Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5.4.2019 o 15:41 hod.

Ing.

Eduard Heger

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:41 - 15:43 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, ja by som chcel zareagovať na tie PPP projekty celkovo ako na samotný nástroj. Ja si myslím, že tento nástroj PPP projektov nie je dobrý nástroj, o to viac v prostredí, keď sa kvalitne pracuje na rezorte dopravy a kvalitne sa veci pripravujú na základe priorít, nič sa nerobí unáhlene, tak nie je dôvod na to, aby sme robili tieto veci prostredníctvom PPP projektov, pretože máme tu stále dostatok, alebo mali sme aj v tom čase dostatok peňazí na infraštruktúru z eurofondov a tie treba, samozrejme, využiť. Len ja tu vidím skôr problém v tom, že jednak aj tie vlády predtým nepracovali dostatočne poctivo a efektívne na to, aby vedeli tie projekty kvalitne pripraviť, aby ich vedeli pripraviť tak, aby sa v čase dali tie zdroje využiť, eurofondy. Vidíme, že aj eurofondy sa mnohokrát čerpajú M plus dva, pretože nie sú kvalitne pripravené. Takže ja tuto vidím ten problém, a preto nie je dobré, ak by sme chceli tu aj podsúvať ľuďom, že PPP projekty je tá správna cesta. No nie je. Eurofondy sú v tomto prípade, keďže nám ich Európska únia dala k dispozícii, omnoho lepší nástroj a treba tou cestou ísť. Už sme teraz v dvoch tretinách, samozrejme. Ale toto sa, toto sa malo využiť a je to len chyba rezortu, ktorý to má na starosti, že to nevedel zmanažovať, že to nevedel zvládnuť a dnes na to doplácame. A treba si teda naliať toho čistého vína.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 15:27 - 15:29 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Áno, som rád, že ste to otvorili, a stálo by za to možno vypočuť si aj ďalšie názory. Tie inštitúcie, ktoré ste spomenuli, tak to sú inštitúcie, ktoré – práve naopak – financujú aj, by som povedal, projekty, by som povedal, v menej vyspelých krajinách, takže to len nasvedčuje tomu, že áno, že kľudne sa používa tento FIDIC aj v krajinách, ktoré sú menej rozvinuté. Ja teda čo mám informáciu, že prvotný plán, prečo bol tento štandard vymyslený, bol práve pre tieto krajiny, ale hovorím, toto, ja nie som stavár, takže priniesol som to ako sprostredkovanú informáciu.
V čom ja vidím problém toho žltého FIDIC-u, je to, že zhotoviť aj projektuje a zároveň aj stavia. A pokiaľ vy nemáte jasný projekt, čiže neviete presne, čo to obsahuje, tak ako môžete vedieť, koľko to bude stáť. To je moja otázka. Pretože ak ešte nie je teda naprojektované do detailu, tak ako budete vedieť, čo to bude stáť? Kupujete si vy dom na základe toho, že vám nakreslia striešku, štyri steny a šesť okien? Veď chcete vedieť presne, čo v tom dome bude. A toto je úplne kľúčové.
Čiže tu by som teda poprosil stavárov, aby to vysvetlili, aby sme naozaj mohli počuť, či to tak je. Lebo ak žltý FIDIC hovorí, že zhotoviteľ aj projektuje, ale dostane tú zákazku skôr a tá cena je ešte predtým ako úplne detailne naprojektuje, tak tam si potom myslím, že veľmi ľahko sa môže stať to, čo sa stáva aj pri domoch napriek tomu, že máte kvalitný projekt, že väčšina domov sa postaví s 30-percentným navýšením nákladovým, lebo ešte toto sme nedomysleli, tuto by bolo ešte dobre takú zástrčku a podobne. Takže to len na margo samotných cien. Mne ako človekovi, ktorý je ekonóm a nie je stavbár, mi tam automaticky vyskakujú finančné otázniky, ak sa používa priamo tento štandard, ale to som trošku odbočil. Ale, samozrejme, budem rád, ak k tomu niekto ešte niečo povie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.4.2019 15:16 - 15:25 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ja by som chcel tak využiť aj túto príležitosť na to, aby sme sa pozreli naozaj na celý rezort dopravy aj z takých možno väčších čísiel alebo z takého väčšieho obrazu, pretože tento rezort je rezort, ktorý disponuje veľmi veľkými finančnými prostriedkami. Ako som hovoril už aj vo faktických poznámkach, rozpočtované mal za posledné roky rádovo okolo 3 mld. eur. Realita spotreby tých peňazí bola rádovo okolo 2 mld. eur a posledné dva roky bol síce rozpočtovaný na rádovo 1,1 mld., ale následne bol upravený na rádovo 2 mld.
Tento rezort je rezortom, ktorý čerpá enormné eurofondy a stalo sa mu to do veľkej miery aj osudným, pretože by som to prirovnal k takej infúzii. Štát vďaka tomuto rezortu do infraštruktúry investuje primárne cez eurofondy a bez nich už ako keby nedokázal žiť. Tá závislosť je tak vysoká, že bez nich by nedokázal žiť, čo je, samozrejme, veľmi nezdravý prvok, pretože každý štát by si mal uvedomovať vlastnú dôležitosť vlastnej infraštruktúry a mal by tam smerovať aj priority a tým pádom, vďaka prioritám, aj financie. To, že sa tak veľmi zaberal štát aj táto vláda, ale aj predchádzajúca vláda na eurofondy, spôsobilo to, že úplne zabudol na to, že musí investovať aj do infraštruktúry, ktorá, na ktorú sa eurofondy nedajú použiť, a preto máme aj dnes v takom zlom stave cesty I. triedy, mosty a podobne, pretože tá optika sa tak nastavila, že však všetko tu zachránia eurofondy. Veľký omyl, veľký shift, veľký posun v mentalite a tým pádom aj veľká chyba, veľký problém.
Nehovoriac o tom, že stále tu neexistujú riadenie tohto rezortu na základe tvrdých dát. Už som hovoril, toto je rezort, ktorý by mal fungovať veľmi prakticky. Mal by to byť naozaj praktický rezort, ktorý stavia, ktorý sa venuje výstavbe podľa potrieb, ktoré sa dnes dajú bez problémov zmerať. Dnes už máme takú technológiu, že meranie nie je problém. Takže o to viac by týmito dátami mal disponovať a na základe tohto by mal robiť rozhodnutia. Politické rozhodnutia v tomto storočí alebo aj desaťročí, resp. politické rozhodnutia o prioritách sú, myslím si, že úplný prežitok, pretože my naozaj vieme tým ľuďom pomôcť omnoho lepšie, keď naplánujeme infraštruktúru podľa ich reálnych potrieb, ktoré sa, ako som povedal, dajú už dnes veľmi dobre merať. Takže a o tom hovoríme od začiatku. Svojím spôsobom to spomína do istej miery aj programové vyhlásenie vlády, ktorého sa v tomto, tento samotný rezort nedrží.
Ďalšia dôležitá vec, ktorú treba spomenúť pri práve takýchto veľkých peniazoch, keď hovoríme, rádovo 2 mld. eur, tak si prestavte, len 10-percentná úspora je automaticky 200 mil. eur. To sú veľmi veľké čiastky. Preto práve pri takýchto rezortoch má taký veľký význam robiť, merať a sledovať práve tú efektivitu. A preto aj to bol jeden z prvých rezortov na ktorý sa zameral Útvar hodnoty za peniaze, pretože pochopil veľmi jednoducho, že toto je jeden z kľúčových rezortov aj z hľadiska komfortu obyvateľstva, aj z hľadiska výdavkov a z hľadiska možných úspor. Preto aj v tých správach vidíme tie návrhy opatrení a tie hodnotenia. O to je to zarážajúcejšie, keď vidíme, že tie opatrenia sa neaplikujú. A myslím si, že sa neaplikujú práve preto, že aj nad pánom ministrom je určitý politický strop, ktorý mu nedovolí konať. Čiže z tohto pohľadu ja neviním pána ministra za to, že by nekonal, ale skôr vládu, ktorá mu nedovolí konať. Pretože aj z osobných rozhovorov, ale aj z vystúpení tu vidíme, že áno, že pán minister je taký človek činu, keď tak poviem, že keď treba, tak ide do veci. Ale vidíme, že, ja osobne si myslím, že mu niekedy aj tak možno klepnú po prstoch a povedia, toto nechaj tak, do toho sa nestaraj. Bolo by zaujímavé možno počuť, ako to fungovalo ešte za čias, keď bol štátnym tajomníkom, ale viac-menej však ste to trochu aj naznačili v tom, keď ste vystúpili, pán minister.
Ďalšiu vec, ktorú vidíme aj z hľadiska stavebníctva, je, že stavebné firmy, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, tým, že je malý, tak ja by som, asi sa to nedá úplne kvalifikovať na základe nejakých konkrétnych parametrov ako kartely, ale určite to vykazuje prvky. A myslím si, že toto je jeden z tých problémov a spoľahnúť sa aj pri tých verejných obstarávaniach, jednak to, že sme videli aj, ako sa tie verejné obstarávania v minulosti robili, že sa dal veľmi krátky čas, že z toho bolo úplne zjavné, že tu bežali dohody na pozadí a vlastne ako keby boli predurčení a nieže ako keby, boli ako keby, áno, že ako keby boli predurčení vlastne víťazi, súťaž už tak mala dopadnúť. Takže toto je tiež ďalší problém, prečo sa jednak nedosahuje tá efektivita a prečo sa potom dostávajú k zákazkám aj spoločnosti, ktoré možno v danom momente tú cenu podseknú výrazne, ale vediac, že si to dobehnú na dodatkoch a v konečnom dôsledku to, tá cena je potom podstatne vyššia a, samozrejme, procesne to aj túto stavbu spomalí, pretože sa to musí takýmto spôsobom robiť. Takže vidím tu naozaj problém práve toho verejného obstarávania, do ktorého je, v ktorom je vidieť silný politický vplyv. Toto, toto jednoznačne treba odstrániť a treba s tým jednať.
Ďalšia dôležitá vec je pri tomto rezorte kvalitná príprava. Myslím si, že je úplne kľúčové tú prípravu mať kvalitne urobenú a práve hlavne v takej fáze, na tých úsekoch, ktoré aj reálne budú, sú prioritou a budú mať finančné zdroje. Pretože to, čo sme videli aj pri diskusiách o dlhovej brzde, ktorá tu už bola spomínaná, tak sa pripravovalo všetko a nič. A viac-menej pripravovali sa úseky, boli rozpracované do istej miery, pomaly sme sľubovali diaľnicu nieže do každej dediny, ale na všetky strany a vieme, že skutočná realizácia je v nedohľadne vďaka aj obmedzeným zdrojom, ktoré máme. Takže tie priority sú úplne kľúčové a k nim kvalitnú prípravu. Nemusíme pripravovať niečo, čo vieme, že najbližších desať rokov nebudeme robiť. Hoci by tu mohol byť argument, že však ale nebudeme mať pripravené. Tak vieme, že tá príprava reálne má nejaké tri, štyri roky do fázy tej prvotnej, potom druhotnej a tak ďalej. Sú tam takéto nejaké rámce, rádovo okolo desať rokov je to celé. Čiže podľa toho postupovať, ale nieže teraz zo všetkých postupujeme ako keby paralelne. A to sme videli, ako hovorím, pri tej diskusii o dlhovej brzde.
Paradoxne pri tuneli Višňové si pamätám, že som diskutoval aj s pánom Blanárom, ktorý vtedy vlastne prišiel s návrhom na dlhovú brzdu a hovoril, že určite to stihneme, určite to stihneme, to tam nebude problém. Dnes sme v roku 2019 a vidíme, že je to zatiaľ ďaleko.
Ja osobne vidím problém aj v tom, že táto stavba sa robila podľa, teda na základe žltého FIDIC-u. Je to proste, by som povedal, pravidlá, že zhotoviteľ aj projektuje. A to je naozaj veľký problém, pokiaľ vy nemáte presne naprojektované a neviete, ako to bude vyzerať, tak zároveň projektovať a k tomu naceniť, toto veľmi podľa mňa zle funguje. Podľa informácií, ktoré mám z trhu, toto funguje skôr v rozvojových krajinách, kde sa niektoré veci nedajú úplne naceniť, ale vo vyspelých krajinách si myslím, že takéto niečo nepatrí, že ak sa robí niečo poctivo, tak sa to včas naprojektuje, včas sa to vysúťaží, včas sa to ocení a nemôže potom dochádzať problém pri cenových rozdieloch. Takže tu vidím práve ten problém.
A ako posledné by som chcel povedať, že nemôžme sa uspokojiť s tým, že však takto sa to robí všade. Ja si myslím, že my naozaj potrebujeme a máme tú, máme ten komfort, že môžme robiť veci poctivo a kvalitne, a treba rozbiť práve také tie, by som povedal, schémy, ktoré tu na trhu fungujú možno aj práve mnohými rokmi, desiatkami rokov budované aj vďaka tomu, že sme možno malá ekonomika, ale vďaka tomu, že tie väzby tu boli silné aj v stavebníctve a viac-menej tí stakeholderi, tí aktéri na stavebnom trhu sú silní, či už to bude VÁHOSTAV, Doprastav alebo Dúha a tak ďalej, ktorí tu mali silné aj, myslím si, že politické väzby. Takže toto treba podľa mňa rozbíjať a naozaj vniesť do toho veľmi čistú, čistú konkurenčnú súťaž a vytvoriť ako keby nové návyky aj vo verejnom obstarávaní na Slovensku. A toto môže pomôcť, či už je to v železniciach, či už je to pri výstavbe diaľničných úsekov a podobne.
Takže na záver, pán minister, aby ste nehovorili, že nie, sme subjektívni, ako ja vidím u vás tú ochotu komunikovať, diskutovať, vnášať, prinášať informácie hlbšie, myslím si, že netajíte veci, snažíte sa naozaj dať veci na svetlo, ale zase povedzme si na rovinu, je vidieť, že to obmedzenie je aj politické zvrchu a tým pádom tie výsledky sú, aké sú, a o tých sa tu dnes rozprávame, že tie výsledky sú naozaj v mnohom, v mnohom zlé.
Takže toľko za mňa. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:58 - 14:59 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, ja chcem zareagovať na jednu vec, kde ste hovoril vlastne o tých cenách, za ktoré sa obstarávajú jednotlivé úseky alebo teda stavby, že sa obstarávajú za nízku cenu a stoja pritom veľa, preto sa nedajú dostavať. Ja tam vidím také dva problémy. Jeden je, že na jednej strane niektoré firmy na to, aby získali tú zákazku, tak tú cenu naozaj výrazne podcenia, len aby sa k nej dostali, so zámerom, že následne, keď už teda tú zákazku vyhrajú, tak potom ju budú dodatkovať a zároveň si teda dobehnú tú cenu. Takže toto je podľa mňa veľký problém. Na druhej strane tam vidím problém, aj čo sa týka tej efektivity stavieb a samotných tých cien, pretože vidíme, že naozaj cena za kilometer tu za posledné roky nesmierne narástla a oháňať sa tu rôznymi argumentami, ktoré znejú až mnohokrát nelogicky, len pod zámienkou, aby sa naozaj mohlo zaúčtovať, enormné peniaze. Takže to len na margo toho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:45 - 14:47 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega, toto nie je zlyhanie iba samotného ministra. Ja to chcem opäť zdôrazniť, že toto je zlyhanie celej vlády, pretože pán minister, sám ste hovorili o tom, čo sa snaží robiť a tak ďalej, ale je limitovaný práve rôznymi politickými väzbami samotnej vlády. Tá mu mnohokrát nedovolí konať tak, ako by chcel, či už z hľadiska priorít, alebo aj z hľadiska samotných skutkov. A to, že sú, že naozaj politika veľmi silno zasahuje aj do tohto, inak by mal byť, praktického rezortu, je zjavné aj na tom, ako sa tie priority určujú. Pretože dodnes nemáme nejaký zoznam priorít na základe tvrdých dát, čiže zmeranej intenzity a podobne. Stále sa rozhoduje o úsekoch na základe nejakých politických chúťok, preferencií alebo čohokoľvek iného, čo je čisto politické. Takže toto je ten problém, ktorý tu tiež treba natieniť a ktorý veľmi silno vplýva aj na to, že tento rezort je v takom zlom stave, akom je. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 14:33 - 14:35 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Kolega Janckulík, hovoril si o tej spolupráci a myslím si, že to je ako veľmi dobré počuť od človeka, ktorý naozaj priamo bol vo vnútri a mohol poodhaliť, ako tieto veci fungujú. A ja by som tam ešte k tomu pripojil aj vlastne tie zlé priority, pretože vidíme, že problém nie sú peniaze, ale problém sú zlé priority. To môžme vidieť aj na samotnom rozpočte ministerstva, keď si pozrieme či už stránku ministerstva financií a pozrieme si jednotlivé rozpočty na jednotlivé roky, tak vidíme, že ten rozpočet schválený je možno v nejakej sume, potom je upravený a za posledné roky bol vždycky upravený na výšku 3 mld., ale nikdy v skutočnosti sa nedostal cez dve miliardy, teda okolo, rádovo okolo dvoch miliárd sa vlastne čerpal. Čiže vidíme, že ministerstvo nevedelo vyčerpať všetky tie peniaze, pretože nevedelo to či už pripraviť, alebo proste boli zlé priority a toto je vlastne problém. Takže ja aj tu vidím problém z hľadiska tej administrácie tých financií, že aj keby sme naliali neviem koľko peňazí do tohto ministerstva, tak vidíme, že by sa to nedalo, pretože nevie vyčerpať ani len dve tretiny z toho, čo má rozpočtované, a v tom vidím práve ten, ten manažment. O to viac, keď si poukázal ešte aj ako človek, ktorý si sa tým zaoberal, tie cesty I. triedy, že, a rýchlostné cesty, pardon, že mnohé sú v havarijnom stave. Toto je podľa mňa tiež veľmi, veľmi dôležitý, dôležitý fakt, ktorý som rád, že tu zaznel.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 13:41 - 13:43 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Pán minister, ja by som chcel reagovať na to, ako ste vybavili tých 200 mil. od ministra financií, pretože ste hovorili, že teda je to na štyri roky 50 mil. ročne. Taká dôležitá poznámka. Totižto náš rozpočet je záväzný iba na jeden rok. Ďalšie roky, ktoré sú tam, sú odporúčacie, čiže na vašom mieste by som sa ešte netešil z tých ďalších 150 mil., lebo vidíme, čo sa deje aj tento rok a aké návrhy prichádzajú do Národnej rady alebo teda mali by tu byť prerokované. A rozpočet pôjde zrejme hlbšie do deficitu, takže obávam sa, že sa tie peniaze nenájdu na tie cesty I. triedy, takže tým pádom tých 50 mil. pre tento rok ako tak, ale tých ďalších 150 vidím naozaj v nedohľadne.
Ďalšia vec je, viac peňazí do rozpočtu neznamená nevyhnutne lepšie výsledky. Pretože ak sa pozrieme aj na správu Implementačnej jednotky Útvaru hodnoty za peniaze, tak vidíme, posledná je za rok 2018 a prvé dva kvartály, a čakáme teda, aká príde ďalšia, tak vidíme, že aj vo vašom ministerstve tá efektivita je pomerne nízka, pretože tak, ako je tam urobené farebne odlíšené, zelená je dobrá, teda zelená je tá, ktorá je okej, žltá a červená sú už nesplnené, či už čiastočne, alebo úplne, tak naozaj v tej vašej správe alebo za váš rezort tam vidím viacero častí, kde je minimálne žltá a naozaj aj červená, aj keď vidíme rezorty, kde to je omnoho horšie. Ale tým som chcel poukázať, že to, že sa dostane viacej peňazí, neznamená hneď lepšiu efektivitu, čiže aj pri tomto rezorte, ktorý naozaj disponuje veľmi veľkými peniazmi a jedná sa o investičné projekty, je úplne kľúčové, aby sa tá efektivita dosahovala, pretože automaticky dochádza aj k enormným úsporám, ktoré sa buď môžu použiť na ďalšiu investíciu v tomto rezorte, alebo prípadne presmerovať do iných rezortov, keďže vieme, že ich horí viacero.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:27 - 12:28 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca.
Janko, ja som rád, že si vystúpil, a naozaj viem si predstaviť, že by si dokázal rozprávať omnoho viacej o všetkých tých problémoch, ale poňal si to z toho správneho konca. Ja by som chcel jednu vec ešte vypichnúť a potom zareagujem na to, čo som povedal v úvode, že, k tým železniciam. To je presne to, že však sledujeme to veľmi pozorne a ty to sleduješ veľmi pozorne aj sa k tomu vyjadruješ. Naozaj tu vidíme, že pri tých železniciach, a v tej doprave sa dialo už od začiatku tohto volebného obdobia, ako keby sa začali snívať veľké sny o tom, čo všetko sa dá. Začali sa tu kresliť vzdušné hrady a zámky, a pritom je úplne jasné, že základné veci nie sú vysporiadené, nie sú pripravené, nie sú nachystané. A ako keby sa snaží len aj táto vládna garnitúra zalepiť ľuďom oči nejakými utkvelými predstavami, aké to tu bude úžasné, akými rýchlosťami budeme jazdiť, a pritom vieme, že mnoho úsekov by potrebovalo úplne dramatickú rekonštrukciu len na to, aby dokázalo jazdiť bežnou rýchlosťou, nie to ešte nejakou, nejakou vysokou. Takže som rád, že si aj toto vypichol.
A taktiež, presne ako si povedal, je dôležité mať oči pozreté dopredu alebo nastavené dopredu a hovoriť o veciach, ktoré treba pripraviť, aby sme nekreslili ľuďom nejaké vzdušné hrady a zámky, ale naliali im naozaj čistého vína a povedali, že tak toto sú problémy, treba sa im postaviť čelom a začať ich riešiť. Takže veľká vďaka za tvoje vystúpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 12:09 - 12:11 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca.
Pán podpredseda, ja to vidím asi tak, že teraz ani nechcem možno hodnotiť konkrétne osobu pána ministra, ale skôr možno aj tie výsledky, ktoré sa tu dejú. A myslím si, že to nie je maslo len hlave pána ministra, ale je to maslo na hlave celej vlády. A to preto, pretože vidíme, že naozaj táto vláda mnohokrát koná, lebo aj pán minister je obmedzovaný politickými záujmami. A ak by aj chcel niečo pohnúť ďalej, tak narazí na istý strop, kam sa už ďalej nemôže pohnúť. A v tomto vidím zlyhanie práve aj vás, ale aj iných politických predstaviteľov koaličných strán, pretože vidíme, že ten samotný minister nemôže urobiť všetko, čo by chcel, na napravenie stavu, pretože tu má práve túto blokádu politickú a tam vidím koreň problému pri viacerých veciach, ktoré ste tu aj spomínali. Takže môžme možno vymenovať nejaké veci, ktoré on urobil, ale nemôže zájsť dostatočne hlboko na to, aby sme pocítili nejaký kvalitatívny posun práve z toho, že táto vláda zle spravuje Slovensko.
Ja by som povedal a je to vidieť povedzme aj na tých prioritách tých ciest I. triedy, ktoré ste hovorili. To, že sa prileje pár desiatok miliónov, vieme, že nie je dostačujúce. To, že sa povie 200 mil. na štyri roky, je to síce veľká cifra, ale stále je to menej ako treba. A ja si pamätám na dobu, kedy vy ste boli vo vláde a boli ste schopní nájsť pri menších rozpočtových zdrojoch rezervy na potrebné priority. A pýtam sa, prečo sa to nedeje teraz. Prečo práve aj vy ako podpredseda parlamentu, ale hlavne predseda strany a člen koaličnej rady, netlačíte na to, aby ste našli rezervy, pretože dnes v tom rozpočte sú omnoho väčšie rezervy pri efektivite na to, aby sme mohli zabezpečiť priority z hľadiska dopravy. A infraštruktúra je kľúčová pre Slovensko a ak ju má váš minister, tak by som očakával, že práve teraz budete aj v iných rezortoch ukazovať na to, kde sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.4.2019 11:45 - 11:47 hod.

Eduard Heger Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyňa Zemanová, ja oceňujem toto vystúpenie aj z toho dôvodu, že naozaj sa vnáša do celej tejto problematiky taký hlbší pohľad a prepojenosť akejkoľvek výstavby z dielne ministerstva dopravy na životné prostredie. Pretože toto je niečo, čo možno si nie vždy uvedomujeme, a preto je dôležité prinášať veľmi konkrétne informácie o to viac, keď sme napríklad teraz videli práve tú kauzu okolo D4, R7, že problémy môžu nastať, či už je spolupráca vyznačovaná za najlepšiu alebo nie, a ak takéto veci sa nastanú, tak vidíme, že niečo zlyhalo. Že to, že niekto niečo deklaruje, ešte neznamená úplnú záruku toho, že veci nezlyhajú a na takéto veci si musíme dať pozor o to viac, keď sa to deje pri Bratislave, o to viac, keď sa to deje v Žitnom alebo pri Žitnom ostrove, kde naozaj zdroj vody je úplne unikátny možno aj celosvetovo, takže preto by to mal byť naozaj veľký zreteľ a nemôžme si dovoliť zanedbať akékoľvek ani maličkosti, ktoré môžu mať naozaj veľký dopad na Slovensko. Takže ja oceňujem aj tie informácie, ktoré zazneli a tiež ma bude veľmi zaujímať argumentácia pána ministra. Predpokladám, že si nenechá ujsť tú príležitosť vysvetliť veci, takže tiež očakávam, že vystúpi, čím ho týmto povzbudzujem.
Ďakujem.
Skryt prepis