Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

18. 10. 2017 o 19:33 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 19:33 - 19:43 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Začnem konštatovaním, že poskytovanie právnych služieb v podaní MH Manažmentu sa stalo továrňou na peniaze. Asi najznámejším príkladom tohto konštatovania je kauza Bžán, ale aby sme si nemysleli, že to bol ojedinelý prípad, budem v tomto príspevku hovoriť o inom príklade, najmä o inom príklade. Síce v ňom nejde o sumu 77 mil. eur, ani 64 mil. eur, ale tiež v ňom ide o milióny. Tie už boli na rozdiel od prípadu pána Bžána vyplatené. A jadro sporu bolo úplne, ale úplne postavené na vode.
Ale faktom je, že ak Radomíra Bžána, faktom je pardon, že advokátska kancelária Radomíra Bžána nie je tá advokátska kancelária, ktorej MH Manažment do dnešného dňa vyplatil najviac peňazí. Pozornosti verejnosti ako si zázračne unikla iná odmena pre inú advokátsku kanceláriu. A myslím si, že sa na tento prípad rovnako hodia slová predsedu vlády Roberta Fica alebo ministra hospodárstva, tak ako sa hodili na prípad pána Bžána. Takže si ich pripomeňme.
Citujem: "Odmena, ktorá bola pôvodne nastavená bola vysoká, bola nechutná", povedal zhruba pred týždňom Robert Fico tu na pôde parlamentu počas hodiny otázok. V ten istý deň pán minister Žiga povedal, že konanie spoločnosti MH Manažment nebolo profesionálne, lebo sa viac hovorí o odmenách pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána než o tom, že Slovensko získalo späť Vodnú elektráreň. Takéto a podobné reakcie sme si mohli vypočuť od vysokých predstaviteľov vládnej koalície, odmenu pre advokátsku kanceláriu pána Bžána. 
Na otázku, aká odmena by bola primeraná sme sa ešte od pána ministra dozvedeli, že zhruba jedno až dve percentá zo zachránenej sumy. Médiami tiež prebehla informácia, že táto advokátska kancelária bola vybratá v súťaži, po ktorej boli zazmluvnené tri advokátske kancelárie na poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť MH Manažment. Ide o advokátske kancelárie Ecker - Kán, advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána a advokátsku kancelária Dvorecký a Bohunický v niektorých faktúrach tiež uvádzanú ako Dvorecký a partneri. Taktiež bolo medializované, že po uzavretí týchto zmlúv bola doteraz najvyššia odmena vyplatená advokátskej kancelárii Radomíra Bžána. 
Pri príležitosti dnešnej schôdze by som chcel povedať, že to podľa verejnej dostupných informácií nie je pravda. Podľa medializovaných informácií mala byť advokátskej kancelárii Radomíra Bžána vyplatená suma 5,5 mil. eur, pričom zvyšným dvom advokátskym kanceláriám mali byť vyplatené výrazne nižšie sumy rádovo v stovkách tisíc eur. Tak pri príležitosti dnešnej schôdze na základe verejne dostupných informácií by som chcel povedať, že ani toto nie je pravda.
Podľa medializovaných informácií mala byť najnižšia suma vyplatená zo strany MH Manažmentu advokátskej kancelárii Dvorecký a partneri, a to vo výške 320 518 tis. eur. Poslednýkrát zopakujem tú vetu, že pri príležitosti dnešnej schôdze a na základe verejne dostupných informácií by som chcel povedať, že to nie je pravda.
Práve naopak. Podľa verejne dostupných informácií malo byť advokátskej kancelárii Dvorecký a partneri vyplatených najviac peňazí z MH Manažmentu. Vo februári tohto roka jej bola vyplatená jednorazová odmena vo výške 7 890 849 mil. eur. Takže pán Bžán 5,5 mil. vyplatených a advokátska kancelária Dvorecký a partneri 7,8 mil. eur vyplatených. Popri tom si táto advokátska kancelária Dvorecký a partneri podľa verejne dostupných informácií vyfakturovala medzi aprílom 2016 až marcom 2017 ďalších 199 543 tis. eur, približne na mesačnej báze, a to v rôznych sumách od 910 eur až po 15 902 tis. eur. Dohromady teda advokátska kancelária Dvorecký a partneri zinkasovala na základe tej istej súťaže, ktorá spôsobili kauzu Bžán najmenej 8 090 392 mil. eur. Hovorím najmenej preto, lebo na internetovej stránke MH Manažmentu sú len faktúry z rokov 2016 a 2017 a ako je už z kauzy Bžán známe, zmluvy boli podpísané začiatkom roka 2015 a faktúry z roku 2015 nie sú zverejnené na webovej stránke MH Manažmentu, takže prípadné faktúry z roku 2015 ja osobne nepoznám. Možno mi bude poradené, aby som si ich vyžiadal podľa info zákona, ale myslím si, že vydržíme aj bez tých informácií z roku 2015.
Tie priebežne fakturované sumy od 910 eur až po 15 902 tis. eur sú zrejme v poriadku a predpokladám, že odzrkadľujú odvedenú prácu v danom čase. Ale čo je to tá jednorazovo vykázaná suma
===== žiadal podľa infozákona, ale myslím si, že vydržíme aj bez tých informácií z roku 2015. Tie priebežne fakturované sumy od 910 eur až po 15 902 eur sú zrejme v poriadku a predpokladám, že odzrkadľujú odvedenú prácu v danom čase. Ale čo je to tá jednorazovo vykázaná suma 7 890 849 eur z februára tohto roka. Za čo bola vyplatená? Ak bola zazmluvnená odmena pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána nechutná, je aj táto odmena podľa kritérií pána premiéra nechutná alebo suma 7 890 849 eur je už chutná. Čo získala Slovenská republika vďaka právnym službám advokátskej kancelárie Dvorecký & partneri čo má hodnotu vo výške 7 890 849 eur? Bolo to víťazstvo v spore MH Manažmentu so žalobcom Son mazy invest limited so sídlom v cyperskej Nikózii, ktoré ho zastupoval proti Slovenskej republike doktor Dušan Repák alebo to bola odmena za. Lebo ak to bola odmena za víťazstvo v tomto spore, tak mám vážne pochybnosti o oprávnenosti tejto odmeny. A vysvetlím prečo. Názov Son mazy invest limeted so sídlom cyperskej Nikózii asi nikomu nič nehovorí, s výnimkou možno pána exposlanca Pavlisa. Spoločnosť Son mazy invent limited so sídlom v cyperskej Nikózii je totiž právnym nástupníkom spoločnosti Port servis a. s. Tento názov už možno bude znieť povedomejšie pre tých z vás, ktorí ste tu boli aj v minulom volebnom období. Kauza Port servis, ktorú otvorila kolegyňa Veronika Remišová, totiž v minulom volebnom období výrazne prispela k odchodu pána Pavlisa z postu ministra hospodárstva. O čo išlo? Fond národného majetku v roku 2002 pre nesplnenie podmienok vylúčil zo súťaže o privatizáciu podniku SPAP firmu Port servis, v ktorej mal pán Pavlis podiel. Následne Port servis zažaloval Slovenskú republiku o 60 miliónov eur za ušlý zisk. Najvyšší súd Slovenskej republiky v decembri minulého roka definitívne potvrdil, že citujem, žalobca nepreukázal ním žalovaný nárok. Koniec citátu. Jednoducho povedané, ak raz niekto nesplní podmienky súťaže, nemôže sa čudovať, že ho vylúčia zo súťaže a už vôbec si nemá čo nárokovať odškodné. Žaloba Port servisu bola postavená úplne na vode. Rozsudok Najvyššieho súdu bol vydaný v decembri 2016 a MH Manažment zastupovala v tomto spore advokátska kancelária Dvorecký & partneri. A o dva mesiace na to MH Manažment vyplatil tejto advokátskej kancelárii 7 890 849 eur. Pýtam sa teda, bola táto odmena práve za tento spor a ak áno, je to podľa vás, pán minister hospodárstva, v poriadku, keďže nárok spoločnosti Port servis bol absolútne neodôvodnený. To naozaj stačí prihlásiť sa do nejakej súťaže, nesplniť kritériá a nechať sa vylúčiť. Potom vyčísliť fiktívny ušlý zisk, zažalovať štát, prehrať spor a tým pádom prihrať právnemu zástupcovi štátu tučnú odmenu za takto fiktívne vyčíslenú ušlú sumu? To by bola geniálna továreň na peniaze. nezdá sa vám, že aj v tomto prípade išlo o nechutnú odmenu? Nezdá sa vám, že Slovenská republika akože víťazstvom v tomto spore nič, ale nič nezískala. Pán minister hospodárstva, prosím, preverte aj tento prípad. Pretože ak dospejete k právnemu názoru, že odmena pre advokátsku kanceláriu pána Bžána môže byť zastavená z dôvodu, že príloha k zmluve o výške odmien nebola zverejnená v centrálnom registri, vedzte, že to isté platí aj o zmluve s advokátskou kanceláriou Dvorecký & partneri. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 19:33 - 19:43 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani podpredsedníčka. Začnem konštatovaním, že poskytovanie právnych služieb v podaní MH Manažmentu sa stalo továrňou na peniaze. Asi najznámejším príkladom tohto konštatovania je kauza Bžán, ale aby sme si nemysleli, že to bol ojedinelý prípad, budem v tomto príspevku hovoriť o inom príklade, najmä o inom príklade. Síce v ňom nejde o sumu 77 mil. eur, ani 64 mil. eur, ale tiež v ňom ide o milióny. Tie už boli na rozdiel od prípadu pána Bžána vyplatené. A jadro sporu bolo úplne, ale úplne postavené na vode.
Ale faktom je, že ak Radomíra Bžána, faktom je pardon, že advokátska kancelária Radomíra Bžána nie je tá advokátska kancelária, ktorej MH Manažment do dnešného dňa vyplatil najviac peňazí. Pozornosti verejnosti ako si zázračne unikla iná odmena pre inú advokátsku kanceláriu. A myslím si, že sa na tento prípad rovnako hodia slová predsedu vlády Roberta Fica alebo ministra hospodárstva, tak ako sa hodili na prípad pána Bžána. Takže si ich pripomeňme.
Citujem: "Odmena, ktorá bola pôvodne nastavená bola vysoká, bola nechutná", povedal zhruba pred týždňom Robert Fico tu na pôde parlamentu počas hodiny otázok. V ten istý deň pán minister Žiga povedal, že konanie spoločnosti MH Manažment nebolo profesionálne, lebo sa viac hovorí o odmenách pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána než o tom, že Slovensko získalo späť Vodnú elektráreň. Takéto a podobné reakcie sme si mohli vypočuť od vysokých predstaviteľov vládnej koalície, odmenu pre advokátsku kanceláriu pána Bžána. 
Na otázku, aká odmena by bola primeraná sme sa ešte od pána ministra dozvedeli, že zhruba jedno až dve percentá zo zachránenej sumy. Médiami tiež prebehla informácia, že táto advokátska kancelária bola vybratá v súťaži, po ktorej boli zazmluvnené tri advokátske kancelárie na poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť MH Manažment. Ide o advokátske kancelárie Ecker - Kán, advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána a advokátsku kancelária Dvorecký a Bohunický v niektorých faktúrach tiež uvádzanú ako Dvorecký a partneri. Taktiež bolo medializované, že po uzavretí týchto zmlúv bola doteraz najvyššia odmena vyplatená advokátskej kancelárii Radomíra Bžána. 
Pri príležitosti dnešnej schôdze by som chcel povedať, že to podľa verejnej dostupných informácií nie je pravda. Podľa medializovaných informácií mala byť advokátskej kancelárii Radomíra Bžána vyplatená suma 5,5 mil. eur, pričom zvyšným dvom advokátskym kanceláriám mali byť vyplatené výrazne nižšie sumy rádovo v stovkách tisíc eur. Tak pri príležitosti dnešnej schôdze na základe verejne dostupných informácií by som chcel povedať, že ani toto nie je pravda.
Podľa medializovaných informácií mala byť najnižšia suma vyplatená zo strany MH Manažmentu advokátskej kancelárii Dvorecký a partneri, a to vo výške 320 518 tis. eur. Poslednýkrát zopakujem tú vetu, že pri príležitosti dnešnej schôdze a na základe verejne dostupných informácií by som chcel povedať, že to nie je pravda.
Práve naopak. Podľa verejne dostupných informácií malo byť advokátskej kancelárii Dvorecký a partneri vyplatených najviac peňazí z MH Manažmentu. Vo februári tohto roka jej bola vyplatená jednorazová odmena vo výške 7 890 849 mil. eur. Takže pán Bžán 5,5 mil. vyplatených a advokátska kancelária Dvorecký a partneri 7,8 mil. eur vyplatených. Popri tom si táto advokátska kancelária Dvorecký a partneri podľa verejne dostupných informácií vyfakturovala medzi aprílom 2016 až marcom 2017 ďalších 199 543 tis. eur, približne na mesačnej báze, a to v rôznych sumách od 910 eur až po 15 902 tis. eur. Dohromady teda advokátska kancelária Dvorecký a partneri zinkasovala na základe tej istej súťaže, ktorá spôsobili kauzu Bžán najmenej 8 090 392 mil. eur. Hovorím najmenej preto, lebo na internetovej stránke MH Manažmentu sú len faktúry z rokov 2016 a 2017 a ako je už z kauzy Bžán známe, zmluvy boli podpísané začiatkom roka 2015 a faktúry z roku 2015 nie sú zverejnené na webovej stránke MH Manažmentu, takže prípadné faktúry z roku 2015 ja osobne nepoznám. Možno mi bude poradené, aby som si ich vyžiadal podľa info zákona, ale myslím si, že vydržíme aj bez tých informácií z roku 2015.
Tie priebežne fakturované sumy od 910 eur až po 15 902 tis. eur sú zrejme v poriadku a predpokladám, že odzrkadľujú odvedenú prácu v danom čase. Ale čo je to tá jednorazovo vykázaná suma
===== žiadal podľa infozákona, ale myslím si, že vydržíme aj bez tých informácií z roku 2015. Tie priebežne fakturované sumy od 910 eur až po 15 902 eur sú zrejme v poriadku a predpokladám, že odzrkadľujú odvedenú prácu v danom čase. Ale čo je to tá jednorazovo vykázaná suma 7 890 849 eur z februára tohto roka. Za čo bola vyplatená? Ak bola zazmluvnená odmena pre advokátsku kanceláriu Radomíra Bžána nechutná, je aj táto odmena podľa kritérií pána premiéra nechutná alebo suma 7 890 849 eur je už chutná. Čo získala Slovenská republika vďaka právnym službám advokátskej kancelárie Dvorecký & partneri čo má hodnotu vo výške 7 890 849 eur? Bolo to víťazstvo v spore MH Manažmentu so žalobcom Son mazy invest limited so sídlom v cyperskej Nikózii, ktoré ho zastupoval proti Slovenskej republike doktor Dušan Repák alebo to bola odmena za. Lebo ak to bola odmena za víťazstvo v tomto spore, tak mám vážne pochybnosti o oprávnenosti tejto odmeny. A vysvetlím prečo. Názov Son mazy invest limeted so sídlom cyperskej Nikózii asi nikomu nič nehovorí, s výnimkou možno pána exposlanca Pavlisa. Spoločnosť Son mazy invent limited so sídlom v cyperskej Nikózii je totiž právnym nástupníkom spoločnosti Port servis a. s. Tento názov už možno bude znieť povedomejšie pre tých z vás, ktorí ste tu boli aj v minulom volebnom období. Kauza Port servis, ktorú otvorila kolegyňa Veronika Remišová, totiž v minulom volebnom období výrazne prispela k odchodu pána Pavlisa z postu ministra hospodárstva. O čo išlo? Fond národného majetku v roku 2002 pre nesplnenie podmienok vylúčil zo súťaže o privatizáciu podniku SPAP firmu Port servis, v ktorej mal pán Pavlis podiel. Následne Port servis zažaloval Slovenskú republiku o 60 miliónov eur za ušlý zisk. Najvyšší súd Slovenskej republiky v decembri minulého roka definitívne potvrdil, že citujem, žalobca nepreukázal ním žalovaný nárok. Koniec citátu. Jednoducho povedané, ak raz niekto nesplní podmienky súťaže, nemôže sa čudovať, že ho vylúčia zo súťaže a už vôbec si nemá čo nárokovať odškodné. Žaloba Port servisu bola postavená úplne na vode. Rozsudok Najvyššieho súdu bol vydaný v decembri 2016 a MH Manažment zastupovala v tomto spore advokátska kancelária Dvorecký & partneri. A o dva mesiace na to MH Manažment vyplatil tejto advokátskej kancelárii 7 890 849 eur. Pýtam sa teda, bola táto odmena práve za tento spor a ak áno, je to podľa vás, pán minister hospodárstva, v poriadku, keďže nárok spoločnosti Port servis bol absolútne neodôvodnený. To naozaj stačí prihlásiť sa do nejakej súťaže, nesplniť kritériá a nechať sa vylúčiť. Potom vyčísliť fiktívny ušlý zisk, zažalovať štát, prehrať spor a tým pádom prihrať právnemu zástupcovi štátu tučnú odmenu za takto fiktívne vyčíslenú ušlú sumu? To by bola geniálna továreň na peniaze. nezdá sa vám, že aj v tomto prípade išlo o nechutnú odmenu? Nezdá sa vám, že Slovenská republika akože víťazstvom v tomto spore nič, ale nič nezískala. Pán minister hospodárstva, prosím, preverte aj tento prípad. Pretože ak dospejete k právnemu názoru, že odmena pre advokátsku kanceláriu pána Bžána môže byť zastavená z dôvodu, že príloha k zmluve o výške odmien nebola zverejnená v centrálnom registri, vedzte, že to isté platí aj o zmluve s advokátskou kanceláriou Dvorecký & partneri. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 19:17 - 19:18 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. No pohľad do histórie je vždy zaujímavý, ale samozrejme závisí to aj toho, že do akej hĺbky v tej histórii ideme. Ak na jednej strane tu viacerí hovoríe, že privatizácia bola fúj, tak povedzme si aj čo sa dialo v období pred privatizáciou. V čase, že Slovenské elekrárne vlastnil štát. A konkrétne, keď Slovenské elektrárne riadili nominanti Strany demokratickej ľavice, keď muselo byť zvolané mimoriadne Valné zhromaždenie Slovenských elektrární, kde bol odvolaný pán Štefan Košovan, nominant Strany demomkratickej ľavice. Tá strana je možno povedová pre niektorých z vás, ktorí tu sedíte a ktorí ste spoluzakladali stranu SMER neskôr, keď ste z SDĽ odišli. A pán Košovan bol odvolaný pre rôzne podozrenia, pre kšefty s vyhoretým jadrovým palivom, s deblokávciami a tak ďalej. Takže bavme sa o histórii, ale poďme aj hlbšie, nebavme sa len o privatizácii.
Skryt prepis
 

18. 10. 2017 15:24 - 15:25 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
spoločnosť MH Management by pokračovala ďalej v nezmenenej zostave. Toto moje presvedčenie nevychádza len z toho, že pán minister Žiga zakročil až po dvoch týždňoch ako sa táto téma otvorila. Toto moje presvedčenie preukážem aj na ďalšom konkrétnom príklade, na príklade inej odmeny, ktorá je postavená úplne, ale úplne na vode, lebo pri Gabčíkove sa dá aspoň tváriť, že sme získali elektráreň, ktorá je tiež postavená na vode, ale pri inom príklade, o ktorom budem hovoriť potom v ústnej rozprave, ide o totálny, totálny výsmech. Máte sa na čo tešiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 15:24 - 15:25 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Nasleduje malé markízacke okienko. Som presvedčený o tom, že keby taká kauza nebola tak široko medializovaná, tak tá odmena pre advokátsku kanceláriu by bola vyplatená a spoločnosť MH manažment by pokračovala ďalej v nezmenenej zostave. Toto moje presvedčenie nevychádza len z toho, že pán minister Žiga zakročil až po dvoch týždňoch ako sa táto téma otvorila, toto moje presvedčenie preukážem aj na ďalšom konkrétnom príklade, na príklade inej odmeny, ktorá je postavená...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18. 10. 2017 11:58 - 11:58 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem za slovo. Ten výbor pre nezlučiteľnosť funkcií nebude na tradičnom mieste preto, že tam bude zasadať výbor pre kontrolu SIS, kde pozývam členov na 12.15 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 12:53 - 12:54 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, odkedy si spomenul v úvode svojho prejavu, že dnešným dňom bola konečne zriadená tá pracovná skupina, tak od tej chvíle rozmýšľam, čo by ma malo tešiť na tejto správe. Hovorím to preto, lebo nespomeniem si na jediný príklad, kedy v tomto parlamente niečo vyriešila nejaká pracovná skupina. V minulosti to bol skôr prostriedok na zmarenie veci alebo cesta ako veci neriešiť. Dnes presne vieme pomenovať nedostatky tohto zákona. Áno, súhlasím s tým, že možno ani jeden z tých dvoch návrhov nerieši úplne všetky. Ale tie, ktoré sme pomenovali, tak presne na ne vieme navrhnúť aj riešenia. A normálny bežný legislatívny proces by mal byť taký, že posunieme tie návrhy do druhého čítania a najbližšie týždne využijeme na to, aby sme jednak našli zhodu s koalíciou, keďže na konci dňa to potrebuje 90 hlasov, príp. aby sme sa zhodli na ďalších pomeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré riešia aj ďalšie problémy, na ktoré sa zabudlo či už v našom návrhu alebo v návrhu Mira Beblavého.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 12:24 - 12:32 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci ... 
===== Ďakujem za slovo pán predsedajúci. "Do politiky som prišiel z chalupy a do chalupy som sa vrátil." Vladimír Mečiar v novom filme pani Nvotovej z roku 2017. Neviem z akej chalupy prišiel Vladimír Mečiar, ale všetci vieme, do akej sa vrátil a všetci vieme, čo o tejto chalupe hovorí jeho majetkové priznanie. V súvislosti s vilou Elektra v Trenčianskych Tepliciach majetkové priznanie pána Mečiara o žiadnej chalupe nehovorí, označuje túto vilu ako rodinný dom. Ide teda o chalupu, ktorej rekonštrukcia stála 40 miliónov korún, čiže vyše milión eur len rekonštrukcia a to ešte nehovoríme o kúpnej cene a už vôbec nehovoríme o nábytku, umeleckých dielach, šperkoch, prípadne iných hnuteľných veciach, ktoré užíva majiteľ tejto chalupy. Dnes sa dá rodinný kúpiť napríklad v Osadnom alebo v Ubli za 14 tisíc eur. Z pohľadu majetkových priznaný je to to isté ako Mečiarova Elektra, je to rodinný dom. Ak niekto býva v skromne zariadenom rodinnom dome v Ubli, vo svojom majetkovom priznaní má uvedené to isté, čo iný verejný funkcionár, ktorý má v dome napríklad zbierku obrazov od Martina Benku alebo šperky značky Cartier. Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bol prijatý pred trinástimi rokmi. Za tú dobu sa nahromadilo viacero nedostatkov alebo nedokonalosti, spomeniem len niektoré, ktoré sa snažíme zmeniť alebo vylepšiť v tejto novele. Napríklad zjednotenie formuláru pre všetkých verejných funkcionárov. Ako možno viete, tí, ktorí zastávate rôzne verejné funkcie, dnes sa podávajú alebo dnes podávajú rôzni verejní funkcionári rôzne formuláre, ale pre zjednodušenie verejnej kontroly bude jednoduchšie, ak všetci budú ma rovnaké tieto formuláre. 2. Uvedenie ceny hnuteľných vecí a priznanie darov nad 5 tisíc eur. Dnes stačí napísať do majetkového priznania, že vlastníte umelecké diela, ale už nikto nerieši v akej hodnote. 3. Zverejnenie užívaných hnuteľných vecí a nehnuteľností. To pre prípady, kedy vznikajú pochybnosti ohľadne napríklad nájmu a skutočnej trhovej ceny. Hovorím teraz tento príklad bez toho, aby som niekoho zbytočne dráždil a menoval. Po ďalšie. Zverejnenie majetkových priznaní komunálnych politikov na internete. Keďže verejnými prostriedkami hospodária aj mestá aj obce, je úplne logické, aby primátori a starostovia a prípadne aj komunálni poslanci mali zverejnené svoje majetkové priznania na internete. V bratislavskom mestskom zastupiteľstve už som to tu spomínal niekoľkokrát bojujeme s takou tou absurditou už tretí rok a síce tam sa majetkové priznania odovzdajú v podateľni, pracovníčka vám podá potvrdenie opečiatkované, že prevzala obálku a tá sa potom zamkne do plechovej skrine a už nikto nerieši, či v tej obálke je kus toaletného papiera alebo majetkové priznanie v zmysle zákona. Takže aj túto anomáliu odstraňuje táto novela. A po ďalšie. Zaradenie nových funkcionárov do zoznamu tých, ktorí majú odovzdať majetkové priznanie. Pretože od roku 2004 niektoré funkcie zanikli, nové pribudli, prípadne sa ukázala potreba verejnej kontroly funkcionárov o ktorých sa v roku 2004 nepočítalo, že by mohli mať problémy s preukazovaním svojho majetku. Takto teda rozširujeme okruh napríklad o policajného prezidenta, špeciálneho prokurátora, šéfa finančného riaditeľstva, funkcionárov Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ÚRSO, Slovenského pozemkového fondu, ale aj členov vedenia rôznych spoločností, kde má štát majetkovú účasť. Toto všetko, ale aj ďalšie niektoré čisto technické opravy nájdete v našej novele tohto zákona. Samozrejme prirodzenou reakciou môže byť, že načo to vôbec robíte, potrebujete 90 hlasov, je to zbytočné a tak ďalej. Lenže je tu jedna okolnosť, ktorú už spomínal kolega Miro Beblavý, je tu okolnosť, ktorá nám dodala sebavedomie k predloženiu tohto návrhu a pomôžem si teraz presným citátom z augusta tohto roka. "Ak má vláda naozaj taký záujem o boj proti korupcii, musí ísť sama príkladom. Pre žiadneho ministra, ani verejného činiteľa nemôže byť problém podrobne zdokladovať celý svoj majetok. Pre každého, kto je v politike, vo vláde, či na rôznych štátnych postoch musí byť samozrejmé, že vie zdokladovať každé jedno euro alebo kúpu nehnuteľnosti, či drahého auta, šperku." koniec citátu. Čo myslíte kolegovia, kto povedal tieto slová? Povedala ich Veronika Remišová, tvrdí Veronika Remišová, že pre žiadneho ministra, či verejného činiteľa nemôže byť problém podrobne preukázať pôvod svojho majetku? Nepovedala. Povedal to Igor Matovič? Sú to jeho slová, podľa ktorých je samozrejmosťou zdokladovať každé jedno euro v prípade verejných funkcionárov? Nepovedal to Igor Matovič. Ako to už kolega Miro Beblavý spomínal, sú to slová predsedu Národnej rady Andreja Danka a nebýva to často, ale som presvedčený o tom, že aj Igor Matovič, aj Veronika Remišová s Andrejom Dankom plne súhlasia v tomto. Som presvedčený, že by to povedali rovnakými slovami a keďže je to tak, verím, že tento návrh získal podporu minimálne od pána predsedu Národnej rady a jeho poslancov, v opačnom prípade by totiž nastala situácia, že by sme museli smutne skonštatovať, že to boli len slová, slová, slová. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 12:24 - 12:32 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci ... 
===== Ďakujem za slovo pán predsedajúci. "Do politiky som prišiel z chalupy a do chalupy som sa vrátil." Vladimír Mečiar v novom filme pani Nvotovej z roku 2017. Neviem z akej chalupy prišiel Vladimír Mečiar, ale všetci vieme, do akej sa vrátil a všetci vieme, čo o tejto chalupe hovorí jeho majetkové priznanie. V súvislosti s vilou Elektra v Trenčianskych Tepliciach majetkové priznanie pána Mečiara o žiadnej chalupe nehovorí, označuje túto vilu ako rodinný dom. Ide teda o chalupu, ktorej rekonštrukcia stála 40 miliónov korún, čiže vyše milión eur len rekonštrukcia a to ešte nehovoríme o kúpnej cene a už vôbec nehovoríme o nábytku, umeleckých dielach, šperkoch, prípadne iných hnuteľných veciach, ktoré užíva majiteľ tejto chalupy. Dnes sa dá rodinný kúpiť napríklad v Osadnom alebo v Ubli za 14 tisíc eur. Z pohľadu majetkových priznaný je to to isté ako Mečiarova Elektra, je to rodinný dom. Ak niekto býva v skromne zariadenom rodinnom dome v Ubli, vo svojom majetkovom priznaní má uvedené to isté, čo iný verejný funkcionár, ktorý má v dome napríklad zbierku obrazov od Martina Benku alebo šperky značky Cartier. Zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov bol prijatý pred trinástimi rokmi. Za tú dobu sa nahromadilo viacero nedostatkov alebo nedokonalosti, spomeniem len niektoré, ktoré sa snažíme zmeniť alebo vylepšiť v tejto novele. Napríklad zjednotenie formuláru pre všetkých verejných funkcionárov. Ako možno viete, tí, ktorí zastávate rôzne verejné funkcie, dnes sa podávajú alebo dnes podávajú rôzni verejní funkcionári rôzne formuláre, ale pre zjednodušenie verejnej kontroly bude jednoduchšie, ak všetci budú ma rovnaké tieto formuláre. 2. Uvedenie ceny hnuteľných vecí a priznanie darov nad 5 tisíc eur. Dnes stačí napísať do majetkového priznania, že vlastníte umelecké diela, ale už nikto nerieši v akej hodnote. 3. Zverejnenie užívaných hnuteľných vecí a nehnuteľností. To pre prípady, kedy vznikajú pochybnosti ohľadne napríklad nájmu a skutočnej trhovej ceny. Hovorím teraz tento príklad bez toho, aby som niekoho zbytočne dráždil a menoval. Po ďalšie. Zverejnenie majetkových priznaní komunálnych politikov na internete. Keďže verejnými prostriedkami hospodária aj mestá aj obce, je úplne logické, aby primátori a starostovia a prípadne aj komunálni poslanci mali zverejnené svoje majetkové priznania na internete. V bratislavskom mestskom zastupiteľstve už som to tu spomínal niekoľkokrát bojujeme s takou tou absurditou už tretí rok a síce tam sa majetkové priznania odovzdajú v podateľni, pracovníčka vám podá potvrdenie opečiatkované, že prevzala obálku a tá sa potom zamkne do plechovej skrine a už nikto nerieši, či v tej obálke je kus toaletného papiera alebo majetkové priznanie v zmysle zákona. Takže aj túto anomáliu odstraňuje táto novela. A po ďalšie. Zaradenie nových funkcionárov do zoznamu tých, ktorí majú odovzdať majetkové priznanie. Pretože od roku 2004 niektoré funkcie zanikli, nové pribudli, prípadne sa ukázala potreba verejnej kontroly funkcionárov o ktorých sa v roku 2004 nepočítalo, že by mohli mať problémy s preukazovaním svojho majetku. Takto teda rozširujeme okruh napríklad o policajného prezidenta, špeciálneho prokurátora, šéfa finančného riaditeľstva, funkcionárov Sociálnej poisťovne, Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ÚRSO, Slovenského pozemkového fondu, ale aj členov vedenia rôznych spoločností, kde má štát majetkovú účasť. Toto všetko, ale aj ďalšie niektoré čisto technické opravy nájdete v našej novele tohto zákona. Samozrejme prirodzenou reakciou môže byť, že načo to vôbec robíte, potrebujete 90 hlasov, je to zbytočné a tak ďalej. Lenže je tu jedna okolnosť, ktorú už spomínal kolega Miro Beblavý, je tu okolnosť, ktorá nám dodala sebavedomie k predloženiu tohto návrhu a pomôžem si teraz presným citátom z augusta tohto roka. "Ak má vláda naozaj taký záujem o boj proti korupcii, musí ísť sama príkladom. Pre žiadneho ministra, ani verejného činiteľa nemôže byť problém podrobne zdokladovať celý svoj majetok. Pre každého, kto je v politike, vo vláde, či na rôznych štátnych postoch musí byť samozrejmé, že vie zdokladovať každé jedno euro alebo kúpu nehnuteľnosti, či drahého auta, šperku." koniec citátu. Čo myslíte kolegovia, kto povedal tieto slová? Povedala ich Veronika Remišová, tvrdí Veronika Remišová, že pre žiadneho ministra, či verejného činiteľa nemôže byť problém podrobne preukázať pôvod svojho majetku? Nepovedala. Povedal to Igor Matovič? Sú to jeho slová, podľa ktorých je samozrejmosťou zdokladovať každé jedno euro v prípade verejných funkcionárov? Nepovedal to Igor Matovič. Ako to už kolega Miro Beblavý spomínal, sú to slová predsedu Národnej rady Andreja Danka a nebýva to často, ale som presvedčený o tom, že aj Igor Matovič, aj Veronika Remišová s Andrejom Dankom plne súhlasia v tomto. Som presvedčený, že by to povedali rovnakými slovami a keďže je to tak, verím, že tento návrh získal podporu minimálne od pána predsedu Národnej rady a jeho poslancov, v opačnom prípade by totiž nastala situácia, že by sme museli smutne skonštatovať, že to boli len slová, slová, slová. Ďakujem pekne za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 12:13 - 12:14 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov predkladá skupina poslancov za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti. Cieľom návrhu je sfunkčniť túto právnu normu, zohľadniť viaceré odporúčania mimovládnych organizácii na zlepšenie tohto zákona a prihliadnuť na obsah niektorých doterajších legislatívnych aktivít, ktorých cieľom bolo odstránenie nedostatkov tejto novely, teda tejto normy. Viac k tomu poviem potom v rozprave. Toľko zatiaľ na úvod.
Skryt prepis