Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

12. 10. 2017 o 15:30 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 15:30 - 15:31 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Jurzyca ja si cením, že pristupuje k tej debate konštruktívne keď musím priznať, že trošku toto bola taká akademická teda skôr také akademické vystúpenie. Vnímam to ako keby čo by bolo keby bolo. Poviem, myslím, že určite táto vláda nerobí to, že by sme sa chceli hrnúť k tomu, aby sme mali 100 % HDP zadlženie to asi uznáte, jto je jedna vec. A čo sa týka samozrejme tá obava z tých zo zvýšenia úrokových sadzieb v budúcnosti je. Ja, mňa čo teší, že myslím, že pred dvoma dňami bola nejaká emisia dlhopisov, že samozrejme o tom ste hovorili, že nejaké materiály sa nejaké sa znova vydávajú, no tak vydali sme 30 ročný dlhopis 30 ročné dlhopisy o ktoré teda za jednu miliardu, teší ma, že tá úroková sadzba je lepšie dnes ako sa povie zobrať za 2 % a splácať 30 rokov tie 2 % ako robiť kratšie durácie tých dlhopisov, čiže to je rozumný krok. A čo ma najviac teší, že záujem o tie dlhopisy budú trojnásobne vyšší. To znamená, že viera v ekonomiku Slovenskej republiky je stále veľmi dobrá a finančné trhy na nás reagujú veľmi dobre. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 10:47 - 10:49 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Chcem poďakovať tak isto za prednesenie správy čo sa týka pána poslanca Hegera, ďakujem za konštruktívny prístup k tomuto, k tomuto skôr by som povedal odbornej debate o tom o tom obsahu. Chcel by som však podotknúť, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla na základe zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorého strojcom sme aj my, čiže my sme samozrejme tí, ktorí aj aj teda spoluprácu so všetkými, ktorí ho tvorili zadefinovali aj existenciu Rady samotnej aj to, že v podstate si stanovujeme nejaké pravidlá na to, aby sme zabezpečili dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Čo je, pán poslanec mi berie čas dobre, čo čo, samozrejme tento zákon o rozpočtovej zodpovednosti je to určitá, určité sú tam nejaké limity, ktoré si stanovujeme, sú to nejaké pravidlá ja to nazývam aj pán minister myslím nejaký autopilot na to, čím sa riadiť v rámci toho rozpočtu. Čo sa týka výdavkových limitov, boli, boli tu s..... boli tu už viaceré debaty, aj môj postoj samozrejme je to ďalší autopilot. hej. Čiže, ja si myslím, že rozpočet predkladá vláda predkladá, zodpovedá si zaň ho, predkladá ho minister financií a ďalší autopilot je v určitom zmysle tiež nejakým zväzovaním rúk a trošku tej nejakej, nejakej tej možnosti ten rozpočet riadi tak, aby sa nám teda dodržiavalo programové vyhlásenie vlády. Ja považujem veľmi dôležité to, že aj Rada aj opozícia má ten luxus, že nemusí svoje programové vyhlásenie vlády plniť a sú tak aj sociálne a iné veci a samozrejme výdavky ministerstiev, ktoré sú každý minister tlačí na to, že chce viac. (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12. 10. 2017 10:16 - 10:18 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážení kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2016 (tlač 689). Správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2016 (tlač 689) pridelil predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 713 zo dňa 30. augusta 2017 na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet do 9. októbra 2017. Ako gestorský výbor určil výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. V súlade s rozhodnutím predsedu výboru výbor prerokoval správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za rok 2016, prijal k nej uznesenie č. 195 zo dňa 3. októbra 2017. Uvedený výbor predloženú správu zároveň zobral na vedomie a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky správu o hodnotení zobrať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 221 zo dňa 9. októbra 2017. Určil mňa za spravodajcu výboru. Výbor ma poveril po 1. predniesť správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky, po 2. navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní. Zároveň odporučil Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku vysloviť súhlas, aby predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh uznesenia je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 18:13 - 18:15 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Rajtár, čo sa týka zverejňovania vratiek, sme sa o tom bavili v minulosti, to čo teraz bolo spomínané, chcem pripomenúť, že tá, dokonca aj opoziční poslanci navrhovali nejaký ten, nejaký ten trežhou, z ktorého sa to bude odvíjať, bolo to 50 tis. eur. Ja skutočne kvitujem to, že ideme od nuly, že každá vratka DPH bude kontrolovateľná, čiže a kto to spravil? No urobil to minister Kažimír, ktorý sa na rozdiel, od vašej vlády, máme nejaký plán boja s daňovými únikmi, ktorý postupne dávame do života. Myslím, že nie je to, že nešibnete čarovným prútikom a zrazu všetko bude ideálne. Čo sa týka toho kontrolného výkazu, ktorý sa snažíte kritizovať, ja hovorím to je jedno z opatrení, bez ktorých by sa nezabránilo karuselovým obchodom. Máme tu samozrejme, daňovú medzeru, alebo teda opačne, keď si budeme pozerať sa na efektívnu daňovú sadzbu, tu chcem podotknúť, že efektívna daňová sadzba, opakujem, v roku 2012 za Radičovej vlády, bola 12,4 %, 2017 14,82 a dnes je to 15,2. Čiže smer máme dobrý, samozrejme, že stále je čo doháňať a ja budem rád, ak budeme v tom rebríčku stúpať a ja som o tom presvedčený.
Čo sa týka revers chargu, to je asi na dlhšiu debatu, odbornú, tam skutočne je to francúzsky model, v ktorom sa nejak delí tá DPH-čka medzi jednotlivé subjekty a na konci je nejaký subjekt, ktorý ak teda nebude tento spôsob, tak bude musieť odviesť nejakú obrovskú čiastku DPH, čiže na konci toho reťazca, musí ju zaplatiť, a tam samozrejme potom je tam veľké pokušenie zase siahnuť na tieto peniaze.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 11:31 - 11:33 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Heger, ja oceňujem to, že sa v tom vašom vystúpení, že nie je to len o politike, aleže chceme sa baviť vecne a chceme sa baviť na úrovni tých ekonomických faktov. Chcel by som zareagovať na to, hovoríte, že preženieme zadlženosť. Ja som povedal vo svojom vystúpení viacero argumentov, prečo nám nejde o to, aby sme to prehnali, ale aby to bolo nastavené tak, aby sa dalo diskutovať o viacerých variantoch. Tie varianty sa tu vôbec nespomínajú. Ja viem, že to je možno až na tú samotnú debatu o zákone o dlhovej brzde alebo teda o rozpočtovej zodpovednosti. A tých viacero variantov nehovorí len o tom, že poďme zvyšovať zadlženie, hej? Čiže tam sú aj varianty, kde sa môžme baviť o napríklad znížení a vyklesávaní, hej? Čiže bavíme sa o tom, že to vyklesávanie spôsobuje procyklickosť. To znamená, že tie šoky pre tú ekonomiku, na jednej strane to vyletí, na druhej to spadne. Keď si pozrieme, jak dneska sa vyvíjajú akciové trhy, no dneska máme Dow Jones na dvojnásobku toho, čo bolo pred krízou. Čiže tá ekonomika potrebuje určité, určité nastavenie a toto je napríklad priestor, tam sa vie vytvoriť aj to, že sa urobí, vytvorí sa fiškálny priestor, na druhej strane sa nezvýši zadlženie, čiže to je jedna z variant, ktorú ponúkame, o ktorej sa môžme odborne baviť.
A čo sa týka toho zákona samotného, tak tiež poďme sa baviť. Existuje už od roku 2011, je to šesť rokov, ak dobre rátam a aj tej odbornej debate, čo sa týka ekonómov, tiež uznávajú, že sú tam veci, ktoré, s ktorými sa nerátalo, ktoré treba riešiť. A tam, myslím si, že je to skutočne o tej odbornej rovine, že ako sa na to pozeráme a keď sa o tom budeme baviť, tak dá sa dosiahnuť aj nejaký menší fiškálny priestor, dá sa nastaviť to, aby Ardal nemal problém... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 9:59 - 10:00 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, hovorili ste o tom, že aké obrovské milióny tu chceme uvoľňovať a podobne.
Ja by som chcel skutočne sa vrátiť trošku aj do tej roviny odbornej v tom, že my sa nejdeme baviť len o investičných výnimkách, lebo to je jedna z variant, hej, ale bavíme sa tu aj o zmene napríklad čistého, hrubého dlhu na čistý dlh alebo hrubé, že necháme hrubý dlh a bude sa, zníži sa to vyklesávanie. Čiže tam sa možno vytvorí nie taký priestor fiškálny, ako by sme možno potrebovali, ale je to tiež nejaký nástroj na to, aby sme tie peniaze mohli použiť na výstavbu diaľnic. To, čo hovoríte, kvitujem jednu vec, že vaša strana si uvedomuje potrebu výstavby diaľnic. Môžte kritizovať, čo chcete, ako chcete, je to vaše právo, ale ja hovorím o tom, že treba tejto krajine dať plán, ako sa budú tu v tejto krajine stavať cesty a diaľnice. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 9. 2017 9:52 - 9:54 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Samozrejme beriem, beriem, že kolegovia si neodpustia ten politický podtón. Ja som sa snažil byť konštruktívny v rámci tohto. Ja skutočne budem čakať aj na návrhy, lebo nemôžeme hovoriť len o tom, že čo nebudem, čo neurobím, ako to neurobím a prečo to neurobím. Myslím si, že bolo by dobré a korektné, keby, a to beriem ako z hľadiska aj toho, čo hovorí možno pán poslanec Heger, že dajte nejaké návrhy o tom, akým spôsobom sa bude ďalej budovať infraštruktúra na Slovensku tak, aby aj tí vaši voliči boli spokojní, že idú po slušnej ceste. Nehovorím, že musia ísť po diaľnici. Nech idú po slušnej ceste tak, aby prišla za nimi aj práca.
A tuto debatovať o tom, pani Grausová, že či, čo nám káže Európska únia, alebo čo. Ja som hovoril o tom, že my sme si strojcami samého vlastného šťastia a musíme nájsť spôsob, ako vyriešiť financovanie ciest. Ak to neurobíme alebo zaspíme dobu, tak potom za sedem rokov sa budeme čudovať, že nič tu nemáme nachystané a nič sa nemôže robiť, lebo nám chýba to a to a to. Potom budete čo hovoriť, že však vy ste na to upozorňovali a podobne? Dajte návrhy. Ja by som rád vypočul si nejaký konkrétny návrh, ako sa bude za pár rokovať budovať infraštruktúra na Slovensku. A ak raz budete vy všetci tuto vo vláde, tak ja potom budem, som zvedavý na tú debatu, keď sa budeme baviť, že váš minister bude zodpovedný za výstavbu diaľnic a že ako to on bude robiť, ako si budete navzájom, navzájom hovoriť o konceptoch výstavby tých diaľnic.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 9. 2017 9:32 - 9:46 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctení kolegovia, som rád, že vzhľadom na to, že je piatok ráno, tak je nás tu v hojnom počte a môžme spolu diskutovať. Ja som presvedčený, že táto téma sa nejakým spôsobom dosť spolitizováva a ja ako šéf finančného výboru si, budem sa snažiť byť čo najviac vecný a budem sa snažiť poukázať na určité, určité veci, ktoré súvisia s ekonomickými aspektami tejto dlhovej, teda uvoľnenia dlhovej brzdy.
Tak ako povedal pán poslanec Heger, ten zákon sa tvoril relatívne dlho a relatívne ťažko. Treba si povedať aj to a kvitujem to, že hovoríte o tom, že akým spôsobom by sa mala, mala vyvíjať tá debata a nemyslím si osobne, že to, čo, o čom tu debatujeme, vyriešime do županských volieb. Nemyslím si to.
Čiže prečo sú dôvody, prečo sme sa začali o tom baviť? Čo sa týka tvorby tohoto zákona, v roku 2000 začal sa tvoriť, áno, tá prvá myšlienka bola v roku 2009, kde teda minister Kažimír bol jeden z tých, ktorý bol iniciátorom tohto zákona.
Prečo bola, začala tá debata? Tak vieme, že v roku 2008 sme tu mali krízu, na tú bolo treba nejakým spôsobom reagovať a vedeli sme, že vzhľadom na problémy, ktoré vôbec vznikajú, čo sa týka aj financovania aj finančných trhov, bolo potrebné urobiť nejaké gesto aj voči finančným trhom. Na to, aby tie podmienky, za ktorých sa bude financovať, boli lepšie a to bolo tou pravou príčinou, prečo sa začala tá debata. A to, že to trvalo tak dlho, je asi výsledkom toho, čo tu dnes počujeme v tejto sále. Každý hovorí argumenty, prečo áno, prečo nie, prečo táto vláda má míňať, prečo tá druhá nebude a podobne.
Myslím si, že to, čo povedal Juraj Blanár, že skutočne týka sa to nás všetkých a nehovorme o tom, že či my tu budeme večne, alebo čo vy budete vo vláde, ale proste treba niektoré veci vyriešiť aj v rámci tohto zákona.
Čiže myslím si, že bavíme sa dnes o nejakej inicializácii, to znamená o nejakom uznesení, ktoré hovorí o tom, že poďme nejakým spôsobom baviť sa o tom, či sa, či má zmysle uvoľňovať túto dlhovú brzdu, ktorá mimochodom, tak ako to už bolo povedané, je oveľa prísnejšia, ako to, čo od nás požaduje Európska únia. Vieme, že tu je nejaký, nejaký fiškálny kompakt, ktorý nám hovorí, že nemali by sme prekročiť dlh nad 60 %, že náš deficit by mal klesať smerom k vyrovnanému a podobne. Tu by som chcel povedať, že napriek všetkej tej kritike, ktorú tu počúvame, dlh nám päť rokov po sebe kontinuálne klesá. Verím argumentom, čo povedal pán poslanec Vašečka, že v absolútnej hodnote nám ide hore, aj pán, môže niekto sa nad tým usmiať, ale realita je taká, že samozrejme, nemôžme hodnotiť dlh na základe nejakých absolútnych čísiel, keď vám rastie ekonomika a logicky musíte k niečomu stiahnuť tento dlh. A keď spomínam rok 2013, tak dlh bol 54,7 %, dnes je 51,9, to je ten od roku 2013, piaty rok po sebe nám klesá.
Čo sa týka deficitu, tak vieme, že napriek všelijakým tým argumentom, že miešame tu smrteľný kokteil, napriek tomu bývalá sociálnodemokratická vláda a dnešná koaličná vláda dokáže ten deficit smerovať smerom dole a blížime sa k vyrovnanému rozpočtu.
Prečo sa dnes bavíme o tomto, o uvoľňovaní dlhovej brzdy? Je na to viacero technických a možno aj, aj ekonomických dôvodov. Prvý ten technický, o tom sme sa bavili, že agentúra pre riadenie likvidity, to je tá agentúra, ktorá predáva dlhopisy Slovenskej republiky ďalej a skupuje ich naspäť a získava finančné prostriedky na to, aby tento štát dokázal sa normálne financovať, je, sa dostáva v určitých momentoch do problémov. Na konci roka, keď väčšinou, väčšinou každý niečo naháňa, lebo sa už blížia Vianoce, tak treba všetko, všetko vyriešiť a zabezpečiť sa hotovosťou. Samozrejme, v tomto období sa, sú prirážky najvyššie a naopak, na začiatku roka, alebo keď vám, napríklad vám maturujú dlhopisy na začiatku roka, tak máte problém potom s tým, že by ste si nejakú hotovosť podržali. Čiže proste vznikajú určité problémy, ktoré treba, treba riešiť. Bola na to aj konferencia štvrtého, myslím, júla to bolo tohto roku, kde nielen teda vláda, ani koalícia, ale aj opoziční poslanci, si myslím, že v rámci aj debaty s odbornou verejnosťou, tak ekonómovia sa prikláňajú k tomu, že hrubý dlh, hrubý dlh k tomu, alebo limitovať hrubý dlh v rámci tohto zákona je v neprospech riadenia dlhu, teda hotovostnej rezervy pre Slovenskú republiku. Myslím si, že o tom dokonca sa vyjadroval aj šéf Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, viacerí ekonómovia, že tu si vedia predstaviť nejakú debatu o tom, že by sa to mohlo zmeniť.
Samozrejme je tu ďalší argument. To znamená, že v tomto ohľade je tento zákon už zastaralý a keď sa tvoril, tak nikto ani nepredpokladal, že nastane táto situácia. Tá sa vyvinula v určitom momente a bolo by ju treba v určitom teraz riešiť. Tak isto, čo sa týka vyklesávania dlhu, môžeme sa baviť o nejakých, tak ako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť a viacerí ekonómovia konštatovali, že dlhová brzda pri vyklesávaní dlhu má tzv. procyklický charakter. Čo to znamená? No že keď máte motor, ktorý je vo vysokých obrátkach, tak mu budete tie obrátky zvyšovať a mali by ste mu ich práve ubrať, aby ste ho nespálili a naopak, keď ten motor ide na nízkych otáčkach, tak mu ich budete ešte uberať, mali by ste mu ich zvýšiť. Čiže toto je problém tak isto, hlavne čo sa týka vyklesávania dlhovej brzdy.
Nebudem v tejto rozprave hovoriť o tom, nie som odborník na to, že aká cesta kde má viesť. Ja som za to, aby všade bola primeraná cesta, čo sa týka aj kapacity, aj vyťaženosti, aby tí ľudia, ktorí potrebujú tie cesty, tak aby ich dostali. Ale na druhej strane si aj myslím, že, že keď, v čom je rozdiel? Mnohokrát sa porovnávame s Nemeckom a s vyspelou Európou. V čom je základný rozdiel? Myslím si, že v tom, že tá vyspelá Európa už dneska tú svoju diaľničnú alebo cestnú sieť viac-menej vždycky udržiava a my ju nemáme ešte vybudovanú. Samozrejme môžeme sa baviť o tom, či ju bude budovať táto vláda alebo budúca, môžeme sa k tomu postaviť politicky, ale myslím si, že treba nastaviť určitý proces, ktorý bude dlhodobý. Vzhľadom na to, že podľa informácií, ktoré ja som teda dostal a môžete, môže mi to niekto vyvrátiť, tak celý proces financovania diaľnic trvá radove od toho momentu, kedy sa to začne, až po moment realizácie, okolo sedem rokov. Podľa informácií, ktoré ja som dostal aj z debát s ministrom Érsekom, dá sa povedať, že projekty, ktoré nemajú jasné financovanie dnes, tak proste sa nezačnú z určitých dôvodov, lebo každá príprava stojí peniaze. Aj na tú prípravu potrebujete peniaze. To znamená, musíte, musíte nachystať nejakú projektovú dokumentáciu, musíte vykúpiť pozemky, musíte proste urobiť, získať nejaké povolenia a pod. Vy tak isto si asi nezačnete stavať dom, keď nemáte našetrené alebo keď viete, že dopredu, že vám nikto nedá úver. To nebudete robiť. Čiže ak sa bavíme o tom, že niečo nepodporíme, tak povedzme, ako to chceme robiť do budúcna. Navrhnite niečo, ja si to rád nejakým spôsobom vypočujem.
Čo sa týka fiškálneho priestoru, samozrejme, som ekonóm, čiže ja som za to, aby, my chceme, hlásame, chceme byť v jadre Európskej únie. Čiže nemyslím si, že táto vláda bude mať záujem na tom, aby sa zvyšovali neprimerané deficity a dlhy. Samozrejme sú tu nejaké limity, ktorými sa musíme riadiť, to sú maastrichtské kritériá, kde teda je stanovený dlh, aj deficit, ktorý chceme dosiahnuť. A takisto ja nepovažujem uvoľnenie to, o čom sa bavíme v rámci uvoľnenia dlhovej brzdy, že teraz sa začne bohapusto stavať, jak sa povie, bez akéhokoľvek rozmyslu a že nám je jedno, aké sú deficity. To si myslím, že aj to jadro nás medzi seba neprijme, ak to takto budeme robiť.
To, čo sme ponúkli v rámci tej debaty, a ja som veľmi rád a chcem poďakovať aj zástupcom opozície, že našli si včera na nás čas, aj s pánom županom Blanárom, poslancom Blanárom, že by sme debatovali o tom, že ako ďalej. Samozrejme, bola tu nejaká, nejaké krátke stretnutie, kde sme si mohli povedať len nejaké postoje, ale to, čo sme ponúkli, je, na jednej strane chceme, aby sa financovalo to, čo je potrebné, to, čo je efektívne a to, čo má nejaké priority. To, čo prešlo, po druhé, to, čo prešlo hodnotou za peniaze, ďalšia vec, to, čo prešlo výborom, kde sme ponúkli to, že bude 50-percentné zastúpenie opozície a koalície. To znamená, že máte kvázi právo veta, tento projekt sa nám proste nepáči, nie je prioritný, nie je na mieste, alebo je to diaľnica namiesto triedy prvej, cesty I. triedy a podobne, môžte ho proste vetovať jedným hlasom, to, čo ponúkame.
A čo sa týka toho bohapustého míňania, no nemôžme bohapusto míňať, lebo my tiež budeme musieť, aj ministerstvo financií každý rok bude predkladať rozpočet do tohto parlamentu a budeme sa zodpovedať aj našim voličom, aj tým úradníkom v Európskej únii, kde sme si teda dohodli nejaké tie pravidlá, ktoré chceme dodržiavať. Čiže nemyslím si, že vzhľadom na uvoľnenie dlhovej brzdy my si budeme môcť dovoliť, jak sa povie, bohapusto stavať. Každý rozpočet nám dá nejaký fiškálny rámec alebo priestor, v rámci ktorého sa budeme musieť hýbať.
Na záver by som chcel ešte povedať to, že ešte ten rozdiel medzi tým, jak je vybudované Nemecko a Slovensko, je v tom, že my, ja aspoň osobne tie cesty považujem za určitý nástroj niekoho, teda poviem príklad nejakého živnostníka, nejaký tesár si musí kúpiť kladivo a pílku na to, aby mohol vykonávať svoju prácu a myslím si, že každý primátor, každý starosta potrebuje cesty, aby dokázal pritiahnuť prácu pre ľudí, aby sa zvýšila životná úroveň slovenského obyvateľstva a keď si zoberieme, že mnohokrát sme ako Slovensko kritizovaní za regionálne rozdiely, ktoré sú v rámci Slovenska markantnejšie ako v iných krajinách. Je tu vybudovaná Bratislava, ktorá má všetko, čo potrebuje, má najnižšiu nezamestnanosť a máme tu regióny, kde nemáme tú zamestnanosť takú, ako by sme chceli a je tam v podstate oveľa menej roboty. A ako tam tú robotu chceme dostať? No proste, keď tomu tesárovi zoberiete kladivo a pílku, tak nebude mať na to, aby mohol robiť, aby mohol nejakým spôsobom zlepšiť kvalitu svojho života a cesty a tá cestná sieť ja považujem za kladivo a pílku starostov a primátorov a tohto štátu, aby sa zmenšili regionálne rozdiely na Slovensku.
Chcem vás poprosiť, a to je moje skutočné želanie, aby táto téma sa dostala do odbornej roviny a aby sme, samozrejme, tá politická bude stále, ale skúsme sa dohodnúť na niečom, že či tu bude táto vláda alebo vaša vláda, alebo nejaká iná, ako budeme stavať, stavať diaľnice, keď nám nebudú už prideľované eurofondy, lebo eurofondy jedného dňa dôjdu, nebudú proste k dispozícii a máme tu, aj v rámci tej konferencie sme sa bavili o štyroch scenároch, čiže a tam myslím, že o tom sa tu nikto nerozpráva, že aké sú tie scenáre a ktorý z nich je možno optimálny. Nebudem to dnes hovoriť, lebo bez toho, aby sa prijalo toto uznesenie, sa nemôžem asi ďalej baviť o tom, že aká bude predstava o dlhovej brzde. Ako myslím si, že je to prvý krok na to, aby sme sa mohli o tom začať baviť, lebo hovoríme o tom, že výbor pre financie a rozpočet má byť, má byť zodpovedný za kreovanie takéhoto zákona. Tu by som chcel podotknúť, že ja považujem zavedenie dlhovej brzdy za oveľa jednoduchší proces, ako jeho uvoľnenie, hej? Čiže tá debata bude o to intenzívnejšia a myslím si, že ak nenastane konsenzus tých 90 hlasov v tomto pléne, tak nikdy, nikdy sa potom nedokážeme dohodnúť. Čiže treba o tom diskutovať a povedať si, kde sú mantinely aj zo strany opozície, aby mohol nastať nejaký konsenzus.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:52 - 12:54 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Heger, mne sa to vaše vystúpenie, musím povedať, ja by som ho rozdelil na také tri časti. Jedna bola taká, by som povedal, že ekonomická, snažili ste sa ekonomicky zdôvodňovať. Jedna časť bola politická, musím priznať, a tretia mi trošku pripadá ako kázeň. Ako vy ste kazateľ, ale to myslím v dobrom. Dobre sa vás počúva, dobre sa vás počúva, ale v určitom zmysle už som sa pri niektorých vyjadreniach, mal som pocit, že veľmi, veľmi sa snažíte tak trošku zovšeobecňovať a ja by som bol radšej, keby ste sa vyjadrovali pri ekonomických veciach dosť konkrétne, lebo hovoriť o tom, že sme zlí hospodári, neviem čo všetko a jak zle hospodárime, jak nám dlh rastie a zadlžujeme sa.
Oprime sa o čísla. Chcel by som povedať, že dlh nám v podstate od roku 2013 klesá, z úrovne niekde okolo 50, pod 55 %, dnes je na úrovni 51,9 percenta. Z perspektív, teda máme tu nejaké prognózy na rok 2020, kedy by mal dosiahnuť 4,6 % mimo akýchkoľvek sankčných pásem.
Ešte tam by som chcel povedať, že sankčné pásma, samozrejme, náš zákon, ešte tu bola nejaká, myslím, že pán Budaj to hovoril. Hovoril, že neplní to, čo nám ukladá Európska únia. No plníme. Náš zákon o rozpočtovej zodpovednosti je oveľa prísnejší ako to, čo nám ukladá Európska komisia, že tu by som chcel skutočne na toto poukázať, že nie je to tak a my sme jedna z piatich krajín dvadsaťosmičky, ktorá nemá žiadne ekonomické nerovnováhy. Povedzme si otvorene, máme jeden z najlepších rozpočtov v rámci Európskej únie. Čiže buďme korektní možno. Ja si myslím, že čo sa týka ekonomických vecí, tejto vláde až tak veľa neni čo vyčítať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 9:39 - 9:40 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Krajňák, ja chápem vašu snahu si túto tému privlastniť. Ale tak, jak ste vy povedali, že budete trpezlivo opakovať to, čo hovoríte, my vám budeme trpezlivo ukazovať graf zvýšenia efektívnej daňovej sadzby, ktorý pán minister nazval, že Mariánska priekopa. Ak si všimnete na tomto grafe, tak od roku 2012 nám stále stúpa výber a ja pevne verím, že bude to aj pokračovať. To, čo hovoríte, súhlasím. Treba robiť všetko preto, aby sme tú daňovú medzeru zmenšili. Ale kto začal tento boj, tak to bol práve ten pán minister, ktorého to všetci tak veľmi kritizujete. Dovtedy sa čo dialo? V roku 2012, si pamätám, že na, na Finančnej správe sa nesvietilo a nekúrilo. Odvtedy sa to zlepšuje. Takže bol by som rád, aby sme si povinne naliali čistého vína a povedali si, že táto téma je síce chrumkavá pre celú opozíciu, ale túto tému sme začali my.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis