Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.2.2019 o 19:55 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:55 - 19:56 hod.

Soňa Gaborčáková

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:55 - 19:56 hod.

Soňa Gaborčáková

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.2.2019 19:46 - 19:50 hod.

Soňa Gaborčáková
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 15:04 - 15:05 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň, ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určený za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1274. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.2.2019 14:50 - 14:50 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, páni poslanci v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1272. Predkladá informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona prerokoval 22. marca 2019 a v gestorskom výbore 25. marca 2019. Prosím pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 10:59 - 11:01 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcem ti veľmi pekne poďakovať, že si teda objasnila kolegom, že rodinná politika nie je sociálnou politikou a rodinná politika sa viac-menej zamerala na podporu funkčnej rodiny ako takej, nie rodiny, ktorá určitým spôsobom stráda.
A to by sme si vlastne na Slovensku mali dať ako prioritne do našich mozgových závitov, pretože naozaj rodiny už prestávajú veriť, že sa niečo na podporu rodín ako takých na Slovensku udeje, pokiaľ sa to neudeje v tých našich hlavách, že je potrebné naozaj podporovať aj funkčnú rodinu, tak jednoducho vždy tá nespokojnosť a to strádanie našich ľudí bude. Určite daňový bonus je na jednej strane propopulačné opatrenie, na druhej strane, čo si ja uvedomujem, je hlavne to, že ide o podporu pracujúcich rodičov.
Ak dnes hovoríme o tom, že tie mzdy tých ľudí nie sú podobné ako v Rakúsku alebo v Nemecku, tak aspoň štát priateľský k rodinám patrí do kategórie, kde jednoducho dokážeme si v rámci priorít Slovenska povedať, že práve pracujúci rodič bude stredobodom našej pozornosti a nebudeme podporovať len pracujúcich rodičov, ktorí majú deti do šesť rokov, ale naozaj všetkých občanov, ktorí pracujú pre Slovensko a neodchádzajú mimo Slovenska, podporíme takým spôsobom. Ale to by sme sa museli všetci počúvať a nie šumieť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.2.2019 10:27 - 10:29 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Áno, náš štát celkovo zlyháva v prevencii sociálnopatologických javov, a teda v prevencii závislosti ako takej. Celkovo vždy riešime vždy už len tie dopady, a to je starostlivosť o tých závislých ľuďoch. Čiže to potvrdzujem. Áno, pribúda seniorov, ktorí sa cítia osamelí, a teda riešia svoje problémy práve cez alkohol.
A čo sa týka poslednej pripomienky pani kolegyne, no každopádne ja osobne považujem aj pivo, aj víno bez rozdielu na to, že by mali mať nejakú výnimku, za niečo, čo je rovnaké, ako keď pijem tvrdý alkohol. To znamená, že k tejto, k tejto, k tomuto úzusu alebo kompromisu sme pristúpili skrz toho, že boli nejaké podnety. A teda v druhom čítaní sme chceli ešte túto práve vec rozpracovať do takej bázy, že či teda naozaj pustíme to úplne aj bez toho alebo by mohol niekto podporiť, poviem takto, to aj s tým, že tam dáme to pivo a víno. To znamená; niektorí sa prikláňali k tomu, že ak by to bolo práve takto, tak by podporili ten návrh zákona. Čiže možno skôr je, by to bolo skôr na debatu do druhého čítania, či by sme dokázali tých ľudí, ktorí podporia tento návrh zákona, presvedčiť o tom, že podľa nás ani pivo, ani víno tam nepatrí. No, asi tak.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.2.2019 10:12 - 10:21 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň milí kolegovia, kolegyne, pán predsedajúci, už tu bolo v podstate dosť povedané, ale keďže náš návrh zákona hovorí o tom, aby reklama nebola na bilbordoch v blízkosti zariadení sociálnych služieb, tak si dovolím čisto len túto časť spomenúť. Na začiatku určite by som povedala, že príčinami alkoholu sú také tri rôzne druhy, a to je neriešiteľné problémy ľudí vedú k alkoholu, to znamená nedostatočná podpora rodiny ako takej. Druhou príčinou je aj genetická predispozícia a treťou príčinou je vplyv prostredia. To, čo aj pani kolegyňa Nicholsonová hovorila, že nielen to, áno, potvrdím, nielen to, ale my sa zaoberáme práve tou treťou časťou príčinnosti alkoholizmu, a to je teda vplyv prostredia.
Prostredie ako také môže vplývať aj práve formou smogu, a teda vsugeruje človeku, že je to niečo neškodné, že je to bežne, a teda človek sa postupne stáva závislým na nejakej komerčnej báze z toho, čo vidí, a v podstate sa mu javí alkohol ako niečo normálne. Ja, ako som povedala, chcela by som sa pristaviť práve pri alkohole v spojitosti so zariadeniami sociálnych služieb a zariadeniami sociálnoprávnej ochrany. Zariadenia sociálnoprávnej ochrany, aby sme vedeli, vlastne poskytujú starostlivosť pre ľudí, ktorí sú závislí od ako alkoholu, tak aj iných drog, a to nielen deťom, ale aj dospelým. Čiže ak hovoríme o zariadeniach sociálnej právnej ochrany, musíme hovoriť o zariadeniach krízovej intervencie, ktoré sú zamerané na dospelých ľudí, ale aj na deti. V podstate, čo sa týka detí, tak alkohol je vstupná brána do závislosti pre deti, na to sa pridá niečo tvrdšie, dnes v podstate je veľmi rozšírený pervitín, kde mladí ľudia aj šoférujú práve pod vplyvom týchto drog, ale v podstate začali práve alkoholom, takže podceňovať alkohol ako vstupnú bránu do sociálnopatologických javov detí a mladých ľudí s tým že slovenský národ pije, je pre mňa neprijateľné a každopádne je to neprijateľné aj pre všetkých odborníkov a ľudí, ktorí neskôr tieto závislosti odstraňujú.
Čo sa týka dieťaťa, v resocializačnom zariadení nám končia práve deti, ktoré buď sú závislé na alkohole, alebo na iných omamných látkach. A len pre informáciu, tieto zariadenia nás priemerne stoja 1 100 eur mesačne. Ak ide o dlhšiu terapiu, v podstate to zaťažuje štátny rozpočet, nehovoriac o tom, že to dieťa sa viackrát dostáva do starostlivosti odborníkov, pretože jednoducho nie vždy sa podarí na prvýkrát tieto závislosti odstrániť. Druhá vec sú náklady spojené, tzv. odvykačka, to znamená, je to hospitalizácia. Tá trvá šesť týždňov. To sú ďalšie náklady vlastne na odstraňovanie dôsledkov alkoholu alebo iných omamných látok.
Tu si musíme uvedomiť, že prevencia, ako je naozaj regulovanie reklamy práve na produkty, ktoré spôsobujú potom náklady štátu, je racionálne. Je to zdravý sedliacky rozum. No predsa nebudeme zbytočne čerpať finančné prostriedky na niečo, čo sme mohli dopredu obmedzovať. Takže naozaj chcem hovoriť aj o verejných výdavkoch nášho štátu a nehovoriac o duševnom zdraví našich mladých, ktorí už nie sú schopní ani pracovať, pretože ak sa stáva opakovane závislý, prvé na alkohole, neskôr pervitíne, tak títo ľudia sa nám ani do pracovného procesu nedostanú a nedokážu pracovať ako keby; môžem vám to prirovnať napríklad k človeku, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý. Čiže my si vyrábame v podstate invalidov. Takže toto je minimálne, čo môžme urobiť na vplyv prostredia.
Čo sa týka služieb krízovej intervencie, tak jednak sa tam nachádzajú ľudia, opäť sa to platí z verejných výdavkov, ktorí sú závislými, ale aj ľudia, ktorí sa stali obeťami teda závislého človeka. Myslím tým na ženy, ktoré ostali s deťmi teda na ulici, pretože stratili bývanie a v podstate sú umiestňované v krízových strediskách, o ktorých aj kolegyňa Verešová hovorila, keďže sa 20 rokov zaoberala touto problematikou, má bohaté skúsenosti na to, aby videla, kde to všetko skončí. A možno stačilo zo strany zákonodarcov urobiť jednu vec alebo čiastočné veci, a to regulovať teda niečo, čo neprináša úžitok ľuďom do budúcnosti.
Čo sa týka našich služieb, zariadení sociálnych služieb nie je nič nenormálne, ak sa nám v zariadení pre seniorov nachádzajú ľudia závislí od alkoholu. Je to problém obrovský pre samotné zariadenia, ale je to problém aj pre tých ľudí ako takých, pretože mnohokrát sú vyčleňovaní z tých jednotlivých zariadení a v podstate sa nám dostávajú do úplne iného typu sociálnych služieb a končia nám v útulkoch, pretože keď raz nedodržiava domový poriadok a ten človek sa opíja aj v rámci zariadenia pre seniorov, tak je, samozrejme, vyčlenený z tohto kolektívu a prechádza nám do útulku. Títo ľudia, samozrejme, pijú aj zo smútku a z rôznych neriešiteľných problémov. Na druhej strane v blízkosti týchto zariadení v žiadnom prípade je neetické, ale ani neodborné, aby sa nachádzali práve reklamy, ktoré podporujú predaj alkoholu a títo ľudia sú neskôr vyradení zo zariadení pre seniorov.
Na Slovensku celkovo chýba koncepcia práce v nízkoprahových službách ako prevencia. Čiže to dneska reálne dávame finančné prostriedky do odstraňovania závislosti na alkohole, cez, hovorím, šesťtýždňovú odvykačku alebo na druhej strane cez reedukačné alebo resocializačné zariadenia, by sme mohli dať do prevencie. To znamená do nízkoprahových služieb, kde by sme podchytili na začiatku závislosti toho mladého človeka alebo toho človeka staršieho, ktorý potrebuje pomoc. A teda mohli by sa z toho systému financovať aj občianske združenia, ako spomínal kolega Heger, anonymní alkoholici. Títo v podstate by radi pracovali aj s rodinou v čase, keď je naozaj ten opilec v tej rodine a polícia mu nedokáže pomôcť, tak v tom čase sú schopní vojsť do tej rodiny a pomáhať zvládnuť tej rodine tú situáciu s tým človekom, ktorý je závislý od alkoholu. Ale, samozrejme, tie finančné prostriedky nemajú, lebo štát nemá peniaze. Na druhej strane neregulujeme reklamu a potom platíme zariadenia, ktoré sú drahé. Nehovoriac o tom, že z toho nám vzniká bezdomovectvo, vzniká nám závislosť a, samozrejme, tí ľudia sú nešťastní a nemôžu sa vymotať z kruhu problémov.
Čiže vítam teda, že sme sa pustili do riešenia aspoň časti zabránenia podpory alkoholizmu na Slovensku, a to je formou tou, že budeme brániť smog na propagáciu alkoholu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 9:09 - 9:10 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1280. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokujeme v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona prerokoval do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.2.2019 9:03 - 9:04 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1279. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1347 zo 14. januára 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby sa predmetný návrh zákona prerokoval do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis