Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

29.1.2019 o 18:04 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2019 18:04 - 18:06 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1253.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 22. marca 2019 a v gestorskom výbore do 25. marca 2019.
Prosím, pán predseda, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 6.12.2018 15:16 - 15:22 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja mám dve interpelácie. Prvá interpelácia je na pani ministerku vnútra.
Vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si Vám dovoľujem podať nasledujúcu interpeláciu:
Starostovia a primátori ma neustále upozorňujú na časté porušovanie dopravných predpisov z hľadiska nedodržiavania rýchlosti motorových vozidiel a porušovania zákazových značiek na obecných, mestských ako aj ostatných priľahlých komunikáciách, čím dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky. Pohraničné oblasti Slovenska sa však navyše boria s problémom porušovania dopravných predpisov a nedodržiavania maximálnej povolenej rýchlosti zahraničnými vodičmi, ktorí sú si vedomí ťažkej, resp. nulovej vymožiteľnosti pokút od zahraničných vodičov zo strany slovenských úradov. V poslednej dobe sa tak množia prípady bezohľadných jázd, napríklad poľských vodičov na Orave, ktoré, bohužiaľ, vedú k tragickým nehodám. Posledný medializovaný prípad bol iba v októbri tohto roku.
Som presvedčený, že množiace sa prípady sa nedajú riešiť iba častejšími kontrolami dopravných policajtov na mieste. Vyťažení policajti nemôžu byť v teréne nonstop a pokryť ani najexponovanejšie miesta, kde často dochádza ku kolíznym situáciám. Navyše, ich práca by sa dala využiť určite efektívnejšie pri výkone iných dôležitých úloh.
Ďalším problémom pohraničných oblastí na severe Slovenska sú preťažené kamióny s drevom, ktoré si skracujú cestu do Poľska cez hraničné priechody do 7,5 tony, ktoré na to nie sú určené. Okrem iných problémov, ktoré takéto správanie sa vodičov prináša, sa výrazne ničia aj priľahlé cestné komunikácie. Problém je, že tieto vozidlá sú často vybavené rádiostanicami a upozorňujú sa medzi sebou, kde sa nachádzajú prípadné policajné hliadky. Uvediem príklad, na jednom hraničnom priechode do 7,5 tony, kde si skracujú kamionisti cestu do Poľska, bola požiadaná polícia o súčinnosť, aby vykonala kontroly a nedochádzalo k porušovaniu predpisov. Prvý deň vykonávalo kontroly 37 policajtov, odhalili tri kamióny a na druhý deň to bol už iba jeden kamión. Summa summarum, 37 policajtov v teréne a vybrané pokuty v hodnote 300 eur. Oba prípady neúspešných kontrol boli následkom toho, že vodiči sa dokážu medzi sebou ľahko dorozumieť rádiostanicami a podávať si informácie o prebiehajúcich kontrolách na určitých úsekoch ciest a hraničných priechodoch, v tom čase sa týmto miestam i vyhnúť a po ukončení kontrol sa tam však vrátia opäť.
Vážená pani ministerka, preto sa pýtam, prečo dosiaľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky nevyužíva vo väčšej miere inštitút objektívnej zodpovednosti na slovenských cestách a hraničných priechodoch a či ministerstvo neuvažuje o rozšírenejšom využívaní kamier objektívnej zodpovednosti?
Domnievam sa totiž, že využívanie takýchto kamier by bolo po mnohých stránkach efektívnejším riešením ako hliadka dopravnej polície na mieste. Existujú rôzne modely ako kamery objektívnej zodpovednosti využiť, aby sa znížil počet dopravných priestupkov a hlavne predchádzalo sa tragickým nehodám. Častým argumentom proti efektívnosti využívania takýchto kamier býva, že vodiči si po čase zvyknú, kde sú kamery umiestnené, a na týchto miestach si dajú pozor. Existuje však aj možnosť tieto kamery presúvať na rôzne miesta podľa potreby.
Na záver už iba dodám, že v prípade zahraničných vodičov by však efektívnosť tohto opatrenia išla ruka v ruke s dôsledným vymáhaním pokút od zahraničných vodičov, ktoré je v mnohých štátoch Európskej únie bežné, pretože tieto štáty našli právne možnosti ako to zabezpečiť. Nemyslím si totiž, že Slovenská republika tieto peniaze z nevymožených pokút od zahraničných vodičov nepotrebuje.
Vážená pani ministerka, vopred vám ďakujem za odpoveď na moju interpeláciu.
Druhú interpeláciu mám na pána ministra dopravy.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledujúcu interpeláciu.
Pán minister, žiaľ, znova musím konštatovať, že programové vyhlásenie vlády v oblasti dopravy sa v mnohých ohľadoch neplní. Začiatkom septembra prebehlo v sídle Národnej diaľničnej spoločnosti, akciovej spoločnosti, otváranie cenových ponúk od uchádzačov na zhotoviteľa úseku R3 Tvrdošín – Nižná. Národná diaľničná spoločnosť teda už určite pozná meno víťazného uchádzača, ale verejnosť dodnes ani po štvrťroku nepozná jeho meno. Národná diaľničná spoločnosť pritom pri vyhlásení verejného obstarávania dňa 24. júla 2017 avizovala ukončenie súťaže v prvej polovici roka 2018 a začiatok výstavby v lete budúceho roka, čiže v lete 2018. Dnes máme 6. decembra 2018 a nielenže výstavba nezačala, ale nepoznáme ani meno zhotoviteľa úseku a termín výstavby sa teda znova odsúva. Navyše termíny výstavby pri zvyšných dvoch úsekoch R3 Nižná – Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová sa tiež znova posunuli a to z plánovaného roku 2019 až na rok 2023.
Vážený pán minister, dovoľujem si teda opýtať sa vás, kedy dôjde k podpisu zmluvy so zhotoviteľom úseku R3 – Tvrdošín – Nižná a kedy sa verejnosť dozvie jeho meno.?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 18:05 - 18:06 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán minister, ono je to pekné, že sa plánujú opravovať cesty I. triedy. Schvaľujem, lebo to určite potrebujeme. Len prosím ministerstvo dopravy, keď dostane tieto peniaze od ministerstva financií, nech nerobí obštrukcie a začne opravovať tieto cesty vtedy, keď na to sú vhodné klimatické podmienky. A nie ako to bolo teraz, že začali opravovať cesty I. triedy v polovičke novembra. Samozrejme, plánované úseky ciest nestihli opraviť. Takto dobrý hospodár sa nespráva.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 12:54 - 12:54 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja len chcem povedať, že tieto regionálne združenia miest a obcí preto aj tak reagujú, lebo napr. keď si zoberieme na výstavbu rýchlostnej cesty, na projektovú prípravu úsekov Nižná – Dlhá nad Oravou a Dlhá nad Oravou – Sedliacka Dubová chýbajú 3 milióny eur, 3 milióny eur, ktoré štát nevie nikde nájsť. Takže ja sa ani nečudujem, že tieto regionálne združenia miest a obcí reagujú tak, ako reagujú, lebo je to smutné, keď nevieme nájsť 3 milióny, ale niekde ideme vyhodiť toľkéto milióny na nesystémové riešenie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 12:46 - 12:51 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani podpredsedníčka, kolegyne, kolegovia, vyzerá to tak, že obedy sa stávajú stále drahšími a drahšími. Koncom novembra ohlásené 2 milióny eur pre oblasti, ktoré sa s týmto opatrením musia vyrovnať, dotované pracovné miesta pre chýbajúcich zamestnancov v sume 8 a pol milióna eur, plus samotných odhadovaných 80 až 117 miliónov nás bude všetkých stáť toto niekoho politické rozhodnutie.
V mojom vystúpení by som chcel predniesť argumenty proti tomuto opatreniu z jednotlivých združení miest a obcí z regiónu Orava. Ide o Združenie miest a obcí Horná Orava, Združenie miest a obcí Dolná Orava a Združenie miest a obcí Biela Orava. Ide o 60 obcí a 4 mestá.
V prvom rade sa stotožňujem s výhradou Združenia miest a obcí Dolnej Oravy, že naše školstvo má množstvo systémových a oveľa významnejších a vážnejších problémov, ako napríklad nedostatok a slabá kvalita učebníc, zlé vybavenie škôl, zlý stav budov, kvalita vzdelávania. Preto je smutné, že v takomto stave strana SMER príde práve s takýmto návrhom. Okrem jasných výhrad, v ktorých sa zhodli všetky spomínané združenia, že momentálna situácia mnohým školám vyslovne bráni zavedeniu tohto opatrenia, či už po technickej, personálnej či organizačnej stránke, majú nedostatok priestorových kapacít, kuchýň a jedální, nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, zastarané technologické vybavenie kuchýň. Okrem týchto najvypuklejších prekážok poukazuje napríklad Združenie miest a obcí Dolná Orava aj na iné negatívne dôsledky, ako napríklad na plytvanie jedlom. Ak v súčasnosti totiž deti často obedy v jedálňach nedojedia a teraz pocit, že ho budú mať zadarmo, skôr podporí deti v plytvaní a neúcte k jedlu.
Združenie miest a obcí Biela Orava rovnako poukazuje na problém plytvania jedlom, ktoré tento návrh určite zásobí. Rodičia totiž nebudú motivovaní k tomu, aby odhlasovali svoje deti z obedov v prípade, keď z rôznych dôvodov dieťa v daný deň nenavštívi školu. Taktiež upozorňujú, že nie je vyriešený spôsob likvidácie odpadu a kto bude znášať náklady na uvarené a neodhlásené obedy.
Najostrejšie sa asi vyjadrilo Združenie miest a obcí Horná Orava, ktoré označilo návrh za silne populistický, nedomyslený, celoplošne nerealizovateľný, nesystémový a majúci ťažko vyčísliteľný dopad na rozpočty miest a obcí. Nevedie rodičov ani deti k zodpovednému a šetrnému zaobchádzaniu s potravinami, ktoré nie sú svete samozrejmosťou a nie sú zadarmo.
Všetky tri združenia sa zhodli na tom, že ak strana SMER a vládna koalícia naozaj chcú úprimne pomôcť rodinám s deťmi, oveľa prospešnejším a systémovým riešením by bolo plošné zvýšenie rodinných prídavkov na deti. Takto by boli rodičia tí, ktorí budú priamo rozhodovať o najvhodnejšom využití týchto financií pre svoje deti, a nie politici, často bez znalosti reálií a praxe. Takto by tých avizovaných 90 až 127 miliónov eur predstavovalo náhradu nákladov na stravovanie tak pre deti, ktoré sa stravujú v školských jedálňach, ako aj pre deti, ktoré túto možnosť jednoducho nemajú. Výstižne to obsiahli mestá a obce Hornej Oravy. "Nedovoľme, aby sa jedna krivda s peknou nálepkou "vlaky zadarmo", na ktorú roky poukazujeme, no stále trvá, nielenže naďalej páchala, ale sa ešte aj navyšovala druhou krivdou s rovnakou peknou nálepkou "obedy zadarmo"!"
Chcem poukázať na to, že sa plne stotožňujem s výhradami starostov a primátorov k tomuto nesystémovému návrhu a len dodám, že človek by čakal, že sa v tomto stave, v akom sa slovenské školstvo nachádza, začnú riešiť základné a oveľa pálčivejšie problémy, a keď sme začali práve so stravovaním detí, tak obnovou a rekonštrukciou školských kuchýň a ich technického vybavenia a nezačneme práve od konca.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 17:47 - 17:47 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem za slovo, ja len veľmi kratučko. Určite tento návrh zákona nepodporím, lebo došlo by k navýšeniu cien v obchodných reťazcoch a máme bohaté skúsenosti, takže; som tiež obchodník, viem, ako to chodí, boli tu odvody pre väčšie firmy, zvýšili sa nám poistky zákonné, havarijné, takže určite to nepodporím.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.10.2018 20:10 - 20:11 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem spýtať navrhovateľov, či komunikovali aj so zriaďovateľmi, ktorých sa to bude dotýkať, lebo stretávam sa, dá sa povedať, dennodenne so starostami a primátormi obcí, a hlavne obce, ktoré sú menšie, tak nie sú prispôsobené na výdaj takéhoto veľkého množstva stravy, lebo nemajú ani kuchyne, nemajú ani pracovníkov, ani výdajne.
Pán poslanec Krajniak aj dosť, si myslím, že tam spomenul v svojom vystúpení, že budú chýbať pracovné sily. Takže v prvom rade si myslím, že alebo sa obávam, že chýbala tá komunikácia medzi starostami, lebo vznikne, vzniknú obrovské problémy s pracovnými miestami. A myslím si, že bude vznikať aj dosť veľký odpad. Lebo viete, keď mám obed zadarmo, tak pôjdem na ten obed, nepôjdem, keď nie je rízok, tak nepôjdem, keď budú halušky pôjdem, alebo opačne, hej. Takže dá sa to hocijako, tie deti, viete, aj keď sa nahlásia, ale neviem, ja vidím v tom trošku problém, že budeme produkovať dosť veľký odpad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.9.2018 15:18 - 15:20 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán podpredseda, kolegyne, kolegovia, vážená pani ministerka, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu: Okres Námestovo je najväčší okres na Orave čo do počtu obyvateľov aj rozlohou. Napriek tomu ako jediný z oravských okresov nemá vybudované klientske centrum, kde by na jednom mieste sídlili orgány štátnej správy. Situácia na úradoch v Námestove je pre občanov celej spádovej oblasti značne neprehľadná a časovo veľmi náročná, keďže úrady sú roztrúsené po celom meste. Navyše mesto nemá mestskú hromadnú dopravu a už len samotné cestovanie medzi úradmi spôsobuje mnohým ľuďom veľké komplikácie. Štát by mal mať záujem vytvoriť adekvátne pracovné podmienky aj samotným zamestnancom štátnej správy, na ktorých sú zo strany štátu, ale aj verejnosti vynakladané veľké nároky. Zamestnanci sa však dennodenne potýkajú so zlým materiálno-technickým vybavením svojich pracovísk, ktoré im ich prácu neuľahčuje, práve naopak.
Vážená pani ministerka, približne pred dvoma rokmi ste boli ako štátna tajomníčka ministerstva vnútra na obhliadke potenciálnych priestorov na zriadenie klientskeho centra štátnej správy pri Okresnom úrade v Námestove. Bývalý pán minister Kaliňák ma prostredníctvom odpovede na hodine otázok v septembri 2017 informoval, že ministerstvo vnútra vyhodnotilo ako najviac vyhovujúce priestory bývalej polikliniky v Námestove, a avizoval, že na jeseň 2017 budú pokračovať rokovania s vyšším územným celkom Žilina o nadobudnutí tohto objektu, aby sa tam následne mohlo zriadiť klientske centrum. Momentálne je september 2018 a k rokovaniam s vyšším územným celkom Žilina doposiaľ nedošlo a Námestovo neustále čaká na zriadenie klientskeho centra. Žilinský samosprávny kraj má vo svojom vlastníctve budovu starej polikliniky, ako aj nedostavaný skelet polikliniky, ktoré ministerstvu vie na tento účel ponúknuť. Nie je však možné neustále čakať na rozhodnutie ministerstva vnútra, pretože Žilinský samosprávny kraj by vedel tento priestor zhodnotiť a využiť aj na iný účel a ministerstvo potom bude mať problém nájsť vhodné priestory na vybudovanie klientskeho centra.
Vážená pani ministerka, vzhľadom na uvedené skutočnosti vás prosím o odpoveď, v akom procese sa nachádza rozhodovanie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ohľadom zriadenia klientskeho centra orgánov štátnej správy v Námestove. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:25 - 17:25 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, určite veľmi dobre vystúpenie a zargumentovanie tejto problematiky. Len je veľká škoda, že je poloprázdna sála, lebo keby tu bolo viac koaličných poslancov, tak myslím si, že by pochopili tento problém a určite viac koaličných poslancov by zahlasovalo za tento váš návrh.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 15:01 - 15:02 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ja len dúfam, že tam nebudú nejaké obštrukcie a že táto rýchlostná cesta, ktorá bola aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, sa naplní, lebo vieme, že v oblasti dopravy programové vyhlásenie vlády nám trošku až tak sa neplní. Ale viem, že to nie je vašou vinou, pán minister. Ale dúfam, že prizriete toto verejné obstarávanie a že tam nebudú nejaké obštrukcie a tieto lehoty sa nebudú naťahovať. Ďakujem.
Skryt prepis