Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.6.2018 o 14:58 hod.

JUDr.

Martin Glváč

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 14:58 - 14:58 hod.

Martin Glváč
44.<br /> Ďakujem. Pani poslankyňa, doplňuj&uacute;ca ot&aacute;zka?<br /> Nech sa p&aacute;či.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 14:56 - 14:56 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
42.&lt;br /&gt; Ďakujem. Ďal&amp;scaron;ia ot&amp;aacute;zka je od pani poslankyne Remi&amp;scaron;ovej, ktor&amp;aacute; nie je v s&amp;aacute;le, t&amp;yacute;m p&amp;aacute;dom nem&amp;ocirc;že byť položen&amp;aacute;.&lt;br /&gt; Nasleduj&amp;uacute;ca ot&amp;aacute;zka od pani poslankyne Silvie Shahzad, ministrovi pr&amp;aacute;ce, soci&amp;aacute;lnych vec&amp;iacute; a rodiny J&amp;aacute;novi Richterovi.&lt;br /&gt; Ot&amp;aacute;zka znie: &amp;quot;V&amp;aacute;žen&amp;yacute; p&amp;aacute;n minister, počas sch&amp;ocirc;dze som v&amp;aacute;m pribl&amp;iacute;žila veľmi ojedinel&amp;yacute; pr&amp;iacute;beh pani M&amp;aacute;rie, ktor&amp;aacute; sa roky snaž&amp;iacute; rie&amp;scaron;iť pr&amp;iacute;spevky na kompenz&amp;aacute;cie svojho ťažk&amp;eacute;ho zdravotn&amp;eacute;ho postihnutia. Už oslovila v&amp;scaron;etky in&amp;scaron;tit&amp;uacute;cie a keďže nevedela n&amp;aacute;jsť rie&amp;scaron;enie, chcem sa znovu op&amp;yacute;tať: Boli by ste ochotn&amp;yacute; vy osobne a va&amp;scaron;e ministerstvo sa do tohto pr&amp;iacute;padu vložiť a urobiť v&amp;scaron;etko pre jeho vyrie&amp;scaron;enie?&amp;quot;. Nech sa p&amp;aacute;či.&lt;br /&gt; V zast&amp;uacute;pen&amp;iacute;, pani ministerka zdravotn&amp;iacute;ctva Kalavsk&amp;aacute;, nech sa p&amp;aacute;či.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2018 9:53 - 10:07 hod.

Martin Glváč
Ďalším v rozprave, pán poslanec Dostál, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 12:53 - 12:55 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Mizík.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.5.2018 17:09 - 17:19 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Pán poslanec Poliačik, nikto vám neskákal do reči, nechajte pána poslanca.
Nech sa páči.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
Chcem zacitovať... (ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Galis, to isté.

Simon, Zsolt, poslanec NR SR
... z toho návrhu zákona druhú vetu, lebo ona prečítala len prvú: „Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach.“ Ergo je vec. Naďalej zostane vecou, tak ako bol doteraz. To, že sa budeme na to pozerať aj ako na cítiacu bytosť, je fajn, ale je pravda aj to, že tento návrh zákona nemení Trestný zákon. Akýkoľvek skutok v tomto návrhu zákona nenesie za sebou trestnoprávnu zodpovednosť. Rozsah trestnoprávnej zodpovednosti sa týmto návrhom zákona nemení, mení sa len to, že keď porušíte tento zákon, môžte dostať finančnú pokutu a maximálne zákaz výkonu činnosti. Ale keď ja nemôžem robiť, tak to neznamená, že to nemôže robiť moja manželka, že to nemôže robiť môj priateľ. A môžem to robiť na meno, koho chcem. Keď mám peniaze, týrať môžem, keď nemám peniaze týrať nemôžem? Takéto pravidlo chceme zaviesť? Ešte raz chcem povedať, keď chceme chrániť a chceme mať zákon na spoločenské zvieratá, o ktorých sa tu viac-menej neustále rozpráva, o tých psoch a mačkách, tak urobme zákon o spoločenských zvieratách. Tento návrh rieši všetky zvieratá. Teda budem hovoriť aj o vstupe do obydlia, ako je to nebezpečné, keď rozšírime okruh tých ľudí. Lebo keď niekto dá otravu na myši, bude týrať zvieratá? No bude týrať zvieratá, keď to pritiahneme za vlasy, ale na Slovensku to, čo sa môže zneužiť, to sa aj zneužije.
Dovoľte, aby som pripomenul ten nedávny prípad. V Bátorových Kosihách uviazali psa na motúz za auto a utýrali ho, ťahali ho dovtedy, kým nezdochol. Podľa mňa a každého súdneho človeka by toto malo byť trestným činom. Polícia to konštatovala, že je to priestupok. Zoberme si prosím, prosím, moment, keby tento zákon po tých všetkých novelách a pozmeňujúcich návrhoch, by prešiel, zmenil by to niečo na veci? Posudzoval by sa tento čin inakšie? Jednoznačne nie.
Považujem tento návrh z dielne pani ministerky a SNS aj za farizejský. Farizejský preto, lebo SNS sa vyjadrila a odmieta podporiť Istanbulský dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách. Ale psov ideme chrániť! Ja s tým súhlasím, že psov máme chrániť, ale sedliackym rozumom, snáď tých ľudí, týrané deti, týrané ženy by sme si tiež mali vážiť.
A teraz dovoľte, aby som sa začal vyjadrovať odbornejšie k jednotlivým bodom.
Domová sloboda, znením... (Rečník listuje v podkladoch.) Sekundu. Pri vstupe do obydlia veterinár bude mať právo..., právomoci vstúpiť do obydlia, keď je ohrozený život, zdravie alebo ochrana zvieraťa. Takéto oprávnenie nemá policajt. Súhlasil by som, keby § 49 bod c) sa doplnil ako bod pre kompetenciu pre policajtov, že domovú slobodu môže porušiť policajt. Zoberie si so sebou veterinára, ktorý odborne posúdi, či dochádza k týraniu. Ergo ale keď toto znenie v kompetencii pre policajta nám chýba, tak policajt zostane pred bytom a veterinár vám vojde do toho bytu. Zmena, ktorú, ktorá je premietnutá v spoločnej správe, ktorú prijal ústavnoprávny výbor, považujem len za kozmetickú, lebo z pôvodného návrhu vypúšťa len veterinárnu, vypúšťa časť, ktorá hovorí o tom, že veterinárna kontrola, má sa odstrániť veterinárnou kontrolou pochybnosť o tom, či obydlie je využívané na takýto účel. Je to kozmetická úprava, ale neustále zostáva, že veterinár vám môže do bytu.
Kolegyne, kolegovia, veterinár keď príde k vášmu bytu a povie, že chcem ísť dnu, lebo mám dôvodné podozrenie, že tam týrate zvieratá, preženiem, týrate myši, lebo nehovoríme o spoločenských zvieratách, hovoríme o zvieratách ako takých, tak vy ho tam nepustíte, tak podľa tohto zákona, chcete mu dať právomoc vám udeliť pokutu 300 eur. Keď si ten veterinár od vás vypýta občiansky preukaz, aby ste preukázali totožnosť, a vy tak neurobíte, tak má právomoc vám udeliť pokutu od 100 do 400 eur. Takéto oprávnenie nemá ani policajt. Pod pokličkou „zviera nie je vec“ ideme zavádzať aj takéto široké oprávnenia. Za chvíľku to skončí tak, že, prosím pekne, môžme povedať, že zakvačte kľúče na dvere, aby vám ich nevykopli, a poproste, že ten, ktorý tam príde a odíde, tak nech za sebou aspoň zatvorí. Veterinár nemá oprávnenie na to, teda nemá nikde popísané, ako má tú kontrolu vykonať, čo tam má urobiť, čo tam má zapísať. Ako ho identifikujete, prosím, toho veterinára? Nemá rovnošatu ako policajt, nemá identifikačné číslo, neviete zavolať na centrálu polície, či naozaj ten právny úkon je oprávnený, oprávnený, ktorý tam idú urobiť, práve vykonávať voči vám. Idú vám do obydlia, do bytu. Preto vás nabádam... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, pravdepodobne to bude dlhšie, keďže sme po 17.00 hod., tak vás poprosím, žeby sme prerušili, a vyhlasujem dvojminútovú prestávku, budeme pokračovať hlasovaním a následne vaším príhovorom.

(Dvojminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.5.2018 15:09 - 15:10 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. S reakciou nikto. Pýtam sa, či sa chce niekto prihlásiť do rozpravy ústne. Nie je tomu tak. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Pani navrhovateľka, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2018 10:06 - 10:07 hod.

Martin Glváč Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, vaše vystúpenie považujem za absolútne farizejské, tak ako celú vašu stranu, ktorá má eštebácke metódy v DNA. Vaše zastávanie sa novinárov je naozaj farizejstvo, pretože bol to váš minister obrany, ktorý dal ich odpočúvať, a dodnes táto kauza nie je ukončená. (Reakcie z pléna.) Je to podobné, je to podobné, ako nahovoriť svojho asistenta, pracovníka banky, aby poškodil banku a vyniesol údaje, ktoré sa nemajú dostať von, aby spáchal trestný čin, a potom, keď sa máte chlapsky k tomu postaviť na súde, budete rozprávať, že využijete svoje ústavné právo mlčať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 11:25 - 11:30 hod.

Martin Glváč
Ďakujem. Vyhlasujem prestávku do 11.30.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 11:24 - 11:24 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Kamenický.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.5.2018 11:24 - 11:24 hod.

Martin Glváč
Pán poslanec Blaha.
Skryt prepis