Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.6.2018 o 17:25 hod.

Igor Janckulík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 17:25 - 17:25 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, určite veľmi dobre vystúpenie a zargumentovanie tejto problematiky. Len je veľká škoda, že je poloprázdna sála, lebo keby tu bolo viac koaličných poslancov, tak myslím si, že by pochopili tento problém a určite viac koaličných poslancov by zahlasovalo za tento váš návrh.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 15:01 - 15:02 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Ja len dúfam, že tam nebudú nejaké obštrukcie a že táto rýchlostná cesta, ktorá bola aj súčasťou programového vyhlásenia vlády, sa naplní, lebo vieme, že v oblasti dopravy programové vyhlásenie vlády nám trošku až tak sa neplní. Ale viem, že to nie je vašou vinou, pán minister. Ale dúfam, že prizriete toto verejné obstarávanie a že tam nebudú nejaké obštrukcie a tieto lehoty sa nebudú naťahovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 14:32 - 14:33 hod.

Igor Janckulík
Ďakujem, pán minister, za odpoveď. Určite je to veľmi dobrá správa pre motoristov, i keď čiastočná. Skorej by to pomohlo aj našim farmárom, ale ako ste spomínali, že životné prostredie je veľmi dôležité a tie emisné normy nevyhovujú, ako by mali vyhovovať. Ale som rád, že aspoň sčasti motoristom pomôžeme takto. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 13:28 - 13:37 hod.

Igor Janckulík
Termín hlasovania bude dnes o 17.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 13:26 - 13:28 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Janckulíka k zákonu zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vráteného prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886).
1. V čl. I § 47 ods. 2 sa slová „po 15. marci“ nahrádzajú slovami „po 31. marci“.
2. V čl. I § 163 sa v nadpise a v odsekoch 1, 2, 3, 7 a 9 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“ a v odseku 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 a 11 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
3. V čl. IV § 293eaa sa v nadpise a odseku 3 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
4. V čl. VIII bode 19 § 102af sa v nadpise slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“, v odseku 1 a 2 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a v odseku 2 sa slová „k 15. marcu“ nahrádzajú slovami „k 1. aprílu“.
5. Čl. IX v bode 2 § 10 sa v nadpise slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“ a v texte sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“ a slová „k 15. marcu“ sa nahrádzajú slovami „k 1. aprílu“.
6. V čl. 10 bode 6 § 86x sa v nadpise a odsekoch 1, 3 a 5 slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „01. apríla“ a v odseku 3 sa slová „14. marca“ nahrádzajú slovami „31. marca“.
7. V čl. XIV bode 2 § 98c sa v nadpise a texte slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
8. V čl. XV sa slová „15. marca“ nahrádzajú slovami „1. apríla“.
Odôvodnenie. Úprava účinnosti zákona a s ňou súvisiacich ustanovení nadväzuje na vrátenie zákona.
Pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.3.2018 13:22 - 13:25 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, predkladám informáciu o prerokovaní zákona zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 908 z 23. februára 2018 pridelil zákon zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátených prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886), doručený 23. februára 2018 na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania vráteného zákona vo výboroch.
Z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky o vrátení zákona zo 6. februára 2018 o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 886) vyplýva:
Prezident Slovenskej republiky navrhuje, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou, ktorá je odôvodnená v časti II rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 22. februára 2018 č. 1697 - 2018 nasledovne:
V čl. X šiestom bode § 86x sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú 1 až 4.
Súčasne prezident Slovenskej republiky navrhol, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zmenila ustanovenie o účinnosti schváleného zákona vrátene, vrátane ustanovení súvisiacich s účinnosťou schváleného zákona podľa § 90 ods. 1 tretej vety zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. v znení zákona č. 1/2017 Z. z.
2. Určený, určené výbory prerokovali zákon vrátený prezidentom SR v stanovenej lehote.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval pripomienku prezidenta a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky zákon zo 6. februára o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky schváliť (uznesenie č. 348 z 12. marca 2018.)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo neprijal uznesenie k zákonu, ktorý prezident Slovenskej republiky vrátil na opätovné prerokovanie.
Návrh spoločnej správy vrátane stanoviska gestorského výboru k pripomienke prezidenta, ako i k zákonu ako celku nebolo schválené, nakoľko návrh nezískal súhlas potrebnej väčšiny.
Pán predseda, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 13:21 - 13:21 hod.

Igor Janckulík
Aby som urobil menšiu zmenu v tom prvom pozmeňujúcom návrhu, ktorý predkladal Štefan Zelník a Igor Janckulík, a to v odseku 3: "Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 15. marca 2018 § 277b až 277d nepoužijú."
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2.2.2018 13:21 - 13:21 hod.

Igor Janckulík
Ešte poprosím, páni predsedajúca.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2018 12:58 - 13:20 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Mám dva pozmeňovacie návrhy. Prvý pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Štefana Zelníka a Igora Janckulíka k vládnemu návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760).
1. Za čl. III sa vkladá nový čl. IV, ktorý znie:
Čl. IV
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z. a zákona č. 266/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293ea sa vkladá § 293eaa, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293eaa
Prechodné ustanovenia účinné od 15. marca 2018
(1) Pohľadávku na poistnom vzniknutú do 31. decembra 2016, pohľadávku na penále, ktoré sa viaže na toto poistné, alebo pohľadávku na pokute vzniknutú do 31. decembra 2016 voči nemocnici,125) môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu, určenú ministerstvom po dohode s ministerstvom financií; § 149 ods. 2 sa nepoužije.
(2) Právnická osoba so 100 % majetkovou účasťou štátu uvedená v odseku 1 môže nakladať s postúpenou pohľadávkou ako vlastník aj iným spôsobom ako podľa § 149 ods. 9.
(3) Na postúpenie pohľadávky podľa odseku 1 sa od 15. marca 2018 § 277b až 279 nepoužijú.“

(pozn. red.: správne „277d“, nie 279)

Poznámka pod čiarou k odkazu 125 znie: „125) § 7 ods. 4 písm. a) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 653/2007 Z. z.“
Návrh nadobúda účinnosť 15. marca 2018.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 425 z 13. septembra 2017 (ďalej len „uznesenie“) bola schválená „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení“, ktorým vláda vyslovila súhlas (bod B.1. uznesenia) s použitím finančných aktív na realizáciu koncepcie oddlženia. Navrhovaná úprava v súvislosti s realizáciou úlohy C.2. uznesenia a s tým súvisiacim procesom oddlženia rieši oddlženie zdravotníckych zariadení, ktoré sú dlžníkmi aj na poistnom voči Sociálnej poisťovni.
To bol prvý pozmeňovací a teraz by som ešte prečítal druhý pozmeňovací návrh.
Druhý môj pozmeňovací návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Igora Janckulíka k vládnemu návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760).
1. Za čl. VII sa vkladá nový čl. VIII, ktorý znie:
Čl. VIII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 6 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Zdravotná poisťovňa nesmie podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný zdravotnícky informačný systém akýmikoľvek zmluvnými dojednaniami nesúvisiacimi s týmto prepojím alebo so vzájomným poskytovaním údajov podľa § 7 ods. 20.“
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ab) znie: „18ab) § 2 ods. 9 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
2. V § 6a sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie: „j) preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu.18da)
Poznámka pod čiarou k odkazu 18da znie: „18da) § 38a ods. 6 písm. a) zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.“
3. V § 15 ods. 1 písm. w) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „a národnému centru“ a slová „rodné číslo, meno a priezvisko poistenca a dátum narodenia poistenca“ sa nahrádzajú slovami „rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia poistenca, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum a miesto úmrtia poistenca, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ alebo s označením „P“ podľa osobitného predpisu11a)“.
4. V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ae), ktoré znie: „ae) preplatiť poistencovi úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,18da) ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie; splatnosť úhrady podľa prvej časti vety je najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu.35aah)
Poznámka pod čiarou k odkazu 35aah znie: „35aah) § 38b zákona č. 577/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“
5. V § 86v ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.
6. Za § 86v sa vkladá § 86x, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠86x
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018
(1) Ustanovenia § 47d ods. 2 a 3 sa uplatňujú od 15. marca 2018.
(2) Ustanovenia § 47d ods. 4 a 5 sa do 1. januára 2020 neuplatňujú.
(3) Verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel začaté a neukončené do 14. marca 2018 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 15. marca 2018.
(4) Ustanovenie § 47d ods. 9 sa do 1. júla 2018 neuplatňuje.
(5) Ak úrad nedokáže na území samosprávneho kraja, pre ktorý nie je uzatvorená zmluva o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, úplne zabezpečiť vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel podľa § 47d ods. 7 prostredníctvom lekárov podľa § 47d ods. 8, doplní v období od 15. marca 2018 do 30. júna 2018 do rozpisu úradu lekára poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti63g) na území samosprávneho kraja, pre ktorý úrad úplne nezabezpečil vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel."
Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Odôvodnenie: V prvom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa v súvislosti so spustením elektronického zdravotníctva do ostrej prevádzky od januára 2018 navrhuje doplnenie zákazu pre zdravotné poisťovne podmieňovať prepojenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na národný zdravotnícky informačný systém akýmikoľvek zmluvnými dojednaniami nesúvisiacimi s týmto prepojením alebo so vzájomným poskytovaním údajov podľa § 7 ods. 20.
V druhom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa navrhuje, aby preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby nebolo výdavkom na prevádzkové činnosti zdravotnej poisťovne.
V treťom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa navrhuje doplnenie povinnosti pre zdravotné poisťovne poskytovať vymedzené údaje nielen úradu pre dohľad, ale súčasne aj Národnému centru zdravotníckych informácií. Pre funkčnosť národného zdravotníckeho informačného systému je nevyhnutné, aby malo národné centrum prístup k aktuálnym údajom o poistencoch a ich „kapitačných vzťahoch“ priamo zo zdravotných poisťovní (oneskorenie poskytovania týchto údajov úradom pre dohľad je aktuálne dva mesiace).
V štvrtom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu sa navrhuje nová povinnosť pre zdravotné poisťovne, a to uhradiť úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby, ak bola poistencovi poskytnutá urgentná zdravotná starostlivosť. Ďalej sa navrhuje lehota pre zdravotnú poisťovňu, do ktorej má poistencovi preplatiť úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby.
V piatom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu ide o legislatívnotechnickú úpravu nesprávneho označenia odseku v zákone č. 351/2017 Z. z.
V šiestom bode piateho bodu pozmeňovacieho návrhu ide o úpravu prechodných ustanovení v súvislosti s technickou chybou pri určení nadobudnutia účinnosti niektorých ustanovení zákona v zákone č. 351/2017 Z. z.
Zároveň sa upravuje prechodné obdobie, kedy úrad nebude do rozpisu úradu na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel zaradovať lekárov poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti, nakoľko lekári špecialisti budú potrebovať preškolenie na vykonávanie prehliadky mŕtveho tela.
Skončil som. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2.2.2018 12:55 - 12:57 hod.

Igor Janckulík Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760a).
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil vládny návrh zákona o radiačnej ochrane na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre zdravotníctvo, ktorý súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali v stanovenej lehote. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci odporučil návrh zákona schváliť bez pripomienok. Ostatné výbory s uvedeným návrhom zákona súhlasili a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760) vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 760) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 187 uvedených v IV. časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 93 z 31. januára 2018, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, môžete otvoriť rozpravu, do ktorej sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis