Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

15. 6. 2017 o 10:51 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 10:51 - 11:00 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len veľmi krátko. Ja sa chcem všetkým poďakovať za túto rozpravu, ktorá tuná bola v tomto pléne pred voľbou riaditeľa, ktorá iste je nesmierne dôležitá pre každého, ako bude nasledujúcich päť rokov kreovaná verejnoprávna RTVS.
Ja len chcem povedať, že ja som veľmi rád, že sa menia aj v podstate postoje a názory na verejnoprávnosť za tých ix rokov od samostatného Slovenska, od roku ’93. Aj tí, čo kedysi hovorili, že tá verejnoprávnosť je nepotrebná a treba s ňou čosi robiť, ako napríklad pán Dostál, aj dnes už má iný názor na verejnoprávnosť a myslím si, že v nejakej takej debate pri okrúhlom stole by možno vyšli najavo aj iné okolnosti, prečo má ten iný názor a prečo tú verejnoprávnosť skutočne treba aj v rámci verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu.
Ja sa ale vrátim k tejto RTVS, niekdajšej Slovenskej televízii a niekdajšiemu rozhlasu a myslím si, že aj z tohto miesta a pri tejto voľbe a v tomto čase treba povedať veľké ďakujem všetkým zamestnancom, ktorí v tej televízii, v rozhlase a dnes v RTVS boli, a poďakovať sa im za to, že sú. Lebo konkrétne Slovenská televízia prebehla neskutočnými, ale skutočne neskutočnými otočkami a hrozil tuná, opäť mi to pán poslanec Dostál potvrdí, lebo bol pri tom, privatizácia druhého programu, kde, dovolím si tvrdiť, aspoň tak sme sa o tom bavili, pán Dostál bol toho zástancom v istom období, dva razy hrozila privatizácia druhého programu. Prvý raz za vlády pána Mečiara, druhý raz za vlády pána Dzurindu. V jednom prípade tomu zabránila rada, v ktorej som bol, a osvojila si tzv. vtedy Ftáčnikovu novelu, vtedy som nebol v parlamente. Ale to bola veľmi vážna situácia, veľmi vážna situácia, pretože sa blížil vtedy koniec jedného volebného obdobia. A druhý raz, druhý raz za vlády Mikuláša Dzurindu tiež toto hrozilo a dokonca tá strana, v ktorej bol pán Dostál, toho bola akýmsi nositeľom vtedy. Však? To OKS vtedy ako o týchto veciach hovorilo veľmi, veľmi, veľmi oficiálne dokonca, aj teda neoficiálne. Tá privatizácia tuná hrozila. Nestalo sa tak. Dneska sú páni v parlamente v iných stranách, samozrejme, niektorí v druhej, tretej, štvrtej a neviem koľkej a ich názory sú, samozrejme, iné. Však, pán poslanec Osuský? Aby som bol konkrétny. (Reakcia z pléna.) V koľkých stranách ste to boli a v koľkých stranách ste to teraz ešte? No. Ja som amatér popri vás. (Reakcia z pléna.) To vám hovorím celkom vážne, celkom vážne, celkom vážne.
V tom roku ’93 dostala prvý zásah Slovenská televízia preto, lebo absolútne nebola pripravená na samostatné Slovensko, absolútne nebola pripravená na to, že v tomto prostredí má nejakým spôsobom existovať, a po rozdelení Československa Slovenská televízia jednoducho nemala čo vysielať. Rozhlas bol na tom trošku lepšie. Udržala sa. Druhý zásah prišiel vlastne v ’95. roku, keď vznikol, vznikol tzv. duálny mediálny priestor, kde vstúpila prvá súkromná televízia Markíza a Slovenská televízia okamžite, niečo podobného sa dialo aj s rozhlasom, ale v menšej miere, Slovenská televízia okamžite stratila penzum reklamy a začala sa vtedy dostávať do finančných problémov. Posledným riaditeľom, kde televízia tento problém nemala, bol riaditeľ Stadtrucker a programový riaditeľ bol pán profesor Mistrík. Vtedy to bolo, to boli posledné dni Slovenskej televízie, keď nemala finančné problémy, resp. keď nebola v tých rôznych červených číslach. Taká je pravda.
Nasledovali rôzne úvahy o privatizácii. Nasledovalo nesčetné množstvo riaditeľov s takými a onakými teóriami a stále nebolo vyriešené, ako Slovenská televízia a Slovenský rozhlas budú existovať. Samozrejme, s tou kultúrou, vtedy tou kultúrou istou časťou verejnosti nechceného slovenského, nechcenej Slovenskej republiky, medzi ktorých, samozrejme, zase patril môj kolega starý pán poslanec Osuský, ktorí kreovali všetky svoje názory podľa toho, v akom prostredí žili. To je úplne legitímne, to nie je výčitka. To je len konštatovanie, aby sme teda pochopili aj verejnosť, ktorá v tomto prostredí žila.
V tomto žila verejnoprávna televízia, ktorá bola v istom období samostatnosti sama v rámci médií zástancom Slovenskej republiky. Taká je pravda. Aj v dobrom, aj v zlom. Pochopiteľne, aj s vecami, ktoré moc s tou verejnoprávnosťou nesúviseli. A verte mi, že ako tie, tie veľké debaty na výbore pre kultúru, ktoré vtedy boli, si dosť dobre, vtedy, pamätám, a možnože keby o tom niekto napísal knižku, tak by sme to nedeformovali tak, ako sa to deformuje teraz ústami práve tých, ktorí to vtedy zažili a ktorí boli na druhej strane. Ale dnes to nie je pravda, samozrejme. Dnes je situácia iná, lebo tí dotyční sedia v iných stranách. A tie strany akosi rozmýšľajú úplne inak. Už rozmýšľajú kultúrne. Vtedy to bolo nekultúrne.
Takže vďaka Slovenskej televízii, vďaka Slovenskému rozhlasu, vďaka aj RTVS. Preto, lebo naozaj to bol, to bol veľký zásah do, to bol veľký zásah do štruktúry televízie a rozhlasu, a keď vznikol tento, tento návrh zákona, podľa ktorého je aj v súčasnosti táto voľba, my sme to nejako nekomentovali, my sme za tento zákon nehlasovali vtedy a priznám sa, že do dnešného dňa ja si myslím, že spojenie rozhlasu a televízie nie je dobré. Ale to je môj osobný názor, mám na to, samozrejme, svoj subjektívny pohľad, nemusia so mnou mnohí súhlasiť, ale proste je to tak. My sme sa rozhodli jednoducho tento zákon nemeniť a skutočne si objektívne zistiť, ako to povedal aj pán poslanec Viskupič, že teda čo z tohoto všetkého vznikne.
Teraz je naozaj situácia, keď, myslím si, že v novom prostredí, v kultúrnom prostredí sa opäť môžeme pozrieť na tento zákon o RTVS a môžeme ho novelizovať. A môžeme ho novelizovať zase po debate v tomto pléne a určite nie politicky, lebo tam sa nedohodneme nikdy. Máme každý skúsenosti profesné aj s televíziou, aj s rozhlasom, vieme isté veci porovnávať. Sú tu mnohí ľudia, ktorí pracovali v televízii alebo v rozhlase. Je naozaj s čím porovnať, len, prosím vás, nedávajme do toho stále tú istú politiku, ktorá tu bola. Presne toto tuná bolo pred piatimi rokmi, desiatimi rokmi, proste toto jednoducho nemá význam. Naozaj prišla doba, keď treba novelizovať tento zákon, pozrieť sa naňho, ale dnes, bohužiaľ, musíme podľa tohto zákona voliť riaditeľa, či sa to niekomu páči alebo nepáči, je to politická voľba, lebo je v tomto parlamente, a ten riaditeľ bude zvolený. Dostane dôveru či už v prvom kole, alebo v druhom kole, a keď sa tak nestane, tak opäť do piatich dní musím urobiť výzvu ako predseda výboru a spolu s výborom musíme zopakovať celý ten trojmesačný kolotoč.
Neviem, uvidíme, ako sa situácia vyvinie, a ja len, ja len dúfam, že nový riaditeľ bude zvolený. Akýkoľvek nový riaditeľ bude zvolený a bude môcť pokračovať vo všetkom tom dobrom, čo bývalý riaditeľ spravil. Poďakovali sme sa na výbore riaditeľovi, ktorý dal úplne inú tvár Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu, čo je veľmi dobré. Len dnes končí funkčné obdobie a je to prvý riaditeľ od roku 1993, ktorý skončil s plným mandátom.
Takže ďakujem ešte teraz verejne skutočne všetkým zamestnancom aj pánovi riaditeľovi, všetkým tým, ktorí sa podieľali na tom, že päť rokov tá televízia tak existovala s rozhlasom, ako existovali, a ideme ďalej. A či to bude v tajnej voľbe alebo vo verejnej voľbe, ktorú si odsúhlasíme, to je len vec poslancov. Len vec poslancov, ktorí zahlasujú, a predpokladám, že tak to bude aj rešpektované, lebo tak to v tej demokratickej spoločnosti existuje.
Ešte raz vám veľmi pekne ďakujem a prajem vám zdravý rozum a pevnú ruku. Všetko dobré!
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 10:44 - 10:46 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len krátko. Ja som chcel tiež upozorniť na tie isté protirečenia vo vystúpení pána poslanca Viskupiča, tak ako o tom hovoril pán poslanec Farkašovský. Ale pán poslanec Farkašovský to, myslím, povedal dosť detailne.
Ja neviem, zase sa tu rozvíja debata ohľadne tajnej voľby a verejnej voľby. Máte pocit, že tajná voľba je niečo nelegitímne? Veď táto debata to tak, to môžete mať skutočne len tí, ktorí ste tuná nezažili tie rôzne rozpravy pri iných situáciách, iných príležitostiach, kde sme hovorili o tajnej voľbe. Veď toto sme tuná rozoberali niekoľko hodín ešte aj v tom minulom volebnom období. My sme zástancami, pri každej personálnej, personálnej voľbe sme zástancami tajnej voľby, viete, z akého dôvodu? A bolo to tuná aj niekoľkokrát hovorené a pán poslanec Osuský si to iste pamätá, tie názory na názory, ktoré tuná padali.
Hovorili sme o vydierateľnosti v rôznych súvislostiach pri, pri, o osobných animozitách, o, veď každý je človek so svojimi názormi, zásadami, morálkou a tak ďalej a tak ďalej. Tajnou voľbou všetky tieto veci ako keby neexistovali, preto lebo napríklad sudca, ktorého zvolíte tajnou voľbou, vám to nemôže vrátiť, že ste ho eventuelne nevolili. Hej? Nemôže vám, proste tieto, tieto veci sú ďaleko dôležitejšie podľa môjho názoru, tá vydierateľnosť, ktorá je tuná neuveriteľným spôsobom riziková, je podľa môjho názoru neakceptovateľná, a preto vo všetkých personálnych otázkach sme úplne zásadoví a hovoríme o tajnej voľbe. Ale hovorím, táto debata tuná bola, toto sa len k tomu stále vraciame podľa toho, ako to tomu vyhovuje a ako práve kto sleduje svoj nejaký politický názor a svoje politické presvedčenie, ako je to pre koho v tejto chvíli výhodné. No tak teraz je to výhodné pre vás takto, tak hovoríte... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 10:14 - 10:16 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Áno. Inak sa nedá. (Povedané so smiechom.) Pán poslanec Grendel, no prečo sme tu a prečo sa o tomto bavíme, lebo taký je zákon, ktorý schválila opozícia, v ktorej sedíte. Ten zákon je taký so všetkými dobrotami, ktoré ste nám tam nadelili. Toto je politická voľba riaditeľa, viete? Ale nie nás zásluhou, nás, lebo my sme za tento zákon nehlasovali. Pozrite si to. Za ten zákon hlasovali všetci tí, ktorí teraz sedia okolo vás a boli vo vláde v minulom volebnom období. Taká je pravda. My sme ho iba nemenili. Preto, lebo sme chceli vedieť, ako tento zákon funguje, a myslím si, že to bolo rozumné, preto lebo teraz si môžeme vyhodnotiť, čo je na tomto zákone dobré a čo je na tom zákone zlé, a hovoriť ďalej o tom.
Ja chápem, že vy ste v dosť ťažkej situácii preto, lebo vy ste boli kedysi nezávislý novinár a my sme vám verili, že ste nezávislý novinár. Dokonca ja som vám ako nezávislému novinárovi telefonoval, keď ste klamali alebo ste sa pomýlili v tej televízii, v ktorej ste boli, a hovoril ste niečo o radách, čo nebola pravda. Spomínate si, však? (Reakcia z pléna.) Nó, to je fajn, že si spomínate. Neopravili ste to. To si zase spomínam ja. Teraz ste zase závislý poslanec. Dokedy, uvidíme. Potom čo budete? Opäť nezávislý novinár? Vaše esemesky sú viac ako jasné, pán poslanec Grendel.
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 6. 2017 10:02 - 10:04 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som si ráno povedal, že budem hovoriť veľmi málo, resp. vôbec, ale inšpiroval ma prejav pána poslanca Šebeja.
Začnem najskôr tým, začnem najskôr tým Sputnikom. My sme sa tejto téme venovali veľmi na výbore pre kultúru a médiá a ako mali sme k tomu úplne jasné stanoviská, ktoré sa tam prezentovali, čiže by som sa len opakoval. Ale mňa zaujala u pána poslanca Šebeja tá stať, kde hovoril o verejnoprávnosti, o zmysle verejnoprávnosti, tým pádom zmysle verejnoprávnej inštitúcie a vôbec, čo to tá verejná služba je. Toto je veľká téma, ktorá dlhodobo tuná zaznieva od roku ’93, existovalo na túto tému množstvo okrúhlych stolov, či už v rozhlase verejnoprávnom, alebo v samostatnej televízii verejnoprávnej, a tá téma nemá koniec a je najvyšší čas a toto je obrovská téma do budúcna pre RTVS, v podstate téma pre okrúhle stoly pre mnohých zástancov verejnoprávnosti, pre mnohých zástancov verejnej služby. 
A treba si asi nanovo definovať, čo kto pod touto verejnou službou rozumieme, ako sa k nej postavíme, a možno aj otázka, či ju vôbec potrebujeme, lebo tuná často zaznievali, zaznievali názory o zrušení verejnoprávnych inštitúcií typu rozhlasu a televízie. Čiže opäť táto téma je veľmi živá a myslím si, aj že v zmenených podmienkach, ktorú nám doba za posledné roky priniesla, je najvyšší čas sa tejto téme opäť venovať. Biele miesto a RTVS by mala skutočne aj na toto zareagovať. A nielen formou televízie, ale aj formou rozhlasu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 15. 6. 2017 9:01 - 9:04 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vám predniesol správu z výboru pre kultúru a médiá ohľadne voľby generálneho riaditeľa RTVS.
Keďže doterajšiemu riaditeľovi RTVS Václavovi Mikovi končí funkčné obdobie 1. augusta 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnil dňa 7. apríla 2017 výzvu na prihlasovanie kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na základe výzvy dostal výbor do stanoveného termínu 12 prihlášok kandidátov na funkciu generálneho riaditeľa. Následne výbor overil, či kandidáti spĺňajú podmienky stanovené v súlade s § 16 ods. 1 a 2 zákona. Na verejné vypočutie dňa 30. mája 2017 bolo pozvaných 9 kandidátov: Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková, Stanislav Velitzky, Margita Bencová, Janka Lastovicová, Aleš Rehák. Verejného vypočutia sa zúčastnilo 8 kandidátov. Kandidát pod č. 4 sa pred verejným vypočutím ospravedlnil, že sa nezúčastní zo zdravotných dôvodov. Kandidáti uvedení pod č. 10, 11 a 12 neboli pozvaní na verejné vypočutie, nakoľko nesplnili podmienky podľa § 16 ods. 2 zákona.
Gestorský výbor po verejnom vypočutí konštatoval, že všetci zúčastnení kandidáti spĺňajú všetky náležitosti a kritériá podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona okrem podmienok v zmysle čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktoré si môže zvolený kandidát usporiadať do 30 dní od zvolenia. Z uvedeného dôvodu sú všetci kandidáti spôsobilí zúčastniť sa voľby na funkciu generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 61 z 30. mája 2017 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby:
a) zvolila podľa § 17 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska na funkčné obdobie 5 rokov,
po druhé, uskutočnila opakovanú voľbu generálneho riaditeľa v prípade, že žiaden z navrhovaných kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov.
Toľko krátka správa. Pán predseda, ďakujem, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 6. 2017 10:53 - 10:56 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavú debatu a v konečnom dôsledku som veľmi rád, že aj pán Krajniak – Krajniak, dobre? – aj pán Budaj, hoci majú teda rôzne názory, rôzne ponímajú osobu Alexandra Dubčeka, nakoniec sa zhodli v tom, že osoba Alexandra Dubčeka je istým symbolom. Každý v tejto republike vníma Alexandra Dubčeka určite inak a práve Alexander Dubček je možno pojítkom toho, že nikto z nás nepovedal, že si túto persónu, túto osobu, ktorá bola v politike veľmi zaujímavým svedectvom doby, neváži. Nikto to nepovedal. Preto ešte raz ďakujem veľmi pekne.
Možno nejaké také poznámky. Štefánikovu cenu, Štefánikove vyznamenanie máme, pán Krajniak, preto hovoríme v tejto súvislosti nie práve o postave Milana Rastislava Štefánika, hoci, samozrejme, nikto nespochybňuje veľkosť Štefánikovu aj z hľadiska historického, aj z hľadiska personálneho.
Ja by som ešte chcel zareagovať, pán poslanec Grendel hovoril, dával do súvislosti tento návrh zákona s pánom prezidentom. Pán poslanec Grendel, nič to s tým nemá spoločného, preto lebo pán prezident má svoje právomoci, má svoje vyznamenania, ktoré sú čestnými vyznamenaniami, nie sú spojené s finančnou odmenou. Preto premiér v tejto chvíli je ten, kto bude tie vyznamenania udeľovať, nie preto, že by ich pán prezident nemal udeľovať, ale premiér preto, lebo rezorty budú jednotlivé navrhovať tieto vyznamenania. Komisia bude posudzovať, ktorá vznikne, či vyznamenania áno, či cena áno, či cena nie, či teda je, sú dostatočné dôvody pre tých, ktoré tie rezorty navrhnú, aby tá cena bola udelená, čiže ten mechanizmus je absolútne iný. Táto cena, ak prejde, je nielen čestnou cenou, ale bude aj finančne ohodnotenou. To znamená úplne iný princíp, ako sú vyznamenania pána prezidenta, ktoré si určite každý z nás váži.
Ale prosil by som, aby sme nedávali do istého protirečenia vyznamenania, ktoré udeľuje pán prezident, s vyznamenaním, ak prejde táto cena, ktorú bude udeľovať táto vláda, to s tým nemá absolútne nič spoločného a takéto názory iba dehonestujú vyznamenania, ktoré udeľuje pán prezident, s eventuálnym vyznamenaním, ktoré bude udeľovať premiér. Takže prosím vás pekne, k tejto téme len toľko a naozaj, nepleťme si hrušky s jablkami, hoci nechtiac, a už vôbec tam nehľadajme žiadny zlý úmysel, tobôž nie preto, lebo ten tam naozaj nie je. Hovorím ešte raz, táto cena je len istý kladný počin tejto spoločnosti voči občanom Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a poprosil by som o podporu tohto návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 10:44 - 10:46 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán poslanec Krajniak, ja s vami súhlasím s jednou vecou, ktorú ste povedali, a to je podstata tohto návrhu tejto štátnej ceny. Dubček bol istým symbolom. Preto Dubček. Aj táto štátna cena je istým symbolom, malým symbolom práce, aká tu doteraz nebola. Od ´90., respektíve, áno, od ´93. roku takáto cena tuná nebola, preto lebo všetky, táto cena je symbolicky spojená aj s istou finančnou odmenou, preto lebo je to za istú prácu. Ja tam vidím tých akademikov, vedeckých pracovníkov, lekárov, koho chcete. Proste ľudia, ktorí tuná robia isté veľké činy, o ktorých táto spoločnosť nevie. A toto možno je isté symbolické zviditeľnenie ich práce. Dubček je symbol, cena je symbol.
Avšak ja by som si vás dovolil poprosiť, prestaňte kádrovať ľudí do minulosti, v súčasnosti a vy ste zrejme schopný ich kádrovať aj do budúcnosti. Toto naozaj neprináleží v tejto chvíli nikomu z nás a nikto proste, vy keď začnete kádrovať, tak uvedomte si jednu vec, že to je váš absolútne subjektívny názor, ktorý vôbec nemusí byť všeobecne platný, tak ako ste ho tuná predviedli. Proste to kádrovanie v tejto chvíli mi navodzuje iba jednu jedinú myšlienku – neberte to, prosím, osobne –, ako odvaha zlacnela.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 10:25 - 10:26 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo.
Pán poslanec Budaj, ja by som naozaj nechcel, aby sme sa dostali do konfrontačného tónu v rámci tohto predkladaného návrhu, preto lebo tu naozaj ide o všetko možné, len nie o konfrontáciu. Toto skutočne nie je, ja som to na začiatku povedal, toto nie je proti nikomu, to je za niekoho. Zdá sa mi to trošku z vašej strany, nehnevajte sa, politicky nekorektné, lebo to je zneužívanie tohto návrhu zákona v rámci témy, s ktorou tento zákon skutočne, ak prejde, alebo tento návrh zákona nemá naozaj nič spoločného. Nezdá sa mi to celkom korektné tuná spomínať pomaly stredovek a neviem čo všetko ešte.
Meno Alexandra Dubčeka my všetci vnímame a som rád, že aj vy, ako meno jedného v podstate najväčšieho politika slovenských dejín, novodobých slovenských dejín. A 1. máj jednoducho z toho dôvodu, že ako dajme už preč tú ideologizáciu minulého režimu, proste 1. máj je Sviatok práce. Nič viac a nič menej. A preto tento návrh hovorí o 1. máji a nie o 21. auguste, preto lebo hovoríme o práci. Keď budeme hovoriť o iných veciach v súvislosti s našou históriou, určite budeme hovoriť aj o 21. auguste, ale hovorím, tieto veci nespájajme, lebo naozaj nemajú nič spoločného a je to oslavou, aj tento návrh, je oslava práce, nič viac a nič menej.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14. 6. 2017 10:07 - 10:10 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážení páni podpredsedovia, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som vás oboznámil s predložením návrhu na vydanie zákona o Štátnej cene Alexandra Dubčeka. Dopredu by som chcel povedať, že s filozofiou tohto návrhu zákona sa stotožnil aj pán podpredseda Národnej rady Glváč, aj pán poslanec Faič, len z technických dôvodov nie sú podpísaní. Ale k veci.
Dámy a páni, cieľom predkladaného návrhu zákona je ustanoviť každoročné udeľovanie Štátnej ceny Alexandra Dubčeka, ktorou vláda Slovenskej republiky oceňuje činy a aktivity jednotlivcov alebo spoločných kolektívov, ktoré boli mimoriadne prínosné pre rozvoj jednotlivých sfér spoločenského, kultúrneho a ekonomického života v Slovenskej republike za uplynulý kalendárny rok. Udeľovanie štátnych cien je v kompetencii vlády Slovenskej republiky a vecne príslušných ministerstiev. Objektívnosť a transparentnosť pri udeľovaní štátnych cien zabezpečí poradný orgán vlády Slovenskej republiky zriadený vládou Slovenskej republiky na tento účel.
Zmyslom každoročného udeľovania štátnych cien je podporiť nadanie, talenty, tvorivosť ľudí, ako aj ich angažovanosť vo veciach verejných. Štátna cena Alexandra Dubčeka bude ocenením na najvyššej úrovni za mimoriadny umelecký, športový, podnikateľský, výskumný a iný významný počin. Výnimočnosť štátnej ceny Alexandra Dubčeka spočíva v tom, že návrhy na jej udelenie môže podávať široká verejnosť.
Deň slávnostného odovzdávania štátnych cien sa stanovuje symbolicky na 1. mája, na Sviatok práce. Tento dátum predstavuje tradičné hodnoty, hlavne prácu ako zmysluplnú náplň ľudských životov. Oslava práce zostáva hlavným posolstvom 1. mája. Konkrétni ľudia svojimi schopnosťami, svojimi činmi a aktivitami preukazujú tomuto významnému sviatku nespochybniteľný význam a dôležitosť pre rozvoj ľudstva a jeho napredovania v každej oblasti.
Štátna cena je spojená aj s finančnou odmenou, ktorú zabezpečí Úrad vlády Slovenskej republiky. Návrh zákona má preto nepatrný vplyv na rozpočet verejnej správy.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Toľko krátke zdôvodnenie. Dámy a páni, budem sa tešiť na podporu tohto návrhu zákona preto, lebo tento návrh ma okrem iného aj takú filozofiu, že nie je proti nikomu a ničomu, ale za niekoho a za niečo. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16. 5. 2017 11:36 - 11:36 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Poprosím ctených členov výboru pre kultúru a médiá, 12.05 výbor pre kultúru a médiá na obvyklom mieste. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis