Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

18.10.2018 o 10:31 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.10.2018 10:31 - 10:32 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Samozrejme, kvitujem snahu, to, že vysporiadavať sa s potenciálne skorumpovanými zamestnancami a manažérmi, ale ono celkovo ten systém na tej finančnej správe nefunguje aj vo vzťahu napríklad k whistleblowerom, keďže je tam nejaká jednotka, ktorá ich eviduje, keď niečo niekto nahlási. V praxi to funguje tak, že pokiaľ vedenie, ktoré je prepojené aj s vedením tejto jednotky, jednoducho chce, aby nejaká transakcia sa uskutočnila, aby peniaze odišli, tak jednoducho pozdržiavajú hlásenia od zamestnancov do toho momentu, kedy je už transakcia vybavená, zlodeji majú, čo chceli, a potom láskavo, láskavo prijmú nejaké hlásenie, keď už je po funuse. Finančnú správu treba riešiť personálne aj organizačne úplne, úplne od základu a, samozrejme, od vrchu nadol predovšetkým a treba systematicky takisto vyriešiť inšpekciu. Nezachytil som, čo sa bude diať s inšpekciou, pretože aj na tejto schôdzi sa rieši inšpekcia Policajného zboru, ale rovnako, samozrejme, aj armáda, ale finančná správa, je tam inšpekcia, ktorá absolútne nefunguje, na čele ktorej je jednoducho skorumpovaný človek a túto inšpekciu takisto treba vyčleniť mimo finančnú správu, spod kontroly vedenia finančnej správy, aby reálne kontrolovala, reálne mala výsledky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.10.2018 10:13 - 10:17 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, je tu zákon teda o finančnej správe Slovenskej republiky a ja osobne si myslím, som presvedčený o tom, že by mal byť vrátený naspäť na dopracovanie, a tak isto som presvedčený o tom, že samotná finančná správa s novým vedením sa bude snažiť tento zákon ešte prerobiť.
Vypichnem aspoň dve veci odtiaľ. Možno jedna z toho už bola spomenutá. Mali sme tu smutný príbeh človeka s menom Daniel Čech, ktorý sa z obchodu s čínskym haraburdím stal zrazu viceprezidentom finančnej správy. A teraz poviem ten negatívny aspekt v tomto zákone v súvislosti s týmto. Vtedy to bolo spravené tak, že na sedem dní, na sedem dní sa stal kontrolórom, takzvaným kontrolórom a následne, keďže už robil akože vo finančnej správe tých sedem dní, tak sa stal človekom číslo dva, viceprezidentom finančnej správy. Tento zákon to ešte upravuje takým smerom, aby takéto takpovediac podvádzanie bolo ešte, ešte ľahšie. Doteraz zákon hovoril o tom, že keď sa chce niekto dostať na riadiacu pozíciu, tak už musel pracovať vo finančnej správe predtým. To sa teda obchádzalo tým, že doslova na niekoľko dní sa zamestnal niekto, hocikto, vybraný a potom sa dosadil do aj takejto veľmi vysokej funkcie. V opačnom prípade na takúto funkciu by bolo treba urobiť výberové konanie. V takomto prípade to nebolo nutné urobiť.
Tuto sa v § 81 sa síce stanoví kvalifikačný predpoklad, to znamená, čo všetko musí spĺňať ten uchádzač o vysokú funkciu, ale vzápätí sa to v odseku 3 zneguje tým, že sa určí, na čo sa nemá vzťahovať takáto podmienka kvalifikačného predpokladu, a toto vie stanoviť prezident alebo prezidentka finančnej správy vnútornými predpismi. Čiže podľa svojej ďalšej svojvôle. Toto je bod, ktorý tam naozaj nemá čo hľadať. Tých bodov je tam veľa, ako som hovoril, bude to treba prepracovať a predpokladám, že finančná správa samotná to bude chcieť urobiť nejakým spôsobom. Bude to zase veľmi nešťastné, ak sa to bude robiť všelijako cez výbor nekonečným, nekonečnou sériou pozmeňovákov a podobne.
A druhý bod, ktorý dám na ilustráciu, myslím, že tu už ale bol spomenutý, je o tom vstupe do obydlia, kde je podľa tohto zákona ozbrojený príslušník finančnej správy oprávnený vstupovať, ak sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vykonávanie inej hospodárskej činnosti. Čiže keď je podnikateľ živnostník, keď má sídlo napríklad vo svojom súkromnom dome alebo v nejakom podobnom zariadení alebo teda objekte, tak ľubovoľne tam môže vstupovať, vstupovať ozbrojený príslušník finančnej správy. Takúto právomoc nemá ani Policajný zbor, ani polícia nemá právomoc ľubovoľne vstúpiť do obydlia bez povolenia súdu. Dať to príslušníkom finančnej správy, takúto svojvoľnú právomoc, je jednoducho nehoráznosť. S najväčšou pravdepodobnosťou je to v rozpore s ústavou a jednoducho takýto paragraf nemá v návrhu zákona čo hľadať. Je to určite v rozpore s Listinou základných práv a slobôd. Predstavte si, že živnostník má vo svojom vlastnom dome, vo svojom vlastnom dome sídlo podnikania. Jednoducho zamestnanec finančnej správy tam príde, otvorí si dvere a vojde do priestorov podľa svojho uváženia. Toto je absolútne ale že kategoricky neprijateľné.
Nebudem dlho, skončím tým, že predpokladám, že sa to prepracuje. Navrhujem ministrovi, teda predkladateľovi, aby takýto návrh zákona celý stiahol predtým, ako sa táto hanba na kolieskach vôbec dostane do ďalšieho legislatívneho procesu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2018 16:01 - 16:02 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou návrhu je aj stanovisko ministerstva financií.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.9.2018 10:14 - 10:15 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:28 - 11:30 hod.

Jozef Rajtár
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2018 11:24 - 11:37 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Som rád teda, že tu padlo aj teda zamyslenie sa nad tým, a dúfam teda, že aj parlament sa tým alebo teda aj vláda bude neskôr zaoberať, akým spôsobom vlastne zjednodušiť to, že keď ešte niekto chce ďalej robiť, tak ako, ako takémuto človeku pomôcť po tej stránke odstraňovania legislatívnych obmedzení a ďalších vecí. Samozrejme, nejaký strop určuje dosť natvrdo veci typu, že človek stratí svoju pozíciu v práci a potom sa už teda ten návrh populisticky nevenuje tomu, že ako s tým naložiť, ako keď ten človek chce pracovať, ako môže mu to byť uľahčené čo najviac. Lebo ten strop to hovorí, že stráca svoju pozíciu. Stráca svoju pozíciu a nemá už tú pozíciu už ďalej v tej práci. Takže toľko.
A zdôrazňujem to, čo sme hovorili. Tá informovanosť je dôležitá preto, lebo aby človek sa mohol sám rozhodnúť. Jednoducho keď už napríklad nemá tú energiu, tak aj za tú cenu, že bude mať nižší dôchodok, pôjde trebárs v 60-tke do dôchodku, aj keď ten váš strop bude, ja neviem, 64 alebo 65 rokov, ale mal by mať bázu, mal by mať niečo, na základe čoho sa rozhodne, a to by mala byť táto informovanosť. Preto dúfam, že sa toto naozaj zavedie, či už teraz alebo v čo najbližšom čase, aby ľudia mohli robiť svoje vlastné rozhodnutia. A takisto aj pre neskorší vek ten človek bude vidieť, keď zostane dlhšie, o koľko sa mu ten dôchodok zvýši. A ešte raz zdôrazňujem, čím lepšie bude spravovaný štát, tak aj dôchodok bude vychádzať lepšie.
A ešte pri strope jedna vec, o ktorej neradi hovoríte, že ako to zastropujete, ten vek, tak bude mať ten človek nižšiu mzdu o vyše 20 % oproti priemernej mzde. Čiže znižujete zároveň tým tú mzdu. Nechajme ľudí sa... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

17.9.2018 11:16 - 11:24 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem opäť za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, stručne teda poviem, o čom je tento návrh. Tento návrh zavádza povinnosť Sociálnej poisťovne informovať budúcich dôchodcov o tom, aký budú mať dôchodok, akým spôsobom sa vypočítava tento dôchodok a je tam ešte niekoľko ďalších parametrov, ktoré bude táto informácia, ak sa návrh schváli, obsahovať. Takúto správu, takúto informáciu by dostal každý, kto sa zaradí do pracovného procesu. Päť rokov po tom, ako sa do tohto pracovného procesu zaradí. Dostal by ju písomne a následne by sa teda každému takémuto človeku zriadil elektronický účet, kde bude mať všetky informácie, ktoré budú aktualizované každý jeden rok. Opäť písomne dostane každý budúci dôchodca takúto informáciu päť rokov pred predpokladaným odchodom do dôchodku.
V súčasnosti budúci dôchodcovia takpovediac dosť tápajú v tme. Tápajú v tme o tom, akým spôsobom bude vypočítaný ich dôchodok, aký presný oni budú mať dôchodok. Jednoducho nemajú informácie. Len pred pár dňami sme schválili návrh zákona, ktorý aspoň mierne, mierne zlepšuje takúto informovanosť. Pritom pochopiteľne dôchodok je dôležitý pre každého, každého z nás, ktorý si odpracuje stanovený počet rokov, a mala by to byť veličina, ktorú aspoň v nejakých rysoch ľudia, o ktorej ľudia budú informovaní.
Veľa sa tu hovorilo nejakom strope, o nejakom strope pri odchode do dôchodku. Tam musím jednoznačne povedať, že to je čisto marketingový populizmus, je to čisto z marketingového dôvodu, pretože nechajme sa, nechajme na ľuďoch, ako sa rozhodnú, informujme ich a nechajme na ľuďoch, ako sa rozhodnú, že odídu do dôchodku. Keď budú mať informácie aktualizované každý rok, tak každý si bude vedieť povedať, chcem odísť na budúci rok do dôchodku, lebo už stačilo, aj keď mám, ja neviem, 58 rokov a ten dôchodok nebude taký, aký si predstavujem, alebo počkám ešte niekoľko rokov a odídem vtedy, keď mi bude vychádza vyšší dôchodok. Alebo sa cítim byť stále silný, stále chcem pracovať a chcem odísť do dôchodku až niekedy oveľa, oveľa neskôr a potom mi ten dôchodok aj bude vychádzať vyšší, lebo budem mať vyšší počet odpracovaných rokov.
Ten populizmus, čo tu zaznieval o nejakom strope, neprekročiteľnom, tak staval, staval výlučne na tom, že každý chce ísť do dôchodku vtedy, keď je stanovený vládou alebo štátom nejaký presný strop a nikto nechce pracovať ďalej. Ale ako som aj hovoril verejne, od začiatku, od vzniku SaS dostávame korešpondenciu od starších ľudí, ktorí nás vyzývajú k tomu, aby sme práve nerobili zákony a opatrenia, ktoré vyslovene tlačia starších ľudí do toho, aby bezpodmienečne išli do dôchodku, a sťažujú im to, ak chcú pracovať aj následne po dosiahnutí toho veku, kedy majú nárok na dôchodok.
Mali by sme sa ďalej zamyslieť, namiesto toho, aby sme vymýšľali marketingové stropy, tak by sme sa mali zamyslieť nad tým, ako takýmto ľuďom, ktorí chcú aj vo vyššom veku pracovať, opäť zdôrazňujem, keď sa tak sami rozhodnú, keď to sami chcú, ako im uľahčiť, ako im uľahčiť túto nasledujúcu prácu. Spraviť legislatívne zmeny tak, aby zamestnávatelia mali, dajme tomu, odstránené nejaké prekážky zamestnávania starších ľudí, aby si s nimi vedeli oveľa jednoduchšie dohodnúť nejaký kratší úväzok, kto chce ešte pracovať, ale dajme tomu štyri hodiny denne, aby nemal naozaj legislatívne prekážky, ktoré tomu prekážajú, aby tomu nezamedzovala, nejaký strop pri minimálnej mzde a tak ďalej, a tak ďalej. Jednoducho uľahčiť tým ľuďom, ktorí majú vôľu, ktorí sa sami rozhodnú pracovať aj vo vyššom veku, aby mali následne túto svoju prácu čo najľahšiu, aby aj zamestnávateľ mal čo najviac možností ako ich ponechať v pracovnom procese.
Keď sme hovorili o informovanosti, o tom, že aký má byť budúci dôchodok, tak vychádza to aj z tej filozofie, že občan nejakého štátu je jeho akcionár a tuto pri výpočte dôchodkov to aj najviac vidieť, ako sa tomu štátu darí podľa toho, aká je vláda, aké robí presné opatrenia. Podľa toho ten akcionár štátu má najlepší taký senzor ako sa má rozhodovať pri voľbách, aby ten celok, ten štát, ktorého je akcionárom, aby následne mu vyplatil čo najlepší dôchodok. Takže ono je to komplexnejšia vec, takáto informovanosť, má mať aj túto funkciu. Tú funkciu, že aby ľudia videli ten vzťah medzi tým, ako sa riadi štát, ako keď vidí kauzy, keď vidí, že sa plytvá, ako to má vplyv potom na jeho alebo jej dôchodok. Lebo od toho sa to všetko odvíja. V akom stave vláda, parlament udržuje štát, tak následne sú tie ekonomické veličiny, sa od toho odvíjajú a pri dôchodku, pri dôchodku je to osobitne citeľné, pretože sa to týka konkrétnych ľudí. Nie je to iba keď, nie sú to iba nejaké štatistické čísla, ktoré vidíme v novinách, týka sa to konkrétne každého, každého človeka a závisí potom od toho, ako strávi, ako strávi starobu.
Dá sa tu rozprávať samozrejme aj o tom, ako bol zničený druhý pilier, ktorý mal byť nezávislejší od toho, čo vláda v našom štáte na Slovensku konkrétne robí. Tento bol zdevastovaný opatreniami Ficovej vlády. Ale keď hovoríme teda o prvom pilieri, tak tam tá vláda má podstatný vplyv na to, ako sa vyvíjajú príjmy štátu a následne aj dôchodky. A väčšia informovanosť ľudí teda by mala podnecovať aj k tomu, aby ľudia volili zodpovednejšie tak, aby oni sami mali potom lepší dôchodok a samozrejme, aby sa štátu darilo, aby bolo z čoho rekonštruovať nemocnice, vybavovať nemocnice, opravovať cesty a škôlky a všetky tieto veci, ktoré sú dnes extrémne, extrémne zanedbané, zatiaľ čo stovky miliónov odchádzajú podvodníkom preč.
Takže žiadam o podporu pre tento návrh zákona. Je to vec, ktorá reálne nič, takmer nič nestojí. Sú to iba administratívne náklady, ale zvýšením informovanosti ľudí o svojich dôchodkoch, a je to jednak správna vec a jednak tým môžme pomôcť k zodpovednejšiemu rozhodovaniu o riadení štátu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2018 11:13 - 11:14 hod.

Jozef Rajtár
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2018 11:09 - 11:11 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi teda uviesť návrh, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení. Veľmi stručne.
Cieľom navrhovanej novely zákona je zaviesť tzv. oranžovú obálku, to znamená informovanosť zo strany Sociálnej poisťovne voči budúcim dôchodcom, keď to poviem tým, oficiálnou definíciou. Teda cieľom je proaktívne a pravidelne poskytovať ľuďom informácie o očakávanej výške ich budúceho dôchodku na základe aktuálne platného mechanizmu výpočtu tohto dôchodku a informáciu o ich doterajšej socio-ekonomickej situácii a očakávaní do budúcnosti o ich príjme.
Viac by som povedal a takým ľudovejším jazykom v rozprave. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.9.2018 13:49 - 13:50 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne a páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis