Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

4.12.2018 o 10:57 hod.

MUDr.

Marek Krajčí

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.12.2018 10:57 - 10:59 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za faktické poznámky. Áno, zdravotníctvo, žiaľ, má reštrikčný rozpočet kvôli tomu, aby sme získali financie zo súkromných zdravotných poisťovní, avšak naozaj treba urobiť všetko pre to, aby peniaze, ktoré dávame ako poistenci, to cez zdravotné poisťovne, poistenie do zdravotných poisťovní, sa použili na zdravotnú starostlivosť. Samozrejme, dajú sa nájsť aj iné zdroje, súhlasím s vami, potrebujeme riešiť reformu dlhodobej starostlivosti o chronicky a dlhodobo chorých, je to, je to, by som povedal, kapitola, ktorá bude vyžadovať ďalšie finančné zdroje a budeme musieť hľadať, akým spôsobom ju vykryjeme, pretože toto je problém, ktorý čaká pred každým jedným zdravotným systémom vo vyspelých krajinách, kde to prestárnutie populácie rastie a samozrejme budú sa exponenciálne takmer až stupňovať výdavky v zdravotníctve. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 10:40 - 10:55 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, áno, chcel by som pár poznámok k rozpočtu a špeciálne k rozpočtu kapitoly zdravotníctva. Správne ministerstvo uvádza, že do zdravotníctva dávame 5,7 % výdavkov HDP ako verejné výdavky. A v tomto parametre sme zhruba v priemere, aj keď sa porovnávame s krajinami Európskej únie, ale najmä tento výdavok je relatívne slušný, aj keď sa porovnávame s krajinami V4. Treba si však uvedomiť, že zdravotníctvo je financované aj zdrojmi tzv. z vlastného vrecka pacientov. Tu do nášho zdravotníctva alebo zdravotníckeho systéme ešte si pacienti zhruba priplácajú každé piate euro. Čiže celkové zdroje v zdravotníctve potom máme asi 7 % HDP. A treba si uvedomiť, že keď sa porovnávame potom s týmto číslom s ostatnými krajinami, krajinami Európskej únie, tak hlboko zaostávame. A keď sa dokonca porovnávame aj s krajinami V4, tak zaostávame vo výdavkoch do zdravotníctva najmä s Českom, ale už aj s Maďarskom a ešte stále sme vo výdavkoch pred Poľskom.
Tak si musíme naozaj povedať, že pokiaľ je tu potenciál rastu výdavkov z vlastného vrecka pacientov, treba im to povedať a zrealizovať opatrenia, cez ktoré sa to bude diať. Ako napríklad inštitút pripoistenia, ktorý má naša vláda v programovom vyhlásení. Ministerstvo to má vo svojich 26 bodoch. Avšak z toho, ako ministerstvo v tomto volebnom období postupuje je úplne jasné, že inštitút pripoistenia zavedený nebude. Tým pádom pomaly ale isto budeme v porovnaní s krajinami V4 naďalej zaostávať. A samozrejme vôbec nás netešia naše súčasné štatistiky v odvrátiteľných úmrtiach, dožití v plnom zdraví, kde sme dokonca najhorší zo všetkých krajín Európskej únie. Ale keď sa porovnávame napríklad v úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva, krčka maternica alebo kardiovaskulárne ochorenia. Tak tieto parametre sú v porovnaní s ostatnými krajinami alarmujúce nepriaznivé.
V porovnaní s naším rozpočtom dáva česká vláda do zdravotníctva v prepočte na počet obyvateľov o jednu miliardu eur viac. Vzhľadom na blízkosť trhu, neprítomnosť jazykovej bariéry a súčasný aj očakávaný trend nedostatku zdravotníckych pracovníkov ide o vážny nepomer zdrojov do zdravotníctva, ktorý sa nám môže škaredo vypomstiť. Už v súčasnosti študuje až 20 - 30 % Slovákov na českých lekárskych fakultách, z ktorých sa na Slovensko vráti len minimum lekárov. Alarmujúce je aj, že 44 % absolventiek fakúlt ošetrovateľstva, teda budúcich zdravotných sestier, začne pracovať v našom zdravotníctve. Teda len 44 % z nich čo doštuduje začne pracovať v našom zdravotníctve. Pritom nejde len o platové pomery. Ale, žiaľ, aj o to v akom stave je naše zdravotníctvo, aké sú pracovné podmienky v nemocniciach a vytvorené podmienky na ďalšie vzdelávanie a odborný rasť. Toto mi v poslednom čase opakovane tlmočili absolventi lekárskych fakúlt, ktorí mali častokrát problém si nájsť miesto, najmä v univerzitných a fakultných nemocniciach. A potom, keď si ho aj našli, tak majú vážny problém, lebo so svojou atestačnou prípravou. Musia pracovať ako sekundárni lekári dlhé roky a napriek tomu, že majú záujem si robiť špecializácie, častokrát im to v nemocniciach umožnené. Argumentuje sa poradím, v ktorom musia čakať na tých, ktorí prišli a zamestnali sa pred nimi.
V októbri ste, pán minister spolu s ministerkou zdravotníctva, by som povedal, s veľkými až bombastickými rečami predstavili návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Ten bude zatiaľ najvyšší, ako budem budúci rok aj najstarší. Síce oceňujem, že v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky ste možno, aj po mojom minuloročnom upozornení, do rastu výdavkov pretavili aj starnutie populácie a infláciu. A teda máme k dispozícii číslo, je to zhruba 50 mil. eur ročne, ktorá sa musia navyšovať výdavky do zdravotníctva. Zároveň si však treba povedať, že je tu nový výdavok 200 mil. eur, ktoré potrebujeme na valorizáciu platov a navýšenie miezd nelekárskym zdravotníckym pracovníkom a o 100 mil. eur budeme potrebovať viac na nové výdavky, ktoré sú v návrhu rozpočtu rozpísané. V zdrojoch do zdravotníctva, teda v príjmoch do zdravotných poisťovní, ktoré majú tieto výdavky zaplatiť je rozdiel medzi očakávanými príjmami tento rok a naplánovanými príjmami na budúci rok len 140 mil. eur viac. Áno, správne počujete. Budeme potrebovať minimálne o 350 mil. eur viac a narozpočtovaných je len o 140 mil. eur viac. Na túto informáciu som hneď reagoval tlačovou besedou, kde som upozornil, že rozpočet je postavený nerealisticky. Zdravotníctvo je v návrhu rozpočtu zámerne podfinancované vďaka čomu ste vlastne naplánovali Všeobecnej zdravotnej poisťovni na budúci rok stratu v hospodárení 100 mil. eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa je vzhľadom na návrh rozpočtu naozaj v náročnej situácii. Ten zohľadňuje vysoké zostatky na účtoch súkromných poisťovní, áno súhlasím, a takisto z tohto miesta chcem povedať, že súkromné poisťovne majú na svojich účtoch dostatok financií na to, aby tento rozpočet budúci rok ufinancovali. Ale žiaľ, štátna poisťovňa, ktorá sa dostala vďaka nezodpovednému hospodáreniu v roku 2015 do rekordnej straty, začiatkom tohto roku bola stále 50 mil. v zápornom vlastnom imaní, a to musí byť minimálne 16,6 mil. eur, aby sa poisťovňa vyhla nútenej správe. Samozrejme tá by jej hrozila iba v právnom štáte. Poisťovňa sa vďaka tohto ročnému enormnému ekonomickému rastu vyhrabala zo záporného vlastného imania. Tento rok vykáže zisk 60 možno 90 mil. eur. Avšak stále nedisponuje dostatočnými zdrojmi, aby ufinancovala zvýšené náklady, ktoré plynú z návrhu štátneho rozpočtu. Tieto naše obavy v plnom rozsahu potvrdila Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá jednomyseľne vydala uznesenie, ktorým hľadala riešenia predpokladanej negatívnej platobnej schopnosti a nedostatočnej kapitálovej vybavenosti Všeobecnej zdravotnej poisťovni v roku 2019.
Ako výbor zdravotníctva sme preto vyžiadali aktuálny stav hospodárenia a plán hospodárenia a plán hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ten nám bol dodaný s dátum 23. 11. a bol zostavený podľa môjho úsudku, aj úsudku našich expertov, správne na základe zásady opatrnosti záväzky všetky aj tie, ktoré hrozia, príjmy len tie, ktoré reálne očakávame, nie podmienené, nie úspory, ktoré nevieme reálne dosiahnuť. Očakávaný výsledok mínus 33 mil. eur v cash na konci obdobia, teda insolventnosť poisťovne. Po úpravách mal teda na koniec na rokovanie Dozornej rady na 28. 11. byť predložený rozpočet na hrane s konečným zostatkom na účtoch poisťovni peňazí v pokladnici, peňazí na ceste na konci obdobia a malo tam byť 1 mil. eur. No a čo sa potom stalo. Potom prišla pani ministerka, dupla si a povedala, takto, teda, páni nie a bolo. Dozorná rada následne schválila rozpočet v podstate vyrovnaný Všeobecnej zdravotnej poisťovne, avšak do uznesenia si napísala, že akcionár, teda štát bude v prípade rizík nenaplnenia tohto plánu dofinancovávať poisťovňu sumou 124 mil. eur. No, keď sa nad tým tak trošku zamyslíme, tak tento scenár je nám už známy z našich štátnych nemocníc. Aj tie si schvaľujú rozpočty, ktoré sú nereálne a potom sa zdlžujú. A nakoniec konštatuje to aj NKÚ vo svojej správe. Rozpočty nemocníc sú formalitou, nedodržujú sa. Mysleli sme si, hoci je to veľmi príznačné pre vašu vládu, že aspoň poisťovňu ušetríte týchto praktík, ale zdá sa, že sme sa mýlili. A hoci nesúhlasím s transformáciou štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, v tomto rozumiem našim kolegom SaS. Totiž našťastie, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť. Inak by sme ju už asi dávno mali poriadne zadlženú.
Zdravotníctvo bolo v návrhu rozpočtu teda pofinancované, rozumiem dôvodom, pre ktorý ste to urobili. Ale treba si uvedomiť, že toto je z môjho pohľadu veľmi nešťastný spôsob
===== Našťastie, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť, inak by sme ju už asi dávno mali poriadne zadlženú.
Zdravotníctvo bolo v návrhu rozpočtu teda podfinancované, rozumiem dôvodom, pre ktorý ste to urobili, ale treba si uvedomiť, že toto je z môjho pohľadu veľmi nešťastný spôsob, ako chcete regulovať zisky zdravotných poisťovní. Vaša vláda má vo svojom programovom vyhlásení, že chcete zregulovať zisk zdravotných poisťovní, avšak napriek tomu, že máte podľa mojich informácií pripravený veľmi seriózny návrh, ako sa to dá urobiť, do dnešného dňa nebol predložený a teda neúspešne ste, by som povedal, neodolali tlakom všetkých zainteresovaných a zdá sa, že tento návrh do konca volebného obdobia tohto ani nepredložíte. Je to veľká škoda, pretože takýmto spôsobom regulovať zisky súkromných poisťovní je na škodu v prvom rade celého zdravotníctva, ale aj pacientov, a samozrejme nedá sa to. Súkromné poisťovne budú vždy krok, dva kroky pred štátom a nakoniec jasným dôkazom toho je aj tá, ten fakt, že poisťovňa Dôvera si tento rok už 70 miliónov eur úspešne uliala. A ešte áno, tam budú ďalšie financie.
Ja by som z tohto pohľadu chcel naozaj poprosiť, že keby ten návrh na reguláciu zisku poisťovní sa čo najskôr dostal (povedané s úsmevom) do parlamentu a mohli sme tieto problémy zdravotníctva riešiť trošku ináč.
Som rád, že ste nakoniec pridali aspoň tých 55 miliónov eur, pretože tá situácia by bola nakoniec veľmi, veľmi náročná už aj začiatkom obdobia, avšak stále tým, že je to naprognózované tak, ako je to naprognózované, súkromné poisťovne, samozrejme, vychádzajú z čísiel, ktoré sú na papieri, keďže ani poslanci nemali informáciu, aké sú zostatky na ich účtoch. Tlačia teraz na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s argumentom, že oni tam tie peniaze na navýšenie, ktoré oni potrebujú, nemajú. A teda nechcú s nimi podpisovať zmluvy, tým pádom poskytovatelia budú držať za chvíľku v šachu všetkých a najmä pacientov. Ja čo viem, tak zmluvy sú zatiaľ ochotné poisťovne s navýšením podpísať len na tri mesiace, no nemocnice to zatiaľ odmietajú a potom teda hovoria o tom, že pokiaľ nedôjde nejakým spôsobom k dofinancovaniu, tak začnú poskytovať pre pacientov len akútnu zdravotnú starostlivosť.
Toto sú presne tie problémy, keď takýmto spôsobom sa snažíme regulovať tie zdroje a určite ako minister financií bude so mnou súhlasiť, že pokiaľ sa jasne na začiatku nevie, s akými peniazmi počítame, tak veľmi ťažko sa robia plány a potom tak či tak ťaháme za, by som povedal, za kratší, kratší povraz, pretože nakoniec tie poisťovne sa zariadia s tým minimom, čo majú a potom, keď dofinancovávate, tak opäť im to ide, lebo oni robia realistické rozpočty kvázi do zisku.
Ja by som chcel upozorniť aj na ďalší problém. Ústavný súd v roku 2013 zamietol návrh zákona, ktorým sa mali zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Hlavným dôvodom bol fakt, že právna úprava tohto zvýšenia miezd nemala racionálny ekonomický základ. Pokiaľ by ľudia na Ústavnom súde vedeli čítať rozpočet, tak sa obávam, že keby niekto teraz predložil opäť podnet na Ústavný súd, tak ten by nemal asi inú možnosť, ako to, že celé navýšenie platov nelekárskych zdravotných pracovníkov, ktoré je naplánované na budúci rok, hoci nikto z nás si to neželá, by zamietol ako neodôvodnený práve z ekonomického hľadiska. Ja si myslím, že tuná sa opäť hráme s ohňom.
No myslím, že vzhľadom aj na to, že sa nám blíži jedenásta hodina a už mám posledných päť minút, by som len na jednej strane chcel oceniť vaše úsilie o to, aby peniaze v zdravotníctve boli využívané efektívne, aby podľa možnosti všetky financie, ktoré poistenci dávajú do zdravotných poisťovní, išli na vynakladanie zdravotnej starostlivosti, ale dovolím si pochybovať o tom, či takýmto spôsobom je najlepšie to realizovať. Pravdepodobne vy nemáte dostatočné páky na to, aby ministerstvo zdravotníctva v tejto veci urobilo poriadok, alebo možno tie, tie tlaky sú z iných strán, ja neviem, ale v každom prípade, keď je to takto postavené, nesmiete sa nám čudovať, že my takýto rozpočet musíme kritizovať a nedokážeme ho ani tým pádom podporiť pri hlasovaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2018 10:40 - 10:55 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, ctené kolegyne, kolegovia, áno, chcel by som pár poznámok k rozpočtu a špeciálne k rozpočtu kapitoly zdravotníctva. Správne ministerstvo uvádza, že do zdravotníctva dávame 5,7 % výdavkov HDP ako verejné výdavky. A v tomto parametre sme zhruba v priemere, aj keď sa porovnávame s krajinami Európskej únie, ale najmä tento výdavok je relatívne slušný, aj keď sa porovnávame s krajinami V4. Treba si však uvedomiť, že zdravotníctvo je financované aj zdrojmi tzv. z vlastného vrecka pacientov. Tu do nášho zdravotníctva alebo zdravotníckeho systéme ešte si pacienti zhruba priplácajú každé piate euro. Čiže celkové zdroje v zdravotníctve potom máme asi 7 % HDP. A treba si uvedomiť, že keď sa porovnávame potom s týmto číslom s ostatnými krajinami, krajinami Európskej únie, tak hlboko zaostávame. A keď sa dokonca porovnávame aj s krajinami V4, tak zaostávame vo výdavkoch do zdravotníctva najmä s Českom, ale už aj s Maďarskom a ešte stále sme vo výdavkoch pred Poľskom.
Tak si musíme naozaj povedať, že pokiaľ je tu potenciál rastu výdavkov z vlastného vrecka pacientov, treba im to povedať a zrealizovať opatrenia, cez ktoré sa to bude diať. Ako napríklad inštitút pripoistenia, ktorý má naša vláda v programovom vyhlásení. Ministerstvo to má vo svojich 26 bodoch. Avšak z toho, ako ministerstvo v tomto volebnom období postupuje je úplne jasné, že inštitút pripoistenia zavedený nebude. Tým pádom pomaly ale isto budeme v porovnaní s krajinami V4 naďalej zaostávať. A samozrejme vôbec nás netešia naše súčasné štatistiky v odvrátiteľných úmrtiach, dožití v plnom zdraví, kde sme dokonca najhorší zo všetkých krajín Európskej únie. Ale keď sa porovnávame napríklad v úmrtnosti na rakovinu hrubého čreva, krčka maternica alebo kardiovaskulárne ochorenia. Tak tieto parametre sú v porovnaní s ostatnými krajinami alarmujúce nepriaznivé.
V porovnaní s naším rozpočtom dáva česká vláda do zdravotníctva v prepočte na počet obyvateľov o jednu miliardu eur viac. Vzhľadom na blízkosť trhu, neprítomnosť jazykovej bariéry a súčasný aj očakávaný trend nedostatku zdravotníckych pracovníkov ide o vážny nepomer zdrojov do zdravotníctva, ktorý sa nám môže škaredo vypomstiť. Už v súčasnosti študuje až 20 - 30 % Slovákov na českých lekárskych fakultách, z ktorých sa na Slovensko vráti len minimum lekárov. Alarmujúce je aj, že 44 % absolventiek fakúlt ošetrovateľstva, teda budúcich zdravotných sestier, začne pracovať v našom zdravotníctve. Teda len 44 % z nich čo doštuduje začne pracovať v našom zdravotníctve. Pritom nejde len o platové pomery. Ale, žiaľ, aj o to v akom stave je naše zdravotníctvo, aké sú pracovné podmienky v nemocniciach a vytvorené podmienky na ďalšie vzdelávanie a odborný rasť. Toto mi v poslednom čase opakovane tlmočili absolventi lekárskych fakúlt, ktorí mali častokrát problém si nájsť miesto, najmä v univerzitných a fakultných nemocniciach. A potom, keď si ho aj našli, tak majú vážny problém, lebo so svojou atestačnou prípravou. Musia pracovať ako sekundárni lekári dlhé roky a napriek tomu, že majú záujem si robiť špecializácie, častokrát im to v nemocniciach umožnené. Argumentuje sa poradím, v ktorom musia čakať na tých, ktorí prišli a zamestnali sa pred nimi.
V októbri ste, pán minister spolu s ministerkou zdravotníctva, by som povedal, s veľkými až bombastickými rečami predstavili návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Ten bude zatiaľ najvyšší, ako budem budúci rok aj najstarší. Síce oceňujem, že v spolupráci s Inštitútom zdravotnej politiky ste možno, aj po mojom minuloročnom upozornení, do rastu výdavkov pretavili aj starnutie populácie a infláciu. A teda máme k dispozícii číslo, je to zhruba 50 mil. eur ročne, ktorá sa musia navyšovať výdavky do zdravotníctva. Zároveň si však treba povedať, že je tu nový výdavok 200 mil. eur, ktoré potrebujeme na valorizáciu platov a navýšenie miezd nelekárskym zdravotníckym pracovníkom a o 100 mil. eur budeme potrebovať viac na nové výdavky, ktoré sú v návrhu rozpočtu rozpísané. V zdrojoch do zdravotníctva, teda v príjmoch do zdravotných poisťovní, ktoré majú tieto výdavky zaplatiť je rozdiel medzi očakávanými príjmami tento rok a naplánovanými príjmami na budúci rok len 140 mil. eur viac. Áno, správne počujete. Budeme potrebovať minimálne o 350 mil. eur viac a narozpočtovaných je len o 140 mil. eur viac. Na túto informáciu som hneď reagoval tlačovou besedou, kde som upozornil, že rozpočet je postavený nerealisticky. Zdravotníctvo je v návrhu rozpočtu zámerne podfinancované vďaka čomu ste vlastne naplánovali Všeobecnej zdravotnej poisťovni na budúci rok stratu v hospodárení 100 mil. eur. Všeobecná zdravotná poisťovňa je vzhľadom na návrh rozpočtu naozaj v náročnej situácii. Ten zohľadňuje vysoké zostatky na účtoch súkromných poisťovní, áno súhlasím, a takisto z tohto miesta chcem povedať, že súkromné poisťovne majú na svojich účtoch dostatok financií na to, aby tento rozpočet budúci rok ufinancovali. Ale žiaľ, štátna poisťovňa, ktorá sa dostala vďaka nezodpovednému hospodáreniu v roku 2015 do rekordnej straty, začiatkom tohto roku bola stále 50 mil. v zápornom vlastnom imaní, a to musí byť minimálne 16,6 mil. eur, aby sa poisťovňa vyhla nútenej správe. Samozrejme tá by jej hrozila iba v právnom štáte. Poisťovňa sa vďaka tohto ročnému enormnému ekonomickému rastu vyhrabala zo záporného vlastného imania. Tento rok vykáže zisk 60 možno 90 mil. eur. Avšak stále nedisponuje dostatočnými zdrojmi, aby ufinancovala zvýšené náklady, ktoré plynú z návrhu štátneho rozpočtu. Tieto naše obavy v plnom rozsahu potvrdila Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá jednomyseľne vydala uznesenie, ktorým hľadala riešenia predpokladanej negatívnej platobnej schopnosti a nedostatočnej kapitálovej vybavenosti Všeobecnej zdravotnej poisťovni v roku 2019.
Ako výbor zdravotníctva sme preto vyžiadali aktuálny stav hospodárenia a plán hospodárenia a plán hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Ten nám bol dodaný s dátum 23. 11. a bol zostavený podľa môjho úsudku, aj úsudku našich expertov, správne na základe zásady opatrnosti záväzky všetky aj tie, ktoré hrozia, príjmy len tie, ktoré reálne očakávame, nie podmienené, nie úspory, ktoré nevieme reálne dosiahnuť. Očakávaný výsledok mínus 33 mil. eur v cash na konci obdobia, teda insolventnosť poisťovne. Po úpravách mal teda na koniec na rokovanie Dozornej rady na 28. 11. byť predložený rozpočet na hrane s konečným zostatkom na účtoch poisťovni peňazí v pokladnici, peňazí na ceste na konci obdobia a malo tam byť 1 mil. eur. No a čo sa potom stalo. Potom prišla pani ministerka, dupla si a povedala, takto, teda, páni nie a bolo. Dozorná rada následne schválila rozpočet v podstate vyrovnaný Všeobecnej zdravotnej poisťovne, avšak do uznesenia si napísala, že akcionár, teda štát bude v prípade rizík nenaplnenia tohto plánu dofinancovávať poisťovňu sumou 124 mil. eur. No, keď sa nad tým tak trošku zamyslíme, tak tento scenár je nám už známy z našich štátnych nemocníc. Aj tie si schvaľujú rozpočty, ktoré sú nereálne a potom sa zdlžujú. A nakoniec konštatuje to aj NKÚ vo svojej správe. Rozpočty nemocníc sú formalitou, nedodržujú sa. Mysleli sme si, hoci je to veľmi príznačné pre vašu vládu, že aspoň poisťovňu ušetríte týchto praktík, ale zdá sa, že sme sa mýlili. A hoci nesúhlasím s transformáciou štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, v tomto rozumiem našim kolegom SaS. Totiž našťastie, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť. Inak by sme ju už asi dávno mali poriadne zadlženú.
Zdravotníctvo bolo v návrhu rozpočtu teda pofinancované, rozumiem dôvodom, pre ktorý ste to urobili. Ale treba si uvedomiť, že toto je z môjho pohľadu veľmi nešťastný spôsob
===== Našťastie, že Všeobecná zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť, inak by sme ju už asi dávno mali poriadne zadlženú.
Zdravotníctvo bolo v návrhu rozpočtu teda podfinancované, rozumiem dôvodom, pre ktorý ste to urobili, ale treba si uvedomiť, že toto je z môjho pohľadu veľmi nešťastný spôsob, ako chcete regulovať zisky zdravotných poisťovní. Vaša vláda má vo svojom programovom vyhlásení, že chcete zregulovať zisk zdravotných poisťovní, avšak napriek tomu, že máte podľa mojich informácií pripravený veľmi seriózny návrh, ako sa to dá urobiť, do dnešného dňa nebol predložený a teda neúspešne ste, by som povedal, neodolali tlakom všetkých zainteresovaných a zdá sa, že tento návrh do konca volebného obdobia tohto ani nepredložíte. Je to veľká škoda, pretože takýmto spôsobom regulovať zisky súkromných poisťovní je na škodu v prvom rade celého zdravotníctva, ale aj pacientov, a samozrejme nedá sa to. Súkromné poisťovne budú vždy krok, dva kroky pred štátom a nakoniec jasným dôkazom toho je aj tá, ten fakt, že poisťovňa Dôvera si tento rok už 70 miliónov eur úspešne uliala. A ešte áno, tam budú ďalšie financie.
Ja by som z tohto pohľadu chcel naozaj poprosiť, že keby ten návrh na reguláciu zisku poisťovní sa čo najskôr dostal (povedané s úsmevom) do parlamentu a mohli sme tieto problémy zdravotníctva riešiť trošku ináč.
Som rád, že ste nakoniec pridali aspoň tých 55 miliónov eur, pretože tá situácia by bola nakoniec veľmi, veľmi náročná už aj začiatkom obdobia, avšak stále tým, že je to naprognózované tak, ako je to naprognózované, súkromné poisťovne, samozrejme, vychádzajú z čísiel, ktoré sú na papieri, keďže ani poslanci nemali informáciu, aké sú zostatky na ich účtoch. Tlačia teraz na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s argumentom, že oni tam tie peniaze na navýšenie, ktoré oni potrebujú, nemajú. A teda nechcú s nimi podpisovať zmluvy, tým pádom poskytovatelia budú držať za chvíľku v šachu všetkých a najmä pacientov. Ja čo viem, tak zmluvy sú zatiaľ ochotné poisťovne s navýšením podpísať len na tri mesiace, no nemocnice to zatiaľ odmietajú a potom teda hovoria o tom, že pokiaľ nedôjde nejakým spôsobom k dofinancovaniu, tak začnú poskytovať pre pacientov len akútnu zdravotnú starostlivosť.
Toto sú presne tie problémy, keď takýmto spôsobom sa snažíme regulovať tie zdroje a určite ako minister financií bude so mnou súhlasiť, že pokiaľ sa jasne na začiatku nevie, s akými peniazmi počítame, tak veľmi ťažko sa robia plány a potom tak či tak ťaháme za, by som povedal, za kratší, kratší povraz, pretože nakoniec tie poisťovne sa zariadia s tým minimom, čo majú a potom, keď dofinancovávate, tak opäť im to ide, lebo oni robia realistické rozpočty kvázi do zisku.
Ja by som chcel upozorniť aj na ďalší problém. Ústavný súd v roku 2013 zamietol návrh zákona, ktorým sa mali zvýšiť platy sestier a pôrodných asistentiek. Hlavným dôvodom bol fakt, že právna úprava tohto zvýšenia miezd nemala racionálny ekonomický základ. Pokiaľ by ľudia na Ústavnom súde vedeli čítať rozpočet, tak sa obávam, že keby niekto teraz predložil opäť podnet na Ústavný súd, tak ten by nemal asi inú možnosť, ako to, že celé navýšenie platov nelekárskych zdravotných pracovníkov, ktoré je naplánované na budúci rok, hoci nikto z nás si to neželá, by zamietol ako neodôvodnený práve z ekonomického hľadiska. Ja si myslím, že tuná sa opäť hráme s ohňom.
No myslím, že vzhľadom aj na to, že sa nám blíži jedenásta hodina a už mám posledných päť minút, by som len na jednej strane chcel oceniť vaše úsilie o to, aby peniaze v zdravotníctve boli využívané efektívne, aby podľa možnosti všetky financie, ktoré poistenci dávajú do zdravotných poisťovní, išli na vynakladanie zdravotnej starostlivosti, ale dovolím si pochybovať o tom, či takýmto spôsobom je najlepšie to realizovať. Pravdepodobne vy nemáte dostatočné páky na to, aby ministerstvo zdravotníctva v tejto veci urobilo poriadok, alebo možno tie, tie tlaky sú z iných strán, ja neviem, ale v každom prípade, keď je to takto postavené, nesmiete sa nám čudovať, že my takýto rozpočet musíme kritizovať a nedokážeme ho ani tým pádom podporiť pri hlasovaní.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 29.11.2018 14:30 - 14:30 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za odpoveď. Ja som sa v podstate chcel opýtať na to, čo ste mi aj hneď odpovedali alebo čo si mi teda hneď odpovedala, že či sa to na tie biosimiláre by nemohlo zrušiť a tým pádom by sme pravdepodobne mohli pomôcť viacerým lekárom, ktorí na to majú atestácie a spĺňajú všetky odborné predpoklady, aby túto liečbu mohli indikovať aj mimo týchto centier, a podľa mňa by to mohlo znížiť náklady. Samozrejme, tam je problém ten, že mnohé lieky ešte vo forme biosimilárov u nás nie sú na trhu. Ale aj toto by mohol byť možno taký dobrý krok, ktorý by vyvinul určitý tlak na tie firmy, aby potom na ten náš trh prišli, pretože by mohlo byť viac tých indikácií.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 19:05 - 19:06 hod.

Marek Krajčí
Zuzka, ďakujeme. Ja len chcem povedať, že pokiaľ sa nebude hlasovať za ten pozmeňujúci návrh pána Kamenického, tak v tom prípade by mali zostať v platnosti 4 %, teda malo by byť v zdravotníctve viac peňazí. Takže my sa aj takto zachováme, že my zaňho hlasovať nebudeme, pretože nechceme, aby tam bolo 3,2 % budúci rok, ale chceme 4 %. A teda veríme, že body 15 a 31 zo spoločnej správy plénum schváli.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:48 - 18:56 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
poisťovňa na týchto najťažších pacientov tie peniaze mala dostať.
Len to chcem povedať, že tento ex post mechanizmus nie je v nejakej kontradikcii s tým dobrým prediktívnym mechanizmom, vylepšeným mechanizmom, pretože on naozaj v podstate v prvom rade rieši tých najťažších, najdrahších pacientov, ktorých poisťovňa má a na ktorých tento vylepšený prediktívny mechanizmus, a ktorých nedokáže zohľadniť.
Ešte by som sa rád chcel trošičku vyjadriť aj k tej téme - navyšovanie koeficientov. Ja som to hovoril aj na výbore. My ako hnutie sme veľmi radi, že sa začali riešiť platy nelekárskych pracovníkov, ale najmä zdravotných sestier, aj keď myslíme si, že žiaľ, je to trošku neskoro, pretože medziročne nám počet zdravotných sestier ako jedinej krajiny v Európskej únii klesá, len 44 % absolventov fakúlt ošetrovateľstva, teda fakúlt, ktoré vlastne nám pripravujú budúce sestry, sa nakoniec zamestná v našom zdravotníctve. Mnohé odchádzajú buď do zahraničia, alebo sa rozhodnú nevykonávať prax zdravotnej sestry. A z tohto pohľadu keď sa pozrieme na ich hodnotenie, tak zaostáva, ale teraz nemyslím v reálnych číslach, lebo samozrejme nemôžme očakávať, že plat našej sestričky bude na úrovni platu sestričky v Rakúsku, ale on zaostáva aj čo sa týka priemeru mzde v národnom hospodárstve. A sestry mali v roku, minulý rok, teda v roku 2017 priemernú mzdu, hovorím o sestrách, na úrovni 91 % mzdy v národnom hospodárstve a to, čo je priemer v krajinách OECD, je zhruba na úrovni 110 %.
Náš názor je, že pokiaľ by sme chceli zastabilizovať odchod sestier, tak navýšenie, ktoré ministerstvo prináša, veľmi vítame, ale myslíme si, že je nedostatočné a že práve aj v tomto období, keď sa bavíme o tom, že našej ekonomike sa enormne darí, sa mohlo pristúpiť k skokovému navýšeniu, ktorý by mohol mať ďaleko želateľnejší efekt a vychádzame aj z údajov, že mnohé sestry, ktoré sa rozhodli pracovať v zahraničí, pri takomto náraste zhruba o tých 20 % by boli ochotné sa vrátiť na Slovensko. Takto si tie sestry buď počkajú ten ďalší rok a snáď sa potom prerozhodnú a prídu naspäť, ale momentálne to navýšenie, ktoré je navrhované, pre drvivú väčšinu z nich ešte zatiaľ nie je zaujímavé. A logicky to vychádza. My pokiaľ chceme byť konkurencieschopní, tak zachovať priemernú mzdu zdravotnej sestry na úrovni 110 % mzdy, priemernej mzdy v národnom hospodárstve je správny krok.
Ja už mám v podstate, už mi pomaly čas vypršal, takže ja by som si dovolil teraz prečítať ten pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorým by sme teda radi ten mechanizmus ex post naspäť vlastne vrátili, keďže vlastne súčasný návrh zákona ho vypúšťa. Ešte raz, myslíme si, že by to pomohlo v hospodárení Všeobecnej zdravotnej poisťovni, že je to, podľa nášho názoru sú to financie, ktoré si Všeobecná zdravotná poisťovňa zaslúži a zároveň eliminuje to riziko, aby bola Všeobecná zdravotná poisťovňa v budúcom roku nútená nejakým spôsobom zvažovať preplácanie tých najdrahších liečieb a zároveň ono potom aj vylepší ten ex ante mechanizmus v ďalších rokoch, pretože nebude naozaj sa báť zavádzať aj nové inovatívne liečebné postupy v tomto ďalšom roku a liečiť aj tých najdrahších pacientov.
Takže prečítam. Zároveň by som chcel ešte poprosiť, pán spravodajca, vzhľadom na to, že ten pozmeňujúci návrh koliduje s bodom 28 spoločnej správy, tak žiadam tento bod 28 vyňať na osobitné hlasovanie.
Poprosím zastaviť čas a prečítam. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Mareka Krajčího k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tlač 1139.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. III sa vypúšťajú body 48 až 50.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. III doterajší bod 51 znie: 51. § 27 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
"(12) Na účely mesačného prerozdeľovania poistného sa poistenci zdravotnej poisťovne zaraďujú do viacročných nákladových skupín podľa § 27c ods. 4 písm. a). Pre zaradenie poistenca na účely mesačného prerozdeľovania je rozhodujúce zaradenie poistenca v oznámení podľa § 28a ods. 6. Ak poistenec nemá určené zaradenie do žiadnej viacročnej nákladovej skupiny, na účely mesačného prerozdeľovania sa zaradí do najmenej nákladnej viacročnej nákladovej skupiny.".
3. V čl. III sa vypúšťajú body 52 až 56.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. V čl. III doterajší bod 66 znie: 66. V § 28a odsek 5 znie:
"(5) Ministerstvo zdravotníctva oznámi úradu do 31. októbra kalendárneho roka na účely výpočtu ročného prerozdeľovania poistného, výpočtu nadlimitnej sumy podľa § 27aa a kontroly správnosti údajov o poistencoch, ktoré predkladajú zdravotné poisťovne, údaje o poistencoch za predchádzajúci kalendárny rok v rozsahu
a) rodné číslo poistenca, pri ktorom hodnota nadlimitnej sumy je nenulová; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
b) pohlavie,
c) výška skutočných nákladov zdravotnej poisťovne na zdravotnú starostlivosť na poistenca,
d) zaradenie poistenca do skupiny určenej indexom podľa § 28 ods. 3,
e) výška nadlimitnej sumy za poistenca,
f) kód príslušnej zdravotnej poisťovne poistenca,
g) rodné číslo poistenca zaradeného vo viacročnej nákladovej skupine s nenulovým indexom; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, bezvýznamové identifikačné číslo a dátum narodenia,
h) číslo viacročnej nákladovej skupiny, v ktorej je poistenec zaradený.".
Odôvodnenie: Navrhuje sa ponechať nadlimitné prerozdeľovanie poistného, a to z dôvodu existencie vysokonákladových poistencov, ktorí predstavujú v systéme výrazný prvok, je ich pomerne málo a nie je možné vopred predpovedať výšku ich nákladov. Na takýchto poistencov by bol systém prerozdelenia založený iba na princípe ex ante nevhodný. V zákone tak bude upravený model prerozdeľovania nákladov ex ante, ale zachovaný aj model prerozdeľovania nákladov ex post.
Poistenci, ktorých sa nadlimitné prerozdelenie týka, sú takí poistenci, ktorých skutočné náklady sú vyššie, ako súčet nákladov určených podľa indexu skupiny, do ktorej je zaradený, a 20-násobku priemerných nákladov na poistenca. Náhrada takýchto nadlimitných nákladov zostane stanovená vo výške 80 % z nákladov, prekračujúcich túto hranicu.
Skončil som. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:33 - 18:48 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
minimálne určite súkromné poisťovne neurobia a jak to spraví štátna poisťovňa, tak to je presne to, na čo z tej súkromnej poisťovne nečakajú. Oni si vystavia reálne hospodárske plány, keď donútite Všeobecnú poisťovňu si vystaviť nereálny, deficitný plán na budúci rok, tak potom, keď budete dofinancovávať, tak sa súkromné poisťovne opäť potešia, že v podstate dostávajú nejaké peniaze navyše. A potom ich zase rozpočtom na ďalší rok sa budete snažiť stlačiť, aby tie zisky, ktoré by mali vykázať boli nútené použiť ďalší rok, ale veľmi dobre vieme, že takto to nefunguje. Poisťovne súkromné sú dva kroky pred nami a oni vedia nájsť spôsob, ako, ako financie ktoré im takýmto spôsobom prevyšujú, nejakým spôsobom uvoľniť. A musím povedať, že, že v tomto naozaj mám ťažké srdce aj na Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý opäť umožnil aj našej jednej súkromnej poisťovni si vlastne vyťahovať peniaze a dovolil im čerpať úvery. Ako aj je vôbec toto možné? A rád tú otázku asi položím aj, aj keď budeme tuná hovoriť tuná o rozpočte pre Úrad na dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
No Všeobecná zdravotná poisťovňa je vzhľadom na tento návrh rozpočtu, o ktorom budeme diskutovať, ale hovorím, ktorý sa veľmi bytostne týka aj tejto našej dnešnej rozpravy, je v náročnej situácii. Totiž, ako som to pred chvíľkou vysvetľoval, rozpočet zohľadňuje vysoké zostatky na účtoch súkromných poisťovní a štátna poisťovňa, ktorá sa dostala vďaka nezodpovednému hospodárenia v roku 2015 do rekordnej straty, sa len vďaka tohoročnému enormnému ekonomickému rastu vyhrabala zo záporného vlastného imania a bolo správne podotknuté, že ona musí mať to imanie v hodnote aspoň 16,6 milióna. To znamená, keď na začiatku roka sa hovorila, že má záporné vlastné imanie takmer 50 miliónov eur a potrebujeme tam mať ešte 16,6 milióna plus, tak každému z nás je jasné, že my sme napríklad teraz dostali aj, aj vďaka tomu, že sme na výbore si schválili, aby nám poisťovňa poslala svoju, svoju hospodársku závierku, momentálne takto teraz vyzerá.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, poprosím vás, mimo sály.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
Tak, tie čísla, ktoré my sme dostali, teda, že Všeobecná zdravotná poisťovňa na budúci rok plánuje deficitný rozpočet 33 miliónov. Hej? Zostatok na účte by mala len milión, z tohto, jak je to tu, tak jak nám to bolo vlastne predložené. A teda treba naozaj povedať, že Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať, bude mať vážny zápas budúci rok, aby z takto nastaveným rozpočtom vôbec prežila. A opäť sme ju neuvalili a teraz by naozaj ona mala ísť do nútenej správy. Tam by sme už druhýkrát pri ozdravnom procese nemali hovoriť o ozdravnom pláne, ktorý už bol údajne splnený. Tak keď sa nesplnil ten ozdravný plán a ide do záporného vlastného imania, tak ďalšia, ďalšia procedúra je nútená správa a teda, správne pán predseda podotkol, že vlastne mal by hroziť až potom, možno aj zánik poisťovne.
No to, že poisťovňa má málo peňazí potvrdzujú samozrejme aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí majú problémy pri uzatváraní svojich zmlúv, pretože oni potrebujú vo svojich zmluvách navýšiť svoje opodstatnené výdavky, ktorý budúci rok majú najmä kvôli tomu, že sa...

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Pčolinský, poprosím kľud v sále.

Krajčí, Marek, poslanec NR SR
... ,že sa navyšujú mzdy a že budeme navyšovať mzdy aj pre nelekárskych pracovníkov. To znamená, poisťovne teraz celkom logicky súkromné čakajú čo urobí všeobecná. Všeobecná tých financií nemá dostatok a oni tiež pozerajú súkromné presne na ten rozpočet, ktorý máme a tvrdia detto to isté. A tým pádom je, žiaľ, situácia taká, že sa zatiaľ sú ochotní podpísať zmluvy len do marca a potom nemocnice hovoria, že pokiaľ nedôjde naozaj k zreálneniu ich nákladov, tak budú poskytovať našim pacientom, poistencom zdravotných poisťovní len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
Takisto to, že Všeobecná zdravotná poisťovňa vo vážnej finančnej kondícii, vzhľadom na prijatý rozpočet alebo navrhnutý rozpočet, ktorý by sme mali prijímať na tejto schôdzi a vlastne potvrdila aj teraz dozorná rada. Ako viete, členmi dozornej rady sú, sú rôzne osobnosti od vlastne tohto volebného obdobia, je tam aj jeden nominant opozície a je tam zároveň aj zástupca odbornej verejnosti, alebo teda neziskového sektoru, pán Šipoš za Transparency International a táto dozorná rada svojimi všetkými členmi schválila 16. 11 uznesenie. A v tom uznesení sa zaoberala predpokladom negatívnej platobnej schopnosti a nedostatočnej kapitálovej vybavenosti Všeobecnej zdravotnej poisťovne a v roku 2019 a ja len prečítam z toho uznesenia ich obavy. Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne z vážnym znepokojením sleduje navrhované legislatívne zmeny v oblasti verejného zdravotníctva. Zníženie platieb za poistencov štátu navrhované v zákone o štátnom rozpočte, ako aj združenie následného ex post prerozdeľovacieho mechanizmu poistného medzi zdravotnými poisťovňami navrhované v zákone o zdravotnom poistení sa významne a negatívne dotknú hospodárenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne ako nosného piliera zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike. Obe opatrenia v sume vysoko presahujúcej 100 miliónov eur ročne. Len uplynulý rok pritom musela Všeobecná zdravotná poisťovňa postúpiť náročný proces ozdravenia. Vyzývame preto jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby prijal opatrenia za účelom predídenia eliminácie negatívnych dopadov, prípadných uvedených legislatívnych zmien. V prípade, ak napriek našej výzve budú uvedené legislatívne zmeny prijaté, dovoľujeme si požiadať jediného akcionára Všeobecnej zdravotnej poisťovne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, aby v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky prijalo opatrenia smerujúce k zabezpečeniu kapitálovej primeranosti. Takže, tá situácia je naozaj vážna. My sme na to upozorňovali hneď v októbri, keď sme videli ten návrh rozpočtu a v podstate dnešným dňom sa nám dáva za pravdu, pretože to dofinancovanie je aspoň touto sumou, ale ako stále hovorím, vzhľadom na, na to, čo nás ten budúci rok čaká, tých financií tam stále nebude dostatok.
No, teraz by som sa chcel dostať k tým dvom opatreniam, ktorý tu a ktorý tu aj členovia dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne spomínajú. No jedno opatrenie je to, že sa vypustila platba za poistencov štátu v sume teda štyroch percent a v podstate ministerstvo financií pristúpilo k rekordne nízkemu dofinancovia zdrojov v zdravotníctve do poisťovni cez platbu poistencov štátu v sume 960 miliónov, čo by s ročným vyúčtovaním mohlo byť až 992 miliónov, tak teraz je to navýšené vďaka pozmeňovaciemu návrhu predpokladane, keď prejde pána Kamenického, ale samozrejme riešením by bolo, aby 4 % tak, ako sú teraz v spoločnej správe, ako verím, že tento parlament ich schváli, boli v rozpočte zohľadnené kompletne celé. Vtedy by sme do toho zdravotníctva dostali ešte o nejakých 300 miliónov eur viac, čo by samozrejme v lete vykrylo plánované výdavky, ale zároveň by umožnilo aj to dlhodobo podfinancované zdravotníctvo nejakým spôsobom sanovať.
No a druhý mechanizmus, ktorého sa členovia dozornej rady obávajú, že ako zasiahne negatívne Všeobecnú zdravotnú poisťovňu je práve predmet toho dnešného zákonu a to je mechanizmus ex post, alebo teda doúčtovanie takých nadlimitných platieb a tuná dovoľte, aby som to len úplne v skrátkosti vysvetlil, aj keď priznám sa, že kto sa tomu nevenuje, asi mu to až tak aj tak veľa nepovie, ale v princípe ako aj pani ministerka predstavila, bola, bola vyžiadaná si jedna analýza, ktorá od spoločnosti Gupta, ktorá, ktorá mala vylepšiť prediktívny mechanizmus prerozdeľovania financií medzi poisťovňami. Ten mechanizmus v podstate rieši to, že tie poisťovne, ktoré majú drahších pacientov alebo svojich poistencov, by mali dostať nejaký príspevok od poisťovní, ktoré ich nemajú, aby to bolo spravodlivé. A treba povedať, že naozaj tá analýza je kvalitná, je vylepšená a prinesie v tomto ohľade väčšiu spravodlivosť a takisto aj väčšie finančné prostriedky pre našu Všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Avšak na druhej strane treba rovno povedať, že vlastne vypúšťa sa mechanizmus, ktorý bol pred rokom v podstate do našej legislatívy vsunutý exministrom Druckerom a to bol mechanizmus, ktorý umožňoval, aby Všeobecná poisťovňa ktorá má naozaj tých najťažších pacientov, ktorí najviac stoja, mohla na týchto pacientov dostať zdroje zo zvyšných poisťovní, alebo lepšie povedané, nemusíme to hovoriť takto, ale toto je fakt, čo hovorím, v princípe tá poisťovňa, ktorá by mala veľmi nákladných pacientov by sa týmto mechanizmom v podstate na tých nákladných pacientov, ale nie stopercentne, samozrejme len v určitom percente skladali aj tie ostatné poisťovne. Tým, že nám tento ex post mechanizmus bol teraz vyňatý, tak pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu to znamená, že bude mať o 8 až 12 miliónov eur menej budúci rok a teda, ešte raz by som chcel zvýrazniť, že to sú vlastne financie, ktorými by súkromné zdravotné poisťovne prispeli Všeobecnej zdravotnej poisťovni na jej najťažších, čiže najnákladnejších pacientov.
Čo je však oveľa, oveľa vážnejšie je to, že keďže tento prediktívny mechanizmus nedokáže počítať s tými najdrahšími pacientami, ktorých poisťovne majú, pretože ich samozrejme nie je tak veľmi veľa, tak by to mohlo viesť aj k tomu, že poisťovne sa môžu snažiť zbavovať takýchto pacientov. A ono samozrejme sa predpokladá, že to nebudú robiť, zákonne to samozrejme ani robiť nemôžu, len si treba uvedomiť, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá bude v takej finančnej kondícii, ako bude budúci rok, tak pre ňu každý nejaký nový, inovatívny, nákladný postup zaviesť alebo, alebo schváliť nejakú nákladnú liečbu bude skrátka znamenať náklady, ktoré jej nebudú zaplatené a teda budú, budú to náklady, ktorými by sa mal schopný menežér snažiť vyhnúť. Pretože v takto nastavenom prediktívnom, prediktívnom ex ante mechanizme prerozdeľovania to kompenzované samozrejme nemôže byť. A z toho pohľadu ja by som chcel povedať, že je tu podľa mňa naozaj múdre sa zamyslieť nad tým, že prečo tento mechanizmus ex post nemohol byť minimálne ešte tento ďalší rok zachovaný. Veľmi veľa sa argumentuje s tým, že Gupta hovorí, že ten ex post systém sa má používať len vtedy, ak je cieľom eliminácia rizika. No len treba si uvedomiť, že práve kvôli eliminácie tohto rizika bol zavedený, pretože tu hovoríme o riziku Všeobecnej zdravotnej poisťovni, ktorá bola v ozdravnom pláne a momentálne keď sledujeme, že ona sa akurát dostala z ozdravného plánu, myslím, že by sme sa mali vyhýbať akémukoľvek riziku, aby sa naša poisťovňa do ďalšieho rizika dostávala tým, takže z tohto pohľadu si myslím, že zachovať ten, ten ex post systém je správna vec aj pre budúci rok.
Ja by som potom samozrejme k tomuto si dovolil prečítať pozmeňovací návrh, ktorý by ten mechanizmus ex post zachoval tak, ako bol doteraz uvedený s tým, že opäť si myslím, že že je to spravodlivé za tejto situácie a poisťovňa nedostane viac akoby si zaslúžila. Naša Všeobecná zdravotná poisťovňa má v priemere najťažších, teda najdrahších pacientov v nákladoch na vysokonákladovú liečbu má podiel 74 %, pričom podiel výnosov po prediktívnom prerozdelení je len 68 %. A tiež si treba uvedomiť, že noví pacienti, ktorí sa prepoistili do Všeobecnej zdravotnej poisťovni v prvom roku prekračujú o 50 % priemerné náklady na poistenca. Takže inými slovami by sme mohli povedať, že pacienti, ktorí potrebujú nákladnú liečbu sa prepoisťujú do štátnej poisťovne. Takýmto spôsobom by sme aj my mohli veľmi elegantne pomôcť s tým, že v podstate nepotrebujeme na to zo štátneho rozpočtu nič, potrebujeme len spravodlivejšie prerozdeliť tie financie, ktoré si myslíme, že tí najťažší pacienti, o ktorých sa Všeobecná zdravotná poisťovňa stará, žeby tá všeobecná poisťovňa na týchto najťažších pacientov tie peniaze mala dostať. Len to chcem povedať, že tento ex post mechanizmus nie je v nejakej kontradikcii s tým dobrým, prediktívnym mechanizmom, vylepšeným mechanizmom, pretože on naozaj v podstate v prvom rade rieši tých najťažších, naj...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:28 - 18:56 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani ministerka, spravodajca, ctené kolegyne, kolegovia, ako prvú vec mi dovoľte zablahoželať našej pani ministerke. Dneska má narodeniny. Všetko dobré, pani ministerka, nech sa vám darí. (Potlesk.) Prajeme vám naozaj úspešný pracovný, ale najmä rodinný život.
Naozaj tento návrh zákona, ktorý tu dnes preberáme je v niečom veľmi dôležitý. Bavíme sa tu v podstate o zdrojoch, hoci ešte debata o rozpočte je pred nami, ale uvedomuje si, my, všetci, ktorí do toho sa snažíme trošku vidieť, že tých financií naozaj v tom zdravotníctve nie je dosť. A teda aj mňa osobne veľmi teší, že na výbore sme našli v tejto téme zhodu. Že pán predseda sa odhodlal zabojovať za to, aby sme mali viac. Na druhej strane nedá mi okomentovať vlastne ten predložený pozmeňujúci návrh, ktorý tu bol predo mnou predstavený, že tých 55 mil., ktoré sa pridáva do rezortu zdravotníctva je v podstate priznaním toho, že ten rozpočet nebol dobre pripravený a nastavený. A že tých financií bude určite treba viac. A tí, čo trošku sledovali aj udalosti posledných dní, tak veľmi dobre vieme, že pani ministerka nepodpísala revíziu liekov. Aj podľa nášho názoru to nebola najšťastnejšia revízia, ale nič to nemení na fakte, že tá úspora z tej revízii 50 mil. bola, tá úspora tých 50 mil. v tom rozpočte v podstate už bola zakalkulovaná na financovanie výdavkov v budúcom roku. To znamená, my, keď tu dneska dostávame 55 mil., tak si treba povedať, že v podstate sme nedostali nič, pretože to čo sa malo usporiť alebo s čím sa teda plánovalo, pri zhruba my potrebujeme tie výdavky zhruba budúci rok budú o 300 mil. vyššie, 200 mil. ide na mzdy, na valorizáciu miezd a zároveň navýšenie miezd pre nelekárskych pracovníkov, dostanem sa ešte k tomu, a zvyšných 100 mil. v podstate je navýšenie výdavkov na financovanie napríklad liekovej reformy, na preplácanie nových kategorizovaných liekov, financovanie záchrannej zdravotnej služby. APS, urgentov v nemocniciach, spúšťajú sa nové skríningové program, atď. Takže keď sa pozrieme na ten rozpočet a v podstate rozdiel medzi očakávanými príjmami tento rok a naplánovanými príjmami na budúci rok v zdrojoch bol na začiatku len 140 mil. Teraz keď sa pridalo 55, ale zároveň vnímame, že 50 sme zároveň stratili. Hoci ja verím, že tá revízia nejakým spôsobom bude pokračovať. A že pani ministerka sa bude snažiť to uchopiť možno z inej strany, z iného konca, aby sme na tých liekov ušporili nejaké ďalšie financie, tak stále nám vychádza, ale nielen nám, ale aj v podstate Asociácii nemocníc Slovenska, že v tom rozpočte budúci rok bude chýbať 150 mil. eur.
Ono sa to tak zdá, že budeme dofinancovávať, že budeme sledovať ako sa to v tom rozpočte bude vyvíjať. Len treba si uvedomiť, že ako majú teraz postupovať tie zdravotné poisťovne, ktoré majú nejaké čísla a bavme sa naozaj najmä o tej našej štátnej poisťovni, ona má nejaký aj momentálne teraz nejaké údaje, nejaký zostatok na účte, nejaký predpokladaný zisk a v podstate ten rozpočet im nedovoľuje nastaviť dobre toky, keďže tie peniaze tam reálne nie sú. To, že niekto povie, že dofinancujeme podľa toho ako on uzná za vhodné, tak samozrejme, to dobrý hospodár s takýmto niečím nemôže si povedať, že sľúbili nám, tak teraz vystavíme deficitné hospodárenie našej poisťovne, lebo sľúbili, že všetky veci, ktoré majú byť zaplatené, budú zaplatené. Tak toto minimálne určite súkromné poisťovne neurobia. A ako to spraví štátna poisťovňa, tak to je presne to na čo tie súkromné poisťovne čakajú. Oni si vystavia reálne hospodárske plány. Keď donútite všeobecnú poisťovňu si vystaviť nereálny, deficitný plán
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:23 - 18:23 hod.

Marek Krajčí
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja by som sa chcel opýtať, že z akého dôvodu, ak poznáte ten dôvod, došlo k navýšeniu o tých 55 mil. Teda prečo už prichádza k rozpusteniu čiastočne tej rezervy už teraz. Teda v podstate sa reviduje rozpočet pre zdravotníctvo. Či je na to nejaký argument alebo dôvod, prečo akurát o tých 55 mil. by ma zaujímalo. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.10.2018 13:06 - 13:07 hod.

Marek Krajčí Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Žiadam Národnú radu Slovenskej republiky prijať uznesenie, ktorým zaviaže ministra financií Petra Kažimíra, aby navýšil platbu štátu za svojich poistencov zdravotným poisťovniam o sumu 100 mil. eur z rezervy ministra financií, nakoľko Všeobecná zdravotná poisťovňa nebude mať pri súčasne postavenom rozpočte budúci rok dostatok zdrojov na realizovanie valorizácie platov zdravotníckych pracovníkov, avizované navýšenie miezd zdravotných sestier a ostatných zdravotných pracovníkov, ako aj na rozpočtované navýšenie plánovaných výdavkov na zdravotnú starostlivosť, nakoľko by takto postavený návrh rozpočtu pre kapitolu zdravotníctva uvrhol budúci rok štátnu poisťovňu do záporného vlastného imania a rizika nútenej správy.
Ďakujem.
Skryt prepis