Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 12. 2017 o 22:33 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 22:33 - 22:35 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec, nie som prekvapený, ale som veľmi sklamaný z tohto vášho vystúpenia, a to nie je prvýkrát, ale stáva sa to opakovane a to nie len z vašich úst, ale veľakrát aj z úst vašich kolegov opozičných. Veľmi často zneužívate veľmi ťažké zdravotné a sociálne prípady, ktoré sú veľmi tragické a zneužívate ich na politické ciele.
Vy o nás idete rozprávať o tom, že máme skrvavené ruky za to, že pri tragickej nehode, autonehode zahynulo 7 opatrovateliek. Som z lekárskej rodiny, slúžil som roky na záchranke na chirurgii, som atestovaný, strašne ma to uráža. Je to taký hyenizmus, ktorý nie je možné, aby na takejto scéne, na takomto pódiu odznieval, a je to opakovane, nie je to prvýkrát. A toto vy skrývate za to, aký ste sociálny, ako vám ide o ľudí - a toto tu budete zneužívať? Je to strašne, strašná úbohosť! Ak to sám nevidíte, tak je to veľmi tragické.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 9. 2017 14:11 - 14:12 hod.

Jozef Ježík
Ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda, za odpoveď, ktorá bola veľmi široká a ktorá ukázala, že naozaj sa tu robia veci, ktoré pomáhajú podnikateľskému prostrediu a samozrejme tým pádom aj živnostníkom. Ale aj tak by som sa chcel spýtať, ako pokračuje zlepšovanie týchto služieb v rámci budovania integrovaných obslužných miest pre občanov, ktoré sú samozrejme tiež veľmi dôležité aj pre živnostníkov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6. 9. 2017 15:38 - 15:39 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 646 z 19. júla 2017 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda, ako bolo uvedené, predkladá túto informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
V I. polroku 2017 bolo prijatých 9 aproximačných nariadení vlády a je predpoklad, že v II. polroku budú prijaté 3 návrhy, a to v pôsobnosti ministerstva hospodárstva, ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 4. septembra 2017 na svojej 51. schôdzi a uznesením č. 240 odporúča Národnej rade vziať informáciu na vedomie.
Pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 16:03 - 16:04 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani podpredsedníčka vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím z 30. januára 2017 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda túto informáciu predkladá na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z.
Mimo toho, čo povedala pani podpredsedníčka, koľko týchto nariadení bolo prijatých a ktoré sa plánujú v tomto polroku, v závislosti na legislatívnych aktivitách orgánov Európskej únie sa môže stať, že bude potrebné v I. polroku 2017 pripraviť nový vnútroštátny predpis aj nad rámec uvedeného počtu.
Ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 14. marca 2017 na svojej 37. schôdzi a uznesením č. 159 odporúčal Národnej rade vziať informáciu na vedomie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 2. 2. 2017 10:11 - 10:13 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní návrhu ústavného zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 371 zo 6. decembra 2016 pridelila návrh ústavného zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Ako gestorský určila ústavnoprávny výbor a určila aj lehoty na prerokovanie v týchto výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Návrh ústavného zákona výbory prerokovali a ústavnoprávny výbor ho odporúčal schváliť. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj neprijal uznesenie. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru nevyplývajú žiadne pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy. Ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor odporúča Národnej rade návrh ústavného zákona schváliť ako celok.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 147 z 31. januára 2017. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu ústavného zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30. 11. 2016 18:55 - 18:56 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedeného návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh ústavného zákona do 20. januára 2017 a gestorský výbor do 30. januára 2017.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Ďakujem, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20. 10. 2016 15:45 - 15:45 hod.

Jozef Ježík
Po dohode navrhujem hlasovanie v utorok po uplynutí 48 hodín.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20. 10. 2016 15:43 - 15:45 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní uvedeného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 169 zo 7. septembra 2016 pridelila tento vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny a zahraničnému výboru. Ako gestorský určila ústavnoprávny výbor a určila lehoty na prerokovanie tohto návrhu. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona prerokovali všetky výbory a odporúčali ho Národnej rade schváliť. Z uznesení uvedených výborov vyplýva jeden pozmeňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča schváliť ho a súčasne odporúča schváliť návrh zákona ako celok v znení uvedeného pozmeňujúceho návrhu. Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona (tlač 177a) bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 84 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, môžte otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7. 9. 2016 16:01 - 16:02 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím z 29. júla 2016 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru.
Vláda predkladá túto informáciu na základe ustanovenia § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch. Pani ministerka uviedla, koľko týchto nariadení bolo prijatých, koľko je plánovaných v ďalšom polroku.
Takže ústavnoprávny výbor prerokoval informáciu 5. septembra 2016 na svojej 16. schôdzi a uznesením č. 40 odporúča Národnej rade vziať informáciu na vedomie.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7. 9. 2016 15:42 - 15:44 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k vládnemu návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali: ústavnoprávny výbor, výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny a zahraničný výbor. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali návrh zákona do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v Národnej rade v prvom čítaní.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán podpredseda, prosím, otvorte, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>