Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

3.4.2019 o 9:01 hod.

MUDr.

Jozef Ježík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.4.2019 9:01 - 9:05 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podal informáciu ako spravodajca ústavnoprávneho výboru.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohúta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynulo 16. februára 2019.
Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať; v tomto prípade osemnásť kandidátov. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1394 z 15. februára 2019 bolo v zmysle zákonov ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 51 návrhov, ktoré nominovali 30 uchádzačov. V súlade s volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval uchádzačov na svoju 92. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 21. a 22. marca 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
V zmysle § 116a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku rozhodoval ústavnoprávny výbor po skončení rozpravy spoločne o všetkých uchádzačoch, či spĺňajú Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Ústavnoprávny výbor konštatoval, že uchádzači Pavol Boron, Katarína Čechová, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Radovan Hrádek, Stanislav Irsák, Martin Javorček, Rastislav Kaššák, Eva Kováčechová, Štefan Kseňák, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Peter Molnár, Vlastimil Pavlikovský, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Robert Šorl, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban, Martin Vernarský spĺňajú podmienky na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Navrhovaná Eva Fulcová v súlade s § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku listom zo dňa 14. marca 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Evu Fulcovú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom navrhujem, aby sa voľba uskutočnila dnes, t. j. 3. apríla o 17.00 hod. a v prípade, ak nebol zvolený dostatočný počet kandidátov v zmysle čl. 11 volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov navrhujem, aby sa opakovaná voľba uskutočnila 4. apríla o 17.00 hod.
Pani predsedajúca, dajte, prosím, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.2.2019 17:19 - 17:20 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Pán predseda, dovoľte, aby som vás informoval ako poverený spravodajca ústavnoprávneho výboru o nových skutočnostiach týkajúcich sa návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ústavnoprávnemu výboru boli dnes, to je 12. 2. 2019, doručené späťvzatie návrhu na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu Mgr. Radovana Hrádeka a späťvzatie súhlasu s kandidatúrou na sudcu Ústavného súdu Doc. JUDr. Roberta Fica, CSc.
Z tohto dôvodu predseda ústavnoprávneho výboru týchto uchádzačov do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu nezaraďuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2019 13:18 - 13:18 hod.

Jozef Ježík
Ešte navrhujem, aby po ukončení rozpravy hlasovali sme v utorok o 17. hodine večer.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8.2.2019 10:12 - 10:14 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja si veľmi vážim pána poslanca Dostála, lebo na ústavnoprávnom výbore vždy má ozaj také poznámky, ktoré vyplývajú z toho, že má naštudované tie podklady.
Trošku sa naozaj nezhodneme v tom, že tie podklady, ktoré dodával pán poslanec docent Fico ako kandidát na sudcu Ústavného súdu, nerešpektuje všetky podklady alebo ich neakceptuje.
Pre mňa osobne určite z tých kandidátov, ktorých sme tam vypočúvali, ktorých tam bolo 39 fyzicky prítomných, tak určite, a myslím si, že aj viacerí z opozície musia uznať, že docent Fico patril medzi najfundovanejších a najerudovanejších kandidátov.
Ja určite, a to sme prejavili aj hlasovaním už pri prvom hlasovaní, ktoré tam bolo, my sme boli presvedčení, že spĺňa tie podmienky, lebo sme akceptovali tie doklady, ktoré boli doložené a ktoré aj následne boli doložené, aj pedagogické činnosti, aj prácu pre stredisko pre obete trestných činov, lebo ju vykonával už ako docent, ako právnik, ktorý mal vzdelanie III. stupňa, aj keď sa to pre tú prácu nevyžaduje.
Chcel by som sa vrátiť k tomu, čo tu viacerí napádate, že dostal druhú šancu. My sme pri prvom hlasovaní hlasovali o uznesení, kde sa hovorilo, či spĺňa, toto neprešlo, 6 : 6, ale hlasovali sme aj o uznesení, či nespĺňa, a toto takisto neprešlo, 6 : 6.
Čiže vzhľadom na to, že ústava hovorí o tom, že sa má ústavnoprávny výbor vyjadriť, tak nás predseda Národnej rady k tomu vyzval, a preto bola tá druhá šanca, lebo je to aj právo tohto kandidáta, aby sa ústavnoprávny výbor vyjadril... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.2.2019 15:48 - 15:54 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som ako spravodajca poverený ústavnoprávnym výborom, a to uznesením č. 559 zo dňa 26. 1. 2019 predniesol túto správu.
Funkčné obdobie predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej, podpredsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky Milana Ľalíka, sudcov a sudkýň Ústavného súdu Slovenskej republiky Petra Brňáka, Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Lajosa Mészárosa, Marianny Mochnáčovej, Ladislava Orosza a Rudolfa Tkáčika uplynie 16. februára 2019. Národná rada Slovenskej republiky podľa čl. 134 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky navrhuje prezidentovi Slovenskej republiky dvojnásobný počet kandidátov na sudcu Ústavného súdu, ktorých má vymenovať. V tomto prípade 18 kandidátov.
Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky môže byť podľa čl. 134 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky vymenovaný ako občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu Ústavného súdu. Navrhnutý kandidát musí mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 1290 zo 16. novembra 2018 bolo v zmysle zákona ústavnoprávnemu výboru doručených celkovo 69 návrhov, ktoré nominovali 40 uchádzačov. V súlade s Volebným poriadkom o voľbe a odvolávaní funkcionárov ústavnoprávny výbor pozval uchádzačov na svoju 83. schôdzu, ktorá sa uskutočnila 23. až 25. januára 2019, aby prezentovali predstavu o svojom pôsobení na Ústavnom súde Slovenskej republiky. V prvej časti stručne informovali o motivácii a svojej predstave možného pôsobenia na Ústavnom súde Slovenskej republiky, následne odpovedali na otázky poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zástupcov prezidenta Slovenskej republiky.
Na základe listu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 30. januára 2019 zvolal predseda ústavnoprávneho výboru 87. schôdzu na 7. februára 2019, programom ktorej bolo pokračovanie návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu. V zmysle § 116a ods. 4 zákona o rokovacom poriadku rozhodoval ústavnoprávny výbor po skončení rozpravy osobitne o každom uchádzačovi, či spĺňa Ústavou Slovenskej republiky požadované podmienky na výkon funkcie sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor konštatoval, že uchádzači, budem čítať iba mená bez vedeckých a akademických titulov, Ján Drgonec, Ladislav Duditš, Anton Dulak, Libor Duľa, Michal Ďuriš, Ivan Fiačan, Robert Fico, Dagmar Fillová, Eva Fulcová, Boris Gerbery, Radovan Hrádek, Monika Jankovská, Martin Javorček, Martina Jánošíková, Kajetán Kičura, Karol Kovács, Eva Kováčechová, Peter Kresák, Štefan Kseňák, Lucia Kurilovská, Miloš Maďar, Pavol Malich, Michal Matulník, Peter Melicher, Soňa Mesiarkinová, Peter Molnár, Edita Pfundtner, Zuzana Pitoňáková, Radoslav Procházka, Marián Sluk, Juraj Sopoliga, Peter Straka, Ľuboš Szigeti, Ján Šikuta, Robert Šorl, Ján Štiavnický, Daniela Švecová, Marek Tomašovič, Michal Truban, Martin Vernarský spĺňajú podmienky na výkon funkcie sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky. K týmto všetkým kandidátom sa vzťahujú uznesenia ústavnoprávneho výboru, a to uznesenia 520 až 558 a uznesenie č. 565.
Navrhovaná Lucia Kurilovská v súlade s § 116a ods. 1 zákona o rokovacom poriadku listom zo dňa 4. februára 2019 odvolala svoj súhlas s návrhom na voľbu kandidáta na sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky. Vzhľadom na uvedené predseda ústavnoprávneho výboru navrhovanú Luciu Kurilovskú do návrhu na voľbu kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky nezaraďuje.
Vážená predsedajúca, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 30.1.2019 14:24 - 14:26 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som vás informoval o prerokovaní tohto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1513 zo 4. decembra 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre sociálne veci, výboru pre obranu a bezpečnosť a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Určila zároveň ústavnoprávny výbor ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného vládneho návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený, ho prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča o všetkých pozmeňujúcich návrhoch hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade návrh zákona schváliť ako celok, a to v znení uvedených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov o prerokovaní návrhu zákona bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 561 z 29. januára 2019. Týmto uznesením ma výbor ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri rokovaní o návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2019 18:00 - 18:02 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1367 zo 16. januára 2019 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá túto informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky, a to v polročných intervaloch, tak ako už pán podpredseda uviedol, tak v II. polroku 2018 bolo prijatých päť týchto nariadení a teraz v tomto I. polroku sa plánujú prijať dve nariadenia, a to v gescii ministerstva zdravotníctva a Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 84. schôdzi 29. januára 2019 a uznesením č. 560 odporúčal Národnej rade vziať ju na vedomie.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 4.12.2018 11:03 - 11:03 hod.

Jozef Ježík
Pán predsedajúci, dávam, pán predsedajúci, dávam návrh na to, aby sme o návrhu skupiny poslancov na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústava (tlač 1015), aby sme hlasovanie o tomto bode presunuli na štvrtok, na 6. 12. na 11.00 hod.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 14:56 - 14:57 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby vládny návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre sociálne veci, výbor pre obranu a bezpečnosť a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhol ústavnoprávny výbor s tým, aby výbory prerokovali vládny návrh zákona v druhom čítaní do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019. Zo znenia vládneho návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutý gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že vládny návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň vládny návrh zákona prideliť výborom vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie vládneho návrhu zákona vo výboroch v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.11.2018 11:04 - 11:11 hod.

Jozef Ježík Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, v rozprave k predmetnej tlači vystúpilo 14 poslancov. Pán predkladateľ, pán poslanec Andrej Danko podal jeden pozmeňujúci návrh. A takisto v rozprave zaznel návrh nového uznesenia, ktoré predložil pán poslanec Marian Kotleba.
Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať najskôr o pozmeňujúcom návrhu, ktorý predložil poslanec Andrej Danko.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 100, proti 13, zdržalo sa 13 poslancov, 2 nehlasovali.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh bol schválený.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Teraz, pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu ako celku.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 112, proti 14, 3 sa zdržali, 1 nehlasoval.

Návrh uznesenia sme schválili.

Nech sa páči.

Ježík, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, teraz, prosím, dajte hlasovať o návrhu pána poslanca Mariana Kotlebu.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Nech sa páči, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 125 (pozn. red.: správne „121“), za 15, proti 39, zdržalo sa 54 poslancov, 13 nehlasovali.
Návrh nebol schválený.
Vyhlasujem prestávku do 11.10 hod. Budeme pokračovať v prerušenom rokovaní o prijatí uznesenia Národnej rady k OSN ku globálnemu paktu, kde bude pokračovať, samozrejme, pán poslanec Poliačik, ktorý ešte nedokončil svoje vystúpenie.

(Prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis