Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

5. 12. 2017 o 16:25 hod.

Ing.

Maroš Kondrót

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 12. 2017 16:25 - 16:26 hod.

Maroš Kondrót
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ministrovi Kaliňákovi stačilo niečo viac ako trištvrte hodiny na to, aby úplne vyvrátil tú znôšku nezmyslov, ktoré ste zhromaždili v návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády.
A celá táto mimoriadna schôdza nemá zmysel, je zbytočná a je vašou hanbou, pán Rajtár, a hanbou tých, ktorí tento návrh podpísali. Mali by ste ísť za roh, dať si facku a dve hodiny sa tam tíško hanbiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:40 - 17:42 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani ministerke za objasnenie prístupu. Ja by som rád doplnil možno jej vystúpenie tým, že určite pani ministerka vie, že Fond národného majetku pred tým, než tam nastúpil Braňo Bačík a nové vedenie, prehrával všetky spory alebo takmer všetky spory, ktoré mal, sa tomu nevenovali dostatočne alebo mali nejaký iný pohľad na vec. V každom prípade prehrávalo, lebo zo štátneho krv netečie. Po nástupe Braňa Bačíka do Fondu národného majetku fond začal vyhrávať spory a myslím, že vyhral všetky spory, ktoré doťahovali za Braňa Bačíka. To treba povedať.
A myslím si, že výška odmeny 2,5 %, nech nikomu nepraská zubná sklovina, že to je niekoľko miliónov, išlo o obrovský balík peňazí, za percento vás nerozvedie ani rozvodový právnik, prosím vás, veď to si treba uvedomiť. Ja len pár čísiel. Allen & Overy, firma, ktorá prehrala s našou právnou kanceláriou, zastupovala Deutsche Bank proti Srí Lanke, 60 mil. bol spor, dolárov, vypýtali si 8 mil. Vážení priatelia, 22-23 %. Takisto Chorvátsko, Slovinsko mali spor za 30 mil., odmena bola 8. USA, Rumunsko 82 mil. euro, odmena 18,5 mil. Stále viacej ako my dneska sa bavíme, že čo by malo prináležať 2,5 % zo 700 mil., a vy ste si hovorili, že to je len niekde v USA. Venezuela, tam mali spor za 760 mil., 20 mil. euro. Veľká Británia, Venezuela 1,12 mld. dolárov, vypýtali si 30 mil. A Bulharsko 122 mil., 13 mil. euro.
Čiže suma okolo nejakých 12, 15, 17, 19 vôbec nie je premrštená, je normálna, takto to v tých medzinárodných arbitrážach chodí a tých 2,5 % je super cena.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:25 - 17:27 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán kolega Baránik, musím, žiaľ, konštatovať, že vy to máte celé popletené. Absolútne neviete, ako prebiehalo výberové konanie, aké sú dohody, ako sa to rieši. Vy ste si so svojimi súkmeňovcami vymysleli jedno hausnumero, najprv 64 mil., potom 77, spustili ste obrovský krik, našli ste vinníka, toho ste odsúdili, a keby ste mohli, tak aj popravíte a zakopete. To sa našťastie nedá. Nie ste schopný pochopiť, že 77 mil. nie je z čoho vyplatiť, tie peniaze nie sú na účte, neexistujú, ale budete mlieť dokola, že už sa to podpísalo, už to ide.
Ja vám poviem o iných veľkých predpovedateľoch, čo sa stane. V 2015. roku Richard Sulík, váš kolega, vykríkal: "Kvôli krokom súčasnej vlády prídeme o Vodnú elektráreň Gabčíkovo." Tvrdil: "Sme nútení konštatovať, bohužiaľ, že Robert Fico nás opäť ťahá do jedného veľkého dobrodružstva, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou bude stáť slovenských daňovníkov stovky miliónov eur." No našťastie nestálo. Tá jeho krištáľová guľa nefungovala.
Druhý podobný apologét kolega Galek. Ten tvrdil, že "Slovenské elektrárne majú nárok na odškodné vo výške prognózovaných budúcich tržieb Gabčíkova až do riadneho ukončenia zmluvy". Toto sa stalo 4. 12. a teraz, pozor: "Buď Slovenská republika zaplatí 588 mil., alebo príde o Gabčíkovo." Buď - alebo. To znamená, že kolega Galek bol ochotný radšej zaplatiť, utekal by zaplatiť 588 mil., ako by sme mali prísť o Gabčíkovo, čo štát, samozrejme, je menšia škoda. Nikto vás neobviňuje z toho, že ste chceli zaplatiť. Mali ste, boli ste tlačený z Enelu, vašich súkmeňovcov, aby ste trúsili ako poslanec Národnej rady takéto poplašné správy?
Vyzývam aj prokuratúru, aby začala konať či riešiť, či vykríkaním o 77 mil. alebo 588, či... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 17:06 - 17:08 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa, zavádzate, jemne povedané, stále zavádzate, úplne jedno, či vám človek anjelským hlasom spieva, alebo dá nejaký argument, vy stále budete mlieť dokola a svoje si tvrdiť. Je to súčasť politickej propagandy. Dobre.
Firmy boli vysúťažené všeobecne, aby zastupovali v sporoch rok pred tým, než vôbec, rok sa to súťažilo, skoro rok sa to súťažilo, v roku 2014 pred tým, než vôbec vznikol spor o Gabčíkovo. Tie firmy mali nejakú rámcovú dohodu, kde povedali, za toľko a za toľko percent budeme zastupovať.
Po druhé, to sme si rozoberali v rozhlase, pri veľkých sumách sa vždycky, je to dohoda klienta a zadávateľa, a pri veľkých sumách sa vždycky dohaduje, robí sa dodatok, čiže to nie je automaticky. Vy ste si najskôr napočítali 64 mil., s tým ste začali vykrikovať, dneska hovoríte o 77. Nikto nepodpísal 77 mil., taký dokument neexistuje, to len vy ste si odvodili, ale to je vaša fantazmagória. A kvôli jednoduchej príčine, 77 mil. neexistuje na Fonde národného majetku, to nemá z čoho zaplatiť, resp. nástupnícka organizácia MH Manažment. Čiže nie je to tak.
A ja si len dovolím prečítať, čo mi napísala jedna kolegyňa, bývalá, zo zahraničného obchodu: "Maroš, dokelu, minule sme boli v medzinárodnom arbitrážnom spore, tak presne viem, koľko za hodinu berú švajčiarski právnici, a pritom im je lauter fuk, či ten spor vyhrajú, alebo nie, a účtujú si predom zálohy, ktoré aj následne doúčtovávajú počas celého procesu a čím dlhšie, tým lepšie. Dokelu, čo by tá naša opozícia robila, keby sa ten spor bol prehral?! Namiesto toho, aby ste spievali oslavné ódy, sa navážate do nejakej odmeny, ktorú ste si sami vymysleli, jej výšku, a tú hrdinsky napádate." (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 11:53 - 11:57 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, tzv. atómový zákon, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 359), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 419 z 1. februára 2017 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 172 zo 14. marca 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 81 zo 16. marca 2017, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 62 zo 14. marca 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením č. 59 zo 14. marca 2017.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 7 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 88 z 21. marca 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 1. 2. 2017 16:45 - 16:49 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovoľte mi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene, doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 308, v druhom čítaní. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný zákon, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rade Slovenskej republiky č. 350/96 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 353 z 29. novembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 135 zo 17. januára 2017 a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 75 z 26. januára 2017.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 31 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 78 z 31. januára 2017. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1. 2. 2017 16:41 - 16:42 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení, dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 359. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zák. o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory Národnej rady Slovenskej republiky: ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárske záležitosti, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali vo výbore do 17. marca 2017 a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29. 11. 2016 15:40 - 15:42 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Máme to ako tlač 308. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Takisto odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali vo výbore do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017. 
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 28. 11. 2016 9:04 - 9:08 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi prečítať spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 251), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa predmetný zákon (tlač 251), podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 283 z 20. októbra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 95 zo 16. novembra 2016 a výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 57 z 10. novembra 2016.
IV. V bode č. IV sa nachádzajú dva body, ktoré vyplynuli z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III, a gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o bodoch 1 a 2 o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 74 z 22. novembra 2016. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20. 10. 2016 9:08 - 9:09 hod.

Maroš Kondrót Zobrazit prepis
Dobré ráno, dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, strašne plné mesto, sa ospravedlňujem.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (tlač 251).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis