Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

20.6.2018 o 16:45 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

20.6.2018 16:45 - 16:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi teda vystúpiť ako spravodajcovi. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Jeho súčasťou je aj stanovisko ministerstva financií. Z jeho znenia je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Tak isto navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 18:03 - 18:04 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, vážení kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 7. septembra 2018 a gestorský výbor do 10. septembra 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 16:10 - 16:14 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja by som ešte v krátkosti pohovoril o tom, čo sa tu diskutovalo, aby sa na to teda odpovedalo. No myslím si, že to je jeden z faktorov prečo taký trestný čin, takú skutkovú podstatu treba zrušiť, to že v praxe sa nepríde k tomu konečnému rozhodnutiu na súde, pretože ohováranie je tak neistá, neurčitá kategória, že to reálne po právnej stránke uchopiť a dokončiť, je takmer nemysliteľné a v praxi sa to teda ani nedeje z tohto dôvodu. Ale hovoril to aj kolega, ale ten schlad tzv. sa v tom právnom názvosloví volá, že schladzovací efekt je veľmi významný. To znamená, že tí ľudia, ktorí by chceli vyjsť dajme tomu s pravdou von, keď vidia, že sa dejú nejaké neprávosti a ďalšie veci, aj v inštitúcii v ktorej pracujú, tak práve toto ich odstrašuje, tieto procesy napríklad s investigatívnymi novinármi a hovorím špecificky, lebo naozaj konkrétne investigatívni novinári boli hlavne takýmto spôsobom zastrašovaní a to aj dlhšiu dobu. Takže tento schladzovací efekt a s týmto termínom narába aj Ústavný súd je jeden z vážnych konsekvencií, z vážnych dôsledkov kvôli ktorému by toto nemalo byť, alebo teda poďme spraviť zmenu takú, aby naozaj to nemalo okrem iného aj tento efekt.
Áno v praxi boli hlavne investigatívni novinári s týmto pranierovaní, alebo prenasledovaní a to dlhodobo a tí robia naozaj, tých naozaj strašne málo investigatívnych novinárov robí neoceniteľnú a extrémne riskantnú prácu, keďže tiež sa venujem takejto oblasti, tak viem čo všetko to obnáša a oni si teda tí, ktorí to robili najpoctivejší, si prešli niektorí peklom aj ohľadne tohto a samozrejme spomeniem tu ešte aj Jána Kuciaka, ktorý mal články, ktoré boli perfektne podložené, kde boli samé fakty, kde boli informácie, kde on ako ho poznám z jeho práce si všetko x-krát overil predtým, ako to napísal. Nebol ochotný len na základe nejakých jednej, dvoch správ, ktoré mal, alebo informácií, ktoré mal niečo napísať, ale aj týždne a mesiace si overoval, kým neprišiel až k istote toho, že naozaj to čo píše je všetkými zdrojmi naozaj perfektne podložené. A takýto ľudia sú týmto najohrozovanejší, ale sú to nielen teda novinári, ale sú to aj tí, ktorí by napríklad vo finančnej správe, v polícii, v štátnych inštitúciách, alebo možno vo veľkých firmách radi s niečim vystúpili s tým, že je to, sa tam dejú protizákonné veci a vďaka takémuto schladzovaciemu efektu tohto trestného činu ohovárania ako sa vykonáva v praxi, tak ich to odrádza, tak ich to odrádza. A tento zákon neplatí teda vôbec nie je vymedzený pre novinárov, alebo teda zrušenie nie je vôbec vymedzené len pre novinárov, ale je všeobecné pre každého. Takže toľko k tomu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 15:47 - 15:54 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi teda uviesť návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a tak v skratke, keď to poviem je to zrušenie trestného činu ohovárania. Tento trestný čin alebo túto skutkovú podstatu sme chceli zrušiť už na minulej schôdzi formou pozmeňovacieho návrhu, keďže sa novelizoval trestný zákon. No a teraz je teda príležitosť to spraviť návrhom, návrhom zákona. Tento trestný čin sa používa na šikanovanie novinárov do veľkej miery a venoval sa tomu dokonca aj náš ústavný súd, budem o tom v skratke, v skratke hovoriť a má to aj tzv. odstrašovací efekt. To znamená, že nielen tí konkrétni novinári, ktorí boli popoťahovaní dlhé mesiace, roky za takýto akože trestný čin. Čiže nielen takýto priamy následok to malo, ale tak isto ten, že mnohých ďalších to odrádzalo od písania. Hovoríme tu o tej naozaj ohrozenej kategórie o investigatívnych novinároch. Odporúča nám toto zrušiť veľké množstvo zahraničných organizácií, Rada Európy, Organizácia spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalší. No a tak isto nepriamo sa k tomu vyzval aj Ústavný súd Slovenskej republiky, kedy sa uzniesol v jednom prípade, že takýto trestný čin je teda pravdepodobne aj v rozpore s ústavou a medzinárodnými zmluvami a ak by takýto trestný čin mal byť zakotvený v našom zákone, tak naozaj len na ochranu niekoho zraniteľného napríklad maloletých detí, ak by im plynula z niečoho nejaká škoda. Máme najsilnejší postih za tento trestný čin v Európe a v množstve európskych krajín takéto niečo ani neexistuje alebo to dokonca nedávno zrušili. Napríklad vo Francúzsku, Bulharsku, Chorvátsku a Srbsku takéto niečo nieje vôbec. Zrušili takýto trestný čin aj nedávno aj v Spojenom kráľovstve, čiže vo Veľkej Británii. V Írsku ho zrušili, v Rumunsku, v Čiernej Hore. Napríklad v Čiernej Hore v 2011, v Rumunsku 2014, v Macedónsku, na Cypre a v ďalších krajinách. Takže sme jedna z mála krajín, ktoré v Európe minimálne, ktoré takéto niečo praktizujú a v praxi to ani teda nemá príliš blahé následky. Naozaj zneužíva sa to po prvé a po druhé zahlcuje sa tým polícia. Zahlcuje sa tým polícia, pretože tá musí skúmať niečo, čo je veľmi, veľmi sporné a otázne a ako keby týmto nahrádzala občiansky súd. Takže jednak tým teda sa tým šikanujú novinári, ale aj bežní ľudia, keď si to osobitne predstavitelia moci takto osvoja a spravia to, ale tak isto sa tým orgány činné v trestnom konaní zahlcujú a ich práca sa tým do značnej miery sabotuje a zahlcuje sa prípadmi, ktoré sa väčšinou aj tak na konci zrušia, ale až po tých všetkých a s tými všetkými negatívnymi následkami, ktoré to má. Minule, keď sme o tom viedli debatu, tak predstatitelia koalície tvrdili, že aj oni si myslia dokonca minister spravodlivosti to podotkol, že treba, aby sa minimálne upravil tento trestný čin a že sa chcú tomu venovať akurát, že v tom čase na minulej schôdzi to bolo pre nich príliš na rýchlo a museli sa pripraviť, takže ja by som ich veľmi rád vyzval aj teraz, aby keďže uplynul nejaký ten mesiac, bol na to čas, aby teda predstavili svoj náhľad, čo podľa nich treba presne zmeniť a poďme teda otvoriť naozaj diskusiu o tom, ako ..

===== ...na minulej schôdzi to bolo pre nich príliš narýchlo a museli sa pripraviť, takže ja by som ich veľmi rád vyzval aj teraz, aby keďže uplynul nejaký ten nejaký ten mesiac bol na to čas, aby teda predstavili svoj náhľad čo podľa nich treba treba presne zmeniť a poďme teda otvoriť naozaj diskusiu o tom ako ak nie ešte zrušiť tak ako upraviť, ako upraviť tento trestný, trestný čin. Všeobecne ja by som sa prihováral aj za také všeobecné alebo celkové úsilie o to, aby naozaj naše zákony boli definované tak, aby postihovali naozajstných kriminálnikov, aby ich teda aj naozaj postihovali, aby aj ten výkon bol dobrý. A na druhej strane, aby sa nekriminalizoval prakticky hoci kto. Tento, tento zákon alebo tento trestný čin s týmto dokážete kriminalizovať doslova, že hoci koho aj upratovačku na chodbe. To znamená je to proti tým princípom na ktorých stojí náš právny poriadok kedy je naozaj treba definovať skutočného kriminálnika, ktorý niečo pácha toho spravodlivo potrestať a tento zákon tak nerobí, tento zákon má všetky možné efekty len nie na to, aby sa oddeľovali kriminálnici od zvyšku spoločnosti. Naopak tento zákon to zahmlieva, hádže všetkých do jedného vreca. Ešte osobitne tou extrémnou sadzbou až do 12 rokov ešte raz za ohováranie 12 rokov. Keď si spomeniete na prípady vrážd, na prípady veľkých podvodov finančných daňových tak tie sadzby, ktoré sa tam uložili boli v mnohých prípadoch oveľa nižšie a tu hovoríme o ohováraní, o ohováraní o tom, že niekto sa nepekne o niekom vyjadril a hovoríme tu až o 12 rokoch, čo je naozaj extrém a tento extrém si všimli aj teda experti či už v zahraničí alebo aj tí u nás tí najpovolanejší, ktorí by moli mali byť na ústavnom, na Ústavnom súde. Takže, týmto by som chcel naozaj otvoriť diskusiu o tom o jednak o zrušení tohto trestného činu a potom všeobecnú diskusiu o tom, aby sme mali všeobecne zákony, ktoré naozaj trestajú kriminálnikov a nemali zákony, ktoré trestajú hoci koho stierajú hranicu medzi naozajstným kriminálnikom a zvyškom spoločnosti.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.6.2018 15:47 - 15:54 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Dovoľte mi teda uviesť návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a tak v skratke, keď to poviem je to zrušenie trestného činu ohovárania. Tento trestný čin alebo túto skutkovú podstatu sme chceli zrušiť už na minulej schôdzi formou pozmeňovacieho návrhu, keďže sa novelizoval trestný zákon. No a teraz je teda príležitosť to spraviť návrhom, návrhom zákona. Tento trestný čin sa používa na šikanovanie novinárov do veľkej miery a venoval sa tomu dokonca aj náš ústavný súd, budem o tom v skratke, v skratke hovoriť a má to aj tzv. odstrašovací efekt. To znamená, že nielen tí konkrétni novinári, ktorí boli popoťahovaní dlhé mesiace, roky za takýto akože trestný čin. Čiže nielen takýto priamy následok to malo, ale tak isto ten, že mnohých ďalších to odrádzalo od písania. Hovoríme tu o tej naozaj ohrozenej kategórie o investigatívnych novinároch. Odporúča nám toto zrušiť veľké množstvo zahraničných organizácií, Rada Európy, Organizácia spojených národov, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a ďalší. No a tak isto nepriamo sa k tomu vyzval aj Ústavný súd Slovenskej republiky, kedy sa uzniesol v jednom prípade, že takýto trestný čin je teda pravdepodobne aj v rozpore s ústavou a medzinárodnými zmluvami a ak by takýto trestný čin mal byť zakotvený v našom zákone, tak naozaj len na ochranu niekoho zraniteľného napríklad maloletých detí, ak by im plynula z niečoho nejaká škoda. Máme najsilnejší postih za tento trestný čin v Európe a v množstve európskych krajín takéto niečo ani neexistuje alebo to dokonca nedávno zrušili. Napríklad vo Francúzsku, Bulharsku, Chorvátsku a Srbsku takéto niečo nieje vôbec. Zrušili takýto trestný čin aj nedávno aj v Spojenom kráľovstve, čiže vo Veľkej Británii. V Írsku ho zrušili, v Rumunsku, v Čiernej Hore. Napríklad v Čiernej Hore v 2011, v Rumunsku 2014, v Macedónsku, na Cypre a v ďalších krajinách. Takže sme jedna z mála krajín, ktoré v Európe minimálne, ktoré takéto niečo praktizujú a v praxi to ani teda nemá príliš blahé následky. Naozaj zneužíva sa to po prvé a po druhé zahlcuje sa tým polícia. Zahlcuje sa tým polícia, pretože tá musí skúmať niečo, čo je veľmi, veľmi sporné a otázne a ako keby týmto nahrádzala občiansky súd. Takže jednak tým teda sa tým šikanujú novinári, ale aj bežní ľudia, keď si to osobitne predstavitelia moci takto osvoja a spravia to, ale tak isto sa tým orgány činné v trestnom konaní zahlcujú a ich práca sa tým do značnej miery sabotuje a zahlcuje sa prípadmi, ktoré sa väčšinou aj tak na konci zrušia, ale až po tých všetkých a s tými všetkými negatívnymi následkami, ktoré to má. Minule, keď sme o tom viedli debatu, tak predstatitelia koalície tvrdili, že aj oni si myslia dokonca minister spravodlivosti to podotkol, že treba, aby sa minimálne upravil tento trestný čin a že sa chcú tomu venovať akurát, že v tom čase na minulej schôdzi to bolo pre nich príliš na rýchlo a museli sa pripraviť, takže ja by som ich veľmi rád vyzval aj teraz, aby keďže uplynul nejaký ten mesiac, bol na to čas, aby teda predstavili svoj náhľad, čo podľa nich treba presne zmeniť a poďme teda otvoriť naozaj diskusiu o tom, ako ..

===== ...na minulej schôdzi to bolo pre nich príliš narýchlo a museli sa pripraviť, takže ja by som ich veľmi rád vyzval aj teraz, aby keďže uplynul nejaký ten nejaký ten mesiac bol na to čas, aby teda predstavili svoj náhľad čo podľa nich treba treba presne zmeniť a poďme teda otvoriť naozaj diskusiu o tom ako ak nie ešte zrušiť tak ako upraviť, ako upraviť tento trestný, trestný čin. Všeobecne ja by som sa prihováral aj za také všeobecné alebo celkové úsilie o to, aby naozaj naše zákony boli definované tak, aby postihovali naozajstných kriminálnikov, aby ich teda aj naozaj postihovali, aby aj ten výkon bol dobrý. A na druhej strane, aby sa nekriminalizoval prakticky hoci kto. Tento, tento zákon alebo tento trestný čin s týmto dokážete kriminalizovať doslova, že hoci koho aj upratovačku na chodbe. To znamená je to proti tým princípom na ktorých stojí náš právny poriadok kedy je naozaj treba definovať skutočného kriminálnika, ktorý niečo pácha toho spravodlivo potrestať a tento zákon tak nerobí, tento zákon má všetky možné efekty len nie na to, aby sa oddeľovali kriminálnici od zvyšku spoločnosti. Naopak tento zákon to zahmlieva, hádže všetkých do jedného vreca. Ešte osobitne tou extrémnou sadzbou až do 12 rokov ešte raz za ohováranie 12 rokov. Keď si spomeniete na prípady vrážd, na prípady veľkých podvodov finančných daňových tak tie sadzby, ktoré sa tam uložili boli v mnohých prípadoch oveľa nižšie a tu hovoríme o ohováraní, o ohováraní o tom, že niekto sa nepekne o niekom vyjadril a hovoríme tu až o 12 rokoch, čo je naozaj extrém a tento extrém si všimli aj teda experti či už v zahraničí alebo aj tí u nás tí najpovolanejší, ktorí by moli mali byť na ústavnom, na Ústavnom súde. Takže, týmto by som chcel naozaj otvoriť diskusiu o tom o jednak o zrušení tohto trestného činu a potom všeobecnú diskusiu o tom, aby sme mali všeobecne zákony, ktoré naozaj trestajú kriminálnikov a nemali zákony, ktoré trestajú hoci koho stierajú hranicu medzi naozajstným kriminálnikom a zvyškom spoločnosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.6.2018 12:44 - 12:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pristavil by som sa pri teda špeciálnom prokurátorovi pánovi Špirkovi. Špeciálna prokuratúra pod týmto vedením, bohužiaľ, stále nerobí tak, ako by mala, ale robí podľa toho, na čo si trúfne. Tak trúfla si na vlastného člena, na prokurátora Špirka, tam sa konalo okamžite a bolo tam spravené disciplinárne konanie. Ja som veľmi zvedavý, ako si trúfne po dlhom čase na ešte stále nie prvotriednych gaunerov typu oligarchov, ale na treťotriednych gaunerov ako Bašternák a Kočner. Či si trúfne. Lebo keby konala, ako mala, už by boli dávno v predbežnej väzbe za neustále sa opakujúce a pokračujúce trestné činy, ale ešte sa tak nestalo, takže som veľmi zvedavý, či si trúfne, trúfne a na základe všetkých faktov, na základe dobrých podkladov, ktoré sú, uvaliť predbežnú väzbu na takýchto treťotriednych gaunerov. Budem to pozorne sledovať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.5.2018 10:45 - 10:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Takže opäť ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. A odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ďalej ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 10:29 - 10:30 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25.5.2018 10:11 - 10:12 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:45 - 18:47 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Nech sa páči teda predložiť správu a nielen nejakú verbálnu odpoveď dať, pretože ja som citoval zo správy.
A čo sa týka ďalších vecí a je to moja osobná skúsenosť, kedy som ja priamo komunikoval s dokladmi, s podložením všetkého a odpoveď bola kamufláž a diletantstvo a bol krytý oligarcha na úkor zdravia ľudí, hovorilo sa tu veľa o dvojitej, dvojakej kvalite potravín, čo je len to, že v jednej krajine je taký druh margarínu a v druhej druhý a na obale je uvedené to, čo je kde. Ale v prípade, keď sa zistia nedostatky, až o 30 % iného zloženia, než je deklarovaný na obale, veterinárna správa, následne ani pani ministerka nekoná a kamufluje. V prípade, že v potravinách je dokázateľne s podložením laboratórnych testov nebezpečná baktéria, nekoná sa a problém sa v prospech oligarchu ignoruje. Moja osobná skúsenosť.
Skryt prepis