Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14. 3. 2018 o 16:29 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14. 3. 2018 16:29 - 16:32 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS predkladá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 pod tlačou 851. V súlade s § 9 ods. zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu v mesiaci december 2017 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2017. Správu o použití ITP za rok 2017 predložila Slovenská informačná služba vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti. Údaje o použití ITP neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich predložila Slovenská informačná služba, sú uvedené v predloženej správe.
Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS uvedenú správu prerokoval na 17. schôdzi výboru dňa 13. februára 2018, prijal uznesenie č. 52, ktorým vzal predmetnú správu na vedomie. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, predkladám Národnej rade Slovenskej republiky návrh uznesenia, ktorý je súčasťou správy.
Uznesenie Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS z 13. februára 2018 k správe Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 (tlač 851). Osobitný kontrolný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby prerokoval správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2017 a po A. berie na vedomie správu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2017. Po B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky správu Osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS o stave použitia ITP za rok 2017 zobrať na vedomie. Po C. ukladá predsedovi výboru predložiť Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 3. 2018 14:49 - 14:50 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Martin, to, o čom si hovoril, dá sa zhrnúť možno slovami krivda, frustrácia, nespravodlivosť v súvislosti s vlastníctvom pozemkov ľudí. A ty trpezlivo a vytrvalo robíš takú bútľavú vŕbu týmto občanom a naozaj a ako keby nesieš tie všetky krivdy a nespravodlivosti na sebe. Nemožno sa čudovať, že supluješ, dá sa povedať, nefunkčný štát, keďže aj podľa slov premiéra na východnom Slovensku nie je ani mafia, pretože na východnom Slovensku nie je nič, hej. Takže treba si, naozaj ťa pochváliť za to, že tento nefunkčný štát a zlyhávajúcich politikov, ktorí z Bratislavy nedovidia na východné Slovensko, supluješ a ľudia nachádzajú v tebe oporu. Ďakujeme ti za to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 2. 2018 11:17 - 11:17 hod.

Ján Marosz
Ďakujem pekne. Pri rovnakej tlači číslo hlasovania 203, tlač 814, nehlasovať. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14. 2. 2018 11:17 - 11:18 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z legislatívnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 12. marca 2018 a gestorský výbor do 13. marca 2018.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 9:17 - 9:19 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Bez toho, že by som mal čo hovoriť do zdravotníctva, ale len chcem tak ohodnotiť možno výstup aj pána Zelníka v tom zmysle, že veľa hovoríte o tom, že aké tu máme problémy, čo sú to za problémy. Ale treba povedať, že SNS už dva roky je vo vláde, a ako keby z tých, z toho prejavu je máločo tým smerom, že toto sa nám darí, takto sa nám darí prilákať tých mladých lekárov z Českej republiky napríklad a takéto a takéto pozitívne výsledky začíname v tých a tých oblastiach zaznamenávať, že, že stále len popisovať veci, ako, ako nefungujú a klásť otázky, tak to myslím, že je čas už, aby sme prešli aj do toho, že čo konkrétne robíme pre to, aby sme týchto lekárov z Českej republiky získali.
Teraz práve som si otvoril štatistiku, ktorá hovorí o tom, že bežne na Západe pracuje v zdravotníctve a sociálnych službách 10 % populácie, U nás je to necelých 6 % a tento, toto číslo sa znižuje. Len v troch krajinách došlo k poklesu, pričom na Slovensku k najvýraznejšiemu. Toto si treba uvedomiť. A ďalšia informácia hovorí o tom, že sme jediná vyspelá krajina sveta, kde zomiera väčší počet, podiel ľudí na rakovinu, ako tomu bolo v roku 90. Sme v tomto smere druhí najhorší.
Takže treba naozaj sa preklopiť od toho, že takéto a takéto problémy máme. Treba možno menej snívať o čias socializmu, keď sme mohli regulovať tisícky lekárov, a zamerať sa na to, že, že v čom by sa nám mohlo dariť. A ja preto vám to hovorím, lebo ja verím, že vy ste schopný manažér, ja to vidím v Žiline na tej vašej poliklinike, kde chodím rád, ktorej sa darí. A ja verím, že tieto, tento dobrý, zdravý manažérsky prístup môžte presadiť aj na úrovni štátu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 16:19 - 16:20 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Igor, z tvojho vystúpenia ma zaujal vzťah predsedu SNS a pána Jána Hoľka. A naozaj na tomto mieste ako zodpovední poslanci by sme mali žiadať pána ministra, aby nám vysvetlil, teda aké sú vzťahy pána Hoľka a pána Danka, lebo ja to považujem potom za konflikt záujmov, ak takýto človek, ktorý má nejakú spoločnú minulosť s predsedom SNS, je v dôležitej pozícii vedúceho osobného úradu ministerstva, ministerstva obrany. Takže ja by som chcel poprosiť a zdôrazniť to, čo si aj ty povedal vo svojom prejave, aby nám bolo objasnené, že kto je Ján Hoľko a aká je jeho spoločná minulosť s pánom predsedom parlamentu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 15:29 - 15:30 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Mne je ľúto, že človek, ktorý nepožíva dôveru verejnosti a proti ktorému študenti vyšli do ulíc a ľudia protestujú a ktorému ešte v máji 2016 na účet pristávali platby od daňového podvodníka s popisom vrátenie pôžičky, napríklad 140-tisíc eur od firmy B.A. Haus, príde, aby moralizoval a rozprával niečo o svojich politických oponentoch. Takže je to naozaj frustrujúce, znechucujúce a je to žalostný stav v podstate aj tohto parlamentu, že takíto ľudia, ktorí by mali naozaj chodiť, ako sa hovorí, po kanáloch, prídu a moralizujú. Je to smutné.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2. 2. 2018 11:53 - 11:55 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za reakcie. Pán kolega Budaj, skutočne občania potrebujú pocítiť takú tú priateľskú tvár toho štátu. My pamätáme najmä na tých ľudí, ktorí nemajú prístup k tomu počítaču. Napríklad nejakí bežní ujovia niekde na vidieku vo vyššom veku, ktorí majú ten svoj traktor, tú svoju vlečku, možno ho nepoužívajú až tak často a jednoducho prídu k tomu traktoru a zistia, že majú vypršanú STK-čku. Tak aby, aby im to zbytočne nedvíhalo tlak, keď im príde rovno pokuta, ktorú musia zaplatiť, ale aby mali tých svojich 15 dní na nápravu. O to nám išlo.
Pán poslanec Mojš, súhlasím, že sú tu nejaké čísla ohľadom otvárania STK-čiek a emisných kontrol v okrese, v kraji definované, ale sú tam naozaj tie dva vágne odseky c) a d), ktoré hovoria o tom, že keď počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na vyťaženia a tak ďalej. Kto to bude rozhodovať, ako to bude rozhodovať? Bude to transparentne zverejnené na stránke ministerstva?
A takisto potom tam je napísané, že "regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie". Tak ja by som naozaj čakal od toho, že čo sa pod tým myslí a ako je to zadefinované.
A pokiaľ ide, pán kolega Fecko, o tie značky, tak určite aj to je dobrý biznis vydávania tých značiek, tak prečo by sme nedávali aj za tie skútre, pluhy a podobne. Toto si myslím, že je tiež za hranicou a malo by sa zvážiť, že odkiaľ pokiaľ tieto značky udeľovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 2. 2. 2018 11:36 - 11:47 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, milí kolegovia, dovoľte, aby som nadviazal na rozpravu, ktorá tu práve prebiehala, a chcem povedať, že pánovi Bastrnákovi a takisto aj pánovi Bugárovi, aj všetkým ostatným sa táto skúsenosť stala poslednýkrát, ak podporia pozmeňujúci návrh, ktorý v závere svojho vystúpenia prečítam, lebo ten náš návrh bude hovoriť o tom, že štát nebude trestať z prvej alebo fackať z prvej a že ten človek bude z toho okresného úradu upozornený, že vypršala vám STK-čka, ale máte tých pätnásť dní, aby ste veci dali do poriadku.
Práve chceme reflektovať na to, čo aj kolega Ivan hovoril, že veľa starých ľudí, dôchodcov nedokážu efektívne sa prihlásiť do toho notifikačného systému, aby im prichádzali upozornenia, SMS-ky o termíne vypršania technickej, emisnej kontroly, a my na nich pamätáme a chceme týmto pozmeňujúcim návrhom im pomôcť. Takže verím, že táto skúsenosť sa vám aj cteným poslancom stala poslednýkrát.
Nebudem sa vyjadrovať k celému tomuto návrhu zákona, lebo určite je tam množstvo dobrých, potrebných, užitočných vecí. Je tam množstvo vecí, ktoré treba naozaj prevziať z európskej legislatívy a implementovať do našej legislatívy. Ako člen ústavnoprávneho výboru sa ale musím dotknúť zmieňovaného pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložil pán poslanec Ježík. Bol som na tomto ústavnoprávnom výbore a bol tam prítomný aj pán štátny tajomník Viktor Stromček. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh pána poslanca Ježíka naozaj v prílohe hovorí o tom, akým spôsobom má prebiehať rozširovanie siete staníc technických a emisných kontrol. A trošku je také zarážajúce, že naozaj je tu veľmi, veľmi kvalitne pripravený obsiahly zákon a samotná tá kľúčová alebo dôležitá vec, ktorá má vplyv na celú tú sieť staníc technickej, emisnej kontroly, prichádza ako nejaký pozmeňujúci návrh, ktorý v podstate široká verejnosť ani nemá možnosť sa k nemu jednoducho dostať a nemôže včas na to reagovať.
Pokiaľ ide aj o pripomienky zo strany ľudí, ktorí už prevádzkujú tieto STK-čky, tak naozaj hovoria, že tento postup je nesprávny a bude mať, toto rozširovanie siete bude mať priamy vplyv na kvalitu výkonu technických a emisných kontrol. A tuto zdôrazníme, že naozaj aj Poliaci tento krok urobili, že išli do takej bezbrehej liberalizácie, a štatistiky hovoria, že došlo k nárastu úmrtí z dôvodu zlého technického stavu vozidiel. Čiže našou povinnosťou je, aby sme aj na toto upozornili, že pozor na vraky, ktoré môžu jazdiť po našich cestách z dôvodu toho, že prešli STK-čkou, ale nie sú vo vyhovujúcom stave.
Po tých prvých rozpravách mňa naozaj zaujímalo, že aký je podiel toho ľudského faktoru na to, či auto prejde, alebo neprejde STK-čkou. Lebo naposledy aj pán minister argumentoval tým, však predsa keď ideme na tú STK-čku, sú tam stroje, tie stroje sú certifikované, kalibrované a jednoducho je tam kamerový systém a nie sú veľké ako keby možnosti, že ako tú technickú alebo emisnú kontrolu oklamať. Žiaľ, musím dať aj ten opačný názor, ktorý ľudia, ktorí dlhé roky sa zaoberajú týmto biznisom, hovoria, že je tam veľký a vysoký podiel toho ľudského posúdenia, pokiaľ ide o to, že či auto prejde, alebo neprejde tou technickou kontrolou.
No ak sa raz spustí táto bezbrehá liberalizácia, bude to znamenať, že skutočne si budú konkurovať nielen cenou, čo vnímame ako pozitívne, že ak to bude mať lacnejšie tie technické kontroly, len, žiaľ, určite dôsledkom toho bude aj znižovanie kvality vykonávania týchto technických a emisných kontrol.
A tu je namieste otázka na pána ministra, ktorú by sme radi potrebovali odpoveď, že aký počet odhadujete rozšírenia tejto siete staníc technických a emisných kontrol, lebo hovoria, že to môže byť až okolo 140 ďalších týchto liniek staníc technickej kontroly a zároveň aký to bude mať dopad aj na dozor alebo dohľad štátu. Lebo je jasné, že súčasný personál, ktorý je na ministerstve dopravy a venuje sa tejto problematike, asi nebude stíhať, keď sa nám budú rozrastať tieto stanice technickej a emisnej kontroly. Takže toto sú také otázky, ktoré potrebujeme, aby sme na ne dostali odpovede.
Na druhej strane ale chceme povedať, že sú konkrétne okresy, o ktorých vieme, že ľudia musia aj ráno o piatej vstávať, aby vôbec sa na tu STK-čku dostali. Aj keď ten priemer hovorí, že sú vyťažené na 50 % tie STK-čky, ale naozaj sú okresy, kde už aj v súčasnosti je nedostatok týchto staníc technickej kontroly. Takže z pohľadu takých tých bežných užívateľov vozidiel v okrese, napríklad v okrese Martin, určite tento zákon vítajú všetkými desiatimi, že pribudnú ďalšie možnosti, kde tú STK-čku vykonať. Tak preto máme, máme k tomu taký skôr zdržanlivý, zdržanlivý postoj.
No a dotknem sa ešte toho výboru. Pán poslanec Ježík prišiel s týmto pozmeňujúcim návrhom, kde sa v prílohe hovorí o podmienkach toho, ako sa bude rozširovať táto sieť. Keď sme si to, dostali sme to, samozrejme, na stôl až priamo na ústavnoprávnom výbore, podobne ako pán poslanec Ivan, aj nás zarazilo, že je tu veľmi, veľmi neurčito a všeobecne napísané, že teda, že ak ten počet evidovaných vozidiel v okrese vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 25 % kapacity ďalšej kontrolnej linky, tak vtedy môže vzniknúť. Alebo v dobe d) regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry vyžadujú zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete STK.
A ja som sa pýtal pána poslanca, pán poslanec Ježík, tak čo to znamená, čo sú to tie regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry? Pán poslanec mi odpoveď nevedel dať.
Obrátil som sa na pána štátneho tajomníka. Pán štátny tajomník, čo to znamená, čo sú to tie regionálny podmienky dopravnej infraštruktúry? Pán štátny tajomník sa odpovedi vyhol.
Čiže, žiaľ, musím konštatovať, že ako člen ústavnoprávneho výboru som nedostal uspokojivú odpoveď na to, že akým spôsobom sa nám bude táto, toto rozširovanie siete staníc technickej kontroly uberať. Považujem toto naozaj za problémové. A ja verím, že pán minister nám dá odpovede na tieto otázky, že ako to teda s tou liberalizáciou bude.
No a na záver dovoľte, aby som zdôvodnil náš pozmeňujúci návrh, ktorý podávam, podáva pán poslanec Heger, Vašečka a Marosz k vládnemu návrhu zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Jedným z cieľov vládneho návrhu zákona v oblasti úhrad pokút je zavedenie pozitívnej motivácie prevádzkovateľov vozidiel aspoň k dodatočnému splneniu si svojich povinností vyplývajúcich z nepodrobenia vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality. Zníženie výšky udelenej pokuty okrem absolvovania príslušnej kontroly prichádza do úvahy aj v prípade, že bude motorové vozidlo vyradené alebo odhlásené.
No a cieľom pozmeňujúceho návrhu zákona je posilnenie vládou navrhnutých motivačných nástrojov vedúcich k riadnemu splneniu si povinností prevádzkovateľom motorových vozidiel súvisiacich s povinným absolvovaním technickej kontroly a emisnej kontroly motorového vozidla.
Tento predložený pozmeňujúci návrh zákona ešte väčšmi zmierni prísnosť zákona. Hlavnou zmenou je poskytnutie prevádzkovateľovi motorového vozidla väčšieho časového priestoru na dodatočné absolvovanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality. Dodatočné splnenie si uvedených povinností do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu bude znamenať úplné upustenie od povinnosti uhradenia pokuty. Dodatočné splnenie si uvedených povinností do 30 dní, resp. 45 dní odo dňa doručenia rozkazu bude znamenať zníženie pokuty o dve tretiny, resp. o jednu tretinu z jej pôvodnej výšky.
Verím, že podporou tohto zákona sa už ani pánovi poslancovi Bastrnákovi, ani nikomu z nás, ani bežným občanom nebude stávať, že ich štát doslova vyfacká z prvej. Naozaj ľudia sú zaťažení rôznymi poplatkami a štát má ukázať takú tú svoju priateľskú tvár, že bez toho, aby sme hneď trestali ľudí pokutami len preto, že niečo zabudli, lebo najčastejšou príčinou neuhradenia, alebo teda je zábudlivosť človeka. Tak aby ľudia nezabúdali, tak majú možnosť po tejto výzve dať veci za 15 dní do poriadku.
No a teraz samotný ten pozmeňujúci návrh. Vládny návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto: V § 149 odsek 6 znie: "Ak bola pokuta uložená za nepodrobenie vozidla technickej kontrole, emisnej kontrole alebo kontrole originality, pokuta sa považuje za uhradenú
a) v plnej výške, ak je vozidlo do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu
1. podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
2. vyradené z evidencie,
3. odhlásené do cudziny alebo
4. dočasne vyradené z evidencie,
b) vo výške dvoch tretín, ak je vozidlo do 30 dní odo dňa doručenia rozkazu
1. podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
2. vyradené z evidencie,
3. odhlásené do cudziny alebo
4. dočasne vyradené z evidencie,
c) vo výške jednej tretiny, ak je vozidlo do 45 dní odo dňa doručenia rozkazu
1. podrobené príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
2. vyradené z evidencie,
3. odhlásené do cudziny alebo
4. dočasne vyradené z evidencie."
Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie: "89) § 119 zákona č. 8/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov."
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 12. 2017 15:53 - 15:54 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Erika, ďakujeme za vytrvalú ochranu a starostlivosť o chudobných, slabých, nespravodlivo ukrivdených a všetky obete zločineckého komunistického režimu. Tento tvoj boj nebol márny a verím, že vojde do dejín. Aj z tohto miesta chcem ako poslanec spolucítiť s každou jednou obeťou komunistického režimu a v mene Slovenskej republiky sa každému občanovi, ktorý dodnes nebol rehabilitovaný alebo o ktorého sa štát nezaujímal, sa ospravedlniť za zločiny, ktoré boli na ňom napáchané týmto zločineckým režimom.
Ešte raz, Erika, srdečná vďaka za tvoju tichú, skromnú, vytrvalú prácu, ktorú si tu odvádzala a veľa zdravia a síl do ďalšej práce.
Skryt prepis