Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21. 6. 2017 o 12:52 hod.

Ing.

Ladislav Kamenický

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21. 6. 2017 12:52 - 12:54 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem.
Pán poslanec Heger, mne sa to vaše vystúpenie, musím povedať, ja by som ho rozdelil na také tri časti. Jedna bola taká, by som povedal, že ekonomická, snažili ste sa ekonomicky zdôvodňovať. Jedna časť bola politická, musím priznať, a tretia mi trošku pripadá ako kázeň. Ako vy ste kazateľ, ale to myslím v dobrom. Dobre sa vás počúva, dobre sa vás počúva, ale v určitom zmysle už som sa pri niektorých vyjadreniach, mal som pocit, že veľmi, veľmi sa snažíte tak trošku zovšeobecňovať a ja by som bol radšej, keby ste sa vyjadrovali pri ekonomických veciach dosť konkrétne, lebo hovoriť o tom, že sme zlí hospodári, neviem čo všetko a jak zle hospodárime, jak nám dlh rastie a zadlžujeme sa.
Oprime sa o čísla. Chcel by som povedať, že dlh nám v podstate od roku 2013 klesá, z úrovne niekde okolo 50, pod 55 %, dnes je na úrovni 51,9 percenta. Z perspektív, teda máme tu nejaké prognózy na rok 2020, kedy by mal dosiahnuť 4,6 % mimo akýchkoľvek sankčných pásem.
Ešte tam by som chcel povedať, že sankčné pásma, samozrejme, náš zákon, ešte tu bola nejaká, myslím, že pán Budaj to hovoril. Hovoril, že neplní to, čo nám ukladá Európska únia. No plníme. Náš zákon o rozpočtovej zodpovednosti je oveľa prísnejší ako to, čo nám ukladá Európska komisia, že tu by som chcel skutočne na toto poukázať, že nie je to tak a my sme jedna z piatich krajín dvadsaťosmičky, ktorá nemá žiadne ekonomické nerovnováhy. Povedzme si otvorene, máme jeden z najlepších rozpočtov v rámci Európskej únie. Čiže buďme korektní možno. Ja si myslím, že čo sa týka ekonomických vecí, tejto vláde až tak veľa neni čo vyčítať.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20. 6. 2017 9:39 - 9:40 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Krajňák, ja chápem vašu snahu si túto tému privlastniť. Ale tak, jak ste vy povedali, že budete trpezlivo opakovať to, čo hovoríte, my vám budeme trpezlivo ukazovať graf zvýšenia efektívnej daňovej sadzby, ktorý pán minister nazval, že Mariánska priekopa. Ak si všimnete na tomto grafe, tak od roku 2012 nám stále stúpa výber a ja pevne verím, že bude to aj pokračovať. To, čo hovoríte, súhlasím. Treba robiť všetko preto, aby sme tú daňovú medzeru zmenšili. Ale kto začal tento boj, tak to bol práve ten pán minister, ktorého to všetci tak veľmi kritizujete. Dovtedy sa čo dialo? V roku 2012, si pamätám, že na, na Finančnej správe sa nesvietilo a nekúrilo. Odvtedy sa to zlepšuje. Takže bol by som rád, aby sme si povinne naliali čistého vína a povedali si, že táto téma je síce chrumkavá pre celú opozíciu, ale túto tému sme začali my.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 6. 2017 19:53 - 19:55 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Krajniak, ja som si vypočul to, čo ste nám tu hovorili, a ja mám silný pocit, že vy sa stávate väčším socialistom ako my. Chcel by som to vysvetliť. Lebo to, čo hovoríte, by mne tak, aký máte názor napríklad na veľmi silnú progresívnu daň, keď to, čo hovoríte, hovoríte? Hovoríte tu len o monopoloch, ako zdaňme monopoly! A čo potom? Zvýšime tie príjmy obyvateľov spôsobom, že im rozdáme platy, lebo máme tu verejnú správu, máme tu príjmy bežných ľudí. Čiže ak mne z toho vychádza to, čo ste tu prezentovali, že nebavme sa o rovnej dani, a už vôbec nie o tom, že o nejakej zníženej, ale bavme sa o, povedzme, o nižšej daňovej sadzbe pre chudobných a oveľa vyšších niekoľkých sadzbách pre bohatých, aby sa prerozdeľovanie, ten dopad prerozdeľovania nejakým spôsobom zmiernil.
Ja viem, že toto je celosvetový problém, to nie je len problém Slovenska, hej. Čiže, no a čo sa týka toho Data Mailingu, ktorý ste spomínali, tak to je to, čo robí finančná správa. Akože v podstate, keď zoberieme dnes ten systém, systém, ktorý porovnáva tie vstupy na základe toho – jak sa to volá? – kontrolného výkazu pre DPH, to je presne o tom, o čom sa bavíme. Možnože existujú nejaké dokonalejšie softvéry. Neviem, nepoznám belgický softvér, ale som presvedčený, že to, čo robí finančná správa, v mnohom dnes dokáže odhaľovať tie veľké karuselové podvody a že ten výskyt je stále menší a menší. A to, čo sa stávalo v minulosti, ja pevne verím, že tieto systémy, ktoré máme, dokážu vyriešiť. Neviem, tá účinnosť, môžme sa o nej baviť a môžme sa baviť o tom, že či neexistujú iné, lepšie systémy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 6. 2017 18:26 - 18:28 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Veľa, veľa je čo povedať na toto vystúpenie, musím povedať. Po prvé, k tomu zadlžovaniu. Áno, jedno je, ako máte v určitom zmysle, že to tempo, pravdu, myslím, že to tempo na Slovensku je rýchle, ešte sme ale nedosiahli nejaký priemer EÚ. Ale tu by som chcel dve poznámky.
Jedna vec je, že na jednej strane Slováci sú zvyknutí na to, že majú vlastné bývanie. V tom sme veľmi špecifickí, čiže až 90 % Slovákov, myslím, nemám presné to číslo, ale chce mať vlastné bývanie. A pri úrokových sadzbách, ktoré sú dnes, tak je logické, že si požičiavajú a že nejakým spôsobom riešia svoju bytovú otázku. Tu by som chcel podotknúť, veľmi nebezpečné považujem, ak úroky budú na Slovensku alebo teda všeobecne budú nižšie ako inflácia. To je stav, kedy vznikla v podstate kríza, ktorá prišla zo Spojených štátov do Európy. Ako logicky, ak vám požiera inflácia vaše, vaše peniaze pomalšie ako sa zadlžujete, tak je výhodné si tieto úvery brať a v neobmedzenom množstve. Čo je pozitívne, že sa skutočne Národná banka zaoberá týmto a že, že sa znižujú LTV-čka na to, aby ľudia skutočne, nič nemám a požičiam si stotisíce eur, to tiež asi neni úplne zdravý stav a pri nízkych úrokových sadzbách. Čiže ten vývoj je logický.
Mám málo času, takže veľmi rýchlo. K tomu, čo ste povedali, myslím, že tá téma jeden a pol miliardy, tu mnohokrát sa sporíme o tom, kto komu chce zobrať tému, ale toto je téma, ktorou sa zaoberáme, a myslím, že dosť intenzívne. Čo sa týka efektívnej daňovej sadzby, stúpla, čiže dneska vyberáme o 2,6 mld. viac. Ale tu by som si neodpustil ešte jednu vec, že treba sa, keď sa bavíme o tej medzere, tak tam je aj veľká šedá ekonomika, ktorou sa treba zaoberať, a povedzme si otvorene, koľko ľudí tu niečo kupuje bez DPH.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19. 6. 2017 17:35 - 17:37 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem, pán poslanec, za vaše vystúpenie, ktoré považujem za konštruktívne, v pokojnom duchu. Aj keď teda musím povedať, že vnímam to ako nejaký výpočet faktov, čo všetko by ste chceli, aby to bolo lepšie. Na jednej strane by ste chceli, aby sa ekonomika zrýchľovala, na druhej strane aby sa niektoré oblasti zlepšovali. A trošku mi tam chýba tá, celkový pohľad váš na to, ako by ste to vy celé chceli do budúcna riešiť a vaše návrhy riešení tam som, vôbec neodzneli. To mi tam chýbalo.
Hovorili ste o tom, že ako keby ministerstvo financií zaplo nejaký obmedzovač rýchlosti. No, ja sa chcem opýtať, aj keď ste spomínali dnešnú makroprognózu, ktorú prezentoval pán minister na tlačovej konferencii, ak sa vám nezdá dostatočný rýchly rast 3,3 %, v budúcom roku 4,2 % oproti teda nejakému priemeru Európskej únie, kde teda patríme medzi krajiny, ktoré majú jeden z najrýchlejších rastov? Na druhej strane rastú nám investície. Viete dobre, že v tomto ukazovateli tak isto sme sa zlepšili. Čo sa týka zamestnanosti, zamestnanosť sa nám zlepšuje, znižuje sa nám nezamestnanosť a dokonca ešte zvládame aj ten deficit, o ktorom hovoríte, lebo predpokladám, že ak by ste povedali, že obmedzovač rýchlosti pri konsolidácii, tak ešte poviem, okej, hej, tak môžme sa o tom baviť. Ale skutočne, ak ste dobre počúvali aj tlačovú konferenciu, že aj Národná banka hovorí o nejakom takom začatí sa prehrievania ekonomiky, takže tá rýchlosť je asi dosť vysoká, hej. Čiže to, tam sa bavíme, o tom, ako ich pribrzďovať a Národná banka robí opatrenia na to, aby si ľudia nemohli brať toľko úverov a podobne. Čiže to má tiež vplyv samozrejme na hospodársky rast. Čiže toľko z mojej strany. Už nemám čas. Takže mal by som k tomu viac komentov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19. 6. 2017 17:01 - 17:05 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som ako spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016.
Návrh štátneho záverečného účtu za rok 2016 a jeho kapitol pridelil predseda Národnej rady rozhodnutím č. 570 z 15. mája 2017 výboru pre financie a rozpočet a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Gestorskému výboru výbory predložili výsledky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu. Výbor pre financie a rozpočet vypracoval na ich základe spoločnú správu výborov Národnej rady.
Výsledky rokovania výborov. V súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím predsedu Národnej rady uvedený návrh prerokovali: Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Uvedené výbory odporučili Národnej rade po prvé, schváliť Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016, podľa ktorého
a) podiel schodku verejnej správy Slovenskej republiky na hrubom domácom produkte v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 24. 4. 2017 dosiahol 1,68 %;
b) konsolidovaný dlh verejnej správy podľa údajov v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu (ESA 2010) podľa údajov zverejnených Eurostatom dňa 24. 4. 2017 dosiahol k 31. decembru 2016 sumu 42 053 mil. eur, čo predstavuje 51,94 % hrubého domáceho produktu;
c) príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na hotovostnej báze dosiahli 14 276 mil. eur, výdavky 15 256 mil. eur a schodok 980 mil. eur.
Po druhé, vziať na vedomie, že schodok štátneho rozpočtu vykázaný v štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za rok 2016 vo výške 980 mil. eur k 31. decembru 2016 bol krytý finančnými prostriedkami získanými z predaja štátnych dlhopisov v hodnote 650 mil. eur a finančnými zdrojmi z čerpania vládnych úverov v celkovej hodnote 330 mil. eur.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady návrhy záverečných účtov kapitol prerokovali všetky výbory bez pripomienok s výnimkou Výboru Národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ktorý neprijal platné uznesenie ku kapitole Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov výboru.
Gestorský výbor uznesením č. 171 zo dňa 15. júna 2017 po prvé, schválil spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky; po druhé, navrhol Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas, aby predseda NKÚ Slovenskej republiky pán Karol Mitrík uviedol Stanovisko NKÚ Slovenskej republiky k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2016 (tlač 566); po tretie, určil ma za spoločného spravodajcu výborov a splnomocnil ma, aby som predniesol spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní.
Návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky je prílohou tejto spoločnej správy.
Vážený pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 6. 2017 11:23 - 11:24 hod.

Ladislav Kamenický
Takisto pripomínam, dnes výbor pre financie a rozpočet o 13.00 hod. Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 5. 2017 20:25 - 20:27 hod.

Ladislav Kamenický Zobrazit prepis
Ďakujem. Principiálne sa takisto hlásim možno k časti toho, čo povedal môj predrečník. Ja som rád, že Národná banka si zobrala pod svoje krídla nebankovky, hej. Čiže je jasné, že ten bankový sektor, tie úvery, ktoré sa poskytovali v nebankovkách, sa prelievajú dnes do bankového sektoru. Myslím si, že určite ten stav je zdravší v tom, že nie úplne každý dostane ten úver, nie úplne každý, aj taký, ktorý sa dopredu vie, že ho nesplatí. Samozrejme, keď zobereme, spomínali ste RPMN 9,7 %, tak spomeňme si na nebankovky, kde boli RPMN, neviem, 200, 300, niekde aj 1 000 %, kývete hlavou, že áno. Čiže, samozrejme, úrok zohľadňuje patričné riziko. To znamená, že vy poviete, že 9,7 je veľa. Otázka je, aké je riziko, ktoré je späté s daným úverom.
A čo sa týka tej dlhovej pasce, no treba, samozrejme, regulovať bankový trh tak, aby čo najmenej ľudí malo problémy. To znamená, treba skúmať bonitu klientov, aby sa to nejakým spôsobom regulovalo. Myslím si, že po tom licencovaní nebankoviek je táto, to je asi teraz taká úloha Národnej banky pozorovať, ako sa ten trh bude vyvíjať a nastaviť to tak, aby aj to riziko, aj to úročenie, aj to riziko na strane klienta bolo primerané.
Čiže ja si myslím, že kroky sú dobré, len treba sa s tým trošku popasovať. Ešte treba na to určitý čas, aby sa to nastavilo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 2. 2017 11:43 - 11:43 hod.

Ladislav Kamenický
Podobne ako kolegovia, chcel by som ctených členov výboru pozvať na zasadanie výboru pre financie a rozpočet o 12. hod. v miestnosti výboru.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 9. 2. 2017 17:08 - 17:08 hod.

Ladislav Kamenický
Ďakujem. Takisto chcem upozorniť členov finančného výboru, že dneska bude o 19.00 hod. rokovanie výboru. Ďakujem pekne.
Skryt prepis