Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

22. 5. 2018 o 11:11 hod.

doc. Mgr. art.

Dušan Jarjabek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 22. 5. 2018 11:11 - 11:11 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem pekne pán predsedajúci, poprosím ctených kolegov z výboru pre kultúru a médiá, výbor pre kultúru a médiá 12.05 h v obvyklej miestnosti. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16. 5. 2018 16:34 - 16:37 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň. Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, dámy a páni, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, máte to pod tlačou 929.
Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu doktor Peter Juanidis oznámil listom z 22. marca 2018 predsedovi Národnej rady, že podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa vzdáva funkcie člena rady.
Predseda Národnej rady sa listom č. 178/2018 z 26. marca 2018 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady. Budem čítať iba mená a priezviská bez titulov. Dušan Budzák, Pavol Holeštiak a pani Natália Holinová. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 94 z 3. mája 2018 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu rady, s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Odporúča Národnej rade, aby
1. konštatovala, že
a) dňom 22. marca 2018 funkčné obdobie končí Petrovi Juanidisovi,
b) je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov.
2. zvolila jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na obdobie do 28. marca 2023.
3. uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 5. 2018 15:33 - 15:35 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, škoda, že vaša strana nemá zastúpenie vo výbore pre kultúru a médiá, hovorím to teraz veľmi úprimne, preto, lebo o istých otázkach by ste vedeli a o istých otázkach by ste vedeli diskutovať úplne inak, ako diskutujete teraz. To nie je vaša chyba, to je proste ten stav, ktorý je. Ja s vami nebudem polemizovať o istých veciach, nakoniec viete veľmi dobre, že vo všetkých tých fondoch teraz prebehne poslanecký prieskum na základe teda aj istých indícií, ktoré hovoria o tom, že treba si isté veci vysvetliť.
Zase na druhej strane netreba všetko hádzať, ako negativizovať, ako to robíte vy, preto, lebo, preto, lebo, aby sa nám nestalo, že s tou vodou v tej vaničke by sme vyliali aj dieťa. Nakoniec tie fondy spravili veľmi veľa dobrého aj v rámci toho kinematografického, kinematografického priestoru. Film Jánošík (povedané so smiechom), o ktorom ste hovorili, tak to je z úplne iného obdobia, to sa musíte spýtať aj ministra kultúry Kňažka, hej, to tu bolo strašne dávno a spájať ho teraz ako, ako s týmito problémami sa mi zdá také trošku účelové z vašej strany.
Ozaj treba si naozaj všetko veľmi úprimne povedať, aj v tom máte pravdu, že istá skupina je spokojná, istá skupina je nespokojná. Treba si určiť kritériá, treba sa pozrieť do tých fondov, na základe akých kritérií tie fondy dávajú peniaze a na čo, akým spôsobom sa vyhodnocujú tie projekty, ktoré tie fondy podporujú. V tom všetkom máte pravdu. Ale nie nenegativizujte všetko, lebo to nie je pravda, a potom to pôsobí veľmi účelovo a hlavne nedôveryhodne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 23. 3. 2018 10:19 - 10:20 hod.

Dušan Jarjabek
Zvolávam výbor pre kultúru a médiá ihneď, ak môžem poprosiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 18:01 - 18:01 hod.

Dušan Jarjabek
Zvolávam výbor pre kultúru a médiá hneď po skončení tajného hlasovania do miestnosti výboru pre kultúru a médiá, poprosím všetkých poslancov. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:45 - 14:46 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán kolega Galko, mne sa tento prejav nepáčil. Mne sa nepáčil z toho dôvodu, že išiel mimo témy. Išiel mimo témy, ktorá je v tomto parlamente, a ten útok na kolegu Glváča, si myslím, že bol úplne zbytočný, a tá forma bola až niekoľkokrát zbytočná a tá militantnosť, ktorá tú znovu osobne zaznela. Vy predsa musíte vedieť, čo to spôsobí. Vy musíte vedieť, že na militantnosť príde ďalšia militantnosť, hej. A proste táto schôdza sa zvrhne tam, kde doteraz nebola. Vy ste tu hodili istú rukavicu, istú inú formu ste nahodili do tejto schôdze a ja sa obávam, že opäť sa to zvrhne niekde, kde nechceme.
Uvedomte si jednu vec. Schôdzujeme v tejto chvíli, keď väčšina obyvateľov alebo väčšina tých športových obyvateľov pozerá olympiádu. V čase olympiády historicky najväčší vojvodcovia skladali zbrane. Historicky. Bol jednoducho mier. Prečo trošku toho olympizmu do tejto schôdze nedáte aj vy a prečo tuná chcete takýmto spôsobom opäť militantne čosi zavádzať, čo tuná nebolo? Trošku, trošku tej atmosféry z tej olympiády, keby sa dostalo sem. No, vy ste išli úplne mimo. A toto sa mi, toto sa mi strašne nepáči preto, lebo nejak sme inak naladení oddnes a predpokladám, že do toho 17. februára budeme. Vy ste to porušili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 2. 2018 16:12 - 16:13 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Pčolinský, ja vám celkom teraz nerozumiem, čo ste to hovorili, preto lebo vy ste tuná vystupovali ako zarytý východniar, ale ak sa nemýlim, tak na našom aute je taká značka, že BL. Však? A ja teraz neviem, že či vy ste ako východniar v Bratislave alebo Bratislavčan na východe alebo ako to je vlastne s vami, lebo bijete sa tu do pŕs ako východniar, ale prvý ste z toho východu zdupkali. Tak ako je to vlastne s nami ? To len skutočne by som strašne rád vedel preto, lebo mám taký pocit, že vodu kážete a víno pijete. Alebo opačne?
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1. 2. 2018 16:12 - 16:12 hod.

Dušan Jarjabek
Ďakujem veľmi pekne. Odpoveď pani poslankyni je veľmi jednoduchá. Pán kandidát Blaha je otcom pána poslanca Blahu. Hovorím to veľmi otvorene a korektne, dali sme si tieto veci aj preveriť právnikmi. Právnici tvrdia, že nie je to v žiadnom rozpore s prijatou zákonnou normou, takže asi toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 1. 2. 2018 16:07 - 16:10 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, pán podpredseda Národnej rady. Dámy a páni, dovoľte, aby som vás informoval o správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá k návrhu na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu. Máme to, ako už povedal pán podpredseda, pod tlačou 841.
Člen Rady pre vysielanie a retransmisiu pán profesor Mojmír Mamojka oznámil listom, že, 14. decembra 2017 predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, že podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov sa vzdáva funkcie člena rady.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa listom č. 784/2017 z 19. decembra 2017 obrátil na predsedov všetkých poslaneckých klubov, profesijné a občianske združenia pôsobiace v oblasti kultúry, periodickej tlače a ostatných prostriedkov verejných informácií, aby v určenej lehote predložili Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá návrhy kandidátov na člena rady.
Výbor dostal tieto návrhy kandidátov na doplnenie rady, budem čítať bez titulov: Pán Peter Alakša, pán Milan Blaha, pán Dušan Budzak, pán Ján Dianiška a pán Ján Ikrényi.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá posúdil predložené návrhy kandidátov na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu a konštatoval, že všetci kandidáti spĺňajú požadované náležitosti a predložené návrhy sú v súlade s kritériami uvedenými podľa § 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá po zvážení týchto skutočností v prijatom uznesení č. 83 z 30. januára 2018 vyslovil súhlas s návrhom na voľbu člena Rady pre vysielanie a retransmisiu, pod tlačou 841, a odporúča Národnej rade Slovenskej republiky, aby
a) konštatovala, že v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov skončilo dňom 13. decembra 2017 funkčné obdobie pánovi profesorovi Mojmírovi Mamojkovi,
b) je potrebné zvoliť jedného člena rady, aby Rada pre vysielanie a retransmisiu mala deväť členov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
2. Zvolila podľa § 6 ods. 1 a § 8 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov jedného člena Rady pre vysielanie a retransmisiu na obdobie do 16. februára 2023.
3. Uskutočnila opakovanú voľbu v prípade, že nebude zvolený jeden člen z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký počet hlasov.
Pán podpredseda, ďakujem pekne, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 12. 2017 1:46 - 1:47 hod.

Dušan Jarjabek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, za slovo, pán predsedajúci. Ja len veľmi krátko. Skutočne sa treba poďakovať, pán poslanec Číž, za múdre slová na záver tejto schôdze a tešiť sa, že takúto hlúpu schôdzu už nikto nezvolá. V prípade, že by sa ctená opozícia nepoučila a predsa len pokračovala v tejto hlúpej hre, tak dopadne podobne ako dnes. Trápny výbuch. A bola to pre nás všetkých jedna obrovská strata času bez ohľadu na to, či sme z opozície, alebo z koalície. Takže škoda.
A, pán poslanec Číž, ešte raz veľmi pekne ďakujem.
Skryt prepis