Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

20.6.2018 o 15:31 hod.

doc. JUDr. CSc.

Peter Kresák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 15:31 - 15:33 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. No musím povedať za seba, že priam práve som bol svedkom, myslím, že nielen ja, ale aj všetci, čo pozerajú rokovanie toho, ako sa novelizuje ústava v priamom prenose, keď sa napíše do návrhu jedna veta, potom predkladateľ kľudne začne lavírovať medzi ďalšími riešeniami. Asi to hovorí niečo o zodpovednosti toho návrhu. Ale nehajme politiku!
Ja sa nebudem vyjadrovať k tým ad hominem útokom, ktoré tam odzneli, ale iba k tým právnym otázkam. Len škoda, kolega Pčolinský, že ste zrejme nepočúvali moje pomerne veľké vystúpenie v roku 2016, keď som k podobnému návrhu rozobral vcelku myslím, že podrobne a môžem to dať k dispozícii tie, tie námietky. Samozrejme, keby boli predkladatelia seriózni, tak nejdú populistickou cestou znižovania kvóra, lebo tým sa nič nevyrieši. To vie každý právnik na Slovensku. Ale seriózny záujem o referendum sa prejaví v niečom úplne inom, a to v hľadaní tých problémov, kde ozaj sú. A tie problémy sú v obsahu článku 98, o tom som už hovoril. Aký je charakter platného referenda, keby náhodou bolo? Preto ľudia nechodia na referendum, pretože na tom sa nevie dohodnúť samotný Ústavný súd. Čiže problém neni v kvóre, problém je v tom, že vlastne ústava nehovorí, čo sa stane, keď bude nejaké referendum platné. Tam je iba konštatovanie, že Národná rada vyhlási výsledky platného referenda ako zákon, rovnako ako zákon. To ani nehovorí, že to má charakter zákona alebo nedajbože ústavného zákona. Tam je, tam je ten najväčší problém.
Ale tých problémov je aj vecných oveľa viac. K čomu sa môžu otázky týkať, ako sa majú formulovať, čomu sa nesmú, čoho sa nesmú dotýkať. Ale je k tomu samozrejme dnes dohromady asi 11 judikatúr Ústavného súdu, ktorý nedal jednoznačnú odpoveď. Tam je problém, pretože ten text je nešťastný, je zlý, ale problém, problém skutočne vôbec, vôbec nie je v kvóre. Takže dnes hovoriť o kvóre je skutočne lacný populizmus, ktorým sa nevyrieši problém, ba skôr sa, ba skôr sa nakopí alebo by... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2018 14:39 - 14:39 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, ja by som možno poprosil znova čas, lebo nejak mi plynul počas toho vítania, ale bez ohľadu na to. V prvom rade chcem vyjadriť teda presvedčenie, že áno, veľmi sa stotožňujem s myšlienkou, ktorá hovorí o tom, že treba urobiť všetko pre to, aby sme umožnili voliť aj občanom Slovenskej republiky v zahraničí, pretože fakt asi nie je správne, aby občania Slovenskej republiky, ktorí sa buď dlhodobo alebo krátkodobo zdržujú mimo územia, nemohli uplatňovať svoje volebné právo.
Len ja tie veci vidím trošku komplikovanejšie než pán predkladateľ (vyslovené s pobavením), pretože on dobre vie, že ony sú komplikovanejšie a sú komplikovanejšie, než je to uvedené v samotnom návrhu. A to mi troška ako profesionálovi vadí, pretože pokiaľ chcem dať takýto návrh seriózne, tak asi by som mal doriešiť všetky veci v tom návrhu a nepovedať niečo, čo teraz odznelo, Martin, že technické veci sa vyriešia v druhom čítaní. To neni také jednoduché.
O čom hovorím? Ako samozrejme, zdá sa mi byť troška riskantné vymýšľať kombináciu, že aj voľbu poštou, aj voľbu v zastupiteľských úradoch, pretože napríklad ten zastupiteľský úrad, tam je tých háčikov viacero. Ako napríklad bavme sa o zložení volebných komisií v tých zastupiteľských úradoch. Vieme, aké máme požiadavky na volebné okrskové volebné komisie. Neviem, ako by ich spĺňal zastupiteľský úrad. Samozrejme, tu už tiež bolo zmienené, nie všade máme zastupiteľské úrady. Keď apelujeme alebo hovoríme o cene poštovného, tak potom bavme sa o cene cestovného, ja neviem, z Atlanty do Washingtonu D.C., alebo do Los Angeles, kde máme úrad alebo v Austrálii alebo v ktorejkoľvek inej krajine. Takže to pokladám za úplne nereálne a tento argument nemôžem akceptovať. No a, samozrejme, bavme sa teda o tom.
Alebo spomínali ste tú iniciatívu Srdcom doma. Ja ju poznám tiež. Predkladateľ to priznal, Srdcom doma v prvom rade navrhujú, aby sme to zjednotili a poďme... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

19.6.2018 11:00 - 11:00 hod.

Peter Kresák
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, ja iba ako spravodajca si dovolím navrhnúť, že teda vzhľadom na skutočnosť, že vystúpili teda dvaja v rozprave, ale pán poslanec Dostál dal dva pozmeňujúce návrhy, navrhujem, aby sme o tomto návrhu hlasovali zajtra, to znamená v stredu 20. o 11. hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 10:45 - 10:47 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dámy a páni, vážený pán poslanec Dostál, musím povedať iba, že škoda, že tieto vaše návrhy neprišli ešte na výbore, lebo bolo by asi viac času o nich vecne diskutovať, aj keď rozumiem, že je to ťažká problematika. A my sme sa, vy ste boli toho prítomný na výbore, snažili nájsť isté riešenia, aby sme našli balans medzi tou ochranou súkromia, ktorá tu existuje, a tým, samozrejme, rešpektovaním, právom na informácie.
Ja iba k tomu prvému návrhu. Ja rozumiem, čo ten návrh sleduje. Ja s tým dokonca, samozrejme, aj súhlasím, len mám problém troška s tým, a tam budem veľmi rád, ak sa vyjadrí pán minister, že vy navrhujete dva roky od vydania. No prečo dva roky? Prečo nie rok a pol? Prečo nie tri roky? Ako môžme o tom diskutovať, ale nechcem to spochybňovať týmto smerom. Ide nám asi o jedno, aby sa sprístupnili rozhodnutia, ktoré už nemôžu ohroziť chod trebárs súdneho procesu, čiže právoplatné rozhodnutia podľa mňa. Ja som veľmi uvažoval sám, že či by sme nemali sa pokúsiť o formuláciu v tom smere, ktorá by hovorila, že inej osobe sa súhlas podľa predchádzajúcej veci sprístupní najskôr po vydaní právoplatného rozhodnutia vo veci, čiže nie dva roky. Ja viem, môžte namietať, niektorý spor trvá päť rokov, niektorý môže trvať, ja neviem, kratšie, dlhšie, čiže môže to ohroziť reálny význam tej informácie. Neviem na to odpovedať, ale myslím si, že ani vy nemáte odpoveď na tú otázku, že prečo dva roky a prečo práve dva roky majú byť tým, tou hranicou. Práve preto asi by bolo treba o tom ešte viac diskutovať a ja budem veľmi rád počuť, počúvať aj stanovisko predkladateľa. Rozumiem tomu cieľu, súhlasím s ním, len neviem, či dva roky sú tou ideálnou hranicou na dosiahnutie toho cieľa.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 10:33 - 10:34 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie kolegyne, páni kolegovia, dovoľte mi teda, aby som vás informoval ako poverený spravodajca o prerokovaní tohto návrhu zákona vo výboroch Národnej rady.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1150 z 11. marca 2018 (pozn. red.: správne malo byť "11. mája") pridelila tento návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre obranu a bezpečnosť. Ako gestorský výbor určila Národná rada ústavnoprávny výbor, keď zároveň aj určila lehoty, v ktorých majú výbory prerokovať tento návrh zákona.
Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, doposiaľ; a ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili doposiaľ v lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Obidva výbory, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, tento návrh prerokovali a odporúčali ho schváliť. Ako už aj pán minister uviedol, z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý gestorský výbor odporúča schváliť. Gestorský výbor taktiež odporúča Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh zákona schváliť ako celok v znení uvedeného pozmeňujúceho návrhu.
Spoločná správa výborov o prerokovaní tohto návrhu zákona, to je tá tlač 954a, bola schválená uznesením ústavnoprávneho výboru č. 402 dňa 12. marca 2018 (pozn. red.: správne malo byť "12. júna") a máte ju k dispozícii. Týmto uznesením ma výbor teda ako spoločného spravodajcu poveril, aby som na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a pri prerokovaní návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady.
Toľko teda na úvod. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k tomuto návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.6.2018 9:39 - 9:41 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Pán kolega Beblavý, dovoľte, aby som ocenil vaše vystúpenie, pretože nebýva veľmi často skutočne zvykom, že by poslanec opozičný, ak to tak môžem povedať, sa kladne vyjadril k tomu, čo predkladá vláda, a aj keď si to niekedy ten návrh zaslúži. V tomto prípade si myslím, že sa jedná o takú situáciu, pretože, ako ste sám povedali, tá vláda vlastne participuje na niečom, čo by ju akože mohlo ohroziť, pretože ak je tu korupcia, tak vlastne si šije na seba bič.
S veľa vecami súhlasím, ktoré ste povedali, najmä, najmä toto prirovnanie, ktoré sa týka činnosti tej nadnárodnej inštitúcie. Áno, v rámci Európskej únie ten hlavný európsky prokurátor a vlastne aj jeho dvaja zástupcovia plus celá tá zostava tých európskych prokurátorov budú mať iné postavenia, ako majú prokurátori v jednotlivých členských štátoch. Takže ja si myslím, že je ozaj pozitívne, ak Slovenská republika aktívne spolupracuje ako členský štát Európskej únie, pretože, pretože to vynímanie sa, ako ste veľmi správne uviedli tiež ten príklad toho Maďarska a Poľska, neni rozhodne správna cesta.
Možno ešte jednu vec by som zvýraznil, aj keď tu odznieva strašne veľa skepticizmu voči prokuratúre slovenskej, voči slovenským súdom, voči orgánom činným v trestnom konaní, ja si stále myslím, že nedá sa generalizovať. A stále si myslím, že tento inštitút nám dokonca dáva šancu, aby aj zástupca Slovenska sa mohol stať možno aj európskym prokurátorom alebo pomocným, teda zástupcom európskeho prokurátora. Majme ambície, spolupracujme a myslím, že máme spoločný cieľ – potláčať akýkoľvek druh trestnej činnosti na území Slovenska, a využívajme inštitúcie, ktoré aj vytvára Európska únia práve tým nariadením, ktoré ste vy tiež spomínali a ktoré z toho, čo ste povedali, viem, že ste poriadne preštudovali. Takže ja veľmi súhlasím s vaším vystúpením a, samozrejme, súhlasím aj s tým, že v rámci druhého čítania sa dajú veci ešte precizovať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.6.2018 9:20 - 9:21 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ospravedlňujem sa za zlé tlačidlo, ale nedá mi, aby som nereagoval na vystúpenie pána kolegu Grendela. Veľmi stručne. V prvom rade nepokladám za veľmi šťastné začať takúto vážnu tému s odkazom na rôzne novinové články, ktorých relevancia je podľa mňa veľmi sporná. A to, čo oni píšu o tomto inštitúte, asi by nás nemalo viac zaujímať, ako je obsah samotnej dôvodovej správy a všetko to, čo súvisí s týmto inštitútom európskeho prokurátora.
Kolega Grendel bol pomerne kritický do radov Slovenskej republiky. Nebudem komentovať jeho spochybňovanie, generálne spochybňovanie prokuratúry, orgánov činných v trestnom konaní a sebabičovanie sa Slovenska za absolútnu neschopnosť. Podľa toho, ako som to ja chápal, musím iba povedať a upozorniť na to, že tento orgán sa zriaďuje na základe nariadenia Rady Európskej únie, ktorá je zrejme asi nescho... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Ešte dajte minútu pánovi poslancovi!

Kresák, Peter, poslanec NR SR
... ktorá je zrejme tiež neschopným orgánom, pretože vydala sa podľa kolegu Grendela hlúpou cestou. Len musím ale podčiarknuť v tejto súvislosti, že toto nariadenie vychádza z posilnenej spolupráce, ktorú v roku 2018 prijalo 20 členských štátov, a podľa toho vyjadrenia štáty ako Francúzsko, Fínsko, Rakúsko, Portugalsko či Spolková republika Nemecko sú asi na tom rovnako zle ako Slovensko, keď sa rozhodli podporiť tento inštitút. Celkom dobre nerozumiem tejto logike, pretože pokiaľ moje informácie hovoria, v týchto členských štátoch fungujú orgány činné v trestnom konaní, ale, samozrejme, Európska únia sa snaží posilniť hlavne, hlavne tú oblasť stíhania trestných činov spojených s podvodmi s finančným záujmom. Čiže môžme sa bičovať, môžme, môžme sami na seba nalievať aj horúce olovo, ale mám pocit, že Európska únia a členské štáty, ktoré podporujú tento inštitút, vedia, čo robia. Ale my sme zrejme vždy múdrejší ako celá Európska únia.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

19.6.2018 9:00 - 9:03 hod.

Peter Kresák
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.5.2018 11:30 - 11:39 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky. Ja možno začnem s tým termínom. Vzhľadom na to, že teda boli predložené pozmeňovacie návrhy, by som teda navrhoval, aby sme hlasovanie dali na utorok. Môže to byť o jedenástej? Ďakujem pekne.
A teraz troška zopár vecných poznámok. Pán kolega Dostál vyjadril vo svojom vystúpení poznámku, v ktorej konštatoval, že možno by som mal vystúpiť nie v záverečnom slove, ale v rámci rozpravy, aby bola možnosť na mňa reagovať. Nezvolil som túto cestu vzhľadom na to, že nechcem, a viete dobre, že nezvyknem hovoriť o politických otázkach, ale chcem hovoriť iba o právnych veciach a o tej právnej veci, pokladám za nespochybniteľné a bol by som nerád, keby práve preto potom sa ťahala do toho politika.
K predloženému návrhu na vypustenie § 373 Trestného zákona mi dovoľte teda povedať pár slov. Musím začať tým konštatovaním poukazu na to, že aj tento návrh vlastne vstupuje do riešenia istej ústavnej rovnováhy ústavou chránených práv a slobôd. Už tu bolo konštatované, že na jednej strane tejto misky váh máme rešpektovanú slobodu prejavu, ale na druhej strane máme aj práva, ústavné práva, ktoré sú rovnako vážne chránené v čl. 19. Máme tam ochranu ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrého mena alebo dobrej povesti a dobrej povesti. Čiže je povinnosťou štátu, aby garantoval obidve tieto práva a aby nedochádzalo k tomu, čo aj povedal pán minister ako predkladateľ, aby náhodou to jedno právo nebolo interpretované tak, že zasahuje do toho práva druhého. Tie vzájomné hranice tam musia byť vymedzené.
A teraz k samotnému ustanoveniu, ktoré je navrhované zrušiť. Musím začať opäť tým konštatovaním, čo vlastne to ustanovenie hovorí. Ostanem iba pri prvom odseku, pretože ten prvý odsek vlastne charakterizuje tú skutkovú podstatu. Ten odsek druhý a tretí, ten vlastne ide do následkov, ktoré sú hodnotené ako vážnejšie zásahy, a preto je tam tá trestná sadzba vyššia. Ten prvý odsek teda konštatuje, že každý, kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, prvá vec, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
Čo je teda dôležité? Dôležité je to, že musí ísť o oznámenie, o zverejnenie nepravdy, teda klamstva, ale to klamstvo musí spĺňať isté náležitosti. Ten Trestný zákon v tom prvom odseku vyžaduje spôsobilosť toho klamstva, spôsobilosť, aby to klamstvo nebolo hocijaké. Aby to klamstvo priamo dokázalo spôsobiť isté následky. A tie následky, to je práve to ohrozenie váženosti, poškodenie v zamestnaní, v podnikaní, v rodinných vzťahoch alebo spôsobenie inej vážnej ujmy. Čiže, samozrejme, musí tam byť tá tzv. príčinná súvislosť medzi týmito konaniami, medzi tým konaním a tým následkom, ale samozrejme tam musí byť ešte aj druhá vec, a to je úmysel. Lebo viete, že tento trestný čin vlastne patrí do kategórie trestných činov úmyselných.
Ja sa môžem stotožniť s prekladateľmi tohto pozmeňovacieho návrhu minimálne v tom, že ako je to aj v praxi a vo výklade tohto ustanovenia. Ustanovenia hovoria o spôsobilosti značnou mierou spôsobiť teda tie následky. Výklad hovorí, že teda k tým následkom ani nemusí dôjsť a aj tak dôjde k naplneniu skutkovej podstaty tohto prvého odseku. To je podľa mňa vec, o ktorej treba hovoriť, pretože druhý a tretí odsek už hovorí o tom, že už tam ten následok musí byť. Ak je ten následok taký, že dôjde k rozvratu, dôjde k prepusteniu zo zamestnania, áno, je tam trest. Mali by sme teda diskutovať, či tá spôsobilosť stačí. Ale diskutovať v tomto momente o tom, že vypustíme celé ustanovenie, nepokladám za správne. Nechcem, aby moje vystúpenie vyznelo ako obhajoba toho ustanovenia. Chcem, aby ste pochopili, že jedná sa mi o udržanie tej prirodzenej a potrebnej rovnováhy medzi chránenými základnými právami a slobodami.
A musím aj tuto povedať na tomto mieste, že vlastne z tých vystúpení predkladateľov, ale aj ostatných, vyznievala stále ochrana novinárov. Nemám s tým samozrejme absolútne žiadny problém, naopak, súhlasím s tým. Sloboda slova je predovšetkým realizovaná cez novinárov. Ale musím podotknúť aj iný fakt, a to, že toto ustanovenie v Trestnom zákone sa dotýka a chráni každého. Chráni pred konaním trebárs závistlivého kolegu, to nemusí byť novinár. Chráni pred konaním trebárs ohrdnutej priateľky. Chráni pred konaním suseda, ktorý z istých dôvodov zaútočí na kohokoľvek z nás. Preto si teda myslím, že rezať takto rýchlo bez toho, aby sme dlhšie diskutovali o všetkom, neni správne. A preto samozrejme v tomto momente sa ani neprihováram za podporu tohto ustanovenia.
Mohol by som hovoriť aj o ďalších tých právnych veciach. Napríklad konštatovať iba to, že trestné právo je samozrejme to, čo trestniaci nazývajú ultima ratio, všetky trestné normy sú tým posledným, čo sa má použiť. A to platí aj na vlastne šírenie nepravdivých údajov. A bolo to tu už povedané, my predsa máme v § 11 aj nasledujúci občianskeho zákona možnosť civilným spôsobom riešiť toto a to ultima ratio má nastúpiť až vtedy, keď zlyhajú všetky ostatné prostriedky. Aj preto napríklad nesúhlasím s tým, že sa podávajú napríklad príliš často tie vlastne návrhy na trestné stíhanie podľa tohto paragrafu. Nie je to správne a na druhej strane je správne, že orgány činné v trestnom konaní ich odmietajú. Však sama jedna z predrečníčok konštatovala, že vlastne v jedinom prípade v minulom roku došlo k odsúdeniu za 5 rokov. Ja to vnímam teda pozitívne, pretože orgány činné v trestnom konaní majú povinnosť a skúmajú, či došlo k naplneniu všetkých tých znakov, ktoré sú spomínané v odseku 1, prípadne v odseku 2 alebo v odseku 3. Ale odňať ten nástroj obrany pre ostatných občanov kvôli tomu, že istá časť novinárov momentálne sa cíti ohrozená, prepáčte mi, nepokladám za správne, pretože ja som presvedčený o tom, že sme tu kvôli občanom všetkým, nie iba kvôli niektorým.
Naviac, samozrejme, keby sme urobili tento zákrok, tak sa potom pýtam, lebo je to zásah, veľmi vážny zásah do 9. hlavy. Tá 9. hlava obsahuje vlastne trestné činy proti iným právam a slobodám. Ostávajú, vybrali by sme teda, vybrali by sme ohováranie, ale ostali nám tam – lživé obvinenie, ktoré tam máme teraz, ostane nám tam poškodzovanie cudzích práv napríklad alebo nám tam ostane šírenie poplašnej správy. Cez každé z týchto ustanovení sa ten, kto je zlomyseľný, môže domáhať ochrany a môže sťažovať konanie orgánov činných v trestnom konaní. Potom teda, ak by sme chceli byť dôslední, mali sme otvoriť to, že načo máme potom lživé obvinenie? Pretože ohováranie neni založené na pravde, čiže je tiež lživé. Načo máme potom poškodzovanie cudzích práv? Aj tým dochádza k zásahu do osobnostných práv, aj do ochrany podľa článku 19. Čiže opakujem ešte raz, nechcem zľahčovať tento pozmeňujúci návrh, rozumiem jeho obsahu, ale skutočne musím povedať, že ak chceme byť seriózni, otvorme riadnu diskusiu a hľadajme cesty, ako ho urobiť účinnejším, ale nie ako ho úplne vypustiť z právneho poriadku, pretože je našou povinnosťou chrániť práva a slobody všetkých občanov a nielen novinárskej obce, ktorú, ešte raz opakujem, si mimoriadne vážim.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2018 10:47 - 10:47 hod.

Peter Kresák Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážená pani kolegyňa Milanová, ja si, som si vypočul teda váš príbeh. Ale musím povedať, že z toho právneho pohľadu tam mám celý rad vážnych problémov k tomu, čo ste povedali. Ale ja, pretože som sa dozvedel iba z novín o tomto pozmeňovacom návrhu, tak nemal som veľa času na prípravu, ale v záverečnom slove k tomu niečo poviem. Budem sa snažiť hovoriť o práve, nie o politike, ani nie o osobných veciach. Mňa samozrejme mrzí ten váš osobný príbeh. Ale vidím tam veľkú nádej v tom, že je to, ako ste sama povedali, je to neprávoplatné rozhodnutie. To znamená, ešte vlastne k ničomu nedošlo, ak to môžem tak zjednodušiť. A verím, že ak sa preukáže pravda, ak sa preukáže to, či došlo, či nedošlo ku klamstvu a či došlo a či nedošlo k poškodeniu, ktoré spomína Trestný zákon, takže podľa tohoto rozhodnutia bude vyzerať. Čiže prípad vášho manžela je stále otvorený.
Na druhej strane ste tiež povedali, že vlastne došlo iba v jedinom prípade, podľa vašich údajov, k právoplatnému odsúdeniu na základe toho § 373. Tak je to dobré alebo zlé? Tak ja by som to osobne vnímal azda ako dobré, že tie veci fungujú, že k právoplatnému odsúdeniu dôjde iba vtedy, keď sa v skutočnosti preukáže, že došlo k publikovaniu skutočne nepravdivých údajov, ktoré spôsobili to, čo predpokladá Trestný zákon.
Takže priznám sa, teraz som celkom na pochybách, že aké argumenty vlastne a kam ste smerovali tými argumentami, pretože ja sa teraz ešte na záver iba dotknem jednej vety, ktorú povedal pán kolega Dostál vo svojom vystúpení a s ktorým absolútne súhlasím, a tá veta znela, že Trestné právo by malo chrániť predovšetkým poškodených. Áno, malo by chrániť poškodených. A ten § 373 ods. 1 je o ochrane poškodeného.
Iba toľko zatiaľ, ďakujem.
Skryt prepis