Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.12.2018 o 16:15 hod.

PhDr.

Soňa Gaborčáková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 16:15 - 16:25 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Milí kolegovia, pán minister, pán predsedajúci, ja som už vystúpila v písomnej časti, ale teda chcela by som ešte viac upozorniť pozornosť práve na starostlivosť o tých, ktorí to najviac potrebujú, a teda seniorov a odkázaných ľudí.
Dnes tu už padlo mnohokrát porovnanie s Českou republikou a ja musím povedať, že práve Česká republika sa vysporiadala práve aj v starostlivosti o odkázaných ľudí s problémom starnutia tak, že finančné prostriedky viaže na konkrétneho človeka. To znamená, peniaze idú za človekom, nejdú za inštitúciou, a to navrhujem aj teda ja a hnutie OĽANO, aby človek sa rozhodol, či finančné prostriedky použije teda na starostlivosť v zariadení alebo použije na starostlivosť v domácom prostredí.
Posledných desať rokov nám počet seniorov narástol o 143 900 ľudí. Avšak ak sa pozrieme na dotácie na sociálne služby, musíme si všimnúť jednu vec, že počet miest nám pribúda len posledné tri roky, a teda aj finančné prostriedky a navyšovanie peňazí práve do starostlivosti o odkázaných ľudí nám pribúda minulého roku a tohto roku.
To znamená, že sme sa nepripravili na časy, kedy nám ľudia budú starnúť a kedy potrebovať starostlivosť. Naopak, čo sme spravili. Začali nám rásť, a teda poskytovať služby ambulantnou formou, v tzv. denných stacionároch a keďže sme videli, že sa nám navýšili o 9 mil., tak sme začali likvidovať práve ambulantnú formu starostlivosti o odkázaných a seniorov, pričom ten senior alebo zdravotne ťažko postihnuté dieťa sa nachádza v rodine.
A čo sa nestalo. Opäť sa nám znižuje počet poskytovateľov práve v ambulantných službách, ktoré sú pre štát oveľa lacnejšie a humánnejšie voči starostlivosti odkázaného seniora alebo zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa. Na čas si tá rodina oddýchne a dokonca žije v bežnom prirodzenom prostredí. To znamená, je to pre neho aj prirodzené prostredie a nie chladné ako v kamenných domoch.
Dnes máme pred sebou rozpočet, ktorý síce navyšuje finančné prostriedky pre zariadenia sociálnych služieb, ale zanedbalo sa desať rokov a čo sa stane. V podstate ambulantný sektor, pokiaľ sa nezmení návrh zákona na počet zamestnancov na počet klientov sa nám bude naďalej likvidovať, to znamená, aj keď navýšia finančné prostriedky o 50 %, bude to znamenať, že tie stacionáre sa budú naďalej likvidovať, pretože nebudú mať peniaze na počet zamestnancov. Čiže, ak sme chceli zmeniť nie likvidáciu ambulantného sektoru, aby ten človek ostával aj doma, aj bol na čas v zariadení, mali sme vstúpiť do novely zákona o sociálnych službách, kde sme vstúpili už trikrát a budeme štvrtýkrát, ale napriek tomu, že to hovorím dookola situácia sa nemení a tento sektor sa likviduje a ľudia sa nám presúvajú teda do pobytových služieb, ktoré sú drahé, určite aj menej citlivé k takej psychike človeka ako človeku, ktorý ostáva v domácom prostredí.
Najvyššiu časť finančných prostriedkov a zdrojov na financovanie sociálnych služieb naopak poskytujú vyššie územné celky, a to je 146 mil. eur, čiže predstavuje to 33 %. Takmer 93 % všetkých príjmov pochádzalo z troch zdrojov, a to od zriaďovateľov z príspevkov zo štátneho rozpočtu a tretí poplatok klienta. Čo chcem zvýrazniť je, že najvýraznejší rast z týchto troch podielov, kde ten poskytovateľ dostane peňazí je práve z príjmu a z poplatku klienta. To znamená, tým že my šetríme alebo nezracionalizujeme proces poskytovania služby odkázaným seniorom alebo deťom s ťažkým zdravotným postihnutím, presúvame poplatky na prijímateľa sociálnych služieb.
Čo to robí v praxi. V praxi nám narastá počet seniorov, ktorí sa nachádzajú v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí vytvárajú straty pre poskytovateľoch, a preto sú ľudia, takíto ľudia neatraktívni pre poskytovateľov a dostávajú sa na posledné tri roky do útulkoch, alebo teda do nocľahární. To môžte vidieť aj mediálne ako dôchodci sa nám nachádzajú práve v nedôstojných podmienkach na sklonku svojho života, kde by naopak mali byť oslávení za to čo pre tento štát urobili.
Riešením ministerstva je, že teda neposkytne mimoriadnu dotáciu a ja som v písomnej časti k debate o rozpočte dávala pozmeňujúci návrh, ktorý hovorí o tom, aby sme naozaj zafinancovali tých 10 mil., lebo skutočnosť bude taká, že opäť za rok 2019 sa nám zriaďovatelia takýchto zariadení opäť zlikvidujú a už teraz máme na čakacích listinách 9 600 čakateľov, ktorí nemajú poriešené, kde sa nám objavia. To znamená, že naozaj ide o veľký problém Slovenska, ak zoberieme do úvahy, že počet starobných dôchodcov nám od roku 2018, teda od tohto roku do nasledujúcich rokov, čiže ďalších desať rokov do roku 2026 narastie o 233 959 tis. ľudí. To znamená, takmer o 240 tis. ľudí. O týchto ľudí sa postará do budúcnosti, ak zlikvidujeme formy ambulantné, a nezracionalizujeme pobytové služby a nezafinancujeme tento rok mimoriadnou dotáciou práve poskytovateľov sociálnych služieb, si pripravíme sekeru na krk.
Jednoducho tí ľudia sa nám naozaj ocitnú v hrozných podmienkach, kde budú zomierať v dekubitoch, lebo počuli sme predtým aj že zdravotníctvo nedostáva mimoriadne finančné prostriedky, čiže tam si ich ponechajú len nejaký čas a čo s týmito ľuďmi. Ostanú nám umierať na uliciach, lebo rodina sa nebude vedieť o nich postarať, pretože musí platiť energie, ktoré pôjdu od januára hore?
Ja si myslím, že ak naozaj neprijmeme pozmeňovací návrh
===== zdravotníctvo nedostáva mimoriadne finančné prostriedky. Čiže tam si ich ponechajú len nejaký čas a čo s týmito ľuďmi? Ostanú nám umierať na uliciach, lebo rodina sa nebude vedieť o nich postarať, pretože musí platiť energie, ktoré pôjdu od januára hore? Ja si myslím, že ak naozaj neprijmeme pozmeňovací návrh a nedáme mimoriadnu dotáciu desať miliónov z tej rezervy, ktorú máme pripravený 400 miliónov v rozpočte štátu, privedieme práve tých ľudí, ktorí nám aj vybudovali to čo máme tak na mizinu, že sa to všetko obráti hore nohami na tom Slovensku. A naozaj aj vyplácanie dôchodkov bude problém. Už dnes dôchodok je priemerne 400 eur. To hovorím o priemernom. Ja nehovorím o minimálnom, o priemernom. A platba v zariadení je od 600 do 1 100 eur. Kto si dovolí zabezpečiť takúto službu pre svoju mamu alebo otca? Len ľudia, ktorí majú peniaze. Nie tí, čo žijú z ruky do úst a zvýšime im ešte energie. Naozaj je potrebné mimoriadna dotácia, lebo keď zlikvidujeme ďalšie služby v roku 2019 tým, že nedáme mimoriadnu dotáciu, tak jednoducho počet nebude desaťtisíc, ale ďalších päťtisíc ľudí. Naozaj rozmyslime si čo robíme v tejto krajine a komu chceme pomáhať. Či len plošne púšťame verejné výdavky pre niekoho, ktorý to nutne nepotrebuje a niekto nám pomaly zomiera pod mostom. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 10:32 - 10:34 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, ďakujem ti pán kolega, že si nám objasnil tak v skratke vlastne tie nosné veci v rámci školstva, ale mňa tam zaujímalo samozrejme to, čo sa týka rezortu, ktorý mám v tieni svojho pohľadu a to je teda vlastne predčasné ukončenie školskej dochádzky a podpora chudobných detí, ja chcem tomu povedať, že jednoznačne aj nebude dôsledne prepojené ministerstvo školstva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny. Tak boj s generačnou chudobou nikdy nevyhráme na Slovensku a dávky hmotnej núdze budeme vyplácať do nekonečna, to znamená, že naozaj je potrebné prepojiť aktívne opatrenia trhu práce, práve s tým, aby aj ľudia, ktorý predčasne ukončia školskú dochádzku mali možnosť opätovne sa dostať do školského systému stým, že počas štúdia mali aj podporu aktivných opatrení trhu práce ako keby boli čakatelia aj na prácu neskôr, pretože dnes keď im zoberú aktivačný príspevok len preto, ženie sú evidovaní na úrade práce tí naši ľudia dlhodobo neskôr dlhodobo nezamestnaní nám jednoducho študovať nechcú. A to vzdelanie si neukončia a patríme v Európe medzi krajiny so základným vzdelaním, ako keby sme boli v Bangladéši. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 9:46 - 9:46 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem ti pán kolega, že si to tak hutne vysvetlil, ale mňa mrzí, že si poukázal práve na to, že opäť záhradkári, ale aj tie majetkové veci tých ľudí opäť nebudú na budúci rok poriešené. S tým sa nám nabaľujú vlastne aj tie problémy tých farmárov atď. takže nie je to dobrá vizitka, ani vízia do budúcnosti. Ešte by som sa ťa chcela opýtať, či ten príjem očakávaný od obchodných reťazcoch, ktorý ešte len bude v legislatíve je už zarátaný do teda rozpočtu ministerstva pôdohospodárstva ak vieš odpovedať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 9:22 - 9:23 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti kolegyňa, že si vystúpila v rozprave a hájila si záujmy tých, ktorí to potrebujú a ja sa prikláňam k tvojmu názoru, že naozaj zamestnávanie ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím je na Slovensku v plienkach aj napriek tomu, že sme v 21. storočí a ak ohraničíme vlastne ten strop na pripoistenie sa v invalidite, musíme uznať, že tí ľudia potrebujú prácu. To znamená, že v minulosti si mohli uhradiť poistenie za čas, kedy boli poistencami štátu, teraz sa ten strop ohraničí avšak práca pre ľudí hlavne s čiastočným invalidným dôchodkom, ktorý je priemerne 90 eur nestačí na to, aby tí ľudia žili dôstojne. Cesta Slovenska je naozaj práca s dlhodobo nezamestnanými a ľuďmi so zdravotným poistením a hlavne s tými, ktorí sú na čiastočný úväzok, lebo nikdy nebude toľko peňazí, aby sme im nahradili príjem z pracovnej činnosti. To znamená, cesta sú krátené úväzky, inkluzívny pracovný trh a ja verím, že raz sa to na Slovensku podarí. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:41 - 12:43 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem ti, pán kolega, že v podstate takou nosnou myšlienkou, ktorú si spomenul, bolo, že to školstvo potrebuje komplexnejšie nástroje na to, aby sa skvalitnilo, ale aj, aby sa aj posunul vlastne ten vzdelávací proces, čiže nie je možné len z jedného nástroja vydedukovať, že tým deťom bude v tom školskom systéme dobre. Čiže vítam, že to vidíš v takom komplexnom meradle.
No a čo sa týka tej stravy, tak hovoril si vlastne o tom, že to skončí v koši. Ja naozaj tiež sa nemôžem pozerať na to, ako strava končí v koši a pritom vonku je množstvo ľudí odkázaných na to, že sú hladní. Takže naozaj myslím si, že aj ten mechanizmus tých sankcií asi by bolo vhodné zaviesť aj pri tomto návrhu zákona. Teplé jedlo patrí do oblasti v hmotnej núdzi a teda pretože ide z tej kapitoly, malo by ísť len teplé jedlo denne. Ak by sme to robili zo školského systému, tam nevidím problém aj s tým, že to ide ako iné jedlo, pretože keď deti by ostávali na poobedňajšiu činnosť mimoškolskú, tak v podstate by mohli dostávať olovrant aj suchý. Ale keďže to ide z hmotnej núdze, tam tiež trvám na tom, aby to bolo teplé jedlo denne, lebo to patrí medzi základné podmienky hmotnej núdze. No a určite by teplá strava, ak je hradená z verejných financií a rozhodneme sa, že to bude verejný výdavok, by malo nahradiť tzv. potravinové balíčky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:24 - 12:26 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienky. Ja chcem povedať jednu vec. Pre mňa je kľúčové, aby trpiaci ľudia, ktorí sa naozaj ocitli v hmotnej núdzi, v prvom rade boli poriešení, ak niečo ide z tejto kapitoly. Preto som, som si povedala, že ten dotačný systém, ak má byť niekomu vedený, tak je to v prvom rade tým, ktorí sú tam. To znamená, tí naozaj starí a chorí, ktorí si nevedia zabezpečiť príjem iným spôsobom ako cez invalidnú alebo dôchodkovú dávku. To znamená, ak rieši dotačný systém, lebo tento zákon otvára dotačný systém, tak pridávam ďalšiu cieľovú skupinu. Ja sa neprihováram k nejakým obedom zadarmo v školských jedálňach, deťom, atď., ja vytváram úplne nový nástroj na podporu ľudí, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a sú invalidnými alebo starobnými dôchodcami.
Čo sa týka tých jedální, tak naozaj pán minister si mohol dať tú prácu a keď videl v rámci štatistík, že sa vydáva iné jedlo denne, on by mal vlastne prehľad, či to boli obedy alebo iné jedlo denne, mal tlačiť vlastne na ZMOS, aby si upravili tie jedálne. Lebo naozaj, keby mu záležalo na tom, aby tie deti mali teplú stravu, tak by si povedal, áno, dostávate odo mňa dotáciu, ale, prosím vás, plňte si aj vy svoje podmienky, aby tie deti nejedli bagety. Čiže toto je aj problém ministerstva, že tá spätná väzba tam niekedy nie je.
Čo sa týka toho rozšírenia, už som povedala vlastne o tých dôchodcoch, prečo ak otvárame dotačnú formu hmotná núdza, musíme riešiť tých, ktorí to potrebujú.
A čo sa týka tých starodôchodcov, no komu sme pomohli, tomu sme pomohli, ale naozaj niektorí sú veľmi sklamaní a tí práve, čo mali nízke dôchodky, tí práve mnohokrát nemajú ani na to teplé jedlo denne. Takže ja naozaj nehovorím populisticky, ja poznám tých ľudí. A ja im chcem pomôcť. A ja som tu na to, aby som to povedala.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 11:58 - 12:16 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Kolegovia, kolegyne, pomerne živá debata, ja sa chcem vrátiť na začiatok. Otvorili sme zákon o dotáciách ministerstva práce, sociálnych vecí, rodiny v hmotnej núdzi. Čiže ak chceme rozprávať problémy dotačnej formy ministerstva práce, je to jeden okruh problémov, a druhý okruh problémov je, že či chceme teda súčasťou vzdelávacieho systému mať aj stravovanie detí zadarmo. Sú to odlišné veci, ale zlievajú sa nám do jedného lievika preto, čo som aj ja vlastne na výbore hovorila, že podľa mňa by obedy zadarmo nemali ísť cez kapitolu hmotnej núdze.
Dnes hmotná núdza znamená základné podmienky. Zabezpečiť jedno teplé jedlo denne, strechu nad hlavou a primerané oblečenie. Do tohto systému sme dali v podstate stravovanie en bloc plošne všetkých detí. To je podľa mňa problém, kedy sa teraz naťahujeme, či to tam malo byť, alebo nemalo byť. Áno, môžme sa dohodnúť, že obedy zadarmo bude verejný výdavok, ale ja mám za to, že malo by si to riadiť ministerstvo školstva, ktoré pracuje s deťmi od útleho detstva až po vysoké školy. A myslím si, že najsprávnejšie by vedelo zaradiť do systému práve to, či súčasťou vzdelávacieho procesu bude aj stravovanie detí zadarmo.
Čo sa týka vlastne dotačného fondu z ministerstva práce, tak už dnes v podstate z tejto kapitoly je možné uhrádzať dotáciu stravovania detí v hmotnej núdzi. Ale aké máme reálne problémy v tomto systéme? Nie všetky deti dostávajú teplé jedlo denne. A ak zoberiem do úvahy, že sú to naozaj deti, ktorých rodičia a ony samotné nemajú dostatočný príjem, tak suchá strava je veľkým problémom, že to dieťa nemá teplú stravu v žalúdku počas dňa. To znamená, mali sme poriešiť prvé tento problém, aby všetky tie deti v hmotnej núdzi dostávali teplý obed denne. Ak by sme vedeli zabezpečiť vlastne tých 56-tisíc detí tak, že by všetky dostávali tú teplú stravu denne, odskúšali by sme si malú vzorku, ktorú by sme vedeli preniesť na celý štát, kde by tie deti, plošne dostávali všetky obedy zadarmo. Dnes hovoriť o tom, že deti dostávajú vlastne dotáciu, aby si zlepšili stravovacie návyky, nie je celkom stopercentne napĺňané, a to práve preto, že ak dostanú Bambino, jogurt alebo nejaký rožok, tak nemôžme hovoriť o výchove k stravovacím návykom, to uznáte všetci. Čiže ak by nám naozaj išlo o vec, tak by sme museli v prvom rade poriešiť tie problémy, ktoré už v súčasnosti sú veľkým problémom, a že tie deti nemajú teplú stravu denne a že teda nemáme jedálne, kde by sme vedeli zabezpečiť stravu.
Ak sme chceli naozaj vyriešiť problém, tak sme mali začať s tým, aby všetky deti mali vydanú teplú stravu. A tak by sme sa posúvali ďalej. Naozaj pre mňa je problémom to, že to ide z dotácie v hmotnej núdzi, kde sa nachádza množstvo ľudí, ktorí si pre zdravotný stav alebo aj preto, že sú len poberateľmi dôchodkovej dávky, nedokážu zabezpečiť jedno teplé jedno denne. Dnes máme na Slovensku 6500 ľudí v hmotnej núdzi, ktorí sú buď poberateľmi starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a ktorí si pre zdravotný stav alebo preto, že už majú vysoký fyzický vek, nedokážu zabezpečiť stravovanie. Aj pre týchto ľudí, ak hovoríme o dotačnej schéme ministerstva práce v hmotnej núdzi, je potrebné vyriešiť stravovanie.
Preto môj pozmeňujúci návrh nezasahuje do filozofie obedov zadarmo ako takých, skôr rozširuje okruh, že dnes mohli byť poberateľom tej dotácie na stravovanie iba deti, ja navrhujem úplne nový odsek, kde by v podstate to stravovanie malo byť zamerané aj na starých ľudí, ktorí majú len dôchodkovú dávku a sú v hmotnej núdzi, a invalidi, ktorí sú pre zdravotný stav vlastne umiestniteľní na trhu práce a poberajú len invalidný dôchodok, ale opäť nachádzajú sa v hmotnej núdzi. Čiže riešim vždy len to, kto pod hmotnú núdzu, aký okruh ľudí má sa zaradiť. Keďže naozaj nám pribudlo posledných desať rokov 140-tisíc ľudí v starobným dôchodkoch, musíme očakávať to, že aj zvýšenie cien alebo energií bude mať dosah práve na túto zraniteľnú skupinu obyvateľstva. A ak otvárame zákon o dotáciách o hmotnej núdzi, tak mám za to, že máme ošetriť aj ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a sú rovnako vlastne závislí od toho, či im štát pomôže a či to bude verejným výdavkom, ako je to v prípade detí, ktoré tiež nemôžu zarábať.
Tretím bodom je, že v podstate by to stálo len 2 milióny, a keďže tam v podstate je pripravená medzera od 80 až do 120 miliónov, čo sa týka aj súčasného návrhu zákona, 2 milióny eur by pokryli naozaj stravovanie pre ľudí, ktorí to práve z titulu toho, že sa ocitli v tej hmotnej núdzi, potrebujú. Nie je to také číslo, ktoré by ovplyvnili aj teda obedy zadarmo u detí. Avšak naozaj tí starí ľudia, ak sa nenajedia, tak ten zdravotný stav ide dole vodou a dostávajú sa často do nemocníc a presúvajú sa medzi zariadeniami a nemocnicami, atď., pretože sami od seba si nevaria, pretože hľadajú tie peniaze, ako môžu, len aby buď zaplatili elektriku, aby ich nevypli, alebo si dali nejaké jedlo.
Čiže v prvom rade ak to ide z dotačnej schémy hmotnej núdze, musíme pozerať na to, že sa nám tam nachádza aj cieľová skupina, ktorá je zraniteľná. Nehovorím o ľuďoch, ktorí sú v produktívnom veku. Vedia si to zarobiť nejakou brigádou, dohodou, pracovnou činnosťou. Hovorím o ľuďoch, ktorí sú pre zdravotný stav alebo fyzický vek naozaj strápení a sú odkázaní na to, že nemajú čo jesť. Doslova nemajú čo jesť. Sú v hmotnej núdzi. Takže môj pozmeňujúci návrh by smeroval k týmto ľuďom.
A možno ešte by som upozornila práve na dotácie pre deti s diétnym stravovaním. Ak to pôjde cez preddavkový systém, tak už v podstate teraz by to malo fungovať, že tí rodičia dajú tú žiadosť o tom, že sú tie deti posúdené vzhľadom na svoj zdravotný stav a aby už tie dotácie dostali hneď v tom januári. Čiže opäť sa to nebude stíhať.
Čo sa týka tých materských škôl, viete dobre, že ak dáte dieťa do škôlky, nemôže zobrať len obed. Musí zobrať desiatu a obed alebo desiatu, obed a olovrant. A v súčasnosti už tá stravná jednotka je viac ako 1,20 eur, hej. Čiže 1,40 eur. Takže aj keď od januára tie materské školy vlastne spustíme, tak možno bude otázka pre materské školy, či a akým spôsobom budú uhrádzať, či len to, obedy, lebo ak to budú deti v núdzi, ktoré pôjdu do tej predškolskej výchovy, tak, samozrejme, ten poplatok za prevádzku za škôlku nebudú platiť, ale za stravu áno. Ale tam vznikne ten rozdiel, že oni musia odobrať aj desiatu alebo aj olovrant. Čiže tam budú ďalšie problémy práve s tým prefakturovaním, že to nebude len konkrétny obed, lebo v škôlkach sa tak nestravujeme, alebo teda deti, my už vôbec nie.
Takže to sú vlastne riziká, ktoré ja okrem tých, ktoré som už povedala, ja som to hovorila aj na výbore, nebudem sa opakovať. V prvom rade mi ide o to, že ak to naozaj máme z kapitoly hmotnej núdze, musíme sa pozrieť, akých ešte zraniteľných ľudí tam máme. A preto ja teda navrhujem pozmeňujúci návrh, ktorý predpokladám, že pretože som opozičná, nie preto, že je zlý, ale preto, že som opozičná, nebude schválený. Ale ja naozaj v januári alebo vo februári budem prekladať návrh zákona, kde opäť rozšírim tie dotácie na túto formu.
Prečítam pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Sone Gaborčákovej, Anny Verešovej k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách z pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1160. Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení to isté, čo som prečítala:
1. V čl. I sa za bod 1 vkladá bod 2, ktorý znie: "2. Paragraf 2 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie: "k) dotáciu na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi).".".
Poznámky pod čiarou k odkazom 1a až 1c znejú:
"1a) § 65 až 69a zákona Č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
1b) § 70 až 73 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
1c) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I sa za bod 12 vkladajú nové body 13 a 14, ktoré znejú:
"13. Za § 9a sa vkladá § 9b, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 9b
Dotácia na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi
(1) Dotáciu na zabezpečenie stravy pre poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi možno poskytnúť na zabezpečenie obeda alebo iného jedla pre každú fyzickú osobu, ktorá je poberateľom starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku a ktorej sa poskytuje dávka a príspevky podľa osobitného predpisu.
(2) Dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je fyzická osoba podľa odseku 1.
(3) Dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom si osoba podľa odseku 2 odobrala stravu a toto odobratie hodnoverne preukáže pri vyúčtovaní dotácie.
(4) Dotácia na zabezpečenie stravy pre dôchodcov sa poskytuje preddavkovo na každý kalendárny mesiac do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca; na mesiac, v ktorom sa podala žiadosť, sa dotácia poskytuje preddavkovo do 25. dňa tohto mesiaca.
Po 14. V § 10 ods. 1 prvej vete sa za slovom "pomoci" spojka "a" nahrádza čiarkou a za slovami "dotáciu na podporu rodovej rovnosti" sa vkladajú tieto slová: "a dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov".". Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
3. V čl. I sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie: "17. V § 10 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: "(9) Prílohou o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov je doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa osobitných predpisov 1a), 1b), 31). Žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov a prílohy k nej môže podať aj iná osoba ako žiadateľ, ktorá koná v rámci zastúpenia 42d) fyzickej osoby uvedenej v § 9b ods. 1 (ďalej len "splnomocnený zástupca dôchodcu").".".
Poznámka pod čiarou k odkazu 42d znie:
,,42d) § 22 až 33b Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.".
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11. Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. I v bode 17 sa slová "ods. 10" nahrádzajú slovami "ods. 11".
5. V čl. I za bod 17 vkladajú nové body 18 až 20, ktoré znejú:
"18. V § 11 ods. 2 prvej vete sa spojka "a" nahrádza čiarkou, slová "žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa" sa nahrádzajú slovami "žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov" a slová "má sídlo žiadateľ" sa nahrádzajú slovami "má žiadateľ trvalý pobyt alebo sídlo".
19. V § 11 ods. 2 poslednej vete sa za slovom "dieťaťa" vkladajú slová "a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov".
20. V § 12 ods. 5 prvá veta znie: "Úrad posudzuje žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, žiadosť o dotáciu na zabezpečenie osobitného príjemcu a žiadosť o dotáciu na zabezpečenie stravy pre dôchodcov, schvaľuje poskytovanie tejto dotácie a jej sumu.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
6. V čl. I sa za bod 18 vkladajú nové body 19 a 20, ktoré znejú:
"19. V § 12 ods. 8 prvej vete sa za slovo "žiadateľa" vkladajú slová "alebo splnomocneného zástupcu dôchodcu".
20. V § 12 ods. 8 druhej vete sa za slovo "žiadateľ" vkladajú slová "alebo
splnomocnený zástupca dôchodcu".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
7. V čl. I doterajší bod 20 znie: "20. V § 14a odsek 1 znie: ,,(1) Ministerstvo a úrad na účely posúdenia a schvaľovania žiadosti o dotáciu podľa § 4, § 5, § 9 ods. 1 a 2 a § 9b, na účely kontroly dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa § 4, § 5, § 9 ods. 1 a 2 a § 9b, na účely posúdenia príjmu podľa § 12 ods. 6 a na analytické a štatistické účely spracúvajú osobné údaje uvedené v § 10 ods. 1, 4 a 5 a ďalšie údaje, ktoré sú nevyhnutné na účel posúdenia a schvaľovania týchto žiadostí o dotáciu v súlade s osobitným predpisom. 44a)"."
Poznámka pod čiarou k odkazu 44a znie:
"44a) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".
Zároveň žiadam bod 1 spoločnej správy vyňať na osobitné hlasovanie.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 12:59 - 13:00 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem, že si spomenul aj striebornú ekonomiku. V podstate nechcela som hovoriť nič populistické, chcem sa vyjadrovať k tomu, aby pán minister pochopil aj z môjho pohľadu, keď pozerám na výdavky ministerstva práce, ako to vidím ja a naozaj snažila som sa držať vecne jednotlivých kapitol, ktoré si myslím, že je tam veľa práce a samozrejme, oni vám hovoria jedno, ja teda druhé, ale naozaj problematika striebornej ekonomiky ako príležitosť pre ekonomiku do budúcnosti, hej, lebo s tým, že budú seniori, majú iné potreby, čo kupovať, aké služby im poskytovať, sa vytvorí segment, ktorý môže prinášať financie. Na druhej strane bude, bude vlastne tá starostlivosť, ktorá bude len výdavkovou časťou. Čiže ja si predstavujem reformu tak, že urobím aj výdavkovú aj príjmovú časť. Príjmovou časťou by bol segment striebornej ekonomiky a výdavkovou práve tá starostlivosť, ktorú by som celé prekopala. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2018 12:35 - 12:50 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Dobrý deň. Pán minister, pani predsedajúca, milí kolegovia, kolegyne, máme tú možnosť vyjadriť sa k rozpočtu. O mne je známe, že ja sa teda viac-menej vždy vyjadrujem k tomu, čomu rozumiem a teda rozumiem sociálnej oblasti a teda budem sa vyjadrovať práve k rozpočtu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Podrobnejšie sme si vymieňali názory na sociálnom výbore s pánom ministrom, ale naozaj som zvážila to, že vystúpim, aby ste počuli tie názory na tie jednotlivé položky aj vy, pretože vy dostávate argumentáciu priamo z ministerstva a častokrát my spolu teda nie sme v kontakte. Pozerám, že je tu aj pán Kamenický, ktorý teda by mal byť vaším nasledovníkom a možno stojí za to, aby, aby teda, či už krúti hlavou, že nie, aby sme teda prešli tie jednotlivé oblasti.
Ako ste povedali správne, tak najväčšiu časť výdavkov v rámci sociálnej oblasti tvorí sociálna inklúzia. Ak by sme to podelili, tak je to podpora rodiny, pomoc v hmotnej núdzi a kompenzácie, ktoré boli najviac zadotované na budúci rok a teda je to priorita.
Čo sa týka podpory rodiny, včera sme mali debatu o tom,v akej kvalite máme zamestnanosť na Slovensku, ako ťahať ľudí zo zahraničia, aby sa vrátili na Slovensko a ja som povedala jednu vec, že tí ľudia sa vrátia za rodinami možno nie s takými, nie za také platy, ako robia v zahraničí, ale musíme im poskytnúť vlastne takzvaný štát priateľský k rodinám. A keď som sa pozrela vlastne na podporu rodiny na budúci rok, tak v podstate rodinné prídavky, ktoré spravidla dostávajú všetky rodiny, ktoré majú deti, sa zvýšia o 66 centov a teda poberá ich 1 081 550 detí na Slovensku. Je to malá suma a preto som sa pozerala ďalej, akým spôsobom možno, môžme vytvárať tú podporu alebo ten štát priateľský k rodinám, tak aj ten rodičák vlastne zdvíhame z 214 na 220 eur, čo je cca 6 eur. Poskytuje sa ten rodičák pre 141 320 ľudí, mnohokrát hovoríme o rodičáku, že tam musíme byť pozorní, pretože môže sa nám stať, že ľudia, ktorí nechcú pracovať, tak sa budú živiť tým, že budú mať veľa detí a budú brať ten, ten rodičák.
Ja chcem len upozorniť na to, že ten rodičák poberá 141 320 rodičov, ale len 2 168 je v hmotnej núdzi. Čiže nemusíme sa obávať toho, že jednoducho ten rodičák bude vo veľkej miere zneužívaný, lebo aj ten, aj to tehotenstvo nejaký čas trvá, čiže postaviť si na tom akože nejakú, nejaký príjem, by som, by som nedávala na takú váhu, hej? Aby, aby tie, tie vlastne reči, ktoré sa tu vedú vo vzťahu k tomu, že máme tu jednu skupinu obyvateľstva, ktorí na tom žijú, tak teraz, teraz som vám povedala fakt, ktorý máme. Čiže naozaj nebáť sa rodičovského príspevku.
Na druhej strane musím povedať, že v roku 2018 máme nárast daňových extra príjmov o vyše 700 miliónov a podľa odhadov RRZ sa bremeno daní zvýšilo o 8 %. To znamená, že tí pracujúci rodičia nemajú pocit, že ten štát je priateľský k tým rodinám. Preto naozaj ja tiež kritizujem to, že ten daňový bonus ide iba pre deti do 6 rokov, lebo myslím si, že pri takomto daňovom zaťažení a takýchto extra príjmoch v daniach si zaslúžia ten daňový bonus aj rodičia všetkých pracujúcich, detí všetkých pracujúcich rodičov.
OĽANO by v prípade svojej účasti vo vláde sa snažilo zmeniť síce štruktúru príjmov pre obce tým, že by dostávali percento z celkového daňového mixu nielen z daní fyzických osôb a majetku. Súčasné dane sú preto pre obce nestabilné a ak sa ponúkajú riešenia ako daňový bonus, okamžite máme obrovský nepokoj medzi starostami a primátormi, ktorí bojkotujú, že budú mať menej daní, ak toto všetko bude v rámci tých samospráv platiť. Čiže určite je to politické rozhodnutie ísť a v tej našej novej dobe, ktorá nás čaká aj so starnúcim obyvateľstvom, aj vlastne s tým, že chceme byť priateľskí k tým rodinám, je potrebné vlastne pozrieť, ako sa tie dane na Slovensku prerozdeľujú.
Čo sa týka položky pomoci v hmotnej núdzi, tak tam sa zvyšujú príspevky na hmotnú núdzu, nie však pri tom, že sa zvyšujú tie príspevky v hmotnej núdzi, chýba revízia nástrojov celkovej pomoci v hmotnej núdzi. Jednoducho minulého roku som bola ambasádorkou akcie EMIN, ktorú zastrešovala Európska komisia, kde sa monitorovala chudoba v Európe. Nebolo to len na Slovensku, ale bolo to aj v iných častiach. A teda odporúčaním pre Slovensko bolo, aby sme na začiatok robili také kroky, a to je zabezpečiť stravu a strechu nad hlavou pre ľudí, ktorí to naozaj potrebujú a sa ocitajú v hmotnej núdzi. Tento aspekt pán minister Richter nezohľadnil v rozpočte, iba v podstate dal ťažisko na dávky, ktoré pôjdu popri príjme, ktorý človek, ak nastúpi do pracovného pomeru, tak ešte nejaký čas tam trvá to, aby, aby mal vyšší ten príjem, avšak to, čo potrebujeme riešiť, je práve to, aby sme zabezpečovali tú, tú stravu a teda strechu nad hlavou. Čo sa týka tej strechy nad hlavou, to sa zabezpečuje prostredníctvom rôznych služieb a tie nám na Slovensku evidentne zlyhávajú a teda aj môžme povedať, že mnohí ľudia počas dňa nedostanú ani jedno teplé jedlo denne. Vyše 6 500 ľudí máme dokonca aj so starobným dôchodkom alebo invalidných, alebo tých, ktorí poberajú invalidný dôchodok, ktorí jednoducho spadajú do hmotnej núdze a nedokážu si zabezpečiť ani jedno teplé jedlo denne z existenčných problémov. Preto si myslím, že je na čase, aby hmotná núdza dostala reformu nástrojov, ktorá by sa zosúladila s tým, aké problémy na Slovensku nové máme a ako nastaviť ju do budúcnosti.
Napríklad hmotná núdza na jednej strane vôbec neakceptuje, že napríklad mladý Róm sa rozhodne študovať na strednej škole a keďže nie je evidovaný, nedostane aktivačný príspevok. Na druhej strane, keby bol evidovaný a išiel by na nejaký rekvalifikačný kurz, ktorý stojí pomerne dosť peňazí a nie je tak efektívny ako stredoškolské vzdelanie, tak tam jednoducho nárok na ten aktivačný má príspevok. Čiže naozaj ideme, pravá ruka nevie, čo robí ľavá, potom nás tie aktívne opatrenia trhu práce pomerne dosť stoja, sú skôr zamerané na dopytové programy a tie dopytové programy v podstate len vytvárajú, ako keby sú zamerané na to, aby bolo vytvorené nové pracovné miesto a pričom práve tie vzdelávacie sú v pozadí a ak máme možnosť cez to stredné školstvo tých ľudí dostať, tak zase strácajú nárok na tie príspevky, hoci by boli aktívni práve v tom vzdelávaní. Čiže áno, zdvihnúť príspevky, ale treba prekopať celý systém pomoci v hmotnej núdzi. Bude tu aj novela, ale tá, tá v podstate nám neprináša nejaké také zmeny a reflektovanie situácie, ktorá je vonku a medzi ľuďmi, ktorí sú trpiaci a teda naozaj žijú na hranici chudoby.
Čo sa týka kompenzácií, tak je pravdou, že sa podaril dobrý kúsok a teda naozaj tie príspevky za opatrovanie idú hore aj na osobnú asistenciu, ale chcem povedať, pán minister, že napríklad osobná asistencia sa momentálne vo veľkom prehodnocuje a robia také veci, že im sťahujú počet hodín tých asistentov, alebo na druhej strane hľadajú bizarné dôvody, kedy odobrať osobnú asistenciu tým ľuďom, čiže v konečnom dôsledku my tam aj tých peňazí sme dali na tú hodinu viac, ale z praxe mi avizujú, že však ja som 20 rokov s tými ľuďmi v kontakte dennodenne, čiže tí ľudia ma poznajú, hovoria, že majú veľký problém práve s tým, že, že sa tlačí na to, ako, teda aby príliš sa, príliš sa tá osobná asistencia nedostala do tých rozmerov, v akých bola, prípadne teda sa znižovala alebo odobrala. Ale je to dobrý krok. Ja si myslím, že naozaj najlepšie a najprirodzenejšie je, aby ostali v tom domácom prostredí.
Čo sa týka náhradnej rodinnej starostlivosti a verzus detských domovov, tak možno ste si všimli, že v podstate idú rekonštruovať budovy detských domovov alebo ich detašované pracoviská, zatiaľ čo príspevky pre náhradných rodičov, čiže pestúnov alebo profirodičov sa síce v novele zákona zvýšili, ale je to cca o 5 eur. Avšak investície do budov a teda do personálu, ktorá sa vyčlení práve na sociálno-právnu ochranu, bude vo veľkých objemoch a práve tí profirodičia a pestúnski rodičia, poviem priemer, dostanú len o 5 eur, 2 eurá viac, ten opakovaný príspevok. Čiže zase sa mi javí, že, že nejdeme tým trendom, ako k takému prirodzenému životu a v podstate ja nehovorím, že tam nejdú veľké výdavky, ale bude to neudržateľné a tie deti z tých detských domovov tak skoro nedostaneme, keď tam zase obnovia tie priestory, keď tam bude ten personál, bude sa chcieť tam udržať. Čiže to sú kroky, ktoré mne vadia a ja by som, ja by som to teda riešila iným spôsobom.
Tá zamestnanosť, no celkovo ja som, ja tvrdím, že ideme pri aktívnych opatreniach trhu práce viac po dopytových programoch a ak ideme aj teda po vzdelávacích, tak naozaj je tam napríklad inkluzívne vzdelávanie, však vy asi tak podrobne do toho nevidíte, ale je tam projekt za 30 miliónov, ktorý za 20 dní má vyvzdelávať dlhodobo nezamestnaného človeka, respektíve Róma, ktorý sa má naučiť nejaké zručnosti, šróbovať a tak ďalej, ale za 20 dní toho človeka teda nevyvzdelávate. No a v podstate bude sa to robiť skupinovo, to znamená, v tej skupine bude 20 takých Rómov, bude to trvať 20 dní, čiže bude to naozaj stáť 23-tisíc, ten jeden kurz a reálne z tých ľudí nedostanete nič, hej? Čiže naozaj na jednej strane, keď už aj idú tie vzdelávacie programy, sú neefektívne. Toto, toto ako aj keby sa robili zázraky tých prednášajúcich, jednoducho s tými ľuďmi za 20 dní nepohnete. Radšej nastaviť tie peniaze na tých pracovných asistentov, kde bude majster, ten ich zoberie do praxe, dáva na nich pozor, jednak na ten výkon, na druhej strane aby nepili, aby mali tie, tie návyky. Toto je cesta tie peniaze ušetriť a dať vlastne do toho.
Možno také iné, ktoré by som spomenula, sú určite aj dôchodky. Na jednej strane dávame ten vianočný príspevok, na druhej strane neviem, či vám avizujú obrovské problémy v sociálnych službách, kde vlastne priemerný dôchodok je nejakých 400 eur a platba v sociálnych službách je od 600 do 1 200 a tí ľudia sa stávajú neplatičmi vlastne v tých sociálnych službách. Tie dlhy narastajú, takže tam nám vzniká veľká sekera práve pri starobných dôchodcoch a ak sa pozrieme na to, tak veľmi malá časť starodôchodcov, starodôchodcom bola priznaná nová výška dôchodku, takže vítam aspoň ten príplatok, ktorý ide navrhovať, tuším, strana MOST, ale určite by som do budúcnosti riešila práve, čo s tým, ak sa ten človek dôchodca stane neplatičom, lebo ak sa pozrieme na fungovanie útulkov v dnešnej dobe, tak je to, je štruktúrou tých ľudí ináč postavený, dostávajú sa nám tam práve ľudia, ktorí sú starobní dôchodcovia alebo aj invalidi a práve pre túto anomáliu, ktorá existuje na trhu, a to súvisí vlastne aj s tými dôchodkami starobnými, ktoré boli nízke. Málo, mali nižšie mzdy a tak ďalej.
Možno takou vecou, ktorá nie vždy, vždy teda, aj keď ste ma počúvali pri jednotlivých rozpočtoch, keď som vystupovala, boli sociálne služby. Navyšujú sa teraz sociálne služby, čomu sa teším, ale aj tak ten systém je potrebný nastaviť ináč, lebo to bude do nekonečna, že si bude, že si každý bude vybíjať alebo zakladať tú službu, ktorá je naviac výnosná. Čiže tam treba prekopať, že tie peniaze pôjdu za odkázaným a nastaviť, samozrejme, kontrolné mechanizmy a vyvážené, ale ináč to bude vždy, vždy všetko málo, lebo nie je poriadok v tom systéme. Čiže tam jednoducho je potrebné urobiť poriadok. Ale ja budem navrhovať napriek tomu, že to neprejde, ale nedá mi to, lebo ja rozumiem, čo hovoria tí poskytovatelia, ktorí hovoria, že nemajú na dofinancovanie miest, pretože od mája, keď sa zvýšili príplatky, sa zvýšil aj koeficient počtu zamestnancov na klientov, a to už vy ako minister financií nemôžte vedieť, oni museli prijať viac zamestnancov tým pádom, hej? A ono fajn, že oni tie peniaze už mali navýšené po tej novele, ale tým, že museli zobrať viacerých zamestnancov, tak tá suma sa im zvýšila a plus prišlo od mája tie príplatky, takže oni naozaj tie finančné prostriedky reálne tam nemajú na úhradu vlastne tých sociálnych služieb, no a z toho dôvodu ja budem za to, aby teda tých 10 miliónov v rámci rezervy boli dodotované a budem to dávať aj v rámci pozmeňováku. Niečo SK osmička im sľúbila, ale podľa mňa to sú len veci na úhradu miezd, asi za december, by som povedala, že by to mohlo spĺňať. Ostatné tie dlhy, ktoré im rástli, tak, tak to nebudú mať pokryté a myslím si, že je to objektívne, ale, samozrejme, to je jak s tou Maruškou, čo liala, liala do tej studne a nič tam nikdy nebolo, tak je to so sociálnymi službami, no proste celý systém. Prichádza nám viac ľudí prekopať, nastaviť inač, lebo ináč ako každý minister bude mať s tým obrovský problém a už nehovoriac o kvalite, overiteľnej kvalite.
Taktiež pozmeňovák dávam aj na takzvanú seniorskú linku, ktorá vlastne poskytuje poradenstvo, ale aj takú pomoc v núdzi, ak sa seniori týrajú v domácom prostredí, buď keď rodina samotná robí opatrovanie a zneužíva toho seniora, ale aj všetky náležitosti, ako sú tie nekalé praktiky voči nim a tak ďalej a oni to nemajú kde zastrešiť. Naozaj existuje v rámci sociálnych služieb takzvaná služba s použitím telekomunikačných technológií a preto navrhujem, aby to bolo cez teda sociálne služby pozmeňovákom. Je to veľmi, veľmi dôležitá vec pre tých seniorov. Takže myslím si, že veľa vecí by sme tým vedeli poriešiť do budúcna, lebo oni nebudú ako keby udávať vlastných príbuzných, a to je trošku anonymné, keď zavolajú nie na políciu, ale na linku. Čiže je to spôsob, ako v budúcnosti riešiť krízové situácie práve v rámci seniorov. Takže to je vlastne k rozpočtu a k pozmeňováku, ktorý budem čítať. Akurát som to stihla.
Idem čítať pozmeňovací, pozmeňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej, Anny Verešovej k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019. Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 sa mení takto:
1. V prílohe č. 3 v kapitole Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa suma výdavkov spolu zvyšuje o 10 084 000 a o túto sumu 10 084 000 sa zvyšuje aj suma výdavkov spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a príspevkov z rozpočtu Európskej únie.
2. V prílohe č. 3 v kapitole Všeobecná pokladničná správa sa suma výdavkov spolu znižuje o sumu 10 084 000 a o tú sumu 10 084 000 sa znižuje aj suma výdavkov, spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedky z rozpočtu Európskej únie.
3. V prílohe č. 4 v kapitole č. 22 - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa suma výdavkov spolu za kapitolu zvyšuje o 10 084 000 a o túto sumu 10 084 000 sa zvyšuje aj suma výdavkov v eurách na program 07COA Podpora sociálnych služieb (kód a názov programu).
4.V prílohe č. 4 v kapitole č. 48 - Všeobecná pokladničná správa - sa suma výdavkov kapitoly v eurách znižuje o sumu 10 084 000.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.11.2018 9:32 - 9:34 hod.

Soňa Gaborčáková Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienky. No, určite preobsadzovanie miest je veľká téma slovenského trhu práce a stála by za skrátené legislatívne konanie, pretože to, čo sa deje už teraz v starostlivosti o seniorov, o ľudí trpiacich, o, a možno aj o Rómov, ktorí sa nedokážu zamestnať, lebo sú Rómovia, by stálo za skrátené legislatívne konanie. Lebo naša krásna krajina nedáva príležitosť ani starostlivosti, kvalitnej starostlivosti o týchto ľudí, ale nedáva možnosť ani sa zamestnať. Len im dávame nálepky a hodnotíme ich rôznymi negatívami. Na druhej strane, ak je problémom mobility, mobility Slovákov mzda, tak určite je potrebné sa pozrieť na daňovo-odvodové zaťaženie verzus čistá mzda, to je ad jedna, a ad dva štát priateľský k rodinám. Nevystreľovať rôzne sociálne balíčky, ale naozaj to systematicky naplánovať tak, aby či už táto vláda, alebo budúca vláda, alebo aj vlády o 20 rokov vedeli, že chcú podporovať rodinu, poďme sa všetci na tom dohodnúť. Toto chceme, toto bude verejný výdavok, poďme to uhradiť, aby sme tie rodiny, aby tie rodiny ostávali spolu a doma, a čo nebude verejným výdavkom. Ale takto nastavovať sociálne balíky, potom hra je v neprospech toho, že 300-tisíc ľudí máme vonku.
Ďakujem.
Skryt prepis