Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

24. 5. 2018 o 18:58 hod.

Mgr. PhD.

Karol Farkašovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 18:58 - 18:59 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani kolegyňa, bol to pokus o literárno intelektuálne vyzerajúci obsah a musím vám povedať, že celkom vyšiel. Oceňujem kultivovanosť vášho prejavu, ale v umeleckom obale trošku zanikol vecný obsah. Ideologicky ste pokračovali v intenciách vašej strany, plnej odborníkov a samozvaných tieňových ministrov. Vyzerá ako najkultivovanejší klenot, poslanecký klenot vašej stajne, čo je dobré, ale chcem vám pripomenúť jedno, že komunikácia, to nie je len o citátoch a bonmotoch, ale predovšetkým o počúvaní. A keby ste počúvali argumentáciu ministerky, ušetrili by ste si prácu, na inak kultivovanom prejave a príspevku, za ktorý vám ďakujem a ktorý oceňujem, že bol bez invektív, a v tomto prípade váš stranícky šéf, sa má čo od vás učiť. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 16:01 - 16:03 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Najskôr dva fakty. Vystúpenie, pomerne kľúčové vystúpenie ministerky pôdohospodárstva sledovalo zhruba 15 až 16 členov opozície. Na to by som chcel poukázať. A druhý fakt, na ktorý by som chcel poukázať je napríklad hlasovanie o zákone, ktorý rieši nájom poľnohospodárskej pôdy. Aj pán odborník Fecko, aj pán kolega Pčolinský hlasovali za tento zákon. A za tento zákon hlasovalo 123 členov tohto parlamentu, kolegovia.
Pokiaľ ide o pani ministerku, prezentovala sa ako človek profesionál v takom zložitom rezorte, akému šéfuje. Z jej dnešného, ale aj doterajších vystúpení v parlamente je viac ako očividné, že problematike poľnohospodárstva sa rozumie, že má skúsenosti a že má potrebnú odbornosť. V tom sa asi ťažko nájde konkurencia v tomto parlamente. A aj preto sú ataky, politické ataky a opozičné ataky založené viac na emóciách a účelovosti bez toho, aby sa prípadný problém riešil vecnou diskusiou.
Vždy je asi politicky lepšie a možno aj jednoduchšie vyvolať mediálnu pozornosť, než počúvať argumentáciu oboch strán a vecne diskutovať. Pri riešení problémov by sme mali vychádzať viac z tej vecnej argumentácie a menej z emócií a populistických snáh strnúť na seba pozornosť médií.
Takže treba si položiť takú zásadnú otázku, či chceme problém naozaj riešiť v prospech občana, tak ho riešme. Ale riešme ho odborným dialógom a nie seba prezentáciou pred televíznymi kamerami na balkóne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 5. 2018 11:25 - 11:27 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán Fecko, ja si vás vážim ako človeka, ktorý sa dlhodobo venuje poľnohospodárstvu. Máte určite dobrý odborný prehľad v tom. Ja sa chcem venovať len niekoľkým vašim výrokom, ktoré ste predniesli v rámci rozpravy. Budem citovať doslovne: "Pani ministerka, sedíte na ľavici hanby, pani ministerka, dopustili ste sa sprenevery, pani ministerka zanedbali ste starostlivosť o farmárov, pani ministerka, zlyhali ste." Viete pán Fecko, slovo je veľmi silná zbraň to vám zase ja ako profesionál môžem potvrdiť a v tomto parlamente už tým žonglujeme lepšie ako v cirkuse. Takže pre budúcnosť ja si myslím, že nie je problém a nie je umenie niekoho očierniť z klamstva alebo z nejakého podvodu alebo sprenevery, či podvodov, ale stotožniť podozrenie s obvinením je už troška silná káva a aj keď máme imunitu poslaneckú výrokovú, ja nie som právnik, ale vznášam otázku, či máme aj imunitu pokiaľ ide o ohováranie, na cti utrhanie alebo poškodzovanie dobrého mena. Tu dávam priestor na posúdenie právnikom. My máme právo a povinnosť poukazovať na veci, nešváry, zlé kritizovať, iniciovať prešetrenie podozrení, podať aj trestné oznámenia samozrejme, ale otázne je, či máme právo siahať na ľudskú dôstojnosť. Dostalo sa vám do uší. Ja by som rád vedel, kto vám to povedal, že sa predáva na Slovenskom poľnohospodárskom fonde pôda. Tak buďte konkrétny. No, a keďže s obľubou končíte váš citát: "Aby bolo chleba i neba", veľmi s tým súhlasím vnútorne aj ľudsky. Ja by som ešte dopovedal, aby bolo chleba i neba, aby bolo korektnosti a zdravého rozumu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 22. 5. 2018 17:36 - 17:37 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja veľmi oceňujem obsiahlu správu Rady pre vysielanie a retransmisiu nielen z hľadiska kvantity, ale predovšetkým z hľadiska obsahu. A veľmi by som v pozitívnom zmysle chcel poukázať na vyváženie práve tej represívnej zložky, ktorá prináleží pri posudzovaní sťažností a programov. A zároveň aj edukatívnej zložky, ktorá je vlastne takou novinkou v činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu. A myslím si, že veľmi perspektívnou, lebo len tou edukatívnou časťou alebo edukatívnou prácou môžeme očakávať priame výsledky a počet znížených sťažností hlavne.
Činnosť rady je nezastupiteľná a extrémne dôležitá pre zdravé mediálne prostredie na Slovensku, ale v širšom kontexte aj pre zdravie medziľudských vzťahov, zdravú spoločenskú klímu, ktoré médiá veľmi výrazne ovplyvňujú. Oceňujem aj našu spoluprácu s Radou pre vysielanie a retransmisiu. Myslím spoluprácu poslancov a členov mediálneho výboru Národnej rady. Vždy sa stretávame s ústretovosťou, s pochopením a s veľmi dobrou súčinnosťou. Určite táto spolupráca bude ešte intenzívnejšia aj po korekcii európskej legislatívy. A určite budeme spolupracovať aj v súvislosti s prípravou legislatívy, ktorá bude zameraná na kontrolu krížového vlastníctva médií na Slovensku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22. 5. 2018 17:20 - 17:22 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, dámy a páni, dovoľte mi aby ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017, ktorú pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 967 z 29. marca 2018 na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Súčasne poveril výbor predložiť informáciu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh uznesenia Národnej rady. Výbor Národnej rady prerokoval Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017 a odporučil ju Národnej rade uznesením č. 92 z 3. mája 2018 schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade schváliť správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2017. Po 2) vysloviť súhlas, aby predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu Marta Danielová správu uviedla a mohla vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov. Súčasne ma výbor určil spravodajcu a poveril ho, aby som informoval Národnú radu y o výsledku rokovania vo výbore. Prerokovaná informácia k správe bola schválená uznesením gestorského výboru č. 95 zo dňa 3. mája 2018. Pán predseda, ďakujem, skončil som otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 15. 5. 2018 15:14 - 15:15 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, ďakujem pekne za slovo. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru pre kultúru a médiá za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby predmetný návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15. 5. 2018 14:32 - 14:33 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Veľmi oceňujem, Jaro, tvoj pohľad na túto tematiku. Súhlasím s tým, že je nevyhnutne potrebné nastaviť fungovanie mechanizmov v rámci Európskej únie, aj keď som osobne ako človek proti brexitu a proti tomu, aby Británia opustila EÚ, no je to rozhodnutie britskej verejnosti a občanov, takže to rešpektujeme. Ale vo všetkom zlom treba vidieť aj niečo dobré, tak si myslím, že brexit bude v konečnom dôsledku, alebo mal by byť v konečnom dôsledku inšpiratívnejší aj pre samotnú Európsku úniu na to, aby podnikla dynamickejšie kroky vo vzťahu k vlastnej sebareflexii, k vlastnej budúcnosti a k vlastnej reštrukturalizácii.
Za dôležité považujem aj presadzovať, samozrejme, národnoštátne záujmy, často možno aj na úkor liberálnej demokracie, ale tak, aby sme sa dostávali k prosperujúcemu priemeru v Európskej únii a nezostávali takpovediac v druhej lige, či už ide o odmenu za rovnakú prácu alebo či už ide o benefity pre našich občanov pracujúcich v členských štátoch Európskej únie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 5. 2018 10:57 - 10:58 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Pán kolega Dostál, nadštandardná sloboda a 27. miesto Slovenska v uvedenom rebríčku medzi 140 krajinami nie je až taká najhoršia pozícia. Sú tam ďaleko horšie krajiny umiestnené v tomto rebríčku. (Reakcia z pléna.) A, pán kolega, ja som vám neskákal do reči takýmito nejapnými poznámkami. Sloboda tlače neznamená a sloboda médií neznamená to, že novinár môže bezbreho písať o čomkoľvek a urážať alebo vznášať nejaké obvinenia. Ak má dôkazy, nech sa páči.
Mimochodom, investigatívu v západných a vyspelých demokratických krajinách robia novinári 40 plus a nie pre srandu králikov, ale preto, lebo sú to zrelí ľudia, občiansky aj profesionálne, aj ľudsky. A nie sú to 20-, 22- a 23-roční dorastenci. Prepáčte, to si treba uvedomiť. A uvedomiť si treba aj to, že novinár má aj svoju zodpovednosť, aj ľudskú, aj profesionálnu. Nemôže na hocikoho zniesť hocičo len preto, lebo jeho zamestnávateľ a jeho redakcia alebo šéfredaktor ho núti nachádzať aj v parlamente rôzne pikošky namiesto toho, aby informoval o serióznej práci aj poslancov, aj zákonodarcov, aj exekutívy. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 5. 2018 10:02 - 10:04 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, ohováranie je, žiaľ, v dnešnej dobe dosť všeobecný a rozšírený jav a som o tom úplne presvedčený aj ako poslanec, aj ako bývalý novinár, že ohováranie treba z komunikácie vykoreniť, alebo minimálne legislatívnou činnosťou a legislatívnou úpravou obmedziť a treba vrátiť medziľudskej komunikácii naozaj tú pravú podstatu. Ak niekto niekoho ohovára, ak niekto na niekoho má nejaký dôkaz o trestnoprávnej činnosti, nech sa páči, na to sú orgány činné v trestnom konaní, aby toto upozornenie alebo občiansky podnet riešili.
Chcem sa ešte zmieniť v súvislosti s novinármi, ktoré ste naznačili. Novinári majú dnes slobodu, to vám môžem ako človek, ktorý v tomto prostredí dlhé desaťročia vyrastal a pôsobil, povedať, že novinári majú dnes nadštandardnú slobodu a problém nastáva aj v investigatíve vtedy, keď novinár v rámci svojej investigatívnej činnosti prešvihne tú hranicu, kedy by mal výsledok svojej investigatívnej práce posunúť orgánom činným v trestnom konaní. To je veľmi dôležitá vec, pretože potom robia novinári často Jánošíkov a dostávajú sa, žiaľ, aj do situácií, v ktorých sú ohrození, ohrozená ich bezpečnosť.
Takže si myslím, že tu treba merať obidvoma stranami metra. A možno ešte bude v priebehu tejto schôdze príležitosť hovoriť o práci investigatívnych žurnalistov, ale myslím si, že novinári v dnešnej dobe majú až priveľmi veľké možnosti písať slobodne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 26. 3. 2018 20:05 - 20:06 hod.

Karol Farkašovský Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega, som zvyknutý u vás na kultivovanosť vo vystúpení, nesklamali ste ani teraz, takže oceňujem. Rovnako oceňujem aj vašu úvodnú vetu, že nechcete nikoho súdiť. Je to sympatické.
Zaujala ma vaša ďalšia veta, v ktorej ste hovorili, že politici bažia po moci. Myslím si, že túto vetu treba adresovať najmä tým, ktorí dnes šíria spoločenské napätie na Slovensku a šíria emócie a bičujú vášne. To bolo úprimné konštatovanie.
Oceňujem aj to, že ste predniesli na tomto fóre v rámci rozpravy aj konštruktívne nápady a námety pre pani ministerku zdravotníctva. Myslím si, že ste obaja lekári a že na tejto odbornej platforme aj dokážete nájsť konštruktívnu cestu k tomu, aby sa tieto nápady premietli do praxe a boli na prospech slovenskému zdravotníctvu.
A som veľmi rád, že ste vlastne svojím prejavom a vystúpením v rozprave nadviazali na podobný tón, na ktorý poukázal aj váš predrečník v rozprave pán Krajniak. A že napriek istým diskrepanciám, miernym, predsa ten váš prejav bol sčasti pozitívny a oceňujem, že bol veľmi konštruktívny.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis