Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21. 6. 2017 o 18:21 hod.

Ing.

Erika Jurinová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21. 6. 2017 18:21 - 18:22 hod.

Erika Jurinová
Iba veľmi kratučko. V rozprave vystúpili štyria páni poslanci, neboli podané žiadne procedurálne návrhy. Svoje vystúpenie ukončím naozaj tým, čo bolo povedané teraz v závere, aby sme tými zmenami, ktoré prichádzajú a ktoré budú prichádzať aj pri zmene zákona o Ústave pamäti národa, aby sme nezobrali svedomie národa práve možnože nie celkom rozvážnym konaním.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 18:14 - 18:16 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Mne sa javí, že Ústav pamäti národa funguje na to, aké pomery tam vládnu, až nadmieru dobre. Hovorí o tom práve správa o činnosti, ktorá obsahuje nieže niekoľko udalostí, ale množstvo vecí, ktoré, na ktorých Ústav pamäti robí, aktívne robí. Naozaj tých činností je veľmi veľa a neviem si predstaviť, ako by sa dala toľká činnosť robiť, ak by tam tie, tá nedobrá atmosféra bola až taká zlá, že by bolo nutné lámať zákon cez koleno.
Jednoznačne, tak ako kolega Budaj hovoril, že tiež pre mňa je nepochopiteľné, že takto rapcom ideme, bez toho, aby existovali nejaké odborné debaty na tému zmeny v Ústave pamäti národa, aby sa robili zmeny, ktoré úplne zmenia spôsob riadenia. Budeme mať viachlavého draka, ktorý bude mať naozaj veľa hláv, ale nikto nebude chcieť zobrať tú skutočnú zodpovednosť nad, aj nad činnosťou Ústavu pamäti národa.
Takže na zváženie kolegom, ja by som sa veľmi prihovárala, aby tiež stiahli túto novelu a popremýšľali aj nad tým, čo je dôležité pre ústav: budova, vytvoriť múzeum, ktoré by bolo súčasťou Ústavu pamäti národa, a zároveň vyriešiť aj to právne nástupníctvo. To je dôležité.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 21. 6. 2017 17:55 - 17:59 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu a priznám sa, že ma inšpirovala len prítomnosť pána ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Richtera, ktorá, teda interpelácia bude zameraná alebo venovaná jemu.
Už od septembra sa rieši kauza Čistý deň. Včera sme pri správe generálneho prokurátora sa dopočuli, že podal protest alebo teda Generálna prokuratúra podala protest, prokurátorský protest. Žiadam teda ministra o informácie, ktoré súvisia s prejednávaním kauzy Čistý deň alebo neodobratej akreditácie pre Čistý deň na akreditačnej komisii. Zaujíma ma, že či je pán minister stále presvedčený o tom, že ministerstvo rozhodlo v tejto veci správne.
Druhá vec, ktorú by som sa chcela pýtať pána ministra, súvisí s ukončením pracovného pomeru dvoch psychologičiek, ktoré, ktorým bol ukončený pracovný pomer s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. Pýtam sa na opodstatnenosť ukončenia pracovného pomeru zamestnankyniam psychologičkám pani Hatrákovej a pani Hradilekovej, ktoré pracovali na živých projektoch, dokonca vyjadrovali sa, že mali predpoklad aj, že budú pokračovať v nových projektoch, ktoré už ústredie práce, ktoré s ústredím práce mali rozbehnúť.
Ústredie práce uviedlo, že išlo o organizačné zmeny. Je však veľmi zvláštne, že tieto organizačné zmeny prebehli v strede mesiaca alebo počas mesiaca, je to naozaj veľmi neobvyklé a nezvyčajné, a zároveň bolo zamestnankyniam, teraz už bývalým zamestnankyniam, odporúčané, aby okamžite ukončili pracovný pomer dohodou.
Pýtam sa pána ministra, že čo bolo skutočným dôvodom ukončenia tohto pracovného pomeru, pretože vieme, že zamestnankýň, ktoré majú vzdelanie psychológa, psychologické vzdelanie, na referátoch ústredia práce je naozaj málo a majú skôr problém so získaním kvalitných ľudí. Takže zdá sa mi dosť čudné, že ak s nimi bola predtým, ako sa vyjadrovali v médiách, plánovaná ďalšia práca, tak zrazu po niekoľkých týždňoch sú z organizačných dôvodov vedené ako v nadstave.
Takže toto prosím o zodpovedanie týchto otázok pána ministra, bola by som veľmi rada, ak by sa rozhodol reagovať aj ihneď, tak ako to urobil minister vnútra.
Tiež veľmi krátka interpelácia na ministra dopravy pána Érseka a súvisí s petíciou občanov, ktorú dostal z obce Nižná. Pán minister, v tejto súvislosti ma tiež, ak by ste vedeli reagovať, veľmi zaujíma, akým spôsobom ste sa k petícii postavili a ako bola petícia občanov, ktorú podpísalo viac ako tisíc ľudí, teda vybavená z pohľadu ministerstva dopravy. Petícia sa týkala, petícia sa týkala nespokojnosti občanov s tým, že jednak sú rozbité cesty, neopravený most a zlá situácia v infraštruktúre občanov, ktorí čakajú stále na začiatok projektu cesty R3.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 17:31 - 17:33 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Naozaj, symboly sú vždy dôležité. Ďakujem kolegovi Dostálovi za pripomenutie týchto pamätných dní, tiež až po, vlastne po debate, ktorá prebehla pred týždňom, som sa dočítala, že bol to deň, ktorý, teda skôr do čiernej kroniky, ale významne symbolicky patriaci k tomu prerokovávaniu zákona, ktorý beriem ako niečo, čo môže aj zhoršiť možnože nie situáciu priamo, ktorý zhorší, tak to uzavriem, že ktorý jednoznačne zhorší situáciu v Ústave pamäti národa.
Na druhej strane dnes prerokovávaná správa, poviem, že včera som bola mimoriadne prekvapená pozitívne, že vôbec kolegovia prišli a neobštruovali, že si aspoň vypočuli, neviem, či si preštudovali správu, ale že boli ochotní si minimálne vypočuť naše pripomienky k správe o činnosti Ústavu pamäti národa. Takže to berem ako pozitívum, aj keď naozaj to veľké počudovanie je nad tým, že nie sú ochotní prijať správu na vedomie. Nemusia s ňou vyjadrovať, teda ani si neberú tú možnosť, že by sa vyjadrili k tomu, čo sa im nepáči, ale skrátka len zobrať na vedomie, že toto a toto sa v Ústave pamäti národa naozaj udialo. Je to len vlastne dokumentačný materiál, ktorý popisuje, čo všetko, aké akcie boli Ústavom pamäti národa vyprodukované, urobené, len zdokladovanie.
Ďakujem kolegovi za príspevok.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 17:12 - 17:14 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem kolegom za reakcie. Ja som naozaj presvedčená, že úroveň aktivít ústavu už niekoľko rokov stúpa. Jednoznačne treba povedať, že úroveň aktivít je naozaj zlepšená, je veľmi vysoká, vysoko hodnotená aj odborníkmi. A rovnako chápem, že sa robí veľmi ťažko v priestore, kde cítite, že nemáte podporu. Ten spor medzi správnou, dozornou radou a predsedom úradu teda presiahol až do Národnej rady, zastali sa ho kolegovia z koalície, ale aj napriek tomuto sporu, kde sa, mám pocit, že až podkopávajú možnože kolená práve predsedovi správnej rady, dokážu vyprodukovať kvalitu. Takže opäť otázka: Fakt sú tie problémy takéto neprekonateľné, ak ústav dokáže fungovať takto kvalitne?
Jednu vec som ešte nespomenula vo svojom krátkom vystúpení. Ústav pamäti národa prvý prejavil snahu, teda som tretí alebo dva a pol volebného obdobia v tomto parlamente a prví vlastne prejavili snahu o to, aby sa prijal zákon, kde sa odškodnia obete komunizmu a úprava výsluh. Náš klub Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa toho chytil a pripravili sme novelu. Zo začiatku vyzeralo, že ešte aj minister vnútra s tým bude chcieť, aj keď; nejakým spôsobom spolupracovať, aj keď teraz už vidíme, že záujem na tom nemá. Prečo nemá záujem, to už nech vysvetľuje on. Ale toto beriem ako takisto veľké pozitívum, pretože Ústav pamäti národa sa pozeral po okolitých krajinách, ako tam fungujú nastavenia práve obraňujúce alebo odškodňujúce obete, a zistili sme, že Slováci sú naozaj veľmi v smiešnom postavení. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21. 6. 2017 16:59 - 17:06 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa, dnes nebudem hovoriť dlho. Mám pocit, že práve k Ústavu pamäti národa bolo povedané na tejto schôdzi už veľmi veľa. Debata sa týkala hlavne, čo bol dôvod aj tej debaty, zmeny zákona, ktorý má zmeniť pôsobenie, riadenie Ústavu pamäti národa.
Viacerí poznáme viac-menej situáciu, ktorou je sprevádzaná celá činnosť Ústavu pamäti národa už nejaký čas. Takže nebudem sa nejako obracať už alebo vracať k tomu, čo tu bolo vo veľkej miere oddebatované. Zameriam sa naozaj na správu činnosti, ktorú sme mali predloženú a ktorá hovorí o veľmi bohatej činnosti Ústavu pamäti národa.
Hneď v úvode správy, ten úvod na mňa pôsobí naozaj tak, že by to asi chcelo nejakú tú, nejaké to upratovanie v Ústave pamäti národa v základných dokumentoch, možno v štruktúre v tej riadiacej, ale určite nie tak zhurta, ako nám to bolo predstavené na tejto schôdzi. Zopakujem to, čo som už povedala, hrubý, považujem to za hrubý a necitlivý zásah do vedenia Ústavu pamäti národa, tak ako bol podaný na tejto schôdzi koaličnými poslancami. Veľmi si vážim, že Ústav pamäti národa aj napriek situácii, ktorá tam vládne, úplne a nestranne hodnotí obdobie neslobody.
Považujem za veľmi dôležitú otázku, ktorú som si vypichla práve pri správe o činnosti Ústavu pamäti národa, považujem doriešenie nástupníctva. Je to vec, ktorá sa takisto ťahá touto schôdzou. Ale pokiaľ nevyriešime otázku naozajstného nástupníctva, bolo by som veľmi rada, keby toto sa snažili doriešiť aj práve koaliční poslanci, aby to bolo súčasťou novely, tak nevyriešime ani možno niektoré finančné problémy ústavu, ktoré sú spojené práve so žalovaním osôb, ktoré sa nachádzajú v zväzkoch Ústavu pamäti národa alebo v zväzkoch ŠtB, tak. Ústav pamäti národa nie je právnym nástupcom ŠtB ani pôvodcom archívnych dokumentov, a preto nemôže niesť zodpovednosť za činnosť bývalej ŠtB. Preto opätovná výzva koaličným kolegom, aby v debatách o úpravách zmien, ktoré nám predložili v parlamente, aby zahrnuli aj takúto otázku.
Ako veľký úspech Ústavu pamäti národa vnímam zaradenie do Platformy európskej pamäte a svedomia. Je to významný medzinárodný úspech a všimla som si aj aktivity, ktoré na medzinárodnom poli Ústav pamäti národa vykonáva. Musím pochváliť bohatú činnosť, medzinárodnú spoluprácu, prizývanie verejných inštitúcií, rôznych domácich inštitúcií, organizovanie medzinárodných konferencií, dokonca v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti. Oceňujeme množstvo domácich podujatí, medzi nimi, samozrejme, aj Festival slobody. Nie menšiu dôležitosť dávam takisto dokumentácii a beriem, že naozaj je to personálne najviac náročná časť, ktorá súvisí s rekonštrukciou správ Zboru národnej bezpečnosti na Slovensku. Som veľmi rada, že v tom pokračujete aj za nevôle mnohých tých, ktorí sa v týchto zväzkoch nachádzajú.
Chcem pochváliť edičnú činnosť, publikačnú činnosť, audiovizuálnu tvorbu Ústavu pamäti národa, ktorá podľa informácií by bola po novele zákona pozastavená. A ako to, čo je tak isto veľké plus a ktoré, činnosť čoho sa veľmi otvorila smerom k verejnosti, je osveta a vzdelávanie. Počula, započula som o množstve osvetových projektov, ktoré robí Ústav pamäti národa práve medzi študentami stredných škôl, vysokých škôl, laickej verejnosti. A neopomeniem ani výročia, pripomienky výročí, výstavy, festivaly, diskusie, exkurzie, prednášky. Sama som sa na niektorých akciách tohto ústavu zúčastnila. Vždy sa rada zúčastním, pretože je naozaj veľmi dôležité tú pamäť národa udržiavať a nechávať živú.
Možno na záver iba pripomeniem, že je v takom kontraste tá bohatá činnosť Ústavu pamäti národa, ktorá je popísaná veľmi živo aj v samotnej správe, v kontradikcii zlého riadenia alebo kompetenciách, ktoré vyčítajú ústavu práve koaliční poslanci. Tak vyvstáva taká otázka, že či by bolo možné, keby ten ústav naozaj nefungoval, aby činnosť bola takto pozitívne vnímaná nie mnou, ale verejnosťou, ľuďmi, ktorých sa priamo dotýkajú akcie, ktoré sú spoločne organizované. Alebo že by to bolo iba zrejme vďaka zanietenosti a obetavosti odborných pracovníkov? Kladiem si otázku, že prečo sa začal robiť pohon na predsedu správnej rady, ak si prečítame úlohy, podľa ktorých, podľa zákona, ktoré má plniť Ústav pamäti národa, a nenájdeme tam jedinú úlohu, ktorú by naozaj Ústav pamäti národa neplnil. Preto vyzývam aj kolegov, ktorí predkladali koaličný návrh, aby naozaj pomenovali z hľadiska zákonnosti, čo vlastne Ústav pamäti národa podľa zákona neplní. Ja som také úlohy nenašla v zákone.
Ďakujem veľmi pekne za činnosť Ústavu pamäti národa, že naozaj napriek všetkým problémom, ktoré v samotnom ústave sú, dokážete plniť všetky úlohy a dokážete robiť naozaj veľmi hodnotné akcie. Tak ako ste povedali, Ústav pamäti národa nie je sudcom minulosti, ale advokátom nespravodlivosti. To je veľmi dôležité, aby takéhoto ducha ústav udržal. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 21. 6. 2017 16:57 - 16:59 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák predložil Národnej rade Správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2016 v súlade s § 12 zákona č. 553/2002 Z. z. o pamäti národa.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky pridelil správu na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Schôdza výboru k prerokovaniu správy bola zvolaná 14. júna 2017, keď výbor nebol uznášaniaschopný. Výbor na svojej ďalšej schôdzi 20. júna správu prerokoval, ale neprijal k nej uznesenie, nakoľko predložený návrh uznesenia nezískal potrebnú podporu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Výbor svojím uznesením č. 60 poveril mňa, aby som ako spravodajkyňa podala informáciu o rokovaní gestorského výboru a predložila návrh na uznesenie Národnej rady. Preto predkladám návrh na uznesenie Národnej rady, ktorý znie: Národná rada Slovenskej republiky berie správu o činnosti Ústavu pamäti národa za rok 2016 na vedomie. 
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 16:09 - 16:11 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Pán župan Blanár, nemohla som počúvať, teda nemohla som si vypočuť celý váš príspevok, ale teda z toho, čo som započula. Vy ste nám chceli nakukať, že ľuďom je jedno, či sú financie míňané neefektívne, že im je jedno, že proste zaujíma ich cesta, nie to, že či štát na to má a že ľuďom je to jedno. No ja vám garantujem, že ľuďom to naozaj nie je jedno. Vôbec im neni jedno, že či budú mať postavených 100 km ciest alebo 300 km ciest. V tomto sa teda určite rozchádzame.
Hovorili ste o tom, že požičiavanie je bežný ekonomický nástroj. Áno, určite. V spoločnosti najmä, kde existuje živý príklad toho, že štát si vie naozaj efektívne aj peniaze požičané minúť. Vy ste nám doteraz roky dávali príklad len toho, že tie peniaze efektívne míňať neviete. Viete ich predražene používať pre svojich blízkych, známych, pre oligarchov. Najživší príklad toho je firma Váhostav. Pamätáte si ešte? Záväzky tejto firmy sú na ramenách štátu. Spláca záväzky firmy, ktorá robila štátnu zákazku, spláca občan.
A to je to možno, čo nedokáže opozícia prežrieť, to, že vy sa hráte na to, že máme veriť tomu, že naozaj vám ide o vec. Možno ak by ste nám dali jeden živý príklad toho, že dokážete aj požičané peniaze míňať efektívne, dáme vám za pravdu a tá dôvera sa začne budovať. Ale v takomto stave tá dôvera je naozaj veľmi, veľmi naštrbená.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:59 - 13:01 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
No, tá zodpovednosť je naozaj veľmi dôležité slovo.
K tomu, čo bolo povedané našim kolegom Edom Hegerom. Viem si predstaviť, ako radi budú predkladatelia a nielen predkladatelia, celá koalícia používať slová, že tí, ktorí nesúhlasia s otvorením dlhovej brzdy alebo s uvoľnením dlhovej brzdy, že nechceme, aby sa stavali na Slovensku cesty. Obávam sa, že toto je vaša skratka, ktorú budete používať vo svojich politických bojoch. Ale vy si hlavne uvedomte, že vy otváraním tejto témy bez toho, aby ste vopred rokovali s niekým z opozície, robíte z tejto témy baranidlo, baranidlo na všetkých opozičných poslancov.
Toto, čo ste priniesli a o čo nás žiadate, je púho-púha politika z vašej strany. A ja si to vysvetľujem naozaj len tak, že keďže ste už veľmi dávno ohlásili, že máte záujem uvoľniť dlhovú brzdu a doteraz ste neboli schopní vyvolať žiadne politické rokovania, musíte urobiť nejakú politiku, lebo idú naozaj župné voľby. A ako inak vy ukážete svojim voličom, že naozaj o tému máte záujem a neni to len také pľuvanie do vetra?
Dlhová brzda má naozaj chrániť Slovensko pred zlými správcami. A prepáčte, ale pre nás ste naozaj zlými správcami. Pretože napríklad, keď som prichádzala do parlamentu, bol dlh na jedného občana okolo 4-tisíc eur, teraz je naozaj zdvihnutý na 7 700 eur. Potrebujete ešte iný dôkaz toho, že ste iní ako zlí hospodári? Myslím, že nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 9:45 - 9:47 hod.

Erika Jurinová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem kolegyni Remišovej za taký širokozáberový príspevok. Mňa zaujala časť, v ktorej hovorila o ľuďoch, ktorí doplatili na to, že sa snažili správať protikorupčne. Posledný prípad sa týkal, alebo ktorý je známy, sa týkal Čistého dňa. Aj keď ústredie práce dodnes tvrdí, že zamestnankyne odišli z organizačných dôvodov, každý za tým nielen cíti, ale aj vie, že ten hlavný dôvod, prečo museli byť odídené z ústredia práce a ešte aj z referátu, ktorý zažíva veľkú fluktuáciu po jednotlivých regiónoch, nie je dobre nastavený, je takmer nefunkčný, zamestnankyne boli kvalitné, kvalitne vzdelané, mali svoje skúsenosti, odvádzali aj podľa ústredia práce dovtedy, kým sa neozvali, výbornú prácu, rátalo sa s nimi do ďalších projektov, dokonca mali rozrobené mnohé projekty. Tak každý vie, že ten hlavný dôvod, prečo sú odídené z ministerstva, je kauza Čistý deň, lebo si dovolili upozorniť na nedbanlivosť ústredia práce. Pomenovali problémy, ktoré naozaj v sociálnoprávnej ochrane reálne sú, reálne existujú.
Bola som včera veľmi potešená, keď sám generálny prokurátor povedal, že pred piatimi dňami dal prokurátor, alebo teda bol podaný prokurátorský protest proti rozhodnutiu neodobrať akreditáciu Čistému dňu. Ja verím, že týmto to neskončí, že tá akreditácia Čistému dňu bude odobratá a ministerstvo a zároveň ústredie si vstúpi do svedomia a povolá zamestnankyne, ktoré mali ochotu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis