Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15. 2. 2018 o 11:17 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 2. 2018 11:17 - 11:17 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem pekne. Pri hlasovaní 203, tlač 814, ma zariadenie vykazuje za, chcel som nehlasovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 2. 2018 11:40 - 11:40 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem za slovo, aj ja by som chcel konštruktívne pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru pre kontrolu činnosti SIS, že o 12.15 máme rokovanie na obvyklom mieste.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 2. 2018 10:43 - 10:49 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, 14. decembra v roku 2015 odovzdala strana SIEŤ do Národnej rady petíciu so 107-tisíc podpismi k hmotnej zodpovednosti politikov za škody, ktoré spôsobia štátu pri výkone svojej funkcie. O tri mesiace neskôr 1. marca 2016 vtedajší predseda Národnej rady pán Pellegrini oznámil, že touto petíciou sa bude zaoberať až nový parlament. Konkrétne najprv Ústavnoprávny výbor Národnej rady, ktorý teda vznikne po voľbách.
Ako je známe, po parlamentných voľbách 2016 vznikla štvorkoalícia SMER, SNS, MOST, SIEŤ, ktorá si do svojho programového vyhlásenia vlády dala okrem iného nasledovný citát: "Vláda vytvorí podmienky pre zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi. Vláda pripraví návrh zákona s cieľom dosiahnuť, aby vopred určené kategórie osôb s priamymi rozhodovacími právomocami vo vzťahu k správe majetku štátu boli viazané jednotným štandardom hmotnej zodpovednosti za zverené zdroje." Toľko citát z programového vyhlásenia vlády.
21. júna 2016 bolo rokovanie ústavnoprávneho výboru, na ktorom výbor prijal k tejto petícii veľmi vágne uznesenie, ktoré znie: "výbor Národnej rady berie na vedomie petíciu občanov Slovenskej republiky s požiadavkami osobnej hmotnej zodpovednosti. Konštatuje, že požiadavky uvedené v petícii sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády a odporúča Národnej rade prerokovať túto petíciu v pléne." Na druhý deň, 22. júna, Národná rada v pléne prerokovala túto petíciu a takisto prijala rovnako vágne uznesenie, podľa ktorého Národná rada Slovenskej republiky berie na vedomie petíciu občanov a konštatuje, že požiadavky uvedené v petícii sú obsiahnuté v programovom vyhlásení vlády. Za toto uznesenie hlasovalo 132 zo 137 prítomných poslancov. To bolo 22. júna 2016. Dnes je dvanásty? Pardon, už štrnásty dokonca február, trinásty, pardon, zajtra je Valentína. Ďakujem. Sme v polovici volebného obdobia a posun v tejto oblasti nenastal ani o milimeter. Vôľu 107-tisíc občanov, ktorí podpísali túto petíciu, má očividne koalícia na háku.
Jeden opozičný pokus prijať zákon v duchu tejto petície tu bol v septembri 2016. Predložili poslanci Beblavý, Macháčková, Petrík novelu zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci. Ale za túto novelu už nehlasovalo 132 poslancov ako vtedy za to uznesenie, ale len 49. A práve poslanci vládnej koalície sa väčšinou zdržali pri hlasovaní o tomto návrhu. Takže novela zákona zjavne nebola prijateľná cesta, tak sme sa v poslaneckom klube Obyčajných ľudí rozhodli, že to skúsime inou cestou a priniesli sme na rokovanie Národnej rady úplne nový zákon. Nechceme čakať na to, aby Robert Fico ušiel na Ústavný súd, pretože potom sa už z priorít programového vyhlásenia vlády neprijme vôbec nič.
K nášmu návrhu poviem len pár stručných odrážok. Prvým pilierom je fakt, že verejný činiteľ je povinný nakladať s verejnými zdrojmi hospodárne. Druhým, ak túto povinnosť poruší, za škodu spôsobenú štátu alebo samospráve tento verejný činiteľ zodpovedá svojím majetkom. A konanie za takéto porušenie iniciuje generálny prokurátor. Plus sme pridali, že ak generálny prokurátor odmietne takéto konanie iniciovať, tak to môže urobiť aj tretia osoba, ktorýkoľvek občan na našich súdoch. Toto je náš návrh, ktorý ponúkame Národnej rade v mene tých 107-tisíc občanov, ktorí sa vyslovili za hmotnú zodpovednosť politikov. Netvrdíme, že tento návrh je najlepší, jediný správny. Je iný, ako v septembri v roku 2016 predložila skupina poslancov okolo pána poslanca Beblavého, ale pointa je, že vychádza z programového vyhlásenia tejto vlády. Takže ak programové vyhlásenie vlastnej vlády beriete vážne, tak po dvoch rokoch od vzniku tejto vlády je načase, aby ste s hmotnou zodpovednosťou politikov niečo urobili. Ponúkame vám náš návrh minimálne do diskusie. Ešte raz, je to iný zákon, ako predložili kolegovia z bývalej SIET-e, a budeme radi, ak v súlade s programovým vyhlásením vlády tento návrh posuniete do druhého čítania.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13. 2. 2018 10:40 - 10:41 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Návrh zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú štátu, uplatnení práva na náhradu škody štátom a treťou osobou v mene štátu a o odmene tretej osobe za uplatnenie tohto práva predkladá skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.
Základná idea tohto návrhu vychádza z anglo-amerického konceptu žaloby qui tam, ktorej podstata tkvie v možnosti súkromnej osoby podať žalobu v mene štátu v situáciách, keď štátu zjavne vznikla škoda, ale táto skutočnosť nie je adekvátne prešetrená a z politického hľadiska je takpovediac zametená pod koberec.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Toľko stručné zdôvodnenie a potom sa hlásim do rozpravy ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 10:42 - 10:43 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dve poznámky, najprv k tomu slávnemu Googlu. Vážení, Google nie je žiadnym zdrojom informácií. Google je vyhľadávačom týchto zdrojov. Napríklad, keď do Google napíšete modernizácia ozbrojených síl, tak medzi prvými odkazmi vám vyskočí tlačová správa z webovej stránky ministerstva obrany. To chcete povedať, že to je nedôveryhodné, lebo je to z Googlu?
Druhá vec. Pán predseda Danko, najprv poviete, že ste za odbornú diskusiu a nie za osobné útoky. Problém je, že odborne ste nič nevyvrátili z toho čo tu zaznelo, a vzápätí ste osobne zaútočili na celú opozíciu, či parlamentnú alebo mimoparlamentnú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 9:57 - 9:58 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Všeličo ma zaujalo na tomto prejave a vyjadrím sa iba k jednej čiastkovej informácii, a to je vytvorenie tých 50 nových pracovných miest. Mňa by zaujímalo, že čo to presne znamená, že či budú tie vozidlá skladať ľudia, ktorí sú dnes nezamestnaní, výkladnú skriňu našej armády. Lebo ak to bude 50 nových pracovných miest, tak na to iná odpoveď neexistuje. Ak to nebudú nezamestnaní, tak to potom ale nebude 50 nových pracovných miest, ale sa budú presúvať odborníci z jednej firmy do druhej. A najväčší gól by potom bol, keby tých 50 dotovaných pracovných miest ôsmimi miliónmi, ako ste to vypočítali, nebudú občania Slovenskej republiky, ale napríklad Srbska.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 31. 1. 2018 10:39 - 10:41 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Trošku sa mi zdá, pán poslanec, že nám krivdíte. Nikto nehovorí, že jeden je dobrý a druhý je zlý, že zlí sú starostovia a primátori a dobrí sú poslanci zastupiteľstiev. Naopak, proste sú aj dobrí, aj dobrí poslanci, aj zlí poslanci a sú aj dobrí starostovia, aj zlí starostovia. To je, to je úplne normálne. Nám práveže ide o tú rovnováhu, po ktorej voláte aj vy. Napríklad aj o rovnováhu pri príprave novely tohto zákona. Tam tá rovnováha podľa nášho názoru nebola, lebo cítime z tej novely, že prevažoval názor primátorov a starostov. A zdá sa mi, že vy nám v tom dávate za pravdu, dôkazom čoho je váš pozmeňujúci návrh, v ktorom meníte niektoré veci, s ktorým pôvodne táto novela počítala.
Takže podľa mňa aj vy uznávate, že tá rovnováha tam chýba, a preto tam niektoré veci vypúšťate vaším pozmeňujúcim návrhom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 31. 1. 2018 9:35 - 9:51 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, na úvod teda pre istotu tiež zahlásim, že som mestským poslancom hlavného mesta podobne ako kolega Ondrej Dostál, ale konflikt záujmov určite nepociťujem pri tomto zákone, keďže sa Bratislava a jej zastupiteľstvo riadia zákonom o Bratislave, a nie týmto zákonom.
Pripravili sme s kolegami rozsiahle pozmeňujúce návrhy, z ktorých teda prečítam niektoré ja, niektoré z nich riešia aj veci, ktoré čiastočne riešia aj koaličné návrhy, preto z týchto 16 bodov, ktoré prečítam, potom navrhnem hlasovanie nie úplne jednotlivo, ale v rôznych číselných kombináciách, ktoré by som si potom nakoniec dovolil prečítať.
Politické výhrady som už spomenul v prvom čítaní, takže teraz sa obmedzím naozaj len na tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Veroniky Remišovej, Gábora Grendela a Jána Budaja k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (tlač 755).
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 30 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 10aa.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa, aby sa ponechal súčasný stav vo vzťahu k inkompatibilite funkcie poslanca a zamestnanca obce, a to aj v prípade, ak by bol zamestnanec obce dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie poslanca (§ 11 ods. 2 písm. b). Je dôvodné predpokladať, že v opačnom prípade by poslanec, zamestnanec obce nebol zástupcom ľudí, ale zástupcom starostu obce. Neobstoja ani argumenty uvedené v dôvodovej správe, podľa ktorej sa len využíva právny inštitút dlhodobého uvoľnenia zo zamestnania na výkon verejnej funkcie, ktorý už Zákonník práce pozná. Tento inštitút je účelné využívať v iných prípadoch výkonu verejnej funkcie, avšak nie v prípadoch obecného poslanca, ktorý je zamestnancom obce a ktorý má ako poslanec zastupovať záujmy obyvateľov tejto obce, čo v mnohých prípadoch znamená vyjadrovať sa kriticky voči vedeniu obce.
2. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 31.
Doterajšie body a primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť z vládneho návrhu zákona ustanovenie, ktoré pojednáva o znížení limitu počtu obecných poslancov (§ 11 ods. 3). Nemožno súhlasiť s dôvodmi uvedenými v dôvodovej správe k návrhu zákona o vyššej efektivite obecných zastupiteľstiev či o znižovaní finančných prostriedkov na odmeny poslancov, a to hneď z viacerých dôvodov. Zníženiu počtu obecných poslancov by znamenalo získanie menšieho počtu ochotných poslancov na presadenie kontroverzných návrhov starostov a primátorov, či kratšiu diskusiu na rokovaní obecného zastupiteľstva. O efektivite zastupiteľstva však nevypovedá počet poslancov, ale ich príprava a postoj k povinnostiam vyplývajúcim z funkcie poslanca. Taktiež argument vlády o šetrení finančných prostriedkov je zavádzajúci, jednak doložka vplyvov k vládnemu návrhu zákona neuvádza žiadny dosah na rozpočet verejnej správy a jednak ušetrené peniaze zostanú v rozpočte obce a môžu byť využité na čokoľvek iné.
3. V čl. I doterajšom bode 38 sa na konci pripája táto veta: „Podrobnosti ustanoví štatút obce.“
Odôvodnenie. V súčasnosti absentuje podrobnejšia úprava týkajúca sa zhromaždenia obyvateľov obce, najmä organizácie takéhoto zhromaždenia, právnych účinkov záverov prijatých na takomto zhromaždení a podobne. Zákon upravuje len základný rámec pre zvolanie tohto zhromaždenia, pričom vládny návrh zákona spresňuje výlučne okruh osôb, ktoré môžu zhromaždenie zvolať. Ostatné súvisiace otázky by preto mali byť upravené v štatúte obce.
4. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 40.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
5. V čl. I doterajšom bode 41 v § 12 ods. 7 sa vypúšťajú slová „odsek 5“ a slová „a vypúšťa sa posledná veta“.
Odôvodnenie k bodom 4 a 5. Navrhuje sa vypustiť sprísnené kvórum hlasovania obecných poslancov o zmene programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na rozdiel od všeobecnej úpravy hlasovania poslancov. Zmenu návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva navrhujú najmä poslanci často opoziční, ktorí sa snažia do pôvodného programu zasadnutia predloženého starostom obce presadiť zaradenie ďalších bodov na rokovanie zastupiteľstva. Sprísnené kvórum na hlasovanie znamená sťaženie až znemožnenie úpravy programu zasadnutia zastupiteľstva zo strany poslancov. Rovnako je potrebné zdôrazniť, že obecný poslanec má v súlade s § 25 ods. 4 písm. a) zákona o obecnom zriadení právo predkladať obecnému zastupiteľstvu návrhy, a to môže primárne robiť prostredníctvom doplnenia zmeny programu jeho rokovania.
6. návrh: V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 42.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie.
Navrhuje sa vypustiť ustanovenie z vládneho návrhu zákona, ktorým sa obchádza povinnosť obecného zastupiteľstva vypočuť si pred prijatím rozhodnutia vo veci stanovisko poradného orgánu, ak ho obecné zastupiteľstvo zriadilo podľa § 12 ods. 8.
V živote samosprávy zohrávajú komisie a iné poradné orgány, napríklad rady, veľmi dôležitú úlohu, keďže na ich zasadnutiach je vytvorený priestor pre diskusiu, na prizvanie nezávislých odborníkov či občanov obce. Hoci ich výstupy majú vo vzťahu k obecnému zastupiteľstvu len odporúčací charakter, plnia nielen poradnú funkciu, ale aj iniciatívnu a najmä kontrolnú funkciu, resp. v niektorých prípadoch, napríklad ochrana verejného záujmu, aj výkonnú funkciu. Vo viacerých mestách, ako je napríklad aj Bratislava, bez stanoviska príslušnej komisie nie je možné bez osobitného hlasovania zaradiť materiál do programu rokovania obecného zastupiteľstva. Preto argumentácia predkladateľa návrhu zákona, že sa doterajšia úprava zapojenia komisií do činností obecného zastupiteľstva neosvedčila, neobstojí a existuje odôvodnená obava, že takýmto zásadným obmedzením postavenia komisií obecného zastupiteľstva by sa obmedzila spoluúčasť verejnosti na rozhodovaní o veciach verejných.
7. návrh: V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 44.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Obdobne ako v bode 1 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa vypúšťa ustanovenie o nezlučiteľnosti funkcií, ktorým sa povoľuje výnimka, podľa ktorej zamestnanec obce zvolený za starostu obce naďalej zostáva zamestnancom obce, akurát je dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie podľa § 13 ods. 3 písm. b).
8. návrh: V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 45.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Vládnym návrhom zákona sa zrušuje najvýznamnejšia právomoc obecnej rady, ktorá spočíva v prerokovaní dôvodov zamýšľaného nepodpísania schváleného uznesenia obecného zastupiteľstva starostom obce ešte predtým, než starosta pozastaví jeho účinnosť. Hoci výsledkom takéhoto prerokovania v obecnej rade nie je starosta viazaný, už samotné prerokovanie a objasnenie dôvodov zamýšľaného nepodpísania predstavuje mechanizmus, na základe ktorého môže starosta korigovať svoj zámer nepodpísať schválené uznesenie zastupiteľstva. Prerokovaním sa môže zistiť nielen nesprávnosť dôvodov zamýšľaného nepodpísania uznesenia obecného zastupiteľstva starostom, ale aj podpora schváleného uznesenia zo strany členov obecnej rady, ktorá starostovi signalizuje, že nepodpísané uznesenie bude následne obecným zastupiteľstvom opätovne prijaté formou prelomenia jeho veta. Z dôvodu ponechania ustanovenia § 12 ods. 8 v zákone (postavenie komisií obecného zastupiteľstva) bod 5 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa v § 13 ods. 6 nenahrádza ods. 11 odsekom 10, a preto možno celý bod 45 vládneho návrhu zákona vypustiť.
9. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 48.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Analýza Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky z tohto volebného obdobia potvrdila, že slovenská legislatíva nepriznáva obecnému zastupiteľstvu žiadne účinné práva, ktorými by bolo možné zabrániť zneužívaniu postavenia a právomocí starostu. Osobitne v prípade, ak hrubo alebo opakovane porušuje ústavu alebo zákony, resp. v prípade, ak jeho neprítomnosť alebo nespôsobilosť znefunkčňuje fungovanie samosprávy v obci. Jediným korekčným mechanizmom a poistkou pre takéto prípady by boli ustanovenia § 13a ods. 3 písm. a) 2. bodu a § 13a ods. 3 písm. b) spočívajúce v možnosti vyhlásenia miestneho referenda obecným zastupiteľstvom, ktoré sa týmto vládnym návrhom zákona navrhujú zrušiť. Ak by sa stalo, išlo by o bezprecedentný zásah do právomocí obecného zastupiteľstva v neprospech zastupiteľskej demokracie na Slovensku. Navrhuje sa preto ponechať platnú právnu úpravu.
10. V čl. I sa za doterajší bod 47 vkladá nový bod 48, ktorý znie:
48. V § 13a ods. 3 písm. b) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová „alebo ak starosta porušuje alebo neplní uznesenia obecného zastupiteľstva.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Analýza Parlamentného inštitútu Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky z tohto volebného obdobia potvrdila, že slovenská legislatíva nepriznáva obecnému zastupiteľstvu žiadne účinné práva, ktorými by bolo možné zabrániť zneužívaniu postavenia a právomocí starostu v prípade, ak porušuje, neplní alebo dokonca odmieta plniť právoplatné uznesenia obecného zastupiteľstva, to znamená tie, ktoré boli opätovne schválené obecným zastupiteľstvom po ich nepodpísaní starostom, ako aj tie, ktoré starosta podpísal, ale odmieta plniť, lebo neskôr zistil, že podpísal niečo, s čím osobne nesúhlasí. Takáto svojvôľa a zneužívanie funkcie starostami nielen podkopáva základy zastupiteľskej demokracie na Slovensku, ale reálne vedie k znefunkčneniu samosprávy v tých obciach, kde sa takéto javy vyskytujú. Preto sa navrhuje priznať právomoc obecnému zastupiteľstvu vyhlásiť miestne referendum; ide o oprávnenie, nie povinnosť; aj v prípade, ak starosta porušuje alebo neplní uznesenia obecného zastupiteľstva. Túto skutočnosť bude konštatovať samotné obecné zastupiteľstvo v bode programu týkajúcom sa plnenia uznesenia, resp. v závažnejších prípadoch aj iný na to príslušný orgán, napr. prokuratúra.
11. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 49.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Uvedený bod vládneho návrhu zákona bezprostredne súvisí s bodom 48, preto súčasne s vypustením bodu 48 z vládneho návrhu zákona (bod 9 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu) je potrebné vypustiť aj bod 49 vládneho návrhu zákona. Ide o legislatívno-technickú úpravu.
12. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 50 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o maximálnej výške odmeny, ktorú možno poskytnúť členovi komisie obecného zastupiteľstva a členovi výboru mestskej časti, ktorý nie je poslancom . Doterajšia právna úprava je dostačujúca, pričom sa ponechávajú regulačné právomoci vo vzťahu k tejto otázke na konkrétnej obci v závislosti od výsledku hospodárenia a náročnosti výkonu dotknutej funkcie.
13. V čl. I sa za doterajší bod 65 vkladá nový bod 66, ktorý znie:
66. V § 25 ods. 4 písm. f) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto orgány sú povinné poskytnúť vysvetlenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť dlhšia ako 90 dní.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Praktické skúsenosti s uplatňovaním tohto zákonného ustanovenia preukazujú, že niektoré štátne orgány neposkytujú súčinnosť poslancovi obecného zastupiteľstva včas alebo vôbec práve z dôvodu nedokonalosti zákona, t. j. absencie lehoty na poskytnutie vysvetlenia. Tento nedostatok sa preto navrhuje odstrániť.
14. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 66.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorá, ktoré bezprostredne súvisí s vypustením bodu 69 z vládneho návrhu zákona (odmeňovanie poslancov), bod 15 tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Bod 13, pardon.
15. V čl. 1 sa vypúšťa doterajší bod 69.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Navrhuje sa vypustiť ustanovenie o maximálnej výške odmeny poslanca obecného zastupiteľstva. Doterajšia právna úprava je dostačujúca, pričom sa ponechávajú regulačné právomoci vo vzťahu k tejto otázke na konkrétnej obci v závislosti od výsledku hospodárenia a náročnosti výkonu funkcie komunálneho poslanca vrátane nákladov spojených s výkonom takejto funkcie. Obmedzenie výšky odmeny poslanca obecného zastupiteľstva spôsobom, akým sa to navrhuje vo vládnom návrhu zákona, by v niektorých obciach mohol dokonca znamenať výrazné obmedzenie výkonu funkcie poslanca na úkor obyvateľov obce.
16. V čl. I sa vypúšťa doterajší bod 71.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie. Predkladaným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa odstraňujú limity na počty poslancov obecných zastupiteľstiev, bod 2, preto je potrebné vypustiť aj prechodné ustanovenie viažuce sa k tomuto bodu.
Toľko tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
A teraz by som si dovolil prečítať, ako si predstavujem hlasovanie o tých 16 bodoch.
Takže spoločné hlasovanie bodu 1 a 7, bodu 2 a 16 (reakcia z pléna). 1 a 7. 2 a 16. 3, 4 a 5 spolu. 6, 8 (reakcia z pléna). Zvlášť 6. Zvlášť 8. 9, 10, 11 spolu. 12, 14 a 15 spolu. A 13 (reakcia spravodajcu). Tak.
Ďakujem veľmi pekne. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6. 12. 2017 11:21 - 11:21 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem za slovo. Chcel by som pripomenúť členom osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS, že dnes máme rokovanie výboru v neobvyklom čase na neobvyklom mieste. O 12.15 odchádza mikrobus spred Národnej rady.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 12. 2017 22:38 - 22:48 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Začnem reakciou na jedno z mnohých vystúpení pána ministra vnútra, ktorý v podstate povedal, budem ho parafrázovať, že za vlády Ivety Radičovej okrem zatknutia piťovcov ministerstvo vnútra nemalo v podstate žiadne výsledky v boji s organizovaným zločinom. Takže iba to najpodstatnejšie, zďaleka nie je všetko z tohto obdobia.
- Apríl 2011, Karol Mello vzatý do väzby za dvojnásobnú vraždu.
- Ten istý mesiac, päť sýkoriek obvinených, medzi nimi aj druhý najvyššie postavený člen Ladislav B.
- V máji 2011 traja jakšíkovci obvinení za pranie špinavých peňazí a bos jakšíkovcov obvinený a vzatý do väzby za vydieranie a nebezpečné vyhrážanie.
- Marec 2012, ešte pred nástupom vlády Roberta Fica, zatknutie Kristiána Kádara z dunajskostredského podsvetia, plus už spomínaní piťovci.
Takže toľko k výsledkom v boji proti organizovanému zločinu za vlády Ivety Radičovej. Ak by niekto mal pocit, že ministerstvo vnútra vtedy nemalo výsledky, tak hovorím, že malo. Toľko k minulosti a teraz niečo k prítomnosti.
Dámy a páni, asi niet najmenších pochýb o tom, že Robert Kaliňák na tejto schôdzi nebude odvolaný. Na jeho odvolanie sa nenájde ani jeden poslanec z radov vládnej koalície a tým pádom nebudeme mať dostatok hlasov na to, aby bol odvolaný z postu ministra vnútra. K tomuto záveru ma vedú dva dôvody.
Dôvod číslo jeden je, že ak nestačila výzva piatich podpredsedov strany SMER, adresovaná premiérovi Ficovi, aby odvolal Roberta Kaliňáka, tak určite nebude stačiť hlas opozičných poslancov.
A dôvod číslo dva, prečo som presvedčený, že poslanci z vládnej koalície tento návrh nepodporia, je fakt, že sa Robert Fico medzičasom vrátil z Afriky a tým sa vrátil aj poriadok a disciplína do poslaneckých lavíc vládnych strán. Nič sa nedá robiť, nabudúce budeme musieť lepšie načasovať naše iniciatívy. Opozičným kolegom dávam do pozornosti, že premiér Fico strávi dva dni v Bruseli na budúci týždeň, štvrtok a piatok, takže tak by mohla byť nejaká šanca.
Už to tu odznelo aj z úst predsedu vlády, že ministerstvo vnútra je jeden z najväčších rezortov zo všetkých, zastrešuje verejnú správu, policajtov, hasičov, horských záchranárov, cakumpak 50-tisíc ľudí. Ak by som chcel byť veľmi demagogický, čo nebudem, tak by som mohol povedať, že keď odchádzala vláda Ivety Radičovej, ktorá znížila o 10 % počet zamestnancov v každom jednom rezorte, a na ministerstve vnútra to znamenalo, že bolo zhruba 35-tisíc zamestnancov, tak dnes je to na ministerstve vnútra takmer dvojnásobok po efektívnej a super verejnej správe pod skratkou ESO. Ale má to svoje dôvody, takže toto nebudem používať ako argument.
Môže sa stať v takomto obrovskom molochu nejaká chyba? Samozrejme, že môže. Musí minister vnútra vedieť o každej takejto chybe? Samozrejme, že nemusí ani nemôže. Čo by mal teda minister vnútra urobiť, keď sa nejaká chyba stane alebo keď vznikne podozrenie, že sa nejaká chyba stala a niekto na to upozorní? Môj názor je, že by v takom prípade mal minister v prvom rade konať, nemusí hneď odstúpiť ani nemusí byť hneď odvolávaný v Národnej rade.
Pri vás, pán minister, je však problém, že ak sa akákoľvek kauza čo i len mihne okolo SMER-u, tak to hneď začnete bagatelizovať. Žiadne pozrieme, preveríme, uvidíme, vy vždy dopredu viete, že sa nič nestalo.
Pamätáte si napríklad, ako ste sa postavili k faktu, že Národná kriminálna agentúra hodila pôvodný podnet finančnej správy o Ladislavovi Bašternákovi do koša? Iste, dnes po protikorupčných procesoch je pán Bašternák obvinený, hoci v tej istej veci bez zmeny dôkaznej situácie Národná kriminálna agentúra pôvodne nevidela dôvod ani len začať trestné stíhanie vo veci. A následne finančná správa nevidela dôvod podať sťažnosť proti tomuto rozhodnutiu, o ktorej by rozhodoval prokurátor.
Pamätáte si, ako ste sa postavili k faktu, že manželka vysokého policajného funkcionára podniká s človekom z tzv. mafiánskych zoznamov?
Pamätáte si, ako ste sa postavili k úniku videozáznamov z dopravnej nehody Daniela Lipšica?
Pamätáte si, ako ste sa postavili k vyhadzovaniu cukríkov z vrtuľníka ministerstva vnútra na svadbe hasičského prezidenta?
Vždy rovnako: nič sa nestalo. Alebo keď sa náhodou niekedy niečo stalo, tak za to môže Lipšic alebo Radičová. Kedysi ste používali ako sentiment, že za to môže Mikuláš Dzurinda a jeho vlády, ale dnes vám už akosi chýbajú aj s Ivanom Miklošom. Neviem, kto ich vyhnal z tohto parlamentu.
Výsledkom tohto prístupu, kedy všetky kauzy súvisiace so SMER-om sa vlastne nestali, výsledkom tohto prístupu je, že Igor Matovič, Richard Sulík, Boris Kollár sú podľa prieskumov verejne mienky pre ľudí dôveryhodnejší ako čelní predstavitelia strany SMER.
Pred rokom na jeseň 2016 médiá riešili, či sa, pán minister, stretávate s Ladislavom Bašternákom, alebo nestretávate, spomínali ste ten incident zo škôlky s novinármi z Denníka N. Vtedy ste povedali, že už dlhé roky nie ste s Ladislavom Bašternákom v žiadnom kontakte, a dnes ste povedali, že toto vaše vyhlásenie stále platí. K tomu by som chcel povedať, že ma včera kontaktoval jeden môj známy, ktorý mi napísal, že vás spolu videli zhruba pred dvoma týždňami v ranných hodinách v blízkosti Drotárskej cesty v Bratislave. Je to pravda, nie je to pravda? Ťažko sa i verí, že by ste po tom všetkom boli tak málo obozretný, že by ste sa ráno stretávali v Starom Meste na ulici s pánom Bašternákom. Možno si vás pomýlili, možno si pomýlili jeho, ale z pohľadu tejto schôdze, keď som o tom rozmýšľal, som dospel k záveru, že v podstate je to úplne, úplne jedno. Každému je totiž dnes jasné, že aj keby ste sa z Ladislavom Bašternákom držali za ruky, aj tak by vás premiér Fico nepustil.
Na konci dňa, a týmto už ukončujem svoje vystúpenie, si ľudia urobia závery sami. Najlepším dôkazom sú nedávne voľby do vyšších územných celkov.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis