Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 10:04 hod.

Mgr.

Ján Marosz

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:04 - 10:06 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani podpredsedníčka, ja by som možno tak ešte víziovo pozeral aj ďalej. Keď sa zamyslíme nad tým, že ako vyzerá naša krajina, že doslova tisíce ľudí odchádzajú do zahraničia, ale zároveň tisíce ľudí prichádzajú zo zahraničia k nám, Rumuni, Srbi, Ukrajinci a podobne, čiže práve ako keby láska k slovenčine ako takej by nás mala viesť k tomu, aby čím skôr sme sa naučili čo to je ten európsky referenčný rámec. Akým spôsobom učiť cudzincov slovenčinu? Práve láska k vlastnému jazyku, k vlastnému národu by nás mala viesť k tomu, aby sme efektívne a dobre učili cudzincov cudzí jazyk. Lebo naozaj sa môže stať, my nie sme veľká krajina, že slovenský jazyk ako taký bude mať do budúcnosti problém. A preto, preto podobne ako to robia Nemci, ako to robia Angličania, ako to robia iné národy, by sme mali naozaj posilniť učiteľov slovenského jazyka, aby mali správne nástroje, správne učebnice, správne podklady, aby už od tej škôlky sme dokázali učiť kohokoľvek kto neovláda slovenský jazyk poriadne túto slovenčinu. Lebo obávam sa naozaj do budúcnosti, že slovenský jazyk ako taký bude mať problém. A práve tí, ktorí sa tu vyjadrujú pozitívne, kultivovane, odborne k tejto veci, sú tí praví národovci, lebo sú hrdí na tú Štúrovu slovenčinu a chcú, aby kvalitne znela na tomto Slovensku a zároveň si uvedomujeme, že práve štátny jazyk je kľúčom k akémukoľvek ekonomickému úspechu ľudí na Slovensku. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 9:52 - 9:53 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za pripomienky. Pán podpredseda, to môžme len privítať a v podstate akákoľvek snaha k zlepšeniu tej situácie je na mieste a musím sa vyjadriť, žiadne búrenie severu proti juhu. Ja som pánovi ministrovi, ja neviem, prečo vám dvíham tlak, keď žiadam, aby ste predložili priority na výstavbu diaľnic a ste ich nemenili. To je všetko, nič iné k tým diaľniciam. 
Ja sa vyjadrím k pani Zimenovej, že prečo asi to išlo s splnomocnencom pánom Ravaszom? Pretože tu si treba uvedomiť, že kľúčom k úspechu Rómov na Slovensku je ovládanie štátneho jazyka, resp. kvalitné vzdelávanie vo svojom materinskom jazyku. Takže toto je naozaj, že aby tie deti potom nemuseli končiť v osobitných školách, tak základom toho ich budúceho úspechu v spoločnosti je práve ovládanie jazyka a na to musíme začať už v materských škôlkach a pokračovať ďalej. 
Takže je to, je to veľmi dôležitá téma. Akákoľvek snaha o zlepšenie v tejto oblasti a skvalitnenie je vítaná. Toto naozaj nie je o politike. To je o akejsi odbornosti a to je, to je o tom, že či štát dokáže vytvoriť podmienky pre to, aby sme mali ľudí v budúcnosti úspešných. A to je jedno, z akej národnosti sú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13. 10. 2017 9:39 - 9:44 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, ja by som sa veľmi podporne chcel vyjadriť za tento návrh, či už učiteľ cudzích jazykov, ale aj ako taký experimentátor, ktorému sa podarilo v Žiline vychovať plnohodnotných Slovákov a plnohodnotných Maďarov, ktorí dokázali ísť na školu do Budapešti a veľmi úspešne tam absolvovať jeden rok štúdia. Zároveň som aj učiteľ cudzích jazykov a poznám spoločne referenčne európsky rámec vzdelávania jazykov, z ktorého vychádzate. Len aby som to možno priblížil aj pánom poslancom a aby možno aj zahlasovali za ten zákon. Ten rámec hovorí o tom, že mi to dieťa krok po kroku vystavujeme tomu cudziemu jazyku v rôznych oblastiach. Ja len priblížim tie oblasti je to počúvanie s porozumením. To znamená, že či je to škôlkar alebo prvák alebo druhák, tak pravidelne je vystavený počúvaniu toho jazyka. A to dieťa je prirodzene naklonené k tomu, aby ten jazyk do seba nasávalo. Takže prvá z tých zručností, o ktorých hovorí ten spoločností referenčný rámec je to počúvanie s porozumením, čiže aby to dieťa počúvalo ten jazyk. Aj keď je z Dunajskej Stredy, ocino je Maďar, mamina je
===== tak pravidelne je vystavený počúvaniu toho jazyka. A to dieťa je prirodzene naklonené k tomu, aby ten jazyk do seba nasávalo. Takže prvá z tých zručností, o ktorých hovorí ten spoločný referenčný rámec, je to počúvanie s porozumením, čiže aby to dieťa počúvalo ten jazyk. Aj keď je z Dunajskej Stredy, ocino je Maďar, mamina je Maďarka, doma rozprávajú po maďarsky, oni ako zodpovední rodičia chcú, aby to dieťa kvalitne ten jazyk dostávalo do seba a preto mu púšťajú pesničky, básničky, vystavujú ho počúvaniu s porozumením. A preto je dôležité, aby aj tá škola mala taký, taký program školský, kde to počúvanie je ako súčasť výuky, kvalitnej výuky tej slovenčiny. To je prvá zručnosť.
Druhá zručnosť je čítanie s porozumením. To znamená, aby to dieťatko nezačalo čítať hneď Hviezdoslava alebo nejaké ťažké básničky, ale aby jednoduchými textami sa prelúskalo k tomu, aby postupne zase do toho jazyka lepšie preniklo.
Veľmi dôležitou zručnosťou v tomto referenčnom rámci je hovorenie, rozprávanie, komunikácia. A osobne si myslím, že naozaj v tej, na tých hodinách slovenčiny neni veľmi priestor, aby to dieťa malo možnosť rozprávať. Tam by bolo treba uvažovať o nejakom navýšení práve tých konverzačných hodín slovenčiny, aby to dieťa sa dobre naučilo aj vyjadrovať v tom preňho možno cudzom jazyku, ale samozrejme dôležitom jazyku preto, aby bolo plnohodnotným občanom Slovenskej republiky.
Čiže počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozprávanie, no a samozrejme gramatické štruktúry. Niekedy naozaj sa usmievame alebo jednoducho máme pocit, že ako tí, ako to tí naši Maďari rozprávajú po slovensky, ale práve tieto štruktúry jazyka, táto gramatika, akonáhle to nepodchytia v detstve, tak potom ten vlak im ujde. Pri všetkej snahe a námahe je to oveľa ťažšie, keď to detstvo preskočíme, sa naučiť tie jazykové štruktúry, lebo tieto štruktúry sú práve tomu malému dieťaťu prirodzené. Čiže čím v skoršom veku zavedieme, implementujeme tento spoločný európsky referenčný rámec a krok po kroku všetky tie zručnosti sa to dieťatko naučí, tak tým kvalitnejšie bude ovládať ten druhý jazyk. A by som povedal možno ešte aj iný príklad odhliadnuc od svojej osobnej skúsenosti, zoberiem si príklad svojho švagra, ktorý je Slovák, manželku má Slovenku, ale on od malička rozpráva s deťmi len po nemecky. A tieto deti tak krásne sa naučili rozprávať po nemecky, že zobral ich a na rok išli do školy do Viedne a bez problémov tam absolvovali ročník.
Takže, takže tento model funguje perfektne. Sú aj iné modely, keď rodičia, jeden rodič rozpráva jedným jazykom na dieťa, druhý rodič druhým jazykom a rodičia medzi sebou sa napríklad bavia po anglicky, tak to dieťa dokáže od kolísky ovládať tri jazyky úplne bez akýchkoľvek ťažkostí a bez problémov.
Takže chcem len podporne sa vyjadriť a poďakovať za tento návrh zákona a myslím si, že bolo by naozaj rozumné, keby takýto vzdelávací program bol dopílovaný, vytvorený. Samozrejme, na to treba potom napojiť aj vzdelávanie pedagógov, učiteľov a hlavne pozitívnu motiváciu rodičov, aby chceli, aby to ich vlastné dieťa, či už sú zo Žitného ostrova alebo z Dunajskej Stredy, od malička sa postupnými krokmi naučilo ten jazyk, lebo akonáhle ten vláčik ujde a ono nastúpi do školy, kde nemá kvalitné to vzdelávanie, potom je to stále ťažšie, hlavne ohľadom tých prirodzených gramatických štruktúr a atď. Takže, takže čím viacej to dieťa vystavujeme tej slovenčine v tomto prípade, tým kvalitnejšie, tým úspešnejšie sa potom integruje do tej majoritnej spoločnosti. 
Ďakujem veľmi pekne za tento návrh a samozrejme, že ho podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13. 10. 2017 9:39 - 9:44 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani predkladateľka, ja by som sa veľmi podporne chcel vyjadriť za tento návrh, či už učiteľ cudzích jazykov, ale aj ako taký experimentátor, ktorému sa podarilo v Žiline vychovať plnohodnotných Slovákov a plnohodnotných Maďarov, ktorí dokázali ísť na školu do Budapešti a veľmi úspešne tam absolvovať jeden rok štúdia. Zároveň som aj učiteľ cudzích jazykov a poznám spoločne referenčne európsky rámec vzdelávania jazykov, z ktorého vychádzate. Len aby som to možno priblížil aj pánom poslancom a aby možno aj zahlasovali za ten zákon. Ten rámec hovorí o tom, že mi to dieťa krok po kroku vystavujeme tomu cudziemu jazyku v rôznych oblastiach. Ja len priblížim tie oblasti je to počúvanie s porozumením. To znamená, že či je to škôlkar alebo prvák alebo druhák, tak pravidelne je vystavený počúvaniu toho jazyka. A to dieťa je prirodzene naklonené k tomu, aby ten jazyk do seba nasávalo. Takže prvá z tých zručností, o ktorých hovorí ten spoločností referenčný rámec je to počúvanie s porozumením, čiže aby to dieťa počúvalo ten jazyk. Aj keď je z Dunajskej Stredy, ocino je Maďar, mamina je
===== tak pravidelne je vystavený počúvaniu toho jazyka. A to dieťa je prirodzene naklonené k tomu, aby ten jazyk do seba nasávalo. Takže prvá z tých zručností, o ktorých hovorí ten spoločný referenčný rámec, je to počúvanie s porozumením, čiže aby to dieťa počúvalo ten jazyk. Aj keď je z Dunajskej Stredy, ocino je Maďar, mamina je Maďarka, doma rozprávajú po maďarsky, oni ako zodpovední rodičia chcú, aby to dieťa kvalitne ten jazyk dostávalo do seba a preto mu púšťajú pesničky, básničky, vystavujú ho počúvaniu s porozumením. A preto je dôležité, aby aj tá škola mala taký, taký program školský, kde to počúvanie je ako súčasť výuky, kvalitnej výuky tej slovenčiny. To je prvá zručnosť.
Druhá zručnosť je čítanie s porozumením. To znamená, aby to dieťatko nezačalo čítať hneď Hviezdoslava alebo nejaké ťažké básničky, ale aby jednoduchými textami sa prelúskalo k tomu, aby postupne zase do toho jazyka lepšie preniklo.
Veľmi dôležitou zručnosťou v tomto referenčnom rámci je hovorenie, rozprávanie, komunikácia. A osobne si myslím, že naozaj v tej, na tých hodinách slovenčiny neni veľmi priestor, aby to dieťa malo možnosť rozprávať. Tam by bolo treba uvažovať o nejakom navýšení práve tých konverzačných hodín slovenčiny, aby to dieťa sa dobre naučilo aj vyjadrovať v tom preňho možno cudzom jazyku, ale samozrejme dôležitom jazyku preto, aby bolo plnohodnotným občanom Slovenskej republiky.
Čiže počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, rozprávanie, no a samozrejme gramatické štruktúry. Niekedy naozaj sa usmievame alebo jednoducho máme pocit, že ako tí, ako to tí naši Maďari rozprávajú po slovensky, ale práve tieto štruktúry jazyka, táto gramatika, akonáhle to nepodchytia v detstve, tak potom ten vlak im ujde. Pri všetkej snahe a námahe je to oveľa ťažšie, keď to detstvo preskočíme, sa naučiť tie jazykové štruktúry, lebo tieto štruktúry sú práve tomu malému dieťaťu prirodzené. Čiže čím v skoršom veku zavedieme, implementujeme tento spoločný európsky referenčný rámec a krok po kroku všetky tie zručnosti sa to dieťatko naučí, tak tým kvalitnejšie bude ovládať ten druhý jazyk. A by som povedal možno ešte aj iný príklad odhliadnuc od svojej osobnej skúsenosti, zoberiem si príklad svojho švagra, ktorý je Slovák, manželku má Slovenku, ale on od malička rozpráva s deťmi len po nemecky. A tieto deti tak krásne sa naučili rozprávať po nemecky, že zobral ich a na rok išli do školy do Viedne a bez problémov tam absolvovali ročník.
Takže, takže tento model funguje perfektne. Sú aj iné modely, keď rodičia, jeden rodič rozpráva jedným jazykom na dieťa, druhý rodič druhým jazykom a rodičia medzi sebou sa napríklad bavia po anglicky, tak to dieťa dokáže od kolísky ovládať tri jazyky úplne bez akýchkoľvek ťažkostí a bez problémov.
Takže chcem len podporne sa vyjadriť a poďakovať za tento návrh zákona a myslím si, že bolo by naozaj rozumné, keby takýto vzdelávací program bol dopílovaný, vytvorený. Samozrejme, na to treba potom napojiť aj vzdelávanie pedagógov, učiteľov a hlavne pozitívnu motiváciu rodičov, aby chceli, aby to ich vlastné dieťa, či už sú zo Žitného ostrova alebo z Dunajskej Stredy, od malička sa postupnými krokmi naučilo ten jazyk, lebo akonáhle ten vláčik ujde a ono nastúpi do školy, kde nemá kvalitné to vzdelávanie, potom je to stále ťažšie, hlavne ohľadom tých prirodzených gramatických štruktúr a atď. Takže, takže čím viacej to dieťa vystavujeme tej slovenčine v tomto prípade, tým kvalitnejšie, tým úspešnejšie sa potom integruje do tej majoritnej spoločnosti. 
Ďakujem veľmi pekne za tento návrh a samozrejme, že ho podporíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 14:56 - 15:00 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď. Používate vo svojom prejave si myslím, starostovia. Bol som aj na diskusii v obci Mýtna, kde hovoria, že už desiatky rokov bojujú za diaľnice. Na Kysuciach bojujú za diaľnice. Jednoducho trváme alebo voláme po tom, aby tomuto bol koniec. A preto ani ja vám nepoviem, že kde má byť štvorprúd, dvoj pruh, kde sa má stavať diaľnica. My len vám, pán minister, s úctou ako keby predkladáme ideu, že konečne sa na Slovensku dohodnime, že aký má byť ten dlhodobý nemenný dopravný plán priorít. Predložil vám plán napríklad aj Inštitút pre dopravu a hospodárstvo. My by sme naozaj privítali, keby ste relevantné slovenské odborné kapacity dali dohromady, môžte prizvať opozíciu, koalíciu a môžme sa spoločne dohodnúť na jednom dlhodobom možno dvadsaťročnom pláne a potom už tieto veci jednoducho nemeniť. Lebo to čo vidíme teraz z nášho pohľadu, je to čisté rozhodovanie na základe toho, že kto je pri kormidle. Raz ideme čihy, raz ideme hota, to spôsobuje potom aj neistotu ohľadom tých prípravárov všetkých projektoch na Národnej diaľničnej spoločnosti a koniec-koncov sa nám celá tá investícia do diaľnic a rýchlostných ciest nafukuje a predražuje.
Musíme robiť nové štúdie, zmeny, výkupy pozemkov sa vykúpia ako napríklad pod tie kolektory, potom sa to nerealizuje a podobne. Takže, pán minister, len keby ste možno na to zareagovali, že či ste za to, aby sme naozaj mali taký jednotný nemenný plán výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, na ktoré už potom nebude dlhé roky nikto siahať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 12. 10. 2017 14:54 - 14:56 hod.

Ján Marosz
Ďakujem pekne, pán minister, za vašu odpoveď. Používate vo svojom prejave si myslím, starostovia. Bol som aj na 
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 18:08 - 18:10 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pán kolega Heger apeluješ na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a tu by bolo dobré položiť pánovi ministrovi otázku, že keď nám pribudne 20, 30, 50 nových STK-čiek po tej liberalizácii, že či už teraz je ministerstvo pripravené kapacitne na to, aby dokázalo práve garantovať tú bezpečnosť svojimi internými kapacitami z ministerstvo dopravy, lebo to nie je sranda, že keď nám pribudne 50 STK-čiek, či v rámci ministerstva máme dostatok personálu, ktorý bude dohliadať na tento zvýšený STK-čkový biznis. Zoberiem si len takú drobnosť, ako je sklápanie svetiel. To vždy na starej Felicii mi tam vyschla nejaká kvapalina a jednoducho tie svetlá nesklápali, ale zoberte si, že ako, ako môžte takýmto spôsobom oslepiť nejakého iného šoféra, keď vám svetlá svietia dohora a môžte, niekto môže byť oslepený a môže zraziť chodca na prechode, takže ...
===== estekačkový biznis. Zoberiem len takú drobnosť, ako je sklápanie svetiel to vždy na starej Felícii mi tam vyschla nejaká kvapalina a jednoducho tie svetlá nesklápali ale zoberte si že ako môžte takýmto spôsobom oslepiť nejakého iného šoféra keď vám svetlá svietia do hora a môžte, niekto môže byť oslepený a môže zraziť chodca na prechode, takže už aj takéto drobnosti by sme nemali podceňovať ešte by som povedal, paralelu je tu aj pani ministerka školstva, že otvoríme trh s estekačkami, že ako sme otvorili trh s vysokými školami, nech sa páči zakladajte vysoké školy a do akého štádia sme sa po tých desiatkach rokov dostali dnes? Že titul už dostane takmer každý aj keď toho veľa nemusí vedieť a zamýšľame sa nad tým ako túto sieť škôl osekávať, ako ísť po kvalite a nei po kvantite, to isté by mal byť taký precedens aj pre liberalizáciu estekačiek a dovoľ aby som sa nezapriem tým, že teda mám manželku Maďarku aj deti mám plnohodnotných aj Slovákov a ja Maďarov, povedal si vy všetci Slováci ste Slováci a ste vynaliezaví, sú tu aj Maďari aj Maďari sú vynaliezaví takže, len toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 18:08 - 18:10 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Pán kolega Heger apeluješ na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a tu by bolo dobré položiť pánovi ministrovi otázku, že keď nám pribudne 20, 30, 50 nových STK-čiek po tej liberalizácii, že či už teraz je ministerstvo pripravené kapacitne na to, aby dokázalo práve garantovať tú bezpečnosť svojimi internými kapacitami z ministerstvo dopravy, lebo to nie je sranda, že keď nám pribudne 50 STK-čiek, či v rámci ministerstva máme dostatok personálu, ktorý bude dohliadať na tento zvýšený STK-čkový biznis. Zoberiem si len takú drobnosť, ako je sklápanie svetiel. To vždy na starej Felicii mi tam vyschla nejaká kvapalina a jednoducho tie svetlá nesklápali, ale zoberte si, že ako, ako môžte takýmto spôsobom oslepiť nejakého iného šoféra, keď vám svetlá svietia dohora a môžte, niekto môže byť oslepený a môže zraziť chodca na prechode, takže ...
===== estekačkový biznis. Zoberiem len takú drobnosť, ako je sklápanie svetiel to vždy na starej Felícii mi tam vyschla nejaká kvapalina a jednoducho tie svetlá nesklápali ale zoberte si že ako môžte takýmto spôsobom oslepiť nejakého iného šoféra keď vám svetlá svietia do hora a môžte, niekto môže byť oslepený a môže zraziť chodca na prechode, takže už aj takéto drobnosti by sme nemali podceňovať ešte by som povedal, paralelu je tu aj pani ministerka školstva, že otvoríme trh s estekačkami, že ako sme otvorili trh s vysokými školami, nech sa páči zakladajte vysoké školy a do akého štádia sme sa po tých desiatkach rokov dostali dnes? Že titul už dostane takmer každý aj keď toho veľa nemusí vedieť a zamýšľame sa nad tým ako túto sieť škôl osekávať, ako ísť po kvalite a nei po kvantite, to isté by mal byť taký precedens aj pre liberalizáciu estekačiek a dovoľ aby som sa nezapriem tým, že teda mám manželku Maďarku aj deti mám plnohodnotných aj Slovákov a ja Maďarov, povedal si vy všetci Slováci ste Slováci a ste vynaliezaví, sú tu aj Maďari aj Maďari sú vynaliezaví takže, len toľko. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 17:55 - 17:57 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som len poďakoval pánovi Balážovi, lebo naozaj sa zhodneme, že na prvom mieste musí byť bezpečnosť a tam teda ako som sa nemýlil, tak ten pozmeňovací návrh o chvíľu si vypočujeme. Pán poslanec Janckulík žiadni lobisti za mnou neboli. Tu v knižnici samozrejme som sa stretol aj s predstaviteľmi Národnej asociácie STK-čiek, ale bol som si tie informácie od nich preveriť priamo v teréne, že aký je to biznis a naozaj tento biznis nie je jednoduchý a málokto si dokáže len tak otvoriť STK-čku a oni sa boria s problémami, keď im neprechádzajú fotografie vozidiel do centrálneho systému a neviem čo všetko. Samozrejme už aj v súčasnosti tá možnosť je, aby ten biznis si otvárali ďalší. S tým biznisom súvisí školenie technikov, s tým biznisom súvisí zakúpenie si tých liniek, odhadovaná investícia je tam 600, 700 tisíc eur. Ja neviem, že koľko je tu takých nejakých odvážlivcov, čo do toho pôjdu a práve tu je tá obava na mieste, že či to tá finančná skupina neurobí s tým cieľom nech sa páči, rozbehnite a my to potom vám podáme pomocnú ruku a všetko sa zoberieme pod nejaké krídla nejakého doktora, doktor STK hej a potom už budeme mať pekne sieť. Takže ja si myslím, že ten štát by mal mať kontrolu nad, dohľad nad týmto a už súčasná úprava umožňuje, aby sa záujemcovia tam, kde to naozaj treba, aby ten tá STK-čka bola zriadená, takže už aj teraz sa o to dá uchádzať. Takže žiadni, žiadni lobisti práve naopak som si overoval tie informácie do kríža. Takže asi len toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 17:38 - 17:50 hod.

Ján Marosz Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážené kolegyne, a kolegovia, iba k dvom bodom k prvému veľmi stručne. Pokiaľ ide o liberalizáciu STK momentálne situácia nevieme ako sa vyvinie a či vôbec k tej liberalizácie dôjde, už média informujú o tom, že chytajú kolegovia zo SMER-u nejaké pozmeňovacie návrhy, vo výboroch boli diskutované takže možnože škoda sa baviť o niečom čo v reále o chvíľočku sa dozvieme, že bude bude ináč. Z tých, ja som na jednej strane privítal ako pravicovo zmýšľajúci človek, že zákazník klient dostane lepšiu službu alebo bude mať dostupnejšie stanice technickej kontroly. Na druhej strane ale keď som si pozrel argumenty aj Asociácie STK keď som si pozrel aj nejaké skúsenosti z okolitých krajín, tak treba povedať, že to nie je ako s nejakým novým Tescom alebo s otvorením nejakého nového obchodného reťazca...
===== alebo bude mať dostupnejšie stanice technickej kontroly. Na druhej strane, ale keď som si pozrel argumenty aj asociácie STK, keď som si pozrel aj nejaké skúsenosti z okolitých krajín, tak treba povedať, že tu nejako s nejakým novým Tescom, alebo s otvorením nejakého nového obchodného reťazca, lebo cieľom je nielen priniesť nejakú lepšiu službu, alebo kvalitnejšiu službu, dostupnejšiu, ale samozrejme aj nižšiu cenu. Lenže toto je taká špecifická služba, kde síce zákazník môže získať nejakú nižšiu cenu za absolvovanú STK, ale na druhej strane skúsenosti aj z Poľska hovoria, že odrazu im sa znížilo percento ľudí, ktorí boli jak keby zachytení na tej technickej kontrole. Inými slovami, že táto služba je tak špecifická, že nám môžu reálne hroziť, reálna hrozba je, že ak liberalizujeme tento trh, tak nám budú po autách chodiť vadné, chybné autá, nespôsobilé a im sa potom aj priamo úmerne zvyšujú počet nehôd na cestách. Tak to je skúsenosť Poľska. Podobné skúsenosti majú z Českej republiky, takisto už banujú aj v Dánsku, že túto liberalizáciu zaviedli. Čiže ja chcem poukázať v tomto smere, že na jednej strane áno môže to byť dostupná služba, na druhej strane, ale nesmieme si dovoliť ohrozovať našich občanov z dôvodu chybných áut na cestách. Lebo teda keď máme STK všade, tak potom oni su budú konkurovať cenou a môžno, že aj nejakou povrchnosťou. Áno toto by na jednej strane znelo ako nejaká argumentácie, na druhej strane, ale už aj súčasné právne úpravy hovoria o tom, že keď ministerstvo zistí, že nemá v nejakom regióne, že má dostatok automobilov evidovaných, ono vidí teda, že koľko má evidovaných áut, tak už na základe platnej legislatívy ono môže otvoriť novú STK, novú stanicu technickej kontroly, keď tá vyťaženosť tej danej STK prevyšuje 50 %. 
No a v súčasnosti naozaj tie čísla sú také, že nemáme ani na tú polovicu vyťažené tie súčasné STK a keď náhodou niekde je, tak ministerstvo môže vydať licenciu a môžu sa o ňu občania, ktorí majú zhruba tých 700-800 tisíc na zriadenie STK uchádzať o licenciu. Čiže myslím si, že aj v súčasnosti je ten priestor na to, aby bola možná, aby záujemcovia o prevádzkovanie STK sa mohli o túto službu uchádzať. Takže z tohto smeru tá liberalizácia, treba naozaj zvážiť, či je to potrebné a možno otázka na pána ministra a na ministerstvo dopravy, že či viete ponúknuť relevantné fakty, že naozaj je dopyt po takýchto službách. 
No a poviem ešte teda aj nejaké také osobné skúsenosti niektorých tých STK-rov súčasných, že ich obchádza len nejaká firma z Českej republiky, že aby podpísali odpredanie STK. Následne im to odmietli a vysvetľujú si to možno tak, že je za tých nejaká finančná skupina, ktorá takýmto spôsobom sa snaží dostať ako keby k tým starým STK, že pôjde na to podobne ako pri nemocniciach spôsobom, že nech sa páči otvárame trh, prihláste sa a potom tí dobrodruhovia, ktorí postúpia to riziko, vyškolia technikov takmer za milión eur si nakúpia zariadenia, linky, kamery, všetko možné, potom im to nepôjde, zistia že prerábajú, tak im ponúkne veľký brat, nemenovaná finančná skupina pomoc a pekne túto sieť salámovou metódou získa, keďže sa im to takýmto spôsobom na prvý šup nepodarilo. To môžu by len dohady, naozaj ja to nemám nejak do kríža overené, ani som sa nebol tej finančnej skupiny pýtať, ale bolo povedané, že áno, týchto starých STK takýmto spôsobom boli oslovení, aby predali tieto svoje STK. Takže toľko k liberalizáciu, zosumarizujem. Na jednej strane vítame, že bude dostupnejšia táto služba, na druhej strane, ale vyzývame, aby to bolo robené pod naozaj drobnohľadom a striktnou reguláciou štátu, aby sa nám nestávalo, že sa nám zníži percento áut, ktoré sú zachytené na tej STK. Zjednodušene povedané, aby nám po cestách nechodili šroty, ktoré nám budú spôsobiť potom aj smrteľné nehody, lebo to naozaj nie je sranda, keď hazardujeme so životom občanov.
K druhej časti tohto návrhu zákona k tým pokutám. Cieľom vládneho návrhu zákona je motivácia k tomu, aby si občania plnili svoje povinnosti a aby neboli zbytočne trestaní len keď pozabudnú na technickú alebo emisnú kontrolu. Znižujú sa teda tieto pokuty, ktoré v súčasnosti sú okolo 330 eur. Vám príde trebárs z dopravného oddelenia okresného úradu, otvoríte si obálku a jednoducho zabudli ste na STK, hneď dostanete obratom ruky pokuty. Ak to zaplatíte do 15 dní, tak je to nejakých 220 eur, ak to nezaplatíte, tak potom ostáva v platnosti 330 eur. 
My vidíme ako je momentálne spravovaný tento štát, ako sa tu plytvá verejnými zdrojmi a preto si myslíme, že občan by nemal byť ten, ktorému dvíhame adrenalín pokutami len preto, že pozabudol na nejaký termín. A preto aj našim pozmeňujúcim návrhom, ktorý o chvíľku uvediem sme za to, aby ak človek naozaj len pozabudne ísť na tú STK, aby mal na to tých 15 dní a v rámci tých 15 dní by sa tá pokuta považovala za zahladenú. Inými slovami, ináč povedané, ak príde z okresného úradu výzva, že zabudli ste ísť na STK, alebo emisnú kontrolu, a do 15 dní si dáte veci na poriadok, ste zodpovedný občan a pokutu nedostanete. Samozrejme máme to odstupňované, ak do 30 dní, tak tam nechávame výšku pokuty 2/3 zaplatíte, ak si auto dáte do poriadku do 45 dní, tak zaplatíte 1/3 z tej pokuty. Čiže týmto odstupňovaním nepodporujeme, že úplnú nezodpovednosť ľudí vo vzťahu k svojmu vozidlu, ale chceme pomôcť najmä ľuďom, ktorí sú napríklad dôchodcovia, alebo argument bude, že však máme nový systém elektronický, kde sa zaevidujete a chodia vám automaticky notifikácie. Existuje takýto systém, ale zoberme si množstvo starých ľudí, dôchodcov, ktorí nemajú reálne prístup k internete, no a takýmto príde len pokuta. Keď majú nejaký starý traktor niekde v garáži a jednoducho im to ujde, tak aby keď dostanú ten list toho okresného úradu, aby mali ten priestor a čas si dať veci do poriadku. Takže toto o chvíľočku navrhnem.
A uvediem tu teda ešte aj odporúčania pre pána ministra, kde by sa dalo šetriť, napríklad na archeologických výskumoch po diaľnice. Tam je obrovský priestor na šetrenie. Teraz sa bude o chvíľočku strihať páska na úseku Strážov-Brodno, kde sa nám z pôvodných 15 450 euro vyšplhala len archeológia na 901 660 eur a to je takmer celý úsek na pilonoch, teda je nad tou Hričovskou priehradou, zvyšok je potom v tuneli 2,25 km. Čiže môžme nazývam túto archeológiu, že podvodná archeológia. Pýtam sa sedí niekto za takéto prehmaty, prešľapy? Nesedí. Alebo spomeniem, ktorý tu bude ešte spomínaný pán ... ale Bžán 64 mil., momentálne dostal odmenu 17 mil., čiže 47 mil. by sme mohli ušetriť. A takýchto odmien je v štáte veľa. Takže naučme sa neplytvať s verejnými zdrojmi a potom nemusíme byť veľmi striktní a prísni na občanov. My hovoríme, že štát musí ukázať priateľskú tvár vo vzťahu k občanom a nie hneď z prvej fackať alebo trestať. 
Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Marosza k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 725/2004 Z .z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona sa mení a doplňa takto:
V Čl. I doterajší bod 28 znie:
,,28. V § 107b odsek 5 znie:
,,(5) Pokuta sa považuje za uhradenú:
a) v plnej výške, ak majiteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozkazu
1. podrobí vozidlo príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
2. vyradí vozidlo z evidencie,
3. dočasne vyradí vozidlo z evidencie alebo
4. odhlási vozidlo do cudziny
b) vo výške dvoch tretín pokuty, ak majiteľ do 30 dní odo dňa doručenia rozkazu
1. podrobí vozidlo príslušnej kontrole,
2. vyradí vozidlo z evidencie,
3. dočasne vyradí vozidlo z evidencie alebo
4. odhlási vozidlo do cudziny
c) vo výške jednej tretiny pokuty, ak majiteľ do 45 dní odo dňa doručenia rozkazu
1. podrobí vozidlo príslušnej kontrole uvedenej v rozkaze,
2. vyradí vozidlo z evidencie,
3. dočasne vyradí vozidlo z evidencie alebo
4. odhlási vozidlo do cudziny.
Odôvodnenie som spomínal, takže nebudem ho teraz už teraz citovať. Spomeniem z toho odôvodnenia iba jednu vetu. Hlavnou zmenou je poskytovanie prevádzkovateľov motorového vozidla väčší časový priestor na dodatočné absolvovanie technickej kontroly a emisnej kontroly motorového vozidla. Ďakujem skončil som.
Skryt prepis