09 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Áno, ďakujem veľmi pekne. Pán kolega, tiež ja si myslím, že tam treba pozrieť na to, že kde je ten bod zlomu, kde je ten bod zlomu, kedy proste začneš už to nejakým spôsobom konzumovať tak, že už je to ako keby neregulované. A zdá sa mi, že pokiaľ nemáš zmysel života nejaký jasne zadefinovaný, kam chceš ísť, samozrejme, u tých mladých by to malo byť, ako tráviť voľný čas, lebo my sme porušili tie rôzne krúžky a všecko možné a zisťujem, že kopu mladých ľudí večer trávi po krčmách, po reštauráciách a to je ich zmysel ako života. Nechcem byť staromódny, ale ja som za mojich mladých čias mal dvojfázový tréning na futbal, ja som bol rád, že večer si môžem ľahnúť do postele, lebo nohy som mal také, by som povedal, že uťahané, že som bol rád, že idem spať a môžem sa ešte niečo naučiť. A momentálne, zdá sa mi, že my nedávame, lebo u mladých, o tom to je, aby mladí nedostali nejaký návyk, oni nemajú prakticky tie možnosti, ako tráviť ten voľný čas, ktorý by ho zaujal, že tá aktivita by ho zaujala, že chcem tam ísť.
A o športe ani nehovorím, pretože tréneri hlavne mladších teda kategórií žiakov a dorastencov sú veľmi úzky profil v každých športoch a štát im nedáva ani, tým trénerom, takú tú vážnosť, aby sme tú ďalšiu generáciu k tomu športu nejakým spôsobom masovo, nie kusovo, ale masovo nejako primäli. To, že postavíme nejaké ihriská za pána Čaploviča, ktoré sú vôbec nevyužívané, neurobia masový šport na dedinách, pokiaľ tam nebudú obetaví ľudia, ktorých podporíme možnože a budú tam toho trénera robiť za tú minimálnu možnože nejakú podporu štátu, pretože chce, aby ďalšia generácia vyrastala normálne aj v tej jeho obci možno, lebo neni to všecko iba o mestách. Je to aj o tých obciach, kde, žiaľ, tá konzumácia alkoholu pri frustrácii z toho života, že nemá nádej, nevidí, kam ďalej, tak rieši to formou alkoholu a to je katastrofa.
Takže tá reklama stopercentne nesmie... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 9:38 - 9:40 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, pani predkladateľka, samozrejme, alkohol podľa mňa je pliaga, ktorá nás tu kvári už tisíce rokov, a ja by som chcel poukázať, že prakticky história sa opakuje a stále jedna generácia, druhá generácia sa poučí, nepoučí.
Ja by som chcel uviesť jeden príklad. Neviem, či vám hovorí niečo meno Michal Bosák. Bol to Šarišan, ktorý, a veľký bankár v Amerike, ktorý, ktorého podpis je na, jediného Slováka na americkej dolárovke, desaťdolárovke, myslím, alebo dvadsaťdolárovke. A viete, čo on hlásal, keď išiel do Ameriky na sklonku 19. storočia? Že slovenský národ si predsa nemôže prepiť rozum, lebo svet potrebuje nie opitých, ale múdrych ľudí. A vyhlásil, že poďme búrať krčmy a postaviť školy. Proste fatamorgána, utópia.
Aby to nebolo iba na výrokoch, viete, čo urobil v roku 1922, keď vznikla Československá republika, priamo v svojom, vo svojej rodnej obci v Okrúhlom, okres Svidník? Prišiel a povedal, že poďme zbúrať krčmu. Samozrejme, všetci ľudia sa postavili na barikády, čo to je za volovina. Presvedčil ich, dal im asi aj nejaké financie, dobre, podpísali mu. Jeden notorický alkoholik nechcel podpísať, tak mu dal 10-tisíc korún vtedy, veľké peniaze, že choď sa opíjať do vedľajšej krčmy, daj podpis, teda do vedľajšej obci do krčmy. Aj tento dal podpis a predstavte si, zbúrali krčmu a postavili možnože prvú školu v Československej republike, jak sme vznikli, ktorá funguje teda alebo existuje dodnes a momentálne sa tam bude asi robiť múzeum toho Pavla Bosáka, teda Michala Bosáka.
Takže prakticky mali sme takýchto dejateľov, ktorí proti takýmto nekalým drogovým praktikám už aj v minulosti boli. Len, žiaľ, je to, stále bude ten boj potrebný, pretože droga je droga a gniavi aj ďalšie pokolenia slovenského národa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.2.2019 15:32 - 15:40 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, členovia vlády, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Dovolím si tiež predať jednu interpeláciu na pani ministerku vnútra, pani Sakovú a týka sa to konkrétne auditu štátnej správy. Možno, že vám niečo hovorí názov ESO, to znamená, efektívna, spoľahlivá, otvorená správa, ktorá nám tu prebieha od 01.10.2013. Mala byť na určité etapy a tie etapy boli nasledovné. Do polovice roku 2014 mala byť integrácia špecializovanej miestnej štátnej správy, v roku 2014, 15 mali byť sprevádzkované klientské centrá pre občanov a v roku 2014 až 2020 optimalizácia výkonu štátnej správy, štruktúr, procesov a celkového výkonu tejto štátnej správy, ktorá momentálne podlieha pod všeobecnú štátnu správu. Chcem sa opýtať pani ministerka, že keďže ešte pánom Kaliňákom, vašim predchodcom, pred niekoľkými rokmi bolo v rámci tejto reformy prisľúbený audit, ktorý by ukázal efektívnosť tejto štátnej správy, ktorú tu máme a treba ju dať pod jednu strechu, lebo asi tá špecializovaná nebola dosť efektívna, tak konečne na sklonku minulého roku sme sa tohto auditu aj dočkali, že začína sa realizovať. No žiaľ, keď sa na to pozrieme zblízka, tak sa nestihnete čudovať, aké kritéria boli postavenie na hodnotenie činnosti štátnych zamestnancov hlavnej v bývalej špecializovanej štátnej správe a to konkrétne na pozemkových odboroch bývalé pozemkové úrady. Zo širokej plejády činnosti odborov pozemkových a lesných boli žiaľbohu niektoré preferované a ďalšie degradované. Z akého dôvodu? Na výkon činnosti, ktorá spadá do kategórie hobby poľovníctvo, sa kladie väčší dôraz v auditovom dotazníku pre výkon práce štátnych zamestnancov ako v kategórii vlastníckeho práva, reštitučného konania a konania v záhradkárskych osadách. Pre oblasť poľovníctva, opakujem hobby, pre oblasť poľovníctva bolo v tomto audite vyšpecifikovaných až 28 kritérií na základe ktorých sa bude vyhodnocovať príslušná opodstatnenosť štátnych zamestnancov a dávať váha na ich potrebnosť v ďalšom období, čo s nimi. Sú to kritéria ako napríklad rozhodnutie o nepoľovnom pozemku. No koľko tých rozhodnutí do mesiaca vydávajú? Rozhodnutie o poľovaní zveri, o lovu zveri na nepoľovných pozemkoch. No koľko ich dávajú do mesiaca alebo do roka? Súhlas na vypustenie druhu zveri podliehajúceho poľovníckemu plánovaniu, ktorý v podobnom revíri sa nevyskytuje. No koľko je takých rozhodnutí? Súhlas na vypustenie druhu zveri, ktorá je po rehabilitácii. No koľko je takej zveri, ktorú vypúšťame v revíri po rehabilitácií mesačne alebo ročne alebo kvartálne? Vydanie povolenia na individuálny lov zajaca a králika. No koľko desiatok, stoviek je takýchto rozhodnutí, povolení. A viete, koľko kritérií bolo vyšpecifikovaných pri reštitučných konaniach a konaniach v záhradkárskych osadách? Po jednom. A to realizovanie agendy reštitúcií a v druhom záhradkárske osady. Ani nie, že konanie, iba záhradkárske osady. To nemyslíte vážne pani ministerka. Vie ministerstvo vnútra, čo znamená vlastnícke právo k nehnuteľnostiam? Vie, že je ústavou garantované Slovenskej republiky? Viete, čo je reštitučné konanie? Je to predsa náprava krívd voči našim občanom, ktorí minulý režim im zobral ich majetok a pripravil ich aj o vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam. Či vari vaši pracovníci ministerstva vnútra to nevedia? Kto navrhoval tieto kritéria? Aký odborník? Koľko vyriešil tento odborník alebo tento tím reštitučných a záhradkárskych konaní? Koľko, povedzte mi. Koľko stála táto metodika? Aká firma ju robila? Vy pani ministerka nehnevajte sa, ale musím povedať, sa nehanbíte za to, že po 28 rokoch teda nie sú doriešené reštitučné konania a po 22 rokoch ani konania záhradkárskych osadách. Veď to je predsa už vaša agenda o vzniku ESA a všeobecnej štátnej správy. Viete o tom, že pozemková agenda patrí medzi najproblematickejšie a najkomplikovanejšie agendy na Slovensku? A vy túto agendu idete zrovnávať s úrovňou koníčka, ako budem tráviť voľný čas s poľovníctvom. Takúto vážnosť dávate vlastníckemu právu? Nemali byť náhodou štátni zamestnanci riešiaci túto problematiku zaradení do špeciálneho režimu, do konaní obzvlášť náročných a komplikovaných hodnotení činností štátnych zamestnancov v prebiehajúcom audite? Či títo zamestnanci sú podľa vás na odstrel, lebo majú len jedno kritérium na hodnotenie ich činnosti. Ak by dané kritéria pripravovali odborníci, tak vám garantujem, že minimálne 20 kritérií by okamžite bolo na svete aj v jednej aj v druhej oblasti. Každé rozhodnutie v reštitučnom konaní aj v záhradkárskej osady je jedinečné. Tam nemením výmeru a rodné číslo. To je celá detektívka vážení. Ktorí ste to nerobili, nemáte ani šajnu, čo to znamená. Čo prípad, to samostatný prípad detektíva, štátneho úradníka, aby to poriešil a jedno, či reštitúcia alebo záhradkárska osada. V daných konaniach neni všecko na pleci iba štátneho teda žiadateľa. Aj štátny úradník musí zabezpečovací podklady chodiť po archívoch, chodiť po súdoch, chodiť po ďalších zdrojoch, aby mohol mať podklady a mohol vydať rozhodnutie. V jednom nároku sa vydávajú aj desiatky rozhodnutí a k tomu samozrejme náleží aj odvolacie konanie príslušné, takže roboty až, až. Prečo sa takto znevážila práca vašich pracovníkov pozemkových odborov a postavili ste ich v pracovnom zaradení za vašich pracovníkov, ktorí riešia trávenie voľného času našich občanov cez poľovníctvo. Čo vám urobili pozemkári? To mi povedzte. Čo vám urobili pozemkári? Žiadam preto o zodpovedanie tu nastolených otázok a aj návrh riešenia, ak nejaké máte. Vopred ďakujem za fundovanú a problém riešiacu odpoveď. Ďakujem pekne. Toto už bolo podané v podateľni Národnej rady. Žime tak, aby bolo aj chleba aj neba. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.2.2019 16:29 - 16:30 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani kolegyňa, tiež by som chcel asi sa opýtať predkladateľa, že jak si ty spomínala, že vlastne čo bol ten impulz. To znamená, že v tých územiach, kde sa prirodzene kumulovala voda a v chránených územiach doteraz mali nejaké obmedzenia tie obce, aby mohli z envirofondu niečo čerpať? Pretože teraz my ich tu vypichli, vyslovene ako keby to bolo územie, ktoré doteraz bolo hendikepované, tak mi to z toho vychádza. Tak sa pýtam, že prečo možnože aj iné kritériá, teraz ma narýchlo nenapadajú aké, by mohli byť, aby sa aj ďalšie obce, ktoré možno sú v nejakom inom režime, ja neviem, možno nejaký vojenský priestor, teraz si vymyslím, hej, napríklad vojenský obvod Javorina, ktorý bol zrušený, a kde má tiež možnože nejaké tie environzáťaže, tak prečo napríklad títo by nemohli z toho environfondu špeciálne byť podporení cez nejaké projekty ako tie záťaže zlikvidovať? Takže zdá sa mi, že je to. A tých päť obcí, kde bol ten limit? Prečo to neni sedem? Prečo to nie sú dve? A tých päť obcí kto určil, aká komisia? Lebo to sú také nezodpovedané otázky, ktoré dúfam, že v druhom čítaní alebo aj teraz pán predkladateľ zodpovie.
Takže ďakujem, toľko z mojej strany zatiaľ.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.2.2019 11:24 - 11:24 hod.

Martin Fecko
Ďakujem pekne. Tiež by som chcel požiadať o zmenu môjho hlasovania. Hlasovanie č. 98, tlač 1297, vykázalo ma za, chcel som sa zdržať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2019 10:11 - 10:13 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega, povedal si, že neviem, povedal to pán Bugár, že keby zákon iba jednému človeku pomôže, je to super, môže byť prijatý. Doplním ťa, povedal to aj pán Fico za svojej vlády, keď bol a vládli jednofarebne. A áno, v našom parlamente je to koaličný, opozičný návrh, prijme, neprijme. Moje portfólium je 154 návrhov zákonov, noviel a nových zákonov, aj so mnou alebo s kolegami. Prijaté dve vety. Takže, pán kolega, na to si zvykni. To je slovenská demokracia.
Samozrejme, veľmi ťažko sa to prezentuje našim občanom, lebo mnohí si mýlia, nevedia, čo je vláda, čo je parlament. Ako, hovoria, veď vy ste tam. No a teraz sa dostávaš do tých istých pozícií, v ktorých prakticky po nejakých rokoch sa asi aj potom trošku ako preberieš, čo znamená u nás demokracia.
To, čo si hovoril, že či stíhačky alebo oddlžiť, tak to sa volá tzv. nepriama korupcia a na to ešte ani NKÚ nemá metodiku, ako na ňu ísť, aby sme peniaze dávali tam, kde akútne je potrebné. Nie, kde niekto zalobuje a potom zistíš, že sa to lárom-fárom a milióny ľudí doslova že trú biedu a dochádzajú do ťažkých životných situácií.
Takže, samozrejme, ďakujem za tento návrh zákona. A, pán kolega, zvykni si na to, že ti stále budú hovoriť, že to je nesystémové, neodborné, nepredložené, v závese a neviem, aký zákon si oni vymyslia, že je tvoj najhorší a dokonca ešte ani si nebudú možnože chcieť vziať z tvojho zákona pod svojou vlajkou, aby ho prijali. Takže taká je u nás demokracia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 13:39 - 13:41 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem, pani kolegyňa a pán kolega, na vaše reakcie. To, čo ste povedali, je to momentálne, aspoň ja to tak volám, že hlas volajúceho na púšti, aby som bol vypočutý, a tých 13 bolo to aj vo výbore, bolo to aj v pléne Národnej rady, takže aby som to upresnil, že aj tam som dával, aj tam som dával a neni to prijaté. Ako spomenula kolegyňa Zemanová, asi to niekomu veľmi dobre vyhovuje a vedia prečo, že čo by sa stalo, keby sme náhodou to až dotiahli do takého štádia, že sa to bude musieť každý legitimizovať.
A ešte jednu vec by som chcel povedať, že prakticky z titulu čerpania eurofondov, nejakých financií sme pošliapali najzákladnejšie právo vlastniť pôdu v plnohodnotnom režime, to znamená, že byť za ňu aj zodpovedný a mať aj práva k tejto pôde. Iba kvôli eurofondom. A vymysleli sme nejaké kultúrne dielce, ktoré spôsob..., oddiely, ktoré spôsobujú, že môže čerpať nie na vlastnícku parcelu, aj na kultúrny diel. Čo som povedal pani ministerke svojho času, že takáto devastácia vlastníckeho práva cez čerpanie financií iba kvôli tomu, aby sme vyčerpali určitý balík financií na úkor vlastníctva, je katastrofa v demokratickom zriadení. a preto nás nevedia ani europoslanci pochopiť, keď tu boli na prieskume, že čo sa vlastne u nás deje. Veď toto západná Európa, kultúrny svet v demokracii nepozná, aby takto bolo pošliapané vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v nejakom štáte.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2019 13:21 - 13:35 hod.

Martin Fecko
 

Vystúpenie 1.2.2019 13:16 - 13:19 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Trošku dlhý názov, ale realita je taká, že tých zákonov sa tam nazbieralo trošku viacej.
Takže, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, vážení hostia, je nás tu jednociferne, klasika, piatok a znovu môj zákon tu ide v takomto čase, ale to ešte neznamená, že ho neprednesiem, a národ slovenský, chcem veriť, že si z neho vezme možno trošku poučenie, ako sa ďalej správať v tomto návrhu zákona.
Čo je cieľom? Cieľom návrhu zákona je jednoznačne upraviť výmenu informácií a údajov medzi žiadateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou pri poskytovaní v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, podpôr tak, aby sa vylúčila voľná úvaha agentúry pri rozhodovaní týkajúcom sa preukázania vlastníckeho vzťahu, nájomného vzťahu alebo užívateľského vzťahu k pôde a preukázaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z takéhoto stavu.
Stojím tu už trinástykrát, keď si vezmem aj neúspešné predkladania na našom výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, a prakticky riešim tú vec, po ktorú, po ktorej volajú všetci nespokojní agropodnikatelia na Slovensku. Ja viem, že tých veľkých a tých klasických, ktorí privatizovali a transformovali družstvá, ich to až tak veľmi netrápi, pretože tam to je na inom leveli, ale tí, ktorí chcú začínať, ktorí začínajú, resp. chcú ako mladí začať a sú menší a možnože nemajú takéto široké lakte, tak tých sa to bytostne dotýka. Nechcem sa tu teraz veľa rozvádzať v úvodnom slove, takže poviem zvyšok v rozprave, do ktorej sa, pani predsedajúca, hlásim ako prvý.
Takže poviem, že predkladaný návrh zákona vyvoláva sociálne pozitívne vplyvy, zakladá aj pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nezakladá vplyv na podnikateľské prostredie a nevyvoláva vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Takže toľko na úvod a potom v rozprave, ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.2.2019 12:19 - 12:21 hod.

Martin Fecko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ale ináč, samozrejme, však nebudeme zakazovať autá, zomrieť môžme hocijakým spôsobom, hej, ja by som bol najradšej, keby sme zomierali na starobu, nie na iné prípady. Ale hovorím, že napadlo ma to kvôli tomu, že koľko sme mali za posledné dva roky, tri roky takýchto ťažkých psičkárskych teda akože napadnutí, resp. úmrtí až, a to ma ako eskaluje proste, že do toho, že pozor, aby sa nedávalo ešte ďalšia možnosť, ktorá možnože aj v tých zariadeniach, či už v tých spoločného, nejakých tých reštauráciách a kaviarňach môže byť. (Zaznievanie gongu.)
Vy ste povedali v svojom vystúpení tiež, že všetkým častiam obyvateľstva vyhovieť v tých požiadavkách, ktorých, jak ste povedali, že máte mačky a poznáte takéto. Aj ja poznám niektoré takéto zariadenia, ktoré fungujú, ako ste vy definovali. Takže chcem veriť, že potom pán Dostál ako predkladateľ zdôvodní, ako to bude myslené s tými ďalšími, jak som načrtol, pretože niekto rád chodí s pumou, niekto rád chodí s jaguárom. A potom sa budem pýtať, že akým spôsobom sa on môže realizovať, ísť s ním do reštaurácii. (Reakcia z pléna.) Áno, aj s takým jaguárom volantovým, a toto je, by som povedal, že môžte na zodpovedanie ďalším, lebo toto je prvá lastovička. Možnože o polroka príde s ďalším nejakým zákonom a ideme ďalej, hej. Takže asi v takomto duchu.
Takže toto aspoň z mojej strany, že, samozrejme, že dobre, ale hovorím, ja nerád rozširujem možnosť do ďalších oblastí, aby sme teda nejakým spôsobom tých občanov možnože aj stresovali, možnože aj stresovali, pretože, hovorím, keď sa vám postaví malému decku pes, ktorý je trikrát väčší ako ono, a videl som to na vlastné oči, som myslel, že nám decko zomrelo, viete a to je veľký problém. Áno, a je to na tých majiteľoch, a preto apelujem, aby sme rozlíšili plemená, lebo aj o tom je veľká debata, lebo niektorí majitelia nevedia toho psa skrotiť, no nevedia, viete ako. A on si ukazuje svoje ego tým, že on má toho najväčšieho, akého možného môže kúpiť na trhu, a potom robí frajera. Žiaľ, je to tak, to je naša nátura asi.
Ďakujem.
Skryt prepis