Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.6.2018 o 17:24 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 17:24 - 17:24 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne. Ja by som chcel poprosiť všetkých členov výboru pre kultúru a médiá o krátke stretnutie v patričnej našej miestnosti. Jedná sa o informáciu ohľadne poslaneckých prieskumov, len ohľadne istej výmeny informácií. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 11:31 - 11:33 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No Martin, v prvom rade žiadne fauly. O toto tuná naozaj nejde. A toto keď si nepostrehol, to ma veľmi mrzí, lebo si to mohol postrehnúť, máš na to, aby si to postrehol a si to nechcel postrehnúť. To je ten tvoj veľmi vážny problém. Toto tu je, dámy a páni, toto tu nie je proti niekomu, o čom sa tuná bavíme. To je za niečo. Ja len hovorím o tom, že s istými právomocami musí prísť aj istá zodpovednosť. Tu sa dostávame v tomto zákone k tomu, že tu má ktosi obrovské právomoci, mám na mysli ten zbor voliteľov, samozrejme, a nemá žiadnu zodpovednosť. A už samotný výber toho zboru voliteľov, sám, povedal pán poslanec Poliačik, že keď budú štyria, niekto musí rozhodnúť. No kto asi rozhodne? No pochopiteľne predseda rady, hej? Rozhodne. Rada rozhodne a stále to bude musieť byť jeden z tých štyroch. Proste je v tom návrhu zákona, v rámci tej filozofie je veľmi veľa neznámych, veľmi veľa riskantných neznámych, s ktorými zrazu bude musieť to vedenie televízie hrať a bude mať takého riaditeľa, akého nechce, nerozumie si s ním, preto lebo ten riaditeľ bude zvolený niekým, kto tak isto tej televízii vôbec nerozumie. To je pravda, to si treba, to si treba povedať jednoznačne. Neexistuje zbor voliteľov, nech by bol akýmkoľvek demokratickým spôsobom zvolený, aby poznal mediálne prostredie, do ktorého volí jeho najvyššieho šéfa s tými množstvami právomocami, ktoré ten šéf má. Tak už skutočne ako nehrajme sa na demokraciu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 21.6.2018 11:13 - 11:23 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, vážení predkladatelia tohto návrhu, pán exminister Maďarič, pán Poliačik, dámy a páni, ja si dovolím bez kadejakých exkurzov vrátiť sa k podstate tohto návrhu zákona a paradoxne v podstate k filozofii tohto návrhu zákona tým, že spomeniem si na istú situáciu spred štyroch rokov, ktorá sa týkala voľby generálneho riaditeľa Národného divadla, ktorá sa niekoľkokrát opakovala a vždy to nejak tak s tým generálnym riaditeľom nevychádzalo. Bol tam dva roky, bol tam rok a pol, boli tam rôzne problémy. Ešte dávnejšie išlo o novostavbu Slovenského národného divadla, kde sa menili štruktúry opery, baletu, činohry, kde vznikali rôzne a rôzne situácie, na ktorý ten riaditeľ jednoducho nebol pripravený. Vtedy sme s pánom exministrom kultúry mali jeden rozhovor, veľmi korektný a možno pán Maďarič si na to spomenie, kde sme hovorili, ako sa, ako docieliť túto voľbu, aby aj tí, ktorí sa za ňu postavia, boli zodpovední. Dovtedy existovala tá voľba takým spôsobom, že vznikla takzvaná, pri každej voľbe takzvaná konkurzná komisia. A tá konkurzná komisia bola zložená z rôznych ľudí...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
91.
Poprosím kľud v sále. Nech sa páči.

Jarjabek, Dušan, poslanec NR SR
92.
Ďakujem pekne. Napríklad v tej konkurznej komisii bol, boli tam rôzne osobnosti spoločenského, kultúrneho, spoločenského života, kultúrneho života. Napríklad tam boli, a nespochybniteľné osobnosti, napríklad hlavný architekt mesta Bratislavy, rôzni iní ľudia, ktorí volili generálneho riaditeľa Národného divadla. Zvolili generálneho riaditeľa Národného divadla. Minister, hoci táto komisia má len odporúčací charakter vtedy zo zákona, minister kultúry vzhľadom na tie osobnosti, ktoré navrhovali na základe toho konkurzu, ktorý bol neuveriteľne objektívny, kde sa toho riaditeľa pýtali na všetko možné, on odpovedal veľmi presne. Všetko v tej teoretickej rovine fungovalo fantasticky, až prišlo k praktickému pôsobeniu generálneho riaditeľa a my sme toho generálneho riaditeľa niekoľkokrát museli meniť preto, lebo to Národné divadlo kolabovalo. Kolabovalo po stránke finančnej, po stránke samotnej prevádzky, ktorá je nesmierne náročná v tom Národnom divadle. Hovorím, je to trojsúborové divadlo, ale tá konkurzná komisia toho riaditeľa odporúčala ministrovi. Minister nikdy nepovedal nie a vždy vymenoval toho riaditeľa, ktorého tá konkurzná komisia menovala.
Konkurzná komisia, samozrejme, po vymenovaní generálneho riaditeľa zanikla. Dnes už nikto nevie, koľko rôznych konkurzných komisií sa bez zodpovednosti prihlásilo k menovaniu tých všetkých generálnych riaditeľov, ktorí tými generálnymi riaditeľmi boli a dovolím si povedať z hľadiska pohľadu dneška veľmi neúspešne. Prelom nastal pri generálnom riaditeľovi Novej scény, kde tento mechanizmus minister kultúry nepoužil a sám prevzal zodpovednosť za riaditeľa, za generálneho riaditeľa Novej scény. Preto to divadlo dnes dlhodobo funguje, preto je s ním zrejme aj nejaká spokojnosť v rámci toho kultúrno-spoločenského života na Slovensku a kultúrno-spoločenského života Bratislavy a priamu zodpovednosť za tohto generálneho riaditeľa má minister kultúry, lebo sa priamo vymenovaním bez konkurznej komisie, bez teda tej falošnej demokracie a toho falošného náznaku toho nejakého všechcenia a tej dohody toho všechcenia, minister kultúry zobral za toto priamu zodpovednosť.
Marek, iste si na ten rozhovor spomínaš, ktorý sme mali, kde sme sa o tom veľmi otvorene rozprávali. Preto dnes ma tak trošku prekvapuje tento návrh zákona, a ja vôbec nespochybňujem, kto ho s kým predkladá, vôbec mi nejde o to, či je to koalično-opozičný alebo opozično-koaličný návrh. Ja skôr by som sa, ja skôr by som sa pristavil pri tomto návrhu z hľadiska tej skúsenosti, ktorú určite pán poslanec Maďarič s tým mediálnym prostredím obrovskú má. A pristavil by som sa pri tom aj z toho dôvodu preto, lebo je to vlastne čosi proti tej jeho filozofii, o ktorej sme hovorili pred tými štyrmi rokmi a dúfam, že ozaj toto nespochybní, lebo ten rozhovor naozaj prebehol medzi štyrmi očami na ministerstve kultúry vtedy a bavili sme sa o tom a úplne korektne a priateľsky a nechcem spochybňovať ani teraz tie korektné vzťahy, ktoré spolu máme, bez toho, aby sme teda mali rôzne názory na iné veci. My sme nezhodli ani v rámci tlačového zákona. Ja som chcel a presadzoval som na základe teda istých skúseností tlačovú radu. Pán vtedajší minister kultúry Maďarič tú tlačovú radu nechcel. Zase mal pre to svoje dôvody. Čiže toto nie je otázka, otázka nejakého, nejakého súperenia, božechráň, politického. Toto je otázka v rámci vymieňania si skúseností z hľadiska prežitého a tým nadobudnutej istej filozofie. A tuná podľa môjho názoru sa tá filozofia predkladateľa pána poslanca Maďariča zmenila.
A teraz k tomu, k tomu samotnému návrhu zákona, o ktorom som hovoril pred, v tej faktickej poznámke. A to je ten, to je ten pre mňa, pre mňa needi..., needintif..., (reakcia navrhovateľa) ako hovorí pán kolega Poliačik, neidentifikovateľný (povedané so smiechom) zbor voliteľov, lebo tento zbor voliteľov je jednorazová inštitúcia bez priamej zodpovednosti. Ten zbor voliteľov po vymenovaní generálneho riaditeľa zanikne. Zanikne a viac už o ňom nikto nebude počuť.
A teraz hovoríme o tom, že ako keby ten zbor voliteľov obsiahol celé to spoločenské spektrum. No ja sa (povedané so smiechom) pýtam znovu, čo som začal v tej faktickej poznámke. Prezident Slovenskej rektorskej komisie. No iste persóna nesmierne vážená, všetkými rešpektovaná, len čo on vie o tom mediálnom prostredí? Na základe čoho sa bude rozhodovať? Na základe akých rád a koho? Hej? A ten je, tej je jediný. Hej? Ten, ako to je v podstate bez, bez problémov, ten je jediný. Toho netreba vyberať. Jeden zástupca cirkvi a náboženských spoločností. Ktorý? Kto ho bude vyberať? Kto posúdi, že tento je ten najlepší a tento najviac pozná to mediálne prostredie? Ďalej, prezident Slovenského olympijského výboru. Pri všetkej úcte, opäť persóna nesmierne rešpektovaná, určite vie o športe asi najviac zo všetkých tých ľudí, ktorí v tej komisii sedia, len to nie je všetko. Ďalej, predseda Združenia miest a obcí. Opäť ten istý problém. Jeden člen navrhnutý reprezentatívnymi združeniami zamestnávateľov podľa osobitného predpisu. Dobre. Máme to nejakým spôsobom definované. Jeden člen za oblasť ochrany záujmov osôb so zdravotným postihnutím. Kto o tom zase rozhodne, že je to ten, že je to ten najkompetentnejší v rámci danej oblasti, že je to skutočne ten, ktorý je najlepší z tých ostatných navrhovaných a ten rozhodne o tom, že tam bude sedieť v tej komisii voliteľov a ten povie svoj názor na riaditeľa, že tento?
Nejaký riaditeľ sa takýmto spôsobom stane, bude vymenovaný. Opäť zbor voliteľov zanikne. O pol roka si ani nespomenieme, kto bol v zbore voliteľov, preto, lebo to je orgán bez zodpovednosti, aj v tomto zákone, bez zodpovednosti, ten orgán proste nebude, ale je to ten najdemokratickejší spôsob, ako objať to široké spektrum spoločnosti.
Dámy a páni, toto je falošná demokracia. Toto je naozaj falošná demokracia a tá falošnosť z toho, z toho bude pozerať po tom pol roku, po tých siedmych, ôsmich mesiacoch fungovania riaditeľa a keď s ním začnú byť problémy a keď tá rada ho bude musieť rešpektovať, preto, lebo to odvolanie riaditeľa to vôbec nie je jednoduché z tohto zákona. To nie je také jednoduché, že riaditeľ bude odvolaný na základe tých kritérií, ktoré sú tu napísané. To, a okrem toho, už vtedy, keď ho tá rada bude odvolávať, to bude to politické hľadisko? Ako sa to bude všade v tejto rozdelenej spoločnosti potom, potom pranierovať? Proste toto všetko, čo je tu napísané, ja jednoducho úprimne, bez urážky, ja tomu neverím, pán poslanec, že toto myslíš vážne po tých debatách, ktoré sme spolu mali, ja tomu neverím jednoducho. Ja si skôr myslím, a moja posledná veta bude a otázka na predkladateľa: navrhol by si, pán poslanec, tento návrh tak, ako tuná leží a beží, aj vtedy, keby bol zvolený riaditeľ Mika za riaditeľa RTVS?
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 10:18 - 10:20 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja budem pokračovať, ak dovolíte tam, kde skončil pán poslanec Farkašovský a budem hovoriť, ja o tom budem hovoriť viacej ako v rozprave, ale ja sa chcem len spýtať. Skutočne ten zbor voliteľov, a to nie je len, nie je len ten navrhnutý člen, o ktorom hovoril pán poslanec Farkašovský, to je napríklad prezident Slovenskej rektorskej konferencie, to je prezident Slovenského olympijského výboru, predseda Združenia miest a obcí, jeden člen navrhnutý reprezentant Združenia zamestnávateľov podľa osobitného predpisu, jeden člen za oblasť ochrany záujmov osôb so zdravotným postihnutím. Prosím vás pekne, pri všetkej úcte k týmto ľuďom, aj ich postaveniu, čo títo ľudia majú spoločného s RTVS? Ako oni poznajú to prostredie, v ktorom tá RTVS existuje a má existovať? Okrem toho je to len dočasný orgán, ktorý vlastne takýmto spôsobom posunie zvoleného generálneho riaditeľa na základe kritérií, ktoré títo ľudia majú z toho nepoznania mediálneho priestoru a ten človek, a s týmto človekom bude musieť ďalej tá Rada RTVS komunikovať, pracovať, a pritom ten orgán, ktorý vznikne, ten orgán toho zboru voliteľov už vlastne nebude existovať a nebude mať žiadnu zodpovednosť za toho generálneho riaditeľa, ktorého navrhol Rade RTVS. Tejto filozofii ja celkom nerozumiem a budem sa na to samozrejme predkladateľov pýtať aj vo svojom vystúpení. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:44 - 18:46 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. No, ja sa chcem poďakovať za tento exkurz pánovi poslancovi Čížovi už aj z toho dôvodu, že je to dosť ťažká téma preto, lebo nie je jednoduché hovoriť o istých vnútorných princípoch istých ľudí, prečo boli za alebo prečo boli proti tomuto štátu. Jedno je fakt, že v tomto parlamente stále sedia ľudia pamätníci, ktorí si pamätajú, a sedia tu ľudia, ktorí evidentne boli proti samostatnosti slovenskej. A nech sa teraz skrývajú za čokoľvek, oni ešte nemohli vedieť, aká tá Slovenská republika bude, a už proti nej boli. Hej? Takže toto nie je dôsledok toho, čo bolo po roku ´93, to je dôsledok ich myslenia spred roka ´93. Proste je to jednoducho tak. A netreba to skrývať za nejaké, za nejaké excesy, ktoré potom v roku ´93 sa vyskytli.
Je to ich osobná trauma. My sme si, my sme sa s tými ľuďmi zžili, rešpektujeme ich, len problém týchto ľudí je taký, že oni sa nezžili s nami, ktorí sme túto republiku chceli, a stále majú akési výčitky svedomia v zmysle vyviňovať sa z toho, lebo je to fakt. Ja som veľmi rád, že možno príde ten čas, keď aj takíto ľudia sa v tejto republike budú cítiť dobre.
A pripomína mi to otázku novostavby Slovenského národného divadla. Tiež proti nej mnohí bojovali, bojovali, bojovali a ja som teraz veľmi rád, že do tej novostavby Slovenského národného divadla chodia ľudia, ktorí to divadlo nechceli, ktorí bojovali proti dokončeniu Slovenského národného divadla, novostavby Slovenského národného divadla, a predsa tam teraz chodia na predstavenia a cítia sa v tom divadle veľmi dobre a tie predstavenia chvália, lebo tie predstavenia sú naozaj niektoré veľmi dobré, a už nikto nehovorí o tom, či to Národné divadlo chceli, alebo nechceli. A tak je to aj s republikou.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:27 - 18:29 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Dostál, začnem tou jednou vetou, ktorú vy ste tuná položili dosť tak ako sám pre seba, alebo teda pre plénum, vy ste sa pýtali, že čo si to vlastne ideme pripomínať. No tak začnem odzadu.
Ideme si pripomínať súčasnosť v kontexte minulosti. Ideme si pripomínať tie dobré vzťahy, ktoré máme s Českou republikou, ktoré máme nadštandardné. Ideme si pripomínať, čo tomu historicky predchádzalo. Ideme si pripomínať aj to rozdelenie Československa, s ktorým vy ste, pán Dostál, nesúhlasili a ktoré prispelo k tomu, že dnes máme také vzťahy nadštandardné, aké máme. Ideme si historicky pripomínať časy federácie, časy totality, časy slovenského štátu, ale aj časy protektorátu. Ideme si pripomínať časy prvej republiky. Všetko to, prečo máme po 100 rokoch tie vzťahy s Čechmi, ešte raz, také dobré, aké máme. Ideme si pripomenúť našu minulosť v kontexte našej súčasnosti, to treba povedať.
Bez toho všetkého, čo sa po tých 100 rokov stalo, by sme sa jednoducho nedostali do tých vzťahov nadštandardných, ktoré máme dnes. Ja sa veľmi teším z toho, že vláda si to uvedomuje a predložila tento návrh zákona, aby sme o tom mohli hovoriť, aby sme o tom všetkom mohli hovoriť a nie, aby sme to takýmto spôsobom zhadzovali, ako ste to spravili vy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 18:06 - 18:07 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Hrnko vystúpil, vystúpil ako historik, čo sa mi veľmi páči, a ja by som ešte čakal, žeby vystúpili ešte ďalší páni ako historici, napríklad pán Čaplovič alebo ďalší ľudia, ktorí sa touto problematikou profesne zaoberajú, a z toho dôvodu, že takýchto debát máme strašne málo. Takýchto debát máme strašne málo aj vo verejnoprávnej televízii, v rozhlase či už hocikde inde. A tento exkurz do histórie bol o to zaujímavejší, že, priznajme sa, kto v tomto parlamente pozná 10 % faktov, o ktorých hovoril kolega Hrnko? Kto? Desať, hovorím o 10 %.
A keď pôjdete ďalej do verejnosti, veď dnes mladá generácia nevie, čo bolo v roku 1968, a už nevie ani, čo bolo 1989, a už vôbec nevie, čo bolo 1993, čiže ako to je veľmi, to je veľmi dôležité, aby sme sa o týchto veciach rozprávali.
Ja vítam rozhodnutie vlády aj z toho dôvodu, že je to isté dôstojné, symbolické rozhodnutie k storočnici, kde si môžeme veľa vecí pripomenúť. Opäť budú určite polemiky, či by to nemal byť štátny sviatok, budú hlasy za, budú hlasy proti, ale hlavne sa o tom rozprávajme. Lebo tým, že sa o tom rozprávame, vlastne poznávame našu spoločnú históriu, a hoci aj takto polemicky, to vôbec nevadí, ale v každom prípade je to, je to o našej histórii a je to o nás.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 29.5.2018 10:40 - 10:40 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem pekne, pani poslankyňa, dovolím si teda odpovedať.
Je to téma, na ktorú bolo veľmi veľa konferencií, ktoré netrvali ani hodinu, ani dva dni, a ešte veľa konferencií určite bude, hej. Ja by som ale zostal v tej pragmatickej rovine, ak dovolíte. Dohodnime sa na jednej veci – a tam sa určite dohodneme –, že je to, toto všetko je otázka istého, istého hodnotového rebríčka, ľudského hodnotového rebríčka získaného na základe výchovy, histórie, súčasnosti, práce a tak ďalej a tak ďalej. Ten váš je určite iný ako ten môj, ale to ešte neznamená, že ten váš je lepší ako ten môj, a, samozrejme, to neplatí ani opačne.
A to by som vám chcel teda povedať pri všetkej úcte a ďakujem veľmi pekne, že ste na mňa reagovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.5.2018 10:20 - 10:22 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedujúci, predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte aj mne, aby som sa vyjadril k tejto veľmi vážnej téme bez ohľadu na to, kto ju predkladá, v akom čase ju predkladá, ale je to téma, ktorá naozaj je, myslím si, asi jednou z tých hlavných tém vôbec, ktoré, ktoré v živote každého človeka existujú. S veľkou pokorou sa vyjadrujem k tejto téme bez ohľadu skutočne na to, kto ju nadhodil.
Vážená pani doktorka, nesúhlasím s tým, čo vy hovoríte, určite, ale opäť s veľkou pokorou si s veľkou pozornosťou a rešpektom vypočujem každý názor každej ženy, ktorá vystúpi v tomto parlamente, má s tým svoje vlastné skúsenosti, o ktorých hovorí alebo o ktorých nechce hovoriť. Proste je to nesmierne subjektívna vec.
Vadí mi v tomto prípade, že vstupujete do svedomia žien. Vadí mi v tomto prípade, že vstupujete, že vstupujú muži do svedomia žien. Vadí mi a s veľkou nevôľou počúvam, ako, ako niektorí, teda niektorých mužov, ako pripravujú zákon, zákon pre ženy. Toto je zákon pre ženy, hoci sa týka aj mužov.
Viete, myslím si, že najčistejším riešením tejto problematiky, a viem, že sa to nedá spraviť, by bolo podľa môjho názoru referendum, ktorého by sa zúčastnili v rámci presne formulovaných otázok len ženy, a preto vás prosím, muži, s veľkou láskou, pokorou a skutočne priateľstvom, naozaj prestaňte niektorí predstierať pôrodné bolesti. Skutočne. A opäť, hovorím to s veľkou, s veľkou láskou k nám všetkým mužom.
Ďakujem pekne za pozornosť. (Ojedinelý potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22.5.2018 11:11 - 11:11 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Poprosím ctených kolegov z výboru pre kultúru a médiá, výbor pre kultúru a médiá 12.05 hod. v obvyklej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis