Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

7.2.2019 o 14:18 hod.

Ing.

Peter Kažimír

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Zodpovedanie otázky 7.2.2019 14:18 - 14:19 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci za slovo, prajem všetkým príjemný dobrý deň, ďakujem pán poslanec za otázku. Na základe údajov od zdravotných poisťovní odhadujeme, že trinásty plat si uplatnilo cca trinásť tisíc zamestnancov, z ktorých necelých sedem tisíc si uplatnilo aj štrnásty plat. Čiže trinásty plat v minulom roku jedenásť tisíc, z toho necelých sedem presne 6700 si uplatnilo aj plat štrnásty. Z dostupných dát vieme len výšku uplatnenej úľavy, ktorá je legislatívne nastavená na maximálne na výšku 500 eur. V roku 2019 očakávame, že počet vyplatených trinástych platov zásadným spôsobom stúpne. Odhad je na 200 tisíc. Čiže ešte raz minulý rok realita jedenásť tisíc, v tomto roku kalkulujeme a tak je to nastavené aj v štátnom rozpočte aj v nasledovných daňovo odvodových prognózach. Odhadujeme, že vstupne počet zamestnancov, ktorí využije túto výhodu na 200 tisíc a to už aj vrátane vplyvu novej legislatívnej úpravy, ktorú schválil parlament len teraz pred pár týždňami v januári. Ďakujem skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:45 - 19:46 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi teda ešte na záver povedať k tomuto bodu toľkoto, že ak si dobre pamätám, minulý rok bola dvojhodinová rozprava k výsledku hospodárenia za rok 2016 kvôli spomínanému rozdielu 1,8 versus 2,2. Som naozaj rád, že dnes môžem pred vás predstúpiť naozaj s výbornými výsledkami za rok 2017, ktoré sme naozaj čestne dosiahli proste vo fér súboji s podmienkami, ktoré sú teda sú naozaj pre nás priaznivé. Možno je škoda, že takýto výsledok nie je potom konfrontovaný alebo doložený všetkými tými trúchlivými rečami pri návrhu rozpočtu napríklad na rok 2017. To znamená z rozpravy roku 2016 z decembra, z prvého novembra, decembra. Tam bolo vidieť aké pesimistické pohľady majú niektoré aj vážené a relevantné medzinárodné inštitúcie, domáce inštitúcie obsadené váženými ľuďmi alebo aj vážená opozícia versus realita. Niekedy to vyjde tak, niekedy onak. V tomto je život fér. Keďže je to posledný môj bod v tomto roku, tak mi dovoľte sa v podstate poďakovať za možnosť s vami spolupracovať v tomto kalendárnom roku. Bolo mi cťou. Prajem vám šťastné a krásne a biele vianoce a veľa peňazí. Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:33 - 19:42 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Môj úplne posledný bod. Ďakujem. Takže, ide v podstate o novú podobu štátneho záverečného účtu. Asi, ak si pamätáte, že posledné roky na základe zákona o rozpočtových pravidlách máme rozdelené v podstate štátny záverečný účet na dve časti. ... čo sme poznali pod vyjadrením štátneho záverečného účtu na dve časti a po jarnej a jesennej notifikácii. Jesenná notifikácia bola zverejnená 22. októbra. Bola zverejnená Eurostatom. No a som veľmi rád, že môžem konštatovať, že v roku 2017 Slovenská republika z hľadiska hospodárenia verejnej správy dosiahla naozaj viaceré historické výsledky.
Podľa záverov jesennej notifikácie verejná správa hospodárila v uplynulom roku s historicky najnižším schodkom na úrovni 0,78 % hrubého domáceho produktu. Schodok bol medziročne nižší o 1,4 percentuálneho bodu čo v absolútnom vyjadrení znamená o vyše 1,1 mld. eur menej ako v roku 2016.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sme dosiahli lepší výsledok o pol percenta, teda o 424 mil. eur menej ako sa rozpočtovali. Dlh verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu len svoj štvrtý rok za sebou v rade a dosiahol úroveň 50, 9 % hrubého domáceho produktu a zároveň poklesol aj čistý zisk, ktorý dosiahol úroveň 45,3 hrubého domáceho produktu.
Kým vlani sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu, pán Jurzyca, áno, takže minulý rok to je to s čím ma konfrontujete, sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu za na základe metodologických zmien, ktorý predbežný jarný výsledok za rok 16 úpravou počas jesene z hodnoty 1,7 na 2,2, a preto ma môžte šticovať, len preto. Tento rok mala aktualizácia údajov opačný efekt. A oproti jarným predbežným výsledkom deficit z úrovne 1,04 až 1,4 HDP, ktoré sme prezentovali v máji v rámci štátneho záverečného účtu, došlo pri jesennej notifikácii k zlepšeniu salda o 0,26 percentuálneho bodu hlavne z dôvodu lepšieho výnosu daní a odvodov.
My tomu rozumieme a tí, ktorí tomu nerozumejú, tak skúsime vysvetliť prečo. Pretože akruálny daní dane príjmov právnických osôb patria do minulého roku. To znamená dane, ktoré platia naše firmy, právnické osoby, platia ich skoro v troch termínoch, to znamená k 30. marcu, k 1. júnu alebo ešte, keďže sme demokrati, ešte aj k septembru 1., tak ako nám proste dochádzajú tieto dane, tak tieto na základe údajov, ktoré nemáme šancu vedieť, samozrejme, rok dopredu ani počas daného roku. Ako vidíte, dozvedáme sa ich až deväť mesiacov po ukončení účtovného obdobia, tak tieto príjmy patria na základe akruálnych princípov do roku predchádzajúceho, to znamená v danom prípade do roku 2017. A preto táto realita zlepšila výsledky hospodárenia o 0,26 % hrubého domáceho produktu, čo je dosť veľa peňazí. A to je skoro vlastne štvrť miliardy, niečo okolo štvrť miliardy eur. Celkové príjmy verejnej správy dosiahli výšku 33,4 mld. eur, v percentuálnom vyjadrení 39,4 % HDP a medziročne boli vyššie o 5 percentuálnych bodov.
Z pomedzi daňových príjmov najvýraznejší medziročný rast dosiahla daň z pridanej hodnoty o 9,5 %. Dôvodom bolo pokračujúce zlepšovanie efektívnosti výberu tejto dane a razantnejšia spotreba domácností. To je zase, myslím si, že return alebo proste vrátenie kritiky kolegovi, ktorý tu pred chvíľou proste vzdychal nad efektívnosťou fungovania Finančnej správy. Môžme mať milión výhrad, ale toto je reálny obraz o fungovaní Finančnej správy za posledné roky. Zvyšovanie dokázateľne lepšie efektívnejší výber daní v stovkách miliónov eur, v kombinácii samozrejme, aj s lepším makrom, ale naši a naši spoloční nezávislí analytici vedia oddeliť lepší výber daní na báze efektívnejšieho výberu a lepšieho makra.
Celkové výdavky verejnej správy dosiahli úroveň 34,1 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 40,2 % HDP. A opäť došlo k medziročnému zvýšeniu o 1,
===== Celkové výdavky verejnej správy dosiahli úroveň 34,1 desatina miliardy eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 40,2 desatiny percenta HDP. A opäť došlo k medziročnému zvýšeniu o 1,3 desatiny percentuálneho bodu.
Štrukturálny deficit. Teda výsledok hospodárenia upravený o jednorázové vplyvy a vplyv hospodárskeho cyklu klesol na historicky najnižšiu hodnotu 0,8 desatín hrubého domáceho produktu. Druhé najvyššie konsolidačné úsilie za posledných päť rokov na úrovni 1,3 desatiny percenta hrubého domáceho produktu zďaleka prevýšilo požiadavky kladené európskymi fiškálnymi pravidlami, ktoré vyžadovali od Slovenska konsolidačné úsilie na úrovni pol percenta. Čiže pol percenta požadované pravidlami, versus 1,3 percenta realita. V roku 2017 zároveň neboli identifikované žiadne jednorázové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy. To by som tiež chcel podotknúť, lebo tiež nekonečná kritika od odborníkov, ale aj pseudoodborníkov. V roku 2017 neboli zaznamenané Eurostatom, nezávislou inštitúciou, žiadne jednorázové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy. Samozrejme tento výsledok, aby sme boli voči sebe spravodliví, spôsobil potom problémy v hodnotení zase výsledkov hospodárenia v roku 2018 versus 17 a 19 versus 18, keďže hovoríme o dvojročnom hodnotení pravidiel. Takže to je, takto niekedy sme obeťou vlastného úspechu, hlavne pri nedokonalých pravidlách. S potešením vám môžem oznámiť aj výšku štrukturálneho primárneho salda, ktoré predstavovalo za rok 2017 historicky prvý krát v histórii našej krajiny sme mali primárny prebytok na úrovni šesť desatín hrubého domáceho produktu. A pre laikov primárny prebytok je saldo, rozdiel po odpočítaní jednorázových vplyvov cyklickej zložky, ale aj úrokových nákladov na štátny dlh. To znamená, hospodárenie, ak si odmyslíme náklady na správu nášho dlhu a všetky ďalšie cyklické časti a jednorazové vplyvy, tak sme vlastne prvý krát v histórii našej krajiny fungovali s prebytkom, čo je vlastne nevyhnutná časť na to, aby sme mohli smerovať aj k vyrovnanému hospodáreniu ako takému.
Pri porovnávaní krajín v rámci Európskej únie z 28 vykázalo 9 z nich vyšší schodok a 16 krajín vyšší dlh ako Slovenská republika. Čiže 9 z 28 malo horší výsledok a 16 krajín malo zase horší dlh. Predpokladaná alebo predkladaná správa obsahuje, okrem údajov, ktoré som v krátkosti spomenul, aj ďalšie dôležité ekonomické ukazovatele ako napríklad čistý dlh, odhad čistého bohatstva a súhrnnú účtovnú závierku s údajmi a teraz sa podržte, viac ako 8 tisíc organizácií, 8 tisíc, výsledky hospodárenia 8 tisíc subjektov vstupuje do toho, čo poznáme pod výsledkom hospodárenia verejného sektora a často je to koncentrované teda do jedného čísla. V danom prípade, ak cestujeme v čase pár hodín, napríklad do rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. To číslo nula, nula percent hrubého domáceho produktu alebo vyrovnané hospodárenie predpokladá, odhad vyrovnaného hospodárenia všetkých 8 tisíc organizácií verejného sektora spolu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:33 - 19:42 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Môj úplne posledný bod. Ďakujem. Takže, ide v podstate o novú podobu štátneho záverečného účtu. Asi, ak si pamätáte, že posledné roky na základe zákona o rozpočtových pravidlách máme rozdelené v podstate štátny záverečný účet na dve časti. ... čo sme poznali pod vyjadrením štátneho záverečného účtu na dve časti a po jarnej a jesennej notifikácii. Jesenná notifikácia bola zverejnená 22. októbra. Bola zverejnená Eurostatom. No a som veľmi rád, že môžem konštatovať, že v roku 2017 Slovenská republika z hľadiska hospodárenia verejnej správy dosiahla naozaj viaceré historické výsledky.
Podľa záverov jesennej notifikácie verejná správa hospodárila v uplynulom roku s historicky najnižším schodkom na úrovni 0,78 % hrubého domáceho produktu. Schodok bol medziročne nižší o 1,4 percentuálneho bodu čo v absolútnom vyjadrení znamená o vyše 1,1 mld. eur menej ako v roku 2016.
V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2017 sme dosiahli lepší výsledok o pol percenta, teda o 424 mil. eur menej ako sa rozpočtovali. Dlh verejnej správy v pomere k hrubému domácemu produktu len svoj štvrtý rok za sebou v rade a dosiahol úroveň 50, 9 % hrubého domáceho produktu a zároveň poklesol aj čistý zisk, ktorý dosiahol úroveň 45,3 hrubého domáceho produktu.
Kým vlani sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu, pán Jurzyca, áno, takže minulý rok to je to s čím ma konfrontujete, sme boli svedkami nepríjemnej úpravy údajov zo strany Eurostatu za na základe metodologických zmien, ktorý predbežný jarný výsledok za rok 16 úpravou počas jesene z hodnoty 1,7 na 2,2, a preto ma môžte šticovať, len preto. Tento rok mala aktualizácia údajov opačný efekt. A oproti jarným predbežným výsledkom deficit z úrovne 1,04 až 1,4 HDP, ktoré sme prezentovali v máji v rámci štátneho záverečného účtu, došlo pri jesennej notifikácii k zlepšeniu salda o 0,26 percentuálneho bodu hlavne z dôvodu lepšieho výnosu daní a odvodov.
My tomu rozumieme a tí, ktorí tomu nerozumejú, tak skúsime vysvetliť prečo. Pretože akruálny daní dane príjmov právnických osôb patria do minulého roku. To znamená dane, ktoré platia naše firmy, právnické osoby, platia ich skoro v troch termínoch, to znamená k 30. marcu, k 1. júnu alebo ešte, keďže sme demokrati, ešte aj k septembru 1., tak ako nám proste dochádzajú tieto dane, tak tieto na základe údajov, ktoré nemáme šancu vedieť, samozrejme, rok dopredu ani počas daného roku. Ako vidíte, dozvedáme sa ich až deväť mesiacov po ukončení účtovného obdobia, tak tieto príjmy patria na základe akruálnych princípov do roku predchádzajúceho, to znamená v danom prípade do roku 2017. A preto táto realita zlepšila výsledky hospodárenia o 0,26 % hrubého domáceho produktu, čo je dosť veľa peňazí. A to je skoro vlastne štvrť miliardy, niečo okolo štvrť miliardy eur. Celkové príjmy verejnej správy dosiahli výšku 33,4 mld. eur, v percentuálnom vyjadrení 39,4 % HDP a medziročne boli vyššie o 5 percentuálnych bodov.
Z pomedzi daňových príjmov najvýraznejší medziročný rast dosiahla daň z pridanej hodnoty o 9,5 %. Dôvodom bolo pokračujúce zlepšovanie efektívnosti výberu tejto dane a razantnejšia spotreba domácností. To je zase, myslím si, že return alebo proste vrátenie kritiky kolegovi, ktorý tu pred chvíľou proste vzdychal nad efektívnosťou fungovania Finančnej správy. Môžme mať milión výhrad, ale toto je reálny obraz o fungovaní Finančnej správy za posledné roky. Zvyšovanie dokázateľne lepšie efektívnejší výber daní v stovkách miliónov eur, v kombinácii samozrejme, aj s lepším makrom, ale naši a naši spoloční nezávislí analytici vedia oddeliť lepší výber daní na báze efektívnejšieho výberu a lepšieho makra.
Celkové výdavky verejnej správy dosiahli úroveň 34,1 mld. eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 40,2 % HDP. A opäť došlo k medziročnému zvýšeniu o 1,
===== Celkové výdavky verejnej správy dosiahli úroveň 34,1 desatina miliardy eur, čo je v percentuálnom vyjadrení 40,2 desatiny percenta HDP. A opäť došlo k medziročnému zvýšeniu o 1,3 desatiny percentuálneho bodu.
Štrukturálny deficit. Teda výsledok hospodárenia upravený o jednorázové vplyvy a vplyv hospodárskeho cyklu klesol na historicky najnižšiu hodnotu 0,8 desatín hrubého domáceho produktu. Druhé najvyššie konsolidačné úsilie za posledných päť rokov na úrovni 1,3 desatiny percenta hrubého domáceho produktu zďaleka prevýšilo požiadavky kladené európskymi fiškálnymi pravidlami, ktoré vyžadovali od Slovenska konsolidačné úsilie na úrovni pol percenta. Čiže pol percenta požadované pravidlami, versus 1,3 percenta realita. V roku 2017 zároveň neboli identifikované žiadne jednorázové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy. To by som tiež chcel podotknúť, lebo tiež nekonečná kritika od odborníkov, ale aj pseudoodborníkov. V roku 2017 neboli zaznamenané Eurostatom, nezávislou inštitúciou, žiadne jednorázové opatrenia z vplyvov na hospodárenie verejnej správy. Samozrejme tento výsledok, aby sme boli voči sebe spravodliví, spôsobil potom problémy v hodnotení zase výsledkov hospodárenia v roku 2018 versus 17 a 19 versus 18, keďže hovoríme o dvojročnom hodnotení pravidiel. Takže to je, takto niekedy sme obeťou vlastného úspechu, hlavne pri nedokonalých pravidlách. S potešením vám môžem oznámiť aj výšku štrukturálneho primárneho salda, ktoré predstavovalo za rok 2017 historicky prvý krát v histórii našej krajiny sme mali primárny prebytok na úrovni šesť desatín hrubého domáceho produktu. A pre laikov primárny prebytok je saldo, rozdiel po odpočítaní jednorázových vplyvov cyklickej zložky, ale aj úrokových nákladov na štátny dlh. To znamená, hospodárenie, ak si odmyslíme náklady na správu nášho dlhu a všetky ďalšie cyklické časti a jednorazové vplyvy, tak sme vlastne prvý krát v histórii našej krajiny fungovali s prebytkom, čo je vlastne nevyhnutná časť na to, aby sme mohli smerovať aj k vyrovnanému hospodáreniu ako takému.
Pri porovnávaní krajín v rámci Európskej únie z 28 vykázalo 9 z nich vyšší schodok a 16 krajín vyšší dlh ako Slovenská republika. Čiže 9 z 28 malo horší výsledok a 16 krajín malo zase horší dlh. Predpokladaná alebo predkladaná správa obsahuje, okrem údajov, ktoré som v krátkosti spomenul, aj ďalšie dôležité ekonomické ukazovatele ako napríklad čistý dlh, odhad čistého bohatstva a súhrnnú účtovnú závierku s údajmi a teraz sa podržte, viac ako 8 tisíc organizácií, 8 tisíc, výsledky hospodárenia 8 tisíc subjektov vstupuje do toho, čo poznáme pod výsledkom hospodárenia verejného sektora a často je to koncentrované teda do jedného čísla. V danom prípade, ak cestujeme v čase pár hodín, napríklad do rozpočtu verejnej správy na najbližšie tri roky. To číslo nula, nula percent hrubého domáceho produktu alebo vyrovnané hospodárenie predpokladá, odhad vyrovnaného hospodárenia všetkých 8 tisíc organizácií verejného sektora spolu. To je všetko z mojej strany. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:29 - 19:31 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Dovoľte mi, z poverenia vlády Slovenskej republiky predstaviť na dnešnom rokovaní návrh na udelenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pred hlasovaním v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, poznáte ho pod skratkou ESM alebo na Slovensku ho voláme pracovne trvalý euroval.
ESM je medzinárodná finančná inštitúcia založená členskými štátmi eurozóny. Imanie ESM bolo rozdelené medzi členské štáty podľa distribučného kľúča Európskej centrálnej banky. V decembri tohto roka prebehne v Rade guvernérov schvaľovanie rezolúcie, ktorou sa aktualizuje distribučný kľúč určujúci podiel na imaní ESM. Zmena sa netýka kľúča Slovenskej republiky, ktorý zostáva ale zachovaný. Podľa zákona o ESM sa však pred každým hlasovaním, ktoré sa týka aktualizácie distribučného kľúča vyžaduje predchádzajúci súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.
Distribučný kľúč sa aktualizuje preto, že k 1. januáru 2019 uplynie obdobie, na ktoré bola udelená dočasná korekcia kľúča pre Slovinsko. Výnimka bola udelená na 12 rokov od vstupu do eurozóny. Slovinsko vstúpilo do eurozóny 1. januára 2007. Dočasná výnimka bola udelená tým členským štátom, ktorých HDP na obyvateľa v čase vzniku ESM nedosahoval mieru 75 % priemeru Európskej únie. Ich podiel na imaní bol mierne znížený, zatiaľ čo ostatným členským štátom sa pomerne navýšil. Slovenskej republike bola udelená rovnaká dočasná výnimka, ktorá uplynie 1. januára v roku 2021. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2019 je založený na predpoklade postupného zintenzívnenia obchodných aktivít s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov a zlepšenie vlastného hospodárenia. Predpokladá sa, že nárast aktivít v oblasti financovania a poisťovania bude mať pozitívny vplyv na projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností, čo pri súčasnej optimalizácii výšky prevádzkových nákladov bude znamenať zlepšenie výsledku hospodárenia v roku 2019. ===== a zlepšenie vlastného hospodárenia. Predpokladá sa, že nárast aktivít v oblasti financovania a poisťovania bude mať pozitívny vplyv na projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností, čo pri súčasnej optimalizácii výšky prevádzkových nákladov bude znamenať zlepšenie výsledku hospodárenia v roku 2019. Ťažiskom bankových činností EXIMBANKY Slovenskej republiky v roku 2019 bude naďalej priame financovanie úverov a tiež poskytovanie širokej škály záručných produktov.
EXIMBANKA tak ako v predchádzajúcich rokoch ani v roku 2019 neuvažuje s refinancovaním úverov prostredníctvom komerčných bánk. Zároveň sa predpokladá zvýšený dopyt po dlhodobom priamom financovaní vývozných a dovozných úverov klientov a priamych úverov na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov. Ide o tzv. pred exportné financovanie.
Návrh rozpočtu predpokladá, že ku koncu roku 2019 dosiahne celková majetková angažovanosť financovania úverov a poskytovania záruk výšku vyše 380 mil. eur. EXIMBANKA sa v oblasti poisťovania v roku 2019 zameria na poistenie neobchodovateľných rizík s prioritou podpory projektov strednodobého a dlhodobého charakteru na rizikovejšie teritóriá. Taktiež je možná pozícia EXIMBANKY ako aktívneho zaisťovateľa u strednodobých a dlhodobých projektov na základe zmlúv uzavretých so zahraničnými exportnými agentúrami.
V oblasti poistenia obchodovateľných rizík prevláda záujem exportérov o poistenie proti krátkodobým komerčným rizikám, čo súvisí so smerovaním prevažnej časti slovenského exportu do krajín Európskej únie. V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík EXIMBANKA predpokladá v roku 2019 upísať riziká v brutto výške 715 mil. eur. EXIMBANKA ponúka svojim klientov portfólio produktov, ktoré vyhovujú ich teritoriálnym a produktovým exportným záujmom. V teritoriálnej oblasti sa EXIMBANKA bude orientovať okrem Európskej únie hlavne na trhy na krajiny SNŠ juhovýchodnej Ázie, Afriky a Balkánu. Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti EXIMBANKY s najväčším podielom strojárenského, energetického, celulózovo-papierenského a chemického priemyslu.
Prioritou EXIMBANKY v ekonomickej oblasti bude v budúcom roku dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia odrážajúceho projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Rozpočet na budúci rok teda predpokladá prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami v sume vyše 6 mil. eur. Uvedený objem prevádzkového zisku v roku 2019 je výsledkom plánovaného nárastu výnosov z obchodných aktivít a hlavne z financovania priamych úverov klientom. EXIMBANKA predpokladá na budúci rok dosiahnuť zisk po zdanení vo výške vyše 500 tis. eur. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude v súlade so zákonom o EXIMBANKE Slovenskej republiky aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250 tis. eur. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh rozpočtu Eximbanky Slovenskej republiky na rok 2019 je založený na predpoklade postupného zintenzívnenia obchodných aktivít s dôrazom na sektor malých a stredných podnikov a zlepšenie vlastného hospodárenia. Predpokladá sa, že nárast aktivít v oblasti financovania a poisťovania bude mať pozitívny vplyv na projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností, čo pri súčasnej optimalizácii výšky prevádzkových nákladov bude znamenať zlepšenie výsledku hospodárenia v roku 2019. ===== a zlepšenie vlastného hospodárenia. Predpokladá sa, že nárast aktivít v oblasti financovania a poisťovania bude mať pozitívny vplyv na projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností, čo pri súčasnej optimalizácii výšky prevádzkových nákladov bude znamenať zlepšenie výsledku hospodárenia v roku 2019. Ťažiskom bankových činností EXIMBANKY Slovenskej republiky v roku 2019 bude naďalej priame financovanie úverov a tiež poskytovanie širokej škály záručných produktov.
EXIMBANKA tak ako v predchádzajúcich rokoch ani v roku 2019 neuvažuje s refinancovaním úverov prostredníctvom komerčných bánk. Zároveň sa predpokladá zvýšený dopyt po dlhodobom priamom financovaní vývozných a dovozných úverov klientov a priamych úverov na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov. Ide o tzv. pred exportné financovanie.
Návrh rozpočtu predpokladá, že ku koncu roku 2019 dosiahne celková majetková angažovanosť financovania úverov a poskytovania záruk výšku vyše 380 mil. eur. EXIMBANKA sa v oblasti poisťovania v roku 2019 zameria na poistenie neobchodovateľných rizík s prioritou podpory projektov strednodobého a dlhodobého charakteru na rizikovejšie teritóriá. Taktiež je možná pozícia EXIMBANKY ako aktívneho zaisťovateľa u strednodobých a dlhodobých projektov na základe zmlúv uzavretých so zahraničnými exportnými agentúrami.
V oblasti poistenia obchodovateľných rizík prevláda záujem exportérov o poistenie proti krátkodobým komerčným rizikám, čo súvisí so smerovaním prevažnej časti slovenského exportu do krajín Európskej únie. V oblasti poistenia neobchodovateľných a obchodovateľných rizík EXIMBANKA predpokladá v roku 2019 upísať riziká v brutto výške 715 mil. eur. EXIMBANKA ponúka svojim klientov portfólio produktov, ktoré vyhovujú ich teritoriálnym a produktovým exportným záujmom. V teritoriálnej oblasti sa EXIMBANKA bude orientovať okrem Európskej únie hlavne na trhy na krajiny SNŠ juhovýchodnej Ázie, Afriky a Balkánu. Komoditná štruktúra bude kopírovať odvetvia, v ktorých pôsobia klienti EXIMBANKY s najväčším podielom strojárenského, energetického, celulózovo-papierenského a chemického priemyslu.
Prioritou EXIMBANKY v ekonomickej oblasti bude v budúcom roku dosiahnutie kladného výsledku hospodárenia odrážajúceho projektovanú výšku čistých výnosov z obchodných činností a optimalizáciu prevádzkových nákladov. Rozpočet na budúci rok teda predpokladá prevádzkový zisk pred opravnými položkami a rezervami v sume vyše 6 mil. eur. Uvedený objem prevádzkového zisku v roku 2019 je výsledkom plánovaného nárastu výnosov z obchodných aktivít a hlavne z financovania priamych úverov klientom. EXIMBANKA predpokladá na budúci rok dosiahnuť zisk po zdanení vo výške vyše 500 tis. eur. Súčasťou rozdelenia disponibilného zisku bude v súlade so zákonom o EXIMBANKE Slovenskej republiky aj návrh na odvod do štátneho rozpočtu v predpokladanej výške 250 tis. eur. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2018 19:17 - 19:19 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Úpravy spočívajú najmä v spresnení a zjednodušení procesov týkajúcich sa vykonávania finančnej kontroly a auditu. Napríklad o jednoznačné stanovenie vyjadrenia pri vykonávaní základnej finančnej kontroly alebo sa aj zefektívňuje sa proces prijímania, splnenia a overovania splnenia nápravných opatrení.
Upravuje sa taktiež zloženia a kompetencie výboru pre vnútorný audit a vládny audit. Napríklad výbor bude zapojený do posudzovania splnenia podmienok povinného vzdelávania audítorov, čo má zabezpečiť väčšiu transparentnosť a objektivitu pri ich posudzovaní.
Súčasťou návrhu novely zákona je aj novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Novela zákona o správe majetku štátu a novela zákona o pohľadávkach štátu. Hlavným cieľom novely zákona o rozpočtových pravidlách s navrhovanou účinnosťou od 1. januára roku 2020 je zakotvenie hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov do právneho systému Slovenskej republiky, čím sa napĺňa programové vyhlásenie vlády. Jedná sa do veľkej miery o formalizáciu dnes prebiehajúcich aktivít. Povinnosťou Ministerstva financií Slovenskej republiky bude počas štyroch rokov zhodnotiť polovicu výdavkov verejnej správy. Zároveň sa ukladá povinnosť vybraným subjektom verejnej správy vykonať štúdiu uskutočniteľnosti investícií a koncesie, ktorých hodnotu ustanoví nariadenie vlády. Dnes sa tak deje na základe uznesenie vlády pri projektoch nad 40 mil. eur s daňou z pridanej hodnoty alebo 10 mil. eur pre informačné technológie.
V súvislosti s novelou ďalších dvoch zákonov dochádza k zrovnoprávneniu kompetencií ministerstva financií a úradu vládneho auditu pri výkone vládneho auditu.
Ďakujem pani kolegyňa, že ma vôbec nevyrušujete.
Skryt prepis
 

4.12.2018 19:06 - 19:09 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Cieľom novely zákona je zvýšenie odolnosti slovenského bankového sektora a slovenských bánk v prípade, ak by sa dostali do krízovej situácie. Novela zavádza novú triedu nezabezpečenie dlhových nástrojov, ktoré banky použijú v prípade krízy na úhradu svojich dlhov a strát. Tým budú chránené finančné prostriedky klientov a prostriedky štátneho rozpočtu. Navrhovanými úpravami sa teda podporuje riešenie problému bánk pomocou vnútorných zdrojov bánk, namiesto štátom a občanmi financovaného riešenia. Tieto úpravy zlepšujú stabilitu slovenských bánk a zvyšujú ochranu peňazí klientov, teda chránia aj peniaze občanov. Súčasťou novely sú aj novely iných zákonov, ktorých cieľom je sprehľadnenie a zjednotenie pravidiel na finančnom trhu. Predstavujú komplexnú právnu úpravu rôznych právnych vzťahov tak, aby bolo obmedzené riziko vzniku krízových situácií v záujme zvýšenia efektivity a stability finančného trhu v Slovenskej republike.
Návrh zákona bol predložený aj na vnútrokomunitárne pripomienkovanie Európskej centrálnej banke a jej pripomienky boli do tohto návrhu zapracované. Zákon nadobúda účinnosť 1. januára a okrem niektorých ustanovení čl. 6 a 8, ktoré navrhujú účinnosť až 21. júla. Telegraficky informácia k pozmeňujúcim návrhom. Boli prijaté pozmeňovacie návrhy na výboroch Národnej rady, napr. zrušenie zastaranej nekompatibilnej regulácie československých obchodných a priemyselných komôr a stáleho rozhodcovského súdu. V ďalšom išlo o úpravu podmienok poskytovania základného bankového produktu, zmenou výpočtu, resp. nahradením konkrétnej sumy 1,1 násobkom minimálnej mzdy. Úpravou sa odstraňuje potreba aktualizácie a legislatívne úpravy súvisiace s meniacou sa výšku minimálnej mzdy. V ďalšom ide úpravu umožňujúcu obchodníkom s cennými papiermi poskytovať platobné služby. V ďalšom doplnenie zoznamu dohliadaných subjektov o poskytovateľoch platobných služieb v obmedzenom rozsahu. V ďalšom úprava súvisiaca s prerušením konania pred Národnou bankou Slovenska a prerušenie a predĺženie úschovy protokolov
===
Skryt prepis
 

4.12.2018 19:06 - 19:09 hod.

Peter Kažimír Zobrazit prepis
Ďakujem. Návrh zákona upravuje základné pravidlá riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňových subjektov. Prípadné spory môžu vzniknúť na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s členskými štátmi, alebo tretími štátmi, alebo na základe arbitrážneho dohovoru. Konanie o zamedzení dvojitého zdanenia podľa jednotlivých častí zákona, začína vždy na základe žiadosti dotknutého daňového subjektu. Každý spor môžu zainteresované štáty riešiť vzájomnou dohodou. Ak k vzájomnej dohode nedôjde, dotknutý daňový subjekt môže podľa nastavených pravidiel využiť možnosť vyriešenia sporu prostredníctvom poradnej komisie, zloženej z nezávislých expertov.
Zefektívnením existujúcich pravidiel riešenia sporov, dôjde k účinnému zamedzeniu dvojitého zdanenia, čím sa zvýši úroveň udržiavania medzinárodných záväzkov zo strany členských a zmluvných štátov a posilní sa celková dôvera verejnosti občanov a daňových subjektov v spravodlivosť a spoľahlivosť daňových systémov. Ďakujem. s meniacou sa výškou minimálnej mzdy. V ďalšom ide úpravu umožňujúcu obchodníkom s cennými papiermi poskytovať platobné služby. V ďalšom doplnenie zoznamu dohliadaných subjektov o poskytovateľoch platobných služieb v obmedzenom rozsahu. V ďalšom úprava súvisiaca s prerušením konania pred Národnou bankou Slovenska a prerušenie a predĺženie úschovy protokolov z dohľadu. Ďalšou úprava umožňujúca prerušenie konanie vo veciach dohľadu ak spisový podklad ku konaniu je predložený súdu na jeho vyžiadanie. Alebo ide o zaradenie poskytovateľov platobných služieb v obmedzenom rozsahu a poskytovanie služieb informovania o platobnom účte medzi prispievateľov pre ktorých sa ročný príspevok ustanovuje paušálnou pevnou sumou, alebo o spresnenie viacerých definícií zákona o kolektívnom investovaní, alebo úprava umožňujúca výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska a Európskym regulátorom tzv. ... v prípade, ak nebola uzavretá dohoda o spolupráci a u ďalšom. Posledný pozmeňovací návrh sa týka úpravy spresnenie kompetencie Národnej banky Slovenska pri udeľovaní sankcií vo vzťahu k investičnému fondu s ................s tzv. Sika. Ďakujem.
Skryt prepis