Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6.12.2018 o 16:58 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

6.12.2018 16:58 - 17:01 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dovoľte mi prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu výboru pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu. Predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu listom oznámila predsedovi Národnej rady, že dňom 15. decembra 2018 končí funkčné obdobie pani Marte Danielovej a dňom 26. januára pánovi Ľubomírovi Kmecovi a Vladimírovi Holanovi. Predseda Národnej rady sa listom obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili výboru pre kultúru a médiá, návrhy kandidátov na členov rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady, budem čítať bez titulov: Pán Peter Alakša, Marta Danielová, Ján Dianiška, Anikó Dušíková, Pavel Izrael, Dominik Kianička, Peter Kubica, Martin Píry. Jeden kandidát JUDr. Píry stiahol kandidatúru na post člena Rady pre vysielanie a retransmisiu dňa 27. 11. 2018.
Výbor pre kultúru a médiá posúdil, že predložené návrhy kandidátov na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a odporúča Národnej rade, aby po prvé, konštatovala, že končí dňom 15. decembra 2018 funkčné obdobie pani Marte Danielovej a dňom 26. januára 2019 pánovi Ľubomírovi Kmecovi a Vladimírovi Holanovi. Po b, je potrebné zvoliť troch členov rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov.
Po druhé, zvolila troch členov rady na obdobie šesť rokov. Jednému členovi rady, ktorý získa najväčší počet hlasov, začne funkčné obdobie plynúť dňom 16. decembra 2018 a dvom členom rady začne plynúť obdobie 27. januára 2019.
Po tretie, uskutočnila opakovanú voľbu, v prípade, že v prvom kole nebude zvolený potrebný počet členov z navrhovaných kandidátov. Do druhého kola postupujú tí kandidáti, ktorí v prvom rade, v prvom kole neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov druhého kola je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov, postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký, najvyšší počet hlasov.
Ďakujem veľmi pekne, to je z mojej strany všetko.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:09 - 11:09 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Tiež chcem využiť túto príležitosť a oznámiť členom výboru pre kultúru a médiá, 13.05 - výbor pre kultúru a médiá, ak by ste boli takí láskaví, v obvyklej miestnosti výboru, ide o poslanecké prieskumy. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2018 16:50 - 16:52 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci, chcem sa veľmi poďakovať pánovi poslancovi Čížovi a v každom prípade ticho by mal byť niekto iný. Urobte si, určite si všetci urobia veľmi podrobný názor o tom, že kto.
Ale aby som teda reagoval na pána poslanca Číža, mne tu chýba v rámci tohto predloženého návrhu alebo v rámci tejto diskusie vôbec nejaký taký rešerš alebo nejakú takú, nejaká taká poznámka o tom, že prečo vlastne takýto nový zákon chceme prijať. Urobil niekto výpočet pochybení ústavných sudcov, v čom sa prejavili chyby súčasného Ústavného súdu, ktorý, ktorý tuná trvá už, môžeme povedať, niekoľko desiatok rokov? Zaoberal sa vôbec niekto týmto alebo sa zaoberajú aj nejakými personálnymi vecami, že tento áno, tento nie, tento je z opozície, tento z koalície, tento pred 10 rokmi bol tam alebo nie tam?
Proste mne tuná chýba skutočne odborná diskusia a počúvam ju veľmi dobre ako neprávnik a veľmi, veľmi úpenlivo ako neprávnik, či už som v kancelárii alebo tu, nič takého tuná doteraz nejakým spôsobom nezaznelo. V čom teda ten Ústavný súd doteraz, keď ústavne zasadal a robil ústavné rozhodnutia, pochybil, koho a čoho sa dotkli a čo nebolo v poriadku a čo vám vadí? Vám vadia persóny toho Ústavného súdu. Stále hovoríte o koalícii, stále hovoríte o opozícii, nikto nepovie, že vlastne tento marazmus, do ktorého sa ten Ústavný súd dostal tým, že niektorí ľudia budú chýbať, je zapríčinený tým, že prezident hrubo porušil svoje povinnosti. O tomto treba hovoriť. Hrubo porušil svoje povinnosti. Nevymenoval vtedy, keď vymenovať mal.
A na záver, pán poslanec Číž nikoho neurážal, len pomenoval tých, čo urážajú, vážené dámy a páni z opozície.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 18:28 - 18:29 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Musím zareagovať na to, čo hovorila pani poslankyňa Milanová, a chcem sa jej veľmi pekne poďakovať, lebo my sme naozaj viedli na výbore odborné, profesné debaty. A nielen my vo dvojici, ale aj s ďalšími kolegami. A proste veci, ktoré sme hovorili, si pani poslankyňa overovala u mojich kolegov na tomto type vysokých škôl. Je ozaj všetko pravda, čo pani poslankyňa povedala, a ja sa jej chcem ešte raz veľmi poďakovať za korektný prístup, za absolútnu korektnosť, za absolútnu nepolitičnosť v tomto probléme, ktorý je skutočne o všetkom inom, len nie o politike. Som presvedčený, že takýmto spôsobom by sme asi mali debatovať. Viem, že o všetkých zákonoch sa nedá, ale o väčšine zákonov, ktoré sú v tomto parlamente, kde by sme sa navzájom profesne presviedčali o nejakej teda pravde, ktorá je overiteľná. Ešte raz veľmi pekne ďakujem za konštruktívny prístup a chcem sa poďakovať aj všetkým poslancom v Národnej rade, že takýmto spôsobom budeme ďalej pokračovať, lebo ozaj v tomto prípade sme naozaj pomohli, možno je to málo, ale trom vysokým umeleckým školám.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.10.2018 18:15 - 18:16 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci. Dámy a páni, dovoľte, aby som v druhom čítaní uviedol návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Prečítam, je to môj návrh, potom návrh pána Glváča, Petráka, Faiča, Číža a pani Smolíkovej, je to návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Istým spôsobom prelomový návrh zákona. Sme v druhom čítaní.
Zopakujem to, čo som hovoril. Cieľom navrhovanej úpravy je zavedenie stabilnej, systémovej a vyváženej podpory umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít študentov verejných vysokých škôl, ktoré v rámci svojej hlavnej činnosti a svojho poslania realizujú tvorivú umeleckú činnosť. V súčasnosti ide o Vysokú školu múzických umení v Bratislave, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a Akadémiu umení v Banskej Bystrici.
Sme v druhom čítaní. V prvom čítaní bolo toho povedané veľmi veľa. Chcel by som len ctených kolegov ubezpečiť, že v rámci spoločnej správy a ešte pozmeňujúceho návrhu, ktorý navrhneme, sme vlastne vyhoveli všetkým tým doplneniam tohto návrhu zákona, ktoré odzneli v rozprave. Takže hovorím, ak bude, ak bude teda všeobecné chcenie, rád sa k tomu vyjadrím a urobím všetko to, čo zaznelo v prvom čítaní ako istá výtka v rámci vylepšenia tohto návrhu zákona, je tuná realizovaná v tomto druhom čítaní.
Ďakujem pekne za pozornosť. Skončil som, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 15:26 - 15:27 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne, pán predseda, predsedajúci. Len chcem reagovať na to, čo hovoril pán kolega, pán poslanec Senko.
Naozaj tento návrh reaguje hlavne na rozpravu, ktorá vznikla v ústavnoprávnom výbore a ktorá vznikla aj medzi dotknutými organizáciami a umelcami. A myslím si, že aj opoziční poslanci v tejto chvíli môžu mi dať za pravdu, že práve o tomto návrhu sme hovorili a hlavne na ústavnoprávnom výbore.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 10:20 - 10:25 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne a veľmi úprimne za tú debatu, ktorá tuná bola o tejto problematike. Ďakujem pani Milanovej, pani Kaščákovej, pani Zimenovej, pánovi Grendelovi, pánovi Petrákovi.
Dámy a páni, celý ten problém je v tom, ten klinec po hlavičke udrel pán Petrák a pán Grendel. To si treba toto úplne povedať veľmi na rovinu. Tie umelecké školy, ony sú len tri vysoké školy umelecké, ony sú len tri, viacej ich nemáte. Tie, ktoré vychovávajú umelcov v tom konečnom dôsledku, to sú tie tri školy, ktoré vlastne zabezpečujú výtvarníkov, hudobníkov, divadelníkov a všetko, čo s touto problematikou súvisí na najvyššej úrovni. Preto hovoríme o týchto troch vysokých školách bez toho, aby sme o iných školách hovorili s nejakým dešpektom, ale to sú často pedagogické školy, ktoré majú iný záujem vo svojej, aj vo svojich preambulách.
To, o čom hovoril pán poslanec Grendel, je to, je ten praktický život tých vysokých škôl preto, lebo tie vysoké školy sú samozrejme financované z ministerstva školstva, ale to je pedagogická činnosť. Potom je tu množstvo aktivít súvisiace s tým výkonom študentstva v rámci výtvarníkov, divadelníkov, filmárov, muzikantov, ktoré už sa nedajú platiť z týchto finančných prostriedkov. Pán Grendel hovoril o divadelníkoch, ja spomeniem výtvarníkov, napríklad. Výtvarníci na to, aby skončili školu, potrebujú určitý počet výstav v každom ročníku. A to sú tie áčkové, béčkové, céčkové výstavné priestory, ktoré sú takýmto spôsobom ohodnotené celospoločensky, hej. Oni nemôžu použiť žiadne finančné prostriedky, títo študenti, na to, aby si napríklad zaplatili prenájom, dopravu a všetko možné. To neni len o tom, namaľovať obraz. Ten obraz musí niekde vystaviť. Obraz, ktorý nie je vystavený, je mŕtvy obraz, v podstate neexistuje. Oni nemajú akým spôsobom vydolovať v súčasnom zákone tie peniaze z umeleckých škôl. No tak, čo sa stane? To sú všetko veci, ktoré si oni financujú sami. Ten prenájom priestorov, dopravu, atď., atď., resp. sponzorsky, ale toto nejak moc nefunguje.
Takže toto je tá pomoc, ktorá by v rámci takýchto aktivít, v rámci takýchto aktivít mala pomôcť. V rámci, ja neviem, divadelných fakúlt sú to festivaly rôzne, ktoré, áno, je možnosť si pýtať dotáciu, ale tak isto je možnosť túto dotáciu nedostať. A tie festivaly sa každoročne opakujú a nie všetci v tých komisiách sú, povedzme si otvorene, v obraze, čo je potrebou vysokých škôl tohto umeleckého typu. Aj z tejto debaty vyplynula istá predstava o inom financovaní. Áno, ja som si tam dovolil dať tých zástupcov vysokých škôl len kvôli tomu, aby informovali o tých jednotlivých projektoch, lebo tak to, povedzme si otvorene, nie je to nároková položka, aj tam je to tak formulované, formulované v tomto. Nie je nároková položka pre každú vysokú školu, že teda na každý projekt tá vysoká škola dostane finančné prostriedky. A to obmedzenie, ktoré je tam, opäť budeme sa baviť, ak teda to prejde do toho druhého čítania, budeme sa baviť o tých nie 800-tisícoch, ale o tých 400- až 800-tisícoch podľa toho, ako to ministerstvo kultúry bude disponované, čo sa týka finančných prostriedkov. Ale aby tieto školy na tú svoju činnosť dostali, mali zabezpečenú, mali zabezpečené nejaké finančné prostriedky, aspoň minimálne finančné prostriedky na tieto projekty a tie projekty sú známe dva roky dopredu. Niekde tri roky dopredu. Aké budú napríklad, čo sa týka festivalov, čo sa týka výstav, čo sa týka koncertov a tak ďalej a tak ďalej. To je tá činnosť, kde sa tie školy podľa môjho názoru, keďže už sú súčasťou istého verejno-kultúrneho života, či už mesta, VÚC-ky alebo teda časti, kde teda pôsobia, už sa správajú ako, nazvime to verejnoprávne inštitúcie. Samozrejme, že je to verejno-prístupné, verejnosti prístupné, veď na tom je to založené, čo hovorila pani poslankyňa Milanová. Pochopiteľne, tá verejnosť chodí aj na tieto výstavy, chodí aj na festivaly, chodí aj na koncerty, len tam ide len čiste o to financovanie. Aby tuná bolo zabezpečené aspoň trošku tých finančných prostriedkov na to. Oni aj tak, tí študenti, si budú musieť tie peniaze dozháňať na tie projekty, pokiaľ budú chcieť mať napríklad, keď niekto je taký výborný, že bude chcieť, že bude môcť napríklad vystavovať v národnej galérii, dostane tam priestor. Všetci povedia áno, si skvelý, poď! Lenže to musí niekto zaplatiť a zvyčajne to platí ten študent, ak sa mu takéto niečo podarí v nejakom tom výstavnom priestore.
Čiže ďakujem veľmi pekne ešte raz za túto plodnú diskusiu, plodnú rozpravu, ktorá tuná bola. Ja sa budem snažiť tie veci všetky dovysvetľovať aj na výbore, pokiaľ sa budeme ešte o tom baviť, pokiaľ to prejde do druhého čítania, samozrejme. Prosím vás o podporu tohto zákona. Ešte raz ďakujem veľmi pekne. Je to, viete, niektoré veci sa zo zákona dajú, niektoré veci sa zo zákona nedajú. A toto je taká, trošku z tej umeleckej oblasti aj taká legislatívna čierna diera. A toto vlastne, tento, tento návrh, novela, neviem, ako to nazveme, by malo zabezpečiť, že by sme tú čiernu dieru v rámci týchto vysokých umeleckých škôl aspoň trošku zaplátali.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 9:49 - 9:52 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte, aby som upriamil vašu pozornosť na návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 434 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Spolupredkladatelia sú pán Glváč, pán Petrák, pán Faič, pán Číž a pani Smolíková. Len v krátkosti dovoľte, aby som na úvod odcitoval z dôvodovej správy tohto návrhu.
Cieľom navrhovanej úpravy je zavedenie stabilnej, systémovej a vyvážanej podpory umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít študentov verejných vysokých škôl, ktoré v rámci svojej hlavnej činnosti a svojho poslania realizujú tvorivú umeleckú činnosť. V súčasnosti ide o Vysokú školu múzických umení v Bratislave, Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave a Akadémiu umení v Banskej Bystrici.
Dotačná forma takejto podpory založená na selektívnom princípe zároveň prináša prirodzenú kvalitatívnu súťaž medzi jednotlivými projektami študentov v rámci ich štúdia akreditovaných umeleckých študijných programov v študijných odboroch ako výtvarné umenie, dizajn, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá. Napriek skutočnosti, že študentské projekty je dnes možné podporiť aj prostredníctvom Audiovizuálneho fondu, resp. Fondu na podporu umenia, chýba osobitná samostatná platforma dotačnej podpory takýchto projektov. Nakoľko zriadením a prevádzkou umeleckých verejných vysokých škôl štát realizuje verejný záujem na takomto type vysokoškolského vzdelania, ako bezprostredne potrebné sa javí aj štátom garantované zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu umeleckých aktivít študentov, ktorá je nevyhnutná pre ich vzdelávanie a osobitný umelecký rozvoj. Z tohto dôvodu je dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky najvhodnejšou platformou na realizáciu uvedeného zámeru. Žiadateľmi o dotácie budú priamo umelecké verejné vysoké školy.
Veľmi krátko toľko na úvod. Ak by ste boli dobrí, samozrejme otázky v zmysle tohto námetu som samozrejme povinný a ochotný veľmi vám zodpovedať. Ďakujem pekne za pozornosť a prosím o podporu do druhého čítania tohto návrhu zákona. V prípade, že by boli nejaké nezrovnalosti v tomto smere ohľadne paragrafových znení, samozrejme budeme radi riešiť v druhom čítaní. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.9.2018 18:45 - 18:47 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci.
V prvom rade, pán Dostál, prestaňte nekorektne politicky vydierať. A teraz k veci. Anonym je svinstvo. Neviem, či sa na tom dohodneme. Neviem si predstaviť, že ja by som niekedy poslal na niekoho anonym. Vy možno áno. Pre mňa je anonym čosi, čo sa ako nedá absolútne zdôvodniť. Je to proste svinstvo. Ja vám poviem jeden príklad občiansky, prečo si myslím, že je to svinstvo, a prečo si myslím, že je tento návrh dobrý, hoci anonymy sa ďalej budú vyšetrovať, ale pokiaľ to niekto uzná za vhodné, viete?
Ja vám poviem inú vec, úplne občiansku. Predstavte si, že príde na mňa anonym, že som vykradol banku. Vykradol som banku, hej? Je na mňa trestné oznámenie, polícia ma prešetruje, vyšetruje, mám nejakú rodinu, mám nejaké deti. Pol roka sa to točí okolo mňa, som podozrivý, točím sa v médiách, nemôžem ísť na ulicu, preto lebo takto na mňa ukazujú prstom. Po pol roku sa ukáže, že je to omyl, proste že sa ten skutok nestal. Koho ja, ako sa mám brániť, koho ja mám žalovať za poškodenie dobrého mena? Moje, mojich detí, mojej rodiny? Takto to na mne zostane ako placka. Nepomôže mi nikto, len preto, že nejaký, kto ten, áno, kto tie anonymy uznáva, napríklad vy, na mňa podal anonymné udanie za to, že som vykradol banku, lebo si chce so mnou niečo vyriešiť, povedzme politicky. Viete si to predstaviť? Pre toto je tento zákon dôležitý, aby existoval, práve kvôli takým ľuďom ako vy, ktorí takéto anonymy obhajujú. To je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 13:46 - 13:47 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja tu vôbec nechcem nejakú konfrontačnú atmosféru v tejto chvíli vyvolávať, ale ani nechcem s vami polemizovať, pán poslanec, o tom, čo ste hovorili. Mne vadí v tejto chvíli principiálna, principiálna jedna vec, preto lebo ste niekoľkokrát použili vo svojom vystúpení slovo "pán prezident". No mne tu vadí principiálne z hľadiska súčasnosti iná vec. Pán prezident je podozrivý z nedodržiavania zákonov. Hovorí o tom aj opozícia, aj koalícia, píše sa o tom v médiách. Vracia zákonu, vracia zákony parlamentu, kde o nich rozhodla kvalifikovaná väčšina, no a prezident vlastne podozrivý z nedodržiavania zákonov posudzuje ich zákonnosť alebo nezákonnosť. Toto mi jednoducho vadí a dosť ťažko sa mi v tejto chvíli k tomu vyjadruje preto, lebo už ten samotný princíp, že nám súčasný pán prezident vracia zákony, mi vadí.
Skryt prepis