Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

14. 9. 2017 o 11:46 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14. 9. 2017 11:46 - 11:48 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Tento návrh zákona predkladáme spolu s dvoma kolegami, s Natáliou Blahovou a s Jurajom Drobom, a cieľom predloženého návrhu je zavedenie podobnej úpravy poskytovania materského v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, aká dnes funguje v systéme sociálneho poistenia civilov. Jedná sa o dve úpravy. V prvom rade navrhujeme zvýšiť výšku materského podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov obdobne, ako je to v zákone o sociálnom poistení, na úroveň 75 % čistého denného služobného platu z pôvodnej sadzby 70 percent. Ide totiž o to, že, myslím, v máji 2017 na základe dobrých ekonomických výsledkov a hospodárskych výsledkov bola zvyšovaná materská o 5 % všetkým civilom a na vojakov, alebo teda vojačky, policajtky, hasičky, príslušníčky Zboru väzenskej, justičnej stráže, na príslušníčky NBÚ a Slovenskej informačnej služby sa takpovediac nemyslelo alebo zabudlo a my nechceme nič iné, ale aby aj ony sa podieľali na tom, že sa ekonomike darí. To je po prvé.
Po druhé, chceme zrovnoprávniť príslušníkov ozbrojených zborov s civilmi, z hľadiska čerpania materskej. Máme na mysli čerpanie materskej pri ich partneroch. Civili to môžu robiť a príslušníci ozbrojených zborov to robiť nemôžu. Tento náš návrh zákona je plne v súlade aj s tým, čo nedávno povedal minister obrany, a síce to, že treba zatraktívniť službu v ozbrojených silách, pretože počet uchádzačov o ozbrojené sily, neustále klesá, a toto je, tento návrh zákona je plne v súlade s tým, čo hovoril. Určite to ten problém nevyrieši, ale ako určitá malá pomoc a príspevok zo strany najsilnejšej opozičnej strany by to malo byť chápané a pevne verím, že tento náš návrh podporíte.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 9. 2017 16:44 - 16:44 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán minister, aj nám je ľúto, že tu ešte stojíte... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pán poslanec, idem zavolať pána ministra.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Á, výborne, no tak zavolajte. (Reakcie z pléna.) O. K.
(Krátka pauza pre neprítomnosť ministra.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Takže, nech sa páči, pán poslanec Galko.

Galko, Ľubomír, poslanec NR SR
Ďakujem pekne.
Pán minister, aj nám je ľúto, že tu ešte stojíte. Pretože vy ste už mali stáť niekde úplne inde. Ale žiaľ, musíme to pretrpieť, lebo poslanci tejto korupčnej koalície vás aj iných zdiskreditovaných ľudí, napríklad Bašternákovho obchodného partnera Roberta Kaliňáka, nasilu stále držia vo funkciách.
Vy hovoríte o špine, ktorá sa neustále leje. Máte pravdu, ona sa nielen leje, ale už je aj vyliata. Je vyliata na vás a je vyliata na tie bezbranné deti. Aj na seba, aj na tie nešťastné deti ste tú špinu vyliali vy osobne. Ani vy, ani tie deti už tú špinu zo seba nezmyjete. A to je smutné, lebo vám je to asi jedno. Vy máte hrošiu kožu. Ale tie deti, ktorým ste zničili život, ktoré ste ešte rok nechali v šialenom prostredí, ktoré im zdevastovalo ich detské duše, sa s tou špinou, do ktorej ste ich ponorili vy osobne až po krk, nikdy nevyrovnajú.
Prihovárate sa, zároveň sa tu líškate kolegom vašej korupčnej koalície z SNS, ktorí vás v týchto dňoch už viackrát vyzvali, aby ste odišli. To je dobré, že to robíte, lebo dnes odhalíte ich charakter. Ak vás podržia a nezahlasujú za vaše odvolanie, historicky sa znemožnia, zlikvidujú sa a skončia. Ak vás spolu s opozíciou dnes neodvolajú, stanú sa vašimi spolupáchateľmi pri prznení detských duší. O tom je táto schôdza. O korupcii, o kšeftoch a o bezbranných nevinných deťoch. A o tom, komu dajú poslanci SNS prednosť, či kšeftom a korupčnému žvancu, alebo bezbranným deťom. Táto schôdza nie je o strane SMER – SD, to je korupčná strana, ani o strane MOST – HÍD, to je strana v úpadku, v podstate mŕtva strana. Je o poslancoch Slovenskej národnej strany. O tom, či dnes odohrajú svoju potupnú derniéru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21. 6. 2017 9:49 - 10:02 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pán špeciálny prokurátor, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi za klub strany Sloboda a Solidarita uviesť niekoľko poznámok k správe špeciálneho prokurátora o činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry a poznatkoch o stave zákonnosti za rok 2016. Na úvod by som chcel poznamenať, že som potajme dúfal, že dnes nebudem musieť vystúpiť, že táto správa dnes nebude vôbec prerokúvaná a bude odložená na jeseň, a to z jednoduchého dôvodu, že ju nebude mať kto predložiť. Veril som, pán prokurátor Kováčik, že dnes už nebudete špeciálnym prokurátorom, že napĺňajúc očakávanie verejnosti, ktoré ste sám vyvolali, odstúpite, abdikujete.
Pán špeciálny prokurátor, azda ešte nikdy v histórii samostatného Slovenska neviedla tak dôležitý úrad, ako je ten váš, osoba s tak nízkym verejným kreditom, ako je ten váš. Možno kedysi Ivan Lexa na čele Slovenskej informačnej služby. Je mi to ľúto, ale musím vám oznámiť, pokiaľ ste si to nevšimli, že váš kredit vo verejnosti dosahuje nulové, povedal by som až záporné hodnoty. Vaše zotrvávanie vo funkcii, ktorú zastávate, traumatizuje slovenskú verejnosť. Ľudí – a nie sú to len mladí ľudia, študenti, ale aj tí skôr narodení, týchto ľudí máme v uliciach. Sú to nespokojní ľudia, frustrovaní zo stavu, v ktorom sa nachádza naša krajina. Zo stavu obrovského bezprávia a nespravodlivosti, do ktorej sa naša vlasť ponára každým dňom viac a viac. A vy, pán Kováčik, na tom nesiete svoj nezmazateľný podiel. Vás žiadajú ľudia, aby ste odišli. A myslíme si to aj my členovia politických strán demokratickej opozície SaS, hnutí OĽANO a SME RODINA. Za tieto tri strany, ako aj za všetkých tých ľudí v uliciach po celom Slovensku vás teraz vyzývam: Odíďte!
Vo svojej správe píšete, že v roku 2016 napadlo do trestného registra 321 vecí, čo bol kontinuálny pokles v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, oproti roku 2015, keď to bolo 343 vecí, v roku 2014 401 vecí a v roku 2013 442 vecí. Onen pokles týkajúci sa trestného registra sa snažíte vysvetliť tvrdením, že prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry nemajú nijaké možnosti na ovplyvnenie nápadu kriminality, pretože do konania vstupujú až vtedy, keď je na úrad doručené uznesenie o začatí trestného stíhania, prípadne aj vznesení obvinenia.
Pre korupčné trestné činy bolo v roku 2016 stíhaných 113 páchateľov, čo bol veľmi podstatný pokles oproti roku 2015, kedy bolo pre korupčné trestné činy stíhaných 173 páchateľov, aj oproti roku 2014, kedy bolo pre korupčné trestné činy stíhaných 209 páchateľov.
Obžalovaných v roku 2016 bolo 56 osôb, v roku 2015 to bolo 60 osôb a v roku 2014 to bolo 100 osôb.
Dohoda o vine a treste bola uzavretá s 27 obvinenými, pričom v roku 2015 to bolo 85 osôb a v roku 2014 to bolo 73 osôb.
A odsúdených bolo v roku 2016 71 osôb, pričom v roku 2015 to bolo 138 osôb a v roku 2014 to bolo 149 osôb.
Dámy a páni, je evidentné, že v posledných troch rokoch popri celkovom poklese týkajúcom sa trestného registra dochádza aj k poklesu počtu osôb stíhaných pre niektorý z trestných činov korupcie, k poklesu počtu obžalovaných osôb a taktiež poklesu odsúdených osôb.
Aj v tejto súvislosti upozorňujete, pán špeciálny prokurátor, že orgány prokuratúry, a teda aj Úrad špeciálnej prokuratúry, sú represívne orgány, ktoré vstupujú do konania až vtedy, ak je odhalené podozrenie z trestného činu, a až potom začína prokurátorský dozor. Opierate sa o tvrdenie, že prokuratúra nie je prioritne orgán prevencie, nemá ani oprávnenie, ani procesné, personálne a materiálne podmienky na odhaľovanie trestnej činnosti. A zároveň tvrdíte, že fyzické, ale aj právnické osoby často nie sú ochotné spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní pri odhaľovaní a objasňovaní korupcie, čím je odhaľovanie a postihovanie tohto druhu kriminality nepochybne sťažené, pričom uvádzate dva dôvody.
Prvým dôvodom je podľa vás preformalizovaný Trestný poriadok a ako druhý dôvod uvádzate, že v posledných rokoch je zo strany niektorých novinárov, ale aj politikov vytváraný mediálny tlak na Úrad špeciálnej prokuratúry a vo verejnosti sa prezentujú názory, že tento úrad všetky korupčné veci zametá pod stôl. Lenže, pán prokurátor Kováčik, skúste si položiť otázku. Nie je to náhodou tak, že s klesajúcou dôveryhodnosťou vedenia špeciálnej prokuratúry klesá aj ochota ohlasovať korupciu? Akou motiváciou ohlasovať korupciu má byť informácia o tom, že ste v 61 prípadoch, ktoré ste osobne dozorovali za uplynulých osem rokov, nepodali ani jednu obžalobu? Položte si túto otázku, pán Kováčik, a úprimne si ju sám pre seba zodpovedzte. Trebárs aj tu, takpovediac do vnútorného vrecka vášho saka. Ja odpoveď na túto otázku poznám.
Čo od nás vlastne chcete, od opozičných politikov, od novinárov? Chcete, aby sme vás za tých 61 prípadov bez jedinej obžaloby pochválili? Veď vás nechváli ani generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Aj ten len nechápavo krúti hlavou. Rozmýšľali ste vôbec niekedy nad tým, čo prispelo k vašej nedôveryhodnosti? Ale mám na mysli objektívne zamyslenie sa nad sebou a nad svojou prácou. Nie nezmysly typu: môže za to zlá opozícia, môžu za to zlí politici, môžu za to zlí novinári. Všetci naokolo mňa za to môžu, len ja za to nemôžem.
Pomôžem vám. Prečo ste, pán špeciálny prokurátor, definitívne zmarili vykonanie znaleckého posudku z nahrávky "peniaze vlastnou hlavou", aby sme vedeli, či hlas na nahrávke patrí Robertovi Ficovi, alebo je to jeho geniálny imitátor? Prečo ste, pán Kováčik, nedali zistiť znalcovi, či podpisy podnikateľa Blaška a predstaviteľov strany SMER – sociálna demokracia, na základe ktorej si údajne oligarchovia rozparcelovali Slovensko a poprideľovali významné štátne funkcie za svoje peniaze, ktoré venovali tejto strane, či sú tieto podpisy pravé alebo nie?
Dovoľujem si vás upozorniť, že tak ako traumatizovali spoločnosť takmer 20 rokov Mečiarove amnestie, tak verejnosť traumatizuje aj táto údajná nahrávka Roberta Fica a zmluva podnikateľa Blaška. Slovenská verejnosť má právo vedieť, či strana SMER – sociálna demokracia, ktorá je členom koaličnej vlády Slovenskej republiky, bola založená z čiernych peňazí, ktoré mohli byť získané podvodom, možno aj trestnou činnosťou, a či sa tu predávali funkcie v exekutíve a v parlamente. Máme právo vedieť, či kolegovia zo strany SMER – sociálna demokracia tu v tomto parlamente a ich kolegovia vo vláde Slovenskej republiky sedia podvodom, či sú to členovia strany s paralelným financovaním. Je to podobná trauma ako Mečiarove amnestie. Spravte to! Dajte preskúmať aj inkriminovanú zmluvu a dajte preskúmať aj zmienenú nahrávku. Verejnosť si toto poznanie zaslúži. Môžete to spraviť aj v súčasnosti. A potom môžete odísť aspoň s trocha napravenou reputáciou.
Na záver ešte uvediem, že by som mohol riešiť a kritizovať aj ďalšie veci vo vašej správe, napríklad určitý bulvarizmus, napríklad to, ako na strane 17 farbisto vysvetľujete, ako manželka v spolupráci nejakého komplica vylákala pod zámienkou sexuálneho uspokojenia svojho manžela do pivnice a tam ho aj s komplicom dopichala a dosekala nožom aj sekáčikom na mäso a telo následne rozštvrtili a odniesli do lesíka a dokázali ste ho identifikovať len preto, lebo mal špeciálne tetovanie. Prepáčte, ale tieto horory naozaj nepotrebujeme od vás v takejto správe čítať. To si nechajte pre seba na čítanie pred spaním.
Bulvarizácia je však najmenší problém. Oveľa vážnejšie je to, že radšej by sme vo vašej správe si prečítali, že Ladislav Bašternák, Marián Kočner, Strapatý, alias Ján Počiatek, Robo, alias Robert Kaliňák alebo niektorí smerácki poslanci typu Stanislav Kubánek, Jozef Buček a ďalší občania podozriví z daňových podvodov čelia spravodlivosti. Toho sme sa, žiaľ, počas vášho pôsobenia nedočkali.
Vážený pán prokurátor Kováčik, som presvedčený – a hovorím to s plnou vážnosťou, že pre nás všetkých včítane vás pre obnovenie nádeje vo vieru a spravodlivosť u ľudí na Slovensku je nutnou podmienkou to, aby toto bola vaša posledná správa v tomto parlamente a aby ste urýchlene uvoľnili miesto niekomu ďalšiemu. Razantnému, odvážnemu a poctivému človeku. Veľmi si želám, aby ste silu spraviť toto rozhodnutie v sebe čo najskôr našli. Už včera bolo totiž neskoro.
Ďakujem vám za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 18:53 - 18:55 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
No ďakujem pekne, Ondrej Dostál, dobre si pomenoval nízke vedomie zákonnosti u starostov aj u poslancov jednotlivých obcí, a hlavne teda čo sa týka niektorých menších obcí, tak ja mám podobné skúsenosti. Otázka je, že čo s tým vieme všetci spraviť. Jednak my zákonodarcovia, takisto aj ľudia na Generálnej prokuratúre, lebo toto je vec, o ktorej sa viac menej hovorí už dlhšie obdobie, to, to nehovoríme o tom prvýkrát, to znamená, že treba si položiť otázku, že čo s tým vieme spraviť.
Tiež by som určite nešiel do takého riešenia, to si tiež spomínal, to ma zaujalo, že by prokuratúra mala oprávnenia meniť rozhodnutia samosprávy, tie pravidlá sú dobré, len ich treba dodržiavať. No a tam, kde sa porušujú, tak tam treba na to upozorňovať. Nevidím problém v tom, že prokuratúra koná tak, ako koná napríklad pri tých prípadoch, o ktorých si hovoril, napríklad pri tom prípade dodržiavania času predaja, a ale aj tie prípady, ktoré si spomínal ohľadne protestov, ktoré sú podávané pri predaji pyrotechniky alebo teda pri používaní pyrotechniky, ukazujú, že, že stále v tom meste niečo nefunguje, a to dokumentuje aj tá obrovská byrokracia, o ktorej si hovoril, desiatky hodín pracovného času venovaných úplne nezmyslu. Zopakoval by som len to, že riešenie máme v rukách aj my, ale jednoducho treba dať hlavy dohromady.
Chcel som povedať ešte k tomu domácemu násiliu, ale tam mi už čas nevyjde, tak potom možno v nejakej inej faktickej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 15:11 - 15:12 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Musím odtiaľto, lebo nejde mi tam prihlásiť, by som vás poprosil, keby ste sa mi došli pozrieť. (Rečník sa premiestnil na vedľajšie miesto za predsedníckym pultom.)
Pán kolega Glváč, nejaký rozšafný ste, tuším tiež mám taký pocit. Ja by som vás chcel tiež upozorniť na to, že my prerokúvame správu generálneho prokurátora a vy nás tu zaťažujete voľbou RTVS a zaťažujete nás tu tým, že kto je lídrom a nie je lídrom a bude lídrom. A ja by som tiež, si myslím, myslím si, že tiež by sa vám nepáčilo, keby som sa tu teraz postavil a začal by som tu, ja neviem, rozprávať niečo o tom, že ste kúpili drahé vrtuľníky a nezazmluvnili ste to, že ako tie vrtuľníky sem teraz majú dôjsť. A tiež by ste mi vyčítali, že to nesúvisí so správou generálneho prokurátora, jedine v tom prípade, že by vás chcel stíhať za to, vtedy teoreticky by to akože mohlo, ešte nejaký ten súvis by sme tam mohli nájsť. A napriek tomu to neurobím, že nebudem tu hovoriť, že ste ich kúpili úplne draho a že teraz proste to ďalšie náklady má Slovenská republika, lebo jednoducho si ctím to, že prerokúvame správu generálneho prokurátora.
Tak by som vás poprosil ako podpredsedu Národnej rady, keby ste boli príkladom, pán kolega Glváč.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 6. 2017 11:23 - 11:23 hod.

Ľubomír Galko
Ďakujem pekne. Kolegom z výboru na kontrolu činnosti NBÚ pripomínam, dnešné zasadnutie výboru 13.15 hod. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 6. 2017 18:44 - 18:48 hod.

Ľubomír Galko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2017 16:19 - 16:20 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja túto príležitosť využijem na to, aby som hneď na začiatok povedal, že by som poprosil technikov, aby sa mi pozreli na zariadenie, lebo už druhýkrát som sa musel prihlasovať od suseda. Nedokážem sa prihlásiť k faktickej poznámke.
A teraz k tomu, čo si hovoril, pán kolega Dostál. Ono to bolo totižto tak, ja myslím, že to môžem povedať, sme tu v takom komornom prostredí, ja som bol osobne za našimi kolegami z koalície s našou iniciatívou plus 0,1 % HDP ročne až teda do tých dvoch percent a oni mi dali najavo, že teda je to také problematické, že to neprejde. Ja im hovorím, chlapi, tak urobme teda aspoň nejakú spoločnú deklaráciu. A oni ju rýchlo urobili a zabudli nás k tomu prizvať. Ale nebudeme predsa my akože nejakí vzťahovační alebo niečo také, myslím si, že treba oceniť, že si osvojili tento náš nápad. Určite, keby sme boli my do toho involvovaní nejakým spôsobom, tak by som určite trval na tom, aby tá deklarácia nebola taká všeobecná, aby bola konkrétnejšia. Ale každopádne ako taký prvý krok k tomu, aby sa vôbec o problémoch obrany začalo rozprávať, aby sa začali riešiť, to môžeme privítať, ale teda s napätím budeme očakávať na tú júnovú schôdzu, kde bude predložený ten náš návrh. Ten predložíme 26. mája. To znamená deň po tom, ako sa uskutoční summit prezidentov aj za prítomnosti amerického prezidenta. To znamená, budeme vidieť v praxi budúci mesiac, že ako to myslia kolegovia s podporou obrany vážne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16. 5. 2017 16:11 - 16:13 hod.

Ľubomír Galko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No aby sme tu zase nerobili nejaké mexické vlny tej deklarácii, lebo povedzme si úprimne, že to je, tá deklarácia je niečo viacej ako to, keď by sme chceli povedať, že si želáme, aby na druhý deň svietilo slnko. Všetci chceme, aby svietilo slnko. Je to vyslovene, má to vyslovene deklaratórny charakter. To znamená, že tak ako povedali kolegovia predo mnou, podporiť to podporíme, ale netvárme sa, že tu vládna koalícia predkladá nejaké koleso, ktoré vymyslela. Je to opäť len polovičaté riešenie. Je to pohladenie problému a v prípade, že koalícii naozaj záleží na tom, aby obrana bola systémovo riešená, tak očakávam, že v júni predloží náš systémový návrh na zvýšenie rozpočtu o 0,1 % HDP ročne.
Keď si pozriete tú deklaráciu, tak v podstate k čomu sa tam zaväzujeme. Deklarujeme svoju pripravenosť podporiť výdavky na obranu do roku 2020 1,6 % HDP. Ja by som oveľa viacej uvítal, keby sme to dali ministerstvu obrany a vôbec vláde Slovenskej republiky ako povinnosť. Ako povinnosť a stanovili im nejaký finančný rámec. A nie to, že keď oni láskavo s takým rozpočtom sem dôjdu, tak my im s tým budeme súhlasiť.
Vyjadruje podporu pripravovaným plánom na modernizáciu a rozvoj bezpečnostného systému a žiada vládu Slovenskej republiky, aby pravidelne konzultovala avizované plány rozvoja ozbrojených síl. Áno, s týmto sa dá súhlasiť, pretože povedzme si to otvorene, nie každý nákup sa vydarí. Zhodou okolností práve dvaja predkladatelia majú za sebou nákupy typu MOKYS, nákupy typu tých hračkárskych lietadiel nakúpených od sprostredkovateľov v zubnej ambulancii. Takže to je aj taký paradox, že vlastne oni predkladajú takúto deklaráciu. Takže tam by som oveľa viacej uvítal, keby to s nami nielen konzultovali, ale keby si to dávali od nás aj odsúhlasiť. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10. 5. 2017 11:42 - 11:42 hod.

Ľubomír Galko
Ďakujem, pripomínam dnešný výbor na kontrolu činnosti NBÚ 12.15. Ďakujem.
Skryt prepis