Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 17:47 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:47 - 17:47 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem za slovo, ja len veľmi krátučko. Určite tento návrh zákona nepodporím, lebo došlo by k navýšeniu cien v obchodných reťazcoch a máme bohaté skúsenosti, takže som tiež obchodník, viem ako to chodí, boli tu odvody pre väčšie firmy, zvýšili sa nám poistky zákonné, havarijné takže určite to nepodporím. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:10 - 20:11 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať navrhovateľov, či komunikovali aj so zriaďovateľmi, ktorých sa to bude dotýkať, lebo stretávam sa, dá sa povedať dennodenne so starostami a primátormi obcí a hlavne obce, ktoré sú menšie, tak nie sú prispôsobené na výdaj takéhoto veľkého množstva stravy, lebo nemajú ani kuchyne, nemajú ani pracovníkov, ani výdajne.
Pán poslanec Krajniak aj dosť si myslím, že tam spomenul v svojom vystúpení, že budú chýbať pracovné sily. Takže v prvom rade si myslím, že alebo sa obávam, že chýbala tá komunikácia medzi starostami, lebo vznikne, vzniknú obrovské problémy s pracovnými miestami a myslím si, že bude vznikať aj dosť veľký odpad. Lebo viete, keď mám obed zadarmo, tak pôjdem na ten obed, nepôjdem, keď nie je rízok, tak nepôjdem, keď budú halušky pôjdem, alebo opačne, hej. Takže dá sa to hocijako tie deti, aj keď sa nahlásia, ale neviem, ja vidím v tom trošku problém, že budeme produkovať dosť veľký odpad. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 15:18 - 15:20 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu: Okres Námestovo je najväčší okres na Orave čo do počtu obyvateľov aj rozlohou. Napriek tomu ako jediný z oravských okresov nemá vybudované klientske centrum, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy. Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov celej spádovej oblasti značne neprehľadná a časovo veľmi náročná, keďže úrady sú roztrúsené po celom meste. Navyše mesto nemá mestskú hromadnú dopravu a už len samotné cestovanie medzi úradmi spôsobuje mnohým ľuďom veľké komplikácie. Štát by mal mať záujem vytvoriť adekvátne pracovné podmienky aj samotným zamestnancom štátnej správy, na ktorých sú zo strany štátu, ale aj verejnosti vynakladané veľké nároky. Zamestnanci sa však dennodenne potýkajú so zlým materiálno-technickým vybavením svojich pracovísk, ktoré im ich prácu neuľahčuje, práve naopak.
Vážená pani ministerka, približne pred dvoma rokmi ste boli ako štátna tajomníčka ministerstva vnútra na obhliadke potenciálnych priestorov na zriadenie klientskeho centra štátnej správy pri Okresnom úrade v Námestove. Bývalý pán minister Kaliňák ma prostredníctvom odpovede na hodine otázok v septembri 2017 informoval, že ministerstvo vnútra vyhodnotilo ako najviac vyhovujúce priestory bývalej polikliniky v Námestove, a avizoval, že na jeseň 2017 budú pokračovať rokovania s vyšším územným celkom Žilina o nadobudnutí tohto objektu, aby sa tam následne mohlo zriadiť klientske centrum. Momentálne je september 2018 a k rokovaniam s vyšším územným celkom Žilina doposiaľ nedošlo a Námestovo neustále čaká na zriadenie klientskeho centra. Žilinský samosprávny kraj má vo svojom vlastníctve budovu starej polikliniky, ako aj nedostavaný skelet polikliniky, ktoré ministerstvu vie na tento účel ponúknuť. Nie je však možné neustále čakať na rozhodnutie ministerstva vnútra, pretože Žilinský samosprávny kraj by vedel tento priestor zhodnotiť a využiť aj na iný účel a ministerstvo potom bude mať problém nájsť vhodné priestory na vybudovanie klientskeho centra.
Vážená pani ministerka, vzhľadom na uvedené skutočnosti vás prosím o odpoveď, v akom procese sa nachádza rozhodovanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom zriadenia klientskeho centra orgánov štátnej správy v Námestove. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:25 - 17:25 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, určite veľmi dobre vystúpenie a zargumentovanie tejto problematiky. Len je veľká škoda, že je poloprázdna sála, lebo keby tu bolo viac koaličných poslancov, tak myslím si, že by pochopili tento problém a určite viac koaličných poslancov by zahlasovalo za tento váš návrh.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 15:01 - 15:02 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ja len dúfam, že tam nebudú nejaké obštrukcie a že táto rýchlostná cesta, ktorá bola aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, sa naplní, lebo vieme, že v oblasti dopravy programové vyhlásenie vlády nám trošku až tak sa neplní. Ale viem, že to nie je vašou vinou, pán minister. Ale dúfam, že prizriete toto verejné obstarávanie a že tam nebudú nejaké obštrukcie a tieto lehoty sa nebudú naťahovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 14:32 - 14:33 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Určite je to veľmi dobrá správa pre motoristov, i keď čiastočná. Skorej by to pomohlo aj našim farmárom, ale ako ste spomínali, že životné prostredie je veľmi dôležité a tie emisné normy nevyhovujú, ako by mali vyhovovať. Ale som rád, že aspoň sčasti motoristom pomôžeme takto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 13:28 - 13:37 hod.

Igor Janckulík
Termín hlasovania bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 13:26 - 13:28 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Janckulíka k zákonu zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886).
1. V čl. I § 47 ods. 2 sa slová „po 15. marci“ nahrádzajú slovami „po 31. marci“.
2. V čl. I § 163 sa v nadpise a v odsekoch 1, 2, 3, 7 a 9 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“ a v odseku 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
3. V čl. IV § 293eaa sa v nadpise a odseku 3 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
4. V čl. VIII bode 19 § 102af sa v nadpise slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“, v odseku 1 a 2 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a v odseku 2 sa slová „k 15. marcu“ nahrádzajú slovami „k 1. aprílu“.
5. Čl. IX v bode 2 § 10 sa v nadpise slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“ a v texte sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a slová „k 15. marcu“ sa nahrádzajú slovami „k 1. aprílu“.
6. V čl. 10 bode 6 § 86x sa v nadpise a odsekoch 1, 3 a 5 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „01. apríla“ a v odseku 3 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
7. V čl. XIV bode 2 § 98c sa v nadpise a texte slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
8. V čl. XV sa slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Odôvodnenie. Úprava účinnosti zákona a s ňou súvisiacich ustanovení nadväzuje na vrátenie zákona.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 13:22 - 13:25 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, predkladám informáciu o prerokovaní zákona zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 908 z 23. februára 2018 pridelil zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886), doručený 23. februára 2018 na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) vyplýva:
Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou, ktorá je odôvodnená v časti II rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2018 č. 1697 - 2018 nasledovne:
V čl. X šiestom bode § 86x sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú 1 až 4.
Súčasne prezident Slovenskej republiky navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zmenila ustanovenie o účinnosti schváleného zákona vrátene, vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou schváleného zákona podľa § 90 ods. 1 tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení zákona č. 1/2017 Z. z.
2. Určený, určené výbory prerokovali zákon vrátený prezidentom SR v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval pripomienku prezidenta a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 6. februára o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť (uznesenie č. 348 z 12. marca 2018.)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k zákonu, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru k pripomienke prezidenta, ako i k zákonu ako celku nebolo schválené, nakoľko návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 13:21 - 13:21 hod.

Igor Janckulík
Aby som urobil menšiu zmenu v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predkladal Štefan Zelník a Igor Janckulík, a to v odseku 3: "Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 15. marca 2018 § 277b až 277d nepoužijú."
Ďakujem.
Skryt prepis