Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24. 5. 2018 o 18:32 hod.

Mgr.

Jana Cigániková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 18:32 - 18:33 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Hrnčiar, ja dúfam, že môžem úprimne, my sme sedeli na klube SaS a v podstate my sme počuli len tú vašu poslednú vetu o dilinovi z Trnavy. V tom momente sme sa všetci zdvihli, že preboha, čo si to dovoľuje, a nastúpili sme sem, že ideme teraz bojovať. Potom sme sa od kolegov dozvedeli, že Igor Matovič povedal niečo podobné predtým a vy ste reagovali týmto spôsobom. Ja by som vás chcela naozaj úprimne poprosiť, a vy to veď nakoniec určite sám aj cítite, aj dobre viete, ak vyčítate pánovi Matovičovi, že sa takýmto spôsobom správa, ak reagujete rovnako, o čo ste potom lepší? A naozaj si myslím, že jednak ste podpredseda parlamentu, bol ste predsedajúci, nemali by ste ani skákať do toho. Samozrejme, takisto nikto z nás by nemal takýto slovník používať, ale už keď niekto z nás uletí, predsa ten predsedajúci a podpredseda parlamentu bolo by na mieste, keby aspoň on sa udržal. A ja to hovorím úprimne preto, lebo predstavme si, čo z tohoto majú ľudia. Dilino sem - dilino tam, kauza sem - kauza tam. Keď už ja to cítim, čo ja som chodiaca emócia, toto je strašné.
Ja vás chcem poprosiť, keď aj niekto z nás uletí, skúsme slušne a bavme sa o faktoch. Veď to sú jasne predložené papiere, dôkazy, tak vyjadrujem sa k nim a jednoducho trošku na úrovni. To už aj ja sama teda vás chcem poprosiť, aj keď niekto uletí, skúste sa udržať aspoň vy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22. 5. 2018 14:26 - 14:28 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Raz, dva, ide. (Povedané s úsmevom.) Ďakujem. Sa mi páči, keď opozícia diskutuje s opozíciou. Myslím to naozaj teraz, lebo však s kým iným by sme diskutovali, že?
Tak, Alan, poviem teda aspoň tebe, tá prvá časť, súhlas. Máme to mimochodom tiež v reforme, absolútny súhlas, ale myslím si, že tie ceny by mali byť odporúčané a nie teda dané nejak pevne zákonom, to vieš. A čo sa týka platového automatu, vieš, ono to je vec názoru. Ja mám pocit, že hovoríš o lekároch, ja hovorím aj o sestrách. Ja mám pocit, že platový automat spôsobil to, že neoplatí sa snažiť, lebo jednoducho stanovil také odmeny, na ktoré v sumáre tie nemocnice nemajú. Veď táto správa je toho dôkazom. Často na ne nemajú peniaze tí riaditelia nemocníc. Tým pádom nie je priestor odmeniť niekoho, kto sa viac snaží. Tak načo by si to robil? A pokiaľ teda hovoríš, že tí kvalitnejší teda majú, sú lepšie odmenení, ja neviem, nemám túto skúsenosť, nemám takúto spätnú väzbu, ale čo mám, je spätná väzba od sestier a tam toto neplatí. Tie sestry sú preto vyhoreté a ja si myslím, že toto bráni nejakým spôsobom, takýto príkaz a ten nedostatok peňazí.
Jaj, a to je dôležité, ja som totiž hovorila hlavne o tom, že sa to spravilo ako politické opatrenie, ako nákup hlasov, doslova politická korupcia, reklama a na základe toho teda niekto síce získal možno hlasy, ale nedal na to financie. Tie nemocnice na to nemajú peniaze a spôsobuje to následne tieto, tieto prostriedky. Čiže to je na diskusiu, že či automat áno, alebo nie. Ale určite sa zhodneme, že ak povie, povedia politici, že áno, tak by na to mali aj nejaké finančné prostriedky použiť alebo dať teda.
Takže odo mňa toľko a ďakujem ti za reakciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 5. 2018 14:09 - 14:24 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
to, že tam bolo možné predraženie 32 až 167 %. Tak keď sa ľudia pýtajú, kde sú tie peniaze v zdravotníctve a kde sú tie platy? Tak napríklad tu sú. Takže často opakujúci sa problém predražené nákupy celkovo, zodpovednosť za neplnenie rozpočtu, za rastúcu zadlženosť, za neodvedenie sociálnych odvodov, ako som už hovorila je takmer žiadna, úplne minimálna. A tu musím zdôrazniť naopak, táto vláda robí opatrenia, kde odmeňuje tých, ktorí takýmto spôsobom hospodária. Veď ja teda mať, mať na zodpovednosť štátnu nemocnicu a snažím sa, sa snažím vyrovnane hospodáriť, tak si pripadám, že nie som úplne v poriadku. Lebo prečo by som to robila? Veď odmeňovaní sú iba tí, ktorí, ktorí jednoducho idú do dlhov, pretože ako vieme pozmeňujúcim návrhom narýchlo bolo schválené, že odvody, ktoré za svojich zamestnancov štátne nemocnice neodviedli, všetci ostatní zamestnávatelia musia, všetci podnikatelia musia, všetky ostatné štátne inštitúcie musia, ale nemocnice sú posvätné s takýmto riadením, tie za svojich zamestnancov neodvádzali dlhé roky odvody, tak tieto odvody, boli teda pokiaľ viem, sú teraz pod správou Slovenskej konsolidačnej tuším? Jednoducho štátnej spoločnosti, ktorej v podstate nebudú musieť možno nikdy zaplatiť. Čiže zasa opäť bol nejakým spôsobom ten, ten tlak zjemnený na zodpovedných.
Ďalšie opatrenie, ktoré sme narýchlo schválili, bez akejkoľvek diskusie boli exekúcie. Vieme, že nemocnice a materiál, ktorý sa používa na ochranu zdravia ľudí, na liečenie tak nemôže byť exekuovaný, ale mohli byť exekuované peniaze na účte, nejaké pohľadávky a tak ďalej, tak my sme pre istotu narýchlo schválili, aby pre Boha ani to nebolo možné. Lebo to, že nemocnice dlhé roky neplatia dodávateľom a že sú stámiliónov zadlžené spôsobilo, že nakoniec sa dodávatelia teda ozvali na súd a išli bojovať za svoje práva, išli si vysúdiť aspoň to, čo sa dalo. No tak čo spraví minister, sekne im po prstoch a povie si, že nedá sa. My, prečo by sme ich nevyvlastnili, však my máme legislatívu v rukách. Ono to je možno silná páka, ale spôsobuje to opäť to, že tí, ktorí nehospodárili správne sú ochránení a tí, ktorí tu držali nejakým spôsobom to zdravotníctvo, dodávali, je jedno, či zisky, nezisky, lebo na tomto sa dohodli dve strany tak, tak jednoducho tí momentálne ťahajú za kratší koniec. No takisto to plošné oddlžovanie, to takisto spomína správa NKÚ, je, je plošné bez ohľadu na predošlé výsledky. Opäť ďalšia vec, ktorá nereflektuje to, ako sa hospodárilo predtým.
Platový automat som chcela spomenúť v tejto časti. Veľmi často sa teda veľká časť nákladov sa, je spôsobená samozrejme platovým automatom, ktorý bol odhlasovaný. Je to opäť politické rozhodnutie, za ktoré si kúpil niekto politickú priazeň, ale nevykryl to v rozpočtoch nemocníc a toto má naozaj dlhodobý, dlhodobý negatívny efekt na hospodárenie nemocníc a myslím si, že aj na motiváciu tých riaditeľov hospodáriť v podstate vyrovnane, lebo keď vám takýto podraz urobí vláda a vy naozaj z toho neviete nejakým spôsobom vyžiť a neviete tieto peniaze zabezpečiť bez jej pomoci, tak už sa vám veľmi nechce ani riešiť nič iné.
Ešte sa vrátim k čiastkovej správe, k tej poslednej záverečnej tretej, ktorá teda hodnotila nemocnice. Z toho zhrnutia by som spomenula. Kontrola bola zameraná na hospodárenie a nakladanie s majetkom zdravotníckych zariadení a uskutočnila sa v 38 nemocniciach s rozdielnymi organizačnými a vlastníckymi formami. Najväčšia pozornosť bola venovaná príspevkovým organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu. Nemocnice zriadené ministerstvom zdravotníctva, ministerstvom obrany predstavovali 41 % z celkového počtu nemocníc daného typu pôsobiacich v Slovenskej republiky. V roku 2015 vynaložili tieto nemocnice 78,64 % z celkových nákladov príspevkových organizácií štátu, získali 70,74 % výnosov a 83,44 platieb od zdravotných poisťovní. Tak to čo nefunguje je tento kolos, tieto čísla 83,44 % platieb od zdravotných poisťovní. Najväčší objem straty produkovali samozrejme štátne nemocnice. Kumulovaná strata týchto nemocníc dosiahla za obdobie rokov 2012 až 15 viac ako 355 miliónov. Vieme, že teraz už je to teda oveľa viacej. Napriek tomu, že bolo teda, prebehlo v roku 2011 oddlženie v sume 350 miliónov, z ktorých rozhodujúca časť smerovala práve do týchto zadlžených nemocníc, ani výsledky hospodárenia nemocníc, ktoré patria samosprávnym krajom alebo mestám sa svojou kvalitou príliš nelíšia od štátnych. Veľa problémov majú identických, aj tieto nemocnice sú väčšinou stratové, nedosahujú plánované parametre hospodárenia, dokonca v niektorých ukazovateľoch hospodárenia ich výsledky boli ešte horšie ako v iných kontrolovaných nemocniciach. Hospodárenie väčšiny transformovaných nemocníc skončilo ziskom, respektíve výsledok ich hospodárenia sa v priebehu kontrolovaného obdobia zlepšoval. Čiže tuto máme zmenu, ak boli nemocnice transformované, tak to správanie vedenia bolo úplne iné. Súkromné nemocnice, ktoré boli predmetom kontroly v tretej etape, boli ziskové. Najvyšší kontrolný úrad kontrolou vo všetkých nemocniciach preukázal priamu súvislosť medzi úrovňou riadenia, kontrolou rozpočtových zdrojov a majetku a medzi dosahovanými hospodárskymi výsledkami. Vo všeobecnosti možno povedať, že úroveň riadenia a kontroly je nedostatočná vo väčšine štátnych a samosprávnych nemocníc, úroveň riadenia a kontroly. Riadenie a kontrolu má na starosti štát. Úplne iný prístup, alebo teda nastavenie pravidiel, hej? Vo svojich nemocniciach samozrejme, úplne iný prístup k riadeniu rozpočtu a k nakladaniu s majetkom zistila kontrola v transformovaných akciových spoločnostiach, predovšetkým v súkromných nemocniciach. Tieto nemocnice robia prirodzene svoje operatívne a strategické rozhodnutia výlučne na základe rozsiahlych finančných analýz všetkých činností, ktoré umožňujú sledovanie výkonnosti a ich optimalizáciu na všetkých úrovniach, väčšina štátnych nemocníc toto vôbec nerobí. Významnou súčasťou riadenia je centrálny kontroling a neustále vyhodnocovanie prínosov prijatých opatrení. V prípade, že zriaďovateľ má viaceré nemocnice, riadi tieto subjekty ako sieť s vysokou mierou centralizácie, vrátane nákupu liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, či zdravotníckej techniky, pričom profituje z hromadného obstarávania. Významným prvkom finančného riadenia súkromných nemocníc je hodnotenie profitability, keď sa vyhodnocuje výkonnosť každej nemocnice a jej jednotlivých oddelení a odborností. Kontrola zistila rozdielny prístup k obstarávaniu zdravotníckej techniky súkromného poskytovateľa v štátnych či samosprávnych nemocniciach kontrolóri zistili v tomto procese množstvo problémov. Takéto problémy sa však pri obstarávaní v súkromných nemocniciach nevyskytujú alebo vyskytujú minimálne. Pri nákupe zdravotníckej techniky pre súkromné nemocnice vlastníci dosahovali výrazné úspory financií a to najmä centralizáciou nákupov, vylúčením sprostredkovateľov a významnou redukciou záväzkov po lehote splatnosti, platobná disciplína sa zvýšila, spoľahlivosť nemocníc takisto ako nákupcov, pričom vlastne tým pádom odpadli nejaké dodatočné prirážky, prípadne nemocnice získali ďalšie zľavy. Všetky tieto opatrenia boli niekoľkokrát navrhované, niekoľkokrát diskutované, dokonca niekoľkokrát sľubované. Okrem akej takej centralizácie nákupu si myslím, že je tam ešte teda veľa rezerv a ešte, ešte je kde zamakať.
Takisto kontrola ukázala nezohľadňovanie a tým aj neuhrádzanie nákladov na poskytnuté zdravotné výkony. Toto považuje NKÚ za jednu z hlavných príčin zadlžovania nemocníc. Takže povedzme si ešte raz, NKÚ za jednu z hlavných príčin považuje to, že poisťovne, teda aj najväčšia štátna poisťovňa s najväčšou vyjednávacou silou neplatia dosť štátnym nemocniciam. Čiže štátny manažér štátnemu manažérovi. Obe spadajúce pod ministra zdravotníctva. Tak ja už teda neviem, že či ako, už keď to povie Najvyšší kontrolný úrad, my to opakujeme, používa sa to ako bežný argument. No asi je treba niečo zmeniť v tomto. Kontrola v tejto súvislosti zistila výrazne rozdielnu nákladovosť zdravotníckych výkonov medzi jednotlivými skupinami nemocníc, ale aj vo vnútri danej skupiny. Kým štátne nemocnice vynaložili na sto eur zdravotníckych výkonov v priemere 122, v prípade akcioviek transformovaných to bolo priemerne 111 na 100 eur, u samosprávnych to bolo 114 eur a u súkromných 98 eur. Čiže aj tie náklady na každých sto eur kolíšu a opäť pri súkromných nemocniciach sú najnižšie. Bez ohľadu na vlastnícky typ nemocnice, tam kde sa aspoň čiastočne využil manažérsky prístup k riadeniu a systematická kontrola, nákladovosť zdravotníckych výkonov bola priaznivejšia. Príkladom môže byť ľubovnianska nemocnica, nezisková organizácia s nákladmi 92 eur alebo Štátny národný onkologický ústav v Bratislave s nákladmi 95 eur na 100 eur poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Ja som chcela dať aj pozitívny príklad. Tieto nemocnice sledujú náklady podľa jednotlivých stredísk, ktorým vznikli, operatívne reagujú na vývoj, prijímajú rôzne opatrenia vedúce k znižovaniu nákladov na lieky a zdravotnícky materiál a podobne.
Ja tu mám ešte nejakých pár slov, ale nechám to na neskôr, lebo už my dochádza čas.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, hlásili, že ešte vám 2,5 minúty ukrátili, takže ak vám stačia, tak vám ich poskytujem. Nech sa páči.

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pekne, pekne. Ďakujem, dobre.
Tak budem aspoň kúštik pokračovať ešte. Chcem teda povedať, že veci, ktoré som teraz čítala sa opakujú už niekoľko rokov. Myslím si, že ani NKÚ neupozorňuje úplne prvýkrát a keďže ako som povedala, robí si svoju prácu dobre, myslím si, že táto vláda mala už niekoľkokrát príležitosť urobiť zmeny, verím, že teda jedného dňa k tomu naozaj príde, čím skôr, tým lepšie, lebo na to doplácame všetci. Chcem sa trošku pochváliť, musím povedať, že táto správa potvrdila naše opatrenie z reformy, zdravotníckej reformy SaS, ktorú robíme. Hlavne, čo reflektujem, potreba riadenia ako siete, centrálne obstarávanie, jednotné výkazníctvo, ekonomický systém, nemocničný systém, stanovenie kritérií kvality, kvantity, prehodnocovanie pravidelné, takisto porovnávanie, zverejňovanie a kontrola, kontrola, kontrola. Mám pocit, že v tých štátnych nemocniciach a organizáciách ako by bolo jedno, kto čo robí a akoby nikoho nezaujímali výsledky a keď teda sa na niečo príde, tak robia sa len opatrenia, aby sa teda čo najviac zmiernil dopad.
Ďalšie opatrenia, ktoré takisto si myslím, že sú veľmi potrebné sú guideline, teda nejaké postupy štandardné, štandardizované. Osobná zodpovednosť manažérov a nie že ich teda odmeníme tým, že ich dáme na lepšie miesto ako to u štátnej správe býva. Toto by súkromník asi nerobil. Určite je potrebná elektronizácia zdravotníctva a keď to celé tak čítam a zhodnocujem, mňa stále dokola napadá, ako to, že na toto všetko súkromník nepotrebuje zákon ani kontrolu a správu NKÚ, tá motivácia je prirodzená. Tieto všetky veci, veď si predstavte, čokoľvek z toho som čítala je nemysliteľné, aby to robil ktokoľvek vo svojej vlastnej firme, vo svojom podniku. Keď mám tam nešikovného manažéra, nedám ho vyššie, keď nevychádzam, tak jednoducho budem si nejakým spôsobom prepočítavať koľko čo stojí, nebudem robiť veci, kde sa zadĺžim a nebudem súhlasiť s takou cenou ktorá ma bude zadlžovať a na základe ktorej potom nebudem vedieť dávať výplaty a kde budem mať nešťastných zamestnancov. To, to sú siahodlhé dôsledky a súkromník na toto nepotrebuje žiadny zákon a ani príkaz, ani nejakú kontrolu, je to prirodzená tá motivácia a áno, tá motivácia je zisk. A ja to hovorím naschvál preto, aby sme si uvedomili, že zisk vie štát regulovať. Vie. Štát má v rukách legislatívu, vie ho regulovať, čo ale regulovať nevie, ako sa za posledné roky ukazuje, je plytvanie politických nominantov, odhaduje sa až na 1,5 miliardy eur. Čiže, ja si myslím, že úloha štátu je tvorba pravidiel, tvorba legislatívy, regulácia, dôsledná kontrola, vynucovanie pravidiel, ktoré platia pre všetkých rovnako bez ohľadu na vlastníctvo a na nominantov. Myslím, že táto správa je jasným dôkazom, že štát nemá nakupovať zdravotnú starostlivosť, ani prevádzkovať nemocnice a už vôbec nie nemocnice a zároveň poisťovne. Pretože, potom to má takýto dopad.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 5. 2018 14:01 - 14:24 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Som slušne čakala, aby ste ma neposlali preč pred týmto davom. Zdravím kolegov. Budem pokračovať vo svojom vystúpení, ktoré som teda začala pred prestávkou. Vrátim sa len krôčik krátko. Spomínala som niekoľkokrát problémy zdravotníckeho rezortu, a to čo sa, jeden z najváženejších problémov, ktoré sa opakujú a na ktoré NKÚ upozorňuje je, že ak zriaďovatelia a manažment nevytvoria objektívne predpoklady, aby sa nemocnice nezadlžovali, aby dosahovali zisk, tak každá suma na akékoľvek oddlženie vlastne nesplní svoj účel.
Tu by som sa pristavili pri tejto časti správy, ktorá informuje o tom, že vynaložené nálady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť takmer u všetkých poskytovateľoch boli vyššie ako bola jej úhrada zdravotnými poisťovňami, pričom nákladovosť bola veľmi rozdielna medzi jednotlivými skupinami nemocníc a aj v ich rámci a pohybovala sa od 120 eur nákladov do 100 na 100 eur výkonov u štátnych nemocníc až po 98 eur na 100 eur u súkromných. Rozsah a podmienky dohodnutej zdravotnej starostlivosti sú závislé od vzájomnej dohody poskytovateľov a poisťovní. Nie celá poskytnutá zdravotná starostlivosť je poisťovňou uznaná a ani uznaná nie je vždy uhradená v plnej výške. Tu by som sa rada pristavila preto, lebo toto je asi najčastejší argument, ktorý nejakým spôsobom zaznieva pri zadlžení nemocničného sektora a teda štátnych nemocníc. Väčšinou je teda ten argument taký, že veď my od poisťovní dostávame menej ako minieme. Čiže naše náklady na nejakú operáciu, na nejaký výkon sú vyššie ako tie, ktoré dostávame od poisťovne. A toto má byť argument, väčšinou, teda buď politikov alebo dokonca vládnych politikov, ktorí majú zodpovednosť v rukách už teda skoro 12 rokov alebo dokonca viac ako dvanásť rokov. A zároveň si treba uvedomiť, že títo istí politici, vládni politici, majú v rukách Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorá teda má väčšinový podiel na trhu 65 %, čím má naozaj obrovskú vyjednávaciu pozíciu, obrovskú silu. Zároveň tieto nemocnice, ktoré NKÚ označuje za stratové, aj reálne teda hlboko stratové sú, tak tieto nemocnice majú v zákone akúsi ochranu, pretože sú označené za koncové alebo za také, ktoré musia jednoducho poisťovne zazmluviť, aj keby sa čo dialo, že neexistuje možnosť, že nezazmluvnia ich.
Tak vlastne to znamená, že ja keď robím nejakú operáciu, robím ju iba ja, lebo hovorí sa, že súkromníci to nerobia, lebo to sa neoplatí, tak v tom prípade iba štátne nemocnice niektoré robia tie drahšie operácie, tak keď ju robím ako jediná a zároveň je v zákone napísané, že poisťovňa ma musí zazmluvniť a teda to musím mať zaplatené, tak mi, prosím vás pekne, niekto vysvetliť, ako je možné, že za to dostane menej peňazí. Veď keď som pre niečo, čo je povinné monopolom, tak mám tak silnú vyjednávaciu pozíciu ako nikto. A ja vám poviem, prečo je to možné. A táto správa to dokazuje tým, že sa toto deje. Jediný dôvod prečo sa toto deje, že napríklad z konkrétnych príkladov, že nejaká operácia stojí 120 eur a nemocnica dostane preplatené 80. Ten dôvod je taký, že šéf štátnej poisťovne je politický nominant a samozrejme aj šéf tej nemocnie je politický nominant a ako náhle by jeden z nich povedal, napríklad ten šéf nemocnice by povedal, že ty ma zadlžuješ milá poisťovňa, ja ti za tieto peniaze robiť nebudem, tak je vymenený za niekoho kto sa toľko neozýva. A takisto teda štátna poisťovňa s tou vyjednávacou silou, ona teda keď zazmluvní so svojím 65-percentným kmeňom, keď niekoho zazmluvní, tak tá nemocnica, samozrejme, prežije bez problémov. Tak takisto by tam teda bol priestor určite k dohode, ale znamenalo by to, samozrejme, oveľa väčší tlak na zdravotnícky rozpočet a na politikov, ktorí sú za toto zodpovední. Ja často počúvam kolegov s ich argumentami a viem, že to teda nemyslia zle, ale ja sa snažím vždy ukazovať, že také tie naše nálepky, o ktorých tu budem aj hovoriť, takéto zachraňovanie situácie naoko, ono to nerobí nič iné, len to pomáha čeliť tomu tlaku, ktorému by mali tí politici zodpovední za túto situáciu a nominanti zodpovední za túto situáciu čeliť, lebo potom si napríklad dovolia takú drzosť, že v takomto stave, o ktorom NKÚ informuje, kolega Alan Suchánek určite potvrdí, napríklad znížia poplatok za poistenca štátu na historické minimum v čase, keď máme najviac zadlžené poisťovne a ekonomike sa najviac darí, tak politici si zmyslia, že však prečo by sme to dávali do zdravotníctva, veď nedáme to na nejaké futbalové ihriská, vlaky zadarmo, príp. niečo zadarmo rozdáme, budeme mať viac voličov. A toto je teda ten dôsledok, ktorý to spôsobuje. Nemocnice sa nám zadlžujú stále viacej a tento argument, ktorí títo politici používajú je teda iba udaním, podľa mňa, samým seba a nič viacej.
V správe sa nám v podstate opakujú tie isté porušenia. Je to určite porušenie zákona o rozpočtových pravidlách. Takisto ten rozpočtovací proces je nereálny, formálny. Neexistuje jednotný systém riadenia rozpočtov, sledovania nákladov. Viem, že teraz na ministerstve teda je pokus o takéto riadenie. Ale myslím si, že ani zďaleka nevyzerá tak, ako by mal vyzerať. Počas sledovania manažment nehľadal rezervy, náklady rástli, osobné náklady počas sledovaného obdobia rástli o 24 % a spotreba materiálu o 18 %. Tak tuto by som sa len pozastavila, že to je až neuveriteľné, že aký asi rešpekt majú tí šéfovia nemocníc, tí nominanti, keď v takejto situácii sa takýmto tempom dokážu bez problémov zadlžiť. No a toto je zase spôsobené tým neustálym oddlžovaním a tým, že nijako sa netrestajú, ani sa nevyvodzujú ani len sankcie voči takýmto ľuďom a takémuto hospodáreniu. Často sú v nemocniciach nevýhodné zmluvy. Dobrým príkladom je, čo ma zaskočilo, bol prenájom budovy Univerzitnej nemocnice Bratislava za dvojnásobné nájomné oproti trhovej cene. Tak to je asi najzadlženejšia nemocnica akú máme, tak prečo by neplatila viac ako musí. To je pre mňa neuveriteľné. Príjmy nepokrývajú náklady. Opäť, o tom som už hovorila. Skoro žiadne investície neboli urobené v nemocniciach. Máme obrovský, obrovský investičný dlh. Obrovský znamená, že zdravotná technika v hodnote nad 200 tis., tak 68 % takejto techniky je už odpísanej a jedna štvrtina má viac ako dvadsať rokov. Tak na takejto technike my vyšetrujeme ľudí a od takejto techniky je závislé ich zdravie a život.
Veľmi často bolo netransparentné obstarávanie vo veľkej časti verejných súťaží. Stalo sa alebo stávalo sa, že víťaz bola spoločnosť, ktorá stanovovala predpokladanú hodnotu zákazky na začiatku. A takisto, že súťažné podklady si vyžiadali viacerí účastníci, vrátane výhradných dodávateľov danej zdravotníckej techniky, ale v ďalšom kroku už ponuku nepredložili, ale v závere robili subdodávateľa výhercom. Čo je do očí bijúce a toto NKÚ vyhodnotilo, že tam bolo možné predraženie 32 až 167 %. Tak keď sa ľudia pýtajú, kde sú tie peniaze v zdravotníctve a kde sú tie platy, tak napríklad tu sú. Takže často opakujúci sa problém predražené nákupy celkovo. Zodpovednosť za neplnenie rozpočtu, za rastúcu zadlženosť
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 5. 2018 11:52 - 12:00 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem vetou, ktorú som sa naučila od svojho váženého kolegu Eugena Jurzycu. Pochopením toho, že efektivita je najväčšie bohatstvo našej krajiny, najväčšie bohatstvo Slovenska. My tu nenájdeme zrejme ani ropu, ani, ani zlato, ani striebro, ani nijaké zásoby plynu, čiže jediné, vďaka čomu môžme byť bohatší, je zvyšovať efektivitu a teda v našej pozícii najmä efektivitu vynakladaných verejných financií. O toto sa stáva útvar Hodnoty za peniaze ex ante, teda pred skutkom a ex post práve Najvyšší kontrolný úrad. Toto je, tá efektivita je jediný zdroj peňazí, ktorý v podstate nemusíme nikom zobrať, ktorý napríklad, ak chcem zvýšiť plat sestričkám, nemusím to zobrať učiteľom alebo z iného rezortu, pretože toto, ak budeme efektívni, akoby tie peniaze doslova vykopeme spod zeme. Myslím si, že práve z tohto dôvodu je veľmi kľúčová práca Najvyššieho kontrolného úradu a chcem z tohto miesta povedať, že si myslím, že si ...
===== brať, ktorý napríklad ak chcem zvýšiť plat sestričkám nemusím to zobrať učiteľom alebo z iného rezortu, pretože toto ak budeme efektívny ako by tie peniaze doslova vykopeme z pod zeme. Myslím si, že práve z tohto dôvodu je veľmi kľúčová práca Najvyššieho kontrolného úradu a chcem z tohto miesta povedať, že si myslím, že si urobí veľmi dobre a poďakovať sa za túto správu. Táto správa a zistenia NKÚ sú naozaj v tejto dobe pritakávačov a kúpenej spravodlivosti myslím si, vždy osviežením a tiež sa čudujem kolegom, najmä kolegom z vládnej koalície že tu nesedia a nepočúvajú spätnú väzbu na svoje vládnutie, pretože toto už nie je spätná väzba opozície, toto nie je spätná väzba občanov nahnevaných, toto je spätná väzba odborníkov s podkladmi, s číslami, s konkrétnymi tvrdeniami. A nie je tu nikto, kto by dokázala vyvrátiť tieto tvrdenie, prípadne vysvetliť a dokonca tu nie je nikto ani kto má o to záujem. Čo potvrdzuje slová mojej kolegynky Veroniky Remišovej a kolegu Baránika, že zrejme teda nejde o pochybenie lebo ak sa pomýlim a vyplynie z toho niečo nemilé tak to sa snažím ospravedlniť. Ak sa nepomýlim a je to zámer, tak to vyzerá presne tak, ako to teraz vyzerá v tejto sále. Čo sa týka správy oceňujem najmä dôraz na nutnosť prepojenia zdrojov financovania na kvalitu, napríklad pri vzdelávaní v školstve je to takto, ale naprieč celou správou sa teda tiahne nejaký ten dôraz na efektivitu a vynakladanie zdrojov až teda, až keď budeme efektívnejší. Tiež čo mňa šokovalo je vidieť ako štát zúfalo drží nejakého majetku, je to napríklad v prípade hydromeliorácii, pardon ťažké slovo, hydromelioracii, de ste mohli vidieť fotografie majetku tejto štátnej firmy, naozaj sú doslova hrôzostrašné a to hrôzostrašnejšie sú potom dotácie, ktoré do tejto firmy sú nalievané a ja si nemôžem pomôcť ale pripomína mi to štátne nemocnice a bojím sa, že ak to takýmto, takto pôjde ďalšej tak fotky štátnych nemocníc budú veľmi podobné tým, ktoré sme mohli vidieť v tejto správe. myslím si, že správa Najvyššieho kontrolného úradu je doslova dôkazom katastrofálnych manažérskych zručností ak teda nejde o vždy o zámerne podvody, tak v iných prípadoch ide napríklad o katastrofálne riadenie a môj rezort ako viete, ktorému sa venujem je rezort zdravotníctva a teda na základe tejto správy musím pochváliť vládnu koalíciu, že povolala krízového manažéra do zdravotníctva, pretože je tam viac ako namieste, no škoda, že nakoniec vlastne sme zistili že zdravotníctvo nebolo až takou prioritou, pretože ho tohto krízového manažéra potom použili na povedzme to iné potreby na chvíľu. Takže venovala by som sa teda rezortu zdravotníctva, kde správa upozorňuje najmä na kvázi princípy riadenia. Hovorí o riziku ďalšieho zadlžovania zdravotníckeho sektoru a presne hovorí, že ak sa neuvedú do riadenia nemocníc princípy riadenia založené na permanentnom hodnotení finančného hospodárenia prijímania adekvátnych opatrení a nie ani súčasný projekt oddlžovania nemocníc nemusí priniesť očakávané výsledky. O mám déja vu to už ako keby som niekde počula. V ďalšej časti o hospodárení nemocníc. Správa hovorí, hovorí o systémových problémoch zdravotníckej politiky. Ide spôsob hospodárenia nemocní, jeho dodržiavanie a kontrola ktoré sa prejavujú. V stratovom hospodárení nemocníc až 53 % kontrolovaných nemocníc hospodárilo so stratou, pričom najvyššie strany produkovali štátne nemocnice. Sú to príspevkové organizácie ministerstva zdravotníctva obrany. A stratové boli aj nemocnice patriace samospráve. Zadlženosť je založená už v samotnom spôsobe tvorby a schvaľovaní nereálnych rozpočtov, parametre rozpočtov nezodpovedajú reálnemu trendu predchádzajúceho vývoja zadlžených nemocníc. Nedodržanie rozpočtových pravidiel nie sú vyvodzované takmer žiadne sankcie zodpovednosť za neplnenie rozpočtu je uplatňovaná minimálne. Myslím si, že tento bod je veľmi dôležitý. Kontrola rozpočtového a finančného riadenia zo strany zriaďovateľov je v rozhodujúcich časti štátnych a samosprávnych nemocníc, buď minimálna alebo formálna pričom zriaďovatelia majú vlastnú mieru zodpovednosti na nedostatočnú kvalitu rozpočtov. Absentuje manažérsky prístup k riadeniu rozpočtu, je tu nízka miera uplatnenie kontrolingu. Riziko rozpočtového provizória v samosprávnych nemocniciach narastá a kvalitatívny odlišný je prístup k riadeniu rozpočtov finančných plánov v transformovaných zariadeniach a zariadeniach ktoré vlastnia, alebo riadia súkromné spoločnosti. No ak opakujem, znova, opakuje to aj správa ak zriaďovatelia a manažment nevytvoria objektívne ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22. 5. 2018 11:52 - 12:00 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem vetou, ktorú som sa naučila od svojho váženého kolegu Eugena Jurzycu. Pochopením toho, že efektivita je najväčšie bohatstvo našej krajiny, najväčšie bohatstvo Slovenska. My tu nenájdeme zrejme ani ropu, ani, ani zlato, ani striebro, ani nijaké zásoby plynu, čiže jediné, vďaka čomu môžme byť bohatší, je zvyšovať efektivitu a teda v našej pozícii najmä efektivitu vynakladaných verejných financií. O toto sa stáva útvar Hodnoty za peniaze ex ante, teda pred skutkom a ex post práve Najvyšší kontrolný úrad. Toto je, tá efektivita je jediný zdroj peňazí, ktorý v podstate nemusíme nikom zobrať, ktorý napríklad, ak chcem zvýšiť plat sestričkám, nemusím to zobrať učiteľom alebo z iného rezortu, pretože toto, ak budeme efektívni, akoby tie peniaze doslova vykopeme spod zeme. Myslím si, že práve z tohto dôvodu je veľmi kľúčová práca Najvyššieho kontrolného úradu a chcem z tohto miesta povedať, že si myslím, že si ...
===== brať, ktorý napríklad ak chcem zvýšiť plat sestričkám nemusím to zobrať učiteľom alebo z iného rezortu, pretože toto ak budeme efektívny ako by tie peniaze doslova vykopeme z pod zeme. Myslím si, že práve z tohto dôvodu je veľmi kľúčová práca Najvyššieho kontrolného úradu a chcem z tohto miesta povedať, že si myslím, že si urobí veľmi dobre a poďakovať sa za túto správu. Táto správa a zistenia NKÚ sú naozaj v tejto dobe pritakávačov a kúpenej spravodlivosti myslím si, vždy osviežením a tiež sa čudujem kolegom, najmä kolegom z vládnej koalície že tu nesedia a nepočúvajú spätnú väzbu na svoje vládnutie, pretože toto už nie je spätná väzba opozície, toto nie je spätná väzba občanov nahnevaných, toto je spätná väzba odborníkov s podkladmi, s číslami, s konkrétnymi tvrdeniami. A nie je tu nikto, kto by dokázala vyvrátiť tieto tvrdenie, prípadne vysvetliť a dokonca tu nie je nikto ani kto má o to záujem. Čo potvrdzuje slová mojej kolegynky Veroniky Remišovej a kolegu Baránika, že zrejme teda nejde o pochybenie lebo ak sa pomýlim a vyplynie z toho niečo nemilé tak to sa snažím ospravedlniť. Ak sa nepomýlim a je to zámer, tak to vyzerá presne tak, ako to teraz vyzerá v tejto sále. Čo sa týka správy oceňujem najmä dôraz na nutnosť prepojenia zdrojov financovania na kvalitu, napríklad pri vzdelávaní v školstve je to takto, ale naprieč celou správou sa teda tiahne nejaký ten dôraz na efektivitu a vynakladanie zdrojov až teda, až keď budeme efektívnejší. Tiež čo mňa šokovalo je vidieť ako štát zúfalo drží nejakého majetku, je to napríklad v prípade hydromeliorácii, pardon ťažké slovo, hydromelioracii, de ste mohli vidieť fotografie majetku tejto štátnej firmy, naozaj sú doslova hrôzostrašné a to hrôzostrašnejšie sú potom dotácie, ktoré do tejto firmy sú nalievané a ja si nemôžem pomôcť ale pripomína mi to štátne nemocnice a bojím sa, že ak to takýmto, takto pôjde ďalšej tak fotky štátnych nemocníc budú veľmi podobné tým, ktoré sme mohli vidieť v tejto správe. myslím si, že správa Najvyššieho kontrolného úradu je doslova dôkazom katastrofálnych manažérskych zručností ak teda nejde o vždy o zámerne podvody, tak v iných prípadoch ide napríklad o katastrofálne riadenie a môj rezort ako viete, ktorému sa venujem je rezort zdravotníctva a teda na základe tejto správy musím pochváliť vládnu koalíciu, že povolala krízového manažéra do zdravotníctva, pretože je tam viac ako namieste, no škoda, že nakoniec vlastne sme zistili že zdravotníctvo nebolo až takou prioritou, pretože ho tohto krízového manažéra potom použili na povedzme to iné potreby na chvíľu. Takže venovala by som sa teda rezortu zdravotníctva, kde správa upozorňuje najmä na kvázi princípy riadenia. Hovorí o riziku ďalšieho zadlžovania zdravotníckeho sektoru a presne hovorí, že ak sa neuvedú do riadenia nemocníc princípy riadenia založené na permanentnom hodnotení finančného hospodárenia prijímania adekvátnych opatrení a nie ani súčasný projekt oddlžovania nemocníc nemusí priniesť očakávané výsledky. O mám déja vu to už ako keby som niekde počula. V ďalšej časti o hospodárení nemocníc. Správa hovorí, hovorí o systémových problémoch zdravotníckej politiky. Ide spôsob hospodárenia nemocní, jeho dodržiavanie a kontrola ktoré sa prejavujú. V stratovom hospodárení nemocníc až 53 % kontrolovaných nemocníc hospodárilo so stratou, pričom najvyššie strany produkovali štátne nemocnice. Sú to príspevkové organizácie ministerstva zdravotníctva obrany. A stratové boli aj nemocnice patriace samospráve. Zadlženosť je založená už v samotnom spôsobe tvorby a schvaľovaní nereálnych rozpočtov, parametre rozpočtov nezodpovedajú reálnemu trendu predchádzajúceho vývoja zadlžených nemocníc. Nedodržanie rozpočtových pravidiel nie sú vyvodzované takmer žiadne sankcie zodpovednosť za neplnenie rozpočtu je uplatňovaná minimálne. Myslím si, že tento bod je veľmi dôležitý. Kontrola rozpočtového a finančného riadenia zo strany zriaďovateľov je v rozhodujúcich časti štátnych a samosprávnych nemocníc, buď minimálna alebo formálna pričom zriaďovatelia majú vlastnú mieru zodpovednosti na nedostatočnú kvalitu rozpočtov. Absentuje manažérsky prístup k riadeniu rozpočtu, je tu nízka miera uplatnenie kontrolingu. Riziko rozpočtového provizória v samosprávnych nemocniciach narastá a kvalitatívny odlišný je prístup k riadeniu rozpočtov finančných plánov v transformovaných zariadeniach a zariadeniach ktoré vlastnia, alebo riadia súkromné spoločnosti. No ak opakujem, znova, opakuje to aj správa ak zriaďovatelia a manažment nevytvoria objektívne ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 5. 2018 18:59 - 19:01 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Simi, ďakujem za vystúpenie. A ja by som ťa len čiastočne doplnila a možno ešte jednou otázkou ale ešte predtým, ak dovolíš, tak by som rada poznamenala, že z môjho pohľadu jednak rezidenčný program považujem za veľmi správny. Myslím si, že treba ho podporiť, to si myslím, že si myslíš aj ty, a samozrejme, a ale zároveň považujem za správne, ak teda nie sú dodržané nejaké pravidlá a štát, tá konkrétna lekárka, lekár stál už nejaké peniaze, tak považujem za správne aj nejaký druh sankcií. A teraz tvoj argument bol, že v Čechách sankcie nie sú. Ja si ale myslím, že nie je cesta teraz nechať štátny rozpočet míňať koľkokoľvek a bez akýchkoľvek postihov, ak nie sú dodržané dohody, lebo v Čechách to tak robia, a možno by mohlo byť riešením to, čo napríklad navrhujeme my v zdravotníckej reforme, že ako pri štúdiu, že keď niekto študuje na Slovensku a odíde do inej krajiny, tak potom z jeho budúcich daní každý jeden musí zaplatiť to štúdium. To znamená, ak zostane na Slovensku, tak z daní mu bude odrátaná tá cena toho študijného odboru, ak by išiel do Čiech, tak musí zo svojho zárobku posielať naspäť na Slovensko peniaze. Toto len ako jedno z riešení a možno by sa to dalo aj v tejto situácii použiť, považujem to za správne, lebo keď niekto tvorí hodnoty tu, tak, samozrejme, aj to vzdelanie aj iné veci mu môžu byť umožnené.
To, čo som chcela doplniť, je otázka, aj Simona na to narážala, čo sa týka matiek a rezidenčného programu, viem, že tam bol aj problém, ako by, či si matka môže dovoliť v podstate byť na materskej napríklad s jedným, s dvoma deťmi, aby sa nestalo to, že keď nedodrží tých päť rokov, siedmich, aby potom neplatila 5-tisíc za každý rok. Videla som ale v zákone, že niečo také tam je, že je vyškrtnutá tá materská... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 26. 3. 2018 21:21 - 21:26 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Haló, ide, raz, dva. Dobre.
Ja som sa prihlásila, len aby som dokončila svoj príspevok predtým, kde som teda nestihla povedať všetko. Nebudem opakovať to, čo už ste počuli, jednak by to bolo zbytočné, jednak vás nechcem nudiť.
Ale musím teda, aby to malo nejaký kontext, zopakovať aspoň to, čo teraz idem čítať, a to je profil objednávateľa vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky. Podľa Jozefa Šáteka, bývalého riaditeľa Úradu boja proti korupcii: „Dvojnásobná úkladná vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice M. Kušnírovej sa javí ako dlhodobo pripravovaná, zorganizovaná a zrealizovaná na vysokej profesionálnej úrovni. Hlavným motívom dvojnásobnej vraždy je novinárska práca Jána Kuciaka. Pre neexistenciu iných poznatkov z osobného či rodinného prostredia alebo chýbajúce náznaky náhodnosti konania páchateľov je možné takmer stopercentne vylúčiť iný motív. Čítaním Kuciakových novinárskych článkov som podvedome cítil postupne narastajúci stupeň jeho ohrozenia. Najprv na zdraví, vyhrážanie sa, ktorý v konečnej fáze dosiahol maximálnu úroveň, akútne ohrozenie jeho života, čo kat aj vykonal.
Som presvedčený o tom, že ide o politickú vraždu, pretože Ján Kuciak písal o nefunkčnosti a závažných pochybeniach štátneho systému. O ústavných činiteľoch, politikoch, štátnych úradníkoch a ich utajovaných prepojeniach s parazitujúcimi podnikateľmi a členmi organizovaného zločinu, o prerastajúcej korupcii, klientelizme do všetkých oblastí a na všetkých úrovniach našej spoločnosti.
Objednávateľa vraždy je možné charakterizovať ako osobu so silným pocitom príslušnosti k elite, to znamená s pocitom nadradenosti a výnimočnosti. Žije v prepychu, takže má dosť peňazí na zaplatenie profesionálneho zabijaka s vysokou inteligenciou a výrazným prepadom tej emocionálnej. Súcit s iným človekom mu nič nehovorí, nezaváha pri rozhodovaní, či obetuje jedinca namiesto seba za skupinu jemu podobných alebo celý jeho svet. Novinári sú len paraziti, dotieravý hmyz znepríjemňujúci ich bohémsky život.
Situácia, keď majú byť niektorí predstavitelia polície sami objektmi vyšetrovania a zároveň rozhodujú o vyšetrovaní, je naďalej neudržateľná. Bez jej zásadnej personálnej očisty nie je možné zabezpečiť a vykonať rýchle, objektívne a komplexné vyšetrenie dvojnásobnej vraždy. Ani vyšetrovanie závažných a rozsiahlych prípadov hospodárskej kriminality, o ktorých vo svojich článkoch písal zavraždený novinár Ján Kuciak.“
Ja sa chcem spýtať, toto boli naozaj že slová človeka, ktorý sa vyzná, predtým, ako viete, som spomínala iné veci, je na vás teraz, kolegovia z vládnej koalície, naozaj vyvíjaný tlak, ja si myslím, že oprávnene. Ja sa chcem spýtať konkrétnych mien, ako sa cítia v tejto vláde, konkrétne pána ministra Druckera, nové pani ministerky Laššáková, Kalavská, ako sa cítite, keď toto počúvate, čo všetko v podstate pomáhate zakryť.
Chcem sa takisto spýtať jednotlivých poslancov, pani Žitňanská, pani Bašistová, pán Kresák, myslím, že, pán Farkašovský, na vás sa obracali dokonca protestujúci vonku, či naozaj sa v tejto sále nenájdu štyria statoční, stačí štyria statoční a tí traja, s ktorými všetci rátame, aby zostali čestní alebo aby boli čestní, ktorí by jednoducho nechali ľudí, aby znova povedali, kto má mať moc v tomto štáte.
Toto je schôdza k vysloveniu dôvery tejto vláde. Myslím si, že každý, kto jej dá hlas, sa podpíše pod zúfalstvo a hnev ľudí a pod činy, ktoré doteraz táto vláda nevyšetrila. Pochybujem, že sa to niekedy vyšetrí, lebo si myslím, že odvaha vyzerá inak. Odvahou je nominovať nielen čestného ministra, ale vymeniť aj posty, ako je policajný prezident, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, riaditeľ NAKA, riaditeľ protikorupčnej jednotky, riaditeľ policajnej inšpekcie. Takto by sa zachovali odvážni politici. Mám obavu, že takto sa nezachová súčasná vládna koalícia, a preto si myslím, že by sme mali dať ľuďom možnosť zvoliť si tých, ktorí odvážni dokážu byť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26. 3. 2018 20:40 - 20:41 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Lucia, ja nechcem ti v žiadnom prípade oponovať, tvoje vystúpenie bolo naozaj výborné a šokujúce až, ako, ako to už býva.
Len chcem podotknúť, že vieš, že ten vyšetrovateľ sa mohol zmýliť, že mohlo sa stať, že naozaj nešlo o kokaín, mohli to byť napríklad špáradlá, vieš, že mohla by si sa ho opýtať, že či naozaj, že či sa skutok stal, lebo mohlo sa stať, že skutok sa nestal a boli to iba špáradlá. Ďakujem. (Reakcia z pléna: "Tie dobre horia.")
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26. 3. 2018 20:07 - 20:09 hod.

Jana Cigániková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Marek, naozaj, myslím si, veľmi vecný, vecný prejav, kľudný, až mi tam niečo chýbalo. A ja teda osobne, mne tam chýbala trošku väčšia kritika, nemyslím to v zlom, ale, ale nerada by som bola, keby sme novú pani ministerku uchlácholili v tom, že začneme tam, kde začína toto programové vyhlásenie vlády, teda pred dvoma rokmi a zasa odznova. Ja dúfam, že pán minister vnútra, teraz už Drucker, bude stíhať sa nejakým spôsobom zaučiť v novom rezorte a zároveň pomáhať bývalej (správne „novej“) pani ministerke, aby sme nemuseli začínať úplne odznova.
A, pán Kotleba, vy často sa pýtate na toto, alebo teda aby som reagovala... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujeme len na predrečníka, dobre?

Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Áno, áno, už viem. Áno, áno.
Tak, Marek, prosím ťa, povedz pánovi Kotlebovi, keď mu budeš odpovedať, že to, na čo sa pýta pravidelne, tak to učia na základnej škole a robí sa to kvôli tomu, aby ste sa neopakovali, viete? To máte, že raz poviete Slovensko, raz poviete domovina, raz poviete domov, naša vlasť, naša krajina a robíme to iba preto, lebo jednoducho nechceme opakovať stále to isté slovíčko. Je to, je to učivo základnej školy, tak len aby ste vedeli, lebo často sa na to pýtate.
Ďakujem.
Skryt prepis