Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20. 6. 2017 o 15:49 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 15:49 - 15:50 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem kolegovi Baránikovi za obsažné zhrnutie. Zaujali ma tie kompetencie generálneho prokurátora, ktoré sú naozaj u nás extrémne, a je to taká monokratická funkcia, takmer všemocná, takže mňa by zaujímal názor generálneho prokurátora, či si myslí, že je to primerané, mať takú silnú funkciu v štáte, a či by z nich, či by k nim ešte pridal, alebo by ubral, alebo čo by presne zmenil, resp. či by ten systém zmenil celý. Vieme, že napríklad aj v antickom Ríme boli dvaja konzuli, aj keď to bola iná funkcia, ale boli dvaja, aby sa navzájom kontrolovali, aby bola nejaká vyváženosť. Takže toto ma zaujíma, pretože od toho sa aj odvíja potom vývoj toho celého systému.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 6. 2017 18:28 - 18:30 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Čo sa týka dépeháčky, tak by som chcel vyzvať pána ministra financií, aby sa zaviazal, čo sa týka zverejňovania, aby sa zaviazal, že presadí zverejňovanie nadmerných odpočtov DPH, keď nie spätne, pozerám sa na pána ministra, či počúva, keď nie spätne, tak perspektívne do budúcnosti. A teda namiesto nejakej tichej indície, aby dal verejný prísľub, že to presadí, pretože je to veľmi dôležitá vec, aby verejnosť mohla kontrolovať, kto a ako dostáva nadmerné odpočty z DPH, aby každý si to mohol skontrolovať s tým, aké majú tie firmy alebo subjekty predaje a či to naozaj zodpovedá danej situácii.
Takisto je potrebné otvoriť verejnú diskusiu o novom systéme DPH, ktorý umožňuje Európska únia, o takzvanej odloženej platbe DPH, pretože tento systém by odstránil všetky podvody na DPH, ako ich dnes, ako ich dnes poznáme.
No a po tretie, myslím si, že pán minister by mal pristúpiť veľmi radikálne k výmene šéfa Finančnej správy, ktorý je dlhodobo zodpovedný za to, čo sa vo Finančnej správe deje, čo sa deje na Kriminálnom úrade finančnej správy, a aj za to, čo sa na Kriminálnom úrade finančnej správy nedeje, aj keď by sa diať malo.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 6. 2017 11:41 - 11:42 hod.

Jozef Rajtár
Ďakujem za slovo. Po tom všetkom, čo bolo preukázané, je, pani Tomanová, potrebné spraviť už len to, že sa hlboko ospravedlníte a odídete. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15. 6. 2017 15:48 - 15:49 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona následne prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a Výbor pre sociálne veci Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 31. augusta 2017 a gestorský výbor do 5. septembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19. 5. 2017 0:06 - 0:06 hod.

Jozef Rajtár
Ja by som chcel oznámiť, že pri hlasovaní s tlačou 504 sa na tabuli objavilo číslo tlač 544. Zrejme bude aj problém v elektronickej evidencii, tak to treba opraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 5. 2017 16:14 - 16:16 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Od pravicového politika by som čakal, že keď zavádza k tým stovkám regulácií ešte nejakú ďalšiu, tak minimálne navrhne dve iné zrušiť a alebo dodá celý zoznam ďalších regulácií a povie, že venujme sa tomuto, ako tieto regulácie obmedziť. To, že niečo môže byť dobrý nápad, neznamená, že sa to musí stať povinnosťou. Možno keď má niekto šedivé vlasy a nafarbí si ich nahnedo, tak môže to byť preňho dobrý nápad, ale neznamená, že musíme schváliť zákon, že kto má sivé vlasy, tak si ich musí prefarbiť nahnedo.
Tiež trošku ten zákon obracia naruby ten princíp, že kto zverejňuje cenu. Lebo je to podobné, ako keby sme prikázali všetkým, čo si idú niečo nakúpiť do potravín, aby uvádzali, neviem, chcú si kúpiť mlieko, chlieb, vajcia, aby prišli do potravín s tým, že uvedú dopredu cenu, za akú sú ochotní kúpiť chlieb, mlieko, vajcia, namiesto toho, aby to uvádzal obchod.
Čiže ja nevidím dôvod, prečo takýto zákon, zákon podporiť. Naozaj som tam nezaregistroval dôvod, prečo by takéto niečo malo byť povinné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 10:45 - 10:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Na tejto schôdzi sa riešil iný zákon, zákon o vyvlastňovaní pozemkov pod diaľnicami, pretože vládna koalícia si potrebovala špecificky vyriešiť problém a tak teda účelovo schvaľovala takýto, takýto zákon namiesto sfunkčnenia spravodlivosti, namiesto nefunkčného štátu, málo funkčných stavebných úradov, tak takto umelo sa to riešilo. Vtedy, keď to potrebovali. Teraz, keď je téma odškodnenia klientov nebankových subjektov, tak vládna koalícia mlčí a teraz neschvaľuje ani žiadne špeciálne zákony. A opäť raz, opäť raz som nepočul od nich nič o tom, že naozaj treba sfunkčniť nefunkčný právny štát.
A chcem sa ich aj otvorene spýtať, platí ešte výrok Roberta Fica o tom, že Slovensko nie je právny štát? Platí, alebo neplatí? Dúfam, že dostanem, dostanem odpoveď. A naozaj by som chcel všetkých vyzvať, osobitne pani ministerku spravodlivosti pani Žitňanskú, aby konečne spravila naozajstné reformy spravodlivosti, aby sme videli vinníkov aj v prípade nebankových subjektov potrestaných, ale nielen, aby všeobecne fungovala spravodlivosť, aby sa trestali aj veľké zvieratá alebo tí takzvaní naši ľudia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2017 10:10 - 10:10 hod.

Jozef Rajtár
Ďakujem. Pokiaľ viem, aj na túto činnosť pamätá zákon, pokiaľ páchateľ prevedie majetok na svojich príbuzných, známych a tak ďalej, tak je na to paragraf v Trestnom zákone. Len opäť je tam problém, tá nefunkčná spravodlivosť, to znamená, výkon toho príslušného zákona, a preto opäť raz hovorím, sfunkčnime prokuratúru, sfunkčnime súdy, aby reálne pracovali a aby trestali spravodlivo, samozrejme, aj tie tzv. veľké zvieratá. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 10:05 - 10:08 hod.

Jozef Rajtár
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2017 9:26 - 9:27 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
V prípade, že zákon bude posunutý do druhého čítania, v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor NR SR pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona a tiež sa chcem prihlásiť do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis