Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

12. 12. 2017 o 14:02 hod.

Mgr.

Elemér Jakab

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 12. 2017 14:02 - 14:04 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomný, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení, tlač 790. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady,
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018. Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7. 12. 2017 14:52 - 14:52 hod.

Elemér Jakab
Nemám doplňujúcu otázku, nakoľko som veľmi spokojný s odpoveďou, čo mi dal pán minister. Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7. 12. 2017 14:20 - 14:20 hod.

Elemér Jakab
Doplňujúcu otázku nemám, pán predsedajúci, len by som veľmi pekne chcel poďakovať pánovi ministrovi za odpoveď. Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2017 9:10 - 9:11 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o obecnom zriadení, tlač 755. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona splnil náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 10. 2017 17:57 - 17:58 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem kolegovi. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán poslanec Baláž a vážený pán poslanec Náhlik. Vážený pán minister, aj ty. Ministerstvo dopravy v návrhu zákona chcelo liberalizovať trh STK a emisné kontroly. Na finančnom výbore do spoločnej správy sa dostali pozmeňujúce návrhy, ktoré túto snahu negujú. Preto žiadam, aby o pozmeňovacích návrhoch 1 až 4 sa hlasovalo osobitne.
Veľmi pekne ďakujem aj za tlesk, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 9. 2017 14:40 - 14:40 hod.

Elemér Jakab
Som prihlásený, len nejde asi technika, viete, pán podpredseda.
Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. (Potlesk a smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7. 9. 2017 14:28 - 14:29 hod.

Elemér Jakab
Nemám, ale veľmi by som pekne chcel poďakovať pánovi ministrovi za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 6. 4. 2017 14:28 - 14:28 hod.

Elemér Jakab
... pekne. Nemám záujem o doplňujúcu otázku, ale chcel by som veľmi pekne poďakovať pánovi ministrovi Sólymosovi a samozrejme, odkážte aj pánovi ministrovi Érsekovi, že aj jemu veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 9. 2. 2017 14:28 - 14:28 hod.

Elemér Jakab
Nemám doplňujúcu otázku, ale chcel by som poďakovať za odpoveď pánovi ministrovi.
Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 8. 12. 2016 18:51 - 18:52 hod.

Elemér Jakab
Ďakujem pekne za fanklub. Milí kolegovia, aj ja vám prajem v mene klubu MOST - HÍD príjemné sviatky a dovoľte mi, aby som zaželal vám aj po maďarsky: Engedjék meg, hogy magyarul is kellemes Karácsonyi ünnepeket, boldog új esztendőt kívánjak. Köszönöm. Ďakujem pekne. (Potlesk. Smiech v sále.)
Skryt prepis