Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 10:42 hod.

Mgr.

Gábor Grendel

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 10:42 - 10:43 hod.

Gábor Grendel
Ďakujem za slovo. 
Pán kolega Dostál, na rozdiel od teba ja absolútne súhlasím s tou časťou tejto správy, že na vine, prečo sa ľudia boja oznámiť korupciu, sú politici. A to menovite politici Robert Fico a Robert Kaliňák. A predpokladám, že autor tejto správy je v tomto s nami zajedno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 10:21 - 10:22 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Ja by som mal iba pripomienku k tomu obdobiu, ktoré si, Jano, spomínal z čias pôsobenia pána Kováčika ako vojenského prokurátora. Svet nie je úplne čierno-biely a ja si pamätám na jeden konkrétny prípad, ktorý pán Kováčik dozoroval, keď bol na Vojenskej prokuratúre. Týkal sa verbálneho útoku na verejného činiteľa a vtedy preukázal celkom odvahu. Ten prípad skončil podaním obžaloby na súde a myslím si, že aj vďaka vtedajšej odvahe bol pán Kováčik potom navrhnutý za špeciálneho prokurátora v tom čase a zvolený.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 10:02 - 10:03 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja mám jednu drobnú poznámku k tým číslam a štatistikám, lebo čísla sú občas zradné. Myslím si, že jedna veľryba je viac ako 300 paedocyprisov, čo je najmenšia dospelá ryba na svete. Má osem milimetrov a žije v močiaroch pri indonézskych ostrovoch. Ak by som teda niečo vyčítal, tak to nie je počet tých vylovených paedocyprisov, ale počet ulovených veľrýb, delfínov a žralokov, a teda ten ochranársky princíp, podľa ktorého žraloky, delfíny a veľryby patria do voľnej prírody a nie do klietky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 14:59 - 15:00 hod.

Gábor Grendel
A to sa budeme viacerí asi opakovať v posolstvách. Pán poslanec, povedali ste niečo v tom duchu, že Generálna prokuratúra navrhuje rozpustiť jedinú skutočnú opozíciu.
Tak v zrkadle dnešnej tajnej voľby generálneho riaditeľa RTVS vám chcem povedať, že o skutočnú opozíciu sa obávať nemusíte. SaS, OKS, OĽANO, NOVU a hnutie SME - RODINA nikto nenavrhuje rozpustiť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

20. 6. 2017 11:09 - 11:24 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v rozprave vystúpil jeden poslanec. Procedurálny návrh nebol podaný, preto, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 146, za 50, proti 23, zdržalo sa 73 poslancov.

Konštatujem, že návrh nebol schválený.

Teraz budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o návrhu poslancov Krištúfkovej, Šebovej a Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku (tlač 578).
Prosím teraz pani poslankyňu Soňu Gaborčákovú ako spravodajkyňu, aby uviedla hlasovanie.

(Hlasovanie o návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petry Krištúfkovej, Zuzany Šebovej a Borisa Kollára na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 578.)

Gaborčáková, Soňa, poslankyňa NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, v rozprave nevystúpil žiaden poslanec.
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákon a v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu spravodajkyne.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 67, proti 9, 69 sa zdržalo hlasovania, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že ani tento návrh nebol odsúhlasený.

Teraz prosím pána poslanca Podmanického, aby uviedol hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (tlač 511).

(Hlasovanie o vládnom návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, tlač 511.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo, vážený pán podpredseda. V rozprave k uvedenému návrhu vystúpili 5 poslanci a boli podané 2 pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Najskôr budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, spoločne o bodoch 1 až 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Pán predseda, poprosím vás, dajte hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o bodoch zo spoločnej správy 1, 2, 3 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 81, proti 43, zdržalo sa 20 a 2 nehlasovali.
Konštatujem, že body zo spoločnej správy sme schválili.
Nech sa páči.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Teraz pristúpime k hlasovaniu o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch podaných v rozprave v podaní, v akom boli prednesené.
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pani poslankyne Jurinovej.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. (Reakcie z pléna.)

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Keď je dobrý návrh, podporíme. Keď je dobrý návrh, tak podporíme vždy. (Ruch v sále a potlesk.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za návrh 144, proti 1, zdržali sa 3.
Vidíte, teda schválené, vidíte, ako málo stačí, aby sme sa tešili. (Reakcie z pléna.)
Nech sa páči, môžme pokračovať.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu pána poslanca Jurzycu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Nadnes už stačilo.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 53, proti 3, 91 poslancov sa zdržalo hlasovania.
Návrh nebol schválený.
Nech sa páči.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán podpredseda navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď, dajte, prosím, o tomto hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať tento návrh zákona v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 147 poslancov, za návrh hlasovalo 140, proti 3, 2 sa zdržali, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že sme v treťom čítaní, preto otváram rozpravu v rámci tohto čítania a konštatujem, že do rozpravy sa nehlási nikto, preto ju vyhlasujem za skončenú.
Nech sa páči, záverečné hlasovanie.

Podmanický, Ján, poslanec NR SR
Pán podpredseda, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147, za 132, 14 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Návrh bol schválený.

Teraz prosím pani poslankyňu Magdalénu Kuciaňovú, aby uviedla v druhom čítaní hlasovanie o
vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/91 Zb. o kolektívnom vyjednávaní (tlač 512).

(Hlasovanie o vládnom návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov, tlač 512.)

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v rozprave k uvedenému návrhu vystúpili 2 poslanci, bol podaný 1 pozmeňujúci návrh.
Nakoľko pán poslanec Mihál predložil procedurálny návrh, budeme hlasovať najskôr o ňom. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca, a to vrátiť návrh zákona na dopracovanie.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu vrátiť návrh zákona na prepracovanie.
(Hlasovanie.) Prítomných 147 poslancov, za 64, proti 69, zdržalo sa 14 poslancov.
Konštatujem, že návrh nebol schválený.
Ďalej. Nech sa páči.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Teraz budeme hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch zo spoločnej správy, spoločne o bodoch 1 a 2 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 80, proti 18, zdržalo sa 46 poslancov, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Keďže sme schválili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy zo spoločnej správy, o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Mihála, ktorý bol predložený v rozprave, nemôžeme hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Budeme hlasovať o námietke pána poslanca Mihála. Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za 64, proti 65, zdržalo sa 19.
Námietka nebola schválená.
Pokračujme.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Hlasovali sme o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, pán predsedajúci, podľa ustanovenia § 84 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sme pristúpili k tretiemu čítaniu ihneď. Prosím, dajte o tomto hlasovať.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu prerokovať návrh vládneho zákona v prvom, teda v treťom čítaní.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za 83, proti 42, zdržalo sa 23 poslancov.
Konštatujem, že sme sa rozhodli, že tento návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď. Preto otváram rozpravu v rámci tohto čítania a pýtam sa, či sa hlási niekto do rozpravy. Nie. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Nech sa páči.

Kuciaňová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru schváliť.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme o návrhu gestorského výboru schváliť vládny návrh zákona.
(Hlasovanie.) Prítomných 146 poslancov, za 81, proti 49, zdržalo sa 15, 1 nehlasoval.

Konštatujem, že vládny návrh zákona sme schválili.

Ďakujem. Prosím teraz pána poslanca Antala, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí (tlač 572), nech sa páči.

(Hlasovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 572.)

Antal, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, prosím, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 148 poslancov, za 102, proti 14, 32 poslancov, sa zdržalo hlasovania.

Konštatujem, že sme posunuli návrh zákona do druhého čítania.

Nech sa páči, výbory.

Antal, Peter, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ďalej aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 147 poslancov, za 124, 23 poslancov za zdržalo hlasovania.
Konštatujem, že sme sa rozhodli, že ktorým výborom pridelíme tento návrh zákona, takisto aj lehoty výborov pre prerokovanie v jednotlivých výboroch.
Teraz bude hlasovanie, pardon, v treťom čítaní o návrhu uznesenia k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady s Dodatkom protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia (tlač 545).
Pán poslanec Antal, máte slovo.

(Hlasovanie o návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dodatkom k Protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979, tlač 545.)

Antal, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem. V rozprave nevystúpil žiaden poslanec, a teda neboli podané žiadne návrhy.
Pán predseda, prosím, dajte hlasovať o návrhu uznesenia s tým, že Národná rada podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje súhlas s Dodatkom k protokolu o ťažkých kovoch z roku 1998 k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme. Páni poslanci, nehlasujeme za ťažké kovy, práveže naopak. (Povedané so smiechom.)
(Hlasovanie.) Prítomných 148, za 135, 13 sa zdržali hlasovania.

Konštatujem, že protokol sme odsúhlasili.

Prosím teraz pána poslanca Baránika, aby ako spravodajca uviedol hlasovanie návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Exekučný poriadok (tlač 579), ktorý prerokovávame v prvom čítaní. Nech sa páči.

[Hlasovanie o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 579.]

Baránik, Alojz, poslanec NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh zákona v druhom čítaní.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15. 6. 2017 19:19 - 19:21 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení (tlač 606). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií SR. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre regionálnu..., pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017. Mám tu napísané, že pán predsedajúci, ale, pani predsedajúca... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Môže byť, už o tejto hodine to je jedno.

Grendel, Gábor, poslanec NR SR
... otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 10:18 - 10:19 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Pán poslanec Jarjabek, ja sa snažím byť nie osobný, keď vystupujem či už v rozprave, alebo vo faktických poznámkach, lebo si myslím, že také osobné veci do politiky úplne nepatria, ale nepopieram, že nie všetci sa musíme riadiť touto zásadou. Pamätám si, keď ste mi volali, keď som robil v TA3 diskusnú reláciu, tiež sa to týkalo vtedy STV, vy ste sa mi vtedy trošičku vyhrážali, ja si to tak pamätám.
No a viete, v tejto sále, áno, ja som bývalý novinár, sú v tejto sále ľudia, ktorí si tykajú s novinármi, a potom sú v tejto sále ľudia, ktorí si tykajú s mafiánmi. Iba toľko. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 15. 6. 2017 10:08 - 10:14 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, vážený pán predseda výboru, nepozerajte sa na mňa tak prísne. Včera sa ma... (Reakcia z pléna.) Veselo? Takto vyzeráte veselo? (Povedané so smiechom a smiech v sále.) Včera sa ma môj desaťročný syn opýtal, že o čom teraz debatujeme v Národnej rade, a ja som mu povedal, že napríklad o voľbe riaditeľa RTVS. A on sa ma tak spýtal, že o voľbe riaditeľa RTVS. Vy? A čo vy o tom viete? A prečo o tom nerozhodujú zamestnanci alebo diváci? Čo vedia poslanci o RTVS? Ja nehovorím, že priama demokracia až v takejto šírke je to pravé orechové, ale mám rád túto detskú optiku a tú detskú naivitu, ktorá je občas celkom inšpiratívna. Milí kolegovia, ak by televízii Markíza alebo televízii JOJ, či televízii TA3 stúpala sledovanosť, stúpal kredit nezávislosti, stúpali by im zisky, myslíte si, že by akcionári týchto médií vymenili manažment týchto televízií? Myslím si, že odpoveď je celkom jednoznačná. V každej normálnej súkromnej firme, či už je to súkromná televízia alebo továreň na výrobu ponožiek, je životnosť vedenia viazaná ku konkrétnym merateľným ukazovateľom. V prípade médií sú tieto ukazovatele, aspoň pre mňa, sledovanosť, nezávislosť a ekonomická stabilita. Ako obstálo vedenie RTVS v uplynulom funkčnom období v týchto troch ukazovateľoch?
Sledovanosť RTVS stúpla, kredit v očiach ľudí, kredit nezávislosti stúpol a 80-miliónová sekera je dávno minulosťou. Ak výsledky hovoria takouto rečou, aký je vôbec dôvod na výmenu Václava Miku a jeho manažmentu? Môžete na to povedať, že uplynulo funkčné obdobie a treba voliť nového riaditeľa. Je to úplne legitímne, zákon to presne takto definuje, je to úplne v poriadku. Je to nesporné. Pardon? (Reakcia z pléna.) Aha. Dobre. Ale teraz už vyzeráte veselšie. (Reakcia z pléna.) Pri verejnoprávnych médiách platí, že čím viac je nespokojná koalícia, čím viac je nespokojná opozícia, tým lepší manažment verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu. S verejnoprávnymi médiami nemáme byť spokojní my, čo tu rozhodujeme o osude starého alebo nového vedenia, s verejnoprávnymi médiami majú byť spokojní predovšetkým občania, verejnosť. Pre nich sú tu verejnoprávne médiá. A čo je jediným merateľným ukazovateľom spokojnosti občanov s verejnoprávnymi médiami? No predsa sledovanosť, čo iné. Samozrejme, môžme mať aj médiá, ktoré nikto nebude sledovať. Ale načo také potom platíme?
Nemám nič osobné proti ostatným kandidátom, myslím si, že mnohí z nich sú profesionáli, majú za sebou zaujímavé príbehy, áno, majú aj kauzy, ale viacerí z nich sú profíci a nepochybujem o tom, že v tejto atmosfére, aj keď budú zvolení, tak veľmi ťažko sa im bude povedzme manipulovať v prospech nejakej politickej strany, pretože budú pod veľmi prísnym drobnohľadom, budú. A akonáhle sa niečo podozrivé udeje, tak určite z toho bude nemalý škandál.
Ale aj keď nemám konkrétne výhľady voči ostatným kandidátom, až na ten Sputnik, ani od týchto kandidátov som nepočul žiaden argument, žiaden, prečo by malo byť súčasné vedenie RTVS vymenené. A celkom by ma zaujímalo, ako by sa páčilo týmto kandidátom, keby boli po piatich rokoch po dobrých výsledkoch, dobrej sledovanosti, dôveryhodnosti a dobrých ekonomických výsledkoch odpálení.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 9:59 - 10:00 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem vám, pán Šebej, za tento prejav. Ešte by som doplnil, že to pokušenie šíriť propagandu a dezinformácie, to nie je len výsadou alternatívnych médií, tzv. alternatívnych médií, ale s propagandou a dezinformáciami pracujú aj viacerí spin doktori politických strán. A máte pravdu, že ten prvý tip, teda tip dezinformácií z tých alternatívnych médií je riziko, ktoré je spojené s jedným kandidátom, a ja toho kandidáta teda tiež voliť nebudem z rovnakého dôvodu.
Ale čo sa týka ostatných kandidátov, tak pri mnohých favoritoch, žiaľ, nemám tú istotu, že by dokázali odolať pokušeniu alebo tlakom uverejňovať propagandu a dezinformácie, nie tie alternatívne, ale tie domáce z tých domácich politických centrál. To je moja hlavná obava pri mnohých kandidátoch.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 6. 2017 19:42 - 19:44 hod.

Gábor Grendel Zobrazit prepis
Beriem si mustru pána kolegu Hegera. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení (tlač 574). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory a to: ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 31. augusta 2017 a v gestorskom výbore do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis