Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho

17.5.2018 o 14:29 hod.

Mgr.

Elemér Jakab

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 17.5.2018 14:29 - 14:29 hod.

Elemér Jakab
Nemám, nemám, pán predsedajúci. Ale veľmi pekne ďakujem za odpoveď pánu ministrovi. Ďakujem pekne. Köszönöm szépen, pán minister.
Skryt prepis
 

17.5.2018 14:22 - 14:23 hod.

Elemér Jakab
Doplňujúcu otázku nemám, pán predsedajúci, ale musím gratulovať pánovi ministrovi aj k tým výsledkom. Takže veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď a vám gratulujem. A pýtajte peniaze od pána ministra financií, pán minister, že aby tie cyklotrasy, aby ste budovali ďalej. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.1.2018 18:17 - 18:20 hod.

Elemér Jakab
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.12.2017 14:02 - 14:04 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o obecnom zriadení (tlač 790). V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.12.2017 14:52 - 14:52 hod.

Elemér Jakab
Nemám doplňujúcu otázku, nakoľko som veľmi spokojný s odpoveďou, čo mi dal pán minister. Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 7.12.2017 14:20 - 14:20 hod.

Elemér Jakab
Doplňujúcu otázku nemám, pán predsedajúci, len by som veľmi pekne chcel poďakovať pánovi ministrovi za odpoveď. Ďakujem pekne, pán minister.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.11.2017 9:10 - 9:11 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o obecnom zriadení, tlač 755. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona splnil náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.10.2017 17:57 - 17:58 hod.

Elemér Jakab Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem kolegovi. Vážená pani predsedajúca, vážený pán minister, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán poslanec Baláž a vážený pán poslanec Náhlik. Vážený pán minister, aj ty. Ministerstvo dopravy v návrhu zákona chcelo liberalizovať trh STK a emisné kontroly. Na finančnom výbore do spoločnej správy sa dostali pozmeňujúce návrhy, ktoré túto snahu negujú. Preto žiadam, aby o pozmeňovacích návrhoch 1 až 4 sa hlasovalo osobitne.
Veľmi pekne ďakujem aj za tlesk, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7.9.2017 14:40 - 14:40 hod.

Elemér Jakab
Som prihlásený, len nejde asi technika, viete, pán podpredseda.
Pán minister, veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď. (Potlesk a smiech v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.9.2017 14:28 - 14:29 hod.

Elemér Jakab
Nemám, ale veľmi by som pekne chcel poďakovať pánovi ministrovi za vyčerpávajúcu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pán minister.
Skryt prepis