Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

6.12.2018 o 16:26 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6.12.2018 16:26 - 16:28 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som v zmysle zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov vystúpil k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska a k návrhu vlády Slovenskej republiky na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska ako spravodajca Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet.
Predmetné návrhy boli doručené poslancom Národnej rady Slovenskej republiky ako tlač 1248 a tlač 1249. Vláda Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov predložila tieto návrhy a zároveň požiadala o ich prerokovanie na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Predseda Národnej rady posúdil oba uvedené návrhy podľa zákona o rokovacom poriadku a svojimi rozhodnutiami č. 1301 a 1302 z 29. novembra 2018 pridelil oba návrhy výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 7. decembra 2018.
Gestorský výbor prerokoval oba návrhy a prijal k nim uznesenia č. 373 a č. 374 zo 6. decembra 2018, v ktorých a) konštatuje, že návrhy spĺňajú náležitosti podľa § 7 ods. 2 a § 7 ods. 4 zákona Národnej rady č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, b) súhlasí s návrhom vlády na vymenovanie guvernéra Národnej banky Slovenska, tlač 1248, a tiež s návrhom vlády na vymenovanie viceguvernéra Národnej banky Slovenska, tlač 1249, c) odporúča Národnej rade Slovenskej republiky schváliť návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Ing. Petra Kažimíra za guvernéra Národnej banky Slovenska, návrh vlády Slovenskej republiky na vymenovanie Ing. Jozefa Hudáka, PhD., MBA, za viceguvernéra Národnej banky Slovenska.
Výbor ma zároveň určil za spravodajcu výboru.
Týmto môžme, vážený pán predseda, otvoriť rozpravu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 6.12.2018 11:09 - 11:09 hod.

Ladislav Kamenický
Taktiež chcem pozvať kolegov z výboru pre financie a rozpočet, o trinástej výbor. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 18:09 - 18:09 hod.

Ladislav Kamenický
Ja vás už nebudem zdržiavať. Ja sa chcem poďakovať všetkým za, za korektnú rozpravu a myslím, že bola vecná. Takisto pánovi ministrovi, že to s nami vydržal. A len jedna informácia, o rozpočte budeme hlasovať zajtra o 11.00 hod.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 13:20 - 13:22 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pani poslankyňa, ja som rád za toto vystúpenie, lebo mne je sympatické, keď niekto sa bije za peniaze do kultúry a vždy, keď navštívim nejaké mesto, tak prvé, čo zháňam, to je nejaká galéria, ja som fanúšik výtvarného umenia. A takisto ja sa napríklad, mne veľmi, veľmi ma trápi napríklad situácia v Slovenskej národnej galérii. Ja som rád, že sa konečne našli tie peniaze a neviem, aký bude úplne výsledok. Hej? Ale budem určite jeden z tých prvých, ktorý sa tam pôjdem pozrieť a ja som rád, že, že nebude zatekať na tie diela a že skutočne sa vytiahnu diela z depozitárov a že budeme si ich môcť pozrieť. Pre mňa je možno skôr dôležité, aby, aby tá galéria mala aj určitý, jak sa povie, nejakú veľkosť a to, aby sme si mohli nejakým spôsobom prezrieť tie diela. Takže ja sa tomuto veľmi teším. Tých peňazí, poviem tak, jak sme sa tu bavili, do každého rezortu, môžme sa tu baviť donekonečna, treba viac. To, čo hovorí pán minister stále, že musíme sa prikrývať len takou perinou, na ktorú máme, ale ja pevne verím, že aj v budúcnosti sa nájde viac peňazí na kultúru a že budeme si môcť teda užiť tieto, tieto pamiatky. Takže hovorím, je mi sympatické to, že, myslím, že ste historička, takže ako som si stihol rýchlo pozrieť na Googli, takže som teda rád, že máme tu takúto kolegyňu, ktorá sa týmto bude viac zaoberať. Ale keď aj to, čo, musím zopakovať to, čo hovoril pán minister, na jednej strane sa tu spomínajú obrovské riziká z úst našich kolegov a hovoria o miliardách, takže budeme aj tie rezervy potrebovať. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 11:18 - 11:20 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec Jurzyca, ja chcem oceniť skutočne veľmi konštruktívny prístup k tej debate a v podstate všetko to, čo ste hovorili, je, samozrejme, na ďalšiu debatu a ja hovorím tak, že nežijeme v ideálnom svete a žiadny rozpočet nikdy nebol ideálny. Ja som rád teda, že sme skutočne sa, jak ste povedal, sme najbližšie k tomu vyrovnanému rozpočtu, a to je pre mňa veľmi dôležité. Ale na druhej strane tak isto veľmi dôležité je zvyšovať kvalitu a efektívnosť výdavkov a podobne o tom, čo ste rozprávali. Ja som skutočne rád a za to vďačím aj pánu ministrovi, že zaviedol útvar hodnoty za peniaze a mne je jasné, že tie semafory sú také, aké sú a že mohli by byť lepšie. A ja napríklad tiež oceňujem prístup ministerstva zdravotníctva v tejto problematike, lebo myslím, že ministerstvo zdravotníctva urobilo maximum, alebo teda robia si ten najlepší výsledok v tejto oblasti a očakávam, že aj ostatné ministerstvá to budú robiť.
Tam sa mi páči aj ten projektový prístup. To znamená, že skutočne zamerajme sa na výsledky, že čo má priniesť útvar hodnoty za peniaze.
V tejto oblasti ja myslím, že treba stále pokračovať a vylepšovať to, ale nemyslím si, že sa dajú, nežijeme v ideálnom svete a nedajú sa robiť zázraky zo dňa na deň. A samozrejme, treba toto úsilie stále prehlbovať.
Ešte k tomu štrukturálnemu, teda konsolidačnému úsiliu v roku 2019. Je to pravda, ale treba sa pozrieť aj na to, že v podstate tie výsledky za posledné dva roky sú, alebo teda tento rok a minulý rok sú lepšie, ako boli plánované v rozpočtoch, a samozrejme, že tým sa to odráža aj na tom, na tej možnosti zlepšiť konsolidačné úsilie. Takže to je asi také zdôvodnenie toho, čo som chcel k tomu v poznámke.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.11.2018 10:35 - 10:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, musím oceniť kultivovanosť vašej, vášho príspevku. Na jednej strane vidím, že ste si podrobne naštudovali správu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a vypichli ste z nich tie, hlavne tie kritické časti, samozrejme, čo chápem, ako predstaviteľa opozície. Trošku sa mi nepáči ten, to nálepkovanie, že nulový rozpočet, v podstate teda takého nejako v zmysle negatívnom. Ja by som bol skutočne rád, keby nejaká z opozičných strán predložila vyrovnaný deficit. Za posledných 25 rokov Slovenská republika nemala nikdy vyrovnaný deficit. Na základe toho potom rozprávať o znižovaní dlhu, áno, máte pravdu, keď deficit máme, máme nulový, alebo teda, keď je teda deficit, tak, samozrejme, ten dlh nám nominálne nemôže klesať, to je v podstate jasné, ale keď zoberieme fakt, že vždy sa tento dlh pomeruje k HDP, tak my sme v podstate sa dostali, mali by sme sa v tomto roku už dostať mimo sankčných pásiem, to všetko to, čo ste kritizovali v minulosti. V budúcnosti sme nastavení, že dlh nám klesne na 44,8 % v roku 2021, čo považujem za veľmi dobrý stav a samozrejme pre nás je tiež ideálne, keď to zadlženie bude niekde okolo 40 %.
Hovorili ste tu o číslach, ktoré dáva Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, je to inštitúcia, ktorú ja si vážim, ale aj odhady rady. Napríklad v roku 2017 bol plán rozpočet 1,29 %, tak ktorý sme zlepšili o pol percenta a rada ho odhadovala na dvojnásobok. Takže nehovorme o tom, že rada sa nikdy nemýli. Čiže je to tiež, je tu takýto problém.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.11.2018 9:50 - 9:55 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážený pán predseda NKÚ, dámy a páni, dovoľte, aby som ako spoločný spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021, tlač 1090.
Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019 a návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021. Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1238 z 12. októbra 2018 pridelil vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na prerokovanie všetkým výborom, okrem určených špecifických výborov. Zároveň predseda Národnej rady určil ako gestorský výbor - Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Konštatujem, že všetky určené výbory Národnej rady prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne a pripomínam, že návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 prerokúva Národná rada Slovenskej republiky ako informáciu a berie ju na vedomie. Gestorský výbor zobral na vedomie rovnako Stanovisko Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2019, tlač 1190. Pokiaľ ide o samotný návrh zákona, konštatujem, že:
a) súhlas a odporúčanie schváliť návrh zákona o štátnom rozpočte bez pripomienok vyjadrilo celkovo osem výborov,
b) súhlas a odporúčanie schváliť vládny návrh zákona o štátnom rozpočte s pripomienkami, zmenami a doplnkami vyjadril Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v časti III.B spoločnej správy. Tento odporúča gestorský výbor schváliť,
c) platné uznesenie nebolo prijaté vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a vo Výbore Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny, nakoľko nezískali potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov,
d) platné uznesenie nebolo prijaté v Zahraničnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko výbor nehlasoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Pokiaľ ide o návrhy jednotlivých rozpočtových kapitol a výsledky prerokovania vo výboroch, tieto sú uvedené v časti II. v bode 2 písm. a) až d) spoločnej správy.
Iné odporúčania a požiadavky výborov Národnej rady Slovenskej republiky: celkovo 9 výborov Národnej rady Slovenskej republiky odporúča, aby Národná rada Slovenskej republiky požiadala vládu Slovenskej republiky o dôsledné zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2019. Gestorský výbor odporúča schváliť.
Dovoľte mi teda konštatovať, že Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský odporúča Národnej rade, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, hlasovať nasledovne: k bodu v časti III. B. spoločnej správy a k bodu v časti IV. spoločnej správy s návrhom gestorského výboru predmetné návrhy schváliť. Gestorský výbor odporúča prípadné, schválené pozmeňujúce návrhy prednesené počas rozpravy a schválené hlasovaním Národnej rady Slovenskej republiky zapracovať do uznesenia č. 2.
Na záver konštatujem, že spoločná správa výborov bola schválená uznesením výboru pre financie a rozpočet č. 372 dňa 27. novembra tohto roku. Výbor odporučil poslancov Ladislava Kamenického, Igora Federiča, Emila Ďurovčíka, Radovana Baláža, Irén Sárközy a Eduarda Adamčíka za spoločných spravodajcov výboru.
Ďalej navrhol Národnej rade vysloviť súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Karol Mitrík mohol uviesť na schôdzi Národnej rady stanovisko NKÚ Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o štátnom rozpočte na rok 2019. Zároveň výbor poveril spoločného spravodajcu, teda mňa, predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne. Pán predsedajúci, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu k vládnemu návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.11.2018 18:26 - 18:28 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja si uvedomujem, že to je odborná debata, ktorá tu bude, predpokladám, pokračovať.
Čo sa týka tých 55 mil., tak ako spomenul už aj pán poslanec Suchánek, v rozpočte bola zarátaná rezerva práve na takéto účely vo výške 50 mil. a 5 mil. sa berie ešte z ostatných rezerv. Je to nejaký nekompromisný návrh, ktorý navrhol minister financií, a prebrali sme ho práve na tom stretnutí, o ktorom som hovoril. Mne je jasné, že je to dôležité, či ten celkový objem peňazí bude stačiť na to, aby sa pokryla zdravotná starostlivosť na Slovensku. Poviem slová, ktoré použil aj pán minister, budeme, samozrejme, pozorne sledovať ten vývoj a uvidíme. My, samozrejme, očakávame aj nejaké zvyšovanie efektívnosti celého systému a uvidíme, teda, akým spôsobom sa to bude celé vyvíjať, a bude sa to určite riešiť.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.11.2018 18:18 - 18:23 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, v podstate ja som tu z jediného dôvodu, aby som sa vyjadril k pozmeňujúcemu návrhu, ktorý predložím. Samozrejme, týka sa rozpočtu. Ako šéf finančného výboru, samozrejme, že sa musím, musím sa tým zaoberať. Ja chcem oceniť aj prístup pána predsedu Zelníka, aj pani ministerky, aj pána ministra financií v tom, že prebehlo ešte rokovanie, kde sme sa nejakým spôsobom dohadovali na nejakom kompromise. Mne je jasné, že tých peňazí v zdravotníctve by mohlo byť aj viac, ale toto je nejaký kompromisný návrh. Najprv by som, v podstate hovoríme, hovoríme tu o platbách za poistencoch štátu. Ja by som najskôr povedal odôvodnenie, že vládny návrh ustanovoval nový spôsob určovania platby za poistencov štátu, vzhľadom na dohodu s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, ministrom financií a ministerkou zdravotníctva sa účinnosť týchto ustanovení posúva na 1. januára 2020, to sa bavíme o tej pevnej sume, ale pre rok 2019 sa ustanovuje sadzba 3,2 % za poistencov
štátu. V konkrétnych číslach pre rok 2019 je platba za poistencov štátu na úrovni 1,15 mld. eur, t. j. o 55 mil. eur viac oproti navrhovanému rozpočtu.
Dopĺňa sa prechodné ustanovenie o ročnom zúčtovaní poistného plateného štátom v súvislosti s posunutím účinnosti ustanovenia zavádzajúceho nový spôsob určovania platby za poistencov štátu. Posúva sa účinnosť navrhovaného nového spôsobu určovania platby za poistencov štátu.
Teraz by som si dovolil prečítať pozmeňujúci návrh. Ešte chcem avizovať, že, samozrejme, vzhľadom na to, že táto zmena má vplyv aj na rozpočet, nemyslím v deficite, deficit zostane tak, ako je plánovaný vyrovnaný, ale musia sa tam určité úpravy v rámci presunu týchto 55 mil. do rozpočtu rezortu ministerstva zdravotníctva a poníži sa rezerva na takéto, takéto platby.
Takže prečítam pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139).
1. V čl. III bod 70 § 38eo vrátane nadpisu znie:
„§ 38eo Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2019
Od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019 je sadzba poistného pre štát 3,2 % z vymeriavacieho základu.“
2. V čl. III, bode 70 sa na konci pripája § 38eq, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 38eq Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2020
Ročné zúčtovanie poistného platného štátom za rok 2019 sa vykoná v roku 2020 podľa § 19 v znení účinnom do 31. decembra 2019.
§ 38eq nadobudne účinnosť 1. januára 2020, čo sa premietne do čl. IV upravujúceho účinnosť zákona.“
V nadväznosti na doplnenie § 38eq sa v úvodnej vete čl. III, bodu 70 slová „§ 38en až 38ep“ nahrádzajú slovami „§ 38en až 38eq“.
3. V čl. IV sa slová „1. januára 2019“ nahrádzajú slovami „1. januára 2020“.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.9.2018 11:23 - 11:23 hod.

Ladislav Kamenický
Pán predsedajúci, chcel by som poprosiť o opravu môjho hlasovania č. 20 k tlači 1047, hlasovacie zariadenie ma vykázalo, že som nehlasoval, chcel som hlasovať za.
Skryt prepis