Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

13. 3. 2018 o 13:10 hod.

Ing.

Jana Kiššová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 3. 2018 13:10 - 13:10 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z o ochrane ...
===== Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 889), ktorý vám bol doručený 23. februára 2018. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 13. 3. 2018 13:10 - 13:10 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, v súlade s § 95 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z o ochrane ...
===== Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov za skupinu poslancov beriem späť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 889), ktorý vám bol doručený 23. februára 2018. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 2. 2018 17:39 - 17:49 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, ako veľmi dobre vieme, tak Slovensko je dlhodobo na čele rebríčku krajín Európskej únie s najvyššími cenami energií. Toto platí obzvlášť pre zamestnávateľov a pre podniky. Neprimerane vysokú časť z tejto ceny - a konkrétne v prípade elektriny je to 37 % - pritom tvoria tzv. distribučné poplatky, čiže poplatky za prenos, prepravu či distribúciu elektriny, plynu, tepla a vody. Táto oblasť je pritom regulovaná a spoločnosti, ktoré v nej podnikajú, majú na svojom území monopol. To znamená, nemajú konkurenciu, nemá ich kto ohroziť, jediný, kto ich nejakým spôsobom limituje, je štát svojou reguláciou. A spôsob regulácie je často pod rúškom tajomstva a sám minister financií Peter Kažimír hovorí, a to bez toho, aby to bližšie špecifikoval, o nedokonalej regulácii.
Možno aj to je dôvod, pre ktorý minulý rok predĺžil na neurčito tzv. osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý má túto podľa neho nedokonalosť odstraňovať. V praxi to teda znamená, že reguláciu na jednej strane nechávame nedokonalú, nechávame ľudí za túto nedokonalú reguláciu platiť neprimerane vysoké poplatky, a keďže máme neprimerane vysoké poplatky, ktoré si vyberajú v cenách energií tieto distribučné spoločnosti, tak nechávame tieto distribučné spoločnosti platiť tento osobitný odvod do štátneho rozpočtu.
A neviem, teda či len ja tomu tak rozumiem, ale podľa mňa je to teda vážna absurdita, aby sa takýmto spôsobom riešila nedokonalá regulácia. Čiže vysoké poplatky, na druhej strane tie distribučné spoločnosti majú teda neprimerane vysoké príjmy, ten štát to nevie prežiť a chce si od nich tieto desiatky nejakým spôsobom vybrať a zaviedol na takéto účely takýto odvod. Nie je to teda nič iné ako ďalšia nepriama daň, ktorú, ktorá, ktorú platia teda všetci spotrebitelia elektrickej energie, a v sume, táto suma tvorí približne 60 mil. eur ročne.
Možno len pre pripomenutie. Tento odvod bol zavedený po vstupe Roberta Fica do vlády v roku 2012 a pôvodne bol zavedený na štyri roky, a... (reakcia z pléna), na, teda konkrétne na štyri roky s tým, že mal po týchto štyroch rokoch skončiť, ale keďže vláda zistila, že ľudia moc nekričali a možno si už tak trochu na to aj zvykli, tak od roku 2017 bol opätovne tento zavedený, teda tento, tento odvod zavedený na neurčito a na dva roky sa jeho výška zdvojnásobila. A neni to ničím odôvodnené, nie je to ničím, ničím vyargumentované, jednoducho nejaká suma bola, bola zvýšená na dvojnásobok. My nevieme, prečo nie o 20 %, o 30 %, prečo nie na štvornásobok. Jednoducho máme taký čudný pocit, že, že jednoducho vláda skúša, čo tí ľudia zvládnu.
Takže na jednej strane máme nedokonalú reguláciu, tak sa vláda rozhodla, že takýmto spôsobom bude vyberať od distribučných spoločností túto nenáležitú, neprimeranú, nič iné ako nepriamu daň. A pokiaľ ľudia nebudú kričať a nebudeme kričať my s pánom poslancom Galekom, tak zrejme o dva roky ju možno vláda zavedie na dlhodobo na dvojnásobok, možno ju zoštvornásobí, možno s ňou spraví čokoľvek, ale tomu my chceme zabrániť a chceme na tento účel teda veľmi silno kričať.
A chceme poukazovať na to, že aj toto je jeden z dôvodov, pre ktoré máme na Slovensku jedny z najvyšších cien energií. A nie je to len tento jeden dôvod. Tých dôvodov je, samozrejme, viac a ja spomeniem možno ešte jeden z nich. A obidva tie dôvody smerujú k tomu, čo tvrdíme aj my s predkladateľom Karolom Galekom, že, že je potrebné vidieť do cenotvorby, a teda do všetkých zložiek, ktoré cenu tvoria, pretože ak ľudia nevedia, tak len jednoducho hromžia, že máme vysoké ceny energií, ale nevedia, kam, kam zatlačiť a na čo sa sťažovať. A tým ďalším dôvodom je napríklad aj poplatok SEPS-u. SEPS je Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a táto spoločnosť je stopercentnou akciovou spoločnosťou štátu, a ktorá pravidelne ročne vykazuje zisk vo výške približne 60 až 70 mil. eur, a my sa pýtame prečo. My sa pýtame, prečo jedna stopercentná štátna akciovka má vykazovať na úkor neprimerane vysokých cien energií, má vykazovať ročný príjem, ročné zisky nie príjem, pardon, ročný zisk vo výške 60-70 mil. eur. My tvrdíme, nie, má nastaviť alebo má mať nastavené, opäť má totižto nastavované regulované ceny od inej štátnej inštitúcie, a to je ÚRSO, to je regulačný úrad, majú byť tie poplatky nastavené tak, aby táto spoločnosť nevykazovala takto nechutné zisky, ktoré si potom vláda vo forme dividendy berie ako malú domov do štátneho rozpočtu a používa ju na kadejaké predvolebné tančeky a rozdávačky a vlaky zadarmo a podobne. A na všetko to, čo sa neodváži dať do štátneho rozpočtu, aby to tam viselo, ale práve formou, vo forme takýchto dividend si tieto peniaze sťahuje a je to potom pod menším drobnohľadom a celé to tak nejak ľahšie ide.
A my tvrdíme, že táto spoločnosť nemá, keďže je stopercentná akciovka štátu, nemá čo vytvárať takýto zisk. Majú jej byť stanovené prenosové poplatky tak, aby čo najmenej zaťažovali ceny energií, ale aby si zároveň popri tomto mohli plniť všetky úlohy, ktoré, na ktoré je zriadená a ktoré jej aj ukladá, ukladá zákon.
V decembri sme s kolegom predkladateľom pánom poslancom Galekom avizovali balíček troch opatrení na zníženie cien energií. Predstavili sme už jedno z týchto opatrení, to bolo zrušenie podpory výbory elektriny z domáceho uhlia a týmto návrhom, ktorý dnes, teraz predkladáme, je opatrenie, ktorým chceme teda riešiť nedokonalú reguláciu, ale nie takým spôsobom, ako to rieši minister financií a súčasná vláda, a teda dodatočným, dodatočnou nepriamou daňou. Chceme ju zdokonaliť tak, aby naozaj ľudia platili menej.
A preto hovoríme pracovne o otvorenej cenotvorbe v elektroenergetike, plynárenstve, teplárenstve aj vodárenstve, tak aby si každý jeden spotrebiteľ vedel odkontrolovať všetky vstupy, ktoré si v rámci cenového konania uplatňujú regulované monopolné spoločnosti ako náklady a ktoré im musí preplácať, nakoľko možnosť výberu nemá a zo zákona ani nikdy zrejme mať nebude. Takže návrh povedie k vyššej transparentnosti v regulácii, odstráni jej nedokonalosti formou verejného dohľadu a spätnej kontroly, pričom bude spadať do tej kategórie opatrení, ako boli napríklad a aj sú našťastie napríklad povinné zverejňovanie zmlúv.
Veľmi dobre sa osvedčilo, že to, čo je na svetle, to sa dá kontrolovať, na to sa dá pýtať, tam sa dá vytvárať tlak, tam sa dokáže pozrieť odborná verejnosť aj laická verejnosť, zodpovední, exekutívni ľudia musia odpovedať a verím tomu, že vytvoríme ten správny tlak na to, aby tie poplatky naozaj neboli premrštené, a len preto, že o nich nič nevieme, tak boli aj naďalej stále uplatňované.
Chcem preto veľmi pekne poprosiť ctené plénum o podporu tohto návrhu zákona. Ja si myslím, že to, že máme vysoké ceny energií už netvrdíme dnes len my, hoci tomu tak v minulosti bolo, ale dnes už aj súčasná vláda prijíma tento fakt, že máme veľmi vysoké ceny energií. Dokonca tento fakt prijíma aj akýmsi, hoci nie ideálnym, ale predsa len nenulovým konaním. Bohužiaľ, len pre 200 spoločností, bohužiaľ, nie plošne a my tvrdíme, že, že by to malo byť naozaj plošne.
Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2018 16:53 - 16:55 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujeme pekne za slovo. Mnohé povedali už kolegovia predo mnou, ale ja skúsim spomenúť jednu vec, ktorá, ktorá je práve jednou veľkou absurditou v prípade, že ten pes dnes je vec. A to je napríklad, si predstavte situáciu, že nájdem niekde na parkovisku zavretého psa v lete, v teple v nejakom aute. Predpokladám, že v tom aute po hodine-dvoch môže byť takých slušných 70 stupňov, ten pes môže byť dehydrovaný. Ten, ten, tá vec, pes môže byť dehydrovaný, môže dostať úpal, môže mu naozaj ďalšie takéto zotrvanie v tom zatvorenom aute spôsobiť aj smrť, a pokiaľ my na toho psa budeme pozerať ako na vec, ktorý má istú hodnotu, a v prípade, že ten pes je napríklad že z útulku, tak jeho hodnota zrejme veľmi vysoká nebude, možno bude akurát tak hodnotou vakcíny, ktorú som do toho psa investovala, a nebudem môcť na záchranu tohto psa, ono to v podstate ani nebude záchrana psa, ono to bude asi snaha o predídenie vzniknutej škody, nebudem môcť nejakým spôsobom to auto otvoriť, možno rozbiť okno na tomto aute, pretože spôsobím väčšiu škodu, ako škoda, ktorej tou novou škodou predídem. A toto je naozaj absurdita, ktorá vyplýva z dnes postaveného zákona, že ten pes je vec. A verte mi, ja mám psa, už je to asi môj piaty pes v živote a verte mi, že môj pes rozhodne vec nie je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 8. 2. 2018 16:19 - 16:23 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa opäť zákon o sociálnom poistení, ktorý predkladám na základe problémov, ktoré identifikoval náš kolega Peter Cmorej, a predkladám ho spolu s kolegami Natáliou Blahovou, Jozefom Rajtárom, Luciou Ďuriš Nicholsonovou a Renátou Kaščákovou.
Tento návrh opäť vychádza z reálnych problémov, ktoré nastávajú po odchode do dôchodku, a síce po požiadaní o priznanie dôchodku, na ktorý má Sociálna poisťovňa 60 dní. A toto je opäť lehota, ktorá je, je neprimerane dlhá a neprimerane dlhá preto, že človek možno aj častokrát odkázaný na, na tieto dôchodky musí dva mesiace na ich vyplatenie čakať. A cieľom nášho predloženého návrhu je zaviesť Sociálnej poisťovni povinnosť vyplatiť žiadateľom o dôchodok, či už starobný dôchodok, alebo predčasný starobný dôchodok, zálohu vo výške priemerného starobného dôchodku s tým, že po priznaní dôchodku sa preplatok alebo nedoplatok zúčtuje započítaním s priebežne vyplácaným dôchodkom. Tento návrh tak reaguje na nespokojnosť niektorých žiadateľov o priznanie dôchodkovej dávky, kedy počas obdobia, ktoré má Sociálna poisťovňa na vydanie rozhodnutia o priznaní dôchodkovej dávky, to je tých 60 dní, o ktorej som hovorila, ktorá je neprimeraná, títo žiadatelia majú problém vykryť bežné výdavky, keďže počas tohto obdobia majú výpadok príjmov.
Predložený návrh nepriznáva žiadateľom o dôchodkovú dávku nič navyše, iba rovnomernejšie rozkladá vyplatenie určitého objemu finančných prostriedkov. A toto je práve to, kde sme presvedčení, že rozumiem tomu, že na jednej strane možno Sociálna poisťovňa nedokáže ihneď túto sumu úplne presne vypočítať, na druhej strane, pokiaľ má k dispozícii všetky potrebné dokumenty, mala by tak učiniť bezodkladne, a nie do 60 dní. Sme presvedčení, že, že jednak tých 60 dní je nedôvodných, a sme presvedčení, že to opäť spôsobuje, hlavne teda dôchodcom, veľké problémy.
Preto si dovolím opäť ctené plénum poprosiť, podporiť tento návrh zákona, myslím si, že ani jeden z týchto návrhov nie je nijak politický, nijakým spôsobom by nás nemal polarizovať, myslím si, že pomôžeme ľuďom, ktorí, ktorým to naozaj delí a násobí, ako sa hovorí, a myslím si, že bez akéhokoľvek vplyvu na, na nejaké financie alebo na nejaké procesy, meniť procesy, potrebu zmien procesov, vieme týmto ľuďom proste pomôcť.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj právom Európskej únie. Tento návrh zákona nemá vplyv na verejné financie, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Bude mať pozitívny sociálny vplyv.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 2. 2018 16:05 - 16:12 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predložiť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení, ktorý predkladáme Jana Kiššová, Natália Blahová, Lucia Ďuriš Nicholsonová a Renáta Kaščáková. Skôr ako tento návrh prednesiem, skúsim popísať na jednom príklade problém, ktorý sa aj s kolegami a naším špecialistom na dôchodkový systém Petrom Cmorejom snažíme vyriešiť.
Predstavte si manželov dôchodcov, ktorí majú spoločný účet, na ktorý im obidvom chodí pravidelne dôchodok. Ak jeden z týchto manželov zomrie, tento účet sa stáva predmetom dedičského konania, čo v praxi znamená, že pozostalí, teda buď vdova, alebo vdovec nemôže s týmto účtom až do jeho vysporiadania disponovať. Na tento účet ale tomuto pozostalému stále chodí jeho vlastný dôchodok, ku ktorému sa ale nevie dostať. Ak si ihneď založí nový účet a požiada Sociálnu poisťovňu, aby mu začala dôchodok posielať na tento nový účet, slovenská..., Sociálna poisťovňa má na túto elementárnu transakciu lehotu 90 dní. V praxi toto znamená, že celé 3 mesiace sa jeden dôchodca, jeden vdovec, vdova nedokáže dostať k svojmu dôchodku. Kým zdieľanie spoločného účtu týchto manželov počas ich spoločného života im prinášalo rôzne výhody, úsporu a tak ďalej, tak po úmrtí, kedy má pozostalý vdovec alebo vdova kopu aj mimoriadnych výdavkov, napríklad výdavkov spojených s pohrebom, nedostane sa nielen k svojim peniazom, čo je v tomto prípade v poriadku, lebo ten účet pôvodný je predmetom dedičského konania, ale nedostane sa ani k dôchodku, pretože Sociálna poisťovňa má 90 dní na to, aby zmenila účet, na ktorý mu bude jeho dôchodok posielať. Možno sa to javí ako drobnosť, no verte mi, že mnohým mimoriadne komplikuje situáciu, a mňa veľmi, veľmi osobne mrzí, že Sociálna poisťovňa sama od seba v dnešnej dobe tento problém nerieši napríklad tým, že by tieto žiadosti vybavovala promptne a že by nevyužívala týchto 90 dní, ktoré na to má. Takže dovoľte mi teraz, prosím, predstaviť nami navrhovaný, nami navrhovanú zmenu. Cieľom tohto návrhu je skrátiť túto dobu z pôvodných 90 dní na 3 dni. Návrh sa týka všetkých dávok, avšak najpočetnejšou skupinou, ktorých sa táto zmena dotkne, sú starobní dôchodcovia. Hoci v minulosti najmä u poberateľov starobného dôchodku prevládala tendencia nechať si dôchodok doručovať priamo na domácu adresu poštou, tak v súčasnosti sa situácia začína obracať v prospech bezhotovostných platieb. Tento trend prevažuje najmä u čerstvých dôchodcov, ktorí boli navyknutí na bezhotovostné zasielanie mzdy na účet ešte počas zamestnania, a takýto spôsob má množstvo výhod, či už sú to výhody plynúce z toho, že je možné na ten účet zavesiť rôzne inkasá, rôzne trvalé príkazy, spojené úhrady, spojené s nákladmi na bývanie a podobne, je tam určite aj tiež podstatná výhoda a to je zníženie majetkovej kriminality voči dôverčivým dôchodcom, ktorí svoje úspory potom prechovávajú doma, ale aj zníženie násilnej majetkovej kriminality voči poštovým doručovateľom, ktorí tieto dôchodky denne osobne doručujú.
Prečo to spomínam? Spomínam to preto, aby som poukázala na výhodnosť toho, aby čím viac ľudí prešlo z poštového doručovania na bezhotovostné, a som presvedčená, že Sociálna poisťovňa by mala byť tá prvá, ktorej záleží na tom, aby skutočne čo najväčšia možná skupina ľudí prešla z toho poštového doručovania na doručovanie bezhotovostné, teda prostredníctvom účtu. Trojmesačná lehota na zmenu jedného čísla účtu by bola možno primeraná v administratívno-technických podmienkach 19. storočia, ale dnes v 21. storočí skutočne 90 dní na jednu elementárnu zmenu nie je primerané a rozhodne je to aj brzdou pre tých, ktorí už boli a sú konfrontovaní problémami, ktoré toto v praxi prináša, a síce, že keď sa stane takáto udalosť, tak sa jednoducho tri mesiace nevedia dostať k zmene, aby im Sociálna poisťovňa začala posielať ich dávky, ich peniaze, ktoré potrebujú, potrebujú s nimi disponovať, na iný účet.
Som presvedčená, že by sa v tomto mala Sociálna poisťovňa správať viac proklientsky, ale keďže sa tak nedeje, tak si myslím, že je namieste prísť s takouto, s takýmto návrhom na zmenu. Preto si aj dovolím ctené plénum poprosiť a požiadať o podporu tejto zmeny, som presvedčená, že mnohým dôchodcom, mnohým ľuďom, ktorí sú na sociálne dávky odkázaní, toto veľmi zjednoduší situáciu, pomôže im to dýchať v tých ťažkých situáciách, v ktorých sa ocitnú. Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvnými a medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie, nemá vplyv na podnikateľské prostredie a ani negatívny vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 14:53 - 14:54 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec, vy ste hovorili, že nerozumiete tomu, prečo kritizujeme, prečo vás kritizujeme za opatrenia, ako je napríklad zvýšenie minimálnej mzdy, zavádzanie rôznych príplatkov, a že čo nám na tom prekáža. Tak ja vám poviem, čo nám na tom prekáža. Samozrejme, aj my chceme, aby ľudia dôstojne a slušne zarábali, ale to, čo nepocítia v Bratislave, čo nepocítia firmy v Bratislave, pretože toto je proste ekonomicky silnejší región, tak to naozaj na tom východe môže byť problém. A toto je to, čo mi na tom prekáža, že takéto opatrenia, ktoré v Bratislave a na západnom Slovensku zvládnu, tak to na východe a v prešovskom okrese nezvládnu a toto tie regionálne rozdiely opäť len prehlbuje. Čiže mne na tom neprekáža, že ľudia budú zarábať viac, mne na tom prekáža to, že to mnohí nezvládnu a že to prehĺbi regionálne rozdiely. A to, že takéto opatrenie aj navýši náklady podnikateľov, potiaľto vám to neprekáža, ale odtiaľto, že tie zvýšené náklady prenesú do cien, ktoré zaplatia ľudia a zaplatia ich aj tí ľudia, ktorých sa zvýšené príplatky nedotknú, pretože nepracujú cez víkend a v noci, tak tieto budú znášať aj títo ľudia. A toto by už mohlo prekážať aj vám.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 2. 2018 14:26 - 14:28 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za všetky faktické poznámky.
Pán poslanec Petrák, vy hovoríte, že nikto nenastavuje vyľudňovanie, nenastoľuje vyľudňovanie a prehlbovanie regionálnych rozdielov. No veď ja som ani nepovedala, že vy ste to napísali do zákona, že od zajtra sa zo zákona budú musieť vyľudňovať regióny a budú sa musieť zvyšovať regionálne rozdiely. Ja hovorím, že vaše, dopady vašich opatrení tak dopadnú. A to, že sa vám s týmito opatreniami desať rokov nedarí, to je holý fakt. To je holý fakt, veď tu neklesá počet regiónov, ktorým už nie je potrebné pomáhať, ten počet tých regiónov rastie. A to nehovorím ja, hovoria o tom čísla. A skúsme, prosím, spochybniť niektoré z týchto čísiel, ja si veľmi rada na to sadnem. Ja nechcem maľovať čerta na stenu, ja len cítim za svoju povinnosť na tieto veci upozorniť, pretože si myslím, že možno niektoré opatrenia nenavrhujete v zlom, ale jednoducho bez uváženia dopadov negatívnych, ktoré tieto opatrenia môžu mať. A možno, keď máte naozaj že úprimný záujem na tom, zlepšovať život na Slovensku, tak by malo byť vašou snahou počúvať aj takéto možné scenáre, ktoré môžu nastať. A komentovať to len tým, že je to politické a že len maľujem čerta na stenu, no každý si z toho, čo som povedala, zoberie to, čo chce. Ja si myslím, že som celkom jasne pomenovala úplné fakty.
A, pán poslanec Tomáš, vy hovoríte, že máme tu 70-tisíc voľných pracovných miest a pribudnú ďalšie. Ale veď v tomto je tá nekonzistentnosť. Vy už dnes viete, že sú tu voľné pracovné miesta, ktoré nemáme kým obsadiť. Druhým dychom platíte za to, aby sem niekto prišiel podnikať a vytvoril nové pracovné miesta, ktoré nie je kým obsadiť. Veď o tomto ja stále hovorím, že jedna ruka nevie, čo robí druhá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 2. 2018 14:12 - 14:21 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som reagovala na predložený návrh zákona, respektíve možno na niektoré opatrenia v ňom, na ktorých chcem poukázať to, že ich nepovažujem za šťastné a že ich považujem za také, ktoré sú možno krátkodobo ľahko viditeľné, ale nevidíme alebo teda možno len nekomunikujeme niektoré dopady, ktoré môžu priniesť.
Skúsim začať pár číslami. Slovensko patrí podľa OECD medzi štáty s najväčšími regionálnymi rozdielmi vo výške príjmov aj v miere nezamestnanosti. Príčinou sú najmä dlhodobo nižšie príjmy regiónov v porovnaní s Bratislavou, ako aj dlhodobé zaostávanie regiónov východného a juhu stredného Slovenska v miere nezamestnanosti. Kým región východného Slovenska v roku 2017 vykazoval 9 500 eur hrubého domáceho produktu na osobu, tak v Bratislave to bolo 34-tisíc eur. Toto je naozaj veľmi vysoká disproporcia, takže o takýchto regionálnych rozdieloch hovoríme.
Napriek tomu, že dosahujeme historické minimá v počte nezamestnaných, a toto je holý fakt, ale nedá mi nepovedať k tomu poznámku, pretože tak ju cítim, že je to celosvetový aj celoeurópsky trend, a dovolím si tvrdiť, že tento stav nie je vďaka, ale napriek mnohým opatreniam súčasnej vlády, tak regionálne rozdiely v krajine sa neznižujú. Čiže napriek tomuto pozitívnemu trendu, pozitívnym, dobrým ekonomickým časom sa nám regionálne rozdiely neznižujú. Nezamestnanosť v okresoch na západe krajiny klesá rýchlejšie ako v okresoch, kde je najviac ľudí bez práce. Dôvodov je mnoho, určite je to aj geografická poloha, chýbajúce diaľnice, infraštruktúra, možno rozdiely vo vzdelaní, ale za hlavný dôvod týchto regionálnych rozdielov sú práve konkrétne kroky alebo opatrenia niekoľkých vlád strany SMER.
Ficove vlády sa znevýhodnenými regiónmi zaoberajú podľa vlastných slov už desať rokov a s objektívne mizivými výsledkami. Objektívne, nie preto, že to tvrdím ja alebo opozícia, ale preto, lebo čísla sú také. Prichádzajú len ďalšie a ďalšie subvenčné schémy bez toho, aby sa vláda reálne a hlavne systémovo a koncepčne zaoberala efektívnosťou, udržateľnosťou a rozvojom zamestnateľnosti. A tu skúsim zopakovať udržateľnosťou. Neustále prichádzate len s jednorazovými, žiaľ, väčšinou populistickými opatreniami, ktoré si navyše častokrát aj odporujú, či už je to neprimerané umelé zvyšovanie minimálnej mzdy, poskytovanie väčšiny investičných stimulov na západné Slovensko, rôzne pracovné príplatky, likvidačné najmä pre podnikateľov v slabších regiónoch. Teraz tu máme príspevky na presťahovanie sa za prácou a to je to, čo chcem z tohto návrhu vypichnúť.
Vláda sa na jednej strane, ako som už povedala, desať rokov zaoberá bojom proti regionálnym, teda proti regionálnym rozdielom, teda za ich vyrovnávanie, a na druhej strane ide platiť ľuďom za to, aby sa z tých zaostalých regiónov odsťahovali. Znie to možno fajn, ale nespôsobí toto opatrenie práve opak? Ako naozaj si neviem predstaviť, čo konkrétne je cieľom tohto návrhu a či navrhovateľ sa zaoberal aj následkami takéhoto opatrenia. Myslel niekto na to, čo sa stane, ak by sa väčšina ekonomicky aktívneho obyvateľstva presťahovala z východu na juh a západ? Tieto dnes už aj tak chudobnejšie regióny prídu o daňových poplatníkov, teda o príjmy z výberu daní, a tieto regióny ostanú poloprázdne. Ostanú v nich poloprázdne nemocnice, školy, škôlky, tieto budú musieť prevádzkovať poloprázdne. Samozrejme, vieme, ako vyzerá prevádzka takýchto zariadení, že veľká časť toho sú fixné náklady, nejaká časť menšia sú prevádzkové náklady. A pokiaľ títo ľudia sa odtiaľ presťahujú, tak tie fixné náklady nám tam ostanú, tie prevádzkové sa relatívne, tie sa znížia, ale nie dostatočne na to, aby boli pokryté tými daňovými príjmami, ktoré tam ostanú.
Toto nie je jediný dopad, zníži sa tam tým, ak nám z týchto regiónov sa odsťahujú ľudia, tak v týchto regiónoch ekonomicky slabších bude aj prirodzene menší dopyt po tovaroch a službách, čo bude mať zase len vplyv na to, že mnohí, ktorí tam tie tovary predávajú alebo poskytujú nejaké služby, aj títo prídu o prácu, prídu podnikatelia o príležitosti podnikateľské, čiže ak aj sa budeme baviť o tom, že to nebudú masové odchody ľudí z týchto regiónov, budú to nejaké odchody, ktoré toto budú spôsobovať a tieto dopady sa budú na seba nabaľovať. A preto sa pýtam, či nie je toto opatrenie práve jedno z takých, ktoré regionálne rozdiely opäť len prehĺbi. Poloprázdne stratové nemocnice bude následne oddlžovať štát z peňazí všetkých občanov tak ako doteraz? Školy s nedostatkom žiakov budeme zatvárať, obchody budeme bez zákazníkov zatvárať, učiteľov a zamestnancov prepúšťať a potom im dáme príspevky, aby sa tiež odsťahovali, takýto má byť vývoj tohto opatrenia? A teraz ja nechcem maľovať čerta na stenu, že teda od zajtra sa všetci odsťahujú, ale ten trend takýto nastavujete, nastavujete, aby sa toto začalo diať.
A ešte je tu jedna vec, ktorú by som chcela v tejto súvislosti spomenúť, a to je uvedené aj v dôvodovej správe k návrhu tohto zákona, a tá ma naozaj zaskočila. Hovorili sme o tom aj s pánom predkladateľom na výbore. Navrhovateľ odhaduje, že v roku 2018 využije príspevok na presťahovanie za prácou 75, v roku 2019 87 a v roku 2020 92 ľudí. Čiže my zavádzame takéto opatrenie kvôli 75 ľuďom za rok. Naozaj si myslím, že energia na legislatívne zmeny by mala smerovať na ďaleko efektívnejšie opatrenia s ďaleko väčšou pôsobnosťou, ak už nehovorím o tom, že ideálne je teda, samozrejme, s pozitívnymi dopadmi.
A keď si to takto v kontexte celé zoberiem, tak sa naozaj neviem zbaviť pocitu, že pod nejakou zásterkou znižovania regionálnych rozdielov ste sem schopní priniesť skutočne čokoľvek, čokoľvek, čo sa tvári, že ideme ľuďom niečo rozdať alebo ideme zákonom niekomu nariadiť, aby to ľuďom dal, zo svojho samozrejme. A toto naozaj si myslím, že nie je dobrý trend, myslím si, že takto by to byť nemalo a je tu obrovský potenciál naozaj pomôcť vyrovnávať regionálne rozdiely, len museli by ste na to počúvať a možno trošku koncepčnejšie a systémovo na krajinu pozerať. Nie na jednotlivé opatrenia hodne populistické, krátkodobo pekne znejúce, ale z dlhodobého pohľadu neudržateľné a z dlhodobého pohľadu škodlivé.
A možno keby, páni predkladatelia, ste takýto návrh zaradili ako vládny návrh zákona, keby s ním prišla vláda, vaša koalícia prostredníctvom vlády, tak možnože v rámci medzirezortného pripomienkového konania by ste dostali za stôl všetkých, ktorí sa k tomu chcú a môžu vyjadriť, nielen tých, ktorých ste sa vy rozhodli k tomu stolu, k tej diskusii potom prizvať, a možnože by sa podarilo práve cez relevantné pripomienky od niektorých opatrení aj upustiť. Ja nehovorím, že sú všetky zlé, ale na tomto som chcela ukázať, že rozhodne medzi tie dobré nepatrí.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 2. 2018 16:40 - 16:42 hod.

Jana Kiššová Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tiež sa chcem poďakovať za korektné a vecné vystúpenie. Pán minister, my sa nezhodneme v tej filozofii, že investičné stimuly sú vhodným nástrojom, ale zhodneme sa v tom, že ste spomenuli, že je to nástroj, ktorý formuje makroekonomickú politiku. V tom sa zhodneme a to je aj to, čo, čo som ja vo svojom vystúpení povedala, že tak, ako sú tieto investičné stimuly na Slovensku prideľované a vyberané a uplatňované, tak tú našu makroekonomickú politiku neformujú dobre. Tu sa vytvára jedna veľká monokultúra, jedna veľká odkázanosť celého nášho, takmer celého nášho hospodárstva na automobilový priemysel a vy ešte druhým dychom poviete, že keby tu bol záujem o piatu automobilku, tak ešte aj s tým súhlasíte. To znamená, že toto je ten najzásadnejší moment, ktorý ja teda spochybňujem, že som presvedčená, že to nie je správne. Proste jedna ekonomika nemôže stáť na jednej obrovskej monokultúre, pretože keď sa, keď príde nejaká kríza v automobilovom priemysle, tak, tak čo potom naša ekonomika spraví? To ako bude mať naozaj vážny problém.
Potom ste spomenuli, že je to nástroj v rámci konkurenčného zápasu. A to je tiež jedna z vecí, o ktorej som hovorila vo svojom vystúpení, že existuje množstvo rôznych rebríčkov hodnotení, analýz, ktoré hovoria o konkurencieschopnosti Slovenska. A väčšina týchto analýz a rebríčkov má v svojich top five alebo top ten proste korupciu, obrovskú byrokraciu, vysoké dane, vysoké odvodové zaťaženie, drahé a komplikované zamestnávanie. Jednoducho toto sú veci, ktoré sa v tých rebríčkoch opakujú. A tu je obrovský priestor zvýšiť slovenskú konkurencieschopnosť bez toho, aby sme potom museli selektívne vybraných... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis