Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

30. 11. 2017 o 18:39 hod.

Ing.

Jana Nehézová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2017 18:39 - 18:40 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru pre sociálne veci určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 777.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 801 z. 10. novembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. januára 2018 a v gestorskom výbore do 29. januára 2018.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 10. 2017 9:17 - 9:19 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 688.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 711 z 21. augusta 2017 a s rozhodnutím č. 747 z 26. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13. 10. 2017 9:17 - 9:18 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, v súlade § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 714. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 735 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 18:29 - 18:30 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené dámy, vážení páni, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 725. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 745 z 25. septembra 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Prosím, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 9. 2017 16:53 - 16:54 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 675. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 698 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Skončila som, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 9. 2017 16:24 - 16:26 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola určená predsedníčkou Výboru Národnej rady pre sociálne veci za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 674. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 697 z 21. augusta 2017 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Ďakujem. Otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 9. 2017 9:45 - 9:46 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Áno, pán kolega, robili sme si štatistiku o návštevnosti, máte pravdu, dokonca niekoľko rokov sme sledovali tieto čísla, sú nízke, len ja sa obávam, že dostupnosť urgentných príjmov v našom kraji napríklad je veľmi nízka, pretože nie je tých urgentných príjmov toľko, aby obsiahli všetky oblasti, nakoľko v našom krásnom kraji sú obrovské vzdialenosti medzi jednotlivými mestami. Sú tam rôzne lazy, napríklad Hriňová, proste tí ľudia nebudú mať možnosť navštíviť urgentný príjem.
A ďalej čoho sa obávam, že bude dochádzať k zneužívaniu záchraniek, ako dochádza aj dnes, a môže nastať situácia, že "záchranka pôjde niekde na lazy k soplíku" a pri nejakej nehode nebude mať kto zachraňovať ľudské životy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6. 9. 2017 9:29 - 9:36 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážené dámy, vážení páni, čakali sme na túto novelu zákona o zdravotnej starostlivosti niekoľko mesiacov. Myslela som si osobne, že bude vyšperkovaná, kvalitná a na úrovni. Opak je pravdou. My ako samosprávny kraj sme pripomienkovali túto novelu, aj keď naše pripomienky neboli akceptované. Táto novela v danom znení je krokom späť. Poďme sa pozrieť na jednotlivé body novely.
Paragraf 8a. Ambulantná pohotovostná služba. Nový názov. Áno, fajn, super.
Odsek 11. Poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa odseku 8 zabezpečuje, podotýkam, zabezpečuje poskytovateľ poskytujúci všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre dospelých a tak ďalej a tak ďalej. Čo znamená slovíčko zabezpečuje? Ja ako vydavateľ povolenia neviem, čo znamená slovíčko zabezpečuje. Je povinný alebo nie je povinný nastúpiť do služby?
To isté paragraf 8d. Zubnú lekársku pohotovostnú službu poskytujú poskytovatelia. Viete, keď chcem, poskytnem, keď nechcem, neposkytnem. Musí tam byť zadefinované presne: "Je povinný poskytovať túto pohotovostnú službu."
Poďme ďalej. Stále sa hovorí v našom štáte, že máme možnosť nepretržitej zdravotnej starostlivosti. Ako, pán minister, chcete zabezpečiť nepretržitú, keď v novele ste skrátili ordinačné hodiny na ambulantných pohotovostných službách, ktoré sú v pracovný čas od 16.00 hod. do 23.00 hod. a cez víkendy a sviatky od 7.00 hod. do 23.00 hod.? Čo majú robiť tí pacienti po tejto hodine? Pôjdu, ako povedala aj kolegyňa, zahlcovať urgentné príjmy? Kto im poskytne tú spomínanú nepretržitú zdravotnú starostlivosť?
Teraz poďme k výberu organizátorov ambulantných pohotovostných služieb. Výberové konanie vykoná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Áno, potešila som sa, túto ťažkú úlohu si prevezme ministerstvo. Povolenie na prevádzkovanie ambulantnej pohotovostnej služby vydá ministerstvo. No ďalej sa tam píše, že v prípade, že organizátor, ktorý bol riadne, ktorý prešiel riadne výberovým konaním, vydokladoval personálne zabezpečenie, materiálno-technické zabezpečenie a nedokáže zabezpečiť do služby lekára, túto úlohu má prebrať samosprávny kraj. Ako? Povedzte mi ako? Ono je síce pekné, že organizátorovi bude krátená platba vo Všeobecnej poisťovni, ale mňa peniaze nezaujímajú. Mňa zaujíma to, ako bude postarané o tohto pacienta. Ako ja z mojej pozície samosprávneho kraja mám nariadiť lekárovi, aby tam slúžiť išiel, keď organizátorovi, s ktorým má uzavretú dohodu o vykonaní práce alebo pracovnú zmluvu, alebo iný pracovný vzťah, odmietne, a mne ako môže vyhovieť? Veď pri výberovom musí dokladovať to personálne predsa. Toto nemá žiadne opodstatnenie ani logiku.
Poďme k návštevnej službe. Návštevná služba, návštevnú službu bude môcť dostať len ten, ktorý bude mať pevný bod ambulantnej pohotovostnej služby. Ale, pozor, bude musieť organizátor zabezpečiť druhého lekára, ktorý bude jeden sedieť na tej pevnej ambulantnej a druhý pôjde na návštevnú službu.
Neviem, pán minister, či ste ešte nepostrehli nedostatok lekárov v našom štáte, ale my v samosprávnych krajoch sa s touto, s týmto problémom stretávame dennodenne. Mám tu tabuľku, ak by vás to zaujímalo, veku všeobecných, lekárov všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých. Tak pre zaujímavosť niekoľko čísiel. Lekári s vekom od 0 - 40 v našom kraji je 21. Lekárov od 41 do 50 je 44. Lekárov od 51 do 60 je 65. Lekárov od 61 do 65 je 79. Lekárov od 66 do 70 rokov je 37. A lekárov od 71 do 75 je 14. A lekárov od 76 do 100 je 7. Neviem, je to strašne vysoký vek a neviem si predstaviť, že títo lekári budú zdvojene sedieť na ambulanciách pohotovostnej služby.
Ďalej ma zaujali ordinačné hodiny. Veľmi sme sa na samosprávnom kraji tomuto potešili, pretože v terajšom zákone nebol zadefinovaný rozsah ordinačných hodín. Teraz tam dali tých 30 hodín, ale samosprávny kraj schvaľuje a potvrdzuje ordinačné hodiny pre zdravotnícke zariadenia, v ktorých sa poskytuje ambulantná starostlivosť, a môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa schváliť ordinačné hodiny aj v menšom rozsahu. V dôvodovej správe, ako som sa dočítala, je napísaný osobitný zreteľ, vek, zdravotný stav a viac zdravotných obvodov. Neviem, či som to správne pochopila, ale z týchto mojich, z tejto mojej tabuľky, keď napríklad v okrese Revúca, kde je, keď sa vrátim k mojej tabuľke, je priemer veku 60, je tam osem, deväť lekárov nad 62 rokov a osem lekárov do 60 a títo deviati požiadajú o osobitný zreteľ, neviem, koho zabezpečíme na tie ambulancie, aby poskytovali zdravotnú starostlivosť. Kto sa potom postará o týchto pacientov?
Ja viem, pán minister, vy si poviete, tak neschválite, ale nemuselo to v tom zákone vôbec byť.
Toto nie je riešením deficitu a nedostatku lekárov v našom štáte ani ich veku. Ja vás teda prosím, aby ste začali konečne hľadať riešenie na zabezpečenie lekárov, lekárov, ktorí po skončení školy utekajú do zahraničia, ktorí vyštudujú za peniaze nášho štátu a idú robiť do zahraničia. Pán minister, prosím vás, skúste pripraviť novelu, ktorá pomôže aj pacientom, lebo inak sa musíme intenzívne začať modliť, aby sme neochoreli.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 4. 2017 19:56 - 19:56 hod.

Jana Nehézová
Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela len opýtať, či ste rátali aj s rodičmi, ktorí nevedia hospodáriť s finančnými prostriedkami. Za dva roky vyčerpajú finančné prostriedky. Žijú, samozrejme, len z rodičovského príspevku. Čo bude ten posledný rok robiť? Tí rodičia teda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5. 4. 2017 19:37 - 19:41 hod.

Jana Nehézová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, na úvod sa musím poďakovať predkladateľom za túto novelu zákona, ktorá je už dlhodobo potrebná. Tiež sme mali pripravenú novelu tohto zákona, ale tento mesiac sme ju nestihli predložiť, tak skúsime na budúci mesiac, ak náhodou by to neprešlo, v úvodzovkách, pretože z praxe viem, že platy v zariadeniach sociálnych služieb, tak ako spomínal kolega pri samosprávnych krajoch, v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávnych krajov sú veľmi nízke a riaditelia stále bubnujú na poplach, že nevedia zostaviť platový dekrét pre zamestnancov, ako sú opatrovateľky, sociálni pracovníci, inštruktori sociálnej rehabilitácie, proste všetkých sfér, ktoré pracujú v domovoch sociálnych služieb.
Dnes sa v praxi často stretávame obchádzaním znenia tohto zákona zamestnávateľmi len za účelom poskytnutia svojim zamestnancom aspoň minimálnu mzdu, ktorá im má byť garantovaná zákonom. Zamestnávatelia sa snažia nájsť zákonné výnimky pre svojich zamestnancov, ktorých základná tabuľková mzda nedosahuje úroveň minimálnej mzdy. Takéto "zákonné príplatky" k základným tabuľkovým hodnotám sa prideľujú napríklad tak, že k základnej stupnici podľa § 7 ods. 4 zákona, má zamestnávateľ "odpustiť" zamestnancovi počet rokov praxe a automaticky ho zaradiť do najvyšších platových stupňov alebo mu vyrovnať plat k minimálnej mzde, na základné, základné udelenia príplatkov, napr. podľa § 8 príplatok za riadenie, § 9 príplatok za zastupovanie, § 10 príplatok za mimoriadne osobné schopnosti a iné príplatky. Pridelenie týchto príplatkov často slúži len na vyrovnanie platu, nie na skutočné ohodnotenie schopností a vedomostí zamestnancov s hodnotou minimálnej mzdy v danom období a nepredstavuje reálne dosahované schopnosti. Porušuje, zamestnávateľ tým porušuje jeden zákon, aby mohol splniť zákon o minimálnej mzde. Pri tomto obchádzaní zákona, odpúšťaní rokov praxe, zaraďovania do vyšších tried, udeľovania osobných príplatkov sa stáva, že odborní zamestnanci s kvalifikáciou a zamestnanci bez kvalifikácie dostanú rovnaký minimálny plat, sú na jednej platovej úrovni.
To všetko bola motivácia moja takisto, ako aj vaša, predpokladám, k úprave tohto zákona a hlavne k úprave tabuľkových hodnôt tak, aby zamestnávatelia nemuseli pri udeľovaní platov pre zamestnancov hľadať štrbiny v zákone, ako to robia dnes, a tak ho porušovať alebo obchádzať len z dôvodu vyrovnania platu zamestnanca s minimálnou mzdou v danom roku. V súčasnosti za účelom stanovenia mzdy títo zamestnanci zaradení podľa katalógu pracovných činností, ktorý je tiež neaktuálny, platových tried a stupňov v tabuľkách vymyslených úradníkmi, ktorí si nedali ani námahu ich racionálne a logicky zdôvodniť a meniť, ani im platy zákonom upraviť. Vyhotovujú ich byrokrati, ktorí sedia celý život v kanceláriách a nahadzujú z brucha čísla do tabuliek, ktoré zabúdajú pravidelne meniť a prispôsobovať novým okolnostiam. A tak sa stáva, že výška mzdy vo verejnom sektore v niektorých prípadoch nedosahuje ani výšku zákonom stanovenej minimálnej mzdy. Prečo sa na nich zabúda? Prečo v tomto zákone vládne nespravodlivé a nemotivujúce odmeňovanie a netransparentnosť? Prečo nikomu roky nevadilo, že vo verejnej správe zamestnanci, tzv. obslužný personál, dostáva aj nižšiu ako minimálnu mzdu stanovenú v inom zákone na základe takto stanovených podľa vlády spravodlivých mzdových predpisov? Vážená vláda, ste si vedomí dnešného stavu, kde sú všeobecné tabuľkové základné platy pomerne nízko, a preto zamestnávatelia sa snažia takmer každého natlačiť do vyšších tried, aby aspoň niekoho našli ochotného robiť túto prácu? Ak vám záleží na ľuďoch a tento návrh vám otvoril oči vo veci odmeňovania zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nechcete, aby vaši voliči pracovali pod úroveň minimálnej mzdy, tak tento návrh podporíte. My predkladaný návrh určite podporíme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis