Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

19.10.2018 o 10:46 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 19.10.2018 10:46 - 10:48 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Už len veľmi krátko čo sa týka ešte tej kvality vysokých škôl, zopakoval by som svoju myšlienku z rozpravy. Kto učí budúcich právnikov a advokátov na tých vysokých školách. Dlhoroční advokáti, dlhoroční právnici. Oni vychovávajú, oni učia, oni skúšajú tých budúcich advokátov, tých budúcich koncipientov. To sú tí advokáti a právnici, ktorí hovoria, že fú tí dnešní mladí, tak to je katastrofa, čo vychádza z tých fakúlt. No ale ich vychovávajú tí starí dlhoroční absolventi právnických fakúlt. Ministerstvo školstva momentálne riadi práve nominantka Slovenskej národnej strany, takže ak treba riešiť kvalitu vysokých škôl, možno ona je tá kompetentná osoba vo výkonnej moci, ktorá by mohla v tejto veci niečo urobiť. Posledná myšlienka bude parafráza ústavy alebo možno aj presný citát. Štátna moc pochádza od občanov, od všetkých občanov. Nie od Slovenskej advokátskej komory, ktorá predĺženie koncipientskej praxe presadila, prelobovala počas jednofarebnej vlády SMER-u. Milé kolegyne, vážení kolegovia urobte niečo preto, aby mladí absolventi právnickej fakulty mali pocit, že platí ústava, že štátna moc pochádza od všetkých občanov, nie od lobistických, záujmových a iných združení. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2018 10:14 - 10:21 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Dámy a páni, keď Robert Fico na prelome rokov 1999 a 2000 zakladal stranu SMER jedna z jeho kľúčových tém bola snaha o prilákanie mladých Slovákov zo zahraničia späť na Slovensko. Opakoval to do nemoty. Tak ako v tom čase bojoval za právny štát, proti privatizácii, tak bojoval za návrat Slovákov zo zahraničia naspäť domov slovami. Potom, keď sa dostal k absolútnej moci v roku 2012 jeho jednofarebná vláda hneď na začiatku volebného obdobia zvýšila koncipientskú prax pre budúcich advokátov z troch na päť rokov. Deklarovaným cieľom bolo zvýšenie kvality budúcich advokátov, ale skutočným výsledkom nebolo zvýšenie kvality, ale vyhnanie absolventov právnických fakúlt do zahraničia. Z počiatku do Českej republike, ale potom aj do iných štátov. Po šiestich rokoch od prijatia tejto zmeny je teraz výsostne aktuálne položiť si základnú otázku splnil účel alebo splnilo účel zvýšenie koncipientskej praxe alebo nesplnilo? Slovenská advokátska komora hovorí, že právnické fakulty aj naďalej promujú veľký počet nepripravených absolventov, ale je to vina tých študentov? Nie je náhodou problém kvalita škôl? A nie je náhodou problém kvantita týchto škôl? Kto prednáša, kto učí a kto skúša študentov na týchto školách? Koncipienti alebo dlhoroční advokáti a právnici? Tento štát však nechce riešiť kvalitu škôl, ani kvantitu škôl. Pokojne nech právnická fakulta vznikne v každom okresnom meste a v každej strediskovej obci. Tento štát radšej trestá absolventov. Takáto stratégia pomáha zakladateľom rôznych vidieckych vysokých škôl, pre ktorých je priorita zárobková činnosť a nie výchova kvalitných študentov. Táto stratégia pomáha aj súčasným advokátom, pretože sa táto profesia stáva čoraz menej atraktívnou pre absolventov právnických fakúlt. Päť rokov nemôcť začať pracovať a žiť z minimálnych peňazí takýto luxus si mnohí absolventi jednoducho nemôžu dovoliť. Opozícia, ale aj generálna prokuratúra, protimonopolný úrad a mnohé inštitúcie už pred tromi rokmi, teda už pred šiestimi rokmi upozornili na tri hlavné riziká, že bude menej konkurencie, tým pádom vyššie ceny a tým pádom horšie služby. Teda presný opak toho, čo deklarovalo ministerstvo spravodlivosti pri predkladaní novely zákona v roku 2012. Šesť rokov od zavedenia tejto zmeny sa dá skonštatovať, že nič pozitívne neprišlo. Najsmutnejšie, ale na tejto diskusii je, že vláda nemá jediný argument pre nevrátenie trojročnej koncipientskej praxe. Pozrime sa napríklad na argument porovnanie koncipientskej praxe so zahraničím. Tu sa dá konštatovať, že absolventi slovenských právnických fakúlt sú oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch Európskej únie v nevýhode. Päť ročná prax je len v štyroch krajinách Európskej únie. V Lotyšsku, v Litve, v Rakúsku a u nás na Slovensku. Vo všetkých ostatných členských štátov EU je to menej ako päť rokov. Argument číslo dva. Porovnanie počtu advokátov so zahraničím. Niektorí hovoria, že na Slovensku máme priveľa advokátov. Tento argument tiež neplatí. Podľa portálu právne noviny.sk je Slovensko v štatistike počtu advokátov na počet obyvateľov na osemnástom mieste z pomedzi 28 členských štátov EU a tretí argument to je vzťah medzi dĺžkou koncipientskej praxe a kvalitou budúcich advokátov. Nuž tu neexistuje žiadna štúdia, ktorá by preukazovala, že predĺženie koncipientskej praxe zvyšuje kvalitu budúcich advokátov. Inak by zrejme všade v Európe zvyšovali koncipientskú prax, ale realita je presný opak. Ako som uviedol okrem štyroch členských štátov EU v každom inom členskom štáte je koncipientská prax menej ako päť rokov. Ako teda zlepšiť kvalitu absolventov? Stačí sa začítať do stanoviska protimonopolného úradu, ktoré bolo publikované ešte pred šiestimi rokmi, keď jednofarebná vláda SMER-u predĺžila koncipientskú prax na päť rokov. Citujem: "už v súčasnosti povinná dĺžka praxe je len jednou z podmienok pre výkon advokácie, ďalším je okrem iného ...
===== tu absolventov, stačí sa začítať do stanoviska Protimonopolného úradu, ktoré bolo publikované ešte pred 6 rokmi keď jednofarebná vláda SMER-u predĺžila koncipientskú prax na 5 rokov. Citujem: "Už v súčasnosti povinná dĺžka praxe je len jednou z podmienok pre výkon advokácie, ďalším je okrem iného aj úspešné absolvovanie advokátskej skúšky pričom komora stanovuje požadovanú úroveň znalostí a vedomostí. Advokátski koncipienti v rámci prípravy na výkon advokácie tak isto absolvujú aj vzdelávacie semináre pričom ich obsah, úroveň a kvalitu môže tak isto ovplyvniť komora. Zvýšenie požadovanej dĺžky praxe nežiadúco zvyšuje bariéru vstupu na trh budúcim advokátom a je krokom späť v rámci liberalizácie tohto trhu. Advokáti sú riadnymi účastníkmi hospodárskej súťaže a ako je vyššie uvedené možno ich definovať ako podnikateľa podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.". Koniec citátu.
Dámy a páni, chcete pomôcť mladým ľuďom, chcete, aby mladí ľudia neutekali do zahraničia ale aby žili a pracovali na Slovensku, chcete, aby mladí Slováci, ktorí odišli do zahraničia sa vrátili domov? Hlasovaním za tento návrh zákona preto môžete niečo konkrétne urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.10.2018 10:14 - 10:21 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Dámy a páni, keď Robert Fico na prelome rokov 1999 a 2000 zakladal stranu SMER jedna z jeho kľúčových tém bola snaha o prilákanie mladých Slovákov zo zahraničia späť na Slovensko. Opakoval to do nemoty. Tak ako v tom čase bojoval za právny štát, proti privatizácii, tak bojoval za návrat Slovákov zo zahraničia naspäť domov slovami. Potom, keď sa dostal k absolútnej moci v roku 2012 jeho jednofarebná vláda hneď na začiatku volebného obdobia zvýšila koncipientskú prax pre budúcich advokátov z troch na päť rokov. Deklarovaným cieľom bolo zvýšenie kvality budúcich advokátov, ale skutočným výsledkom nebolo zvýšenie kvality, ale vyhnanie absolventov právnických fakúlt do zahraničia. Z počiatku do Českej republike, ale potom aj do iných štátov. Po šiestich rokoch od prijatia tejto zmeny je teraz výsostne aktuálne položiť si základnú otázku splnil účel alebo splnilo účel zvýšenie koncipientskej praxe alebo nesplnilo? Slovenská advokátska komora hovorí, že právnické fakulty aj naďalej promujú veľký počet nepripravených absolventov, ale je to vina tých študentov? Nie je náhodou problém kvalita škôl? A nie je náhodou problém kvantita týchto škôl? Kto prednáša, kto učí a kto skúša študentov na týchto školách? Koncipienti alebo dlhoroční advokáti a právnici? Tento štát však nechce riešiť kvalitu škôl, ani kvantitu škôl. Pokojne nech právnická fakulta vznikne v každom okresnom meste a v každej strediskovej obci. Tento štát radšej trestá absolventov. Takáto stratégia pomáha zakladateľom rôznych vidieckych vysokých škôl, pre ktorých je priorita zárobková činnosť a nie výchova kvalitných študentov. Táto stratégia pomáha aj súčasným advokátom, pretože sa táto profesia stáva čoraz menej atraktívnou pre absolventov právnických fakúlt. Päť rokov nemôcť začať pracovať a žiť z minimálnych peňazí takýto luxus si mnohí absolventi jednoducho nemôžu dovoliť. Opozícia, ale aj generálna prokuratúra, protimonopolný úrad a mnohé inštitúcie už pred tromi rokmi, teda už pred šiestimi rokmi upozornili na tri hlavné riziká, že bude menej konkurencie, tým pádom vyššie ceny a tým pádom horšie služby. Teda presný opak toho, čo deklarovalo ministerstvo spravodlivosti pri predkladaní novely zákona v roku 2012. Šesť rokov od zavedenia tejto zmeny sa dá skonštatovať, že nič pozitívne neprišlo. Najsmutnejšie, ale na tejto diskusii je, že vláda nemá jediný argument pre nevrátenie trojročnej koncipientskej praxe. Pozrime sa napríklad na argument porovnanie koncipientskej praxe so zahraničím. Tu sa dá konštatovať, že absolventi slovenských právnických fakúlt sú oproti väčšine svojich kolegov v iných členských štátoch Európskej únie v nevýhode. Päť ročná prax je len v štyroch krajinách Európskej únie. V Lotyšsku, v Litve, v Rakúsku a u nás na Slovensku. Vo všetkých ostatných členských štátov EU je to menej ako päť rokov. Argument číslo dva. Porovnanie počtu advokátov so zahraničím. Niektorí hovoria, že na Slovensku máme priveľa advokátov. Tento argument tiež neplatí. Podľa portálu právne noviny.sk je Slovensko v štatistike počtu advokátov na počet obyvateľov na osemnástom mieste z pomedzi 28 členských štátov EU a tretí argument to je vzťah medzi dĺžkou koncipientskej praxe a kvalitou budúcich advokátov. Nuž tu neexistuje žiadna štúdia, ktorá by preukazovala, že predĺženie koncipientskej praxe zvyšuje kvalitu budúcich advokátov. Inak by zrejme všade v Európe zvyšovali koncipientskú prax, ale realita je presný opak. Ako som uviedol okrem štyroch členských štátov EU v každom inom členskom štáte je koncipientská prax menej ako päť rokov. Ako teda zlepšiť kvalitu absolventov? Stačí sa začítať do stanoviska protimonopolného úradu, ktoré bolo publikované ešte pred šiestimi rokmi, keď jednofarebná vláda SMER-u predĺžila koncipientskú prax na päť rokov. Citujem: "už v súčasnosti povinná dĺžka praxe je len jednou z podmienok pre výkon advokácie, ďalším je okrem iného ...
===== tu absolventov, stačí sa začítať do stanoviska Protimonopolného úradu, ktoré bolo publikované ešte pred 6 rokmi keď jednofarebná vláda SMER-u predĺžila koncipientskú prax na 5 rokov. Citujem: "Už v súčasnosti povinná dĺžka praxe je len jednou z podmienok pre výkon advokácie, ďalším je okrem iného aj úspešné absolvovanie advokátskej skúšky pričom komora stanovuje požadovanú úroveň znalostí a vedomostí. Advokátski koncipienti v rámci prípravy na výkon advokácie tak isto absolvujú aj vzdelávacie semináre pričom ich obsah, úroveň a kvalitu môže tak isto ovplyvniť komora. Zvýšenie požadovanej dĺžky praxe nežiadúco zvyšuje bariéru vstupu na trh budúcim advokátom a je krokom späť v rámci liberalizácie tohto trhu. Advokáti sú riadnymi účastníkmi hospodárskej súťaže a ako je vyššie uvedené možno ich definovať ako podnikateľa podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže.". Koniec citátu.
Dámy a páni, chcete pomôcť mladým ľuďom, chcete, aby mladí ľudia neutekali do zahraničia ale aby žili a pracovali na Slovensku, chcete, aby mladí Slováci, ktorí odišli do zahraničia sa vrátili domov? Hlasovaním za tento návrh zákona preto môžete niečo konkrétne urobiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.10.2018 10:08 - 10:09 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca. Cieľom predkladaného návrhu zákona je po prvé skrátiť dĺžku praxe advokátskeho koncipienta naspäť z piatich na tri roky a po druhé zjednodušiť prístup k slobodnému povolaniu advokáta tak, aby bolo možné do praxe advokátskeho koncipienta započítať aj prax vyššieho súdneho úradníka, či inú právnu prax. Podľa súčasne platného zákona o advokácií je možné započítať prax len niektorých právnických profesií napríklad sudca, či právny čakateľ prokuratúry. Predkladanou novelou sa tento výpočet navrhuje rozšíriť aj o prax na inej právnickej pozícii, ktorá podľa platného znenia nie je započítateľnou praxou advokátskeho koncipienta a to aj napriek obdobnej náplni práce. Toľko zatiaľ v stručnosti na úvod a hlásim sa ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:30 - 10:31 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len krátka faktická k úplne drobnosti z prejavu pána ministra. Spomínali ste, že keď nastúpil Daniel Lipšic na ministerstve vnútra, tak odišli mnohí policajti a to stálo nejaké peniaze. Tak neviem presne, koľko peňazí to stálo daňových poplatníkov, ale viem, koľko peňazí stálo daňových poplatníkov, keď Daniel Lipšic odišiel z ministerstva vnútra, vrátil sa Robert Kaliňák, Tibor Gašpar sa stal policajným prezidentom a spomeniem len jeden príklad, príklad pána Bašternáka, kedy práve finančná správa podala trestné oznámenie za podozrenie z daňového podvodu pri uplatnení DPH a polícia odmietla v tejto veci čo i len začať trestné oznámenie, teda trestné stíhanie, pardon. Finančná správa potom nepodala sťažnosť na prokuratúru, čiže vec išla do stratena a aj na základe toho 2 milióny eur boli vyplatené pánovi Bašternákovi na DPH.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 10:09 - 10:11 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja len jedna krátka poznámka k tej policajnej inšpekcii, či je alebo nie je legálna. Ona legálna je a nie je pravda, že nemôže vyšetrovať policajtov. Tvrdil to len Štefan Harabín, respektíve dnes už jeho neexistujúci senát na Najvyššom súde, ale keďže na Najvyššom súde existoval aj opačný názor, predsedníčka Najvyššieho súdu zvolala mimoriadne zasadnutie trestného kolégia, kde trestní sudcovia prijali stanovisko k inšpekcii ministerstva vnútra. A teraz budem citovať z tohto stanoviska: "Ide o orgán s legálnou pôsobnosťou, ktorý je súčasťou Policajného zboru a teda je oprávnený vykonávať pôsobnosť Policajného zboru pri vyhľadávaní a vyšetrovaní trestných činov." Koniec citátov. Ono to totiž vždy bude tak, že policajti budú vyšetrovať trestné činy policajtov, jednoducho z zmysle trestných kódexov právomoc viesť trestné konanie má polícia, takže to sa nezmení bez ohľadu na to, kto bude zriaďovateľom inšpekcie ministerstva vnútra. A na to, aby to vyšetrovanie policajtov bolo nezávislé, na to je tu prokuratúra. V každej kauze, ktorá je kritizovaná v súvislosti so súčasným modelom inšpekcie ministerstva vnútra, každú kauzu dozoroval nejaký prokurátor, či to bol kritizovaný zásah v Moldave nad Bodvou alebo akýkoľvek iný prípad, ktorý vyšetrovala inšpekcia ministerstva vnútra, na to je prokuratúra, aby dohliadala na to, či to vyšetrovanie je alebo nie je v poriadku. Takže tam je tá nezávislosť podľa mňa už dnes zabezpečená.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 9:47 - 9:49 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Z vystúpenia pána Galka a z vystúpenia pána Krajniaka je zrejmé, že sa tu rysujú v podstate dve predstavy o tom, akým spôsobom by mal byť vybratý budúci policajný prezident. Zjednodušene, pán Galko navrhuje rozšírenie výberovej komisie a pán poslanec Krajniak navrhuje zrušenie výberovej komisie. Ja sa osobne prikláňam k riešeniu pána poslanca Krajniaka, pretože z môjho pohľadu sú kľúčové tri atribúty pri výbere budúceho Policajného prezidenta, verejná kontrola, deľba moci a politická zodpovednosť.
Čo sa týka verejnej kontroly, tá sa dá zabezpečiť verejným vypočutím kandidátov na policajného prezidenta na branno-bezpečnostnom výbore. S tým nemôže mať nikto problém, absolútne súhlasím, tá verejná kontrola, teda verejné vypočutie kandidátov sa osvedčilo aj pri výbere šéfa Úradu pre verejné obstarávanie, takže určite je to zmysluplný návrh.
Čo sa týka deľby moci. Súhlasím s tým, aby policajného prezidenta na návrh ministra vnútra menovala vláda. To je rovnováha moci, to je úplne v poriadku a takto to funguje vo viacerých štátoch Európskej únie.
Ale čo sa týka politickej zodpovednosti, ja naozaj nesúhlasím s tým, aby sme ktoréhokoľvek ministra vnútra zbavili politickej zodpovednosti za výber policajného prezidenta a preniesli túto kompetenciu na akúsi komisiu s tromi, štyrmi, piatimi, desiatimi, to je jedno koľkými členmi. To je proste neprijateľné. Keď bol ministrom vnútra Daniel Lipšic, bol zodpovedný za výber policajného prezidenta, ten bol zodpovedný za výber ďalších funkcionárov a práve z tohto dôvodu mohli byť opakovane predvolávaní napríklad na branno-bezpečnostný výbor. Príklad... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2018 9:08 - 9:18 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Vážené dámy, vážení páni, viera ľudí, že sa v tomto štáte začne uplatňovať spravodlivosť pre každého bez ohľadu na spoločenské postavenie človeka, sa nedá privolať s novými paragrafmi. Viera ľudí, že sa v tomto štáte bude právo uplatňovať rovnako pre každého bez ohľadu na kontakty človeka v politike, v polícii, v biznise, v justícii sa nedá prinavrátiť novými zákonmi. Viera ľudí, že princíp "padni komu padni" začne v tomto štáte konečne niekto uplatňovať, sa dá obnoviť len skutkami.
Predsa paragrafy, podľa ktorých sú vratky DPH za fiktívne obchody trestné, sme tu mali aj doteraz. Paragrafy, podľa ktorých je nebezpečné vyhrážanie trestné, sme tu tak isto mali aj doteraz. Len akosi nebolo tých policajtov a prokurátorov, ktorí by tieto paragrafy uplatňovali pre každého rovnako. Pre každého rovnako. Bez ohľadu na spoločenské postavenie človeka, bez ohľadu na jeho kontakty, bez ohľadu na jeho zbierku kompromitujúcich materiálov vo svojom trezore. Musela sa zmeniť vláda, nie paragrafy, muselo sa zmeniť policajné vedenie, nie zákon o Policajnom zbore. Museli odísť pán Fico, pán Kaliňák, pán Gašpar, pán Krajmer. Z Policajného prezídia museli odísť funkcionári, ktorí majú preukázateľné prepojenie cez svojich rodinných príslušníkov na osoby blízke podozrivému z objednávky vraždy Jána Kuciaka.
Vážená pni ministerka, a vy ste časť týchto osôb zamestnali na ministerstvo vnútra. Časť osôb, ktorí museli odísť z policajného prezidenta. Môžete predkladať sebelepšie zákony, tento fakt znedôveryhodní akýkoľvek dobrý zámer, s ktorým prídete. Tento zákon, ktorý predkladáte, však minimálne v jednej časti dobrým zámerom nie je. Vysielate ním totiž signál, že sa súčasná vláda trasie pri predstave, že po nej príde iná. Že v budúcej vláde bude mať ministra vnútra iná strana než SMER a že ten minister bude chcieť za policajného prezidenta niekoho iného, než chce strana SMER. Týmto zákonom vysielate signál, že pre stranu SMER je priam existenčná otázka zabrániť budúcemu ministrovi vnútra vybrať si policajného prezidenta, s ktorým chce spolupracovať. Je to pritom ničím nezdôvodniteľné farizejstvo. Ani vám, pani ministerka, totiž nikto nenadiktoval, koho máte vymenovať za policajného prezidenta, predpokladám, že vám to nikto nenadiktoval. Ani vášmu predchodcovi pánovi Kaliňákovi nikto nenadiktoval, koho si má vybrať za policajného prezidenta. Predpokladám, že mu to nikto nenadiktoval. A predpokladám, že ani vám, ani pánovi Kaliňákovi by sa nepáčilo, keby policajného prezidenta pre vás alebo pre pána Kaliňáka vybrali za vlády Ivety Radičovej. Keby vám policajného prezidenta vybral napríklad Daniel Lipšic. Čínsky filozof Konfucius raz povedal a napísal, že: "nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe." To len na margo.
Ak by ste chceli tento zákon predať cez populistickú myšlienku, že idete odpolitizovať políciu, tak sa vám to nemôže podariť. Paragrafom, ktorým idete s účinnosťou od januára budúceho roka zaviesť štvorročné funkčné obdobie policajného prezidenta, vám totiž nikto súdny nemôže urobiť, že chcete odpolitizovať policajný zbor. Pretože vnútiť policajného prezidenta budúcemu ministrovi vnútra, nie je nič iné ako spolitizovanie Policajného zboru. Stačí jednoduchá matematika, nový zákon začne platiť od januára 2019. Kým zbehne výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru cez návrhovú komisiu, verejné vypočutie, branno-bezpečnostný výbor a tak ďalej, prejdú minimálne tri mesiace. Nový prezident Policajného zboru tak bude vymenovaný približne rok pred parlamentnými voľbami. Keď príde nová vláda, nový minister vnútra bude musieť akceptovať vami vybratého prezidenta na najbližšie tri roky. Na tri roky zo štvorročného funkčného obdobia.
A ktorá strana zo súčasnej vládnej koalície bude mať asi rozhodujúci vplyv na výber Policajného prezidenta? Bude to najmenšia vládna strana MOST – HÍD? Asi ťažko. Najmenšia vládna strana ešte nikdy v histórii nemala vplyv na výber Policajného prezidenta. Bude to Slovenská národná strana, ktorá v tejto vláde nominovala šéfa tajnej služby? Z pohľadu deľby moci asi veľmi ťažko. Samozrejme, že to bude strana SMER. Tak ako je to teraz pri súčasnom znení zákona o Policajnom zbore. Takže čo sa zmení po prijatí tejto novely v praxi? Nič. Zmenia sa paragrafy, ale princíp politickej deľby moci zostane zachovaný. Akurát sa bude vláda tváriť, že prijala takzvanú systémovú zmenu a odpolitizovala políciu. Nebude to síce pravda, ale z pravdy si táto vládna koalícia nie vždy robí ťažkú hlavu. Asi sa na tom viacerí v tejto sále zhodneme.
Dámy a páni, vrátim sa k svojim úvodným slovám. Viera ľudí, že sa v tomto štáte začne uplatňovať spravodlivosť pre každého, sa nedá nastoliť novými paragrafmi. Dá sa to nastoliť len skutkami. V uplynulých hodinách a dňoch sa také skutky začali diať a nie je to vďaka výmene paragrafov.
Vážená pani ministerka, ak sa chcete zbaviť podozrenia, že vám ide o zabetónovanie policajného prezidenta v prípade, že po ďalších parlamentných voľbách príde iná vláda, mám pre vás riešenie. Ak trváte na tom, a koalícia sa na tom zjavne zhodla, že áno, aby bol policajný prezident štyri roky neodvolateľný, podporte pozmeňujúci návrh, ktorý posunie účinnosť nového spôsobu voľby prezidenta Policajného zboru na september 2020. To by bolo fér. Dnes totiž nikto z nás nevie, aká vláda vznikne po voľbách v roku 2020. Možno v nej bude SMER , možno v nej nebude SMER, ktovie. Ak súhlasíte s posunutím účinnosti v tejto časti novely na september 2020, nikto nebude môcť namietať, že ste tieto paragrafy ušili pre potreby stany SMER, ktorá má dnes na ministerstve vnútra rozhodujúce slovo. Zachovajte sa fér, inak pokazíte dobrý dojem z udalostí posledných dní, kedy sa konečne začali diať skutky, na ktoré ľudia toľko čakali. A myslíte na to, že dôveryhodnosť polície môžu prinavrátiť len takéto a podobné skutky, nie nové paragrafy, tie môžu, naopak, niekedy uškodiť. Napríklad vtedy, keď budú vzbudzovať dojem, že si cez ne niekto snaží zaručiť politický vplyv a beztrestnosť. A to, dúfam, v dnešnej spoločenskej atmosfére ani vy nechcete. Nechajte policajných funkcionárov, aby sa zabetónovali skutkami. Ak sa im to podarí, aj verejnosť bude oveľa citlivejšia na ich výmenu. A k tomu naozaj nepotrebujete nové paragrafy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 13:08 - 13:09 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem za slovo, pán predseda. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktorým zaviaže predsedu Národnej rady zaradiť do programu 35. schôdze Národnej rady Bezpečnostnú a obrannú stratégiu Slovenskej republiky, ktoré vláda už schválila a ktoré boli naposledy aktualizované v roku 2005.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2018 10:57 - 10:59 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za všetky faktické poznámky. Budem reagovať iba na pána poslanca Hrnka.
Pán kolega, kauza, o ktorej hovoríte, je stará približne šesť až osem rokov, dve volebné obdobia dozadu sa stala. Pán Galko je naďalej bezúhonný občan tohto štátu, pokiaľ viem, trestné stíhanie voči jeho osobe bolo v tejto veci zastavené a zákon o ochrane pred neoprávneným použitím ITP hovorí, že v tejto komisii majú byť zvolení členovia týchto troch výborov. Pán Galko bol zvolený do tohto výboru touto Národnou radou, väčšinou hlasov. Čiže pokiaľ išlo o to, aby bol zvolený do tohto výboru, tak väčšine, aj koaličnej väčšine, neprekážal, ale ak by už mal kontrolovať, či štátna moc tu niečo zneužíva alebo nezneužíva, vtedy už prekáža. To mi príde trošku nekonzistentné. Ak ste s ním nemali problém zvoliť ho do výboru pre kontrolu Vojenského spravodajstva, tak by ste rovnako nemali mať problém ho zvoliť ako jedného z mnohých, ako jedného z ôsmich členov do kontrolnej komisie.
Skryt prepis