Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25. 5. 2018 o 10:45 hod.

Dip Mgmt

Jozef Rajtár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 25. 5. 2018 10:45 - 10:46 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Takže opäť ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, vážení kolegovia návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií a odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali : Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ďalej ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti a výbor pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predsedajúci otvorte prosím rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25. 5. 2018 10:29 - 10:30 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor Národnej rady, výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali do 30 dní, gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní na schôdzi Národnej rady. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 25. 5. 2018 10:11 - 10:12 hod.

Jozef Rajtár
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 18:45 - 18:47 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Nech sa páči teda predložiť správu a nielen nejakú verbálnu odpoveď dať, pretože ja som citoval zo správy. A čo sa týka ďalších vecí a je to moja osobná skúsenosť, kedy som ja priamo komunikoval s dokladmi, s podložením všetkého a odpoveď bola kamufláž a diletantstvo a bol krytý oligarcha na úkor zdravia ľudí, hovorilo sa tu veľa o dvojitej, dvojakej kvalite potravín, čo je len to, že v jednej krajine je taký druh margarínu a v druhej druhý a na obale je uvedené to čo je kde, ale v prípade keď sa zistia nedostatky až o 30 % iného zloženia než je deklarovaný na obale, veterinárna správa, následne ani pani ministerka nekoná a kamufluje. V prípade, že v potravinách je dokázateľne s podložením laboratórnych testov nebezpečná baktéria, nekoná sa a problém sa v prospech oligarchu ignoruje. Moja osobná skúsenosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24. 5. 2018 18:38 - 18:44 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozprávalo sa tu o potrebe odbornosti a potrebe dobrých podkladov a tak ďalej. Tak nech sa páči, budem citovať zo správy NKÚ za rok 2017, konkrétne zhodnotenia realizácie výziev a vyzvaní.
Najvyšší kontrolný úrad hodnotil množstvo organizácií a pri niektorých štátnych organizáciách...
===== Rozprávalo sa tu o potrebe odbornosti a potrebe dobrých podkladov a tak ďalej, tak nech sa páči, budem citovať zo správy NKÚ za rok 2017, konkrétne z hodnotenia realizácie výziev a vyzvaní. Najvyšší kontrolný úrad hodnotil množstvo organizácií a pri niektorých štátnych organizáciách vedel identifikovať aj príklady dobrej praxe. keď sa však pozrel na pôdohospodársku platobnú agentúru, príklady dobrej praxe našiel v množstve presne nula. Za to zistených nedostatkov veľa a ja budem citovať. Žiadny manuál pre odborných hodnotiteľov, subjektívne postavené hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Hovoríme tu o peniaze, ktoré nenávratne, o peniazoch, ktoré nenávratne odídu a pritom hodnotenie týchto žiadostí bolo absolútne svojvoľné. Nestanovené základné podmienky z hľadiska vzdelania a praxe odborných hodnotiteľov, to znamená žiadne kritériá pre tých ľudí, ktorí vyhodnocujú žiadosti, nezabezpečené školenia pre odborných hodnotiteľov, žiadny kontrolný mechanizmus procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, to znamená rozhádzané peniaze našej krajiny, nášho štátu s nulovou kontrolou, s nulovou overiteľnosťou čohokoľvek. Nevypracovaný postup hodnoty za peniaze v procese schvaľovania, aby sa zamedzilo nehospodárnym projektom, neefektivita, nehospodárnosť. Citoval som zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý konštatuje, že čo sa týka pôdohospodárskej platobnej agentúr, tzv. pepeačky, je tam svojvôľa, diletantstvo, nenávratne rozhádzané peniaze bez akejkoľvek kontroly pozitíva pri najlepšom hodnotení a najprísnejšom hodnotení nenašiel absolútne žiadne pri iných štátnych organizáciách našiel aj pozitíva a príklady dobrej praxe. Toto je odborný posudok pre pani ministerku Matečnú. A ja som veľmi zvedavý na jej vysvetlenie, či bude také ako bolo v prípade generálneho prokurátora, keď povedala, že asi si poriadne neprečítal podklady a materiály, či aj pri NKÚ povie, že kontrolóri nečítajú poriadne podklad a materiály. Hovoríme to o úrade, ktorý keď niečo skúma, tak týždne až mesiace ide dokument po dokumente, overuje, kontroluje a toto je potom už finálny výstup mnoho týždňovej, niekedy mnoho mesačnej veľmi detailnej, veľmi odbornej práce. Takže ja som veľmi zvedavý na vysvetlenie odborne spracovaného materiálu príslušnými orgánmi, lebo aj na to tu bola odvolávka nechajte to na príslušné orgány. Nech sa páči, príslušný orgán vydal takéto stanovisko, takýto výsledok.
Povedzme si otvorene, aj ďalšie organizácie pod ministerstvo pôdohospodárstva, Slovenský pozemkový fond štátna potravinová alebo veterinárna a potravinová správa sú v rovnakom stave. A ja som sa pozeral napríklad na tú Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, aj som s nimi komunikoval, kamufláž, diletantstvo, obhajovanie neobhájiteľného, obhajovanie neobhájiteľného. Takto to tam funguje. V skutočnosti tento celý rezort je jeden obrovský Augiášov chliev, tam nie sú že nejaké nedostatky, alebo veľa nedostatkov v normálnom systéme. Toto je obrovský Augiášov chliev a nielen to, je to nastavené tak, že je to niečo podobné ako Da Vinciho kód. Kto rozlúšti napríklad fungovanie pepeáčky, SPF a ďalších organizácií, bude mať presný prehľad o mocenských pomeroch na Slovensku. Kto je väčší a silnejší oligarcha, kto menší a menej silný oligarcha. Pretože presne podľa týchto organizácií sa to dá pri zisťovaní konečných užívateľoch výhod a tých naozajstných posledných užívateľoch, zistiť a rozlúštiť ako funguje systém na Slovensku. Ako funguje gro mafiánsko - oligarchického systému na Slovensku. Dokonca aj politické strany niektoré boli financované cez pepeáčku, cez prideľovanie dotácií.
Preto odstúpenie ministerky Matečnej alebo jej odvolanie bude iba veľmi prvý a drobný krok k riešeniu situácie v rezorte pôdohospodárstva, tým reálnym bude absolútne vyčistenie tohto Augiášovho chlieva a na to táto garnitúra nestačí a nechce to urobiť. Takže jedine predčasné voľby a výmena tejto garnitúry to môžu potenciálne zabezpečiť. Hnoj nemá byť na ministerstve a odtiaľ ho treba vyčistiť, hnoj má byť na poliach. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 24. 5. 2018 18:38 - 18:44 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, rozprávalo sa tu o potrebe odbornosti a potrebe dobrých podkladov a tak ďalej. Tak nech sa páči, budem citovať zo správy NKÚ za rok 2017, konkrétne zhodnotenia realizácie výziev a vyzvaní.
Najvyšší kontrolný úrad hodnotil množstvo organizácií a pri niektorých štátnych organizáciách...
===== Rozprávalo sa tu o potrebe odbornosti a potrebe dobrých podkladov a tak ďalej, tak nech sa páči, budem citovať zo správy NKÚ za rok 2017, konkrétne z hodnotenia realizácie výziev a vyzvaní. Najvyšší kontrolný úrad hodnotil množstvo organizácií a pri niektorých štátnych organizáciách vedel identifikovať aj príklady dobrej praxe. keď sa však pozrel na pôdohospodársku platobnú agentúru, príklady dobrej praxe našiel v množstve presne nula. Za to zistených nedostatkov veľa a ja budem citovať. Žiadny manuál pre odborných hodnotiteľov, subjektívne postavené hodnotenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Hovoríme tu o peniaze, ktoré nenávratne, o peniazoch, ktoré nenávratne odídu a pritom hodnotenie týchto žiadostí bolo absolútne svojvoľné. Nestanovené základné podmienky z hľadiska vzdelania a praxe odborných hodnotiteľov, to znamená žiadne kritériá pre tých ľudí, ktorí vyhodnocujú žiadosti, nezabezpečené školenia pre odborných hodnotiteľov, žiadny kontrolný mechanizmus procesu schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok, to znamená rozhádzané peniaze našej krajiny, nášho štátu s nulovou kontrolou, s nulovou overiteľnosťou čohokoľvek. Nevypracovaný postup hodnoty za peniaze v procese schvaľovania, aby sa zamedzilo nehospodárnym projektom, neefektivita, nehospodárnosť. Citoval som zo správy Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý konštatuje, že čo sa týka pôdohospodárskej platobnej agentúr, tzv. pepeačky, je tam svojvôľa, diletantstvo, nenávratne rozhádzané peniaze bez akejkoľvek kontroly pozitíva pri najlepšom hodnotení a najprísnejšom hodnotení nenašiel absolútne žiadne pri iných štátnych organizáciách našiel aj pozitíva a príklady dobrej praxe. Toto je odborný posudok pre pani ministerku Matečnú. A ja som veľmi zvedavý na jej vysvetlenie, či bude také ako bolo v prípade generálneho prokurátora, keď povedala, že asi si poriadne neprečítal podklady a materiály, či aj pri NKÚ povie, že kontrolóri nečítajú poriadne podklad a materiály. Hovoríme to o úrade, ktorý keď niečo skúma, tak týždne až mesiace ide dokument po dokumente, overuje, kontroluje a toto je potom už finálny výstup mnoho týždňovej, niekedy mnoho mesačnej veľmi detailnej, veľmi odbornej práce. Takže ja som veľmi zvedavý na vysvetlenie odborne spracovaného materiálu príslušnými orgánmi, lebo aj na to tu bola odvolávka nechajte to na príslušné orgány. Nech sa páči, príslušný orgán vydal takéto stanovisko, takýto výsledok.
Povedzme si otvorene, aj ďalšie organizácie pod ministerstvo pôdohospodárstva, Slovenský pozemkový fond štátna potravinová alebo veterinárna a potravinová správa sú v rovnakom stave. A ja som sa pozeral napríklad na tú Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, aj som s nimi komunikoval, kamufláž, diletantstvo, obhajovanie neobhájiteľného, obhajovanie neobhájiteľného. Takto to tam funguje. V skutočnosti tento celý rezort je jeden obrovský Augiášov chliev, tam nie sú že nejaké nedostatky, alebo veľa nedostatkov v normálnom systéme. Toto je obrovský Augiášov chliev a nielen to, je to nastavené tak, že je to niečo podobné ako Da Vinciho kód. Kto rozlúšti napríklad fungovanie pepeáčky, SPF a ďalších organizácií, bude mať presný prehľad o mocenských pomeroch na Slovensku. Kto je väčší a silnejší oligarcha, kto menší a menej silný oligarcha. Pretože presne podľa týchto organizácií sa to dá pri zisťovaní konečných užívateľoch výhod a tých naozajstných posledných užívateľoch, zistiť a rozlúštiť ako funguje systém na Slovensku. Ako funguje gro mafiánsko - oligarchického systému na Slovensku. Dokonca aj politické strany niektoré boli financované cez pepeáčku, cez prideľovanie dotácií.
Preto odstúpenie ministerky Matečnej alebo jej odvolanie bude iba veľmi prvý a drobný krok k riešeniu situácie v rezorte pôdohospodárstva, tým reálnym bude absolútne vyčistenie tohto Augiášovho chlieva a na to táto garnitúra nestačí a nechce to urobiť. Takže jedine predčasné voľby a výmena tejto garnitúry to môžu potenciálne zabezpečiť. Hnoj nemá byť na ministerstve a odtiaľ ho treba vyčistiť, hnoj má byť na poliach. Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 10:17 - 10:19 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Hovorili sme tu o odbornosti a hovorilo sa tu o tom, že veci treba nechať na príslušné orgány. Nuž, nechajme aj na príslušné orgány, ktoré jednoznačne konštatujú sériu externých pochybení v rezorte pôdohospodárstva. Treba si čítať a počúvať správy Najvyššieho kontrolného úradu a budem aj citovať potom v rozprave aspoň nejakú čriepku z ich správy, ale áno, kontrolné úrady Slovenskej republiky potvrdzujú to, o čom tu rozprávame. Takže argument, že len opozícia si z brucha niečo vyťahuje, je úplne, úplne absurdný. V podstate môžme spraviť schôdzu, kde budeme celý čas len čítať závery Najvyššieho kontrolného úradu a ten obsah bude plus, mínus, rovnaký. Čiže tento argument je scestný a týmto je rozbitý.
Sám som mal možnosť riešiť jednu vec v rezorte pôdohospodárstva, konkrétne so štátnou veterinárnou a potravinovou kontrolou. Keď sme tu hovorili o dvojakej kvalite potravín, čo je marketingový nezmysel, marketingový nezmysel, tak toto bola závažná vec. Išlo o to, že táto štátna veterinárna kontrola ignorovala a kamuflovala úmyselne výskyt nebezpečných látok v potravinách a úplne iné zloženie potravín ako bolo deklarované na obale, v rozmedzí až 30 % iné zloženie potravín. Odpoveď, kamufláž. Keď som posunul pani ministerke, s vysvetlením, so všetkými detailami túto vec, odpoveď bola, cez kopirák, tá istá ako od Jozefa Bíreša na štátnej veterinárnej kontrole. Toto je .... (Prerušenie vystúpenia časomerom.).
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22. 5. 2018 11:46 - 11:48 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem Veronika za tvoj komentár k správe NKÚ. Pri čítaní správy NKÚ tu mala byť do nohy celá koalícia a počúvať detaily o tom, ako ich vládni predstavitelia spravujú Slovensko, ako spravujú na úrovni banánovej najposlednejšej banánovej republiky. Sú tam, v tej správe sú všetky detaily, ktoré to dokumentujú, vyzdvihnem jednu vec, pri jednom projekte tam bola odchýlka o 1 000 %, o 1 000 %. Neviem, či to v krajinách tretieho sveta takéto, takéto parametre dosahujú a zrejme Slovensko bude absolútnym rekordérom v tejto oblasti. Všetko to, čo hovorila doteraz opozícia, sa potvrdilo a je tam toho ešte oveľa, oveľa viac so všetkými dátami na tom cédečku predloženom so všetkými grafmi. Všetko tam je. Takže som veľmi zvedavý na reakciu koalície, ako sa k tomu postaví, aký plán zvolí na nápravu, aj keď podľa prítomnosti koaličných poslancov tým plánom zrejme bude ticho prejsť celú túto sekciu a toto rokovanie a tváriť sa, že nikdy nebolo a tváriť sa, že niečo ako NKÚ ani len neexistuje, ale bol by som veľmi prekvapený, keby to teda bolo, bolo naopak. Takže vyzývam, vyzývam koaličných poslancov, aby, aby sa úplne jasne vyjadrili k tejto správe, aby poskytli plán na to, aby vyjsť z tohto extrémneho stavu, v ktorom sa nachádzame a ideálne si myslím, že je treba predčasné voľby, aby sa zostavila legitímna vláda, ktorá nebude spravovať Slovensko ako banánovú republiku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2018 16:23 - 16:25 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Garantujem, že to úsilie, ktoré, ktoré tu robím približne dva roky alebo vyše dva roky s cieľom potrestať ľudí, ktorí tu dokonca dlhodobo, štvrť storočie, štvrť storočie si tu robí čo chce Marián Kočner, osobitne tento človek, sú symbolom beztrestnosti a bezprávneho štátu, tak v tomto úsilí budem pokračovať, až dokiaľ nebude úspešné. Toto úsilie je úprimné, do tohto úsilia som vložil ...
=====
všetky, všetky sily a schopnosti a dotiahnem ho do úspešného konca, minimálne spravím pre to absolútne, absolútne maximum, aby sa táto estráda beztrestnosti a mafiánstva raz a navždy ukončila, a to bez ohľadu na to, či tu ešte bude táto vláda alebo nebude táto vláda.
Je treba povedať, že, bohužiaľ, stav polície je veľmi zlý a systematicky polícia nie je pripravovaná reálne. Aj keď máme na NAKA finančnú políciu, reálne nie sú tam vyškolení ľudia na odhaľovanie finančných trestných činov. To bude ešte len treba v budúcnosti urobiť políciu, ktorá by to bola reálne schopná robiť. Teraz to všetko stojí na tom, či je nejaký schopný ochotný človek, ktorý sa do tej problematiky zahľadí, ktorý si ju naštuduje a ktorý je ochotný spraviť maximum, čo zo zákona teda spraviť má, aby vyriešil ten prípad.
Takže napriek tomu, aký je stav polície, aký je stav prokuratúry a ďalších zložiek štátu, tak ja vyviniem maximálne úsilie, aby, aby tento symbol bezprávia, ktorý tu panuje vyše štvrť storočia, aby s ním bol na robený poriadok a aby dostal trest, aký má dostať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 5. 2018 16:23 - 16:25 hod.

Jozef Rajtár Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Garantujem, že to úsilie, ktoré, ktoré tu robím približne dva roky alebo vyše dva roky s cieľom potrestať ľudí, ktorí tu dokonca dlhodobo, štvrť storočie, štvrť storočie si tu robí čo chce Marián Kočner, osobitne tento človek, sú symbolom beztrestnosti a bezprávneho štátu, tak v tomto úsilí budem pokračovať, až dokiaľ nebude úspešné. Toto úsilie je úprimné, do tohto úsilia som vložil ...
=====
všetky, všetky sily a schopnosti a dotiahnem ho do úspešného konca, minimálne spravím pre to absolútne, absolútne maximum, aby sa táto estráda beztrestnosti a mafiánstva raz a navždy ukončila, a to bez ohľadu na to, či tu ešte bude táto vláda alebo nebude táto vláda.
Je treba povedať, že, bohužiaľ, stav polície je veľmi zlý a systematicky polícia nie je pripravovaná reálne. Aj keď máme na NAKA finančnú políciu, reálne nie sú tam vyškolení ľudia na odhaľovanie finančných trestných činov. To bude ešte len treba v budúcnosti urobiť políciu, ktorá by to bola reálne schopná robiť. Teraz to všetko stojí na tom, či je nejaký schopný ochotný človek, ktorý sa do tej problematiky zahľadí, ktorý si ju naštuduje a ktorý je ochotný spraviť maximum, čo zo zákona teda spraviť má, aby vyriešil ten prípad.
Takže napriek tomu, aký je stav polície, aký je stav prokuratúry a ďalších zložiek štátu, tak ja vyviniem maximálne úsilie, aby, aby tento symbol bezprávia, ktorý tu panuje vyše štvrť storočia, aby s ním bol na robený poriadok a aby dostal trest, aký má dostať.
Skryt prepis